Aj – Čj slovníček pro třetí ročník

Komentáře

Transkript

Aj – Čj slovníček pro třetí ročník
Introduction
The English Alphabet
Anglická abeceda ti pomůže naučit se psát slova. Jak máš slova
vyslovovat, se dozvíš z abecedy fonetické nazývané IPA.
Fonetické znaky najdeš vždy v lomených závorkách. Představují
zvuky.
A
/eɪ/
B
/bi:/
C
/si:/
D
/di:/
E
/i:/
F
/ef/
kucele
Stránka 1
G
/ʤi:/
H
/eɪʧ/
I
/aɪ/
J
/ʤeɪ/
K
/keɪ/
L
/el/
M
/em/
kucele
Stránka 2
N
/en/
O
/əʊ/
P
/pi:/
Q
/kju:/
R
/ɑ:/
S
/es/
T
/ti:/
U
/ju:/
kucele
Stránka 3
V
/vi:/
W
/dʌblju:/
X
/eks/
Y
/vaɪ/
Z
/zet/
kucele
Stránka 4
Mezinárodní fonetická abeceda AJ
Samohlásky
12 jednoduchých samohlásek
/i:/
/ɪ/
/ʊ/
/u:/
/e/
/ə/
/ɜ:/
/ɔ:/
/æ/
/ʌ/
/ɑ:/
/ɒ/
8 dvojhlásek
/eɪ/
/ɔɪ/
/əʊ/
/ɪə/
/ʊə/
/eə/
/aɪ/
/aʊ/
24 souhlásek
/p/
/ʧ/
/s/
/ŋ/
kucele
/b/
/ʤ/
/z/
/h/
/t/
/f/
/ʃ/
/l/
/d/
/v/
/ʒ/
/r/
/k/
/θ/
/m/
/w/
/g/
/ð/
/n/
/j/
Stránka 5
Unit 1 – What’s your name?
Greetings:
Pozdravy:
Hello. (Hi.)
/heˈləʊ//haɪ/
Good morning. /ˌgʊd ˈmɔ:nɪŋ/
Ahoj.
Dobré ráno.
(dopoledne)
Nashledanou.
Good Bye.
Bye.
/ˌgʊd ˈbaɪ/
/baɪ/
What is your
name?
My name’s …/
I’m…
/wɒts jɔ: neɪm/ Jak se
jmenuješ?
/maɪ neɪmz/
Jmenuji se…
/aɪm/
Já jsem …
Ahoj. (při loučení
– neformální
pozdrav)
Numbers
English
Phonetic
transcription
Czech
One
Two
Three
Four
Five
/wʌn/
/tu:/
/θri:/
/fɔ:/
/faɪf/
1
2
3
4
5
kucele
Stránka 6
Six
Seven
Eight
Nine
Ten
/sɪks/
/sevn/
/eɪt/
/naɪn/
/ten/
One and one is
two
Two minus one
is one
/wʌn ænd wʌn
ɪz tu:/
/tu: maɪnəz
wʌn ɪz wʌn/
kucele
6
7
8
9
10
1+1=2
2–1=1
Stránka 7
Unit 2 – What’s this?
Classroom objects
English
Phonetic
transcription
Czech
Book
Pen
Pencil
Colouring
pencils
Ruler
Rubber
Pencil case
/bʊk/
/pen/
/pensəl/
/kʌlərɪŋ
pensəlz/
/rʊlə/
/rʌbə/
/pensəl
keɪz/
Kniha
Pero
Tužka
Pastelky
English
Phonetic
transcription
Czech
Black
Blue
Brown
/blæk/
/blu:/
/braʊn/
Černá
Modrá
Hnědá
Pravítko
Guma
Penál
Colours
kucele
Stránka 8
Green
Red
White
Orange
Yellow
Pink
Purple
/gri:n/
/red/
/waɪt/
/ɒrɪnʤ/
/jeləʊ/
/pɪŋk/
/pɜ:pl/
Zelená
Červená
Bílá
Oranžová
Žlutá
Růžová
Fialová
What’s this?
What colour is
this?
How old are
you?
/wɒts ðɪs/
/wɒt kʌlə ɪz
ðɪs/
/haʊ əʊld ɑ:
ju:/
Co je to?
Jakou má
barvu?
Kolik je ti let?
kucele
Stránka 9
Unit 3 – I’ve got a robot
Bike
Robot
Scooter
Car
Computer
game
ball
/baɪk/
/rəʊbɒt/
/sku:tə/
/kɑ:/
/kəmˈpju:tə/
I have got = I’ve
got
I have not got =
I haven’t got
/aɪ hæv gɒt/
/aɪv gɒt/
/aɪ hæv nɒt
gɒt/
/aɪ hævnt gɒt/
/θæŋk ju:/
Thank you.
kucele
/bɔ:l/
Kolo
Robot
Koloběžka
auto
Počítačová
hra
míč
Mám
Nemám
Děkuji.
Stránka 10