Venkovní odpínače Fla 15/97 GB

Komentáře

Transkript

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB
Venkovní odpínače
Fla 15/97 GB
trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 630 A
Venkovní odpínače Fla 15/97 GB
Venkovní odpínače Fla 15/97 GB, se zhášením
oblouku ve vakuu, jsou nejen význačným přínosem
pro uživatele svými vysokými technickými
parametry, ale také pro životní prostředí. Byly
vyvinuty jako aplikace odpínačů typu Fla 15/97,
které již řadu let přímo v provozu prokazují svou
vysokou spolehlivost a provozní bezpečnost.
předpoklady pro bezchybné spínání i po
mnohaletém provozu odpínače v extrémních
provozních podmínkách a také při námraze.
Odpínače jsou dodávány s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice, které obsahují přísady zaručující
jejich odolnost vůči vlivům venkovního prostředí.
Jejich odolnost je ověřena dlouholetým používáním.
Odpínače řady Fla 15/97 GB je možno využít jako
náhrady za venkovní odpínače typu Fla 15/97,
Fla 15/6400 a Fla 15/6410.
Odpínače řady Fla GB byly konstruovány již
s ohledem na možnost používání omezovačů
přepětí.
Mezi výhody této řady odpínačů patří umožnění
práce pod napětím, jednoduchá a rychlá montáž
omezovačů přepětí, zjednodušení montáže na sloup
a usnadnění manipulace snížením hmotnosti
přístroje.
Pro ovládání odpínačů jsou dodávány ruční pohony
nebo pro dálkové ovládání motorové venkovní
pohony.
Odpínače je možné vybavit zapouzdřenými
pomocnými spínači (krytí IP 44), umístěnými přímo
na rámu přístroje, čímž je zaručena spolehlivá
signalizace zapnutí a vypnutí.
Odpínače vyhovují normám: ČSN EN 62271-1 a
ČSN EN 62271-103. Použité podpěrné izolátory
vyhovují oblasti stupně znečištění IV podle ČSN 33
0405.
Hodnoty zkratové odolnosti jsou dodrženy s velkou
rezervou.
Všechny
proudovodné
díly
jsou
vyrobeny
z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří
bezesmyčkovou proudovodnou dráhu.
Konstrukce odpínačů, kvalita použitých materiálů
a pečlivost při výrobě, řídící se zásadami kontroly
jakosti dle normy ISO 9001, zaručuje velmi nízké
náklady na provoz a údržbu.
Průřezy
proudovodných
částí
dimenzované
s dostatečnou rezervou a příznivé kontaktní tlaky
pružin vyrobených z nerezové oceli, vytváří
Za normálních pracovních podmínek jsou odpínače a zhášecí komory odpínačů Fla 15/97 GB po dobu
dvaceti let bezúdržbové při použití ručního ovládání, pokud je použito motorové ovládání jsou zhášecí
komory po dobu deseti let bezúdržbové.
Typy odpínačů řady Fla 15/97 GB
Typ přístroje
Fla 15/97 GB
Fla 15/97 GB K
Fla 15/97 GB P
*
Jmen.
napětí Ur
(kV)
Popis přístroje
odpínač pro montáž na betonový sloup
do průběžného vedení
odpínač pro montáž na betonový sloup,
pro kabelový svod
odpínač pro montáž na betonový sloup,
s držáky pojistek, pro kabelový svod
25
25
25
Výška
sloupu
(m)
10,5
12
10,5
12
10,5
12
Objednávkové Hmotnost
číslo *
cca. (kg)
01001097
01001297
05011097x
05011297x
05021097x
05021297x
83
86
105
Poslední číslice u objednávkového čísla (symbol x resp. y) značí použité omezovače přepětí:
Přístroje je možno na přání doplnit o omezovače přepětí. Takto vybavené přístroje mají v označení písmeno O.
Např. Fla 15/97 GB KO – odpínač pro montáž na betonový sloup, pro kabelový svod, vybavený omezovači
přepětí. Omezovače jsou na přístroje montovány přímo u výrobce, nebo je ve spolupráci s výrobcem možná
i pozdější jednoduchá montáž. V principu lze použít jakékoli omezovače. Konstrukčně doporučené jsou
omezovače firem ABB, RAYCHEM a TRIDELTA.
Jmenovité napětí Ur v kV
25
25
25
25
25
25
x
1
2
3
4
5
y
-
2
Použité omezovače přepětí
Přístroj bez omezovačů
ABB, typ POLIM D 24N
ABB, typ MVK 25
RAYCHEM, typ HDA-24NA
TRIDELTA, typ SBK-I 31/5
TRIDELTA, typ SBK-I 31/10
Technické údaje
Jmenovité napětí
jmenovitý proud
jmenovitý krátkodobý proud
jmenovitý dynamický proud
jmenovitý zkratový zapínací proud
jmenovitý vypínací proud při převážně činné zátěži
jmenovitý vypínací proud obvodu uzavřené smyčky
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelu
jmenovitý vypínací proud zemního spojení
jmenovitý vypínací proud nezatíženého kabelového
a venkovního vedení v podmínkách zemního spojení
mechanická životnost
1)
Ur
Ir
Ik
Ip
Ima
Iload
Iloop
Icc
Ief1
kV
A
kA
kA
kA1)
A
A
A
A
25
630
16
40
25
630
630
25
200
Ief2
A
32
5000xCO
Při dostatečně rychlém ručním ovládání
Hodnoty výdržných napětí
Jmenovité napětí
jmenovité jednominutové krátkodobé výdržné střídavé napětí průmyslového
kmitočtu za sucha i za deště
proti zemi a mezi póly
v odpojovací dráze
jmenovité výdržné napětí při atmosférickém impulzu
proti zemi a mezi póly
v odpojovací dráze
kV
25
kV
kV
50
60
kV
kV
125
145
Klimatické podmínky
maximální teplota
minimální teplota
maximální relativní vlhkost vzduchu
maximální tlak větru
maximální tloušťka ledu nebo námrazy
typická nadmořská výška
°C
°C
%
Pa (m/s)
mm
m n.m.
+ 40
- 30
100
700 (34)
20
do 1000
Použití ve vyšších nadmořských výškách konzultujte s výrobcem.
Popis funkce
V zapnuté poloze je vakuová zhášecí komora, spolu
se spínací mechanikou uloženou v pouzdru
z izolačního materiálu, zapojena paralelně k hlavní
proudovodné dráze. Při vypnutí se napřed rozpojí
hlavní kontakty a tím je průchod proudu převeden
do paralelní větve, v níž je umístěna vakuová
zhášecí komora.
Jakmile se hlavní kontakty od sebe vzdálí na
dostatečnou vzdálenost, dochází k rychlému
vybavení vakuové zhášecí komory a vypínací
oblouk, hořící uvnitř zhášecí komory, je bezpečně
přerušen při prvním průchodu proudu nulovou
hodnotou. Následně se pak dalším pohybem
kyvného izolátoru vytvoří viditelná odpojovací
vzdálenost na odpínači. Vakuová zhášecí komora
a rychlovypínací zařízení má mechanickou životnost
minimálně 2000 sepnutí. Všechny díly hlavní
proudové dráhy jsou postříbřeny. Vnější kovové díly
rychlovypínací mechaniky jsou vyrobeny z nerezové
oceli.
3
Trojpólové venkovní odpínače Fla 15/97 GB pro Ur = 25 kV
Fla 15/97 GB
500
400
700
80 x 80
288
75
619
~ 650
260
240 - 265
1685
Fla 15/97 GB K
Fla 15/97 GB KO
~ 980 *
260
260
331 *
Fla 15/97 GB PO
Fla 15/97 GB P
824
~ 1005 *
824
~ 1005
260
844
75
336
75
619
~ 750
286
260
* Rozměr závisí na použitém omezovači přepětí (zde vyobrazeno: RAYCHEM HDA24-NA)
4
286
Uspořádání pohonů pro venkovní odpínače řady Fla 15/97 GB na sloup 10,5 m
1 – pohon L
2 – držák pohonu L se štítkem
3 – držák pohonu L
4 – meziložisko horní (soudkové)
6 – objímka R130-GB kompletní
7 – objímka R 155
8 – objímka kompletní R 178
9 – trubka 1“ 2500 Z
10 – trubka KR 1“ - 3 m pozinkovaná
5
Uspořádání pohonů pro venkovní odpínače řady Fla 15/97 GB na sloup 12 m
1 – pohon L
2 – držák pohonu L se štítkem
3 – držák pohonu L
4 – meziložisko horní (soudkové)
5 – meziložisko
6 – objímka R130-GB kompletní
7 – objímka kompletní R 130
8 – objímka R 155
9 – objímka kompletní R 178
10 – trubka 1“ 2000 Z
11 – trubka KR 1“ – 2,5 m pozinkovaná
Výrobce si vyhrazuje právo na změny.
DRIBO 07/2014
6

Podobné dokumenty

Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410)

Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410) Odpojovače je možné vybavit zapouzdřenými pomocnými spínači (krytí IP 44) umístěnými přímo na rámu přístroje, čímž je zaručena spolehlivá signalizace zapnutí a vypnutí.

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi a tvoří bezesmyčkovou proudovodnou dráhu. Průřezy proudovodných částí dimenzované s dostatečnou rezervou a příznivé kontaktní tlaky pružin vyrobených z ...

Více

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB

Venkovní odpínače DRIBO Flc GB pro uchycení tahových izolátorů odbočného vedení.

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB Poslední číslice u objednávkového čísla (symbol x resp. y) značí použité omezovače přepětí:

Více

POLIM-H..ND - katalogový list

POLIM-H..ND - katalogový list 10 kA šp.20 kA šp. 1 kA šp. 1,5 kA šp. 3 kA šp. 5 kA šp. 10 kA šp. 20 kA šp. 40 kA šp. 250 A šp. 500 A šp. 1 kA šp. 2 kA šp.

Více

úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kv, včetně pne

úsekové spínače pro venkovní vedení do 45 kv, včetně pne 9.1 Zkouška elektrické pevnosti izolace hlavního obvodu podle ČSN EN 62271-1 .................................. 15 9.2 Zkouška elektrické pevnosti izolace řídících a pomocných obvodů dle čl.7.2 ČSN...

Více

无中生有巧立名目

无中生有巧立名目 #nÞ$h¹¿DE%°:ú!!< êh˜–&“£T˜–#$• –'vh:V(ªþM!<.NYê )=k­®u†:˜–#$hkb ‘•–—N h!Q+B„d*a+,Þ -d›j./0¿Ž7: ‘έ ®†#!²³9k¾¿N ²³2 =¨%DX:UP³1k®Óh: A(N2†®Ó‘Ρ#$_¡ 34N 5‘XQ5BCN h!‰l kl6üh¹¨%67:‘Ε –—Ò+˜U#$7f¨©à ™*...

Více

Přehledový katalog - DRIBO, spol. s ro

Přehledový katalog - DRIBO, spol. s ro mechanismem. U těchto odpínačů bylo dosaženo spínání elektrického proudu bez souvislého volně hořícího oblouku. Další předností nového systému je nová konstrukce kontaktů s větší zkratovou zapínací...

Více