Kasuistika 8

Transkript

Kasuistika 8
Kasuistika 8 - Odpověď
Papilomatózní, vředovité kožní léze na zádech a hýždi po pobytu v Maroku.
Otázky:
1.
2.
3.
4.
Jaká je diferenciální diagnóza?
Jak byste vyšetřovali tohoto pacienta?
Jak byste léčili tohoto pacienta?
Jaká je prognóza?
Odpovědi:
1. Diferenciální diagnóza zahrnuje:
Kožní leishmaniózu
Kožní tuberkulózu (lupus vulgaris)
Atypická mykobakteriózu
Mykotickou infekci s kožními projevy
2. Výsledky vyšetření (19.2.2004 provedena kožní biopsie):
Dermatohistopatologické vyšetření: verukózní akantóza a papilomatóza až do podoby
psuedoepiteliomatózní hyperplázie s malými keratinizačními centry i s monocelulární
keratinizací, dilatovaným vlasovým folikulem s hyperkeratoticko-parakeratotickým čepem a
polynukleáry. V koriu difúzní infiltráty tvořené polynukleáry, lymfocyty, plazmocyty, s
difúzní příměsí histiocytů netvořících granulomatózní uskupení. PAS barvení na dermatofyta
negativní.
Závěr: chronická superficiální a hluboká dermatitis s pseudoepiteliomatózní hyperplázií
epidermis, diferenciálně diagnosticky odpovídající i chronické pyodermii, případně
keratoakantomu. Leishmanie ani jiné parazitické mikroorganismy nezastiženy, doporučena
ev. totální excise k dalšímu vyšetření (doc. Pock).
Kultivace bakteriální, mykobakteriální a mykotická: neg.
Otiskový preparát barvený dle Giemsa: neg
Kultivace na leishmánie na specifické půdě: pozitivní
Serologie leishmaniózy: neg.
Další laboratorní vyšetření: Krevní obraz: leu 11,8 x 109/l, jinak KO v normě, CRP, jaterní
testy, bilirubin, urea, kreatinin, vyšetření moč + sediment v normě
Závěr: Kožní leishmanióza Starého Světa, typizace nebyla provedena, s ohledem na
epidemiologii a klinické projevy se jednalo velmi pravděpodobně o infekci Leishmania
major
3. Terapie:
Ketokonazol (Nizoral tbl.) p.o. v dávce 2 x 200mg po dobu prvních 14 dnů, poté byla dávka
zvýšena na 2 x 300 mg další 3 týdny a současně byl přidán lokálně ketokonazol (Nizoral
crm.).
Další léčebné možnosti:
Terbinafin (Lamisil) 300 mg/den p.o.
Paromomycin ung. 15%
Chirurgická léčba, kryoterapie, termoterapie
V případě infekce Leishmania tropica nebo při infekci kožními leishmániemi Nového Světa,
zvl. L. braziliensis complex, kdy hrozí mukokutánní diseminace, je nutné podat celkově
preparáty pětimocného antimonu – SbV (Glucantime, Pentostam) i.m. nebo i.v., popř.
Amfotericin B i.v. (L .tropica)
4. Prognóza:
Infekce L. major představuje ve většině případů samoúzdravné onemocnění, jež může
zanechat jizvy, které mají pouze kosmetický význam. Účinek ketokonazolu je diskutabilní,
podává se k urychlení zhojení vředových afekcí.
Léčba proběhla u pacienta bez komplikací.14.4.2004 byla provedena kontrolní biopsie:
Kultivace na leishmanie byla negativní, histologické vyšetření ukázalo:
Hyperkeratóza, ložiskovitá parakeratóza, crustosquamy s polymorfonukláry a erytrocyty,
subepidermálně jizvení a infiltráty lymfocytů s plasmocyty, histiocyty a obrovskými
mnohojadernými buňkami Langhansova typu. Místy je naznačen neostře ohraničený
granulomatózní uzlík bez centrální nekrózy.
Závěr: Specifický granulomatózní zánět kůže, který může odpovídat leishmanióze, samotné
leishmanie jsme však neprokázali (může jít i o důsledek léčby). V diferenciální diagnóze je
možné zvažovat též non-tuberkulózní mykobakteriózu a lupus vulgaris (doc. Pock).
Video Kasuistika 8 – po terapii ukazuje stav lézí při kontrole asi 1,5 roku po léčbě.

Podobné dokumenty

dermatohistopatologie: letní škola pro rezidenty 2012

dermatohistopatologie: letní škola pro rezidenty 2012 DERMATOHISTOPATOLOGIE: LETNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY 2012 Plzeň, 16. – 20. 7. 2012 Pořadatelé: Česká akademie dermatovenerologie a Bioptická laboratoř s.r.o. Plzeň Odborní garanti: prof. MUDr. Jana Her...

Více

DERMATOHISTOPATOLOGIE: PODZIMNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY

DERMATOHISTOPATOLOGIE: PODZIMNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY DERMATOHISTOPATOLOGIE: PODZIMNÍ ŠKOLA PRO REZIDENTY 2014 Plzeň, 24. – 25. 10. 2014 Pořadatelé:

Více

The review of imported visceral leishmaniosis in the Czech Republic

The review of imported visceral leishmaniosis in the Czech Republic v Kupfferových buòkách byly nalezeny èetné amastigoty Leishmania sp. Pøi pøeložení na infekèní kliniku v Brnì játra pøesahovala oblouk žeberní o 3 cm a slezina o 8 cm. Pacient léèen amfotericinem B...

Více

Makrobiotický léčebný talíř Makrobiotický léčebný talíř

Makrobiotický léčebný talíř Makrobiotický léčebný talíř životní styl a racionální stravování mají velmi pozitivní vliv na lidské zdraví. I pro tento směr však platí určitá pravidla, která by měl mít každý na paměti. Troufnu si říci, že přední příčku v t...

Více

xi. kongres českých a slovenských dermatovenerologů

xi. kongres českých a slovenských dermatovenerologů 15.20 – 15.38 Arenbergerová M.: Existují biomarkery odpovědi na anti-CTLA-4 léčbu? 15.40 – 15.58 Krajsová I.: Dlouhodobé přežití pacientů po anti-CTLA-4 terapii: kde jsme a kam se ubírá vývoj...

Více

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os

stáhnout toto číslo - Česká podiatrická společnost os 1. Zahájení 5. workshopu - MUDr. Marie Součková 2. Syndrom diabetické nohy - MUDr. Miroslav Koliba 3. Péče o diabetika se syndromem diabetické nohy v podiatrické ambulanci vedené diabetologem - MU...

Více