Cesta k zahradní plaketě

Komentáře

Transkript

Cesta k zahradní plaketě
Program informační akce / souboru přednášek
Cesta k zahradní plaketě
„Přírodní zahrada“ a „Ukázková přírodní zahrada“
Čas:
Středa, 30. března – 15.00 hod.
Místo: Církevní mateřská škola MŠ Lipenská, Lipenská 1978/3, České Budějovice
Program:
15.00 hod. – Představení projektu Přírodní zahrady bez hranic – Mag. (FH) Lisa Krčma,
MA, Natur im Garten/ Ing. Martina Petrová, Občanské sdružení Přírodní zahrada
15.15 – Kritéria přírodních zahrad aneb cesta k zahradní plaketě „Přírodní zahrada“ –
Ing. Monika Pýchová, CEGV Cassiopeia
15.40 – Síť ukázkových zahrad v Dolním Rakousku, cesta k zahradní plaketě
„Ukázková přírodní zahrada“ – Ing. Erwin Piribauer, Natur im Garten
16.10 – Přestávka s menším občerstvením
16.20 – Prezentace Ukázkové zahrady Gundacker - DI Gisela Gundacker
16.40 – Prezentace první soukromé Ukázkové zahrady v ČR: Zahrady – galerie
Ekodomu SLUNEČNICE v Rudolfově – Mgr. Irena Kovářová
17.00 – Diskuse a ukončení
Předpokládané ukončení v 17.30 hod.
Akce bude tlumočena z němčiny do češtiny. Účast na akci je bezplatná. Menší
občerstvení bude zajištěno. V případě dobrého počasí možnost prohlídky zahrady u
MŠ Lipenská.
Pokud jste již nyní lačni informací o tom, co je potřeba splnit, abyste získali zahradní
plaketu, podívejte se na webové stránky projektu www.prirodnizahrada.eu na heslo Cesta
k zahradní plaketě. Najdete zde nejen veškeré potřebné informace, ale i formulář přihlášky Vaší
zahrady do sítě přírodních zahrad, jejímž vyplněním a zasláním na Vám regionálně příslušnou
organizaci vyjádříte zájem o získání plakety. Přihlášku je možné odevzdat i na informační akci
30.3, kde rovněž rádi zodpovíme Vaše případné další dotazy.
Přihlášky
Z organizačních důvodů prosíme o přihlášky účastníků na akci, a to na tel.:
+420 606 111 779 nebo na e-mailu: [email protected], a to do pátku
25.3.2011. Při přihlašování uvádějte jméno, příp. organizaci či firmu, kterou zastupujete,
poštovní adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu.
Dále nám sdělte, jestli chcete v budoucnu dostávat pozvánky na další akce, příp. jiné informace
v souvislosti s tématem přírodních zahrad, pokud jste se k tomuto odběru již v minulosti nepřihlásili.
Akce je realizována v rámci projektu „Přírodní zahrady bez hranic“.
Projekt je spolufinancován z prostředků ERDF Evropské unie
v rámci programu přeshraniční spolupráce
Cíl Evropská územní spolupráce Česká republika-Rakousko 2007-2013

Podobné dokumenty