REVITALIZACE BVVP MLADÁ – MILOVICE, BOŽÍ DAR

Transkript

REVITALIZACE BVVP MLADÁ – MILOVICE, BOŽÍ DAR
REVITALIZACE BVVP MLADÁ – MILOVICE, BOŽÍ DAR
FÁZE ODSTRANĚNÍ NEBEZPEČNÝCH OBJEKTŮ
V souladu s nájemní smlouvou mezi Středočeským krajem a Mladá RP, s.r.o. a pravomocným Rozhodnutím
odstranění stavby č.j.: SÚ/11352/13/Lan z 9. 12. 2013 probíhá v lokalitě BVVP Mladá (pozemky v majetku
Středočeského kraje) demolice nebezpečných objektů (viz mapa) jako součást revitalizace území.
Termín zahájení prací:
1/2014
Předpokládaný termín ukončení prací:
1/2015
V uvedeném území se odstraňují pouze budovy. Zpevněných ploch, stávajících komunikací vč. letiště se
demolice netýkají. Zároveň dojde k zabezpečení otevřených šachet kanalizace apod. Na pozemcích
vzniklých po odstraňovaných budovách bude vysázena zeleň.
Z důvodu bezpečnosti Vás v souvislosti s probíhajícími pracemi upozorňujeme na dočasné omezení
pohybu osob a vozidel ve výše uvedeném prostoru:
-zákaz vstupu na dotčené pozemky – staveniště - po dobu stavby (viz mapa)
-zákaz vjezdu do lokality mimo dopravní obsluhu a autobusy (viz dopravní značení)
-omezení leteckého provozu a provozu volnočasových aktivit na území letiště
Za respektování těchto bezpečnostních opatření předem děkujeme.
Všichni občané a úřady zajímající se o aktuální průběh demolic se budou moct kdykoli informovat
prostřednictvím níže uvedených internetových stránek:
https://plus.google.com/111586530389011839932
Děkujeme za pochopení a spolupráci.
Mladá RP, s.r.o.
V Milovicích dne 20.1.2014
11
1356
745/1
1744
Navrších
810
1702
1740
941
754/8
1729
746
1737
942
1728
1739
1725/1
748
Navinici
1367
1741
1376
1623
1377
1624
1378
1736
1625
1626
1382
1379
1708
1738
1381
1627
1380
1368
1628
1387
1629
1386
1385
1383
1384
1370
1369
1630
1388
1390
1389
1685
16
77
1675
1391
1371
Kateřina
1686
16
79
1678
1674
1392
1373
1372
943/1
1706
1673
1396
1374
16
81
16
76
16
80
1703
1670
1672
1682
1669
1671
1668
84
16
1683
1375
1426
1725/7
NB-0982
400kVA
1404
1394
1395
1399 1400
1398
1393
1397
1727
1734
1402
1454
1735
1427
1665
NaVápensku
1425
1451
1423
1460
1459
1666
1468
1663
1411
1662
1464
1465
1419
1420
1414
1409
1445
1434
1661
1435
1436
1433
1486
1483
1733
U božího daru
1442
1439
1565
1438
1564
1560
1557
1491
1416 1417
1437
1415
1559
1558
1493
1497
1658
1570
Zbožíčko
362/1
1659
1440
1566
1605
1554
1631
1443
1441
362/2
1571
1572
1569
1601
1715
1553
1567
NB-0981
1562
1496
1506
1500
1507
1711
1505
1501
1509
1495
1555
1494
1556
1499
1502
1504
1508
1498
1492
1485
1481
1563
1479
1503
1510
1709/4
1490
1709/22
1418
1488
1487
1489
1484
1482
1480
1476
1514
NB-1176
630 kVA
1469
1432
1511
1709/7
1709/8
1709/9
1709/10
1709/11
1709/12
1709/13
1513
1709/14
1709/15
1709/16
1709/17
1709/18
1709/18
1709/19
1709/19
1709/20
1709/20
1709/21
1709/21
1709/22
1709/8
1709/9
1709/10
1709/11
1709/12
1709/13
1709/14
1709/15
1709/16
1709/17
1709/7
1709/2
1449 1448
1421
1444
1431
1413
1412
1478
1463
1446
1410
1430
1428
1664
1429
1407
1408
1422
1406
1447
1512
1477
1515
1466
1709/1
1475
1462
1709/3
1450
1461
1470
1467
NB-0979
400 kVA
1403
1725/8
1424
1401
1452
1458
1473
1471
1472
1474
1519
1518
1457
1710
1520
1405
1456
1453
1455
1522
1521
1667
17
26
1709/6
Podhomolkou
1633
1632
1576
1575
1603
1600
1584
1604
1532
255/9
255/11
255/10
255/13
1635
255/12
255/8
255/2
1622
1577
1634
1718
361/2
255/17
361/6
255/18
1636
1725/1
1608
1581
1537
1637
1586
1585
1599
1538
1590
1717/1
1588
255/15
361/5
362/3
255/16
362/3
361/1
1580
1582
1607
1579
1583
1589
1535
1536
NB-0980
630 kVA
1587
1712/1
1531
1716
1578
NB-0983
250 kVA
1714
1534
1529
1712/3
1526
1524
255/1
285/7
285/7
255/20
255/19
1639
285/18
255/21
1609
1610
255/22
1549
1719/1
255/25
255/30
1641
1640
1724
1595
1719/2
1598
255/23
1548
1713/1
1713/2
1612
1596
1597
1593
1611
1592
1719/3
1720
1550
1594
1717/2
Huština
1638
1540
1539
1591
1721
1551
255/26
255/24
1642
1618
1613
1723
1541
1542
255/27
255/29
Nakřížkách
255/31
255/28
1644
255/33
255/32
1619
1643
255/3
777
1543
1620
783/6
15
45
15
44
255/36
255/37
784
361/8
361/9
749
752
783/5
255/38
255/42
255/39
1647
780
754
750
9
77
255/56
255/55
255/57
255/58
361/13
61/14
1649
755
748
255/54
255/51
255/47
255/53
255/50
255/48
361/10
361/10
361/11
361/11
361/12
255/48
361/12
1648
753
751
255/45
361/9
255/44
255/40
361/8
1615
1616
747
361/7
361/7
255/35
255/34
1646
1645
1621
1547 1546
1617
1614
778
1552
255/59
361/15
52
757
331
339
46/3
50
342
46/8
46/2
48
337/1
333
334
281/6
343/1
5014324
343/2
5014
322
95
96
86
320/3
97
88
282/2
282/3
282/3
89/290
89/1
352
79
78
320/5
80
84/1
42
5020
2/
26
28
4/5
262/14
262/14
283/4
262/22
262/19
1651
783/12
1650
262/17
262/18
262/15
283/2
283/3
5037
315
283/185
5038
282/1
77
351/1
320/17
320/19
320/18
5044
361/22
766
320/16
320/15
361/4
351/2
320/14
320/7
765
763
764
361/20
361/21
320/7
32
0/13
320/9
87
281/4
281/5
66
64/3
68
325/1
323
320/8
320/12
320/1
320/10
361/19
320/
320/2
6
32
0/1
1
64/4
43/1
67
2
5/
32
321
43/2
45/1
65
319/1
762
761
760
785
783/11
5046
84/5
21
2/
26
46/6
44
46/4
46/11
286/1
62
63
737
361/18
783/1
31337/2 337/2
2
336
46/9
46/10
46/7
46/1
49
255/4255/4
335
255/68
774/1
759
782
318/1
361/17
320/20
338
34
0
320/21
255/67
318/2
255/66
361/16
758
341
756
255/62
255/64
Straky
78
1
2
6/
28
255/6
255/5
1574
1606
1573
1568
1533
1530
1602
1528
1527
1525
1523
26
2/16
1516
5043
1517
255/61
25
5/60
281/1
262/23
262/1
1652
767
265/6
265/8
265/7
265/9
2/29
268
262/2
262/27
262/25
262/24
265/5
361/3
783/7
555
676
265/10
262/31
361/23
1653
774/3
768
265/11
262/32
265/15
357/3
357/4
265/13
265/12
151
357/7
357/9
/12
273 273/21
357/6
357/5
357/8
361/32
773
273/13
273/22
1657/1
1657/2
1732/2
1657/3
1657/2
1657/3
273/14
727
357/19
728
731
273/25
729
744
1730
1731
783/2
NaBřezové
783/4
732
733
273/4
743
NB-0984
250 kVA
776/1
Ulánu
1655
1732/1
1656
273/16
273/15
273/24
273/23
357/18
357/17
726
361/33
357/16
776/3
776/3
776/2
1725/3
357/15
357/14
357/13
2
357/1
357/11
725
265/26
724
357/10
265/22
265/19
265/21
265/18
265/25
265/24
265/23
265/20
265/17
262/38
265/16
262/35
771
783/8
361/28 361/2
262/36
361/3
9
360/5
360/6
26 0
262/39 360/4
5/2
360/5
7
262/37
360/6
1654
772
361/25
361/26
262/36
361/27
262/34
262/33
361/24
770
769
783/3
783/9
783/10
734
735
413
736
534
211/7
675
Odstraňované objekty
Plocha staveniště
Hranice staveniště
Legenda:
774/2
1707
26
2/30
Kateřina
50
45
28
1/7
60
16
26
5/1
4
/4
25
17
26
2/26
36
1/31
61
15
22
17
17
32
/3
88
775
6
4/
28
3
1/
28

Podobné dokumenty

Hlavní výkres : infrastruktura Závišín

Hlavní výkres : infrastruktura Závišín ZM NA . 4 ÚZEMNÍHO PLÁNU ZÁDUB - ZÁVI ÍN Závi ín

Více

Stáhněte si leták PROGRAMY A CENY

Stáhněte si leták PROGRAMY A CENY vzdálené ovládání set-top boxu z mobilních zařízení (až 10 zařízení) programový průvodce na 14 dní dopředu a 14 dní zpět seriály - doplňková služba v rozsahu možnosti vrácení pořadu zpět o 48 hodin

Více

zde - Středočech

zde - Středočech Italské Marche chce úžeji spolupracovat ANCONA | V  polovině května navštívila delegace ze Středočeského kraje v  čele s  náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karlem Horčičkou (ČSSD) ...

Více

GLOBAL STRATEGIC CONSULTANTS

GLOBAL STRATEGIC CONSULTANTS numerických metod ve stavební mechanice, aplikace a rozvoj materiálových modelů, vývoj obecného generátoru sítí pro metodu konečných prvků, laboratorní výzkum kvazikřehkých materiálů pomocí unikátn...

Více

SEAL - Kobra Kladno

SEAL - Kobra Kladno Výuka zbraní, navigace a taktiky. Adepti se učí pozemnímu boji. Při plazení, běhání a chůzi se učí zacházet se všemi typy zbraní od pistole po kulomet. Prodělají výcvik v hlídkování. Součástí je i ...

Více

čtěte / stahujte zde - Týmové vzdělávání SES TEACHER

čtěte / stahujte zde - Týmové vzdělávání SES TEACHER V češtině je také dispozici web věnovaný programu Gimp, kde je možno získat jak samotný program, tak návody a novinky: http://gimp.4fan.cz/ Některé základní kroky si ale vysvětlíme již v tomto výuk...

Více