ISOFLAMM EKV4wf TL

Transkript

ISOFLAMM EKV4wf TL
Technický list pro CE
Edice Červen 2012
Verze 12/1
Isoflamm® E-KV 4 mm wf
E-KV 4mm odolný proti prorůstání kořenů
SBS modifikovaný bitumenový hydroizolační pás
Charakteristika a oblast Hydroizolační pás odolný proti prorůstání kořenů z modifikovaného asfaltu s vložkou
použití
z polyesterové rohože je určen pro izolaci střech a spodní stavby.
Vrchní / spodní strana
Jemný křemičitý posyp / odtavitelná folie
Použití
Spodní nebo vnitřní vrstva ve vícevrstvých hydroizolačních skladbách s dodatečnou
ochranou. Je určen jako vrchní vrstva do zelených střech.
Normy
ÖNORM EN 13707, ÖNORM B 3660, ÖNORM EN 13969
Zpracování
Lze mechanicky kotvit, pokládat volně / částečně / celoplošně natavit s přesahem
10cm na všech stranách. Zpracovávat při teplotách nad +5°C.
Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Zjevné vady
bez zjevných vad
EN 1850-1
Tloušťka
≥ 4,0 mm
EN 1849-1
Plošná hmotnost
4,6 kg/m (± 0,3)
EN 1849-1
Délka
10 m
EN 1848-1
Šířka
1m
EN 1848-1
Rovinnost
vyhovuje
EN 1848-1
Vodotěsnost
vyhovuje
EN 1928:2000,
při 10kPa
Chování při vnějším požáru
FROOF*
EN 13501-5
Hořlavost
E
EN 13501-1,
EN ISO 11925-2
Vodotěsnost při protažení za nízké teploty
NR
EN 13897
Pevnost svarů
Max / střední hodnota odlupování
Pevnost ve střihu
NR
≥ 500 N (± 150)
EN 12317-1
Difuzní odpor
≥ 50.000 µ
EN 1931
Tahové vlastnosti
Max. tahová síla podélná/příčná
Max. protažení podélné/příčné
≥ 700/≥ 700 N/50 mm
≥ 30/≥ 30 %
EN 12311-1
Odolnost proti nárazu
NR
EN 12691:2006, Metoda A
2
Slavonia Baubedarf GesmbH • A-1110 Wien, Hauffgasse 3-5/DG • Tel.: +43 1 769 69 29-0 • Fax: +43 1 769 69 27
email: [email protected] • web: www.slavonia.com
Technický list pro CE
Edice Červen 2012
Verze 12/1
Isoflamm® E-KV 4 mm wf
E-KV 4mm odolný proti prorůstání kořenů
SBS modifikovaný bitumenový hydroizolační pás
Vlastnosti
Hodnota
Zkušební metoda
Odolnost proti statickému zatížení
NR
EN 12730:2001, Metoda A
Odolnost proti protržení (dřík hřebíku) podél/ příčně
≥ 150/≥ 150 N
EN 12310-1
Odolnost proti prorůstání kořenů
vyhovuje
EN 13948, FLL
Rozměrová stálost podél/příčná
≤ 0,6/≤ 0,6 %
EN 1107-1
Stabilita při cyklických změnách teploty
NR
EN 1108
Ohebnost za nízkých teplot
≤ - 15° C
EN 1109
Odolnost proti stékání při zvýšené teplotě
≥ + 100° C
EN 1110
Přilnavost posypu
NR
EN 12039
NR=KLF=hodnota není stanovena
Jmenovité hodnoty jsou převzaty z laboratorních zkoušek. Materiál je určen pro výše jmenované použití, případně
pro použití v souladu s národními předpisy a normami.
Balení: 18rolí na nevratné paletě (80x120cm)
Skladování: skladovat ve svislé poloze, skladovat při teplotě nad +5°C, chránit před přímým slunečním zářením a povětrností.
EN 13707, EN 13969
EN 13707, EN 13969
EN 13707, EN 13969
12
12
12
1139-CPD-0212/06
1139-CPD-0888/11
1139-CPD-0017/12
Poznámka: izolatér musí před použitím materiál zkontrolovat. Pro informace o vhodnosti použití materiálu kontaktujte našeho technika. Technické změny výroby materiálu ve smyslu technického pokroku jsou vyhrazeny. Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Platí naše obchodní podmínky www.slavonia.com. © Slavonia Baubedarf GesmbH
Slavonia Baubedarf GesmbH • A-1110 Wien, Hauffgasse 3-5/DG • Tel.: +43 1 769 69 29-0 • Fax: +43 1 769 69 27
email: [email protected] • web: www.slavonia.com

Podobné dokumenty

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o vlastnostech Odolnost proti propustnosti vody (střešní krytiny): o Průtokový odpor při zvýšené teplotě o Přilnavost minerálních zrn a vloček břidlice o Absorpce vody Odolnost ke vzniku puchýřů (odpor proti mrzn...

Více

prohlášení o vlastnostech

prohlášení o vlastnostech Odolnost proti propustnosti vody (střešní krytiny): o Průtokový odpor při zvýšené teplotě o Přilnavost minerálních zrn a vloček břidlice o Absorpce vody Odolnost ke vzniku puchýřů (odpor proti mrzn...

Více

declaration of performance

declaration of performance o Pravoúhlost Odolnost proti propustnosti vody (střešní krytiny): o Průtokový odpor při zvýšené teplotě o Přilnavost minerálních zrn a vloček břidlice o Absorpce vody Odolnost ke vzniku puchýřů (od...

Více

prohlášení o vlastnostech č.

prohlášení o vlastnostech č. Vhodná technická dokumentace nebo specifická technická dokumentace: není relevantní

Více

FLAGON CS WPSIT0026A CZ

FLAGON CS WPSIT0026A CZ Datum: 24.září 2015 - Rev. a 7- Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnost: Základní charakteristiky Chování při vnějším požáru

Více

Ceník travních koberců konečný zákazník

Ceník travních koberců konečný zákazník Ceník travních koberců konečný zákazník

Více

Tepelné efekty bodových kotev zavěšených fasádních obkladů

Tepelné efekty bodových kotev zavěšených fasádních obkladů uvažovány podle ČSN 730540-3. Snížené proudění vnějšího vzduchu ve větrané vzduchové vrstvě pod obkladem bylo zohledněno tepelným odporem při přestupu tepla 0,13 m2.K/W, tedy stejným jako na vnitřn...

Více

Jak správneě skladovat Kofolu, aby chutnala co nejlepe ´´ ´ Jak

Jak správneě skladovat Kofolu, aby chutnala co nejlepe ´´ ´ Jak Jak správně nastavit provozní tlak : Námi dodávaná Kofola v sudech KEG je standardně sycena na hodnotu: 4,5 – 5,5 g/l (tj. 0,45 – 0,55 %) CO2. Tlak je třeba nastavit s ohledem na teplotu nápoje v s...

Více