Prospekt

Transkript

Prospekt
379-404
k
CENTORA
MF7200
Řada MF 7200: Vysokokapacitní sklízecí mlátičky s vytřásadly
2 typy plus verze se systémem Auto Level
VIZE INOVACE VEDUCÍ POZICE KVALITA SPOLEHLIVOST PODPORA HRDOST ZÁVAZEK
Je čas sklizně
Produkce kulturních plodin má mnoho
proměnných faktorů, se kterými se pěstitel
musí vyrovnávat pro dosažení maximálních
výnosů při minimálních nákladech.
V každém období cyklu pěstování
plodin musí být přijímána kritická
rozhodnutí pro dosažení výrobních
cílů.
Doba sklizně je bod, ve kterém se
všechna tato rozhodnutí přemění
na skutečný výnos; čas, kdy se
dozvídáte, zda byl realizován
potenciál plodiny a podtržený
součet finanční návratnosti.
V takto důležité době, kdy je stále
ještě nutné počítat se změnami
plodiny i počasí, je životně důležité
provést správnou volbu při výběru
sklízecí mlátičky, která Vám
pomůže sklidit veškerou slávu.
Nová řada sklízecích mlátiček
CENTORA od Massey Ferguson
byla navržena tak, aby dokázala
pracovat s Vašimi plodinami ve
Vašich podmínkách pro přemístění
plodiny z pole do místa skladování.
Minimalizace nákladů a stresu,
realizování a zvyšování Vašich
zisků i v případech, kdy se čas i
příroda spikly proti Vám.
02
03
PowerFlow
- Být lepší než ostatní
Jednoduše řečeno, PowerFlow je
nejúčinnější žací lišta, jakou dnes
můžete najít na jakékoliv sklízecí
mlátičce. Již od roku 1976 je
sklizeň s žací lištou PowerFlow pro
uživatele snazší a více zisková.
Dvě jeho klíčové charakteristiky,
masivní vzdálenost mezi
kosou a průběžným šnekovým
dopravníkem a výkonný pásový
šikmý dopravník, představují
kombinaci pro špičkové a
rovnoměrné podávání materiálu do
stroje. Pracuje se všemi plodinami
a za všech podmínek.
S žací lištou PowerFlow můžete
volit tyto řídicí systémy:
Přednastavená výška strniště
pro snadné otáčení na souvrati
Pouhým jedním stisknutím spustíte
žací lišta do Vámi nastavené
polohy. Dvojitým stisknutím
zvednete žací lišta pro dokonalé
otáčení na souvrati.
Regulace výšky strniště
Plynule reguluje výšku strniště
při sklizni na celém poli pro
rovnoměrnou výšku strniště.
Systém regulace výšky strniště
umožňuje přednastavit čtyři výšky
sečení.
04
Regulace přítlaku na povrch
půdy
Umožňuje kopírování povrchu
půdy žací lištou a určuje minimální
možnou výšku sečení pro plodiny
s polehlým porostem, například
při sklizni luštěnin nebo travního
semena, bez rizika shrnování půdy.
Regulace přítlaku na půdu Vám
umožňuje bez starostí zrychlit
sklizeň v obtížných podmínkách.
Žací lišta Auto Level
Neustálé vyrovnávání lišty na levé
a pravé straně zajišťuje kopírování
terénních nerovností na poli.
Svažitá nebo nerovná pole nejsou
žádnou překážkou pro dosahování
maximálních výsledků.
Automatická regulace otáček
přiháněče
Reguluje otáčky přiháněče pro
zajištění požadovaného poměru
pojezdové rychlosti vpřed a
obvodové rychlosti přiháněče.
Systém kosy Schumacher
S nejúčinnější žací potřebujete
i špičkovou kosu. Žací lištay
PowerFlow jsou vybaveny
systémem Schumacher, který
nabízí vysokou výkonnost a velkou
odolnost. Proces sečení "pod a
přes" dodává kvalitní sečení za
všech podmínek.
Šnekový dopravník pro sklizeň
řepky olejné
Volitelný šnek pro sklizeň řepky
lze použít pro zvýšení výkonnosti
při sklizni vysokých plodin.
Hydraulicky poháněný šnekový
dopravník je umístěný nad
standardním šnekem. Umožňuje
značné zvýšení pojezdové rychlosti
vpřed a zajistí extrémně rychlou
sklizeň řepky olejné ve srovnání s
běžnými žacími lištami.
Lze použít sklopné děliče porostu
pro rychlé otáčení a bezpečnost.
Zvedače porostu lze v případě
potřeby přemontovat z jejich
úložné polohy na žací lišta.
01. Přehledně PowerFlow.
02-03. Vysoce výkonná kosa
Schumacher.
04. Vysoce kapacitní šnek pro
sklizeň řepku.
05. Sklopné děliče porostu.
06. Skupinové přípojky.
07. Snadný přístup k hnacím
ústrojím umožňuje bezproblémovou údržbu.
01
02
03
04
05
06
07
05
Vysoce výkonný výmlat
pro maximální separaci
zrna
Toto je srdce stroje. 95 % výmlatu a separace zrna se odehrává
právě zde, proto je konstrukce tohoto ústrojí rozhodující.
Jedinečná konstrukce mláticího
bubnu a koše zajišťuje maximální
výmlat a separaci při sklizni všech
plodin.
je využívaná proto, aby došlo k
uvolnění veškerých zachycených
zrn před načechráním slámy a
jejím dopravením na vytřásadla.
Mláticí buben má osm mlatek
připevněných na opěrných
lištách. Mlatky jsou vyztuženy
pro extrémní pevnost a odolnost.
Tato konstrukce rovněž zvyšuje
obvodovou hmotu bubnu a zvyšuje
moment setrvačnosti, který
zajišťuje plynulý a rovnoměrný
průchod materiálu.
Obráceně lze zvolit nízké otáčky a
velkou vzdálenost pro velmi suchý,
křehký porost, kdy je požadováno
zachovat kvalitu slámy.
Vysoce propustný mláticí koš
má řadu jedinečných vlastností.
Před mláticím košem je upevněná
přídavná mláticí lišta, která
zahajuje výmlat dříve.
Vzdálenost mezi touto přídavnou
lištou a první lištou mláticího koše
je pevná. Tím je zajištěný důkladný
výmlat, takže klasňovací plechy
nebo krycí lišty nejsou požadovány
při sklizni plodin s obtížným
výmlatem.
Jednoduchost rotačních
separátorů
Otáčky rotačního separátoru
a vzdálenost koše lze snadno
seřizovat:
Vysoké otáčky a malá vzdálenost
pro těžkou slámu a vlhké podmínky
06
Konstantní průchod (Constant
Flow) pro "chytrou" práci
Klíčem ke zvýšenému výkonu je
udržování sklízecí mlátičky ve zcela
naplněném stavu. Pokud porost
řídne, sklízecí mlátička potřebuje
více materiálu, aby všechna ústrojí
pracovala se 100% účinností.
Constant Flow tohoto stavu
dosahuje snímáním zatížení
mláticího bubnu a elektronickou
regulací pojezdové rychlosti vpřed
podle podmínek plodiny.
Výnosy lze zvýšit až o 15 % při
sklizni široké řady plodin.
Charakteristiky a výhody
Mláticí buben s 8 mlatkami
a vysoce odolnými opěrnými
lištami:
Charakteristiky: Vysoká
setrvačnost, rovnoměrné podávání
materiálu konstantní rychlostí.
Výhody: Dlouhá životnost.
Mláticí koš s velkou
průchodností nabízí:
Charakteristiky: Přídavná přední
mláticí lišta, zahajující výmlat,
pevná plocha mezi přídavnou
lištou a první lištou mláticího koše,
úhel opásání 117,5°.
Výhody: Zajišťuje vysokou čistotu
zrna maximální separací.
Elektrické nastavování
vzdálenosti mláticího koše a
otáček bubnu prostřednictvím
jednotky Datavision
Charakteristiky: Snadné
nastavování během sklizně.
Výhody: Maximální výnosy.
Rotační separační ústrojí
Charakteristiky: Snadné
nastavování pro různé plodiny a
podmínky, maximální separace
zrna, minimální poškození slámy.
Výhody: Všestranné využití stroje.
01. Jedinečné mláticí ústrojí Massey Ferguson.
02. Snímač otáček systému
konstantního průchodu materiálu
(Constant Flow) namontovaného
na hnací řemenici mláticího bubnu
se zvýšenou pevností.
03. Mlatky bubnu s odolnými
opěrnými lištami.
04. Vysoká pevnost, velká
setrvačnost mláticího ústrojí se
třemi bubny.
01
02
03
04
07
Systém kontroly zrna
HiStream 100
Systém kontroly zrna HiStream 100 je navržen pro
zpracování až 100 tun materiálu za hodinu.
Čistění zrna začíná na dvou
přívodních žlabech. Dlouhý zdvih
zajišťuje účinný pohyb velkého
objemu zrna a plev.
Žlaby, nesené masívními držáky,
zahajují proces čistění, kdy lehčí
plevy vzlínají do horní vrstvy
materiálu.
Dvě kaskády kláves s proudem
vzduchu od ventilátoru zajišťují, že
veškeré plevy budou vyfoukány ze
stroje. Elektronicky nastavitelná
síta v kombinaci s konstantním
tlakem vzduchu od ventilátoru
(rovněž nastavitelným z kabiny)
zajišťují, že máte konečnou kvalitu
zrna plně pod kontrolou.
Vrácený materiál je zpracováván
samostatným domlacovačem,
který rovnoměrně odděluje
čisté zrno přímo na stupňovitou
dopravní desku, aby nedocházelo
k opětovnému smíchání se slámou.
08
Charakteristiky a výhody
Samostatný domlacovač
Charakteristiky: Provádí
opakované mlácení materiálu tak,
aby nedocházelo ke smíchání zrna
se slámou.
Výhody: Vyšší výkonnost.
Elektrické nastavování sít a
ventilátoru pomocí jednotky
Datavision
Charakteristiky: Snadné
nastavování v průběhu sklizně,
snadná změna nastavení pro různé
plodiny.
Výhody: Maximální výnosy.
Vysoké dělicí lišty stupňovité
dopravní desky
Charakteristiky: Nižší ztráty zrna
při práci na svahu.
Výhody: Brání nadměrnému
zatížení sít odváděním zrna vzad.
Stupňovitá dopravní deska a síta
Charakteristiky: Lze snadno a
rychle demontovat. 8snadňuje
čistění a údržbu.
Výhody: Kratší doba odstávky v
obtížných podmínkách.
Velký objem zásobníku zrna
Charakteristiky: Snadné čistění
při změně plodiny, minimální
odstávka zejména při sklizni
plodin na semeno, otočná
konstrukce, nízký nárok na výkon,
jednoduchá činnost a ovládání
vyprazdňovacího ústrojí pouhým
stisknutím tlačítka s funkcemi jako
‘dvojí stisknutí tlačítka zpětného
chodu šnekového dopravníku'
pro přiklopení koncovky
vyprazdňovacího dopravníku.
Výhody: Snadné ovládání.
01. Systém HiStream 100 přináší
maximální účinnost čistění
a špičkovou výkonnost.
02. Elektricky nastavitelná síta.
03. Napínací zařízení hnacího
řetězu pohonu šikmého dopravníku
se zvýšenou pevností.
04. Monitorovací systém objemu
vráceného materiálu.
05. Elektricky otvírané kryty
zásobníku zrna.
01
02
03
04
05
09
Separace:
Šetrnější způsob
Soustava vytřásadel s osmi klávesami, která je jedinečná pro
Massey Ferguson, zvětšuje pohyb vrstvy materiálu o 33 % ve
srovnání se soustavou se šesti klávesami.
Vytřásadla účinně dopravují materiál
od rotačního separátoru k řezačce
(nebo do řádku) a zajišťují, že
dojde k separaci posledních zrn,
zachycených ve vrstvě materiálu, a
k dopravě zrn zpět do stroje.
Nároky na výkon pro pohon
vytřásadel je ovšem znatelně
nižší než u systémů s "pohonem
separačního ústrojí", takže dochází
i k úspoře paliva. Kvalita slámy je
rovněž zachována.
Bezproblémové lisování
Sláma, která vychází ze sklízecí
mlátičky CENTORA, je méně
poškozená a její sběr z řádků je
snazší - s použitím jakéhokoliv
lisu, velkého nebo malého. Pomocí
jediné páky přivádíte slámu přes
řezačku slámy, nebo necháte slámu
ukládat do řádků pro pozdější
lisování.
10
Zpracování rostlinných zbytků –
klíč k nákladům pro zapracování
do půdy
Sklízecí mlátička řady CENTORA
jsou vybaveny ve standardní verzi
řezačkou Min-Till.
Řezačka Min-Till má osm řad
nožů s pilovým ostřím a používá
vyšší otáčky rotoru než mnoho
standardních řezaček.
Tím lze dosáhnout velmi malé
minimální délky řezanky. V důsledku
toho dochází k rychlejšímu rozložení
slámy, což je ideální pro bezorební
kultivační systémy nebo kultivační
systémy s minimální orbou.
Řezačky slámy
Řezačka může dosáhnout šířky
rozhazování až 9 metrů. Přídavná
lišta pro "dvojité řezání" lze snadno
aktivovat pro ještě agresívnější
účinek řezání.
Rozmetač plev
Rozmetač plev je konstruován tak,
aby šířka rozhazování odpovídala
šířce žacího válu. Rovněž lze
rostlinný materiál ukládat do řádků.
Rozmetač lze v případě potřeby
pohodlně sklopit pro získání
přístupu k sítům.
Elektricky ovládané usměrňovací
lamely
Stisknutím konečky prstů na
obrazovce Datavision můžete
obrátit nastavení usměrňovacích
lamel při otáčení na souvrati (na
přání u typu MF 7280).
01. Jedinečná konstrukce
vytřásadel s 8 klávesami.
02. Lisování je snadné, pokud
pracujete se sklízecí mlátičkou MF 7200 CENTORA.
03. Řezačka slámy Min-Till s
přídavnou lištou pro dvojité řezání.
04. Snadné zapínání řezačky slámy.
01
02
03
04
11
Sklízecí mlátička
Auto Level: zajišťuje
vyrovnanou produktivitu
Obě sklízecí mlátičky CENTORA jsou
dodávány i ve verzi Auto Level, u které
je zadní část sklízecí mlátičky nezávisle
vyrovnávána a kompenzuje sklon svahu až do 12 %.
Ideální pro práci na svahu nebo
na kopcovitém terénu. Sklízecí
mlátička tak může pracovat s
maximální účinností po většinu času.
Systém Auto Level je řízený
jednotkou Datavision. Tak lze
provádět plynulá nastavování
stroje a žacího válu v průběhu
sklizně. Nastavování lze provádět
snadno na jednotce Datavision a
toto nastavení může být manuálně
vyřazeno podle potřeby při
překonávání velkých překážek.
Systém spolupracuje s žací lištou a tvoří kompletní celek.
Všechny vnitřní součásti jsou
udržovány ve vodorovné poloze,
takže mohou pracovat s plnou
účinností.
"Vyrovnávání celého stroje"
je účinnější než "vyrovnávání
součástí", protože jízda na svahu
ovlivňuje celý proces výmlatu a
separace.
01. Auto Level při práci.
02. Standardní sklízecí mlátička s
žací lištou Auto Level.
03. Sklízecí mlátička Auto Level.
Podvozek sklízecí mlátičky zůstává
ve vodorovné poloze, protože
pojezdová kola kompenzují sklon
terénu.
12
01
02
03
13
Ideální prostředí řidiče
Kabina řidiče a
ovladatelnost
sklízecích mlátiček
MF 7200 CENTORA
Vám poskytují
naprostý komfort.
Účinnost a ergonomie
mají světový věhlas.
V průběhu dlouhých hodin
pracovního dne si uvědomíte, jak
je kabina Vaší sklízecí mlátičky
tichá a klidná, bez vibrací. Tím Vám
umožňuje provádět sklizeň bez
rozptylování pozornosti.
Tónovaná skla a soustava
klimatizace jsou součástí
standardní výbavy a elektronické
ovládání umožňuje kontrolu
stiskem prstů.
Sedí se Vám příjemně?
Standardní sedadlo řidiče s
pneumatickým odpružením se
přizpůsobí řidiči jakékoliv postavy
a výšky. Nový ‘3D’ sloupek řízení
(s nastavitelným úhlem, výškou
a sklonem) umožňuje řidiči najít
optimální pracovní polohu. Navíc
je kabina vybavena polstrovaným
sedadlem spolujezdce.
Optimální poloha - ve dne i v
noci
Osm pracovních světlometů jako
součást standardní výbavy zajišťují
produktivitu 24 hodin denně,
pohodlně a bezpečně.
Rychlé, přesné vyprazdňování
Řidič má dokonalý výhled na
koncovku vyprazdňovacího
dopravníku, takže není nutné se
naklánět vpřed do nepohodlné
polohy. Zapnutí vyprazdňování
je zabezpečeno tak, aby nebylo
možné je zapnout neúmyslně.
Rovněž lze vyprazdňovací
dopravník zablokovat pro statické
vyprazdňování.
Kompletní kontrola
Multifunkční páka je součástí
opěrky ruky, umožňuje pohodlné
a snadné pracovní nastavení.
Podobně jako jednotka Datavision
může být nastavena přesně podle
jízdních preferencí řidiče. Pomocí
multifunkční páky lze rovněž
14
volit stránky Datavision, kromě
vyklápění a přiklápění koncovky
vyprazdňovacího šnekového
dopravníku.
Rychlý přístup do všech prostorů
Čtyři maznice promazávané denně
zrychlují každodenní údržbu stroje.
Naši inženýři navrhli mlátičku
CENTORA tak, aby většinu času
prováděla sklizeň a neproduktivní
doba byla omezena na minimum.
Pevný kryt motoru umožňuje jistý a
bezpečný přístup k zásobníku zrna
a v zavřeném stavu chrání motor
proti cizím předmětům. Po otevření
nabízí neomezovaný přístup k
servisním místům motoru. Chladicí
vzduch, přiváděný k chladičům,
je účinně filtrován rotačním sítem.
Přístup pro účely čistění je rychlý a
snadný z prostoru motoru.
Dvoudílné boční kryt umožňuje
bezpečný a neomezovaný přístup
při pravidelné údržbě. Odnímatelný
žebřík motorového prostoru
umožňuje řidiči přístup do všech
míst.
01. Prostorná, ergonomická
kabina.
02. Vícefunkční páka.
03. Bezpečný, neomezovaný
přístup do motorového prostoru.
04. Odnímatelný žebřík pro přístup
do motorového prostoru umožňuje
rychlý a snadný přístup.
05. Velké boční otvíratelné kryty
umožňují rychlý a snadný přístup
při údržbě.
06. Centrální elektronická jednotka
s uzamykatelným panelem.
07. Horní panel může být dodáván
s tiskárnou Datavision,
ovládacími prvky vnějších zpětných
zrcátek, soustavy klimatizace,
vytápění a radiopřijímačem s CD
přehrávačem.
01
02
03
04
06
07
05
15
Datavision
Datavision je nedílná součást sklízecí mlátičky. Je to
klíčový nástroj pro dosažení maximální efektivity Vaší
i Vašeho stroje snadným způsobem.
Co pro Vás může Datavision
udělat?
Poloha jednotky displeje je
nastavitelná pro větší komfort a
displej je jasný, snadno čitelný.
Jednotka umožňuje řidiči zobrazit
současně až osm různých funkcí
podle vlastního výběru. Jediným
pohledem se můžete ujistit, že ze
svého stroje získáváte to nejlepší.
Můžete zvýšit svou účinnost
díky snadnému základnímu
nastavování, včetně vzdálenosti sít
a mláticího koše, prostřednictvím
jednotky displeje.
16
Datavision usnadňuje činnost,
protože tvoří jediný, zřetelný
referenční bod a má dostatečně
velký displej, na kterém se lze
rychle a snadno orientovat.
Nikdo nemá více zkušeností
než Massey Ferguson, pokud
jde o měření výkonnosti sklízecí
mlátičky na poli.
Má diagnostickou funkci, která
šetří Váš čas i čas Vašeho prodejce
při údržbě nebo zjišťování závady.
Proto můžete využívat výhod
těchto zkušeností zvolením
jednoho z integrovaných systémů
pro mapování polí a záznam
dat, který nabízíme. K dispozici
je škála zařízení pro měření
výnosů, která budou vyhovovat
Vašim požadavkům na Přesné
zemědělství.
Jednotka poskytuje záznam
údajů o poli a výkonnosti sklízecí
mlátičky, které tvoří základ pro
systém Přesného zemědělství.
01. Datavision: technologie ovládaná špičkami prstů.
Zajišťuje ochranu stroje a výstražné
zprávy pro řidiče, zabraňuje
zbytečným nákladům a časovým
ztrátám.
01
17
Zákaznická podpora
Specializovaná
údržba a
dynamická
podpora
Massey Ferguson je skutečně
celosvětová značka, jejíž stroje pracují
na celém světě. Za každým strojem
Massey Ferguson stojí výkonná
poprodejní podpora zákaznického
servisu AGCO.
Porovnáním v rámci průmyslového
odvětví bylo prokázané, že AGCO
poskytuje náhradní díly a servisní
podporu světové kvality. Důkaz
pravdivosti tohoto tvrzení lze nejlépe
prokázat podporou našich sklízecích
strojů na začátku i na konci sezóny.
Priorita během sezóny
Program podpory sklizně je navržen
tak, aby byl extrémně dynamický a
schopný se ihned přizpůsobit měnícím
se podmínkám. Zkušenost z každé
sklizně v každé zemi je použitá pro
neustálé zdokonalování kompletních
služeb. Ke klíčovým prvkům patří:
•Sklad náhradních dílů, vyhrazený pro sklizeň, zajišťuje vynikající dodávku
a dostupnost náhradních dílů, a
umožňuje přímou a rychlou logistickou odezvu.
•Sklad náhradních dílů AGCO a zákaznické centrum pro evropské trhy sklízecích mlátiček MF pracuje 24 hodin a 7 dnů v týdnu.
•Přímý přístup prodejce k on-line objednávání náhradních dílů 24
hodin / 7 dnů v týdnu a kompletní viditelnost náhradních dílů v celé síti evropského skladového hospodářství v jakoukoliv dobu.
•Výjimečné služby, například zrušení na poslední chvíli, speciální přeprava, dodávky ‘Eurodirect’ po celé Evropě přímo k prodejcům a zákazníkům MF a služby sběru dílů.
•Specializovaní technici s expertní znalostí produktů, podporující lokální trhy.
•Jistota nevyšší úrovně servisních služeb od Vašeho prodejce dostupností náhradních dílů a servisu i mimo běžnou pracovní dobu.
18
Celoroční podpora
Přirozeně si uvědomujeme, že podpora
našich sklízecích strojů se neomezuje
pouze na období sklizně.
Veškeré stroje Massey Ferguson
dostávají celoroční podporu díky
výjimečně přísným standardům u
náhradních dílů, poskytovaných
AGCO Parts, a speciálním servisním
smlouvám:
•Špičkové náhradní díly, dodávané prostřednictvím nejmodernějšího skladového hospodářství a logistiky AGCO Parts.
•Originální náhradní díly od AGCO
Parts, jediného autorizovaného dodavatele originálních náhradních dílů, zaručují správnou montáž hned napoprvé a dodávku v kteroukoliv dobu.
•Školení specialisté na náhradní díly a vysoce kvalifikovaní servisní technici poskytují prvotřídní servisní podporu a technická řešení.
•Poprodejní podpora pro stroje jakéhokoliv stáří pro jejich maximální využití v každé situaci.
•Zvláštní důraz na preventivní údržbu
pomocí zevrubných kontrol před sezónou i po sezóně.
•Dlouhodobá spolehlivost díky cenově dostupným servisním balíčkům.
Poprodejní podpora od Zákaznické
podpory AGCO dodává nejlepší řešení
pro požadavky našich zákazníků,
poskytuje náhradní díly a servisní
služby na světové úrovni a zajišťuje
lokální servis špičkové kvality.
01-02. ‘Zákaznická podpora
AGCO Vám umožní pracovat
24 hodin denně a 7 dní v týdnu’
03. ‘Servisní podpora na světové
úrovni’
04-06. ‘Špičkové náhradní díly
dodávané od AGCO Parts’
01
02
04
03
05
06
Náš příslib
Naším cílem u Massey Ferguson, již od založení firmy, vždy bylo
navrhovat, konstruovat a vyrábět spolehlivé, důvěryhodné a
pokročilé stroje. Stroje, které lidé rozeznají na celém světě.
VIZE
Naše vize strojů pro celosvětové zemědělství byla
vždy jasná: vyrábět užitečné a inovativní stroje pro
profesionální farmáře, kteří živí svět. Řada výrobků
Massey Ferguson je vždy rozeznatelná a přináší
technologický pokrok, zdokonalený design, přísné
testování a kvalitní výrobu, která je trvale spolehlivá a
výkonná.
INOVACE
V inovacích jsem vždy o krok vpředu. Náš zakladatel
Harry Ferguson je toho důkazem.
Díky neustálému získávání informací od zákazníků a
analýze jejich požadavků jsou naše výrobky navrhovány,
testovány a vyráběny pro zvýšenou produktivitu,
účinnost a pohodlnou obsluhu. Tím neustále
posouváme hranice v oblasti zemědělských strojů.
Od jednoduchého stisknutí tlačítka po technologické
inovace v účinnosti motorů a převodovek je naším cílem
usnadňovat život obsluze strojů.
VEDOUCÍ POZICE
Massey Ferguson je celosvětově nejvíce prodávaná
značka zemědělských strojů. To z nás dělá skutečné
favority v aréně zemědělství. Získali jsme ocenění
za naši špičkovou technologii a pokročilý design a
stále směřujeme vpřed v oblastech ochrany životního
prostředí i hospodárnosti.
KVALITA
Pro výrobu kvalitního produktu jsou nutné určité
předpoklady. U Massey Ferguson tyto předpoklady
začínají na rýsovací desce a nikdy nekončí. Každá
fáze výroby, od procesu montáže a testování po
zajištění dodávky nejkvalitnějších součástek, vyžaduje
preciznost. Naše výrobky a služby splňují ty nejpřísnější
kritéria a umožňují nám s jistotou plnit naše sliby.
20
SPOLEHLIVOST
Nepouštíme naše stroje Massey Ferguson ze zřetele,
dokud nemáme 100% jistotu, že budou pracovat
podle nevyšších standardů, které očekáváte. Pouze
po pečlivém a důkladném testování, v simulaci i na
poli, smí naše produkty opustit továrnu. Pro jakékoliv
podmínky, kterým Váš stroj budete vystavovat, den za
dnem, sezónu za sezónou, jsme již otestovali limity a
tyto limity jsme překonali.
PODPORA
Podnikání v zemědělství může být obtížné. Proto se
staráme o to, abyste dostávali podporu, kdykoliv ji
potřebujete, a v důležitých ročních obdobích. Můžete si
být jisti, trvalou podporou od více než 3200 prodejních
center ve více než 140 zemích a rozsáhlé distribuční
sítě. Stanete se členy rodiny, podporované odborníky,
jejichž předmětem podnikání je poskytovat Vám
originální díly a špičkovou kvalitu servisních služeb.
Stejně tak nenecháme žádnou příležitost proklouznout
mezi prsty. Pokud máte závazky, ale nemáte
momentálně dostatek finančních prostředků, abyste
obstáli v dnešním tržně orientovaném prostředí, potom
pro Vás může být řešením AGCO Finance. Vyžádejte si
více informací od Vašeho prodejce.
Finanční nabídky jsou specifické pro daný trh a mohou
obsahovat leasing, koupi na splátky, pronájem nebo
zápůjčku.
HRDOST
Hrdost pro nás v Massey Ferguson znamená mnohé. Je
ve všem, co děláme, a je to patrné. Je v našem hrdém
dědictví, našem jedinečném designu a v naší neustálé
podpoře našich zákazníků.
ZÁVAZEK
Cítíme jako hluboký závazek, abychom splňovali
ta nejvyšší očekávání a vyráběli kvalitní, spolehlivé
produkty s pokročilými funkcemi, které jsou
podporovány těmi nejlepšími servisními službami. A
především je naším závazkem podpora neustálého
růstu a profitability všech našich zákazníků, přičemž si
uvědomujeme potřeby velkých i malých podnikatelů v
oblasti profesionality a kvality.
21
Skutečná síla přichází
zevnitř
Všechny sklízecí mlátičky MF 7200
CENTORA jsou vybaveny odolným
a velmi pevným rámem podvozku,
který má vysoce kvalitní konstrukci
a je vyráběn podle přísných
standardů v továrně našeho
dodavatele.
Při montáži jsou používány
nejnovější procesy, například ‘DFT’
(Demand flow technology), které
zajišťují, že každý stroj je vyroben
podle nejpřísnějších standardů.
22
Široké použití dílů lakovaných
metodou práškového lakování
zajišťuje, že stroj vypadá vzhledně,
a rovněž chrání Vaši investici do
budoucna.
Sklizně jsou delší a doba odstávek
musí být co nejkratší. Proto
inženýři Massey Ferguson záměrně
volí o třídu vyšší specifikace
součástí, například řemenů, hřídelů
a ložisek, než by bylo nutné.
Tím je zajištěna dlouhá životnost
každé pečlivě konstruované
součásti a na poli se tím šetří Váš
čas i peníze.
To vše jsou vynikající důvody,
proč investovat, připojit se k
rodině Massey Ferguson a sklízet
úspěchy díky spolehlivým strojům,
na které je spolehnutí.
MF 7280/7280 AL
MF 7282/7282 AL
620 (6.2 m (20'))
m
m
680 (6.8 m (22'))
l
m
770 (7.7 m (25'))
m
l
920 (9.2 m (30'’))
m
m
Mláticí buben s velkou
setrvačnou hmotností - W/D
1680/600
1680/600
Počet mlatek
8
8
Mláticí ústrojí
1.18 m²
1.18 m²
Rotační separátor
l
l
Celková plocha nucené
separace
2.57 m²
2.57 m²
Celková plocha separačního
ústrojí
10.47 m²
10.47 m²
Vytřásadla
8
8
Celková plocha sít (m²)
5.3
5.3
Seřizování sít
l
l
Vrácený materiál
Domlacovač
Domlacovač
Objem - litry
9500/9500
10500/9500
Typ šnekového dopravníku
otočný
otočný
l
l
m
l
l
l
Výrobce
AGOC SISU POWER 8.4
AGOC SISU POWER 8.4
Výkon - k
379*
404
Objem palivové nádrže - litry
750
750
Přední
650/75R32 - 800/65R32
800/65R32
Zadní
500/60 - 26.5
500/60 - 26.5
Bez systému Auto Level
680/85R32=3500
800/65R32=3800
Se systémem Auto Level
620/75R34=3480
800/65R32=3882
Separační ústrojí
Čistící ústrojí
Zásobník zrna
Řezačka slámy
Nože Min till 108
Elektricky ovládané
usměrňovací lišty
Rozmetač plev
Motor
Pneumatiky
Šířka bez žacího válu
Hmotnost - kg včetně standardního žací lišty
Bez řezačky a rozmetače plev
l = Standardní m = Na přání
* včetně 30k power boost
16430
16540
Udělali jsme vše pro zajištění, aby informace, obsažené v této publikaci, byly maximálně přesné a aktuální.
Přesto se mohou vyskytovat nepřesnosti, chyby nebo jiná nedopatření. Výrobce si rovněž vyhrazuje právo měnit specifikace
kdykoliv a bez předchozího upozornění.
Proto byste si všechny specifikace měli před uskutečněním nákupu potvrdit u svého prodejce nebo distributora Massey Ferguson.
Plocha mláticího koše
Technické údaje
Šířka žací lišty PowerFlow
Hlavní charakteristiky
MF 7200 CENTORA
Zde je stručné shrnutí některých nejvýznamnějších charakteristik
sklízecí mlátičky MF 7200 CENTORA, které upevňují jejich pozici v
sektoru sklízecích strojů.
01 PowerFlow. Špičková žací lišta s dlouhým
rodokmenem. Snadné připojení a odpojení,
snadné přestavení z jedné plodiny na druhou. Vždy
zajišťuje rovnoměrné vkládání materiálu.
02 Masívní mláticí buben, odmítací buben, rotační
separátor a koše. Uspořádání se 3 bubny pro
výmlat a separaci zrna, které mají ohromnou
pevnost, zajišťuje vysokou výkonnost, snadné
nastavování a dlouhou životnost.
03 Systém Constant Flow zajišťuje optimální naplnění
stroje materiálem - automaticky.
04 Plevy a řezanka jsou rozmetána a rovnoměrně
rozloženy na požadovanou šířku – až 9 metrů,
díky řezačce Min-Till s dvojitým řezáním, která je
ve standardní výbavě, a snadno nastavitelným
rozmetačem plev.
05 Datavision – kontrola, monitorování a nastavování
všech základních součástí z jediné snadno
ovladatelné a přehledné řídicí jednotky. Jednoduše
lze doinstalovat mapování výnosů a sběr dat.
06 Příjemné, tichá a klidná, taková má sklizeň být.
Kabina poskytuje klidné a komfortní prostředí s
nedostižným výhledem, v kterém je každý ovládací
prvek snadno použitelný.
Austro Diesel
GmbH
A-2320 Schwechat, Concorde Business Park 3/2
Tel.: +43 (0) 1/701 20, Fax: +43 (0) 1 701 20-5
e-mail: [email protected] Internet: www.austrodiesel.at
Kontakt CZ: Radim Vlčko
Tel/Fax: +420 353 221 277, Mobil: +420 737 236 298
Kontakt SK: Ing. Rastislav Kocour
Mobil: +421 905 281 300
je světovou obchodní značkou AGCO.
© AGCO Limited. 2011 | Czech/15221/1112/3m
07 Kukuřice: Souprava pro sklizeň kukuřice umožňuje
upravit sklízecí mlátičku CENTORA pro vysoké
výkony i při sklizni plodin s nejvyššími výnosy.
08 Pšenice: Mláticí ústrojí CENTORA s velkou
průchodností zajišťuje vysokou výkonnost a
jedinečná vytřásadla s 8 klávesami uchovává
kvalitu slámy.
09 Řepka olejná: Jedinečná žací lišta PowerFlow
poskytuje nedostižný přísun materiálu do stroje.
Řepkový šnek brání ztrátám, umožňuje používat
vyšší pojezdové rychlosti a dále zvyšuje výkonnost.
Dva vysoce kvalitní nože lze snadno namontovat
na stávající držáky a připojeny k připraveným
napájecím kabelům.
10 Travní semeno: CENTORA je jediný stroj na
trhu, který byl navržen s ohledem na sklizeň
travního semene. Pevný podvozek, dostatečně
dimenzované hřídele a ložiska, masívní hnací
ústrojí, to vše zaručuje dlouhé roky provozu v těch
nejobtížnějších podmínkách.
11 CENTORA Vám nabízí řešení pro všechny Vaše
nároky na sklizeň. Můžete si být jistí, že tento
spolehlivý balíček Vám umožní dokončit Vaši práci i
tehdy, pokud se proti Vám spiknou živly. Chráníme
Vaši sklizeň a Vaše výnosy.