Pravidla soutěže o laky Rimmel Rita Ora na Facebooku Teta drogerie

Transkript

Pravidla soutěže o laky Rimmel Rita Ora na Facebooku Teta drogerie
Pravidla soutěže
o laky Rimmel Rita Ora na Facebooku
Teta drogerie
Pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže a shromažďovatelem osobních údajů soutěžících je:
Coty Česká republika s.r.o., Na Okraji 335/42, 162 00 Praha 6
IČO: 25794701
Společnost je zapsána v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 166931 (dále jen „Pořadatel“).
Pořadatel na Facebooku Teta drogerie (www.facebook.com/tetadrogerie), jehož provozovatelem je společnost p.k. Solvent s.r.o.
se sídlem na adrese Poděbradská 1162, 250 62 Šestajovice, pořádá Soutěž (dále jen „Soutěž“) ve dnech 20.4. až 26.4.2015 do
23.59 hod.
Soutěžícím se stává ten, kdo na Facebooku Teta drogerie odpoví na otázku dle zadání soutěže.
Soutěž bude mít deset výherců, které určí zástupce Pořadatele soutěže dle originality odpovědí.
Výherci budou určeni na základě splnění soutěžních podmínek (uvedené v bodu č.1 Podmínky soutěže) a pravidel pro
vyhodnocení soutěže (uvedené v bodu č. 2 Průběh a vyhodnocení soutěže).
Sociální síť Facebook není pořadatelem soutěže a nenese žádnou zodpovědnost za její průběh ani vyhodnocení.
1.
Podmínky soutěže
Soutěže se mohou zúčastnit (dále jen „Soutěžící”):
- fyzické osoby, které mají platný uživatelský účet na Facebooku
- fyzické osoby s poštovní adresou na území České republiky.
Soutěže se nemohou účastnit tyto osoby:
- všichni zaměstnanci Pořadatele soutěže a společnosti p.k. Solvent s.r.o. a jejich blízkých osob dle §22 odst. 1) zákona č. 89/2012
Sb. občanského zákoníku.
- osoby soutěžící pod uživatelským účtem třetích osob.
Soutěž bude mít deset výherců, kteří zodpovědí otázku nejkreativněji
2.
Průběh a vyhodnocení soutěže
2.1 Úkolem soutěžících je vybrat 3 odstíny z laků 60 Second Super Shine z kolekce Rita Ora a vymyslet k nim co neoriginálnější český
název ve festivalovém duchu.
2.2 Každý soutěžící může soutěžit pouze jednou. Vícenásobné odpovědi jedné osoby budou ze soutěže vyřazeny.
2.3 Soutěž bude mít deset výherců, které určí zástupce Pořadatele soutěže na základě originality odpovědí.
2.4 Každý výherce získá tři kusy laků z nové řady Rita Ora od Rimmelu v odstínech dle vlastního výběru. Pokud si soutěžící odstín
nevybere sám, budou mu v případě výhry zaslány náhodné odstíny.
2.5 Pořadatel vyhlásí výsledky soutěže písemnou formou na Facebooku Teta drogerie tak, že výherce označí pod soutěžním
příspěvkem nebo vyhlásí v novém samostatném příspěvku, a to nejpozději do sedmi dnů od ukončení soutěže.
2.6 Výherce se musí spojit s Pořadatelem soutěže na Facebooku Teta drogerie prostřednictvím soukromé zprávy poslané FB stránce Teta
drogerie do 3 dnů od vyhlášení výsledků soutěže. Obsahem zprávy musí být: jméno, a příjmení výherce, adresa, na kterou bude chtít výhru
zaslat a 3 odstíny laků z nové řady Rita Ora dle vlastního výběru. Pokud výherce nekontaktuje Pořadatele soutěže na Facebooku, ztrácí
nárok na výhru a bude místo něj vybrán náhradní výherce. Náhradní výherci budou kontaktováni stejným způsobem jako
výherci. Pokud ani náhradníci na výzvu nezareagují, výhry propadnou ve prospěch Pořadatele.
3.
Všeobecné podmínky
Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ty soutěžící, kteří nesplňují výše uvedené podmínky, a také soutěžící, u kterých má
podezření na podvodné jednání, falšování nebo porušování pravidel.
Soutěžící souhlasí, že účast v Soutěži je dobrovolná.
V případě výhry má Pořadatel právo zveřejnit jména výherců.
Pořadatel nenese odpovědnost za nepravdivé nebo neúplné informace v průběhu trvání soutěže.
Pořadatel soutěže nezasílá výhry do zahraničí.
4.
Ochrana osobních údajů
Registrací do soutěže soutěžící výslovně souhlasí se zpracováním poskytnutých údajů v rozsahu uvedeném v registraci
společností Coty Česká republika s.r.o., IČO: 25794701 se sídlem v Praze 6, Na Okraji 335/42, PSČ 162 00 Česká republika jakožto
správcem a s jejich případným zpracováním prostřednictvím zpracovatele, kterým je Pořadatel Soutěže, pro účely pořádání této
Soutěže, a to na dobu do jejího ukončení a vypořádání nároků. Soutěžící dále bere na vědomí, že má práva dle § 11, 12, a 21 zák.
č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj
souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce/Pořadatele odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na
opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv se může obrátit
na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Zpracování údajů bude zajištěno automatizovanými i
neautomatizovanými prostředky.
5.
Další ustanovení
Pořadatel nenese odpovědnost za rychlost internetového připojení, přenos dat ani nefunkčnost webové stránky, kvůli kterým by
mohla být soutěž dočasně nedostupná. Pořadatel vynaloží veškeré úsilí vedoucí k vyřešení těchto potíží.
Pořadatel si vyhrazuje právo změnit pravidla soutěže nebo ji pozastavit, zejména v případech nekalého jednání nebo porušování
pravidel.
V Praze, 9.4.2015
Coty Česká republika s.r.o.

Podobné dokumenty

Přihláška ke studiu - Mendelova střední škola, Nový Jičín, po

Přihláška ke studiu - Mendelova střední škola, Nový Jičín, po Údaje jsou důvěrné podle zákona č. 256/1992 Sb., o ochraně osobních údajů v informačních systémech, a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a záko...

Více

SOUTĚŽ S UNIVERSAL CHANNEL A FILMEM RYCHLE A ZBĚSILE

SOUTĚŽ S UNIVERSAL CHANNEL A FILMEM RYCHLE A ZBĚSILE Obecná ustanovení Tyto podmínky soutěže stanoví závazná práva a povinnosti účastníků Soutěže (dále jen „Podmínky“) pořádané společností UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Závišova 5, 140 00 Pra...

Více

FIREMNÍ FILANTROPIE A MARKETING BEZ

FIREMNÍ FILANTROPIE A MARKETING BEZ Gambrinus měla takovou podařenou videoreklamu. Na obrazovce se objevila na pár vteřin virtuální žena, která návštěvníka přivítala a hned se schovala do postranního reklamního banneru. Jak se točí v...

Více

Extrémní sporty

Extrémní sporty Jaký je tedy rozdíl mezi parkourem a freerunningem? Parkour není sport nebo vystoupení, jde jenom o překonávání překážek. Freerunning je divácký sport (lidé se dívají na triky, které akrobat dělá) ...

Více

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit

Úvěrové podmínky společnosti Home Credit karty, ztrátou dokladů či klíčů nebo odcizením mobilního telefonu sjednaná se společností Home Credit a.s. ve znění účinném od 1. 4. 2015 Informace o pojistné smlouvě a pojistných podmínkách Pojišt...

Více

Kč - Teta

Kč - Teta Superslevy 8.

Více

Superslevy 18.

Superslevy 18. hypoalergenní kojenecká výživa

Více

Léto 2008 - Balance Club Brumlovka

Léto 2008 - Balance Club Brumlovka i čtyři České lvy za nejlepší ženský herecký výkon jak v hlavních, tak i vedlejších rolích. Naposledy si Aňa odnášela zlatou sošku za ztvárnění Marcely Čmolíkové v tragikomedii Jana Hřebejka Kráska...

Více