TP-9A-2012-09

Transkript

TP-9A-2012-09
PLÁN NA TÝDEN OD 24. 9. 2012 DO 28. 9. 2012
Lichý týden
Informace pro žáky a rodiče:
TŘÍDA IX. A
Prosíme rodiče, kteří ještě nepodepsali souhlas s činností škol. psychologa/vých. poradce , aby
laskavě poslali tento týden. Žáci, kteří chtějí trávit polední přestávku mimo školu, musí mít v ŽK
podepsaný souhlas rodičů. Pokud tráví přestávku ve škole, mohou být pouze ve škol. klubu či v
knihovně - v tom případě je třeba donést souhlas s užíváním klubu/ knihovny - zvláštní formulář, který
lze stáhnout na webu O škole - Dokumenty.
Český jazyk
út - pravopisné cvičení, hláskosloví, spisovná výslovnost
stř - obohacování slovní zásoby
čt - zadání doporučené četby
Matematika
Opakování z 8. ročníku, Pythagorova věta, kruh, kružnic, množiny
Anglický jazyk
Pej -každou hodinu ústní zkoušení 1-minute-speech + testík na slovíčka a přítomné a minulé časy + čas
předpřítomný, Unit 1
Ri - přítomný čas prostý- procvičování; My house, My flat - opakování
25.9. - test slovíčka (1.polovina po sink); 27.9. - test slovíčka (2. polovina)
Přírodopis
Sluneční soustava, stavba Slunce, Měsíce, historie dobývání kosmu
Dějepis
ruské revoluce dokončení, vznik ČSR-úvod, příští týden píšeme test- 1.sv.válka a ruské revoluce
Zeměpis
opakování: Globalizace - její přínos a úskalí, globální vesnice, globální problémy lidstva
nová látka: Globalizace ekonomiky, nadnárodní korporace, práce s fotodokumentací
domácí úkol pracovní list str. 10, cv. 4, 5, 6
esej na téma: Jak by asi vypadal můj den bez informačních technologií
Fyzika
Písemná práce: el.pole. Ohmúv zákon
Chemie
Opakování - kyseliny, soli. Test - názvosloví oxidů, sulfidů, halogenidů, hydroxidů, kyselin.
Výchovy
a volitelné
předměty
SČj (Haj) – Větný rozbor - procvičování, Slovní zásoba - archaismy a neologismy
SČj (Tu) –Pravopis přij. zkoušky - rozbor
NJ – Projekt ICH (prezentace), číslice od 1000, způsobové sloveso können, Berlín, Test - slovíčka
ŠJ –opakování: přítomný čas průběhový, popis cesty
ICT – Základní značky jazyka HTML, formátování textu na www stránce.
ICTr – Jazyk HTML, odkazy a práce s obrázky.
OV – Téma: Občan státu a EU, uč. str. 12 - 15, hodina bude suplována (vyučující na konferenci), pokyny
k práci zadá suplující učitel(ka)
VZ – Téma: Rodičovské předpoklady - na 1.10.zpracovat odpovědi na A4 ot. z uč. str. 84, je nutné uvést
zdroj čerpání
PČ - Práce v systému ISA+, test Volby povolání
Dom – Saláty
VV - žáci zpracovávají vlastní výtvarné projekty, tento týden by již měli mít jasno v tématu, mít sehnané
materiály a pozvolna se pouštět do realizace