brožura Hradecko dětem zlom.indd

Transkript

brožura Hradecko dětem zlom.indd
HRADECKO DĚTEM
Chcete vyrazit na výlet i s vašimi prátky?
Nevíte kam?
Pomůžeme vám s výběrem!
Hradecko myslí na výletníky všech
věkových kategorií, tedy i na ty nejmenší.
Přinášíme vám přehled turistických atraktivit, které v sobě ukrývají kromě různých zajímavostí i zázemí pro rodiny s dětmi. Už tedy
nemusíte zdlouhavě přemýšlet, kde své dítě nakojíte, přebalíte nebo
kde mu ohřejete oběd. Na Hradecku takových míst najdete spoustu...
Jejich seznam je na www.hradecko.eu/hradecko-detem.
Zkrátka a dobře, bude tu o vás postaráno. Hradecko je totiž správný cíl vaší cesty!
HRADECKO FOR KIDS
Do you want to take your kiddies on a trip?
Are you wondering where to take them?
We’ll help you choose!
Hradecko has kept all age
categories in mind,
even the lit
littlest ones.
Here is an overview
ov
of tourist attractions
that not only offer a whole range of interesting experiences,
exper
but are also familyfriendly. So you
y no longer need to worry
about finding a place to breastfeed your baits nappy, or heat up its lunch.
by, change it
There
e e aaree lots
lot
ot of such places in Hradecko...
To see the lis
list, visit:
www.hradecko.eu/hradecko-detem.
www.hradec
Simply put, we
w will take excellent care of
you, because Hradecko is the perfect travel destination for you!
MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH
V HRADCI KRÁLOVÉ
Muzea jsou fajn, ale s dětmi? No jasně!
Muzeum pořádá nejen řadu zajímavých výstav, ale součástí této
skvostné secesní budovy je i Dětský ateliér. Tam se děti můžou seznámit s projektem Jak se dělá muzeum s podtitulem Herna - dílna badatelna. Ateliér je tedy hernou pro nejmenší, dílnou pro větší děti
a badatelnou pro mládež.
A když vám u toho hraní a bádání vyhládne, v muzejní kavárně vám
něco dobrého do bříška určitě naservírují. Muzeum východních Čech
zkrátka stojí za vidění už třeba jen proto, že je to jediná národní kulturní památka v Hradci Králové.
1
THE MUSEUM
OF EASTERN BOHEMIA
IN HRADEC KRÁLOVÉ
Museums are great, but with kids?
Of course!
Not only does the Museum present a broad range of interesting exhibitions, this magnificent Art Nouveau building also houses the Dětský ateliér (Children’s Studio). There, kids can learn about the project Jak se dělá
muzeum (How a Museum is Made), subtitled Herna - dílna -badatelna (Play
Room - Workshop - Laboratory). The Studio is a play area for your littlest
ones, the workshop for older children, and the laboratory for teens.
And if all that playing and discovery makes you hungry, the museum cafe
will definitely offer you something to make your tummy happy. In short,
the Museum of Eastern Bohemia is definitely worth a visit, if only for the
fact that it is the only national cultural monument in Hradec Králové.
LABYRINT DIVADLA DRAK,
Hradec Králové
Čím jste chtěli jako děti být? Kosmonautem?
Tanečnicí? Prezidentem? A co takhle hercem,
režisérem, …?
Labyrint divadla Drak je unikátním prostorem, který v sobě pojí uměleckou sféru se vzděláváním. Že labyrint znamená bludiště, to asi většina z vás ví. Co ale při takovém bloudění zažijete?
Cesta bludištěm vede do Dračí Laboratoře, originální multimediální herny s moderními trenažéry, které (nejen) dětským návštěvníkům umožní vyzkoušet si různé divadelní profese, stát se na okamžik
scénografem, zvukařem, osvětlovačem, kostýmním výtvarníkem či
loutkohercem.
DRAK THEATRE LABYRINTH,
Hradec Králové
2
When you were a kid, what did you want
to be when you grew up? An astronaut?
A dancer? The president?
Well what about an actor, director...?
The Labyrint divadla drak (Drak Theatre Labyrinth) is a unique venue
that merges the artistic sphere with learning. Most of us probably already know that “labyrinth” means “maze.” But what will you experience during your meanders through such a maze?
The labyrinth’s path leads to the Dračí Laboratoř (Dragon’s Laboratory) with unique multimedia game rooms with modern simulators that
allow young (and old) visitors to try out various theatre professions,
and become a set designer, sound engineer, lighting engineer, costume
designer, or puppeteer, at least for a short while.
MALÁ VODNÍ ELEKTRÁRNA
HUČÁK, Hradec Králové
Kdo si hraje, nezlobí. To je známá věc!
Pojte si tedy pohrát do Informačního
centra Obnovitelné zdroje, které vám
k tomu nabídne spoustu podnětů. Pro
děti jsou připraveny plachetnice, solární
autíčka, model větrné elektrárny či vodní turbína. Počítačové hry prověří jejich
znalost energetických rostlin i zručnost
při stavbě přehradní hráze. Bez obav je
můžete nechat zkusit vyvolat tornádo Informační centrum nabízí první fungující model větrného tornáda v České republice!
A ani vy, dospěláci, se tu nudit nebudete. Pro vás jsou
tu připraveny vzácné historické stroje a modely, skutečný solární panel natáčející se za sluncem, v kinosále vás přivítá Čtvero ročních období - ojedinělé
filmové dílo na 12 m širokém plátně.
A je toho mnohem víc! Však přijte a přesvědčte se sami!
3
THE HUČÁK SMALL
HYDRO POWER STATION,
Hradec Králové
Playing leaves no time to be naughty.
Everyone knows that!
So come and play at the Informační centrum Obnovitelné zdroje (Renewable Resources Information Centre), which provides loads of
playtime ideas. For kids, this means sailboats, solar cars, a model wind
power station, and a water turbine. Computer games will test their
knowledge of energy crops as well as their skills in dam construction.
You can also try and conjure up a tornado (safely, since the Information Centre offers the first functional model of a wind tornado in the
Czech Republic).
And all you grown-ups will have fun here, too. For you, there are rare
historical machines and models, a real solar panel that rotates with the
sun, and the movie theatre presents Čtvero ročních období (The Four
Seasons), a one-of-a-kind film on a 12-metre-wide screen.
And there is much, much more! Well, come and see for yourselves!
KŘÍŽOVKA PRO DĚTI
?
CROSSWORD PUZZLE FOR KIDS
?
?
KOUPALIŠTĚ FLOŠNA,
Hradec Králové
Někdy je zkrátka příliš teplo na procházky po městě
nebo aktivity v uzavřených prostorech.
Co tedy dělat v takovém případě? Skočit do vody!
4
Skočit například do jednoho ze tří plaveckých bazénů na Koupališti
Flošna. Vaše děti budou nadšené z tobogánů, brouzdálek, houpaček
a dalších aktivit. A zatímco budou řádit, vy se klidně můžete natáhnout
na lehátko a v ruce držet nějaký osvěžující drink. A když se náhodou
na chvilku zatáhne, v areálu najdete i pestrou nabídku indoorových
aktivit (bowling, squash, wellness atd.). Koupaliště Flošna je ideálním
místem, kde se dá pohodlně strávit doslova celý den.
FLOŠNA SWIMMING COMPLEX,
Hradec Králové
Sometimes it’s just too hot for a walk around town
or for activities in an enclosed space. So what are you
to do in such situations? Jump in the water!
You could jump, for example, into one of the three swimming pools at
the Koupaliště Flošna swimming complex. Your kids will love the water slides, wading pools, swings and other activities. And while they’re
rollicking, you can stretch out on a lounge chair with a refreshing drink
in your hand. And if the skies should turn grey for a moment, the complex also offers a selection of indoor activities (bowling, racquetball,
spa, etc.). The Koupaliště Flošna swimming complex is the ideal place
to spend your entire day in comfort.
MĚSTSKÉ LÁZNĚ - AQUACENTRUM,
Hradec Králové
Chcete svá těla vystavit v plavkách,
ale počasí tomu nepřeje?
Nevěšte hlavu, máme pro vás řešení!
Královéhradecké Městské lázně - Aquacentrum jsou prostory nabízející řadu zajímavých aktivit. Vodní hrátky si můžete zpestřit jízdou
na tobogánu, relaxováním ve vířivce či houpáním ve vlnobití, které je
mimochodem oblíbenou atrakcí návštěvníků již od třicátých let 20.
století. Pro nejmenší plaváčky je vyhrazen dětský koutek se skákacím
hradem a dalšími prvky a pro dospělé zas k dispozici řada příjemných
doplňkových služeb.
5
CITY SPA - AQUACENTRUM,
Hradec Králové
Do you want to show off your body in a swimsuit,
but the weather isn’t cooperating? Don’t fret,
we have a solution!
The Hradec Králové Městské lázně (City Spa) - Aquacentrum is a venue that offers a whole range of interesting activities. You can spice up
your water games with a trip down the water slide, relaxing in the hot
tub, or rocking in the water in the wave pool, which, by the way, has
been a favourite attraction since the 1930s. For our littlest swimmers,
there is a designated children’s play area with a bouncy castle and other amenities, while adults can enjoy a range of pleasant supplementary services.
STŘÍBRNÝ RYBNÍK,
Hradec Králové
Dáváte přednost přírodním koupalištím?
Co takhle koupání v rybníku? Že je to vaše gusto?
Stříbrný rybník patří k největším rybníkům v okolí Hradce Králové.
Kromě příjemného koupání můžete využít tobogán a samozřejmě
půjčovnu loděk a šlapadel, což k rybníku neodmyslitelně patří. A tak
trošku si díky tomu můžete zavzpomínat na vlastní dětství, kdy se koupaliště ještě nehemžila tobogány, protiproudy a nafukovacími atrakcemi. A vaše děti budou nadšené, vždy, kdo by neměl rád šlapadla?
A pokud by se přece jen dostavila nuda, určitě se zabavíte v lanovém parku, kde se nacházejí lanové a outdoorové atrakce pro všechny věkové kategorie. Rekreační a kempový areál nabízí celou řadu adrenalinových aktivit.
6
STŘÍBRNÝ RYBNÍK POND,
Hradec Králové
Do you prefer natural swimming areas?
What about swimming in a pond? Is that more like it?
Stříbrný rybník pond is one of the largest ponds in the Hradec Králové area. In addition to pleasant swimming, you can also take advantage of the
water slide or the boat and paddle boat rental, which are an inherent feature of the pond environment. And with all of this, we can reminisce for
a bit about our own childhood, when swimming areas were not yet chock
full of water slides, current pools and inflatable attractions. And your kids
will be delighted, because who doesn’t love paddle boats?
And any bit of boredom can be cured in the rope park, where there
are rope courses and outdoor attractions for all ages. The recreational
and campground complex offers a whole range of adrenaline activities.
KOUPALIŠTĚ LODÍN
Ještě nemáte vody dost? Pak vyražte do Lodína.
Areál koupaliště a kempu nabízí skvělé vodní vyžití - tři bazény, tobogán, aquazorbing a další aktivity pro nadšené vodomily. Zkrátka
nepřijdou ani děti na souši. Vyřádit se mohou na nedalekém skvěle
vybaveném hřišti.
7
LODÍN SWIMMING COMPLEX
Not enough water for you?
Then make your way to Lodín.
This swimming pool complex
and campground offers an excellent water experience, with
three pools, a water slide, aquazorbing, and other activities for
water enthusiasts. More possibilities for children on the
playground.
KOUPALIŠTĚ BOR,
Třebechovice pod Orebem
Jak už název napovídá, jde o koupaliště
uprostřed borovicového lesa, což mu propůjčuje
jistou romantickou atmosféru.
Slyšíte, jak ty bory šumí?
Co se vybavenosti týče, nemá se toto koupaliště rozhodně za co stydět. Několik bazénů, tentokrát do kruhu tvarovaných, nabízí návštěvníkům parádní osvěžení. Nechybí tobogán, skluzavka ani hřiště.
8
BOR SWIMMING AREA,
Třebechovice pod Orebem
In Czech, “Bor” means “Pine Grove,” and just
as the name states, this swimming area lies
in the centre of a pine forest, which lends it
a certain romantic atmosphere.
Can you hear the pine trees rustling?
In terms of amenities, this swimming area leaves nothing to be
desired. Its several pools (this
time in the shape of a circle)
offer visitors the perfect way
to cool off. And then there are
of course the water slide, the
chute, and playground.
TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM
BETLÉMŮ
Půjdem spolu do Betléma, dudlaj, dudlaj, dudlaj dá!
Že je to krapet z ruky? Pravda.
Tak pojme společně alespoň
do Třebechovického muzea betlémů.
V nově zrekonstruované budově muzea je k vidění na více než 300
betlémů zhotovených z nejrůznějších materiálů a pocházejících z tradičních i netradičních betlémářských oblastí. Nejcennějším exemplářem je Proboštův mechanický betlém, který je jediným betlémem
v České republice prohlášeným za národní kulturní památku.
9
TŘEBECHOVICE MUSEUM
OF NATIVITY SCENES
Let’s go together to Bethlehem,
doo-daa, doo-daa, doo-daa, da!
It’s a little too far away, you say? True.
So let’s at least go to the Třebechovice
Museum of Nativity Scenes.
The newly-reconstructed museum facilities present over 300 nativity scenes made from a wide variety of materials that come from
traditional as well as non-traditional nativity scene areas. The most
valuable exhibit is the Probošt’s mechanical nativity scene, which is
the only nativity scene in the Czech Republic that has been declared
a national cultural monument.
PROPLETEŠ SE BLUDIŠTĚM?
CAN YOU MAKE YOUR WAY
OUT OF THE MAZE?
PODORLICKÝ SKANZEN
KRŇOVICE
Vypněte na chvilku... televizi, mobil, počítač
a vůbec všechny vymoženosti dnešní doby.
A přeneste se na pár minut o nějaké to století zpět,
do doby našich babiček a prababiček.
V Podorlickém skanzenu lidových staveb v Krňovicích vám rádi ukážou, jak se dřív žilo a hospodařilo. Že byste si to rádi vyzkoušeli? Tak
se nenechte pobízet! Široká nabídka programů a aktivit pro veřejnost
vás doslova vtáhne do historie. A když budete mít štěstí, třeba ochutnáte kousek poctivého chleba pečeného v historické peci. Mňam!
10
OPEN-AIR MUSEUM
KRŇOVICE
Switch them all off for a while: your television,
mobile phone, computer, simply all
of the conveniences of today’s life.
Take yourself back in time, a century or more ago,
to the time of our grandmothers
and great-grandmothers.
The Podorlický skanzen open-air museum of folk architecture in
Krňovice will gladly show you how people once lived and worked.
Would you like to try it out yourself? Then go right ahead! The wide
selection of programmes and activities for the general public will
transport you back to historical times. And if you’re lucky, you might
even have the opportunity to taste a morsel of honest bread baked in
a historical brick oven. Yum!
ZOOPARK STĚŽERY
Exotika nejsou jen vzdálené ostrovy uprostřed oceánu.
Exotická jsou i zvířata v malém rodinném zooparku
přímo za humny!
Papoušci všech barev, nosál, rys či mýval, k tomu pony, osel, koza, lamy... ještě vás něco napadá? No jasně, velbloud a zebra, to jsou ta pravá exotická zvířata! Nebudeme dále jmenovat, přijte se raději podívat!
V Zooparku ve Stěžerách je díky zvířatům schovaný doslova celý svět.
ZOOPARK
STĚŽERY
11
If you want exotic, there’s no need to travel to
a far-off island in the middle of the ocean. You only
need to come see the exotic creatures at the small
zoological park right in your own backyard!
Parrots of all colours, a coati,
lynx, or raccoon, as well as a pony, donkey, goat, llama...can you
think of anything else? Of course!
A camel and a zebra, those are
the exotic creatures we’re talking about! But no more lists,
come and see for yourselves!
There is an entire world of animals at the Zoopark in Stěžery.
ARCHEOPARK PRAVĚKU
VE VŠESTARECH
Koho by nefascinoval pravěk?
Kdo by někdy nezaváhal, jestli člověk opravdu
pochází z opice?
A jak že to bylo s tím dřívkem a ohněm?
Kdo nemá jasno, a vyrazí do Archeoparku pravěku ve Všestarech. Tam vám to všechno
vysvětlí.
A když budete chtít, stanete se
při tematických dílnách sami
na chvilku takovým lovcem mamutů a zažijete pravěk na vlastní kůži.
12
ARCHEOLOGICAL PARK
IN VŠESTARY
Who isn’t fascinated by the prehistoric era? Who
doesn’t sometimes wonder whether humans are
actually descended from the apes? And what’s the
real story behind wood and fire?
Those of you who are unsure
should definitely set out for the
Archeopark pravěku archeological park in Všestary. They will
explain it all to you there.
And if you want, their themed
workshops will turn you into
a mammoth hunter for a while,
and you can experience the prehistoric era for yourself.
PAMÁTNÍK BITVY 1866
NA CHLUMU
Jak dopadla největší bitva všech dob
ve východních Čechách? Jak k ní vlastně došlo?
A kdo že to proti sobě bojoval?
To a mnohem víc se dozvíte při návštěvě Památníku bitvy 1866 na Chlumu. Nejen že si projdete areál bojiště a omrknete ho z vršku vyhlídkové
věže, při návštěvě Muzea války 1866 si ujasníte, kdo byl v bitvě vítězem,
potěžkáte si pušku, prohlédnete uniformy a mnohé další.
13
1866 BATTLE AT CHLUM
MEMORIAL
How did the greatest Eastern Bohemia battle
of all time end? How did it actually start?
And who fought against whom?
You can discover the answers to these
questions, and much more, by visiting the
Památník bitvy 1866 na Chlumu (1866 Battle at Chlum Memorial). Not only can you
walk through the battlefield complex and
view it from the top of the lookout tower, you can also learn facts about the battle at the Museum války war museum, pick
up a rifle, look through uniforms and much
more.
ZÁMEK KARLOVA KORUNA,
Chlumec nad Cidlinou
Pojme si obléct pomyslnou krinolínu
a přenesme se na chvilku do doby rytířů,
princezen a knížat.
Zámkem vás s humorem provede hrabě Oktavián, po zámeckém parku zas víly, strašidla a skřítkové. Možná tu narazíte i na zámeckou svatbu, těch se tu pravidelně koná dost a dost. Na Karlově Koruně se
zkrátka pořád něco děje, nudy se tedy opravdu nebojte!
14
KARLOVA KORUNA CHATEAU,
Chlumec nad Cidlinou
Let’s put on an imaginary crinoline dress
and transport ourselves back to the time
of knights, princesses, and princes.
The chateau tour is guided by
the entertaining Count Oktavián,
while nymphs, spooks, and elves
accompany you through the chateau gardens. You may even encounter a chateau wedding; there
are plenty of those here. There’s
always something going on at Karlova Koruna, so you never need to
worry about being bored!
ŠRÁMKŮV STATEK
V PILETICÍCH
A ze zámku rovnou do podzámčí.
Jak vypadá poctivá roubenka, kde se Honza válel
na peci? Jak chutná chleba z takové pece?
15
A co teprve zážitek v podobě pohádky za pecí nebo poctivého staročeského masopustu! Na Šrámkově statku zažijete ten správný folklor. A to nejen při folklorních slavnostech... Pořádné pivo vám natočí
ve stylové hospůdce přímo v areálu, která vítá nejen cyklisty. Pak už
to chce jen sluníčko a úsměv na rtech.
ŠRÁMEK’S FARM IN PILETICE
From the chateau right to the bourg.
What does a real timbered house look like,
where Honza would lounge on the tile oven?
What does bread from such an oven taste like?
And what about an experience in the
form of a story behind the tile oven
or an honest-to-goodness traditional Bohemian Shrovetide fair! You can
experience true folklore at Šrámek’s
Farm. And not just during its folklore
festivals...You will be served proper
beer in the stylish tavern right in the
museum complex, which welcomes
more than just cyclists. And then all
you need is the sun and a smile on
your face.
SPOJ TEČKY, ZÍSKÁŠ OBRÁZEK
CONNECT THE DOTS:
MAKE A PICTURE.
é
jé
é
é
u
a
w
PUTOVÁNÍ POHÁDKOVÝM
HRADCEM KRÁLOVÉ
„V noci, když staré domy na Velkém náměstí usínají, vyskočí ze sklepa
jednoho z nich malinká bytost. V ruce drží kamínek, kterým když ukne o zem, začnou se dít věci... Málokdo ví, že v domech s pamětí věků žijí
skřítci. Jsou hodní, veselí, starostliví a pečlivě svůj dům chrání před bubáky jako je zloba, závist, lež a pýcha. Vždycky jednou za rok se všichni skřítci a víly scházejí u katedrály sv. Ducha, aby si popovídali a poradili se, jak
nejlépe svůj dům ochránit.“
Pojte i vy, děti a dospěláci, společně se podívat, kde jednotliví skřítkové a víly bydlí. Poznejte dlouholetou historii města a nakoukněte
do starobylých uliček a zákoutí Hradce Králové.
A TOUR OF FAIRYTALE
HRADEC KRÁLOVÉ
„At night, as the houses in Velké náměstí Square fall asleep, out of the cellar of one of them pops a tiny creature. It holds a pebble in one hand, flings
it onto the ground and things start to happen... Few people know that
the houses with memories are inhabited by fairies. They are nice, cheerful, attentive and carefully protect their houses from bugaboos such as anger, jealousy, lies and pride. Once a year, all the imps and fairies gather at
the Holy Spirit Cathedral and hold council on how to protect their houses best.“
Come and join us, children and adults alike, and have a look at where
each and every fairies lives, get to know the long-standing history of
the town, peep in the ancient back streets of Hradec Králové.