Návod k obsluze

Transkript

Návod k obsluze
Návod k obsluze
Tento návod k obsluze je navržen tak, aby vám pomohl s používáním tohoto digitálního
fotoaparátu s rozlišením 4 mega pixely. Veškeré informace v tomto dokumentu byly pečlivě
vybírány, přesto však nelze zaručit korektnost obsahu. Informace v tomto dokumentu můžou
být bez jakéhokoliv upozornění změněny.
Vydání
První vydání, Duben 2004
Autorská práva
© Copyright 2004
Tento dokument obsahuje informace chráněné autorskými právy. Všechna práva vyhrazena.
Žádná část tohoto návodu nesmí být šířena tištěnou, elektronickou, ani jakoukoliv jinou
formou bez písemného souhlasu výrobce.
Prohlášení o shodě FCC
Toto zařízení bylo otestováno a splňuje požadavky na digitální zařízení třídy B ve shodě
s nařízením FCC, část 15. Tyto podmínky jsou stanoveny tak, aby poskytovaly rozumnou
ochranu před škodlivým rušením v obytné zástavbě. Tento přístroj používá a je zdrojem
radiového signálu a pokud není instalován a používán v souladu s pokyny, může být zdrojem
rušení radiové komunikace. Výrobce nezaručuje, že se při určitém zapojení rušení neobjeví.
Pokud tento přístroj ruší televizní nebo radiový příjem, což lze určit jednoduchým zapnutím a
vypnutím přístroje, doporučujeme uživateli rušení odstranit některým z následujících
způsobů:
•
Změnit nasměrování nebo přemístit anténu pro příjem signálu.
•
Zvýšit odstup mezi přijímačem a zařízením.
•
Přístroj zapojit do síťové zásuvky jiného napájecího okruhu, do kterého není zapojen
přijímač.
•
Další rady Vám poskytne prodejce nebo zkušený technik odborného servisu
radiových a televizních přijímačů.
Varování: Stíněný napájecí kabel je podmínkou pro splnění norem
stanovených FCC a zabránění rušení blízkých radiových přijímaču a
televizorů. Používejte pouze stíněný kabel pro připojení V/V zařízení k tomuto
přístroji.
Změny a úpravy neschválené výrobcem mohou vést k zákazu použití tohoto
přístroje.
Prohlášení o shodě
Tento přístroj splňuje nařízení FCC (Regulačního orgánu pro oblast komunikací v USA), část
15. Provozování je podřízeno následujícím podmínkám:
•
•
Tento přístroj nesmí působit škodlivé rušení.
Tento přístroj musí přijímat jakékoliv rušení včetně toho, které může způsobit
nežádoucí činnost.
Ochranné známky
Windows, Windows 98, Windows 2000, Windows ME, Windows XP jsou registrované
ochranné známky společnosti Microsoft Corporation, registrované v USA a dalších zemích.
Windows je zkratka pro operační systém Microsoft Windows. Adobe je ochranná známka
společnosti Adobe Corporation. Ulead je ochranná známka společnosti Ulead Systems, Inc.
Všechny ostatní názvy společností a produktů jsou ochranné známky nebo registrované
ochranné známky příslušných vlastníků.
Upozornění ohledně bezpečnosti a manipulace
Informace o fotoaparátu
•
Nesnažte se sami fotoaparát demontovat ani opravovat.
•
Fotoaparát nevystavujte vlhkosti ani vysokým teplotám.
•
Při přesunu ze zimy do tepla nechte fotoaparátu čas na zahřátí.
•
Nedotýkejte se čoček fotoaparátu.
•
Objektiv nevystavujte dlouhodobému slunečnímu záření.
Informace o bateriích
•
Před vložením nebo vyjmutím baterií fotoaparát vypněte.
•
Používejte pouze baterie AA NiMH nebo Lithiové baterie CRV3.
•
Baterie vždy nahrazujte jen 2 novými bateriemi nebo právě nabitými akumulátory.
•
Nikdy nepoužívejte baterie, které unikají, jsou zkorodované nebo jinak poškozené.
•
Nepokoušejte se nabíjet jiné baterie než-li akumulátory.
•
Pokud nabíjíte akumulátory, čiňte tak pouze nabíječkou pro ně určenou. Pokud je
nabíječka určena pro více typů akumulátorů, ujistěte se, že jste správně nastavili typ
akumulátorů.
•
Pokud nehodláte fotoaparát delší dobu používat, stáhněte všechny snímky a vyjměte
baterie.
Obsah
Rozbalení fotoaparátu .............................................................................................................1
Obsah balení .....................................................................................................................1
Volitelné příslušenství .......................................................................................................1
Systémové požadavky ......................................................................................................1
Důležitá upozornění ..........................................................................................................1
Seznámení se s fotoaparátem ................................................................................................2
Horní a čelní pohled ..........................................................................................................2
Pohled zezadu a zespodu.................................................................................................2
LCD displej (obrazovka)....................................................................................................4
Volič režimu .......................................................................................................................4
LED diody..........................................................................................................................4
Směrové šipky...................................................................................................................5
Spoušť ...............................................................................................................................5
Příprava fotoaparátu................................................................................................................6
Vložení SD/MMC paměťové karty a baterií.......................................................................6
Vypnutí a zapnutí fotoaparátu ...........................................................................................6
Zjištění celkového počtu pořízených a zbývajících snímků ..............................................6
Indikátor slabé baterie.......................................................................................................6
Výběr jazyka, nastavení data a času ................................................................................7
Nastavení jazyka................................................................................................7
Nastavení data a času .......................................................................................7
Pořizování statických snímků.................................................................................................8
Plně automatický režim .....................................................................................................8
Režim Portrét ....................................................................................................................8
Režim Krajina ....................................................................................................................8
Režim Detail ......................................................................................................................8
Fotografování pomocí režimu Scéna ................................................................................9
Režim Sport .......................................................................................................9
Režim Noční krajina...........................................................................................9
Režim Noční portrét ...........................................................................................9
Režim Museum ..................................................................................................9
Režim Protisvětlo ...............................................................................................9
Záznam videoklipů.................................................................................................................10
Nastavení samospouště........................................................................................................ 11
Prohlížení statických snímků................................................................................................12
Zobrazení statického snímku ..........................................................................................12
Zvětšení statického snímku.............................................................................................12
Prohlížení video klipů ......................................................................................................12
Spuštění prezentace snímků...........................................................................................13
Nastavení časového intervalu zobrazování prezentace.......................................13
Nastavení jednorázového nebo opakovaného přehrání prezentace....................13
Přehrání na televizoru ...........................................................................................................14
Zobrazení vlastností snímku ................................................................................................15
Vymazání snímků...................................................................................................................16
Vymazání jednoho snímku v náhledu .............................................................................16
Vymazání jednoho snímku v režimu přehrání.................................................................16
Vymazání všech snímků .................................................................................................17
Formátování paměťové karty nebo vnitřní paměti ..........................................................17
Nastavení režimu záznam .....................................................................................................18
Vypnutí LCD obrazovky mezi fotografováním.................................................................18
Vypnutí LCD když je fotoaparát zapnutý .........................................................................18
Nastavení režimu blesku.................................................................................................19
Způsob snímání ..............................................................................................................19
Nastavení automatického zaostření (AF)........................................................................20
Nastavení rozlišení snímku .............................................................................................20
Nastavení kvality snímku ................................................................................................21
Nastavení kompenzace expozice ...................................................................................21
Nastavení vyvážení bílé barvy ........................................................................................21
Citlivost podle normy ISO................................................................................................22
Nastavení automatického měření expozice (AE) ............................................................22
Nastavení ostrosti ...........................................................................................................22
Nastavení barevného režimu ..........................................................................................23
Nastavení formátu pro uspořádání digitálního tisku (DPOF) ............................................24
Nastavení DPOF pro tisk jednoho snímku ......................................................................24
Nastavení DPOF pro tisk všech snímků v paměti...........................................................24
Nastavení ochrany proti vymazání.......................................................................................25
Přesun snímků z vnitřní paměti na kartu.............................................................................26
Nastavení fotoaparátu ...........................................................................................................27
Tovární nastavení: ...........................................................................................................27
Obnovení továrního nastavení ........................................................................................28
Nastavení digitální ho zvětšení .......................................................................................28
Nastavení hlasitosti fotoaparátu......................................................................................29
Nastavení uložení snímků...............................................................................................29
Nastavení zobrazování data ...........................................................................................30
Osobní nastavení ............................................................................................................31
Instalace programu................................................................................................................32
Instalace softwarového/hardwarového ovladače ............................................................32
Automatická instalace ..........................................................................................32
Vlastní instalace ...................................................................................................33
Stažení a přenos souborů do počítače............................................................................33
Jak stáhnout snímky pomocí aplikace Ulead Photo Explorer .........................................34
Vyhledání a odstranění závad...............................................................................................35
Technická specifikace ...........................................................................................................36
Česky
Rozbalení fotoaparátu
Obsah balení
1.
Digitální fotoaparát
2.
Řemínek
3.
USB kabel
4.
AV kabel
5.
2 baterie AA
6.
Programové vybavení na CD-ROM
Ovladač fotoaparátu pro Windows 98SE
-Ulead Photo Explorer
-Ulead Video Studio
-Adobe Acrobat Reader
Návod k obsluze (PDF)
7.
Stručný návod k obsluze
Volitelné příslušenství
•
Stativ
•
AC adaptér (3V, 2.5 A, plus uprostřed)
•
Paměťová karta typu SD/MMC
Systémové požadavky
Aby byl zajištěn optimální chod vašeho fotoaparátu, měl by váš počítač splňovat následující
minimální požadavky:
•
Procesor Pentium
•
Microsoft Windows XP/2000/ME/98SE
•
128MB RAM
•
90 MB volného místa na pevném disku.
•
Rozhraní USB
•
Mechanika CD-ROM
•
VGA monitor
Důležitá upozornění:
- Diky měnící se kompatibilitě mezi rozbočovači USB (HUBy), nelze zaručit
kompatibilitu.
- Diky měnící se kompatibilitě mezi kartami rozhraní USB, nelze zaručit kompatibilitu.
-1-
Česky
Seznámení se s fotoaparátem
Blahopřejeme Vám ke koupi digitálního fotoaparátu. Váš digitální fotoaparát disponuje CCD
snímačem s rozlišením 4 mega pixely a 3x optickým transfokátorem, takže můžete rychle a
snadno pořizovat digitální snímky vysoké kvality.
Horní a čelní pohled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Tlačítko spouště
Volič režimu
Indikátor napájení (Power)
Blesk
Kontrolka samospouště
Mikrofon
3x optický transfokátor
Konektory napájení, USB, AV
Reproduktor
Pohled zezadu a zespodu
1. Hledáček
2. AF dioda (zelená)
3. Indikátor blesku (červená)
4. Tlačítko blesku/mazání ( / )
2
3
4
5
6
7
8
9
1
,
6. Tlačítko přiblížení (
,
7. Tlačítko přehrání (
10
)
)
)
8. Očko řemínku
11
12
16
5. Tlačítko oddálení (
9. Šipka nahoru/tlačítko samospouště
(c/
)
10. Šipka vpravo (f)
13
11. Tlačítko <Menu/OK>
14
12. Šipka dolů/tlačítko sekvenčního snímání
(d/
15
)
13. Šipka vlevo/zapnutí-vypnutí LCD (e/
14. Kryt prostoru baterií a paměťové karty.
15. Závit stativu
16. LCD displej (obrazovka)
-2-
)
Česky
LCD displej (obrazovka)
Režim scény
Automatické měření expozice
(bez ikony) plně
automatický
Portrét
Krajina
Detail (Makro)
Sport
Noční krajina
Noční portrét
Citlivost ISO
Museum
(bez ikony)
Protisvětlo
Auto
(Str. 8-9)
100
200
Vyvážení bíle
400
(bez ikony) Auto
(Str. 22)
Jasno
Zataženo
Žárovka
Zářivka
(Str. 21)
(bez ikony) Vážený střed
Bodové
Průměrné hodnoty
(Str. 22)
Barevný režim
Živé barvy
Černobíle
Odstíny
hnědé
(Str. 23)
Ostrost
Vysoká
(bez ikony)
Střední
Nízká
(Str. 22)
Režim blesku
Automatický
Vypnutý
blesk
Zapnutý blesk
Redukce „červ. očí“
(Str. 19)
Kompenzace
expozice
–2.0EV až +2.0EV
@ 0.3EV Krok
(Str. 21)
Rozlišení snímků
4M (2272x1704)
4M 3:2 (2272x1520)
2M (1600x1200)
VGA (640x480)
(Str. 20)
Indikátor úrovně
přiblížení
(Str. 28)
Kvalita snímku
Good
Better
Best
(Str. 21)
Celkové/zbývající
snímky
Způsob snímání
Sekvenční snímání
(Str. 6)
Paměťová karta SD/MMC
(bez ikony) Není vložena
vložena
(Str. 6)
Indikátor slabé baterie
(Str. 6)
(bez ikony) Jednotlivě
(Str. 19)
Samospoušť
(bez ikony) Vypnutá
10 sekund
2 sekundy
(Str. 11)
Zobrazování data
Automatické zaostření (AF)
Podle jednoho místa
Podle více míst
(Str. 20)
-3-
Vypnuto
Rok-Měsíc-Datum
Měsíc-Datum-Rok
Datum-Měsíc-Rok
(Str. 30)
Česky
Volič režimu
Ikona
OFF
Režim
Funkce
Off
Full Auto
Movie
Snímek – Plně automatický režim
Snímat – Režim film.
Portrait
Snímek – Režim portrét.
Landscape
Snímek – Režim krajina.
Close-up
SCENE
Vypnutí fotoaparátu
Scene
Snímek – Režim Detail (Makro)
Více dostupných režimů pro snímek.
(Více podrobností naleznete na straně 8 a 9)
LED diody
Typ
Stav
O
FF
Indikátor
napájení
(Power)
SCENE
Nesvítí
Vypnutý
Svítí zeleně
Připraven k pořizování
snímků
Bliká zeleně
Zaneprázdněn, když:
-Zpracovává snímek
-Je připojení k počítači
Svítí červeně
Došlo k chybě:
-Karta nebo paměť je plná
-Karta je poškozená
-Karta je chráněna proti
zápisu
Bliká červeně
Nedostatečně nabitá baterie
Kontrolka
Nesvítí
samo-spouš
Svítí červeně
tě
AF
Indikátor
blesku
FLASH
LCD
ON/OFF
OK
AF Dioda
Samospoušť je vypnutá
Nahrává video.
Bliká pomalu
červeně
Samospoušť odpočítává
prvních 8 sekund
Bliká rychle
červeně
Samospoušť odpočítává
poslední 2 sekundy
Nesvítí
Blesk je vypnutý.
Svítí červeně
Blesk bude použit při dalším
snímku.
Bliká červeně
Blesk se nabijí.
Nesvítí
Spoušť není zmáčknutá
Pokud je stisknutá spoušť
jen napůl, fotoaparát zaostřil
(Pozice S1)
Pokud je stisknutá spoušť
jen napůl, fotoaparát provádí
zaostření (Pozice S1)
Svítí zeleně
Bliká zeleně
-4-
Stav fotoaparátu
Česky
Směrové šipky
„ Šipka nahoru (c)
pro výběr v menu
„ Zapnutí a vypnutí
samospouště
„ Šipka vlevo (e) v
„ Šipka vpravo (f) v
režimu přehrání
přejdete na předchozí
snímek.
režimu přehrání
přejdete na další
snímek.
OK
„ Zapnutí a vypnutí
LCD obrazovky (
)
.
„ Automatické zaostření
„ Šipka dolů (f) pro výběr v menu
„ Tlačítko <Menu/OK>
„ Způsob snímání (jednotlivě
slouží pro vstup do
menu a použití
zvolené funkce
nebo sekvenčním snímáním)
Spoušť
S0
S1
Není zmáčknutá. Spoušť je vypnuta.
Stav zaostřování. Po zmáčknutí spouště
jen napůl začne zeleně blikat AF dioda.
Fotoaparát provádí automatické zaostření
(AF), automatickou expozici (AE) a
S0 Není zmáčknutá
S1 Zmáčknutá napůl
S2 Zmáčknutá na
doraz
automatické vyvážení bílé barvy (AWB).
S2
AF
FLASH
Stav snímání. Po zmáčknutí spouště na
doraz přestane AF dioda blikat a snímek
bude zaznamenán.
LCD
ON/OFF
OK
Aut. zaostření (AF)
Zelená dioda
-5-
Česky
Příprava fotoaparátu
Vložení SD/MMC paměťové karty a baterií
Úroveň stavu baterií je rozdělena do 3 stupňů, Plná
baterie, Slabá baterie a Nedostatečná baterie. Na LCD
obrazovce bývá pouze zobrazen symbol pro slabou a
nedostatečnou baterii.
2
–
Slot SD karty
POZNÁMKA
Ujistěte se, že jste správně vložili paměťovou kartu SD/MMC a baterie.
Pokud fotoaparát nepoužíváte, baterie vyjměte.
V případě, že baterie vložíte nesprávně, hrozí nebezpečí exploze. Používejte pouze baterie
stejného typu, nebo jejich ekvivalenty doporučené výrobcem. Použité baterie likvidujte
podle místních předpisů.
Vypnutí a zapnutí fotoaparátu
1
+
Opatrně zavřete kryt (tak aby zacvaknul).
Fotoaparát zapněte otočením voliče režimu z polohy
OFF (Vypnuto) do požadované pozice
(
). Pokud fotoaparát používáte
poprvé, doporučujeme vám použít plně automatický
režim ( ) (FULL AUTO). Po zapnutí fotoaparátu se
zeleně rozsvítí indikátor napájení (Power LED).
Fotoaparát vypnete přepnutím voliče režimu zpět do
polohy OFF (vypnuto) a indikátor napájení zhasne.
Volič režimu přepněte do
polohy plně automatický
režim
FF
„
„
„
Baterie
O
2
3
Otevřete kryt baterií a paměťové karty, zasuňte
SD/MMC paměťovou kartu (volitelné) a vložte dvě
nové baterie AA Ni-MH, nebo jednu novou Lithiovou
baterii CRV3.
SCENE
1
Indikátor napájení
Poznámka: Fotoaparát se automaticky vypne, pokud ho během 8 minut nepoužijete.
Zjištění celkového počtu pořízených a
zbývajících snímků
1
2
Fotoaparát zapněte.
Objeví se počet pořízených snímků spolu s počtem
snímků, které lze ještě na kartu uložit. Pokud máte
vloženou SD/MMC paměťovou kartu, na LCD bude
zobrazen počet pořízených a zbývajících snímků této
paměťové karty.
Poznámka: Zobrazený počet zbylých snímků se může
měnit v závislosti na nastaveném rozlišení a kvalitě.
Kvalita snímků a rozlišení
Oblast AF zaostření
Indikátor slabé baterie
Pokud začínají být baterie vybité, zobrazí se symbol slabé
baterie a indikátor napájení začne červeně blikat. Pokud jsou
baterie slabé, vyměňte je.
Indikátor slabé baterie
Celkové/zbývající snímky
-6-
Česky
Výběr jazyka, nastavení data a času
Po prvním zapnutím fotoaparátu se automaticky zobrazí nabídka volby jazyka. Po výběru
jazyka, se automaticky zobrazí nastavení data a času.
Šipka vlevo
Nastavení jazyka
1
2
Šipka nahoru
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte
požadovaný jazyk.
Volbu proveďte stiskem tlačítka <Menu/OK>.
Tlačítko <Menu/OK>
OK
Šipka vpravo
Šipka dolů
Nastavení data a času
1
Pomocí šipek Vlevo ( ) a Vpravo ( ) vyberte rok
(Year), měsíc (Month), datum (Date), hodinu (Hour) a
minutu (Min.).
2
3
Šipkami Nahoru ( ) a Dolů( ) hodnoty měníte.
Změnu potvrďte stiskem <Menu/OK>.
-7-
Česky
Pořizování statických snímků
Plně automatický režim <
> (Full auto)
Pokud začínáte, doporučujeme vám používat tento režim. V plně automatickém režimu pouze
zamíříte na subjekt a stisknete spoušť.
Režim Portrét < > (Portrait)
Tento režim použijte, když chcete udělat zřetelný portrét na rozmazaném pozadí.
Režim Krajina <
> (Landscape)
Automatický režim
Tento režim použijte k fotografování scenérií.
Režim Detail (Close-up)
SCENE
O
FF
Použijte tento režim, pokud chcete pořídit detail malých
objektů ze vzdálenosti 15 až 50 cm od objektivu.
Spoušť
1
2
Přepněte volič režimu do polohy plně automatický
režim, portrét, krajina nebo detail (
).
Požadovaný subjekt vyhledejte pomocí LCD nebo
hledáčku. Objektiv nastavte stisknutím tlačítka
přiblížení (
3
4
) nebo oddálení (
Volič režimu
Tlačítko mazání
AF
FLASH
Hledáček
).
LCD
ON/OFF
Stisknutím tlačítka spouště jen napůl zaostříte.
Tlačítko oddálení
Když AF dioda přestane zeleně blikat, stiskněte
Tlačítko přiblížení
tlačítko spouště naplno a zaznamenáte snímek.
5
Na LCD display se zobrazí náhled
pořízeného snímku po dobu přibližně 3 sekund.
Režim krajina
Režim portrét
Režim Detail (Makro)
Plně automatický režim
Režim scény
SCENE
O
FF
Indikátor napájení (Power)
-8-
OK
Zelená AF dioda
Česky
Fotografování pomocí režimu Scene (Scéna)
Kromě plně automatického režimu, portrétu, krajiny, filmu, detailu na voliči režimu, nabízí
fotoaparát více naprogramovaných režimů – sport (Sports), noční krajina (Night Landscape),
noční portrét (Night Portrait), museum (Museum) a protisvětlo (Backlight).
Režim Sport <
> (Sports)
Použijte tento režim, pokud chcete pořídit snímek rychle se pohybujícího objektu.
Poznámka: Během tohoto režimu vám doporučujeme použít sekvenční snímání. Během
sekvenčního snímání nelze použít samospoušť, blesk ani náhled.
Režim Noční krajina <
> (Night Landscape)
Tento režim použijte, pokud chcete snímat krajinu v noci nebo za soumraku.
Poznámka: Tento režim vypne blesk a nastaví malou rychlost uzávěrky. V tomto režimu
doporučujeme používat stativ.
Režim Noční portrét <
> (Night Portrait)
Tento režim použijte, pokud chcete pořídit portrét na rozmazaném pozadí v noci, za soumraku
nebo uvnitř objektu.
Poznámka: Tento režim zapne redukci červených očí (Red-eye deduction) a nastaví malou
rychlost uzávěrky. V tomto režimu doporučujeme používat stativ.
Režim Museum <
> (Museum)
Tento režim použijte k fotografování uvnitř objektů.
Poznámka: Tento režim vypne blesk a nastaví malou rychlost uzávěrky. V tomto režimu
doporučujeme používat stativ.
Režim Protisvětlo < > (Backlight)
Tento režim použijte při snímání subjektu v ostrém protisvětle.
Poznámka: Pokud chcete snímat pouze obrysy, vypněte blesk.
1
2
Volič režimu přepněte do polohy Scene (scéna)
Stiskem tlačítka <Menu/OK> se přepnete do menu fotografování.
Stiskem šipky dolů ( ) vyberte SCENE SETTING (nastavení
scény) a stiskněte opět tlačítko <Menu/OK>.
3
Stisknutím šipky nahoru ( ) nebo dolů ( ) vybírejte požadovaný
režim: sport <
museum <
4
5
6
>,
noční krajina <
> nebo protisvětlo<
>, noční portrét <
>,
>.
Stiskem tlačítka <Menu/OK> se vrátíte.
Šipkou nahoru ( ) zvolte EXIT MENU a stisknutím tlačítka
<Menu/OK> se vrátíte do režimu pořizování snímků.
Ikona zvoleného režimu se zobrazí uprostřed horního okraje LCD
obrazovky.
-9-
Česky
Záznam videoklipů
Režim Video vám umožňuje zaznamenávat video klipy.
Volič režimu přepněte do režimu video < >. Na
FF
O
1
Režim video
SCENE
LCD obrazovce se objeví ikona videokamery
>.
<
Poznámka: Během tohoto režimu není možné
používat blesk, ani digitální přiblížení a
Spoušť
oddálení. Během nahrávání videa není rovněž
možné používat optické přiblížení a oddálení.
2
Požadovaný subjekt vyhledejte na LCD
obrazovce.
Volič režimu
Tlačítko mazání
AF
FLASH
Hledáček
LCD
ON/OFF
OK
Zelená AF dioda
Tlačítko oddálení
Tlačítko přiblížení
3
Záznam video klipu spusťte stiskem tlačítka
spouště. Na LCD obrazovce bude zobrazen
nápis „REC.“ Záznam ukončíte opětovným
stisknutím tlačítka spouště.
-10-
Česky
Nastavení samospouště
Tento fotoaparát nabízí 2 rychlosti samospouště: 10 sekund (
) a 2 sekundy (
) nebo
vypnutou samospoušť (bez ikony).
1
Tlačítko samospouště (
Ve zvoleném režimu stiskněte tlačítko šipka
nahoru/samospoušť ( / ). Na LCD obrazovce se po
dobu 3 sekund objeví ikona samospouště. Pokud chcete
OK
změnit čas samospouště, stiskněte tlačítko samospouště
( ) znovu.
Na LCD obrazovce se zobrazí jedna z těchto ikon: (
) nebo ( ).
Ikona samospouště
2
3
4
Stiskněte tlačítko spouště.
Fotoaparát pípnutím zahájí odpočítávání.
Po zaznamenání snímku se samospoušť
automaticky vypne.
Poznámka: Pokud zvolíte režim sekvenčního snímání, samospoušť se automaticky
vypne.
-11-
)
Česky
Prohlížení statických snímků
Zobrazení statického snímku
1
2
Fotoaparát zapněte a stiskněte tlačítko přehrání
( ).
Tlačítko oddálení
Tlačítko přehrání
Stiskem šipky vlevo ( ) nebo vpravo ( ) můžete
AF
FLASH
snímky prohlížet. Vpravo dole na LCD
obrazovce je zobrazeno číslo aktuálního
LCD
ON/OFF
snímku a počet všech uložených snímků.
3
Opětovným stiskem tlačítka přehrát (
OK
Tlačítko přiblížení
) se vrátíte do režimu záznam.
Zvětšení statického snímku
Zobrazený snímek může být až šestinásobně zvětšen v přírůstcích 0,5 násobného zvětšení
na krok.
1
2
Zopakujte kroky 1 a 2 z části „Prohlížení statických snímků“
Stiskem tlačítka přiblížení ( ) nebo oddálení ( )
můžete snímek zvětšit nebo zmenšit. Tlačítko přiblížení
(
) nebo oddálení (
) také můžete držet stisknuté.
Potom snímek rychle zvětšíte na maximum nebo
zmenšíte na jeho původní velikost.
3
Stiskem tlačítka přehrání ( ) se vrátíte k původní
velikosti. Opětovným stiskem tlačítka přehrát ( ) se
vrátíte do režimu záznam.
Prohlížení video klipů
Pokud prohlížíte video klipy, klip bude přehrán
automaticky.
1
2
Fotoaparát zapněte a stiskněte tlačítko
přehrání ( ).
Stiskem šipky vlevo ( ) nebo vpravo ( )
vyberte video klip. Video klip se automaticky
začne přehrávat.
3
Opětovným stiskem tlačítka přehrát (
) se
vrátíte do režimu záznam.
-12-
Celkový čas tohoto videoklipu.
Česky
Spuštění prezentace snímků
1
2
3
Zopakujte kroky 1 a 2 z části „Prohlížení statických snímků“
Stiskem tlačítka <Menu/OK> se dostanete do nabídky.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) vyberte SLIDESHOW
(prezentace).
4
5
6
Stiskem <Menu/OK> se dostanete do další nabídky.
Vyberte START a stiskněte tlačítko <Menu/OK>. Prezentace začne
od prvního uloženého snímku po současný snímek v paměti.
Prezentace skončí po zobrazení posledního snímku, pokud je volba
Slideshow Loop (opakování prezentace) nastavena na OFF
(vypnutá), nebo kdykoliv když stisknete tlačítko <Menu/OK>.
Nastavení časového intervalu zobrazování prezentace
1
2
3
Zopakujte kroky 1 až 4 z části „Spuštění prezentace snímků“
Vyberte INTERVAL. Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) nastavte interval od 5 do
30 sekund.
4
Volbu proveďte stiskem tlačítka <Menu/OK>. Šipkou nahoru
( ) vyberte START a spustíte prezentaci.
Nastavení jednorázového nebo opakovaného přehrání
prezentace
1
2
3
4
Zopakujte kroky 1 až 4 z části „Spuštění prezentace snímků“
Vyberte LOOP (smyčka). Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkou nahoru (▲) nebo dolů (▼) vyberte ON (zapne
opakované přehrávání) nebo OFF (přehrání pouze jednou).
Volbu proveďte stiskem tlačítka <Menu/OK>. Šipkou nahoru
( ) vyberte START a spustíte prezentaci.
-13-
Česky
Přehrání na televizoru
1 Fotoaparát zapněte. Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
2 Šipkou nahoru (▲) nebo dolů (▼) vyberte SETUP (nastavení) a stiskněte tlačítko
<Menu/OK>.
3
4
Šipkou nahoru nebo dolů (▲▼) vyberte VIDEO OUT (video výstup) a stiskněte tlačítko
<Menu/OK>.
Vyberte televizní normu (NTSC nebo PAL).
Poznámka: V USA, Kanadě a asijských zemích nastavte NTSC. V evropských zemích
a v Číně nastavte PAL.
5
6
7
Dodaný AV kabel zapojte do fotoaparátu a video vstupu televizoru.
Zapněte televizor a jako vstup nastavte Video In. Zapněte fotoaparát.
Snímky se nyní budou zobrazovat na televizní obrazovce.
-14-
Česky
Zobrazení vlastností snímku
Tento fotoaparát poskytuje následující informace o vlastnostech snímku:
z
Kvalita a rozlišení snímku:
z
Jméno snímku
z
Datum a Čas
z
Citlivost podle normy ISO
z
Rychlost uzávěrky
z
Hodnotu clony
z
Režim
z
Kompenzace expozice (EV Compensation)
z
Barevný režim (pokud jsou nastaveny živé barvy – Vivid)
z
Ostrost
1
2
3
4
5
Tlačítko přehrání
AF
Fotoaparát zapněte. Stiskněte tlačítko přehrát (
).
FLASH
LCD
ON/OFF
OK
Stiskněte tlačítko <Menu/OK> a stiskem šipky dolů (▼) vyberte PICTURE INFO.
Informace zobrazíte stiskem tlačítka <Menu/OK>.
Stiskem šipky vlevo ( ) nebo vpravo ( ) můžete snímky prohlížet.
Stiskem tlačítka přehrát ( ) se vrátíte do režimu přehrání. Nebo stiskněte tlačítko
<Menu/OK> a vyberte EXIT MENU (opustit nabídku). Stiskněte tlačítko <Menu/OK> a
vrátíte se do režimu přehrání. Opětovným stiskem tlačítka přehrát (
režimu záznam.
-15-
) se vrátíte do
Česky
Vymazání snímků
Vymazání jednoho snímku v náhledu
1
Po pořízení snímku se zobrazí náhled. Během
zobrazení snímku můžete stisknout tlačítko
Tlačítko Menu/OK
Tlačítko přehrání
Tlačítko mazání
vymazat ( ).
AF
FLASH
LCD
ON/OFF
2
Šipkou dolů ( ) zvolte Yes (ano) a stisknutím tlačítka
OK
Šipka vlevo
Šipka nahoru
<Menu/OK> zvolený snímek vymažete. Pokud
vyberete NO (ne), obrázek zůstane uložen.
OK
Tlačítko Menu/OK
Šipka vpravo
Vymazání jednoho snímku v režimu přehrání
1
2
Stiskněte tlačítko přehrát (
).
Stiskem šipky vlevo ( ) nebo vpravo ( ) vyberte snímek, který
chcete smazat.
3
Stiskněte tlačítko smazat ( ) a objeví se potvrzovací okno.
Šipkou dolů ( ) zvolte Yes (Ano) a stisknutím tlačítka <Menu/OK>
zvolený obrázek vymažete.
4
Nebo můžete stisknout tlačítko <Menu/OK> a vybrat volbu
DELETE (smazat) šipkami nahoru nebo dolů ( / ). Stiskem
<Menu/OK> se dostanete do další nabídky.
5
Stiskem šipky dolů ( ) vyberte THIS IMAGE (tento snímek).
Snímek vymažete stiskem tlačítka <Menu/OK>. Stiskněte EXIT
(opustit), pokud chcete opustit nabídku mazání. Během mazání
obrázku se objeví
okno Deleting…
(mazání).
6
Stiskem tlačítka přehrát ( ) se vrátíte zpět. Nebo stiskněte
tlačítko <Menu/OK> a vyberte EXIT MENU (opustit nabídku).
Znovu stiskněte tlačítko <Menu/OK>. Opětovným stiskem tlačítka
přehrát (
) se vrátíte do režimu záznam.
-16-
Šipka dolů
Česky
Vymazání všech snímků
1
2
Stiskněte tlačítko přehrát (
).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>. Šipkou dolů ( ) nebo nahoru
( ) zvolte DELETE (smazat) a stisknutím tlačítka <Menu/OK>
se dostanete do nabídky mazání.
3
4
Vyberte All Images (všechny snímky).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>. Stiskem šipky nahoru nebo dolů
( / ) vyberte YES (ano) a všechny snímky budou vymazány.
Během mazání snímků se na LCD obrazovce objeví Deleting…
Formátování paměťové karty nebo vnitřní paměti
1
2
3
4
5
Zopakujte kroky 1 a 2 z části „Vymazání všech snímků“
Vyberte FORMAT INTERNAL (formátovat vnitřní paměť) nebo FORMAT CARD
(formátovat paměťovou kartu – pouze pokud je vložena)
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkou dolů ( ) nebo nahoru ( ) zvolte YES (ano) a stisknutím tlačítka <Menu/OK>
provedete formátování vnitřní paměti nebo paměťové karty.
Během formátování bude na LCD obrazovce zobrazeno Formating…
-17-
Česky
Nastavení režimu záznam
Vypnutí LCD obrazovky mezi fotografováním
1
2
V režimu záznam stiskněte tlačítko zapnutí/vypnutí LCD
( /) a vypnete LCD obrazovku.
Pokud chcete LCD zapnout, stiskněte znovu tlačítko
zapnutí/vypnutí LCD ( /).
OK
Zapnutí/vypnutí LCD( /)
Poznámka: LCD obrazovka se vypne automaticky, pokud
fotoaparát nepoužijete jednu minutu.
Vypnutí LCD když je fotoaparát zapnutý
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkou dolů ( ) nebo nahoru ( ) vyberte nabídku
SETUP (nastavení).
3
4
5
6
7
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Vyberte LIVEVIEW („živý pohled“).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Vyberte OFF (vypnout) a změnu potvrďte stiskem
tlačítka <Menu/OK>.
Šipku nahoru nebo dolů ( / ) vyberte EXIT MENU (opustit nabídku). Stiskněte tlačítko
<Menu/OK>.
8
Šipku dolů ( /) vyberte EXIT MENU (opustit nabídku). Stiskem tlačítka <Menu/OK> se
vrátíte do režimu záznam.
-18-
Česky
Nastavení režimu blesku
Tento fotoaparát nabízí čtyři režimy blesku: AUTO (automatický ), FLASH OFF < >
(vypnutý blesk), FLASH ON < > (zapnutý blesk) a RED-EYE reduction < > (redukci
červených očí).
Tlačítko Menu/OK
Přepínáním tlačítka blesk ( ) vyberte požadovaný režim
Tlačítko přehrání
blesku. Následující diagram ukazuje režimy blesku:
Tlačítko Blesk
AF
FLASH
LCD
ON/OFF
OK
Způsob snímání
Fotoaparát nabízí režim sekvenčního snímání, kdy jsou na jedno zmáčknutí spouště
zaznamenány 2 snímky.
Režim jednotlivých snímků: Je pořízen pouze jeden snímek.
Režim sekvenčního snímání < > (Burst mode): Po stisknutí spouště jsou pořízeny 2
snímky. Pokud vyberete režim sekvenčního snímání, není možné použít ani samospoušť, ani
blesk. Režim sekvenčního snímání se vypne, pokud vypnete fotoaparát.
1
2
V režimu záznam stiskněte tlačítko sekvenčního snímání ( ) a na LCD obrazovce
bude po dobu 4 sekund zobrazeno Burst mode (sekvenční snímání).
Pokud se chcete vrátit k režimu jednoho snímku, stiskněte znovu tlačítko sekvenčního
snímání (
).
OK
Tlačítko sekvenčního snímání (
-19-
)
Česky
Nastavení automatického zaostření (AF)
Tento fotoaparát nabízí funkci automatického zaostření podle jednoho místa (Single-zone) a
podle více míst (Multi-zone). V režimu LifeView („živé zobrazení“) opakovaným stiskem šipky
vpravo ( ) vyberte oblast automatického zaostření uprostřed → vpravo → vlevo →
více míst, jak je znázorněno níže.
Poznámka:
OK
Šipka vpravo
Pokud je zapnuto digitální přiblížení, výběr oblasti automatického zaostření
není dostupný.
z Pokud automatické zaostření (AF) není dostupné, tak závorky automatického
zaostření budou červené.
z
Nastavení rozlišení snímku
Tento fotoaparát nabízí 4 druhy rozlišení snímků: 4M (2272 x 1704 pixely), 4M 3:2 (2272 x
1520 pixely), 2M (1600 x 1200 pixelů) a VGA (640 x 480 pixelů).
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami dolů ( ) nebo nahoru ( ) vyberte RESOLUTION (rozlišení).
Stiskem <Menu/OK> se dostanete do další nabídky.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) vyberte požadované rozlišení.
Změnu potvrďte stiskem <Menu/OK>.
-20-
Česky
Nastavení kvality snímku
Tento fotoaparát může nastavovat úroveň komprese snímků formátu JPG. Pokud je zvolena
lepší kvalita obrazu, je použit menší kompresní poměr ale snímek zabírá více místa v paměti.
Fotoaparát podporuje 3 nastavené režimy: Best (
) (nejlepší), Better (
)(lepší) a
Good ( ) (dobrý).
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte IMAGE QUALITY
(kvalita snímku). Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
3
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte požadovanou
kvalitu. Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Nastavení kompenzace expozice
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů ( ) vyberte EV
COMPENSATION.
3
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>. Šipkami nahoru ( ) nebo
dolů( ) nastavte hodnotu EV.
4
Volbu proveďte stiskem tlačítka <Menu/OK>.
Nastavení vyvážení bílé barvy
Tento fotoaparát nabízí tyto nastavení vyvážení bíle barvy: Auto (bez ikony), Sunny ( )
(jasno), Cloudy ( ) (zataženo), Tungsten ( ) (žárovka) a Fluorescent ( ) (zářivka).
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) vyberte WHITE BALANCE
(vyvážení bílé barvy).
3
4
5
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) vyberte nastavení vyvážení
bílé barvy.
Nastavení potvrďte stiskem <Menu/OK>.
-21-
Česky
Citlivost podle normy ISO
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte ISO
SPEED (citlivost podle normy ISO).
3
4
5
Stiskem <Menu/OK> se dostanete do další nabídky.
Můžete vybrat z: Auto (automaticky), ISO100/200/400
Volbu proveďte stiskem tlačítka <Menu/OK>.
Nastavení automatického měření
expozice (AE)
Tento fotoaparát nabízí 3 režimy automatického měření expozice: Average ( ) (na základě
průměrných hodnot z celé plochy snímače), Center
Weighted (měří se oblast středu snímku) a Spot (
)
(Bodové).
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami nahoru (c) nebo dolů (d)
vyberte AE METERING (automatické měření
expozice).
3
4
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) vyberte požadovaný
režim měření.
5
Volbu proveďte stiskem tlačítka <Menu/OK>.
Nastavení ostrosti
Tento fotoaparát nabízí 3 úrovně ostrosti snímku: High (vysoká), Medium (střední) a Low
(nízká).
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) vyberte
SHARPNESS (ostrost).
3
4
5
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Vyberte úroveň ostrosti.
Změnu potvrďte stiskem <Menu/OK>.
-22-
Česky
Nastavení barevného režimu
Tento fotoaparát nabízí 4 barevné režimy: Normal (normální), Vivid (živé barvy), Black &
White (černobílý) a Sepia (odstíny hnědé).
1
2
3
4
5
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte COLOR (barva).
Stiskem <Menu/OK> se dostanete do další nabídky.
Nastavte požadovaný režim.
Změnu potvrďte stiskem <Menu/OK>.
-23-
Česky
Nastavení formátu pro uspořádání digitálního
tisku (DPOF)
Nastavení DPOF vám umožňuje vybrat snímky uložené na SD kartě. Je to výhodné, pokud
tisknete přímo na DPOF kompatibilní tiskárně.
Nastavení DPOF pro tisk jednoho snímku
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko přehrát (
).
Stiskem šipky vlevo ( ) nebo vpravo ( ) vyberte snímek, který chcete vytisknout.
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipkou dolů ( ) zvýrazněte DPOF a stisknutím tlačítka
<Menu/OK> se dostanete do nabídky Printer Order
(uspřádání tisku).
5
Šipkou dolů ( ) nebo nahoru ( ) zvýrazněte SET
CURRENT (vybrat aktuální) a stisknutím tlačítka
<Menu/OK> se dostanete do dialogového okna
nastavení množství.
6
7
Šipkami nahoru ( ) nebo dolů( ) nastavte počet kopií
od 0 do 99.
Stiskem tlačítka <Menu/OK> provedete změnu
nastavení DPOF.
Nastavení DPOF pro tisk všech snímků v paměti
1
2
Zopakujte kroky 1 až 4 z části „Nastavení DPOF pro tisk jednoho snímku“
Vyberte SET ALL (vybrat všechny) a stiskem tlačítka
<Menu/OK> se dostanete do dialogového okna nastavení
množství.
3
Dále postupujte podle kroků 6 až -7 v části „Nastavení
DPOF pro tisk jednoho snímku“
Poznámka: DPOF není funkční během režimu Video.
-24-
Česky
Nastavení ochrany proti vymazání
Umožňuje vám nastavit ochranu snímků, uložených jak na paměťové kartě, tak ve vnitřní
paměti, před nechtěným vymazáním.
1
2
Stiskněte tlačítko přehrát (
).
Šipkou dolů ( ) nebo nahoru ( ) zvýrazněte PROTECT IMAGE (chránit snímek) a
stiskněte tlačítko <Menu/OK>. Stiskem <Menu/OK> se dostanete do další nabídky.
Ochranu zrušíte opětovným stiskem <Menu/OK>.
3
4
Ikona ochrany (
) se zobrazí v pravém horním rohu LCD obrazovky.
Šipkou nahoru ( ) zvolte EXIT MENU a stisknutím tlačítka <Menu/OK> se vrátíte do
režimu přehrání. Opětovným stiskem tlačítka přehrát ( ) se vrátíte do režimu záznam.
-25-
Česky
Přesun snímků z vnitřní paměti na kartu
Fotoaparát má vestavěnou vnitřní paměť 16MB. Pokud do fotoaparátu vložíte paměťovou
kartu, můžete na ni přesunout snímky z vnitřní paměti.
Poznámka: Tato funkce je dostupná pouze, je-li vložená paměťová karta.
1
2
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko přehrát (
).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte MOVE IMAGE (přesunout snímek). Stiskněte
tlačítko <Menu/OK>.
Vyberte THIS IMAGE (tento snímek) nebo ALL
IMAGES (všechny snímky), které chcete
přenést na kartu a stiskněte <Menu/OK>.
Pokud vyberete ALL IMAGES (všechny
snímky), zobrazí se okno žádající potvrzení.
Vyberte YES (ano) a stiskněte tlačítko <Menu/OK>. Na LCD obrazovce se zobrazí
Moving…(přesunuji). Pokud na kartě SD/MMC není dostatek místa, zobrazí se na LCD
displeji First “n” images are moved (Bylo přesunuto prvních “n” snímků).
-26-
Česky
Nastavení fotoaparátu
Tovární nastavení:
Funkce
Tovární nastavení
Výchozí scéna
Samospoušť
Interval zobrazování během prezentace
Opakování prezentace
LiveView (živý pohled)
Režim blesku
Způsob snímání
Oblast Automatického zaostření
Rozlišení snímků
Kvalita snímku
Kompenzace expozice
Vyvážení bílé barvy
Citlivost podle normy ISO
Automatické měření expozice (AE)
Ostrost
Barva
Hlasitost fotoaparátu
Digitální přiblížení
Zobrazování data
-27-
Sport (Sports)
Vypnutá
5 sekund
Vypnuto
Zapnuto
Automatický
Jediný snímek
Střed
4M
Nejlepší
0
Automatické
Automatická
Vážený střed
Střední
Normální
Slabá
Zapnuté
Vypnuto
Česky
Obnovení továrního nastavení
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) zvýrazněte
nabídku SETUP (nastavení).
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Vyberte RESET SETTINGS (obnovení nastavení)
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Zvolte RESET (obnovit) a stiskem tlačítka <Menu/OK>
obnovíte nastavení. Pokud si přejete ponechat své
nastavení, stisknete CANCEL.
7
Šipku nahoru nebo dolů ( / ) vyberte EXIT MENU
(opustit nabídku). Press <Menu/OK>.
8
Šipkou dolů ( ) vyberte EXIT MENU (opustit nabídku).
Stiskem tlačítka <Menu/OK> se vrátíte do režimu
záznam.
Nastavení digitální ho zvětšení
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) zvýrazněte
nabídku SETUP (nastavení).
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Šipku nahoru nebo dolů ( / ) vyberte DIGITAL ZOOM
(digitální zvětšení).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Vyberte OFF (vypnout) a vypnutí digitálního zvětšení
potvrďte stiskem tlačítka <Menu/OK>. Pokud tuto funkci
chcete zapnout, zvolte ON.
Poznámka: Pokud chcete tuto funkci zapnout, musíte mít
zapnutou LCD obrazovku a optické zvětšení musí dosahovat
svého 3 násobného maxima. Pomocí digitálního zvětšení
můžete zvětšovat od 1,1 násobku až do 3,3 násobku s
přírůstkem 0,1 na krok.
-28-
Česky
Nastavení hlasitosti fotoaparátu
Úroveň hlasitosti na vašem fotoaparátu můžete nastavit na: High (vysokou), Low (nízkou)
nebo na Off (vypnout).
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte nabídku SETUP
(nastavení).
3
4
5
6
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte CAMERA
SOUNDS (zvuky fotoaparátu).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Vyberte požadovanou úroveň hlasitosti a volbu potvrďte
stiskem tlačítka<Menu/OK>.
Nastavení uložení snímků
Tento fotoaparát vám umožňuje ukládat snímky jak do vnitřní paměti, tak na paměťovou kartu.
1
2
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) zvýrazněte nabídku
SETUP (nastavení).
3
4
5
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte IMAGE
STORAGE (uložení snímků). Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Pokud zvolíte AUTO (automaticky), snímky budou ukládány
na paměťovou kartu. Pokud zvolíte INTERNAL (vnitřní),
snímky budou ukládány do vnitřní paměti. Změnu potvrďte stiskem <Menu/OK>. Na
LCD obrazovce se zobrazí Memory Card… (načítání paměťové karty) nebo Reading
Internal Memory… (načítání vnitřní paměti).
-29-
Česky
Nastavení zobrazování data
Tento fotoaparát disponuje funkcí zobrazení data na snímku. Zobrazení data může být
nastaveno na: Off (vypnuto), Y(Year)-M(Month)-D(Date) (rok, měsíc, datum),
M(Month)-D(Date)-Y(Year) (měsíc, datum, rok), D(Date)-M(Month)-Y(Year) (datum, měsíc,
rok).
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) zvýrazněte nabídku SETUP (nastavení).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte DATE STAMP (zobrazování data).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
5
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte požadované nastavení. Změnu potvrďte
stiskem <Menu/OK>.
-30-
Česky
Osobní nastavení
Můžete si vybrat snímek, který se bude objevovat po zapnutí
fotoaparátu jako vaše logo.
1
2
3
4
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) zvýrazněte nabídku
SETUP (nastavení).
Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
Stiskem šipky nahoru nebo dolů ( / ) vyberte CUSTOMIZE
(přizpůsobit). Stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
5
Zvolte THIS IMAGE (tento snímek) a šipkami vlevo nebo
vpravo ( / ) vyberte snímek, který chcete nastavit jako logo
Změnu potvrďte stiskem <Menu/OK>. Vypněte fotoaparát a
znovu ho zapněte. Místo uvítací obrazovky uvidíte vámi
zvolený snímek.
Poznámka: Než si snímek vyberete, ujistěte se, že je uložen ve vnitřní paměti. Pokud je
uložen na SD/MMC kartě, ujistěte se, že je IMAGE STORAGE (uložení dat) v nabídce
SETUP (nastavení) přepnuto na AUTO.
6
Pokud chcete nastavit zpět původní uvítací obrazovku,
šipkou dolů ( ) zvýrazněte DEFAULT LOGO (výchozí logo)
a stiskněte tlačítko <Menu/OK>.
-31-
Česky
Instalace programu
Instalace softwarového/hardwarového ovladače
CD-ROM s programem vložte do mechaniky Měla by se sama zobrazit nabídka instalace
(viz níže). Pokud se instalační program z CD sám nespustí, klikněte na: Start → Spustit…, a
napište "D:\setup.exe" kde D:\ je mechanika CD-ROM
K dispozici jsou dvě volby instalace: Automatic Installation (Automatická instalace) a Custom
Installation (Vlastní instalace). Automatic Installation (Automatická instalace) je
doporučena.
Automatická instalace
Automatická instalace nainstaluje všechny programy z CD disku do vašeho počítače. Když
jste dotázání na přijetí licenčních podmínek programového vybavení třetích stran
na počátku instalace, klikněte na “Yes” a instalace bude pokračovat.
Licenční podmínky Ulead
Když budete požádáni o restartování počítače, uložte a ukončete všechny spuštěné
aplikace, abyste nepřišli o neuložená data a vyberte Yes, I want to restart my computer now
(Ano, chci nyní restartovat tento počítač) a kliknutím na tlačítko OK dokončíte instalaci
programu. Po restartování počítače, bude automaticky nainstalován program Acrobat
Reader. (Poznámka: Po restartování počítače nechte CD-ROM v mechanice. CD-ROM
vyjměte až po nainstalování všech aplikací.)
-32-
Česky
Vlastní instalace
Vlastní instalace vám umožňuje vybrat si programy, které budou do vašeho počítače
nainstalovány.
V předchozím menu zvolte Custom (vlastní) a klikněte na Next (další). Objeví se následující
obrazovka:
1
Zatrhněte požadované aplikace a pokračujte v instalaci kliknutím na Next (další).
2
Během instalace se řiďte pokyny obrazovce pro každý instalovaný program. Instalace
proběhne v pořadí pole předešlé nabídky.
3
Po nainstalování všech programů klikněte na Yes, I want to restart my computer now
(Ano, chci nyní restartovat tento počítač) a klikněte na Finish (dokončit).
Poznámka: Informace jak používat Ulead Photo Explorer a Video Studio naleznete na
www.ulead.com.
Stažení a přenos souborů do počítače
1
Menší konec USB kabelu zapojte do portu USB/AV na vašem fotoaparátu. Druhý konec
USB kabelu zapojte do USB portu vašeho počítače.
2
3
Fotoaparát zapněte. Ujistěte se že jsou vloženy baterie.
Klikněte na Tento počítač a otevřete Vyměnitelný disk (D:\) nebo další dostupné písmeno
pro vyměnitelný disk (Tento fotoaparát se chová jako velkokapacitní paměťové zařízeni,
takže bude vašim počítačem detekován jako nové hardwarové zařízení). Na této
jednotce uvidíte složku pojmenovanou „DCIM“. Kliknutím otevřete tuto složku a
opětovným kliknutím otevřete další složku „nnnX430“ (nnn = 100-999). Vaše snímky a
video klipy jsou uloženy v této složce.
Poznámka: Pokud používáte Windows XP, otevře se průvodce
Windows a můžete vybrat operaci stažení, prohlédnutí nebo
přehrání digitálních souborů z nabídky (viz níže).
-33-
Česky
4
Soubory, které chcete stáhnout do počítače, zvýrazněte a vyberte si jednu
z následujících možností přesunu:
a. Kopírovat a Vložit
Pravým tlačítkem myši klikněte na zvýrazněné soubory a z nabídky vyberte Kopírovat.
Na vašem počítači se přepněte do místa, kam chcete soubory kopírovat a opět klikněte
pravým tlačítkem myši a z nabídky vyberte „Vložit“.
b. Uchop a táhni
Zobrazte jak zdrojovou, tak cílovou lokaci, ve zdrojové lokaci klikněte na zvýrazněné
soubory a držte tlačítko. Soubory přetáhněte do cílové lokace a tlačítko pusťte.
Jak stáhnout snímky pomocí aplikace Ulead Photo Explorer
Následující instrukce popisují přenos vašich digitálních souborů pomocí aplikace třetí strany.
1
Fotoaparát připojte k počítači.
2
Fotoaparát zapněte.
3
4
5
6
7
Spusťte Ulead Photo Explorer kliknutím na Start → Programy → Ulead → Ulead Photo
Explorer → Photo Explorer 8SE Basic.
Otevřete Folders (složky) v horní liště programu.
Klikněte na Vyměnitelný disk (D:\) nebo další dostupné písmeno pro vyměnitelný disk.
Otevřete složku DCIM → nnnX430.
Vaše soubory jsou uloženy v této složce.
Poznámka: Program Ulead Photo Explorer používejte jen k prohlížení snímků.
K prohlížení video klipů použijte program Ulead Video Studio nebo Windows Media
Player.
-34-
Česky
Vyhledání a odstranění závad
Příčina
Řešení problému
Fotoaparát nejde zapnout.
Baterie mohou být vybité.
z Vložte nové baterie.
z Baterie jsou nesprávně vložené.
z Baterie vložte správným způsobem, tak aby
souhlasila polarita.
Fotoaparát se sám vypíná.
z Stiskem jakéhokoliv tlačítka fotoaparát zapněte.
LCD obrazovka se sama vypíná.
z Stiskem jakéhokoliv tlačítka obrazovku zapněte.
Baterie jsou vybité.
Na LCD se zobrazí ikona slabé
z Vložte nové baterie.
baterie a fotoaparát se vypne.
Špatný formát paměťové karty.
Na LCD se zobrazí The Card
Requires Formatting (karta potřebuje z Zformátujte paměťovou kartu.
zformátovat)
Na LCD se zobrazí Card Full (karta je Na paměťové kartě již není dostatek místa pro uložení
plná)
snímku.
z Vložte novou paměťovou kartu, nebo ze stávající
vymažte nepotřebné snímky.
Karta je chráněna proti zápisu.
Karta je chráněna přepínacím mechanismem.
z Přepněte ho do odemčené polohy.
Nedostatek místa v paměti na otočení snímku.
Nedostatek paměti pro splnění
z Z paměti vymažte nepotřebné snímky.
požadavku.
Na obrazovce televizoru se
Zvolili jste nesprávný televizní výstup.
nezobrazují snímky.
z Nastavte odpovídající televizní normu, jakou
používá váš televizor.
Nedostatek místa na kartě.
z Z paměti vymažte nepotřebné snímky.
-35-
Česky
Technická specifikace
POPIS
Snímací prvek
SPECIFIKACE
1/2.7” CCD se 4 milióny čtverečních pixelů
4M (2272 x 1704 pixelů)
4M (2272 x 1520 pixelů)
Rozlišení statických snímků
2M (1600 x 1200 pixelů)
VGA (640 x480 pixelů)
Formát statických snímků
JPEG (Exif 2,2)
Rozlišení režimu video
320x240, 20 snímků za sekundu se zvukem
Formát video klipů
MJPEG
Kompresní poměr
4:3
Vnitřní paměť
16MB
Slot paměťové karty
SD/MMC
LCD displej
1.8" TFT
Clona
F2.8 - F4.9
Přiblížení
3 x optické zvětšení a 3,3 x digitální zvětšení
f = 5.6 - 16.8 mm(ekvivalent 135, f=36 - 108mm)
Ohnisková vzdálenost
Hledáček
Auto: 0.5M~ nekonečno
Detail (Makro): 15cm ~ 50cm
Optický
Zobrazování data
Ano, nastavitelné uživatelem
odpovídající normě ISO
Auto, ISO100/200/400
Rozsah zaostření:
Blesk
Automatický, zapnutý, vypnutý, redukce červených očí
Režim záznamu
Film, plně automatický, portrét, krajina, detail, nastavená scéna
Nastavená scéna
Sport, noční krajina, noční portrét, museum, protisvětlo
Závit stativu
Formát pro uspořádání
digitálního tisku (DPOF)
Expozice
Ano
Verze 1,1
Automatická, ruční
Čas expozice
Automatický
Korekce expozice
Volitelná +/-2.0 EV po 0,3 EV na krok
Center Weighted (Vážený střed), Average (na základě
průměrných hodnot), Spot (Bodové)
10 sekund, 2 sekundy, vypnutá
Měření expozice
Samospoušť
Vyvážení bílé barvy
Parametry snímku
AV normy
Reproduktor
Baterie
Operační systém
Rozměry
Hmotnost
automatické, jasno, polojasno, žárovka a zářivka
Ostrost: vysoká, normální, nízká
Barevný režim: Normální, živé barvy, černobílý a odstíny hnědé
PAL/NTSC
Ano, mono
2x baterie AA Ni-MH (doporučená), nebo 1x Lithiová bateriei
CRV3.
Windows 98SE/Me/2000/XP
95 mm (Š) x 65 mm(V) x 34 mm(H)
3.7” (Š) x 2.6” (V) x 1.3” (H)
165 g (bez baterie)
5.8 oz (bez baterie)
-36-