Členovci (Arthropoda)

Komentáře

Transkript

Členovci (Arthropoda)
Členovci
Milan Dundr
členovci
• Triblastica
– Coelomata
• článkovaní
– Heteronomní (nestejnocenné) článkování
Kmen: Členovci (Arthropoda)
• = nejpočetnější živočišný kmen
• mezi prvoústými odpovídá jejich
postavení obratlovcům mezi druhoústými
• vysoké schopnosti nervové soustavy
– složité instinkty
Kmen: Členovci (Arthropoda)
• 3 hlavní směry přizpůsobení a
zdokonalení:
1. heteronomní segmentace
2. vznik pravých, tj. článkovaných
končetin
3. vznik ochranného, pevného tělního
krytu
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
1. heteronomní
segmentace
–
a)
články – pořadová čísla
odpředu
hlava a trup
z homonomních článků
•
mnohonožky, stonožky
b) hlava, hruď a zadeček
c) hlavohruď a zadeček
d) všechny články splynou
v jeden celek
•
sekáči, roztoči
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
1. heteronomní segmentace
–
tomu odpovídají i změny vnitřních ústrojí
•
–
hlavně splývání nervových zauzlin
během vývoje se snižuje počet článků
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
1. heteronomní
segmentace
–
tělní články:
•
každý ze 4 destiček:
–
–
–
•
1 břišní,
1 hřbetní
2 postranní
navzájem spojeny
blankami
–
pohyb a zvětšování
objemu těla
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
2. vznik pravých,
tj. článkovaných
končetin
–
původně na každém
článku 1 pár
stejných končetin
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
2. vznik pravých, tj. článkovaných končetin
–
první pár (u některých první dva páry)
•
změna v tykadla
–
–
páry kolem ústního otvoru
•
–
–
kromě klepítkatců
ústní ústrojí
další páry si zachovaly pohybovou funkci
další
•
přizpůsobeny k rozmanitým úkonům
–
•
přenos pohlavních buněk
nebo zcela vymizely
–
na zadečku
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
2. vznik pravých,
tj. článkovaných
končetin
–
–
skládají se
z pevných článků
spojených
blankami
směr pohybu určen
dotýkajícími se
výrůstky
•
připomínají kloubní
plochy obratlovců
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
3. vznik
ochranného,
pevného tělního
krytu
–
= vnější kostra
•
upíná se na ni
svalstvo
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
3. vznik
ochranného,
pevného tělního
krytu
–
jednovrstevná
pokožka
•
vylučuje navenek
kutikulu z chitinu
–
–
–
–
= aminopolysacharid
pevný
pružný
chemicky odolný
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
3. vznik ochranného, pevného tělního
krytu
– u některých (korýši, mnohonožky)
v kutikule jemně rozptýlený CaCO3
•
•
inkrustace
tuhý pevný pokryv těla
– omezuje růst
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
3. vznik ochranného, pevného tělního
krytu
– vzhledem k růstu – svlékání:
•
buď jen u larev
– dospělci ne
•
nebo i u dospělců
– pomalejší růst
– delší intervaly svlékání
•
v době svlékání – nejzranitelnější
– nejvíc jich zahyne
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
pohybová
soustava:
–
–
zanikl podkožní
svalový vak
svalstvo rozděleno
do svazků podle
článkování těla a
končetin
•
–
upíná se na vnější
kostru
svalovina příčně
žíhaná
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
trávicí soustava:
–
–
nad ústním
otvorem bývá horní
pysk (labrum)
pod ním dolní pysk
(labium)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
trávicí soustava:
– po stranách ústního otvoru bývá ústní
ústrojí vzniklé přeměnou končetin
•
přidržování a někdy též rozmělňování potravy
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
trávicí soustava:
–
–
základní typ = kousací
odvozené:
•
•
•
•
bodací
lízací
sací
bodavě sací aj. (hmyz)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
trávicí soustava:
– hltan, jícen
– trávení vždy mimobuněčné
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
dýchací soustava:
– nejdrobnější dýchají celým povrchem těla
•
mají slabou kutikulu
– vodní – žábry nejrozmanitějšího typu
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
dýchací soustava:
–
suchozemští –
ektodermální
vchlípeniny
s velkým vnitřním
povrchem
•
•
plicní vaky
vzdušnice
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
cévní soustava:
– vždy otevřená
– hemolymfa
•
•
•
obvykle bezbarvá
u raků hemocyanin (namodralý)
u larev pakomára hemoglobin (červený)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
cévní soustava:
–
–
trubicovité nebo
vakovité srdce
na hřbetní straně
hrudi nebo zadečku
•
•
krvomízu nasává
párovými ostiemi
z osrdečníku
dopředu i dozadu
srdce přechází
v aortu
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
cévní soustava:
– dýchají-li žábrami
•
•
složitá soustava cévních drah
z nich se krvomíza vylévá do dutinek (lakun)
– dýchají-li vzdušnicemi
•
•
krvomíza nerozvádí kyslík
systém cév redukován (zbylo pouze srdce)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
vylučovací soustava:
– metanefridie:
•
max. 2 páry v přední části těla:
– u korýšů
» žlázy tykadlové a čelistní
– u vzdušnicovců
» žlázy čelistní a pyskové
– u klepítkatců
» žlázy kyčelní (ale jsou v hlavohrudi)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
vylučovací
soustava:
–
u některých (hmyz)
– další typ =
malpighické trubice
•
–
tenké, dlouhé, často
silně rozvětvené
vychlípeniny zadní
části střeva
nefrocyty – při
stěnách cév
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
nervová soustava:
–
–
žebříčkový
charakter
nadhltanová
zauzlina
•
•
zvlášť silně vyvinuta
jako mozek
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
nervová soustava:
–
postupné splývání zauzlin
•
max. až v 1 centrální
–
–
někteří klepítkatci
u vyšších členovců - autonomní soustava
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
smyslová ústrojí:
– chitinový pokryv snižuje smyslovou činnost
pokožky
– na určitých místech těla (tykadla,
končetiny)
•
čípky, brvy nebo vlásky spojené se smyslovými
buňkami ležícími hlouběji
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
smyslová ústrojí:
– oči:
•
3 typy známé i u ostatních živočišných kmenů:
– oční skvrny
– oči miskovité
– oči váčkovité
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
smyslová ústrojí:
–
oči:
•
párové oči složené
(fasetové)
–
tvořené jednotlivými
jednoduchými
očky (omatidii)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
rozmnožování:
– většinou gonochoristé
•
často pohlavní dvojtvárnost
– častá partenogeneze
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
rozmnožování:
– vajíčka:
•
buď mnoho žloutku a povrchové rýhování
•
nebo málo žloutku a rýhování totální (korýši)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
rozmnožování:
– vývoj:
•
nepřímý
– larvální proměna (metamorfóza)
– někdy po larválních stádiích klidové stádium (kukla)
– pak dospělec (imágo)
•
přímý (někteří korýši)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
rozmnožování:
– délka života krátká
•
nejdelší doba většinou ve stádiu larválním
– obvykle se množí jen 1x v životě
•
•
samec hyne po oplození samice
samice hyne po nakladení vajec
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
rozšíření:
– ve všech biotopech
– korýši
•
většinou vodní (převážně mořští)
– klepítkatci a vzdušnicovci
•
většinou suchozemští (nebo druhotně vodní)
Kmen: Členovci (Arthropoda)
•
význam:
–
–
–
–
–
–
škůdci
opylovači
chovy
potrava člověka
potrava jiných živočichů
nepřátelé některých škůdců

Podobné dokumenty

Španělská firma rUi je poměr- ně mladá. na českém trhu jsou její

Španělská firma rUi je poměr- ně mladá. na českém trhu jsou její k rukojeti se čepel zužuje, a tak má nůž posunuté těžiště ke hrotu, což je vhodné pro sekání. Zuby na hřbetu čepele jsou tupé, jsou tedy vhodné spíš k trhání drátu. Hrot nože velmi mile překvapil. ...

Více

Témata k opakování z biologie

Témata k opakování z biologie • Mechanismus svalového stahu. Aerobní a anaerobní tvorba ATP ve svalech. Únava svalů. • Rozdělení svalů podle tvaru a funkce. Druhy svalové kontrakce. • Nervosvalové spojení, řízení činnosti svalu...

Více

Přehled vybraných kmenů živočichů

Přehled vybraných kmenů živočichů Všechny ostatní kmeny pat í mezi živo ichy dvoustrann soum rné – Bilateria t lo vždy soum rné podle jedné roviny (výjime n m že být druhotn paprs ité – Ostnokožci) vytvá í se t etí zárode ný list –...

Více

Blechy (Siphonaptera)

Blechy (Siphonaptera) Parazitický způsob života blech vedl k přetvoření ústního ústrojí z původně základního typu kousacího v bodavě savé. Základní typ kousacího ústrojí hmyzu je tvořen svrchním pyskem (labrum), kusadly...

Více

Kmen: Vířníci (Rotatoria)

Kmen: Vířníci (Rotatoria) – ústní otvor (a,b) – žvýkací hltan (c) • ve stěnách silná svalovina • uvnitř destičky k drcení potravy

Více

Třída: Mnohoštětinatci

Třída: Mnohoštětinatci – zauzlinová (gangliová) žebříčkového typu • nadhltanová zauzlina (1) – inervuje hlavové orgány

Více