Seznam zástupců třídy paprskoploutví a nozdratí k poznávání

Transkript

Seznam zástupců třídy paprskoploutví a nozdratí k poznávání
Seznam zástupců třídy paprskoploutví a nozdratí k poznávání
Třída: paprskoploutví
Podtřída: chrupavčití - bichir, jeseter malý
Podtřída: kostnatí - kaproun obecný, muréna obecná, úhoř říční, sleď obecný, kapr obecný, lín obecný,
bolen dravý, parma obecná, cejn velký, karas obecný, střevle potoční, piskoř
pruhovaný, mřenka mramorovaná, hrouzek obecný, sumec velký, štika obecná,
losos obecný, pstruh obecný, lipan podhorní, mník jednovousý, koljuška tříostná,
koníček mořský, vranka obecná, ježík hnědý, platýs bradavičnatý, okoun říční,
candát obecný, tuňák obecný, makrela obecná, mečoun obecný,
Třída: nozdratí
Podtřída: lalokoploutví - latimérie podivná
Podtřída: dvojdyšní - bahník australský, bahník východoafrický
Při poznávačce bude předloženo 15 kreseb/fotografií se zástupci jednotlivých tříd.