levelbook

Transkript

levelbook
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
OBSAH
1. CHEERLEADING
4
1.1. LEVEL 1 (MINI: TEAM CHEER; PEEWEE: TEAM CHEER)
1.1.1. L1 AKROBACIE
1.1.2. L1 STUNTY
1.1.3. L1 SESTUPY
1.1.4. L1 PYRAMIDY
1.1.5. L1 TOSSY
5
5
5
6
7
7
1.2. LEVEL 2 (PEEWEE: TEAM CHEER)
1.2.1. L2 AKROBACIE
1.2.2. L2 STUNTY
1.2.3. L2 SESTUPY
1.2.4. L2 PYRAMIDY
1.2.5. L2 TOSSY
8
8
8
9
10
10
1.3. LEVEL 3 (PEEWEE: GROUP STUNT, TUMBLING)
1.3.1. L3 AKROBACIE
1.3.2. L3 STUNTY
1.3.3. L3 SESTUPY
1.3.4. L3 PYRAMIDY
1.3.5. L3 TOSSY
11
11
12
13
14
15
1.4. LEVEL 4 (JUNIOR: TEAM CHEER)
1.4.1. L4 AKROBACIE
1.4.2. L4 STUNTY
1.4.3. L4 SESTUPY
1.4.4. L4 PYRAMIDY
1.4.5. L4 TOSSY
16
16
16
18
19
20
1.5. LEVEL 5 (JUNIOR: TEAM CHEER, GROUP/DOUBLE BASE/PARTNER STUNT, TUMBLING; SENIOR: TEAM CHEER)
1.5.1. L5 AKROBACIE
1.5.2. L5 STUNTY
1.5.3. L5 SESTUPY
1.5.4. L5 PYRAMIDY
1.5.5. L5 TOSSY
21
21
21
23
23
24
1.6. LEVEL 6 (SENIOR: TEAM CHEER, GROUP/DOUBLE BASE/PARTNER STUNT, TUMBLING)
1.6.1. L6 AKROBACIE
1.6.2. L6 STUNTY
1.6.3. L6 SESTUPY
1.6.4. L6 PYRAMIDY
1.6.5. L6 TOSSY
25
25
26
26
27
28
2
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.7.
SLOVNÍČEK CHEER POJMŮ
29
2. CHEER DANCE
36
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
36
36
37
37
38
38
39
TANEČNÍ KATEGORIE: FREESTYLE
INDIVIDUÁLNÍ AKROBACIE A TRIKY
ZDVIHY, TRIKY A PARTNERING
UVOLNĚNÍ
CHOREOGRAFIE A KOSTÝMY
REKVIZITY
SLOVNÍČEK CHEER DANCE POJMŮ
3. HOBBY / SHOW CHEER
43
3
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1. CHEERLEADING
Poznámka: Pravidla pro cheer divize, včetně levelů, jsou převzatá od organizace USASF. Těmito pravidly se řídí také
ECU. Jediná změna oproti pravidlům USASF je v Levelu 2 (tossy úplně zakázány) a Levelu 3 (povolen jen rovný toss).
Číselné indexy u některých výrazů odkazují na vysvětlení daného pojmu ve slovníčku.
Obecná bezpečnostní pravidla
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Kvalifikovaný dozor/trenér po celou dobu konání akcí zodpovídá za všechny členy svého týmu.
Trenér zodpovídá za správné zařazení svých sportovců, skupin a týmů do správných soutěžních levelů.
Všechny týmy, kluby a trenéři musí umět vyřešit krizovou situaci, např. zranění.
Sportovci a trenéři nesmí být pod vlivem alkoholu, narkotik, povzbuzujících látek a nelegálních
medikamentů, které by mohly ovlivnit bezpečnost při tréninku či vystoupení nebo dohled nad ním.
Sportovci musí vždy trénovat a vystupovat na vhodném povrchu. Technické prvky (stunty, pyramidy,
tossy, akrobacie) nesmí být prováděny na betonu, asfaltu a mokrém, nerovném či jinak nebezpečném
povrchu.
Sportovci musí soutěžit ve vhodné sportovní obuvi s pevnou ale zároveň měkkou bílou podrážkou.
Taneční ani gymnastické boty nejsou povoleny.
Jakékoliv šperky a piercingy nejsou povoleny a musí být odstraněny (ne přelepeny). Toto pravidlo
zahrnuje, ale není omezeno na náušnice, piercing v nose, jazyku, pupíku nebo jinde na obličeji, korálky,
náramky, řetízky a připínáčky na uniformách. Výjimka: lékařské náramky či identifikační pásky. Ujasnění:
kamínky přilepené na uniformě či na kůži jsou povoleny
Použití jakýchkoliv pomůcek zvyšujících výšku sportovce je zakázáno. Výjimka: spring floor (odpružená
podlaha)
Vlajky, bannery, cedule, pom pony, megafony a látka jsou jediné povolené rekvizity. Rekvizity s tyčemi
nebo jiným podpůrným mechanismem nesmí být použity ve spojení s akrobacií nebo stunty. Všechny
rekvizity musí být bezpečně odstraněny tak, aby nebyly nebezpečné (např. odhození cedule ze stuntu přes
soutěžní plochu by bylo zakázané). Záměrně svlečená část uniformy, která je použita pro vizuální efekt, je
od chvíle svlečení považována za rekvizitu.
Tvrdé, ostré a nepoddajné sádry/dlahy musí být vhodně překryty měkkým materiálem. Ujasnění: Vhodný
zakrývací materiál musí chránit samotného sportovce i jeho kolegy před zraněním.
Každý level zahrnuje povolené prvky jemu předcházejících levelů.
Požadovaní spotteři54 musí být členy týmu, tzn. sestavy, a musí ovládat správné záchranné techniky.
Pády31 ze skoků, stuntů nebo inverzí na kolena, do sedu, na břicho, na záda nebo do provazu jsou
povoleny pouze, pokud je váha nejprve přenesena na chodidla nebo ruce sportovce, což dopad zmírní.
Shushunova51 je povolena. Ujasnění: Dopady zahrnující přenesení váhy na ruce nebo chodidla nejsou
v přímém rozporu s tímto pravidlem.
Alespoň jedno chodidlo, ruka nebo jiná část těla (kromě vlasů) každého soutěžícího se musí v okamžiku
začátku sestavy dotýkat soutěžního povrchu. Výjimka: Sportovec může mít chodidla v rukou base/basů,
pokud jsou jeho/jejich ruce položené na soutěžním povrchu.
Složení týmu, který začíná sestavu, musí zůstat stejné po celý průběh sestavy. Soutěžící nesmí být
v průběhu sestavy nahrazen jiným soutěžícím.
V průběhu soutěžního vystoupení je zakázáno mít v ústech žvýkačky, bonbóny, léky nebo jiné jedlé či
nejedlé objekty, které by mohly sportovci zaskočit či způsobit dušení.
4
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.1 LEVEL 1
1.1.1 L1 AKROBACIE
L1 - OBECNÁ PRAVIDLA AKROBACIE
A. Veškerá akrobacie musí začínat a končit na soutěžním povrchu.
Ujasnění: Odskok29 z akrobacie do stuntu je povolen, ale nesmí při něm dojít k rotaci boků přes hlavu.
Příklad: Rondát – flik – salto s dopomocí base nebo topa by bylo porušením tohoto pravidla pro levely 1-5.
Je zapotřebí jasně oddělit akrobacii od stuntu, aby byla kombinace legální. Chycení odskoku a poté
podřepnutí k vytvoření výhozu do rotace by bylo povoleno. To platí i pro flik z místa (bez předchozího
rondátu).
Výjimka: Odskok do prone pozice38 (½ twistu67) ve stuntu je v levelu 1 povolen.
B. Akrobacie přes, pod či skrz stunt, jednotlivce nebo rekvizitu není povolena.
Ujasnění: Jednotlivec smí přeskočit přes jiného jednotlivce.
C. Akrobacie s jakoukoli rekvizitou43 není dovolena.
D. Kotoul letmo23 není povolen.
E. Skoky53 nejsou považovány za akrobacii, proto skok zařazen do akrobatické řady tuto řadu přeruší.
L1 - AKROBACIE Z MÍSTA / Z BĚHU1
A. Prvky musí zahrnovat nepřetržitý kontakt se soutěžním povrchem. Gymnastické prvky musí být
podepřeny oběma rukama, když prochází inverzí18.
Výjimka 1: Blokové6 přemety stranou a rondáty jsou povoleny.
Výjimka 2: Chůze na rukou je povolena (ve stojce).
B. Kotouly23 vpřed a vzad, přemety40 vpřed a vzad (WO) a stoje na rukou56 jsou povoleny.
C. Přemety stranou41 a rondáty46 jsou povoleny.
D. Fliky13 vpřed a vzad jsou zakázány.
1.1.2 L1 STUNTY57
A. Spotter54 je vyžadován pro každého topa63 na úrovni prep70 a výše.
Ujasnění: Prostřední base podpírající topa v sedu rozkročném může být považován za spottera, pokud je
v pozici, ve které může chránit hlavu a ramena topa.
Výjimka: Sed na ramenou není považován za stunt na úrovni prep, tedy nevyžaduje spottera.
B. Úrovně stuntů:
1. Single-leg stunty57 jsou povoleny jen pod úrovní ramen.
Ujasnění: Pokud je hlavní base v podřepu, na kolenou nebo jinak sníží celkovou výšku stuntu a drží
topa na úrovni svých ramen, je stunt na úrovni ramen a je zakázaný (pozice spottera to nijak
neovlivní).
2. Stunty nad úrovní prep70 nejsou povoleny (viz definice prodloužených stuntů57 ve slovníčku
pojmů). Stunt nesmí projít přes úroveň prep.
Ujasnění: Topova chodidla se nesmí ocitnout nad hlavami baseů.
5
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
C. Twistujicí vzestupy69 a přechody39 jsou povoleny do maximálně ¼ twistujicí rotace67 topa vzhledem
k soutěžnímu povrchu.
Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením baseů, bezprostředně navazujícím na otočení topa (bez
zastavení), je zakázán, pokud celková rotace topa přesáhne ¼ twistu. K určení celkové rotace topa budou
použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud před otočením dojde k jasnému
a prokazatelnému zastavení stuntu.
Výjimka: Odskok29 do stuntu do prone pozice38 (½ twistu) je povolen.
D. V průběhu přechodu musí alespoň jeden base zůstat v kontaktu s topem.
Výjimka: Leap frogs25 jsou zakázány.
E. Stunty a přechody s volnou nebo drženou flipující rotací14 nejsou povoleny.
F. Žádný stunt, pyramida či jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou či
jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
Výjimka: Jednotlivec smí přeskočit jiného jednotlivce.
G. Single-Based Split Catch52 stunty jsou zakázány.
H. Neasistovaná Double Cupie8 není povolena.
Ujasnění: Neasistovaná Double Cupie není povolena v žádné výškové úrovni (extension, prep ani níže).
I. L1 STUNTY - NADHOZY28
1. Nadhozy podléhají pravidlům pro L1 Sestupy.
2. Nadhozy nesmí skončit v prone pozici38 nebo v inverzi.
3. Nadhoz se musí vrátit k původním baseům5.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch bez dopomoci.
4. Nadhozy typu Helicopter28 jsou zakázány.
5. Barrel roll4 není povolen.
6. Nadhozy nesmí záměrně cestovat.
7. Nadhozy se nesmí pohybovat přes, pod či skrz jiný stunt, pyramidu nebo jednotlivce.
J. L1 STUNTY - INVERZE18
1. Inverze nejsou povoleny.
Ujasnění: Všichni jednotlivci v inverzi musí udržet kontakt se soutěžním povrchem.
Příklad: Stoj na rukou56 na soutěžním povrchu s podporou není považován za stunt a je tedy
povolenou inverzí.
K. Baseové nesmí držet váhu topa, pokud jsou v mostu nebo v inverzi.
Ujasnění: Jednotlivec stojící na soutěžním povrchu není považován za topa.
1.1.3 L1 SESTUPY49
Poznámka: Prvek je nazván sestupem pouze tehdy, je-li top chycen do kolébky22 nebo dopadne-li (s dopomocí)
přímo na soutěžní povrch.
A. Kolébky ze single-based stuntů57 vyžadují spottera54, který alespoň jednou rukou chytá oblast mezi pasem
a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
B. Kolébky z multi-based stuntů57 vyžadují dva chytače17 a jednoho spottera, který alespoň jednou rukou
chytá oblast mezi pasem a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
Ujasnění 1: Kolébky z drillu11 jsou považovány za tossy64 a jsou zakázány.
Ujasnění 2: Všechny kolébky z úrovně pasu jsou zakázány.
6
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
C. Sestupy ze stuntů a pyramid z výšky nad úrovní pasu na soutěžní povrch vyžadují dopomoc původního
base5. Sestupy seskočením ze stuntů z výšky pasu a nižší jsou jediné povolené sestupy, které nevyžadují
dopomoc baseů. Baseové nesmí záměrně vyhodit topa tak, aby dopadl na soutěžní povrch bez dopomoci.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch z výšky nad úrovní pasu bez dopomoci.
D. V sestupech jsou povoleny pouze rovné seskoky a základní rovné kolébky22.
E. Twistující67 sestupy (včetně ¼ twistu) nejsou povoleny.
F. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec nebo rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod sestupem, žádný
sestup nesmí být hozen nad, pod nebo skrz stunty, pyramidy, jednotlivce či rekvizity.
G. Ze stuntů nad úrovní prep70 v pyramidách není povoleno sestupovat.
Ujasnění: Prodloužený stunt57 v pyramidě musí být nejdřív stažen na úroveň prep a potom může být
proveden sestup.
H. Sestupy s volnou nebo drženou flipující rotací14 nejsou povoleny.
I. Sestupy musí být chyceny původními base5.
J. Sestup nesmí záměrně cestovat.
K. Sestupující topové nesmí být ve vzájemném kontaktu ve chvíli, kdy nejsou v kontaktu s base.
L. Tension drops/rolls59 jakéhokoli druhu nejsou povoleny.
1.1.4 L1 PYRAMIDY42
A. Pyramidy podléhají pravidlům L1 Stunty a L1 Sestupy a jsou povoleny do výšky 242.
B. Základní podporu78 topovi poskytuje base.
Ujasnění: Kdykoliv top ztratí kontakt s basey během přechodu v pyramidě, musí dopadnout do kolébky22
nebo na soutěžní povrch a musí se při tom řídit pravidly pro L1 Sestupy.
C. Prodloužené two-leg stunty57:
1. Musí být drženy alespoň jednou osobou na úrovni prep70 nebo níže, a to spojením ruka-ruka
(paže-paže). Spojení musí být navázáno na úrovni prep nebo níže.
2. Prodloužený stunt nesmí držet nebo být držen jiným prodlouženým stuntem.
D. Single-leg stunty57:
1. Musí být drženy alespoň jedním bracerem7 na úrovni prep nebo níže, a to pouze ve spojení rukaruka (paže-paže).
2. Pokud stojí osoba přidržující topa na soutěžním povrchu (není topem), nesmí být zároveň
spotterem nebo basem.
3. Spojení musí být navázáno ještě před zahájením single-leg stuntu.
4. Braceři na úrovni prepu musí mít obě chodidla v rukou base.
Výjimka: Neplatí pro bracery, kteří na basech sedí, leží nebo jim stojí na ramenou (sed na
ramenou, stoj na ramenou, sed roznožmo, atd.).
E. Žádný stunt, pyramida nebo jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou
nebo jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
1.1.5 L1 TOSSY64
A. Tossy jsou zakázány v plné míře.
Ujasnění: To zahrnuje i sponge tossy64 a všechny kolébky z úrovně pasu.
7
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.2 LEVEL 2
1.2.1 L2 AKROBACIE
L2 - OBECNÁ PRAVIDLA AKROBACIE
A. Veškerá akrobacie musí začínat a končit na soutěžním povrchu.
Ujasnění: Odskok29 z akrobacie do stuntu je povolen, ale nesmí při něm dojít k rotaci boků přes hlavu.
Odskok do prone pozice38 je povolen.
B. Akrobacie přes, pod či skrz stunt, jednotlivce nebo rekvizitu není povolena.
Ujasnění: Jednotlivec smí přeskočit přes jiného jednotlivce.
C. Akrobacie s jakoukoli rekvizitou43 není dovolena.
D. Kotoul letmo23 je povolen.
Výjimka 1: Kotoul letmo v arched3 pozici není povolen.
Výjimka 2: Kotoul letmo zahrnující twist67 není povolen.
E. Skoky53 nejsou považovány za akrobacii, proto skok zařazen do akrobatické řady tuto řadu přeruší.
L2 - AKROBACIE Z MÍSTA1
A. Flipy14 nejsou povoleny.
B. Řada dvou a více fliků13 navazujících na sebe bez zastavení (vpřed nebo vzad) není povolena.
Ujasnění: Přemet vzad (WO) následován flikem je povolen.
C. Skoky53 v bezprostřední kombinaci s flikem (bez zastavení) nejsou povoleny.
Ujasnění: Kombinace toe touch – flik, flik – toe touch nejsou povoleny.
D. Nevzdušné74 prvky musí zahrnovat alespoň podporu jedné ruky v okamžiku, kdy jednotlivec prochází
inverzí18.
Příklad: Příkladem nevzdušných prvků jsou přemety vpřed a vzad (WO), hvězdy a rondáty.
E. Vzdušné74 prvky musí zahrnovat podporu obou rukou v okamžiku, kdy jednotlivec prochází inverzí.
Příklad: Příkladem vzdušných prvků je flik (vpřed nebo vzad).
F. Vzdušné prvky s twistem67 nejsou povoleny.
Výjimka: Rondát46 je povolen.
L2 - AKROBACIE Z BĚHU1
A.
B.
C.
D.
Flipy14 nejsou povoleny.
Řada dvou a více fliků13 navazujících na sebe bez zastavení (vpřed nebo vzad) je povolena.
Vzdušné74 prvky musí zahrnovat alespoň podporu jedné ruky v okamžiku, kdy prochází inverzí18.
Vzdušné prvky s twistem67 nejsou povoleny.
Výjimka: Rondát46 je povolen.
8
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.2.2 L2 STUNTY57
A. Spotter54 je vyžadován pro každého topa63, který se nachází nad úrovní prep70.
B. Prodloužené single-leg stunty57 nejsou povoleny. Single-leg stunty nesmí přesáhnout úroveň prep.
Ujasnění 1: Při stavění single-leg stuntu nesmí baseové vytáhnout topovu nohu nad svoji hlavu.
Ujasnění 2: Pokud dojde ke snížení výšky stuntu (např. pokleknutí baseů), stunt na prodloužených rukou
bude stále považován za zakázaný, nehledě na pozici spottera/back spota54.
C. Twistujicí vzestupy69 a přechody39 jsou povoleny do maximálně ½ twistujicí rotace67 topa vzhledem
k soutěžnímu povrchu.
Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením baseů, bezprostředně navazujícím na otočení topa (bez
zastavení), je zakázán, pokud celková rotace topa přesáhne ½ twistu. K určení celkové rotace topa budou
použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud před otočením dojde k jasnému
a prokazatelnému zastavení stuntu.
D. V průběhu přechodu musí alespoň jeden base zůstat v kontaktu s topem.
E. Stunty a přechody s volnou nebo drženou flipující rotací14 nejsou povoleny.
F. Žádný stunt, pyramida či jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou či
jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
Výjimka: Jednotlivec smí přeskočit jiného jednotlivce.
G. Single-Based Split Catch52 stunty jsou zakázány.
H. Neasistovaná Double Cupie8 není povolena.
Ujasnění: Neasistovaná Double Cupie není povolena v žádné výškové úrovni (extension, prep ani níže).
I. L2 STUNTY - NADHOZY28
1. Nadhozy podléhají pravidlům pro L2 Sestupy.
2. Nadhozy nesmí skončit v prone pozici38 nebo v inverzi.
3. Nadhoz se musí vrátit k původním baseům5.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch bez dopomoci.
Výjimka: Viz L2 Sestupy C.
4. Nadhozy typu Helicopter28 jsou zakázány.
5. Barrel roll4 s jedním twistem67 je povolen, pokud začíná a končí v pozici kolébky22.
Ujasnění 1: Barrel roll nesmí obsahovat žádný jiný prvek než twist (např. kick twist21 je zakázán).
Ujasnění 2: Barrel roll může být prováděn pouze basey, nikdy ne dalším topem.
6. Nadhozy nesmí záměrně cestovat.
7. Nadhozy se nesmí pohybovat přes, pod či skrz jiný stunt, pyramidu nebo jednotlivce.
J. L2 STUNTY - INVERZE18
1. Přechod z inverze, která je na soutěžním povrchu, do vzpřímené pozice75 je povolen. Žádné jiné
inverze nejsou povoleny.
Příklad 1: Stoj na rukou56 na zemi, který přechází v sed na ramenou, je povolen.
Přiklad 2: Položení topa z kolébky do stoje na rukou/přemetu vzad je zakázáno. Kotoul z prone
pozice38 (v kolébkovém držení) je zakázán.
K. Baseové nesmí držet váhu topa, pokud jsou v mostu nebo v inverzi.
Ujasnění: Jednotlivec stojící na soutěžním povrchu není považován za topa.
9
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.2.3 L2 SESTUPY49
Poznámka: Prvek je nazván sestupem pouze tehdy, je-li top chycen do kolébky22 nebo dopadne-li (s dopomocí)
přímo na soutěžní povrch.
A. Kolébky ze single-based stuntů57 vyžadují spottera54, který alespoň jednou rukou chytá oblast mezi pasem
a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
B. Kolébky z multi-based stuntů57 vyžadují dva chytače17 a jednoho spottera, který alespoň jednou rukou
chytá oblast mezi pasem a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
C. Sestupy ze stuntů a pyramid z výšky nad úrovní pasu na soutěžní povrch vyžadují dopomoc původního
base5. Sestupy seskočením ze stuntů z výšky pasu a nižší jsou jediné povolené sestupy, které nevyžadují
dopomoc baseů. Baseové nesmí záměrně vyhodit topa tak, aby dopadl na soutěžní povrch bez dopomoci.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch z výšky nad úrovní pasu bez dopomoci.
D. V sestupech jsou povoleny pouze rovné seskoky, základní rovné kolébky22 a ¼ twistové rotace.
E. Twistující67 sestupy přesahující ¼ rotace nejsou povoleny. Jakékoli další pozice jsou zakázány.
Příklad: Sestupy zahrnující toe touch, pike34, atd. nejsou povoleny.
F. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec nebo rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod sestupem, žádný
sestup nesmí být hozen nad, pod nebo skrz stunty, pyramidy, jednotlivce či rekvizity.
G. Kolébky z prodlouženého single-leg stuntu57 v pyramidách jsou povoleny.
H. Sestupy s volnou nebo drženou flipující rotací14 nejsou povoleny.
I. Sestupy musí být chyceny původními base5.
J. Sestup nesmí záměrně cestovat.
K. Sestupující topové nesmí být ve vzájemném kontaktu ve chvíli, kdy nejsou v kontaktu s base.
L. Tension drops/rolls59 jakéhokoli druhu nejsou povoleny.
1.2.4 L2 PYRAMIDY42
Pyramidy podléhají pravidlům L2 Stunty a L2 Sestupy a jsou povoleny do výšky 242.
Základní podporu78 topovi poskytuje base.
Prodloužený stunt57 nesmí držet nebo být držen jiným prodlouženým stuntem.
Žádný stunt, pyramida nebo jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou
nebo jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
E. Prodloužené single-leg stunty57:
1. Prodloužené single-leg stunty musí být drženy alespoň jedním topem na úrovni prep70 nebo níže,
a to pouze ve spojení ruka-ruka (paže-paže) a bez přerušení.
2. Spojení musí být navázáno před tím, než se stunt ocitne v prodloužené pozici37 na jedné noze.
3. Top na úrovni prep musí mít obě chodidla v rukou base.
Výjimka: Neplatí pro topy, kteří na basech sedí, leží nebo jim stojí na ramenou (sed na ramenou,
stoj na ramenou, sed roznožmo, atd.)
A.
B.
C.
D.
1.2.5 L2 TOSSY64
A. Tossy jsou zakázány v plné míře.
Ujasnění: To zahrnuje i sponge tossy64 a všechny kolébky z úrovně pasu.
10
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.3 LEVEL 3
1.3.1 L3 AKROBACIE
L3 - OBECNÁ PRAVIDLA AKROBACIE
A. Veškerá akrobacie musí začínat a končit na soutěžním povrchu
Ujasnění: Odskok29 z akrobacie do stuntu je povolen, ale nesmí při něm dojít k rotaci boků přes hlavu.
Odskok do prone pozice38 je povolen.
B. Akrobacie přes, pod či skrz stunt, jednotlivce nebo rekvizitu není povolena.
Ujasnění: Jednotlivec smí přeskočit přes jiného jednotlivce.
C. Akrobacie s jakoukoli rekvizitou43 není dovolena.
D. Kotoul letmo23 je povolen.
Výjimka 1: Kotoul letmo v arched3 pozici není povolen.
Výjimka 2: Kotoul letmo zahrnující twist67 není povolen.
E. Skoky53 nejsou považovány za akrobacii, proto skok zařazen do akrobatické řady tuto řadu přeruší.
Příklad: Řada rondát – toe touch – flik – salto je zakázána, protože salto47 z místa není v L3 povoleno.
L3 - AKROBACIE Z MÍSTA1
A. Flipy14 nejsou povoleny.
Ujasnění: Skoky následované ¾ flipující rotací vpřed jsou také zakázány.
B. Řada dvou a více fliků13 navazujících na sebe bez zastavení (vpřed nebo vzad) je povolena.
C. Vzdušné74 prvky musí zahrnovat podporu alespoň jedné ruky v okamžiku, kdy prochází inverzí18.
Příklad: Příkladem vzdušných prvků je flik (vpřed nebo vzad).
D. Vzdušné prvky s twistem67 nejsou povoleny.
Výjimka: Rondát46 je povolen.
L3 - AKROBACIE Z BĚHU1
A. Flipy14:
1. Flipy dozadu můžou být provedeny pouze v pozici salto47, a to jen po rondátu nebo po řadě
rondát – flik (více fliků).
Výjimka: Arab2, salto vpřed47 s rozběhem a ¾ flip14 vpřed jsou povoleny. X-out77, layout24, layout
step out24, temposalto58, pike34, přemety (WO) bez podpory rukou a twist-salto68 jsou zakázány.
Ujasnění: Flik vpřed (nebo jakýkoli jiný akrobatický prvek) následován flipem vpřed je zakázán.
2. Žádné prvky na rukou nesmí být provedeny před rondátem.
Příklad: Řada přemet vpřed – rondát – flik – salto je zakázána.
3. Přemet stranou41 do flipu a/nebo přemet stranou – flik – salto jsou zakázané řady.
B. Žádná další akrobacie nesmí být provedena po flipu nebo arabovi2.
Výjimka: Kotoul vpřed/vzad po saltu je povolen, ale po kotoulu už nesmí následovat žádná další akrobacie.
Ujasnění: Pokud je po kotoulu či saltu provedena další akrobacie, musí být tyto dvě řady odděleny alespoň
jedním krokem navíc mezi těmito prvky.
C. Vzdušné74 prvky s twistem67 nejsou povoleny.
Výjimka 1: Rondát46 je povolen.
Výjimka 2: Arab2 je povolen.
11
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.3.2 L3 STUNTY57
A. Spotter54 je vyžadován pro každého topa63, který se nachází nad úrovní prep70.
B. Prodloužené single-leg stunty57 jsou povoleny.
C. Twistujicí vzestupy69 a přechody39:
1. Twistujicí vzestupy a přechody jsou povoleny do maximálně jedné twistujicí rotace67 topa
vzhledem
k soutěžnímu povrchu.
Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením baseů, bezprostředně navazujícím na otočení
topa (bez zastavení), je zakázán, pokud celková rotace topa přesáhne jeden twist. K určení celkové
rotace topa budou použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud před
otočením dojde k jasnému a prokazatelnému zastavení stuntu.
2. Vzestupy a přechody s jedním twistem musí být zahájeny a ukončeny na úrovni prep nebo nižší
Příklad: Full up do extensionu je zakázán.
3. Twistující přechody do nebo z prodloužené pozice37 nesmí přesáhnout ½ twistující rotace.
Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením baseů, bezprostředně navazujícím na otočení
topa (bez zastavení), je zakázán, pokud celková rotace topa přesáhne ½ twistu.
D. V průběhu přechodu musí alespoň jeden base zůstat v kontaktu s topem.
Výjimka: Viz L3 Nadhozy.
E. Stunty a přechody s volnou flipující rotací14 nejsou povoleny.
F. Žádný stunt, pyramida či jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou či
jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
Výjimka: Jednotlivec smí přeskočit jiného jednotlivce.
G. Single-Based Split Catch52 stunty jsou zakázány.
H. U single-based Double Cupie8 je vyžadován jeden spotter pro každého topa.
I. L3 STUNTY - NADHOZY28
1. Nadhozy nesmí přesáhnout úroveň prodloužených rukou71.
Ujasnění: Pokud nadhoz přesáhne úroveň prodloužených rukou, bude považován za toss nebo
sestup a musí se řídit pravidly pro L3 „Tossy“ nebo „Sestupy“. K určení výšky nadhozu bude použita
vzdálenost boků topa a prodloužených rukou base v nejvyšším bodě nadhozu. Tato vzdálenost
nesmí přesáhnout délku topových nohou.
2. Nadhozy nesmí dopadnout do inverze18. Nadhozy z inverze do vzpřímené pozice75 nejsou
povoleny.
3. Nadhozy musí být započaty pod úrovní prep70 a musí dopadnout na úrovni prep nebo níže.
4. Nadhozy mohou obsahovat jednu dovednost a žádný twist67. Počítají se pouze dovednosti
provedené ve chvíli, kdy top není v kontaktu s basem, tzn. nová pozice těla (např. heel stretch),
provedená ihned po nadhozu, se nepočítá.
Výjimka: Barrel roll4 může zahrnovat až jeden twist a musí dopadnout do pozice kolébky22 nebo do
rovné horizontální pozice (např. flatback12 nebo prone38).
5. Nadhoz se musí vrátit k původním baseům5.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch bez dopomoci.
Výjimka 1: Viz L3 Sestupy C.
Výjimka 2: Sestup z neasistované Double Cupie.
6. Nadhozy typu Helicopter28 jsou zakázány.
7. Nadhozy nesmí záměrně cestovat.
12
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
8. Nadhozy se nesmí pohybovat přes, pod či skrz jiný stunt, pyramidu nebo jednotlivce.
9. Topové v jednotlivých nadhozech spolu nesmí přijít do kontaktu.
Výjimka: Sestup z neasistované Double Cupie.
J. L3 STUNTY - INVERZE18
1. Stunty s inverzí nad úrovní ramen nejsou povoleny. Spojení topa s basey a jeho podpora musí být
na úrovni ramen nebo níže.
Výjimka: Suspendované flipy14 do kolébky, drillu11, pozice ležmo na úrovni prep nebo na soutěžní
povrch z multi-based stuntů57 jsou povoleny, pokud jsou podepřeny alespoň dvěma rukama a
každý ruka topa je spojena s jinou rukou base/ů.
2. Inverze jsou povoleny s maximálně ½ twistující rotací67.
Výjimka 1: U multi-based suspendovaných flipů vpřed je povolena až jedna twistující rotace (viz
výjimka u bodu J.1.).
Výjimka 2: U multi-based suspendovaných flipů vzad je twistující rotace topa zakázána.
3. Klesající inverze18 jsou povoleny pouze pod úrovní prep70 a musí být drženy alespoň dvěma basey
stojícími mezi pasem a rameny topa tak, aby chránili jeho hlavu a ramena. Top musí zůstat
v kontaktu s původním basem5.
Ujasnění 1: Stunt nesmí projít pozicí na úrovni prep a potom přejít do inverze (momentum
sestupujícího topa je hlavní bezpečnostní riziko).
Ujasnění 2: Chytači musí být v kontaktu s oblastí mezi pasem a rameny topa tak, aby chránili jeho
hlavu a ramena.
Ujasnění 3: Two-leg pike down34 není v L3 povolen.
4. Klesající inverze spolu nesmí přijít do kontaktu.
K. Baseové nesmí držet váhu topa, pokud jsou v mostu nebo v inverzi.
Ujasnění: Jednotlivec stojící na soutěžním povrchu není považován za topa.
1.3.3 L3 SESTUPY49
Poznámka: Prvek je nazván sestupem pouze tehdy, je-li top chycen do kolébky22 nebo dopadne-li (s dopomocí)
přímo na soutěžní povrch.
A. Kolébky ze single-based stuntů57 vyžadují spottera54, který alespoň jednou rukou chytá oblast mezi pasem
a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
B. Kolébky z multi-based stuntů57 vyžadují dva chytače17 a jednoho spottera, který alespoň jednou rukou
chytá oblast mezi pasem a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
C. Sestupy ze stuntů a pyramid z výšky nad úrovní pasu na soutěžní povrch vyžadují dopomoc původního
base5. Sestupy seskočením ze stuntů z výšky pasu a nižší jsou jediné povolené sestupy, které nevyžadují
dopomoc baseů. Baseové nesmí záměrně vyhodit topa tak, aby dopadl na soutěžní povrch bez dopomoci.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch z výšky nad úrovní pasu bez dopomoci.
D. V sestupech ze single-leg stuntů57 jsou povoleny pouze rovné seskoky, základní rovné kolébky22 a ¼
twistující rotace67.
E. Z two-leg stuntů57 jsou povoleny sestupy s 1 a ¼ twistem.
Ujasnění: Twistování z pozice platformy57 není povoleno. Platforma není považována za two-leg stunt.
Specifické výjimky platí pro platformu pouze pro twistující vzestupy a přechody L4).
F. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec nebo rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod sestupem, žádný
sestup nesmí být hozen nad, pod nebo skrz stunty, pyramidy, jednotlivce či rekvizity.
13
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
G. Jedna dovednost je povolena v sestupech ze stuntů na obou nohou.
H. Sestupy z two-leg stuntů na úrovni prep70 a vyšší zahrnující nějakou dovednost (např. toe touch62, twist)
musí být chyceny do kolébky.
I. Sestupy s volnou flipující rotací14 nejsou povoleny.
J. Sestupy musí být chyceny původními base5.
K. Sestup nesmí záměrně cestovat.
L. Sestupující topové nesmí být ve vzájemném kontaktu ve chvíli, kdy nejsou v kontaktu s base/y.
M. Tension drops/rolls59 jakéhokoli druhu nejsou povoleny.
N. Při kolébkách z Double Cupie8 musí každého topa chytat dva chytači. Chytači a baseové musí před
zahájením sestupu stát.
1.3.4 L3 PYRAMIDY42
A. Pyramidy podléhají pravidlům L3 Stunty a L3 Sestupy a jsou povoleny do výšky 242.
B. Základní podporu78 topovi poskytuje base.
Výjimka: Viz L3 Pyramidy – Nadhozy.
C. Prodloužený single-leg stunt57 nesmí držet nebo být držen jiným prodlouženým stuntem.
D. Žádný stunt, pyramida nebo jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou
nebo jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
E. Jakýkoliv prvek povolený v L3 Pyramidách – Nadhozech je povolen, i když zůstane spojen s basem nebo
dvěma bracery7.
F. L3 PYRAMIDY - NADHOZY28
Ujasnění: Kdykoli je top puštěn jeho basey v průběhu přechodu39 v pyramidě a nedodrží při tom následující
4 pravidla, musí dopadnout do kolébky nebo na soutěžní povrch a řídit se při tom pravidly pro L3 Sestupy.
1. Během přechodu v pyramidě může top přesáhnout výšku 2 v případě, že je v přímém fyzickém
kontaktu s alespoň dvěma jednotlivci, kteří se nachází na úrovni prep70 nebo níže.
Ujasnění: L3 nadhozy v pyramidách můžou obsahovat stuntové nadhozy, které zůstanou
v kontaktu s jedním dalším topem, pokud při tom nadhoz splňuje kritéria L3 Stuntů - Nadhozů a L3
Sestupů. L3 nadhozy v pyramidách musí udržet kontakt se dvěma dalšími topy, pokud jsou
započaty na úrovni prep nebo výše, procházejí prodlouženou pozicí37, zahrnují více než jednu
dovednost nebo jsou chyceny v prodloužené pozici.
2. Top musí zůstat v přímém kontaktu ruka-ruka (paže-paže) s alespoň dvěma různými topy, kteří
jsou na úrovni prep nebo níže.
Ujasnění 1: Držení za obě ruce na jedné straně a za nohu na straně druhé není povoleno.
Ujasnění 2: Držení za ruku na dvou stranách a držení za nohy třetím bracerem7 je povoleno.
Ujasnění 3: Kontakt s basem stojícím na soutěžním povrchu musí být zahájen před přerušením
kontaktu s bracerem/bracery.
Ujasnění 4: Twistující vzestupy a přechody jsou povoleny až do jedné twistující rotace67, pokud jsou
spojeny s dvěma bracery na úrovni prep nebo níže. Spojení musí být zahájeno před začátkem
provádění prvku a musí být udrženo po celou dobu provádění prvku.
3. Tyto přechody nesmí zahrnovat výměnu baseů.
4. Tyto přechody musí být chyceny alespoň dvěma chytači17 (min. jeden chytač a jeden spotter).
a. Oba chytači musí stát.
b. Oba chytači musí udržovat vizuální kontakt s topem v průběhu celého přechodu.
14
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
G. L3 PYRAMIDY - INVERZE18
1. Musí se řídit pravidly pro L3 Stunty – Inverze.
2. Top může během pyramidového přechodu projít inverzí, pokud zůstane v kontaktu s base/y, jehož
váhu nese soutěžní povrch. Tento base smí během přechodu prodloužit ruce, pokud prvek začíná
a končí v pozici na úrovni prep70 nebo níže.
Příklad 1: Provaz v pozici na zádech do drillu11 je povolen, i když baseové během inverze prodlouží
ruce.
Příklad 2: Provaz v pozici na zádech do extensionu je zakázán, protože tento prvek nebyl zakončen
na úrovni prep nebo níže.
H. L3 PYRAMIDY - NADHOZY S INVERZÍ
1. Pyramidové přechody nesmí zahrnovat inverzi, pokud nejsou v přímém kontaktu s base/y.
1.3.5 L3 TOSSY64
A. Tossy jsou povoleny s maximálně 4 vyhazujícími basey. Jeden base musí být v průběhu tossu za topem
a může mu dopomoci do drillu11.
B. Tossy musí být provedeny basey, kteří stojí oběma nohama na soutěžním povrchu, a musí dopadnout do
kolébky. Top musí být chycen v kolébce minimálně třemi basey, z nichž jeden stojí u hlavy a ramen topa.
Baseové musí v průběhu tossu stát.
Příklad: Tossy se nesmí záměrně pohybovat.
C. Flipující, twistující, inverzní nebo cestující tossy64 nejsou povoleny.
D. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec či rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod tossem a toss nesmí být
hozen nad, pod či skrz stunty, pyramidy, jednotlivce nebo rekvizity.
E. Jediná povolená pozice těla je rovná (rovný toss64).
Ujasnění: Extrémní arched3 pozice není považována za rovný toss a je tedy zakázána.
F. Během rovného tossu může top použít různé pohyby rukou/paží (např. salutování, poslání vzdušného
polibku, atd.), ale musí při tom udržet nohy a tělo v rovné pozici.
G. Topové v jednotlivých tossech spolu nesmí přijít do kontaktu.
H. V každém tossu smí být jen jeden top.
15
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.4 LEVEL 4
1.4.1 L4 AKROBACIE
L4 - OBECNÁ PRAVIDLA AKROBACIE
A. Veškerá akrobacie musí začínat a končit na soutěžním povrchu.
Ujasnění: Odskok29 z akrobacie do stuntu je povolen, ale nesmí při něm dojít k rotaci boků přes hlavu.
Odskok do prone pozice38 je povolen.
B. Akrobacie přes, pod či skrz stunt, jednotlivce nebo rekvizitu není povolena.
Ujasnění: Jednotlivec smí přeskočit přes jiného jednotlivce.
C. Akrobacie s jakoukoli rekvizitou43 není dovolena.
D. Kotoul letmo23 je povolen.
Výjimka 1: Kotoul letmo v arched3 pozici není povolen.
Výjimka 2: Kotoul letmo zahrnující twist67 není povolen.
E. Skoky53 nejsou považovány za akrobacii, proto skok zařazen do akrobatické řady tuto řadu přeruší.
Příklad: Rondát – toe touch – temposalto58 – layout24 je zakázáno (L4 nepovoluje navazující flipy z místa).
L4 - AKROBACIE Z MÍSTA1
A. Flipy14 z místa a po fliku jsou povoleny.
B. Prvky jsou povoleny do jedné flipující a žádné twistující rotace67.
Výjimka: Arab2 a onodi30 jsou povoleny.
C. Navazující flipy nejsou povoleny.
Příklad: Řady jako salto vzad – salto vzad nebo salto vzad – salto vpřed jsou zakázány.
D. Skoky53 v bezprostřední kombinaci s flipy nejsou povoleny.
Příklad: Kombinace jako toe touch – salto vzad, salto vzad – toe touch, pike – salto vpřed jsou zakázány.
Ujasnění 1: Skoky v kombinaci s ¾ flipem nejsou povoleny.
Ujasnění 2: Kombinace toe touch – flik – salto je povolena, protože flip není napojen přímo na skok.
L4 - AKROBACIE Z BĚHU1
A. Prvky jsou povoleny do jedné flipující14 a žádné twistující67 rotace.
Výjimka: Arab2 a onodi30 jsou povoleny.
1.4.2 L4 STUNTY57
A. Spotter54 je vyžadován pro každého topa63, který se nachází nad úrovní prep70.
B. Prodloužené single-leg stunty57 jsou povoleny.
C. Twistujicí vzestupy69 a přechody39:
1. Vzestupy a přechody do úrovně prep a nižší jsou povoleny až do 1 a ½ twistující rotace67 topa
vzhledem k soutěžnímu povrchu.
Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením baseů, bezprostředně navazujícím na otočení
topa (bez zastavení), je zakázán, pokud celková rotace topa přesáhne 1 a ½ twistu. K určení
celkové rotace topa budou použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud
před otočením dojde k jasnému a prokazatelnému zastavení stuntu.
16
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
D.
E.
F.
G.
H.
I.
2. Twistujicí vzestupy a přechody do prodloužené pozice37 jsou povoleny a musí splňovat následující
kritéria:
a. Vzestupy a přechody do prodlouženého stuntu57 s rotací do ½ twistu jsou povoleny.
Příklad: ½ up do prodloužené liberty je povolen.
Ujasnění: Přídavné otočení baseů, bezprostředně navazující na otočení topa (bez
zastavení), je zakázáno, pokud celková rotace topa přesáhne ½ twistu. K určení celkové
rotace topa budou použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud
před otočením dojde k jasnému a prokazatelnému zastavení stuntu.
b. Vzestupy a přechody do prodlouženého stuntu přesahující rotaci ½ twistu a zároveň
nepřesahující 1 twist musí dopadnout na obě nohy.
Příklad: Full up do extensionu je povolen, full up do liberty je zakázán.
Výjimka: Full up do pozice platformy57 je povolen. Platforma musí být viditelně
držena/zastavena před provedením liberty (nebo jiné pozice těla na jedné noze).
Ujasnění: Přídavné otočení baseů, bezprostředně navazující na otočení topa (bez
zastavení), je zakázáno, pokud celková rotace topa přesáhne ½ twistu. K určení celkové
rotace topa budou použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud
před otočením dojde k jasnému a prokazatelnému zastavení stuntu.
V průběhu přechodu musí alespoň jeden base zůstat v kontaktu s topem.
Výjimka: Viz L4 Stunty – Nadhozy.
Stunty a přechody s volnou flipující rotací14 nejsou povoleny.
Žádný stunt, pyramida či jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou či
jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
Výjimka 1: Jednotlivec smí přeskočit jiného jednotlivce.
Výjimka 2: Jednotlivec může projít pod stuntem nebo stunt nad jednotlivcem.
Single-Based Split Catch52 stunty jsou zakázány.
U single-based Double Cupie8 je vyžadován jeden spotter pro každého topa.
L4 STUNTY - NADHOZY28
1. Nadhozy nesmí přesáhnout úroveň prodloužených rukou71.
Ujasnění: Pokud nadhoz přesáhne úroveň prodloužených rukou, bude považován za toss nebo
sestup a musí se řídit pravidly pro L4 „Tossy“ nebo „Sestupy“. K určení výšky nadhozu bude použita
vzdálenost boků topa a prodloužených rukou base v nejvyšším bodě nadhozu. Tato vzdálenost
nesmí přesáhnout délku topových nohou.
2. Nadhozy nesmí dopadnout do inverze18. Nadhozy z inverze do vzpřímené pozice jsou povoleny a
pro určení, zda byla původní pozice inverzní, bude brán nejnižší bod podřepu před vyhozením
nadhozu. Nadhozy z inverze do vzpřímené pozice nesmí twistovat67.
Nadhozy z inverze do vzpřímené pozice končící na úrovni prep a výše musí mít spottera.
3. Nadhoz se musí vrátit k původním baseům5.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch bez dopomoci.
Výjimka 1: Viz L4 Sestupy C.
Výjimka 2: Sestup z neasistované Double Cupie.
4. Nadhozy končící v prodloužené pozici37 musí začínat úrovni soutěžního povrchu72 a nesmí
zahrnovat twistující ani flipující rotaci.
5. Nadhozy typu Helicopter28 jsou povoleny do 180° rotace, nesmí zahrnovat twist a musí být
chyceny alespoň třemi chytači17, z nichž jeden stojí u hlavy a ramen topa.
17
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
6. Nadhozy nesmí záměrně cestovat.
7. Nadhozy se nesmí pohybovat přes, pod či skrz jiný stunt, pyramidu nebo jednotlivce.
8. Topové v jednotlivých nadhozech spolu nesmí přijít do kontaktu.
Výjimka: Sestup z neasistované Double Cupie.
J. L4 STUNTY - INVERZE18
1. Prodloužené stunty s inverzí jsou povoleny. Viz L4 „Stunty“ a „Pyramidy“.
2. Klesající inverze18 jsou povoleny na úrovni prep70 a musí být drženy alespoň třemi basey, z nichž
alespoň dva chrání hlavu a ramena topa.
Ujasnění 1: Stunt nesmí projít pozicí nad úrovní prep a potom přejít do inverze (momentum
sestupujícího topa je hlavní bezpečnostní riziko).
Ujasnění 2: Chytači musí být v kontaktu s oblastí mezi pasem a rameny topa tak, aby chránili jeho
hlavu a ramena.
Ujasnění 3: Klesající inverze začínající pod úrovní prep nevyžadují tři base.
Výjimka: Pike down34 z obou nohou musí začít na úrovni ramen nebo níže a mohou projít
prodlouženou pozicí37.
Ujasnění 4: Pike down nesmí skončit nebo se zastavit v inverzi.
3. Při klesající inverzi musí top zůstat v kontaktu s původním basem5.
Výjimka: Sestupy inverzí do strany.
Příklad: V přechodech s přemetem stranou41 může původní base pustit topa ve chvíli, kdy je to
nezbytné.
4. Klesající inverze spolu nesmí přijít do kontaktu.
K. Baseové nesmí držet váhu topa, pokud jsou v mostu nebo v inverzi.
Ujasnění: Jednotlivec stojící na soutěžním povrchu není považován za topa.
1.4.3 L4 SESTUPY49
Poznámka: Prvek je nazván sestupem pouze tehdy, je-li top chycen do kolébky22 nebo dopadne-li (s dopomocí)
přímo na soutěžní povrch.
A. Kolébky ze single-based stuntů57 vyžadují spottera54, který alespoň jednou rukou chytá oblast mezi pasem
a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
B. Kolébky z multi-based stuntů57 vyžadují dva chytače17 a jednoho spottera, který alespoň jednou rukou
chytá oblast mezi pasem a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
C. Sestupy ze stuntů a pyramid z výšky nad úrovní pasu na soutěžní povrch vyžadují dopomoc původního
base5. Sestupy seskočením ze stuntů z výšky pasu a nižší jsou jediné povolené sestupy, které nevyžadují
dopomoc baseů. Baseové nesmí záměrně vyhodit topa tak, aby dopadl na soutěžní povrch bez dopomoci.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch z výšky nad úrovní pasu bez dopomoci.
D. Z two-leg stuntů jsou povoleny sestupy s 2 a ¼ twistem67.
Ujasnění: Twistování z pozice platformy57 nesmí přesáhnout 1 a ¼ twistu. Platforma není považována za
two-leg stunt. Specifické výjimky platí pro platformu pouze pro twistující vzestupy a přechody L4).
E. Ze single-leg stuntů jsou povoleny sestupy s 1 a ¼ twistem.
F. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec nebo rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod sestupem, žádný
sestup nesmí být hozen nad, pod nebo skrz stunty, pyramidy, jednotlivce či rekvizity.
G. Žádná další dovednost není povolena u sestupů přesahujících 1 a ¼ twistu.
H. Sestupy s volnou flipující rotací14 nejsou povoleny.
18
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
I.
J.
K.
L.
M.
Sestupy musí být chyceny původními base5.
Sestup nesmí záměrně cestovat.
Sestupující topové nesmí být ve vzájemném kontaktu ve chvíli, kdy nejsou v kontaktu s base/y.
Tension drops/rolls59 jakéhokoli druhu nejsou povoleny.
Při kolébkách z Double Cupie8 musí každého topa chytat dva chytači. Chytači a baseové musí před
zahájením sestupu stát.
1.4.4 L4 PYRAMIDY42
A. Pyramidy podléhají pravidlům L4 Stunty a L4 Sestupy a jsou povoleny do výšky 242.
Výjimka: Vzestupy a přechody do prodloužených single-leg stuntů57 jsou povoleny do jedné twistující
rotace67, pokud jsou spojeny s bracerem7 na úrovni prep70 nebo níže. Spojení musí vzniknout před
zahájením prvku a musí být udrženo po celou dobu jeho trvání.
B. Základní podporu78 topovi poskytuje base.
Výjimka: Viz L4 Pyramidy – Nadhozy.
C. Prodloužený single-leg stunt57 nesmí držet nebo být držen jiným prodlouženým stuntem.
D. Žádný stunt, pyramida nebo jednotlivec se nesmí pohybovat nad nebo pod jiným stuntem, pyramidou
nebo jednotlivcem.
Příklad: Sed na ramenou nesmí projít pod prepem36.
Výjimka: Jednotlivec může projít pod stuntem nebo stunt nad jednotlivcem.
E. Jakýkoliv prvek povolený v L4 Pyramidách – Nadhozech je povolen i když zůstane spojen s basem
a bracerem7 (nebo dvěma bracery, je-li to vyžadováno).
Příklad: Pike down34 procházející prodlouženou pozicí37 vyžaduje dva bracery.
F. L4 PYRAMIDY - NADHOZY28
1. Během přechodu39 v pyramidě může top přesáhnout výšku 2 v případě, že je v přímém fyzickém
kontaktu s alespoň jedním bracerem7, který se nachází na úrovni prep70 nebo níže.
Ujasnění 1: Kontakt s basem musí být zahájen před tím, než bracer topa pustí.
Ujasnění 2: Zatímco tic-tock60 z prodloužené pozice do prodloužené pozice (tzv. „high to high“) je
v L4 stuntech zakázán, v L4 pyramidách je povolen v případě, že je top po celou dobu, kdy nestojí
na basech, držen alespoň jedním bracerem, který stojí v úrovni prep nebo níže.
2. Top se může v pyramidovém přechodu pohybovat nad jiným topem, pokud je s ním v přímém
fyzickém kontaktu už na úrovni prep nebo níže.
3. Primární váha nesmí být nesena jiným topem.
Ujasnění: Přechod musí být plynulý.
4. Vzpřímené75 přechody můžou zahrnovat výměnu baseů.
a. Top musí zůstat ve fyzickém kontaktu s jiným topem, který je na úrovni prep nebo níže.
Ujasnění: Kontakt s basem musí být zahájen před tím, než bracer topa pustí.
b. Top musí být chycen alespoň dvěma chytači17 (minimálně jeden chytač a jeden spotter).
Oba chytači musí stát a nesmí se věnovat žádnému jinému prvku nebo choreografii
v okamžiku, kdy je přechod zahájen (tedy v okamžiku podřepu baseů před výhozem).
5. Vzpřímené přechody musí být chyceny alespoň dvěma chytači (min. jeden chytač a jeden spotter).
a. Oba chytači musí stát.
b. Oba chytači musí udržovat vizuální kontakt s topem v průběhu celého přechodu.
G. L4 PYRAMIDY - INVERZE18
1. Musí se řídit pravidly pro L4 Stunty – Inverze.
19
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
H. L4 PYRAMIDY - NADHOZY S INVERZÍ
1. Pyramidové přechody39 mohou zahrnovat inverzi (včetně držených flipů14), pokud jsou po celou
dobu v kontaktu s alespoň dvěma jednotlivci, kteří stojí na úrovni prep70 nebo níže. Kontakt
s alespoň jedním z topů nebo baseů musí být udržen po celou dobu provádění přechodu.
Ujasnění 1: Kontakt s basem musí být zahájen před tím, než bracer topa pustí.
Ujasnění 2: Držené flipy musí být drženy na dvou stranách (např. levá-pravá nebo levá-zadní)
dvěma bracery. Tzn. dva braceři držící jednu ruku topa nejsou povoleni. Top musí být držen na 2 ze
4 stran jeho těla (přadní/zadní/pravá/levá).
2. Držené inverze (včetně držených flipů) jsou povoleny do 1 a ¼ flipující a žádné twistující rotace.
3. Držené inverze (včetně držených flipů) nesmí zahrnovat střídání baseů.
4. Držené inverze (včetně držených flipů) musí proběhnout v nepřerušeném pohybu (plynule).
5. Držené inverze (včetně držených flipů) musí být chyceny alespoň třemi chytači.
Výjimka: Držené flipy, které dopadnou do vzpřímené pozice na úrovni prep nebo výše (viz bod 6).
a. Všichni chytači musí stát.
b. Všichni chytači musí udržovat vizuální kontakt s topem v průběhu celého přechodu.
c. Všichni chytači musí stát a nesmí se věnovat žádnému jinému prvku nebo choreografii
v okamžiku, kdy je přechod zahájen (tedy v okamžiku podřepu baseů před výhozem).
6. Držené inverze (včetně držených flipů), které dopadnou do vzpřímené pozice75 na úrovni prep70
nebo výše, vyžadují alespoň jednoho base a dva další spottery.
a. Base a spotteři musí stát.
b. Base a spotteři musí udržovat vizuální kontakt s topem v průběhu celého přechodu.
c. Base a spotteři musí stát a nesmí se věnovat žádnému jinému prvku nebo choreografii
v okamžiku, kdy je přechod zahájen (tedy v okamžiku podřepu před výhozem).
7. Držené inverze (včetně držených flipů) se nesmí pohybovat směrem dolů35, dokud jsou v inverzi.
8. Držené flipy spolu nesmí přijít do kontaktu.
1.4.5 L4 TOSSY64
A. Tossy jsou povoleny s maximálně 4 vyhazujícími basey. Jeden base musí být v průběhu tossu za topem
a může mu pomoci dostat se do drillu11.
B. Tossy musí být provedeny basey, kteří stojí oběma nohama na soutěžním povrchu, a musí dopadnout do
kolébky. Top musí být chycen v kolébce minimálně třemi basey, z nichž jeden stojí u hlavy a ramen topa.
Baseové musí v průběhu tossu stát.
Příklad: Tossy se nesmí záměrně pohybovat.
Výjimka: Baseové mohou provést ½ otočení při kick twist21 tossu.
C. Flipující, twistující, inverzní nebo cestující tossy64 nejsou povoleny.
D. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec či rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod tossem a toss nesmí být
hozen nad, pod či skrz stunty, pyramidy, jednotlivce nebo rekvizity.
E. V tossu jsou povoleny až dvě dovednosti.
Příklad: Kick twist21, full up toe touch62.
F. V tossu, který přesáhne 1 a ½ twistující rotace, není povolena žádná další dovednost.
Příklad: Kick double twist20 není povolen.
G. Tossy jsou povoleny do 2 a ¼ twistující rotace67.
H. Topové v jednotlivých tossech spolu nesmí přijít do kontaktu.
I. V každém tossu smí být jen jeden top.
20
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.5 LEVEL 5
1.5.1 L5 AKROBACIE
L5 - OBECNÁ PRAVIDLA AKROBACIE
A. Veškerá akrobacie musí začínat a končit na soutěžním povrchu
Ujasnění: Odskok29 z akrobacie do stuntu je povolen, ale nesmí při něm dojít k rotaci boků přes hlavu.
Odskok do prone pozice38 je povolen.
B. Akrobacie přes, pod či skrz stunt, jednotlivce nebo rekvizitu není povolena.
Ujasnění: Jednotlivec smí přeskočit přes jiného jednotlivce.
C. Akrobacie s jakoukoli rekvizitou43 není dovolena.
D. Kotoul letmo23 je povolen.
Výjimka: Kotoul letmo zahrnující twist67 není povolen.
E. Skoky53 nejsou považovány za akrobacii, proto skok zařazen do akrobatické řady tuto řadu přeruší.
L5 - AKROBACIE Z MÍSTA1
A. Prvky jsou povoleny do jedné flipující14 a jedné twistující67 rotace.
B. Prvky obsahující flipující i twistující rotaci v bezprostředně následované twistujícím prvkem nejsou
povoleny.
C. Twistující prvky bezprostředně navázané na twistující prvky nejsou povoleny.
L5 - AKROBACIE Z BĚHU1
A. Prvky jsou povoleny do jedné flipující14 a jedné twistující67 rotace.
B. Prvky obsahující flipující i twistující rotaci v bezprostředně následované twistujícím prvkem nejsou
povoleny.
C. Twistující prvky bezprostředně navázané na twistující prvky nejsou povoleny.
1.5.2 LEVEL 5 - STUNTY57
A. Spotter54 je vyžadován pro každého topa63, který se nachází nad úrovní prep70.
B. Prodloužené single-leg stunty jsou povoleny.
C. Twistující vzestupy69 a přechody39 jsou povoleny do 2 a ¼ twistující rotace67 topa vzhledem k soutěžnímu
povrchu.
Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením baseů, bezprostředně navazujícím na otočení topa (bez
zastavení), je zakázán, pokud celková rotace topa přesáhne 2 a ¼ twistu. K určení celkové rotace topa
budou použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud před otočením dojde
k jasnému a prokazatelnému zastavení stuntu.
D. Stunty a přechody s volnou flipující rotací14 nejsou povoleny.
E. Single-Based Split Catch52 stunty jsou zakázány.
F. U single-based Double Cupie8 je vyžadován jeden spotter pro každého topa.
21
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
G. L5 STUNTY - NADHOZY28
1. Nadhozy nesmí přesáhnout 46 cm nad úrovní prodloužených rukou71.
Příklad: Tic-tock60 je povolen.
Ujasnění: Pokud nadhoz přesáhne 46 cm nad úrovní prodloužených rukou, bude považován za toss
a musí se řídit pravidly pro L5 Tossy. K určení výšky nadhozu bude použita vzdálenost boků topa
a prodloužených rukou base v nejvyšším bodě nadhozu. Tato vzdálenost nesmí přesáhnout délku
topových nohou + 46 cm.
2. Nadhozy nesmí dopadnout do inverze18. Nadhozy z inverze do vzpřímené pozice75 jsou povoleny
a pro určení, zda byla původní pozice inverzní, bude brán nejnižší bod podřepu před vyhozením
nadhozu. Nadhozy z inverze do vzpřímené pozice nesmí twistovat.
Výjimka: Přemet vpřed do half-upu (½ twist) do prodloužené pozice37 je povolen.
Nadhozy z inverze do vzpřímené pozice končící na úrovni prep70 a výše musí mít spottera.
3. Nadhoz se musí vrátit k původním baseům5.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch bez dopomoci.
Výjimka 1: Viz L5 Sestupy C.
Výjimka 2: Sestup z neasistované Double Cupie.
4. Nadhozy typu Helicopter28 jsou povoleny do 180° rotace a musí být chyceny alespoň třemi
chytači17, z nichž jeden stojí u hlavy a ramen topa.
5. Nadhozy nesmí záměrně cestovat.
6. Nadhozy se nesmí pohybovat přes, pod či skrz jiný stunt, pyramidu nebo jednotlivce.
7. Topové v jednotlivých nadhozech spolu nesmí přijít do kontaktu.
Výjimka: Sestup z neasistované Double Cupie.
H. L5 STUNTY - INVERZE18
1. Prodloužené stunty57 s inverzí jsou povoleny. Viz pravidla pro L5 Stunty a L5 Pyramidy.
2. Klesající inverze18 jsou povoleny na úrovni prep70 a výše a musí je držet min. tři baseové, z nichž
min. dva chrání hlavu a ramena topa. Kontakt musí být zahájen na úrovni ramen baseů nebo výše.
Ujasnění 1: Chytači musí být v kontaktu s oblastí mezi pasem a rameny topa tak, aby chránili jeho
hlavu a ramena.
Ujasnění 2: Klesající inverze začínající na úrovni prep nebo níže nevyžadují tři base.
Výjimka: Kontrolované stažení inverze z prodlouženého stuntu57 na úroveň ramen je povoleno
(např. needle nebo stoj na rukou56).
3. Při klesající inverzi musí top zůstat v kontaktu s původním basem5.
Výjimka: Při klesajících inverzích stranou typu „hvězda“ může původní base pustit topa ve chvíli,
kdy je to nezbytné.
4. Klesající inverze z úrovně prep70:
a. Nesmí se zastavit v inverzi.
Příklad: Sestup přemetem stranou41 je povolen, protože top dopadne na chodidla.
Výjimka: Kontrolované stažení inverze z prodlouženého stuntu na úroveň ramen je
povoleno (např. needle nebo stoj na rukou).
b. Nesmí dopadnout na zem (nebo se dotknout země) v inverzi.
Ujasnění: Dopad z prodlouženého stuntu do prone pozice38 musí být viditelně zastaven v
ne-inverzi před provedení inverze na zem.
5. Klesající inverze spolu nesmí přijít do kontaktu.
I. Baseové nesmí držet váhu topa, pokud jsou v mostu nebo v inverzi.
Ujasnění: Jednotlivec stojící na soutěžním povrchu není považován za topa.
22
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.5.3 LEVEL 5 - SESTUPY49
Poznámka: Prvek je nazván sestupem pouze tehdy, je-li top chycen do kolébky22 nebo dopadne-li (s dopomocí)
přímo na soutěžní povrch.
A. Kolébky ze single-based stuntů57 na úrovni prep70 nebo výše vyžadují spottera54, který alespoň jednou
rukou chytá oblast mezi pasem a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
B. Kolébky z multi-based stuntů57 na úrovni prep nebo výše vyžadují dva chytače17 a jednoho spottera, který
alespoň jednou rukou chytá oblast mezi pasem a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu
a ramena.
C. Sestupy ze stuntů a pyramid z výšky nad úrovní pasu na soutěžní povrch vyžadují dopomoc původního
base5. Sestupy seskočením ze stuntů z výšky pasu a nižší jsou jediné povolené sestupy, které nevyžadují
dopomoc baseů. Baseové nesmí záměrně vyhodit topa tak, aby dopadl na soutěžní povrch bez dopomoci.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch z výšky nad úrovní pasu bez dopomoci.
D. 2 a ¼ twistující rotace67 je povoleno v sestupech ze všech stuntů.
E. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec nebo rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod sestupem, žádný
sestup nesmí být hozen nad, pod nebo skrz stunty, pyramidy, jednotlivce či rekvizity.
F. Sestupy s volnou flipující rotací14 nejsou povoleny.
G. Sestupy musí být chyceny původními basey5.
H. Sestup nesmí záměrně cestovat.
I. Sestupující topové nesmí být ve vzájemném kontaktu ve chvíli, kdy nejsou v kontaktu s base/y.
J. Tension drops/rolls59 jakéhokoli druhu nejsou povoleny.
K. Při kolébkách z Double Cupie8 musí každého topa chytat dva chytači. Chytači a baseové musí před
zahájením sestupu stát.
1.5.4 LEVEL 5 - PYRAMIDY42
A. Pyramidy podléhají pravidlům pro L5 Stunty a L5 Sestupy a jsou povoleny do výšky 242.
B. Základní podporu78 topovi poskytuje base.
C. L5 PYRAMIDY - NADHOZY28
1. Během přechodu39 v pyramidě může top přesáhnout výšku 2 v případě, že je v přímém fyzickém
kontaktu s alespoň jedním bracerem7, který se nachází na úrovni prep70 nebo níže.
Ujasnění: Kontakt s basem musí být zahájen před tím, než bracer (top, který přidržuje jiného topa
provádějícího danou dovednost) topa pustí.
2. Primární váha nesmí být nesena jiným topem.
Ujasnění: Přechod musí být plynulý.
3. Vzpřímené75 přechody musí být chyceny alespoň dvěma chytači17 (min. jeden chytač a jeden
spotter).
a. Oba chytači musí stát.
b. Oba chytači musí udržovat vizuální kontakt s topem v průběhu celého přechodu.
4. Vzpřímené přechody můžou zahrnovat výměnu baseů.
a. Top musí zůstat ve fyzickém kontaktu s jiným topem, který na úrovni prep nebo níže.
Ujasnění: Kontakt s basem musí být zahájen před tím, než bracer topa pustí.
b. Top musí být chycen alespoň dvěma chytači (minimálně jeden chytač a jeden spotter).
Oba chytači musí stát a nesmí se věnovat žádnému jinému prvku nebo choreografii
v okamžiku, kdy je přechod zahájen (tedy v okamžiku podřepu baseů před výhozem).
23
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
D. L5 PYRAMIDY - INVERZE18
1. Musí se řídit pravidly pro L5 Stunty - Inverze.
E. L5 PYRAMIDY - NADHOZY S INVERZÍ
1. Pyramidové přechody39 mohou zahrnovat inverzi (včetně držených flipů14), pokud jsou po celou
dobu v kontaktu s alespoň jedním bracerem7, který stojí na úrovni prep nebo níže. Kontakt
s alespoň jedním topem nebo basem musí být udržen po celou dobu provádění přechodu.
Ujasnění: Kontakt s basem musí být zahájen před tím, než bracer topa pustí.
2. Držené inverze (včetně držených flipů) jsou povoleny do 1 a ¼ flipující a ½ twistující rotace.
3. Držené inverze (včetně držených flipů), které přesáhnou ½ twistující rotace, jsou povoleny jen do
¾ flipující rotace, a to jen pokud začínají ve vzpřímené pozici, neprochází dále přes horizontální
pozici (např. kolébka, flatback12 nebo prone38 pozice) a nepřesahují jednu twistující rotaci.
Ujasnění: Top, který je v neustálém fyzickém kontaktu s jedním bracerem, může být vyhozen
z basket tossu64 a provést ¾ flip vzad s jedním twistem a dopadnout do prone pozice.
4. Držené inverze mohou zahrnovat střídání baseů.
5. Držené inverze (včetně držených flipů) musí proběhnout v nepřerušeném pohybu (plynule).
6. Držené inverze (včetně držených flipů) musí být chyceny alespoň třemi chytači17.
Výjimka: Držené flipy, které dopadnou do vzpřímené pozice na úrovni prep nebo výše (viz bod 7)
a. Všichni chytači musí stát.
b. Všichni chytači musí udržovat vizuální kontakt s topem v průběhu celého přechodu.
c. Všichni chytači musí stát a nesmí se věnovat žádnému jinému prvku nebo choreografii
v okamžiku, kdy je přechod zahájen (tedy v okamžiku podřepu baseů před výhozem).
7. Držené inverze (včetně držených flipů), které dopadnou do vzpřímené pozice na úrovni prep nebo
výše, vyžadují alespoň jednoho base a dva další spottery.
a. Base a spotteři musí stát.
b. Base a spotteři musí udržovat vizuální kontakt s topem v průběhu celého přechodu.
c. Base a spotteři musí stát a nesmí se věnovat žádnému jinému prvku nebo choreografii
v okamžiku, kdy je přechod zahájen (tedy v okamžiku podřepu před výhozem).
8. Držené inverze (včetně držených flipů) se nesmí pohybovat směrem dolů35, dokud jsou v inverzi.
9. Držené flipy spolu nesmí přijít do kontaktu.
1.5.5 LEVEL 5 - TOSSY64
A. Tossy jsou povoleny s maximálně 4 vyhazujícími basey. Jeden base musí být v průběhu tossu za topem
a může mu pomoci dostat se do drillu11.
B. Tossy musí být provedeny basey, kteří stojí oběma nohama na soutěžním povrchu, a musí dopadnout do
kolébky. Top musí být chycen v kolébce minimálně třemi basey, z nichž jeden stojí u hlavy a ramen topa.
Baseové musí v průběhu tossu stát.
Příklad: Tossy se nesmí záměrně pohybovat.
Výjimka: Baseové mohou provést ½ otočení při kick twist21 tossu.
C. Flipující, inverzní nebo cestující tossy64 nejsou povoleny.
D. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec či rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod tossem a toss nesmí být
hozen nad, pod či skrz stunty, pyramidy, jednotlivce nebo rekvizity.
E. Tossy jsou povoleny do 2 a ½ twistující rotace67.
F. Topové v jednotlivých tossech spolu nesmí přijít do kontaktu.
G. V každém tossu smí být jen jeden top.
24
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.6 LEVEL 6
1.6.1 L6 AKROBACIE
L6 - OBECNÁ PRAVIDLA AKROBACIE
A. Veškerá akrobacie musí začínat a končit na soutěžním povrchu.
Ujasnění: Odskok29 z akrobacie do stuntu je povolen, ale nesmí při něm dojít k rotaci boků přes hlavu.
Odskok do prone pozice38 je povolen.
Výjimka: Rondát do rewindu15 a flik z místa do rewindu jsou povoleny. Žádné další prvky před rondátem
nebo flikem nejsou povoleny.
B. Akrobacie přes, pod či skrz stunt, jednotlivce nebo rekvizitu není povolena.
Ujasnění: Jednotlivec smí přeskočit přes jiného jednotlivce.
C. Akrobacie s jakoukoli rekvizitou43 není dovolena.
D. Kotoul letmo23 je povolen.
Výjimka: Kotoul letmo zahrnující twist67 není povolen.
L6 - AKROBACIE Z MÍSTA / Z BĚHU1
A. Prvky jsou povoleny do jedné flipující14 a jedné twistující67 rotace.
1.6.2 L6 STUNTY57
A. Spotter54 je vyžadován:
1. Během prodloužených one-arm stuntů57, kromě pozic Cupie8 a Liberty.
2. Pokud vzestup/přechod obsahuje twist67 překračující 360° nebo inverzi18.
3. Během prodloužených stuntů57 s inverzí.
4. Pokud je top vyhozen do stuntu na jedné ruce z úrovně vyšší než je úroveň soutěžního povrchu72.
B. Twistující vzestupy69 a přechody39 jsou povoleny do dvou twistujících rotací topa vzhledem k soutěžnímu
povrchu.
Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením baseů, bezprostředně navazujícím na otočení topa (bez
zastavení), je zakázán, pokud celková rotace topa přesáhne dva twisty. K určení celkové rotace topa budou
použity jeho boky. Přídavné otočení baseů je možné jen tehdy, pokud před otočením dojde k jasnému
a prokazatelnému zastavení stuntu.
C. Rewindy15 a držené flipující stunty jsou povoleny. Rewindy musí začínat na úrovni soutěžního povrchu72
a jsou povoleny do jedné flipující a 1 a ¼ twistující rotace.
Výjimka 1: Rewindy do kolébky zahrnující 1 a ¼ flipující rotace. Všechny rewindy chycené pod úrovní ramen
musí mít dva chytače (např. rewind do pozice sedu).
Výjimka 2: Kombinace rondát – rewind a flik – rewind jsou povoleny. Žádné další akrobatické prvky před
rondátem či flikem nejsou povoleny.
Ujasnění 1: Volně flipující stunty a přechody, které nezačínají na soutěžním povrchu, jsou zakázány.
Ujasnění 2: Toe/leg-pitch61 techniky nejsou u volně flipujících stuntů povoleny (technika, při které se top
jednou nohou odráží z rukou base, který ho tím pomáhá vyhodit).
D. Single-Based Split Catch52 stunty jsou zakázány.
E. U single-based Double Cupie8 je vyžadován jeden spotter pro každého topa.
25
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
F. L6 STUNTY - NADHOZY28
1. Nadhozy nesmí přesáhnout 46 cm nad úrovní prodloužených rukou71.
Ujasnění: Pokud nadhoz přesáhne 46 cm nad úrovní prodloužených rukou, bude považován za toss
a musí se řídit pravidly pro L6 „Tossy“. K určení výšky nadhozu bude použita vzdálenost boků topa
a prodloužených rukou base v nejvyšším bodě nadhozu. Tato vzdálenost nesmí přesáhnout délku
topových nohou + 46 cm.
2. Nadhozy nesmí dopadnout do inverze18.
3. Nadhoz se musí vrátit k původním baseům5.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch bez dopomoci.
Výjimka: V coedových single-based stuntech57 je možné, aby jeden base vyhodil topa a druhý
(alespoň jeden) base a další spotter jej chytili. Base a spotter nesmí být v okamžiku zahájení
přechodu součástí jiného prvku nebo choreografie.
4. Nadhozy typu Helicopter28 jsou povoleny do 180° rotace a musí být chyceny alespoň třemi
chytači17, z nichž jeden stojí u hlavy a ramen topa.
5. Nadhozy nesmí záměrně cestovat.
Výjimka: Viz bod 3 výše.
6. Nadhozy se nesmí pohybovat přes, pod či skrz jiný stunt, pyramidu nebo jednotlivce.
7. Topové v jednotlivých nadhozech spolu nesmí přijít do kontaktu.
G. L6 STUNTY - INVERZE18
1. Klesající inverze jsou povoleny nad úrovní prep70 a musí být drženy alespoň dvěma basey. Top
musí udržet s basem fyzický kontakt.
1.6.3 L6 SESTUPY49
Poznámka: Prvek je nazván sestupem pouze tehdy, je-li top chycen do kolébky22 nebo dopadne-li (s dopomocí)
přímo na soutěžní povrch.
A. Kolébky ze single-based stuntů57 přesahující 1 a ¼ twistující rotace67 vyžadují spottera54, který alespoň
jednou rukou chytá oblast mezi pasem a rameny topa, aby tak v kolébce chránil jeho hlavu a ramena.
B. Sestupy ze stuntů a pyramid z výšky nad úrovní pasu na soutěžní povrch vyžadují dopomoc původního
base5. Sestupy seskočením ze stuntů z výšky pasu a nižší jsou jediné povolené sestupy, které nevyžadují
dopomoc baseů. Baseové nesmí záměrně vyhodit topa tak, aby dopadl na soutěžní povrch bez dopomoci.
Ujasnění: Jednotlivec nesmí dopadnout na soutěžní povrch z výšky nad úrovní pasu bez dopomoci.
C. 2 a ¼ twistující rotace je povoleno v sestupech ze všech stuntů a z 2-high pyramid42. Tyto sestupy vyžadují
alespoň dva chytače17.
Kolébky z 2½-high pyramid42 jsou povoleny do 1 a ¼ twistu a vyžadují dva chytače, z nichž jeden musí před
zahájením kolébky stát v klidu.
Výjimka: Při sestupu z 2-1-1 (při stoji na stehnech) jsou povoleny 2 twisty, ale jen z pozice, kdy je top čelem
dopředu (např. extension, liberty, heel stretch).
D. Volné sestupy z 2½-high pyramid nesmí dopadnout do polohy ležmo nebo do inverze18.
E. Volné flipující sestupy kolébkou:
1. Jsou povoleny až do 1 a ¼ flipující a ½ twistující rotace (tzv. Arabian).
2. Vyžadují alespoň dva chytače, z nichž jeden je zároveň původním basem5.
3. Nesmí záměrně cestovat.
26
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.
4. Musí začínat na úrovni prep70 nebo nižší (nesmí začínat v 2½-high pyramidě).
Výjimka: ¾ flip dopředu do kolébky může být proveden z 2½-high pyramidy a vyžaduje dva
chytače, jednoho na každé straně topa, z nichž jeden musí stát v klidu v okamžiku zahájení
sestupu. ¾ flip dopředu z 2½-high pyramidy nesmí obsahovat twistující rotaci.
Volně flipující sestupy na soutěžní povrch jsou povoleny pouze s flipem dopředu:
1. Jsou povoleny až do jedné flipující a žádné twistující rotace.
2. Musí být chycen původními basey5.
3. Vyžadují spottera.
4. Nesmí záměrně cestovat.
5. Musí začínat na úrovni prep nebo nižší (nesmí začínat z 2½-high pyramidy).
Tension drops/rolls59 jakéhokoli druhu nejsou povoleny.
Při kolébkách z Double Cupie8 musí každého topa chytat dva chytači. Chytači a baseové musí před
zahájením sestupu stát.
Twistující kolébky z one-arm stuntů57 vyžadují spottera, který alespoň jednou rukou chytá oblast ramen
a hlavy topa.
Sestup nesmí být hozen nad, pod nebo skrz stunty, pyramidy nebo jednotlivce.
Sestupy musí být chyceny původními basey5.
Sestup nesmí záměrně cestovat.
Sestupující topové nesmí být ve vzájemném kontaktu ve chvíli, kdy nejsou v kontaktu s base/y.
1.6.4 L6 PYRAMIDY42
A. Pyramidy jsou povoleny do výšky 2 a ½42.
B. U 2½-high pyramidy je pro každého topa na nejvyšší úrovni vyžadován spotter54 vepředu i vzadu a musí
být v této pozici celou dobu, kdy je top na úrovni výšky 2 a ½. Spotter může stát mírně na straně, ale musí
po celou tuto dobu udržet vizuální kontakt s topem. Spotter nesmí být základní podporou78 pyramidy.
C. Volné vzestupy musí začínat na úrovni soutěžního povrchu72 a jsou povoleny až do jedné flipující14 a jedné
twistující67 rotace, nebo do dvou twistujících a žádné flipující rotace. Volné vzestupy začínající nad úrovní
soutěžního povrchu jsou povoleny až do jedné flipující a žádné twistující nebo dvou twistujících a žádné
flipující rotace. Volné vzestupy nesmí výrazně přesáhnout výšku zamýšleného prvku a nesmí projít nad,
pod nebo skrz jiný stunt, pyramidu nebo jednotlivce.
D. L6 PYRAMIDY - NADHOZY28
1. Během přechodu39 v pyramidě může top přesáhnout výšku 2 a ½42.
a. Kdykoliv je pyramidový nadhoz uvolněn a chycen middlelayerem27, tento middlelayer
musí být jedna a tatáž osoba (např. 2-1-1 ve stoji na stehnech: tic-tock60)
b. Volné nadhozy z 2½-high pyramid nesmí dopadnout do prone pozice38 nebo do inverze.
E. L6 PYRAMIDY - INVERZE18
1. Stunty s inverzí jsou povoleny až do výšky 2 a ½.
2. Klesající inverze z úrovně vyšší než prep70 musí být držena alespoň dvěma basey. Top musí zůstat
v kontaktu s basem nebo jiným topem.
F. L6 PYRAMIDY - NADHOZY S INVERZÍ
1. Držené flipy14 jsou povoleny až do 1 a ¼ flipující a jedné twistující rotace.
2. Držené flipy musí udržet přímý fyzický kontakt s alespoň jedním topem, který je na úrovni prep
nebo níže, a musí být chyceny alespoň dvěma chytači.
G. Volné sestupy z 2½-high pyramid nesmí dopadnout do prone pozice38 nebo do inverze.
27
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.6.5 L6 TOSSY64
A. Tossy jsou povoleny s maximálně 4 vyhazujícími basey. Jeden base musí být v průběhu tossu za topem
a může mu pomoci dostat se do drillu11.
B. Tossy musí být provedeny basey, kteří stojí oběma nohama na soutěžním povrchu, a musí dopadnout do
kolébky. Top musí být chycen v kolébce minimálně třemi původními basey5, z nichž jeden stojí u hlavy
a ramen topa. Toss nesmí být proveden tak, aby se baseové museli pohnout z místa, aby chytili topa.
C. Flipující tossy64 jsou povoleny až do 1 a ¼ flipující rotace a dvou dalších dovedností. Salto47, pike34 nebo
layout24 se nepočítají mezi tyto dvě dovednosti. Pike open double full je povolen. Salto x-out double full je
zakázán, protože x-out77 je považován za jednotlivý prvek.
Příklad 1: Povolené prvky = Salto x-out full, Double full, Kick double full, Pike open double full, Arabian
front full, Arabian front 1½ twist.
Příklad 2: Zakázané prvky = Salto x-out double full, Kick double full full, Kick full kick, Pike split double full,
Full split full.
D. Žádný stunt, pyramida, jednotlivec či rekvizita se nesmí pohybovat nad nebo pod tossem a toss nesmí být
hozen nad, pod či skrz stunty, pyramidy, jednotlivce nebo rekvizity.
E. Neflipující tossy nesmí přesáhnout 3 a ½ twistu67.
F. Topové vyhozeni k jiným baseům musí být chyceni v kolébce alespoň třemi basy, kteří stojí v klidu.
Chytači17 nesmí být zahrnuti do žádné jiné choreografie a musí mít vizuální kontakt s topem v okamžiku
zahájení tossu a musí udržet vizuální kontakt v průběhu celého tossu. Toss je povolen až do 1 a ½
twistující a žádné flipující rotace nebo do ¾ flipující a žádné twistující rotace. Baseové účastnící se tossu
musí v okamžiku tossu stát.
G. Topové v jednotlivých tossech spolu nesmí přijít do kontaktu.
H. V každém tossu smí být jen jeden top.
28
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
1.7 SLOVNÍČEK CHEER POJMŮ
Poznámka: Slovníček pojmů je řazen abecedně podle výrazů použitých v jednotlivých levelech (české vs. anglické
názvy), některé výrazy jsou zahrnuty pod obecnějším pojmem. Hvězdičkou jsou označeny výrazy nepoužité v textu.
1. Akrobacie / Tumbling: Jakýkoli gymnastický nebo akrobatický prvek provedený na soutěžním povrchu.
- Akrobacie z místa / Standing Tumbling = Akrobatický prvek (nebo řada prvků) provedený z klidné pozice ze
stoje, bez jakéhokoli momenta vpřed. Akrobacii z místa může předcházet libovolný počet kroků vzad.
- Akrobacie z běhu / Running Tumbling = Akrobacie prováděná s rozběhem, krokem nebo předskokem (atd.)
vpřed, čímž vzniká momentum, jako vstup do dalšího prvku. Započítává se jakýkoli pohyb vpřed před
provedením prvku/ů. Akrobacie z běhu obsahuje min. dva na sebe navazující prvky (skoky53 se nepočítají).
- Akrobacie s dopomocí / Assisted, Spotted Tumbling = Jakákoli forma fyzické dopomoci jednotlivci
provádějícímu gymnastický prvek. Nevztahuje se na gymnasticky zaměřené stunty, povolené pro každý level.
- Spojená akrobacie / Connected Tumbling = Fyzický kontakt mezi dvěma nebo více jednotlivci současně
provádějícími gymnastické prvky.
2. Arab / Aerial: Přemet stranou41 bez podpory rukou.
3. Arched pozice: Prohnutá pozice těla, které připomíná tvar oblouku.
4. Barrel Roll, Log Roll, Spin: Nadhoz28, při němž topovo tělo twistuje67 o alespoň 360° a zůstává při tom
rovnoběžné se soutěžní plochou.
5. Base: Osoba, jejíž váha je přímo podepřena soutěžním povrchem, která podpírá jinou osobu. Osoba, která drží,
zvedá nebo vyhazuje topa63 do stuntu.
- Původní base = Byl v přímém fyzickém kontaktu s topem během zahájení stuntu.
- Nový base = Dříve nebyl v přímém kontaktu s topem.
6. Blok / Block: Odraz od soutěžní plochy za použití paží a horní části těla osoby provádějící gymnastický prvek,
kterým se dostane do krátké vzdušné74 pozice (takto popsaná vzdušná pozice je povolena ve všech levelech).
- Blokový přemet stranou41 = Hvězda provedená s odrazem/blokem z ramen, čímž se na okamžik stane
vzdušnou.
7. Brace: Fyzické spojení poskytující stabilitu topovi63.
- Bracer = Osoba, která pomocí fyzického kontaktu poskytuje stabilitu topovi provádějícímu daný prvek.
Může být zároveň topem v jiném stuntu nebo stát na soutěžním povrchu. Bracer nesmí být zároveň basem.
8. Cupie / Awesome: Prodloužený stunt57, při kterém má top obě chodidla u sebe v ruce/rukou base/ů.
- Single-Based Double Cupie = Jeden base nese dva topy tak, že v každé ruce drží obě chodidla jednoho topa.
9. *Dirty Bird (D-Bird): Výhoz topa do rozbalené pozice X s dopadem na záda base, po čemž top projde skrze
baseovy nohy dopředu. Tento prvek většinou přechází do prvku Scooper48.
10. *Druhé patro / Second Level: Jakákoli osoba bez kontaktu se soutěžním povrchem, podepřená jedním nebo
více basey.
11. Drill, Load In: Přípravná pozice, při níž se top ve vzpřímené pozici75 drží na propnutých pažích za ramena baseů
a přitahuje pokrčené nohy nahoru tak, aby jeho špičky, kolena a ramena tvořily osu. Chodidla topa drží
baseové ve svých rukou.
29
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
12. Flatback pozice: Pozice ležmo na zádech, tělo je rovné a obličej směřuje nahoru.
13. Flik / Handspring: Přemet provedený s odrazem z rukou tak, že provádějící osoba přenese váhu na ruce a silně
se odrazí z ramen.
- Back Handspring (BHS) = Flik vzad s dopadem snožmo.
- Back Handspring Step Out / Blecha = Flik vzad s dopadem po jedné noze.
- Front Handspring (FHS) = Flik vpřed s dopadem snožmo.
- Front Handspring Step Out = Flik vpřed s dopadem po jedné noze.
14. Flip: Vzdušný74 prvek zahrnující rotaci boků přes hlavu, přičemž v okamžiku, kdy tělo prochází inverzí18, nemá
provádějící osoba kontakt se soutěžním povrchem.
- ¾ Front Flip = Rotace boků přes hlavu ze vzpřímené pozice75 směrem vpřed do pozice kolébky.
- Držený flip / Braced Flip = Stunt, při němž top, za stálého kontaktu s bracerem7, rotuje bokama přes hlavu.
- Suspendovaný flip / Suspended Flip = Stunt, v němž top rotuje bokama přes hlavu za stálého fyzického
kontaktu s osobou/osobami, jejichž váha je přímo nesena soutěžním povrchem.
- Flipující rotace = Rotace těla kolem jeho vlastní horizontální osy, nemusí být nutně vzdušná.
15. Flipující vzestup: Vstupní prvek73 do stuntu, při kterém top provede rotaci boků přes hlavu.
- Rewind / Volně flipující vzestup = Top prochází inverzí bez fyzického kontaktu s basem, bracerem nebo
soutěžním povrchem.
- Držený flipující vzestup = Top prochází inverzí v přímém fyzickém kontaktu s basem nebo bracerem.
16. Hollow pozice: Tělo natažené, záda mírně vyhrbená, ramena vysunutá dopředu, trup (hrudník a břicho)
vtažený/vpadlý dovnitř.
17. Chytač / Catcher: Jedna z osob zodpovědných za bezpečné chycení/dopad topa během stuntu.
18. Inverze: Tzv. převrácená pozice těla, při níž jsou ramena provádějící osoby níže než její pas a alespoň jedno její
chodidlo je výš než její hlava. Sestupy v arched3 pozici se nepovažují za inverzi.
- Klesající inverze = Stunt/pyramida, při níž se těžiště topa v inverzi pohybuje směrem k soutěžnímu povrchu.
19. Kick Arch: Kick (výkop jedné nohy) v rovném výhozu a následná arched3 pozice s dopadem do kolébky.
20. Kick Double Twist: Dovednost, prováděná většinou v tossu, zahrnující výkop a 720° twistující rotace67. ¼
otočení topa během výkopu je běžné a je povoleno za účelem zahájení twistující rotace.
21. Kick Twist: Dovednost, prováděná většinou v tossu, zahrnující výkop a 360° twistující rotace67. ¼ otočení topa
během výkopu je běžné a je povoleno za účelem zahájení twistující rotace.
22. Kolébka / Cradle: Uvolnění topa63, kterého chytači17, s dlaněmi směřujícími vzhůru, chytají jednou paží za záda
a druhou za stehna. Top dopadá obličejem vzhůru do pozice pike34.
- Straight Cradle / Rovná kolébka = Kolébka, při níž není provedena žádná dovednost (např. kick, twist67).
23. Kotoul: Nevzdušný74 gymnastický prvek, při kterém provádějící osoba rotuje skrze inverzi18 tím, že zvedne
boky přes hlavu a ramena, zatímco vyhrbí páteř tak, aby simulovala pohyb míče kutálejícího se po podlaze.
- Kotoul vzad / Backward Roll = Rotace vzad skrze/do inverze.
- Kotoul vpřed / Forward Roll = Rotace vpřed skrze inverzi.
- Kotoul letmo / Dive Roll = Vzdušný74 kotoul vpřed, při němž jsou ruce i chodidla provádějící osoby současně
bez kontaktu se soutěžním povrchem.
30
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
24. Layout: Natažená pozice těla - rovná, hollow16 nebo mírně arched23. V akrobacii nebo stuntech zahrnuje rotaci
boků přes hlavu.
- Layout Step Out = Podobné layoutu, provádějící osoba však během prvku roznoží a dopadne po jedné noze.
25. Leap Frog: Top ve vzpřímené pozici75 projde mezi pažemi bracera7, přičemž zůstává s bracerem ve stálém
fyzickém kontaktu. Top může být chycen původními nebo novými basey5.
- Second Level Leap Frog = Provedení přechodu nad úrovní soutěžního povrchu72.
26. *Limber: Nevzdušný74 gymnastický prvek, při kterém provádějící osoba rotuje skrze inverzi18 do vzpřímené
pozice75 tím, že přehoupne nohy a boky přes hlavu a dopadne na soutěžní povrch oběma nohama najednou.
- Back Limber = Rotace dozadu (most ze stoje – odraz snožmo – stoj na rukou – vzpřímená pozice).
- Front Limber = Rotace dopředu (stoj na rukou – snožmo dopad do mostu – vzpřímená pozice).
27. Middlelayer / Prostřední patro: Osoba bez kontaktu se soutěžním povrchem, která drží další osobu. Ujasnění:
Druhé patro pyramidy, které zároveň poskytuje podporu třetímu patru.
28. Nadhoz / Release Move: Stuntový prvek, při němž top ztratí kontakt s basem/basey a zase se vrátí zpět
k původním baseům5. Single-based výhoz do stuntu (ze země) není považován za nadhoz ani za toss. Tento
výklad neplatí pro pyramidy.
- Helicopter = Stunt, při němž je top v horizontální pozici vyhozen do rotace kolem vertikální osy (jako vrtule
helikoptéry) a opět chycen původními basey5.
29. Odskok / Rebound, Punch: Odraz od soutěžního povrchu při dopadu z akrobatického prvku za použití síly
chodidel a spodní části těla provádějící osoby (bez rotace boků přes hlavu).
30. Onodi: Gymnastický prvek začínající jako flik13 vzad, ale po odrazu ze soutěžního povrchu provede osoba ½
twistu67 a po dopadu na ruce dokončí prvek jako flik vpřed s dopadem na soutěžní povrch po jedné noze.
31. *Pád / Drop: Dopad ze vzdušné74 pozice nebo z inverze18 na soutěžní povrch přímo na koleno/stehno, do sedu,
na přední či zadní část těla nebo do provazu/rozštěpu provedený bez předešlého, náraz zmírňujícího
přenesení většiny váhy na ruce/chodidla.
32. *Paper Dolls: Identické, vzájemně se držící single-leg stunty57, které můžou, ale nemusí, být prodloužené.
33. *Pendulum / Kyvadlový stunt: Stunt nebo přechod, při němž top padá mimo své base a dopadá na jinou
skupinu baseů, přičemž zůstává v kontaktu s alespoň jedním původním basem5.
34. Pike: Pozice schylmo, tělo je ohnuté v bocích a předkloněné dopředu, zatímco nohy jsou natažené. Může být
provedena s nebo bez rotace boků přes hlavu.
- Pike Down / Pancake = Tzv. palačinkový stunt, ve kterém top v klesající inverzi18 provede pozici pike,
zatímco alespoň jeden base nebo spotter stále drží jeho kotník/y. Top zůstává v pozici pike v průběhu celého
prvku až do chvíle, kdy je chycen alespoň dvěma chytači do kolébkového držení (v kolébce top leží
v převrácené pozici pike, tedy záda v rukou chytačů a nohy nad ním rovnoběžně se soutěžním povrchem).
35. Pohyb směrem dolů / Downward Motion: Přesunutí těžiště provádějící osoby směrem k soutěžnímu povrchu.
36. Prep: Top je držen na úrovni ramen base/ů.
37. Prodloužená pozice / Extended Position: Top je podepřen basem/basey, kteří mají úplně napnuté
(prodloužené) paže. Pozor - prodloužené paže nemusí nutně indikovat prodloužený stunt57!
31
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
38. Prone pozice: Pozice ležmo na břiše, tělo je rovné a obličej směřuje dolů.
39. Přechod, Přechodový stunt / Transition: Přesun topa z jednoho stuntu do jiného, čímž se změní uspořádání
původního stuntu.
40. Přemet / Walkover: Nevzdušný74 gymnastický prvek zahrnující rotaci boků přes hlavu, při němž provádějící
osoba rotuje vpřed/vzad s podporou jedné nebo obou rukou, obvykle prováděný s nohama v pozici provazu.
- Přemet vzad / Back Walkover (BWO) = Jedinec provede hluboký záklon, položí dlaně na soutěžní povrch
a následně rotuje bokama přes hlavu a dopadne na soutěžní povrch po jedné noze.
- Přemet vpřed / Front Walkover (FWO) = Jedinec rotuje dopředu skrze inverzi do vzpřímené pozice75 tím, že
přehoupne nohy a boky přes hlavu a dopadne na soutěžní povrch po jedné noze.
41. Přemet stranou / Cartwheel (CW): Tzv. hvězda neboli nevzdušný74 gymnastický prvek, při němž provádějící
osoba přenáší svou váhu na ruce, rotuje stranou skrze inverzi18 a dopadá na soutěžní povrch po jedné noze.
42. Pyramida: Seskupení spojených stuntů, do nějž mohou být začleněni také jednotlivci stojící na úrovni
soutěžního povrchu72.
- 2-High / Dvoupatrová pyramida = Všem topům poskytují základní podporu78 baseové, jejichž váha je přímo
nesena soutěžním povrchem.
- 2½-High / Třípatrová pyramida = Výška pyramidy je měřena podle délek částí těla následovně:
- Chair, stoj na stehnech, sed na ramenou = 1½ délky těla.
- Stoj na ramenou = 2 délky těla.
- Prodloužené stunty (např. extension, liberty) = 2½ délky těla.
Dále musí 2½-high pyramida splňovat následující podmínky:
- Middlelayer27 nesmí být vyšší než 2 délky.
- Top může stát vzpřímeně nejvýše na předloktí middlelayer, pokud je middlelayer ve výšce 2 délek.
- Pokud je middlelayer ve výšce 2 délek a drží topa na prodloužených rukou, může být top vzpřímený
jen do půlky těla (V-Sit pozice, flatback12).
- Hanging / Visutá pyramida = Pyramida, při níž je jedna (nebo více) osoba nadzvednuta nad soutěžní povrch
jedním (nebo více) topem.
43. Rekvizita / Prop: Předmět, se kterým lze manipulovat.
44. * Reload: Návrat do drillu11, kdy jsou obě topova chodidla v rukou basů (např. nahození z kolébky do drillu).
45. * Retake: Opětovné postavení stuntu, před kterým se top jedním chodidlem dotkne soutěžního povrchu.
46. Rondát / Round Off (RO): Gymnastický prvek, při němž se provádějící osoba odrazí z jedné nohy, položí
ruku/ruce na zem, vyšvihne nohy nahoru v rychlém rotujícím pohybu a následně dopadne oběma nohama
současně na soutěžní povrch.
47. Salto / Tuck, Somersault: Vzdušný74 flipující14 gymnastický prvek bez podpory rukou, v užším významu jde o
flip prováděný v pozici tuck65.
- Salto vzad / Back Tuck (BT) = Vytvoření momenta směrem nahoru umožňujícího provést flip vzad.
- Salto vpřed / Punch Front (PF) = Vytvoření momenta směrem nahoru umožňujícího provést flip vpřed.
48. Scooper: Vzestup/přechod, při němž top (většinou) projde mezi nohama a pod trupem base (většinou).
32
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
49. Sestup / Dismount: Přemístění ze stuntu nebo pyramidy do kolébky22 nebo na soutěžní povrch. Přesun
z pozice kolébky na soutěžní povrch není považován za sestup.
50. *Show‘n’Go: Přechod, při němž stunt prochází prodlouženou pozicí37 a dopadá do drillu11 nebo nějakého
ne-prodlouženého stuntu57.
51. Shushunova: Skok Toe Touch62 s dopadem do vzporu ležmo (do pozice kliku).
52. Single-Based Split Catch: Jeden base drží topa v prodloužené pozici37 za vnitřní stranu stehen, přičemž top je
ve vzpřímené pozici75, s koleny směřujícími dopředu a pažemi typicky v pozici V (vytváří tak tělem písmeno X).
Tento stunt je zakázaný.
53. Skok / Jump: Vzdušná74 pozice bez rotace boků přes hlavu, která vznikla odrazem od soutěžní plochy za použití
síly chodidel a spodní části těla.
54. Spotter: Osoba, jejíž hlavní zodpovědností je ochrana oblasti hlavy a ramen topa během provádění
stuntu/tossu. Platí pro něj následující pravidla:
- Musí stát na straně nebo zezadu stuntu / tossu.
- Musí být v přímém kontaktu se soutěžním povrchem.
- Musí věnovat pozornost prvku, který spotteruje.
- Je vyžadován pro každý prodloužený stunt57.
- Musí být v takové pozici, která umožňuje předejít zranění, a nemusí být v přímém kontaktu se stuntem.
- Nesmí stát svým trupem pod stuntem.
- Může držet zápěstí base/ů, jiné části paží base/ů, nohy/kotníky topa nebo se nemusí stuntu dotýkat vůbec.
- Nesmí mít obě ruce pod chodidlem/chodidly topa nebo pod rukama baseů.
- Může mít jednu ruku pod chodidlem topa, pokud má druhou ruku na zadním zápěstí base nebo na zadní
straně kotníku topa.
- Musí být členem soutěžního týmu/sestavy a musí být vycvičen v patřičných záchranných technikách.
- V některých případech se spotter může stát basem (např. přechodové stunty39).
Ujasnění: S termínem spotter můžou být někdy zaměňovány tyto výrazy:
- Back Spot = Osoba stojící za stuntem tak, aby chránila oblast hlavy a ramen topa. Pokud splňuje výše
uvedené podmínky, může být zároveň spotterem.
- Front Spot = Osoba stojící před stuntem, která může pomoci s podporou stuntu nebo výškou tossu. Ve
chvíli, kdy tato osoba stojí před stuntem, nemůže být považována za spottera! Může se jím ale stát později,
pokud se přemístí na stranu / dozadu a bude splňovat výše uvedená pravidla.
55. *Step Out: Označení roznožení během inverze nebo před dopadem vzdušných akrobatických prvků, které
začínaly v pozici snožmo (např. layout, flik, punch front). U prvků s dopadem ve směru gymnastické řady
slouží k okamžitému navázání dalšího prvku prováděného vpřed (např. punch front step out – rondát – flik).
56. Stoj na rukou / Handstand: Gymnastický prvek, při němž má provádějící osoba rovné tělo v inverzi18 a paže
natažené u hlavy/uší.
33
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
57. Stunt: Jakýkoli prvek, při němž je top63 jednou nebo více osobami podpírán nad soutěžním povrchem.
- Single-Leg Stunt = Top má hlavní váhu na jedné noze. Zahrnuje také pozici platformy, při níž má top obě
chodidla vedle sebe, ale stojí jen na jednom, přičemž back spot drží topa za oba kotníky.
- Two-Leg Stunt = Top má váhu rovnoměrně rozloženou na obou chodidlech, která jsou držena basem/basey.
- Single-Based Stunt = Využívá podpory jen jednoho base.
- Multi-Based Stunt = Stunt se dvěma nebo více basey, mezi které se ale nepočítá spot/spotter54.
- One-Arm Stunt = Base drží váhu topa na jedné paži / v jedné ruce.
- Prodloužený / Extended Stunt = Natažené vzpřímené tělo topa nad basem/basey (resp. nad jejich hlavami).
Ujasnění: Pokud si hlavní baseové kleknou na kolena a prodlouží ruce nad hlavu, stunt se považuje za
prodloužený. Pokud baseové prodlouží ruce nad hlavu, ale top není vzpřímený a natažený, nepovažuje se
stunt za prodloužený (viz úroveň prep70 – chair, torch, arm’n’arm, straddle lift, flatback12).
58. Temposalto / Whip: Flip14 nebo salto47 v arched3 pozici (ani tuck ani layout pozice), při kterém se chodidla
provádějící osoby pohybují nad její hlavou a tělo rotuje kolem osy jejího pasu. Vypadá jako flik13, při němž se
ruce nedotknou země.
59. Tension Drop, Tension Roll: Pyramida nebo stunt, která/ý se celá/ý naklání tak dlouho, dokud top/ové bez
jakékoli dopomoci neztratí kontakt s basey. Např. sestupy pomalým pádem do kotoulu.
60. Tic-Tock: U statického single-leg stuntu57 base/ové podřepnou a při opětovném zvednutí pustí nohu topa,
který přenese váhu na druhou nohu a dopadne do statické pozice na opačné noze. Podřep před vyhozením
topa může, ale nemusí, projít úrovní prep70.
61. Toe Pitch / Leg Pitch: Vyhození jedním nebo více basey, kteří pomáhají dostat topa do větší výšky tím, že při
odrazu topa do výhozu tlačí jednu jeho nohu nebo chodidlo nahoru.
62. Toe Touch: Neflipující prvek, často prováděný ve skocích, sestupech nebo tossech, při němž provádějící osoba
s podsazením pánve zvedá natažené nohy roznožmo tak, že špičky a kolena směřují nahoru nebo dozadu, a
paže formují pozici T.
- ½ Twist Toe Touch = Top provede 180° twistující rotace67 a následně Toe Touch, často v tossu nebo sestupu.
- Full-Up Toe Touch = Top provede 360° twistující rotace a následně Toe Touch, často v tossu nebo sestupu.
63. Top / Flyer: Osoba na vrcholku stuntu57 nebo tossu64.
64. Toss: Vzdušný74 stunt, při němž baseové vyhodí topa63 z úrovně pasu za účelem zvětšení jeho výšky tak, že top
ztratí se všemi basey fyzický kontakt. V okamžiku zahájení tossu nemá top žádný kontakt se soutěžním
povrchem.
Poznámka: Stunty coedového typu (např. toss hands, toss chair nebo výhozy do prodloužených stuntů) do této
kategorie nepatří.
- Basket Toss = Toss prováděný nejvíce 4 basey, z nichž 2 se vzájemně drží propleteni za zápěstí.
- Sponge / Squishy / Scrunch Toss = Baseové drží před tossem topova chodidla ve svých rukou.
- Rovný toss / Straight Ride = Pozice těla topa v tossu, při němž ve vzduchu neprovádí žádnou dovednost.
Tato rovná, vzpřímená pozice75 učí topa dosáhnout v tossu maximální výšky.
- Cestující / Traveling Toss = Baseové se záměrně pohybují daným směrem za účelem chycení topa. (Neplatí
pro ¼ otočení baseů např. při Kick Twistu).
- Twistující Toss = Top provede alespoň ¼ rotace kolem vertikální osy jeho těla.
- Flipující Toss = Top rotuje bokama přes hlavu, skrze inverzi.
34
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
65. Tuck pozice: Pozice skrčmo, při níž je trup ohnutý v pase a boky a kolena pokrčené a přitažené k hrudníku.
66. *Tuck Arch: Podobný prvek jako „Kick Arch“, ale místo výkopu se před prohnutím provádí pozice tuck65.
67. Twist: Vzdušná74 rotace těla kolem jeho vlastní vertikální osy.
- Full Twist / 1 twist = 360° rotace.
- Double Twist / 2 twisty = 720° rotace.
- Twistující rotace = Rotace těla kolem jeho vlastní vertikální osy, nemusí být vzdušná.
68. Twist-Salto / Arabian: Vzdušný74 gymnastický prvek s rotací boků přes hlavu, který provádějící osoba začíná
čelem vzad, po odrazu provede ½ twistu67 a prvek následně dokončí jako flip vpřed v pozici tuck65.
69. Twistující vzestup: Vzestup začínající twistující rotací topa67 kolem jeho vertikální osy.
70. Úroveň prep / Prep Level: Ruce/dlaně base/ů a alespoň jedno chodidlo topa se nachází na úrovni ramen.
Příklady stuntů, které jsou také považovány za prep level:
- Chair = Stunt ve dvojici, v němž top sedí na prodloužené ruce base, jedním chodidlem se o tuto paži opírá
a druhou nataženou nohu, kterou spouští kolmo k zemi, přidržuje base druhou rukou za kotník.
- Torch = Stunt ve dvojici podobný liberty držené na úrovni ramen, v němž base jednou rukou podpírá váhu
topa pod jeho chodidlem a druhou prodlouženou rukou stabilizuje topa za stehno. Stunt je otočen do strany
a top vytáčí horní část těla směrem dopředu.
- Extended arm’n’arm = Stunt ve dvojici, kdy se top (ve vzpřímené pozici75) drží na svých napnutých pažích za
baseovy napnuté paže, přičemž nohy může držet např. v pozici straddle nebo pike.
- Extended Straddle Lift = Top sedí rozkročmo na prodloužených rukou baseů.
- Extended Flatback = Top leží v horizontální flatback12 pozici na prodloužených rukou dvou nebo více baseů.
71. Úroveň prodloužených paží / Extended Arm Level: Vzdálenost nejvyššího bodu prodloužených (nad hlavou
natažených) paží vzpřímeného (rovně stojícího) base od soutěžního povrchu.
72. Úroveň soutěžního povrchu / Ground Level: Výška/úroveň země. Nemusí nutně znamenat přímý fyzický
kontakt se soutěžní plochou.
73. Vstupní prvek / Entrance Skill: Počáteční nebo vzestupná fáze gymnastického prvku nebo stuntu57.
74. Vzdušný / Airborne, Aerial: Bez fyzického kontaktu s jinou osobou nebo se soutěžním povrchem.
- Vzdušný gymnastický prvek / Airborne Tumbling Skill = Vzdušný manévr s rotací boků přes hlavu, při němž
provádějící osoba použije své tělo a soutěžní plochu k vyšvihnutí/odrazu od soutěžního povrchu.
- Nevzdušný = Ve fyzickém kontaktu s jinou osobou a/nebo soutěžním povrchem.
75. Vzpřímená, ne-inverzní pozice: Tělo je vzpřímené, topova ramena jsou na nebo nad úrovní jeho pasu.
76. *Wolf Wall přechod: Přechod, při němž hlavní top cestuje (zepředu dozadu, zezadu dopředu nebo ze strany
na stranu) přes nataženou nohu bracera7 (stojícího v úrovni prep70), která je chodidlem opřená o pas třetího
topa (stojícího také v úrovni prep).
77. X-Out: Flip14 nebo salto47 s roztažením paží a nohou do pozice „X“ v průběhu inverze18.
78. Základní podpora / Primary Support: Nese/podpírá většinu váhy topa.
35
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
2. CHEER DANCE
Poznámka: Pravidla pro cheer dance divize jsou převzatá od organizace ECU.
Číselné indexy u některých výrazů odkazují na vysvětlení daného pojmu ve slovníčku.
2.1 TANEČNÍ KATEGORIE
FREESTYLE POM – Zahrnuje koncept Jazzu a Hip Hopu s důrazem na choreografii, správné technické provedení,
vizuální efekt, kreativitu, inscenování a týmovou jednotu. Pomy musí být použity v 80 – 100% sestavy. Hodnotí se
především synchronizace a vizuální efekty, čistota a preciznost pohybů, výrazná technika práce s pompony,
zakomponování technických tanečních prvků a stylů. Vizuální efekty zahrnují úrovňové změny, práci ve skupině,
změny formací, použití různě barevných pomů, atd.
2.2 INDIVIDUÁLNÍ AKROBACIE A TRIKY
Akrobacie1 = Akrobatický nebo gymnastický prvek provedený jednotlivcem bez kontaktu, dopomoci nebo podpory
jiného jednotlivce, který začíná a končí na soutěžním povrchu.
Vzdušné52 Street Skills = Hiphopové dovednosti, které jednotlivci postupně vyvíjí. Mohou obsahovat rotace (twist
nebo boky přes hlavu). Nemají zahrnovat gymnastickou nebo cheer akrobacii, takové prvky jsou zakázány. Např.
Standing full twisting layout je zakázán (cheer style), ale folha secca twist (capoeira style) je povolen.
1. Akrobacie1 je povolena, ale není vyžadována ve všech divizích, s těmito podmínkami:
Vzdušné52 akrobatické prvky s rotací boků přes hlavu36 nejsou povoleny. (Výjimka: arab2, kotoul20 letmo v pozici
pike24, rondát; tyto prvky ale nesmí být navázány na sebe bez zastavení).
2. Současné provádění akrobacie1 jedním jedincem nad nebo pod jiným jedincem, zahrnující rotaci boků přes
hlavu36, není povolena.
3. Pády, při nichž jednotlivec dopadne ze vzdušné52 pozice na jinou část těla, než ruce/dlaně nebo nohy/chodidla
(nebo na ruce či chodidle alespoň prvotně nepřenese váhu), jsou povoleny s těmito podmínkami:
Pády na soutěžní povrch na koleno, na stehno, na záda, do sedu, na přední část těla, do jazz provazu
(hurdler=překážka) nebo do provazu jsou povoleny, pouze pokud jednotlivec nejprve přenese váhu na
ruce/dlaně nebo nohy/chodidla.
4. Pády do pozice kliku na soutěžní povrch jsou povoleny ze skoku s momentem dopředu (např. Flying Squirrel12)
nebo ze skoku X, Star nebo Spread Eagle.
Všechny variace skoku Shushunova37 jsou zakázány.
5. Prvky s podporou rukou zahrnující rotaci boků přes hlavu36 nejsou povoleny, pokud provádějící osoba drží pomy
nebo jinou rekvizitu34. (Výjimka: kotouly20 vpřed a vzad jsou povoleny).
36
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
2.3 ZDVIHY, TRIKY A PARTNERING
Zdvih46 = Prvek, při němž je zvedaný tanečník55 zvednut54 ze soutěžního povrchu jedním nebo více zvedajícími
tanečníky53 a položen zpět dolů.
Partnering22 = Prvek, při němž se tanečníci vzájemně podpírají. Může zahrnovat dovednosti podpůrné a výkonné.
1. Podpůrný tanečník28: Jakýkoliv podpůrný tanečník, nesoucí hlavní váhu provádějícího tanečníka, musí celou
dobu zůstat v kontaktu se soutěžním povrchem.
2. Přesáhne-li prvek výšku úrovně ramen, musí alespoň jeden podpůrný tanečník28 po celou dobu provádění
prvku.
3. Rotace boků přes hlavu36 provádějící osoby je povolena, pokud:
a) Podpůrný tanečník28 zůstane rukou/paží/tělem v kontaktu s rukou/paží/tělem provádějícího tanečníka do té
doby, než provádějící tanečník dopadne na soutěžní povrch nebo se navrátí do vzpřímené pozice.
b) Prvek je omezen na maximálně jednu rotaci boků přes hlavu.
4. Vertikální inverze16 provádějícího tanečníka při zastavení, stallu40 nebo změně momenta, ve které nese jeho
váhu podpůrný tanečník28, je povolena, pokud:
a) Podpůrný tanečník zůstane rukou/paží/tělem v kontaktu s rukou/paží/tělem provádějícího tanečníka do té
doby, než provádějící tanečník dopadne na soutěžní povrch nebo se navrátí do vzpřímené pozice.
b) Přesáhnou-li ramena provádějící osoby výšku úrovně ramen, je pro případnou záchranu nebo dopomoc
vyžadována alespoň jedna další osoba.
2.4 UVOLNĚNÍ
1. Uvolnění je prvek, při kterém provádějící osoba ztratí kontakt s podpůrnou osobou28 a dopadá na soutěžní
povrch bez dopomoci.
Provádějící osoba může odskočit, odrazit se nebo se odtlačit od podpůrné osoby, pokud:
a) Boky provádějící osoby v nejvyšším bodě uvolnění nepřevýší její ramena.
b) Je-li uvolnění v úrovni výšky boků nebo výše, provádějící osoba nesmí projít inverzí16 nebo pozicí prone30.
2. Výhoz50
Podpůrná osoba28 může provádějící osobu vyhodit, pokud:
a) Boky provádějící osoby v nejvyšším bodě výhozu nepřevýší její ramena.
b) Provádějící osoba nesmí po výhozu projít inverzí16 nebo pozicí prone30.
37
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
2.5 CHOREOGRAFIE A KOSTÝMY
1. Sugestivní, urážlivé nebo vulgární choreografie, kostýmy, makeup a/nebo hudba jsou nevhodné.
2. Choreografie by měla být vhodná a zajímavá pro všechny druhy publika. Vulgární nebo sugestivní materiál je
definován jako naznačující něco nevhodného, neslušného, urážlivého, oplzlého, neuctivého nebo sexuálního.
3. Nevhodná choreografie, kostýmy, makeup a/nebo hudba může ovlivnit celkový dojem poroty a tím i bodové
ohodnocení sestavy.
4. Všechny kostýmy, makeup a choreografie by měly být přiměřené věku a přijatelné pro rodinné publikum.
5. Pokřiky nejsou povoleny.
6. Všechny kostýmy by měly být bezpečné a vhodně zakrývat tělesné partie. Selhání kostýmu vedoucí k odhalení
tanečníka je důvodem k diskvalifikaci. Je doporučeno před soutěží provést několik kostýmových zkoušek.
7. Pod extrémně krátkými šortkami by měli tanečníci nosit punčochy/legíny.
8. Během soutěže musí mít tanečníci na nohou boty. Taneční obuv je povolena. Veškeré obutí nevhodné pro
sport, jako např. vysoké podpatky, kolečkové brusle, ponožky nebo bosá chodidla, je zakázáno.
9. Šperky tvořící součást kostýmu jsou povoleny.
10. Všichni tanečníci mužského pohlaví musí mít trička (na sobě připevněná), která ale mohou být bez rukávu.
2.6 REKVIZITY
1. Rekvizita34 je definována jako jakákoli součást choreografie, která není připevněna ke kostýmu.
2. V kategoriích Jazz a Hip Hop jsou povoleny rekvizity, které se dají nosit nebo držet v rukou, pokud
komplimentují choreografii. Takové rekvizity mohou být z těla odstraněny.
3. V kategorii Freestyle Pom nejsou povoleny rekvizity, protože v 80 – 100 % sestavy musí být použity pomy.
Tanečníci mužského pohlaví pomy mít nemusí.
4. Velké, volně stojící rekvizity, jako např. židle, stoličky, lavičky, krabice, schody, žebříky, tyče nebo desky, nejsou
povoleny. Jakýkoli předmět nesoucí váhu tanečníka je považován za stojící rekvizitu.
38
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
2.7 SLOVNÍČEK CHEER DANCE POJMŮ
Poznámka: Slovníček pojmů je řazen abecedně podle výrazů použitých v pravidlech (české vs. anglické názvy),
některé výrazy jsou zahrnuty pod obecnějším pojmem. Hvězdičkou jsou označeny výrazy nepoužité v textu.
1. Akrobacie / Tumbling: Soubor prvků zdůrazňujících akrobatické nebo gymnastické schopnosti, které jsou
prováděny jednotlivcem bez kontaktu, asistence či podpory jiného tanečníka a začínají a končí na soutěžním
povrchu. (Ujasnění: akrobatické prvky nemusí zahrnovat rotaci boků přes hlavu36).
2. Arab / Aerial Cartwheel: Vzdušný přemet stranou neboli vzdušný52 gymnastický prvek připomínající přemet
stranou33 bez kontaktu rukou se soutěžním povrchem.
3. *Axle: Otočení kolem vertikální osy, při kterém pracující noha29 opíše ve vzduchu kruh do passé23, zatímco
podpůrná noha se zvedne ze země, aby se tanečník mohl otočit a dopadnout na původní podpůrnou nohu27.
4. *Breaking: Styl hiphopového tance, který využívá prvků bojového umění, akrobacie1 a tance. Tanečník tohoto
stylu se nazývá B-Boy (breaking-boy) nebo B-Girl (breaking-girl).
5. *C-Jump: Skok, ve kterém se tanečník prohne dozadu do tvaru oblouku, při čemž pokrčí kolena a chodidla
natáhne za své tělo.
6. *Calypso: Skok s otočením kolem vertikální osy, při němž natažená pracující noha29 opisuje ve vzduchu kruh,
zatímco podpůrná noha27 se zvedne ze země, aby se tanečník mohl otočit. Podpůrnou nohu poté natáhne
vzad, často v pozici attitude, a dopadne na původní pracující nohu.
7. *Coed: Divize se dvěma nebo více zástupci mužského pohlaví.
8. *Coupe, Coup de Pied: Pozice, při níž je chodidlo zvednuté ke kotníku, v které si nohy rychle vyměňují místo.
9. *Dance Crew: Způsob tance skupinou tanečníku pracujících na společném stylu, typický pro kategorii Hip Hop.
10. *Developpé: Pohyb, při kterém pracující noha29 provede passé23 (pokrčí se) a následně se propne.
11. *Divize: Vztahuje se ke složení soutěžní skupiny tanečníků (např. Senior Coed, Junior).
12. Flying squirrel: Skok s momentem vpřed, při kterém tanečník ve vzduchu provede pozici X (paže má napnuté
vepředu a nohy vzadu).
13. *Fouetté: Krok s otočením kolem vertikální osy, při němž pracující noha29 opisuje ve vzduchu kruh a následně
provede passé23, přičemž se tanečník podřepne (plié26) a pozvedne se (relevé35) při každém otočení. Většinou
se provádí v sériích.
- Fouetté a la Seconde = Pracující noha svírá s podpůrnou27 úhel 90°, je rovnoběžná se soutěžním povrchem.
14. *Head Spin / Točení na hlavě: Trik45 typický pro kategorii Hip Hop, při němž se tanečník točí na hlavě a
rukama zvyšuje rychlost točení. Nohy může držet v různých pozicích.
15. *Head Spring: Trik45 typický pro kategorii Hip Hop, který se podobá gymnastickému prvku flik – provádějící
osoba začíná v podřepu, ruce a mezi nimi hlavu položí na soutěžní povrch a nohy vyšvihne tak, že snožmo
dopadne na soutěžní povrch (podobně jako u prvku kip up19). Provádí se vpřed nebo vzad.
39
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
16. Inverze: Tzv. převrácená pozice těla, při níž jsou boky a alespoň jedno chodidlo provádějící osoby výše než její
hlava a ramena. Ujasnění: Prohnutí v prvku Back Lift se nepovažuje za inverzi.
- Vertikální inverze = Provádějící osoba je kolmo k soutěžnímu povrchu, při čemž její boky jsou přímo nad
jejími rameny.
17. *Jetté: Prvek, ve kterém tanečník zvedne jednu nohu tím, že táhne chodidlo po zemi a rychle jej švihne do
dané pozice a zase zpět. Provádí se v různých směrech, velikostech a pozicích.
18. *Kategorie: Vztahuje se ke stylu soutěžní sestavy (např. Jazz, Freestyle Pom nebo Hip Hop).
19. Kip up: Vzdušný52, nerotující akrobatický prvek, při němž se tanečník dostane do vzpřímené pozice tím, že
pokrčí kolena, přitáhne nohy k hrudníku, mírně se zhoupne po zádech až na ramena a pak je vykopne nahoru.
Silou výkopu se tanečník nadzvedne a dopadne na obě chodidla. Prvek je typický pro kategorii Hip Hop.
20. Kotoul: Nevzdušný52 gymnastický prvek, při kterém provádějící osoba rotuje bokama přes hlavu36.
- Kotoul letmo / Dive Roll = Vzdušný52 kotoul vpřed, při němž jsou ruce i chodidla provádějící osoby současně
bez kontaktu se soutěžním povrchem. Je povolen jen v pozici pike24.
- Kotoul přes rameno / Shoulder Roll = Hlava provádějící osoby je nakloněná na stranu tak, aby část jeho
ramene zůstala v kontaktu se soutěžním povrchem. Provádí se vpřed nebo vzad.
21. *Krumping: Styl tance v kategorii Hip Hop, tzv. street dance charakterizovaný volnými, přehnanými a vysoce
energickými pohyby paží, hlavy, nohou, hrudníku a chodidel.
22. Partnering: Prvek prováděný ve dvojici, při němž se tanečníci vzájemně podpírají. Může zahrnovat dovednosti
podpůrné a výkonné.
23. Passé: Pozice nebo pohyb, při kterém se pracující noha29 pokrčí a propnutým chodidlem se dotkne/přiblíží
koleni podpůrné nohy27. Provádí se s bokama vytočenýma ven nebo v paralelní pozici.
24. Pike: Pozice schylmo, tělo je ohnuté v bocích a předkloněné dopředu, zatímco nohy jsou natažené.
25. *Pirouette: Prvek, při kterém tanečník podřepne (plié26) s jedním chodidlem před druhým (fourth/čtvrtá
pozice), nadzvedne se (relevé35) a jednou nohou provede kompletní rotaci kolem vertikální osy svého těla.
Provádí se v různých pozicích.
26. Plié: Přípravný a dopadový prvek, při němž se tanečník mírně pokrčí v kolenou.
27. Podpůrná noha/ Supporting Leg: Noha tanečníka provádějícího prvek, která nese váhu jeho těla a je
v kontaktu se soutěžním povrchem.
28. Podpůrný tanečník / Supporting Dancer: Tanečník, který během tanečního triku45 nebo partneringu22 nese
hlavní váhu zvedaného tanečníka55 nebo vyhazuje či naopak udržuje kontakt s provádějícím tanečníkem.
Může být také považován za zvedajícího tanečníka53.
29. Pracující noha / Working Leg: Noha provádějícího tanečníka, která je odpovědná za momentum a/nebo pozici
daného prvku.
30. Prone pozice: Pozice ležmo na břiše, tělo je rovné a obličej směřuje dolů a záda nahoru.
31. Provádějící tanečník / Executing Dancer: Tanečník, který během tanečního triku45 provede daný prvek nebo je
podepřen dalším tanečníkem během partneringu22.
40
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
32. Přemet / Walkover: Nevzdušný52 gymnastický prvek zahrnující rotaci boků přes hlavu36, při němž provádějící
osoba rotuje vpřed/vzad s podporou jedné nebo obou rukou, obvykle prováděný s nohama v pozici provazu.
- Přemet vzad / Back Walkover (BWO) = Jedinec provede hluboký záklon, položí dlaně na soutěžní povrch
a následně rotuje bokama přes hlavu36 a dopadne na soutěžní povrch po jedné noze.
- Přemet vpřed / Front Walkover (FWO) = Jedinec rotuje dopředu skrze inverzi16 do vzpřímené pozice75 tím,
že přehoupne nohy a boky přes hlavu a dopadne na soutěžní povrch po jedné noze.
33. Přemet stranou / Cartwheel (CW): Tzv. hvězda neboli nevzdušný52 gymnastický prvek, při němž provádějící
osoba přenáší svou váhu na ruce, rotuje stranou skrze inverzi16 a dopadá na soutěžní povrch po jedné noze.
34. Rekvizita / Prop: Předmět, se kterým lze manipulovat.
35. Relevé: Pohyb, při kterém se tanečník zvedne na špičky prstů.
36. Rotace boků přes hlavu / Hip over head rotation: Pohyb v akrobatických prvcích, při kterém se boky pohybují
nad hlavou provádějící osoby (např. přemet vzad32, přemet stranou33).
37. Shushunova: Skok toe touch48 nebo pike, při kterém provádějící osoba přesune obě natažené nohy za sebe
a předkloní se, čímž dopadne do vzporu ležmo (do pozice kliku). Shushunova je zakázaná.
38. *Side Somi, Sideflip: Vzdušný52 akrobatický prvek, ve kterém tanečník rotuje stranou v dané pozici. Provádí se
s rozběhem nebo po rondátu či přemetu stranou. Sideflipy jsou zakázané.
39. *Stag: Pozice většinou prováděná ve skoku nebo výskoku, při níž tanečník pokrčí přední nohu.
40. Stall / Freeze: Nevzdušný52 nerotující akrobatický prvek, při kterém se tanečník zastaví uprostřed pohybu,
často v zajímavé pozici, v inverzi16 nebo v pozici na jedné/obou rukou, náročné na udržení rovnováhy. Typický
pro kategorii Hip Hop.
41. *Stepping, Step Dancing: Forma úderného tance, typického pro kategorii Hip Hop, při němž celé tanečníkovo
tělo slouží jako nástroj k vytvoření komplexních rytmů a zvuků směsicí kroků, tleskání a mluveného slova.
42. *Stoj na hlavě / Headstand: Nevzdušný52, nerotující gymnastický prvek, při němž je provádějící osoba ve
vertikální inverzi16 na hlavě a podpírá se rukama o zem.
43. *Stoj na rukou / Handstand: Nevzdušný52 a nerotující gymnastický prvek, při němž má provádějící osoba
rovné tělo ve vertikální inverzi16 a paže natažené u hlavy/uší.
44. *Supine pozice: Pozice ležmo na zádech, tělo je rovné a obličej směřuje nahoru.
45. Taneční trik / Dance Trick:
- Pro jednotlivce = Akrobatický nebo gymnastický prvek provedený tanečníkem bez kontaktu, pomoci nebo
podpory jiných tanečníků. Začíná a končí na soutěžním povrchu.
- V párech nebo skupinách = Provádějící tanečník provede prvek s podporou jednoho nebo více podpůrných
tanečníků28.
46. Taneční zdvih / Dance Lift: Prvek prováděný v párech nebo ve skupinách, při němž je zvedaný tanečník55
nadzvednut ze soutěžního povrchu jedním nebo více zvedajícími tanečníky53 a položen zpět dolů.
- Swinging Lift = Momentum zvedaného tanečníka roste tím, že vytváří křivku/oblouk krouživým pohybem
nahoru a dolů.
41
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
47. *Tilt: Prvek většinou prováděný ve skoku nebo výskoku, při kterém se pracující noha29 vyšvihne nahoru
a podpůrná noha27 směřuje k soutěžnímu povrchu.
48. Toe Touch / Štika: Skok, v němž tanečník podsadí boky tak, že nohy zvedá (rozkročmo) až ke vzpřímenému
hrudníku.
49. *Tour Jetté: Prvek, při kterém se tanečník odrazí z jedné nohy, provede půl otočky kolem své vertikální osy
a dopadne na tu samou nohu.
50. Výhoz / Toss: Vzdušný52 taneční zdvih/trik, při kterém podpůrný/í tanečník/ci28 zvýší výšku provádějícího
tanečníka provedením výhozu. Provádějící tanečník ztratí kontakt se soutěžním povrchem, ale zůstane
rukou/paží/tělem v kontaktu s rukou/paží alespoň jednoho podpůrného tanečníka.
51. * Výskok, dálka / Leap, Grand Jetté: Prvek, při kterém se tanečník odrazí jednou nohou od země, z pozice
plié26, dostane se do vzdušné52 pozice a dopadne na opačnou nohu.
- Switch Leap = Švihem pracující nohy29 tanečník změní pozici/směr výskoku.
52. Vzdušný / Airborne: Bez fyzického kontaktu s jinou osobou a/nebo se soutěžním povrchem. Ujasnění: příklad
vzdušné rotace boků přes hlavu je flik vzad).
- Nevzdušný = Ve fyzickém kontaktu s jinou osobou a/nebo soutěžním povrchem.
53. Zvedající tanečník / Lifting dancer: Tanečník, který během tanečního zdvihu46 zvedá zvedaného tanečníka54.
Podpůrný tanečník28 může být považován za zvedajícího.
54. Zvedaný / Elevated: Pohyb, při kterém je tanečníkova pozice změněna z nižší na vyšší.
55. Zvedaný tanečník / Elevated Dancer: Tanečník, který je během tanečního zdvihu46 vyzdvižen ze soutěžního
povrchu.
56. *Weight-bearing: Prvek, při němž je váha tanečníka podepřena jeho rukama, a to bez kontaktu jakékoli jiné
části jeho těla se soutěžním povrchem.
57. *Windmill: Nevzdušný, nerotující akrobatický prvek, který tanečník zahajuje na zádech a přetáčí se z horní
části zad na hrudník, přičemž točí nohama v pozici V kolem svého těla. Pohyb nohou dodává prvku většinu
momenta potřebného k přetočení trupu.
42
NJ CHEER OPEN 2016 – LEVELBOOK (12.1.2016)
3. HOBBY / SHOW CHEER
Poznámka: Tato soutěžní kategorie je určena novým a amatérským týmům, které s cheerleadingem začínají nebo
se mu věnují jen okrajově a pro které jsou pravidla USASF/ECU příliš komplikovaná a svazující.
1)
Kvalifikovaný dozor/trenér po celou dobu konání akcí zodpovídá za všechny členy svého týmu.
2) Sportovci nesmí být během vystoupení pod vlivem alkoholu, narkotik, povzbuzujících látek a nelegálních
medikamentů a nesmí mít v ústech žvýkačky, bonbóny, léky nebo jiné jedlé či nejedlé objekty.
3) Jakékoliv šperky a piercingy nejsou povoleny a musí být odstraněny (ne přelepeny). Tvrdé, ostré a
nepoddajné sádry/dlahy musí být vhodně překryty měkkým materiálem. Ujasnění: Vhodný zakrývací materiál
musí chránit samotného sportovce i jeho kolegy před možným zraněním.
4)
Složení týmu, který začíná sestavu, musí zůstat stejné po celý průběh sestavy.
5) Každý top (tj. osoba, která nemá přímý kontakt se soutěžním povrchem) musí být vždy držen a/nebo chytán
alespoň dvěma basey (tj. osoby, které stojí oběma nohama a celou vahou na soutěžním povrchu a podpírají topa),
z nichž alespoň jeden stojí v takové pozici, aby mohl po celou dobu stuntu a sestupu chránit ramena a hlavu topa.
6) Stunty jsou povoleny do úrovně prep, tzn. baseové mohou topa držet max. ve výšce svých ramen.
Výjimka: Baseové smí topa držet nad hlavou (na propnutých pažích), pokud na nich top leží nebo sedí.
7) Pyramidy (tj. spojení více stuntů a jednotlivců do jedné struktury) jsou povoleny do výšky propnutých rukou
baseů, přičemž každý top v této prodloužené pozici musí udržovat fyzický kontakt ruka-ruka s alespoň jedním
dalším topem, který stojí ve výšce ramen baseů. Pyramidy nesmí přesáhnout dvě patra (třípatrové pyramidy jsou
zakázány).
8) Sestupy s přímým dopadem na zem ze stuntů a pyramid, v nichž je top výše než v úrovni pasu baseů, jsou
zakázány. Sestupy kolébkou musí být vždy chyceny alespoň třemi chytači.
9) Tossy (tj. vyhození topa do vzduchu) jsou v PEEWEE divizi zakázány. Tossy v JUNIOR a SENIOR divizi jsou
povoleny, přičemž topa musí vždy vyhodit a chytit alespoň tři stejní baseové.
10) Top nesmí ve stuntech, sestupech, tossech a pyramidách rotovat kolem vlastní horizontální ani vertikální osy,
tzn. twisty i flipy, ať už s držením či bez držení, jsou zakázány.
11) Žádný stunt, toss, pyramida nebo jednotlivec se nesmí pohybovat nad, skrz ani pod jiným stuntem, tossem,
pyramidou nebo jednotlivcem.
Výjimka: Jednotlivec smí přeskočit jiného jednotlivce.
12) V akrobacii jsou povoleny kotouly, stoje na rukou, pomalé přemety (stranou=hvězda, vpřed, vzad) a rondáty.
Fliky, salta a další vzdušné prvky a prvky bez podpory rukou jsou zakázány.
13) Pokřik není povinný a není součástí sestavy. V případě zařazení pokřiku je možné získat lepší hodnocení za
celkový dojem. Vlajky, cedule, pom pony, megafony a látka jsou jediné povolené rekvizity.
43

Podobné dokumenty

level book - Česká asociace cheerleaders

level book - Česká asociace cheerleaders D. Během přechodů musí alespoň jeden base zůstat v kontaktu s topem. Výjimka: Viz “Nadhozy”. E. Volné flipující (bez držení) vzestupy a přechody nejsou povoleny. F. Žádný stunt nebo pyramida se nes...

Více

level book

level book Ujasnění: Twist provedený s přídavným otočením base by byl zakázaný, pokud by celkový součet rotace topa přesáhl 1 a ½ rotace. K určení celkové rotace topa při jednom prvku použije porota boky topa...

Více

A-STYL CHEER WINTER CUP

A-STYL CHEER WINTER CUP hudbu, případně využít jeden ze dvou daných mixů. V triích je možnost mixovat účastníky ze všech věkových skupin. V sestavě musí být použity pom pony (doba použití je libovolná, je možné použít buď...

Více

zkratky ()

zkratky () start na pálce (bez BB, HB, SF, SH, E2int) počet špatných nadhozů počet získaných zisk 1b na cokoliv pálkařský průměr = H / AB (poměr metových odpalů ke startům na pálce) meta zdarma za 4 „boly“ pá...

Více

Pravidla EBL 2016 U11 Týmy: • Blesk Jablonec nad Nisou • Meteors

Pravidla EBL 2016 U11 Týmy: • Blesk Jablonec nad Nisou • Meteors - na botách nesmí být připevněno nic než chránič špičky, spajky a boty s kovovými kolíky jsou zakázány, boty s opláštěnými kolíky jsou povoleny - helma je povinná pro pálkaře, pálkaře v přípravném ...

Více

zde.

zde. V triích je možnost mixovat účastníky ze všech věkových skupin. V sestavě musí být použity pom pony (doba použití je libovolná, je možné použít buď vlastní nebo půjčené z A-styl centra). Povinné pr...

Více

Finanční gramotnost ve výuce - Národní ústav pro vzdělávání

Finanční gramotnost ve výuce - Národní ústav pro vzdělávání přípravě na výuku, realizaci výuky, tedy uspořádání činností učitele a žáka. Každý popisovaný příklad dobré praxe je také opatřen průběžně zařazovanými metodickými poznámkami. Nedílnou součástí kaž...

Více