Informace k využití terapie metodou BEMER při hojení

Komentáře

Transkript

Informace k využití terapie metodou BEMER při hojení
Informace k využití terapie metodou BEMER při
hojení fraktur a léčbě fyzických traumat
Pojem „hojení fraktury“ se týká procesu srůstání zlomených nebo prasklých kostí.
Kosti se mohou při jakémkoliv druhu působení slabšího či silnějšího násilných vlivů
zlomit. V některých případech může zlomeninu způsobit i minimální síla - tak je tomu
např. u osteoporózy. Zlomeninu poznáme podle „nepřirozené“ pohyblivost resp.
absence pohyblivosti té které části těla a většinou silných bolestí, otoků a hematomů.
Nedůležitějšími předpoklady pro zhojení zlomeniny kosti jsou:
- co možná nejpřesnější srovnání a úzký kontakt obou konců kosti
- absolutní zklidnění zlomené části těla až do zhojení kosti
- dobré prokrvování postižené oblasti
- dostatečná tvorba svalku.
Ošetření zlomeniny patří každopádně do rukou lékaře, protože pouze on může na
základě rentgenového snímku určit a zkontrolovat přesnou pozici konců kosti. Fixace
kosti se provádí pomocí sádrového obvazu, v komplikovaných případech je nutné
kost spojit pomocí šroubů, drátů nebo destiček. Po srovnání zlomeniny a fixaci
začíná tvorba kostní tkáně. Rychlost hojení zlomeniny a opětovná možnost zatížení
a bezbolestivosti je ve značné míře závislá právě na tvorbě svalku.
Pojmem „trauma“ jsou označována veškerá zranění, rány a následky působení
vnějšího násilí na tělo. Počítáme sem kompresní zlomeniny, hematomy i zlomeniny
kostí. Nejčastějšími příčinami traumat jsou zranění při sportu a nehody v domácnosti.
Bolesti, otoky, barevné změny na kůži a omezení funkceschopnosti - to jsou
nejzjevnější projevy těchto zranění a v případě pochyb by měly být konzultovány
s lékařem.
Zvláštním tématem jsou tzv. polytraumata, kdy se jedná o více vážných zranění
různých orgánů nebo částí těla. Polytraumata jsou život ohrožující a musí být tudíž
ošetřena lékařem - jejich nejčastější příčinou jsou dopravní nehody.
Následující efekty působení elektromagnetických polí mají zásadní význam pro
ošetření zlomenin kostí a traumat:
Obecné účinky
- zlepšení prokrvování
- zvýšení koncentrace kyslíku v krvi
- zlepšení fluidity krve
- obecná regulace buněčného metabolismu
- zlepšení funkce, diferenciace a regenerace buněk
- zlepšení vzájemné regulace, komunikace a koordinace buněk
BEMER Medizintechnik CZ s.r.o., Na Provaznici 14, 150 00 Praha 5, [email protected], www.bemer3000.cz
Účinky na pohybový aparát resp. fyzická traumata
- napodobení piezoelektrického efektu, indukce nejnižších elektrických napětí,
která řídí růst kostí e jejich strukturování
- regulace minerální látkové výměny (zejména vápníku), což má zásadní
význam pro obnovu kostní struktury a svalovou funkci
- zlepšení mikrocirkulaci v postižené tkáni, podpora vylučování kyselin a
konečných produktů metabolismu
- stimulace buněk pro tvorbu svalku
- aktivace tzv. „reparačních proteinů“ a protizánětlivě působících enzymů, které
podporují co nejlepší regeneraci poškozené tkáně.
Terapie za využití elektromagnetických polí tak, je možné ji optimálně aplikovat
pomocí BEMER 3000, je komplexní terapeutickou metodou, která zlepšuje nejen
prokrvování a okysličování, ale má i zásadní regulační účinky na metabolismu. Spolu
s dalšími metodami biologické a klinické medicíny často vede k potlačení symptomů
a celkovému pozitivnímu ovlivnění průběhu onemocnění.
Obecná doporučení pro aplikaci při léčbě zlomenin
Při domácí aplikaci
- ráno/večer: aplikace podložky v souladu se schématem základního plánu
(stupně 3-6, viz pokyny pro aplikaci)
- přes den: 2x denně použití intenzivního aplikátoru s programem 4 v místě nad
frakturou
Při ošetření lékařem
- 1x denně aplikace podložky se stupněm 3 nebo programem 2
- poté 1x intenzivní aplikátor s programem 4 v místě nad frakturou
Obecná doporučení pro aplikaci při úrazech
Nejlepší úspěchy jsou dosahovány při použití intenzivního aplikátoru ihned po
zranění s programem 4 v místě nach postižením. Pokud má pacient otevřenou ránu,
položí se na ní po vyčištění a evtl. dezinfekci tenká sterilní komprese a použije
intenzivní aplikátor s programem 3. Při aplikaci BEMER 3000 není nutné běžně
používané ochlazování kvůli redukci otoku, protože k tomu dochází právě
bezprostředně použitím aplikátoru.
Při domácí aplikaci
- ráno/večer: v souladu s dosavadním terapeutickým plánem
- přes den: 2x denně použití intenzivního aplikátoru s programem 4 v místě nad
zraněním
Při ošetření lékařem
- 1x denně aplikace podložky se stupněm 3 nebo programem 2
- poté 1x intenzivní aplikátor s programem 4 v místě nad frakturou
BEMER Medizintechnik CZ s.r.o., Na Provaznici 14, 150 00 Praha 5, [email protected], www.bemer3000.cz
Pozitivní účinky impulsních magnetických polí na kostní a tkáňový metabolismus
stejně jako na celkový podpůrný a pohybový aparát jsou prokázány řadou vědeckých
šetření a obecně známy co do principu jejich působení.
V lékařské uživatelské studii zpracované pod vedením Akademie pro bioenergetiku
byl dokumentován účinek elektromagnetických polí systémem terapie za využití
BEMER 3000 na člověka.
Bylo zpracováno celkem 1116 protokolů - řada pacientů trpěla příznaky více
onemocnění, bylo stanoveno celkem 2031 případů. Při průměrná době terapie 6
týdnů a 99 zaprotokolovaných případech (jichž se týká níže uvedený výtah), byly
zjištěny následující výsledky.
Největších úspěchů bylo dosaženo v oblasti zlomenin nehojících se v důsledku
absence tvorby svalku.
Výtah z lékařsky dokumentovaných případů uživatelské studie
se systémem BEMER 3000
Hojení fraktur
Beze změn
Zlepšení
Hojení ran
Dobrý resp. bez
obtíží
Léčbě fyzických
traumat
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Procentuální posouzení změn po terapie metodou BEMER
Průměrná doba terapie:
Hojení fraktur = 5 týdnů
Hojení ran
= 4 týdny
Léčbě traumat = 2 týdny
Literatura:
1. Kafka, W.A.: Využití extrémně pomalu a širokopásmově impulsních elektro-magnetických polí pro
terapeutické účely (EMPHYSPACE REPROT, 02.02.99)
2. Michaelis, H.: Odborná informace k terapii za využití BEMER - 3000 (ACADENY for bioenergetics,
5/99)
3. Akademie pro bioenergetiku, Liechtenstein: Lékařská uživatelská studie, 09/03
© AFB 2004
BEMER Medizintechnik CZ s.r.o., Na Provaznici 14, 150 00 Praha 5, [email protected], www.bemer3000.cz

Podobné dokumenty

Informace k využití terapie metodou BEMER při

Informace k využití terapie metodou BEMER při aplikace elektromagnetické podložky v souladu se základním plánem (viz pokyny k použití) podložka se stupněm intenzity 1.

Více

Informace k využití terapie metodou BEMER při Migréna

Informace k využití terapie metodou BEMER při Migréna onemocnění. Při průměrné době trvání terapie v délce 6 - 7 týdnů a 313 zaprotokolovaných případech (týkajících se uvedeného výtahu), byly zjištěny následující výsledky.

Více

Informace k využití terapie metodu BEMER při léčbě

Informace k využití terapie metodu BEMER při léčbě onemocnění, bylo výsledkem stanovení celkem 2031 klinických obrazů. Při průměrné době terapie 2 - 5 týdnů a 313 zaprotokolovaných případech (jichž se týká níže uvedený výtah), byly zjištěny následu...

Více

Informace k využití terapie metodou BEMER u osob s

Informace k využití terapie metodou BEMER u osob s mezní hodnoty stanovené výrobci implantátů. V případě pochyb by měl první aplikace terapie metodou BEMER provést zkušený a informovaný lékař, který zjistí, jestli nedochází k ovlivňování signálu im...

Více

Informace k využití terapie metodou BEMER při artróze

Informace k využití terapie metodou BEMER při artróze Lékařská uživatelská studie pod vedením Akademie pro bioenergetiku (AFB) v Triesenu (Lichtenštejn) dokumentovala účinek terapie metodou BEMER na člověka. Zaznamenáno bylo celkem 2031 onemocnění, z ...

Více

Karcinom_slinivky_brisni

Karcinom_slinivky_brisni jednoho roku. Symptomy choroby mohou záviset na lokalizaci nádoru pankreatu a rozsahu postižení. Paliativní chirurgická nebo radiologická dekomprese žlučových cest, gastroenteroanastomoza a ovlivně...

Více

bemer ceník - Studio biorezonance

bemer ceník - Studio biorezonance BEMER PRO-SET B.BOX PROFESSIONAL (ŘÍDÍCÍ JEDNOTKA) B.SCAN (SNÍMACÍ MODUL NA FUNKČNÍ ZKOUŠKY) B.BODY PROFESSIONAL (CELOTĚLOVÝ APLIKAČNÍ MODUL) B.GRIP (DRŽÁK) B.SPOT (APLIKAČNÍ MODUL PRO BODOVOU LÉČB...

Více