Bieżące wyniki grupy 3 sem. zimowy 2015/16 Plik

Transkript

Bieżące wyniki grupy 3 sem. zimowy 2015/16 Plik
Lab. EiM sem.zimowy 2015/2016
S
Nazwisko Imię
KOCZTORZ
1
7.10
Sprw
zal
ŁUGOWSKI
Obec
7.10
Dominik
Sprw
zal
WOJACZEK
Obec
7.10
Radosław
Sprw
zal
WE
TP OP
UP
GS
14.10 21.10 28.10 4.11 25.11 2.12
5
4+
5-
5
4+
4+
14.10 21.10 28.10 4.11 25.11 2.12
5
4+
5-
5
4+
4+
14.10 21.10 28.10 4.11 25.11 2.12
5
4+
5-
5
4+
4+
WM GNS
ST
DI
WO
4+
4
4+
4
Kolo
4+
4
4+
4
Kolo
zal
PUSTELNIK
Obec
7.10
Paweł
Sprw
zal
TURLIŃSKI
Obec
7.10
Sprw
zal
14.10 21.10 28.10 4.11 25.11 2.12
4-
4
4+
4-
4-
4+
14.10 21.10 28.10 4.11 25.11 2.12
4-
4
4+
4-
4-
4+
14.10 21.10 28.10 4.11 25.11 2.12
4-
4
4+
4-
4-
4+
4+
4
4+
4
Kolo
4-
4
4-
3+ Kolo
4-
4
4-
3+ Kolo
4-
4
4-
3+ Kolo
Kolo
Sprw
zal
PAWLAS
Obec
7.10
Przemysław
Sprw
zal
WĄSOWICZ
Obec
7.10
Łukasz
Sprw
zal
14.10 21.10 28.10. 4.11 13.01 25.11 2.12
3
4
5-
4+
4
5
4+
14.10 21.10 28.10 4.11 13.01 25.11 2.12
3
4
5-
4+
4
5
4+
14.10 21.10 28.10 4.11 13.01 25.11 2.12
3
4
5-
4+
4
5
WM
GNS
ST
WO
4
4+
3
4+
4+
4-
4-
3+
4
3=
4
4
2 3+
4
3+
2 3+
2 3
3+
3-
2 3=
3+
3
2 3=
3
3=
3
3-
2 3+
3-
2 3+
4-
4+
2 3=
2 3
3
3=
3+
2 3+
3=
3=
5-
3+
2 2 3 3
3-
2 3
3
3+
3+
3=
3+
3
2 2 4 3
3=
3=
2 3
2 4
3-
3=
3-
4-
2 3=
3+
2 3=
2 3-
3-
2 3+
3
3=
5
4
3
3
3
3
3+
3
3+
3=
4+
3+
2 3=
4
3
3
4-
3+
3-
4
9.12 16.12 7.01 13.01 Wyk
Sprw
Marek
GS
9.12 16.12 7.01 13.01 Wyk
Wyk
7.10
UP
9.12 16.12 7.01 13.01 Wyk
Obec
Obec
OP
9.12 16.12 7.01 13.01 Wyk
Kolo
7.10
TP
9.12 16.12 7.01 13.01 Wyk
Sprw
Obec
WE
9.12 16.12 7.01 13.01 Wyk
Wyk
Sprw
MAKOWSKI
DI
Obec
Paweł
Robert
3
Obec
Anna
KROSNY
2
PP
Prowadzący: dr inż. Sławomir Lasota, dr inż.Tomasz Topa
GRUPA : 3
4+
9.12 16.12 7.01 Wyk
5
3+
5
Kolo
9.12 16.12 7.01 Wyk
5
3+
5
Kolo
9.12 16.12 7.01 Wyk
5
3+
5
Kolo
Obec
Wyk
Sprw
Kolo
1 2 3 Ocena
+ + +
5
+ + +
3,5
+ + +
3,5
+ + +
3,5
+ + +
3,5
+ + +
3,5
+ + +
3,5
+ + +
4
+ + +
4
Lab. EiM sem.zimowy 2015/2016
S
Nazwisko Imię
KAZIRÓD
4
6
Obec
7.10
Wojciech
Sprw
zal
MATLOCH
Obec
7.10
Tomasz
Sprw
zal
RUGOR
Obec
7.10
Paweł
Sprw
zal
KARAŚ
5
PP
DI
Prowadzący: dr inż. Sławomir Lasota, dr inż.Tomasz Topa
GRUPA : 3
WE
TP
OP
UP
GS
WM GNS
14.10 21.10 28.10 4.11 13.01 25.11 2.12
4
4
4+
3+
4+
5
4
14.10 21.10 28.10 4.11 13.01 25.11 2.12
4
4
4+
3+
4+
5
4
14.10 21.10 28.10 4.11 13.01 25.11 2.12
4
4
4+
3+
4+
5
4
ST
DI
WO
Paulina
Sprw
zal
KIRCHNER
Obec
7.10
Mateusz
Sprw
zal
SULIGA
Obec
7.10
Bartosz
Sprw
zal
TYTKO
Obec
7.10
Karol
Sprw
zal
BIAŁOŃCZYK
Obec
7.10
Michał
Sprw
zal
GORGOL
Obec
7.10
Tomasz
Sprw
zal
KRETEK
Obec
7.10
Łukasz
Sprw
zal
5
3
4
3+
14.10 21.10 28.10 4.11
5
3
4
3+
14.10 21.10 28.10 4.11
5
3
4
3+
14.10 21.10 28.10 4.11
5
3
4
3+
14.10 21.10 28.10 4.11
4
4
5-
4
14.10 21.10 28.10 4.11
4
4
5-
4
14.10 21.10 28.10 4.11
4
4
5-
4
4
5
7.01
4
7.01
4
7.01
4
7.01
3+
7.01
3+
7.01
3+
4+
5
4+
5
4
4
13.01 25.11 2.12
5
4+
4
13.01 25.11 2.12
5
4+
4
13.01 25.11 2.12
4+
4+
4+
13.01 25.11 2.12
4+
4+
4+
13.01 25.11 2.12
4+
4+
ST
WO
4-
3
3
3+
4
4
5
3=
5
4
3=
3
3-
3+
4
3
4
3=
4+ Kolo 4+
5-
3=
4+
3
4
4-
4
5
3=
5-
3+
2 3=
4
3
3+
3+
3=
4
4
4
3
2 3=
2 4-
2 4
2 3-
3
3
2 3
2 3-
4
3+
3=
3
3
3-
4
3
3
4+
2 3-
2 2 3+ 3=
3-
2 3+
3
3=
3=
2 3-
4+
2 3=
4
3=
3=
3=
3-
3+
3=
3
3=
3
3
3=
3-
3+
3+
3=
4-
3=
3+
3
3=
4-
3=
3
3=
4+ Kolo
4-
4+ Kolo
9.12 16.12 7.01 Wyk
13.01 25.11 2.12
5
GNS
9.12 16.12 7.01 Wyk
13.01 25.11 2.12
5
WM
3=
4-
Kolo
7.01
GS
4-
Sprw
14.10 21.10 28.10 4.11
UP
4
Wyk
7.10
OP
TP
9.12 16.12 7.01 Wyk
Obec
Obec
WE
4+
9.12 16.12 Wyk
4+
4
Kolo
9.12 16.12 Wyk
4+
4
Kolo
9.12 16.12 Wyk
4+
4
Kolo
9.12 16.12 Wyk
4+
4
Kolo 3
9.12 16.12 Wyk
4+
3+ Kolo
4
9.12 16.12 Wyk
4+
3+ Kolo 4
9.12 16.12 Wyk
4+
3+ Kolo 3+
Obec
Wyk
Sprw
Kolo
1 2 3 Ocena
+ + +
4,5
+ + +
4,5
+ + +
4,5
+ + +
4
+ + +
3,5
+ + +
4,5
+ + +
3,5
+ + +
3,5
+ + +
4
+ + +
4
Lab. EiM sem.zimowy 2015/2016
S
Nazwisko Imię
GRZELEC
7
1
2
3
Obec
DI
WE
TP
7.10 14.10 21.10 28.10
Rafał
Sprw
zal
KUBÓW
Obec
7.10 14.10 21.10 28.10
3
4+
3+
OP
UP
GS
WM GNS
ST
4.11 16.12 7.01 13.01 25.11 2.12
3+
3+
5
4
5
4
4.11 16.12 7.01 13.01 25.11 2.12
Dawid
Sprw
zal
PAŁUBICKI
Obec
7.10 14.10 21.10 28.10
4.11 16.12 7.01 13.01 25.11 2.12
Marek
Sprw
zal
3+
KRISTOF
8
PP
Prowadzący: dr inż. Sławomir Lasota, dr inż.Tomasz Topa
GRUPA : 3
3
3
4+
4+
3+
3+
3+
3+
3+
5
5
4
4
5
5
4
4
DI
WO
4
Kolo
4
Kolo
4
Kolo
Kolo
Artur
Sprw
zal
PLEWNIA
Obec
7.10 14.10 21.10 28.10
4
4+
5-
Ryszard
Sprw
zal
SIKORA
Obec
7.10 14.10 21.10 28.10
4
4+
5-
3+
4-
3+
4-
zal
SZKLORZ
Obec
7.10 14.10 21.10 28.10
4.11 16.12
Wiktor
Sprw
zal
3+
4
4+
5-
5-
5
4+
4+
4+
5
4+
4.11 16.12 7.01 13.01 25.11 2.12
Sprw
4+
4+
4.11 16.12 7.01 13.01 25.11 2.12
Mateusz
4
4+
3+
4-
4-
4+
4+
5
4+
nb
13.01
nb
nb
4+
UP
GS
WM
GNS
ST
WO
4
3-
2 3+
2 4-
3=
3
3+
2 4
4-
2 3=
3
4
3=
4
3=
3+
3+
3
3
2 4
3=
3-
2 3=
3+
2 3
2 3
3+
3+
2 4+
2 3=
4-
3
2 2 4 3+
3
2 3=
2 3+
4-
3-
2 3=
5
4+
2 4
3+
3+
3
3
2 5
3
2 3
4+
4
3=
4
4
3+
4-
3+
4+
3
1 2 3 Ocena
+ + +
3,5
+ + +
3,5
9.12 Wyk
Sprw
4.11 16.12 7.01 13.01 25.11 2.12
OP
9.12 Wyk
Wyk
7.10 14.10 21.10 28.10
TP
9.12 Wyk
Obec
Obec
WE
3,5
9.12 Wyk
5
Kolo
3,5
9.12 Wyk
5
Kolo
9.12 Wyk
5
Kolo
+ + +
4
+ + +
5
9.12 Wyk
5
Kolo
Efekt U3:Potrafi zastosować odpowiednio dobrane metody i urządzenia do pomiaru parametrów i charakterystyk elektrycznych analogowych układów elektronicznych. Forma
sprawdzenia: CL (wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego), SP (sprawdzian pisemny)
Efekt U4:Potrafi opracować dokumentację zawierającą omówienie wyników realizacji ćwiczenia laboratoryjnego. Forma sprawdzenia: PS (przygotowanie sprawozdania)
Efekt K1:Potrafi pracować w zespole i ponosić odpowiedzialność za wspólnie realizowane zadanie. Forma sprawdzenia: CL (wykonanie ćwiczenia laboratoryjnego), SP (sprawdzian
pisemny)

Podobné dokumenty

Spotkanie Absolwentów 2014 VIIIA Batorek Marian Úvoz

Spotkanie Absolwentów 2014 VIIIA Batorek Marian Úvoz Nábř. Míru 83, Č. Těšín Mistřovice 104, Č. Těšín Nádražní 7, Č. Těšín Dr. Slámy 15, Č. Těšín Mistřovice 35, Č. Těšín Dlouhá 28, Č. Těšín Chotěbuz 284 Chotěbuz 282 Nádražní 27, Č. Těšín U mlékárny 2...

Více

listy startowe me 2015

listy startowe me 2015 POL FANTAZJA – OGRODZIENIEC- ALEKSANDRA BRZOZOWSKA, ALEKSANDRA CAREWICZ, KAROLINA KAZIRÓD, NIKOLA PTAK, IZA MERGALSKA, JULIA KAŁUŻNY, KINGA MACHELSKA CZE CHARLIE - Hradec nad Moravicí - Veronika Wa...

Více

Marek Mariusz Tytko Úvod k časopisu "Náboženská a duchovní

Marek Mariusz Tytko Úvod k časopisu "Náboženská a duchovní publikujeme, se týká věd o člověku (tv ů rčí osoby i p říjem ce religiózní poezie) a jeho výtvorů v podobě religiózní poezie. Umožňujeme prezentaci výsledků výzkumu fenoménu religiózní a duchovní p...

Více

Aktuální projekty Centra kinantropologického výzkumu 2008/2009

Aktuální projekty Centra kinantropologického výzkumu 2008/2009 Cíle Zjistit prostřednictvím dotazníku základní informace o pohybové aktivitě a prostředí populace v České republice (věk od 20 do 65 let). Pomocí akcelerometru ActiGraph získat objektivní data o t...

Více