Konektorová nástrčka podle DIN 43 650

Transkript

Konektorová nástrčka podle DIN 43 650
Elektromagneticky ovládané
vestavné rozváděče
ROX1-04
Nahrazuje
HC 4013 3/2002
Dn 04 • pmax 21 MPa • Qmax 40 dm3 × min-1
q
3/2 rozváděče šoupátkové konstrukce
q
Nouzové ruční ovládání
q
Vysoký přenášený výkon
HC 4013
1/2003
Popis konstrukce a funkce
Elektromagneticky ovládané vestavné rozváděče slouží
k hrazení a řízení směru proudu tlakové kapaliny.
Rozváděč se skládá z tělesa (5), válcového šoupátka (6),
vratné pružiny (7) a ovládacího elektromagnetu (1).
Ovládací elektromagnet je napájen stejnosměrným
proudem přes konektorovou nástrčku (2) bez
usměrňovače nebo střídavým proudem přes konektorovou nástrčku (2) s usměrňovačem. U provedení E5 je
…
†
‡

usměrňovač integrován do cívky elektromagnetu.
Konektorová nástrčka je otočná po 90°. Po povolení
upevňovací matice (3) lze elektromagnet (1) natáčet
kolem osy v rozsahu 360°. Do výše tlaku 2,5 MPa v kanálu T lze rozváděče ovládat nouzovým ručním
ovládáním (4).
V základní povrchové úpravě je těleso rozváděče a
ovládací elektromagnet zinkován.
‚
ƒ
„
1
HC 4013
Typový klíč
ROX1-042
/
Elektromagneticky ovládané
vestavné rozváděče
neoznačen
V
Jmenovitá světlost
neoznačen
N1
Počet pracovních poloh
Propojení a provedení
Těsnění
NBR
FPM (Viton)
Nouzové ovládání
standard
zakryté pryžovou krytkou
*Konektorová nástrčka dle DIN 43 650
neoznačen
bez konektorové nástrčky
K1
konek. nástrčka bez usměrňovače
K2 konek. nástrčka bez usměrňovače s LED
a zhášecí diodou
K3
konek. nástrčka s usměrňovačem
K4
konek. nástrčka s usměrňovačem s LED
a zhášecí diodou
K5
konek. nástrčka bez usměrňovače
D21
Jmenovité napětí zdroje na vstupu do konektorové
nástrčky
01200
12 V DC / 2,41 A
14 V DC / 1,66 A
01400
21 V DC / 1,14 A
02100
24 V DC / 1,16 A
02400
42 V DC / 0,59 A
04200
48 V DC / 0,56 A
04800
60 V DC / 0,41 A
06000
102 V DC / 0,24 A
10200
205 V DC / 0,12 A
20500
24 V AC / 1,44 A / 50 (60) Hz
02450
115 V AC / 0,26 A / 50 (60) Hz
11550
230 V AC / 0,14 A / 50 (60) Hz
23050
Cívky elektromagnetů AC jsou v provedení E5.
Provedení cívky elektromagnetu
s vývodem DIN
s vývodem DIN a zhášecí diodou
s vývodem AMP
s vývodem AMP a zhášecí diodou
s integrovaným usměrňovačem a vývodem DIN
s vývodem Kostal
s vývodem Kostal a zhášecí diodou
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
*další informace na straně 4 a 6
Preferované typy naleznete zvýrazněné v typovém klíči a v tabulce na straně 6
Doporučené cívky elektromagnetů při použití konektorových nástrček s usměrňovačem - typové označení K3, K4
Jmenovité napětí zdroje
Typové označení napětí elektromagnetu
(přípustná tolerance jmenovitého napětí ±10 %)
24 V AC / 1,44 A / 50 (60) Hz
02100
115 V AC / 0,26 A / 50 (60) Hz
10200
230 V AC / 0,14 A / 50 (60) Hz
20500
měřeno při
2
n = 32 mm × s
Tlaková ztráta Dp [MPa]
Dp-Q charakteristika
a t = 40 °C
P®A
A®T
Průtok Q [dm
2
-1
3
× min-1]
HC 4013
Základní parametry
Jmenovitá světlost
mm
04
dm3 × min-1
Maximální průtok
40
Maximální provozní tlak
MPa
21
Tlakové ztráty
MPa
viz Dp-Q charakteristika
Minerální olej výkonových tříd HM, HV dle CETOP - RP 91H
ve viskozitních třídách ISO VG 32, 46 a 68.
Tlaková kapalina
Rozsah provozní teploty kapaliny
Provozní teplota okolí, max.
2
Rozsah provozní viskozity
mm
°C
-30 ... +80 s těsněním NBR
-20 ... +80 s těsněním FPM
°C
+50
×s
-1
20 ... 400
Předepsaný stupeň čistoty kapaliny
Min. třída 21/18/15 podle ISO 4406 (1999).
Přípustná tolerance jmenovitého napětí
Maximální hustota spínání
Přestavný čas při Un a viskozitě 32 mm
Vratný čas při viskozitě 32 mm
2
×s
-1
2
%
× s-1
Maximální dovolený zatěžovatel
DC
±10
ms
DC
30 ... 50
ms
DC
20 ... 40
hod
-1
%
10
7
8
AC
70 ... 100
7
libovolná
Hmotnost
6
30 ... 50
IP 65
Montážní poloha
5
AC
100
Stupeň elektrického krytí dle ČSN 33 0330
1
2
3
4
±10
15 000
Životnost rozváděče - počet cyklů přestavení
Rozměrový náčrt
AC
kg
0,6
rozměry v mm
Elektromagnet otočný v rozsahu 360°
Konektorová nástrčka podle DIN 43 650
Upevňovací matice elektromagnetu
Vnější šestihran s = 24 mm,
dotahovací moment 20 Nm
Kombinované těsnění:
O-kroužek 11,2 x 1,8 (1 ks)
opěrný kroužek 11,5 x 14,3 x 1,4 (1 ks)
(je součástí dodávky)
Kombinované těsnění:
O-kroužek 12,42 x 1,78 (1 ks)
opěrný kroužek 13,1 x 15,9 x 1,4 (1 ks)
(je součástí dodávky)
O-kroužek 17 x 1,8 (1 ks)
(je součástí dodávky)
Prostor potřebný pro nasazení
konektorové nástrčky
8
2
5
6
7
4
1
3
Vestavný otvor
3
HC 4013
Provedení cívky elektromagnetu
Označení
Rozměrový náčrt
Popis
Cívka elektromagnetu s vývodem pro konektorovou
nástrčku podle DIN 43 650.
E1
Cívka elektromagnetu s integrovanou zhášecí diodou
(bipolární TRANSIL) a vývodem pro konektorovou
nástrčku podle DIN 43 650.
E2
Cívka elektromagnetu s vývodem pro konektorovou
nástrčku AMP.
E3
Cívka elektromagnetu s integrovanou zhášecí diodou
(bipolární TRANSIL) a vývodem pro konektorovou
nástrčku AMP.
E4
Cívka elektromagnetu s vestavěným usměrňovačem
a vývodem pro konektorovou nástrčku
podle DIN 43 650.
E5
Cívka elektromagnetu s vývodem pro konektorovou
nástrčku Kostal.
E6
Cívka elektromagnetu s integrovanou zhášecí diodou
(bipolární TRANSIL) a vývodem pro konektorovou
nástrčku Kostal.
E7
Konektorová nástrčka podle DIN 43 650
Označení
K1
K5
K2
K3
K4
4
Maximální napětí na
vstupu
Druh
Provedení
Nástrčka B (černá)
bez usměrňovače-M16x1,5
(otvor průchodky Æ 6-8 mm)
230 V DC
bez usměrňovače-M16x1,5
(otvor průchodky Æ 4-6 mm)
230 V DC
Nástrčka A (šedá)
Nástrčka B (černá)
Nástrčka A (šedá)
Nástrčka B (černá)
Nástrčka A (šedá)
Nástrčka B (černá)
Nástrčka A (šedá)
Nástrčka B (černá)
Nástrčka A (šedá)
230 V AC
230 V AC
bez usměrňovače s LED
a zhášecí diodou-M16x1,5
(otvor průchodky Æ 6-8 mm)
12...24 V DC
s usměrňovačem-M16x1,5
(otvor průchodky Æ 6-8 mm)
230 V AC
s usměrňovačem a LED
a zhášecí diodou-M16x1,5
(otvor průchodky Æ 6-8 mm)
230 V AC
HC 4013
Nouzové ovládání
STANDARD
PRYŽOVÁ KRYTKA
Bez označení
Rozměrový náčrt
Označení N1
Rozměrový náčrt
Popis
Standardní provedení nouzového ručního ovládání.
Standardní upevňovací matice cívky elektromagnetu.
Popis
Nouzové ruční ovládání chráněné pryžovou krytkou.
Lze ovládát po sejmutí pryžové krytky.
Náhradní díly
1 Cívka elektromagnetu
2 Upevňovací matice elektromagnetu
+ těsnicí kroužek
3 Konektorová nástrčka podle DIN 43 650
4 Sada těsnění
3
1
2
4
Upozornění!
Ÿ Obalovou fólii lze recyklovat.
Ÿ Uvedené údaje slouží jen k popisu produktu a v žádném případě se nerozumí jako zaručené vlastnosti ve smyslu
práva.
5
HC 4013
Cívka elektromagnetu
Provedení cívky
Typové
označení
napětí cívky
E1
E2
E3
01200
936-0022
936-0690
936-0670
01400
936-0650
936-0691
02100
936-0651
02400
936-0026
04200
E4
E5
E6
E7
936-0680
936-4880
936-4882
936-0673
936-0681
-
-
936-0692
936-0674
936-0682
-
-
936-0693
936-0672
936-0683
936-4881
936-4883
936-0653
936-0695
936-0676
936-0685
-
-
04800
936-0031
936-0696
936-0677
936-0686
-
-
06000
936-0654
-
-
-
-
-
10200
936-0655
-
-
-
-
-
20500
936-0036
-
-
-
-
-
Objednací číslo
02450
936-2125
11550
936-2175
23050
936-2185
Upevňovací matice elektromagnetu + těsnicí kroužek
Provedení matice
Těsnicí kroužek
Standardní matice
Objednací číslo
403-1001
18 x 1,5
Matice s pryžovou krytkou
486-9001
Konektorová nástrčka podle DIN 43 650
Konektorová
nástrčka A
šedá
Typové označení
Konektorová
nástrčka B
černá
Objednací číslo
K1
936-9902
936-9901
K5
936-9906
936-9905
K2
936-9908
936-9907
K3
936-9904
936-9903
K4
936-9910
936-9909
Sada těsnění
Rozměr, počet
Provedení
Standard - NBR70
Viton - FPM
Objednací číslo
Opěrný kroužek
O-kroužek
13,1 x 15,9 x 1,4 (1 ks)
12,42 x 1,78 (1 ks)
11,5 x 14,3 x 1,4 (1 ks)
11,2 x 1,8 (1 ks)
-
17 x 1,8 (1 ks)
-
18 x 1,5 (1 ks)
13,1 x 15,9 x 1,4 (1 ks)
12,42 x 1,78 (1 ks)
11,5 x 14,3 x 1,4 (1 ks)
10,82 x 1,78 (1 ks)
-
17,17 x 1,78 (1 ks)
-
18 x 1,5 (1 ks)
403-1000
403-1004
Preferované typy ventilů
Typ
Objednací číslo
ROX-042D21/01200E1
403-0308
ROX-042D21/02400E1
403-0306
ROX-042D21/23050E5
403-0337
ARGO-HYTOS a. s. CZ - 543 15 Vrchlabí
tel.: 499 403111, fax: 499 403421
e-mail: [email protected]
www.argo-hytos.com
6
Změny vyhrazeny!

Podobné dokumenty

Strana 1 Ruční pístové čerpadlo, tlačné provedení - Argo

Strana 1 Ruční pístové čerpadlo, tlačné provedení - Argo Vestavěný sací jednosměrný ventil a výtlačný jednosměrný ventil, v provedení radiální těsnicí manžety, činí z čerpadla spolehlivé zařízení pro vytváření průtoku potřebného pro ovládání systému.

Více

Téma: Physics for Chemists - Projekty

Téma: Physics for Chemists - Projekty Podpora odborného vzdělávání a rozvoje vědeckovýzkumného týmu Centra materiálového výzkumu Pardubice CZ.1.07/2.3.00/09.0104

Více

SPA 01

SPA 01 24V / 50 (60)Hz 115V / 50 (60)Hz 230V / 50 (60)Hz

Více

RPEH4-25

RPEH4-25 Pro rozváděče s hydraulickým ovládáním typu RPH musí být vždy použito vnější řízení.

Více

Tryska v kanálu P - Argo

Tryska v kanálu P - Argo Ÿ Použití rozváděče mimo rozsah uvedených parametrů konzultujte s výrobcem. Ÿ U rozváděčů se dvěma elektromagnety může být kterýkoliv z elektromagnetů zapnut až po vypnutí elektromagnetu druhého. D...

Více

‡‚† ‰„ …„ ‡ Š

‡‚† ‰„ …„ ‡ Š Maximální provozní tlak ve vývodu T Tlakové ztráty

Více

Rozměrový náčrt - ARGO

Rozměrový náčrt - ARGO Základní parametry Jmenovitá světlost Maximální průtok

Více