Sestava 1 - BOS. org sro

Komentáře

Transkript

Sestava 1 - BOS. org sro
Česká dermatovenerologická společnost ČLS JEP
Kožní sanatorium, spol. s r. o.
za organizační spolupráce BOS. org s. r. o., Ústí nad Labem
pořádá
DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM
V ÚSTÍ NAD LABEM
9.
Jak léčím já?
11. října 2008
Krajský úřad Ústeckého
kraje Ústí nad Labem
PROGRAM
9. DERMATOLOGICKÉ SYMPOZIUM V ÚSTÍ NAD LABEM
Jak léčím já?
11. 10. 2008, Ústí nad Labem
Ä TERMÍN KONÁNÍ
dne 11. října 2008
Ä MÍSTO KONÁNÍ
Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, Ústí nad Labem (centrum města)
Doporučujeme parkování:
Parkoviště Kožního sanatoria, Velká Hradební 13/47 – vjezd z ulice Velká Hradební
u Krajské knihovny
Kryté parkoviště (garážové stání), Předmostí – vjezd u čerpací stanice OMV
Ä POD ZÁŠTITOU
Senátora parlamentu ČR MUDr. Pavla Sušického
Hejtmana Ústeckého kraje Ing. Jiřího Šulce
Ä KOORDINÁTOŘI
prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. MBA – předseda České dermatologické společnosti
MUDr. Dušan Buchvald, CSc. – předseda Slovenské dermatologické společnosti
Ä ODBORNÝ GARANT
MUDr. Hana Duchková, DrSc.
Ä ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ A INFORMACE
BOS. org s. r. o.
Kekulova 38
400 01 Ústí nad Labem
Jeanette Lacinová
Bc. Petra Vortelová
telefon: 475 531 098
475 207 082
tel./fax: 475 205 169
e-mail: [email protected]
e-mail: [email protected]
Ä KONTINUÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ
Vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle stavovského
předpisu ČLK č. 16. Lékaři obdrží potvrzení s hodnocením vzdělávací akce s uvedeným počtem kreditů.
Seminář je určen pro lékaře a SZP v oboru dermatologie, praktické lékaře, pediatry
a další specialisty.
Aktuální informace, program, přihlášky on-line na internetových stránkách
www.bos-congress.cz
KDE NĚKDO VIDÍ DVĚ RUCE
MY VIDÍME ÚČINNOU
U A BEZPEČNOU
LÉČBU ATOPICKÉ DERMATITIDY
ERMATITIDY
ti
s
o
k
i
l
e
v
Nyní 2
Protopic® je nesteroidní alternativou léčby
atopického ekzému v případě selhání konvenční léčby
ATOPICKÝ EKZÉM
EKZÉM
SUCHÁ KŮŽE
AKNÉ
Zkrácená informace o přípravku Protopic® 0,1%mast:
SLOŽENÍ: 1 g Protopic® 0,1% mast obsahuje 1,0 mg tacrolimusum jako tacrolimusum monohydricum (0,1%). INDIKACE:
Protopic® 0,1%: léčba středně závažných až těžkých atopických dermatitid dospělých, kteří adekvátně nereagují na konvenční
léčbu, nebo kteří ji netolerují. DÁVKOVÁNÍ: Protopic® je třeba nanášet na postižené oblasti kůže v tenké vrstvě na kterékoli
části těla včetně obličeje, krku a oblasti flexur, ne však na sliznice. Protopic® je možno používat jak pro krátkodobou, tak pro
intermitentní dlouhodobou léčbu. Oblasti ošetřené Protopicem® by neměly být překryty. KONTRAINDIKACE: Přecitlivělost na
makrolidy, takrolimus a na kteroukoli jinou složku přípravku. ZVLÁŠTNÍ UPOZORNĚNÍ: Používání masti Protopic® u dětí mladších
než 2 roky nebylo hodnoceno. Vystavení kůže slunečnímu světlu by mělo být sníženo na minimum. Emoliencia by neměla být
nanášena na ošetřovanou plochu do dvou hodin po aplikaci Protopic®. Před zahájením léčby přípravkem Protopic® mast by
však měla být klinická infekce na místech předpokládaného ošetření vyléčena. Mast Protopic® se nesmí dostat do kontaktu
se sliznicemi a s očima. INTERAKCE: Takrolimus není v lidské kůži metabolizován. Není tedy žádná možnost perkutánních
interakcí, které by mohly ovlivnit metabolismus takrolimu. TĚHOTENSTVÍ A KOJENÍ: Mast Protopic® by neměla být aplikována
během těhotenství a kojení. NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY: Pocity pálení, pruritus a erytém které obvykle vymizí v průběhu prvého týdne
léčby, zvýšená citlivost kůže a pocity mravenčení. Zčervenání obličeje anebo podráždění kůže po požití alkoholického nápoje.
UCHOVÁNÍ: Uchovávejte při teplotě do 25 st. C. POZNÁMKA: dříve než lék předepíšete přečtěte si úplnou informaci o přípravku.
DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI: Astellas Pharma GmbH, Neumarkter Str.61, 81673 München, Německo REGISTRAČNÍ
ČÍSLO: EU/1/02/201/001-006. DATUM REVIZE TEXTU: 12. 06. 2006. Výdej přípravku je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen
z prostředků veřejného ZP. Úplný souhrn údajů o přípravku lze získat na vyžádání na adrese:
www.atopickyekzem.cz
Astellas Pharma s.r.o., Sokolovská 100/94, Praha 8, tel.: +420 236 080 310
GENERÁLNÍ PARTNER
PARTNEŘI
ODBORNÝ PROGRAM
8.00–8.30 hodin
8.30 hodin
Registrace
Zahájení programu
Kam nejlépe na kongres?
prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc. MBA (Praha)
8.45 hodin
Ä AFEKCE NA OBLIČEJI
Koordinátor: prof. MUDr. P. Barták, DrSc.
Rosacea
as. MUDr. M. Arenbergerová, PhD. (Praha)
Periorální dermatitida a demodikóza
MUDr. H. Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)
Fyzikální léčba rosacey
MUDr. I. Žampachová (Pardubice)
Syndrom suchého oka a kožní choroby
MUDr. P. Sušický (Ústí nad Labem)
9.40 hodin
Ä PSORIÁZA
Koordinátor: prof. MUDr. P. Arenberger, DrSc. MBA
Imunosuprese v léčbě psoriázy – nové metody léčby
MUDr. E. Jenčová (Praha), MUDr. H. Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)
10.00–10.20 hodin
Přestávka
10.20 hodin
Ä ESTETICKÁ DERMATOLOGIE
Koordinátor: prof. MUDr. J. Hercogová, CSc. MBA,
prim. MUDr. H. Zelenková, PhD., MUDr. J. Cabalová, CSc.
Léčba laserem – co nového?
MUDr. J. Fialová (Praha)
Léčba bradavic
MUDr. A. Piščinská (Praha)
Použití plazmy v estetické dermatologii
prim. MUDr. H. Zelenková, PhD. (Bratislava)
Lasery a světlo v dermatologii – změnil se náš přístup
a naplnily se naděje pro naše nemocné?
prof. MUDr. J. Hercogová, CSc. MBA (Praha)
11.00 hodin
Ä DĚTSKÁ DERMATOLOGIE
Koordinátor: MUDr. D. Buchvald, CSc., prim. MUDr. J. Škvor, CSc.
Očista dětské kůže
MUDr. S. Polášková (Praha)
Novinky v léčbě atopické dermatitidy
MUDr. H. Duchková, DrSc. (Ústí nad Labem)
Volné příspěvky
RNDr. V. Král, MUDr. D. Jílek, CSc. (Ústí nad Labem)
Imunomodulační léčba některých kožních chorob
MUDr. D. Buchvald, CSc. (Bratislava)
Mastocytózy dětského věku
MUDr. Š. Mikulová (Ústí nad Labem)
12.00–13.00 hodin
Přestávka
13.00 hodin
Koordinátor: doc. MUDr. K. Ettler, CSc., MUDr. H. Duchková, DrSc.
Klinické projevy kožních chorob – dvojí ikonografická
interpretace
MUDr. H. Duchková, DrSc., MUDr. A. Moróc, MUDr. M. Hašková (Ústí nad Labem)
doc. MUDr. K. Ettler, CSc. (Praha)
13.25 hodin
Ä VARIA
Koordinátor: prim. MUDr. J. Strejček, CSc., doc. MUDr. K. Ettler, CSc.
Kožní projevy u diabetu
doc. MUDr. K. Ettler, CSc. (Hradec Králové)
Co nového ve flebologii?
prim. MUDr. J. Strejček, CSc., (Praha), MUDr. J. Dragon, Jr. (Ústí nad Labem)
Alergie na latex
MUDr. J. Richter, CSc. (Ústí nad Labem)
Nevhodné kombinace léků ohrožující život
prim. MUDr. D. Frydrychová (Liberec)
Ikonografie
MUDr. J. Dragon, Sr. (Rumburk)
14.30 hodin
Závěr sympozia, tombola
Diskuze bude probíhat po ukončení každého přednáškového bloku.
INFORMACE PRO PŘEDNÁŠEJÍCÍ – PROJEKČNÍ TECHNIKA
K Vaší aktivní prezentaci bude k dispozici datová projekce z PC, CD, DVD.
Kožní sanatorium
Krajský úřad
Ústeckého kraje
Kryté parkoviště
Světlo, které léčí
Fototerapie je moderní léčebná metoda, která využívá ten
nejpřirozenější zdroj energie – světlo. Lampa Bioptron® pracuje
s polarizovaným světlem ve spektrálním pásmu 480-3400 nm.
Léčebné efekty :
•
•
•
analgetický
protizánětlivý
biostimulační
V lékařské praxi se účinky polarizovaného světla osvědčily v následujících oblastech:
ONEMOCNĚNÍ POHYBOVÉHO APARÁTU (zánětlivá i degenerativní)
DERMATOLOGIE (jizvy, opary, akné, proleženiny, popáleniny, bércové vředy…)
GYNEKOLOGIE A PORODNICTVÍ (rány po episiotomii a císařském řezu, strie)
STOMATOLOGIE (ošetření rány po vytržení zubu, zánět dásní, zánět trojklanného nervu…)
Kontakt:
Zepter International s.r.o., Medical
Spálená 55, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 990 808
www.zepter.cz
[email protected]
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Ä PŘIHLÁŠKY K ÚČASTI, INFORMACE A KORESPONDENCE
Přihlášku k účasti zašlete do 7. 10. 2008 na adresu (fax, e-mail) organizátora
(na jednu přihlášku je možno přihlásit i více účastníků):
BOS. org s. r. o.
tel.: 475 531 098, 475 534 332
Kekulova 38
fax: 475 205 169
400 01 Ústí nad Labem
e-mail: [email protected]
IČ: 64049876
DIČ: CZ64049876
Firma BOS. org s. r. o. je zapsána u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 9733.
Přihlášky on-line, informace a program na internetových stránkách:
www.bos-congress.cz
Zpětně Vám potvrdíme přijetí přihlášky zaslané e-mailem a registraci on-line na
internetových stránkách.
Ä REGISTRAČNÍ POPLATKY
Termín úhrady
Převodem do 9. 10. 2008
Platba u registrace
Lékař
250,- Kč
350,- Kč
Sestra, student
200,- Kč
300,- Kč
Přednášející nehradí registrační poplatek.
Cena poplatku je uvedena včetně DPH 19 %.
Součástí poplatku je vstup na odborný program, občerstvení o přestávkách a oběd.
Ä STRAVOVÁNÍ
Občerstvení o přestávkách a oběd jsou zajištěny.
Ä ÚHRADA POPLATKU
Úhradu proveďte ve prospěch účtu:
UniCredit Bank Czech Republic, a. s., Ústí nad Labem
číslo účtu: 1002040764/2700
konstantní symbol: 0308
variabilní symbol: 210814
Daňový doklad Vám předáme u registrace, na požádání předložte prosím doklad
o zaplacení.
RACIONÁLNÍ VOLBA
V LÉČBĚ TĚŽKÉ PSORIÁZY1
Literatura: 1. SPC přípravku Sandimmun Neoral®
SANDIMMUN NEORAL® 25 mg, tobolky; SANDIMMUN NEORAL® 50 mg, tobolky; SANDIMMUN NEORAL® 100 mg, tobolky; SANDIMMUN NEORAL®
100 mg/ml, roztok. Imunosupresivum
Složení: Ciclosporinum. Tobolky: 25, 50 nebo 100 mg. Roztok: 100 mg/ml. Indikace: Transplantace parenchymatózních
orgánů (ledvin, jater, srdce, kombinace srdce a plic, plic nebo pankreatu); transplantace kostní dřeně; endogenní uveitida;
nefrotický syndrom; těžká aktivní revmatoidní artritida; těžká lupénka, atopická dermatitida. Dávkování: Závisí na indikaci
a způsobu podávání. Viz úplná informace o přípravku. Konverze z klasického Sandimmunu na Sandimmun Neoral:
Počáteční vzájemný poměr dávek je 1:1. Další pokyny viz úplná informace o přípravku. Kontraindikace: Přecitlivělost na
cyklosporin nebo jakoukoli pomocnou látku. Současné podání takrolimu. Kojení. Při netransplantačních indikacích porucha
renálních funkcí, nekontrolovaná hypertenze, zhoubné nádory. Speciální upozornění: Sandimmun Neoral by měli podávat
pouze lékaři, kteří jsou zkušení v imunosupresivní terapii a seznámení s úplnou informací o přípravku. Po transplantaci je
u pacientů nezbytné pečlivě monitorovat renální a jaterní funkce, krevní tlak a koncentrace cyklosporinu v krvi. Je třeba se
vyvarovat nadměrné imunosuprese. Neužívat současně léky obsahující draslík nebo kalium šetřící diuretika. Je třeba se
vyvarovat vysokého příjmu draslíku v potravě. Doporučuje se sledovat hladinu draslíku v krvi. Cyklosporin zvyšuje vylučování
hořčíku. Opatrnosti je třeba při léčbě nemocných s hyperurikemií, dále při očkování (neužívat živé oslabené vakcíny).
V těhotenství lze užívat pouze, pokud potenciální přínos pro matku převáží potenciální riziko pro plod. Viz úplná informace
o přípravku. Interakce: Zvýšení hladiny cyklosporinu: grapefruitová šťáva, makrolidová antibiotika, ketokonazol, flukonazol,
itrakonazol, diltiazem, nikardipin, verapamil, metoklopramid, perorální kontraceptiva, danazol, methylprednisolon (ve vysokých
dávkách), alopurinol, amiodaron, kyselina cholová a její deriváty, inhibitory proteázy, imatinib. Snížení hladiny cyklosporinu:
barbituráty, karbamazepin, fenytoin, nafcilin, sulfadimidin i.v., rifampicin, oktreotid, probukol, orlistat, Hypericum perforatum,
tiklopidin, sulfinpyrazon, terbinafin. Jiné interakce: aminoglykosidy, amfotericin B, ciprofloxacin, vankomycin, trimetoprim,
nesteroidní antirevmatika, melfalan, antagonisté H2 receptorů, nifedipin, digoxin, kolchicin, prednisolon, statiny, everolimus,
sirolimus. Viz úplná informace o přípravku. Nežádoucí účinky: Velmi časté: zhoršení funkce ledvin, hyperlipidemie,
hypertenze, třes, bolesti hlavy. Časté: parestezie, nechutenství, nauzea, zvracení, bolesti břicha, průjem, hypertrofie dásní,
dysfunkce jater, svalové křeče, myalgie, hypertrichóza, únava, hyperurikemie, hyperkalemie, hypomagnesemie. Méně časté:
známky encefalopatie, např. křeče, zmatenost, dezorientace, snížená schopnost reakcí, agitovanost, nespavost, poruchy
vidění, kortikální slepota, kóma, paréza, cerebrální ataxie, anemie trombocytopenie, alergická vyrážka, edém, zvýšení
tělesné hmotnosti. Vzácné: motorická polyneuropatie, pankreatitida, hyperglykemie, svalová slabost, myopatie,
mikroangiopatická hemolytická anemie, hemolyticko-uremický syndrom, poruchy menstruace, gynekomastie. Velmi vzácné:
edém oční čočky. Viz úplná informace o přípravku. Podmínky uchovávání: Uchovávat v suchu při teplotě do 25 °C
v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vzdušnou vlhkostí. Dříve než lék předepíšete, přečtěte si pečlivě
úplnou informaci o přípravku.
Reg. č.: Sandimmun Neoral 25 mg – 59/649/95-A/C; Sandimmun Neoral 50 mg – 59/649/95-B/C; Sandimmun Neoral 100 mg
– 59/649/95-C/C; Sandimmun Neoral 100 mg/ml: reg. č.: 59/665/95-C. Datum registrace/prodloužení: 2. 8. 1995/3. 5. 2006.
Datum poslední revize textu SPC: 5. 12. 2007.
Přípravek je pouze na lékařský předpis, hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
NEO 010/03/2008
Novartis, s. r. o., Nagano III
U Nákladového nádraží 10, 130 00 Praha 3
tel.: 225 775 111, fax: 225 775 222

Podobné dokumenty

Sestava 1 - BOS. org sro

Sestava 1 - BOS. org sro potenciální riziko pro plod. Viz úplná informace o přípravku. Interakce: Zvýšení hladiny cyklosporinu: grapefruitová šťáva, makrolidová antibiotika, ketokonazol, flukonazol, itrakonazol, diltiazem,...

Více

Dobrý den, mé jméno je Jitka Dobešová a budu zde mít

Dobrý den, mé jméno je Jitka Dobešová a budu zde mít Pak máme ještě vedlejší kritéria. Musím říct, že tedy často se nám projeví třeba jen jeden příznak a přesto to tedy diagnostikujeme jako atopickou dermatitidu, a máme s tím problémy, že nám pacien...

Více

Rutinní postupy a vědecké zdůvodnění

Rutinní postupy a vědecké zdůvodnění neonates:systeamtic rewiev and meta-analysis of controlled trials.Journal of the Americal Medical Association,297(11),1241-1252. Indukce porodu Indukce porodu je zásahem do normálního těhotenství M...

Více

Souhrn údajů o přípravku ke stažení

Souhrn údajů o přípravku ke stažení Předbobtnalý kukuřičný škrob Koloidní bezvodý oxid křemičitý Magnesium-stearát Oxid titaničitý Želatina Inkompatibility

Více

vané k udržovací léčbě. TACROLIMUS (Prograf) Tacrolimus blokuje

vané k udržovací léčbě. TACROLIMUS (Prograf) Tacrolimus blokuje krvinek) a chrání transplantovaný orgán před jejich útokem. Obvykle je podáván v kombinaci s mykofenolátem mofetilem a kortikosteroidy. Budete jej užívat ve formě 0,5mg, 1mg nebo 5mg tobolek. Mezi ...

Více

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb Všeobecná fakultní nemocnice v Praze, Fakultní poliklinika

Více