Editorial Contents Obsah

Komentáře

Transkript

Editorial Contents Obsah
Timein
Issue No.5 / April to June 2007 – PRAGUE
Editorial
se svědky štědré velikonoční oslavy, opravdové slavnosti pro
všechny smysly. Zajděte do fantastického světa Roman Spa &
Fitness, který nedávno navštívila i Salma Hayek. Zavítejte do
nádherných interiérů našeho hotelu, kde nejkrásnější české
modelky právě dokončily práci na novém charitativním kalendáři, nebo do Cigar Baru, kde se schází podnikatelská a politická
elita při pravidelných neformálních setkáních – to vše si můžete
vychutnat nejen při sváteční velikonoční atmosféře, ale kdykoliv
chcete.
Upřímně doufám, že vaše volba bude opět správná. To znamená: co nejsrdečněji vás vítám v našem hotelu!
Těšíme se na vaši návštěvu,
Danilo Iovieno
Hotel Resident Manager
We only use real flowers at Boscolo
V Boscolu používáme výhradně pravé květiny
nádherné a velmi komplikované vazby vznikají ve speciální
místnosti přímo v hotelu. Můžeme s hrdostí říci, že jsme lídrem
Blooming Boscolo
We are sure that you have already noticed that there is always
something really different about Boscolo. Something fresh,
Danilo Iovieno, Hotel Resident Manager
stylish, distinguished. Yes, it is flowers. Regardless of season,
our guests can always enjoy blossoming flowerage throughout
Dear guests,
the entire hotel. It is part of the Boscolo Luxurious Collection
welcome to our lovely hotel, well known for its warm Italian hos-
directly in our hotel. We can proudly say that we are the leader
pitality and atmosphere. The Central-European style of winter
in applying the interior flower design in Prague and a trend set-
could be somehow difficult for us Italians. But the nature of this
ter on Czech hotel market. Beautiful flowers design is executed
season’s winter in Prague has surprised us all: warmth, sun-
with Florentina – company well known in Prague as a luxury
shine, flowering gardens, birds singing in put forth trees. No
flower decorator. We are always pleased to see how our guests
frost, no snow, no white spires. Such weather is confusing not
enjoy the beauty and scent of our flowers all over the hotel. It
just to Italians, I can tell you.
is another little daisy in our aim to be perceived as the best
Whether you want to take advantage of global warming or not, come
hotel in Prague.
philosophy to use only real flowers. All those wonderful and
immensely complicated creations are made in a special room
this spring to Boscolo Carlo IV and witness our lavish Easter feast,
a true celebration for all senses. Be it in our fantastic Roman Spa &
Fitness, where Salma Hayek enjoyed her time recently, in splendid
interiors of our hotel, where the most beautiful Czech models just
finished work on a new charity calendar, or in Cigar Bar, where the
business and political elite gather on regular informal meetings –
you can experience it all not only in a special atmosphere of Easter
but any time you want.
I sincerely hope that your judgement will be correct again. And that
can only mean – a warm welcome to our hotel!
Looking forward,
Danilo Iovieno
Hotel Resident Manager
Vážení hosté,
Interior flower design à la Boscolo
Interiérový květinový design à la Boscolo
vítejte v našem nádherném hotelu známém svou italskou pohostinností a atmosférou. Středoevropská zima je pro nás Italy
poměrně obtížná, ale letošní zimní sezona v Praze překvapila
skutečně všechny: teplo, slunce, rozkvetlé zahrady, ptáci zpí-
Kvetoucí Boscolo
vající na kvetoucích stromech. Žádný mráz, žádný sníh a žádné
Jistě jste si už všimli, že hotel Boscolo je vždy něčím jiný.
bílé střechy. Můžu vám říci, že takové počasí je matoucí nejen
Svěží, stylový, elegantní. Ano, jsou to květiny. Bez ohledu
pro nás Italy.
na roční období si naši hosté mohou užít bohaté květinové
Ať už chcete nebo nechcete využít „výhod“ globálního oteplo-
výzdoby ve všech prostorách hotelu. Součástí filozofie Boscolo
vání, přijďte letos na jaře do hotelu Boscolo Carlo IV a staňte
Luxurious Colection je použití výhradně živých květů. Všechny
Issue No.5 / April ro June 2007 - PRAGUE
v použití květin v interiérovém designu v Praze a stanovujeme
trendy hoteliérství v České republice. Nádherný design pochází z dílny Florentina, která je v Praze známa svými luxusními
květinovými vazbami. Vždy jsme potěšeni, když vidíme hosty,
jak si užívají krásu a vůni našich květin linoucí se celým hotelem. Jde o další krůček k tomu, abychom byli považováni za
nejlepší hotel v Praze.
Contents
Obsah
Editorial
Blooming Boscolo
Pg. 1
Kvetoucí Boscolo
Pg. 1
Hotel / Hotel
Euro Business Club Pg. 2
Euro Business Club
Pg. 2
Conference / Konference
Your Prestigious Stage for Success
Pg. 2
Vaše prestižní místo úspěchu Pg. 2
Wellness / Lázně
To Be or To Relax
Pg. 2
Být, či relaxovat Pg. 2
Bars and Restaurants / Bary a restaurace
Talking Business, Lunching Business Pg. 3
Business Lunch - Uzavřete obchod Pg. 3
Chivas Dinner Pg. 3
Chivas Dinner Pg. 3
Easter like nowhere else Pg. 3
Velikonoce jako žádné jiné Pg. 3
Hendrick’s has arrived!
Pg. 3
Hendrick’s je tu! Pg. 3
Partners / Partneři
State Opera Ballet
Pg. 4
Balet ve Státní opeře
Pg. 4
Society / Společnost
Ola Salma!
Pg. 4
Ola Salma!
Pg. 4
What´s On
Czech Beauties in Boscolo
Pg. 4
České krásky v hotelu Boscolo
Pg. 4
Boscolo Hotel Carlo IV, Prague
Senovážné náměstí 13, 110 00 Prague 1, Czech Republic
Phone: +420 224 593 111, Fax: +420 224 223 960
[email protected]
www.boscolohotels.com
1
Timein
Hotel
Hotel
Euro Business Club
Euro Business Club
What looked as a promising new initiative, has quickly become one of the most respected events of
To, co nejprve vypadalo jako nová slibná iniciativa, se
its kind in Prague. Every first Thursday of the month, Boscolo Hotel Carlo IV is a proud host of exclu-
brzy změnilo v jednu z nejrespektovanějších událostí
sive informal meeting of outstanding personalities on the platform of prestigious Euro Business Club.
svého druhu v Praze. Každý první čtvrtek v měsíci má
Honourable guests of this monthly event are chosen from people who have given an interview to the
Boscolo Hotel Carlo IV čest hostit exkluzivní neformál-
Euro magazine. They meet on splendid premises of our Cigar Bar with selected business partners
ní setkání významných osobností v prestižním Euro
on top managerial positions – usually leading figures of private sector or political scene. Our hotel,
Business Clubu. Vážení hosté klubu patří mezi ty, kteří
in a fruitful partnership with the Euro magazine, provides both groups with a unique opportunity for
poskytli rozhovor magazínu Euro. Setkávají se v nád-
an open discussion and for initiating
herných prostorách našeho Cigar Baru s vybranými
or strengthening business relations.
obchodními partnery na top-manažerských pozicích – obvykle vedoucími osobnosti soukro-
Selection of canapés, alcoholic and
mého sektoru nebo politické scény. Náš hotel díky úspěšnému partnerství s magazínem Euro
soft drinks and other refreshments
poskytuje oběma skupinám jedinečnou příležitost pro
are provided by our F&B team. Em-
otevřenou diskusi a pro vznik či posílení obchodních
phasis is put on informal character
kotaktů. Náš F&B tým na akci připravuje široký výběr
of the whole event – so no black tie
chuťovek, alkoholických a nealkoholických nápojů
required, no formal procedures set.
a dalšího občerstvení. Důraz je kladen na neformálnost
Top personalities of business and politics meet at Boscolo
V Boscolu se setkávají nejvýznamnější
osobnosti obchodu i politiky
Euro Business Club at Cigar Bar has
given a truly new impetus to Prague’s
social life!
Conference Konference
Your Prestigious
Stage for Success
Situated in one of the most dynamic countries of Central Europe,
Prague is a stunning city of great promise and opportunity. You, too,
can shift into high gear by staging your business events at the Boscolo
Hotel Carlo IV. Our modern Conference and Meetings Floor, which can
accommodate from 20 up to 250 persons, is provided with state-ofthe-art technology and flawless service to satisfy all business needs.
Hotel’s catering services based on modern Italian cuisine range from
business lunches to group gala venues.
Vaše prestižní místo úspěchu
The leaders use the opportunity to
strengthen their business relations
Hosté využívají příležitosti k posílení
svých obchodních vztahů
Wellness
High quality programme accompanies
every event
Každé setkání doprovází kvalitní
kulturní program
celé události – žádný smoking ani formální procedury.
Euro Business Club v Cigar Baru zavdal nový podnět
společenskému životu v Praze!
Lázně
To Be or To Relax
Since the Roman Spa & Fitness has opened to external clients in January, we haven’t heard one person who hasn‘t
said that it‘s magnificent. Enormous emphasis on quality of service provided by the Spa-Experience company, supported by very fine phytocosmetic products of famous Italian Vagheggi cosmetic brand, proved to be the right way
to attract and retain very satisfied members and guests. Our glamorous spa invites them to relax in its dazzling
swimming pool with remarkable mosaic ground displaying a spread slough, to enjoy murmuring waters of Jacuzzi or
purifying sauna and warming Turkish bath. The swimming pool is a governing element of the whole space located
in historical underground cellars with a number of pillars and arches. Our experts provide exclusive treatments and
ensure that client’s body, mind and soul regeneration is a wonderful experience. We arrange relaxing, medical,
beauty and revitalization treatments into personalized programs tailored to every client. It is easy to come, but very
hard to leave. The Roman Spa & Fitness is your escape to
a different world. World where “to be” means “to relax”.
Být, či relaxovat
Od doby, kdy se v lednu naše Roman Spa & Fitness otevřely externím klientům, jsme neslyšeli ani jednoho návštěvníka, který by neřekl, že jsou úžasné. Velký důraz na kvalitu
služeb poskytovaných společností Spa-Experience a podporovaných luxusními fytokosmetickými produkty slavné
italské značky Vagheggi se ukázal být správnou cestou,
jak přitáhnout a udržet velmi spokojené členy a hosty.
Naše okouzlující lázně je zvou, aby se uvolnili ve třpytivém
bazénu, aby si vychutnali bublající vody jacuzzi, očišťujíConference and Meetings Floor offers state-of-the-art facilities and services
Konferenční patro nabízí špičkovou technologii a služby
Praha je nádherné město v jedné z nejdynamičtějších zemí Východní Evropy, místem úspěchu a velkých příležitostí. I vaše firma se může stát součástí
tohoto úspěchu, pokud svou akci uspořádá v Boscolo Hotelu Carlo IV. Naše
moderní Konferenční patro, které pojme od 20 až do 250 osob, je vybaveno
nejmodernějšími technologiemi a poskytuje prvotřídní služby k uspokojení jakýchkoli nároků vaší firmy. Služby hotelového cateringu, založené na
moderní italské kuchyni, zabezpečují vše od pracovních obědů až po velké
gala akce.
2
cí saunu či příjemnou tureckou lázeň. Bazén, jehož dno
pokrývá mozaika s motivem roztažené hadí kůže, vládne
celému prostoru historických podzemních sklepů s mnoha
sloupy a klenbami. Naši odborníci poskytují exkluzivní péči
a zajišťují, aby regenerace těla, duše a mysli byla pro klienty nádherným zážitkem. Sestavujeme relaxační, léčebné, zkrášlující a revitalizační kúry podle individuálních
programů šitých na míru každého klienta. Je velmi snadné
přijít, ale velmi obtížné odejít. Roman Spa & Fitness jsou
vaším únikem do jiného světa. Do světa, kde „být“ znamená „relaxovat“.
Issue No.5 / April ro June 2007 - PRAGUE
Roman Spa & Fitness has opened to external clients
Roman Spa & Fitness se otevřely veřejnosti
Prague
Bars and Restaurants Easter Like Nowhere Else
Easter is approaching and you are more
than warmly invited
to spend it with us in
Boscolo
Carlo
Chivas Dinner
Spring Tonic
4 cl Hendrick’s Gin
Lavish dinner tables, excellent menus and best whiskies
2 cl Goosebery&Mint Codrial
combined on the Chivas Dinners in our luxurious Box Block
Tonic water
Restaurant. Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s and Wild
Fresh mint
Turkey whiskies were used in recipes of these haute-cui-
IV!
sine meals. During the course of winter, a total of 6 Chivas
We put a lot of effort
Dinners were organized for the best bar and restaurant mana­
into creating the best
Easter in town. From
original
decoration
through special packages to extraordinary
culinary Easter highPainted eggs – traditional
symbol of Czech Easter
Malovaná vejce jsou tradičním
symbolem českých Velikonoc
Bary a restaurace
lights. You can sample from our delicious
Easter
feast
menu
prepared by our chef
Martin Opršal in Box
Block Restaurant. Don’t miss our original Easter cocktails
at Inn Ox Bar and Cigar Bar, personally created by our
F&B Manager, famous mixologist Mr. Bob Fiala.
Velikonoce jako žádné jiné
Preparation: Fill shaker with ice, gin and cordial. Shake vigorously
and pour to a long-glass. Add tonic and decorate with mint.
Příprava: Shaker naplníme ledem, přidáme gin a cordial. Důkladně
protřepeme a přelijeme do připravené sklenice typu long-glass. Doli-
Becherovka, a.s., part of Pernod Ricard.
Chivas Dinner
Opulentní tabule, špičkové menu a nejlepší whisk(e)y se skvě-
jeme tonikem a ozdobíme mátou.
gers, as well as for business partners of Jan Becher - Karlovarská
le doplňovaly na Chivas Dinners v našem Box Block restau-
Frozen Passion Fruit
rantu. Whisk(e)y Chivas Regal, Jameson, Ballantine’s a Wild
Turkey byly součástí receptů těchto haute-cuisine pokrmů.
4 cl Hendrick’s Gin
Během zimy uspořádala firma Jan Becher - Karlovarská
2 cl Passion&Mango Fruit Cordial
Becherovka a.s., součást koncernu Pernod Ricard, celkem
5 pcs fresh physalis
šest Chivas Dinners pro nejlepší manažery barů a restaurací
Physalis for decoration
a pro své významné obchodní partnery.
Preparation: Put 5 pcs of physalis into mixing glass, muddle thor-
Velikonoce se blíží a my vás co nejsrdečněji zveme, abyste
oughly for about 1 min. Add cordial and gin and shake in shaker. Pour
je strávili s námi v hotelu Boscolo Carlo IV! Velmi jsme se
over double-strainer into old fashion glass filled with ice. Decorate
snažili, abychom uspořádali nejlepší Velikonoce ve městě.
with physalis and add two straws.
Originální dekorace, speciální balíčky služeb, velikonoční
kulinářské speciality. Ochutnat můžete naše lahodné svá-
Připrava: Do míchací sklenice přidáme 5 kusů physalisu, které
teční menu připravené šéfkuchařem Martinem Opršalem
důkladně, asi minutu, madlujeme. Přidáme cordial a gin, vše důklad-
v restaurantu Box Block. Nezapomeňte na originální veli-
ně protřepeme v shakeru. Vše přelijeme metodou double-strainer do
konoční koktejly v Inn Ox Baru a Cigar Baru, které osobně
sklenice typu old fashion, kterou nejdříve po okraj naplníme drceným
vytvořil náš F&B Manager, známý mixolog Bob Fiala.
ledem. Drink ozdobíme physalisem a přidáme dvě barová stébla.
Chivas Dinners are the talk of the town now
Chivas Dinners vzbudily živý zájem
Hendrick’s Has Arrived!
Talking Business, Lunching Business
The range of exclusive premium brands offered in our bars
The luxurious Box Block Restaurant features a dazzlingly modern surrounding of glass, steel and light,
has just grown bigger. Our guests can now enjoy a gin that
which creates perfect atmosphere to impress your business partners and ensures an exclusive environ-
– according to many bartenders – is the best in the world.
ment for important decisions. A specially prepared Business Lunch menu underlines the individuality of
Hendrick’s Gin is an iconoclastically produced small batch gin distilled in Ayrshire, Scotland. Unusual distilla-
your personality and literally extends the reach of your business ideas. And, of course, we know very well
tion process combined with delicious set of infusions yields a one-of-a-kind gin that is passionately loved by
that your time is of the essence. Business lunch won’t delay you – for our outstanding staff quick service
growing handful of individuals all over the world. No other gin tastes like it because no other gin is made like
is a matter of course.
it. In addition to the traditional Juniper infusion, Hendrick’s uses a hint of Bulgarian Rose followed by a mash
of cucumber. For distillation, it uses a Carter-Head Still, built in the 19th century, of which there are only four
in the world. Instead of boiling, this still uses vaporization. Hendrick’s Gin is bottled in beautiful apothecarystyle bottle. You will instantly recognize a bottle of Hendrick’s in our Inn Ox or Cigar Bar.
Business Lunch - Uzavřete obchod
Luxusní Box Block restaurant
Hendrick’s je tu!
s oslnivě moderním interiérem ze
Nabídka exkluzivních prémiových značek nabízených v našich barech se znovu
vaše obchodní partnery a zajistí
rozrostla. Naši hosté si teď mohou vychutnat gin, který je podle mnoha barmanů
exkluzivní atmosféru pro důležitá
nejlepším na světě. Kultovní Hendrick’s je vyráběn v malých sériích a destilován ve
rozhodnutí. Proto jsme připravili
skotském Ayrshire. Neobvyklý destilační proces v kombinaci s lahodnými extrak-
speciální Business Lunch menu,
ty poskytuje jedinečný gin, který tak vášnivě miluje rostoucí hrstka jednotlivců po
které
skla, oceli a světla je perfektním
prostředím, jež udělá dojem na
podtrhuje
individualitu
celém světě. Žádný jiný gin nechutná stejně, protože žádný jiný gin se takto nevy-
vaší osobnosti a doslova vybízí
rábí. Vedle tradičního výtažku z jalovce používá Hendrick’s např. i bulharskou růži
k uzavření skvělého obchodu.
a okurku. Pro destilaci se používá Carter-Head z 19. století. Na světě existují pouze
Velmi dobře víme, že váš čas je
čtyři tyto přístroje. Místo vaření tento přístroj využívá vypařování. Gin Hendrick’s je
nenahraditelný. Business lunch
stáčen do nádherných lahví v lékárenském stylu, které v Inn Ox nebo Cigar Baru
vás nezdrží – rychlý servis je
určitě okamžitě poznáte.
samozřejmostí.
Issue No.5 / April ro June 2007 - PRAGUE
Box Block means business
Oběd v Box Block může akcelerovat váš úspěch
3
Timein
Partners
Prague
Partneři
Society
State Opera Ballet
Ola Salma!
Our prestigious partner, the Prague State Opera, has
The Boscolo Hotel Carlo IV had
concluded one of the most successful seasons in its his-
the pleasure to welcome Mexican
tory. Fruitful addition to its repertoire is the opera’s Ballet
actress and Hollywood megastar
Company directed by
Salma Hayek on the occasion of
Pavel Ďumbala, former
shooting her Campari TV spot. The
solo dancer of the
Prague office of the international
National Theatre. The
producer Stillking Films, famous
ensemble of the Ballet
Company was created
at the beginning of the
Ballet Company concluded
very successful season
Baletní soubor završil velmi
úspěšnou sezonu
Magnificent building of Prague State Opera
Majestátní budova Státní opery Praha
Společnost
for its work on feature films like
Casino Royal, commercials and
music videos, chose the unique
2003/2004 season and the actual highlights include the Lady of Camellias,
surroundings of hotel´s Roman
Cinderella and this season’s premiere of the Swan Lake in March. A special
Spa as a set up for the advert.
feature is Composed Evening Shows, during which the ballet presents to
Salma truly enjoyed our hospitality
both local and international audience the best choreographies that it has
and services.
New advert featuring Salma Hayek was filmed in Boscolo
Nová reklama se Salmou Hayek byla filmována v Boscolu
ever staged in its history, based on ballet compositions on music by Czech
composers Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, and Leoš Janáček.
Balet ve Státní opeře
Ola Salma!
Hotel Boscolo Carlo IV měl příležitost přivítat mexickou herečku a hollywoodskou mega­
Náš prestižní partner, Státní opera Praha, právě završil
star Salmu Hayek, která tu natáčela tele­vizní
jednu z nejúspěšnějších sezón své historie. Úspěš-
reklamu na Campari. Pražská pobočka mezi-
ným přínosem v repertoáru je baletní soubor vedený
národní produkční společnosti Stillking Films
Pavlem
Ďumbalou,
bývalým
sólovým
tanečníkem Národního
divadla. Baletní soubor vznikl na začátku
sezony
2003/2004
a mezi jeho nejúspěš-
Salma Hayek promoting Campari
Salma Hayek propaguje Campari
Splendid interiors of Prague State Opera
Bohaté interiéry Státní opery Praha
nější představení patří
– známé svou prací na celovečerních filmech,
Dáma s kaméliemi, Popelka a letošní březnová premiéra Labutího jezera.
například Casino Royal, reklamách a hudeb-
Speciální událostí jsou Komponované večery, během kterých balet prezenEvery season marks new
premieres at the Opera
Každá nová sezona
znamená i novou premiéru
tuje nejen místním, ale i zahraničním divákům tu nejlepší choreografii, již
kdy zinscenoval na hudbu českých skladatelů Bedřicha Smetany, Antonína
Dvořáka a Leoše Janáčka.
ních videoklipech – si vybrala jedinečné proRoman Spa & Fitness served
as a background for the ad
Reklamní spot se točil v prostředí našich
Roman Spa & Fitness
středí našich Římských lázní jako místo pro
natočení reklamy. Salma si opravdu vychutnávala pohostinnost a služby ve stylu Boscolo.
What’sOn
Czech Beauties in
Boscolo
The most stylish and the
most beautiful meet in
unique project of Czech
Beauties 2008. Boscolo
Carlo IV has served as
an exclusive background
to the photographer’s legend, Mr. Gilles Bensimon,
who held a photo session
in our hotel with twelve Tereza Maxová with Gilles Bensimon
Tereza Maxová a Gilles Bensimon
most beautiful Czech models. The event was organized by modeling agency Unique One. It is
a part of charity project Happy Hearts Fund of Petra Němcová, set
4
up for the benefit of children all over the world. Besides Petra, another
famous Czech beauties like Tereza Maxová, Veronika Vařeková, Daniela Peštová, Alena Šeredová, Linda Vojtová, Karolína Bosákova or
Paulina Pořízková, historically the first Czech supermodel, were photographed for the next year’s charity calendar.
ným dětem po celém světě. Kromě Petry se v kalendáři na příští rok objeví i další slavné modelky, například Tereza Maxová, Veronika Vařeková,
Daniela Peštová, Alena Šeredová, Linda Vojtová, Karolína Bosáková
nebo Paulina Pořízková, historicky první česká supermodelka.
České krásky v hotelu
Boscolo
Nejstylovější se setkává s nejkrásnějším při jedinečném projektu Czech
Beauties 2008. Hotel Boscolo Carlo IV se stal exkluzivním hostitelem
legendy mezi fotografy – pana Gillese Bensimona, který u nás fotil s dvanácti nejkrásnějšími českými modelkami. Akci organizovala modelingová
agentura Unique One. Kalendář je součástí charitativního projektu nadace
Petry Němcové Happy Hearts Fund, která se zaměřuje na pomoc potřeb-
Issue No.5 / April ro June 2007 - PRAGUE
Top Czech beauties posing for new charity calendar
Nejkrásnější české modelky pózují pro charitativní kalendář

Podobné dokumenty

Editorial Contents Obsah

Editorial Contents Obsah Guests of the Boscolo Hotel Carlo IV in Prague always enjoy the exalted and luxurious atmosphere of our hotel. But it would not be a Boscolo hotel if it rests on guests’ laurels. One of this season...

Více