zde - Středočech

Transkript

zde - Středočech
BRANDÝSKÝ RODÁK MÍŘÍ ZA ZLATEM
PŘÍRODU OCHRÁNÍ NOVÉ REZERVACE
Po čtyřech světových titulech a dvou stříbrech
z předchozích olympiád jede skifař Ondřej Synek do
brazilského Ria zabojovat o nejcennější kov.
STRANY 12, 13
Dalších deset středočeských lokalit získalo statut zvláště
chráněných území. Jen údržba rezervací vyjde kraj na
osm milionů korun ročně.
STRANA 15
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE | ZDARMA | ČERVENEC 2016 |
Užijte si léto aktivně,
radí hejtman
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Stovky milionů korun zaplatil v uplynulých
letech Středočeský kraj za výstavbu a modernizaci sportovišť, cyklostezek a cyklotras a dalších zařízení a objektů, v nichž mohou
Středočeši a návštěvníci středních
Čech aktivně strávit letní dovolenou a volný čas vůbec. Nejnovějším přírůstkem je multifunkční
turistické centrum Vrchbělá a inline park Bezděz, které bude během letních měsíců otevřeno pro
zkušební provoz.
„Mým cílem je, aby se obyvatelům i návštěvníkům v našem kraji dobře žilo. S tím souvisí i dostatečná a kvalitní nabídka
volnočasových aktivit. Stále více
lidí dnes chce žít zdravě, kompenzovat třeba sedavé zaměstnání pohybem v přírodě, užívat si volno
aktivně. Budujeme nové cyklostezky, ve spolupráci s městy a obcemi
pomáháme stavět a rekonstruovat
sportoviště, zatraktivňujeme turistické cíle. Nový areál u Bělé pod
Bezdězem je toho důkazem. V dříve zanedbaném území vojenského
prostoru vyrostlo unikátní centrum volného času s potřebným
zázemím, které, věřím, budeme
v dalších letech ještě zdokonalovat,“ konstatoval středočeský hejtman Miloš Petera (ČSSD).
Pokračování na straně 11
V současné době je ve Středočeském kraji například 345 kilometrů cyklostezek. Jen
v posledních čtyřech letech stála jejich výstavba téměř 81,2 milionu korun, dalších
bezmála 100 000 korun dal kraj na nové značení dálkových cyklotras.
Ilustrační foto | archiv KÚSK
Kraj podpořil mladé ragbisty a košíkářky
Nové obchvaty mají
zelenou
ŘÍČANY | Říčanské ragby má dlouholetou tradici a díky extraligovému klubu RC Mountfield Říčany
i skvělé zázemí. Aby na jeho úspěchy mohla navázat i další generace, rozhodlo vedení Středočeského kraje zřídit ve spolupráci s RC
Mountfield při Gymnáziu Říčany
další, v pořadí už šestnácté sportovní centrum mládeže. Na jeho
činnost letos kraj vyčlenil půl milionu korun.
„Centrum je určeno talentovaným dětem a mládeži nejen z Říčan, ale z celého kraje. Mladí ragbisté tu najdou skvělé zázemí
i odborníky pro další výkonnostní růst. Věřím, že tím přispějeme k narůstající popularitě tohoto sportu,“ poznamenal hejtman
kraje Miloš Petera (ČSSD).
Pokračování na straně 10
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Téměř dvě
a půl miliardy korun hodlá Středočeský kraj ve spolupráci s vládou
a za pomoci evropských dotací investovat do výstavby nových obchvatů středočeských měst a přeložek dopravou silně zatížených
silnic. Kromě toho má vedení kraje
v plánu investovat další stovky milionů korun do výstavby propojení
dálnic D7 a D8, které výrazně odkloní silniční dopravu z Kralup nad
Vltavou, a do zlepšení dopravní situace v jižní oblasti Říčanska.
„Dopravní zatížení některých
měst je neúnosné. Snažíme se ve
spolupráci s dotčenými městy a obcemi situaci postupně řešit a věřím,
že se na plánované akce podaří peníze zajistit,“ konstatoval hejtman
kraje Miloš Petera (ČSSD).
Podrobnosti na straně 6
Prezident klubu RC Mountfield Říčany David Frydrych obdaroval hejtmana Miloše
Peteru podepsaným ragbyovým dresem
Foto | Jiří Kubík
Kraj pomůže Praze bojovat za okruh
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Středočeský kraj se rozhodl spojit s Prahou
a společně bojovat za dostavbu
části Pražského okruhu mezi D1
a Běchovicemi. V pondělí 13. června se na tom shodli na společném
jednání středočeský hejtman Miloš Petera a náměstek pražské primátorky pro dopravu, sport a volný čas Petr Dolínek (oba ČSSD).
Ten dostal od pražských radních
mandát k veškerým možným úkonům, které by vedly k zahájení realizace stavby. Plánuje obrátit se
na evropské komisaře i na občanská sdružení.
Vedení hlavního města pohrozilo zákazem vjezdu kamionů delších než 12 metrů do Prahy. To by
znamenalo jejich přesun do středních Čech, což se ale Středočechům nelíbí. Zákaz vjezdu velkých
nákladních aut je reakcí hlavního
města na to, že česká vláda vyřadila dostavbu Pražského okruhu ze
seznamu prioritních staveb, které
mají získat ve zrychleném řízení
stanovisko o vlivu na životní prostředí. Odůvodnila to tím, že projekt není dostatečně připraven.
„Souhlasím s panem Dolínkem, že pro Prahu i střední Čechy je okruh prioritní stavbou.
Proto jsme se sešli a hodláme
KRÁTCE Z RADY KRAJE
Středočeští radní se rozhodli podpořit částkou dva miliony
korun uspořádání nultého ročníku projektu mezinárodního
festivalu filmové hudby a multimédií Soundtrack Poděbrady. Nabídne živé orchestry a big
bandy, pop a rock kapely i elektroprojekty. Představí nejlepší
filmovou hudbu a multimédia
včetně počítačových her, video
mapping, dětské hudební programy. Nebudou chybět světové
ani české hvězdy.
Rada kraje odsouhlasila vyhlášení dalšího ročníku soutěže
Středočeský Kramerius, která
je zaměřena na neprofesionální
knihovníky. Oceněný knihovník obdrží odměnu 4 000 korun
a také logo vítěze soutěže, které
si může umístit ve své knihovně.
Slavnostní předání ocenění se
uskuteční během Týdne knihoven v říjnu 2016.
2
| Z NAŠEHO KRAJE obyvatele. Proto debatujeme
ohledně vzájemné spolupráce.
Pokud nám nebude umožněno
pokračovat ve stavbě, musíme
vybrat silnice, po kterých budou
moci jezdit kamiony a zdraví Středočechů i Pražanů bude co nejméně ohroženo,“ uvedl Petr Dolínek.
Zrušení EIA znamená odklad
o pět let
Hejtman Miloš Petera se s pražským radním pro dopravu Petrem Dolínkem shodli,
že dostavba Pražského okruhu by měla být zařazena mezi vládní priority
Foto | Jiří Kubík
v této věci spolupracovat, aby zájmy Pražanů a Středočechů byly
zachovány a stavba zmíněného
úseku byla povolena,“ řekl hejtman Miloš Petera. „Věřím, že se
najde cesta, která umožní v záměru výstavby tohoto silničního úseku pokračovat.“
„Nechci dělat nic, co by poškodilo Středočeský kraj a jeho
Dostavba úseku č. 511 mezi
hradeckou dálnicí D11 u Běchovic a brněnskou dálnicí D1 nemá
potřebná povolení, aby mohla
být zahájena. Nepřejí mu některé
městské částí a občanské iniciativy. Měla by odvést dopravu z části
Jižní spojky i silnic v okolí Prahy.
Podle Ředitelství silnic a dálnic
byl původní předpoklad, že se
12,5 km dlouhý úsek mezi Běchovicemi a D1 začne stavět v roce
2019 a hotový měl být v roce 2022.
Evropská komise požaduje, aby
byla stavba 511 vyřazena z prioritních staveb, které chce stát dokončit podle starého zákona o posuzování vlivu na životní prostředí
(EIA) kvůli neexistenci územního
rozhodnutí. Případná nová EIA
a její projednání by znamenalo časový odklad vydání územního rozhodnutí minimálně o pět let. (pro)
Italské Marche chce úžeji spolupracovat
ANCONA | V polovině května navštívila delegace ze Středočeského
kraje v čele s náměstkem hejtmana pro oblast regionálního rozvoje
Karlem Horčičkou (ČSSD) italský
region Marche. Na půdě regionálního úřadu v Anconě podepsali náměstek Horčička a viceprezidentka
regionu Marche Anna Casini tříleté
Memorandum o spolupráci.
„Vzájemná spolupráce tak
může být zahájena v různých oblastech, jako jsou například regionální rozvoj, turistický ruch,
vzdělávání, kultura, sport, výměna studentů nebo zdravotnictví.
Vedli jsme i jednání s italskými odborníky z hospodářské komory, ze
školství, cestovního ruchu, průmyslu a na problematiku zaměstnanosti,“ uvedl náměstek Horčička.
Oba partneři považují za důležité
také podporovat vztahy mezi podniky se vzájemnými návštěvami
zástupců průmyslu, ale i pořádání
Náměstek hejtmana pro oblast regionálního rozvoje Karel Horčička a viceprezidentka regionu Marche Anna Casini podepisují tříleté Memorandum o spolupráci
mezi oběma partnerskými regiony
Foto | KÚSK
vzdělávacích akcí prostřednictvím
plánování pracovních stáží na podporu vzdělanosti a vzájemné technologické výměny.
„Jednali jsme o spolupráci také
s vedením střední umělecké školy Liceo Artistico, která vychovává úspěšné designéry. Rádi bychom využili možnosti výměnných
pobytů,“ vysvětlil náměstek Horčička. „Během třídenní návštěvy
jsme se přesvědčili o zájmu regionu Marche spolupracovat s naším
krajem, a to nejen podpisem memoranda, ale i nastíněním různých
projektů a získáním nových kontaktů. Snad brzy uvidíme konkrétní výsledky,“ dodal. (pro)
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Muzea a galerie dostaly další
peníze na naplánované projekty
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Středočeský kraj dá na rozvojové projekty
svých příspěvkových organizací
působících v kultuře 3,296 milionu korun. Krajští radní schválili jejich rozdělení v pondělí
23. května. „Podpořili jsme třináct projektů našich muzeí a galerií. Jedná se o konkrétní výstavy nebo akce, doplnění expozic,
výukové programy nebo i rekonstrukce,“ představil rozvojové
projekty radní pro oblast kultury
a památkové péče Zdeněk Štefek
(KSČM).
Například České muzeum stříbra dostalo 150 000 korun jako
příspěvek na pořádání XXV. Královského stříbření Kutné Hory.
Jubilejní tradiční akce se konala v rámci oslav 700. výročí narození Karla IV. Stejnou částku
dostaly Ústav archeologické památkové péče středních Čech na
realizaci interaktivního programu Pravěk hrou, který je určen
převážně žákům prvního stupně základních škol, či Hornické
muzeum Příbram, jež z ní zajistí vybavení interaktivní muzejní
dílny v objektu původních garáží
Rudných dolů Příbram.
Středočeská vědecká knihovna v Kladně obdrží 168 000 korun na obnovení protipožárního
nátěru krovů památkově chráněné budovy knihovny, Podblanické muzeum bude moci za
300 000 korun zrekonstruovat
fasádu na části objektu zámku
Růžkovy Lhotice. Zároveň dostane 300 000 korun na opravu
střešní krytiny a opravu a doplnění stávajícího zateplení střešní
konstrukce a stropu objektu kancelářské budovy v areálu CSKD.
Skanzen dokončí expozice
Muzeum
Mladoboleslavska
obdrží 250 000 korun na výmalbu vnitřních prostor v objektu
barokní fary v Dolní Krupé. Dalších 228 000 korun dostane na
instalaci zbývající části expozice a na vypracování libreta a výtvarného řešení Leteckého muzea
Metoděje Vlacha. Muzeu T. G. M.
Rakovník kraj přispěje částkou
350 000 korun na restaurování sbírkových předmětů z fondu
muzea a poboček.
Největší částku radní přidělili Regionálnímu muzeu v Kolíně.
Dostalo 750 000 korun na reinstalaci starých a instalaci nových
expozic v Muzeu lidových staveb
v Kouřimi.
„Po dokončení první etapy
dostavby Muzea lidových staveb
v Kouřimi vzniknou nové části
expozice. Jmenovitě v usedlosti
z Podbrdska – šperkovna ze Strašic a špýchar z Kornatic, v usedlosti ze středního Polabí a Českobrodska – chalupa z Masojed
a výměnek z Krchleb. Současně
bude potřeba doplnit také expozici v usedlosti z horního Pojizeří a Podkrkonoší. Účelová dotace
bude použita na úpravy interiérů,
výrobu informačních a doprovodných textů v expozicích či restaurování exponátů,“ upřesnil
radní Štefek. (íčko)
EDITORIAL
Kraj má co nabídnout
Právě začíná nejkrásnější část
roku. Děti mají prázdniny a dospělí si vybírají zaslouženou dovolenou. Přál bych si, aby chvíle volna
trávilo ve středních Čechách více
turistů. Pro rozvoj turistického
ruchu děláme na kraji dost. Kromě informačního centra v pražské
Husově ulici, které slouží spíše cizincům, vidím hlavní pilíře rozvoje
v budování infrastruktury a podpoře kulturních projektů.
V průběhu léta bude pro veřejnost otevřen volnočasový areál
Vrchbělá, dokončujeme nákladnou dostavbu skanzenu v Kouřimi, nové objekty nabízí i skanzen
v Přerově nad Labem. Návštěvu si
zaslouží i další muzea a galerie.
Bohatý program nabízí např.
GASK – díky finanční podpoře
kraje v Kutné Hoře uvidíte třeba
mladé a talentované hudebníky,
kteří předvedou své umění pod
hlavičkou Středočeské filharmonie
mladých.
Doufám, že se s vámi během
léta v kraji potkám!
Miloš Petera, hejtman
Na úřadě lze platit
i kartou
Také letos pomohl Středočeský kraj dětem ze středočeských dětských domovů užít si Mezinárodní den dětí. Ve spolupráci
se zábavním parkem Mirakulum v Milovicích pro ně uspořádal dětský den, během nějž si děti mohly prohlédnout například
ukázku výcviku policejních psů či si zdarma zařádit na atrakcích, které Mirakulum nabízí.
Foto | Petr Kučera
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE STŘEDOČESKÝ KRAJ | V rámci zkvalitnění služeb pro občany Středočeského kraje lze od května 2016
hradit v pokladně krajského úřadu
správní poplatky a pokuty také platebními kartami. Pokladna je umístěna v 1. patře budovy.
Od července 2016 by mělo být
možné platit platebními kartami
také služby Czech Pointu, které
jsou poskytovány v přízemí budovy v prostorách podatelny, a mimo
pokladní hodiny hlavní pokladny
bude možné platit správní poplatky a pokuty vyměřené Odborem
správních agend a Krajským živnostenským úřadem v jeho kancelářích ve 3. patře. (red)
Z NAŠEHO KRAJE |
3
Onkologie v Kolíně je komfortnější
Onkologickým pacientům
kolínské nemocnice slouží nový
stacionář. Za účasti hejtmana
Středočeského kraje Miloše
Petery (ČSSD) a radní pro oblast
zdravotnictví Jiřiny Fialové
(KSČM) byl slavnostně otevřen
v pátek 3. června v rámci akce
Středočeské dny zdraví.
JIŘÍ KUBÍK
KOLÍN | Pacienti docházející do
onkologického pavilonu Oblastní
nemocnice Kolín si pomalu zvykají na podstatně větší komfort.
Nemocnice totiž nechala pomocí stavebních úprav dosavadních
prostor rozšířit čekárnu, vybudovala tu novou recepci a zřídila dvě
odborná pracoviště – vyšetřovny.
14
milionů korun stála
výstavba oddělení cytostatik
„Počet onkologicky nemocných pacientů neustále narůstá
a stávající prostory ambulantního onkologického pavilonu naší
nemocnice již byly nedostačující.
Rozšíření čekárny vzniklo probouráním dvou oddělených prostorů.
Tím došlo k propojení vlastního
Hejtman Miloš Petera a radní Jiřina Fialová (zcela vpravo) si prohlédli i nové atrium, kde si nyní mohou pacienti čekající na onkologické vyšetření zkrátit čas
Foto | Jiří Kubík
oddělení onkologie s oddělením
ředění cytostatik. Dále byl vytvořen nový vstup z chodby do atria,
kde se provádí zahradní úprava
s posezením ke zpříjemnění čekání pacientů na vyšetření,“ popsal
změny ředitel Oblastní nemocnice
Kolín Petr Suchomel.
Celkové náklady na stavební
úpravy a pořízení vybavení byly
asi 1,5 milionu korun. Současně
vedení kolínské nemocnice zřídilo oddělení přípravy cytostatik,
které splňuje náročné požadavky platné legislativy. Nově zbudované pracoviště je organizační
součástí lékárny a je umístěno
v bezprostřední blízkosti oddělení
klinické onkologie. Výstavba oddělení cytostatik vyšla zhruba na
14 milionů korun. Obě akce hradila kolínská nemocnice ze svých
prostředků. Investici si mohla
dovolit díky dobrým výsledkům
hospodaření.
„Vážím si toho, že lékaři z Kolína poskytují péči našim spoluobčanům nejen ve svém spádovém regionu, ale také tam, kde je
jich potřeba. Například na Mělnicku,“ konstatovala radní Jiřina Fialová. „Jsem rád, že vážně
nemocní pacienti a zaměstnanci
nemocnice, kteří o ně pečují, mají
nyní k dispozici špičkové zázemí.
Léčba onkologických onemocnění vyžaduje mimo jiné také klidné prostředí a pohodu,“ podotkl
hejtman Miloš Petera. „Cílem
Středočeského kraje je neustále zlepšovat vybavení nejen kolínské, ale všech našich pěti oblastních nemocnic tak, abychom
obstáli v konkurenci pražských
klinik. Konkrétně v Kolíně chceme v příštích letech dokončit rekonstrukci pavilonu O. Tato investice by nás měla stát přibližně
300 milionů korun,“ dodal.
Příbramská nemocnice si připomněla 135. výročí založení
PŘÍBRAM | Příbramské náměstí T. G. Masaryka se ve středu
18. května stalo dějištěm oslav
135. výročí založení Všeobecné
nemocnice v Příbrami. První příbramská nemocnice byla založena 1. srpna 1881, většího rozšíření
se dočkala po druhé světové válce a její aktuální kapitola se začala
psát v roce 2003, kdy došlo ke sloučení dvou dosavadních nemocnic
ve městě pod hlavičku Oblastní nemocnice Příbram, která je v majetku Středočeského kraje.
Pod heslem Pečujeme o Vás
135 let si zájemci mohli prohlédnout dobové fotografie mapující
historii nemocnice od založení až
po nejnovější přestavby a dostavby
areálu, které proběhly v posledních
letech. „Oblastní nemocnice Příbram poskytuje svým pacientům
opravdu vysoký standard péče.
Kraj se snaží investicemi neustále
vylepšovat prostředí i vybavení pracovišť. Věřím, že si vysoké renomé
4
| ZDRAVOTNICTVÍ Oblastní nemocnice Příbram se v posledních zhruba deseti letech změnila v moderní zdravotnické zařízení
dokáže udržet i v dalších letech,“
konstatovala radní pro oblast zdravotnictví Jiřina Fialová (KSČM).
Oslav spojených s dalším ze série
Středočeských dnů zdraví se v Příbrami zúčastnila zhruba tisícovka
Foto | archiv ONP
lidí, které přivítal moderátor Honza
Musil a vystoupením potěšila třeba
zpěvačka Bára Basiková. (red)
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ
LEVNEJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM!
Společná realitní
a advokátní kancelář
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/01
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
OBUV - Ml. Boleslav
Náměstí Míru
(vedle lékárny Centrálka)
Tel: 774 335 502.
RV 1500537/10
JURIS REAL, spol. s r. o.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
OBUV - Mělník
Kpt. Jaroše
(naproti zdrav. potřebám)
OBUV RIEKER
SLEVA
• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let
• Záruka 5 let
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod, Teploceramic pouhých 430W/hod)
• Krytí IP54
• Jednoduchá instalace
KERAMICKÝ TOPNÝ PANEL TCM-450 nyní za 3 599,- Kč
KERAMICKÝ TOPNÝ PANEL TCM-600 za 4 550,- Kč
(ceny jsou uvedeny po slevě 20 %)
RV 1600076/23
NA DOVOLENOU
PŘIJĎTE SE PODÍVAT
Topný keramický panel je novinkou na našem trhu
a je průlomovou technologií v oblasti elektrického
vytápění. Pracuje na principu infračerveného záření
a proudění teplého vzduchu. Tato kombinace
spolu s keramickým panelem rovnoměrně vyhřívá
místnost a proudění tepla vytváří příznivé klima.
Díky svému modernímu designu se keramický panel
stane krásným doplňkem Vašeho bytu či kanceláře.
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět
do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes prostorový termostat, zásuvkový termostat nebo časovač.
DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA!!!
RV 1600727/01
PŘIJME
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Teploceramic • tel.: +420 608 201 041 • e-mail: [email protected] • www.teploceramic.cz
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
MĚLNÍK | INZERCE |
5
Kraj přispěje Čelákovicím na obchvat
Středočeský kraj se bude
podílet na výstavbě obchvatu
Čelákovic. Vedení kraje schválilo
smlouvu o spolupráci veřejných
zadavatelů na uvedené stavbě.
Čelákovicím přislíbilo na
realizaci stavby finančně přispět
za pomoci evropských dotací.
JIŘÍ KUBÍK
ČELÁKOVICE | V roce 2018 by se
obyvatelé Čelákovic mohli dočkat
významného zklidnění dopravy ve
městě. Pomoci k tomu by měl nový
obchvat města, s jehož realizací
radnici významně pomůže Středočeský kraj.
„Rada kraje mě pověřila, abych
podepsal se starostou Čelákovic
smlouvu, na základě které Středočeský kraj zajistí realizaci veřejné
zakázky na výběr nejvhodnějšího
dodavatele na provedení stavebních prací. Zajistíme rovněž financování své stavební části akce,“
informoval hejtman Miloš Petera
(ČSSD), který má oblast dopravy
v krajské radě na starosti.
Město Čelákovice zajistí zpracování projektové dokumentace včetně pravomocného stavebního povolení a projektové dokumentace
pro provádění stavby a zaplatí svoji
část stavebních prací, tedy vybudování stavebních objektů, které jsou
ve vlastnictví města a budou specifikovány po zpracování rozpočtu.
„Předpokládané náklady na výstavbu obchvatu Čelákovic jsou
190 milionů korun. Předpokládáme, že stavba by měla být zaplacena z fondů Evropské unie. Pokud
Plánovaný nový obchvat Čelákovic by měl výrazně zklidnit intenzitu dopravy v centru města
vše půjde hladce a podaří se nám
společně získat potřebná stavební
povolení a evropskou dotaci, rádi
bychom obchvat Čelákovic vybudovali v roce 2018,“ doplnil hejtman Petera.
Projektů se chystá více
Ve výhledu na léta 2015–2023
má vedení Středočeského kraje rozpracovanou řadu návrhů,
jak řešit složitou dopravní situaci
v nejvíce zatížených sídlech. Budování obchvatů je jednou z priorit, jejichž cílem je snížit intenzitu
dopravy na stávajících průtazích,
odstranit kolizní místa, snížit hlukovou zátěž a zvýšit bezpečnost jízdy řidičů.
Ve spolupráci s městy připravuje Středočeský kraj pro následující
období více jak desítku dopravních
obchvatů a pro řadu z nich má již
i s městy a obcemi uzavřeny smlouvy o spolupráci. Největší prioritou
v nadcházejícím období je výstavba
obchvatu Kralup nad Vltavou a propojení dálnic D7 a D8, které by mělo
odlehčit v dopravním zatížení i celé
oblasti Slánska. Kraj se také intenzivně zabývá i zlepšením dopravní obslužnosti v celé jižní oblasti
Říčanska a zadal na ni vypracování studie. Doprava je totiž v tomto
území vedena přes obce silnicemi
III. tříd s četnými nepřehlednými
a nebezpečnými úseky a neúměrně
je zde zatěžováno životní prostředí.
Foto | Petr Kučera
Plánované obchvaty
měst a obcí
• II/272 Litol – Lysá nad Labem
(130 mil. Kč)
• II/329 Plaňany (130 mil. Kč)
• II/331 Stará Boleslav (235 mil. Kč)
• II/605 Jižní obchvat Berouna
a Králova Dvora (1,1 mld. Kč)
• II/108 Kostelec nad Černými lesy
(100 mil. Kč)
• II/245 Čelákovice (190 mil. Kč)
• Okružní komunikace III. třídy –
obchvat Jinočan (80 mil. Kč)
• II/240 Velvary (140 mil. Kč)
• II/101 Dolní Břežany (190 mil. Kč)
• II/101 Brandýs nad Labem,
přeložka (190 mil. Kč)
Středočeši se mohou podílet na zlepšení dopravy v regionu
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Lidé mají
možnost ovlivnit, jak přesně by se
měla změnit doprava v okolí Prahy
a v samotné Praze. Hlavní město
začalo se skupinou odborníků a se
zástupci Středočeského kraje připravovat tzv. Plán udržitelné mobility. Ten je klíčovým nástrojem,
který nastaví pravidla rozvoje dopravy a veškerého pohybu po městě a jeho okolí na další desítky let.
Prostřednictvím webové stránky
www.poladprahu.cz se mohou do
projektu zapojit také všichni, kteří
žijí v okolí Prahy a do města pravidelně dojíždí.
6
| DOPRAVA „Za hranicemi Prahy žije stále více lidí, počet obyvatel, kteří
ze Středočeského kraje do Prahy
denně dojíždějí, v posledních letech neustále roste,“ konstatoval
středočeský hejtman Miloš Petera
(ČSSD). „Teď mají všichni obyvatelé Středočeského kraje jedinečnou příležitost napsat připomínky,
co by se mělo v dojížďce do Prahy
zlepšit. Čím více podnětů z našeho
regionu přijde, tím je větší šance,
že se odborníci budou těmito problémy detailně zabývat. Lidé nejlépe vědí, co je pálí a co by se mělo
v jejich okolí v dopravě změnit.“
Plány udržitelné mobility připravují všechna evropská města,
jsou klíčovým podkladem pro jejich další rozvoj. „Řeší pěší, cyklistickou, hromadnou i automobilovou dopravu včetně nákladní
jako celek a nastavují pravidla
rozvoje pohybu po městě a jeho
okolí na další desítky let. Jejich
cílem je přispívat k postupnému
zlepšování životního prostředí
tak, aby lidé zároveň neztratili
svobodu pohybu,“ uvedl Tomáš
Kaas, ředitel Odboru rozvoje
a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy. „Od
Středočechů bychom potřebovali co nejvíce připomínek k tomu,
jak by se měla změnit doprava,
aby se jim do Prahy lépe dojíždělo, ať jde o silniční, cyklistické, automobilové nebo železniční
spojení,“ upřesnil.
Podněty budou sloužit pro diskuse a setkání s odborníky a pro
jejich další práci. Kromě veřejnosti se do projektu zapojují zástupci městských částí, středočeských měst, Středočeského
kraje, významných přepravních
firem, městských organizací, ale
také občanských sdružení. (pro)
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Bezpečí na silnicích ohlídá nová technika
Úsekové měřiče rychlosti se už osvědčily například v Poděbradech na nebezpečném úseku silnice II/38 poblíž obchodního centra Tesco
K postihování bezohledných
řidičů, ale také pro mapování
dopravní situace na silně
vytížených silnicích, k prevenci
kriminality či k využití pro
navigace na mobilních
telefonech poslouží nové,
moderní přístroje, které
Středočeský kraj zakoupí za
pomoci státní dotace v rámci
projektu Bezpečný Středočeský
kraj.
PETR KUČERA
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Bezmála
padesát tři milionů korun hodlá
Středočeský kraj v letošním roce
investovat do zlepšení bezpečnostní situace na středočeských
silnicích. Polovinu nákladů přitom uhradí stát prostřednictvím
dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Peníze půjdou
například na inteligentní měřiče
rychlosti, úsekové radary či dynamické váhy.
„Naším cílem je na vytipovaných úsecích silnic, které jsou rizikové z hlediska dopravní vytíženosti nebo z důvodu výskytu
závažných dopravních nehod,
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE zklidnit dopravu a zvýšit bezpečnost a plynulost provozu,“ vysvětlil záměr projektu Bezpečný Středočeský kraj hejtman Miloš Petera
(ČSSD). „Od nových, moderních
přístrojů si slibuji především snížení nehodovosti, a tím i počtu úmrtí
či zranění, ale také zvýšení ochrany zdraví a majetku obyvatel našeho kraje i všech ostatních, kteří do
středních Čech zamíří. Sofistikovaná zařízení totiž mohou pomoci
Policii ČR i s vyhledáváním kradených vozidel či hledaných osob,“
doplnil hejtman.
Přístroje změří
i poradí
Za vyčleněné peníze kraj nakoupí 86 inteligentních ukazatelů rychlosti, které řidiče informují
o aktuální rychlosti a umožní mu
zareagovat na překročení rychlosti, aniž by byl sankcionován.
Zároveň však tato zařízení dokáží
po napojení na krajské či policejní servery i monitorovat dopravní
situaci, identifikovat kolonu, stojící vozidlo či nehodu a po doplnění o přídavné zařízení přečíst i registrační značku vozidla, což lze
využít pro pátrání po odcizených
autech či hledaných osobách. Dalším přínosem je tvorba zátěžových map na základě získání dopravních dat. Klíčové informace je
pak možné předávat i na textové
panely těchto ukazatelů.
Na osmi úsecích středočeských
silnic budou naistalovány úsekové detektory, které rychlost nejen měří, ale v případě překročení maximální povolené rychlosti
i rozpoznají viníka a data zaarchivují. Systém však dokáže poskytnout i řadu důležitých statistických dat o dopravě a umožňuje
v dané oblasti lepší řízení dopravy. I úsekové radary umí napomoci při hledání odcizených vozidel
a pátrání po osobách.
Na kamiony
si „posvítí“ váhy
Kraj rovněž zakoupí tři dynamické váhy, které dokáží změřit
hmotnost projíždějících vozidel
a zatížení na nápravu či skupinu náprav, a to přímo za jízdy bez
nutnosti vozidlo zastavovat. Součástí systému je i softwarové řešení automatizovaného zpracování přestupku, které poslouží pro
následný výběr pokut. „Řidiči si
Foto | Petr Kučera
často a oprávněně stěžují na rozbité silnice v kraji, což jde velmi
často na vrub právě přetěžovaným
kamionům a dalším nákladním
vozidlům. Nové zařízení nám tedy
nejen pomůže stav našich vozovek ochránit, ale ještě může spolu
s pokutami vybranými v měřených
úsecích zajistit ekonomickou návratnost investice,“ poznamenal
hejtman Petera.
Zařízení budou instalována na
vybrané úseky zvlášť zatížených
silnic II. a III. tříd. „Zaměříme se
především na okolí škol, školek,
nemocnic, na obytné zóny a další
místa, která jsme vyhodnotili jako
problematická z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Při realizaci projektu budeme samozřejmě
spolupracovat jak s Policií ČR, tak
i s vedením dotčených měst a obcí.
Získaná data o silničním provozu chceme poskytovat i přímo řidičům prostřednictvím navigací
pro chytré mobilní telefony a budou dostupná i na našem krajském
webu,“ doplnil hejtman Petera.
Nová zařízení by měla být instalována do konce roku, kraj se zavázal zajistit udržitelnost výstupů
projektu po dobu osmi let.
DOPRAVA |
7
Malí zpěváci pomohli dětem z Milovic
Mezi sbory, které přijely podpořit obyvatele Dětského centra Milovice, byl sbor Paleček z Horních Počernic pod vedením sbormistryně Šárky Mistrové Foto | Petr Kučera
MILOVICE | Neobvyklé zpestření,
radost i nějaké peníze „na přilepšenou“ přinesl malým obyvatelům
Dětského centra Milovice, příspěvkové organizace Středočeského
kraje, první ročník benefiční přehlídky dětských pěveckých sborů
Děti dětem.
Ve slavnostně vyzdobených
prostorách areálu Dětského centra
předvedly své umění dětské pěvecké sbory Filiorum musica při ZUŠ
F. A. Šporka Lysá nad Labem pod
vedením sbormistryně Jany Erbenové, Triangl při ZUŠ Jana Zacha
v Čelákovicích pod vedením sbormistryně Ladislavy Šťastné a Paleček, který působí při ZUŠ Ratibořická v Praze-Horních Počernicích
pod vedením sbormistryně Šárky
Mistrové. Kromě pěveckých vystoupení zpestřilo dětem den i občerstvení či nafukovací skákací
hrad.
Návštěvníci mohli dobrovolným
vstupným přispět malým klientům
Dětského centra Milovice, což jsou
sociálně či zdravotně znevýhodněné děti do tří let, které nemohou vyrůstat v rodinném prostředí.
„Akce se vydařila, mile nás překvapil i ohlas, jaký měla. Proto jsme
se rozhodli, že určitě neskončíme
u prvního ročníku,“ konstatovala ředitelka centra Petra Černovská. „Vybrané peníze byly uloženy
na darovací účet a použijeme je na
aktivity pro děti – zaplatíme jim
z toho nějaký výlet, divadlo či kino,“
dodala. (pek)
Taneční mistr roztancoval v říčanském domově i vozíčkáře
Doba bálů a masopustů patří
sice k jinému ročnímu období,
ale klienti Domova Pod Kavčí
Skálou v Říčanech si s chutí
zatancovali i poslední květnovou
sobotu. Pod vedením tanečníka
a choreografa Petra Velety se na
improvizovaný parket dostali
i ti, kterým jinak dělá problémy
i pouhá chůze.
EVA KUBÍNOVÁ
ŘÍČANY | Taneční terapie je ve
světě běžnou součástí aktivizačních činností osob upoutaných na
invalidní vozík či jinak omezených
v pohybu. V Česku se zatím využívá spíše jen vzácně. Přitom klientům kromě procvičení těla přináší
i radost a psychickou pohodu.
Jedním z odborníků, kteří taneční terapii používají, je choreograf a tanečník Petr Veleta. Tancování s handicapovanými lidmi
či s pacienty trpícími duševním
onemocněním se věnuje již řadu
8
| SOCIÁLNÍ PÉČE Pod vedením Petra Velety se i z klientek upoutaných na vozík opět staly dámy – tanečnice
let a nedávno byl i hostem populární Snídaně s Novou, kde své aktivity představoval. Dlouhodobě
spolupracuje i s pražským Alzheimer centrem.
Koncem května přijel již podruhé potěšit i seniory v Domově Pod Kavčí Skálou v Říčanech.
Pod jeho noblesním vedením se
roztancoval opravdu každý, všem
přítomným dodal pocit důležitosti. Jeho krédem je: Není důležité, jak moc nemůžeš chodit, ale
co prožíváš a jak hudbu vnímáš!
Do rytmu se pohybovalo polohovací křeslo, „tančily“ vozíky a příjemně se „vlnilo“ jejich osazenstvo
i zaměstnanci domova. Ožily staré
Foto | Eva Kubínová
vzpomínky, z babiček upoutaných
na vozík se opět staly dámy, které
se točí v kole v tónech valčíku, polky, tanga nebo i kankánu…
Po příjemně stráveném odpoledni odměnili všichni přítomní
Petra Veletu bouřlivým potleskem a nadšeně kvitovali příslib, že
mezi ně do Říčan zavítá zas.
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Kraj zajistí péči o mladé uživatele drog
Středočeský kraj se stane
prvním regionem v České
republice, ve kterém vznikne
specializovaný odborný
tým zaměřený na pomoc
mladistvým uživatelům drog
ve věku od 15 do 18 let. Vedení
kraje rozhodlo finančně
přispět na vznik adiktologické
ambulance pro děti a mladistvé.
PETR KUČERA
KLADNO | V Kladně vznikne první
specializovaná ambulance v Česku pro mladistvé uživatele drog.
Z popudu primáře adiktologické
kliniky 1. lékařské fakulty Všeobecné fakultní nemocnice Praha
Michala Miovského Středočeský kraj finančně zajistí navýšení
personálního zajištění tzv. služby
následné péče o dva pracovníky,
sociálního pracovníka a adiktologa-psychoterapeuta, kteří se zaměří právě na tuto věkovou kategorii osob, které se dostaly do
problémů s drogami či jinými formami závislostí. Do budoucna se
počítá se vznikem celé sítě těchto
pracovišť po republice.
„Vedení adiktologické ambulance v čele s profesorem Michalem Miovským se na nás obrátilo
s návrhem zapojit se do programu zahájení a vytváření sítě adiktologických ambulancí pro dorost. Protože to považuji za velmi
dobrý a nesmírně užitečný nápad, oslovili jsme naši příspěvkovou organizaci ZSI Kladno, aby
ve spolupráci s krajskou Oblastní
nemocnicí Kladno vytvořila úzce
spolupracující tým, který bude
společně zajišťovat jak zdravotnickou, tak i sociální oblast adiktologické ambulance,“ upřesnil
středočeský hejtman Miloš Petera
(ČSSD).
Lůžek je dost, chybí
ambulance
Podle Michala Miovského je
nápad zřídit síť adiktologických
ambulancí pro mladistvé výsledkem odborné studie, která
Středočeský kraj se stane prvním regionem v ČR, na jehož území bude zřízena specializována adiktologická ambulance pro děti a mladistvé
Ilustrační foto | 2x Kristýna Sklenářová, Magdaléna, o. p. s.
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE analyzovala potřeby z hlediska
péče o mladistvé konzumenty
drog. „Studie zcela jednoznačně vyvrátila domněnky, že je potřeba navyšovat lůžkové kapacity
detoxifikačních jednotek. Naopak
jasně ukázala, že problémem je
nedostatek specializovaných ambulancí a faktická neexistence takto specializovaného zdravotnického provozu se zastoupením všech
potřebných odborností,“ konstatoval Michal Miovský.
Cílem projektu je včasná intervence a péče o problémové mladistvé uživatele návykových látek,
aby se snížilo riziko přechodu od
problémového užívání návykových látek k závislosti jako chronické chorobě, která má devastující dopady jak přímo na závislého
jedince, tak i na jeho rodinné a sociální prostředí.
„Kraj přispěje na vznik dvou
míst v sociální oblasti, další potřební odborníci – psychiatr, případně klinický psycholog, které zajistí kladenská nemocnice
– budou hrazeni ze systému zdravotní péče. Adiktologická klinika pak bude odborným garantem a bude s naším pracovištěm
spolupracovat. Věřím, že dostupností ambulantních služeb pro
děti a mládež se podaří jejich problémy včas podchytit a účinně řešit, aby se předešlo závažným důsledkům skutečně rozvinutých
závislostí,“ konstatovala radní pro
oblast sociálních věcí Emilie Třísková (ČSSD).
V Kladně už mají
zkušenosti
ZSI Kladno byla do projektu vybrána proto, že se už dnes v rámci
svých činností s touto věkovou skupinou setkává v rámci programu
pro rodinné příslušníky závislých
osob. Jedním z předpokladů úspěchu ambulantní péče je právě úzká
spolupráce s rodiči a blízkými osobami klientů a se sítí dalších specializovaných institucí.
Ambulance by měla mimo přímé adiktologické péče, zahrnující všechny základní ambulantní
intervence, poskytovat i odborné poradenství v oblasti návykových látek, komplexní diagnostiku
a následnou individuální případovou práci, socioterapii, tréninkové a nácvikové programy i pomoc
blízkým osobám.
SOCIÁLNÍ PÉČE |
9
Možnost zkusit si „stavebku“ děti nadchla
Dílny SOŠ a SOU stavební Kolín
v Pražské ulici i v tomto školním
roce opět ožívaly dětskými hlasy
žáků základních škol. V rámci
udržitelnosti projektu Cestou
přírodovědných a technických
oborů napříč Středočeským
krajem je navštívilo začátkem
června celkem 45 žáků šestých
tříd Základní školy Kolín IV.,
Prokopa Velikého 633.
ŠÁRKA LINDNEROVÁ
KOLÍN | Jednou z osvědčených
možností, jak nalákat do středních škol technického zaměření
nové žáky ze základních škol, je
ukázat jim přímo v praxi, na co by
se mohli těšit. Červnová návštěva
žáků jedné z kolínských základních škol nebyla výjimkou. Během
dvou dnů si mohli žáci vyzkoušet
některé pracovní dovednosti v instalatérské, klempířské a truhlářské dílně. Všechno, co si děti vyrobily, si jako obvykle odnesly
domů, aby mohly ukázat rodičům,
co samy pod vedením zkušených
učitelů dokázaly.
Touto cestou chce škola podpořit zájem o technické vzdělávání u žáků základních škol, chce
jim přiblížit řemesla, která nabízí.
Během dvou dnů návštěvy kolínské SOŠ a SOU stavební si děti ze základky Prokopa Velikého vyzkoušely řadu manuálních činností, kterým by se tu mohly učit
Foto | archiv SOŠ a SOU stavební Kolín
Žáci mají možnost si jednotlivé
dovednosti vyzkoušet, vyrobit si
výrobek, který si odnesou domů,
a tak poznat, že jim může být technické zaměření blízké, dokonce
se může stát i jejich budoucností.
„V této formě spolupráce se základními školami, která trvá již tři
roky, chceme pokračovat i nadále. Reagujeme tak na dlouhodobý
trend nedostatku technicky vzdělaných lidí na trhu práce, proto považujeme za nezbytné podporovat
propojení základních a středních
škol s budoucími zaměstnavateli.
S touto myšlenkou jsou ztotožněni
jak zástupci škol, tak i zástupci zaměstnavatelů,“ konstatoval ředitel
SOŠ a SOU Kolín Jindřich Synek.
Ohlas ze strany vyučujících
i žáků základní školy byl nadmíru
pozitivní, jak o tom svědčí i děkovný mail od pedagogů Základní školy Prokopa Velikého v Kolíně. „Děti
byly naprosto unešené, všude se
chlubily výrobky, které si samy vyrobily. Celou cestu do školy jsem
poslouchal: Kdy zase na ,stavebku‘
půjdeme, pane učiteli, pojďme tam
ještě v pátek, to je lepší než sedět ve
škole. To myslím mluví za všechno.
Jak jsem pozoroval dění v dílnách,
nenašel jsem žádného žáka, který
by se nudil nebo nechtěl pracovat,“
konstatoval učitel Oldřich Keltner.
Reakce dětí jsou nejlepším
důkazem, že podobné akce mají
smysl, že fungují, že cesta, kterou
se kolínská SOŠ a SOU stavební
ubírá, je správná.
Autorka je zástupkyní ředitele
SOŠ a SOU stavební Kolín
Kraj podpořil mladé
ragbisty a košíkářky
Dokončení ze strany 1
Stejně jako v případě ostatních krajem zřízených sportovních center je i to ragbyové v Říčanech zaměřeno na děti
a mládež od 12 do 22 let. Do jeho
činnosti by se mělo zapojit zhruba sedmdesát mladých sportovců. „Přidělení dotace pro nás znamená, že práci s mládeží můžeme
zprofesionalizovat, zapojit třeba
i atletické nebo zápasnické trenéry,“ konstatoval prezident klubu RC Mountfield Říčany David
Frydrych.
Na řadě jsou basketbalistky
Další sportovní centrum, které
se rodí, bude zaměřeno na mladé basketbalistky. Působit bude
v Nymburce při Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole
10
| ŠKOLSTVÍ zdravotnické Nymburk v Soudní
ulici. I toto centrum, které bude
po sportovní stránce spolupracovat s úspěšnými ženskými basketbalovými týmy Basketball Nymburk a ŠBK Sadská, dostalo od
kraje na činnost pro letošek půl
milionu korun.
„Důležitým úkolem nového
sportovního centra je také popularizace basketbalu jako sportovního odvětví mezi dětmi
a dospívající mládeží,“ doplnil statutární náměstek pro oblast školství, mládeže a sportu Milan Němec (ČSSD).
Kraj už finančně podporuje
mladé basketbalisty, hokejisty, atlety, fotbalisty, florbalisty či kanoisty. Na výchovu mladé generace českých sportovců vydá letos bezmála
17 milionů korun.
(kub, íčko)
Sto dvanáct malých cyklistů ze všech 13 českých krajů a hlavního města Prahy se sešlo v půlce června v Nymburce v celostátním finále Dopravní soutěže mladých cyklistů, kterou pořádá Ministerstvo dopravy – BESIP. Organizací
finále byl letos pověřen Středočeský kraj, nad akcí převzali záštitu hejtman
Miloš Petera a starosta Nymburka Tomáš Mach (oba ČSSD). Děti soutěžily v teoretické i praktické znalosti dopravních předpisů, v základech poskytování
první pomoci a v jízdě zručnosti. Vítězi se stali v kategorii mladší žáci Oliver
Hradil a Nela Hanzelová (oba Krnov) a ZŠ Krnov, mezi staršími žáky Tomáš Grulich a Nikol Balintová (oba Krnov) a ZŠ Bystřice.
Foto | Petr Kučera
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Užijte si léto aktivně, radí hejtman
Dokončení ze strany 1
Přeměna vojáky opuštěného
a zanedbaného území, části bývalého vojenského újezdu Ralsko, ve
volnočasový areál běžela od roku
2012 a stála zhruba 300 milionů korun. Pětasedmdesát milionů
pokryla dotace z ROP Střední Čechy. Vzniklo tu centrum s ubytovnou hotelového typu a restaurací,
7,2 km dlouhá dráha pro cyklisty
a in-line bruslaře, lanový park, rozlehlé dětské hřiště a kemp s veškerým zázemím pro ubytované.
„Věřím, že si toto místo oblíbí nejen sportovně založení obyvatelé této části Mladoboleslavska a dalších regionů, ale i rodiny
s dětmi, sportovní kluby, školní
a předškolní zařízení. Ubytovací
zařízení má dostatečnou kapacitu i zázemí včetně přednáškového sálu, aby se tu mohly pořádat
třeba školy v přírodě, sportovní
soustředění, výjezdní zasedání či
další firemní a společenské akce,“
podotkl náměstek hejtmana pro
oblast regionálního rozvoje Karel
Horčička (ČSSD).
Stovky kilometrů
cyklostras
Kromě nového turistického
centra Vrchbělá je možné užít si
aktivně léto i v dalších lokalitách.
Letos byla například s finanční podporou Středočeského kraje vyznačena cyklotrasa č. 8240
mezi Sadskou a Poděbrady, která
navazuje na populární Labskou
Nový multifunkční areál Vrchbělá u Bělé pod Bezdězem nabízí kromě tratí pro cyklisty a bruslaře i dětské hřiště a lanové centrum s nádherným výhledem na Bezděz
Foto | Petr Kučera
stezku a je svým charakterem
vhodná i pro rodiny s dětmi a seniory. „Teď máme v plánu spojit
novou cyklostezkou i Čelákovice
s Nymburkem přes Lysou nad Labem, čímž dojde ke scelení cyklotrasy Labská stezka v sedmdesátikilometrovém úseku od Kostelce
nad Labem do Kolína. Výstavba
19,5 km dlouhého úseku bude stát
odhadem 127 milionů korun,“ poznamenal hejtman Miloš Petera.
Nové cyklotrasy vedou i podél
Vltavy a Labe a spojují mimo jiné
zámky v Brandýse nad Labem,
Mělníku, Veltrusech a Nelahozevsi. Společně s pražskými cyklotrasami A2 a A26 vytvářejí okruh
o délce 112 kilometrů a jejich součástí jsou i zcela nové, Středočeským krajem postavené úseky
Praha–Klecany (za 5,9 milionu
korun) a Zeleneč – Lázně Toušeň
(za 10,5 milionu korun). Celkem je
aktuálně na území kraje 345 kilometrů cyklostezek. Jen v posledních čtyřech letech stála jejich výstavba téměř 81,2 milionu korun,
dalších bezmála 100 000 korun
dal kraj na nové značení dálkových cyklotras.
Miliony do hřišť
a sportovišť
Pro ty, kteří před kolem, během či bruslením dají přednost
jiným sportovním aktivitám, kraj
finančně pomohl postavit či opravit 25 hřišť a sportovišť za více než
12,5 milionu korun. Nové hřiště si
tak mohou užívat například v Kutné Hoře či Lhotě u Příbramě, nově
zastřešeného tenisového a volejbalového kurtu v Miřeticích, těsně před otevřením jsou i hřiště ve
Staré Huti a Kropáčově Vrutici.
„Věřím, že si nejen Středočeši
letošní léto užijí, že si během dovolených odpočinou a načerpají
nových sil a že nezapomenou ani
na naše středočeská muzea a galerie, které také chystají na léto
pestrý program,“ dodal hejtman
Petera.
(pek)
Hejtmanství chce vyjednat smír s RP Mladá
Děti ve Zruči si užívají
opravenou zahradu
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Středočeský
kraj by chtěl se společností Mladá RP uzavřít dohodu o ukončení nájemní smlouvy a narovnání
vzájemných pohledávek vzniklých
z pronájmu bývalého vojenského výcvikového prostoru (BVVP)
Milovice-Mladá.
„Rada kraje mě pověřila jednat
se zástupci Mladá RP. Výsledkem
těchto jednání by mělo být uzavření dohody o ukončení nájemní
smlouvy na pronájem BVVP Milovice a narovnání se zmíněnou společností,“ informoval Karel Horčička (ČSSD), náměstek hejtmana
pro oblast regionálního rozvoje.
„Nájemní smlouvu je možné ukončit dohodou a současně bychom
ZRUČ NAD SÁZAVOU | Nový zahradní altán s venkovní třídou
a hernou pod širým nebem mohou nově využívat děti z mateřské školy Malostranská ze Zruče nad Sázavou. Středočeský kraj
na rekonstrukci zahrady přispěl
dotací z krajského Fondu sportu,
volného času a primární prevence částkou 95 000 korun. Zručští se na realizaci projektu podíleli spoluúčastí 5 000 korun. Vedle
zmíněného altánu, učebny a herny mají děti nově k dispozici dvě
pískoviště, chodníčky k nim a dvě
dřevěné prolézačky. Za dalších
200 000 korun nechalo město
Zruč ve školce vybudovat víceúčelové hřiště.
(íčko)
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE mohli uzavřít i vzájemně výhodnou dohodu o narovnání ve věci
finančních nároků nájemce. Nájemce nám navrhl podmínky a zároveň přislíbil, že je ochoten nám
poskytnout ke kontrole veškeré své
finanční výdaje v souvislosti s nájemní smlouvou,“ doplnil.
Nájemní smlouvu se společností Mladá RP uzavřel Středočeský kraj v roce 2010. Společnost
Mladá RP měla podle této smlouvy areál BVVP Milovice užívat po
dobu čtyřiceti let. Za to zaplatila
nájemné ve výši 25 milionů korun. Jednou z podmínek pronájmu byla i demolice všech objektů
v areálu BVVP. Tuto část smlouvy ale společnost Mladá RP ve
stanoveném termínu nesplnila.
Rada Středočeského kraje proto
od smlouvy odstoupila.
Podle hejtmana Miloše Petery
(ČSSD) je území BVVP Milovice-Mladá největším brownfieldem
ve středních Čechách, který má
velký potenciál rozvoje. „Usilujeme tu například o zřízení národní
průmyslové zóny, do které chceme přilákat významné investory.
Firma měla na zbourání starých
objektů dlouhou lhůtu, kterou nedodržela. Pravděpodobně už nebudeme hledat další soukromý
subjekt. Budeme se snažit tento
majetek spravovat sami a co nejdříve a co nejlépe jej zhodnotit,“
řekl hejtman Petera. (kub)
Z REGIONŮ |
11
Jako kluk jsem byl pořád poslední
Až se v pátek 5. srpna rozběhnou v brazilském Rio de Janeiro
XXXI. letní olympijské hry, měl by být – pokud ho nezradí zdraví –
jednou z největších českých medailových nadějí. Veslař Ondřej Synek
je však nejen čtyřnásobným mistrem světa ve skifu a majitelem dvou
stříbrných olympijských medailí, ale také zastupitelem v rodném
Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi. Jak jde vrcholový sport
a komunální politika dohromady?
PETR KUČERA
Na poslední velké akci, Světovém poháru v Luzernu,
jste byl druhý za velkým
soupeřem Mahém Drysdalem. Znamená to, že forma
před olympiádou je dobrá?
Doufám, že forma před olympiádou je výborná. Ani jsem nečekal, že bych mohl takhle dobře závodit, protože týden před
startem v Luzernu doktoři konstatovali, že mám zlomený obratel. Měl jsem nějaké problémy
se zády, dostal jsem injekci přímo do páteře, aby se podrážděný
nerv srovnal a záda přestala bolet. To se podařilo.
””
Jste mimo jiné čtyřnásobným
mistrem světa. Kolik kilometrů na vodě to obnáší být nejlepší na světě?
Za rok je to nějakých 5 000 kilometrů na vodě a zhruba 1 500 kilometrů na veslařském trenažeru
přes zimu. Denně to vychází asi na
třicet kilometrů a něco. Více méně
trénuji šest dnů v týdnu a v neděli
mívám volno.
A co dělá veslař, když má
volno?
Normálně odpočívá a spí
(smích), ale jelikož mám rodinu
a malé děti, tak mě nenechají. Takže se věnuji jim. Jezdíme třeba na
kole na výlety a podobně.
Když olympiádu vyhraji, bude to
krásné, nádherné. A když ji nevyhraji, tak
jsem byl už dvakrát druhý, mám spoustu
dalších výborných výsledků… Určitě
nebudu brát jako tragédii a celoživotní
zklamání, že jsem ji nevyhrál.
Ještě tři dny před začátkem
Světového poháru jsem nevěděl,
jestli vůbec budu moci závodit.
Nakonec to šlo dobře, musím se
pochválit (smích). Jen v konci mi
trochu ztuhly nohy, což může být
tím, že jsem byl v pondělí před
závody ještě v posilovně. A my
vždycky, když závodíme, tak
předtím už neposilujeme.
Mohou vaše zdravotní potíže nějak zkomplikovat zbytek přípravy do Ria?
Mohou, pokud se situace zhorší. Nejdříve to vypadalo
jako komplikace, ale teď už je to
dobré. Dostal jsem na záda nějaká speciální cvičení, jejich stav
se lepší každým dnem. Takže
doufám, že to komplikace žádná nebude a že má záda do Ria
vydrží.
12
| ROZHOVOR jestli trénink je takový, nebo makový, vyloženě jsem se tím bavil.
Taky když jsem byl menší, někdy
do dorostového věku, jsem nikdy
ani žádný závod nevyhrál. Dojížděl
jsem víceméně pořád poslední.
Teď je začátek června. Co vás
ještě do Ria čeká?
Zrovna odjíždím na regatu
v Amsterodamu (v závodě skončil
opět druhý za Drysdalem – pozn.
red.), to je poslední start před
olympiádou. Pak pojedu na tři týdny na soustředění do Itálie a poté
ještě budu čtrnáct dní trénovat na
Slapech. No a pak už odlítám na
olympiádu. Takže mě čeká vlastně
už jen závěrečná příprava.
Z Brazílie chodí takové podivné zvěsti – že se všechno
dodělává na poslední chvíli,
že je voda špinavá, že tam
řádí virus zika. Znervózňuje
to sportovce?
Tak samozřejmě, že o tom
všichni mluví, ale já si to nepřipouštím. Vyslal jsem tam v únoru
trenéra na obhlídku, aby všechno okoukl, byla tam i řada dalších závodníků, takže informace
z místa mám. Myslím si, že tady
se jen zbytečně nafukuje nějaká
bublina a že to nakonec
nebude tak horké. Už jsem to zažil
několikrát. Třeba před olympiádou
v Číně strašili, že tam bude smog,
špína a různé bacily, a nic z toho
nebylo.
Bude vám letos čtyřiatřicet.
Dá se tedy předpokládat, že
po dvou olympijských stříbrech bude Rio vaší poslední
šancí na zlato. Vnímáte to
taky tak?
Co se týče věku, tak asi ani
ne. Podívejte se na Mahého
Drysdalea z Nového Zélandu. Ten je přesně o čtyři roky
starší a pořád je to můj největší soupeř a v Riu půjde na zlatou olympijskou medaili. Takže věkově se to určitě zvládnout
dá. Horší je to se zdravím. Nevím,
jestli mi záda budou sloužit
ještě další čtyři roky.
Chtěl jste být jako kluk vždycky veslařem?
Nikdy jsem nechtěl být veslařem… Nebo jsem o tom alespoň
nepřemýšlel. Začal jsem ve třinácti letech a ani jsem nevěděl, že se
ve veslování závodí. Až pak jsem
viděl veslování na olympiádě, jak
jel Vašek Chalupa, začalo se mi to
závodění líbit víc a víc, až jsem se
k tomu dostal jako k obživě.
Takže jste si tenkrát vůbec
neuvědomoval, co to obnáší
za dřinu…
Ne, to vůbec. Jako dítě jsem to
dělal pro zábavu, měli jsme super
partu kamarádů. A neřešil jsem,
I přes bolavá záda odcestuje Ondřej Synek do Ria v dobré náladě. Poslední výsledky jej opravňují myslet si na olympijské zlato.
Foto | Sport Invest
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Doufám, že třeba jo, takže bych pak
mohl mít ještě jeden pokus.
Takže na to, že by to mohla
být poslední možnost vyhrát
olympiádu, nemyslíte?
Ne, to určitě ne. Nechám to
prostě pak vyplynout ze situace.
Já to beru tak, že už mám hodně odzávoděno, hodně za sebou.
Když olympiádu vyhraji, bude to
krásné, nádherné. A když ji nevyhraji, tak jsem byl už dvakrát druhý, mám spoustu dalších výborných výsledků… Určitě nebudu
brát jako tragédii a celoživotní
zklamání, že jsem ji nevyhrál.
A co nějací nástupci?
Vidíte nějaké mladé
kluky, kteří by to po vás
jednou mohli převzít?
Nějaké dravé mládí tu je,
ale bohužel zatím mezi nimi
nevidím možného nástupce,
který by byl schopen
na skifu vozit
nějaké
medaile. Protože k tomu se musí
člověk propracovat, je to i hodně
o zkušenostech. Nicméně doufám, že někdo přijde a vystřídá
mě, jako já jsem kdysi vystřídal
Vaška Chalupu.
Jak je to vlastně s přípravou
malých dětí? Kraj spustil
projekt sportovních center,
ve kterém podporuje kvalitní trénink dětí a juniorů.
Finančně tak už přispívá
na řadu sportů, ale veslování mezi nimi ještě není.
Nechtěl byste „zatlačit“ na
hejtmana?
(smích) Tak já jsem hejtmana
už tlačil, aby nám přispěl na stavbu loděnice v Brandýse nad Labem. Že existuje i nějaký takový
projekt, jsem doteď netušil. Budu
se muset po nějakých informacích
popídit… Každopádně je to dobrý
tip. Určitě to zkusíme.
Vy jste vlastně taky trochu
politik – komunální.
No trochu jo. Jsem zastupitelem v našem městě. K tomu taky
ještě studuji vysokou školu, teď
mě zrovna čekají státnice. Navíc
jsem i předsedou veslařského
oddílu v Brandýse, takže toho
mám opravdu hodně. Proto
jsem rád, že jsem jen zastupitel a nic víc,
Ondřej Synek tentokrát jako předseda veslařského klubu a zastupitel Brandýsa nad
Labem – Staré Boleslavi. Hejtmana Miloše Peteru přijel požádat o finanční pomoc
s rekonstrukcí loděnice a došlo i na ukázku veslařských mozolů. Foto | Petr Kučera
a nevím ani, jestli bych to toho šel
někdy znovu. (smích)
Jak jste se k práci ve vedení
města vlastně dostal?
Generál Vlastimil Picek, kterého znám už asi patnáct let, chtěl
kandidovat na starostu. Vzniklo
nové politické uskupení, kterého
já tedy členem nejsem a jako voják z povolání ani nemůžu být, nicméně jsem jeho sympatizantem.
Domluvili jsme se, že za ně budu
kandidovat, a nakonec jsem byl
i zvolen.
Předpokládám, že pomohlo
známé jméno…
To asi pomohlo, protože mě vyškrtali z jedenáctého místa na kandidátce na třetí. (smích)
A pomáhá, i když jednáte třeba za město nebo za veslařský
oddíl? Máte oproti ostatním
nějaký bonus?
Musím říct, že mám, ale že mě
to tedy netěší. Myslím si totiž, že
takhle by Česká republika, respektive státní správa a samospráva
a další subjekty fungovat neměly.
Že by měl mít každý stejné právo
se někam dostat, propracovat, jednat. Bohužel je to u nás tak trochu
o těch jménech.
Samozřejmě, někdy je to dobré,
když vám jméno pomůže, je to příjemné, ale vnitřně s tím tak nějak
nesouhlasím. I když musím tedy
přiznat, že to využívám a že to funguje. (smích)
Takže třeba s tou loděnicí jste
u hejtmana uspěli?
Ano. Máme slíbeno, že pokud
dostaneme dotaci od Ministerstva
školství, tak kraj bude její výstavbu
spolufinancovat, což je super.
Ondřej Synek
• narozen 13. října 1982 v Brandýse
nad Labem – Staré Boleslavi
• vyučený zlatník, dnes voják
z povolání
• český reprezentant ve veslování
v disciplíně skif
• největší dosavadní úspěchy:
4x mistr světa (2010, 2013, 2014,
2015), 2x stříbro z OH (2008,
2012), 4x mistr Evropy (2007,
2010, 2013, 2014), devítinásobný
vítěz Světového poháru
• závodí za Duklu Praha, kromě
toho je ale i předsedou
veslařského oddílu KV Kondor Brandýs nad Labem, v němž začínal
• v roce 2014 kandidoval v komunálních volbách za hnutí Podpora občanů
a byl zvolen do městského zastupitelstva v Brandýse nad Labem – Staré
Boleslavi
• ženatý, manželka Pavla, děti Alice a Matyáš
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE ROZHOVOR |
13
Do Kutné Hory zavítají špičkoví hudebníci
Poprvé v historii se Česká
republika stane hostitelem
Mezinárodní konference
WASBE, Světové asociace
symfonických dechových
orchestrů. Kromě Prahy zahrají
nejlepší světová dechová tělesa
i v areálu Jezuitské koleje
v Kutné Hoře, sídle Galerie
Středočeského kraje.
PETR KUČERA
KUTNÁ HORA | Vodní pódium v zahradách Jezuitské koleje v Kutné Hoře se stane na dva
dny jedním z center světové dechové hudby. V rámci Mezinárodní konference Světové asociace symfonických dechových
orchestrů (WASBE), kterou Praha a Středočeský kraj hostí od
8. do 11. července, tu v sobotu
a v neděli 9. a 10. července proběhnou koncerty. Další představení významných dechových těles
z celého světa uvidí nejvýznamnější pražské koncertní sály, například Španělský sál Pražského
hradu, Dvořákova síň Rudolfina
či Valdštejnská zahrada Senátu.
Záštitu nad akcí převzal kromě prezidenta ČR Miloše Zemana a premiéra Bohuslava Sobotky
také středočeský hejtman Miloš
Petera (oba ČSSD). Středočeský
kraj navíc pořádání konference
a s ním spojená hudební vystoupení finančně podpořil částkou
300 000 korun. „Pořádání konference je bráno jako jedinečné představení České republiky,
V zahradách jezuitské koleje vystoupí mimo jiné dechový orchestr Haná Přerov a tedy i našeho kraje, na mezinárodním fóru. Jde také o navázání na tradici světového fenoménu – české koncertní dechové
hudby – a podporu mladé generace, neprofesionálního umění,
dechových orchestrů, základních
uměleckých škol a konzervatoří,“
podotkl radní pro oblast kultury
a památkové péče Zdeněk Štefek
(KSČM).
Na konferenci, jejíž kongresová muzikologická část proběhne v pražském hotelu Olšanka,
se představí téměř dvacítka symfonických dechových orchestrů
z devíti zemí včetně ČR a USA,
kde tato organizace, založená
v roce 1981, sídlí. Vystoupí až tisícovka hudebníků, konference se mají zúčastnit na čtyři tisíce delegátů. Hlavními pořadateli
akce jsou příspěvková organizace
Foto | archiv NIPOS (ARTAMA)
Ministerstva kultury NIPOS
(útvar ARTAMA), Svaz hudebníků ČR, agentura The Prague Concert Co. a poradenská skupina
HPCG.
Program v zahradě GASK
9. července
14.00–14.50
15.20–16.10
10. července
14.00–14.50
15.20–16.10
Dechový orchestr Haná Přerov
Estonian Police and Border Guard Orchestra
The Youth Wind Ensemble of Estonia
The Symphonic Band of the Private Music School
of Makó, Maďarsko
Kompletní program a další informace naleznete na www.wasbeprague.com
Jezuitskou kolej zaplní postavičky Vladimíra Jiránka
KUTNÁ HORA | Milovníci chytrého
humoru, fanoušci kultovních večerníčkových postav Pata a Mata
a králíků z klobouku a všichni,
kterým učarovaly kresby Vladimíra Jiránka, budou mít jedinečnou
příležitost obdivovat průřez dílem
tohoto významného českého kreslíře, ilustrátora, karikaturisty a režiséra animovaných filmů. V kutnohorské Galerii Středočeského
kraje bude od 2. července otevřena výstava HUMOR.
V unikátních prostorách Jezuitské koleje bude průřez celoživotní Jiránkovou tvorbou rozdělen do dvou tematických celků.
14
| KULTURA Typické postavičky si oblíbilo několik generací čtenářů
Repro | Vladimír Jiránek
První část bude prezentovat Jiránkovu tvorbu pro děti a mládež.
Návštěvníci zde uvidí například
originální loutky Pata a Mata či
grafické listy s králíky z klobouku
Bobem a Bobkem. Druhá, hlavní část představí výběr nejlepších
Jiránkových počinů z politické
satiry.
Součástí výstavy, která nadchne velké i malé, bude i interaktivní koutek či promítání dokumentu
o animaci večerníčku Bob a Bobek,
králíci z klobouku. Výstava oblíbeného kreslíře, který zemřel 6. listopadu 2012 ve věku 74 let, potrvá
v GASK do 16. října.
(pek)
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Nové rezervace ochrání cenné lokality
Miliony na ochranu přírody
Na území Středočeského kraje
se v současné době nachází
celkem 287 maloplošných
chráněných území. Jen
v letošním roce jich ve středních
Čechách přibylo jedenáct.
JIŘÍ KUBÍK
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Deset nových
zvláště chráněných území vyhlásila Rada Středočeského kraje na
zasedání v polovině června. Jsou
to lokality kaňon Vltavy u Sedlce,
Krnčí a Voleška, les u Libeže, louky u Drahlína, Na Horách u Křešína, niva Bělé u Klokočky, pahorek
u Ledčic, Vehlovické opuky, Vymyšlenská pěšina a Žerka.
„Jedná se nejen o zcela nová
chráněná území, ale také o přírodní rezervace, které již nějaký stupeň ochrany měla. Mění se u nich
například rozloha či ochranná
pásma, a tak je nutné tyto přírodní
památky vyhlásit nově,“ vysvětlil
Marek Semerád (ČSSD), náměstek hejtmana Středočeského kraje
pro oblast zemědělství a životního
prostředí.
Letos budou vyhlášena ještě
další území, která jsou aktuálně
v ranější fázi procesu projednávání. „Smyslem přírodních rezervací
je zajistit zvláště chráněným druhům rostlin a živočichů, které byly
na základě odborných podkladů
mezi chráněné druhy zařazeny
a následně deklarovány naší legislativou, podmínky pro jejich zachování, případně zlepšení stavu
jejich populací. Aby společenstva,
kterých jsou součástí, a ekosystémové služby, které poskytují, zůstaly zachovány i pro budoucnost.
Koniklec luční český se v hojném počtu vyskytuje v nově vyhlášené rezervaci Na
Horách
Foto | Jiří Kubík
V obecné rovině je cílem zastavit
pokles druhové rozmanitosti a zabránit erozi rostlinných a živočišných společenstev,“ řekl Pavel
Vaňhát, vedoucí oddělení ochrany
přírody a krajiny Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Středočeského kraje.
Ovšem vyhlášením rezervace péče o přírodu nekončí. Ročně vynakládá Středočeský kraj
na management stávajících maloplošných chráněných území
přes osm milionů korun, přičemž
náklady na údržbu rostou. Navíc nad rámec této částky jsou na
činnosti související s péčí o zvláště chráněná území a evropsky významné lokality pravidelně vynakládány evropské dotační peníze
z Operačního programu Životní
prostředí.
I v příštích letech budou další
maloplošná chráněná území přibývat. „S ohledem na zákonnou
povinnost musíme zajistit ochranu evropsky významným lokalitám. V souhrnu se jedná o třicet tři
lokalit, které jsou aktuálně v různé
fázi projednávání a přípravy vyhlášení. K vyhlášení by mělo dojít
v roce 2017. V následujících letech
už se budou vyhlašovat chráněná
území pouze v ojedinělých případech,“ doplnil Pavel Vaňhát.
K nejcennějším chráněným
územím určitě patří národní přírodní rezervace Karlštejnsko, která se může pochlubit diplomem
Rady Evropy. „Osobně mám také
velmi rád Brdy. V této souvislosti bych zmínil například chráněné
území Na Horách u Křešína. Na
malé jalovcové stráni se zde ve velkém počtu vyskytuje koniklec luční český. Hojný je tu také vstavač
obecný neboli kukačka. To bývala
naše nejrozšířenější a nejběžnější orchidej, která ale v uplynulém
půlstoletí zmizela z 99 procent
českých lokalit,“ podotkl náměstek Semerád.
Příjmy z daní půjdou na vodovody a kanalizace
První kolo kotlíkových
dotací bude končit
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Středočeský kraj získá z vybraných daní letos zhruba o čtvrt miliardy korun
více, než předpokládal. Téměř
třetinu této částky se vedení kraje rozhodlo investovat do ochrany životního prostředí a zvýšení
komfortu obyvatel. Pro vybraná
středočeská města a obce vyčlení
70 milionů korun, které poslouží
k investicím do nových vodovodů
a kanalizací.
Navržené projekty významně zlepší kvalitu života v daném
STŘEDOČESKÝ KRAJ | Už jen do
15. září mohou lidé, kteří provedli
nebo plánují výměnu neekologických kotlů za moderní, ekologické, podat na krajský úřad žádost
o udělení dotace. „Od vyhlášení
výzvy evidujeme zhruba 4 140 podaných žádostí a ke konci května
je 1 800 z nich schváleno,“ uvedl
hejtman Miloš Petera (ČSSD). Jen
za květen lidé doručili asi 680 žádostí. Případné druhé kolo bude
pokračovat od 3. října 2016 do
29. prosince 2017.
(íčko)
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE místě, zároveň přispějí ke zlepšení
životního prostředí v kraji a k naplnění požadavků evropských
směrnic. „Mezi vybrané akce patří například dostavba kanalizace
a čističky odpadních vod v Novém
Strašecí, stavba veřejného vodovodu pro obce Klobouky a Kobylníky, splašková kanalizace a veřejný vodovod pro obce Tismice
a Limuzy, oprava vodovodního
řadu v obci Sýkořice nebo stavební úpravy vodojemu v Horním
Bousově,“ vyjmenoval příklady
náměstek hejtmana pro oblast životního prostředí a zemědělství
Marek Semerád (ČSSD).
Středočeský kraj má druhý nejnižší podíl obyvatel zásobených
pitnou vodou z veřejného vodovodu a rovněž tak druhý nejnižší
podíl obyvatel připojených na kanalizaci v rámci celé České republiky. V roce 2014 činil podíl obyvatel napojených na vodovod pouze
85,4 procenta a podíl obyvatel napojených na kanalizaci 70,3 procenta. (pro)
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ |
15
Krajské zdravotnictví trpí nekoncepčním řízením
Zdravotnictví považuji za jednu z nejdůležitějších oblastí krajské
samosprávy. Nemůžu být tedy spokojený, jak k této oblasti přistupuje současné vedení kraje a zejména KSČM. Nedostatek zdravotního
personálu je pak jen střípkem špatného řízení krajského zdravotnictví.
Možná by nyní leckdo čekal od
opozičního zastupitele brutální
útok a věty o kolapsu středočeského
zdravotnictví včetně strašení středočeských pacientů. Na takovou
úroveň se ale nejsem schopen při
kritice ČSSD a KSČM ani v začínající kampani snížit. Považoval jsem
to za ostudné už v době, když poslanec Richard Dolejš (ČSSD) v předešlých kampaních strašil občany
před privatizací menších nemocnic
slovy o modrém tunelu. V další
kampani si na to pozval dokonce
D. Ratha. Pravdou je, že privatizace menších nemocnic se
většinově vydařila a nyní
poskytují velmi kvalitní
služby, zatímco krajské
nemocnice jsou za vlády
ČSSD a KSČM v mnohem
horší kondici, než když je
spravovala ODS. A David
Rath je dnes souzen i za zmanipulované zakázky právě ve středočeském zdravotnictví.
Obecně považuji české zdravotnictví, co se týče technologií a možností léčby, i v porovnání s bohatšími západními sousedy za špičkové.
Chybí mi v něm však větší racionalita a důraz na efektivitu. V případě Středočeského kraje trpí nekoncepčním řízením, což se projevuje
horšími hospodářskými výsledky,
v řadě případů delšími čekacími
lhůtami pro pacienty či nedostatkem zdravotního personálu. Tato
otázka je palčivá zejména v případě
nemocnice v Mladé Boleslavi.
Z velké míry to přičítám současnému vedení krajského zdravotnictví ze strany KSČM. Jinak by nebylo praxí, že například právě z Mladé
Boleslavi utíkají lékaři za lepším do
blízké liberecké nemocnice. Vedení
kraje se podle mě chybně zaměřilo
pouze na investice. Často směřovaly do nemocnic bez většího rozmyslu a tak, že finančně zatížily nemocnice do
budoucna, což mělo negativní dopad na jejich
ekonomiku. Myslím, že
investice měly být realizovány racionálněji a část
prostředků měla směřovat raději na zvyšování kvality péče,
do dalšího vzdělávání lékařů, ale
i do platů zdravotníků. Měli by pak
menší motivaci odcházet.
Strukturu středočeského zdravotnictví nastavila ODS a udělala to dobře. Je správné, že krajské
nemocnice jsou akciovkami a je
možné standardně sledovat jejich
finanční zdraví. Je dobře, že máme
páteřní krajské nemocnice a menší nemocnice jsou privátní. Stačí
jen tento systém řídit dobře, což se
nyní neděje. O neschopnosti současné koalice ČSSD a KSČM snad
dostatečně svědčí fakt, že tzv. Koncepci rozvoje zdravotnictví Středočeského kraje mezi léty 2014–2020
předložila zastupitelstvu před několika měsíci, tedy v r. 2016. Více
snad není třeba dodávat.
Jan Skopeček
krajský zastupitel
Proč kraj neřeší problémy zdravotnictví?
Z veřejně dostupných údajů můžeme konstatovat, že zdravotnictví v naši zemi je kriticky
podfinancováno a kvůli nedostatku lékařů a ostatních zdravotníků je dostupnost zdravotních služeb pro občany zajišťována pouze
kvůli porušování zákonů a dalších
právních norem. Totéž platí pro
Středočeský kraj a jím zřizované
nemocnice.
Ve Středočeském kraji s více
než tisícovkou malých obcí se však
ještě více než jinde prohlubují
16
| FÓRUM rozdíly v dostupnosti zdravotních
služeb mezi velkými městy včetně Prahy a venkovem. Obyvatelé
malých obcí, městeček,
ale i okresních měst jsou
stále častěji konfrontováni s horší a horší dostupností
zdravotnických služeb. Dochází
k rušení zdravotnických
zařízení na venkově, což
snižuje jeho atraktivitu pro trvalé bydlení, snižuje kvalitu života místních obyvatel a je jedním
z faktorů přispívajících k vylidňování venkova.
Vedení Středočeského kraje tomuto trendu pouze přihlíží,
není v této oblasti dostatečně aktivní, nevyužívá svého postavení
a svých pravomocí. Vedení kraje
pozornost soustřeďuje výhradně
na svých pět nemocnic, které však
zajišťují péči pouze pro menší část
obyvatel kraje. Do těchto nemocnic ročně posílá stovky milionů
korun na pokrytí jejich ztrátového
hospodaření. Dostupnost ambulantní péče, další zdravotnická zařízení, menší nemocnice, to
vše zjevně kraj příliš
nezajímá.
Vedení kraje nepřijalo žádný smysluplný
plán pro řešení personální a finanční krize
ve zdravotnictví. Kraj
nevyužil svou zákonodárnou iniciativu ke změně nespravedlivé úhradové vyhlášky.
Ve svých zařízeních kraj nevyvinul
dostatečný tlak na lepší plánování
ve využití operačních sálů a drahého vybavení, které by přineslo
úspory použitelné na zvýšení platů zdravotnického personálu. Nezajistil sjednocení způsobu odměňování v nemocnicích. Nevyvinul
žádnou aktivitu směrem ke změně ve způsobu vzdělávání lékařů
a zdravotních sester. Nevytvořil
podmínky pro to, aby lékaři a sestry absolvovali praktickou část
specializační přípravy v malých
regionálních nemocnicích. A především, nevyužil všech svých možností při jednání s pojišťovnami
na zajištění dostupné ambulantní
péče pro všechny obyvatele Středočeského kraje.
Předvolební gesta ve formě
poslání několika pediatrů z krajské nemocnice do terénu nemohou napravit dlouhodobě špatné
řízení středočeského zdravotnictví. Špatné řízení, jehož vrcholnou ukázkou je pořízení dokumentu popisujícího současný stav
zdravotnictví v kraji za neuvěřitelnou cenu 1,8 milionu Kč, tedy
10 000 Kč za jednu stránku. Za
současný neuspokojivý stav středočeského zdravotnictví je vedení kraje spoluzodpovědné. Za jeho
špatné řízení je zodpovědné zcela.
Věslav Michalik
zastupitel za STAN
starosta Dolních Břežan
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Chceme české lékaře udržet v českých nemocnicích
České zdravotnictví trápí řada problémů. Jedním z největších je nedostatek zdravotních sester a lékařů v nemocnicích, středočeské
nevyjímaje. Dělá vedení krajských nemocnic, potažmo kraje
dost, aby situaci vyřešilo? A jaké
má vlastně kraj v tomto směru
možnosti?
Ilustrační foto | Petr Kučera
Pacienti z Příbramska a okolí mají dnes k dispozici moderní a vysoce kvalitní medicínu. Tu
však nedělají jen technologie, ale především lidé,
kvalifikovaní a s profesionálním přístupem, bez
nichž by sebelepší technika byla k ničemu. Umíme
je ocenit?
ČSSD je přesvědčena,
že dostupné a kvalitní zdravotnictví
je jedním ze základních znaků moderní společnosti. České zdravotnictví se ale dnes nachází ve stavu,
kdy se mu nedostává podstatného
činitele této dostupnosti a kvality –
– kvalifikovaných lékařů a sester.
Příčiny této personální krize jsou,
jak už to bývá, multifaktoriální.
V ČR spotřebuje zdravotnictví
zhruba 7 % ročního HDP. Ve všech
vyspělých zemích spotřebuje vyšší
podíl (např. v USA 16 %, ve Francii
11 %, v Německu 10,5 %, v Rakousku 10,5 %). Menší objem peněz se
projevuje především v oblasti platů
– čeští zdravotníci mají platy zhruba na úrovni jedné třetiny západních kolegů – ale také v technickém
stavu nemocničních budov a oddělení, někde i v nedostatku zdravotnické techniky. K tomu přičtěme
třeba i špatnou organizaci práce,
zvýšenou byrokracii a v posledních
letech nefunkční a přebujelý systém postgraduálního vzdělávání,
který je noční můrou pro
řadu lékařských i ošetřovatelských profesí. To
jsou faktory, s nimiž musíme ve hře o personální
stabilizaci českého zdravotnictví počítat. Jak tuto
hru vést?
Jako lékař bych tu použil lékařskou terminologii – v tuto chvíli
pojďme nejdříve zachraňovat akutního pacienta na emergency a postupně se věnujme řešení chronických případů. ČSSD chce zastavit
probíhající personální krizi (která
se projevuje zejména v nemocnicích), a prosazuje proto v příštím
roce zvýšení tarifních platů lékařů a sester o 10 % a zároveň navýšení plateb za státní pojištěnce. To
by znamenalo výrazný nárůst prostředků pro navýšení tarifních platů zdravotníků.
Zároveň chceme postupně realizovat další kroky, aby čeští zdravotníci chtěli pracovat v českém zdravotnictví. Mezi ně patří například
úprava seznamu zdravotních výkonů, aby odpovídal ceně práce lékařů, sester a dalšího zdravotnického
personálu. Nedostatek personálu
ve zdravotnictví chceme řešit i reformou systému vzdělávání lékařů
a zdravotních sester.
Zdravotnictví je rozhodně jednou z priorit ČSSD ve Středočeském kraji. Od roku 2012 věnoval
kraj do modernizace nemocnic,
stavebních rekonstrukcí a medicínské techniky více než miliardu
korun. V příbramské nemocnici
se nám navíc podařilo v posledních třech letech každoročně navýšit tarify o 5 %. Lidská práce je
však obecně v českém zdravotnictví
dlouhodobě až na chvostu. Pojďme
ji vrátit, kam patří. Na špici.
MUDr. Stanislav Holobrada
předseda výboru pro
zdravotnictví, ředitel Oblastní
nemocnice Příbram
Hledáme cesty, jak personál získat a udržet
Nedostatek lékařů a sester je
celorepublikový problém se zahraničním dosahem, protože jinak by
akce lákající naše zdravotní sestry
a lékaře odejít pracovat do Německa či Rakouska neměly úspěch. To
je ale jen jeden aspekt úbytku zdravotního personálu. Další úbytek
souvisí s odchodem do jiných profesí, mimo zdravotnictví.
Příčinou již zdaleka nejsou jen
finance, vždyť průměrný plat v našich nemocnicích mají zdravotní
sestry v rozmezí 27–30 tisíc a lékaři mezi 66–68 tisíci korunami.
Jako hlavní příčiny sami zdravotníci uvádějí únavu a stres z velmi
náročné a namáhavé práce, velkou
zodpovědnost, vyčerpání a na druhé straně pokles kreditu a uznání
za jejich práci. V neposlední řadě
k nedostatku zdravotnického personálu velmi „přispěla“ i změna
systému vzdělávání, u kterého snad
dojde v dohledné době k nápravě.
Vzhledem k tomu, že naše nemocnice jsou akciové společnosti,
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE má kraj jako takový omezené možnosti do personálních otázek zasahovat. Snažíme se tedy vytvářet
alespoň určité podmínky
u vzdělávání, a to zařazením oboru ošetřovatel/ka
a zdravotní asistent/ka
mezi obory podporované
stipendii. Absolventům
zdravotních škol nabízíme v našich zařízeních
možnost zaměstnání po ukončení
studia.
Hlavní podíl na zajištění personálního obsazení tedy leží na
samotných nemocnicích. Vedle
zlepšování pracovního prostředí
a podmínek k práci se běžně provádějí pohovory s každým zaměstnancem, který podá výpověď, a rozebírají se příčiny jeho rozhodnutí
odejít. Pokud to je například nespokojenost na jednom pracovišti,
je mu nabídnut převod na jinou stanici nebo oddělení. Pracovníkům
odcházejícím do důchodu je nabízen jak zkrácený pracovní úvazek,
tak občasná brigáda po dobu nepřítomnosti kmenových zaměstnanců. V některých nemocnicích jsou
zaměstnancům vypláceny stabilizační příplatky
k základnímu platu při
odpracování deseti let,
některé zřídily pro děti
svých zaměstnanců předškolní zařízení, aby rodiče
neměli starost s umístěním dětí a mohli opět nastoupit do
zaměstnání.
Při získávání nového personálu
je každý nápad dobrý a nemocnice zkouší vše možné. Vedle inzerce
a různých náborových akcí to jsou
náborové příplatky novým zaměstnancům, či třeba odměna stávajícím zaměstnancům, kteří někoho
nového přivedou a doporučí. Například Klaudiánova nemocnice
Mladá Boleslav tak v posledním
roce získala 24 lékařů, 33 zdravotních sester a 24 ostatního zdravotnického personálu. Předpokládané náklady činí 3 903 750 korun,
z toho polovinu nemocnice vyplácí po třech měsících od nástupu
a druhou po roce v zaměstnání.
Novým zaměstnancům je nabízeno výhodné ubytování, někde
i s příplatkem na nájemné. V některých nemocnicích již mají tak
zvané náborové pracovníky, kteří
prověřují všechny možnosti, a jednají i s MV ČR o možnosti získání
lékařů a sester ze zahraničí.
Jiřina Fialová
radní pro oblast zdravotnictví
FÓRUM |
17
Nejmladší muzeum láká do Mladé Boleslavi na
Letecké muzeum Metoděje Vlacha v Mladé Boleslavi je mezi
krajskými muzei benjamínkem. Funguje teprve od loňského dubna,
ale za první rok činnosti ho navštívilo už 32 000 lidí. Není divu.
Expozice sice letecké odborníky neohromí, ale veřejnost oceňuje, že
se tu dobře zabaví celá rodina a že je možné tu pohlédnout replikám
historických strojů zblízka doslova pod sukně.
PETR KUČERA
MLADÁ BOLESLAV | Na ploše výstavní haly i zavěšené pod stropem
defilují stroje mapující historii letectví od prvopočátků přes obě světové války až po období druhé poloviny minulého století. Návštěvník
se k nim dostane prakticky na
dosah ruky, takže může zblízka vychutnávat technické
detaily i práci kon-
struktérů.
Pravda je, že většinou se
jedná o novodobé repliky, ale i tak
je co obdivovat.
„Ve sbírce máme v tuto chvíli šestadvacet letadel, z toho je devět originálů a zbytek tvoří repliky historických strojů. Na druhou
stranu se ale můžeme pochlubit
tím, že dvacet z nich skutečně létá,
o čemž se mohou návštěvníci osobně přesvědčit při našich leteckých
dnech,“ vypočítává Vladimír Handlík, vedoucí Leteckého muzea
Metoděje Vlacha, jež je pobočkou
Muzea Mladoboleslavska, krajské
příspěvkové organizace.
Letadla si staví sami
Jedenáct replik je majetkem
Nadačního fondu letadla Metoděje Vlacha, zbylé patří soukromníkům, kteří je postavili a následně
muzeu zapůjčili. „V Nadačním fondu máme tým sedmnácti lidí, kteří repliky staví. Připravíme výkresy, firma nám vyrobí drak a další
konstrukční prvky a my to pak
kompletujeme, případně potahujeme, malujeme. Máme mezi sebou
i zkušebního pilota, který hotový
stroj zalétává,“ popisuje vznik takové repliky Vladimír Handlík.
Muzeum má ve sbírce i mnoho dalších artefaktů mapujících
historii letectví – dobové
uni f o rm y,
součástky
letadel či
třeba malou sbírku leteckých
hodinek. Drtivou většinu z nich hostí vitríny na
ochozu, kde je i dětský koutek s nafukovací skluzavkou do přízemí.
Hned vedle jejího dojezdu je další
velmi oblíbené místo – dva trenažery historických letadel, na nichž
zájemci mohou okusit třeba atmosféru válečné vřavy.
„O letectví je mezi lidmi obrovský zájem,“ konstatuje Vladimír
Handlík, jeden z iniciátorů myšlenky vybudování muzea pojmenovaného po mladoboleslavském
průkopníkovi automobilismu a letectví Metoději Vlachovi. „Naši
návštěvníci se uvnitř obvykle rozdělí podle věku. Ty starší nejvíc zajímají vystavené exponáty ve vitrínách, mezi nimiž jsou originální
Slavnostního otevření muzea se loni v březnu zúčastnili i premiér Bohuslav Sobotka
a předseda sněmovny Jan Hamáček (oba ČSSSD)
Foto | Jan Šajbidor
18
| REPORTÁŽ Zatím posledním kouskem do sbírky je replika francouzského letounu Morane Saulnier BB z rok
kusy z války. Mladší si prohlédnou
letadla a pak se vrhnou na simulátory. A ti nejmenší míří do dětského koutku a na skluzavku. Všichni
se pak sejdou v naší kavárně. Jsme
opravdu muzeum pro celou rodinu,“ pochvaluje si, „a to bychom
chtěli do budoucna ještě zdůraznit
přidáním dalších exponátů, na kterých se budou moci lidé vyřádit.“
Jak asi letectví vypadalo
Odborníci na leteckou historii
příliš nadšení nejsou. Muzeu vyčítají, že repliky nejsou věrné, že
informace nejsou zcela přesné…
„Jsme živé muzeum. Snažíme se
lidem ukázat, jak v té které době
letectví asi vypadalo, jak se tehdy
létalo. Neříkáme lidem, že to jsou
přesné kopie. Repliky ta stará letadla věrně připomínají,“ namítá
Vladimír Handlík. „A hlavně –
všechny skutečně létají.“
Od originálů se vystavené stroje liší většinou použitými materiály,
motory, dílčími technickými úpravami a v některých případech i velikostí. „Některé jsme museli adekvátně zmenšit, abychom se ještě
vešli do kategorie ultralehkých letadel. Kdybychom postavili velký
letoun v původní velikosti a chtěli
s ním pak i létat, už bychom se dostali do křížku s Úřadem pro civilní
letectví. Všechny díly bychom museli mít certifikované, což by výstavbu neúměrně prodražilo,“ vysvětluje šéf muzea.
Ve sbírce jsou i unikáty
Některé úpravy jsou navíc nezbytné i pro bezpečnost posádky.
„Především letadla na počátku
Kvůli tomuto letounu všechno vzniklo – replika stroje Metoděje Vlacha, prvního
ryze českého letounu z roku 1912
Foto | Petr Kučera
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
báječné muže na létajících strojích
Letecké muzeum Metoděje Vlacha
• provoz zahájilo 12. března 2015
• z prostředků kraje a s pomoci evropských dotací postavená budova
v těsném sousedství mladoboleslavského letiště získala titul Stavba
roku 2015
• spadá pod Muzeum Mladoboleslavska a těsně spolupracuje
s Nadačním fondem letadla Metoděje Vlacha a se ŠKODA muzeem
Mladá Boleslav
• kromě stálé expozice se tu pro návštěvníky koná v kavárně řada
kulturních a společenských akcí, např. hudební večery, vyhlášení
nejlepších leteckých sportovců roku, setkání leteckých modelářů
apod.
• pořádá pravidelně dvakrát do roka letecký den, letos ve spolupráci
s krajem připravilo i sérii leteckých dnů na dalších středočeských
letištích
• za první rok je navštívilo více než 35 000 diváků, což muzeum řadí
mezi nejnavštěvovanější středočeská muzea a galerie vůbec
• je otevřeno denně od 9 do 17 hodin, dospělí zaplatí 100 korun, děti
a senioři polovinu, rodinná vstupenka 2 + 2 vyjde na 200 korun
• webové stránky muzea www.letecke-muzeum-metodeje-vlacha.cz
ku 1915. Takto se předvedla na slavnostním křtu koncem května.
minulého století létala špatně.
Havárie byly takřka na denním
pořádku. Na našich replikách
proto aplikujeme dnešní poznatky, například jiné profily, vylepšené systémy řízení, aby stroje létaly pěkně a abychom se při
předváděcích letech nezabili,“
přiznává Vladimír Handlík.
I díky tomu se může na českém nebi znovu objevovat třeba stroj Metoděje Vlacha, který
v roce 1912 jako historicky první
Čech postavil letoun vlastní konstrukce a opatřil ho automobilovým motorem Laurin & Klement.
Replika dostala rovněž škodovácký motor – z favorita. „Je to
vlastně jediné letadlo z doby před
rokem 1914, které v Česku létá,“
pochlubí se Handlík a přidá další
unikát, který je v majetku muzea
Foto | Petr Kučera
– sovětský dvoumístný cvičný
dvouplošník Polikarpov PO-2
(U-2) Kukuruznik.
„Jedná se o originál, jeden
z mála, které se dochovaly v letuschopném stavu. Ačkoli jich
bylo od roku 1928 vyrobeno asi
čtyřicet tisíc, po Evropě jich dnes
létá tak pět, možná šest,“ říká
Handlík, který, aby mohl stroj pilotovat, musel na „stará kolena“
absolvovat pilotní kurz na velká
letadla. „V osmašedesáti letech
jsem byl asi nejstarším studentem pilotní školy v republice,“
směje se.
Ambiciózní plány
S mladým muzeem má velké plány. „Během tří let bychom
chtěli rozšířit naše expozice, abychom kompletně zmapovali celou
Vedoucí muzea Vladimír Handlík (druhý zleva) s radním pro oblast kultury Zdeňkem
Štefkem (KSČM – uprostřed) při křtu repliky Morane Saulnier BB
Foto | P. Kučera
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE éru letectví od počátku až po současnost. Exponáty už máme, teď
jen mít je kde vystavit. Navázali jsme spolupráci i se středními
školami a třeba mladoboleslavská průmyslovka pro nás už vyrábí funkční model hvězdicového
leteckého motoru, na kterém budeme moci lidem demonstrovat,
jak to šlape,“ poodhaluje Vladimír Handlík.
Chtěl by také prohloubit spolupráci s nedalekým muzeem
Škody Auto, aby se už tak výborná návštěvnost ještě zvýšila.
S vedení ŠKODA Muzea proto
domlouvá, že by turistické výpravy, které automobilku a její muzeum navštěvují, zamířily i na letiště. „Nazvali jsme to Fascinující
technika u bran Českého ráje. Po
automobilech by si mohli u nás
prohlédnout i letadla a třeba se tu
i naobědvat,“ konstatuje.
Nalákat další návštěvníky do
muzea by mohl i chystaný cyklus
besed a přednášek nejen o historii letectví, v plánu je i sestavení vzdělávacích hodin pro školy.
„A chtěli bychom rozšířit i počet
leteckých dnů, které pořádáme.
Ty jsou totiž absolutně nejnavštěvovanější. Zatím létáme během
Muzejní noci a na akci nazvané
Létáme pro vás. Ve vzduchu se
ukáží všechny naše letuschopné
exponáty a pokaždé tu máme tak
dva tři tisíce návštěvníků. Chtěli bychom Létáme pro vás dělat
tak třikrát do roka,“ připomene
Vladimír Handlík největší devizu muzea – těsné sousedství
mladoboleslavského sportovního
letiště.
Velmi oblíbené jsou dva letecké simulátory, na kterých mohou návštěvníci prožít
atmosféru dávných bitev
Foto | Petr Kučera
REPORTÁŽ |
19
POZVÁNKY
TIRÁŽ
Muzeum T. G. M. Rakovník
připravilo ve spolupráci s varhaníkem Alešem Noskem II. ročník
Mezinárodního varhanního festivalu 2016. Bude zahájen 29. června koncertem Jonathana Brella
v chrámu sv. Bartoloměje v Rakovníku (19.30) a pokračovat bude
3. července koncertem Bernharda Prammera v kostele Navštívení panny Marie v Petrovicích u Rakovníka (16.00), 7. července Pavla
Šmolíka v kostele Narození panny
Marie v Novém Strašecí (19.30)
a 10. července Pavla Černého opět
v chrámu sv. Bartoloměje (19.30).
Až do 31. října můžete jít obdivovat výtvory českých a zahraničních sochařů na již 23. ročník Letní
keramické plastiky ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy.
Děti a milovníky psů potěší Regionální muzeum Mělník. Výstava
psů v podobě hraček všech možných velikostí a materiálů začíná
vernisáží ve čtvrtek 14. července
v 17 hodin a potrvá až do 25. září.
Do 24. července poběží ve vlašimském Muzeu Podblanicka výstava spolku Fakt-Um. Pod názvem Ten umí to a ten zas tohle
představuje zapomenutá i novodobá řemesla a můžete si na místě
koupit i různé rukodělné výrobky.
Výtvarné umění a umělecká řemesla Číny si můžete prohlédnout
v Muzeu Mladoboleslavska. Exponáty ze sbírek Národní galerie, Náprstkova muzea v Praze a Severočeského muzea v Liberci tu budou
vystaveny až do 2. října.
Do báječného světa praní a žehliček vás uvede stejnojmenná výstava, kterou až do 30. října nabízí
Červinkovský dům v Kolíně.
V sobotu 2. července se v Regionálním muzeu v Jílovém u Prahy
uskuteční již 11. muzejní potlach.
Ve spolupráci s Tramp Clubem
Praha vystoupí např. Jitka Vrbová
či Tony Linhart.
V Hornickém muzeu Příbram,
areálu dolu Anna, jsou až do
26. srpna k vidění Metamorfózy
Příbrami, výstava uměleckého kováře Michaela Šimka.
20
Multimediální show Město
zrcadel rozzáří Jezuitskou kolej
KUTNÁ HORA | Středočeské Kulturní léto v GASK 2016 pokračuje po
skvělém koncertu Symfonického
orchestru Českého rozhlasu další
špičkovou akcí. V pátek 15. července od 20.30 hodin odstartuje na
nádvoří Jezuitské koleje v Kutné
Hoře unikátní hudebně-multimediální projekt Vivaldianno – Město
zrcadel.
Autorem projektu je hudebník
a producent Michal Dvořák, autorem libreta je hudebník, scenárista a dramaturg Tomáš Belko. Do
Kutné Hory přivezou 3D koncertní
show postavenou na barokní hudbě geniálního italského skladatele Antonia Vivaldiho. V kombinaci
skvělých hudebních čísel, moderních projekcí i mluveného slova,
pod kterou je podepsaný uznávaný
japonský výtvarník, režisér a animátor Kosuke Sugimoto, vystoupí
řada špičkových umělců, jako jsou
Jaroslav Svěcený, Anna Mlinariková a Markéta Kubínová.
Zbylé vstupenky jsou v předprodeji v síti Ticketstream až do
Autor projektu Vivaldianno, hudebník a producent Michal Dvořák
Foto | archiv Vivaldianno
14. července, areál pod širým nebem v nádherném prostředí Jezuitské koleje bude otevřen hodinu
před začátkem koncertu.
Kulturní léto v GASK 2016
bude pokračovat dalšími dvěma
atraktivními akcemi i v srpnu.
V pátek 12. srpna můžete ocenit
herecké umění Petra Čtvrtníčka a jeho kolegů v Shakespearově
hře Mnoho povyku pro nic v rámci Letních shakespearovských slavností, o čtrnáct dní později, v pátek
26. srpna, se Jezuitská kolej rozezní tóny La Traviatty Giuseppe
Verdiho.
(pek)
Bratři v triku oslavili sedmdesátiny výstavou
BRANDÝS NAD LABEM – STARÁ
BOLESLAV | Snímky studia Bratři v triku patří mezi největší poklady českého animovaného
filmu. Vzniklo v roce 1945
a loňské sedmdesáté výročí oslavilo reprezentativní putovní výstavou,
která se od poloviny
června až do 25. září
přestěhovala do Arnoldinovského
domu
Oblastního muzea Praha-východ v Brandýse nad
Labem – Staré Boleslavi.
Se studiem spolupracovali špičkoví kreslíři a animátoři,
vzniklo tu více než 1 600 snímků od krátkých až po celovečerní
filmy. Filmy se značkou Bratři
v triku posbíraly nespočet cen na
mezinárodních festivalech včetně
nejprestižnějších, jako jsou třeba
Benátky, Cannes či Berlín.
Na výstavě tak uvidíte originální díla legendárních jmen,
jako jsou Jiří Trnka, Adolf Born,
Zdeněk Smetana, Jiří Brdečka,
Břetislav Pojar či Zdeněk
Miler. Ten je mimochodem i autorem slavného loga studia. Některé
exponáty se veřejnosti
představují vůbec poprvé, většina z nich pochází přímo od autorů či
jejich dědiců.
Výstavu, na které se pobaví děti i dospělí, připravila
kurátorka Jana Sommerová ve
spolupráci s Oblastním muzeem Praha-východ a společností
World Business Center.
| Středočech, informační měsíčník Středočeského kraje | Ročník II | Vydavatel: Středočeský kraj, Zborovská 11, 150 00 Praha 5, IČ: 70891095 | Ev. č.: MK ČR E 19097
| Předsedkyně redakční rady: Markéta Tomčíková | Kontakt na redakci: [email protected], tel.: 257 280 409
| Pro Středočeský kraj zhotovuje Profi-Tisk Group, s. r. o., Krakovská 14, Olomouc, 779 00 | Inzerci zajišťuje Regionální vydavatelství, Pod Pekárnami 10, Praha 9, 190 00, [email protected]
| Manažeři inzerce: Dana Brejchová, 603 588 338, [email protected]; Jan Bureš, 736 460 720, [email protected]; Karel Dobiáš, 739 300 390, [email protected];
Patrik Horn, 736 404 651, [email protected]; Jan Lát, 722 201 511, [email protected] | Distribuce: Česká pošta, s. p. | Zdarma do všech domácností | Náklad: 527 000 | Nevyžádané rukopisy a fotografie
se nevracejí | Redakční uzávěrka: 13. června 2016 | Číslo 6/2016 vyšlo 28. června 2016 | Příští číslo vyjde 30. srpna 2016 | Další informace: www.stredocech.cz, www.kr-stredocesky.cz
| ZVEME VÁS ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
KŘÍŽOVKA
Hard Sudoku Puzzles 1
www.printablesudoku99.com
Sudoku
Puzzle
1
2
8
7 3
4
8
7
6 5
3 1
2 9 6
6 9
Legenda křížovky
9 6
6
5
7
2 1
V bývalém vojenském prostoru Ralsko vybudoval Středočeský kraj multifunkční turistické centrum, jehož součástí je i lanové centrum s… (tajenka).
Tajenku posílejte na adresu [email protected] do 31. července. Do předmětu zprávy napište KŘÍŽOVKA – ČERVENEC a nezapomeňte uvést kontaktní údaje.
Tři úspěšní řešitelé získají dvě celodenní vstupenky do Vodního světa Aquapalace Praha v Čestlicích.
Výherci z květnového čísla: J. Němec, Ratenice; M. Hořejší, Řepeč; E. Růžičková, Jesenice u Rakovníka; J . Cihlářová, Votice; L. Toušová, Kostomlaty n. Labem.
5 1
6
SUDOKU
Sudoku
Puzzle
2
ČTENÁŘSKÁ SOUTĚŽ
Četli jste pozorně aktuální číslo krajského magazínu Středočech? Pak vám
jistě neunikla odpověď na naši soutěžní otázku:
9
1 5
9
9
3
1
7
4
8
5
1 3
8
6
4 2 3
8
1 7
5
5
1
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE 5
7
Čím se proslavil
Metoděj Vlach, po
němž je pojmenované
muzeum v Mladé
Boleslavi?
Odpovědi zasílejte do 31. července na e-mail [email protected], do předmětu zprávy uveďte
heslo „Soutěž – červenec“ a nezapomeňte připojit jméno a kontaktní údaje. Pět autorů správných
odpovědí od nás obdrží voucher na dvě vstupenky do Leteckého muzea Metoděje Vlacha.
Výherci z květnového čísla: B. Pařez, Kolín; J. Náhlík, Brandýs n. L.; J. Nováková, Čáslav.
Výherci soutěže BESIP: A. Jelínková, Benešov; J. Kotek, Týnec n. Sáz.; M. Bělohradský, Sázava;
E. Dvořáková, Kladno; J. Supová, Jesenice u Rakovníka; H. Vocelková, Kladno; I. Juklová, Dobřichovice;
M. Vlček, Rakovník; O. Hendrychová, Všetaty.
BAVTE SE |
21
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | MĚLNÍK Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/07
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE MĚLNÍK | INZERCE |
23
RV 1600308/05
RV 1600673/01
NABÍRÁME
pro Škoda Auto Kvasiny a Mladá Boleslav!
Operátor výroby
Operátor logistiky (pouze Ml.Boleslav - podmínkou ř.p. sk. B)
Nabízíme:
• výdělek až 28 000 Kč, od 1. 1. 2017 až 30 000 Kč hrubého měsíčně
• ubytování zajištěno s příspěvkem
RV 1600740/01
Kontakt
Kvasiny: tel. 702 189 414, 491 204 029, e-mail [email protected]
Mladá Boleslav: tel. 314 004 249, e-mail [email protected]
Hledáme
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
24
| INZERCE | MĚLNÍK RV 1600631/02
MANAŽEREM INZERCE
zpravodaje Středočech ve Vámi zvoleném okrese!
RV 1600667/01
- pro úspěšný projekt ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík, zkušenosti
z aktivního obchodu, chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli, chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat a můžete se stát
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/01
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
RV 1500537/10
JURIS REAL, spol. s r. o.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
MINI SPLÁTKY
Stredocech_92x63_AF+D.indd 1
RV 1600667/02
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ JIŽ
V PRO
DEJI!
19.05.16 10:40
NA VOZY ŠKODA
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
NYMBURK | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | NYMBURK
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/08
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE NYMBURK | INZERCE |
23
RV 1600707/02
RV 1600673/01
Pro náš závod v Nymburku
hledáme uchazeče na tyto pozice
OPERÁTOR VÝROBY – obsluha strojního zařízení na výrobu kartonáže,
zodpovědnost za kvalitu a efektivitu výroby, samostatné rozhodování
Nabízíme:
• zajímavou práci v perspektivní zahraniční
společnosti
• odborné zaškolení, podporu dalšího vzdělávání
a profesního růstu
• odpovídající finanční ohodnocení
• závodní stravování, firemní akce pro zaměstnance
Obsluha balicích linek a pasterační stanice
pro Škoda Auto Kvasiny a Mladá Boleslav!
Operátor výroby
Operátor logistiky (pouze Ml.Boleslav - podmínkou ř.p. sk. B)
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v prosperující české společnosti
• zaměstnanecké výhody (měsíční prémie, 13. plat, penzijní připojištění, závodní
stravování, firemní akce pro zaměstnance)
• zácvik na pracovišti
Nabízíme:
• výdělek až 28 000 Kč, od 1. 1. 2017 až 30 000 Kč hrubého měsíčně
• ubytování zajištěno s příspěvkem
RV 1600740/02
Kontakt
Kvasiny: tel. 702 189 414, 491 204 029, e-mail [email protected]
Mladá Boleslav: tel. 314 004 249, e-mail [email protected]
| INZERCE | NYMBURK Pomocný výrobní dělník (-ce)
Prodavač (-ka)/obsluha v Mléčném baru v Poděbradech
Požadujeme:
Náplň práce:
• SŠ/vyučení
• prodej zboží
• praxi na obdobné pozici minimálně 1 rok • příprava nápojů, občerstvení
• prodejní dovednosti
• obsluha v předzahrádce
• příjemné vystupování, zodpovědnost,
• práce s elektronickou
spolehlivost
pokladnou
NABÍRÁME
24
Požadujeme:
• SŠ případně vyučení v potravinářském, chemickém nebo technickém oboru
• technické schopnosti
• časovou flexibilitu ( třísměnný provoz včetně sobot a nedělí)
Pokud Vás zaujala výše zmíněná pozice, zašlete nám prosím
Váš strukturovaný životopis nebo volejte na tel.: 724 090 764.
Kontaktní osoba: Ing. Petra Veselá, e-mail: [email protected]
Adresa: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady
www.milko.cz
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600731/01
V případě, že Vás naše nabídka oslovila, zašlete svůj profesní životopis na adresu:
Model Obaly a.s., Jiřina Hromádková, personalistika, K Letišti 2219, 288 02 Nymburk
telefon: 325 544 147, e-mail: [email protected]
významný výrobce tvarohu a tvarohových specialit,
hledá pracovníky a pracovnice na pozice:
RV 1600732/01
Profil uchazeče:
• ÚSO (i absolvent)
• znalost práce na PC výhodou
• oprávnění VZV výhodou
• ochota pracovat v třísměnném
provozu
• nástup možný ihned
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,
• pravidelně měsíčně po dobu jednoho
roku dárcovskou SMS ve tvaru
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,
• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/01
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
RV 1500537/10
JURIS REAL, spol. s r. o.
Za Vaši pomoc mnohokrát
děkujeme! www.fod.cz
Hl
PRACUJTE V TÝMU MAKRO PRŮHONICE
RV 1500552/64
Více než 300 ohrožených
dětí v Klokánkách
potřebuje Vaši pomoc!
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
ed
ám
Hledáme:
e
• asistent prodeje
• asistent přípravy zboží
pro rozvoz
Nabízíme:
• atraktivní balíček výhod
Kontaktuj nás na:
[email protected]
+420 603 850 940
RV 1600738/02
www.makro.cz/kariera
MM_BB_188x63_Pr_22-6_2016.indd 1
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
22.6.16 17:33
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
KUTNÁ HORA | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/15
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | KUTNÁ HORA Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/10
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE KUTNÁ HORA | INZERCE |
23
ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR
ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
RV 1600173/08
RV 1600673/01
11.5. ZLÍN · 12.5. OLOMOUC · 13.5. OSTRAVA
14.5. BRNO · 16.5. ČESKÉ BUDĚJOVICE
17.5. PARDUBICE · 18.5. HRADEC KRÁLOVÉ
19.5. LIBEREC · 20.5. PRAHA · 22.5. PLZEŇ
Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur
NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK
CHOCO BONTÉ
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | [email protected]; web | www.chocobonte.cz
24
| INZERCE | KUTNÁ HORA ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600336/02
• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také
originální krabičky
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
Hledáme
Společná realitní
a advokátní kancelář
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
JURIS REAL, spol. s r. o.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/02
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
- pro úspěšný projekt
ve Vašem okrese!
RV 1500537/10
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ JIŽ
V PRO
DEJI!
www.hdk.cz
MANAŽEREM INZERCE
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík,
zkušenosti z aktivního obchodu,
chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli,
chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování
a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji
s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis
na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu
s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat
a můžete se stát
MINI SPLÁTKY
Stredocech_92x63_AF+D.indd 1
zpravodaje Středočech
ve Vámi zvoleném okrese!
19.05.16 10:40
NA VOZY ŠKODA
RV 1600631/02
PŘIJME
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
PŘÍBRAM | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | PŘÍBRAM
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/12
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PŘÍBRAM | INZERCE |
23
RV 1600547/03
JEDINEČNÉ CROSSOVERY NISSAN
TAM, KDE BĚŽNÁ CESTA KONČÍ, VÁŠ PŘÍBĚH PRÁVĚ ZAČÍNÁ
RV 1600734/02
Auta s. r. o.
Žižkova 660,
Příbram
Tel.: 734 447 844
www.auta.pb.cz
AUTO
ROKU 2016
S prvky prémiové třídy.
Nová Astra Sports Tourer.
24
| INZERCE | PŘÍBRAM Auta s. r. o., Žižkova 660, Příbram
Telefon 739 336 841
www.auta.opeldealer.cz
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600734/01
RV 1600673/01
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 3,5–6,2 l/100 km, 92–142 g/km. Zobrazený model je pouze ilustrativní.
RV 1600712/01
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
KLADNO | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | KLADNO Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/14
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE KLADNO | INZERCE |
23
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/05
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
RV 1500537/10
JURIS REAL, spol. s r. o.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
Hledáme
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
MANAŽEREM INZERCE
zpravodaje Středočech ve Vámi zvoleném okrese!
RV 1600631/02
RV 1600673/01
- pro úspěšný projekt ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík, zkušenosti
z aktivního obchodu, chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli, chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat a můžete se stát
KDYŽ LÁZNĚ, TAK LÁZNĚ LIBVERDA!
KOMPLEXNÍ LÁZEŇSKÁ PÉČE BEZ DOPLATKU!
LIBVERDSKÝ TOP!
3 220 Kč / 5 dní — 4 noci / 2 osoby
wellness pobyt se snídaní, 1 uhličitá koupel / osoba
RELAXAČNÍ DOVOLENÁ
S WELLNESS PROCEDURAMI
8 600 Kč / 5 dní — 4 noci / 2 osoby
wellness pobyt s polopenzí, 8 procedur/ osoba
ANTISTRESOVÝ POBYT
4 800 Kč / 4 dny — 3 noci / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 8 procedur + DÁREK
LÁZNĚ LIBVERDA, a. s.
Lázně Libverda č. p. 82, Hejnice 463 62
tel.: 482 368 101—102, mobil: 731 957 326
e-mail: [email protected]
www.lazne-libverda.cz
RV 1600748/01
CYKLOVÍKEND
1 900 Kč / 3 dny — 2 noci / 1 osoba
wellness pobyt s polopenzí, 2 procedury + sauna
Láhev perlivého vína zdarma ke každému pobytu
při předložení tohoto inzerátu.
24
| INZERCE | KLADNO ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
CistaZamkovka.cz
PO ←
INZERTNÍ
UZÁVĚRKA
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
18. 8. 2016
→ PŘED
▫ čištění nečistot, plevele,
mechů, plísní, oleje, rzí
▫ čištění dlažby, betonu,
kamene apod.
RV 1600705/01
Tel.: 605 477 206
E-mail: [email protected]
TERMÍN
VYDÁNÍ
PŘÍŠTÍHO ČÍSLA
30. 8. 2016
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
PATRIK HORN
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
ed
e
• asistent prodeje
• asistent přípravy zboží
pro rozvoz
ám
Hledáme:
Hl
PRACUJTE V TÝMU MAKRO PRŮHONICE
Nabízíme:
• atraktivní balíček výhod
Kontaktuj nás na:
[email protected]
+420 603 850 940
RV 1600738/04
www.makro.cz/kariera
MM_BB_188x63_Pr_22-6_2016.indd 1
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
22.6.16 17:33
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
PRAHA-VÝCHOD JIH | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | PRAHA-VÝCHOD JIH Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/06
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
RV 1500537/10
JURIS REAL, spol. s r. o.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
RV 1600685/01
Za Vaši pomoc mnohokrát
děkujeme! www.fod.cz
RV 1500552/64
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,
• pravidelně měsíčně po dobu jednoho
roku dárcovskou SMS ve tvaru
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,
• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.
RV 1600691/01
Více než 300 ohrožených
dětí v Klokánkách
potřebuje Vaši pomoc!
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA-VÝCHOD JIH | INZERCE |
23
Hledáme
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
- pro úspěšný projekt
ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík,
zkušenosti z aktivního obchodu,
chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli,
chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování
a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji
s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis
na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu
s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat
a můžete se stát
zpravodaje Středočech
ve Vámi zvoleném okrese!
RV 1600631/02
RV 1600673/01
MANAŽEREM INZERCE
Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur
NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK
CHOCO BONTÉ
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | [email protected]; web | www.chocobonte.cz
24
| INZERCE | PRAHA-VÝCHOD JIH
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600336/02
• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také
originální krabičky
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
JURIS REAL, spol. s r. o.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/08
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
RV 1500537/10
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
PATRIK HORN
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
Hl
CESTA KE SPLNĚNÍ TVÉHO SNU MŮŽE
ZAČÍT U NÁS
S
ed
• asistenty prodeje • řidiče
ozvoz
• asistenty přípravy zboží pro rozvoz
e
Pracujte v týmu
MAKRO Stodůlky.
ám
Hledáme:
H
Hle
le dám
dáme:
áme:
Nabízíme:
• jistou a včasnou výplatu, dobrou partu
• dotované stravování • až 5 týdnů dovolené
Kontaktuj nás na:
[email protected]
+420 603 850 166
RV 1600733/02
www.makro.cz/kariera
MM_BB_188x63_St_22-6_2016.indd 1
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
22.6.16 17:33
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
PRAHA-ZÁPAD JIH | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | PRAHA-ZÁPAD JIH
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Anička a Kačenka
Dvojčátka Anička a Kačenka byla přijata
do Klokánku na předběžné opatření soudu.
Matka s nimi vystřídala několik azylových
domů a všude poukazovali na její špatnou
péči. K dětem se chovala hrubě a popudlivě,
nepovídala si s nimi, nedávala jim dostatek
jídla, krmila je jen pečivem. Výsledkem bylo
těžké vývojové zanedbání i špatný psychický
stav obou holčiček. Ačkoli v době přijetí jim
byly téměř tři roky, nemluvily a vydávaly jen
skřeky. Na všechny nové podněty reagovaly
vyděšeným křikem a pláčem. Strach měly
i z vany. Při večerním koupání Anička utekla
z koupelny a schovala se, Kačenka celou dobu
ve vaně „hučela“. Když si „teta“ přendávala
pásek z kalhot, dostala Kačenka hysterický
záchvat, zatímco Anička hrůzou strnula.
rodičů to byla láska na první pohled. Děvčátka strávila v Klokánku necelých 10 měsíců
a nyní žijí šťastně ve své nové rodině.
Přispějte jakoukoli částkou na účet Fondu ohrožených dětí 3055103/0300, nebo
odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK
FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý
měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme!
www.fod.cz
RV 1500855/15
RV 1500552/64
Rodiče dcery zprvu navštěvovali, po pár
měsících ale jejich zájem opadl. Obě holčičky udělaly v Klokánku veliké pokroky. Po půl
roce jsme je nahlásili příslušným úřadům pro
náhradní rodinnou péči. Žádnou rodinu však
pro ně neměly. Nakonec si holčičky našli jejich noví rodiče sami. Dozvěděli se o nich od
známé jejich rodičů, a protože byli prověřenými žadateli o NRP, bylo jejich žádosti vyhověno. Ze strany dvojčátek i jejich nových
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA-ZÁPAD JIH | INZERCE |
23
VYTÁPĚNÍ ELEKTŘINOU JE NYNÍ
LEVNEJŠÍ NEŽ KDYKOLIV PŘEDTÍM!
Topný keramický panel je novinkou na našem trhu
a je průlomovou technologií v oblasti elektrického
vytápění. Pracuje na principu infračerveného záření
a proudění teplého vzduchu. Tato kombinace
spolu s keramickým panelem rovnoměrně vyhřívá
místnost a proudění tepla vytváří příznivé klima.
Díky svému modernímu designu se keramický panel
stane krásným doplňkem Vašeho bytu či kanceláře.
Dohromady s GSM zásuvkou je vhodný také pro
rekreační objekty. Panel můžete následně ovládat
přes mobilní telefon a nikdy už nebudete přijíždět
do vymrzlé chaty. Regulace panelu je možná přes prostorový termostat, zásuvkový termostat nebo časovač.
DOPRAVA PO CELÉ ČR ZDARMA!!!
Teploceramic • tel.: +420 608 201 041 • e-mail: [email protected] • www.teploceramic.cz
RV 1600727/02
RV 1600673/01
• Nevíří prach a nespaluje kyslík (vhodný pro alergiky)
• Nevysušuje vzduch
• Minimální životnost 30 let
• Záruka 5 let
• Velmi nízká spotřeba (srovnání: el. přímotop má spotřebu 2000W/hod, Teploceramic pouhých 430W/hod)
• Krytí IP54
• Jednoduchá instalace
KERAMICKÝ TOPNÝ PANEL TCM-450 nyní za 3 599,- Kč
KERAMICKÝ TOPNÝ PANEL TCM-600 za 4 550,- Kč
(ceny jsou uvedeny po slevě 20 %)
Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur
NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK
CHOCO BONTÉ
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | [email protected]; web | www.chocobonte.cz
24
| INZERCE | PRAHA-ZÁPAD JIH
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600336/02
• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také
originální krabičky
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Dopravní podnik
Mladá Boleslav, s.r.o.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/01
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
přijme řidiče autobusu
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
RV 1500537/10
JURIS REAL, spol. s r. o.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
nabízíme:
Nadstandardní platové podmínky
Pět týdnů dovolené
Příspěvek na důchodové pojištění
a pojištění odpovědnosti
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
Dále zaměstnavatel poskytuje služební ošacení,
benefity ve formě stravenek a unišeků.
RV 1600745/02
V případě zájmu volejte 602 278 195
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
PATRIK HORN
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
MLADÁ BOLESLAV | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | MLADÁ BOLESLAV
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
RV 1600594/01
OKNA A DVEŘE JIS
vyrábíme a montujeme okna a dveře s maximální péčí
plastová, hliníková a dřevěná
pravidelně proškolený personál, který Vám ochotně poradí
. česká výroba
25. let zkušeností
. nabízíme kvalitu za
přijatelnou cenu
. velký výběr doplňků
servis
obchodní kanceláře : Praha- západ Zbuzany, Praha 4, Praha 5,
Plzeň, Třebíč, Strakonice, Česká Lípa
Nyní AKCE – Naše ceny mají dovolenou, přijďte si vybrat a zbyde Vám na tu Vaší!
Heslo AKCE - Ceny mají dovolenou – uveďte heslo a získáte lepší cenu!
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600689/01
WWW.JIS.CZ
420 257 961 150
MLADÁ BOLESLAV | INZERCE |
23
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Tel: 774 335 502.
Případně i možnost bydlení
Více na www.poliklinikaturnov.cz
také na tel. 602 484 116,
nebo 724 047 072
RV 1600708/01
RV 1600688/01
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
RV 1500537/10
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
RV 1600722/01
JURIS REAL, spol. s r. o.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
499
Gril
RING'O'GRILL 2000
plynový přenosný
na bombu i na kartuš
149
Kč
Pletivo
plastované
12-ti dílný
steakový set
24
| INZERCE | MLADÁ BOLESLAV
osobní a nákladní
+rychloservis
pro osobní auta,
ˇ
prezutí
již od 596,-Kč,
mobil:
608 870 835, 728 467 685
PRODEJNA
HOSPODÁŘSKÝCH,
CHOVATELSKÝCH
A HOBBY POTŘEB
Kč
Lehátko
skládací
Prodej krmných směsí
pro hospodářská zvířata.
NÁDRAŽNÍ 342
ML. BOLESLAV – ČEJETIČKY
(bývalý areál fy ZENA a.s.)
od 80
33,/bm
Kč
Otevřeno:
Po - Pá 7:30 – 17:00
Sobota 8:00 – 12:00
www.agrohobbycentrum.cz
Tel.: 727 849 034, 602 436 520
RV 1600672/04
3
Kč
890
Pneuservis Eva,
Libichov, 294 42 Luštěnice
RV 1600641/01
RV 1600673/01
PNEUSERVIS
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
JURIS REAL, spol. s r. o.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/01
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
RV 1500537/10
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
PATRIK HORN
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
Hl
ed
PRACUJTE V TÝMU MAKRO PRŮHONICE
ám
Hledáme:
e
• asistent prodeje
• asistent přípravy zboží
pro rozvoz
Nabízíme:
• atraktivní balíček výhod
Kontaktuj nás na:
[email protected]
+420 603 850 940
RV 1600738/01
www.makro.cz/kariera
MM_BB_188x63_Pr_22-6_2016.indd 1
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
22.6.16 17:33
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
KOLÍN | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | KOLÍN
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/09
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE KOLÍN | INZERCE |
23
RV 1600707/02
RV 1600673/01
CAG Electric Machinery s.r.o.
Obchodní konzultant
Hledáme kolegy (ženy i muže) do našeho nově vznikajícího klientského týmu. Naučíme vás
lépe komunikovat a pohybovat se v obchodní oblasti. Práce je vhodná pro ty, kteří mají rádi
komunikaci, jsou důslední a samostatní. Praxe v oboru ani technická znalost není nutná.
Náplní práce je kontaktování a péče o stávající i nové klienty (ČR+EU) v zázemí kanceláře
naší společnosti. Jde o pozici, která je součástí celého obchodního systému.
významný výrobce tvarohu a tvarohových specialit,
hledá pracovníky a pracovnice na pozice:
Obsluha balicích linek a pasterační stanice
Náplň práce
Požadujeme:
• SŠ případně vyučení v potravinářském, chemickém nebo technickém oboru
• technické schopnosti
• časovou flexibilitu ( třísměnný provoz včetně sobot a nedělí)
• oslovení stávajících zákazníků s novými produkty společnosti
• vyhledávání nových kontaktů díky sofistikovanému internímu CRM systému
• komunikace s klientem až do fáze objednání produktů
Nabízíme
Pomocný výrobní dělník (-ce)
Prodavač (-ka)/obsluha v Mléčném baru v Poděbradech
• jistota fixní mzdy + motivující finanční ohodnocení
• možnost profesního růstu, jméno renomované společnosti na trhu
• přátelský kolektiv a profesionální vedení
Požadujeme:
Náplň práce:
• SŠ/vyučení
• prodej zboží
• praxi na obdobné pozici minimálně 1 rok • příprava nápojů, občerstvení
• prodejní dovednosti
• obsluha v předzahrádce
• příjemné vystupování, zodpovědnost,
• práce s elektronickou
spolehlivost
pokladnou
Informace o pozici
• místo pracoviště – Český Brod
• práce na plný úvazek, na dobu neurčitou, typ smluvního vztahu – pracovní smlouva
• plat: 20 000 až 50 000 Kč/měsíc
Benefity:
Požadované vzdělání:
CAG Electric Machinery s.r.o.
Tel: +420321672174, fax: +420321672774
[email protected], www.cagem.eu
24
| INZERCE | KOLÍN
RV 1600747/01
středoškolské vzdělání, čeština (výborná),AJ pokročilá, NJ výhodou ne podmínkou
Pokud Vás zaujala výše zmíněná pozice, zašlete nám prosím
Váš strukturovaný životopis nebo volejte na tel.: 724 090 764.
Kontaktní osoba: Ing. Petra Veselá, e-mail: [email protected]
Adresa: POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s., Dr. Kryšpína 510, 290 16 Poděbrady
www.milko.cz
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600731/02
Nabízíme:
• perspektivní zaměstnání v prosperující české společnosti
• zaměstnanecké výhody (měsíční prémie, 13. plat, penzijní připojištění, závodní
stravování, firemní akce pro zaměstnance)
• zácvik na pracovišti
bonusy/prémie, provize z prodeje, příspěvek na dopravu, stravenky/příspěvek na
stravování, vzdělávací kurzy, školení, kafetérie, občerstvení na pracovišti, firemní akce,
individuální rozvržení pracovní doby
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
JURIS REAL, spol. s r. o.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/01
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
RV 1500537/10
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
PATRIK HORN
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
Hl
PRACUJTE V TÝMU MAKRO PRŮHONICE
ed
ám
Hledáme:
e
• asistent prodeje
• asistent přípravy zboží
pro rozvoz
Nabízíme:
• atraktivní balíček výhod
Kontaktuj nás na:
[email protected]
+420 603 850 940
RV 1600738/03
www.makro.cz/kariera
MM_BB_188x63_Pr_22-6_2016.indd 1
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
22.6.16 17:33
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
BENEŠOV | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | BENEŠOV
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/11
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE BENEŠOV | INZERCE |
23
Palivové dřevo Autodoprava
Tel: 721 048 664 Tel: 721 048 674
www.autodopravabenesov.cz



- Hydraulická ruka
- Kontejnery
- Nakladač AVANT
OBJEDNEJTE HNED!
RV 1600697/01
www.drevobenesov.cz
MOKATE Czech s.r.o
Stabilní a rozvíjející se mezinárodní společnost
s výrobním potravinářským provozem ve Voticích
přijme pro stávající a nové provozy
Zaměstnance na tyto pozice:
• SEŘIZOVAČ výrobních potravinářských zařízení
• OBSLUHA výrobních potravinářských zařízení
• ÚDRŽBÁŘ výrobních potravinářských zařízení
• UKLÍZEČKA výrobních potravinářských prostor
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,
• pravidelně měsíčně po dobu jednoho
roku dárcovskou SMS ve tvaru
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,
• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
- pro úspěšný projekt
ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík,
zkušenosti z aktivního obchodu,
chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli,
chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování
a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji
s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis
na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu
s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat
a můžete se stát
Za Vaši pomoc mnohokrát
děkujeme! www.fod.cz
| INZERCE | BENEŠOV
RV 1600631/02
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
www.hdk.cz
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600173/08
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
MANAŽEREM INZERCE
24
RV 1500552/64
Více než 300 ohrožených
dětí v Klokánkách
potřebuje Vaši pomoc!
Hledáme
zpravodaje Středočech
ve Vámi zvoleném okrese!
V případě zájmu se prosím hlaste na vrátnici MOKATE Czech s.r.o. ve Voticích,
nebo volejte 607 092 846, email: [email protected]
RV 1600721/01
RV 1600673/01
Nabízíme:
• Zaměstnání na hlavní pracovní poměr
• Dvousměnný nebo třísměnný provoz (nepřetržitý provoz)
• Odborné zaškolení, možnost profesního růstu
• Motivační systém odměňování
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
RV 1600688/03
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
Tel: 774 335 502.
RV 1600708/02
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
RV 1500537/10
JURIS REAL, spol. s r. o.
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
PATRIK HORN
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
RV 1600173/08
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
www.hdk.cz
MINI SPLÁTKY
Stredocech_92x63_AF+D.indd 1
NA VOZY ŠKODA
POBOČKY
PRAHA
19.05.16 10:40
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
BEROUN | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | BEROUN
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Doplňte Si minerály
a uviDíte co Se Stane!
Dokážete ocenit sílu přírody? Vyzkoušíte ověřený produkt?
Vyplatí se Vám investovat do sebe 9 Kč denně?
Schindeleho minerály jsou přírodní produkt s třicetiletou tradicí
těžby v Rakousku, jejichž účinky jsou nově ověřeny lékařskoepidemiologickou studií. Studie prokázala, že při revmatických
chorobách, jako třeba revmatoidní artritida, dna, artróza nebo
spondylóza může pomoci přírodní produkt vulkanického původu
Schindeleho minerály. Uživatelé také popisují zlepšení stavu při
cukrovce, problémech s tlakem, poruchách zažívání, překyselení,
pálení žáhy, špatném stavu vlasů a nehtů nebo gynekologických
potížích. Výsledky zmiňované studie jsou názorně zobrazeny
v následujícím grafu (celé znění studie je k nahlédnutí na našich
stránkách).
Zlepšení (%) při silných zdravotních obtížích na počátku
100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
Skupina užívající
Schindeleho minerály
0,0%
ke svým lékům
Bolesti kloubů Kvalita života
76,5%
86,7%
Kontrolní skupina
užívající pouze léky
8,8%
24,3%
Únava
88,0%
13,0%
mleté minerály v plechovce
2 ks = 560 Kč/kus
3 ks = 545 Kč/kus
4 ks = 515 Kč/ks
6-11 ks = 490 Kč/ks
od 12 ks = 460 Kč/ks
595 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
minerály v Kapslích
2 ks = 766 Kč/kus
3 ks = 746 Kč/kus
4 ks = 716 Kč/ks
6-11 ks = 691 Kč/ks
od 12 ks = 661 Kč/ks
798 Kč/400 g
vč. poštovného,
vydrží 2 měsíce.
Skleslost
66,7%
12,5%
Poruchy spánku
69,2%
9,1%
Bolesti
53,3%
9,5%
Mobilita
33,3%
11,8%
Kyselina
křemičitá
Měď
Hořčík
Chrom
Železo
Nikl
Vápník
Kobalt
Draslík
Vanad
Mangan
Titan
Sodík
Bor
Zinek
Molybden
Stačí tohle jako důkaz?
V březnu 2015 jsem prodělala léčbu artrózy na kořenových kloubech palců na obou rukách. Ulevilo se mi na 14 dnů
a ukrutné bolesti začaly znovu. Byla mi doporučena operace, ale úspěšnost nejistá. Když už jsem nemohla v ruce
udržet ani sklenici vody a bez bolesti vykroutit mokrý hadr, rozhodla jsem se vyzkoušet vaše minerály. Přiznávám, že
jsem tomu moc nevěřila. Objednala jsem si koncem června a od té doby je pravidelně užívám. Už po třech týdnech
bolesti opravdu vymizely a také přestaly bolet kyčle. Byl to pro mě malý zázrak. Objednávám si další 4 plechovky
minerálů.
Marie Hrubanová, Dětkovice
Je mi 70 let, po minerálech se mi zlepšily nehty, přestaly křeče v levém lýtku, ale hlavně mi začala blednout lupénka.
Bolesti od artrózy v kolenou jsou nesrovnatelně menší. Dala jsem si od minerálů pauzu, avšak rychle se k nim vracím
a objednávám další plechovku. I vyprazdňování je po minerálech lepší. Kdo nečeká zázraky do 3 dnů, o to víc je pak
vděčný za každé zlepšení.
Zdena Tatarová, Česká Kamenice
Zdravím vás z Moravy. Je mi 84 let a v tomto věku jsou u většiny z nás určité zdravotní potíže. U mě je to krevní tlak,
cholesterol a také artróza. To vše mě přimělo k tomu, že jsem si objednal Schindeleho minerály. Byl jsem překvapen,
jak se můj zdravotní stav zlepšoval. Krevní tlak, cholesterol znatelně nižší, téměř zmizely bolesti a křeče v nohách.
Dodnes se cítím velmi dobře, i moji známí už o vás vědí, pošlete další krabici.
Josef Kuda, Boskovice
Za Váš ohlas plechovka zdarma. Přesné podmínky pro získání plechovky zdarma za ohlas jsou na našich stránkách.
www.kamennezdravi.cz
RV 1500584/13
Kamenné zdraví, s.r.o. Dědinská 625/10 • 161 00 Praha 6, Tel.: 233 310 574 • mob.: 777 337 909, 777 690 712
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE BEROUN | INZERCE |
23
RV 1600547/06
Hl
CESTA KE SPLNĚNÍ TVÉHO SNU MŮŽE
ZAČÍT U NÁS
S
ed
ám
Hledáme:
H
Hle
le dám
dáme:
áme:
e
• asistenty prodeje • řidiče
• asistenty přípravy zboží pro rozvoz
ozvoz
Pracujte v týmu
MAKRO Stodůlky.
Nabízíme:
• jistou a včasnou výplatu, dobrou partu
• dotované stravování • až 5 týdnů dovolené
Kontaktuj nás na:
RV 1600733/01
[email protected]
+420 603 850 166
www.makro.cz/kariera
MM_BB_188x63_St_22-6_2016.indd 1
22.6.16 17:33
Hledáme
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
- pro úspěšný projekt
ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík,
zkušenosti z aktivního obchodu,
chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli,
chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování
a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji
s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis
na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu
s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat
a můžete se stát
24
| INZERCE | BEROUN
zpravodaje Středočech
ve Vámi zvoleném okrese!
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600631/02
RV 1600673/01
MANAŽEREM INZERCE
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
PŘIJME
Společná realitní
a advokátní kancelář
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR
JURIS REAL, spol. s r. o.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/04
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017
RV 1500537/10
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
11.5. ZLÍN · 12.5. OLOMOUC · 13.5. OSTRAVA
14.5. BRNO · 16.5. ČESKÉ BUDĚJOVICE
17.5. PARDUBICE · 18.5. HRADEC KRÁLOVÉ
19.5. LIBEREC · 20.5. PRAHA · 22.5. PLZEŇ
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
PATRIK HORN
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
RV 1500855/15
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
RAKOVNÍK | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | RAKOVNÍK
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
Anička a Kačenka
Dvojčátka Anička a Kačenka byla přijata
do Klokánku na předběžné opatření soudu.
Matka s nimi vystřídala několik azylových
domů a všude poukazovali na její špatnou
péči. K dětem se chovala hrubě a popudlivě,
nepovídala si s nimi, nedávala jim dostatek
jídla, krmila je jen pečivem. Výsledkem bylo
těžké vývojové zanedbání i špatný psychický
stav obou holčiček. Ačkoli v době přijetí jim
byly téměř tři roky, nemluvily a vydávaly jen
skřeky. Na všechny nové podněty reagovaly
vyděšeným křikem a pláčem. Strach měly
i z vany. Při večerním koupání Anička utekla
z koupelny a schovala se, Kačenka celou dobu
ve vaně „hučela“. Když si „teta“ přendávala
pásek z kalhot, dostala Kačenka hysterický
záchvat, zatímco Anička hrůzou strnula.
rodičů to byla láska na první pohled. Děvčátka strávila v Klokánku necelých 10 měsíců
a nyní žijí šťastně ve své nové rodině.
Přispějte jakoukoli částkou na účet Fondu ohrožených dětí 3055103/0300, nebo
odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK
FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý
měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme!
www.fod.cz
RV 1500552/64
Rodiče dcery zprvu navštěvovali, po pár
měsících ale jejich zájem opadl. Obě holčičky udělaly v Klokánku veliké pokroky. Po půl
roce jsme je nahlásili příslušným úřadům pro
náhradní rodinnou péči. Žádnou rodinu však
pro ně neměly. Nakonec si holčičky našli jejich noví rodiče sami. Dozvěděli se o nich od
známé jejich rodičů, a protože byli prověřenými žadateli o NRP, bylo jejich žádosti vyhověno. Ze strany dvojčátek i jejich nových
Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur
NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK
• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také
originální krabičky
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RAKOVNÍK | INZERCE |
RV 1600336/02
CHOCO BONTÉ
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | [email protected]; web | www.chocobonte.cz
23
Hledáme
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
- pro úspěšný projekt
ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík,
zkušenosti z aktivního obchodu,
chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli,
chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování
a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji
s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis
na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu
s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat
a můžete se stát
RV 1600631/02
zpravodaje Středočech
ve Vámi zvoleném okrese!
RV 1600712/02
RV 1600673/01
MANAŽEREM INZERCE
24
| INZERCE | RAKOVNÍK
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600511/02
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA-VÝCHOD SEVER | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | PRAHA-VÝCHOD SEVER
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
RV 1600667/03
RV 1600685/02
RV 1600691/02
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PRAHA-VÝCHOD SEVER | INZERCE |
23
NA VOZY ŠKODA
RV 1600308/16
RV 1600673/01
MINI SPLÁTKY
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
24
| INZERCE | PRAHA-VÝCHOD SEVER
RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
Anička a Kačenka
Dvojčátka Anička a Kačenka byla přijata
do Klokánku na předběžné opatření soudu.
Matka s nimi vystřídala několik azylových
domů a všude poukazovali na její špatnou
péči. K dětem se chovala hrubě a popudlivě,
nepovídala si s nimi, nedávala jim dostatek
jídla, krmila je jen pečivem. Výsledkem bylo
těžké vývojové zanedbání i špatný psychický
stav obou holčiček. Ačkoli v době přijetí jim
byly téměř tři roky, nemluvily a vydávaly jen
skřeky. Na všechny nové podněty reagovaly
vyděšeným křikem a pláčem. Strach měly
i z vany. Při večerním koupání Anička utekla
z koupelny a schovala se, Kačenka celou dobu
ve vaně „hučela“. Když si „teta“ přendávala
pásek z kalhot, dostala Kačenka hysterický
záchvat, zatímco Anička hrůzou strnula.
rodičů to byla láska na první pohled. Děvčátka strávila v Klokánku necelých 10 měsíců
a nyní žijí šťastně ve své nové rodině.
Přispějte jakoukoli částkou na účet Fondu ohrožených dětí 3055103/0300, nebo
odešlete dárcovskou SMS ve tvaru DMS
FODKLOKANEK na telefonní číslo 87 777.
Cena DMS je 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz. Můžete přispívat také pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí
odeslat dárcovskou SMS ve tvaru DMS ROK
FODKLOKANEK na číslo 87 777 a každý
měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.
Za Vaši pomoc mnohokrát děkujeme!
www.fod.cz
MINI SPLÁTKY
NA VOZY ŠKODA
RV 1500552/64
Rodiče dcery zprvu navštěvovali, po pár
měsících ale jejich zájem opadl. Obě holčičky udělaly v Klokánku veliké pokroky. Po půl
roce jsme je nahlásili příslušným úřadům pro
náhradní rodinnou péči. Žádnou rodinu však
pro ně neměly. Nakonec si holčičky našli jejich noví rodiče sami. Dozvěděli se o nich od
známé jejich rodičů, a protože byli prověřenými žadateli o NRP, bylo jejich žádosti vyhověno. Ze strany dvojčátek i jejich nových
POBOČKY
PRAHA
AUTO ESA ŠTĚRBOHOLY
K UČILIŠTI 170, PRAHA 10-ŠTĚRBOHOLY
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
AUTO ESA ČERNÝ MOST
SKORKOVSKÁ 1310, PRAHA 9-ČERNÝ MOST
OTEVÍRACÍ DOBA DENNĚ 800–2200
KUPTE
AUTO
VÝHODNĚ
NÍZKÝ ÚROK NEBO ÚROK S 0% NAVÝŠENÍM / SATELITNÍ ZABEZPEČENÍ ZDARMA
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE RV 1600681/01
1000× VŮZ ŠKODA V NABÍDCE
PRAHA-ZÁPAD SEVER | INZERCE |
5
– NABÍDKA PRÁCE ŘIDIČ AUTOBUSU
Česko – Německá autobusová společnost
FLiXBUS.cz se sídlem v Praze přijme
do HPP – ŽL řidiče autobusů pro
mezinárodní linkovou přepravu osob.
Požadujeme:
• praxi v řízení autobusů,
• veškeré potřebné doklady k řízení autobusu,
• profesionální přístup a vystupování.
Nabízíme:
• celoroční práci s nadstandardním finančním ohodnocením,
• příjem v Kč i v Eur,
• věrnostní bonusy a výkonnostní bonusy,
• diety, provize,
• ubytování v Praze zdarma,
• příspěvky na dojíždění,
• vše na autobusech SETRA!
Alespoň hovorová znalost anglického
či německého jazyka je výhodou – nikoliv však
podmínkou. Garantujeme minimálně 35 000,- Kč
kompletní měsíční čistý příjem!!!
RV 1600674/01
RV 1600679/01
Kontakt:
[email protected] nebo +491 713 131 777
mluvíme česky!!!
VÝPRAVNÝ MUZIKÁL PRO VELKÉ I MALÉ
RV 1500793/07
Hrají: J. Langmajer, Ch. Poullain, V. Kratina, D. Gránský, P. Vraspírová, R. Genzer, M. Suchánek,
A. Gondíková, J. Korn, R. Vojtek, D. Batulková, V. Kopta, J. Dulava, H. Holišová, I. Korolová a další
w w w . AT Z I J I D U C H O V E M U Z I K A L . c z
RV 1500855/02
V KONGRESOVÉM CENTRU PRAHA
www.m2c.eu
přidejte se
k našemu
týmu!
Bezpečnostní
pracovník/ce
NEJLE
P
VSTUP ŠÍ
ENKY
NA ZÁ
ŘÍ
V PRO JIŽ
DEJI!
22
| INZERCE | PRAHA-ZÁPAD SEVER
Podívejte se na video,
jak vypadá práce u nás
+420 800 111 112
[email protected]
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600682/01
www.hdk.cz
RV 1600173/08
Vstupenky v pokladně divadla,
Křižíkova 10, Praha 8, tel.: 221 868 666,
PREMIÉRA
obchodním odd. tel.: 221 868
777, 888, 999,
e-mail: [email protected]ŘÍJEN
a v síti TicketArt
2016
vč. všech poboček CK Čedok.
Možnost týdenních výplat
17.000 – 20.000 kč
Možnost ubytovny
REHABILITAČNÍ KLINIKA MALVAZINKY
Voda pro radost,
odpočinek i užitek
Společná realitní
a advokátní kancelář
JURIS REAL, spol. s r. o.
Požadujeme:
odbornou způsobilost dle zákona, pracovitost,
spolehlivost. Nástup možný ihned.
RV 1600688/08
Životopis zašlete na [email protected],
tel.: 251 116 656, www.klinika-malvazinky.cz
ihned vykoupí či
zprostředkuje prodej
rodinného domu, bytu,
chaty, pozemku. Vyřešíme
právní vady, dluhy,
exekuce i privatizaci.
Okamžitá výplata zálohy.
Tel: 774 335 502.
• Bazény a bazénové příslušenství
• Ochlazovací systémy
• Zavlažování a realizace zahrad
RV 1500537/10
Nabízíme:
náborový příspěvek až do výše 20.000,- Kč pro
vybrané pozice, pracoviště s moderním vybavením,
příjemný kolektiv, 5 týdnů dovolené, program péče
o zaměstnance, lokalitu v centru Prahy.
www.infocomtech.cz
RV 1600714/01
PŘIJME
všeobecné sestry, zdravotnické asistenty,
zdravotnické záchranáře, ošetřovatele,
pečovatele a sanitáře na nová
lůžková oddělení.
Infocom s.r.o. , Lýskova 711/24, 155 00 Praha 5, Stodůlky, Tel: 725 647 480
Hl
ed
CESTA KE SPLNĚNÍ TVÉHO SNU MŮŽE
ZAČÍT U NÁS
S
ám
Hledáme:
H
Hle
le dám
dáme:
áme:
e
• asistenty prodeje • řidiče
• asistenty přípravy zboží pro rozvoz
ozvoz
Pracujte v týmu
MAKRO Stodůlky.
Nabízíme:
• jistou a včasnou výplatu, dobrou partu
• dotované stravování • až 5 týdnů dovolené
Kontaktuj nás na:
RV 1600733/03
[email protected]
+420 603 850 166
www.makro.cz/kariera
MM_BB_188x63_St_22-6_2016.indd 1
22.6.16 17:33
Více než 300 ohrožených
dětí v Klokánkách
potřebuje Vaši pomoc!
Za Vaši pomoc mnohokrát
děkujeme! www.fod.cz
ORIGINÁLNÍ 120ČLENNÝ ARMÁDNÍ SOUBOR
ALEXANDROVCI
EUROPEAN TOUR 2017
RV 1500552/64
Přispět můžete:
• jednorázově dárcovskou SMS ve tvaru
DMS FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč,
• pravidelně měsíčně po dobu jednoho
roku dárcovskou SMS ve tvaru
DMS ROK FODKLOKANEK na telefonní
číslo 87 777, cena DMS je 30 Kč měsíčně,
• jednorázově nebo pravidelně libovolnou
částkou na účet Fondu ohrožených dětí
3055103/0300.
11.5. ZLÍN · 12.5. OLOMOUC · 13.5. OSTRAVA
14.5. BRNO · 16.5. ČESKÉ BUDĚJOVICE
17.5. PARDUBICE · 18.5. HRADEC KRÁLOVÉ
19.5. LIBEREC · 20.5. PRAHA · 22.5. PLZEŇ
CHCETE INZEROVAT ?
KONTAKTUJTE NÁS:
DANA BREJCHOVÁ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 603 588 338
JAN LÁT: manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE PATRIK HORN
vedoucí obchodního týmu
email: [email protected]
mobil: 736 404 651
RÁDI PŘIPRAVÍME
KAMPAŇ
PŘÍMO PRO VÁS
WWW.ALEXANDROVCI.CZ
PRAHA-ZÁPAD SEVER | INZERCE |
RV 1500855/15
KAREL DOBIÁŠ : manažer inzerce
email: [email protected], mobil: 722 201 511
23
Hledáme
DRAVÉHO OBCHODNÍKA,
co ví, co chce -
ÚSPĚCH, UZNÁNÍ, PENÍZE
- pro úspěšný projekt
ve Vašem okrese!
Jestli máte tah na branku, čistý trestní rejstřík,
zkušenosti z aktivního obchodu,
chuť se pohybovat mezi zajímavými lidmi
a úspěšnými podnikateli,
chcete časovou nezávislost,
nadstandardní odměňování
a zajímá Vás reprezentace
nejsilnějšího média v kraji
s garancí veřejnoprávního subjektu,
pošlete nám co nejdřív svůj životopis
na [email protected],
přidejte pár slov motivačního dopisu
s označením Manažer inzerce
a okres ve kterém chcete pracovat
a můžete se stát
zpravodaje Středočech
ve Vámi zvoleném okrese!
RV 1600631/02
RV 1600673/01
MANAŽEREM INZERCE
Ručně vyráběné pralinky a čokolády dle francouzských receptur
NAŠE BONBONIÉRY...
...VÁŠ ORIGINÁLNÍ DÁREK
CHOCO BONTÉ
Krakovská 14, 779 00 Olomouc
Telefon | +420 736 642 766; e-mail | [email protected]; web | www.chocobonte.cz
24
| INZERCE | PRAHA-ZÁPAD SEVER
ZPRAVODAJ STŘEDOČESKÉHO KRAJE
RV 1600336/02
• originální dárek pro zákazníky či obchodní partnery
• pralinky v obalech s designem podle vašeho přání
• při dohodnutém odběru jsme schopni vyrobit také
originální krabičky

Podobné dokumenty

zde - Středočech

zde - Středočech otevření zúčastnil. (pro)

Více

Untitled

Untitled Začátkem února jsme tu měli prázdniny. Někteří si je uţívali na horách nebo v jiném prostředí. Věřím, ţe nejen já, jsem si lámala hlavu s tím, co budu celý den dělat. Některé výlety, jako např. na ...

Více