Moderní Léčení Výživou_do pdf - H

Komentáře

Transkript

Moderní Léčení Výživou_do pdf - H
MODERNÍ LÉČENÍ VÝŽIVOU
Dr. Adelle Davis
Převod ze samizdatové literatury: www.h-poradna.cz
Verze: 30.12.15
II. (Výtah)
Kapitola I.
Předmluva
Lékařská věda o velmi účinném léčení a předcházení nemocem pomocí živin učinila za posledních 20 let nesmírné pokroky. Tyto poznatky
jsou roztroušeny ve speciálních odborných časopisech, málo čtených, takže většina praktických lékařů o nich neví.
Autorka vystudovala lékařskou fakultu, získala vědeckou hodnost z biologie a biochemie na téže fakultě a specializovala se na
ortomolekulární medicínu.
Ortomolekulární medicína léčí živinami, to je látkami, které jsou obsaženy v lidském těle. Nedostatek některých z těchto živin vyvolává pak
určité nemoce. Z tohoto hlediska je pro nemocného, stejně jako pro zdravého důležité složení stravy, kterou požívá. Autorka napsala tuto
knihu po třicetisedmileté, takřka zázračné praxi, jako učebnici pro lékaře. Nespoléhá se však na to, že většina lékařů včetně specialistů bude
mít čas nebo zájem tuto knihu, nebo i jiné nové poznatky studovat, a proto ji napsala tak srozumitelně, aby ji mohli používat úspěšně i sami
nemocní. Autorka sama léčila více než 20 tisíc pacientů. K poznatkům z odborných lékařských časopisů jež cituje, přidala i řadu poznatků a
zkušeností vlastních. Knihu může číst s úspěchem jedině ten, kdo si přečetl její dřívější knihu: "Let's eat right to keep fit", anebo její ekvivalent
(rovnocennou knihu od jiného autora).
Chce-li se snad některý lékař seznámit s problematikou ještě hlouběji a vědečtěji, má k dispozici v originální knize přes 2 tisíce dalších
literárních odkazů, roztříděných podle jednotlivých kapitol. Kniha je postgraduální učebnicí pro lékaře v USA.
Autorka věnuje tuto knihu lékařům, jejichž výzkumy přispěly k jejímu napsání. Některé zkušenosti jsou však z její vlastní 37 leté praxe.
Do knihy zařadila nemoce, jež se vyskytují nejčastěji. Např. v USA je 40 milionů pacientů s alergií, 17 milionů má žaludeční vředy, 10 milionů
má revma a počet neurotiků lze těžko vyčíslit. Mnohé nemoce se objevily teprve po zavedení rafinovaných potravin.
Nejnovější poznatky z oboru vlivu potravin na nemoce lze stále sledovat v referátovém časopise (čtvrtletním): "Nutrition Abstracts and
Reviews", Common wealth Buresu of Nutrition, Sucsburn, Aberdean, AB 2 958, Scotland. Excerpuje 1 000 vědeckých časopisů (včetně USA
a SSSR) a každý výtisk obsahuje přes 2 600 referátů.
Kapitola II.
Co je stres?
Jakákoliv podmínka, která škodí tělu nebo poškozuje jeho buňky. Při přiměřené stravě dochází rychle k nápravě. Jestliže se však buňky
rychleji ničí než obnovují, vzniká nemoc. Nemoc vznikne z vícero násobných stresů, jako úzkosti, přepracování, bakteriové nebo virové ataky,
nedostatečné stravy, spánku, tělocviku. Bohužel to obvykle vyvolává početné další stresy: nechuť k jídlu, nevolnost, zvracení, špatné
zažívání, horečku, bolest, ztrátu vody, vysoké ztráty živin močí. Stresem je i rentgenové vyšetřování a užívání léků.
K opravě poškozených buněk je zapotřebí více živin, než k údržbě zdravého těla. Např. ozáření rentgenovými paprsky, nebo požití některého
z většiny běžně užívaných léku zvyšuje potřebu bílkovin, kyseliny linolové, některých minerálů, vitamínů A a C a všech vitaminů skupiny B. Z
výše uvedených důvodů není tedy běžná strava zdravého jedince vhodná pro osobu pod stresem nebo nemocnou.
Reakce těla na stres
Je prokázáno, že tělo reaguje na nejrůznější stresy vždy stejným způsobem.
Na počátku stresu hypofýza začne svou ochrannou činnost vylučováním hormonů ACTH a STH. Ty zanese krev do nadledvinek a jejich kůra
začne vyrábět kortizon a další hormony. Tyto hormony rychle připraví tělo pro první pomoc: bílkoviny (nejprve brané z brzlíku a lymfatických
žláz) se přeměňují v cukr, nutný pro okamžitou reakci energií, hladina krevního cukru stoupá a zbytek cukru se uskladňuje v játrech jako
glykogen (může být okamžitě přeměněn na krevní cukr), krevní tlak stoupá, minerály se odčerpávají z kostí, tuk se vybírá ze skladišť,
zadržuje se velké množství soli a nastává ještě řada dalších změn. Tyto změny také umožňují opravovat důležité tkáně odebíráním látek z
tkání méně důležitých. Tento stupeň má různou intenzitu dle stupně stresu a nazývá se "varovnou reakcí". Trvá-li stres déle, nastává fáze
"odporu". Při ní se tělo samo opravuje použitím všech surovin, jež jsou po ruce. Je-li strava přiměřená, osoba může snášet obrovský stres s
nepatrnými zjevnými následky.
Nestačí-li suroviny splnit potřeby těla, dojde ke třetí fázi, k "fázi vyčerpání". Rozvine se nemoc a může případně hrozit i smrt. Většina nemocí
spadá do třetí fáze, jíž se dosáhne, když opravy v těle jsou nedostatečné. Intenzivní stres, např. drastická operace, těžká autonehoda nebo
těžká spálenina mohou způsobit, že během jednoho dne projde osoba všemi třemi stupni - poplachem, odporem a vyčerpáním. Mnohem
častěji zažijeme mnohé poplachy a stovky odporů, než naše životy ohrozí vyčerpání hypofýzy a nadledvinek. Při každé nemoci jsme však v
jednom a těchto tří stupňů stresu a znovuzískání zdraví musíme plánovat příslušnou stravou.
Při dlouhotrvajícím stresu se nejprve ničí a spotřebovávají bílkoviny brzlíku a lymfatických žláz, potom krevní plasmy jater, ledvin a jiných.
Odebíráním bílkovin ze žaludeční stěny mohou vzniknout žaludeční vředy. Odebíráním bílkovin ze střev vzniká ulcerózní kolitida (vředový
střevní katar). Během jediného dne těžkého stresu se zničí v těle tolik bílkovin, kolik je obsaženo ve 4 litrech mléka. Tkáně se však
nepoškodí, jestliže v dotyčném dni lze toto obrovské množství bílkovin sníst. V těle se ničí nejen bílkoviny, ale i vápník a další živiny.
Potřeby živin se zvyšují
Když byly vyvolány umělé stresy u zvířat, zvýšily se potřeby všech živin. Byly-li tyto zvýšené potřeby živin splněny, poškození bylo malé,
nebyly-li splněny, poškození bylo těžké až smrtelné. Jak dobře se zvířata vyrovnala s požadavky stresu, záviselo v prvé řadě na jejich
schopnosti vyrábět hormony hypofýzy a nadledvinek. V prvé řadě je nutno mít dostatek bílkovin, vitamínu E, B2, kyseliny pantotenové,
cholinu - bez těchto složek nemůže být vyrobeno dostatečné množství hormonů z hypofýzy.
Nadledvinková kůra ještě více závisí na živinách a mírný nedostatek kyseliny pantotenové způsobuje, že kortizon a další hormony se
nemohou dostatečně tvořit. Jestliže nebyl nedostatek kyseliny pantotenové těžký, nadledvinkové hormony se opět mohou vyrábět do 24
hodin. Jestliže nedostatek trval dlouho, doba opravy a uzdravení je pomalejší a nejistá.
Právě tak důležité jako kyselina pantothenová jsou kyselina linolová, vitamíny A, B2, E, jejich nedostatek může způsobit degeneraci
nadledvinkové kůry. Ozdravění nadledvinkové kůry je však rychlé při dostatku těchto živin. Nadledvinkové hormony nemohou být vyráběny v
dostatečném množství při nedostatku vitaminu C. Jeho potřeba při stresu vždy podstatně stoupá a zvýšená dávka vitaminu C zvyšuje
odolnost organismu vůči stresu. Když 144 přestárlým pacientům v nemocnici, jejichž nadledvinkové žlázy nefungovaly, začali podávat půl
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
gramu vitaminu C denně, začaly okamžitě pracovat a mnozí pacienti se zlepšili bez jakékoliv jiné změny jejich léčebného režimu. Příznaky
nedostatku kyseliny pantotenové jsou popsány v knize: Let's Eat Right To Keep Fit.
Jak úspěšně se každý z nás vyrovná s požadavky stresu závisí jak na přiměřenosti stravy před stresem, tak i po dobu stresu. Špatná výživa
se může projevit svými následky až při stresu.
Antistresové vitamíny
Nebyly dosud chemicky určeny a nelze je koupit na lékařský předpis, ale mají fantastický ochranný účinek vůči většině stresů, i když ne proti
všem. Například sulfonamidy, stabrin, kortizon, aspirin, X-paprsky, různé bakterie způsobují škody, jimž nedovedeme zabránit nebo je,
zmírnit žádnou jinou živinou, vyjma těch jídel, jež obsahují antistresové vitamíny. Tyto antistresové vitamíny byly nalezeny v játrech (hlavně
vepřových), v pšeničných klíčcích, v pivovarském droždí, v ledvinkách a v plnotučné sojové mouce (nikoliv však v odtučněné). Jiné, stejně
ochranné antistresové vitamíny, odlišné od jaterních, byly nalezeny v dřeni zelených listových zelenin. Výzkumy ukazují, že nemocní by měli
zařadit do své denní stravy co nejvíce těchto potravin. Pšeničné klíčky zvýšily odolnost vůči řadě bakterií.
Reakce proti stresu a nemoci
Příznak nemoci není často ničím jiným, než reakcí těla na stres. Např. nadledvinkový hormon DOC brání rozšíření infekce vyvoláním
místního zánětu kolem bakterií a toxinů a tím zabraňuje jejich šíření do sousedních tkání. Kromě toho přivádí krev a různé tekutiny a látky do
ohrožené oblasti. Vedlejšími symptomy jsou otoky, bolest, horečka. Lékaři nazývají tyto místní záněty jménem postiženého orgánu s
koncovkou -itis: arthritis, bursitis, colitis, nephritis aj., rovněž alergie patří mezi stresové nemoce.
Je-li k dispozici příliš málo kortizonu, nemůže tento udržet DOC v rovnováze a zánět se stane chronickým, jako např. arthritis a některé
alergie. Je-li naopak příliš málo DOC nebo předávkujeme-li při medikamentaci kortizon, tělo se stává náchylné vůči infekcím, zánětům a
poškozením z toxických látek (DOC a kortizon mají být v rovnováze). Nadledvinkový hormon aldosteron udržuje v těle sodík a tudíž vodu. Jeli ho vyrobeno příliš mnoho během prvních dvou fází stresu, zadržuje se v těle příliš mnoho vody a vzniknou otoky rukou, kotníků, očí a může
stoupnout krevní tlak. V tom případě omezujeme solení kuchyňskou solí a používáme draslík (chlorid draselný). Vyskytuje se to u určitých
typů ledvinových a srdečních nemocí. Jsou-li nadledvinky vyčerpány dlouho trvajícím stresem, nedovedou vyrobit aldosteron a tělo ztrácí
nutnou vodu a krevní tlak obvykle klesá pod normál. V tomto případě musíme užívat více sodíku (kuchyňské soli) než draslíku.
ACTH a kortizonová léčba
Toxické účinky při dlouhotrvající léčbě ACTH nebo kortizonem mohou být tyto: žaludeční vředy, spontánní krvácení (z nosu i jinde), tloustnutí,
zvýšený krevní tlak, nespavost, infekce, poruchy zažívacího traktu, deprese až sebevražedné myšlenky aj. Podáváme-li ACTH bez
současných velkých dávek kyseliny pantotenové, může dojít k těžkému poškození nadledvinek, dávalo se až 10 gramů kyseliny pantotenové
denně. K vedlejším účinkům kortizonové terapie náleží dále: zánět slinivky břišní, odmineralizování kostí (např. spontánně se zlomí obratel) a
příznaky podobné cukrovce, které se všechny podstatně omezí, užíváme-li hojně kyseliny pantotenové. Při léčbě kortizonem je též nutno
zvýšit příjem draslíku a sice z toho důvodu, že v důsledku zadržování sodíku kortizonem v těle: může stoupnout krevní tlak. Množství draslíku
závisí na dávkování kortizonu a na jím zadržovaném množství vody. Toxicit obou hormonů se kromě zde uvedeného podstatně omezí, trvání
léčby se zkrátí a léčba se stane účinnější, je-li strava vyvážená a zvláště obsahuje-li velmi mnoho plnohodnotných bílkovin, vitaminů C, E a
všech B vitaminů. S ohledem na výše uvedené účinky je lépe, pomoci pokud možno tělu, aby si vyrábělo své hormony samo.
Splnění požadavku obrany těla proti stresu
Vyčerpání nadledvinek se tak rozšířilo, že jednak miliony pacientů dnes trpí tzv. nemocemi ze stresu a jednak, že mnoho nemocí lékaři léčí
kortizonem. Zdraví se nikdy nevrátí, dokud nedodáme tělu živiny, které potřebuje ke tvorbě hormonů hypofýzy a nadledvinek. Zejména jde o
zvýšení množství bílkovin, vitaminu C a kyseliny pantotenové a vitaminu B2. S vitaminem B2 však vždy musíme podávat stejné množství B6,
aby nevznikl jeho nedostatek. Autorka udává v dalším rextu recept na množství těchto živin, který se jí za léta praxe velmi osvědčil. Domnívá
se, že by se to mělo brát po dobu každé nemoci, nebo těžkého stresu. Protože se tyto vitamíny rozpouští ve vodě, snadno se ztrácejí močí,
dochází proto k jejich větší účinnosti, berou-li se vícekrát denně menší dávky, než bere-li se větší dávka jednou denně. Tuto osvědčenou
kombinaci vitaminů nazývá protistresovou formulí. Na rozdíl od ACTH a kortizonu nemá žádné toxické účinky.
Antistresová formule
Po dobu akutní nemoci bereme 6x denně s každým jídlem (jíme-li méně často, asi každé 3 hodiny) a před spaním (jsme-li však v noci vzhůru,
pak každou 3. hodinu bdění) pep-up kvůli dodání bílkovin, 500 mg vitaminu C, 100 mg kyseliny pantotenové a minimálně po 2 mg B2 a B6
(raději více (3-5 mg)). Tyto vitamíny bereme tak dlouho, až nastane zlepšení. Jakmile přešlo akutní stádium, snižme dávkování. Pro lehčí
potíže stačí brát polovinu výše uvedených dávek 6x denně, avšak v případě infekce nebo užívání léků nutno dávky vitaminu C zvýšit.
Jeden pacient si vyléčil alergii braním 6x denně 250 mg vitaminu C, 10 mg kyseliny pantotenové a 2x denně (tj. ráno a večer) po 5 mg B2 a
B6. Rozhodně tyto vitamíny nelze dávat v menších dávkách, neboť pak nezaberou.
Antistresový program
Je-li možné, jezme denně kromě pep-upu a výše uvedené antistresové formule: čerstvá nebo sušená játra, vařenou zelenou listovou
zeleninu, pšeničné klíčky, vitamíny: A, D a hlavně E a spolehlivě si zajistíte, že všechny požadavky těla na živiny jsou splněny (kapitola
XXXII).
Konečný cíl
Je-li nakonec navráceno zdraví a rozpoznán případný další stres, stravu lze upravit ještě dříve, než by došlo k vážnému onemocnění. Jestliže
zachováváme takovýto postup, dlouhý a spokojený život bez nemocí se stává uskutečnitelným.
Poznámka zpracovatelů:
Podrobnější soupis antistresových faktorů (vitaminů) lze nalézt pod názvem antistresové vitamíny. Autorka výslovně upozorňuje, že
antistresové faktory v dřeních listových zelenin nelze obdržet z jejich šťáv, nýbrž musí se sníst celá dřeň (jak u syrových: hlávkový salát), tak
u vařených: špenát, kapusta, zelí apod.
Kapitola III.
MEDIKAMENTY ZVYŠUJÍ POŽADAVKY ŽIVIN
Všechny medikamenty jsou do určité míry toxické. Toxicitě mnohých z nich může být částečně nebo úplně zabráněno vhodnou stravou
obsahující antistresové faktory. Doba léčení se tím podstatně zkrátí. Takto lze současně účinnost medikamentů zvýšit někdy až dvacetkrát.
Např. aspirin zvyšuje močové ztráty kalcia, draslíku, vitaminu C a všech B vitaminů. Vede k vyčerpání nadledvinek, kromě toho zpomaluje
srážení krve, zvyšuje potřebu kyslíku, narušuje trávení aj., ledaže by se jim dodával vitamin C a kyselina pantothenová a že by strava byla
výjimečně správná.
Železité přípravky, jako např. železitý sulfát ničí vitamin E, kyselinu pantotenovou, kyselinu linolovou, vitamíny A, C, E, až případně poškozuje
játra a znetvoří plod při těhotenství nebo způsobuje potrat. Toxicitu lze zmírnit velkými dávkami bílkovin a vitaminu C, E, B. Za nejméně
jedovatou železitou sůl jsou považovány železitý glukonát a železitý fumarát. Avšak železo přirozených potravin toxické účinky nemá žádné.
Některá léčiva jsou jedovatá teprve při delším užívání, např. tišící prostředky, nebo pro snížení krevního cholesterolu byly dávány velké
dávky niacinu a pacienti po roce dostali žaludeční vředy, cukrovku, poškození jater, žloutenku, kolitidu, impotenci. Tucty takových přípravků
by šlo ještě citovat, léků by mělo být užíváno jen tak dlouho, jak je nezbytně nutné.
Velké dávky vitaminu C pomáhají při detoxikaci léků a jiných jedů (např. fluoru, sacharinu a jiných umělých sladidel, olova, benzenu, chloridu
uhličitého, barbiturátů, adrenalinu, stilbestrol estrogenu, sulfonamidů, aspirinu, antihistarainu, chyrodiu, stropinu, anestetik, benzedrinu,
rtuťových diuretik, oroosinu, dilatinu aj., předávkování vitaminu A a léků). Když se podávají s každou jednotlivou dávkou léčiva, 300 až 800
mg vitaminu C (někdy i více), dobu léčení možno zkrátit a kromě toho lze v případě potřeby použít větších, účinnějších dávek léků. Vitamin C
také pomáhá zabránit poškozování jater mnoha léky. Čím je lék jedovatější, tím větší dávku vitaminu C potřebujeme. Nejlépe je dávat pozor
na všechny příznaky nedostatku vitaminu C (např. krvavý zubní kartáček) a podle toho zvýšit dávkování. Léky vyvolaný velký nedostatek
určitých živin, zejména vitaminu C, zapříčiňuje tzv. purpuru (může způsobit i smrtelné krvácení), jakmile se objeví purpura, je nutno podávat
velké množství vitaminu C i E. Toxicita mnohých léku je také snížena vitaminem E a v druhé řadě bílkovinami, především těmi, které obsahují
methionin (aminokyselina obsahující síru vyskytující se např. ve vaječném žloutku, tvarohu a mnohých sýrech. Podrobněji viz. tabulka
výživných hodnot potravin - oddíl aminokyselin).
Kdykoliv bereme léčiva, užívejme i vitamin E (někdy je mnohem účinnější než menthionin pro ochranu), dále např. mléko (zdroj bílkovin) a
např. vejce (zdroj methioninu). Atabrin nebo bromidy způsobují žloutenku, vyjma berou-li se vysoké dávky vitaminu E a methioninu.
Fenylbarbitol, thyroid, arseniky, aspirin, dicumarol ničí vitamin A a nebereme-li jej přitom v pilulkách, vzniká nebezpečí poškození jater.
Streptomycin ničí mangan (může u dětí způsobit obrnu, křeče, slepotu, hluchotu aj., u dospělých závratě, zvuky v uších a ztrátu sluchu),
čemuž se předejde, přidá-li se ke stravě mangan, obsažený v pšeničných klíčcích. Sulfonamidy, aminopterin a podobné vitaminové
antagonisty nahrazují určité vitamíny, aniž by vykonávaly jejich funkci, jakmile však již nejsou tato léčiva nutná, jejich toxické účinky lze
odstranit podáváním potravin bohatých na B vitamíny. Orální antibiotika ničí silně střevní bakterie s důsledkem průjmů a nedostatku vitaminů
B a K, často se pak rozmnoží jako houby v pochvě, v plících, v ústech (moučnice), na prstech, pod nehty, někdy vznikají vředy v tlustém
střevě nebo silné svědění kolem konečníku.
Prevence nebo vyléčení je možné braním neobvykle velkých dávek vitaminu B. Střevo lze vyléčit často v několika dnech jogurtem nebo
acidofilním mlékem či kulturou. Uvedené houby se mohou rozmnožit i bez antibiotik při nedostatku B vitaminu, ale vzácně ve střevě.
Diuretika mají tolik škodlivých účinků, že je prospěšnější vůbec je nebrat. Tyto škodlivé účinky nelze vyrovnat zvýšeným přívodem živin.
Progesteron, často předepisovaný těhotným, způsobuje, že narozená děvčata mají nadměrně vyvinuté mužské orgány, pravděpodobně
stejně účinný a bezpečný je asi vitamin E, který určitě těchto škodlivých účinků nemá. Všechny léky způsobují svojí toxicitou stres (nutno
podat vitamin C, kyselinu pantotenovou, antistresové činitele) a většina z nich poškozuje játra (nutno zvýšit příjem bílkovin a vitaminu E). Pak
se doba léčení zkrátí.
Kapitola IV.
JIZVÁM LZE ZABRÁNIT
Za 37 let své praxe si autorka ověřila, že vitamin E (obvykle 3x denně 200 jednotek po jídle obsahujícím tuk), anebo ve formě E vitaminové
masti, nebo jednodušeji mažeme obsah kapsle vitaminu E, kterou jsme propíchli jehlou na postižené místo. To zabrání při těžkých
spáleninách apod. tvoření jizev a mnohdy také jizvy již vytvořené odstraní. Účinný je pouze vitamin E, tj. D-alfa tokoferol, ostatní tokoferoly
jsou neúčinné. Vitamin E v olejích a obilovinách (celozrnných) se ničí rafinací. Vitamin E chrání celou řadu enzymů a živin v těle před
zničením kyslíkem a snižuje potřebu těla po kyslíku. Pokud lze staré jizvy odstranit vitaminem E, stačí denní dávka 200 až 300 jednotek.
Každý pacient, který byl vícekrát nemocný, má v těle vytvořeny jizvy místo zdravých tkání. Ty jsou mnohem nebezpečnější, než jizvy na kůži,
protože poškozená tkáň nedovede vykonávat funkci původní zdravé tkáně. Jizvy obvykle také způsobují neschopnost zadržet moč. Jizvy
uvnitř těla mohou být vyvolány mnohými léky. Mnozí lékaři se domnívají, že akutní bolest při "bursitis" (zánět kloubového vaziva), arthritis
(revma) a dně je zčásti způsobena stahy jizvové tkáně a zjistili, že vitamin E přináší zlepšení stavu ztuhlosti při těchto nemocech.
Zdá se, že jizvy se tvoří v těle jen tehdy, není-li dostatek vitaminu E. Vrásky jsou příznakem zjizvené tkáně a nikoliv stáří. Vitamin E je pouze
jednou ze 40 nezbytných živin a nedodáme-li organismu všech 40 živin, jež si sám nedovede vyrobit, jak se autorka domnívá, nemůžeme
dosáhnout vždy úspěchu v rozpuštění jizev. Právě tak, jako každá strava má splňovat požadavky stresu, tak má i zabránit tvoření vnitřních i
vnějších jizev nezávisle na druhu nemoci. Ačkoliv požadavek zdravého těla je minimálně 150 jednotek vitaminu E denně, dnes dostáváme v
jídle jen 8-15 jednotek.
Kapitola V.
CHOLESTEROL
Ukládání tukových substancí, k nimž patří i cholesterol, na stěnách cév se nazývá ateroskleróza. Vzniklé zúžení cév zhoršuje prokrvení očí,
urychluje vznik šedého zákalu, v nohách nebo rukách způsobuje chlad, nepohodlí, křeče, bolesti, někdy gangrény (nutná amputace)., V
mozku vyvolává zmatenost, zapomnětlivost, předčasné stárnutí, mozkové mrtvice. V srdci vede k angině pectoris nebo srdeční mrtvici.
Tyto tukové usazeniny vážně zhoršují cukrovku, nefrózu ( tj. nezánětlivé onemocnění ledvin) a zpomalují uzdravení takřka v jakékoli nemoci.
Jsou také jednou z možných příčin vysokého krevního tlaku. Vysoký krevní tlak sám aterosklerózu zhoršuje.
Ateroskleróza je vyléčitelná. Je nutno dodat tělu ty živiny, které jsou nutné k využití tuku. Stejně lze vyléčit žlučové kameny a mnohé případy
otylosti.
Nenasycené mastné tuky
Usazené tuky při ateroskleróze jsou výhradně nasycené. Nalézají se v margarinech, ve ztužených pokrmových tucích, v loji, v sádle a tucích
všech mas. Nenasycené tuky jsou tekuté. Lecithin, jenž jediný rozpouští cholesterol, si tělo nemůže vyrábět bez všech třech nenasycených
mastných kyselin. Jsou to kyseliny: linolová, linolenová a arašídová. Autorka doporučuje směs stejných dílů olejů: arašídový obsahuje
kyselinu arašídovou, světlicový kyselinu linolovou, sojový kyselinu linolenovou, ačkoliv některé směsi jiných olejů jsou také výborné.
Podávání rostlinných olejů nebo arašídové či linolové kyseliny zvyšuje takřka ihned hladinu krevního lecithinu v krvi. Ačkoliv rybí tuk
neobsahuje nenasycené mastné kyseliny, také pomáhá snižovat krevní cholesterol. Optimální denní dávka olejů se zdá být mezi 1-2
polévkovými lžícemi, 2 čajové lžičky však krevní cholesterol nesnížily.
Čím více tuhých tuků jíme, tím více stoupá potřeba kyseliny linolové. Jíme-li příliš mnoho tuhých tuků, vznikne nedostatek kyseliny linolové i v
tom případě, obsahuje-li strava nenasycené mastné kyseliny. Musíme si uvědomit, že přirozené nenasycené tuky jsou nezávadné jen potud,
pokud buňky dostávají všechny živiny, potřebné k jejich využití. Potřeba těchto živin značně klesne, vyhýbáme-li se nasyceným tukům, což je
cesta, která se nejčastěji užívá v boji proti ateroskleróze. Prakticky lze doporučit jíst běžné množství tuků, ale snížit živočišné tuky, vyjma ryb.
Pro veškeré maštění v kuchyni užívat výhradně olejů. Naprosto nepoužívat hydrogenované tuky (tj. margariny, ztužené pokrmové tuky - byť i
vyrobené z rostlinných olejů - hydrogenované arašídové máslo, tj. oříšková pomazánka, tavené sýry a jídla připravená z nich). Nepřehánějme
však používání olejů. Polévková lžíce má v průměru 100 kalorií a oleje samotné nemohou ještě vyléčit aterosklerózu. Přebytek kalorií se
ukládá v těle jako měkký tuk.
Význam lecithinu čili fosfolipidů
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
Při každé ateroskleróze je zvýšená hladina krevního cholesterolu a snížená hladina lecithinu. I při pokročilé ateroskleróze se zdraví vrací po
zařazení dostatku lecithinu do stravy. 4-6 polévkových lžic lecithinu denně snížilo u pacientů po srdeční mrtvici do 3 měsíců zřetelně
cholesterol. Pak stačilo 1-2 polévkových lžic denně jako udržovací dávka. Lecithin se také znamenitě osvědčil při angině pectoris a při
kornatění mozku a stavech po mozkových mrtvicích.
Potřeba rostlinných olejů
Podáváme-li rostlinné oleje, obsahující arašídovou a linolovou kyselinu, zvýší takřka okamžitě hladinu lecithinu v krvi. Ztužené rostlinné oleje
však hladinu cholesterolu zvyšují. Rovněž tak rybí tuk pomáhá snižovat hladinu krevního cholesterolu, i když ne tak účinně, jako oleje bohaté
na nenasycené mastné kyseliny. Uvědomme si, že oleje samé však ještě nemusí zlepšit aterosklerózu bez pomoci ostatních živin.
Inositol a cholin jsou nezbytné
K tvoření lecithinu v těle je třeba dále cholin a inositol. Denní dávka 2 gramy cholinu a 750 miligramů inositolu snížily za 2 měsíce hladinu
cholesterolu v krvi na normální, pokud byly zároveň přítomny ostatní živiny potřebné ke tvorbě lecithinu.
Nejbohatšími přirozenými zdroji cholinu a inositolu jsou játra, pivovarské droždí, pšeničné klíčky a zejména lecithin. Autorka doporučuje jíst
tyto potraviny hojně a denně tabletky B-komplexu, mající 1 gram cholinu a 1 gram inositolu.
Bez dostatku cholinu a inositolu nelze vytvářet v těle dostatek lecithinu, ani spalovat tuky. Cholin si tělo dovede vytvářet z přebytku
methioninu (je např. v žloutcích). Protože vejce obsahují hojně methioninu a lecithin, nikdy by se neměly omezovat v dietách osob s
aterosklerózou.
Vitamin B6 a magnesium (hořčík)
Bez nich nedovede tělo vytvářet lecithin. K vyvolání těžké aterosklerózy (kornatění tepen) také stačí vynechat ve stravě jen vitamin B6.
Cholin a inositol, pšeničné klíčky, pivovarské droždí, játra, jídla obsahující vitamin B6, se osvědčily při snížení krevního cholesterolu.
Vitamin B6 se nedá využít bez hořčíku. Při vysoké hladině cholesterolu je potřeba hořčíku neobvykle vysoká. Zrovna tak při stravě obsahující
hydrogenové tuky. Dnešní americká strava má nedostatek hořčíku.
Vitamin E
Bolest v očích, v srdci, nohách, chodidlech a jiných tkáních, kde je oběh krevní zhoršen uloženými tuky, se často zlepší v několika dnech, po
přidání vitaminu E, protože snižuje potřebu organismu po kyslíku.
Podávalo-li se pacientům 3x denně aspoň 200 jednotek vitaminu E, zmizela bolest anginy pectoris a vyléčily se gangrény, vyžadující
amputace. Vitamin E kromě toho rozpouští jizvy na stěnách cév, způsobené kouřením cigaret, dusičnany z umělých hnojiv a z usazenin
cholesterolu.
Ostatní výživové vlivy
Rafinovaný cukr zvyšuje krevní hladinu cholesterolu, ale nerafinované uhlohydráty ji nezvyšují. Zdá se, že každá živina pomáhá k
předcházení aterosklerózy (kornatění tepen). Příznivě se osvědčily: pektin (v nezralých jablkách, v jádrech, bývá sdružen s bioflavonoidy).
100 000 jednotek vitaminu A denně snížilo cholesterol na normální hladinu do 3 až 6 měsíců. Dostatečné množství plnohodnotných bílkovin
snižuje krevní cholesterol, ale jedině tehdy, nejí-li se s nasycenými tuky z masa nebo hydrogenovanými tuky. Alkohol, pokud se nespálí jako
kalorie a přebytečné množství kalorií z jídla, se tak rychle změní v těle v nasycený tuk, že hladina cholesterolu v krvi stoupá stejně, jako
kdybychom jedli nasycené tuky. Při pokusech na zvířatech nedostatek vitaminu C způsoboval zvýšení krevního cholesterolu a naopak,
neobvykle vysoké dávky vitaminu C léčily těžkou aterosklerózu. Když pacientům s aterosklerózou a vysokým krevním tlakem dávali
neobvykle velké dávky vitaminu C, jejich krevní cholesterol zřetelně klesl a krevní tlak se pozvolna snižoval.
Jod je též velmi účinný. Když 12 kapek 10% roztoku jodidu draselného (potassium iodide) dávali 3x denně v mléce koronárním pacientům v
nemocnici, do měsíce zřetelně stoupla hladina krevního lecithinu a klesla hladina cholesterolu (někdy až na 125 mg), bolesti u srdce se
zmenšily a pacienti se cítili svěží.
Jod se ovšem dostatečně nevstřebává bez vitaminu E. Jedení 1x nebo 2x denně způsobuje aterosklerózu, zatímco pacienti, kteří stejné
množství i druh jídla rozdělili na aspoň 6 dávek denně, snížili krevní tlak i cholesterol. Stres zhoršuje aterosklerózu tím, že zvyšuje potřebu
živin, nutných k zužitkování tuků, stejný účinek má kortizonová léčba. Závady však nevzniknou, dodáme-li organismu zvýšené množství
potřebných živin, nutných k zužitkování tuků.
Diety s nízkým obsahem tuků
"American Medicinal Association" varovala lékaře před doporučováním takových diet, ale všichni lékaři o tom nevědí. Když podáváme stravu
s nízkým obsahem tuků pacientům s aterosklerózou, chuť k jídlu se stává obyčejně neovladatelnou. Přebytečné kalorie, většinou snězené ve
formě škrobů a cukrů se rychle přeměňují v nasycený tělesný tuk, který způsobí, že krevní tlak a cholesterol stoupnou.
Diety s nízkým obsahem cholesterolu
Prokázalo se, že spolehlivě zvyšují krevní hladinu cholesterolu. Naopak podáváním 3 až 4 gramy cholesterolu v jídle denně dobrovolníkům,
bylo beze škody. Velmi prospívají vejce (obsahují lecithin) a majonéza (obsahuje asi 60 % nenasycených mastných kyselin a 12 % lecithinu)
- a tyto potraviny jsou zakázány při dietě s nízkým obsahem cholesterolu. Pacientům po srdeční mrtvici dávali denně 10 vajec nebo 16
vaječných žloutků nebo tuk ze 32 vajec nebo 9-60 gramů čistého cholesterolu, avšak jejich krevní cholesterol nestoupl, pokud vejce byla
připravena bez použití nenasycených nebo hydrogenovaných tuků. Máslo škodí jedině tehdy, když ve stravě je nedostatek živin, potřebných
k zužitkování tuků.
Snížení krevního cholesterolu
Ačkoliv hladina krevního cholesterolu se stále mění, pacienti s aterosklerózou mívají nad 250 mg ve 100 ccm. Osoby nad 60 let s
cholesterolem nad 260 mg mají 2x tak často mrtvice, než při cholesterolu pod 260 mg. Lékaři nejsou jednotní o přípustné hladině
cholesterolu, ale zdá se, že musí být pod 180 mg.
Je-li strava správná v každém ohledu (kap. XXXII), obvykle není obtížné snížit hladinu krevního cholesterolu pod 180 mg. Mnoho pacientů
autorky snížil, hladinu cholesterolu mezi 130 až 150 mg. Nikdo z jejích pacientů neměl zakázané vejce, játra ani máslo, dostávali však hořčík,
jod, lecithin, pivovarské droždí, mléko, antistresovou formuli (kap. II) a pilulky vitaminů A, D, E, B, někteří brali po krátkou dobu 6x denně po
250 mg cholinu a inositolu. Všichni měli zakázáno snížit ve stravě přirozené nasycené tuky a naprosto měli zakázáno jakoukoliv formu
hydrogenovaných tuků (včetně všeho, co bylo s nimi připraveno, např. hotové smažené brambůrky, směs na pečení pečiva) a každý musel
sníst denně: 2 polévkové lžíce smíšených rostlinných olejů. Nejen že klesl krevní cholesterol, ale závidění hodným způsobem se zlepšil
vzhled, energie a pocit zdraví jejích pacientů. Prokázalo se, že nejpomaleji se tukové usazeniny odstraňují z cév očí a srdce a zůstávají tam
ještě dlouhou dobu, i když už má krevní cholesterol normální hodnotu. Z toho plyne, že přiměřenou dietu bychom měli dodržovat ještě
měsíce nebo léta po očividném zlepšení. Dejte si každoročně změřit krevní cholesterol! Každá osoba s vysokou hladinou krevního
cholesterolu je ohrožena: srdeční mrtvicí, mozkovou mrtvicí, vysokým krevním tlakem a dalšími nemocemi.
Z tohoto důvodu autorka doporučuje, aby každý, nezávisle na věku, si dal 1x za rok změřit krevní cholesterol. Je-li nad 180 mg, okamžitě je
nutné udělat patřičné nápravné kroky. Zabráníme tím mnoha útrapám a předčasným úmrtím. Není sice důkazu, že cholesterol nám přímo
způsobuje aterosklerózu, nebo mrtvice, ale jeho zvýšená hladina se vždy vyskytuje při těchto nemocech.
Kapitola VI.
SRDEČNÍ MRTVICE - NEJČASTĚJŠÍ PŘÍČINA SMRTI V USA
Je příčinou 50 % všech úmrtí v USA a vzniká tím, že se ucpe některá koronární tepna v srdci.
Typy srdečních mrtvic
Koronární cévy obsahují určité množství tukových látek. Zhorší-li se ateroskleróza natolik, že některá koronární céva se úplně ucpe a žádný
kyslík se nemůže dostat do dotyčného místa, vznikne srdeční mrtvice nazývaná koronárním ucpáním (koronární okluse). Může trvat léta, než
dojde k tomuto stavu a během této doby mohou být bolesti anginy pectoris (v těch chvílích, kdy srdce začíná pociťovat nedostatek kyslíku).
Krevní sraženiny se snadno vytvářejí u pacientů s aterosklerózou. Když tato krevní sraženina, čili trombus, ucpe srdeční cévu a zamezí
přívodu kyslíku, tento typ mrtvice se nazývá koronární trombosou. Trombus se může vyvinout v několika minutách, a to dokonce i u mladých
lidí, jejichž ateroskleróza není pokročilá. Tento druh srdeční mrtvice je častější nežli první. Při obou druzích se zničí velká množství buněk. Po
mrtvici musíme odstranit tukové nánosy v cévních stěnách (kap. V), zabránit tvoření nových krevních sraženin a zničené buňky postupně
nahradit zdravou tkání.
Krevní tuk a trombózy
Příliš nasyceného krevního tuku (triglyceridů) je příznakem hrozící trombózy, stanovení hladiny krevního tuku má zde podstatně vyšší
význam, než stanovení hladiny cholesterolu, krevní tuk stoupá při velkém obsahu nasycených tuků ve stravě. Tromby mohou způsobit nejen
srdeční mrtvici, ale také flebitidu (tj. zánět žil), křečové žíly a plicní embolii. Právě tak jako při zvýšené hladině cholesterolu, osobám
náchylným ke koronárním trombám chybí dostatek živin potřebných k zužitkování tuků. Krevní tuk vzrůstá: při vynechání snídaně, oběda
nebo večeře (na šestinásobek obvyklé hodnoty pacienta), při obsahu tuku v posledním jídle dne, anebo při přebytečných kaloriích. Tudíž
osoby, ohrožené srdeční mrtvicí by se měli vystříhat vynechávání jídel, nepřiměřených redukčních diet a hladovění. Nasycené tuky jsou
mnohem nebezpečnější než nenasycené. Tělocvik sníží tukovou hladinu, je-li výživa správná, je-li nesprávná, muže způsobit mrtvici. Hladina
krevního tuku stoupne při stresu a nebo při podávání kortizonu.
Lecithin zabraňuje trombózám
Všichni pacienti s trombózami (zvláště mladí) mají nízkou hladinu krevního lecithinu. Lecithin rozpouští jak cholesterol, tak i krevní tuk. Jsou-li
tukové částečky příliš velké, působí jako cizí substance, na níž se může vytvořit krevní sraženina.
Podobně jako u aterosklerózy, nedostatek jakékoliv živiny nutné k tvoření lecithinu v těle, v dostatečném množství (jako např. kyselina
linolová), nepřímo vede ke stoupnutí krevního tuku a trombózám. Podáváme-li hořčík, nestoupne po tučném jídle hladina krevního tuku.
Tromby se tvoří snadno při nízké hladině krevního hořčíku. Trombózy byly vytvořeny u krys krmením nasycených tuků a cholesterolem při
současném nedostatku bílkovin. Podobně srdeční mrtvice se vyskytují velmi často u osob, jež mají těžký nedostatek bílkovin (vysvětlení: bez
methioninu si tělo neumí vyrobit cholin, jenž je potřebný k výrobě lecithinu). Olej ve stravě nemusí ještě problém vyřešit. Když krysám dávali
ve stravě 40 % nasycených tuků, polovina z nich vytvořila sraženiny. Když nahradili nasycené tuky kukuřičným olejem, krysy dostaly
aterosklerózu i sraženiny. Když nahradili nasycené tuky arašídovým olejem, nevyskytly se žádné tromby, ale vytvořila se ateroskleróza. Tudíž
nutno míti ještě další živiny.
Potřeba kyseliny linolové
Tato zřetelně snižuje tvoření trombů. Denně 1 polévková lžíce lněného oleje, nebo 2 pol. lžíce sojového oleje, zabrání tvoření trombos, ale
1/8 litru kukuřičného nebo světlicového oleje měla nepatrný vliv.
Kyselina linolová je také obsažena v celozrnných obilovinách, burských oříšcích a jiných ořechách.
Zdá se, že nedostatek živin, potřebných k přeměně kyseliny linolové v kyselinu linolenovou, se vyskytuje ve stravě koronárních pacientů a
může vysvětlit, proč některé skupiny lidí mají těžkou aterosklerózu, ale žádné koronární tromby.
Vitamin C a trombózy
Hlavní příčinou srdečních a mozkových mrtvic z trombos je nedostatek vitaminu C (projevuje se krvácením kapilár a v těchto místech se
snadno mohou vytvořit tromby). Při stresu (hněv, bázeň, hluboké zklamání a podobné emoce, jsou také stresy) a při ateroskleróze (tato je
také druhem stresu) neobyčejně vysoce stoupá potřeba vitaminu C a kyseliny pantotenové = calcium pantothenate (viz kap. II).
Vitamin E
Při jeho nedostatku se tromby tvoří velmi snadno a naopak při jeho dostatku se tromby nevytvoří. Vitamin E též pomáhá při nedostatku
kyslíku, k snížení příliš rychlého pulsu a k úpravě elektrokardiogramu. Nejvyšší úmrtnost na srdeční mrtvici je u osob s neobvykle zvýšenou
potřebou vitaminu E: pracující mužové, ženy po přechodu a všichni otylí.
Vitamin E posiluje srdeční svalstvo, zabraňuje trombózám a někdy snižuje zvýšený krevní tlak. Když pacientům po srdečních mrtvicích dávali
minimálně 600 jednotek vitamínu E denně, jejich stav se zlepšil, kardiogram se zlepšil, bolesti se zmenšily, puls byl pravidelnějším.
Káva - alkohol - diuretika
Způsobují ze 40 nezbytných živin ztráty všech až na 5: vitamíny A, D, E, K a kyselinu linolovou. Alkohol se velmi rychle mění v nasycený tuk
a často zdvojnásobí hladinu krevního tuku. Kromě toho, zvyšuje potřebu hlavně: vitaminu B1, kys. pantotenové, cholinu, hořčíku aj. a
znesnadňuje využití tuků. Jediný šálek zrnkové kávy rychle zvýší hladinu krevního cholesterolu i tuku. Pět šálků denně vede ke koronárnímu
onemocnění do 7 let. Částečná odpomoc je v podávání jater, úplná odpomoc pitím kávy bez kofeinu.
Diuretika způsobí zejména ztráty hořčíku, draslíku, jež jsou nezbytně nutné k zabránění srdečních a mozkových mrtvic. Kromě toho zvyšují
potřebu vitaminů B a jiných živin. Ztráta vitaminu B1 a kys. pantotenové může snížit krevní cholesterol (což zvyšuje náchylnost k trombózám)
a degeneraci srdečního svalu, přílišné ztráty jodu a jiných B vitaminů mohou být destruktivní. Dle zkušenosti autorky jakákoliv léčiva ke
snížení krevního cholesterolu neměla úspěchů u těch pacientů po tu dobu, pokud tito odmítali omezit kávu nebo alkohol a nebo kteří užívali
diuretika. Kouření není tak nebezpečné pro hladinu cholesterolu v krvi jako alkohol, zrnková káva a diuretika, i když kouření samo je rovněž
škodlivé. Po srdečních mrtvicích řada lidí je ochotna vzdát se buď kouření nebo pití alkoholu, ale nikoliv obojího zároveň. Autorka však
neměla jediného silného kuřáka, který byl abstinentem a jehož cholesterol by bylo obtížné snížit.
Náhlé srdeční mrtvice
Předchází jim po léta vysoká hladina krevního tuku a cholesterolu, i když pacient sebe považuje za zdravého. Jakékoliv jiné příznaky mohou
chybět. Autorka se domnívá, že průmysl by měl dělat pro své zaměstnance krevní zkoušky hladiny krevního cholesterolu a snad i krevního
tuku. Léčení: strava dle kapitoly XXXIII. Po srdeční mrtvici je nutná až do úplného uzdravení antistresová formule (kap. II) a dle možnosti také
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
úplný antistresový program. Není bez zajímavosti, že většina amerických srdečních odborníků umírá sama na srdeční mrtvice.
Jestli váš lékař nesouhlasí
Lékaři se právě tak vzájemně liší v názorech na léčení jako se ženy liší v názorech na přípravu jídel. Někteří zdůrazňují význam výživy, jiní ji
zavrhují. Nezná-li snad váš lékař nic o výživě, ví toho dosti o průběhu nemoci, takže dodržujte jeho rady, ale doplňte jeho léčbu výše
uvedenou dietou a uzdravíte se rychleji. Vysadit medikamenty může odpovědně jedině váš lékař, na základě jeho znalosti současného stavu
vašeho srdce.
Nová nemoc
Srdeční nemoce se naprosto neobjevují v zemích, kde se jedí výhradně nerafinované potraviny. První případ srdeční mrtvice byl popsán r.
1912, druhý r. 1919 a od té doby se stala nejčastější příčinou smrti. Stres byl a je za všech dob. Změna, která však nastala, je stále stoupající
spotřeba rafinovaných potravin a hydrogenovaných tuků.
Kapitola VII.
Zdraví a normální váha jsou ruku v ruce
Redukční dieta není pro každého
Přejídání je někdy zaviněno často nevhodnou stravou. Jindy obezita je podvědomý ochranný mechanismus pro ty, kdo zažili v dětství těžká
citová zklamání a tito pacienti jsou zdravější, jsou-li tlustší - při redukčních dietách mají znovu často psychologické potíže, a proto tito by se
měli vystříhat redukčních diet a jíst pouze zdravou stravu, obvykle jsou velmi inteligentní. Většina badatelů zastává názor, že obezita je
hlavně psychosomatického původu, ale autorka s tím nesouhlasí.
Zvýšení produkce energie
Domnívá se, že nejčastější příčinou tloušťky je nedostatek těch živin ve stravě, kterých je zapotřebí ke spalování tuků. Tuk se ztrácí jedině
tehdy, vyrábí-li se energie, tudíž váhu nelze snížit, pokud se tuk účinně nespaluje a tento pochod vyžaduje takřka všechny živiny.
Nedostatek kteréhokoliv z B vitaminů zřetelně zpomaluje produkci energie. Např. při nedostatku calcium pantothenate se spalování tuků sníží
na polovic. Uskladněný tuk nelze proměnit v energii bez vitaminu B6, krysy při nedostatku tohoto vitamínu využívají bílkoviny a tuky tak
neúčinně, že strašně ztloustnou. Podobně tuk se spaluje 2x tak rychle při dostatku bílkovin nebo vitaminu E. Využitkování tuků je se přidáním
vitaminu E zdvojnásobí. Bílkoviny samy se nevyužijí bez cholinu, B6 a jiných živin a jestliže chybí kterákoliv z nich, rychle se změní v tuk.
Hlavní funkcí lecithinu je pomáhat buňkám spalovat tuk. Tudíž jakýkoliv nedostatek živin, jež omezují tvorbu lecithinu, způsobuje tak špatné
využití tuku, že týž pacient trpí koronárním onemocněním, vysokým krevním tlakem a obezitou. Otylé osoby takřka vždy mají přílišnou
hladinu krevního tuku a cholesterolu a jsou unavení. U otylých je velmi časté poškození jater a bez jejich řádné funkce je nemožné snížení
váhy, protože poškozená játra nedovedou vyrábět enzymy nutné k výrobě energie (kap. XVI). Při nedostatku buď bílkovin, nebo vitamínu B2,
nebo kyseliny pantotenové, nedovedou játra tvořit enzymy nutné ke zneškodnění insulinu a vzniká trvale nízká hladina krevního cukru s
přidruženým pocitem hladu. Jak poškození jater, tak nízkou hladinu krevního cukru lze snadno korigovat stravou.
Důležitost častých jídel
Jakýkoliv živočich (včetně člověka) ztloustne i při správné stravě, je-li nucen jíst jen 2x denně. Je-li totéž jídlo rozděleno na více denních,
menších dávek, váha zůstane normální. Příčinou je, že enzymy dovedou proměňovat jen malé množství kalorií v energii a jakákoliv větší
dávka jídla se promění v tuk. Když podávali těmto tlustým živočichům totéž celkové množství jídla, rozdělené na větší počet dávek na den,
zhubli. Bohužel Američané snědí 80 % kalorií denní dávky po 6. hodině večerní. Nemá-li někdo ráno chuť k jídlu, je to způsobeno tím, že se
večer přecpal. Je velkou chybou vynechávat a nebo jíst příliš málo při snídani a obědě. Výsledkem je pokles hladiny krevního cukru, únava,
vzrušivost.
Výhody nerafinovaných potravin
Výzkumné skupině se nepodařilo objevit ani jednoho tlustého člověka, který by po redukční dietě opět neztloustl, tudíž prováděli dlouhodobé
pokusy na myších. Když myším do přirozených (nerafinovaných) potravin přidávali hydrogenovaný tuk (např. margarin nebo rafinovaný olej),
okamžitě tloustly. Při stravě sestávající výhradně z nerafinovaných potravin brzy opět zhubly a zůstaly na normální váze. Tento pokus se
opakoval mnohokrát, vždy se stejným výsledkem. Vysvětlení je v tom, že v rafinovaných potravinách chybí ty živiny, jež jsou nezbytně nutné
pro přeměnu tuku v energii.
Potřeba nenasycených olejů
Poněvadž hlavní funkcí lecithinu je pomáhat ve spalování tuků, pro zhubnutí je nezbytné jíst živiny nutné k tvoření lecithinu: kyselina linolová,
arašídová, B6, cholin, inositol, magnesium (kap. V). Např. když se kyselina linolová přidá ke stravě, v níž nebyla, úžasně se zvýší produkce
energie. Nedostatek kyseliny linolové poškozuje nadledvinky a tím způsobuje nízkou hladinu krevního cukru. Otylí, kteří měli ve stravě olej a
2x tolik kalorií, zhubli více, než v opačném případě. Znovu neztloustli, pokud měli ve stravě olej tj. kys. linolovou. Olejem se vždycky míní
kyseliny linolová nebo arašídová. Je ji třeba denně malé množství. Pacienti, kteří snědli denně 500 kalorií uhlohydrátů, nehubli, když však
jedli denně 2 600 kalorií, obsahujících bílkoviny a tuky, jejichž část byly oleje, hubnuli. Pokus se úspěšně nesčetněkrát opakoval různými
vědci.
Zabránění hladu
Tlustí jsou náchylní k nízké hladině krevního cukru a příznaky jsou: napětí, vznětlivost, bolest hlavy, hlad, chuť na sladkosti. Braní cukru nebo
nadbytečného množství uhlohydrátů je zakázáno. Zabránit tomu lze požitím bílkovin a nenasycených olejů s relativně menším množstvím
uhlohydrátů. Nízká hladina krevního cukru vzniká jak při přemíře, tak při příliš malém množství uhlohydrátů ve stravě. K úspěšnému hubnutí
je nezbytné jíst často mírná množství uhlohydrátů vždy současně s tukem a bílkovinami. Nízká hladina krevního cukru způsobuje stres se
ztrátou draslíku. Odstraní se podáním 2 až 5 gramů draslíku. Často takřka okamžitě zmizela nízká hladina krevního cukru. Nízká hladina
krevního cukru dělá nemožným dodržet redukční dietu a může zavinit i srdeční mrtvici. Požitím draslíku se také zabraňuje mdlobám z
nízkého krevního cukru. Draslík je rozhodně výhodnější než brát si pilulky na zhubnutí. Při nedostatku draslíku se udržuje v těle příliš mnoho
vody, která předstírá tloušťku.
Proč redukční diety selhávají
Ačkoliv nedostatek takřka každé živiny způsobuje zpomalení spalování tuků, redukční diety jsou stále méně nutriční (výživově) vyváženy a
pouze mají méně kalorií. Ze zoufalství se zkusilo i hladovění, ale výzkumy zjistily, že je škodlivé. Medikamenty na odtučňování snižují váhu,
ale jsou nebezpečné a často poškozují játra a studie ukázaly, že po jejich vynechání pacienti do roku opět ztloustli. Hladovění a hubnutí
pomocí medikamentů představuje stres pro nadledvinky a pacienti ztrácí energii. Mnoho přecpávání je zaviněno touhou těla dostat některé
chybějící živiny. Musíme dodávat tělu živiny nutné k tvoření energie, což je jediným úspěšným způsobem, jak zhubnout.
Váš program ke tvorbě zdraví
Štítná žláza určuje rychlost výroby energie a potřebuje k tomu: jod, vitamin E, bílkoviny (hlavně obsahující tyrosin), vitamíny B6, C, cholin.
Zvýšenou potřebu jodu mají nemocní tlustí a kdo mají zvýšenou hladinu cholesterolu. Léčebná dávka je 4 až 6 miligramů jodu denně se 100
až 600 mg vitaminu E. Zvýšená potřeba jodu je při jedení burských oříšků, sojové syrové mouky a zelenin ze skupin kapusty. Nasycený tuk
vlastního těla nelze spálit, nejsou-li ve stravě 2 polévkové lžíce nenasyceného oleje. Toto množství musí být každý den, ale větší množství
než 2 lžíce se proměňuje v tuk. Rovněž tak se toto množství promění v tuk, sníme-li tyto 2 polévkové lžíce najednou. Autorka doporučuje 6x
denně jídlo obsahující čajovou lžičku nenasyceného oleje. Např. 1 čajová lžička nenasyceného oleje je obsažena v:
10 velkých burských oříškách,
2 půlkách vlašských ořechů,
1-1/2 čajové lžičky majonézy, 6 mandlích.
2 čajových lžičkách nehydrogenovaného arašídového másla,
3 polévkových lžic pšeničných klíčků,
2 čajových lžičkách slunečnicových semínek.
Pro kancelářské zaměstnance je nejpohodlnější brát si s sebou jako zdroj nenasycených olejů ořechy (některé druhy ořechů, např. brazilské
a nebo kešu jsou však nevhodné, protože obsahují příliš nasycených tuků). Strava musí mít hodně plnohodnotných bílkovin a pokud možno
žádné nasycené tuky, jako např. odstředěné mléko, pivovarské droždí (Tebi), pšeničné klíčky, sojová mouka, sojové boby, játra, vejce, brzlík,
ledvinky, srdce, mořské ryby, mořské potraviny. Dávejte pozor na potraviny, které obsahují 20 až 50 % nasycených tuků: salámy, párky,
karbanátky, sekaná, jakož i středně tučné části masa hovězího, krocana, vepřového, jehněčího, skopového, řízky, šunka. Přebytečné kalorie
z uhlohydrátů nebo alkoholu se uskladňují v těle jako nasycený tuk. Kalorie nemusíte počítat, ale musíte počítat bílkoviny (dle tabulek) a sice
žena minimálně 60 gramů a muž minimálně 80 gramů denně. Hodnotné bílkoviny při malém množství kalorií jsou v pivovarském droždí a v
játrech. (A dodáme v pilulkách vyvážený B-komplex, obsahující 1 gram inositolu a 1 gram cholinu denně). Mějte ve spíži nízkokalorická jídla,
jež máte rádi a upravujte je chutně. Místo másla používejte majonézy. Chcete-li zhubnout, jen trochu, používejte doporučenou stravu podle
kapitoly XXXIII, ale vynechejte: smetanu, máslo, většinu ovoce, obiloviny a chleboviny. Chcete-li si dovolit o 100 kalorií více, potom
uhlohydráty z chleba, brambor, nebo jiné kořené zeleniny dají vám více trvale energie než cukr v ovoci. Naprosto se vyhýbejte všem
rafinovaným potravinám, sodovkám a limonádám, taveným sýrům, zrnkové kávě, alkoholu, napodobeninám ovocných šťáv, hydrogenovaným
tukům, bezkofeinová káva je dovolena. Umělá sladidla ničí rychle vitamin C a pravděpodobně poškozují játra a tudíž jich nepoužívejte.
Připravujete-li si pep-up dle návodu v kap. XXXIII, ale z odstředěného mléka místo z plnotučného, dávejte do něj 1 až 2 polévkové lžíce
nenasyceného oleje a lecithinu.
Několik návodů nízkokalorické stravy
Chceme-li mít přesný návod na režim s nízkokalorickou stravou, následují 4 různé možnosti:
I. Tekutá dieta: připravte si pep-up se 2 lžic oleje, pijte slámkou 1/8 litru každé 2 hodiny a nebo každé 3 hodiny 1/6 litru, noste jej v termosce i
do práce. Bezkofeinovou kávu a čistý vývar dle libosti. Kdybyste měli hlad, zkuste dietu č. II.
II. Tekutá a zeleninová dieta: přidejte k dietě I., syrovou zeleninu (celer, okurky, mrkev, tuřín, rajčata, kedluben) v množství podle libosti.
Nebo vezměte 2 sklenice, do kterých dejte pivovarské droždí a magnesium. Zbytek mléka si vypijte čistý (míní se během dne) a lecithin i kelp
(kelp = chaluhy) dávejte do vody, čajovou lžíci oleje vezměte každé 3 hodiny z ořechů, nebo z majonézy na zelenině nebo nehydrogenov.
arašídového másla na celeru. Kdykoliv chcete, můžete zaměnit za dietu III.
III. Tekutá a tuhá dieta: přidávejte k dietě II., porci jater s omáčkou z 1/2 lž. oleje, nebo 1 vařené vejce, nebo koktejl z mořských potravin,
nebo vařená či pečená ryba s rajskou omáčkou, či tatarskou omáčkou, nebo zelený salát v poledne či večer. Na přesnídávku může být malý
pomeranč a ořechy nebo slunečnicová semínka, avšak ke snídani, odpolední svačině a před spaním pep-up. Největší příjem energie je, jí-li
se ke snídani: játra, nebo vejce, či ryby.
IV. Tekutá a tuhá dieta: jako III., ale 3x týdně se dovolí hubené maso drůbeží, skopové, telecí nebo hovězí. Vejce mohou být smažená na 1/2
čajové lž. oleje, zelená listová zelenina může být uvařená v páře a ochucena olejem a citronem a nebo doma udělaná zeleninová polévka (z
kterékoliv zeleniny, jež roste nad zemí) se může dát místo salátu. V každém případě máme mít doma litr mléka a užívat jod, pivovarské
droždí, magnesium, vitamíny: A, C, D, E, B, eventuelně antistresová formule (kap. II), není-li zdraví v pořádku.
Šest malých jídel denně je výtečných. Objeví-li se příznaky nízké hladiny krevního cukru, ihned si vezměte chlorid draselný (draslík).
Kdybychom jedinou živinu (kap. XXXII) nedali v dostatečném množství, nemůžeme očekávat, že tuk se bude spalovat. Čím je strava
omezenější, tím více jsme závislí na pilulkách, zvláště na calcium pantothenate (kys. pantothenová), vitaminu C, draslíku. Zdá-li se, že se
voda zadržuje v těle, omezme dočasně kuchyňskou sůl. I po dosažení své ideální váhy pokračujte v častém jedení malých množství jídel,
bohatých na bílkoviny a obsahující olej a ostatní živiny musíte jíst v přiměřeném množství trvale, jinak ztloustnete opět.
Klíč k úspěchu
Jakákoliv redukční dieta, spočívající v hladovění, zpravidla nemá úspěch. Je lépe hubnout pomalu, než rychle. Je důležité, abyste měli vůli
nekupovat jídla, jež nebudují zdraví, protože po nich určitě budete tloustnout. Nemá význam vážit se častěji než 1x měsíčně, protože denní
váha se stále mění, při zdravé stravě obvykle zhubnete 5 liber měsíčně tj. 2 a 1/4 kg, jste-li otylí. Chceme-li kontrolovat svůj stav vícekrát než
1x měsíčně, podívejme se na sebe nazí (na celou postavu) do zrcadla. Nehubneme-li při správné stravě, jde pravděpodobně o příčiny
mentální.
Navštivte svého lékaře
Nežli začneme jíst zdravou stravu, dejme se prohlédnout včetně určení hladiny cholesterolu. Ten, kdo se pokoušel o redukční dietu
hladověním, anebo si bral pilulky, které odstraňují chuť k jídlu, má si nechat udělat jaterní testy. Lékař by měl také rozhodnout, zda máme
cvičit.
Činnosti
Důležitý pro budování zdraví je dostatek spánku a tělocvik. Jedině při tělocviku se živiny dostanou do každé buňky, bez dostatku spánku
nikdo nemá chuť cvičit. Spontánní chuť cvičit nelze očekávat dříve, než za několik týdnů, kdy ve stravě je každá živina. Nějaká tělesná
činnost, která nás těší, by měla být prováděna denně. Výborná jsou statická cvičení jednominutová, vypracovaná Dr. J. Sallsem, profesorem
na Jakson State College v Jacksonwille Alabana. Výborné jsou také Royal Canadien Erfords Excercisse Plans, prodávají se ve většině
knihkupectví a novinových stánků. Jinak můžeme plavat, chodit na procházky, hrát golf nebo tenis, nebo tancovat apod.
Souběžná fakta
Dnes z celých dějin USA, je největší procento obyvatel otylých a souběžně nebyla nikdy tak velká spotřeba rafinovaných potravin a
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
hydrogenovaných tuků.
Vliv tělesného pohybu
Dle monografie J. Mayer: Overweigt, vydané Prontice Hall Englewood Glills, N. J., USA, 1. vydání 1969, 10. dotisk 1971. Ani namáhavé
tělesné cvičení samo nemůže odstranit obezitu tím, že by dostatečně zvýšilo výdej kalorií. Při nedostatku tělesného pohybu však máme větší
hlad, než odpovídá naší kalorické potřebě. Přiměřená míra tělesného pohybu tedy zamezuje této možné příčině otylosti.
Kapitola VIII.
VŘEDY ŽALUDKU VZNIKAJÍCÍ ZE STRESU
I vředy dvanácterníkové, nejen žaludeční, vznikají ze stresu. Také vznikají nebo se horší po podání kortisonu. Ochrana: podávat současně
kyselinu pantotenovou.
Jak vznikají?
V prvé řadě vlivem citového stresu stoupne zejména kyselina solná, při čemž druh jídla nemá vliv, pouze káva, alkohol a maso nepatrně
zvýšily žaludeční kyseliny. Autorka doporučuje pacientům, aby zvláště po dobu stresu měli dostatek vitaminu E a jakékoliv jejich jídlo
obsahovalo nějaký tuk. U všech pacientů bylo pálení žáhy spojeno s přílišnou tvorbou kyselin a zhoršovalo se, byl-li žaludek prázdný. Také
bývalo vyvoláno přejedením se, příliš rychlým jedením a nebo citovým rozrušením, ale trávení nemělo na to vliv. Bolest však způsobovaly
plyny. Hořká jídla podporují tvorbu hlenů. Některé silné medikamenty způsobují zánět a nejhorší z nich jsou alkalizující prášky. Alkalizující
prášky (např. zažívací sody) zhoršují dvanácterníkové vředy. Zažívací soda také narušuje trávení bílkovin a tím zvyšuje produkci kyseliny
solné.
Téměř jakýkoliv nedostatek může způsobit vředy
Vředy však také mohou vzniknout, má-li strava tyto významné nedostatky, stačí aby chyběla jedna složka kalorie, bílkoviny: zejména cystin
(aminokyselina která je hlavně ve vejcích), vitamíny: A, B2, B6, cholin, kyselina pantothenová, kyselina listová, vit. C, tuk. Pacienti náchylní
ke vředům mají obvykle zvýšenou potřebu kyseliny pantotenové. Vředy se nemohou nikdy hojit bez hojnosti vit. C.
Dieta je naprosto shodná jak při vředech žaludečních, tak i dvanácterníkových. V prvé řadě musíme dodávat antistresové látky (kap. II.), když
pacientům, kterým se vředy nehojily po tři léta, vynechaly všechny léky a místo nich jim dávali 50 až 100 mg calcium pantothenate 3x denně
po jídle, všichni se zlepšili do 2 až 5 dnů a někteří se úplně uzdravili, dále musíme urychlit hojení (kap. XXVII), neutralizovat žaludeční
kyseliny (např. mlékem), než dojde k hojení, udržovat žaludek co nejklidnějším, což činíme tukem, mléko je stále nejlepším základem
vředové diety. Velmi cenné je podávání vit. A, C, E. 1/4 litru mléka neutralizuje kyselinu žaludeční stejně účinně jako jedna dávka
alkalizujících medikamentů, ale nemá škodlivých účinků. Také bílkoviny jedené v častých intervalech neutralizují kyselinu žaludeční, takže
nedráždí vředy. Stejně blahodárný účinek měly:
- 2,5 litru mléka
- 3/16 litru práškového mléka,
- něco účinnější bylo 1/8 litru sojové mouky.
Pouze poloviční účinnost mělo hovězí, kuře nebo ryba. Ve všech těchto případech bylo podáváno každé potraviny tolik, aby dodalo 50 gramů
bílkovin. Mírně příznivě také působí pomerančová a grapefruitová šťáva a vit. C, ačkoliv jde o mírné kyseliny.
Vhodnější než obyčejné mléko je pep-up - základ protivředových diet
Pep-up je základem jakékoliv protivředové diety (kap. XXXIII). Chceme-li v něm zvýšit množství kalorií, můžeme zvýšit množství oleje (na
1/16 litru), vajec - nebo žloutků, ovoce, pivovarského droždí, sojové mouky, práškového mléka, na množství 1/8 litru každého. Nutno
kontrolovat krevní cholesterol, nezvýší-li se nad 180 mg. Zvýši-li se, v tom případě postupovat podle kap. V. Velmi cenná je acidofilní kultura,
protože ničí hnilobné bakterie, jež uvolňují histamin a zvyšují žaludeční kyselost. Při bolestivém, nebo krvácivém žaludečním vředu, každou
hodinu pijme pomalu slánkou 1/8 litru pep-upu, později stačí 1/6 litru každé 2 hodiny, pokud pacient nespí, ale zhorší-li se bolest, nutno
intervaly zkrátit. Velmi důležité je vzít si pep-up před spaním a také kdykoliv se vzbudíme. Během prvních několika dnů této léčby můžeme
současně podat i trochu jiné stravy, dle okolností. Autorka má výborné vlastní zkušenosti, když dávala 6x denně antistresovou formuli (kap.
II) s pep-upem a stravu doplnila pilulkami vit. A, E, D a správně vyváženým B-komplexem (kap. XXXIII). Krvácivé vředy se obvykle vyhojí do
4 dnů. Kdokoliv měl v minulosti vředy, má trvale denně brát 200 jed. vit. E, aby se rozpouštěly jizvy.
Vaše vředová dieta
Lékaři mají na vředové diety nejrůznější názory, shodují se jedině v tom, že jídla mají být malá, častá a v naprosto pravidelných intervalech.
Zjistilo se, že pacienti, kteří jedli zakázaná jídla nerafinovaná (celozrnný chléb a obiloviny, syrové ovoce, sardinky, strouhaný zelný nebo
kapustový salát, čerstvé saláty), se uzdravili mnohem rychleji, než ti, kteří zákazy dodržovali. Dle novějších výzkumů pacienti uzdravení, jimž
lékaři dietu nepředepisovali, měli méně recidiv, než ti, kterým dietu předepsali. Zakázány jsou však vždy: zrnková káva, alkohol a silný ruský
čaj. Léčebně působí na krvácející vředy čerstvá citrónová šťáva, zvláště smíchaná s mlékem. Smetana nepůsobí blahodárněji na žaludeční
kyseliny než jakýkoliv jiný tuk nebo olej a tudíž smažené potraviny jsou přípustné, je-li teplota smažení přiměřeně nízká. Nejsou-li bolesti,
můžeme jíst: smetanové polévky, vařené ovoce a zeleniny, masa, vaječné mléko, teplé mléko, celozrnné chleby a obiloviny a puding. Jíme-li
jídlo, snězme jen trošku napřed a nevznikne-li bolest, postupně zvyšujeme jeho množství až na normální. Nemá nejmenšího smyslu
vyřazovat jídla po vyléčení vředů.
Přeneutralizování žaludeční kyseliny
Vyjma alarmující reakce na stres mají obvykle pacienti nedostatek žaludečních kyselin. Užívací soda a jiné alkalizující prostředky zpožďují
léčení a mohou způsobit i zhoršení stavu. Nikdy by se neměly užívat bez předchozí porady s lékařem. Nikdy nejsou nutné, jí-li se často
dostatek bílkovin. Mnohé z alkalizujících preparátů, berou-li se ve velkých dávkách dlouhou dobu, způsobují bolestivé a nebezpečné
usazeniny vápníku v očích, kůži, ledvinách, stěnách cév a jiných tkáních. Uzdravení: vynechat tyto preparáty. U všech pacientů autorky její
dieta zabrala rychle a úspěšně.
Kapitola IX.
CUKROVKA NENÍ VŽDY TRVALOU
Snad je příčina známa
Při cukrovce si tělo nedovede vytvářet dostatek insulinu. Předpokládá se, že v důsledku poškození pankreasu. Při rozborech diabetických
pacientů se zjišťuje nedostatek vit. B6 a magnesia. Nedostatek B6 a magnesia způsobuje nedostatečnou činnost pankreasu, jak bylo
experimentálně prokázáno. Nedostatek B6 lze laboratorně prokázat zvýšením hladiny kyseliny xanthurenové v krvi. Mnozí vědci mají tedy za
to, že cukrovka je vlastně vyvolána nedostatkem vit. B6 a hořčíkem. Nenasycené tuky zvyšují potřebu magnesia i B5. Diety s vysokým
obsahem bílkovin i kalorii zvyšují potřebu B6 a je-li ho nedostatek, ve skutečnosti přispívají k dalšímu poškození pankreasu. Bylo prokázáno,
že poškození pankreasu nastává dříve, než se rozvinou ostatní symptomy nedostatku B6. Tlouštíci jsou náchylní k cukrovce a přebytečné
kalorie jakéhokoliv druhu zvyšují potřebu B6. Cukr také zvyšuje potřebu insulinu i B6, nerafinované uhlohydráty však tyto škodlivé účinky
nemají. Potřeba organismu po vit. B6 je i při podávání některých medikamentů, např. penicilinu. Nedostatek B6 v těle lze spolehlivě prokázat
přítomností kyseliny xanthurenové v moči. Je-li vit. B6 v dostatku, v moči se tato kyselina vůbec neobjevuje. Všichni diabetikové mají v moči
nález kyseliny xanthurenové. Když dáváme diabetikům zpočátku 50 mg, později 10 až 20 mg vit. B6 denně, v moči se přestane kyselina
xanthurenová objevovat. Dědičná náchylnost k cukrovce se dnes vysvětluje dědičně zvýšenou potřebou B6. Zvýšená hladina cholesterolu
diabetiků se vysvětluje tím, že bez vit. B6 a bez magnesia si tělo nedovede vytvářet lecithin (jenž jediný pak dovede rozpustit cholesterol na
drobounké částečky) a tím se vysvětluje, proč diabetikové mívají zvýšenou hladinu krevního tuku a cholesterolu. Kdokoliv s cukrovkou v
rodině by měl dnes denně užívat aspoň 10 mg vit. B6 a 500 mg magnesia.
Nedostatek vit. B6 může snadno vzniknout
Při začátku cukrovky bývá obvykle velká žízeň, pacient vypije spoustu vody, zvýšeným odtokem množství moče rostou ztráty vit. B6 a
magnesia. Objevuje-li se při podávání insulinu cukr v moči, opět vzniká zvýšené močení a tedy nález cukru v moči je důkazem, že pacient má
nedostatek vit. B6 a magnesia.
Důležitost dodržování lékařských rad
Množství podávaného insulinu a uhlohydrátů musí být individuálně vyváženo a lékař pacientovi předepíše dovolené množství potravin. Při
nerovnováze může vzniknout buď hypoglykémie, tzn. při přebytku insulinu slabost, nervozita, závratě, případně i bolesti hlavy, chvění rukou,
až ztráta vědomí, při čemž mluvíme o insulinovém šoku - má-li diabetik aterosklerosu, snad současně může dostat mrtvici, anebo acetonová
acidóza vznikne při nedostatku insulinu a příznaky jsou: únava, nervozita, bolesti hlavy, nevolnost, v těžkých případech až bezvědomí,
diabetické koma a případně smrt. Objektivně poznáme acetonovou acidosu čichem acetonu při výdechu pacienta. Jakákoliv změna jídelníčku
musí být předem schválena lékařem.
Zvýšení tvorby insulinu
Dle mnoha statistik se cukrovka sama vyléčila, klesly-li požadavky těla na živiny, což je vlastně totéž, jako kdyby pacient si zlepšil stravu.
Přiměřená strava podporuje přirozenou tvorbu insulinu různými způsoby. Tělo si snáze vytváří insulin při dostatku vitaminů: C, B1, B2,
kyseliny pantotenové (calcium pantothenate), B12, vysokých dávkách bílkovin, dále 300 až 600 jednotek vit. E denně, 3 polévkové lžíce
lecithinu denně spolu s vit. E, jíst se má vícekrát denně v menších dávkách.
Požadavky na živiny jsou velké
Jsou mnohem vyšší než u zdravé osoby. Insulinový šok vzniká velmi často u pacientů s nedostatkem v prvé řadě kyseliny pantotenové, v
druhé řadě při nedostatku draslíku, bílkovin, B2, vit. C, niacinamidu (vit. B3) a lecithinu. Po zvýšení příjmu těchto živin zmizí přecitlivělost na
insulin.
U diabetiků je dosti běžný nedostatek vit. A, zlepšení nastává při podávání 16 000 jednotek tohoto vitaminu. Podávání insulinu zvyšuje
požadavky na vitamíny: B1, kyseliny pantotenové a biotinu. Vit. B1 prý také pomáhá k ochraně mozku před poškozením diabetickou
acidosou. Požadavky vit. C jsou velmi vysoké a někdy je ho třeba až 4 gramy denně. Nedostatek draslíku se vyskytuje u diabetika poměrně
často a zvláště nebezpečný je při acidose. Pilulka 1 gram draslíku (chlorid draselný) často zabrání insulinovému šoku, vezmeme-li si při
prvních příznacích, vyžádejte si však svolení lékaře. V mnoha případech je výhodnější používat k solení chloridu draselného, nežli chloridu
sodného. Chloridu sodného (kuchyňské soli) místo chloridu draselného však nutno brát při prodlouženém buď stresu, nebo nedostatku
kyseliny pantotenové. Podáváme-li magnesium, stoupne nízká hladina draslíku v krvi.
Zabránění komplikacím
Strava obsahující hodně nasycených tuků je škodlivá, protože zaplňuje cévy tukovými usazeninami velmi intenzivně a vzniká řada
komplikací, zejména po 50. roce života. Naproti tomu diabetikové vegetariáni (jejich strava obsahuje přirozené B vitamíny, draslík,
magnesium, rostlinné oleje a velmi málo nasycených tuků) však aterosklerosu neznají. Diabetikové z jednoho mnišského řádu, kteří jedí
vejce, plnotučné mléko, jogurt, ale žádné maso, mají nezávisle na věku krevní cholesterol vždy pod 200 mg. Každý diabetik by měl mít
změřen cholesterol 1x za 6 měsíců. Je-li hladina vysoká, postupovat dle kapitol: V., VI., zvláště důležité jsou lecithin a vit. E, zejména je-li
nebezpečí gangrény, někdy se zabránilo amputaci podáváním 600 jednotek vit. E denně. Otylým diabetikům pomáhá zhubnutí, ale redukční
dieta musí vyhovovat požadavkům na živiny, jinak stoupne hladina krevního tuku a může způsobit i srdeční onemocnění. Nutno naplánovat
nízkokalorickou dietu a teprve potom ji přizpůsobit dávkováním insulinu. Pivovarské droždí a sojová mouka neobsahují uhlohydráty ani cukr.
Lékaři nedoporučují pití dostatek mléka v důsledku jeho cukru, ale omezení odpadá, nahradíme-li mléko jogurtem, anebo acidofilním
mlékem, protože mléčný cukr se v tomto případě působením střevních bakterií promění v mléčnou kyselinu, takže tyto potraviny můžeme
považovat z hlediska diabetika za prakticky prosté cukru. Podáváme-li lecithin, jeho kalorie nikdy nepočítáme, protože není využit ve formě
kalorií. Malá, častá jídla jsou mnohem důležitější pro diabetiky než pro nediabetiky.
Ztučnělá játra
Spolehlivě se léčí stravou zvlášť bohatou na bílkoviny (zvláště aminokyseliny obsahující síru), B-vit. a pomocí pilulek cholinu, inositolu, B12,
C, E. Retinitis (zánět sítnice) se úspěšně léčí zvýšením bílkovin, zejména tryptophanu a pilulek: kyseliny pantotenové, B6, B12, C, předejití
diabetické retinitis pomáhá také úplný antistresový program (kap. II).
Dávejte pozor na insulinovou reakci
Zlepšíte-li svou stravu, tělo si začne vyrábět insulin samo, což je totéž, jako byste si zvýšili dávku insulinu. Stále dávejte pozor na první
symptomy insulinového šoku a stále noste s sebou kostku cukru nebo cukroví a případně tabletky 1 gram chloridu draselného, není-li po
ruce, tedy čerstvé ovoce. Na nočním stolku mějte ovocnou šťávu a kdykoliv se v noci probudíte, trochu si jí vezměte, pro zabránění
insulinové reakce. Jak rychle se obnoví přirozená tvorba insulinu? V jednom případě bylo nutno přestat dávat insulin již po 10 dnech. Ve
velmi zastaralých případech však obvykle dosáhneme pouze snížení dávek insulinu a komplikací.
Malé změny mohou často přinést velká zlepšení:
19ti letý atlet dostával denně 40 jednotek insulinu a lékař mu předepsal dietu o 3000 kalorií: sušenky z obchodu, 8 krajíců chleba bílého
denně a velké množství nasycených tuků, plnotučné mléko, 3 až 5 hrudek másla 3x denně, hydrogenované arašídové máslo, slaninu, salámy
a jiná tučná jídla, masa. Nedostával žádné pilulky živin. Autorka doporučila jíst pouze: celozrnný chléb a pečivo, naprosto vyloučit všechny
hydrogenované tuky a podstatně snížit zvířecí tuky. Denně vypil 1 litr pep-upu z plnotučného mléka, vejce bud vařená nebo připravená na
oleji, denně jedl játra a několikrát týdně rybu, svůj příděl tuků doplnil modifikovaným máslem (kap. XXXII), ořechy, pšeničnými klíčky
(nejlepším zdrojem zinku, jenž je složkou insulinu), oleji nebo majonézou na salátech a vařených zeleninách a hojným množstvím majonézy
na celozrnném chlebu a sendvičích. Přesnídávka a svačina byly zdůrazněny a sestávaly z neosolených ořechů, pomerančů a pokud možno
pep-upu. Zbytek lékařské diety zůstával beze změny, 3x denně bral tyto pilulky živin: 10 mg B6, vyvážený B-komplex, dodávající celkovou
denní dávkou po 1 gram cholinu a inositolu, 100 jednotek vit. E. Pouze po snídani bral 25 000 jednotek vitamínu A a 2 500 jednotek vitamínu
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
D. Protože byl trvale pod velkým stresem, bral ještě 5x denně calcium pantothenate 100 mg a vitamin C 500 mg.
Za týden pocítil insulinovou reakci a za měsíc mu lékař přestával dávat insulin a prohlásil jeho případ za "zázračný". Pouze v případě
neobvykle těžkého stresu si bral 10 až 15 jednotek insulinu denně.
Mírný diabetes
U mírných diabetes se často předepisují antidiabetické medikamenty. Tyto poškozují často játra a nemohou ozdravit pankreas. Správná
výživa, obsahující i vyloučení alkoholu a zrnkové kávy, je podstatně účinnější. Ačkoliv diabetes je stále častější, pravděpodobně by byla velmi
vzácná, kdyby naše potraviny nebyly rafinovány.
Kapitola X.
ARTRITIDA (ARTHRITIS)
Dle statistik se poprvé u většiny pacientů vyskytla arthritis po těžkém stresu, jejich strava byla výživově nesprávná, v krvi byla velmi nízká
hladina vitaminů, zejména vit. C a kyseliny pantotenové. Podáváním pouze 25 mg kyseliny pantotenové denně nastalo zlepšení u některých
osob do dvou týdnů. U dobrovolníků byla vyvolána mírná arthritis s nedostatkem vit. B6 a po jeho podání opět zmizela. U pokusných zvířat
však byla arthritis uměle vyvolána i nedostatkem jiných živin. Lze považovat za prokázané, že arthritis vzniká při stresu, nemohou-li buď
hypofysa a nebo nadledvinky při tom již normálně pracovat. Ve stravě každého pacienta tedy musí být všechny živiny, které podporují tvorbu
kortisonu a vyhovují výživovým požadavkům stresu (kap. III). Strava musí obsahovat neobyčejně hodně bílkovin v malých, častých jídlech. V
pilulkách nutno brát calcium pantothenate, vit. B2, B6 a vit. C. Též nutno jíst nenasycené oleje. Zlepšení nastalo po několika týdnech i v
nejtěžších případech. Často jsou nutné neobyčejně vysoké dávky vit. C, jednak pro ochranu nadledvinek a jednak pro využití kortisonu, tato
ochranná potřeba vit. C stoupá se stářím. Co nejvíce bychom měli jíst denně kolik jen sneseme jater, pivovarského droždí, plnotučné sojové
mouky a vařených listových zelenin, kvůli antistresovým látkám v nich obsažených. Každý pacient má v důsledku stresu zvýšenou potřebu
naprosto všech živin, ale nikoliv kalorií.
Dieta na arthritis
Denně 1 litr pep-upu (dle receptu v kap. XXXIII.), obsahující maximální dávku 1/8 litru práškového odtučněného sušeného mléka. Bere se 6x
denně 1/6 litru, tzn. při snídani, přesnídávce, obědě, svačině, večeři a před spaním. S každou dávkou pep-upu (6x denně): 100 mg kyseliny
pantotenové a 500 mg vit. C. V případě zhoršení bolestí se dávka vit. C zdvojnásobí. Když naprosto všechny bolesti a tuhost vymizí, snížíme
dávky vit. C a kyseliny pantotenové na polovic, ale bereme je stále 6x denně, jsme-li však pod stresem zvýšíme opět na původní hodnotu.
Kromě toho nutno brát 3x denně po jídle: 2 tabletky vyvážených B vit. (viz kap. XXXIII.) a 100 jednotek vit. E, 2x denně pilulku 25000
jednotek vit. A a pilulku 2500 jednotek vit. D, po zlepšení snížit všechny pilulky na polovinu. Ke zvýšení příjmu antistresových látek, které jsou
v pivovarském droždí a v sojové mouce, denně jíst: 10 dkg čerstvých jater (jakýchkoliv) a nebo odpovídající množství sušených jater. Nebylyli ke snídani játra, jako obiloviny ke snídani se smějí použít buď pšeničné klíčky a nebo pšeničné klíčky a otruby.
Na oběd či večeři: zelenou listovou zeleninu v páře, ochucenou olejem a octem. Denně slaná jídla a nebo solené oříšky kvůli náhradě ztrát
sodíku, pokud jsou nadledvinky vyčerpány. Zakázány jsou: všechny rafinované potraviny, hydrogenované tuky, zrnková káva, alkohol. V
ostatním vyhovovala strava dle kap. XXXIII. Strava je naprosto stejná, nezávisle na tom, jde-li o revma, osteoartritidu, spondylitidu (tj. zánět
obratlů páteře) nebo jiné druhy arthritis. Kdo nemá dosti účinný zažívací systém, pravděpodobně by měl brát 3x denně kyselinu glutamovou a
zažívací enzymy - kap. XIII., při nedostatku kyseliny pantotenové je v žaludku málo kyseliny solné. Osoby těžce zmrzačené arthritidou mají
jizvové tkáně kolem kloubu, která se musí před uzdravením odstranit (kap. IV.), tudíž by měli brát denně minimálně 600 jednotek vit. E.
Když se berou medikamenty
Bereme-li kortison a nebo ACTH, nutno brát v úvahu doporučení v kapitole II. Bereme-li aspirin, nutno podstatně zvýšit dávky vit. C. Beremeli bez zvýšených dávek kyseliny pantotenové ACTH, může dojít k těžkému poškození nadledvinek.
Psychosomatická nemoc
Často je příčinou arthritis stres, způsobený dlouhotrvajícím duševním napětím. Takovým stresem může být i příliš přísná výchova dětí rodiči.
Jsou případy, kdy arthritis byla vyléčena několikaletou psychoanalýzou. Psychoanalýza v pojetí autorky vyhledává potlačení hněvu a
vzteklost a snaží se je odreagovat neškodným způsobem, např. kopáním a boxováním do polštáře.
K autorce přišla pacientka takřka chromá při chůzi a mající bolest téměř při každém pohybu. Autorka dala velký polštář do kouta místnosti a
požádala pacientku, aby do něj kopala "kvůli zlepšení krevního oběhu", učinila tak s náramnou silou, pak autorka dala polštář do křesla a
požádala pacientku, aby do něj udeřila. Pacientka do něj mlátila s neuvěřitelnou rychlostí a zuřivostí 10 min. Zapotila se a pak náhle začala
chodit i posazovat se bez nejmenších potíží - bolestí. Tři týdny jedla předepsanou dietu a pilulky a denně týrala polštář a za tři týdny byla
uzdravena. Měla 64 let a před tím léta ji lékaři léčili klasicky bez účinku a mnohdy bolestmi nemohla vůbec spát. Ovšem tak rychlé vyléčení je
velmi vzácné a někdy naopak trvá léta. Zavedením uvedené výživy jsou přinášeny velmi rychlé výsledky, zejména u dětí. Autorka uvádí, že
mezi svými pacienty s arthritis měla i 6 měsíční dítě a několik dětí ve věku 4 až 5 let. Všechny s deformacemi a všechny beze zbytku vyléčila.
Pacienti s arthritis emočního původu nevydrží při předepsané dietě déle jak 3 dny, ať jde o děti nebo dospělé osoby.
Kapitola XI.
INFEKCE
Je-li zdravé tělo napadeno choroboplodnými zárodky, přemůže je samo. Vhodná strava může značně zvýšit odolnost organismu i v tom
případě, jestli nákaze podlehlo, je-li s nápravou započato okamžitě při prvních příznacích. Proti všem druhům infekcí tělo bojuje stejně a tedy
laik může níže uvedených prostředků použít jako první pomoci, protože lékař se obyčejně volá až je nemoc pokročilejší.
Účinek stresu
Obrané schopnosti organismu jsou mobilizovány nadledvinkovým hormonem DOC, ale tento při stresu je blokován přebytkem kortisonu a tím
je vysvětleno, proč při stresu je tělo často proti infekcím bez obrany (podobně používáme-li medikamentů kortison). V tom případě musíme
začít s antistresovou stravou (kap. II), aby se zvýšila tvorba DOC. Naopak však, jestliže nadledvinky nedovedou pro vyčerpáni vytvářet
dostatek kortisonu, vznikne přebytek DOC s příznaky jako zvětšení lymfatických žláz, mandlí, zvýšení počtu bílých krvinek a zánětem v místě
infekce = červenost, otok, bolest, zvýšení teploty. K vyloučení těchto příznaků musíme podporovat tvorbu kortisonu. Je-li tedy někdo pod
stresem, ať již tvorba kortisonu je nadměrná, nebo nedostatečná, tělo je náchylné k infekcím, vyjma že strava je neobvykle vyvážená.
Dochází-li při lokalizované infekci k místním otokům, je to příznakem nedostatku aldosteronu s následnou ztrátou sodíku a je dobré vypít 1/2
lžičky kuchyňské soli s 1/2 lžičkou sody bikarbony v dosti teplé vodě. Jakmile se tímto způsobem nahradil v krvi sodík, otekliny se často
zmenšují v několika okamžicích, zacpaný nos se uvolňuje a ostatní příznaky zmizí. Krevní sodík poklesne však opět, nejíme-li často malá
množství jídla. Výše doporučené podání sodíku je současně osvědčený lidový léčebný prostředek, jako první pomoc při prvních příznacích
boleni v krku, střevní chřipky a jakéhokoliv místního zánětu s otokem.
Naběhlé lymfatické žlázy, např. pod čelistmi a za ušima, nebo zvětšené mandle, jsou příznakem nedostatku kortisonu a musíme podporovat
činnost nadledvinek. Prvním příznakem nedostatku kyseliny pantotenové je malá odolnost vůči spontánním infekcím v důsledku nedostatku
kortisonu.
Pro tvoření ochranných látek proti infekcím jsou důležité:
- kyselina pantothenová
- B6 (zvláště časté při bolení v krku)
- B1, B2, kyselina listová, biotin, niacinamid (vit. B3)
Nejvýznamnější jsou však první dvě uvedené živiny. Infekce se objeví mnohem dříve než ostatní příznaky nedostatku kyseliny pantotenové.
Při nedostatku kterékoliv z těchto živin mohou být imunizace a podávání antioxydantů bez účinku.
Vitamin C
Dle mnohých studií je vitamin C životně důležitý k překonání infekcí, ale tato znalost není u lékařů v terénu, pro jejich zaplavení reklamou
výrobců antibiotik, dostatečně známa. Jeho účinek není specifický a řada virů a bakterií, proti nimž není antibiotikum známo, je možno zničit
vitaminem C. Toxický není. Ochranná role vit. C je v těle současně na mnoha místech. Umírající pacienti, jimž nebylo možno pomoci
(encefalitida, meningitida, dětská obrna, virová pneumonie, tetanus, infekční hepatitis aj.) byli vyléčeni velkými dávkami (injekce 2 až 4 gramy
každé 2 až 4 hod.), dávkování a čas injekcí se řídil individuálním postupem nemoci. Většina pacientů nabyla vědomí rychle a během několika
hodin byli schopni pít a byli propuštěni z nemocnice do domácího ošetření do 3-4 dní (jakmile byli schopni pít vit. C, dostávali ho v tekutině a
ne v injekcích). Vit. C je účinnější dává-li se současně s menším množstvím vápníku. Potřebné množství vit. C závisí na vážnosti nemoci, ale
protože nezničené viry a bakterie se rychle rozmnožují a způsobují navrácení symptomů, je lépe brát v případě chybného dávkování raději
zbytečně více než příliš málo. Vit. C sám vyléčil dle autorky např.: infekci prostaty (během několika dnů, ačkoliv antibiotika byla týdny bez
účinku), příušnice, spalničky (u dětí během 1 dne), mononukleóza (dáván vit. C spolu s kys. pantotenovou, všechny ve velkých dávkách a v
pravidelných intervalech po 2 až 3 hod.).
Poznámka překladatelů
Dle článku v časopise "Medical Newsletter" z r. 1971, bylo pozorováno, že někteří pacienti náchylní ke dně a nebo tvorbě urátových
ledvinových kamenů, při denních dávkách 4 až 10 gramů samotného vit. C, začali tvořit urátové ledvinové kameny. Dle Paulinga v takovém
případě je pravděpodobně vhodné nepoužívat acidum ascorbicum, ale sodium ascorbitum. V kapitole o dně zase A. Davis uvádí, že pacienti
se dnou nebo urátovým typem ledvinových kamenů nemají užívat vit. C samostatně, ale jedině spolu s kyselinou pantotenovou (calcium
pantothenate), jež snižuje spotřebu vit. C a současně pomáhá chránit organismus před zvýšením hladiny kyseliny močové v krvi.
Význam bílkovin
Ochranné látky organismu k boji proti infekcím jsou z velké části tvořeny z úplných bílkovin a není-li těchto dostatek, sebevětší dávky
vitamínu nepomohou k uzdravení. Nejvíce je zapotřebí methioninu a tryptophanu (vejce, mléko). Když byla strava s nízkým obsahem bílkovin
změněna za stravu s vysokým obsahem bílkovin, tvoření protilátek stouplo za několik hodin 100x. Pro tvoření ochrany organismu se nejvíce
osvědčily: játra, pivovarské droždí a zvláště pšeničné klíčky. Vaječné žloutky, maso, mléko, plnotučná sojová mouka v tomto pořadí zvláště
zvyšovaly tvorbu bílých krvinek. Stres infekce sám zvyšuje potřebu bílkovin v těle. Tato potřeba je ještě dále vyšší při infekcích takových, jež
způsobují ztrátu krevního albuminu ve výkalech. Injekce gamaglobulinu nedají zdaleka tolik gamaglobulinu, kolik si jej tělo vytvoří samo,
může-li pacient jíst dostatek plnohodnotných bílkovin a nemá-li těžký průjem.
Vitamin A
Má význam při infekcích kůže, očních spojivek, sliznic a také je nutný ke tvoření protilátek a bílých krvinek. Dnešní průměrná strava v USA jej
má nedostatek. Pětiletá studie ukázala u 1 000 lidí, že osoby s trvalou nízkou hladinou vit. A a C v krvi podstatně častěji onemocní infekcemi.
Zvlášť vysoká potřeba vit. A je při spalničkách a při vysoké horečce. Kortison a řada medikamentů jej ničí. Nedodáme-li tělu dostatek vit. A,
můžeme očekávat, že tělo ponecháme náchylné k dalším těžším formám infekcí, např. zánět ledvin po revmatické horečce, zánět mozkových
blan po příušnicích a zánět srdeční nitroblány po onemocnění v krku. Podávání vit. A zkrátilo onemocnění spalničkami, spálou, zápalem plic,
infekcí očí, středního ucha, čelních a lícních dutin, ledvin, impetiga (nakažlivá kožní infekce), furunklů, otevřených vředů, zejména při místním
použití. Ačkoliv vit. A se dobře vstřebává při injekcích, při akutní nemoci anebo při průjmu je vhodnější přípravek rozptýlený ve vodě než
rozpuštěný v oleji. Lékaři předepisovali denně 200 000 jednotek vit. A po dobu 6 měsíců, bez známek toxicity, ale vzácně je zapotřebí denně
více než 100 000 jednotek. Bez dostatku vit. E však se v těle jakýkoliv vit. A (i z pilulek) hned zničí kyslíkem. Co se někdy jeví jako
nedostatek vit. A, může být tudíž nedostatek vit. E. 100 000 jednotek vit. A denně je žádoucí při spalničkách, akne, toxickém thyroidu a
infekcích ledvin nebo vedlejších nosních dutin. Potřeba vit. A stoupá, je-li ve stravě nedostatek bílkovin. Bereme-li lecithin spolu s vit. A,
potřeba vit. A klesne.
Kojenci by pravděpodobně neměli mít více než 10 000 jednotek vit. A denně, malé děti 20 000 jednotek vit. A denně (i v nemocech vyjma
snad spalniček). U dospělých pravděpodobně stačí po dobu rekonvalescence 25 000 jednotek vit. A denně, bere-li se spolu s lecitinem.
Zabránění acidóze
Je-li pacient tak nemocný, že nemůže jíst, rychle klesá krevní cukr a rozvíjí se acidosa (kap. IX.) s příznaky: vznětlivost, bolest hlavy, závrat,
zvracení, často zaměňované za příznaky vlastní nemoce. Lze jí předejít, jestliže ihned při vzniku infekce, každou hodinu až dvě, sníme
nějaké jídlo nebo tekutinu obsahující několik doušků ovocné štávy, vaječné mléko, mléko s medem apod. nebo škroboviny. Začalo-li již
zvracení, obvykle se okamžitě zastaví několika polévkovými lžícemi oslazené pomerančové šťávy a nebo několika čajovými lžičkami medu
každých 15 min. bez ohledu na to, i kdyby dočasné zvracení ještě trvalo. Jakmile zvracení přestane, musíme nahradit ztrátu tekutin mlékem,
šťávami a jinými tekutinami (např. jogurt), protože potřeby živin jsou veliké, nedovolíme sodovky, limonády, coca-colu apod., ani alkoholické
nápoje.
Strava při infekcích
Kromě předcházení acidóze, strava musí vyhovět požadavkům stresu a živiny musí posílit ochranné mechanismy, detoxikovat medikamenty
a eventuelně nahradit střevní bakterie (jsou-li ničeny antibiotiky branými ústně - kap. XIII.), pak je uzdravení překvapivě rychlé.
Dva případy autorky: revmatická horečka a mononukleóza: každé 2 hod. (pokud pacient bděl) půl šálku = 1/8 litru pep-upu spolu s
antistresovou formulí (kap. II) a 500 mg vit. C navíc po celý týden, kromě medikamentů od lékaře. Je-li bolení v krku takové, že nelze polykat
a nebo je-li dítě příliš malé, aby polykalo tabletky, užijeme práškové formy místo pilulek, anebo pilulky rozpustíme ve vodě (kap. XXXIII).
Potřebné množství vit. C
Závisí na těžkosti infekce a někdy jsou jej nutná obrovská množství - nedostatek poznáme krvácením dásní při kartáčování zubů, krvácením
z nosu. Pacient, jemuž měla být pro zánět žil amputována noha, sám se vyléčil vit. C, za tři týdny denní dávkou (dle Dr. Klennera) 25 gramů.
Poloviční dávka však byla bez účinku. Potřeba vit. C je nižší, je-li zároveň podána kyselina pantothenová a B6. Čím vážnější nemoc, tím větší
je potřeba vit. C a první dávka má být nejvyšší. Např. na počátku infekce vzít 2-3 gramy vit. C spolu se 100 až 300 mg kyseliny pantotenové a
10-30 miligramy B6 a potom brát půlku tohoto množství každé 2 až 3 hodiny. Je-li infekce akutní, tyto vit. by se měly dávat každé 3 hod. i po
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
dobu první noci, vždy s pep-upem. Jakmile symptomy ustoupí, dáváme menší dávky, ale při eventuální recidivě musíme dávky okamžitě
zvýšit. Antistresovou formuli (kap. II) vynecháme teprve až po úplném uzdravení.
Tento postup se autorce osvědčil při bolení v krku, zánětu slinivky břišní (pankreatitis), pásovém oparu, revmatické horečce, chřipce, infekcí
vedlejších nosních dutin, očí, uší, ledvin a jakýchkoliv infekcí dýchacích cest. Autorka neslyšela o dítěti, jemuž by musely být vyňaty mandle,
bralo-li antistresový program s přiměřenou stravou. Vyjma, že by nemoc byla velmi lehká, každý pacient má být v péči lékaře, ale vitamíny s
pep-upem se mají brát bez ohledu na medikamenty, jež lékař předepíše. Vyrážky jsou způsobeny plnidly a ne vitamíny. V tomto případě
zkuste jinou značku. Velmi vysoké dávky vit. C, zejména nalačno, mohou způsobit i průjem, který značí předávkování a v tom případě ihned
dávky snižte! Toxický však vit. C není. Autorka sama vyléčila dítě, umírající na zánět mozkových blan. Nemocnice neměla místo a autorka
podávala nemocnému za půl dne 50 gramů vit. C (zmrzlý roztok do pootevřených úst) - to je nejvyšší dávka vit. C, jež byla podána, o níž
autorka ví - a přes těžký stav, nedošlo k poškození mozku. Je-li osoba uzdravena - zdravá a není-li pod stresem, pokládá se za dostatečnou
denní dávku 75 až 300 mg vit. C (individuální potřeba je různá).
Speciální problémy při některých infekcích
Některé infekce zvyšují enormně potřebu určitých živin. Zvýšená potřeba vit. E je při a po revmatické horečce a nephritis a mnohých jiných
infekcích, protože tvoření jizvových tkání může být více nebezpečné než nemoc sama. Zvýšená potřeba vit. A je pří spalničkách a nesplnímeli ji, může dojít k trvalému poškození očí nebo ledvin. Při dětské obrně stoupá potřeba na všechny vitamíny skupiny B, a podáme-li je,
můžeme zabránit obrnám. Paradentosa - jsou potřebné všechny živiny k zastavení infekce a stavbě kostí (kap. XXVI.). Vincentova nemoc a
bolestivé vředy se obvykle léčí 3x denně 100 mg niacinamidu (vit. B3). Při jakémkoli onemocnění zažívacího ústroji je zvýšená potřeba vit. B6
a jeho nedostatek vede zejména k zubním kazům apod. Brucelóza - uvádí se vyléčení velkými dávkami magnesia a manganu. Při zvětšení
lymfatických uzlin musíme dávat kyselinu pantotenovou, B6, C, tak dlouho, až otoky zmizí. Je to příznak nedostatečné tvorby kortisonu
nadledvinkami. Trvá-li infekce dlouho, např. tuberkulóza, brucelóza (dříve nazývána též vlnitá horečka), středomořská horečka, subakutní
bakteriální endokarditida aj. - 6x denně brát: 500 mg vit. C, 50 mg kyseliny pantotenové, 2 mg B6. Je dobré vypít litr pep-upu denně, nemírníli se stres a splnit všechny požadavky živin (kapitola XXXII.). Pak je ozdravění někdy neuvěřitelně rychlé.
Některé "infekce" jsou psychosomatické
Některé nachlazení, kapáni z nosu, senná rýma, záněty vedlejších čelních a nosních dutin a otoky kolem očí jsou psychosomatického
původu a jejich příčinou je potlačená podvědomá touha plakat. V těchto případech obvykle ani nejlepší strava nezabere, jedině lze se
vyplakat. Každá živina je důležitá. Ani při boji s infekcí nezapomeňme, že organismus potřebuje naprosto všechny živiny.
Kapitola XIX.
Nemoci kůže
Při nevhodné výživě kůže má tendenci k různým abnormalitám, syntetická krása nabízená kosmetickými průmysly je ubohou náhražkou
krásy zdraví.
Olejovitá kůže a vlasy
Byly zjištěny u dobrovolníků při mírném nedostatku vit. B2. Rychlé vyléčení, 5 až 15 mg vit. B2 denně. Není známa žádná jiná příčina těchto
potíží.
Suchá kůže
Vznikla u dobrovolníků při nedostatku vit. A, B, C a nebo kyseliny linolové, tj. nenasycených olejů. Oleje kůže jsou totiž nenasycené a nejí-li
pacient rostlinné oleje, má automaticky suchou kůži. Po zavedení správné stravy nastane vyléčení obvykle jak u olejovité, tak i u suché kůže
za několik týdnů.
Náchylnost ku spálení sluncem
Vyléčení: denně 1 gram PABY a nebo mazání kůže mastí obsahující PABU. Takto lze zvýšit odolnost vůči spáleninám u náchylných osob až
100x. Bolí-li loupající se kůže, je to považováno za první stupeň k rakovině. PABA mastí také pomáháme proti stárnutí kůže a proti
spáleninám.
Svraštělá kůže
Např. na břiše po porodu a nebo po náhlém zhubnutí, při nevhodné stravě, při nedostatku bílkovin se vytvoří jizvová tkáň. která již není
pružná. Léčení: velmi hodně bílkovin, vit. E - 600 mg denně a 300 mg kyseliny pantotenové denně.
Vrásky
Předcházení a snad i odstranění: velké dávky vit. E a naprosto správná strava. Autorka se domnívá, že vit. E nám nemůže v těchto
případech pomoci, pokud není strava naprosto vyvážená.
Pigmentace kůže
Při vyčerpání nadledvinek kůže ztmavne jako bychom byli Mexičané nebo černí (Addisonova nemoc - porucha kůry nadledvin). Léčení:
několik týdnů správná strava.
Menší pigmentace, nejprve na čele, vyskytuje se v těhotenství nebo u podvyživených osob. Vyléčí se rychle prováděním antistresového
programu (kap. II.).
Pigmentace kůže, vyskytující se zejména na obnažených místech, podle povahy se vyléčí buď 5 mg kyseliny listové a nebo 100 mg
niacinamidu (vit. B3) 3x denně.
Nedostatek pigmentace
Při vitiligo některé oblasti kůže světlají, jiné tmavnou. Je to příznakem podvýživy. Vyléčení: denně buď 150 až 300 mg kyseliny pantotenové
nebo aspoň 1 gram PABY denně. Někdy mohutně pomáhá mast obsahující PABU. Zpravidla vymizí, je-li strava neobvykle bohatá na
všechny zdroje B vitaminů. Třicetiletou pacientku s těžkým vitiligem autorka vyléčila pouhým podáváním jater 10 dkg 3x denně.
Psoriasis (lupénka) a tukové nádory
Zdá se, že je zaviněna špatným využíváním tuku. Pacienti mají obvykle zvýšenou hladinu cholesterolu v kůži i v krvi a psoriasis zmizí teprve
tehdy, když se krevní cholesterol sníží na normální výši. Vyléčení do 5 měsíců u všech 254 pacientů: 4 až 8 lžic (polévkových) lecithinu
denně. Pomáhají také vit. A, B6 (dle jiných studií). Autorka předpisuje 3 polévkové lžíce lecithinu denně a všechny živiny, jež potřebují játra k
výrobě vlastního lecithinu (kap. V.).
Tukové usazeniny (na kůži nebo pod kůží).
Příčina: nedostatek lecithinu v krvi. Léčení: vit. E, lecithin, velké dávky vit. C, olej.
Bolavé rty, svislé vrásky na rtech a praskliny v koutcích úst (nebo očí, nebo pod nosem).
Léčení: kyselina linolová, kyselina listová, kyselina pantothenová, vit. B2, B6, - vyzkoušet, co z toho chybí. Bolavost a praskliny zmizí velmi
rychle, ale svislé vrásky velmi pomalu.
Vyrážky a ekzémy
Suchá, šupinovitá kůže (pityriasis) : Vyléčení: denně 1 až 3 polévkové lžíce světlicového oleje nebo jiných za studena lisovaných olejů, často
spolu s vit. B6. Výskyt je častý u uměle živených kojenců. V tom případě nutno podávat denně 1/2 čaj. lžičky nenasycených olejů.
Suchý, šupinatý, svědící ekzém: vzniká zničením biotinu orálně (ústně) podávanými antibiotiky. Vyléčeni: jíst jogurt nebo acidofilní mléko v
hojném množství.
Dermatitida (všechny záněty kůže): ekzémy na rukou, obličeji, pažích, obvykle spojené s průjmy a duševní sklíčeností. Vyléčení: 300 mg
niacinamidu (vit. B3) denně. Jiné druhy ekzémů byly vyléčeny PABOU.
Seboroická dermatitida: velice svrbějící a vytvářející voskovitou substanci, která usychá v tvrdý, žlutý strup. Vyléčení: pivovarské droždí a
nebo 15 mg vit. B2 denně. Tento ekzém se u mužů vyskytuje nejprve na kůži pokrývající varlata a šíří se kolem konečníku a stehen až na
obličej, temeno a hrudník. U žen se podobná svědící vyrážka objevuje uvnitř a okolo vagíny. Léčení jsou stejná.
Suchý, šupinatý a svědící ekzém a lupy ve vlasech: Vyléčení: vit. B-6 denně spolu s magnesiem. Účinnější je mast obsahující vitamín B6.
Šupinatý, olejovitý ekzém v očích, za ušima, kolem nosu a úst: Léčení: buď 5 mg vitamínu B6 denně a nebo mast obsahující vitamín B6.
Mast pomohla i v těch případech, kdy užíváni vitamínu B6 nepomáhalo.
Ekzém na obličeji, pažích, šupinatý, praskající a pálící jako od spálení sluncem: Léčení: 600 mg vitamínu B6 denně a 2 gramy kyseliny
pantotenové denně po 3 týdny.
Ekzémy neznámého původu: nejúspěšnější léčení velkými dávkami pivovarského droždí, jater a pšeničných klíčků.
Bradavice
Trvalé vyléčení: správná strava, 300 jednotek vitaminu E denně a první měsíc 100 000 jednotek vitamínu A denně, po měsíci 50 000
jednotek vitamínu A denně. Jiná, rychlejší možnost: vitamín E 100 jednotek tj. jednu kapsli vyprázdnit na rychloobvaz a přiložit na bradavici.
Mateřská znaménka
Odstranění není známo.
Virusová infekce kůže (karbunkly, abscesy, vředy)
Léčení: stejné jako u ostatních infekci, viz kap. XI., nutno zvýšit dávky vit. A a E přímo na postižená místa.
Herpes simplex, (vodní podlitiny na kůži), obvykle na tváři, rukách, břichu, genitáliích, rtech a ústech
Léčení: vitamín B6 a kyselina pantothenová a vitamín C spolu s pep-upem každé 3 hodiny.
Akne dospívajících
Vyléčení: správná výživa (zvláště s ohledem na stresy a infekce) se zvýšením vitamínu A: např. antistresový program, také pomáhá
pivovarské droždí, nenasycené oleje, vitamíny B, vitamín B6 denně, 300 mg kyseliny pantotenové denně. Bylo-li akne léčeno X paprsky, je
90 % pravděpodobnost rakoviny kůže. V tom případě co nejdříve po ozáření bereme hojné dávky vitamínu E k zabránění tvoření jizev a tím
předcházíme rakovině.
Akne rosacea
Někdy pomůže po 4 týdny 5 mg vitamínu B2, 3x denně.
Kožní nežity
Léčení: dostatek bílkovin (250 až 400 gramů jsou nutná při proleženinách) a 5 mg vitamínu B2, 3x denně.
Křečové žíly - vředy křečových žil a také jiné vředy kůže
Léčení: 400 mg vitamínu E denně, nebo mast s vitamínem E místně, nebo propíchnout kapsli vitamínu E a obsah vytlačit na postižené místo.
Dále jsou nutná velká množství vitamínu C a kyseliny pantotenové. Rovněž každá z ostatních živin musí být v dostatku.
Houby a plísně
Nejčastější místa: prsty, pod nehty, okolo nebo na genitáliích a konečníku, prsty na nohou (atletická noha), kdekoliv na těle se může objevit
kroužkový lišej. Svědění kolem konečníku bývá způsobeno ústně podávanými antibiotiky a vyléčí se B vitamíny s velkým množstvím jogurtu
nebo acidofilního mléka nebo kultury. Příklad vyléčení atletické nohy za týden: denně játra, pšeničné klíčky, jogurt a 3 lžíce pivovarského
droždí. Při nesprávné stravě však nutno brát velké dávky vitamínů B po dlouhou dobu, než některé plísně, jako např. kolem nehtů, se vyléčí.
Pokousání, uštknutí, otravy
Dr. R. Klenner úspěšně léčí pokousání černým vdovím pavoukem a uštknutí chřestýšem 4 gramy vitamínu C, trvale každé 4 hod. spolu s
malým množstvím calcium glukonate. Vyléčil tak všechny své pacienty bez následků. Mnoho osob je velice alergických vůči pokousání
jakéhokoliv druhu a více jich ročně zemře od štípnutí včelou než jedovatým hmyzem. Osoby, jež vědí o své alergii tohoto druhu, by stále měly
nosit s sebou buď antistresovou formuli, nebo vitamín C (500 mg tabletky) a jakmile jsou bodnuti, vzít si ihned velká množství a další dávky
často potom. Calcium s velkými dávkami vitamínu C, pomáhá ulevit při otravě duběnkami, břečťanem a jakékoliv alergii, která se projevuje
kožní vyrážkou (kap. XV.). Pravděpodobně všechen jed ze všech druhů pokousání a uštknutí hmyzem či zvířaty se dá detoxikovat, vezmou-li
se dodatečně velké dávky vitamínu C. Ovšem kyselina pantothenová se má okamžitě zvýšit a lokální aplikace vitamínu E (nebo vitamínu E v
masti) často sníží bolestivost. Je-li život v sázce, vitamín C a kyselina pantothenová by se měly podat v injekci.
Nehty jsou stavěny z bílkovin
Třepící se nehty, lámající se nebo neobyčejně tenké, či příliš pomalu rostoucí, jsou zaviněny buď nedostatkem bílkovin nebo vitamínu A.
Mnohé medikamenty zastavují růst nehtů a dle toho se usuzuje na jejich jedovatost. Příčné pruhy se tvoří po dobu menstruace a podélné
pruhy při chudokrevnosti. Jsou-li nehty v jakémkoliv směru nenormální, značně zvyšme jak vitamín A, tak bílkoviny. Z jednotlivých
aminokyselin nejvíce podporují růst nehtů ty, jež obsahují síru (např. ve vaječném žloutku). Ani želatina ani calcium nehtům nepomáhají.
Záněty kolem a pod nehty prstů jsou virové infekce (kap. XXI). Často mrtvá kůžička okolo nehtů obvykle představuje buď nedostatek vitamínu
C nebo bílkovin nebo kyseliny listové. Abnormality nehtů jsou vždy znakem, že výživa není přiměřená.
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
Problémy vlasů
I pouze částečný nedostatek takřka každé živiny vede k vypadávání vlasů. K nápravě tedy musí být výživa správná ve všech směrech. Muži,
kteří brzy olysí, mají pravděpodobně zvýšenou potřebu vitamínu B6, kyseliny listové, biotinu, inositolu, magnesia.
Obvyklé zastavení vypadávání vlasů u mužů.
Zvýšená dávka bílkovin - zvláště jater, pivovarského droždí, pšeničných klíčků, spolu s čajovou lžičkou inositolu denně.
Vlasy též vypadávají po dobu stresů. V tom případě se osvědčil antistresový program, dostatek spánku, 1/2 čajové lžičky inositolu denně,
0,05 mg biotinu, 5 mg kys. listové, 300 mg PABY. Takto se autorka po stresu sama vyléčila z vypadávání vlasů. Vypadávání vlasů, suchá
kůže a lámavé nehty, jsou často příznakem nedostatečné činnosti štítné žlázy. V tom případě postupujeme podle kapitoly XXVIII (část "Nízký
basální metabolismus"), ale někdy už došlo k nenapravitelné škodě a je nutno podávat thyroidní medikamenty.
Šedivění vlasů může být zaviněno nedostatkem PABY, mědi, kyseliny listové, kyseliny pantotenové. V některých případech k nápravě stačilo
jíst jogurt, játra, pivovarské droždí a pšeničné klíčky. Osoby, které braly pilulky - dávkování: 300 mg PABY a 5 mg kyseliny listové a 300 mg
kyseliny pantotenové denně spolu s přirozeným zdrojem vitamínů B. Obvykle zabránili šedivění vlasů a často jim vrátili původní barvu.
Špatná a správná výživa se zřetelně projevuje na vzhledu a stavu naší pleti, vlasů, nehtů. Syntetická krása, nabízená reklamou kosmetického
průmyslu, je ubohou náhražkou krásy přirozeného zdraví.
Kapitola XIII.
POTÍŽE ZAŽÍVACÍHO ÚSTROJÍ
Bez správného trávení a zažívání není plného užitku ze správné stravy. Je-li zažívací ústroji v pořádku, není těžko stravitelných potravin.
Nesprávná strava způsobuje špatné trávení a zažívání.
Páchnoucí dech
Příčinou bývají nemocné dásně nebo mandle, ale častěji hnilobné bakterie, živící se naší nestrávenou stravou a tvoří ošklivě páchnoucí
plyny, které vycházejí při výdechu. Přispívá k tomu jakýkoliv nedostatek živin, jenž zhoršuje zažívání. Příčinou páchnoucího dechu může být
nedostatek vitaminu B6. Je-li současně velmi páchnoucí stolice, náprava je jedením jogurtu nebo acidofilního mléka, či této kultury (zničí
hnilobné bakterie ve střevě).
Bolavý jazyk a ústa
Normální jazyk je stejnoměrně červené barvy, hladký, avšak nikoliv lesklý a bez prasklin, štěrbin a zoubkování. Nenormální jazyk je
způsoben nedostatkem některých B vitaminů. Prodloužený nedostatek B vitaminů způsobuje žlábky a rýhy na něm, tzv. geografický jazyk.
Purpurový nebo karmínový jazyk obvykle značí nedostatek B2, hladký a lesklý je způsoben buď nedostatkem B12 nebo kys. listové, brilantně
červený je při nedostatku niacinamidu (vit. B3), zvětšený a hovězí jazyk je při převažujícím nedostatku kys. pantotenové. Je-li na něm povlak,
jde o hnilobné bakterie, jež přejdou ze střev do úst (náprava viz výše). Pálení v ústech může být příznakem nedostatku vitamínu B6. Při
těžkém nedostatku kys. listové jsou vředovité rty, bolavá ústa, hrdlo a zanícený jícen. Nedostatek niacinamidu (vit. B3) vede k zánětům
dásní, jazyka, hrdla, jícnu. Nedostatek vitaminu C zaviňuje dásně oteklé, měkké i snadno krvácivé. Nedostatek buď vitaminu C nebo
niacinamidu (vit. B3) vede ke vředům v ústech. Tyto nedostatky překáží užívání umělého chrupu a nervozita vznikající z nedostatečného
příjmu kalcia nebo magnesia, může učinit užívání umělého chrupu utrpením. Takovéto nepohodlí může vést ještě k horší výživě. Neviňme
dentistu, ale zlepšeme svoji stravu.
Nevolnost a zvracení
Zvracení může být příznakem stravy a jídla, zánětu slepého střeva, počátku mnoha nemocí nebo hypoglykémie, je-li trvalé nebo zvlášť
prudké, poraďte se okamžitě s lékařem. Nevolnost i zvracení také vzniká při nedostatku magnesia nebo vitamínu B6 (v posledním případě
bývá i pálení, bolavost a křeče v žaludku a velké množství větrů ústy i konečníkem). Vitamin B6 léčí těhotenské zvracení i mořskou nemoc a
nemoc z ozáření. Zvracení nemluvňat lze vyléčit buď 1/4 čajové lžičky oxidu hořečnatého denně, nebo 2 až 3 lžičkami pivovarského droždí
do kojenecké výživy nebo do vody na pití, nebo podáváním pšeničných klíčků jako obiloviny. Tak lze zastavit někdy v několika hodinách i
pylorostenózu (průchod potravy ze žaludku do tenkého střeva je zablokován zúžením svalového prstence a dochází ke zvracení).
Potřeba kyseliny solné
Její nedostatek zhoršuje zažívání bílkovin, vstřebávání C vitaminu, ničí B vitamíny a zabraňuje vstřebávání minerálů tak, že může vzniknout
chudokrevnost, ani vápník se nemůže vstřebat. Nedostatek kyseliny solné v žaludku může vzniknout z nedostatku bílkovin, vitaminů: A, B1,
B2, kys. pantotenové, niacinamidu (vit. B3), cholinu a jiných B vitaminů a její nedostatek je obvykle spojen s nedostatkem zažívacích enzymů
a pohybu žaludku, nutných k tomu, aby se obsah žaludku promíchával. Při nedostatku kyseliny solné v žaludku můžeme užívat buď 10%
roztok kyseliny solné (čajová lžička = 4-5 pilulkám, do 1/2 sklenice podmáslí 3x denně při jídle, musí se však pít slámkou a ústa okamžitě
vypláchnout, aby nedošlo k poškození zubní skloviny), nebo pohodlněji tabletky glutamic hydrochlorid acid (někdy nutno brát až 5 pilulek 3x
denně). Je-li však strava správná, správné množství kyseliny solné se v žaludku obvykle tvoří po 3 nebo 4 týdnech a potom ji nepotřebujeme
užívat, ani zažívací enzymy.
Význam žluče
Viz kapitolu XVII. Má význam pro kohokoliv trpícího zažívacími potížemi nebo špatným vstřebáváním.
Tvoření enzymů
Zažívací enzymy jsou nutné k přeměně bílkovin v aminokyseliny, škroby a vyšší cukry v jednoduché cukry a tuků v mastné kyseliny a
glycerol. Tyto pochody musí skončit než se živiny vstřebají do krve, jinak způsobuji alergie (kap. XV). Zažívací enzymy jsou tvořeny v
žaludku, dvanácterníku, pankreasu v hojném množství, ale při různých nedostatcích živin se jejich tvoření sníží nebo zamezí. Pak jídla nelze
účinně strávit a tvoří se mnoho plynů z nestrávené potravy (působením baktérií, živícími se nestrávenou potravou). Např. suché fazole,
proslulé tvořením větrů (plynů), deaktivují trypsin (enzym trávící bílkoviny), enzymy, které štěpí tuky jsou nezbytné nejen pro trávení tuků, ale
také pro absorpci karotenu a vitaminů A, D, E, K. Zabraňují-li vám zažívací potíže jíst správnou stravu, dočasně jezme enzymové tablety,
obsahující i žluč, jejich počet je závislý na množství tvořícího se plynu a zjistíme, že postupně můžeme jejich množství snižovat, přestanou-li
se tvořit plyny a obvykle do měsíce je už úplně vynechat při správné stravě.
Pohyblivost střev
Bez ní by strava nemohla být promíšena se zažívacími šťávami, enzymy, žlučí a strávena. Nedostatek draslíku vede k zeslabení až
vynechání těchto pohybů (nastává po operacích a po jedení velmi rafinovaných nebo příliš slaných potravin), obvykle bývají velmi bolestivé
větry a zácpa. Nedostatek draslíku bývá i příčinou kojenecké koliky (1 gram draslíku injekčně u kojenců ji odstraní). Kyselina pantothenová
přidaná ke kojenecké výživě nebo v pitné vodě je však pravděpodobně stejně účinná. Celkem zdravé osoby mohou získat dostatek draslíku
jedením ovoce a zeleniny, brambor a luštěnin, zvláště vařené zelené listové zeleniny a vynecháním rafinovaných potravin. Též lze do
solniček namíchat na polovinu KCL (draslík) a NaCl (kuchyňská sůl). Těžce nemocní dospělí mají mnohdy zvýšenou potřebu draslíku.
Pohyby se též zeslabují nebo stávají nulovými, při nedostatku bílkovin, vitamínu B1, kyseliny pantotenové a jiných B vitaminů. Dodání
chybějící živiny obvykle obnoví pohyby do dvou dnů. "Relaxující" medikamenty zeslabují pohyby střev rovněž a zvyšují bolestivost větrů.
Střevní bakterie
Vitamin K a zřejmě všechny B vitamíny lze syntetizovat činností určitých střevních bakterií, obsažených v jogurtu nebo v acidofilním mléce
(nebo v ještě větší koncentraci v čisté acidofilní kultuře). Jíme-li denně jakýkoliv z těchto výrobků, zničíme tím hnilobné bakterie. Žádoucí
bakterie potřebují k životu mléčný cukr, jinak uhynou do 5 dnů. Mají-li ho ve střevě dostatek, mohou žít týdny a měsíce poté, co jsme přestali
jíst jogurt (nebo jeho ekvivalent). Výborným zdrojem mléčného cukru je práškové mléko. Jestliže nepijeme mléko, užívejme s každou
polévkovou lžící acidofilní kultury čajovou lžičku laktózy (mléčný cukr). Antibiotika užívaná ústy zabíjejí střevní bakterie a tím zapřičiňují těžký
nedostatek vitaminů K (s častým příznakem vnitřního krvácení), nedostatek kyseliny listové a mnoho jiných B vitamínů. Některé osoby, jimž
chyběl ve stravě vitamín B2 nebo jiný B vitamin, neprojevily příznaky jejich nedostatku tak dlouho, pokud se jim nepodala orálně (ústně)
antibiotika. Často se močí vylučuje 10x více B vitaminů než se přijme potravou. Růst těchto hodnotných bakterií také závisí na všeobecné
úpravě stravy. Škrob nebo pektin je také živí, ale med nebo cukr je ničí. Vitamin C podporuje jejích růst. Jestliže strava podporuje růst
střevních bakterií, živočichové zůstali zdraví a tkáně měly vysokou hladinu B vitaminů, i když žádný neměli ve stravě. Mrkev, kapusta a
ostatní zeleniny, obsahující celulózu (fibr), zřetelně zvyšují růst těchto bakterií a množství B vitaminů, hlavně kyseliny pantotenové.
Neobsahovala-li strava fibr (dřeň), zlepšení nastalo v tom případě, když se do ni zamíchal filtrační papír. Tyto nálezy částečně vysvětlují, proč
vegetariáni mají vzácně srdeční mrtvice, vysoký krevní tlak, zažívací potíže, zácpu aj., běžné u nevegetariánů.
Když dovolíme růst hnilobných bakterií, vyrábějí histamin (který způsobuje alergie, kap. XV) a čpavek (dráždí střevní sliznice, přechází do
krve a způsobuje nevolnosti zvracení, sníženou chuť k jídlu a jiné známky toxicity). Protože jogurt a acidofilní mléko ničí hnilobné bakterie,
měli bychom je jíst při nemocech. Někteří lidé jsou nositeli bakterií, jejichž enzymy ničí vitamín B1. Tyto bakterie bývají i v syrových rybách a
škeblích. Příznakem bývá i zácpa. Vyléčení: jogurtem nebo acidofilní kulturou.
Jídlo je bez viny
Při zažívacích potížích není takřka nikdy vinna určitá strava, ale zažívací proces. Braní alkalizujících prostředků včetně zažívací sody,
neutralizující cennou žaludeční kyselinu, narušují trávení, snižují vstřebávání minerálů a ničí vitamíny, až mohou poškodit i ledviny.
Překyselený žaludek je obvykle výsledkem hltání při jídle nebo jedení ve stavu vyčerpanosti nebo při citovém rozrušení, nebo rozpínajícího
se spolykaného vzduchu při jídle. Obvykle pomůže jist pomalu pouze malá, častá jídla, zabránit polykání vzduchu dočasným pitím studených
nápojů slámkou. Při vyčerpáni nebo emočním vyrušení vůbec nejíst, hledat symbolické smysly jídel, dostatečně si odpočinout a zlepšit svoji
výživu. Nenastane-li zlepšení ani potom, požádejte svého lékaře o úplné tělesné vyšetření.
Nafouklost a bolestivé větry
Buď jde o spolykaný vzduch (bez zápachu) anebo o činnost hnilobných bakterií, živících se nestráveným jídlem (zápach). Stolice zdravé
osoby nezapáchá. Příčinou může být také snědení příliš mnoha jídel najednou, protože zažívací enzymy jsou přetíženy. Na neštěstí, není-li
zažívání v pořádku, takže hodně jídla zůstává nestráveno a zlepšíme-li svou stravu, zlepšíme i potravu pro hnilobné bakterie a máme více
větrů. V tom případě jezme menší množství s dočasnými přídavky enzymů, žluči a kyseliny solné. Někdy je příčina těchto potíží psychická,
souvisí s nedostatkem lásky, zejména v ranném dětství.
Zácpa = příliš tuhá stolice
Léčení: zvýšením užití ovoce a zeleniny, přirozených zdrojů B vitaminů (zvláště vitamínu B1 a kyseliny pantotenové), jogurtu nebo
acidofilního mléka či kultury. Acidofilní kultura s mléčným cukrem projímá. To vše za účelem zvýšené pohyblivosti svalů střev, jejichž
nedostatečná činnost způsobuje přílišné vstřebávání vody ze střev. Nedostatečný přítok žluči způsobuje často také zácpu, musíme zvýšit
tvorbu žluče (kap. XVII). Dočasně lze ulevit lecitinem, oleji, žlučovými tabletami.
Spastická zácpa
Vzniká při nedostatku kalcia, magnesia, draslíku nebo vitamínu B6. Zácpa sama ještě moc škodlivá není, mnohem více ublíží užívání laxativ,
protože poškozují střevní sliznice a narušují zažívání. Užívání minerálních olejů jako projímadel tak poškozuje zdraví, že již před 20 lety
"American Assotiation" varovala lékaře před jejich předepisováním. Mnohdy i zácpa může být psychického původu, např. je buď příznakem
sexuální frigidity nebo úzkosti z manželského styku.
Hemoroidy
Léčení: vyrovnaná strava doplněná 3x denně 10 mg vitamínu B6. V případě, že by se vyoperovaly, nutně brát vitamin E po operaci pro
zabránění tvoření jizvové tkáně (kap. IV), jejíž nepružnost by činila potíže při defekaci.
Poznámky překladatelů: Autorka se zabývá nemocemi jen potud, pokud mohou být zaviněny nedostatkem živin, ostatními případy se
nezabývá, neboť patří do všeobecného lékařství, které ona pouze doplňuje. Lékaři zdůrazňují, že nejčastější příčinou hemeroidů je, že
pacient při defekaci stahuje břišní svaly a tlačí jimi, aby domněle usnadnil odchod stolice, zatímco odchod stolice se má dít naprosto
samovolně a automaticky, bez jakéhokoliv úsilí.
(Převzato z knihy "Medical Messiah", vydané nakladatelstvím Consumer reporte, Mount Vernou, N. Yo 10550 USA).
Průjem
Hlavním problémem při průjmu je, že strava odchází z těla tak rychle, že se využije jen málo živin. Jeho příčinou mohou být zrovna tak příčiny
duševní jako nedostatek určitých živin, nejčastěji niacinamidu (vit. B3) (autorka vyléčila tucty pacientů, mnozí z nich měli průjem po léta, do
dvou dnů podáváním přirozených zdrojů B-vitaminu a 100 mg niacinamidu (vit. B3) 3x denně), jinak také nedostatkem kyseliny listové,
vitamínu B6, magnesia (zejména u uměle živených kojenců, u nichž vzniká nedostatek kalcia). Vyléčení: přidáním 1/4 lžičky magnesia oxide
do láhve s mlékem denně. Vyléčí se rychle podáváním chybějících živin v pilulkách. Důsledkem trvalých průjmů bývá nedostatek takřka
každé živiny, zejména: draslíku, magnesia, nutno dávat v pilulkách. Příznaky viz kniha A. Davis, kap. Magnesium a Draslík. Strava při těžkém
průjmu by měla být neobyčejně dostatečná. Mnohem více živin se vstřebá, jí-li se větší množství jídel a častěji, i když se tím dočasně průjem
zhorší. Strava nemusí být ani hustá, ani řídká, ale musí mít hodně vitaminů, minerálů, olejů, bílkovin (oleje zpomalují průchod stravy
zažívacími orgány), míní se jen oleje nenasycené, protože nasycené tuky se při průjmech naprosto nestráví.
Jak začít
Uzdravení z jakékoliv nemoci nemůže být rychlé, nejsou-li účinné jak trávení, tak vstřebávání. V prvé řadě spoléhejme na vitaminové
minerálové pilulky, protože nepotřebují žádného trávení a na jogurt nebo acidofilní mléko, jež jsou již předem z větší části stráveny. Dočasně
užívejme zažívací enzymy se žlučí, kyselinou solnou a lecitinem a množství zvyšme při znatelném nafouknutí. Tvoření plynů totiž značí, že
živíme více hnilobné bakterie než vlastní tělo. Jakmile může být jedena úplně vyvážená potrava bez obtíží, trávení i zažívání se obvykle
dostane do pořádku do měsíce.
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
Kapitola XIV.
NEMOCE ZAŽÍVACÍHO TRAKTU
Gastritis (zánět žaludku).
Je vyvolán takřka jakýmkoliv druhem stresu včetně hněvu, úzkosti a podobných emocí, plísněmi, alkáliemi, jedy, žíravinami nebo
nedostatkem jakékoliv živiny (kap. VIII). Potraviny samy nemají na vznik nemoci vliv. Je nutná antistresová strava, má se brát spolu s pepupem každé 3 hodiny až do uzdravení. S ohledem na to, že na stěnách žaludku se mohou tvořit abscesy, je vhodné brát pilulky vitaminu A, E
a lecithin.
Colitis (zánět tlustého střeva), Enteritis (zánět tenkého střeva), Ileitis (zánět ilea) (ileum je dolní část tenkého střeva)
Při těchto nemocech mohou být těžké průjmy, na střevních stěnách se mohou tvořit vředy, jež občas krvácejí. Psychoterapie se osvědčila
více než léčení dietami nebo medikamenty, ale nezabrala ve všech případech. Není-li odborník na psychoterapii, pokusme se najít
sympatické ucho, snad kněze, sociální pracovnici nebo chápajícího přítele. Dovolme slzám téci bez omezení a použijme prostředků k
neškodnému odreagování napětí (např. boxovat nebo kopat do polštáře). Je-li příčinou colitis pocit jako hněv, vztek, zášť, nemůžeme čekat
dobré výsledky, pokud se tato emoce nevyřeší. Nejčastěji tu jde o problémy bydlení, manželské, sexuální, dětí, finanční, společenského
stavu atd. Čím je průjem těžší, tím více by se mělo jíst a jídlo by mělo mít větší obsah tuku. Když pacientům s colitis dávali každé 2 hod. 1/4
litru obohaceného mléka (3 600 kalorií denně) a přidali pilulky vitaminů, mnohem rychleji se uzdravovali než podobní pacienti, jimž bylo
dáváno menší množství jídla. Cítili se silnějšími a měli méně tekutých stolic. Živiny, které nutno zdůrazňovat, jsou protistresové (kap. II) a
protiprůjmové (kap. XIII.).
Strava má dočasně obsahovat 4 až 6 lžic oleje (dávkování vitamínu E, zejména při použití olejů - viz 1. kniha Davis, kap. vitamin E a tuky),
protože udržuje jídlo v žaludku a dobře se vstřebává. Má mít hodně vitaminu B6, kyseliny listové, niacinamidu (vit. B3) a bílkovin (včetně
vajec nebo žloutků a všech sýrů, vyjma tavených). V těžkých případech možno brát antistresovou formuli každé 2 hod. se 1/4 litrem pep-upu
(viz kap. XXXIII), do něhož se přidaly pro zvýšení kalorií i chutě neředěné ovocné šťávy nebo ovoce. Neobyčejně důležité jsou zažívací
enzymy a lecithin, přídavek kys. solné není obvykle třeba. Při nízkém krevním tlaku jezme dočasně více slaná jídla nebo 1x až 2x denně půl
čajové lžičky soli ve vodě. Je-li krevní tlak zvýšený, používejme místo kuchyňské soli chloridu draselného. Kyseliny listové nutno brát denně 5
mg nebo aspoň jíst denně játra. Brát nutno denně pilulky hořčíku, všech vitaminů, zejména A, C, E, B. Tekutá strava není nutná, všechna
oblíbená zdravá jídla jsou dovolena. Ještě velmi dlouho po uzdravení nutno jíst stravu s vysokým obsahem bílkovin a značnými dávkami
vitaminu E v pilulkách.
Sprue (tropická nemoc - hnisání úst a jícnu)
Je zaviněna nedostatkem kyseliny listové. Lze ji léčit injekcemi 25 mikrogramů kys. listové, ale podávání kys. listové ústy nepomůže dříve
než podáme několik injekcí. Strava má napravovat vícenásobné nedostatky živin, zaviněné průjmy. Není nutno omezovat tuky ani trvat na
tekuté stravě, oleje jsou o něco vhodnější než tuhé tuky. Vhodné jsou 2 pol. lžíce lecithinu denně. Pacienti se zlepšili bez kys. listové také
podáváním kortisonu nebo ACTH, Proto bychom měli dodržovat antistresový program (kap. II), abychom podnítili přirozenou tvorbu těchto
hormonů. Strava můře být podobná jako při colitis až do úplného uzdravení. Na rozdíl od ní však obvykle není zapotřebí ani enzymů ani
kyseliny solné ani žluče.
Celiakie
Zdá se, že příčinou je buď potíž při zažíváni glutenu nebo nedostatek vitamínu B6. Obvykle se používají diety prosté glutenu, tj. naprosté
vyloučení v prvé řadě pšenice, v druhé řadě žita, ječmenu, ovsa, krup, krupice a výrobků z nich, ze stravy. Strava smí obsahovat oleje, avšak
tuhé tuky nejsou vhodné. Vhodné je podávat spolu s olejem i lecithin. Děti by pravděpodobně měly dostávat aspoň 5 mg a dospělí 30 mg
vitaminu B6, nutno dbát také na dostatek magnesia. Strava musí být prosta nejen glutenu, ale také neobyčejně bohatá na všechny živiny.
Vyskytuje se často u uměle živených kojenců, ale nikdy u kojených, ledaže by byli později uměle živeni. Autorka měla výborné výsledky u
dětí, když denně jedly pšeničné klíčky, játra nebo pivovarské droždí, práškové zažívací enzymy, které byly přimíchány do všech potravin
bezprostředně před jedením. Strava byla neobyčejně bohatá na každou živinu.
Améba (červi a ostatní parazité)
Lze je nabýt medikamenty, nezlepší-li se však strava, snadno dojde k nové nákaze. Nevhodné jsou rafinované potraviny, zejména sladkosti.
Jogurt se zdá vhodným. Důležité je udržovat správné žaludeční kyseliny (kap. XIII), protože ničí mnohé snědené parazity.
Divertikulóza (zánětlivé onemocnění střev)
Příčinou jsou obvykle emoční potíže. Vhodné je jíst jogurt nebo acidofilní mléko či kulturu. Strava má obsahovat dostatek celulosy, např.
nerafinované uhlohydráty. Rafinované potraviny autorka zakazuje. Strava má zlepšit zažívání, snížit tvorbu plynů, dávat relaxaci (kap. XXII),
tvořit zdravé střevní stěny a splnit požadavky stresu a podporovat růst hodnotných střevních bakterií. Léčebný účinek je pak rychlý. V případě
zánětu použijeme antistresový program.
Pankreatitida (zánět slinivky břišní).
Není nutné omezení tuku ani jiných zdravých potravin, avšak hojně podáváme oleje a lecithin, dočasně vynechejme tuhé tuky, spolu s
jakýmkoliv jídlem podávejme enzymy a objeví-li se plynatost, okamžité zvýšíme množství enzymů. Po několik prvních dnů nutno brát každé 3
hod. antistresovou formuli spolu s pep-upem. Alespoň 60 mg vitamínu B6 a 300 jednotek vitamínu E denně. Vhodný je jogurt nebo acidofilní
mléko. Velmi vyváženou stravu nutno dodržovat několik měsíců.
Změna zdůraznění
V minulosti se u těchto nemocí zdůrazňovala tekutá strava, ale to je zcela zbytečné. Nejdůležitější je obdržet co nejvíce živin a zajistit, aby se
mohly vstřebat. Tak lze uzdravení neobyčejně urychlit. U všech těchto nemocí je zhoršeno zažívání a tím se neobyčejně ztěžuje úkol sestavit
co nejúčinněji jídelníček. Požívání rafinovaných potravin zde škodí ještě více než u jiných chorob.
Kapitola XV.
ALERGIE JSOU NEMOCI STRESU
Alergie vznikají, když cizí látky, obvykle bílkoviny vniknou v nepatrném množství do krve, ať již injekcí, kůží, sliznicemi či ze zažívacího traktu.
Reakce na tyto alergeny se může projevit vyrážkou nebo ekzémem, sennou rýmou, astmatem, bolestmi hlavy, tekoucím nebo ucpaným
nosem, zánětem čelních dutin, zažívacími potížemi. Zdravá individua snášejí tyto alergeny bez reakcí. Musíme tedy vybudovat zdraví a ne se
pouze systematicky alergenům vyhýbat.
Alergie a stres
Alergické symptomy jsou často reakcí těla na stres. Tím se vysvětluje, proč dočasně lze alergie léčit podáváním ACTH a kortisonem.
Stresy jsou např. nevhodná strava, citové rozruchy, emoční potíže, nedostatek spánku, infekce, léčiva. Obvykle se vyskytují dříve než alergie
a teprve dodatečný stres toxického alergenu nakonec přidá poslední polínko, takže alergie propukne. U alergických osob je vždy nalezen
nedostatek všech živin, vyjma uhlohydrátů. Často alergie, zejména u dětí, vymizely pouhou úpravou stravy tak, aby chybějící živiny byly
dodány (např. denně játra ve stravě). Např. 32 alergických dětí se do dvou měsíců naprosto vyléčilo touto stravou: bílkoviny denně,
nenasycené tuky, žádné rafinované uhlohydráty, 600mg vitaminu C, 20 000 jednotek vitaminu A, 600 jednotek vitamínu E, D, mírná dávka
vitamínu B v pilulkách denně.
Kyselina pantothenová (kalcium pantothenate)
U zvířat byly nejtěžší alergie vyvolány nedostatkem kyseliny pantotenové. Nedostatek žádné jiné živiny neměl tak těžké následky alergie.
U lidí jsou alergie a symptomy nedostatku kys. pantotenové vždy shodné: únava, netečnost, nechutenství, zažívací poruchy, bolesti hlavy,
vznětlivost, nervozita, duševní deprese, hádavost, zvýšená potřeba spánku, opakující se infekce dýchacích cest, neobvykle velké množství
eosinofilů ( bílých krvinek ) v krvi a lymfě. Často stačí k úpravě jen podání kyseliny pantotenové. Je pravděpodobné, že alergikové mají
zvýšenou potřebu tohoto vitaminu - někdy až mezi 40 až 200 mg denně. Musíme si ještě uvědomit, že k výrobě hypofýzy a nadledvinek (kap.
II) je nutno více živin. Nadledvinky poškozené nedostatkem kyseliny pantotenové se uzdraví až po několika týdnech zlepšené výživy.
Účinné trávení
Alergie na jídlo nemohou vzniknout, je-li jídlo úplně stráveno - jednoduché cukry, aminokyseliny, mastné kyseliny, glycerin - produkty
normálního trávení, nejsou nikdy toxickými. Jako cizí látka působí pouze nedokonale strávené jídlo - což muže být zaviněno jak citovým
rozruchem, tak mnohými formami podvýživy, které zabraňují řádnému trávení. Musíme se tedy snažit i o dodání B6, C, kys. pantotenové a o
snížení těch druhů střevních bakterií, jež jsou škodlivé.
Poškození jater
Poškozená játra nedovedou zneškodnit histamin (jenž vzniká při stresu, rozrušení, přílišné zimy nebo horka nebo přílišného slunění).
Podávání antihistaminových medikamentů se neosvědčilo, osvědčuje se jaterní dieta dle kap. XVI.
Jak alergeny vstupují do buněk
Zdravé buňky nedovolují vstup alergenům. Nedostatek téměř každé živiny však zaviňuje ztrátu této odolnosti. Zejména nedostatek bílkovin,
vitaminu C, E, nenasycených tuků a vitamínu A.
Vitamin C
V krvi alergiků je neobyčejně málo vitaminu C. Při záchvatu astma přestal do hodiny, dávalo-li se 300 mg vitaminu C každých 15 minut.
Dalším záchvatům se předcházelo braním 1 500 mg vitaminu C denně. Alergiím na řadu medikamentů lze zabránit, bereme-li buď současně
s lékem nebo 2 hodiny před jeho podáním vitamin C v celkové dávce 300 až 700 mg denně. Vitamin C by se měl brát zároveň při podání
jakéhokoliv léku. Každá alergická osoba si má všímat příznaků nedostatku vitaminu C a brát jej takové dávky, aby se příznaky jeho
nedostatku (krvácení z dásní, nosu, modřiny) neobjevily a je lépe brát jej více než méně.
Sůl
Trvá-li stres tak dlouho, že vznikne alergie v důsledku vyčerpání nadledvinek (jež vyrábějí příliš málo kortisonu), mnoho soli se ztrácí močí a
voda z buněk odtéká do zanícených tkání očí, nosních sliznic, střevního traktu, mozku, dělá alergické bolesti hlavy a způsobuje otoky. Často
nastane takřka okamžitá úleva, podáme-li v trošce vody 1/2 lžičky kuchyňské soli a 1/2 lžičky sody bikarbony. Při eventuálním zhoršení
příznaku lze dávku znovu opakovat. Jde-li o záchvat astmatu, nutno ještě sníst nějaké jídlo obsahující med, cukr nebo pomerančovou šťávu
apod. Kdybychom však užívali ACTH nebo kortison, naprosto nesmíme tuto dávku soli brát, protože tyto léky samy udržují sodík v těle.
Alergie z emočních problémů
Některé alergie vznikají jako podvědomá reakce na citový vzruch zejména objeví-li se ráno po probuzení (neboť podvědomí působí nejvíc ve
spánku.), otoky kolem očí, zacpaný nos, mokvání nosu a jiné příznaky senné rýmy. Takové alergie (např. ze zapomenutého hněvu) lépe mizí
psychoterapií než medikamenty či stravou. Podrobněji o dětech viz např. kniha Dorothy Baruch "One Little Boy". Jinak viz kap. X o
neškodném vyjádření primitivních reakcí (máme-li např. chuť někoho pokousat, pokousejme žvýkací gumu, chceme-li někoho zmlátit, mlaťme
do polštáře atd.). Sem patří velmi často i noční astmatické záchvaty a migrénové bolesti i ekzémy. Stres vyvolaný zápornými city zvyšuje
potřebu vitaminu C, kys. pantotenové, bílkovin a antistresových vitaminů.
Strava alergika
Alergická reakce se objeví v závislosti na výživě, citové rovnováze, zažívání, proto kožní testy jsou nespolehlivé. Po zlepšení výživy a trávení
zmizí alergie na jídlo. K ozdravění nadledvinek dodržujeme antistresový program (kap. II) a stravu bohatou na všechny živiny včetně soli a
doplňujeme ji zprvu pilulkami, abychom dodali každý vitamin a minerál. Antistresovou formuli lze brát každé 3 hodiny dle návodu kap. II až do
uzdravení, dávkování dle těžkosti alergie. Při těžkých záchvatech lze dávat větší dávky vitaminu C a kyseliny pantotenové (rozpuštěné ve
vodě a oslazené) každou hodinu. Při alergií na jídlo 3x denně: lecithin, jogurt nebo acidofilní mléko či kulturu, trávicí enzymy, kyselinu solnou
(viz kap. XIII). Takto lze obvykle vyléčit alergii na jídlo.
Vynechávání alergických jídel
Není správné a zhorší se stav, jde-li o důležité živiny. Např. nedostatek kys. pantotenové zhorší trávení do 3 týdnů a tím zhorší alergie na
jídla. Snažme se, není-li vyhnutí, tak činit jen dočasně a najděme vhodnou náhradu. Po měsíci správné výživy zkusme 1/8 čajové lžičky jídla,
na něž byla alergie se zažívacími enzymy a 500 mg vitaminu C. Není-li alergická reakce, množství tohoto jídla postupně zvyšujme. Čiňme tak
jen v tom případě, jde-li o živinu důležitou. Abychom zabránili přílišnému zaplavení organismu alergeny, jezme toto jídlo raději v menším
množství a vícekrát denně. V žádném případě však není nutno pokládat alergie za trvalé. Je-li alergie na určitá jídla, jež lze nahradit jinými
nebo beze změny vynechat, lze tak učinit. Např. lze vynechat pšenici a výrobky z ní, čokoládu. U vajec je obvykle alergie, je-li bílek uvařen na
měkko. Alergie nebývá, je-li uvařeno natvrdo a nebo jí-li se jen žloutek. Je-li někdo alergický na kravské mléko, obyčejně není na kozí. Také
nebývá na jogurt nebo podmáslí či acidofilní mléko nebo mléko v konzervě. Mléko je velmi důležité pro zdraví. Uměle živeným kojencům lze
dávat řídký jogurt, připravený z čerstvého kravského mléka, jemně rozmixovaný nebo rozšlehaný. Někdy pomáhá přidat do čerstvého mléka
pouze citrónovou šťávu. Je-li dospělý alergický na čerstvé mléko, často nebývá alergický na mléko konzervované. V nejhorším případě jako
základny pro výrobu pep-upu použít místo mléka kravského mléka sojového (do 1 litru vody dáme 1/4 litru plnotučné sojové mouky, do níž
jsme předtím přidali 1/12 litru calcium lactate na 45 dkg mouky ). Dostaneme-li po něm větry nebo má-li se použít jako kojenecká výživa,
musíme je vařit 20 minut ve vodní lázni a přecedit. Pro kojeneckou umělou výživu musíme ještě přidat na každý litr tohoto sojového mléka 2
polévkové lžíce oleje, 1 čaj. lžičku lecithinu (pro rozptýlení oleje), 1/4 čaj. lžičky magnesiové soli, několik kapek Lugolova roztoku, 1 až 4 čaj.
lžičky pivovarského droždí, 1 pol. lžíci acidofilní kultury a 1/16 l mléčného cukru (laktosa). Podávání pivovarského droždí se osvědčilo
mnohem lépe než podávání těch vitaminu, jež obsahuje odděleně.
Poprvé nedejme více než 1/4 čajové lžičky obohaceného droždí (kap. XXXIII) na kojeneckou láhev, množství můžeme postupně zvyšovat na
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
1 až 3 čajové lžičky na láhev. Alergie jsou velmi vzácné u kojených dětí, byly-li kojeny pouze měsíc, mají mnohem méně alergie než uměle
živené. Je-li dědičný sklon k alergiím, učiňte vše, aby dítě bylo kojeno. Nelze-li tak učinit, alergiím lze zabránit, obsahuje-li umělá výživa
dostatek kyseliny linolové, hořčíku, vitaminů C, D, E a zejména kyseliny pantotenové a ostatních B vitaminů dodaných pivovarským droždím.
Jakákoliv kojenecká výživa má obsahovat nějaký mléčný cukr (laktosa) a polévkovou lžíci acidofilní kultury na každý litr, žádný jiný druh
cukru se nesmí používat.
Nepoznané alergie
Mnozí pacienti ani nevědí, že mají alergii. Nejčastěji jde o děti se zacpaným nosem, tmavými kruhy pod očima, otoky, únavnost, neobyčejná
bledost, nespolečenskost, asociální chování. Obvykle mají zvýšení eosinophylů. Často jsou popisovány jako charakterové problémy. Když
tyto alergie nebo nedostatek kyseliny pantotenové se diagnostikovaly a léčily, došlo k dramatickému zlepšení ve školní práci a v emočním
chování. Snad žádná jiná nemoc neukazuje rozsah nesprávné výživy v USA jako obrovský počet alergiků, avšak pravděpodobně všem by šlo
zabránit poskytnutím přiměřené výživy a citu.
Snížení krevního cholesterolu
Zvýšení krevního cholesterolu se datuje od r. 1910, kdy přišlo do mlýnů strojní zařízení, které z mouky odstraňuje většinu minerálů a
vitaminů. Nedostatek cholinu, inositolu, vitaminu B6 a hořčíku způsobuje spolu s nedostatkem vitaminu E zvýšení hladiny cholesterolu. Mnozí
badatelé v tom spatřují hlavní příčinu úmrtí při srdečních nemocech. Cholin a inositol jsou obsaženy v lecithinu. Zvýšená hladina cholesterolu
je zjišťována již u jednoletých dětí v USA. Když podávali umělou kojeneckou výživu malým opicím, zjistili u nich po roce kornatění cév. Tato
výživa se dá běžně koupit v obchodě a doporučují ji tisíce lékařů. Kornatění cév mezi dospívajícími v USA stále vzrůstá. Badatelé se
domnívají, že hladina cholesterolu nad 180 mg ve 100 ccm krve není srovnatelná se zdravím. Při 260 mg je náchylnost k srdeční mrtvici.
Zvýšená hladina cholesterolu se může snížit vhodnou výživou. Přílišnou hladinu cholesterolu můžeme pozorovat pouhým okem kolem očí
jako žlutá nahromadění tuků. Po úpravě stravy postupně mizí, mnohdy během několika měsíců. Současně se zlepší sluch i zrak. Přílišná
hladina cholesterolu v cévách způsobuje křeče v nohou, zvláště v noci, také gangrény prstů nohy nebo chodidel, zmatenost, zapomnětlivost,
pomalou chápavost, nepřítomnost ducha, srdeční mrtvice. Ukládání cholesterolu nastává vždy ve všech cévách současně.
Dr. Morrison studoval 603 pacientů, kteří přežili mrtvice, po dobu jednoho roku. Část s nich léčil klasicky (tj. digitalis, nitroglycerin,
phenobarbital apod.) a čtvrtina z nich zemřela. Druhé dával cholin, inositol a výtažek z jater (jenž dodává všechny vitamíny skupiny B) zřetelně se zlepšili a přestože neměli omezení ve spotřebě vajec, jater ani másla, hladina cholesterolu v krvi u nich klesla a nikdo z nich
nezemřel.
Kapitola XVI.
POŠKOZENÍ JATER SE VELMI RYCHLE ŠÍŘÍ
Játra jsou nezbytná ke zdraví a k ochraně proti rakovině. Játra se poškozují alkoholem, otylostí, léky (jedovatými), průmyslovými jedy,
nevhodnou stravou (zejména soft-drinky, coca-colou apod.) a případně i jakoukoliv toxickou látkou, povolenou úředně jako konzervační
prostředek potravin, také nitráty umělých hnojiv jim škodí. Rovněž rafinované uhlohydráty a mnoho nasycených tuků. Stálým cílem správné
výživy musí být zabraňovat poškození jater.
Funkce jater
Inaktivuje přebytečné hormony, vytváří mnohé aminokyseliny, přeměňuje bílkoviny v cukr nebo v tuky, vytváří lecithin, cholesterol, žluč,
krevní albumin, pretrombin a řadu enzymů. Přeměňuje krevní cukr v glykogen a opačně, uskladňuje glykogen, železo, měď, některé stopové
minerály, vitamin A a z části vitamíny B, D, E, K. Zdravá játra ničí toxiny a zbavují cizí látky jedovatosti. Při poškození jater dochází k
narušení těchto činností a dalších jiných.
Mírné poškození jater
Není běžnými zkouškami běžně zjistitelné, ale zapřičiňuje zažívací potíže, ztrátu energie, neschopnost zbavit jedovatosti škodlivé látky. Dále
jsou potíže s tvořením i uskladňováním glykogenu, což zapřičiňuje chronickou únavu a otylost. Může se stát, že vytváří jen poloviční množství
žluči, což zapřičiňuje nedostatečné trávení, nevytváří dobře lecithin ani nezužitkuje tuky. Neschopnost deaktivovat (zneškodňovat) některé
hormony vede podle okolností k otokům nebo nízké hladině krevního cukru, ke zvětšení prsou u mužů nebo k vousům u žen.
Léčení
100 000 jednotek vitaminu A denně, až to zmizí. Příčinou může být nedostatek některé z těchto živin: vitamínu B1, B2, niacinamidu (vit. B3),
kyseliny pantothenové, cholinu, vitaminu A, C, E, aminokyseliny tryptophanu, aminokyseliny obsahující síru (cystin a methionin), jod,
magnesium, calcium, bílkoviny. Stav se zhoršuje požíváním nasycených tuků a rafinovaných uhlohydrátů, nebo při nedostatku magnesia a
také při nedostatku kalcia a současném přebytku fosforu.
Nejdůležitějšími z těchto živin jsou: vitamin E, C, A, cholin, plnohodnotné bílkoviny a dostatek kalorií. Je-li dostatek kalorií, není k ochraně
jater nutný cholin, protože jej zastoupí methionin. Má-li však strava nedostatek kalorií, játra nejsou chráněna. Játra však mají neobyčejnou
schopnost znovu se uzdravit vhodnou stravou.
Vhodná strava
Vitamin E, velmi mnoho bílkovin, cholin, methionin, vitamín B12, vitamin C (lecithin je často účinnější než samotný cholin, protože může být
zničen určitými bakteriemi ve střevě).
Cirhóza
U těžkých případů cirhózy se osvědčily 3x denně 2 pol. lžíce pivovarského droždí spolu s dalšími vitamíny a stravou s vysokým obsahem
bílkovin. Jestliže se však pacientům dávalo denně pouze 10 mg cholinu, 10 gramů methioninu beze změny jejich stravy, stav se zhoršil.
Cirhózu lze úplně vyléčit vhodnou stravou, avšak jedině tehdy, nezačne-li se pozdě. Pitvy zemřelých na cirhózu prokázaly těžký nedostatek
vitaminu E, z čehož autorka vyvozuje, že brát tento vitamin je pro všechny pacienty důležité. Jsme-li vystaveni toxickým látkám (postřikování
zahrady, užívání léčiv, práci s průmyslovými jedy,pití alkoholu), okamžitě zvyšme příjem cholinu, vitaminu C, E a plnohodnotných bílkovin
(zejména obsahující síru), abychom předešli cirhóze.
Ascites - otoky jater
Vyléčení: 3x denně 2 pol. lžíce pivovarského droždí. Omezit sůl je nežádoucí, protože při ascites dochází k velkým ztrátám sodíku v moči. Při
přebytku soli se však voda udržuje rovnoměrně ve všech tkáních a nikoliv místně a nedochází k místně ohraničeným otokům (např. k otoku
jater). Při těžkém poškození jater někdy nelze podávat dostatečné množství bílkovin z důvodu tvoření přílišného množství čpavku. Tvoření
čpavku se zabraňuje dostatkem vitaminu B6 a magnesia antistresovou stravou, podáváním jogurtu nebo acidofilního mléka, trávicími
enzymy, lecitinem, kyselinou solnou, častými jídly (kap. XIII).
Hepatitis - infekční zánět jater
Léčení: každé 3 až 4 hodiny 1 gram až 2 gramy vitamínu C a strava dle kapitoly II. Žloutence se dá obvykle zabránit antistresovou formulí
(kap. II), pep-upem, jenž musí obsahovat hodně vajec nebo vaječných žloutků a nezředěných ovocných šťáv, velké dávky cholinu nebo
lecithinu a vitamin E, často jíst malé dávky jídla bohatých na bílkoviny a kalorie.
Při transfuzi: velké dávky vitaminu C, B6 a kyseliny pantotenové několik dní před i po transfuzi.
Virus hepatitis je tak snadno přenosný, že kdokoliv přijde do styku, má si brát zvýšené dávky vitaminu C. I po uzdravení z hepatitis může
zůstat neobvyklá citlivost vůči toxickým látkám, takže dietu nutno zachovávat mnoho měsíců až let. V jakémkoliv případě, kdy se léky zdají
příliš toxickými, bychom měli mít podezření na poškození jater.
Jaterní testy
Měl by si je dát udělat každý, kdo je otylý, měl hepatitidu nebo žloutenku, pracuje s průmyslovými jedy, pije alkohol nebo užívá hodně léků.
Zjistí-li se poškození jater, náprava je obvykle snadná pečlivým dodržením výše uvedených pokynů.
Kapitola XVII.
ŽLUČNÍKOVÉ PROBLÉMY
Žluč je nutná ke strávení tuků a vitaminů A, B, D, K. Nedostatečný tok žluče vzniká při nedostatku bílkovin nebo při přebytku rafinovaných
uhlohydrátů. Část nestrávených tuků se rychle slučuje s vápníkem a železem v potravě a vytváří nerozpustná mýdla. Tyto minerály se
nemohou dostat do krve a kromě toho uvedená mýdla způsobují tuhou stolici a zácpu. Trvá-li takovýto stav déle, může vést k chudokrevnosti,
pórovitým kostem, snadno lámavým kostem až k samovolným zlomeninám obratlů. Kromě toho vznikají příznaky nedostatku kyseliny linolové
a vitaminů A, D, E, K. Stolice i dech ohavně zapáchají.
Strava s nízkým obsahem tuků
Může škodit a lze ji připustit jen výjimečně krátkodobě (např. před a po operaci žlučníku). Svaz amerických lékařů doporučuje, aby pacienti se
žlučníkovými kameny a žlučníkovými nemocemi jedli stravu, jejíž 25% kalorií je kryto tuky. Zdůvodňuje, že potíže z nedostatku nenasycených
mastných kyselin vitaminů A, D, E, K (při malém obsahu tuků) jsou závažnější než žlučníkové potíže při uvedeném správném obsahu tuků.
ve stravě.
Pokusy se žlučovými kameny u zvířat
Křečci dostali žlučové kameny při nedostatku vitaminu E i v tom případě, měli-li stravu úplně bez tuku. Po podávání vitaminu E se pak opět
všechny rozpustily. Místo vitaminu E však k rozpuštění poloviny jich, stačilo podávat stravu bez vitaminu E, ale obsahující hodně
pivovarského droždí a přírodního sádla. Když se ke stravě, jež by tvořila žlučové kameny, přidávalo pivovarské droždí a sojová mouka,
netvořily se.
Lze lidské žlučové kameny rozpustit?
Takové případy jsou popsány v lékařské literatuře a k jejich rozpuštění došlo po zahájení režimu správné výživy pacienta. Strava s nízkým
obsahem tuku tvoří žlučové kameny, neboť zabraňuje dostatečnému vyprazdňování žlučníku. Strava rozpouštějící žlučové kameny, nebo
zabraňující jejich tvoření s hodně vitaminů A a E, dostatek nenasyceného oleje a B vitaminů 3x denně. Dostatek všech živin potřebných k
syntéze lecithinu v těle (kap. V).
Nasycených tuků co nejméně
Zakázány jsou hydrogenované tuky a přebytečné uhlohydráty, které se přeměňují v nasycený tuk. Velké žlučové kameny nemohou ucpat
žlučovod a malé jím projdou. Jedině jejich střední velikosti jsou rušivé.
Odchází-li žlučový kámen žlučovodem, po tu dobu (několik hodin) může být bolest, jakmile se kámen ocitne ve dvanácterníku, bolest
přestane.
Zánět žlučníku
Vzácně je bakteriálního původu. Obvykle je vyvolán léky, chemikáliemi, bakteriálními toxiny (nutno pomoci játrům dle kap. XVI) nebo
nedostatkem kortisonu (kap. II).
V jednom případě zánět žlučníku vyvolaný jedovatými chemikáliemi autorka vyléčila takto: 1 gram vitaminu C + 200 jednotek vitaminu E
každé 3 hodiny s pep-upem obsahujícím 4 žloutky v 1 litru. V jiném případě vyléčila akutní zánět žlučníku za týden úplným antistresovým
programem (kap. II), doplněným 1/2 lžičky soli ve vodě každé ráno po několik dní (pacient byl pod stálým stresem a měl nízký krevní tlak).
Žloutenka
Většina autorit doporučuje stravu s vysokým obsahem bílkovin (100 až 250 gramů denně) a hojnost přirozených uhlohydrátů i průměrné
množství tuků. Strava má obsahovat živiny nutné k obnově krve (kap. XXIII). Správná dieta je nutná i dlouho po uzdravení, jinak je nebezpečí
těžkého poškození jater nebo cirhózy. Je-li žloutenka způsobena spasmy malých svalů žlučovodu, je nutno okamžitě zdůraznit živiny: jež
pomáhají k relaxaci tkání tj. vitamín B6, magnesium, calcium, vitamin D a k podpoře tvorby kortisonu antistresová formule s vysoce
obohaceným pep-upem každé 2 hodiny. Jestliže s tím nezačneme dostatečně rychle, žluč někdy vnikne do pankreasu, kde muže způsobit
těžký zánět, akutní bolest a krvácení. Vznikne-li pankreatitis, je nutno podávat antistresovou stravu bohatou na výše uvedené živiny, jakmile
je pacient schopen udržet jídlo.
Dieta pro žlučníková onemocnění
Na počátku hepatitis, pankreatitis, zánětu žlučníku, nebo když kámen ucpe žlučovod se obvykle stane zvracení a nevolnost tak těžké, že lze
jíst jen málo jídla. Nutno okamžitě zavolat lékaře a udělat všechno možné pro zabránění acidózy (kap. XI) a pro splnění požadavku stresu
(kap. II). Po odezněni akutního stavu nahrazujeme malá dvouhodinová jídla (krmení) postupně šesti lehkými jídly denně. Zpravidla je tok žluči
nedostatečný, ale můžeme brát lecithin jenž homogenizuje tuky a tím zvyšuje jejich absorpci. Místo tuhých tuků používáme olejů a dočasně
bereme tabletky sušené žluče. Zpravidla zajistíme účinné trávení a zabráníme tvoření plynů 1 čajovou lžičkou lecithinu a 1 až 3 tabletami
sušené žluče s enzymy při každém jídle. Jako kontrola dostatku žluče nám slouží, že je stolice měkká. Pacienti mívají nedostatek vitaminů A,
E, D a musíme je tedy podávat v pilulkách zároveň s lecitinem a žlučí. Plyny lze dále omezit 1/4 až 1/2 litru jogurtu, nebo acidofilního mléka
denně. Páchne-li stolice, je to známkou nedostatečného trávení bílkovin, nutno zvýšit lecithin, jogurt nebo acidofilní mléko a žlučové tablety s
enzymy, nenastávají-li již žádné zažívací potíže, množství těchto živin lze snížit a tabletky vynechat. Takzvané diety pro žlučníkové nemoce
obsahují zakázané potraviny, jsou naprosto zastaralé a nejsou vědecky zdůvodněny (kap. XXXIII). Žádná potravina, jež buduje zdraví, nemá
být zakázána, berme si naprosto při každém jídle alespoň 1 čajovou lžičku oleje v chutné úpravě. Obvykle se zpočátku dávají: mléko, mléčné
výrobky - polévky, celozrnné chleby a celozrnné obiloviny, hubená masa, ryby, vejce, tvaroh, ovoce, zeleniny, vaječný krém, svítek,
jednoducho mléčné deserty.
Pokud dovoluje váha a pacient se dobře uzdravuje, obvykle lze podávat malé porce vepřového, řízků, omáček a jemně smažených potravin
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
bez obtíží, bereme-li s nimi lecithin a žlučové tabletky. Protože se oleje mnohem snadněji vstřebávají než tuhé tuky a zvyšují tvorbu
žlučových kyselin a lecithinu a snižují cholesterolový obsah žluče, má se jich používat při úpravě jídel. Vejce se dobře snáší a denně snězme
několik celých vajec nebo alespoň žloutků, zvláště jsou-li poškozena játra. Plnotučné mléko, smetana, máslo jsou omezeny jedině potřebou
kalorií a úplností trávení. Naprosto jsou však zakázány všechny hydrogenované tuky.
Potřebnou stravu s vysokým obsahem bílkovin a malým obsahem nasycených tuků, vytvoříme z pivovarského droždí, sojové mouky,
pšeničných klíčků, čerstvého i práškového odtučněného mléka, ořechů, jater. Lze z nich udělat i mnohá chutná pečiva. Cílem žlučníkové
diety je vytvořit takový stupeň zdraví, aby pacient mohl zapomenout, že má vůbec nějaký žlučník nebo žlučovod.
Kapitola XVIII.
DNA
Dna je způsobena krystalky kyseliny močové kombinované se sodíkem (uráty), které se usazují v měkkých tkáních okolo kloubů, kde
způsobují zánět. V přítomnosti kyseliny pantotenové se kyselina močová rozkládá v močovinu a čpavek, jež oboje snadno odchází močí.
Pacienti se dnou mají buď nedostatek kyseliny pantotenové (jež by stačila rozkládat kys. močovou v neškodné látky), nebo vytvářejí takové
množství kys. močové, že ji nelze rychle rozložit. Někteří pacienti vytvářejí 18x více kyseliny močové než zdravé osoby. Dna byla také
vyvolána medikamenty, jež poškodily ledviny a tím zabraňovaly vylučování kyseliny močové normální rychlostí. Dnes se uznává, že záchvaty
dny nastávají bezprostředně po nějaké formě stresu. Zničené buňky při alarmující reakci uvolňují mnoho kyseliny močové, jež může být
neutralizována sodíkem a uložena do tkání.
Mladíky podrobili stresu ponořením do studené vody na 8 min. a hladina kyseliny močové v krvi jim zřetelně stoupla. Na to jim dávali denně
velké dávky kyseliny pantotenové po dobu 6 týdnů a po opakovaní experimentu ponořováním zvýšení hladiny kyseliny močové podstatně
kleslo a kromě toho hladina zůstala nízká ještě 4 měsíce, co přestali užívat kyselinu pantotenovou.
Při přísné odtučňovací kůře hladina kyseliny močové v krvi stále stoupala, až někteří dostali dnu. Nikomu z nich však nebyl podáván ani
vitamin E, ani kyselina pantothenová. Nevyrovnaná strava sama může představovat dostatečný stres, aby způsobila dnu. Např. osoby při
nedostatku vitamínu B1 dostali dnu, jímž se ulevilo, když začali dostávat 10 až 20 mg tohoto vitaminu za den.
Podobně byla dna vyvolána u zvířat stresem ze stravy a nedostatkem vitamínu A. Jelikož dna se vyskytuje v rodinném seskupení, pacienti
mají pravděpodobně zvýšené požadavky kyseliny pantotenové, nebo jiných živin, potřebných k ochraně proti stresu. Jakákoliv forma stresu
rychle vyčerpá zásoby kyseliny pantotenové a tím zabraňuje přeměně kyseliny močové v neškodné látky. Skutečnost, že stresy přicházejí a
mizí, se projevuje u dny údobími záchvatů a klidu.
Nedostatek vitaminu E zejména poškozuje buněčná jádra, z nichž se pak tvoří kyselina močová. Při nedostatku vitamínu E bylo měřeno až
osminásobné zvýšení hladiny kyseliny močové. Při mírném nedostatku vitamínu E stoupne hladina kyseliny močové na dvojnásobek
normální hodnoty. Před stoletími byla dna nejčastější u bohatých lidí, poněvadž jedině ti si mohli dovolit jíst dostatek masa se žluklým tukem
(protivná chuť se přebíjela kořením z Východu), jež dokonale ničil vitamín E. Jakmile se zlepšily konzervační prostředky, výskyt dny se
zmenšil. Dnes opět dna vzrůstá, protože složení stravy je zase více nevyvážené (např. naši dědové měli 150 jednotek vitamínu E z jídla, ale
my máme asi jen 5 mezinárodních jednotek). Oleje, majonézy, nálevy na saláty musí být po otevření uschovány v ledničce, rovněž tak zbytek
tuku od smažení.
Ořechy v obchodech bývají často žluklé. Vzhledem k tomu, že se dnes rozšířilo používání olejů, stoupá i potřeba vitamínu E. Hladina kyseliny
močové při požívání buď pouze neúplných bílkovin, nebo nevyvážených aminokyselin (tj. některé je příliš mnoho, jiné příliš málo, takže
nejsou v optimálních poměrech). Aminokyselina glycin se zvláště snadno proměňuje v kyselinu močovou, což bylo prokázáno radioaktivním
značkováním. Velký přebytek nevyváženého glycinu je v želatině. Každý pacient se dnou by měl tudíž dbát velmi bedlivě toho, aby měl ve
stravě vyvážené úplné bílkoviny želatinu by neměl naprosto jíst. V době klidu tělo vyrábí velmi málo kyseliny močové. Dalo-li se pacientům v
klidu injekcí velké množství kyseliny močové, nedostali záchvat. Asi ji spotřebují střevní baktérie. Zničí-li se střevní flora orálními antibiotiky
(ústně podávanými), okamžitě stoupne hladina kyseliny močové v krvi. Pacienti by tedy měli hodně jíst jogurt nebo acidofilní mléko nebo
jejich kvasnou kulturu. Záchvat dny může být vyvolán také psychologickými stresy. Dle zkušeností autorky jsou takové případy dosti časté,
zejména u mužů na koncích jejich končetin. Nahněvá-li se takový pacient, měl by boxovat míč nebo honem jít hrát kopanou, nežli stres jeho
emocí stačí rozbít tělesné bílkoviny a uvolnit kyselinu močovou.
Strava při dně
Omezovat puriny je dávno zastaralé. Rovněž tak je lhostejné, je-li kyselina močová v potravinách či nikoliv. Osvědčilo se podávat kortison.
Stravou musíme pomoci nadledvinkám vyrábět kortison požíváním velkého množství jater, pivovarského droždí, pšeničných klíčků, jogurtu
nebo acidofilního mléka a zelených listových zelenin. Antistresovou formuli (kap. II.) nutno po dobu akutního stavu brát každé 2 hodiny.
Obvykle taková strava přinese do 2-3 dnů zřetelnou úlevu. Vhodný je též vitamín E.
Požívání zásadotvorných potravin (ovoce, zelenina, šťávy) způsobuje alkalickou moč a tím pomáhá udržovat krystalky kyseliny močové v
roztoku a usnadňuje jejich vymočení. Po dobu akutních záchvatů se doporučuje vypít 3 litry vody denně, ale uzdravení je rychlejší, pije-li se
místo vody šťáva nebo mléko. Neúplné bílkoviny (obiloviny, kukuřice, luštěniny) jezme pouze zároveň s úplnými bílkovinami (mléko, vejce,
sýry, maso), abychom zabránili nerovnováze aminokyselin. Má-li pacient neobvykle vyváženou stravu, často tím zabrání dalším záchvatům.
Měl by ze svého života vyloučit stresy jak jen může a měl by stále s sebou nosit vitamín C a kys. pantotenovou a brát je s bílkovinami každé
2-3 hodiny, kdykoliv je emočně rozrušený.
Kapitola XIX.
LEDVINOVÉ NEMOCE
Pyelitis (zánět ledvinové pánvičky). Cystitis (zánět močového měchýře).
Vyžaduji antistresovou stravu (kap. II) a všechny živiny dle kap. XI. Protože velmi kyselá moč, která vzniká jedením plnohodnotných bílkovin
a obilovin, zpomaluje růst bakterií, měli bychom se alespoň na týden pravděpodobně vystříhat zeleniny, ovoce a zejména citrusových šťáv ve
větší míře. Při cystitis je důležité mít dostatek vitamínu E, abychom zabránili tvoření jizev a vředu.
Pomočování se
Může být způsobeno nedostatkem magnézia nebo vitamínu E.
Neschopnost vymočit se
Bývá důsledkem buď z nedostatku draslíku (po těžkém stresu), nebo vitamínu B2, nebo kys. pantotenové.
Brightova nemoc
Tento pojem zahrnuje mnoho onemocnění ledvin včetně nefritis (zánětu ledvin), nefrosis (nezánětlivého onemocnění ledvin). Krvácení lze
zastavit cholinem (organismus si jej dovede také sám vyrobit z aminokyseliny methioninu, má-li jí přebytek). Nedostatek cholinu se vyskytuje
v těle zejména při rychlém růstu mládeže. Stoupne-li hladina cholesterolu v krvi, lze ji snížit podáním lecithinu. Při nefritis a nefrosis působí
léčebně velmi účinně cholin. Zdá se, že ledvinovou nemoc lze vyvolat nedostatkem jakékoliv živiny, potřebné k tvorbě lecithinu.
Při nedostatku vitamínu A se netvoří dostatek moči, voda se zadržuje v těle a krevní tlak stoupá. Náprava: 50 000-75 000 jednotek vitamínu
A za den. Neprůchodnost moče při nephritis může být také vyvoláno nedostatkem vitamínu E. U dětí se při akutní nephritis osvědčilo denně
300 jednotek vitamínu E, vodnatelnost rychle zmizela a krev a albumin se v moči již neobjevily.
U dospělých s Brightovou nemocí nastalo podobné zlepšení při podávání 300 až 600 jednotek vitamínu E za den. Brightova nemoc se také
může vytvořit, jsme-li pod stresem a nemůžeme-li vytvořit dostatek kortizonu, současně jestliže příliš solíme. K poškození ledvin nedojde,
podáváme-li buď kortison a nebo umožníme-li tělu, aby si kortison utvořilo samo. Nephritis často vznikne po stresech těžkých infekcí,
průmyslových otrav a užíváním toxických léčiv.
Vodnatelnost
Míníme tím přílišné zadržení vody - lze ji poznat bud jako oteklé kotníky, nebo otoky kolem očí, nebo zdánlivá tloušťka. Obvykle jde o projev
vyčerpání nadledvinek. Osvědčilo se podávání velké dávky kyseliny pantotenové. Také dostatek vápníku a vitamínu D působí příznivě,
přemíra uhlohydrátů však zhoršuje stav. Vhodné je také podávání vitamínů B2 a B12, případně kortisonu. Vodnatelnost sama vzniká, jestliže
strava obsahuje příliš málo bílkovin, anebo příliš málo kalorií.
Zvýšení odtoku moče
300-500 mg vitamínu C za den se ukázalo stejně účinným jako mnohá diuretika, účinnost však klesá, jestliže mnoho solíme. Někdy se
osvědčil také vitamín E a jindy 75 000 jednotek vitamínu A denně. Ledviny mohou být poškozeny nedostatkem draslíku, který může vzniknout
buď přílišným solením, nebo léčením kortisonem, nebo diuretiky. Poškození se dá zabránit podáváním chloridu draselného (KCL - několik
gramů denně). Podávání diuretik může způsobit těžké nedostatky důležitých živin, nutných k ozdravění ledvin. Podobně působí, jestliže
pacient s nephritis bez vodnatelnosti je žádán pít denně 3-5 litrů tekutin za den.
Krvácení ledvin
Někdy je lze rychle zastavit velkými dávkami vitamínu C, případně i bioflavonoidy. Krvácení může být také způsobené nedostatkem cholinu,
nebo vitamínu E. Objeví-li se tedy v moči krev, okamžitě podávejme velké dávky všech těchto živin. Kromě cholinu lze podávat současně s
ním i lecithin.
Uremická otrava (otrava močovinou)
Je-li nutné z důvodů vysoké hladiny močoviny v krvi snížit dávku bílkovin, nesmí být nižší než 40 gramů denně, neboť při nižších dávkách
bílkovin, hladina močoviny opět stoupá. Močovina v krvi prudce stoupá při nedostatku vitamínu B6. Potřeba vitamínu B6 se jednak zvyšuje
aminokyselinou alaninem, jednak neobvykle vysokým množstvím bílkovin ve stravě. Hrozí-li otrava močovinou, měli bychom okamžitě
podávat větší dávky vitamínu B6.
Diety s nízkým obsahem sodíku
Sůl nesmíme omezit příliš, protože může její nedostatek vést ke slabosti, svalovým křečím, zvracení a zvýšení močoviny v krvi, dávejme
pozor na tyto symptomy zvláště za horkého počasí. Protože nedostatek sodíku může být nebezpečný, máme sníst v každém případě denně
minimálně 1/2 gramy sodíku. Po zmizení vodnatelnosti je omezování soli zbytečné. Místo omezování soli lze často podávat chlorid draselný
KCL tj. draslík.
Důležité upozornění
Mnozí badatelé upozorňují, že dosud užívané diety pro ledvinové onemocnění jsou 40 let zastaralé. Dietu pro ledvinová onemocnění, kterou
aplikuje autorka, schválili vynikající urologové. V prvé řadě lékař stanoví maximální množství bílkovin, soli a tekutin.
V ostatním máme volnou ruku, jak níže následuje: strava má být hojně kalorická a je třeba jíst alespoň 6x denně. Odborníci se nyní shodují,
že strava musí obsahovat neobyčejně hodně bílkovin s jedinou výjimkou v případě ohrožení uremickou otravou. Pacienti, kteří mohou sníst
denně 150-200 gramů plnohodnotných bílkovin, se uzdravují neobyčejně rychle. Jak kalorie, tak bílkoviny musíme vypočítávat denně pomocí
tabulek výživných hodnot potravin. Při omezení sodíku (soli) můžeme omezit slaná jídla, vejce, sýry, mléko - zvýšit spotřebu Torula droždí tj.
pivovarské, pšeničné klíčky, sojové boby, sojovou mouku, ořechy. Při omezení vajec nahrazujeme každé celé vajíčko dvěmi žloutky.
Je-li nařízeno velké množství bílkovin, užívejme pouze vaječných žloutků, játra, pivovarské droždí, jogurt, mléko, sýr a vyhýbejme se
neúplným rostlinným bílkovinám. Pevné tuky nahraďme oleji. Jakmile je dovoleno výsekové maso, jezme 7x denně čerstvá nebo sušená
játra, zvláště je-li těžká chudokrevnost. V pep-upu můžeme nahradit mléko úplně ovocnou šťávou.
S úspěšnými výsledky se podávají denně tyto pilulky:
3 až 6 pol. lžic lecithinu
1 gram cholinu (je v čerstvé, nenaležené řepě, to znamená upravit si ji sami)
30 mg vitamínu B6
50 000 až 75 000 jednotek vitamínu A
300-600 jednotek vitamínu E
5 až 10 gramů chloridu draselného
4 až 6 x denně 250 mg kalcia, 125 mg magnézia a 10 mg vitamínu B2 a to v případě, je-li zakázáno požívání mléka.
Autorka se domnívá, že každé 3 hodiny by se měla brát antistresová formule (kap. II), dále s každým jídlem, je-li trávení pod normál, glutamic
hydrochlorid acid, trávící enzymy a buď jogurt, nebo acidofilní mléko, nebo jejich kvasné kultury. Rovněž je třeba změřit krevní cholesterol a v
případě potřeby provést nápravu podle kapitoly V.
Čím více má pacient pít tekutin, tím pečlivěji musíme plánovat stravu a užít větší dávky výše uvedených pilulek (protože jsou rozpustné a
vymočí se). Dávají-li se diuretika, ocitáme se v situaci, kdy můžeme jen doufat, že snad všechny důležité živiny neodejdou z těla močením a
něco z nich snad v těle zůstane, aby se ledviny mohly uzdravit. Úspěch uvedeného léčebného postupu závisí hlavně na tom, jak včas se
zavede. Je-li přiměřená dieta zavedena od doby stanovení diagnózy, není pravdou běžné tvrzení, že prý "ledvinové nemoce nelze vyléčit".
Podáme-li však tělu výše uvedené živiny, budeme udiveni, jak rychle se pacient vyléčí.
Kapitola XX.
MNOHÉ LEDVINOVÉ KAMENY LZE ROZPUSTIT
V době, kdy bylo ještě málo známo o rozpouštění ledvinových kamenů, autorka vyléčila do roka těžkého pacienta určeného k operaci
stravou, která obsahovala všechny živiny a bohatě vápníku, bílkoviny a vitamin A. Později bylo známo o ledvinových kamenech více, a
autorka se nyní domnívá, že první úspěch byl vyvolán tím, že ve stravě byly obsaženy i živiny, nutné k rozpouštěni kamenů. Ledvinové
kameny můžete všem svým pacientům beze zbytku rozpustit nebo zmenšit tak, že odejdou z těla bez nesnází samy.
Druhy ledvinových kamenů
Kameny ledvinové a močového měchýře mají velikost od písku až do průměru ptačího vejce a jsou většinou vytvořeny z krystalů vápníku
sloučeného s fosforem nebo kyselinou oxalovou. Často se odstraňují chirurgicky, ale bez preventivních opatření se obvykle utvoří do několika
týdnů nové. Velmi málo případů kamenů se vytváří buď z kyseliny močové, nebo cystinu (tj. aminokyselina).
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
K zabránění jejich tvorby bychom měli jíst velká množství ovoce a zeleniny (zvláště citrusové ovoce), aby moč dostala zásaditou reakci a tím
udržovala tyto krystaly v roztoku. Jestliže máme v moči kámen z urátu sodného (slouč. kyseliny močové a sodíku), je třeba dodržovat dietu
pro dnu (kap. XVIII). Tvrdí se, že ztráta cystinu v moči je dědičným nedostatkem, jenž obvykle značí dědičně vysoký požadavek určitých
živin. V několika málo případech pomáhaly velké dávky cholinu. K omezení příjmu cystinu lze omezit příjem bílkovin na 70 gramů denně.
Zbytek této kapitoly se zabývá pouze mnohem častějším druhem kamenů, tvořených fosfátem vápenatým, nebo oxalátem vápenatým.
Léčba muže být snadná
Oxalátové a fosfátové kameny se nejrychleji utvoří, je-li moč zásaditá. Za normálních okolností kyselina citrónová, tvořená v těle z
uhlohydrátů, okyselí moč dostatečně, aby udržela minerály a krystaly kyseliny oxalátové v roztoku. Ale při nedostatku hořčíku se nemůže
kyselina citrónová tvořit, její množství v moči ihned klesá, ale okamžitě stoupne po opětném podání hořčíku. Máme-li nedostatek vitamínu B6,
ale současně nedostatek magnézia, tvoři se ledvinové kameny z fosfátu vápenatého, jež jsou v USA častější. Máme-li dostatek magnézia při
současném nedostatku vitamínu B6, tvoří se ledvinové kameny oxalátové, nejčastější v Anglii (nyní jich v USA přibývá), lze je zlepšit
současným podáváním magnézia a vitamínu B2 a dočasnou injekcí vitamínu B6 (injekce obnoví vstřebávací schopnost organismu na B6
podávaný ústy). Lidé s oxalátovými kameny vylučují až 30x více kyseliny oxalátové než zdraví jedinci. Podobně těhotné ženy, u nichž je
nedostatek vitamínu B6 běžný, vylučují kyselinu oxalátovou, pokud nepožívají denně 10 až 20 mg vitamínu B6.
Zdroj kyseliny oxalátové
Aminokyselina glycin se při nedostatku vitamínu B6 mění v kyselinu oxalátovou (oxalovou), která tvoří kameny a často ostré oxalátové
krystaly, poškozující ledviny. Bylo to prokázáno radioaktivně značeným glycinem. Vyloučíme-li ze stravy ovoce, jež obsahuje kyselinu
oxalovou (jak činí některé zastaralé diety), oxalátové kameny se tvoří dále i v tom případě, není-li ve stravě obsažena vůbec kyselina
oxalová. Nahradí-li se ovoce a zelenina bílkovinami, stoupne příjem glycidů a tím se kameny tvoří ještě více, neboť vzniká nedostatek
vitamínu B6 a magnézia. Správně nemáme vyloučit ze stravy žádné hodnotné potraviny, ale je třeba zajistit rovnováhu úplných a neúplných
bílkovin. Jedinou potravinu, kterou je třeba zcela vyloučit, je želatina, která obsahuje veliký přebytek glycinu.
Jiné vlivy
U některých pokusných zvířat se vytvořilo veliké množství kamenů při nedostatku vitamínu A. U části pacientů s kameny zjistili souběžně
nedostatek vitamínu A, ne však u všech, takže se domníváme, že při nedostatku vitamínu A musí ke tvorbě kamenů spolupůsobit ještě další
faktor. Pacienti s kameny mají obvykle zásaditou moč, obsahující baktérie a hodně čpavku. Při nedostatku vitamínu A mrtvé buňky podporuji
růst bakterií, jež rychle štěpí močovinu ve čpavek a tím se moč stává zásaditou. V zásadité moči se nemohou rozpouštět krystalky vápníku, a
tak se ukládají jako kameny. Podobně jako nedostatek vitamínu A může podporovat vznik kamenů týmž mechanismem i nedostatek cholinu,
nebo vitamínu E (kap. XIX). Nedostatek draslíku vyvolaný buď konzumem rafinovaných potravin nebo nedostatkem ovoce, zeleniny,
brambor, luštěnin, přílišným solením, zapřičiňuje tak silnou zásaditost moče, že minerály nelze udržet v roztoku a ty se pak snadno usazují
jako kameny.
Zadržování vápníku (Ca)
Objeví-li se v moči ztráty Ca, může být pro to řada příčin. V prvé řadě buď přílišný nedostatek vitamínu D, nebo jeho velký nadbytek (10 000
až 50 000 jednotek denně). Další příčinou může být trvalý stres nebo určitá léčiva (kortison, thyroid, aspirin aj.). V takových případech
pomáhá antistresová dieta (kap. II.) s vysokým obsahem vápníku a dostatkem hořčíku, jež současně zabraňuje demineralizaci kostí (kap.
XXVI.). Těžké stresy, nepohyblivost a nemoci způsobují rovněž značné ztráty minerálu, zejména Ca, P a jiných živin. Dlouho nehybné osoby
tvoří velmi snadno kameny typu fosfátu vápenatého a jsou náchylné ke spontánním zlomeninám obratlů. Ačkoliv jde o typickou reakci stresu,
mnohdy se nesprávně předpokládá, že kosti degeneruji, nejsou-li v činnosti a tím prý dochází ke ztrátám minerálů v moči. Po dobu stresu se
Ca ihned odebírá z kostí, takže jeho ztráty v moči jsou veliké i tehdy, není-li obsažen vůbec v potravě. Naopak podávání 2,5 gramů Ca denně
(odpovídá 2,5 litrů mléka denně) podstatně snížilo ztráty Ca a P v moči. Badatelé doporučují, aby nehybným lidem se vždy podávaly pilulky
Ca. Mnoho Ca a Mg (magnézia) se udržuje v krvi v kombinaci s albuminem. Při stravě s nízkým obsahem bílkovin se tvoří tak málo albuminu,
že Ca a Mg se ztrácí močí a tvoří podmínky pro tvorbu kamenů. Ca a Mg musí ovšem být v rovnováze, jinak se v moči objeví ztráta jednoho
z nich a opět vznikají podmínky pro tvorbu kamenů. Osoba užívající velká množství uhličitanu vápenatého v přípravcích pro neutralizaci
žaludečních kyselin si tvoří často takové nedostatky Mg, že se jim utvoří ledvinové kameny. Podobně laboratorní a zemědělská zvířata
krmená jen mléčnou stravou dostanou příznaky nedostatku Mg. Studium osob ve Finsku a Africe, živících se jen nerafinovanou stravou, však
neobjevilo žádné ledvinové kameny i přes denní příjem 4 až 5 gramů Ca proto, že Ca byl ve stravě vyvážen dostatečným obsahem Mg.
Ztráty Ca mohou také vzniknout při jeho nerovnováze s fosforem (P). Přílišný přebytek jednoho z těchto prvků ve stravě vede ke ztrátě obou
močí a ke tvorbě ledvinových kamenů. Ale i když ztráty těchto minerálů jsou velké, zůstávají-li v roztoku, ke tvorbě kamenů nedochází.
Nebezpečí nepřiměřených diet
Někdy doporučované, zastaralé diety, nízké na Ca, P, bílkoviny, často s vyloučením mléka, vajec, jater a celozrnných obilovin, jsou
nevhodné. Želé se nezakazuje, ačkoliv škodí. K zábraně tvoření příliš koncentrované moče se často doporučuje pít denně 4 až 5 litrů tekutin,
ačkoliv takové množství může snadno odplavit soli Mg, vitamín B6 a jiné živiny a tím se může zvýšit nebezpečí tvorby kamenů. Zvýšená
množství tekutin naprosto nejsou potřebná, udržuje-li se dostatek Mg a vitamínu B6, minerály v roztoku a snižují se jejich ztráty.
Pravděpodobně každá osoba, která vymočila kámen z fosfátu vápenatého nebo oxalátu vápenatého, by měla brát denně 250 až 500 mg Mg
a 10 až 20 mg vitamínu B6. Autorka se domnívá, že kromě těchto pilulek k rozpuštění nebo zabránění ledvinových kamenů nebo močových
kamenů není zapotřebí ničeho jiného, než stravu, která dává přiměřené množství každé živiny, včetně Ca.
Kapitola XXI.
VÁŠ KREVNÍ TLAK
Systolický (když je srdce smrštěné) krevní tlak je normálně 130 mm Hg (rtuti). Diastolický (když srdce odpočívá) je normálně 80-90 mm Hg.
Normální tlak běžně poklesne v klidu (např. ve spánku nebo při čtení) a stoupá po jídle (vydatnějším), při tělesné námaze a nebo při
emocionálním vzrušení.
Zvýšení příliš nízkého tlaku
Příznaky nízkého tlaku: únava, nedostatek vytrvalosti, citlivost vůči horku a chladu, větší potřeba spánku, rychlý tep při námaze a často malý
zájem o sex, velmi častá je větší únava ráno po probuzení, než večer před spaním. U dobrovolníků byl vyvolán nízký krevní tlak stravou buď
se sníženými kaloriemi, nebo menším množstvím bílkovin nebo vitamínu C, nebo takřka kteréhokoliv vitamínu B. Nejsilněji působil
nedostatek kyseliny pantotenové. Užívání kyseliny pantotenové samotné často zvýší krevní tlak na normální.
Přiměřená strava se zdůrazněním bílkovin, B-vitaminů, antistresových vitaminů a zejména antistresové formule (kap. II) rychle upravuje nízký
krevní tlak. Autorka tak u několika set pacientů obvykle upravila tlak do 2 až 3 týdnů. Do té doby bylo však nutné jíst denně bud slaná jídla
nebo 1/2 čajové lžičky soli ve vodě. Pro zmírněni únavy je vhodné podávat vitamín E (snižuje spotřebu kyslíku).
Vysoký krevní tlak
Možné příčiny: přebytek sodíku (Na) - soli, stres, cholesterol, tuk, nebo jizvová tkáň v cévách, nebo libovolná kombinace těchto příčin (pak se
léčí hůře). Zvýšený krevní tlak se často spojuje s onemocněním srdce a ledvin. Běžné příznaky: bolesti hlavy, závratě, šumění nebo zvonění
v uších, později krvácení v očích. Při okamžitém zvýšení trvalého vysokého krevního tlaku může nastat srdeční nebo mozková mrtvice.
Středně zvýšený krevní tlak je 150 až 180 na 90 až 100 mm Hg. Tlak nad 180 na 100 značí vážné nebezpečí mrtvice nebo krevních
sraženin.
Účinek poškození ledvin
Jedna z funkcí ledvin je ovlivňovat krevní tlak. Zvyšování krevního tlaku při nedostatku kyslíku zabránilo dodávání dostatku vitamínu E,
vitamínu C a cholinu. Zvýšený krevní tlak může být také výsledkem poškození (i když mírného) ledvin. Např. mírný nedostatek vitamínu B6
způsobuje tvorbu ostrých krystalků a kyseliny oxalové, jež poškozuje ledviny. To se snadno odstraní podáváním vitamínu B6, jeho
nedostatek je pravděpodobně příčinou vysokého krevního tlaku u těhotných žen. Vysoký krevní tlak a poškození ledvin se ještě více zvýší, jeli ve stravě přebytek soli, kalorií, hydrogenovaných tuků, nebo při užíváni ACTH nebo kortisonu. Při jakémkoliv případu vysokého krevního
tlaku musíme v prvé řadě zdůraznit zdraví ledvin (viz kap. XIX).
Účinek cholinu
U 158 těžkých pacientů s vysokým krevním tlakem, u nichž žádné léčení nezabíralo, se vynechaly všechny léky a podával se jim místo toho
denně cholin. Do 5 až 10 dnů se zlepšily, nebo úplně zmizely: bolesti hlavy, závratě, šumění v uších, bušení srdce, zácpa. Do tří týdnů u
každého, začal klesat krevní tlak v průměru o 31 mm u systolického, a o 20 mm u diastolického. U jedné třetiny pacientů klesl krevní tlak na
normál, u nikoho však pod normál. Postupně se zlepšovaly: spánek, chvění, vodnatelnost (byla-li při tom), poruchy zraku, řeč, pohyblivost. Po
5 měsících se velmi zlepšil stav kapilárních cév. (V 97 % případů byly původně neobyčejně slabé. Cévy se rozšířily a u některých pacientů se
do 2 let stále zlepšoval přítok krve do očí. Po vynechání cholinu se stěny kapilár staly opět slabé a krevní tlak stoupl.) Nedostatek cholinu
může být příčinou vysokého krevního tlaku u otylých diabetiků, nephritis a srdečních nemocí. Snížení váhy obvykle krevní tlak nesníží. Strava
s vysokým obsahem plnohodnotných bílkovin někdy sníží krevní tlak, pravděpodobně proto, že cholin si tělo dovede vytvořit z aminokyseliny
methioninu. Jakákoliv živina, která zvyšuje tvorbu lecithinu, může být stejně hodnotná.
Sodík a draslík
Přebytek sodíku nebo nedostatek draslíku způsobují vysoký krevní tlak. Přílišné omezení sodíku (kuchyňské soli) však může být
nebezpečné. Bezpečnější je zvýšit příjem draslíku, vápníku, vitamínu D, cholinu, kyseliny pantotenové, vitamínu B2, B6 a vitamínu C.
Nejúčinnější je vliv draslíku. Lékaři zjistili, že 5 až 20 gramů chloridu draselného denně má naprosto stejný účinek, na snížení vysokého
krevního tlaku, jako omezení kuchyňské soli (sodíku). Zlepšení nastalo jak u krevního tlaku, tak i na EKG.
Rafinované potraviny mají snížený obsah draslíku a přispívají spolu se zvýšeným solením k šíření hypertenzní nemoci. Nejíme-li dostatek
ovoce a zeleniny, i když nemáme vysoký krevní tlak, měli bychom mít ve slánkách směs NaCl a KCl (chloridu sodného tj. kuchyňské soli a
chloridu draselného). Osoby s vysokým krevním tlakem by měly solit výše uvedenou směsí (1:1) delší dobu a kromě toho dočasně brát 3x
denně 1 až 2 gramy KCL při jídle, vyjma při užívání digitalisu. Strava by měla obsahovat každou živinu, u níž bylo prokázané, že snižuje
krevní tlak.
Účinek arteriosklerózy
Arterioskleróza je hlavni příčinou vysokého krevního tlaku v USA. Cévy v ledvinách se zúží již relativně malým množstvím cholesterolu a
sníží přívod kyslíku, na něž ledviny reagují zvýšeným krevním tlakem. Situaci lze poněkud upravit podáváním vitamínu E, protože tento
snižuje potřebu kyslíku. Naopak vysoký krevní tlak současně zhoršuje arteriosklerózu.
Zvýšený krevní tlak emočního původu
Emoční stresy, jako hněv, bázeň ap. zvyšují krevní tlak, zvláště trvá-li stres dlouho. V každém případě je nutné, když krevní tlak neklesne po
přiměřené výživě, hledat příčiny psychosomatické.
Mozková mrtvice
Je-li krevní tlak příliš vysoký, hrozí mrtvice a v tom případě se řiďme těmito pravidly:
1. Jíme pouze malá, ale častá jídla.
2. Zvýšíme příjem cholinu a draslíku, snížíme příjem sodíku.
3. Dodáváme bohatě živiny proti stresu (kap. II), proti cholesterolu (kap. V), pro ozdravění ledvin (kap. XIX).
4. Dodáváme bohatě vitamínu C a E (malý nedostatek vede k praskání cév).
5. Odstraňujeme stresy.
Při velmi těžké hypertenzní nemoci dáváme nejprve 300 jednotek vitamínu E denně a množství postupně zvyšujeme na 600 jednotek denně,
protože vitamín E může zesílit srdeční tlukot. Vitamín E je velmi cenný v případě, že došlo k mrtvici, protože může zachránit tkáně, které by
odumřely pro nedostatek kyslíku. Po první mrtvici obvykle dochází k další, protože příčiny nebyly odstraněny. Velké zlepšení nastává po
dodáni vitamínu E. Zavedeme-li okamžitě správnou výživu, můžeme někdy obnovit zdraví.
Cíl: Správná dieta musí nejen zvýšit krevní tlak, nebo snížit, ale postupně také odstranit škody, které jsou zpravidla napáchány v cévách,
ledvinách, srdci a mozku. Je tragické, že mnoho lidí se spokojí pouze s pilulkami Rauwolfie, jež pouze ulevují v symptomech, a nechávají
však tělo dále degenerovat. Správná výživa však ozdraví celé tělo a její odměnou je obnovená chuť k životu.
Kapitola XXII.
PORUCHY NERVOVÉ SOUSTAVY
Nervozita
Může mít řadu příčin: hypoglykémie, pokles vápníku v krvi, málo podvědomé obavy, nedostatek takřka každého vitamínu B. Příznaky: napětí,
nespavost, vznětlivost, hádavost, motýli v žaludku, nestálost, třesavka, zvonění v uších - se projevily u dobrovolníku nedostatkem vitamínu
B6. Vzteklost, dráždivost, hádavost, deprese, napětí, závratě, netečnost a vnímání zvonění - vznikly u dobrovolníků při nedostatku kyseliny
pantotenové.
Podobně extrémní nervozita se vyvinula u dobrovolníků nedostatkem niacinamidu (vit. B3), biotinu nebo jakéhokoliv B vitamínu, chybějícího v
rafinovaných potravinách. Vápník je nezbytný pro uvolnění nervové tkáně, zatímco hořčík zvláště souvisí s normální funkcí mozku, míchy a
všech nervů. Průměrně se jí v USA jen půlka denní potřeby hořčíku. Jeho potřeba se zvyšuje alkoholem, bílým chlebem a výrobky z této
mouky, tapiokou, cukrem, medem, hydrogenovanými tuky. U dobrovolníků tím vyvolali: vznětlivost, napětí, nespavost, citlivost vůči
nejmenšímu hluku. Tranquilizory (druh uklidňujících medikamentů) stav zhoršují.
Epilepsie
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
Vzniká z nedostatku buď vitamínu B6 nebo hořčíku. Při podávání velkých dávek vitamínu B6 musíme zároveň dodávat vitamín B2 a kyselinu
pantotenovou, aby nevznikl jejich nedostatek. Podávání vitamínu B6 nebo hořčíku zastavilo křeče i v těch případech, kdy žádné
medikamenty nepůsobily. Křeče u uměle živených kojenců vznikají obvykle při méně než 1,2 až 5 mg vitamínu B6 denně (dle individua) ve
stravě. Nejlépe je stravu pacienta učinit bohatou na vitamín B6 i na hořčík (u hořčíku prakticky možné jen pilulkami).
Tiky a třesy
Při nedostatku hořčíku byly u dobrovolníků pozorovány tiky v různých svalech i rukou, zatímco při nedostatku vitamínu B6 jen chvění v rukou.
Korekce je velmi rychle možná podáváním látek v pilulkách. Podání hořčíku a vitamínu B6 působí nejpozději buď do několika dní, nebo vůbec
ne. Někteří lidé mají dědičně zvýšenou potřebu vitamínu B6.
Obrna
Výborné výsledky bývají při dávkách až 100 mg vitamínu B6 denně, při Parkinsonově nemoci a při tanci svatého Víta rovněž. Podobně léčí
vitamín B2, B-komplex, hořčík. Někdy samotný vitamín B6 nepůsobí, ale působí společně výše uvedené látky a celkově správná strava.
Autorka vyléčila dva roky ležícího pacienta s paralysis agitanis (Parkinsonova choroba) za dva týdny přídavkem pšeničných klíčků a
pivovarského droždí do stravy. Při více letech trvající obrně se však docílilo jen zlepšení, nikoliv vyléčení. Někdy je příčinou nemoci velké
duševní rozrušení.
Pálící nebo bolestivá chodidla
Zmizí během několika týdnů po podávání kyseliny pantotenové nebo vitamínu B6, jsou-li způsobena jejich nedostatkem. V případě, že však
jde o ucpání malých cév tuky, je třeba dávat ihned velké dávky vitamínu E (zvláště při Buergerově chorobě a diabetické sněti), stravu
snižující cholesterol (kap. V) a hojnou na vitamín C a D. Během více týdnů se nemoc obvykle vyléčí. Kdo nemůže zanechat kouření musí
zvýšit dávky vitamínu C: každá cigareta zničí 25 mg vitamínu C.
Zánět nervů
Léčivě působí vitamín B1 (mimo případ, kdy bychom jedli mnoho uhlohydrátů, nebo alkohol, jež zvyšují jeho potřebu), ale ještě účinnější je
jíst pivovarské droždí a játra. Velké dávky jen vitamínu B1 zapříčiňují ztráty ostatních B-vitaminů tak, že vzniká jejich nedostatek. Nejlépe je
dávat zároveň vitamín B1, B2, B6, kyselinu pantotenovou, ale nejvyšších a nejtrvalejších výsledků se dosáhlo s pivovarským droždím a játry,
též s pšeničnými klíčky. Některé medikamenty, jako např. přípravky proti žaludeční kyselině a streptomycin způsobují zánět nervů, ničením
některých B-vitaminů, v tom případě musíme zároveň s těmito medikamenty podávat B-vitamíny.
Zánět trojklaného nervu
Někdy pomohly stejné léky jako v předešlém odstavci. Kde nepomohly, zdá se, že šlo o potlačený hněv a když se neškodně vybil, pacient se
uzdravil.
Kapitola XXIII.
CHUDOKREVNOST MÁ MNOHO PŘÍČIN
Červené krvinky se obnovují asi každých 120 dní. Zdravá osoba má mít ve 100 ccm krve hemoglobinu asi 100 % = (asi 15 gramů) a v 1 ccm
krve 5 000 000 červených krvinek. Při chudokrevnosti je buď hemoglobin pod 80 % (13 gramy), nebo je červených krvinek méně než 4 000
000. Při jakékoliv chudokrevnosti mají tkáně nedostatek kyslíku a v důsledku toho pacienti pociťují nedostatek energie a stálou únavu,
nedostatek vytrvalosti, bledost, dýchavičnost, někdy dokonce i závratě, bolesti hlavy, duševní deprese. Chudokrevnost vznikne buď ztrátou
krve a nebo z nedostatku určitých živin.
Chudokrevnost z nedostatku vitaminu B6
Vyskytuje se u dětí i u dospělých a zvláště u těhotných žen. Lékaři jí obvykle nerozumějí a nemoc trvá někdy i 10 let. Podávání železa stav
zhoršuje. Při této chudokrevnosti je současně snížen počet červených krvinek i množství hemoglobinu. Rychlé a účinné léčení je podávat 100
mg vitaminu B6 denně. Někdy se vyskytla tato chudokrevnost při nedostatku magnesia ve stravě a po úpravě stravy, zařazením potravin
obsahujících dostatek magnesia, se vyléčila.
Chudokrevnost z nedostatku vitaminu E
Podáváním železitých přípravků buď nemá vliv a nebo se nemoc zhorší. Úprava správné krvetvorby do 5 dnů a následně rychlé odstranění
chudokrevnosti: 230 mg vitaminu E denně. Podpůrně přitom působí hojné dávky vitaminu C. Tato chudokrevnost je velmi běžná u předčasně
narozených dětí. Nepodá-li se jim vitamin E, oslepnou. Také každá těhotná žena i každý uměle živený kojenec by měli dostávat vitamin E
(mateřské mléko má 20 x více vitaminu E než kravské).
Chudokrevnost z nedostatku kyseliny listové
Často se vyskytuje u těhotných žen, osob s nedostatkem žaludečních kyselin, dětí a kojenců po infekcích, po hojném požívání rafinovaných
potravin, zvláště alkoholu. Je vždy sdružena s bolavými ústy i jazykem a někdy i se šedohnědou pigmentací kůže. Železem ji nelze zlepšit.
Použijeme-li 1 až 5 mg kyseliny listové denně, kostní dřen se upraví v několika hodinách a chudokrevnost rychle zmizí. Kyselina listová je
hojně obsažena v játrech, ledvinkách, kuřecích drůbcích a vařených listových zeleninách. Tato chudokrevnost snadno vznikne také při
nedostatku vitaminu C, protože bez vitaminu C tělo nedovede kyselinu listovou zužitkovat. Někteří jedinci mají neobvykle zvýšený požadavek
kyseliny listové. Jejich stav se zlepšil po podávání aspoň 5 mg tohoto vitaminu denně.
Účinek medikamentů a postřiku proti hmyzu (insekticidů)
Chudokrevnost může být způsobena řadou chemikálií, jež ničí buď vitamin E, anebo jiné živiny, potřebné ke stavbě krevních buněk. Zdá se,
že jakákoliv chemikálie, která se vyskytuje v těle, přispívá ke chudokrevnosti. Všechny cizí látky - zdá se, že kromě toho zvyšují potřebu i
vitaminu C (kap. III.).
Chudokrevnost a žaludeční kyseliny
Chudokrevnost s nedostatkem železa vznikne i při dostatku železa ve stravě, jestli však strava má nedostatek buď vitaminu B1, nebo B2,
nebo niacinamidu (vit. B3), nebo kyseliny pantotenové, nebo cholinu. Při nedostatku kteréhokoliv z těchto vitaminů žaludek nedovede vytvořit
dostatek kyseliny solné k rozpuštění železa a železo nemůže být vstřebáno.
Léčení: dostatek vitaminů B a dočasně užívat kyselinu solnou (glutamic hydrochlorid acid). U dětí je při tomto typu chudokrevnosti nízká
odolnost vůči infekcím.
Chudokrevnost z nedostatku železa
Diferenciální diagnosa (tj. postup, při němž se stanovuje diagnóza výběrem z několika nemocí, které způsobují stejné nebo podobné
příznaky).
Pacient po snědení červené řepy zbarví svoji moč do červena (pouze při chudokrevnosti z nedostatku železa).
Železo je také bohatě obsaženo v přirozených potravinách. Jeho nedostatek může vzniknout v prvé řadě při jedení rafinovaných potravin.
Často se vyskytuje u těch žen, které mají velké ztráty menstruační krve. Dále je častá u uměle živených kojenců a u osob, jež se živí
převážně mlékem, protože kravské mléko obsahuje příliš málo železa. Snadná a dokonalá úprava a náprava je brát denně několik čajových
lžiček pivovarského droždí. Pivovarské droždí jako zdroj železa se má proto přidávat do umělé kojenecké stravy - výživy. Železo je kromě
toho hojně obsaženo ve vejcích, v masech, celozrnné mouce a výrobcích z ní, v ovoci a zelenině, luštěninách, bramborách. Nejíme-li
rafinované potraviny, nepotřebujeme pilulky železa. Ferrum sulfate a ferrum chloride jsou tak toxické (mohou nejen poškodit játra, ale také
znetvořit plod, nebo způsobit plodu různé duševní defekty), že by se nikdy neměly používat. Méně toxické jsou Ferrum gluconate a ferrum
fumarate, ale železo, obsažené v nerafinovaných potravinách se vstřebá lépe a je naprosto neškodné.
Všechny živiny jsou důležité
Ke tvorbě hemoglobinu a červených krvinek je potřeba řada enzymů, jež se nemohou tvořit při nedostatku takřka každé živiny. Nejčastější
chudokrevností tohoto druhu jsou nedostatky: mědi, kobaltu (z něj se tvoří vitamin B12), kyseliny pantotenové a 19 různých aminokyselin
(mnohé z nich jsou obsaženy pouze v úplných bílkovinách). Pro korekci anemie byly zjištěny jako nejúčinnější prostředek jíst játra. Dále se
osvědčily: pivovarské droždí, pšeničné klíčky, ledvinky, kuřecí drůbky, vaječné žloutky atd.
Perniciózní anémie
Léčení: kyselina listová spolu s vitaminem B12 (0,1 mg B-12 musí být dán jednou za měsíc v injekci, jinak dojde k degenerativním změnám
míchy). Spolupráce s lékařem při stanovení diagnosy je nezbytná.
Léčebná dieta, kterou autorka vyléčila všechny případy: hojné množství jater, pivovarského droždí, pšenic, klíčků, dostatek vitaminů B1, B12,
C a bílkovin. Dočasně pilulky kyseliny solné (glutamic hydrochloride acid) 3x denně při jídle, antistresové vitamíny a kyselinu pantotenovou.
Perniciózní anémie u vegetariánů
Nejedí-li vegetariáni hodně mléka a vajec, snadno dostanou perniciózní anemii z nedostatku vitaminu B12. V takovém případě musí sníst 1x
týdně pilulku 50 mikrogramů vitaminu B12. Vitamin B12 se nejhojněji vyskytuje v játrech, zejména vepřových, ledvinách, výsekovém masu,
mléku, vejcích, sýrech a rybách. Nepatrná množství jsou v pivovarském droždí, pšeničných klíčcích a sojových bobech.
Cena, již platíme
Až na perniciózní anemii osob živících se pouze rostlinnou stravou, jsou všechny chudokrevnosti částí ceny, jíž platí spotřebitel za rafinované
výrobky.
Kapitola XXIV.
SVALOVÁ ONEMOCNĚNÍ
Sílu a správnou činnost svalů můžeme posoudit podle výborného držení těla a ladností pohybů, jež jsou však dnes obě vzácné. Není-li tomu
tak, svalstvo není v pořádku a tato onemocnění jsou často zanedbávána a přehlížena a stále se šíří. Nedostatečný svalový tonus narušuje
krevní i lymfatický oběh, trávení, často zaviňuje zácpu a někdy dokonce pomočování nebo možnost řádně se vymočit. Často dochází k
poklesu vnitřností, jejichž funkce tím trpí. Též můžeme pozorovat nemotornost, kostrbatost, svalové napětí a nedostatek koordinace.
Svalová slabost
Svalové křeče a tiky a chvění jsou obvykle způsobeny buď nedostatkem vápníku, nebo hořčíku, vitaminu B6 nebo vitaminu D. Svaly
nemohou být silné bez dostatku bílkovin a nenasycených mastných kyselin, rovněž bez dostatku draslíku (při nedostatku draslíku bývá
současně únava, zácpa, netečnost a nedostatek citlivosti, až v krajních případech hadrovitost a obrna svalů). Při nedostatku draslíku ve
střevech se tvoří bolestivé větry. Při potížích z nedostatku draslíku nastává úleva za několik minut po požití chloridu draselného. Nedostatek
může být až 10 g. Potřeba draslíku vzrůstá při požívání cukroví, soft-drinků (sodovek a limonád), rafinovaných potravin a hodně solených
potravin. Často při stresu, zvracení, průjmech, poškození ledvin, při užíváni diuretik, nebo kortisonu nebo ACTH. Velmi častou příčinou
svalové slabosti bývá nedostatek vitaminu E. Těhotné ženy mívají těžký porod. Svalovou slabost, bolest, tuhost, svraštělou kůži a nedostatek
pružnosti svalů se vždy podařilo podstatně zlepšit podáváním 400 jednotek vitaminu E denně. Je-li kojenec zpožděn ve zdvihání hlavičky,
posazování, plazení se, v chůzi toto zpoždění lze obvykle do týdne odstranit podáváním 100 až 300 jednotek vitaminu E denně. Všichni
uměle živení kojenci mají dle názoru vynikajících lékařů užívat denně asi 30 jednotek vitaminu E. Neumí-li se kojenec posadit dobře do 3
měsíců, v prvé řadě může být příčinou nedostatek vitaminu E.
Prodloužený stres a Addisonova nemoc (porucha kůry nadledvin)
Jako příznaky bývají: apatie, mučivá únava, extrémní svalová slabost. V každém případě musíme pomoci nadledvinkám antistresovým
programem a antistresovou formulí (kap. II.) v pravidelných intervalech, nepřehlédneme žádnou nezbytně nutnou živinu.
Fibrositis (svalový revmatismus) a myositis (svalové onemocnění se známkami zánětu)
Rychlá úleva nastane obvykle při antistresové stravě a velkými dávkami vitaminu C a kyseliny pantotenové a pep-upem 6x denně. Současně
nutno užívat 600 jednotek vitaminu E. Tyto nemoce se často vyskytuji u žen během přechodu, zvláště užívají-li při něm estrogen.
Myasthenia gravis (onemocnění postihující nervosvalový přenos)
Antistresová strava s lecitinem, pivovarským droždím, játry, pšeničnými klíčky a vejci 6 x denně. Ve stravě má být hojně bílkovin, pilulky
vitaminu E, magnesia, B-komplexu (s hojností cholinu a inositolu), případně i krátkou dobu 50 mg manganu 3x denně. Dočasně zvýšit
množství sodíku a draslíku. Při naprosto správné stravě tak došlo k obrovským zlepšením, že tvrzení o nevyléčitelnosti této nemoci se zdá
neoprávněné. Je-li polykání obtížné, můžeme jídlo rozmixovat.
Sklerotis multiplex (roztroušená skleróza)
Dle výzkumu na universitách se také osvědčily aspoň 3 polévkové lžíce lecithinu denně, případně podávání živin, jež organismus potřebuje k
tvorbě lecithinu (kap. V.) a to hořčík, vitamin B6, cholin, inositol, nenasycené oleje - nedostatek kterékoliv z těchto živin nemoc zhoršuje.
Rovněž tak nedostatek vitaminu E, ostatních B-vitaminů anebo jedení stravy obsahující nasycené tuky. Pokud nešlo o zastaralé případy,
autorka vždy své pacienty úplně vyléčila antistresovým programem (kap. II.) a velmi vyváženou stravou (kap. XXXIII.). Někdy velmi pomohla,
při jen 3x denně 600 jednotek vitaminu E. Mnohdy prospívá také psychoterapie, jež zbavila pacienty emočního stresu.
Svalová dystrofie
Ještě před objevením se příznaků, lze zjistit v moči kreatin a aminokyseliny. Podáváme-li v té době vitamin E, nemoc se okamžitě zastaví a
kreatin se v moči více neobjeví. Je-li však těžký, dlouhotrvající nedostatek vitaminu E, nemoc nelze léčit ani vitaminem E. Nemoc je dědičná
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
a pravděpodobně je způsobena dědičně vysokou potřebou vitaminu E. Všechny těhotné ženy by měly užívat vitamin E a rovněž tak všichni
uměle živení kojenci. Je-li kojenec nebo dítě pozadu v tělesném vývoji, nebo je nešikovné, nemá být zesměšňováno, ale okamžitě se má
provést zkouška moči na kreatin a léčit je vitaminem E. Autorka předepisuje svým pacientům antistresový program s velkými dávkami
vitaminu E, ale u zanedbaných případů buď lze dosáhnout zastavení nemoci, nebo už není žádné pomoci.
Příčin je mnoho
Jako většina nemocí, i svalová onemocnění vznikají spíše z vícenásobných nedostatků živin. Uzdravení se nemůže ani očekávat ani udržet,
není-li strava dostatečná v každé živině.
Kapitola XXV.
POTÍŽE ŽEN
Předmenstruační napětí a menstruační křeče. Deset dní před menstruací bývají mnohé ženy hádavé, nervózní, mívají bolesti hlavy,
nespavost, duševní deprese a pak při menstruaci bolestivé křeče. Příčinou je nedostatek kalcia. Při křečích nutno brát 1 nebo 2 pilulky kalcia
každou hodinu. K jeho řádnému vstřebávání nutno brát vitamin D a magnesium. 15-ti letá dcerka autorky si bere denně před i po dobu
menstruace 5 000 jednotek vitaminu D a 3x denně tablety 250 mg kalcia a 125 mg magnesia a nikdy nemá potíže. V případě, že však hladina
kalcia tak klesla, že pacientka má otoky, nutno vzít ve stravě více bílkovin, vitaminu C, kyseliny pantotenové navíc. K udržení vápníku v těle i
ke zlepšení jeho vstřebávání pomáhá estrogen, míní se tím hormon estrogen, vytvářený přirozenou cestou ve vlastním těle. K jeho tvorbě
organismus potřebuje bílkoviny, kyselinu linolovou, B vitamíny, vitamín E a pak je potřeba kalcia nižší. Předmenstruační pokles kalcia v těle
může způsobit nejen otoky prsou, ale také rukou, obličeje, nohou a dočasné zvýšení váhy o 2 až 5 kg a sníženou odolnost vůči alergiím a
infekcím. Minimální hladina kalcia v těle je prvního dne menstruace a pak opět hladina kalcia stoupá a zůstává na normální hladině ještě asi
2 týdny po menstruaci, po kteréžto době by ženy s menstruačními křečemi měly začít brát pilulky vápníku.
Nepravidelná menstruace nebo zastavení toku menstruační krve jsou příznaky všeobecně nesprávné výživy. Často při tom bývá zmenšení
poprsí a vaječníků. Někdy pomůže už jediná živina - vitamin B12, kyselina listová, vitamin E. Obsahuje-li strava všechny živiny a hojně živin
uvedených v kapitole XXVIII, menstruace se stane pravidelnou obvykle v několika týdnech. Přílišná menstruace může být i příznakem
rakoviny. Je-li příliš silná po 3 nebo 4 dnech a nešlo-li o rakovinu, vyléčení nastalo po 600 jednotkách vitaminu E denně, často do měsíce.
Někdy bylo nutno přidat 5 mg jodu denně, někdy ještě bylo nutno ozdravit funkci jater (kap. XVI) a jindy zvýšit příjem bílkovin.
Endometrióza
Autorka se domnívá, že vlastní příčinou nemoci je asi poškození jater a doporučuje dietu dle kap. XVI (poškození jater, jež zabraňuje
inaktivaci sexuálních hormonů).
Výtok z pochvy, zánět, svědění
Bývá často spojeno i s bolestí při manželském styku. Obvykle jde o parasity (trichomoniasis) a léčí se 6 mg vitaminu B2 a B6 denně.
Vitamíny A, E, B12 (při páchnoucím výtoku, jde-li o vegetariánky) s bílkovinami. Vitaminu A nutno dávat 50 000 jednotek denně. Jde-li o
zánět pochvy nebo vaječníků, dělohy nebo vejcovodů, navštivme lékaře a kromě toho si berme vitamin A (jako výše), bílkoviny, vitamin B6,
C, E, kyselinu pantotenovou a stravu dle kapitoly II.
Obtíže v přechodu
Vyléčení: kalcium, magnesium, vitamin D, antistresová formule. Kalcia bývá dávka 2 gramy denně, vitaminu D bývá dávka 5 000 jednotek
denně.
Návaly horka, noční poty se často omezí dávkou 40 až 500 jednotek vitaminu E denně. Estrogen je nebezpečný, protože způsobuje rakovinu
a ničí vitamin E (míní se medikament estrogen), mnohem bezpečnější a účinnější je brát místo estrogenu vitamin E. Pozor na kosmetické
krémy, jsou-li z minerálních olejů, zapříčiňují ničení estrogenu, vitaminů A, D, E, K a nadledvinkových hormonů. Neškodná je však základna z
avokadového oleje, kostní dřeně nebo jiného rostlinného nebo živočišného tuku. Jsou-li příznaky přechodu těžké, nutno brát antistresový
program (kap. II).
Křečové žíly
Léčení: vitamíny E, C, některé B-vitamíny. Kmeny živící se nerafinovanou potravou, neznají křečové žíly ani hemoroidy. Vhodné je také
ovoce, zelenina, maso, vejce, sýry, kyselá mléka, ořechy, celozrnné chleby a zákaz rafinovaných potravin. Příčinou křečových žil může být
také v pozadí naběhlá, zvětšená nebo ztučněná játra a nutno pak zavést stravu na korekci jater. Zabránění vzniku křečových žil je snadnější
než léčení. I po operaci se však objeví zase znovu, neodstraní-li se příčina. Citové stresy mohou stav zhoršit. Křečové žíly mohou také
vzniknout při nedostatku jakékoliv živiny, který způsobuje přílišnou srážlivost krve (kap. VI.).
Kapitola XXVI.
KOSTNÍ ONEMOCNĚNÍ
Potřebují být včas poznány
Mnohé bolesti hlavy i zad jsou způsobeny nedostatkem živin, potřebných k výživě kostí. Velmi často se vyskytují u osob nad 60 let, ale lze je
nalézt v každém věku. Ke své výživě potřebují stálý přívod bílkovin (a jakékoliv živiny nutně k využiti bílkovin), vitamin C, vápník, hořčík,
vitamin D a fosfor (fosforu je v americké výživě přebytek a způsobuje nedostatek vápníku). Další příčinou může být špatné vstřebáváni těchto
živin (např. nedostatek žluče znemožňuje vstřebávání vitaminu D).
Osteoporóza
Dle statistik tito pacienti měli ve stravě denně méně než 1/2 gramy vápníku (to se rovná 2 sklenicím mléka) a často měli nedostatek bílkovin
nebo vitaminu D nebo C, anebo živin nutných k zužitkování vápníku, fosforu a bílkovin. Zvýšená potřeba vápníku je u žen a u starších lidí.
Medikamenty androgen a estrogen nemohou nahradit žádnou živinu. Mnohem účinnější je vyvážená strava, bohatá na bílkoviny, vápník,
hořčík, vitamin C a D, k níž se přidá 1 až 2 gramy vápníkových pilulek denně.
Osteomalacie
Vlastní příčinou je těžký nedostatek vitaminu D a podáváním vitaminu D se rychle vyléčí. Nezbytné ovšem je, aby se vitamin D vstřebal.
Vstřebání není možné bez přítomnosti žluče. Uzdravení se urychlí, podporujeme-li tvoření žluče a stravu obohatíme kromě vitaminu D
přídavky olejů, lecithinu a kalcia. Dočasně bychom měli používat enzymové tabletky se žlučí a kyselinou solnou, za účelem zlepšení
vstřebávání.
Zlomené kosti
Nehojí-li se anebo hojí-li se příliš pomalu, věnujme pozornost nejen stravě, ale též všem činitelům, jež zvyšují vstřebávání a psychologickým
problémům, které někdy způsobují, že si pacient nehybnost přeje. Strava má mít neobvykle hodně bílkovin (lze-li 160 gramů denně), všechny
antistresové faktory, vitamin C, kyselinu pantotenovou vápník, hořčík, vitamin D, nenasycený olej, lecithin. Třikrát denně zažívací enzymy se
žlučí a kyselinu solnou, obvykle urychlují uzdravení. Byly-li poškozeny sousední tkáně, zabráníme jizvám a ztuhlosti vysokými dávkami
vitaminu E.
Záněty kostí (osteitis, osteomyelitis, osteitis deformans)
Každé 2 až 3 hodiny nutné brát antistresovou formuli s pep-upem než zánět ustoupí. Játra a vařená zelená listová zelenina denně. Je-li kost
infikována, mohou být nutné větší dávky vitaminu C. Jinak je nutné mít dietu podle odstavce, zlámané kosti. Jeden chromý pacient s osteitis
deformans měl správnou stravu, ale nemoc se nelepšila. Rychle se však uzdravil, když užíval denně navíc enzymy, kyselinu solnou, lecithin,
hořčík a velké dávky vitaminu C a kyselinu pantotenovou. Rovněž Pagetovu nemoc lze léčit dle výše uvedených směrnic.
Když nedochází k uzdravování
Ve většině případů je příjem vápníku příliš nízký. Ke vstřebáváni vápníku musí být kromě toho dostatek kyseliny solné, tuku, vitaminu D a
žluče (viz kap. XVII). Dále lze vstřebávání a udržení vápníku zvýšit vitaminem A, mnohými B vitamíny, kyselinou citrónovou (tělo si ji tvoří z
uhlohydrátů a potřebuje k tomu hořčík), hořčíkem a některými aminokyselinami ze strávených proteinů. Vstřebávání vápníku je dále
podstatně zvýšeno v přítomnosti mléčného cukru, ale podstatně zhoršeno v přítomnosti jakýchkoliv jiných cukrů. Sladkosti tedy nejen u dětí,
ale také u dospělých způsobují nedostatečné až takřka žádné vstřebávání vápníku. Toto znemožnění vstřebávání se děje chemickými
procesy již v žaludku. Pacienti s chirurgicky odstraněným žaludkem dostanou rychle osteoporózu i při správné stravě, neužívají-li denně s
každým jídlem kyselinu solnou. Každý pacient má pro dobré vstřebávání vápníku naprosto vyloučit rafinovaný cukr a jíst mléko nebo jogurt
(pokud lze, obohacené práškovým mlékem).
Ačkoliv vápník nelze nahradit libovolně vysokou dávkou vitaminu D, bez vitaminu D se vápník v těle neudrží i v tom případě, není-li vápník
vůbec ve stravě. Stejná situace vzniká nejen při nedostatku vitaminu D, ale také při nedostatku vitaminu B6 nebo hořčíku.
Stres (např. znehybnění jediné končetiny nebo celého těla anebo užíváním kortisonu bez úpravy výživy) vede k velkým ztrátám vápníku, v
takových případech se dává denně 2,5 gramů vápníku. Trvá-li stres nebo kortizonová léčba příliš dlouho, pak antistresový program je právě
tak důležitý, jako vysoké dávky vápníku a vitaminu D. Má-li pacient v kostech radioaktivní stroncium 90, značí to nedostatek vápníku a při
dostatku vápníku stroncium z těla odejde.
Onemocnění plotének
Ploténky tvoří tlumení mezi sousedními obratli, o vlivu výživy je známo málo studií. Dle jedné z nich se po zavedení správné stravy s
pilulkami 1/2 až 1 gram vitaminu C denně zmizely bolesti v zádech a nebylo třeba již operace. Autorka se domnívá, že k opravě poškozené
ploténky, je právě tak jako vitamin C pravděpodobně stejně důležité velké množství bílkovin, hlavně methioninu a vitamin E.
Strava při onemocnění kostí
Při osteoporóze, zlomeninách, zánětech a infekcích kostí by se pravděpodobně mělo denně sníst minimálně 2 a 1/2 gramů vápníku a 1/2
gramů magnesia. Vápník jogurtu a acidofilního mléka se lépe vstřebává než vápník čerstvého mléka. Protože není možné sníst denně v
potravinách tolik vápníku, je nutné zbytek sníst v pilulkách.
Vitamin D při osteoporóze, se obvykle dává mezi 1 000 až 5 000 jednotek denně, větší dávky by byly zbytečné. Očekávejme malé zlepšení,
nesplníme-li požadavky stresu (kap. II.) a požadavky vyrovnané stravy. Obvykle nutno dočasně užívat enzymy a kyselinu solnou a lecithin,
zvláště u starších lidí. Každá osoba starší 40 let by měla pít více mléka a brát pilulky vápníku a vitaminu D.
Kapitola XXVII.
OPERACE (ÚRAZY - POPÁLENINY)
Rychlost uzdravování závisí obvykle velmi na výživě pacienta. Např. nesprávně živená osoba je obvykle velmi citlivá na bolest, zatím co tato
citlivost se snižuje při dostatku vápníku, hořčíku, vitaminu B1, E aj.
Velký stres
Po těžkém zranění, velká množství hormonů hypofýzy a nadledvinek způsobí spotřebování velkého množství bílkovin těla (třeba i po dobu 1
měsíce) a tento proces znesnadňuje tvoření nových bílkovin, potřebných pro hojení. Hojení se také zpomaluje při nedostatku vitaminu B6
(pak vzniká příliš mnoho močoviny). Druhý nebo třetí den po větší operaci nebo těžkém úrazu se nadledvinky obvykle vyčerpávají (pro
nedostatek kyseliny pantotenové a vitamínu B2) a dochází ke ztrátě sodíku a draslíku, vede k obrnám střev a močového měchýře a
močovodu, zhoršuje se při nedostatku draslíku nebo vitamínu B1 (nedostatek těchto živin se velmi rychle vyvolá intravenózně podávanou
umělou výživou cukru). Obrně lze zabránit nebo ji lze zmírnit podáváním chybějících živin. Neschopnost močit může též odstraňovat vitamín
B2, C, kyselina pantothenová nebo podávání kortisonu. Vyčerpání nadledvinek bývá vlastní příčinou smrti u těžkých úrazů. Pouhou injekcí
kyseliny pantotenové však lze tomuto vyčerpání často zabránit.
Vitamin C a zranění
Rychlost hojení a pevnost vazební tkáně jsou úměrné příjmu vitaminu C, nedostatek vitaminu C může vést k tomu, že zranění se otvírají.
Vitamin C také zabraňuje krvácení a detoxikuje mnohé škodlivé substance. 300 mg vitaminu C denně stačí. Zřetelné zlepšení však nastává
podáním 500 mg každé 2 hodiny po dobu prvních několika dní, po jakémkoliv zranění.
Vitamin E nabízí mnoho
Je-li strava správná a užívá-li se dostatečně vitaminu E, rány se mohou zahojit bez jizvy. Operační zásahy zanechávají pouze tenkou,
měkkou čáru, prostou tvrdé koloidní tkáně. Lze zabránit adhezím, odpadá bolest způsobovaná stahy jizvové tkáně. Nevznikají ani křečové
žíly ani zánět žil, krevní sraženiny, ani záněty cév. Minimální léčebná dávka je 300 jednotek vitaminu E denně.
Všechny živiny pomáhají k hojení
Nové buňky se nemohou tvořit bez nenasycených mastných kyselin, vitaminu C, bílkovin (tělo k tomu potřebuje enzymy, jež obsahují
vitamíny B2, B6, kyselinu listovou, měď, hořčík, vitamin A aj.). Velmi důležitá je naprosto správná strava s velmi vysokým obsahem bílkovin,
bez ní se nezhojí ani rány ani proleženiny.
Krevní srážlivost
Je-li správná, chirurg nemusí mít obavu z krvácení. Nejdůležitějšími živinami jsou zde vápník, vitamíny C, E, K (vitamin K je vyráběn
hodnotnými střevními bakteriemi, jež mohou být i zničeny orálními antibiotiky nebo při nedostatku žluče, což lze napravit v prvém případě
jedením jogurtu nebo acidofilního mléka, ve druhém případě užíváním tabletek žluči a lecithinu).
Šok
Může vyústit ve smrt. Dobře živené osoby mu lépe vzdorují. Jako pomoc proti němu lze dávat vitamin C a B-vitamíny před operací a nebo v
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
injekci v případě hrozícího šoku. Byl-li šok vyvolán akutním krvácením, tkáně se méně poškodí okamžitým podáváním 3 gramů vitaminu C a
minimálně 300 jednotek vitaminu E.
Příprava na operaci
Správná strava s vysokým obsahem bílkovin podávaná před operací i po operaci, často činí umělou intravenózní výživu nebo i žaludeční
sondu, zbytečnou. Důležitá je výživa za celý poslední měsíc před operací. Špatně živené a nemocné osoby mají zvýšené operační riziko,
mají nepříznivé reakce na antibiotika, jsou náchylné k šoku a infekcím a pomalu se hojí. Po dobu této přípravy musíme počítat gramy
proteinu podle tabulek výživových hodnot potravin a mít denně 6 malých jídel, aspoň po 25 gramech bílkovin: mléko, obohacené práškovým
sušeným mlékem, pivovarským droždím, sojovou moukou a vejci (např. pep-upem). Tolik vajec, jogurtu, sýrů, masa (včetně ryb) a obilovin
uvařených v mléce, kolik lze sníst, denně antistresové faktory.
Pro zlepšení zažívání brát trávící enzymy se žlučí a kyselinou solnou. Pro zamezení plynatosti jogurt nebo acidofilní mléko či kulturu.
Pilulky vitaminu B2, B6 (aspoň 10 mg denně), vitamin C, kyselinu pantotenovou.
Autorka uvádí, že tato strava vyléčila tucty jejích pacientů během přípravy na operaci, na níž pak již nemuseli jít: bursitis, hemoroidy, mandle.
Pacienti s ledvinovými kameny, žlučovými kameny nebo prostatou přestali mít potíže.
Večer před operací
Hlavní příčinou zvracení po operaci je pokles hladiny krevního cukru, způsobený nedostatkem jídla předešlý den a den před operací a tím
vzniká acetonová acidóza. Zvracení a potřebě injekcí glukózy lze zpravidla zabránit, když pacient sní pozdě večer, den před operací 1/2 kg
netučného cukroví, jako např. zrnka želé, gumové kuličky, ibiškové cukroví. Toto velké množství cukru se uskladní v játrech a ve svalech jako
glykogen a během následujícího rána se postupně přeměňuje v glukosu (krevní cukr). Poznámka: Toto se týká jen osob se zdravým
žaludkem.
Nakonec po snědení cukroví se sní tyto pilulky: 1 gram vitaminu C, 1/2 gramu kys. pantotenové a po 20 mg vitaminů B2, B6 (kvůli
nadledvinkám a tvorbě protilátek), 2500 jednotek vitaminu D, 300 jednotek vitaminu E a 500 mg calcium lactate (kvůli dobré srážlivosti krve).
Strava po operaci nebo zranění
Pro zvýšení krevního cukru a nahrazení ztráty soli, lékaři obvykle nařizují jako první jídlo po operaci nebo zranění, dobře osolený vývar a
silně oslazený čaj. Tyto potraviny pomáhají zabránit zvracení, plynatosti a neschopnosti močit, která by nastala, kdyby draslík opustil buňky v
důsledku ztráty sodíku.
Okamžitě po zranění je výhodné, až do uzdravení, podávat pilulky všech vitaminů rozpustných ve vodě a po dobu prvních několika dní,
každé 2 hodiny antistresovou formuli a pilulky minerálů a ostatních vitaminů 3x denně. Pro ušetření času zaměstnaných lékařů i ošetřovatelů
lze tyto pilulky přinést z domova a dát pacientovi při návštěvě.
Nemůže-li se jídlo udržet v žaludku, pacientovi se dává intravenózní výživa, jež obvykle obsahuje cukr, sůl, strávené bílkoviny, vitamin B1.
Tyto živiny jsou hodnotné, ale nemohou splnit požadavky stresu. Je však prokázáno, že všechny vitamíny a nenasycené mastné kyseliny se
absorbují dobře kůží. Trvá-li zvracení, nenasycené oleje, vitamin A, D, E, dáváme na kůži přímo, několikrát denně. Rovněž tak lze i velká
množství práškového vitaminu C a B vitamíny (namíchaných do mastí nebo pleťového krému) nanést přímo na kůži i několikrát denně. Často
injekce vitaminu B6 nebo povrchová aplikace aspoň 50 mg tohoto vitaminu může odstranit zvracení. Jakmile je pacient schopen jíst, strava
má být neobvykle bohatá na bílkoviny, tím lze z větší části zabránit destrukci tělesných bílkovin. (Dáváme denně alespoň 1 000 kalorií navíc.)
Po velkých operacích se osvědčilo denně 500 gramů bílkovin nosní sondou. Po operaci kýly nebo slepého střeva, nebo žlučníku stačilo
denně 135 gramů bílkovin. Pak nastává rychlé hojení a přibývání sil a málo plynatosti. Nově se tvořící tkáně potřebují hojně aminokyseliny,
které obsahují síru. Lze použít např.: pep-up s alespoň 6 vejci nebo vaječnými žloutky. Místo čaje nebo kávy používejme k pití mléko,
podmáslí, jogurt, žloutkové mléko a šťávy. Po velké ztrátě krve často dochází k poškození jater a strava musí být tak navržena, aby uzdravila
jak krev tak játra. Při nehybnosti je velmi důležitá antistresová strava, která zabraňuje stresu, který by vedl k velkým ztrátám vápníku, fosforu,
draslíku, síry, dusíku a jiných živin močí.
Pro zabránění ledvinových kamenů nutno mít denně vitamin B6, hořčík a alespoň 2 1/2 gramu vápníku. Strava musí být velmi správná ještě
dlouho po uzdravení (pro kompenzaci ztrát po dobu stresu). Uzdravení je rychlejší při malých, častých jídlech, zejména při těžších
onemocněních. Šok jakéhokoliv zranění obvykle způsobí dočasný nedostatek enzymů a kyseliny solné a jejich pilulky dovedou velmi zlepšit
vstřebávání a urychlit hojení.
Nehody, zranění
Všechny živiny, nutné po operaci,jsou stejně nezbytné i zde. Strava má splnit požadavky stresu, zabránit vnitřním jizvám, srůst polámané
kosti, zabránit tvorbě ledvinových kamenů a nahrazovat ztracenou krev.
V případě spolknutí jedu se snažme jej detoxikovat pilulkami kyseliny pantotenové, vitaminu B2 a velkými dávkami vitaminu C asi každé 2
hodiny. Abychom pomohli játrům zneškodnit jed a zabránit poškozeni jater, podáváme dostatek vitaminu E a stravu s vysokým obsahem
bílkovin, obsahujících aspoň 6 vaječných žloutků denně. Nemůže-li se jídlo udržet v žaludku, oleje a vitamíny můžeme aplikovat kůží.
Je-li po zranění prodloužené bezvědomí, pacientům se dává výživa nosní sondou. Lékaři jsou často rádi, připraví-li ji příbuzní doma a
donesou hotovou do nemocnice.
Autorka ji připravuje z čerstvého a práškového mléka, pivovarského droždí, sušených jater, pšeničných klíčků, vaječných žloutků, rostlinných
nerafinovaných olejů, lecithinu, zmrzlé neředěné pomerančové šťávy, polévkové lžíce rybího tuku, roztoku vitaminu C a kyseliny pantotenové
a z obsahu několika kapslí vitaminu E, jež propíchla špendlíkem a vymačkala.
Jako příklad uvádí 12-letého, podvyživeného chlapce, jenž byl v bezvědomí po 2 týdny, za kteroužto dobu se jeho tvář a tělo vyplnily, barva
se zlepšila a textura kůže a vlasů se zřetelně změnily. Později se rychle uzdravil.
Spáleniny
Zdá se, že hrozná bolest při spáleninách je způsobena nedostatkem kyslíku. Propíchneme-li kapsli vitaminu E jehlou a jejich obsah okamžitě
vymačkáme nad spáleninou, bolest poleví a často zmizí. Proces musíme opakovat několikrát denně. Snese-li pacient dotek spálené oblasti,
může se použít mast s vitaminem E. Mast z PABY také ulevuje dosti rychle bolesti po mírných spáleninách, ale její účinnost na těžké
spáleniny není známa. Autorka se domnívá, že kromě toho by se mělo okamžitě sníst 200 jednotek vitaminu E a 300 mg PABY a brát je 3x
denně po jídle. Po odeznění bolesti lze PABU přestat dávat, ale vitamin E nutno dávat ještě dlouho po úplném vyhojení. K zneškodnění
toxických produktů z poškozených tkání je nutno u těžce popáleného pacienta, po dobu několika dnů, podávat každou hodinu vitamin C,
kyselinu pantotenovou a jiné B vitamíny a calcium gluconate. Podstatně se zmenší bolest i uzdravení se urychlí. Potřeba vitaminu C je po
spáleninách značně vyšší než po jiných zraněních. V několika případech se autorce dostaly do léčení děti, tak těžce popálené, že lékaři
předpokládali jejich smrt. Autorka nařídila maminkám dětí sedět u jejich lůžka ve dne v noci a dávat jim takřka nepřetržitě pít slámkou
fortifikované (obohacené) plnotučné mléko, podobné pep-upu a každou hodinu, pokud byl pacient vzhůru, čajovou lžičku antistresové
formule. Vitamíny A a D 1x denně v kapkách. Kapsle vitaminu E byly vyprázdněny přímo do úst a nad spálenými oblastmi. Všechny děti se
rychle uzdravily a žádné nepotřebovalo plastickou operaci, jež byla očekávána.
Kapitola XXVIII.
O SEXU
Sex je způsobem hlubšího vyjádření lásky a manželství bez něho bývá neúplné. Uspokojivému manželskému styku, dle zkušenosti autorky,
ze stížností jejich pacientů, nejčastěji vadí páchnoucí nohy nebo zápach z úst. Nehledě k tomu, zájem o sexuální styk nemá ten partner, jenž
je unaven, bolí-li ho hlava. Je-li nevyspalý nebo rozčilený či deprimovaný. Potěšení z manželského styku závisí v prvé řadě na dobrém
zdraví. Výzkum je velmi ubohý. Je však známo, že sexuální hormony se netvoří při nedostatku bílkovin, nenasycených mastných kyselin,
vitaminu E a některých B vitamínů. Při podvýživě je ztráta zájmu o sex. Mužové se stávají při nedostatku vitaminu B6 impotentní. Při stresu
se ztrácí libido a přestává tvorba spermatu. Pohyblivost a plodnost spermatu je úměrná množství vitamínu E v ejakulátu. Pitvy pohlavních
orgánů, podvyživených mladých lidí, ukázaly stejné příznaky jako při těžkém nedostatku vitaminu E a byly velmi podobné změnám při
pokročilém stáří.
Příliš málo kalorií
Vědci zkoušeli na sobě, jíst jen 1 600 kalorií a zjistili značný pokles sexuální touhy, stali se melancholickými, deprimovanými, unavenými,
slabými, měli sníženou koncentraci, studily je ruce a nohy a nebylo je možné rozeznat od mnohých těžkých neurotiků. Příznaky se zhoršily při
omezení B-vitaminů. U mužů se vyskytovala také neschopnost udržet erekci. Po zavedení správné výživy všechny obtíže zmizely. Tisíce
osob, hlavně žen, jí denně méně než 1 000 kalorií z obavy před tloustnutím. Alkoholiky je nutno považovat rovněž za podvyživené, protože
jejich kalorickou potřebu kryje ze značné části alkohol, jenž dodává tělu kalorie bez živin.
Nedostatek B vitaminů
Při nedostatku vitaminu B1 nebylo možno u dobrovolníků dosáhnout uspokojivého pohlavního styku, dále se rychle unavili, zapomínali, hádali
se, trpěli nespavostí, měli emoční potíže a mnoho jiných symptomů. Při nedostatku niacinamidu (vit. B3) byla zjištěna dráždivost,
podezřívavost, deprese, až psychické potíže a halucinace. Při nedostatku kyseliny pantotenové neměli dobrovolníci zájem o sex, chtěli být o
samotě, projevili vznětlivost, deprese, vzteklost apod. Při nedostatku vitamínu B6 se projevila vysoká nervozita, vznětlivost, deprese, duševní
zmatenost, smrdutý dech, hemoroidy a množství smrdutých větrů, což nepřispívá k sexuální přitažlivosti. Nedostatek kyseliny listové nebo
biotinu, vedl k únavě, zmatenosti, vzrušivosti a duševní depresi. Nedostatek B-vitaminů je dnes v USA tak častý, že může narušit manželské
štěstí.
Nedostatek jiných živin
Při mírném nedostatku hořčíku je velká nervozita, vzrušivost, hádavost. Nedostatek hořčíku je velmi častý. Nedostatek bílkovin a nebo
nevyváženost aminokyselin může způsobit depresi, apatii, dráždivost a touhu být sám. Nedostatek vápníku vede k nervóznímu napětí a
vzrušivosti. Tyto potíže se zpravidla léčí naprosto nesprávně sedativy místo dodání chybějících živin.
Autorka naplánovala stravu svému pacientovi a za nějakou dobu dostala dopis od jeho matky, neboť doporučenou stravu jedla celá rodina.
Matka uvádí, že pro únavu, vzrušivost a nezájem o sex již neměla manželský styk 2 roky. Po zvýšení příjmu mléka a jedení klíčků a
pivovarského droždí manželé opět obnovili svůj manželský styk.
Únavě lze zabránit
Únava může mít mnoho příčin: chudokrevnost, poškození jater, nedostatek B-vitaminů, nedostatek hořčíku, nedostatek vápníku, stres z
potlačených negativních emocí, vyčerpání nadledvinek, nízkou hladinu krevního cukru. Přes den, byla-li snídaně nedostatečná, při
nedostatečné večeři jsou tyto symptomy ráno po probuzení. Příznaky: únava, malátnost, apatie, napětí, nervozita, bezcílnost, slabost, chvění,
pocení, bolesti hlavy, ošklivost denní monotónnosti.
Takřka okamžitá úleva nastane požitím chloridu draselného (který je mnohem vhodnější nežli vzpružovací pilulky), ale není zapotřebí, jíme-li
často malé dávky jídel s mírným obsahem uhlohydrátů a vyhovuje-li strava požadavkům stresu. Často dodají zřetelnou energii už během
prvního dne potraviny bohaté na B vitamíny a bílkoviny, jako pivovarské droždí, játra, pšeničné klíčky. Avšak trvalá hladina nízkého krevního
cukru je typická při vyčerpání nadledvinek a žádá zvýšení soli místo draslíku.
Vyšetření 929 lidí, příliš emočně nemocných, aby pracovali, nezjistilo nic jiného než nízký krevní cukr. Byli deprimováni, apatičtí, vyčerpáni,
ošklivili si rutinu všedního života a ztratili chuť do života. Jakmile jim však byly zakázány sladkosti, alkohol, soft-drinky (sodovky a limonády) a
byli živeni správnou stravou s vysokým obsahem bílkovin a na přesnídávky a na svačiny měli mléko s chlebem, došlo k rychlému a trvalému
zlepšení. Naštěstí lze obvykle udržet celý den dostatek energie mírným omezením večeře a požíváním správné stravy, obsahující bílkoviny a
olej, při snídani, přesnídávce, obědu i svačině. Tím se zpomaluje vstřebávání cukru a zabraňuje tvorbě insulinu a tvoří se větší pocit
spokojenosti, což vše přispívá k sexuálnímu životu.
Nespavost
Jinou běžnou příčinou únavy, jež působí rušivě při sexu, je nevyspání. Pacient s nespavostí by měl pravděpodobně sníst 2 gramy vápníku (to
se rovná 1 litru mléka, obohaceného 1/8 litru ne rychle se rozpouštějícího práškového mléka nebo 1/4 litru rychle se rozpouštějícího mléka).
Půl hodiny před spaním často pomáhá vzít si teplé mléko s 10 mg vitaminu B6, 100 mg kyseliny pantotenové, 250 mg magnesiové soli (např.
magnesium oxyde nebo carbonata) a 500 mg calcium lactate. Vápník a hořčík rovněž pomáhá předcházet nebo odstraňovat křeče v nohách,
prstech nohou a chodidlech, jež často probouzejí ze spánku.
Bolest hlavy
Určitě pacient s bolestí hlavy, není v náladě pro sex. Bolesti hlavy (i trvalé) mohou vzniknout při nedostatku některé z těchto živin: vitamin B6,
kys. pantothenová, železo, vápník, vitamin D, B1, B12. Jinou častou příčinou je nízká hladina krevního cukru a čím nižší hladina krevního
cukru, tím více bolí hlava. Zejména se vyskytuje po probuzení, zvláště tehdy, byla-li slabá večeře. Trvalou úlevu přinese vzít si před spaním
jídlo s vysokým obsahem bílkovin bez jakýchkoliv sladkostí a pamlsků. Z toho též plyne, že v těchto případech pomáhá chlorid draselný více,
než aspirin. Po prodlouženém stresu bývají často bolesti hlavy spojené s nízkou hladinou krevního cukru a s nízkým krevním tlakem. V tomto
případě jsou nadledvinky tak vyčerpány, že se z těla ztrácí sodík. Často lze dosáhnout rychlé úlevy požitím 1/2 čaj. lžičky soli a 1/2 čaj. lžičky
užívací sody v trošce vody, ale pro zabránění dalších potíží nutno pečlivě dodržovat častá malá jídla a antistresový program. Častou příčinou
bolesti hlavy je potlačení hněvu a vzteku praštit do hlavy druhého. Tyto lze odstranit, boucháme-li de něčeho nevinného, např. do polštáře a
nebo raketou do tenisového míčku.
Nízký bazální metabolizmus
Symptomy: nedostatek sexuálního zájmu, únava, netečnost, zimomřivost (zvláště studené nohy a ruce), často také pomalý puls, nízký krevní
tlak a tloustnutí z velmi mála kalorií. Nízký bazální metabolismus je způsoben, vytváří-li si tělo příliš málo hormonu thyroxinu. Ke tvorbě
thyroxinu potřebuje tělo jod a další živiny. Kdokoliv s nedostatečnou činnosti štítné žlázy má denně užívat 300 až 500 mg jednotek vitaminu
E, dále 4 až 6 mg jodu, stravu s vysokým obsahem bílkovin a hojná množství vitaminu C a B.
Vyšší dávky nežli 6 mg jodu denně nezlepšily výsledky, avšak organický jod (např. chaluhy) se v těle déle udržuje nežli jodid draselný.
Užívání thyroidu bylo by však nebezpečné, protože způsobuje spontánní rakoviny a ztráty většiny vitaminů a minerálů.
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
Sex v pozdějších letech
Při tělesném a emočním zdraví může sex trvat tak dlouho jako život. Stařecké změny ve vaječníkách a varlatech jsou totožné se symptomy
nedostatku určitých živin, zejména vitaminu E. Ačkoliv ve většině manželství klesá se stářím četnost pohlavního styku, není žádného důvodu,
aby po přechodu musel přestat.
Sexuální problémy mají mnohé příčiny
Hněvy, strachy a nesplněné emoční potřeby časného dětství mohou rušit a pomoci v tomto může psychiatr. Hněv v manželství je obvykle
nahromaděn jako hněvy z minulosti. V každé lidské bytosti je však spousta tepla, něžnosti a lásky a touha vyhovět emočním potřebám
milujícího druha. Závisí na postoji, porozumění a zdraví obou partnerů, jestli budou mít u nich navrch tyto drobné vlastnosti, nebo záporné
emoce, jež ničí sexuální sblížení.
Kapitola XXIX.
NĚKTERÉ OČNÍ POTÍŽE A NEMOCE
Strava má tak hluboký vliv na zdraví očí, že v zemích, kde je výživa zřetelně nevyvážená - Indie, Egypt, Čína, bují všechny možné oční
nemoce včetně slepoty.
Vitamin A a vidění
Při jeho mírném nedostatku se oči rychle unaví. Jsou citlivé vůči světlu, oslnění, špatně vidí v noci a jsou náchylné vůči očním nemocem infekcím: ječná zrna, katar spojivek, katar duhovky, rohové vředy. Bere-li kdo ve stravě méně než 5 000 jednotek vitaminu A denně, zesílí mu
příliš spojivka a někdy degeneruje oční nerv. V USA se běžně vyskytují těžké nedostatky vitaminu A u těch pacientů, kteří mají nedostatečný
tok žluče. Při kombinovaném nedostatku vitaminu A i bílkovin vznikají tzv. Bitotovy skvrny: léčí se 50 000 jednotkami vitaminu A a mléčnými
bílkovinami, uzdravení pak probíhá rychle.
Retinitis pigmentosa (degenerativní onemocnění sítnice se ztrátou periferního vidění)
Při ní sítnice pomalu degeneruje, vede k oslepnutí, vzniká po létech příznaku nedostatku vitaminu A. Tyto osoby jej obvykle špatně
vstřebávají. Léčeni je účinnější, dává-li se vitamin A injekčně nebo použije-li se orálně vitamin A, rozptýlený ve vodě, spolu s denním
podáváním oleje, tablet žluče, lecithinu a hojného množství vitaminu E.
Vitamin B2
Při jeho nedostatku vzniká nejprve: citlivost vůči silnému světlu, špatné vidění za šera a oči snadno slzí. Při námaze jsou krvavé a mohou
pálit při oslnění. Něco hlenu se často nahromadí pod víčky, zvláště během spánku. Při akutním nedostatku muže pukat kůže ve vnějších
koutcích očí, oči pálí a prudce zčervenají. K nápravě stačí 5 mg vitaminu B2 denně. Vitamin B2 odstraní i méně běžné příznaky: špatné
rozeznávání barev, předmětů, lidí, neschopnost, nebo z části neschopnost ostré akomodace, conjunctivis (zánět spojivek), iritis (zánět
duhovky), rubiosis iridis (zčervenání duhovky), vidění míhajících se a mizících obrazů, nebo světelných kruhů kolem zářících světel nebo
předmětů a tmavé skvrny před očima, neprůhlednost rohovky. Rohovkové vředy lze beze zbytků vyléčit podáváním vitamínu B2 jedině tehdy,
není-li choroba tak zastaralá, že se již vytvořily jizvy.
Vitamíny B6, C, kyselina pantothenová
Při jejich nedostatku vznikají některé příznaky jako při nedostatku vitaminu B2: rohovkové vředy, tmavé skvrny před očima a jiné příznaky.
U zvířat byly pozorovány rohovkové vředy také při nedostatku plnohodnotných bílkovin.
Šedé zákaly
Byly uměle vyvolány u zvířat nedostatkem těchto vitaminů a opět vyléčeny jejich podáváním: vitamín B2 (u dětí vzniká slepota, nedovedou-li
zužitkovat galactosu kyseliny pantotenové a tím vzniká zvýšená potřeba vitamínu B2), nebo kyseliny pantotenové, nebo plnohodnotné
bílkoviny (nejčastěji tryptophanu), u lidských diabetiků může vzniknout ovšem jen z nedostatku vitamínu B6, protože bez vitamínu B6 nelze
zužitkovat tryptofan, nebo vitamin E. Zákal může být také vyvolán medikamenty, např. dinitrophinolem pro odtučnění - vyléčení bylo možné
velkými dávkami vitaminu C.
Tvoření zákalů u lidí je rychlé ukládání cholesterolu nebo calcia. Také bývá vyvolán stresem, buď při stresu je velká potřeba vitaminu B2 a
kyseliny pantotenové. V tomto případě pomáhá antistresový program. Autorka má řadu dopisů od lidí, kterým odpadla nutnost operace tím,
že po zavedení správné výživy zákal sám zmizel. V jednom případě 86-leté paní se zákalem na obou očích v několika měsících. Pacienti si
berou někdy pilulky vitamínu B2 a pak se diví, proč se jejich zrak nelepší. Dobré výsledky můžeme očekávat jedině při antistresové stravě s
vysokým obsahem plnohodnotných bílkovin, vitaminu B2, C, E, kyseliny pantotenové a všech živin.
Krátkozrakost
Je projevem stresu a souvisí s nedostatkem calcia. Krátkozrakost a šilhavost byly vyléčeny velkými dávkami vitaminu E. Ke krátkozrakosti
jsou náchylné děti se stresy, s nevhodnou stravou, rychlého růstu a alergiemi. Při vyčerpání nadledvinek, tekutiny vnikají z krve do tkání a
místně zvýšený tlak změní tvar oka a rozostří vidění v krátkozrakost. Při počátku krátkozrakosti bývají příznaky: oční námaha, šilhání,
závratě, únava, bolesti hlavy, bolesti v očích a eventuelně nízký krevní tlak. Stav lze vyléčit v tomto stadiu při zvýšení solení týden až dva a
okamžitém zlepšení stravy ve všech živinách, zejména pak plnohodnotných bílkovin, vitamínů B2, C, D, E, kys. pantotenové, calcia,
nenasycených tuků.
Bez úpravy stravy však je trvalá korekce možná pouze nošením brýlí. Spolu se stravou, zejména v zastaralých případech, účinně pomáhá k
odstranění krátkozrakosti i dalekozrakosti, astigmatismu aj. fyzikální terapie dle Harry Benjamina (jeho kniha: Better sight vithout glasses,
1971). Jak zajistit, aby strava obsahovala všechny živiny je v kapitole XXXIII. této knihy nebo XXVII. kapitole knihy A. Davis: Let's eat right to
keep fit.
Glaukom - zelený zákal
Vzniká z prodlouženého stresu a je příznakem vyčerpání nadledvinek. Je hlavní příčinou slepoty v USA. Nemohou-li nadledvinky tvořit
aldosteron, sodík uniká z těla a tekutiny zaplavují tkáně, pak stoupá tlak v oku, zkreslí vidění a nakonec zničí oko. Příznaky se liší od osoby k
osobě a mohou vzniknout rychle bez varování: bolest v očích, mlhavé vidění, selhávající vidění při práci z blízka, potřeba silnějšího osvětlení,
zúžení zorného pole (jako kdybychom se dívali dutou trubicí), vidění kruhů okolo světla a zářivých předmětů, únava a nízký krevní tlak
(typické pro vyčerpání nadledvinek). Náhlý těžký stres může přivodit dočasnou nebo trvalou slepotu. Autorka ji rychle a úspěšně léčí slanou
stravou, správnou stravou (obsahující všechny živiny) a antistresovou formulí 6x denně. Při opuštění zásad správné výživy se však příznaky
vrátí. Autorka tak vyléčila i 10 let starý glaukom, s níž si oční lékař nevěděl rady.
Pacient s glaukomem musí dávat pozor na stresy a uvědomit si, že i zrnková káva může být stresem. Jakýkoliv stres může zhoršit příznaky
glaukomu, pokud není okamžitě zvýšený příjem živin, nutný ke zvládnutí stresu. Trvalý stres potlačených záporných emocí způsobuje, že
mnohé glaukomy jsou onemocněním psychosomatickým.
Byla-li někomu odňata přebytečná oční tekutina operačně, musí brát po operaci hodně vitaminu E, aby se nevytvořily jizvy, jinak nelze
očekávat zlepšení, zrovna tak, neupraví-li se strava dle zásad správné výživy.
Oddělení sítnice
Zdá se, že vzniká jen při nedostatku vitaminu E (zvláště u předčasně narozených dětí, nejsou-li kojeny). Nejčastěji se vyskytuje u
novorozenců, jejichž matky po dobu těhotenství buď měly nedostatek vitaminu E a nebo užívaly pilulky železitých solí. Onemocnění se
vyskytuje častěji, jestli novorozeně bylo dáno do ovzduší s vyšší koncentrací kyslíku než v normálním vzduchu. Onemocnění lze zabránit
podáváním 150 mg vitaminu E denně, okamžitě po porodu novorozeněti a nebo mateřským mlékem, jež tento vitamin dodává.
Rozmazané vidění
Může být při nedostatku vitaminu: B6, E, kyseliny pantotenové. Obrna vnějších a vnitřních svalů: nedostatek B-vitaminů, zejména B1.
Šilhání
Slabost vnitřních i vnějších očních svalů, rozmazané vidění, dvojí vidění. Vyléčení bud pivovarským droždím a játry, nebo vitaminem E.
Krvácení sítnice
Vyléčení pivovarským droždím a vitamíny B2, C, E, niacinamidem (B3).
Krvácení očí
Vyléčení vitaminem C.
Zánět sítnice
Vyléčení stravou s vysokým obsahem plnohodnotných bílkovin.
Infekce očí
Strava je doporučena stejná jako při jakýchkoliv jiných infekcích. Autorka přijala několik pacientů s tak těžkými infekcemi očí, že jejich lékaři
doporučili chirurgické odstranění jejich očí, aby zabránili rozšíření infekce na mozek. V naprosto všech případech došlo k vyléčení v několika
dnech velkými dávkami vitaminu C, každé 2 hodiny spolu se správnou výživou, obsahující velké množství bílkovin. Vitamin A se též osvědčil.
Vystouplé (vyboulené) oči
Jsou charakteristické pro lidi trpící nedostatkem vitaminu E. Považují se všeobecně za příznak toxického thyroidu, jenž ovšem vzniká při
nedostatku vitaminu E, bez vitaminu E totiž tělo nedovede účinně vstřebávat jod.
Emoční činitelé
Jsou známy případy, že podvědomí způsobilo zákal očí, jenž zmizel po odstranění duševní příčiny (např. odstěhování se z krajiny, kde
pacient nechtěl být).
Operace očí
Je-li nevyhnutelná operace očí, příprava na operaci má být stejná jako na jakoukoliv jinou operaci. Nutno zdůraznit živiny, jež urychlují hojení
jež dávají ochranu před stresem a jež zabraňují krvácení a tvoření jizev.
Poznámky zpracovatelů:
Text je výtahem z kapitoly XXIX "A. Davis: Lets Get well" vydané 1972 nakladatelstvím Signet Booke, New York USA.
Jak zpracovaná kapitola, tak celá kniha se zabývá pouze vlivem živin na nemoce. Jde o moderní vědecké poznatky běžně v Evropě dosud
neznámé.
Dodatečná poznámka dle knihy H. Benjamína: Better sight without glasses.
Létající skvrny před očima?
Často jsou zaviněny jiným onemocněním, nejčastěji jater nebo ledvin, jindy jsou způsobeny přítomností různých odpadů, zejména buněk ve
sklivci. Ve skutečnosti nemají patologický význam, ale často narušují vidění. Často napomáhá čistící dieta, ale ve většině případů nepomůže
nic. (Autor nezná knihu A. Davis.)
Kapitola XXX.
KDYŽ PŘÍČINA NEMOCE NENÍ ZNÁMA
Jediným účelem výživy je vytvářet a udržovat zdraví. Na neštěstí, většina lidí začne projevovat zájem o tvorbu zdraví, tedy výživu, teprve
když onemocní. Při sta onemocněních není známa jejich příčina, avšak v každém případě jsou k opravě těla, nutné tytéž živiny. Příčina
nemusí být známa. Dodávají-li se všechny živiny v hojném množství, není-li dědičných defektů a ani nebyly dosud způsobeny nenapravitelné
škody, tělo se vyléčí časem samo, i když lékař nebude umět určit diagnosu nemoci. Obchodník realitami Thomas Mollvaiv v Cincinnati Ohio
onemocněl a žádný lékař ani nemocnice nedovedli stanovit diagnosu. Byl bez úspěchu léčen i na slavné Mayo Clinic a Massachusetts
General Hospital. Tucty lékařů se nakonec shodovaly jen v tom, že pacient umírá.
Po předepsání kompletní stravy autorkou, však postupně měnil postel za kolečkovou židli, tuto později za berle a pak odložil i tyto a do 3 let
se cítil v mnohém směru zdravější než kdykoliv před tím a opět plně pracuje. Avšak příčina jeho nemoci dosud nebyla lékaři stanovena.
Jedinou výhodou znalostí, že nedostatek určitých živin může způsobit určitou nemoc je, že užíváním těchto určitých živin v léčebných
dávkách, tj. vyšších nežli normálních, často urychluje uzdravení.
Např.: je-li bolavý jazyk způsoben nedostatkem niacinamidu (vit. B3), možno jej vyléčit do 3 až 4 hodin, podáním enzymu, obsahujícího tento
vitamin, bereme-li místo toho velké množství, samotného niacinamidu (vit. B3), léčení, trvá asi 24 hodin, použijeme-li jako zdroje tohoto
vitamínu jater, potřebujeme 3 dny, použijeme-li pivovarské droždí (obsahuje o něco méně niacinamidu (vit. B3) nežli játra), trvá léčení 5 až 6
dní, ačkoliv játra i droždí pivovarských kvasnic dodávají zároveň řadu dalších živin. Kdyby byla výživa naprosto přiměřená, bolestivý jazyk by
se zhojil, aniž bychom museli, cokoliv vědět o niacinamidu (vit. B3). Dáme-li buňkám všechen stavební materiál a poškození není
nenapravitelné, příroda se vyléčí sama a vůbec se nestará o to, víme-li jakým způsobem to činní.
Co značí nevyléčitelný
Ačkoliv tucty nemocí se dříve prohlašovaly za nevyléčitelné nyní se prohlašují za léčitelné. Slovo lékařské vědy "neléčitelné" tudíž nemusí být
pravdivé, protože jen velmi vzácně byla zkoušena dokonalá výživa. Autorka plánovala výživu pro dvě děti s nevyléčitelnou "SchüllerChristianovou nemocí", o níž sama nic nevěděla. Lékař každého z těchto dětí označil jejich uzdravení jako jedno z velmi vzácných
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
spontánních uzdravení, které byla kdy zaznamenána. Podobně autorka plánovala dokonalou stravu pro několik dětí s "nevyléčitelnými"
deformacemi srdce od kojeneckého věku, s přidáním 100 jednotek vitaminu E denně.
Ačkoliv lékaři původně diagnostikovali srdeční operaci jako nevyhnutelnou, děti jsou nyní mezi 8 až 14-ti léty a všechny bez jakékoliv operace
a se schválením svých lékařů provozují aktivně atletiku. Autorka má ve své kartotéce tucty dopisů od svých pacientů, týkajících se výsledků
správné výživy na "nevyléčitelné" nemoce a vždy obsahuji tuto větu: "Lékař říká, že je to zázrak". Zázrak spočívá pouze ve fantastické
schopnosti sám sebe opravovat.
Všeobecná pravidla
Není-li příčina nemoci známa, prvním krokem je sestavit výživu tak úplně, aby nechyběla žádná živina. Protože každá nemoc představuje
stres, musí výživa obsahovat hojná množství antistresových faktorů, současně s přídavkem živin pro zabránění tvoření jizev a k detoxikaci
medikamentů. Je-li nemoc podobná k dobře známé nemoci, živiny, které pomáhají této, lze zdůraznit. Např. částečná anebo úplná hluchota
je obvykle považována za nezměnitelnou, ale částečná hluchota zmizí, jí-li se pivovarské droždí a játra. Hluchota způsobená zánětem nervů
se dá vyléčit podáváním B-vitaminů. Zvápenatění, jež způsobuje otosclerosis (abnormální růst kosti v blízkosti středního ucha) lze zabránit
vitaminem E. Je-li hluchota způsobena ukládáním cholesterolu v uších, cévách, zmizí po jeho snížení.
Nedoslýchavost je velmi často zaviněna nízkou hladinou jodu v krvi a nedostatek jódu v těhotenství může způsobit hluchotu novorozeněte.
Mnohé medikamenty, jež zvyšuji požadavky těla na určité živiny, často zhoršují slyšení a způsobuji různé zvuky v uších, a jiné formy těžkého
stresu mají podobný účinek.
Kdyby se strava výrazně zlepšila, okamžitě při zhoršení sluchu, mnohé hluchotě by se dalo zabránit. Nikoliv vzácně však příčina hluchoty je
psychosomatická. Manželé hubatých žen a manželky hádavých manželů někdy upřímně přiznají, že hluchota má své výhody.
Emfyzém (rozedma plic)
Často přináší úlevu vitamin E. K vyléčení však nutno mít kromě toho ještě dostatek vitaminu A, C, kyseliny listové a plnohodnotných bílkovin.
Dodržoval-li pacienti současně zásady správné výživy, vyléčili se do měsíce.
Menierův syndrom(nenadálé záchvaty silné závratě, nevolnosti, zvracení doprovázené šelesty, pískáním v uších)
Obvykle pomáhá antistresová formule a slaná jídla. Nutno vyloučit všechny rafinované uhlohydráty, vhodný je hojný přívod B-vitaminů
(vitamín B6 odstraňuje přidružené zvracení) a správná výživa ve všech směrech. V některých případech kromě toho užívat malé dávky
kortisonu.
Lupus Erythematosus (systémový lupus)
Zlepšení při denním užívání 1 000 až 2 000 jednotek vitaminu E a 1 až 1,5 gramů kyseliny pantotenové, po vynechání těchto vitaminů však
se příznaky vrací. Autorce se podařilo vyléčit tyto pacienty správnou výživou, obsahující hojné dávky pivovarského droždí, jater, jogurtu,
pšeničných klíčků aj. a pilulkami 300 jednotek vitaminu E denně.
Universitní studentka onemocněla tak akutním lupusem, že lékaři se domnívali, že zemře. Léčili ji kortisonem, velkými dávkami aspirinu a pro
těžkou chudokrevnost mužskými pohlavními hormony k zastavení její menstruace. Kortison způsobil ztloustnutí o 18 kg. Mužské hormony jí
způsobily dlouhý černý plnovous, aspirin poničil tak důkladně vitamin C, že dostala vnitřní krvácení a krvácela z dásní, rtů a konečníku. V
tomto okamžiku se její lékař rozhodl zavést stravu dle kapitoly XXXIII s neobvykle velkými dávkami většiny živin, např. její antistresová
formule, podávaná pravidelně každé 2 hodiny, obsahovala za 24 hodin 900 mg kys. pantotenové a denně užívala 900 jednotek vitaminu E.
Zlepšení bylo tak rychlé, že desátým dnem lékař snížil dávky kortisonu a aspirinu a brzy je přestal vůbec podávat. Pacientka se naprosto
uzdravila a poslední 3 léta je stále naprosto zdravá.
Skleroderma, myositis, dermonyositis, bursitis
Bezpodmínečně nutno brát hojně vitamin E, ačkoliv přesné množství nebylo stanoveno. K uzdravení nadledvinek nutno provádět antistresový
program po jeden měsíc, nesmí být přehlédnut vitamin D a hořčík. Vápníku nutno mít denně asi 2 gramy, největší chybou by bylo vypít denně
méně než litr pep-upu.
Cystická fibróza
Léčení dietou. 300 až 1 500 jednotek vitaminu E denně u dětí se osvědčilo na lékařské fakultě Johna Hopkinse. Vitamin E nutno podávat v
každém případě. Zdá se, že nemoc je vyvolána velkým nedostatkem vitaminu E, B6 a kyseliny pantotenové. Ihned nutno brát pivovarské
droždí, játra, pšeničné klíčky, jogurt nebo acidofilní mléko či tuto kulturu, přívod B vitaminů, vše denně. Je-li již trávení narušeno, nutno 3x
denně s jídlem brát zažívací enzymy a granulovaný lecithin. K ochraně nadledvinek lze dávat antistresovou formuli každé 2 hodiny. Při první
známce infekce zvýšit dávku vitaminu C. Pro přípravu jídel lze užívat olejů. Ve vodě rozpustné živiny se vstřebávají dobře. Je-li nemoc
pokročilá a je ohroženo vstřebávání vitamínů A, D, E, v takovém případě využíváme jejich vstřebávání kůží a sice denní dávkou vitaminu D
potřeme část kůže 1x denně a vitamin A a E potíráme několikrát denně. Cukry by se měly zakázat, protože narušují růst střevních bakterií,
jež dodávají B-vitamíny, na nichž může záviset život. Ze stejného důvodu se nesmějí užívat antibiotika, leda že by se objevila infekce.
Vysoké dědičné požadavky
Některé rodiny i jedinci mají jako normální potřebu určité živiny na deseti až dvaceti násobku normálního příjmu. Tím se vysvětluji mnohé
nemoce, pokládané za dědičné a tudíž nevyléčitelné. Takovými příklady Jsou např. epileptikové, periodičtí paralytikové a asi i cukrovkáři.
Strava správná pro většinu lidí, musí být v těchto případech doplněna přiměřeným zvýšením dávky dotyčné kritické živiny, jinak pro
dotyčného Jedince je nedostačující.
Příčina muže být psychologická
Příčinou nemocí mohou být také citová traumata, zejména v ranném dětství. O takové možnosti uvažujeme zejména tehdy, nepomáhá-li ani
lékařská pomoc, ani správná výživa. V tom případě máme mít podezření na emoční příčiny a hledat psychiatra.
Nenapravitelné poškození
Došlo-li k nenapravitelnému poškození, ke zlepšení nemůže dojít ani po nejlepší výživě. Např. v posledních letech se objevilo asi 30 nových
nemocí, jež se nazývají vrozenými chybami metabolismu. Při těchto nemocech se rodí děti bez určitých důležitých enzymů. A tyto poruchy
jsou nepochybně vyvolány nesprávnou stravou těhotných žen. Nesprávná výživa přidává další symptomy , jež se mylně považují za část oné
dědičné nemoci. V těchto případech lze ulehčit život tím, že není symptomů více než nezbytně třeba a to je cena správné výživy u těchto
diagnóz.
Kapitola XXXI.
VÝŽIVA A RAKOVINA
Vitamin A
Podáváním 300 000 jednotek vitaminu A spolu s 1 gramem vitaminu C denně po dobu 3 až 6 měsíců - ve 218 případech neoperovatelné
rakoviny se tato zmenšila nebo přestala šířit. Velké dávky vitaminu A nebo karotenu zastavily růst spontánních rakovin u myší a zpomalily
růst transplantovaných rakovin.
Vitamin B2, B6, bílkoviny
Nedostatek vitaminu B2 zvyšuje náchylnost k onemocnění rakovinou i úmrtí na ni. Podávání vitaminu B2 zpomalí růst rakovinných nádorů.
Dostatek vitaminu B2 zabraňuje onemocnění rakovinou. Vitamin B2 ani B6 se však nesmí předávkovat jeden na úkor druhého. Náchylnost k
rakovině prudce stoupá při nedostatku bílkovin, zejména plnohodnotných.
Kdo je náchylný k rakovině, má snad dědičně zvýšený požadavek B2 a bílkovin. Vitaminu B2 musí být stejné množství jako B6, bereme-li je v
pilulkách (platí i pro B-komplex), brány jsou současně, jinak přebytek buď B2 nebo B6 vyvolává nedostatek druhého a tím rakovinu, jak je
prokázáno pokusy.
Vitamin B2 i bílkoviny jsou v mléce a je dobré pít jej litr denně, jako prevenci, pak není třeba užívat vitamín B2. Autorka se nesetkala ještě s
ani jediným dospělým pacientem, který denně pil 1 litr mléka a měl by rakovinu.
Cholin
Mírný nedostatek cholinu u zvířat snižuje odolnost proti rakovině jater, zejména při nedostatku bílkovin. Těmto rakovinám lze zabránit
zdvojnásobením mléčných bílkovin ve stravě. Dává-li se zvířatům s rakovinou jater cholin a strava obsahující 20% bílkovin, naprosto se
uzdravila. Patologický obraz rakoviny jater těchto zvířat byl naprosto shodný s rakovinou jater u lidí. Mnoho badatelů se domnívá, že
poškozená játra a cirhóza jsou předchůdci rakoviny jater u lidí.
Betain
Betain je zejména v červené řepě a jejích listech, nejen v kořenech - může nahradit cholin.
Když 22 pacientům s neoperovatelnou rakovinou dávali velké množství červené řepy denně, několik měsíců, 21 vykázalo zlepšení a jejich
rakoviny se zmenšily. Koncentrovaná šťáva z červené řepy se ukázala stejně účinná, ale když ji pacient přestal brát, růst rakoviny se objevil
do 3 až 4 měsíců.
Vitamin C
Mnohé rakoviny jsou pravděpodobně způsobeny viry. Když pacientům s neoperovatelnou rakovinou dávali 4 až 6 gramů vitaminu C denně,
růst se zastavil a někdy se i nádory zmenšily.
Pravděpodobné vysvětlení: Ochrana před poškozením viry, kap. XI. (většina pacientů s rakovinou má význačné příznaky nedostatku vitaminu
C), zejména děti s leukémií.
Vitamin E
Mnohé druhy rakovin u myši přestaly růst a nebo se zmenšily při podávání vitaminu E (např. vyvolané používáním estrogenu). Mít dostatek
vitaminu E má význam při předcházení rakoviny. Rakovinu se též podařilo vyvolat pouhým podáváním železitých preparátů nebo minerálních
olejů - oboje ničí vitamin E. Přebytečné oleje ve stravě bez současného podávání vitaminu E zvyšuji výskyt rakoviny u zvířat. Ještě
nebezpečnější než oleje je však margarin. Jako ochrana proti rakovině z ozáření X paprsky se nejlépe osvědčily vitamíny E a C. Bez tohoto
opatření 90% pacientů, jež jsou ozařováni za účelem léčení akne dospívajících, dostane na to rakovinu kůže.
Jod a jiné živiny
Spontánní rakoviny byly také pozorovány při nedostatku jodu. (Země s malým konzumem jodu ve stravě, pokusy na zvířatech a statistika
ukazují, že rakoviny štítné žlázy poklesly po zavedení jodizované soli. Taktéž po zvýšení mědi.) Při špatném stavu střevních bakterií jíst
jogurt a acidofilní mléko, nebo pilulky těchto kultur.
Interferon
Je to látka, již lze izolovat ze zdravých buněk - přestože je málo o něm známo, než to, že chrání proti rakovině.
Přepálený tuk
Při používání přepáleného tuku a znovu ohřívaného vzniká rakovina. Mnozí badatelé se domnívají, že jedení broilovaných (grilovaných) mas
tj. pečených na roštu nebo na ohni, může být nebezpečné. Když dávali krysám přehřátý, běžný komerční olej, který se užívá při smažení
brambůrků, polovina z nich dostala rakovinu. Při podáváni čerstvého oleje se však rakovina neobjevila. V obou případech podávali látky k
vyvolání rakoviny.
Poškození jater
Jakákoliv forma poškozeni jater zvyšuje náchylnost k experimentálním rakovinám. Vyvolaly se u zvířat stravou a nedostatkem některých z
těchto živin. Vitamínu B1, B2, cholinu, bílkovin, methioninu, také se vyvolala mnohými medikamenty, chemikáliemi a postřiky proti hmyzu.
Dostatek methioninu úplně zabránil vzniku experimentálně vyvolaných rakovin a současnému poškození jater, zatím co malá množství
methioninu nebo cholinu byla méně účinná. Jakékoliv látky, jež se přirozeně nevyskytují v těle, zároveň s vysokým příjmem rafinovaných
potravin, způsobují většinu rakovin. I když některá aditiva do potravin a přídavky proti ničení hmyzu samy o sobě mohou být neškodné,
sníme-li zároveň několik druhů, mohou vyvolat rakovinu svým kombinovaným účinkem. Při jedení nerafinovaných potravin tělo samo
detoxikuje většinu škodlivých látek. Jeden vědec to formuloval takto: "Předcházeni poškození jater je identické s předcházením onemocnění,
rakovinou."
Kalorie
Všechny druhy rakovin rostou rychleji při přebytku kalorií (ať už z tuků či uhlohydrátů), pomaleji při menším množství kalorií (pří menším
obsahu tuků a uhlohydrátů ve stravě). Je-li strava rafinovaná, rakovina u lidí roste mnohem rychleji. Podáváním nerafinované stravy krysám,
je chránilo před rakovinou. Rakovina roste rychleji při nedostatku bílkovin než při jejich přebytku. Rychlost rakovinného růstu se zvětšila, i
když bílkoviny tvořily 50 % kalorií. Pivovarské droždí zřetelně zvýšilo život krys, jimž se dávaly látky, způsobující rakovinu. Pivovarské droždí
obsahuje hodně bílkovin a vitamínů skupiny B.
Různé vitamíny
Vitamin A omezuje růst rakoviny, kdežto vitamíny B1, B12, inositol, biotin růst nebrzdí ani nepodporují. Vitamin B2, kys. pantothenová chrání
tělo, aniž by podporovaly růst nádorů. Snížení B6 zmírnilo růst některých druhů experimentálních rakovin, ale nadělalo tolik škody zdravým
buňkám, že se život neprodloužil. PABA zastavila růst některých rakovin u lidí. Kys. listová způsobila, že některé druhy rakovin se šířily více a
jiné se zase zmenšovaly.
Autorka sama vyléčila pacienta s rakovinou, jemuž lékaři předpověděli smrt (rakovina lymfatických žláz), antistresovou dietou, během
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
několika měsíců. Jiného pacienta vyléčila (měl jen 2 měsíce života před sebou, dle lékařů) 600 jednotek vitaminu E denně spolu se stravou
proti artritidě. Jiné své pacienty s rakovinou kůže vyléčila správnou stravou a potíráním nemocných míst obsahem kapslí vitaminu E a
užíváním masti, obsahující PABU jako ochranu proti slunci.
X paprsky (rentgenové záření)
Ozářeni X-paprsky ničí vitamíny: A, C, E, K, některé B-vitamíny a nenasycené mastné kyseliny. Zničení vitaminu C je skoro okamžité, zničení
vitaminu A i nenasycených mastných kyselin lze z větší částí zabránit velkými dávkami vitaminu E před ozářením. Také jím lze předcházet
radioaktivnímu popálení. Když několik dní před silným ozářením podávali pacientům hodně vitaminu C, E a B-vitaminů, neobjevilo se u nich
po ozáření zvracení, průjmy, bolesti hlavy, krvácení, těžká chudokrevnost, jež byly jinak běžné při léčení radioaktivním kobaltem či Xpaprsky, hořčičným plynem nebo jinými krevními jedy. Ve většině případu jen vitamín B6 zabránil zvracení. Když totéž těžké ozáření Xpaprsky dali v nemocnici pacientům bez přípravy, dostali těžké zvracení a značnou chudokrevnost. Dali-li však před ozářením po dobu
jednoho týdne 3 polévkové lžíce práškového pivovarského droždí, denně, nedostali žádné příznaky.
Po každém ozáření bychom měli brát velké dávky vitamínu C, kys. pantotenové, bílkovin, antistresovou formuli a pep-up, obsahující hodně
vaječných žloutků každé 3 hodiny.
Správná strava
Zdá se, že původní příčinou vzniku rakoviny je nesprávná strava. Autorka se domnívá, že při rakovině by neměla být strava odlišná od kap.
XXXIII. Tj. 6 malých jídel denně, bohatých na bílkoviny, málo kalorických, průměrně tučných a dodávajících hojné množství antistresových
činitelů a všech živin, jež brání růstu rakoviny. Zvláště při Hodgkinově nemoci (rakovině lymfatických žláz) by se měla antistresová formule
brát stále každé 2 až 3 hodiny.
Leukémie
Leukémii lze vyléčit stravou, začne-li se včas po výskytu nemoci. Je-li pozdě, lze jedině prodloužit život. Důležité je dávat vitamin E.
Kyselina listová v mnohých případech nemoc zhoršila, ale zlepšila zdraví, celkově, podávali-li se medikamenty, které ji ničily v těle, zlepšily
se někdy příznaky leukémie, ale nastaly jiné a pacienti zemřeli na nedostatek kyseliny listové rychleji, než by byli zemřeli na leukémii.
Nedostatek kyseliny listové znemožňuje využití cukrů a aminokyselin, zastavuje dělení a hojení buněk, způsobuje vypadávání vlasů, obočí,
řas a ztrátu chuti k jídlu. Onen antagonista kyseliny listové sám je tak jedovatý, že obvykle způsobuje zvracení, průjmy a někdy až smrtelné
krvácení - kdyby se použil, nutno dát všechny živiny proti toxicitě v maximálních dávkách. Jakmile se objeví krvácení, zvyšme vitamíny C, E a
tzv. bioflavonoidy.
Děti
Strava jako v kap. XXXIII. a nezávisle na stáří dítěte antistresová formule spolu s pep-upem a 100 jednotkami vitamínu E 6x denně, dále
vyvážené B-vitamíny, pivovarské droždí, pšeničné klíčky a vyjma vitaminu D, kyseliny listové a kalorií, raději dát jakékoliv živiny spíše více
než méně. Lékař sám musí rozhodnout, zda pacient smí játra (jsou nejbohatším zdrojem kyseliny listové).
Výživa pro předcházení rakovině
Výzkumy ukazují, že správně živené osoby nedostanou rakovinu, i když se jim (dobrovolníkům) uměle voperovala. Důležité je jíst
nerafinované potraviny. Je-li diagnóza rakoviny, nechť pacient se dá léčit svým lékařem, ale současně stravou dle uvedeného. Máme-li
podezření na rakovinu, obraťme se v každém případě o pomoc ihned k lékaři a kombinujme léčení lékařem spolu s výše uvedenou správnou
stravou.
Kapitola XXXII.
DVĚ NEZAMĚNITELNÁ PRAVIDLA.
Jsou dva platné zákony pro všechny diety na všechny nemoci
První zákon: okamžitě při každém symptomu zlepšit výživu. Kdyby se jednalo podle tohoto jednoduchého pravidla, dalo by se předejít
obrovskému množství utrpení.
Druhý zákon: je nutno přiměřeně dodávat naprosto všech 40 živin a antistresových živin raději více než méně. Jsme zvyklí k užívání
medikamentů, typu: aspirin proti bolestem hlavy, že se tento druhý zákon porušuje velmi často. Zatím, co většina medikamentů působí
samostatně, žádná živina nemá ceny, není-li doprovázena 39 ostatními. Dávat velké dávky jediné živiny a ignorovat zbytek, je nepostačující.
Požadavky těla zahrnují nenasycené tuky, uhlohydráty, úplné bílkoviny a každý známý minerál a vitamíny. Požíváme-li pouze nerafinované
potraviny, pravděpodobně dodáme i živiny dosud neznámé. Stovky a tisíce pokusů na zvířatech ukazují, že vynecháním jedné živiny a nebo
jakékoliv kombinace živin vzniká onemocnění. Není pochyby o tom, že lidé si vytvářejí v sobě nemoci, požíváním stravy stejně neúplné jako
ta, která způsobila nemoc u zvířat. Není-li porucha nenapravitelná, pak strava, která obsahuje všechny živiny v hojné míře, může obnovit
zdraví. Protože tento fakt byl mnohokráte prokázán, nikdo, ani lékař - nemá práva, dávat druhému neúplnou stravu. Výjimky jsou velmi
vzácné, ale v těchto dobách se zdraví ničí. Při sestavování jakéhokoliv jídelníčku musíme pečlivě kontrolovat každý z požadavků těla
popsaných v dalších řádcích.
Nejprve přicházejí bílkoviny
Při těžkém stresu (nemoci) může být denně zničeno až 135 gramů tělesných bílkovin - což odpovídá např. 4 litrům mléka. Tělo si nedovede
vytvářet bílkoviny tak rychle, a proto musíme počítat bílkoviny pomocí tabulek. Pří mírné nemoci stačí denně 80 až 120 gramů bílkovin, ale
více je často výhodné. Doslova stovky osob, které snídají jedno vejce a k obědu mají maso, přesvědčovaly autorku, že jejich strava má
vysoký obsah bílkovin, ačkoliv z ní však obdržely pouze 25 gramů denně (bílkovinná hodnota 4 litrů mléka odpovídá sedmi řízkům).
Potraviny, obsahující úplné bílkoviny, jsou co do biologické hodnoty sestaveny v tomto sestupném pořadí.
1. vejce
2. mléko a mléčné výrobky
3. játra a ostatní vnitřnosti (žlázy)
4. výsekové maso, ryby, drůbež
5. pivovarské droždí, pšeničné klíčky, sojová mouka a některé druhy ořechů.
Protože bílkovinám v obilovinách, luštěninách a většině druhů ořechů chybějí některé z nezbytných aminokyselin, mají cenu jako bílkovina
jedině tehdy, jíme-li je buď spolu s některými potravinami uvedenými v řádcích 1 až 4, nebo je vzájemně tak kombinujeme, aby si doplňovaly
chybějící nezbytné jednotlivé aminokyseliny. Nejrychlejší uzdravení z nemocí nastává, je-li většina bílkovin hrazena vejci, mlékem, sýry a
vnitřnostmi.
Všechny úplné aminokyseliny nutno dodávat tělu zároveň, jinak vzniknou příznaky těžkého nedostatku bílkovin. Nebezpečná nerovnováha
bílkovin také vzniká, jestli buď chybí některá úplná aminokyselina, nebo jestli některá neúplná je v přebytku - v důsledku toho pak odcházejí
močí velká množství úplných aminokyselin. Např. želatina postrádá tolik úplných aminokyselin a má takový přebytek glycinu, že překáží
hojení a může být toxická, přidá-li se jinak ke správné stravě. Nemocný zpravidla je schopen sníst bílkoviny jedině ve formě přiměřeně
chutného nápoje, připraveného z čerstvého mléka a obohaceného potravinami, jež dodávají všechny aminokyseliny. Protože jogurt a
acidofilní mléko jsou již z větší částí během kvašení stráveny, jsou zvláště dobře snášeny nemocnými a přestárlými. Připravíme-li je doma a
obohatíme práškovým mlékem, mohou obsahovat 2x tolik bílkoviny vápníku a vitaminu B2 než jogurt z obchodu, za nepatrný zlomek jeho
nákupní ceny. Tedy elektrický jogurtovač (termostat nesmí být ze skla) se vyplatí. V nouzi lze jogurtovač nahradit bud termoskou a nebo
vodní lázní.
Příjem bílkovin se může značně zvýšit, přidáme-li do obilných jídel a pečiva pšeničné klíčky, sojovou mouku a sušené mléko "non instant"
(nerozpouští se samo), nikoliv instantní protože toto by učinilo jídla gumovými. Instantní sušené mléko je výborné k přidávání do čerstvého
mléka k pití. Ovšem jakákoliv forma práškového mléka byla poněkud poškozena horkem a nemělo by se jím nahrazovat čerstvé mléko úplně.
Uhlohydráty (škroboviny a cukry)
Nejlepší uhlohydráty jsou v kořenových zeleninách, např. brambory, řepa, mrkev a jiné., celozrnných obilovinách a chlebech, čerstvém ovoci
a čerstvých šťávách. Ačkoliv všechen škrob se ve střevech snadno promění v cukr, tato přeměna je dostatečně pomalá, takže cukr se
uvolňuje pomalu a může dodávat tělu neustále energii. Naproti, tomu rafinovaný cukr (to je cukr z obchodu) příliš podněcuje tvorbu insulinu
(rychle se dostaví opět hlad) a zásaditých zažívacích šťáv, znemožňuje vstřebávání bílkovin, vápníku a řady dalších minerálů a zpomaluje
růst hodnotných střevních baktérií. Tedy by se měl užívat vzácně a jen pro zvýšení chuti.
Nesníme-li dostatek kalorií, tělo používá pro kalorie bílkoviny z jídla nebo vlastního těla. Při vysokém požadavku kalorií lze zdůrazňovat např.
banány (nejlevnější ovoce v USA vůbec), sušené ovoce, pečené džemy, vařené celozrnné obiloviny- kořenovou zeleninu a různá pečiva z
výživně hodnotných surovin.
Zmrzlé, nerozředěné ovocné šťávy s jogurtem nebo s mlékem mohou dodávat přirozený cukr i jiné živiny v koncentrované formě. Ke snížení
destrukce tělesných bílkovin a k zabráněni acidóze nutno 6 x denně sníst něco uhlohydrátů, i když množství, nemusí, být veliké. Čím je
pacient více nemocný, tím důležitější, je pro něho dát mu každou hodinu, nebo dvě trochu uhlohydrátů. Jinak dojde ke zvracení, bolestem
hlavy a nepříjemným příznakům acidózy. Jestliže už došlo ke zvracení, obvykle lze situaci upravit několika čajovými lžičkami koncentrované
ovocné štávy a nebo medu, každých 15 minut, velmi výhodné spolu s vitaminem B6.
Tuky
Denně potřebujeme 2 polévkové lžíce tekutých rostlinných olejů, jež obsahují nenasycené mastné kyseliny. Není nutné pít jej na lžíce. Dá se
použít na ochucení jídla ať už přímo, nebo z něj můžeme udělat nálevy či majonézu. Vyskytují se také ve vlašských ořechách,
slunečnicových semenech, v nehydrogenovaném arašídovém másle, v máku i jinde.
Světlicový, slunečnicový, sezamový, ořechový a sojový olej obsahují více kyseliny linolové než kukuřičný, arašídový, nebo z bavlněných
semen a mnohokrát více než olej olivový. Tělo si dovede vytvořit samo ostatní nenasycené mastné kyseliny z kyseliny linolové, má-li několik
minerálů a vitaminů. Protože arašídový olej je bohatým zdrojem kyseliny arašídové, světlicový linolové a sójový olej kyseliny linolenové,
autorka používá směsi stejných částí těchto tří olejů pro saláty a užití k přípravě pokrmů. Protože i mírná žluklost ničí mnoho potravin - živin,
po otevření je nutno udržovat v ledničce oleje, majonézy a lecithin. Margariny, americké sádlo a rafinované rostlinné oleje se často vyrábějí
ze žluklých olejů, z nichž byl pouze odstraněn zápach. Z tohoto důvodu autorka doporučuje pouze za studena lisované, nerafinované oleje a
bojí se užít margaríny.
Chceme-li margarin, vyrobme si jej sami naprosto nezávadný takto: ponechme stát 1/2 kg másla v teplé místnosti a míchejme jej pak v
mixéru se 1/4 litru za studena lisovaným olejem. Nechme ztuhnout ve formě na tvoření ledu. Tuky jsou nutné ke zlepšení chutí potravin, k
nasycení hladu a k podnícení toku žluče. Máslo, smetana, šťávy z mas, tučné sýry a ostatní, přírodní tuky jen vzácně je nutné omezit. Pokud
to váha dovoluje a pokud strava obsahuje všechny živiny, jež zajišťují jejich vstřebávání a využití, je možno je požívat.
Vitamin A
Smetana, máslo, plnotučné mléko, vejce a játra dodávají vitamin A, ale často se jim lidé vyhýbají, až už kvůli kaloriím a nebo ze zbytečné
obavy z cholesterolu. Karoten (ve žlutých a zelených listech a ovoci) se nevstřebává, pokud buničina není neobvykle měkká. Mnozí tedy mají
nedostatek vitaminu A a musí bráti pilulky.
Přebytek vitaminu A může být toxický, ale zjistilo se, že u dospělých jedině při větších dávkách než 100 000 jednotek denně po dobu aspoň
15 měsíců. Toxicitě lze zabránit braním dostatečného množství vitaminu C.
Při nedostatku bílkovin ve stravě je zvýšena potřeba vitaminu A. Lecithin snižuje potřebu vitaminu A, takže 50 000 jednotek denně
pravděpodobně stačí pro většinu nemocných a 25 000 jednotek denně pro rekonvalescenty.
Pacientce s kožní nemocí dával lékař 500 000 jednotek vitaminu A denně 8 let. Příznaky toxicity její lékaři neznali, ležela kvůli tomu 8x v
nemocnici a dostala diagnosu mozkový nádor, zánět mozkových blan, artritida, zánět mozku, byla jí provedena mozková operace pro snížení
tlaků v hlavě. Pro bolesti v zádech byla dána dočasně do sádry. Teprve po vysazení vitaminu A zmizely všechny bolesti do 2 měsíců.
Kojencům by se nemělo dávat více než asi 10 000 jednotek a malým dětem 20 000 jednotek i v době nemoci "vyjma spalniček", kdy je
potřeba dále zvýšená. U dospělých je nutných 100000 jednotek denně při spalničkách, akne, toxickém thyroidu a zánětu ledvin, nebo čelních
dutin. Příznaky toxicity vitaminu A: vlasy se stávají tenkými, rty bolavými, modřinky, krvácení z nosu, bolesti hlavy, rozmazané vidění,
olupující se kůže, svrbějící kůže, bolesti v kloubech a otoky nad dlouhými kostmi. Symptomy zmizí v několika dnech po vynechání vitamínu
A, nebo se jím dá předejít dostatečnými dávkami vitamínu C.
Vitamíny B
Jedinými dobrými zdroji vitaminů B jsou játra pivovarské droždí a pšeničné klíčky. Malá množství lze najít v masech, semenech, ořechách,
několika málo zeleninách a celozrnných chlebech a obilovinách. Některé potraviny jsou bohaté jen na některé vitamíny B. Jogurtové a
acidofilní bakterie tvoří tyto vitamíny v našich střevech, ale množství se nedá snadno změřit. Potřeba těchto vitaminů, zejména kys.
pantotenové, při nemoci úžasně vzrůstá. Obvykle není možné rychlé uzdravení bez současného denního příjmu jak přirozených zdrojů, tak
pilulek. B vitamíny se tak rychle ztrácejí močí, že není známa takřka žádná toxicita. Avšak podávají-li se při vícenásobném nedostatku jen
jeden a nebo jen několik B vitaminů, symptomy ostatních B vitaminů se zhorší. Žádný B-komplex na trhu zatím není bezpečný k užívání po
delší dobu, protože má málo, přinejmenším, kyseliny listové. Dobrým zdrojem kyseliny listové jsou však játra a vařená listová zelenina.
Bereme-li pilulky B vitaminů, užívejme je vždy jen dočasně a spolu s takovými přirozenými zdroji, které dodávají úplný B-komplex.
Při nemocech vzrůstá potřeba některých B-vitaminů. Ke splnění zvýšených požadavků při stresu u nemocných, obdržela autorka nejlepší
výsledky, pokud pacienti byli schopni dodržet její pokyny, podáváním 6x denně antistresovou formuli: porci čerstvých jater při jednom jídle a
čajovou lžíci sušených jater nebo 15 tablet 2x denně v tom případě, jestli pacientovi se protiví jíst čerstvá játra ke snídani, v poledne a k
večeři, 1/16 až 1/8 litru pivovarského droždí, obohaceného vápníkem a hořčíkem denně, pšeničné klíčky jako obiloviny, nebo použité při
vaření, aspoň 1/4 litru jogurtu nebo acidofilního mléka a nebo několik polévkových lžic kultury.
1 až 3 polévkové lžíce lecithinu (jednak jako zdroje cholinu a inositolu a jednak jako pomůcka ke trávení). Když se pacient zřetelně zlepší,
antistresovou formuli, jež se bere 3x denně a později 1x denně, po navrácení zdraví již se nebere. Po dobu rekonvalescence se bere
antistresová formule v poloviční dávce, 6x denně. Uzdravení je mnohem rychlejší, berou-li se vícekrát denně malé dávky než pouze 1x denně
velké množství.
Když požadavky klesly, autorka užívá denně celkem po 5 mg vitamínu B1, B2 a kyseliny listové, 30 mg kys. pantotenové, 30 mg niacinamidu
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<
(vit. B3) a PABY, 1 gram cholinu a inositolu, 15 mikrogramů vitamínu B12 a 25 mikrogramů biotinu.
Neobsahuje-li pivovarské droždí a nebo B-komplex tyto vitamíny v přibližně výše uvedených poměrech, neměly by se užívat. Nevyvážené Bkomplexy jsou nebezpečné zdraví. Některá pivovarská droždí jsou uměle obohacená vitamínem B1 a při hojném používání vznikají
nedostatky ostatních B vitamínů. Všechny druhy pivovarských kvasnic mají hodně bílkovin a obsahuji B vitamíny. Droždí Torula je
neobyčejně bohaté na stopové minerály. Tabletky droždí jsou bezcenné, protože 24 tablet se vyrovná 1 polévkové lžíci práškového
pivovarského droždí. Vločkové a instantní droždí, jsou příliš objemné a svádějí lidi, že jich sní velmi málo. Bere-li si někdo jogurtovou nebo
acidofilní kulturu, musí si ji vzít spolu s mlékem (nebo aspoň s mléčným cukrem), protože tyto baktérie rostou pouze na mléčném cukru.
Vitamin C
Při těžkých stresech stoupá potřeba vitaminu C, třeba i na 5 gramů denně. Při akutních infekcích obvykle stačí zvýšit antistresovou formuli
každé 2 až 3 hodiny o 1 až 2 gramy vitaminu C a kromě toho ještě asi 250 mg spolu s každou dávkou medikamentů. V případě, že by však
krvácely dásně nebo nos, nebo se objevily modřinky, okamžitě zvýšit dávku vitaminu C a E, po úplném uzdravení stačí dle mnohých 75 mg
denně. Dle Paulinga je minimum 250 mg denně a nejčastější optimum u většiny osob asi 2 gramy denně.
Bioflavonoidy
Novější výzkumy ukázaly, že potřebu vitaminu C nesnižují bioflavonoidy, ale neznámá látka vyskytující se spolu s nimi. Nejvíce se jí
vyskytuje v dřeni citrusového ovoce, zvláště v bílé části pomerančové kůry, tudíž je výhodnější používat čerstvé citrusové ovoce nebo
nefiltrovanou šťávu nežli šťávu filtrovanou.
Vitamin D
Tvoří se na kůži jedině letním slunkem (zimním ne), ale rychle se smyje i studenou vodou. Jediným spolehlivým zdrojem je rybí tuk. Toxicita
byla zjištěna u dětí při 4000 jednotek denně a u dospělých při 25000 jednotek denně. Toxicitě lze předejít dostatečnou dávkou vitaminu A,
cholinu a zejména vitaminu C. Vitamin D z rybího tuku je mnohem méně toxický než vytvoří-li se uměle ozařováním olejů. Jakýkoliv vitamin D
je méně toxický, podá-li se v oleji než ve vodě. Optimální denní dávka vitaminu D je dle výzkumu pro dospělé asi mezi 2000 až 5000
jednotkami denně. Při podávání 100000 až 500000 jednotek denně byly zjištěny tyto příznaky: slabost, zvracení, průjmy, bolesti hlavy,
demineralizace kostí a kalcifikace měkkých tkání a někdy smrt. Podávalo-li se denně 25000 jednotek ženám, objevily se toxické příznaky, ale
zmizely do dvou týdnů po vysazení.
Vitamin E
Vyskytuje se v listových zeleninách, lisovaných rostlinných olejích, čerstvých pšeničných klíčcích a v čerstvě semletých celozrnných chlebech
a obilovinách. Náš průměrný příjem 6 až 15 jednotek denně je jen zlomkem potřebné dávky. Není toxický. Dětem bylo dáváno po léta až
3000 jednotek denně bez vedlejších účinků. Kojenci a malé děti mají mít denně asi 30 jednotek, dospívající a dospělí aspoň 100 jednotek
(více při větším užívání olejů). Při nemocech se většinou doporučuje 300 až 600 jednotek denně, ale někdy i více než 2000 jednotek denně.
Vitamin K
Vyskytuje se v zelených listových zeleninách, játrech a jiných nerafinovaných potravinách, ale nejspolehlivějším zdrojem jsou střevní
baktérie. Při jeho nedostatku může vzniknout krvácení v jakékoliv části těla, nejčastěji k němu dochází, jsou-li střevní baktérie zničeny
orálními antibiotiky. Po takových medikamentech tedy nutno denně jíst jogurt nebo acidofilní mléko. Mozkovému ochrnutí novorozeňat lze
spolehlivě zabránit buď tím, že se dá rodičce při porodních stazích 10 až 20 mg vitaminu K a nebo novorozeněti okamžitě po narození 1mg
vitaminu K, kromě toho snad může být mozkové ochrnutí, nebo vnitřní krvácení způsobeno nedostatkem vitaminu E.
Antistresové faktory
Vyskytují se výhradně v játrech, pšeničných klíčcích, pivovarském droždí, plnotučné sojové mouce a vařených listových zelených zeleninách
(např. špenát nebo vršky červené řepy). Při nemoci bychom je měli jíst denně. Zůstávají v listech a nikdy se nevyskytují ve šťávách.
Přirozené a syntetické vitamíny
Velké dávky, např. vitaminu C lze dosáhnout výhradně ze syntetických zdrojů. Synteticky vitamin C a B-vitamíny jsou naprosto rovnocenné
přirozeným. Přirozený vitamin E je však zato podstatně účinnější než syntetický. Přirozený je chemicky označen jako D-alfa tokoferol. Pokud
není nutno brát velké dávky vitaminu, potraviny dají obvykle výhodu, že zároveň podávají ostatní živiny.
Sodík a draslík
Ačkoliv se draslík vyskytuje v ovoci a zelenině, bramborách a luštěninách, jíme jich dnes poměrně málo. Proto je lépe nasypat do solniček
stejné díly chloridu draselného a kuchyňské soli. Nedostatek draslíku je dnes velmi častý, zvláště při nemocech, neboť stres zvyšuje potřebu
draslíku. Zvířecí jídla a kuchyňská sůl dávají přebytek sodíku. Při zánětech (to je při nedostatku aldosteronu) je zvýšená potřeba sodíku jezme více slaných jídel. Při počátku stresu nebo při kortizonové medikamentaci solme málo a berme si chlorid draselný, jehož množství
regulujeme podle množství přebytečné vody ve tkáních.
Železo
Velmi bohatě je obsaženo ve vejcích, masech, zelené zelenině a hlavně v pivovarském droždí, pšeničných klíčcích a v játrech. Jakákoliv
strava, správná v ostatních ohledech, dodá více než 10 až 15 mg železa (což je doporučená denní dávka). Je-li žádoucí dát ještě více,
nejméně jedovatým se zdá Ferrum fumarate, v žádném případě neužívejte Ferrum sulfate nebo Ferrum chloride, pro jejich vedlejší účinky
(zejména ničení vitamínu E a jiných živin).
Magnesium - hořčík
Stovky posledních výzkumů dokazují, že takřka každý, zvláště pak nemocný, má nedostatek magnesia. Příčinami jsou: rafinování potravin,
hnojení vápnem, užívání chemických hnojiv, která obsahují přebytek draslíku. Pravděpodobně nedostatek hořčíku je odpovědný za šířící se
předepisování sedativ. Příměřená strava dává asi 300 mg, zatím co pro zdraví je pravděpodobně zapotřebí 600 až 900 mg, tudíž pilulky jsou
žádoucí. Autorka používá magnesium oxide, je bez chuti a 1/4 čajové lžičky dává 250 mg magnesia. Příjem magnesia musí být poloviční než
vápníku a tento poměr je nutno dodržovat, abychom nevyrobili nedostatek jednoho z nich.
Vápník a fosfor
Většina potravin má dostatek fosforu, ale vápník je obsažen v dostatečném množství jen v mléce (zpravidla ne v sýrech). Při přebytku fosforu
ve stravě odchází močí fosfor i vápník, ztráty se zvyšují stresem, nemocemi. Nemocný dospělý nebo dítě by pravděpodobně měli denně sníst
aspoň asi 2 gramy vápníku. Litr mléka (nezávisle na tučnosti), též podmáslí nebo jogurt dá 1 gram vápníku, zbývající gram lze získat buď v
pilulkách anebo přídavkem sušeného mléka, jež můžeme přidat buď do mléka nebo do jiných potravin.
Pivovarské droždí, játra, pšeničné klíčky a lecithin mají příliš mnoho fosforu a příliš málo vápníku. Nechceme-li si k nim brát pilulky Dolomitu,
dejme do každého 1/2 kg droždí i lecithinu, po 4 polévkových lžících calcium lactate a 1 pol. lžíci magnesia oxide (nebo magnesium
carbonate). Pšeničné klíčky jezme spolu s mlékem, např. práškovým, játra jezme při tom jídle, kdy je mléko nebo si vezměme vápníkovou
pilulku. Kostní moučka má hodně fosforu a tedy není vhodným zdrojem vápníku. Kdo nesnáší mléko, může si vzít calcium gluconate (1 gram
vápníku = 1 1/2 čaj. lžiček tohoto prášku, 1 gram calcium lactate = 3 1/2 rovných čajových lžiček).
Jod
Denní nutná dávka dle výzkumu je u dětí 1 až 2 mg a u dospělých 2 až 4 mg. Toto množství nelze sníst v jodizované soli, a tudíž většina z
nás má nedostatek jódu. V potravinách je pouze v mořských.
Stopové minerály
Měď, mangan, zinek, kobalt aj. jsou důležité pro zdraví právě tak, jako vitamíny. Při chemickém hnojení, jich potraviny obsahuji příliš málo.
Zelené listové zeleniny a celozrnné obiloviny je obsahují jedině tehdy, vyrostly-li na hodnotné půdě a bez chemického hnojení. Jedinými
spolehlivými zdroji jsou mořská jídla, Torula droždí a chaluhy, jí-li se jich hodně. Pokud hojně nepoužíváme Torula droždí, nezbude nám,
nežli je doplňovat pilulkami.
Vyrovnaná strava
Ke tvorbě zdraví musí být dodány všechny výše uvedené živiny v přiměřených množstvích. Kromě toho denně potřebujeme jednak asi 2 litry
tekutiny (např. polévky, mléka, šťávy, vody) a jednak dostatek celulózy (k podpoře růstu střevních baktérií. Ať jsme nemocní či zdraví,
vynechat jedinou živinu, je pozvánka k případné pohromě. V řadě případů autorky, se stav pacientů nezlepšil do té doby, pokud neměli
povoleno pít normální množství tekutin denně.
Dodatek překladatelů:
ADITIVA POTRAVINÁŘSKÉHO PRŮMYSLU
Výtah z článku Joan Watson: Food from the Chemistry Set, Toronto Star, str. 4-8 sobotní přílohy v lednu 1973.
Ve výzkumných laboratořích se zkoumají účinky aditiv na pokusných zvířatech. Např. myš sedí nehybná a ztrácí všechnu mrštnost v
důsledku toho, že jedla příliš mnoho kanadského bílého chleba a její onemocnění bylo způsobeno jeho chemickými aditivy. Dodnes není
jistoty v celém světě, která úředně povolená aditiva poškozují zdraví a která ne. Stává se, že aditiva, považovaná 25 let za neškodná, se
ukáží nebezpečnými pro zdraví a jejich užívání se úředně zakáže. Aditiv používá potravinářský průmysl ke zlepšení chuti, vůně, barvy, k
zabránění kažení do doby, než ji koupí zákazník. Každý Kanaďan sní průměrně 1 až 4 kg aditiv. Podíváme-li se na jakýkoliv výrobek
potravinářského průmyslu, musí v Kanadě mít jakýkoliv výrobek pod názvem ingredience uvedeny všechny suroviny, s nichž byl vyroben.
Aditiva obvykle najdeme na konci tohoto seznamu.
Podrobnější pojednání o nebezpečí výrobků dnešního potravinářského průmyslu je např. v knihách "The Chemical Peasť" a "The Poisons In
Your Food". Čím je výrobek složitější, tím více aditiv obsahuje. Ideální by bylo kupovat potraviny přímo od zemědělce na trhu s naprosto
vyloučeným obchodním řetězcem. Jinou možností je pěstovat si co nejvíce věcí na domácí zahrádce bez použití "pesticidů a chemických
hnojiv" a mít správné složení půdy. Jinou skupinou tzv. náhodných aditiv je znečištění ovzduší a vody. Jež způsobují obsah rtuti v rybách,
zbytky pesticidů na ovoci, radioaktivní odpad a zbytky antibiotik, jimiž krmí zemědělci dobytek, aby rychleji rostl a více vážil.
Konec knihy.
www.H-poradna.cz >Poradna Přírodní Medicíny Hrdlička<

Podobné dokumenty

Prohlédnout v PDF

Prohlédnout v PDF oleje, tuky, ořechy Tuky nelze opomínat! I ty jsou velmi důležitou složkou potravy, rozpouští se v nich totiž důležité vitaminy. Patří mezi ně rozpustné A, D, E, K i betakarotén. Navíc z cholestero...

Více

Klinické studie přípravku ArginMax® ArginMax pro muže

Klinické studie přípravku ArginMax® ArginMax pro muže Korejský ženšen – (extrakt z kořene ženšenu pravého a pětilistého), efektivní činitel jehož účinek byl nedávno prokázán ve studii, které se účastnilo 90 pacientů, kteří byli pozorováni zhruba po do...

Více

Sp.zn.sukls211241/2012, sukls211244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O

Sp.zn.sukls211241/2012, sukls211244/2012 SOUHRN ÚDAJŮ O (riziko endometrální hyperplazie): musí se přidat progesteron v množství 200 mg za den: - buď ve dvou dávkách po 100 mg - nebo v jednotlivé dávce 200 mg na noc, buď 12 až 14 dnů v měsíci, nebo dva ...

Více

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.- Vitaminy skupiny B

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.- Vitaminy skupiny B Vitamin B12 Vitamin B12, nazývaný kobalamin, je pro člověka důležitý při krvetvorbě a zejména pro správnou funkci nervového systému, udržování paměti, soustředění a učení. Opakovaně se potvrzuje, ž...

Více

sborník příspěvků - Symposium o nových směrech výroby a

sborník příspěvků - Symposium o nových směrech výroby a mnoha faktorech. Z hlediska vývojového stádia obsahují největší množství tuku larvy a kukly, u dospělců je obsah tuku obecně nižší. Složení mastných kyselin se u jednotlivých druhů liší, nejvíce se...

Více