Speciální švový hořák

Transkript

Speciální švový hořák
Návod k použití
Speciální švový hořák
Propanové švové hořáky GRÜN jsou určeny pro natavování švů pásů, izolací kašírovaných izolací. Tvar
hořáku umožňuje bezchybné vedení pod přesahem a zabraňuje poškození izolace.
Na přitlačení přesahů se doporučuje přítlačný váleček č. výrobku: 0329, 0328 a 0350.
1. Je nutné dodržovat předpisy UVV, VBG 43 stejně jako ostatní platné předpisy včetně předpisů cechu
pro používání přístrojů na bázi tekutých plynů, jež zároveň obsahují zvláštní ustanovení o používání
tekutého plynu pod zemí. Mimo to je nutné dodržování zemských (krajových) předpisů.
2. Plynové láhve chránit před přímým slunečným zářením, pádem. Prázdné plynové láhve pevně uzavřít.
3. Používání otevřeného ohně k zvýšení odpařování je nepřípustné. Hořáky musí být pořád pod
dohledem.
4. Hadice na plyn se musí pravidelně kontrolovat a chránit před poškozením. Mohou se používat jenom
vysoko tlakové hadice na tekutý plyn třídy 30 s tl. hadice 5mm podle DIN 4815.
Návod:
1. Provést napojení plynu. GRÜN vysokotlaká hadice 6,3 x 5 mm podle DIN 4815, část 1, při využití
bezpečnostního středotlakého regulátoru 4 bary s integrovaným jištěním protržení hadice nebo
nastavitelný regulátor 0-4 bar s manometrem a jištěním protržení hadice. Pozor! Dodržovat max. tlak
4 bary. K dosažení plného tepelného výkonu je účelné používání 11 až 33 kg lahví.
2. Všechny šrouby plynotěsně zatáhnout.
3. Hořákový ventil č. 4 uzavřít.
4. Otevřít ventil plynové lahve a stisknout tlakový spínač jištění proti protržení, čímž se začne hadice plnit
plynem.
5. Při použití nastavitelného regulátora s manometrem nastavit tlak max. 4 bar.
6. Hořákový ventil č. 4 otevřít a zapálit propanovým zapalovačem stálý, jistící plamen. Délka stálého,
jistícího plamene je upravena od výrobce. Jestliže je pracovní plamen delší než 100 mm, je nutné
odstranit krycí matku č. 2 a na šroubové drážce otočným šroubovákem doregulovat délku plamene na
100 mm.
7. K zapálení pracovního plamene slouží rychloovládací páka č. 3. Výkon pracovního plamene může být
nastaven na hořákovém ventilu č. 4 nebo regulátorem s manometrem nastavením tlaku 1,5-4 bar.
8. Při povolení rychloovladače č. 3 hoří pouze stálý, jistící plamen.
9. Při přerušení práce hořák pokládat vždy tak, aby nemohl zapálit hořlavý materiál. Pozor! Mějte hořák
pod dohledem.
10. Při ukončení práce uzavřít ventil lahve a po spotřebovaní plynu v hadici, uzavřít hořákový ventil č. 4
Údržba:
a) všechny, zvláště díly přicházející do styku s plynem je nutné pravidelně zkoušet ve smyslu mechanického a
termického poškození
b) poškozené díly musí být vyměňovány pouze za díly originální nebo srovnatelné dle normy
c) všechny díly přicházející do styku s plynem jako propojení hadice, ventily, trysky je nutno chránit
před znečištěním stejně jako je pravidelně čistit.
d) vzduchové kanálky pro primární a sekundární vzduch je nutné udržovat čisté.
Technická data:
Typ hořáku:
0810
0811
Provozní tlak:
1,5-4 bar
1,5-4 bar
Jmenovitý tepelný výkon v kW:
53,1
18,0
Max. připojovací hodnota v Kg/h:
4,15
1,4
Plyn:
Propan/Butan
Propan/Butan
Technický servis, centrální sklad, prodej
VEDAG - ČR spol. s r.o.
VEDAG Slovensko, spol. s r.o.
Dopraváků 723, 184 00 Praha 8
Tel.: 284 683 957, 284 686 373, Fax: 284 685 607
Technici: 602 230 681, 232 219, 205 403
602 611 931, 603 865 123
e-mail: [email protected], [email protected]
Na Sezníku 4, 774 00 Olomouc
Tel./fax: 585 221 878, 724 057 083
internet: www.vedag.cz
Pestovateľská 6, 821 04 Bratislava 2
Tel./fax: 02/ 43 19 13 80-1, Fax: 02/ 43 19 13 79
Technici: 0903/ 722 521, 0905/ 251 583
0903/770 534
e-mail: [email protected]
internet: www.vedag.sk