14. Bluegrassová Bluegrassová dílna PBB Jindry Hylmara dílna

Komentáře

Transkript

14. Bluegrassová Bluegrassová dílna PBB Jindry Hylmara dílna
BG
14. Bluegrassová dílna PBB
2009
Jindry Hylmara
a
proběhne
ěhne o víkendu 1
16. – 18.10.2009
.10.2009 v areálu
soukromého učiliště
u
v Malých Svatoňovicích
Svato
Program:
Pátek - 18:00 - 21:00 příjezd,
íjezd, ubytování, večer
več jam-session
Sobota - výuka, večer
er koncert skupiny Sunny Side + Petr Brandejs +
lektoř večerní jam-session
lektoři,
session ve všech prostorách kulturního klubu
Nedě - dopoledne výuka, oběd, odjezd
Neděle
Ubytování: v areálu učiliště
u
ve 2 – 3 lůžkových
žkových pokojích (v ceně)
cen
Stravování: 3x denně
denn
do 30.9.2009 na adresu [email protected]
Přihlášky:
Jindra Hylmar, Úpická 215, 542 34 Malé Svatoňovice,
Svato
tel: 604 600 685
Přihlášku
řihlášku
ihlášku Vám zašleme na vyžádání, nebo jsou volně
voln ke stažení na:
http://jhylmar.rtyne.net/Dilna09/ nebo http://brandejs.sweb.cz/dilny.html
POZOR
NEVÁHEJTE
Z kapacitních důvodů
d
nebo z důvodu
vodu nedodržení termínu
přihlášení
řihlášení může být Vaše přihláška
ihláška odmítnuta !!
Letos POPRVÉ nabízíme nabízíme výuku foukací harmoniky!!
Svou účast letos přislíbili
př
následující lektoři:
Banjo
Banjo
Banjo
Mandolína
Zpěv
Kontrabas
–
–
–
–
–
–
Petr Brandejs (PBB)
Petr Vošta
(Sunny Side)
Martin
rtin Fridrich
Fridri
(COP)
Jan Bíba
(Wyrton)
Jirka Mach
(Druhá Míza)
Pavel Brandejs (BG Cwrkot)
Podporu dílny poskytli:
Kytara – Ondra Kozák (PBB, Křeni)
Kytara – Jakub Racek (Monogram)
Kytara – Mišo Vavro (Acoustic Colours)
Housle – Josef Malina (P.R.S.T.)
Dobro – Karel Začal
Za
(Křeni)
Foukací harmonika – Charlie Slavík(Highway61)
Obec
Malé
Svatoňovice
Mgr. Josef Krysta
Kr

Podobné dokumenty

Zápis ze zasedání parlamentu

Zápis ze zasedání parlamentu Jestli jde o dobrovolnost tak je to super. Je ale potř eba vyř ešit jak  uč etně

Více

Vilémovské noviny

Vilémovské noviny 5a LC0Ea LC[ b% "

Více

PDF souboru

PDF souboru m d tí a mládeže a za ízení pro další vzd lávání pedagogických pracovník Vila Doris Šumperk, 17. listopadu 2, 787 01 Šumperk, Mgr. Sylvie Marková. Cena: 450 K (zahrnuje lektorné, metodické materiál...

Více

ř ihláška - Yorkshire Terrier klub

ř ihláška - Yorkshire Terrier klub se nesmí výstavy zú astnit. Psi musí být vybaveni pasem pro malá zví ata nebo o kovacím pr kazem obsahující záznam, že pes byl v dob nejmén 21 dn a nejvíce 12 m síc p ed konáním výstavy a je v imun...

Více

Poznámka

Poznámka i Máte v rukou uživatelský manuál pro řadu systémových telefonů zn. Coral FlexSet na ISDN bázi. Tyto telefony systémově náleží k telefonním ústřednám Coral FlexiCom. Telefony FlexSet se stanou nep...

Více

Jak si prodloužit život bez nemocí

Jak si prodloužit život bez nemocí provozování praxe v Indii. B hem studia i po n m byl zasv cen do Ájurvédy, jógy, astrologie, tantry a p íbuzných obor . Strávil deset let života studiem a praktikováním v Indii. Po návratu na Západ...

Více