Přehledový katalog - DRIBO, spol. s ro

Transkript

Přehledový katalog - DRIBO, spol. s ro
DRIBO, spol. s r.o.
Přehledový katalog
Firma DRIBO, spol. s r.o. se sídlem v Brně byla založena v roce 1995.
Jejím zaměřením je výroba a prodej elektrických přístrojů (odpojovačů,
odpínačů, vypínačů), rozvaděčů a komponentů vn (6 ~ 38,5 kV).
Současně se zabývá komplexními dodávkami dálkového ovládání
venkovních přístrojů a rozvoden. Přístroje jsou dodávány jak pro oblast
venkovních vedení, tak i pro vnitřní použití. Firma zaujímá pevné místo
mezi dodavateli tohoto sortimentu pro českou a slovenskou energetiku.
S výrobky firmy se můžete setkat ve všech českých a slovenských
rozvodných společnostech, kam také směřuje většina její produkce.
V roce 1998 byla založena
ve Slovenské republice dceřiná
společnost DRIBO Stará Turá, s.r.o.
Při výrobě spínacích přístrojů a jejich aplikací je využíváno
především know-how německé firmy DRIESCHER. Kvalita
a spolehlivost dodávaných přístrojů a rozvaděčů
je ověřena dlouholetým spolehlivým provozem jak v sítích
energetiky, tak význačných průmyslových podniků.
Firma DRIBO, spol. s r.o. je držitelem certifikátů řízení jakosti,
environmentálního managementu a managementu bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci dle norem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS
18001. Kvalita použitých materiálů a pečlivost při výrobě zaručuje
nízké náklady na provoz a údržbu.
Všechny dodávané přístroje a rozváděče jsou jednoduché robustní konstrukce, zaručující
jejich vysokou mechanickou odolnost a dlouholetou životnost při spolehlivé funkci. Firma
DRIBO zaručuje jejich spolehlivý bezúdržbový provoz po dobu deseti let.
DRIBO Stará Turá, s.r.o.
Husitská 2
916 01 Stará Turá
Slovenská republika
DRIBO, spol. s r.o.
Pražákova 36
619 00 Brno
Česká republika
Tel.: +421 32 7762459
Fax: +421 32 7762199
E-mail: [email protected]
Tel.: +420 533 101 111
Tel.: +420 543 321 111
Fax: +420 543 216 619
E-mail: [email protected]
Podrobné informace k našim výrobkům naleznete na internetové adrese
http://www.dribo.cz
DRIBO, spol. s r.o.
Venkovní přístroje
Strana 2 / 13
Přístroje umožňující montáž pod napětím
Fla GB
DRIBO Flc GB
Fla 15/6400, Fla 15/6410, Fla 15/6400 AE, Fla 15/6410 SA
FTr
DRIBO Flrm
V současné době je celosvětovým trendem rozvoj prací pod napětím,
které vedou ke značným úsporám. Tento trend zaznamenáváme i v ČR.
Výhoda těchto prací spočívá v tom, že jsou eliminovány jak škody
u odběratelů, způsobené nedodávkou elektrické energie, tak i škody u
distributorů energie reprezentované ušlým ziskem. Zejména u odběratelů
s nepřetržitými provozy působí každý výpadek či přerušení velké ztráty.
Firma DRIBO, spol. s r.o. má ve svém výrobním programu celou řadu
přístrojů pro práci pod napětím. Přístroje jsou popsány níže v katalogu.
Venkovní odpínače s maloolejovými zhášecími komorami
Fla 15/60



jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Základní svařovaný rám je vyroben z ocelových profilů
s ochranou proti korozi žárovým zinkováním. Žárovým
zinkováním jsou chráněny i hřídele odpínačů uložené
v bronzových ložiskách a všechny ostatní ocelové díly
včetně ověšení.
Spínání probíhá v těsně uzavřené zhášecí komoře naplněné ekologicky nezávadným olejem SHELL.
Do ovzduší nejsou vylučovány žádné zplodiny hoření. Výrobce nabízí možnost bezplatné ekologické
likvidace použitých olejů.
Všechny proudovodné díly odpínačů jsou vyrobeny z galvanicky postříbřené elektrolytické mědi.
Odpínače jsou dodávány s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice, nebo s podpěrkami
porcelánovými. Odpínače mohou být vybaveny uzemňovači a zapouzdřenými pomocnými spínači pro
signalizaci stavu.
Další provedení:
Fla 15/60 P – odpínače pro ekologické vedení typu PAŘÁT – projekt venkovního vedení nové
generace s trojúhelníkovým uspořádáním. Odpínač je sestaven ze tří jednopólových spínacích
jednotek Fla 15/60 umístěných na konzole typu PAŘÁT.
Fla 15/60 IZV – odpínače s fázovou roztečí 500 mm doplňují projekt venkovního vedení s izolovanými
vodiči o spínací prvek umožňující zachovat zúžený profil vedení po celé jeho délce, včetně místa
spínání. Jsou konstruovány jako nadstavba standardní konzoly pro izolované vedení typu IZVE.
Fla 15/60 D – pro dvojitá vedení soudkové konfigurace. Jsou vhodné pro vedení s izolovanými
i holými vodiči. Umožňují zachovat konfiguraci vedení po celé jeho délce, tedy i v místě spínání.
Odpínač tvoří tři jednopólové jednotky Fla 15/60 umístěné na nosné konstrukci pro montáž
na betonové, případně příhradové sloupy.
Fla 15/60 GB – mezi výhody této řady odpínačů odvozené od typu Fla 15/60 patří umožnění práce
pod napětím, zjednodušení montáže na sloup a usnadnění manipulace snížením hmotnosti přístroje.
Odpínače Fla 15/60 GB jsou první odpínače s vestavěnými omezovači přepětí.
DRIBO, spol. s r.o.
Venkovní přístroje
Strana 3 / 13
Venkovní odpínače s maloolejovými zhášecími komorami – svislé provedení
Fla 15/6400



trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Další provedení:
Fla 15/6410 – Trojpólové provedení s pojistkovými držáky
instalovanými ve spodní části – pro montáž pojistek
do hodnoty 200 A jmenovitého proudu.
Fla 15/6410 SA – Trojpólové provedení s pojistkovými držáky
instalovanými ve spodní části – pro montáž pojistek do
hodnoty 200 A jmenovitého proudu s automatickým třípólovým vypnutím při zapůsobení pojistky.
Inteligentní venkovní odpínač
Fla 15/6400 AE



trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 630 A
Jsou variantou osvědčených odpínačů Fla 15/6410 SA. Odpínače
Fla 15/6400 AE jsou vybaveny mechanismem s nastřádanou energií
a elektronickým systémem, který zajistí vypnutí odpínače v beznapěťové
pauze následující po neúspěšném OZ.
Tím se odpojí vadná část vedení a následující OZ již zapíná pouze tu
část vedení, která není v poruše. Podstatně se tak omezí trvání poruchy
na zdravých částech vedení.
Venkovní odpínače s vakuovými zhášecími komorami
Fla 15/97



jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Spínání probíhá ve vakuových zhášecích komorách, které jsou zaměnitelné
za současné maloolejové zhášecí komory. Elektrická životnost vakuových
zhášecích komor je 2000 vypnutí jmenovitých parametrů. Komory jsou
bezúdržbové.
Další provedení:
Fla 15/97 P – odpínače pro ekologické vedení typu PAŘÁT.
Fla 15/97 IZV – pro venkovní vedení s izolovanými vodiči.
Fla 15/97 D – pro dvojitá vedení soudkové konfigurace.
Fla 15/97 GB – pro montáž pod vedení umožňující práci pod napětím.
Fla 15/97 6400 – svislé provedení.
DRIBO, spol. s r.o.
Venkovní přístroje
Strana 4 / 13
Venkovní odpínače s pružinovým zhášecím mechanismem
DRIBO Flc



jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Odpínače DRIBO Flc jsou pro vypínání vybaveny pružinovým zhášecím
mechanismem. U těchto odpínačů bylo dosaženo spínání elektrického proudu
bez souvislého volně hořícího oblouku. Další předností nového systému je
nová konstrukce kontaktů s větší zkratovou zapínací schopností.
Další provedení:
DRIBO Flc GB – mezi výhody této řady odpínačů odvozené od typu DRIBO Flc patří umožnění práce
pod napětím, zjednodušení montáže na sloup a usnadnění manipulace snížením hmotnosti přístroje.
Odpínače DRIBO Flc GB byly konstruovány již s ohledem na možnost používání omezovačů přepětí.
Venkovní odpínače – bezkomorové provedení
DRIBO Flb



jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Odpínače DRIBO Flb jsou pro vypínání vybaveny zhášecími růžky,
konstrukčně vychází z Fla 15/60.
Další provedení:
DRIBO Flb P – odpínače pro ekologické vedení typu PAŘÁT.
Venkovní odpojovače – svislé provedení
FTr



trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Odpojovače jsou dodávány s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice, nebo
s porcelánovými podpěrkami. K přístrojům dodáváme ruční pohony,
motorové pohony, pomocné spínače a pojistky.
Odpojovače typu FTr se dodávají v provedení bez uzemňovače nebo s
uzemňovačem s mechanickým blokováním mezi uzemňovačem
a odpojovačem.
Odpojovač FTr ...-SU je vybaven ve spodní části pojistkovými držáky pro montáž vn pojistek.
Další provedení:
FTr, FTr ...-SU se zhášecími růžky – trojpólové provedení, bez uzemňovače nebo s uzemňovačem
s mechanickým blokováním mezi uzemňovačem a odpojovačem.
Venkovní přístroje
Strana 5 / 13
DRIBO, spol. s r.o.
FTr ...-1, 1350



jednopólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Jednopólové provedení odpojovače. Typ 1350 bez uzemňovače
pro ovládání tyčí. Typ FTr bez nebo s uzemňovačem
s mechanickým blokováním mezi uzemňovačem a odpojovačem,
s ručním nebo motorovým ovládáním.
Venkovní jednopólové závěsné odpojovače
DRIBO Flrm


jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 a 1200 A
Venkovní jednopólové odpojovače DRIBO Flrm jsou určeny pro
odpojování koncových trafostanic a částí vedení bez zatížení.
Jsou vybaveny jednoduchým zhášecím zařízením, které
umožňuje vypínání nezávislé na rychlosti ovládání.
Odpojovače pro jmenovité napětí 25 kV byly úspěšně vyzkoušeny
pro vypínání distribučních transformátorů o výkonu 630 kVA
naprázdno. Při tomto vypínání nedochází ke vzniku významnějších přepěťových dějů.
Odpojovače typu Flrm-k jsou určeny pro montáž ke konzole, Flrm-v pro montáž do rozpětí vedení.
Pro ovládání odpojovačů jsou určeny vypínací tyče délky 5 - 6 m, případně tyče soupravy "Powerman
Hot 40,5 kV" se speciálním nástavcem, které jsou přezkoušeny pro práci za deště.
Venkovní jednopólové odpojovače pro montážní a servisní skupiny
DRIBO Fls


jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 400 A
Jsou určeny pro montážní a servisní skupiny. Odpojovače se používají
pro dočasné odpojování částí vedení, na kterých je třeba provádět práce.
Pro ovládání odpojovačů jsou určeny vypínací tyče délky 5 - 6 m,
případně tyče soupravy "Powerman Hot 40,5 kV".
Venkovní pojistkové spodky
PS 25, PS 38



jednopólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 2 – 200 A
Výhodou pojistkových spodků jsou malé rozměry a nízká hmotnost. Podpěrné izolátory jsou vyrobeny
z cykloalifatické pryskyřice. Jsou určeny pro libovolné pojistky podle ČSN EN 60282-1.
Venkovní přístroje
Strana 6 / 13
DRIBO, spol. s r.o.
Venkovní pojistkové spodky s omezovači přepětí
PSO 25, PSO 38



jednopólové provedení
jmenovité napětí 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 2 – 200 A
Venkovní jednopólové pojistkové spodky s omezovačem přepětí
namontovaným na místo jednoho z podpěrných izolátorů jsou velmi
výhodným prostorově úsporným řešením kombinace přepěťového
a nadproudového jištění. Pojistky podle ČSN EN 60282-1.
Jsou dodávány s podpěrnými izolátory z cykloalifatické pryskyřice a v principu s jakýmikoli omezovači
přepětí. Standardně jsou dodávány s omezovači přepětí ABB, RAYCHEM a TRIDELTA.
Drážní odpínače a odpojovače



jednopólové a dvoupólové provedení
jmenovité napětí do 29 kV
jmenovitý proud do 2000 A
Odpínače Fla 15/97-1B a Fla 15/97-6410
Vakuové zhášecí komory přístroje se vyznačují vysokými technickými
parametry. Vyhovují požadavkům normy EN 50152-2.
Odpínače se vyznačují jasně oddělenou funkcí hlavního a pomocného
systému. Patentovaný kinematický systém spínání zaručuje zapínání a vypínání přes paralelně
zařazenou vakuovou komoru vylučující působení elektrického oblouku na hlavní kontaktní systém.
Odpínač Fla 15/97-6410 je svislým provedením Fla 15/97-1B, je vybaven držákem pojistky.
Odpojovače FTr-1B a FTr 25-630-S1B
Jednopólový venkovní růžkový odpojovač FTr-1B byl vyvinut speciálně
pro trakční aplikace. Tento odpojovač je charakterizován maximální
bezpečností a spolehlivostí v provozu. Velká vzdušná odpojovací
vzdálenost je zárukou pro maximální provozní bezpečnost. Konstrukce
odpojovače neklade žádné speciální nároky na údržbu.
Dodatečně je možno jednoduchým způsobem provést rekonstrukci
zařízení s odpojovačem FTr-1B na odpínač Fla 15/97-1B.
Odpojovač FTr 25-630-S1B je svislým provedením FTr-1B.
Vypínače GVR Recloser – Whipp & Bourne Switchgear


jmenovité napětí 15, 27 a 38 kV
jmenovitý proud 630 A
Plynem plněný vypínač GVR s vakuovými komorami představuje kombinaci
vysoce spolehlivého vypínání elektrického oblouku ve vakuu a řízeného
prostředí s vysokou dielektrickou pevností plynu SF6. Plyn SF6 se používá
pouze jako izolace. Elektrická životnost je podstatně delší než je
požadováno normou ANSI a IEC.
Vypínač GVR se instaluje buď na sloup nebo v trafostanici.
Vypínač je bezúdržbový po dobu 10-ti let nebo do 10 000 spínacích operací.
Vnitřní přístroje
Strana 7 / 13
DRIBO, spol. s r.o.
Vnitřní vakuové vypínače



trojpólové provedení
jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 630 A - 2500 A
Vypínače jsou dodávány pro čelní montáž. Dodávají
se v provedení KUF (s motorovým napínáním střádače,
vhodné pro opětné zapínání).
Rozčleněním na konstrukční skupiny a jejich optimálním uspořádáním se podařilo dosáhnout vysoce
kompaktní konstrukce. Díky tomu je vypínač flexibilně použitelný pro nejrůznější aplikace a vyhovuje
všem požadavkům zákazníka. Optimalizovaná mechanika umožňuje navíc dosažení minimálních
nákladů na údržbu a zaručuje mimořádně dlouhou životnost.
Vnitřní odpínače
H 22



trojpólové provedení
jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kV
jmenovitý proud 630 a 1250 A
Přednosti odpínačů jsou: spolehlivé a bezpečné zhášení oblouku,
zvýšená bezpečnost obsluhy použitím uzemňovačů se zkratovou
zapínací schopností, viditelná odpojovací dráha po vypnutí zátěže,
jednoduché ovládání, velká četnost spínání a minimální údržba.
Konstrukční typy: H 22 EK, H 22 EA (s vypínacím mechanizmem
s pružinovým střádačem) a H 22 SEA (s pojistkovými držáky pro pojistky s kolíkovou spouští pro
vypínání všech pólů odpínače při působení výkonové pojistky vn).
Všechny typy mohou být doplněny uzemňovačem s mechanickým blokováním. Ovládání ručními nebo
motorovými pohony.
Vybavení na přání: pomocné spínače, blokovací magnety a vestavěné motorové pohony.
H 27



trojpólové provedení
jmenovité napětí 12 a 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Odpínače H 27 jsou dodávány ve fázových roztečích 275, 225 a 170
mm. Odpínače mohou být doplněny o uzemňovač s mechanickým
blokováním. Pro malé rozměry jsou vhodné pro použití v prostorově
úsporných rozváděčích.
Typy: H 27 EK (montáž na stěnu), H 27 EA (s vypínacím
mechanizmem s pružinovým střádačem), H 27 SEA (montáž na stěnu, s vypínacím mechanizmem
s pružinovým střádačem, s namontovanými pojistkovými držáky), H 27 SuT (boční montáž, mžikové
zapínání a vypínání, vypínací mechanizmus s pružinovým střádačem, s dole namontovanými
pojistkovými držáky), H 27 F-EK (čelní montáž), H 27 F-EA (čelní montáž, vypínací mechanizmus
s pružinovým střádačem), H 27 F-SuT (čelní montáž, vypínací mechanizmus s pružinovým střádačem
a integrovanou vybavovací mechanikou pro pojistky s kolíkovou spouští).
Ovládání ručními nebo motorovými pohony.
Vybavení na přání: pomocné spínače, blokovací magnety a vestavěné motorové pohony.
Vnitřní přístroje
Strana 8 / 13
DRIBO, spol. s r.o.
M 3007 - odpínač s pojistkami



trojpólové provedení
jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 400 A
Vnitřní odpínače Driescher s pojistkami typ 3007 jsou vzhledem ke
svým malým prostorovým nárokům předurčeny pro použití při
stavbě a rekonstrukci věžových trafostanic vn.
Vlastnosti: podpěrky z cykloalifatické pryskyřice, spínací komory
s hlavním a opalovacím kontaktem, vybavovací mechanismus
s mžikovým vypínáním.
Vnitřní odpojovače
Itr



jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 1,5 až 38,5 kV
jmenovitý proud 630 až 6300 A
Odpojovače jsou určeny ke spínání vn zařízení bez zatížení.
Mohou být vybaveny uzemňovačem.
Pro ovládání odpojovačů je možné použít ruční nebo motorové
pohony.
Vybavení odpojovačů na přání zákazníka: pomocné spínače, blokovací magnety a vestavěné
motorové pohony.
Vnitřní pojistkové spodky


jednopólové a trojpólové provedení
jmenovité napětí 12, 25 a 38,5 kV
Odpovídají normě ČSN EN 62 271-1 a jsou určeny pro
osazení pojistkami podle ČSN EN 60 282-1 od 2 do 200 A
pro napětí 12, 25 a 38,5 kV.
Jejich výhodou jsou malé rozměry a nízká hmotnost.
Trojpólové pojistkové spodky mohou být vybaveny
mechanizmem pro dálkovou signalizaci vybavení pojistky.
Drážní odpínače a odpojovače







jednopólové provedení
jmenovitá napětí do 27 kV
jmenovitý proud do 4000 A
Odpínače H 22-1B, H 27-1B, H 29-1B
Odpojovače
Pojistkové spodky
Tlačné dílce
DRIBO, spol. s r.o.
Rozváděče
Strana 9 / 13
Rozváděče VN
D 12 a D 24 s odpínači H 27


jmenovité napětí 12 a 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Konstrukce a vybavení polí je stavebnicové, umožňující provádět
zákaznicky specifická řešení a nabízet pokrokový, variabilní konstrukční
systém. Do rozváděčů je možné zabudovat další libovolné příslušenství,
jako jsou cylindrické zámky, podstavce a konzoly pro montáž měřících
transformátorů a omezovačů napětí.
Na dveřích rozváděče je naneseno slepé schéma. Rozváděčová pole typu D jsou opatřena centrálním
zámkem se speciálním klíčem. Rozváděčová pole je možné v prostoru přípojnic vzájemně oddělit.
D 1200 s odpínači H 27


jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Kompaktní vzduchem izolovaný rozváděč typu D 1200 splňuje při velmi
malých nárocích na zástavbový prostor požadavky ekologického
bezúdržbového provozu. Rozváděč je osazen odpínači H 27.
Standardně je dodáván v osazení 2 + 1 a 3 + 1, s pojistkovým odpínačem
v levém horním poli.
Obě horní pole mohou být podle potřeby vybavena odpínači s pojistkami,
nebo vývodovými odpínači. Spodní pole mohou být vybavena pouze odpínači
pro kabelové vývody. Každý z namontovaných odpínačů je možné vybavit
uzemňovači se zkratovou zapínací schopností.
Kompaktní rozváděče s odpínači H 27


jmenovité napětí 12 a 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Kompaktní rozváděče se vzduchovou izolací umožňují použití osvědčených odpínačů H 27
v kompaktních trafostanicích obsluhovaných zvenku. Konstrukce rozváděče umožňuje také přímou
vestavbu do budov.
Rozváděče jsou ve všech svých částech koncipovány takovým způsobem, aby bylo možné dosáhnout
požadované dielektrické pevnosti bez použití přídavné izolace.
Připojení bez speciálních konektorů. Možná montáž veškerých standardních kabelových koncovek.
DRIBO, spol. s r.o.
Rozváděče
Strana 10 / 13
F 24 s odpínači H 27


jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Vzduchem izolované rozváděče typ F 600
jsou sestaveny z navzájem oddělených
typově přezkoušených polí s jedním
systémem
přípojnic.
Malý
půdorys
rozváděčových polí předurčuje rozváděče
z nich sestavené pro vestavbu do malého prostoru.
Skříň rozváděče je konstruována buď jako jeden vysokonapěťový prostor
s pevnými panely v prostoru přípojnic, nebo je vybavena oddělenou
svorkovnicovou skříňkou s jednokřídlými dveřmi.
Stavebnicová konstrukce umožňuje provádět zákaznicky specifická řešení umožňující dodatečné
rozšíření rozváděčů.
W 24


jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud do 1250 A
Kovově zapouzdřený vzduchem izolovaný
vn rozváděče typ W 24 je sestaven
z oddělených typově přezkoušených polí
s jedním systémem přípojnic. Pole jsou
osazena podle přání zákazníka. Všechny
zabudované spínací přístroje je možno ovládat ručně nebo motorovým
pohonem při zavřených dveřích pole. Možná montáž veškerých standardních
kabelových koncovek.
W 38,5


jmenovité napětí 38,5 kV
jmenovitý proud do 1250 A
Vzduchem izolované rozváděče typ W 38,5 jsou
sestaveny z navzájem oddělených typově přezkoušených
polí s jedním systémem přípojnic.
Konstrukce rozváděče umožňuje provádět zákaznicky
specifická řešení umožňující dodatečné rozšíření rozváděčů a dodatečnou změnu konfigurace.
Rozváděče je možné na přání vybavit, motorovými pohony, kapacitními snímači napětí, indikátory
průchodu zkratového proudu. Připojení veškerými standardními kabelovými koncovkami.
DRIBO, spol. s r.o.
Rozváděče
Strana 11 / 13
K 900 S a K 900 P




K 900 S – s odpínačem H 27 SEA
K 900 P – s pojistkami
jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Jsou určeny pro použití v koncových transformačních stanicích. Malé rozměry
umožňují budovat malé trafostanice s využitím všech výhod klasické koncepce
rozváděče se vzduchovou izolací. Rozváděč je vhodný pro montáž do kompaktních trafostanic.
K 900 S – rozváděč s trojpólovým pojistkovým odpínačem H 27 SEA. Použité uzemňovače mají
zkratovou zapínací schopnost a jsou vybaveny blokováním.
K 900 P – rozváděč s pojistkovými držáky pro pojistky do 200 A.
Rekonstrukce rozváděčů
RSO 6 / H27


jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630A
Rekonstrukce rozváděče RSO 6 spočívá ve výměně stávajících odpínačů typu
OK nebo OKJ za nové odpínače typu H 27 EK nebo H 27 SEA. Při rekonstrukci
jsou současně vyměněny přípojnice. Na přání je montován ruční nebo motorový
pohon. Stávající porcelánové podpěrky je možné vyměnit za plastové. Při
rekonstrukci není měněna poloha připojení kabelů.
S 11 / H 27


jmenovité napětí 25 kV
jmenovitý proud 400 a 630 A
Rekonstrukce rozváděče S 11 spočívá ve výměně stávajících odpínačů typu BA
nebo BAJ za nové odpínače typu H 27 EK nebo H 27 SEA. Při rekonstrukci jsou
současně vyměněny přípojnice. Na přání je montován ruční nebo motorový
pohon. Stávající porcelánové podpěrky je možné vyměnit za plastové. Při
rekonstrukci není měněna poloha připojení kabelů.
Na přání zákazníka zajistíme rekonstrukci dalších typů rozváděčů.
Rekonstrukce přístrojů
Dodatečná montáž motorových pohonů na spínací přístroje.
Náhrada stávajících tlakovzdušných pohonů odpojovačů a
odpínačů pohony motorovými.
DRIBO, spol. s r.o.
Ostatní
Strana 12 / 13
Dálkové řízení venkovních odpínačů, vypínačů a trafostanic
Sestává z radiokomunikační sítě oblasti, centrální a dispečerské stanice
a dálkově ovládané stanice.
Systém je chráněn proti náhodným rušivým signálům a proti statické elektřině.
Vyznačuje se rozsáhlou možností programování složitých logických operací
(pro stanice s velkým počtem ovládacích prvků a signalizací), vysokou
odolností vůči poruchové komunikaci a možností dálkové parametrizace
jednotlivých dálkově ovládaných stanic. Řídící dispečerský systém byl
speciálně vyvinut pro potřeby ovládání
a monitorování spínacích prvků systému
dálkového ovládání v sítích vn.
Výkonný řídící a informační systém umožňuje
zejména monitorování chodu sítě, případně
měření proudu a napětí, ovládání spínacích prvků a selekci
poruchových hlášení. Naše firma zajišťuje veškeré činnosti související s
komplexní dodávkou systému dálkového ovládaní.
Pohony a příslušenství
Universální motorové pohony UM pro vnitřní a venkovní spínací
přístroje
Možnost umístění pohonů jak přímo na přístroj, tak na čelní stranu skříně, případně
kobky určuje jeho univerzální použití. Pohony je možné dodatečně osadit na již
namontované přístroje s ručním pohonem.
Vysoký jmenovitý výstupní moment 250 Nm zaručuje spolehlivé ovládání přístrojů
i při těžkém chodu. Na přání jsou dodávány pohony s momentem až 360 Nm.
Lineární motorové pohony LM pro vnitřní spínací přístroje
Pohony jsou umístěny přímo na přístroji. Jejich konstrukce umožňuje také
dodatečnou montáž na již namontované přístroje s ručním pohonem nebo
pro rekonstrukce pohonů.
Vysoká jmenovitá výstupní síla při nízkých energetických nárocích
zaručuje spolehlivé ovládání spínacích přístrojů.
Nouzové ovládání je řešeno pákou s okem na hřídeli přístroje.
Motorové pohony VM pro vnitřní a venkovní spínací
přístroje
Možnost umístění pohonů jak přímo na přístroj, tak na čelní stranu
skříně, případně kobky určuje jeho univerzální použití. Pohony je
možné dodatečně osadit na již namontované přístroje.
Pohony VM10 a VM50 jsou určeny pro montáž přímo na hřídel
spínacího přístroje. Pohony VM20 a VM30 jsou určené pro montáž na
čelo kobky. Pro ovládání venkovních přístrojů je potom určen pohon
VM90.
Ostatní
Strana 13 / 13
DRIBO, spol. s r.o.
Ruční pohony pro venkovní přístroje
Ruční pohony pro vnitřní spínací přístroje
Podpěrné izolátory pro venkovní prostředí
Podpěrné izolátory jsou vyrobeny technologií tlakového gelování
z venkovní cykloalifatické epoxidové pryskyřice. Izolátory z epoxidové
pryskyřice se vyznačují dlouholetou životností ve venkovním prostředí
a vykazují menší nároky na údržbu než izolátory porcelánové.
Moderní konstrukce, nízká hmotnost, rozměrová přesnost
a bezúdržbovost je předurčuje pro široké použití v energetice.
Izolátory vyhovují normám IEC 60660, IEC 60060-1, IEC 60270.
Silikonové izolátory Fiberlink
Patentovaná konstrukce, jejímž základem je těleso navinuté nekonečným
vláknem, zastřiknuté do silikonového pláště zaručuje vysokou elektrickou
a mechanickou pevnost ověřenou v nejtěžších klimatických podmínkách.
Malá hmotnost snižuje přepravní náklady a zvyšuje manipulovatelnost při
montáži.
Rychlospojky Reliable
Jsou nejbezpečnějším a nejefektivnějším prvkem pro spojování
a ukončování ocelových, měděných a hliníkových vodičů a AlFe lan.
Spojky Reliable lze velmi snadno instalovat.
Krátké montážní časy spojek Reliable výrazně snižují náklady
v porovnání s jinými (neautomatickými) spojkami.
Pojistky VN


jmenovité napětí 3 – 38,5 kV
jmenovitý proud 6 – 160 A
Pojistkové vložky vyhovují normě IEC 60282-1. Jsou vhodné pro
instalaci ve vnitřních i venkovních přístrojích, rozváděčích (i SF6) i ve
speciálních pracovních podmínkách.
Možnost volby ze tří typů ukazatelů stavu: 80 N a 120 N s tepelnou
ochranou a 50 N bez ochrany.

Podobné dokumenty

Podpěrné izolátory pro venkovní prostředí

Podpěrné izolátory pro venkovní prostředí Podpěrné izolátory pro venkovní prostředí Konstrukce podpěrných izolátorů vychází z dlouhodobé zkušenosti a nejnovějších poznatků firmy Driescher. Podpěrné izolátory jsou vyrobeny technologií tlak...

Více

Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410)

Venkovní odpojovače FTr (dříve značené 6400 a 6410) Jednoduchá a robustní konstrukce odpojovačů se vynikajícím způsobem osvědčila v klimaticky nejrůznějších oblastech. Základní svařovaný rám je vyroben z otevřených ocelových profilů, jejichž tvar sp...

Více

1. část - Nové evropské trendy do výuky

1. část - Nové evropské trendy do výuky NETV – Nové evropské trendy do výuky 

Více

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB

Venkovní odpínače Fla 15/97 GB Pro ovládání odpínačů jsou dodávány ruční pohony nebo pro dálkové ovládání motorové venkovní pohony. Odpínače je možné vybavit zapouzdřenými pomocnými spínači (krytí IP 44), umístěnými přímo na rám...

Více

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R

Venkovní odpínače Fla 15/60 GB R Odpínače jsou dodávány s podpěrkami z cykloalifatické pryskyřice nebo silikonovými podpěrkami, na přání s porcelánovými podpěrkami. Pro ovládání odpínačů jsou dodávány ruční pohony nebo pro dálkové...

Více

Varius

Varius * Pro podzemní kabelové distribuční sítě s ochranou proti přepětí nebo při vystavení nízké úrovni bouřkové činnosti (tab. H2 ČSN EN 60947-1, IEC 60947-1). Dle normy ČSN EN 60947-3 ed. 2/A2, bod C.5...

Více

Naše ochrana, Vaše výhoda

Naše ochrana, Vaše výhoda www.siba-fuses.com www.siba.de

Více