Kamera do auta - Komputronik.pl

Transkript

Kamera do auta - Komputronik.pl
Kamera do auta
Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Abychom Vám pomohli jej správně ovládat a
používat, přečtěte si prosím před použitím pečlivě následující instrukce.
Obrázek produktu a jeho funkce
1. USB Slot
2. HDMI Slot
3. Slot pro napájení 5V
4. Slot pro pamětovou kartu SD/MMC
5. Reproduktor
6. Otvor na držák
7. Mikrofon
8. Kryt baterie
9. Čočka
Tlačítko nahoru/dolů (nastavitelná expozice)
10. IR LED
11. On/Off tlačítko (dobíjení svítí červená
dioda)
12. REC/SNAP (nahrávání svítí modrá dioda)
13. 2,5 " LCD monitor
14. Tlačítko MENU
15. Tlačítko nahoru
16. Tlačítko dolů
17. Slot na paměťovou kartu SD/MMC
18. Tlačítko režimu (kamera/foto)
Dodávané příslušenství
• Návod k použití
• Držák
• USB kabel
• Baterie Li-Ion
• Autonabíječka (zahrnuje adaptér převádějící 12V/24V na 6V)
Zařízení disponuje dvěmi možnostmi napájení:
A) Vestavěná baterie Li-Ion – Kamera se aktivuje po umístění ve voze zmáčknutím
tlačítka (11) po dobu dvou sekund a vypíná se stejným způsobem.
Nabíjení: Kameru připojte k USB kabelu nebo k auto nabíječce. Indikátor začne svítit
červenou barvou, zhasne jakmile je baterie plně nabitá.
B) Napájení pomocí auto zapalovače
Kamera začne automaticky nahrávat po nastartování vozidla, vypne a uloží sekci na
pamětovou kartu při zastavení vozidla.
Nahrávání
Po zapnutí přejde kamera do výchozího režimu nahrávání, indikátor v provozu začne blikat,
což označuje režim nahrávání. Nahrávaný soubor se ukládá na paměťovou kartu SD/MMC.
Chcete-li nahrávání přerušit, zmáčkněte tlačítko (12), indikátor přestane blikat. Nahrávání se
automaticky ukončí, pokud vozidlo zastaví.
Režim kamery
Na kameře je možné zvolit mezi dvěmi režimy - natáčením a focením, pro změnu režimu
stiskněte tlačítko 17, fotografii uložíte zmáčknutím tlačítka 12 v režimu focení.
Náhled a smazání
Zapněte kameru a dvakrát zmáčkněte tlačítko 17 pro vstup do režimu náhledu. Zmáčkněte
tlačítko nahoru (16) nebo dolů (15), abyste vybrali nahlížený soubor. Pokud je soubor video,
můžete jej spustit a zastavit tlačítkem 12 (REC). Pokud chcete soubor vymazat, zmáčkněte
tlačítko menu (14) pro vstup do režimu odstraňování (delete mode), poté vyberte jeden nebo
více souborů pomocí tlačítek nahoru a dolů (16, 15), smazání souborů potvrdíte tlačítkem
REC (12).
Nastavení funkcí
Zapněte kameru a zmáčkněte tlačítko Menu (14) pro zastavení nahrávání a ke vstupu do
nastavení rozhraní (setting interface). Potvrďte zmáčknutím tlačítka REC (12) a vyberte
nahoru/dolů pro následující nastavení. Až budete hotovi, zmáčkněte tlačítko Menu (14) pro
odchod.
A.
Video režim:
1. Rozlišení 1280x960/720x480/640x480
2. Čas a datum: vyberte on/off (pří výběru off na uloženém nebude vidět čas)
3. Senzor pohybu: vyberte on/off, pokud je senzor zapnutý, dojde k automatickému zapnutí
nahrávání při zjištění pohybu objektu, při zastavení se nahrávání automaticky ukončí.
4. Audio záznam: vyberte on/off
5. Nahrávací sekvence (2/5/15 minut – soubory o této délce budou ukládány na pamětovou
kartu)
B.
Foto režim
1. Rozlišení 1,3M/VGA
C. Nastavení
Do tohoto režimu vstoupíte, pokud dvakrát zmáčknete tlačítko Menu (14)
1. Naformátování karty
2. Jazyk (Angličtina, Čínština, Japonština, Ruština)
3. Reset kamery
4. Nastavení frekvence 50/60 Hz
5. Nastavení datu a času (pomocí tlačítka REC(12) a tlačítek nahoru(16) a dolů(15)
6. Režim LED: vyberte on/off (při výběru on se IR LED zapne automaticky při slabém
osvětlení)
7. Frekvence: 50HZ/60HZ
Režim USB
Kameru spojte s počítačem pomocí přiloženého USB kabelu. Na počítači se objeví nové
zařízení - vyměnitelný disk, záznamy jízdy jsou uloženy na tomto vyměnitelném disku. V této
chvíli můžete stáhnout soubory z kamery do Vašeho počítače.
Poznámka:
1) Před natáčením záznamu je nutno do kamery vložit paměťovou kartu SD/MMC (není
součástí balení)
2) Kamera natáčí v cyklech (po přeplnění vložené pamětové karty dojde k automatickému
přemazávání , pozor na odstranění všech souborů najednou
3) Protože má tato kamera vstup 5.5V-7V, použijte prosím přiloženou auto nabíječku. Tento
adaptér již má převod z 12V/24V na 5.5V-7V.
4) Když je baterie slabá, na obrazovce se ukáže “Low Power“ a přístroj se po 5 sekundách
automaticky vypne.
Technická specifikace
1. Rozlišení záznamu: 1280x960/720x480/640x480 pixelů
2. Formát videa: AVI
3. Zdroj: dobíjecí baterie nebo autonabíječka o 12V/24V
4. Podpora paměťových karet SD/MMC (od 2GB do 32GB)
5. Mikrofon: možnost nahrávání zvuku