Zpráva o hospodaření společností DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro

Transkript

Zpráva o hospodaření společností DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro
Výroční členská schůze ADV Libštát a.s., 26. 6. 2015
Vedoucí pracovníci DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Energie s.r.o.
Lukáš Hašek
Věra Satránská
Ing. Miloš Franc
Hlavní agronom
Koordinátor BPS, správa pozemků
Koordinátor výroby, výkrm kuřat
Miroslav Honců
Martin Havrda
Miloslav Kříž
Hlavní zootechnik
Hlavní technik mechanizace
Technik mechanizace, správa budov
Rostlinná výroba
Lukáš Hašek – Hlavní agronom
V sektoru zemědělství skupiny firem DS Holding působím od roku 2011, kdy jsem
nastoupil na pozici koordinátor výroby BPS a pomocný agronom. Jelikož pocházím ze
zemědělské rodiny, stále více mě to táhlo k zemědělství jako samotnému. K mému
potěšení jsem byl přeřazen a od roku 2014 působím jako hlavní agronom pro
společnosti DS Agro Libštát s.r.o. a DS Agro Košťálov s.r.o. Mým cílem je zajistit
dostatek kvalitního krmiva jak pro živočišnou výrobu, tak pro potřeby BPS s co
nejmenší ekologickou zátěží krajiny. Neustále sleduji trendy v pěstebních technologiích
a snažím se je aplikovat v našich podmínkách. Má činnost je podpořena studiem ČZU v
Praze, kde od roku 2014 studuji na Fakultě agrobiologie, potravinových a přírodních
zdrojů, obor Rostlinná produkce. Získávám zde teoretické znalosti, které bych chtěl
následně využívat v praxi.
Sklizeň plodin v jednotlivých letech
2009
2010
sklízená
plocha
(ha)
průměrný
výnos
(t/ha)
Brambory
3,40
15,00
Řepka ozimá
69,27
132,33
Osev
2011
sklízená
plocha
(ha)
průměrný
výnos
(t/ha)
1,70
62,31
3,03
4,01
84,75
5,04
10,00
4,62
38,94
Hořčice
Pšenice ozimá
Tritikale ozimé
2012
sklízená
plocha
(ha)
průměrný
výnos
(t/ha)
3,00
1,17
85,60
2013
2014
2015
sklízená
plocha
(ha)
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
5,83
88,25
464,03
5,26
73,67
350,92
4,76
80,68
617,04
7,65
76,66
6,19
23,28
132,86
5,71
38,70
228,37
5,90
35,25
203,75
5,78
39,64
Oves pluchatý
6,28
3,03
8,85
2,40
13,74
5,24
19,55
71,11
3,64
11,00
50,80
4,62
13,59
70,72
5,20
9,34
Pšenice jarní
10,81
3,01
47,26
3,74
25,05
4,35
21,34
80,17
3,76
4,94
18,46
3,74
13,48
40,41
3,00
11,00
12,31
65,54
5,32
25,28
155,24
6,14
21,48
5,74
20,41
3,56
28,92
121,17
4,19
Tritikale jarní
Ječmen jarní
60,11
3,46
337,36
448,44
2009
GPS
sklízená
plocha
(ha)
438,06
2010
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
2011
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
30,07
90,00
37,16
134,51
57,75
Čirok na siláž
GPS z TTP
75,05
3,73
69,63
2009
Víceleté pícniny na
OP
sklízená
plocha
(ha)
průměrný
výnos
(t/ha)
2010
sklízená
plocha
(ha)
17,26
sklízená
plocha
(ha)
429,08
průměrný
výnos
(t/ha)
420,17
2013
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
9,00
191,70
21,30
38,22
1 073,30
28,08
50,35
1 413,00
28,06
0,00
70,48
3 596,00
51,02
70,47
2 154,00
30,57
75,49
5,56
247,00
44,42
47,77
sklízená
plocha
(ha)
průměrný
výnos
(t/ha)
2015
sklízená
plocha
(ha)
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
5,43
121,00
22,28
2 881,56
38,17
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
2015
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
87,52
470,70
5,38
87,52
470,70
5,38
97,02
626,00
6,45
97,02
342,00
3,53
64,14
764,00
11,91
2.seč
163,00
1 142,00
7,01
161,16
1 892,00
11,74
112,22
2 336,00
20,82
3.seč
137,00
967,00
7,06
124,30
746,00
6,00
131,45
1 425,00
10,84
75,39
322,00
4,27
383,20
4 847,00
12,65
4.seč
jílek jednoletý
Celkem
44,30
8,94
průměrný
výnos
(t/ha)
62,01
2014
1.seč
57,30
sklizeň (t)
55,69
2013
sklizeň (t)
sklízená
plocha
(ha)
34,44
0,00
2012
sklízená
plocha
(ha)
sklizeň (t)
397,78
2014
sklízená
plocha
(ha)
2011
průměrný
výnos
(t/ha)
5,90
2012
průměrný
výnos
(t/ha)
Žito GPS
55,21
20,41
435,01
Tritikale ozimé GPS
Kukuřice na siláž
průměrný
výnos
(t/ha)
2,60
Žito
Orná půda celkem
sklizeň (t)
25,40
422,42
2 735,00
6,47
382,48
2 980,00
7,79
2009
průměrný
výnos
(t/ha)
2011
sklízená
plocha
(ha)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
1.seč
447,46
5,11
2.seč
447,46
3.seč
447,46
TTP
sklízená
plocha
(ha)
2010
2012
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
427,09
2,45
379,31
1,97
427,09
3,18
2,00
447,46
2,91
20,37
obnova luk
2013
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
1 380,85
3,64
32,00
62,70
383,00
892,00
2014
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
379,31
2 648,00
6,98
1,96
326,00
1 837,00
2,33
356,21
1 287,00
66,06
sklizeň (t)
průměrný
výnos
(t/ha)
sklízená
plocha
(ha)
423,00
4 271,00
10,10
5,63
384,00
2 080,00
5,42
3,61
470,29
2 000,00
4,25
223,15
954,85
4,28
1 500,44
9 305,85
6,20
57,20
22,06
4.seč
794,31
Celkem
55,88
seno
2 335,55
2,94
2015
1 061,52
5 772,00
5,44
průměrný
výnos
(t/ha)
452,00
2 385,00
5,28
452,00
2 385,00
5,28
5,00
6,05
1.seč
27,94
5,05
27,94
2,22
27,94
27,94
86,50
50,45
156,40
3,10
2.seč
27,94
2,79
27,94
11,40
27,94
27,94
155,50
28,78
59,10
2,05
40,00
66,06
475,42
473,82
povápněno luk [ha]
TTP celkem
sklizeň (t)
455,68
474,50
469,86
479,27
480,69
Aplikace hnojiva
2010
Aplikovaná hnojiva
plocha
(ha)
množství
(t)
2011
průměr.
aplikace
(t/ha)
plocha
(ha)
množství
(t)
747,73
3 825,01
2012
průměr.
aplikace
(t/ha)
plocha
(ha)
množství
(t)
95,90
2 403,60
2013
průměr.
aplikace
(t/ha)
plocha
(ha)
množství
(t)
165,09
4 074,00
2014
průměr.
aplikace
(t/ha)
2015
plocha
(ha)
množství
(t)
průměr.
aplikace
(t/ha)
76,61
2 030,00
26,50
plocha
(ha)
množství
(t)
průměr.
aplikace
(t/ha)
181,79
4 618,00
70
605
8,64
NPK 15-15-15
164,01
32,38
0,20
370,06
76,683
0,21
213,23
45
0,21
146
30
0,21
59,33
14,7
0,25
48
15,7
0,33
DAM 390
294,17
58,52
0,20
239,1
55,398
0,23
174,58
37,95
0,22
129,23
36,42
0,28
147,96
31,99
0,22
77
9,82
0,13
Amofos 12-52
154,07
14,14
0,09
130,36
9,53
0,07
70,48
6,61
0,09
62,07
6
0,10
75,49
8
0,11
62,01
5,5
0,09
LAD 27
659,52
148,72
0,23
647,92
153,59
0,24
760
105
0,14
1061
154
0,15
477
93,2
0,20
251
61,8
0,25
31,02
6
340
45,16
0,13
Hnůj [t]
Slepičí podestýlka [t]
Močovina 46
cena LAD 27 (Kč/t)
3330,00
5750,00
6050,00
6792,00
8845,00
6500,00
18543
Fugát
5814
ha
l
l/ha
ha
l
l/ha
Mikrokomplex Cu-Mn-Zn
146,14
1120
7,66
150
600
4,00
Fertigreen Kombi NPK
165,59
828
5,00
42
240
5,71
Fertikal
165,59
1000
6,04
145
600
4,14
Živočišná výroba
Miroslav Honců – Hlavní zootechnik
Naše stádo je rozděleno do středisek v Libštátě (PKL), ve Svojku (KS) a v Tampli je
umístěn pastevní areál. Vzhledem k tomu, že máme uzavřený obrat stáda, zabýváme se
samozřejmě odchovem vlastních telat a mladého dobytka (teletník Bělá). Jsme
přesvědčení, že díky neustálé snaze o zkvalitňování nejenom ustájení, ale i stáda po
stránce zdravotní i genofondu, budeme i nadále úspěšnými chovateli a producenty
suroviny pro výrobu našich českých potravin.
Změna stavu na kravínech
Průjezdní kravín Libštát
Ukazatel
2011
ks
Narozená
telata (ks)
kg
2012
ks
kg
48
Kravín Svojek
2013
ks
2014
kg
48
ks
Jalovice
41
Býci
55
59
56
57
Celkem
96
107
104
131
Mrtvě narozená (ks)
16
9
12
8
Uhynulá
telata (ks)
Jalovice
1
1
1
Býci
2
4
Celkem
3
5
2011
kg
74
ks
2012
kg
79
ks
2013
kg
ks
2014
kg
ks
103
97
98
90
100
98
177
193
197
193
14
15
20
21
0
0
4
2
1
1
1
1
2
0
2
2
1
1
6
2
3
kg
95
Telata na jatky
Jalovice
1
77
0
0
0
0
0
0
Býci
0
0
0
0
0
0
1
50
Celkem
1
77
0
0
0
0
0
0
Převod na teletník
Jalovice
43
4178
49
3799
49
2946
71
4124
80
5894
100
6505
90
5196
98
5780
Býci
48
4633
62
5118
50
3424
54
3417
98
7947
92
6469
91
5573
98
6265
Celkem
91
8811
111
8917
99
6370
125
7541
178
13841
192
12974
181
10769
196
12045
Krávy + jalovice z
min. měs. (ks)
102
110
114
125
192
191
195
197
Dojené krávy (ks)
81
84
85
89
143
147
149
152
21
22
22,9
23,9
23
23
23,5
24,1
Nedojené krávy (ks)
20
27
30
36
46
45
Jalovice příchod (ks)
17
36
34
22
27
48
46
41
Jalovice do krav (ks)
28
35
31
28
31
44
46
51
Uhynulé krávy (ks)
4
2
6
6
6
6
4
4
Krávy na jatky (ks)
32
Krávy + jalovice
celkem (ks)
101
Ø nádoj (l/ks/den)
15077
21
111
10273
27
114
13529
14
125
6518
21
191
11953
38
192
20832
44
195
24986
42
197
23043
Živočišná výroba
Produkce mléka – KS, PKL
PKL
Ukazatel
KS
2011
2012
2013
2014
2011
2012
2013
2014
562 953
603 227
712 182
754 465
1 083 051
1 161 492
1 228 412
1 236 985
Ø tuk (%)
4,11
4,08
4,15
4,06
3,95
3,97
4,01
3,90
Ø bílk. (%)
3,33
3,38
3,43
3,44
3,34
3,33
3,37
3,39
Základní cena (Kč/l)
8,20
7,48
8,33
9,04
8,20
7,48
8,33
9,04
Dodané mléko (l)
Skutečná cena (Kč/l)
8,44
7,78
8,74
9,39
8,36
7,69
8,61
9,28
Příplatek za tuk (Kč)
147 560,15
146 434,63
208 854,37
173 245,99
168 329,43
199 559,36
248 667,41
156 031,17
Srážka za bílkovinu (Kč)
-42537,39
-9895,17
20 423,75
22 657,79
-83550,40
-75422,71
-36 778,96
-14 911,59
Celkem za mléko (Kč)
4 760 994,35 4 681 590,11 6 228 726,17 7 058 823,84 9 064 743,27 8 917 598,73 10 560 618,15 11 482 746,67
Převod telat z kravínů
2010
2011
2012
2013
2014
PKL + KS
Počet (ks)
ø váha (kg) Počet (ks) ø váha (kg) Počet (ks) ø váha (kg)
Počet (ks)
ø váha (kg) Počet (ks) ø váha (kg)
Jalovice
92
69,6
123
81,9
149
69,2
139
58,6
169
58,6
Býci
95
69,1
146
86,2
154
75,2
141
63,8
152
63,7
187
69,3
269
84,2
303
72,2
280
61,2
321
61,0
Celkem
Zabřezávání v měsících věku
Věk při zabřeznutí
počet
počet
měsíce
ks
%
13 měs.
1
1
14 měs.
12
12
15 měs.
25
25
16 měs.
34
33
17 měs.
14
14
18 měs.
7
7
19 měs.
4
4
20 měs.
2
2
21 měs.
3
3
22 měs.
0
0
23 měs.
0
0
Celkem
102
100
Převod z teletníku
Věk při otelení
počet
počet
měsíce
ks
%
22 měs.
1
1
23 měs.
10
10
24 měs.
18
18
25 měs.
37
36
26 měs.
18
18
27 měs.
8
8
28 měs.
5
5
29 měs.
1
1
30 měs.
3
3
31 měs.
1
1
32 měs.
0
0
Celkem
102
100
Odběratel
Škoda
Chovservis
Pokrkonošská
uzenina
Markoušovice
84 %
věk při zabřeznutí do 18 měs.
91 %
věk při otelení nad 28 měs.
5 %
Počet (ks)
ø váha
(kg)
Celkem tržba
(Kč)
♂
29
228,7
420 534,00
♂
43
233,6
659 492,00
♀
36
76,6
187 544,00
♂
3
50,6
10 336,00
♀
2
17,0
615,00
♂
2
16,0
565,00
Lukeš
♀
3
91,3
11 508,00
Kratnonohy
♂
62
220,7
889 785,00
Bukvic
♀
9
75,1
45 968,68
♂
3
46,1
9 404,40
♂
13
256,2
216 515,00
♀
1
73,0
3 723,00
♀
2
88,0
9 680,00
♀
41
224,0
551 100,00
Žel. Brod
Černík
Šverma
věk při zabřeznutí do 17 měs.
Pohlaví
Lánik
DSA Košťálov
Chovatelské výstavy
Ve středu 3. června 2015 proběhla v Radešínské Svratce
přehlídka potomstva spojená s oslavami 25. výročí založení
Svazu chovatelů českého strakatého skotu, kde naši stáj
reprezentovala prvotelka a zároveň velice temperamentní a
nezkrotné zvíře, Stella (obr. vpravo nahoře).
V pátek 19. června 2015 jsme se zúčastnili Chovatelského dne
– Paka 2015 pořádaným Agrochovem Stará Paka. Na této
výstavě nejsme žádnými nováčky. Absolvovali jsme jí s velkým
úspěchem už v roce 2013 (3. místo v prvotelkách
a Nejlepší vemeno). Tentokrát jsme vezli
prvotelku Berušku z libštatské stáje. A Belinku,
krávu na 3. laktaci ze Svojku. Bohužel ani jedna
plemenice se díky velké konkurenci neumístila.
Ale pro nás není důležité vyhrát, ale zúčastnit se,
užít si atmosféru dne a okouknout plemenice
z jiných chovů. Velké poděkování patří ošetřovatelům ze svojecké a libštatské stáje,
za jejich trpělivost, obětavou přípravu a reprezentaci.
Živočišná výroba – Produkce mléka
Produkce mléka měsíční KS 2011-2014 (l)
120 000
110 000
100 000
90 000
80 000
70 000
leden
únor
2011
87 163
79 786
2012
93 164
92 612
2013
100 817
94 242
2014
97 633
88 452
březen
duben
květen
červen
95 315
95 724
103 496
99 661
101 388
102 380
103 732
95 927
108 894
107 904
110 430
106 659
103 149
104 177
106 085
99 977
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
98 839
97 572
85 117
75 090
78 136
87 152
105 303
101 334
88 540
90 564
90 624
95 924
111 825
105 294
99 898
95 302
90 585
96 562
105 657
115 927
105 388
105 403
96 942
108 195
Produkce mléka měsíční PKL 2011-2014 (l)
80 000
75 000
70 000
65 000
60 000
55 000
50 000
45 000
40 000
35 000
30 000
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2011
46 353
43 655
45 968
48 488
54 388
54 077
51 624
47 733
40 689
41 930
42 609
45 439
2012
44 517
43 721
47 101
46 820
52 255
49 991
56 533
57 278
51 461
52 078
49 489
51 983
2013
53 458
50 328
61 004
61 169
64 280
57 646
61 509
64 397
60 018
61 702
60 233
56 438
2014
51 913
47 237
55 929
59 082
63 428
61 560
67 429
72 586
68 072
67 354
67 852
72 023
Živočišná výroba – Produkce mléka
Realizační cena mléka PKL 2011-2014 (Kč)
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
2011
8,15
8,08
8,27
8,41
8,54
8,55
8,65
8,70
8,64
8,54
listopad prosinec
8,45
8,39
2012
8,45
8,20
8,11
7,69
7,41
7,24
7,28
7,40
7,60
7,82
8,00
8,11
2013
8,17
8,26
8,37
8,44
8,47
8,49
8,58
8,78
8,97
9,13
9,51
9,74
2014
9,89
9,99
9,84
9,74
9,47
9,36
9,36
9,28
9,05
8,91
8,82
8,99
Průměrná roční realizační cena na PKL činí v roce 2011 (8,45 Kč), 2012 (7,78 Kč), 2013 (8,74 Kč), 2014 (9,39 Kč).
Náklady na 1l mléka PKL 2014 (Kč)
-0,28 -0,10
vl. krmiva
nak. krmiva
prac.N+pojištění
odpisy DHM + opr. a energie
odpisy krav
plemenářské služby
veter. Sl. + léky
ost. přím a rež. N
narozená telata
chlévská mrva
1,09
1,72
2,48
0,67
0,22
0,79
Celkové náklady činí 8,99 Kč/l.
0,47
1,93
Tržby za mléko PKL 2011-2014 (Kč)
700 000 Kč
600 000 Kč
500 000 Kč
400 000 Kč
300 000 Kč
2011
2012
2013
2014
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
200 000 Kč
Živočišná výroba – Produkce mléka
Název osy
Realizační cena mléka KS 2011-2014 (Kč)
10,50
10,00
9,50
9,00
8,50
8,00
7,50
7,00
6,50
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
2011
8,21
8,18
8,30
8,25
8,27
8,34
8,48
8,51
8,51
8,42
listopad prosinec
8,49
8,42
2012
8,42
8,28
8,08
7,59
7,20
7,14
7,09
7,29
7,46
7,74
7,92
8,01
2013
8,12
8,22
8,38
8,45
8,40
8,29
8,38
8,56
8,70
8,95
9,34
9,49
2014
9,71
9,76
9,70
9,60
9,36
9,29
9,34
9,26
9,02
8,85
8,55
8,96
Průměrná roční realizační cena na KS činí v roce 2011 (8,37 Kč), 2012 (7,69 Kč), 2013 (8,61 Kč), 2014 (9,28 Kč).
Náklady na 1l mléka KS 2014 (Kč)
-0,26 -0,08
0,99
vl. krmiva
1,06
nak. krmiva
0,64
prac.N+pojištění
odpisy DHM + opr. a energie
0,24
odpisy krav
plemenářské služby
3,11
0,86
veter. Sl. + léky
ost. přím a rež. N
0,67
narozená telata
Celkové náklady činí 8,98 Kč/l.
chlévská mrva
1,75
Tržby za mléko KS 2011-2014 (Kč)
1 100 000
1 000 000
900 000
800 000
700 000
600 000
2011
2012
2013
2014
prosinec
listopad
říjen
září
srpen
červenec
červen
květen
duben
březen
únor
leden
500 000
Živočišná výroba – Produkce mléka
Celkové roční tržby za mléko (Kč)
14 000 000
12 000 000
11 482 746
10 560 618
9 064 743
10 000 000
8 917 598
8 000 000
7 058 824
6 228 726
6 000 000
4 760 994
4 681 590
4 000 000
2 000 000
0
2011
2012
2013
KS
2014
PKL
Cena mléka za květen 2015 v družstvu VIAMILK CZ
Prodej mléka dle jednotlivých mlékáren - květen 2015
Dodáno
celkem Kč
prům. cena
tuk
bílkovina
13 176 067,00
100 348 126,13
7,616
3,777
3,346
2 973 936,00
22 863 325,82
7,688
3,839
3,418
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady
235 703,00
1 821 694,33
7,729
3,870
3,371
AGRICOL s.r.o. Polička
362 993,00
2 867 644,70
7,900
3,583
3,214
80 466,00
780 681,13
9,702
3,841
3,220
16 829 165,00
128 681 472,11
7,646
3,786
3,356
Mlékárna
litry
Mlékárna Pragolaktos, a.s.
Mlékárna Hlinsko, a.s.
Polabské mlékárny a.s. Poděbrady - BIO
Celkem
Aktuální stavy skotu v České republice
K datu
Dojné krávy
Krávy bez tržní produkce
Krávy celkem
Skot celkem
31. 12. 2014
375 266
199 666
574 932
1 421 872
31. 03. 2015
376 487
206 069
582 556
1 452 625
31. 05. 2015
376 410
210 777
587 187
1 480 730
Výkrm kuřat
Ing. Miloš Franc – Koordinátor výroby, výkrm brojlerů
I přes svou více než třicetiletou pouť zemědělstvím v nejrůznějších pozicích jsem stále
ochotný učit se a pracovat tak, abych přispíval k vytvoření dobrého pracovního klima
v týmu spolupracovníků, které je nezbytným předpokladem ke zvládnutí zadaných
úkolů. S jistou nadsázkou lze říci, že se řídím těmito zásadami – nikdy neříkej, že něco
nejde… vždy se najde někdo, kdo to neví a udělá to. Tou druhou je uznání faktu, že co
se může pokazit, to se pokazí.
Ve společnosti DS Agro Libštát figuruji jako koordinátor výroby a výkrmu brojlerů.
Snažím se podílet na vytvoření takových podmínek pro práci, které po stránkách
technické a technologické, povedou k ekonomicky efektivním výsledkům společnosti.
Výkrm brojlerů v našich podmínkách vykazuje následující:
1. Vysoká ziskovost
- Výkrm neváže díky formě smluvního vztahu se společností Agrofert (Vodňanské kuře s.r.o.) finanční
prostředky (Agrofert dodává jednodenní kuřata, krmné směsi a zároveň je i finálním odběratelem a
zpracovatelem kuřat)
2. Provázanost s BPS
- Odběr odpadního tepla
- Sušený separát využit jako podestýlka
3. Promyšlená technologie s vysokým stupněm automatizace
- Systém osvětlení tvořen úspornými zářivkami s regulovatelnou intenzitou osvětlení na základě potřeb kuřat.
- Jedním z prvků tvorby mikroklimatu haly je systém trysek, který umožňuje na hale zvýšit relativní vlhkost a
tím ovlivnit i teplotu shodného systému v rámci připravy hal na nový turnus.
- Během turnusu využíván pouze jeden pracovník dle konkrétních potřeb chovu (ne na celou pracovní dobu)
4. Koordinace s ostatními úseky ve společnosti
- Náročnost na potřebu lidské práce při vyskladňování (velmi dobrá spolupráce v rámci společnosti)
Výkrm kuřat
Ukazatel
Trend využití produkčních hal (ks kuřat)
Tržby za výkrm kuřat (tis. Kč)
Indexy efektivity výkrmů
Dodávka v kg
2012
387 000
2 895
324
768 297
2013
390 480
2963
320
762 287
2014
387 250
3015
336
773 456
V průběhu jednoho roku uskutečňujeme pravidelně sedm zástavů s průměrnou délkou výkrmu cca 34,5 dne.
V současných podmínkách trhu se zemědělskými komoditami, kam drůbeží maso nesporně patří, je tato specializace
ekonomicky zajímavá a i výhledově perspektivní.
Mechanizace
Martin Havrda – hlavní technik mechanizace
Ve společnosti DS Agro Libštát působím jako hlavní technik mechanizace. Mám na
starost jak opravy strojů pro potřebu rostlinné výroby, tak i vybavení živočišné
výroby, či technologie BPS. Z výše vyjmenovaného je patrné, že si dokážeme poradit
takřka se vším. Ke všem činnostem se snažíme vždy přistupovat co nejefektivněji a
většinu oprav řešíme svépomocí. Namísto předražených originálních dílů dáváme
přednost (většinou) kvalitnějším na zakázku vyrobeným náhradním dílů. V současné
době probíhá zkouška rotačních pístů (vlastní výroby) čerpadla Vogelsang na BPS.
V případě, že se písty osvědčí, povede to ke snížení nákladů na jejich výměnu o 1/3.
Dílny DS Agro Libštát se v období 2014/2015 věnovaly mimo jiné těmto opravám:
Mechanizace rostlinné výroby:
-
přestavba HON Libštát, traktory Case MX 170 (oprava převodovky, motoru a hydrauliky, obraceče a
shrnovače píce (GO), rotační žací lišta Novacat (GO nosný rám), traktorový návěs (GO rámu a nástavby),
kompresor PKD 6 (GO), E514 (mlátící a čistící ústrojí), čelní radlice manipulátor(GO), oprava manipulátorů
Kramer (pojezd, pístnice, hydraulické rozvody), opravy traktorů zetor (motory, hydraulika), řezačka Jaguar
695 (GO motor, sběrák)…
Vybavení živočišné výroby:
-
krmné vozy (Labrador, Scariboldi, Černín), vykusovadlo Alligator, pásový dopravník hnoje, čerpadlo kalové
jímky (Libštát), zábrany (Svojek, Bělá), jeřáb seník (Libštát - matice, Svojek – drapák), akutní opravy ve stájích
dle požadavků…
Technologie BPS:
-
separátor (spojka), Macerátor (ucpávka, nože), sušička separátu (dopravník), dávkovací stůl (míchací šneky)…
Ostatní:
-
čerpadlo Vogelsang (cisterna Košťálov), kovářské práce, oprava rámů tahačů, nástrojářské práce…
Stavební práce, rekonstrukce
Vybrané stavební práce v roce 2014 a 2015
-
OMDT (oprava krytiny, nové háky, žlaby, trámy), KS (montáž hřebenáčů na přístřešku pro mláto), NHB
(výměna žárovkových trubic), SHB (výměna žárovkových trubic, výstavba nové záchytné jímky pod nádrží na
LTO), DÍLNA BĚLÁ (oprava 5ks eternitových šablon), HALA NA HNOJIVO LIBŠTÁT (dokončení zakrytí střechy
nad průjezdem), PKL (oprava svodů na vodu kolem kravína), VÁHA LIBŠTÁT (nátěr střechy), VODÁRNA
LIBŠTÁT (nová střecha, omítka), VODÁRNA SVOJEK (nová nautila), HALA NA OBILÍ BĚLÁ (montáž držáků a
umístění minimaxů – 10ks), PHM LIBŠTÁT (nátěr cisterny), PHM BĚLÁ (nátěr cisterny), SUŠIČKA SEPARÁTU
(montáž střešní krytiny a opláštění, montáž nového výměníku tepla), MLÁTNÍK BĚLÁ (montáž střešní krytiny,
opláštění, osvětlení), PKB TELETNÍK (montáž přístřešku nad vraty), SENÍK BĚLÁ (nákup nové krytiny a žlabů na
střechu)
REVIZE
-
minimaxů, tlakových nádob, elektroinstalace budov, seníkových jeřábů, elektrocentrál
+ proškolení obsluhy
Nedokončené
-
Přístřešek pro mechanizaci ve Svojku od 5/2013, Hromosvody Libštát čp. 207, Skladový box na separát u
kravína Svojek – spodní kravín, Sušička separátu – stále v roce 2014 se investovalo 300 tis., Tech. zhodnocení
vyvážecího vleku s hydraulickou rukou
Majetek
Majetek pořízený v roce 2014
Technické zhodnocení silážních žlabů pod BPS
Univerzální zametací zařízení
Čelní žací lišta Pöttinger NOVACAT 301 ED AM
Technické zhodnocení čerpací stanice PHM Bělá u Staré Paky
Univerzální nakladač UN 051 s příslušenstvím
Postřikovač Kverneland Rau iXtrack
Silo laminátové 12T Libštát
Jímka na mláto v Bělé
Silo laminátové 16T Svojek
Zpevněná plocha u dílen v Libštátě
927 tis. Kč
64 tis. Kč
340 tis. Kč
314 tis. Kč
60 tis. Kč
2 081 tis. Kč
101 tis. Kč
253 tis. Kč
149 tis. Kč
295 tis. Kč
Zvířata
Koupeno dle znaleckého posudku 7-5-2015 za 11 804 tis. K č (z toho 3 068 tis. Kč mladý dobytek a 8 736 tis. Kč
základní stádo).
Pacht
Přešlo pachtem od ADV
- Ocelokolna Libštát
- Ocelokolna Libštát
- Kravín Libštát
124 tis. Kč
87 tis. Kč
2 514 tis. Kč
Zaměstnanci, mzdy
130,1
130,4
139,4
146,0
144,9
88,4
89,0
95,2
119,4
109,3
68,34
83,8
97,3
97,5
99,0
103,1
100,00
66,05
150,00
75,98
99,6
106,6
114,3
108,1
109,1
113,2
116,2
109,6
122,7
123,0
200,00
68,38
105,2
94,0
119,1
132,4
147,4
Průměrná hodinová mzda (Kč)
50,00
0,00
Rostlinná výroba
Živočišná výroba
2009
Dílny
2010 2011
2012
MKD
2013
Administrativa
2014
THP
15 000
23 282
25 491
24 613
25 953
26 115
15 285
15 490
17 056
18 502
18 816
12 992
16 290
17 007
17 146
17 227
18 007
20 000
14 618
25 000
15 216
17 328
18 142
19 945
18 920
18 608
19 743
20 666
21 232
21 544
21 755
30 000
15 196
18 154
16 623
20 564
21 971
25 656
Průměrná měsíční hrubá mzda (Kč)
10 000
5 000
0
Rostlinná výroba Živočišná výroba
2009
Dílny
2010
2011
MKD
2012
2013
Administrativa
THP
2014
Celkové mzdové náklady a počet zaměstnanců
15 049 000
80
71
12 566 221
12 588 862
43
40
13 900 144
14 110 661
43
41
13 669 831
41
60
40
20
0
2009
2010
2011
Celkové mzdové náklady
2012
2013
Počet zaměstnanců
2014
Počet zaměstnanců
Mzdové náklady (Kč)
15 500 000
15 000 000
14 500 000
14 000 000
13 500 000
13 000 000
12 500 000
12 000 000
11 500 000
11 000 000
Provozní výsledovka DS Agro Libštát s.r.o.
Náklady
SU
AU
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
502
502
503
503
511
511
511
512
512
513
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
001
010
020
030
040
050
051
060
061
070
080
081
082
090
091
093
100
120
131
137
138
140
150
190
191
300
100
200
300
100
400
500
100
109
001
110
120
130
140
160
180
190
195
220
221
290
301
312
313
314
315
Název účtu
spotřeba DDHM - časové rozlišení
Spotřeba nakoupených osiv a sadby
Spotřeba nakoupených hnojiv
Spotřeba čistících prostředků
Spotřeba chemických prostředků
Spotřeba nakoupených krmiv
Spotřeba stelivo - piliny, rašelina, separát
Spotřeba paliv - LTO
Spotřeba paliv - uhlí
Spotřeba stavebního materiálu
Spotřeba náhradních dílů
Spotřeba FILIPA, STRCULA, AGEP CZ,
Spotřeba pneumatiky
Spotřeba PHM nafta
Spotřeba PHM benzín
Spotřeba benzín/nafta nedaňově
Spotřeba olejů, AD BLUE, Fridex, náplně
Pracovní oděvy a ochranné pomůcky
Spotřeba DDHM - do 5000,-Kč
DHM do 40.000
DHM do 40.000 - nedaňový
Spotřeby léky a desinfekce
Spotř.kanc.potřeb, časopisů, literatury ...
Spotřeba ostatního materiálu
Spotřeba senážních plachet
Rozpuštění doprovodných nákladů
Spotřeba materiálu
Spotřeba elektrické energie
Spotřeba plynu
Spotřeba zbytkového tepla
Spotřeba energie
Spotřeba vody
Spotřeba ostat.neskladovatelných dodávek
Opravy a údržba staveb a budov
Opravy a udržba strojů
Opravy a udržování
Cestovne
Cestovné
Reprezentace
Náklady na reprezentaci
Služby-pomocné práce
Ostatní polní práce
Plemenářské výkony
Veterinární výkony
Asanační výkony
Daňové poradenství
Úprava paznehtů
Laboratorní služby
Služby-obědy
Doprava a práce jeřábem
Služba pro kamionovou dopravu, silniční přeprava
Ostatní přepravné
Leasing KRAMER 4507 - L01 1427
Leasing 4L2 0624
Leasing 4L2 0774
Leasing 4L2 0773
Leasing KRAMER 208 - L01 1446
ROK 2013
0,00
646 097,28
2 061 318,36
166 645,25
799 015,98
6 952 806,42
118 599,80
26 679,20
2 442,97
102 961,65
2 318 294,36
24 054,03
516 035,67
5 149 320,83
155 323,59
0,00
317 062,66
163 765,41
17 822,19
157 823,74
15 000,00
888 527,97
40 667,92
609 614,90
83 118,70
0,00
21 332 998,88
1 807 660,01
36 298,00
73 500,00
1 917 458,01
9 669,00
9 669,00
372 192,27
509 007,57
881 199,84
414 115,09
414 115,09
24 840,00
24 840,00
164 019,08
203 320,50
636 069,40
304 189,36
136 921,70
0,00
67 800,00
5 150,00
26 278,37
226 907,81
713 400,00
133 202,57
592 546,23
231 565,52
248 648,40
248 648,40
171 309,60
ROK 2014
0,00
531 375,02
2 024 638,39
66 861,90
1 255 103,05
7 812 998,30
153 664,72
19 820,30
1 367,77
51 760,99
2 550 142,40
7 980,49
258 138,40
4 525 905,65
101 463,03
59 634,05
266 703,24
62 820,29
16 429,18
128 549,08
3,30
1 255 411,73
28 562,01
362 960,73
127 190,99
0,00
21 669 485,01
1 482 047,46
3 306,00
262 500,00
1 747 853,46
6 927,00
6 927,00
250 971,42
672 159,63
923 131,05
198 928,00
198 928,00
33 868,30
33 868,30
331 244,78
1 575 614,86
536 781,51
410 460,62
165 667,10
0,00
70 800,00
7 646,16
15 638,45
414 547,20
98 600,00
123 492,14
632 689,48
0,00
0,00
0,00
186 883,20
ROZDÍL
0,00
114 722,26
36 679,97
99 783,35
-456 087,07
-860 191,88
-35 064,92
6 858,90
1 075,20
51 200,66
-231 848,04
16 073,54
257 897,27
623 415,18
53 860,56
-59 634,05
50 359,42
100 945,12
1 393,01
29 274,66
14 996,70
-366 883,76
12 105,91
246 654,17
-44 072,29
0,00
-336 486,13
325 612,55
32 992,00
-189 000,00
169 604,55
2 742,00
2 742,00
121 220,85
-163 152,06
-41 931,21
215 187,09
215 187,09
-9 028,30
-9 028,30
-167 225,70
-1 372 294,36
99 287,89
-106 271,26
-28 745,40
0,00
-3 000,00
-2 496,16
10 639,92
-187 639,39
614 800,00
9 710,43
-40 143,25
231 565,52
248 648,40
248 648,40
-15 573,60
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
521
521
524
524
527
527
527
527
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
531
532
532
538
538
538
316
317
318
320
321
322
323
326
329
330
331
332
333
334
400
401
402
501
901
501
904
905
906
907
908
986
000
100
000
192
195
199
000
100
101
105
106
107
108
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
000
100
200
510
Leasing rozmetadlo Bergman
Leasing kombajn Gomselmaš KZS
Leasing shrnovač píce Pottinger Top 1252
Nájemné pozemky
Nájemné plynových lahví
Nájemné ostatní - stroje
Nájem budov a staveb ADV
Nájemné za pozemky 2014 vyplacené
Ostatní služby - neuznatelné
Leasing senážní vůz POTTINGER
Leasing traktor STEYER 6225
Leasing Kramer L0 1413
Leasing traktor CASE PUMA
Leasing senážní vůz POTTINGER
Telefony
Známky
Poštovné
Reklama společnosti - dresy, plakáty
Ostatní služby
Programy - Duel, Organizační kancelář, Cernin
školení
Techické prohlídky, emise, poplatky za kartu řidiče MKD,
Revize,posudky
Sušení, praní, čištění
Bílení, desinfekce a odvoz odpadu
Parkovné a poplatky, trajekty, přepravní náklady
Ostatní služby
Mzdove naklady
Mzdové náklady - fakturace
Mzdové náklady
Zakonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
Lékařské prohlídky
Příspěvek na obědy 55%
Nedaňové - příspěvky na obědy
Zákonné sociální náklady
silniční daň - ostatní
silniční daň 4L03359 Fabia - Tomášová
silniční daň 4L03502 Fabia - Honců
silniční daň 2L34620 tahač
silniční daň 4L20624 tahač
silniční daň 4L20773 tahač
silniční daň 4L20774 tahač
silniční daň 1L23874 návěs
silniční daň 1L23899 návěs
silniční daň 1L30688 návěs
silniční daň SM 4503 Š 706
silniční daň SM 5177 Š 706
silniční daň SM 7477 AVIA
silniční daň 05SMA73 osobní přívěs
silniční daň SM 7698 IFA
silniční daň 4L28714 Fabie - Ing. Franc
silniční daň 4L43457 Ford
silniční daň 4L48297 Felicie
silniční daň 3L0 2834 Berlingo
silniční daň 4L5 9209 Niva
silniční daň 4L9 8625 Škoda Felicie Combi
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Daň z nemovitostí
Dálniční známky
Rozhlasový poplatek
Spotřeba kolků
226 886,29
39 140,42
17 024,00
47 449,00
14 586,13
896 316,53
100 000,00
0,00
38 834,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
155 436,14
3 650,00
3 918,64
4 743,00
636 627,03
21 020,21
31 848,34
34 283,30
54 659,39
195 000,00
22 353,66
32 596,40
6 686 349,42
10 717 169,00
0,00
10 717 169,00
3 433 615,00
3 433 615,00
4 900,00
128 854,98
1 164,23
134 919,21
0,00
2 400,00
2 400,00
17 775,00
8 216,00
9 243,00
9 243,00
19 338,00
22 750,00
19 452,00
14 813,00
14 813,00
3 000,00
1 800,00
0,00
2 400,00
2 475,00
2 400,00
1 080,00
1 763,00
0,00
155 361,00
57 975,00
57 975,00
1 478,00
0,00
3 850,00
290 526,46
471 225,51
204 288,00
52 725,00
14 716,19
769 045,27
40 000,00
9 450,00
0,00
185 598,30
279 116,07
175 460,61
308 733,74
191 256,74
106 040,63
3 506,00
4 781,21
17 752,88
288 273,95
10 016,55
12 075,46
17 184,02
115 653,53
37 900,60
25 873,48
65 664,44
8 266 930,14
10 410 242,00
143 827,00
10 554 069,00
3 302 054,00
3 302 054,00
5 350,00
110 393,91
1 123,25
116 867,16
0,00
2 400,00
2 400,00
17 775,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20 475,00
13 825,00
13 825,00
0,00
1 800,00
0,00
2 400,00
2 700,00
2 400,00
1 710,00
2 250,00
800,00
84 760,00
60 044,00
60 044,00
1 485,00
225,00
1 850,00
-63 640,17
-432 085,09
-187 264,00
-5 276,00
-130,06
127 271,26
60 000,00
-9 450,00
38 834,00
-185 598,30
-279 116,07
-175 460,61
-308 733,74
-191 256,74
49 395,51
144,00
-862,57
-13 009,88
348 353,08
11 003,66
19 772,88
17 099,28
-60 994,14
157 099,40
-3 519,82
-33 068,04
-1 580 580,72
306 927,00
-143 827,00
163 100,00
131 561,00
131 561,00
-450,00
18 461,07
40,98
18 052,05
0,00
0,00
0,00
0,00
8 216,00
9 243,00
9 243,00
19 338,00
22 750,00
-1 023,00
988,00
988,00
3 000,00
0,00
0,00
0,00
-225,00
0,00
-630,00
-487,00
-800,00
70 601,00
-2 069,00
-2 069,00
-7,00
-225,00
2 000,00
538
538
538
538
538
541
541
542
542
543
543
544
544
545
545
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
548
549
549
558
558
558
558
562
562
562
562
563
563
568
568
591
591
546
546
546
511
599
700
800
200
000
100
100
909
000
001
002
003
004
005
006
007
100
200
220
230
241
242
243
246
247
248
249
300
400
500
001
001
002
003
000
001
002
000
903
903
001
002
Náklady celkem
Soudní poplatky
Správní poplatky - depozit, poplatky městu
Poplatek za vodovod Bělá
Poplatky za použítí osiv
Ostatní daně a poplatky
Zůstatková cena DHM
Zůstatková cena prodaného majetku
Prodaný materiál
Prodaný materiál
Dary
Dary
Sml.pokuty a úroky
Sml.pokuty a úroky
Ostatní pokuty a penále
Ostatní pokuty a penále
Haléřové vyrovnání
havarijní pojištění 1L23899
havarijní pojištění 1L23874
havarijní pojištění 1L30688
havarijní pojištění 2L34620
havarijní pojištění 4L20624
havarijní pojištění 4L20773
havarijní pojištění 4L20774
Opr.Salda do 10,Havarijní pojištění
Povinné ručení
Pojištění řidičů
zákonné pojištění odpovědnosti 0,5
Pojištění nákladů
Pojištění DAS
Pojištění finanční způsobilosti dopravce
Pojištění strojní
Pojištění budov
Pojištění, mýto-nedaňový výdaj
pojištění odpovědnosti za škodu
Mýto, služby CCS
Ostatní provozní náklady
Ostatní provozní náklady
Manka a škody - daňově uznatelné
Manka a škody z provozní činnosti
Tvorba OP za dlužníky v insolvenčním řízení dle § 8
Tvorba OP nepromlčeným dle § 8a
Tvorba OP k drobným pohledávkám dle § 8c
Tvorba a zúčt.zák.oprav.položek
Úroky od banky
Úroky z půjček
Úroky z úvěru
Úroky
Kurzové ztráty
Kurzové ztráty
Bankovní poplatky
Ostatní finanční náklady
Daň z příjmů u běžné činnosti - splatná
Daň z příjmů u běžné činnosti - splatná
odpis pohledávek - postoupení
Odpis pohledávky - zrušení opravné položky
Odpis pohledávky
7 039,00
1 800,00
18 295,00
10 909,00
43 371,00
28 750,00
28 750,00
3 332 271,11
3 332 271,11
0,00
0,00
0,00
0,00
140 510,68
140 510,68
5,73
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
55 610,07
142 332,57
8 263,00
70 953,00
17 808,34
14 207,25
53 515,10
23 961,03
2 436,13
0,00
16 594,18
830 299,75
0,00
1 235 986,15
232 936,43
232 936,43
0,00
205 968,20
85 920,35
291 888,55
154 072,38
585 238,00
100 246,40
839 556,78
200 017,73
200 017,73
55 294,91
55 294,91
17 290,00
17 290,00
3 858 827,00
0,00
3 858 827,00
37 700,00
2 710,00
58 505,00
15 647,00
118 122,00
21 348,00
21 348,00
2 165 055,40
2 165 055,40
0,00
0,00
1 292,86
1 292,86
4 000,00
4 000,00
-6,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
13 892,90
145 217,12
2 780,00
68 381,00
11 520,00
1 023,25
0,00
182 417,00
24 726,00
740,01
20 690,00
338 326,69
0,00
809 707,74
1 656,24
1 656,24
69 000,00
212 715,83
-21 691,00
260 024,83
139 352,00
767 555,00
81 959,65
988 866,65
46 968,11
46 968,11
51 939,24
51 939,24
9 500,00
9 500,00
7 864 074,00
21 691,00
7 885 765,00
56 042 369,79
59 329 163,19
-30 661,00
-910,00
-40 210,00
-4 738,00
-74 751,00
7 402,00
7 402,00
1 167 215,71
1 167 215,71
0,00
0,00
-1 292,86
-1 292,86
136 510,68
136 510,68
11,96
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 717,17
-2 884,55
5 483,00
2 572,00
6 288,34
13 184,00
53 515,10
-158 455,97
-22 289,87
-740,01
-4 095,82
491 973,06
0,00
426 278,41
231 280,19
231 280,19
-69 000,00
-6 747,63
107 611,35
31 863,72
14 720,38
-182 317,00
18 286,75
-149 309,87
153 049,62
153 049,62
3 355,67
3 355,67
7 790,00
7 790,00
-4 005 247,00
-21 691,00
-4 026 938,00
Výnosy
SU
AU
601
001
601
002
601
380
601
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
602
613
613
613
641
641
641
642
642
642
644
644
644
646
646
648
648
648
648
648
662
662
662
663
663
665
665
668
663
100
250
370
390
500
510
530
533
540
550
580
590
591
592
700
701
704
805
132
900
100
200
000
001
100
200
001
000
100
102
103
000
1
000
001
001
Název účtu
Tržby za drůbeží hnůj
Tržby za dřevní stěpku
Tržby vlastní výroba lesní hospodářství
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb rostliné výroby
Tržby výkrm zvířat
Tržby el. energie
Trzby z prodeje služeb
Trzby z refundace mezd, mzdové náklady
Tržby dílna
Tržba autodoprava
Tržba mezinárodní dopava
Tržba traktory
Tržba kombajny
Tržby za výkrm brojlerů
Tržby za šrotování a čištění obilí
půjčovné
za čističku
Nájemné
Nájemné za pozemky
pronájem budov a staveb
Tržby obědy
Tržby z prodeje služeb
Produkce ŽV - vedlejší výrobek
Os.zuct.zm.st.vyr
Změna stavu výrobků
Tržby z prodeje DDHM
Tržby z prodeje DHM
Tržby z prodeje dl. nehm.a hmot. majetku
Tržby z prodeje materiálu
Tržba za železný šrot
Tržby z prodeje materiálu
Přijaté smluvní úroky a penále
Smluvní úroky - nezaplacené
Smluvní pokuty a úroky z prodlení
výnosy z postoupených pohledávek
Výnosy z odepsaných pohledávek
Haléřové vyrovnání
Ostatní provozní výnosy
Dotace z Úřadu práce
Pojistné plnění
Ostatní provozní výnosy
Uroky
Úroky z půjčky
Úroky
Kurzove zisky
Kurzové zisky
Podíly na zisku Družstvo Mléko pa zdanění
Podíly na zisku Družstvo Mléko pa zdanění
Ostatní finanční výnosy-úroky PGRLF
Ostatní finanční výnosy
Výnosy celkem
Náklady:
Výnosy:
Zisk/ztráta:
Pozn.: Účetní odpisy činily
2013
56 042 369,79 Kč
57 682 689,77 Kč
1 640 319,98 Kč
ROK 2013
ROK 2014
70 014,23
216 675,60
0,00
286 689,83
15 541 305,38
17 547 552,79
21 230,71
1 379 386,69
4 468,00
166 101,82
70 125,50
8 875 484,00
2 005 948,49
11 000,00
2 963 781,12
133 830,93
23 503,38
0,00
266 960,00
129 591,00
12 000,00
26 505,21
49 178 775,02
30 856,70
0,00
30 856,70
15 000,00
0,00
15 000,00
3 396 631,24
72 184,00
3 468 815,24
0,00
0,00
0,00
3 858 827,00
3 858 827,00
1,56
7 828,91
0,00
517 855,79
525 686,26
7,42
0,00
7,42
72 289,30
72 289,30
0,00
0,00
245 743,00
245 743,00
70 470,95
57 200,00
0,00
127 670,95
20 501 285,18
20 216 063,87
17 456,38
1 543 405,91
2 066,00
220 078,70
457 486,67
3 211 002,35
2 902 993,97
354 179,74
3 002 034,07
0,00
33 499,50
0,00
271 848,91
129 591,00
12 000,00
16 447,85
52 891 440,10
-62 408,70
0,00
-62 408,70
13 404,96
189 586,78
202 991,74
2 566 347,39
8 260,00
2 574 607,39
0,00
0,00
0,00
7 864 074,00
7 864 074,00
0,49
8 915,68
72 000,00
350 750,00
431 666,17
1,46
22 584,00
22 585,46
22 953,77
22 953,77
17 000,00
17 000,00
45 675,00
45 675,00
57 682 689,77 Kč
64 138 255,88 Kč
2014
59 329 163,19 Kč
64 138 255,88 Kč
4 809 092,69 Kč
v roce 2013 4 688 668,00Kč, v roce 2014 5 045 395,00Kč.
ROZDÍL
456,72
-159 475,60
0,00
-159 018,88
4 959 979,80
2 668 511,08
-3 774,33
164 019,22
-2 402,00
53 976,88
387 361,17
-5 664 481,65
897 045,48
343 179,74
38 252,95
-133 830,93
9 996,12
0,00
4 888,91
0,00
0,00
-10 057,36
3 712 665,08
-93 265,40
0,00
-93 265,40
-1 595,04
189 586,78
187 991,74
-830 283,85
-63 924,00
-894 207,85
0,00
0,00
0,00
4 005 247,00
4 005 247,00
-1,07
1 086,77
72 000,00
-167 105,79
-94 020,09
-5,96
22 584,00
22 578,04
-49 335,53
-49 335,53
17 000,00
17 000,00
-200 068,00
-200 068,00
BPS – DS Agro Energie s.r.o.
Věra Satránská – koordinátor výroby BPS, správa pozemků DS Agro Libštát s.r.o.
V sektoru zemědělství se pohybuji od roku 2006, kdy jsem nastoupila do
zemědělského podniku Agrochov Stará Paka a.s. a postupně zde získávala cenné
zkušenosti. Od září 2014 zastávám funkci koordinátor výroby bioplynové stanice ve
společnosti DS Agro Energie s.r.o. a mám na starost smluvní vztahy s
vlastníky pozemků v DS Agro Libštát s.r.o. Hlavním smyslem a společným cílem je
zabezpečit chod BPS co nejvíce z vlastních zdrojů (tj. rostlinná produkce z DS Agro
Libštát, DS Agro Košťálov) a vzniklé výstupy využívat zpět v našich provozech a
pomyslný koloběh tím uzavřít. Troufám si říci, že díky fungující kooperaci uvnitř
skupiny DS Holding se nám to daří.
Přiklad: Travní senáž bioplyn el.energie teplo (výkrmna kuřat, dílny) separát (podestýlka kuřata, dobytek)
 fugát (hnojivo na pozemky)
Jelikož provoz je velmi technicky náročný a nepřetržitý, musíme se neustále potýkat s opotřebením dílů a jejich
nahrazováním. Ve většině případů se snažíme opravovat a vyměňovat náhradní díly ve vlastní režii. Díky šikovnosti
našich lidí jsou opravy prováděny v krátkém časovém horizontu a zdržení a výpadek ve výrobě je tak minimalizován.
Předpokládané investice v letošním roce budou do šneků jak v multimixu, tak v separátoru a dále v dávkovacím voze.
Náklady
V celkovém objemu nákladů je největší podíl náklad na vstupní suroviny ve výši 13,7 mil. Kč. Náhradní díly se podílejí
na nákladech objemem 4,6 mil. Kč. Opravy a udržování jsou ve výši 2,9 mil. Kč.
Vstupní suroviny
Celkový objem vstupních surovin byl 20 700 tun. Největší podíl tvoří travní senáž 11 900 tun, dále hnůj 4 440 tun,
kukuřice 1 100 tun a obilí 910 tun.
Vybrané ukazatele za rok 2014
Dodávka MWh
Tržba silovina
(Kč)
Tržba zelený
bonus (Kč)
Suroviny (t)
Náklady na
suroviny Kč
Opravy (Kč)
Služby (Kč)
Leden
614,141
598 787,48
1 934 622,05
1 785
1 138 499,-
222 562,-
514 667,-
Únor
456,481
445 068,98
1 515 150,43
1 892
972 833,-
98 913,-
464 877,-
Březen
506,088
493 435,80
1 841 461,16
1 735
1 381 322,-
722 571,-
363 928,-
Duben
589,207
574 476,83
2 028 784,56
1 843
2 076 583,-
255 013,-
292 470,-
Květen
507,576
494 886,60
1 762 235,33
1 774
1 105 491,-
163 417,-
259 533,-
Červen
486,484
474 321,90
1 677 434,90
1 426
955 367,-
35 588,-
106 750,-
Červenec
542,438
528 877,05
1 847 783,74
1 699
1 083 397,-
792 707,-
377 264,-
Srpen
589,887
575 139,83
2 013 041,81
1 466
1 216 162,-
254 195,-
258 517,-
Září
572,014
557 713,65
1 947 478,13
1 655
1 032 202,-
188 421,-
289 273,-
Říjen
544,308
530 700,30
1 865 544,53
1 799
900 498,-
35 519,-
250 645,-
Listopad
519,099
506 121,53
1 772 054,52
1 822
991 985,-
89 363,-
330 206,-
Prosinec
584,729
570 110,78
2 006 052,17
1 820
912 564,-
122 906,-
456 359,-
Celkem
6 512,452
6 349 640,73
22 211 639,62
20 716
13 766 903,-
2 981 175,-
3 964 489,-
Měsíc
BPS – DS Agro Energie s.r.o.
Vybrané ukazatele za měsíce roku 2015
Dodávka
(MWh)
Tržba silovina
(Kč)
Tržba zelený
bonus (Kč)
Suroviny
(t)
Náklady na
suroviny
(Kč)
Opravy
(Kč)
Služby
(Kč)
Leden
528,049
505 849,23
1 879 638,42
1 775
1 080 756
218 047
327 406
Únor
537,809
496 397,71
1 844 988,82
1 545
1 173 418
201 355
218 413
Březen
583,912
538 950,78
2 008 508,53
1 699
1 103 699
92 258
283 983
Duben
549,334
507 035,28
1 915 186,74
1 587
1 167 794
224 992
298 968
Květen
574,788
530 529,32
2 006 007,55
1 801
1 250 180
189 150
311 761
Měsíc
Tržba silovina 2012-2014 (Kč)
900 000
800 000
700 000
600 000
500 000
400 000
300 000
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2012
685301
689567
641447
809996
798176
756553
781412
795131
791410
779003
785221
818315
2013
706185
609121
699771
739335
766995
512771
372321
655902
749892
704041
609045
716660
2014
598788
445069
493436
574477
494887
474322
528877
575140
557714
530700
506122
570111
září
říjen
listopad
prosinec
Tržba zelený bonus 2012-2014 (Kč)
2 200 000
2 000 000
1 800 000
1 600 000
1 400 000
1 200 000
1 000 000
800 000
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
2012 1 669 748 1 680 134 1 562 891 1 973 562 1 944 762 1 843 348 1 903 916 1 937 342 1 928 276 1 898 046 1 913 196 1 993 830
2013 1 855 396 1 600 373 1 838 544 1 942 494 2 015 163 1 347 229
978 218
1 671 133 1 893 106 1 775 259 1 534 261 1 806 818
2014 1 934 622 1 515 150 1 841 461 2 028 785 1 762 235 1 677 435 1 847 784 2 013 042 1 947 478 1 865 545 1 772 055 2 006 052
Výkupní cena za 1kWh (Kč)
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
3,15
3,07
3,06
1,26
1,26
1,17
2011
2012
2013
silovina
zelený bonus
3,27
3,27
0,975
0,923
2014
2015
BPS – DS Agro Energie s.r.o.
t / měsíc
1400
1200
1000
800
600
400
200
0
-200
leden únor
březe dube květe červe červe
srpen
n
n
n
n
nec
září
říjen
listop prosi leden únor
ad
nec 2015 2015
březe dube květe
n
n
n
2015 2015 2015
kukuřice (t)
30
94
446
334
1
0
13
111
41
45
0
27
0
102
102
226
hnůj(t)
291
249
280
358
390
334
383
321
433
491
436
475
451
344
321
335
401
trava(t)
1094
458
734
952
1075
964
1150
868
987
1166 1287 1240 1198
992
1181
953
1230
obilí(t)
118
35
94
149
84
74
41
50
57
59
85
65
101
88
72
59
37
metan(tis.m3)
296
227
276
310
250
261
247
303
289
281
261
300
286
276
299
284
299
350
300
250
200
150
100
50
0
tis. m3
Měsíční spotřeba vstupních surovin a produkce bioplynu 2014-2015
130
Porovnání měsíční výroby a spotřeby el. energie, produkce bioplynu 2014
800
10,00
700
8,00
500
6,00
400
4,00
300
200
2,00
100
0
0,00
leden
únor
březen duben
květen červen červenec srpen
Bioplyn[tis. m3]
září
říjen
Svorková[MW]
listopad prosinec
Dodaná[MW]
Provozní výsledovka DS Agro Energie s.r.o.
Náklady
SU
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
AU
100
101
102
103
104
105
110
120
130
140
150
160
Název účtu
Kancelářské potřeby
materiál na přefakturaci
ND k latkovému mycímu stroji
materiál na repasované formy
náhradní díly trafostanice
čistící prostředky
drobný hmotný majetek evidovaný od 5.000,- do 40.000,-
Materiál na přeúčtování
náhr.díly - macerátor
náhradní díly pro dávkovač,krmení
náhradní díly fermentory
náhradní díly k čerpací technice
ROK 2013
1 190,91
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
37 200,36
0,31
51 863,99
410 245,06
27 789,93
203 034,82
ROK 2014
0,00
-0,09
8 052,07
21 281,39
17 027,03
1 124,00
23 724,12
-0,03
81 464,06
1 336 498,22
1 173,96
0,00
ROZDÍL
1 190,91
0,09
-8 052,07
-21 281,39
-17 027,03
-1 124,00
13 476,24
0,34
-29 600,07
-926 253,16
26 615,97
203 034,82
%
MW, tis. m3
600
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
501
502
502
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
511
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
300
310
400
500
600
999
518
310
518
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521
521
320
330
400
410
420
430
440
450
999
100
100
101
102
103
104
105
106
200
300
400
500
600
700
800
900
100
110
120
121
122
123
124
200
201
202
210
300
100
náhradní díly k separátoru
náhradní díly -motor 1
náhradnídíly,oleje motor č.2
Nářadí BPS
náhradní díly, oleje motor č.3
náhradní díly - silo
náhradní díly míchací technika
náhradní díly - vstupní jímka
materiál kogenerační jednotka
náhradní díly na čerpadlo č.2
materiál k technologii plynu
náhradní díly na čerpadlo Vogelsang
Režie BPS
Oleje a nafta do motorů-LTO
Spotřeba pšenice,k.senáže na výrobu elektřiny
Materiál motory
náhradní díly erpadlo Seepex
Materiál nedaňový
Spotřeba materiálu
Spotřeba energie BPS
Spotřeba energie
Opravy a udržování-motor 3
opravy míchací techniky, fermentory
opravy a udržování sila
opravy a udržování čerpadla vogelsang
opravy a udržování trafostanice
opravay a udržování KGJ
oprava plochy pod separát
Opravy a udržování motor 2
Opravy a udržování motor 1
Opravy a udržování BPS
oprava čerpadla Seepex
opravy a udržování separátoru
opravy a udržování dávkovače, macerátoru
opravy a udržování technologie plynu
opravy a udržování počítače
Opravy a udržování
Režie firmy
služby na přefakturaci
služby-dávkovač,krmení,macerátor
služby-míchací technika-fermentory
úklidové a údržbářské práce
laboratorní rozbory, biologický servis
služby separátor
Poštovné
služby-čerpadlo
služby-motory
Telekomunikační poplatky
Služby na provoz a řízení BPS
Služby -šrotování a převozy
obilí,mláta,hnoje,senáže,pečiva
Dovoz a nakládání kukuřičné siláže a travní senáže
služby-odvozy kontejnerů
Nájem kongenerační jednotky
Nájem za pozemky
Nájem za uskladnění senáže a siláže
nájem nebytových prostor na opravy dílů z BPS
služby na technologii plynu
pronájem sušičky
služby nedaňové
Ostatní služby
Mzdové náklady
Mzdové náklady
202 780,31
64 401,21
50 443,29
8 275,45
126 491,06
2 644,54
3 256,24
19 911,57
951,29
50 021,07
216 409,10
0,00
285 753,57
1 816 468,24
11 833 460,35
97 566,90
0,00
299 974,24
15 810 133,81
96 351,89
96 351,89
163 111,18
194 258,40
4 742,21
0,00
0,00
0,00
0,00
408 734,57
322 005,23
17 443,28
21 413,62
7 144,91
118 152,70
11 009,44
1 950,50
1 269 966,04
20 432,51
0,32
38 861,40
24 699,30
0,00
0,00
0,00
415,22
2 995,00
360,00
6 311,65
1 740 028,14
125 648,39
73 710,29
82 316,52
6 036,18
66 734,61
0,00
5 514,60
0,00
1 420,00
0,00
140 064,14
173 289,00
113 259,36
2 215 694,85
13 766 908,87
18 431,60
157 284,07
0,00
18 436 657,21
354 522,65
354 522,65
676 342,85
211 742,53
0,00
19 110,00
11 650,46
10 566,04
4 310,00
391 105,18
1 370 192,43
16 119,53
31 353,89
86 497,38
150 690,52
1 500,00
0,00
2 981 180,81
33 118,02
-0,14
23 124,30
27 988,22
230 876,55
67 515,59
4 159,00
281,00
1 790,30
0,00
10 595,75
1 505 264,89
77 131,92
-9 309,08
-31 873,23
2 239,27
59 756,45
2 644,54
-2 258,36
19 911,57
-468,71
50 021,07
76 344,96
-173 289,00
172 494,21
-399 226,61
-1 933 448,52
79 135,30
-157 284,07
299 974,24
-2 626 523,40
-258 170,76
-258 170,76
-513 231,67
-17 484,13
4 742,21
-19 110,00
-11 650,46
-10 566,04
-4 310,00
17 629,39
-1 048 187,20
1 323,75
-9 940,27
-79 352,47
-32 537,82
9 509,44
1 950,50
-1 711 214,77
-12 685,51
0,46
15 737,10
-3 288,92
-230 876,55
-67 515,59
-4 159,00
134,22
1 204,70
360,00
-4 284,10
234 763,25
856 180,14
25 039,62
831 140,52
878 729,39
1 632,40
133 584,36
46 333,00
852 198,96
0,00
3 970,00
200 000,00
928,25
4 807 660,04
60 000,00
60 000,00
2 046 158,55
0,00
133 584,36
46 333,00
1 101 559,58
0,00
2 268,00
0,00
0,00
5 259 656,59
226 982,00
226 982,00
-1 167 429,16
1 632,40
0,00
0,00
-249 360,62
0,00
1 702,00
200 000,00
928,25
-451 996,55
-166 982,00
-166 982,00
524
524
524
532
538
538
538
538
538
542
542
545
546
548
548
548
548
548
554
562
562
562
563
563
568
568
100
200
100
200
300
400
100
100
200
300
500
100
200
100
100
Zákonné zdravotní pojištění
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální pojištění
Daň z nemovitostí
Ostatní daně a poplatky
Správní poplatky nedaňové
daň ekologická - z plynu
poplatek za znečištění ovzduší
Ostatní daně a poplatky
prodaný materiál
Prodaný materiál
Ostatní pokuty a penále
Odpis pohledávky
Haléřové vyrovnání
pojištění bioplynové stanice
TZ hmotného majetku do 40.000,zákonné pojištění odpov.
Ostatní provozní náklady
Tvorba a zúčtování ostatních rezerv
Úrok z půjčky
Úrok z úvěru
Úroky
Kursové ztráty
Kursové ztráty
Bankovní poplatky
Ostatní finanční náklady
Náklady celkem
5 400,00
15 000,00
20 400,00
1 900,00
750,00
0,00
12 815,00
-4 800,00
8 765,00
858,73
858,73
0,00
659 654,00
43,33
108 217,00
0,00
0,00
108 260,33
310 571,00
569 865,00
1 375 452,62
1 945 317,62
0,00
0,00
22 271,34
22 271,34
25 122 109,8
6 621,00
18 392,00
25 013,00
1 900,00
2 060,00
0,00
13 688,00
0,00
15 748,00
140 242,43
140 242,43
0,00
0,00
4,37
159 636,00
0,00
400,00
160 040,37
0,00
611 533,00
1 162 552,65
1 774 085,65
9,67
9,67
23 935,90
23 935,90
29 399 974,28
-1 221,00
-3 392,00
-4 613,00
0,00
-1 310,00
0,00
-873,00
-4 800,00
-6 983,00
-139 383,70
-139 383,70
0,00
659 654,00
38,96
-51 419,00
0,00
-400,00
-51 780,04
310 571,00
-41 668,00
212 899,97
171 231,97
-9,67
-9,67
-1 664,56
-1 664,56
-4 277 864,48
ROK 2013
7 842 038,67
20 257 997,77
67 500,00
710 320,40
124 598,40
29 002 455,24
195 000,00
195 000,00
0,00
-22 410,49
4 147,41
-18 263,08
944,61
944,61
659 654,00
6,75
0,00
0,00
6,75
8 119,88
8 119,88
947,47
947,47
29 848 864,87
ROK 2014
7 408 769,49
22 211 639,62
266 000,42
741 719,60
210 901,57
30 839 030,70
0,00
0,00
0,00
19 087,19
-2 356,09
16 731,10
541 304,60
541 304,60
0,00
38,74
733 788,00
0,00
733 826,74
1 784,49
1 784,49
115,08
115,08
32 132 792,71
ROZDÍL
-433 269,18
1 953 641,85
198 500,42
31 399,20
86 303,17
1 836 575,46
-195 000,00
-195 000,00
0,00
41 497,68
-6 503,50
34 994,18
540 359,99
540 359,99
-659 654,00
31,99
733 788,00
0,00
733 819,99
-6 335,39
-6 335,39
-832,39
-832,39
2 283 927,84
Výnosy
SU
AU
601
100
601
200
601
300
601
400
601
500
601
602
100
602
613
100
613
200
613
300
613
642
100
642
646
648
100
648
101
648
200
648
662
100
662
663
100
663
Výnosy celkem
Náklady:
Výnosy:
Zisk/ztráta:
Název účtu
tržby za vlastní výrobky-elektřina
tržby za vlastní výrobky elektřina-zelený bonus
tržby za vlastní výrobky-teplo
tržby za vlastní výrobky-fugát
tržby za vlastní výrobky-separát
Tržby za vlastní výrobky
Tržby z prodeje služeb
Tržby z prodeje služeb
energie vyrobená pro vlastní spotřebu
výroba fugátu
výroba separátu
Změna stavu výrobků
Tržby z prodeje materiálu
Tržby z prodeje materiálu
Výnosy z odepsaných pohledávek
Haléřové vyrovnání
náhrada pojišťovny motor 1
náhrada od pojišťovny seepex
Ostatní provozní výnosy
Úroky
Úroky
Kurzové zisky
Kurzové zisky
2013
25 122 109,80 Kč
29 848 864,87 Kč
4 726 755,07 Kč
2014
29 399 974,28 Kč
32 132 792,71 Kč
2 732 818,43 Kč
Pozn.: Účetní odpisy činily v roce 2013 4 666 090,00 Kč, v roce 2014 4 697 387,00 Kč.

Podobné dokumenty

Zpravodaj-prosinec-2011

Zpravodaj-prosinec-2011 ob.rd! ot pophi ob Více

Dobré stroje ničím nenahradíš

Dobré stroje ničím nenahradíš vydání v něm opět přibylo několik stránek. Nové typy strojů, nová a lepší elektronika ke kontrole a ovládání strojů, ale co na jeho stránkách není možné vidět, je změna majitele norské společnosti ...

Více

Katalog produKtů

Katalog produKtů Plenkové kalhotky pro dospělé Plenkové kalhotky, které jsou díky svému ergonomicky navrženému designu a vysokému stupni ochrany ideální volbou pro pacienty se středním až vysokým únikem moči. Plenk...

Více

KEE/ZVE Vybrané partie - Západočeská univerzita

KEE/ZVE Vybrané partie - Západočeská univerzita dosahovaly více než dvojnásobného výkonu oproti starším strojům a to při zachování stejného využitého spádu. V roce 1924 byl spuštěn další blok, Schoellkopf Power Station No. 3C, se 3 vertikálními ...

Více

Firemní prezentace

Firemní prezentace Jak snadno dokážete rozebrat výrobní linku, abyste odstranili cenné zbytky produktu? Jak můžete zabránit křížové kontaminaci? Na tolik otázek neexistuje žádná obecná odpověď – existuje pouze optimá...

Více

DTZ Research

DTZ Research měřená a její výše velmi kolísá dle typu a velikosti nájemce a energetické náročnosti jeho provozu. Výše poplatků za

Více