Malí dospěláci 2012

Transkript

Malí dospěláci 2012
Malí dospěláci 2012
The little grown-ups
Photo: Martin Vobořil ©
Leden / January
Maruška
9 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Recepční / Receptionist
Naše recepční jsou vždy důsledné a o pohybu osob po objektu potřebují mít přehled. Jsou však i důležitým prvním kontaktem,
který umí řešit elegantně i svízelné situace.
Our receptionists are always consistent since they need to know who is moving inside the building. They are also an important
element of a client’s first impression and need to address difficult situations with grace.
Photo: Martin Vobořil ©
Únor / February
Jirka
11 let / years, Volyně
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
Malíř / Painter
Malování interiérů se s našimi odborníky může stát uměleckou činností. Pracovní prostory nabývají nových rozměrů i barev a Vy se
můžete připravit na neotřelá řešení a motivy na zdech.
Interior painting becomes a true art with our experts. Your work environment will gain new dimensions and colors and you can look
forward to original ideas and wall motifs.
Photo: Martin Vobořil ©
Březen / March
Romanka
5 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Uklízečka / Cleaner
Čistota je základem pro harmonické pracovní prostředí. Využíváme všechny dostupné moderní technologie, ale i tradiční techniky
pro zabezpečení trvale uklizených prostor.
Cleanliness is the essence of any working environment. We use all available modern technologies and traditional methods to keep
your premises clean.
Photo: Martin Vobořil ©
Duben / April
Patrik
11 let / years, Volyně
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Pošťák / Delivery Person
Fyzicky i sportovně dobře vybavená kurýrní služba Vám doručí vše rychlostí světla. Výběr správného dopravního prostředku dle
situace je pro to nutným předpokladem.
A physically fit messenger service with great athleticism will deliver anything at the speed of light. The choice of the best means
of transportation according to the situation is a must.
Photo: Martin Vobořil ©
Květen / May
MagdalénKa
10 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Deratizérka / Pest Exterminator
To, co bývá předmětem všemožných fobií (bakterie, hmyz, hlodavci), je pro nás předmětem podnikání. Protože víme, jak na to
– desinfekcí, desinsekcí a deratizací.
The objects of all your phobias (bacteria, insects, and rodents) are our daily bread, because we know how to deal with them –
through disinfection, disinfestations and extermination.
Photo: Martin Vobořil ©
Červen / June
Martin
12 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Myč oken / Window Washer
Mytí oken horolezeckou technikou zaručí pracovníkům nejen dokonalý výhled z oken a dostatek světla k práci, ale i zajímavou
podívanou během samotného výkonu.
Window washing using mountaineering equipment will guarantee your employees not only a clean view out of their windows and
enough light for their work, but also the interesting spectacle of our window washers at work.
Photo: Martin Vobořil ©
Červenec / July
KristýnKa
10 let / years, Volyně
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Zahradnice / Landscaper
Starat se o zeleň je radost. Ovšem pouze pokud má zahradník ke své práci vztah. A naši specialisté v péči o zeleň se svou prací
skutečně baví.
Taking care of greenery is a joy, but only if you love what you do. Our landscaping specialists really enjoy their work.
Photo: Martin Vobořil ©
Srpen / August
Michal
7 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Havarijní technik / Emergency Technician
Žádná pohroma na objektu pro nás není tak velká, abychom její následky nezvládli rychle zlikvidovat a zamezit dalším škodám.
No disaster in your building is too great that we could not quickly handle it and prevent further damage.
Photo: Martin Vobořil ©
Září / September
Samuel
6 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Archivář / Filing Clerk
Archivní a spisové služby jsou už ze své podstaty nakládání s ohromným objemem informací prací pro inteligentní a zvídavé lidi.
The very essence of filing and document management services involves handling a large volume of information, which makes it
a perfect job for any intelligent and highly-organized person.
Photo: Martin Vobořil ©
Říjen / October
Tonička
15 let / years, Volyně
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Hosteska / Hostess
Naše obsluha zasedacích místností a salonků Vám vždy dodá tu správnou chuť do práce. I dlouhá porada se tak s našimi hosteskami
stává příjemným posezením.
With our meeting room service you will always feel like working. Our hostesses can turn even a long meeting into a pleasant one.
Photo: Martin Vobořil ©
Listopad / November
Ryan
11 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ostraha / Security Guard
Strážní služba je bez nadsázky firemní obdobou prodloužené ruky zákona. Bez problémů tak dokáže zamezit nežádoucímu pohybu
osob po objektu či areálu.
Without exaggerating, security is every company’s long arm of the law. They can easily manage any unwanted intruders in your
building or facility.
Photo: Martin Vobořil ©
Prosinec / December
Sebastián
8 let / years, Lichnov
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Údržbář / Service Technician
Technicky dokonale fungující objekt je základem pro kvalitní pracovní prostředí. A i v případech technických potíží se umíme
rychle přizpůsobit a vše vyřešit. Ani si nás nevšimnete.
A building in perfect technical condition is the backbone of any quality environment. In cases of technical difficulties, we can
quickly adapt and repair anything - and you will not even know.
Poděkování / Thanks
Realizační tým / Implementation team
Photos & Stories: Martin Vobořil
Production: Martin Vobořil a Věra Jančíková
Řízení projektu
Project Management
Art Director & 3D: Vojtěch Buday
Graphic design: Šárka Buriánková
Printing: HRG Litomyšl
Komparzisté
Extras
Je pro mě vždy velká čest být součástí takového projektu, jako je pomoc
všem potřebným dětem, které neměly to štěstí, aby vyrůstaly v úplné,
šťastné a milující rodině. Skláním se před statečností dětí z dětských
domovů, že svůj mnohdy nelehký osud berou s úsměvem na tváři
a s velkou statečností. Přeji nám všem, abychom měli vždy v sobě tak
velkou statečnost a úsměv na tváři jako tyto děti.
I am always honoured and privileged to take part in such a project which
helps all children in need not so lucky to grow up in a whole, happy and
loving family. I bow to bravery of children from care homes that they take
this often formidable fate with smile and extraordinary bravery. I wish to
all of us to always have such a great bravery inside us and a smile on our
face as these children.
Martin Vobořil
Creative & Art Photographer
www.photostories.cz
Dětský domov,
Základní školA, Školní jídelna a družina
Školní 319, 387 01 Volyně
Zdeněk Štěpka
Kamila Dolejšová
Hana Hovorková
Miroslava Dvořáková
Pavel Smejkal
Marta Ženatá
Tomáš Polák
Jiří Podhola
Petr Schoř
Zdeněk Kulhánek
Jitka Nováková
Lucie Bláhová
Jan Fical
Josef Šimlinger
Marek Tietze
Radka Hrabánková
Martin Polepil
Jiří Janda
Lucie Schönauerová
David Kučera
Iveta Špecingerová
Hana Stiborová
Patrik Hronek
Petr Kubovčík
Lukáš Řeha
Daniel Mucha
Catering
Catering
Technická podpora
Technical Support
Miroslava Velechovská
Alena Balci
Jana Cuhorková
Valérie Králová
Marie Duhanová
Sylvie Štefanská
Zlata Dolečková
Václav Trávník
Roman Trnka
Martin Koštíř
Ivan Puchmeltr
Pavel Slaměník
Radka Porubčanová
Vladislav Bujnošek
Staso Kupar
Iveta Bauerová
Vážené dámy, vážení pánové,
Ladies and Gentlemen,
jsme si vědomi toho, že naše společnost nepodniká ve vakuu. Existuje mnoho lidí, jejichž život není jednoduše vymezen
hranicemi jejich rodiny. Patří mezi ně například děti z dětských domovů, pro něž Vánoce nejsou časem, který tráví v kruhu
rodinném, kdy jsou obdarovány a kdy se jim plní jejich tajná přání. Proto jsem rád, že mohu na tomto místě uvést malý příspěvek
zaměstnanců naší společnosti k napravení této nespravedlnosti. Je jím akce „Napište Ježíškovi“ – jejím prostřednictvím se
naši zaměstnanci rozhodli učinit alespoň malý krok, aby zpříjemnili Vánoce dětem, které je nemohou prožít se svou rodinou
a místo toho tráví svátky v dětských domovech ve Volyni a Lichnově. Rozhodli se jim dopřát radost ze splněných přání ve formě
vánočních dárků, o které si děti samy napsaly Ježíškovi.
We are well aware of the fact that we do not conduct business in a vacuum. There are many people, such as children who are
wards of the state whose lives are not simply delimited by their families’ borders and who do not get to spend Christmas with
their families, get presents and see their wishes come true. Therefore, I am very happy to introduce a small contribution by our
employees to remedy this injustice – the “Write to Santa” initiative. Our employees have decided to take at least a small step to
make Christmas more enjoyable for children who cannot be with their families and have to spend the time at children’s homes
in Volyně and Lichnov. They let children experience some of the Christmas joy by receiving wishes and presents they wrote
about to Santa.
Už jenom fakt, že tento úvod píši já, mě naplňuje studem. Nebyl jsem to já, kdo s touto myšlenkou přišel, ale kolektiv našich
zaměstnanců. Tato skutečnost mě naplňuje hrdostí nad tím, že lidskost ze společnosti ještě zdaleka nevymizela a že je přítomna
i v naší firmě. Proto jsem upřímně rád, že v letošním roce můžeme tuto akci opět realizovat, navíc v podobě rozšířené o další
dětský domov. Ano, jedná se již o druhý ročník a jsme na to hrdí!
Just the fact that I am writing these opening paragraphs makes me feel embarrassed: I was not the one who came up with
this idea. The initiative came from our employees. It makes me proud to realize that compassion can still be found in today’s
society and is also present in our company. Therefore, I am truly pleased that we can help again this year and extend our help to
another children’s home. This is the second time we have helped and we are really proud of that!
Rád bych proto touto cestou poděkoval všem zaměstnancům, kteří akci organizují, i těm, kteří svými příspěvky umožnili splnění
přání dětí z našich dětských domovů.
I would like to take this opportunity to thank our all employees who are responsible for organizing this kind of help and those
who contributed to make children’s wishes come true.
Letošní vánoční aktivitu s dětskými domovy završujeme tímto krásným kalendářem z dílny fotografa Martina Vobořila
s tématikou našich vybraných služeb. Na jednotlivých snímcích uvidíte děti z obou uvedených dětských domovů ztvárňující
typické, mnohdy úsměvně zpracované, situace, se kterými se naši zaměstnanci setkávají při poskytování služeb našim
obchodním partnerům.
This year’s charitable event is crowned with this beautiful calendar with photographs by Martin Vobořil that represent some
of our services. The photographs portray actual children from both of the above children’s homes in typical and often funny
situations our employees experience when providing services to our business partners.
Pevně věřím, že tento kalendář bude všem, komu se dostane do ruky, po zbytek roku připomínat, jak důležité je v této nelehké
době myslet i na své okolí.
I firmly believe that anybody who receives this calendar will be reminded throughout the year of how important it is to help
others during these troubled times.
I wish you all a Merry Christmas and a successful New Year.
Přeji všem krásné prožití vánočních svátků a co nejlepší vkročení do Nového roku.
Michal Jelínek
Předseda představenstva OKIN GROUP, a.s.
Chairman of the Board of Directors, OKIN GROUP, a.s

Podobné dokumenty

Lk 21, 25-36

Lk 21, 25-36 Ježíš byl tím, který se sklonil k člověku - chce se říci: ke každému člověku – který spolu s lidmi trpěl, který lidem projevoval odpuštění a solidaritu, který projevil, že při něm je Boží moc, a on...

Více

Bakalářská zkouška se skládá ze dvou plnohodnotných částí

Bakalářská zkouška se skládá ze dvou plnohodnotných částí názorová a zpravodajská žurnalistika, jejich podoby, kompoziční postupy historie a praxe jednotlivých formátů a druhů, teorie, praxe, konkrétní mediální projevy aspekty publicistické a aspekty info...

Více

Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru bakalářského

Okruhy pro státní zkoušky prezenčního studia oboru bakalářského vývoj rozhlasu u nás se zvláštním zřetelem k rozhlasové ţurnalistice. Vznik a vývoj rozhlasu ve dvacátých letech, 30. letech, ve válečném období (s důrazem na zahraniční vysílání na okupované území...

Více

4/2014 - Hukvaldy

4/2014 - Hukvaldy ŵĄƐĞƐŝůǀĞƐƚƌŽǀƐŬŽƵƉƽůŶŽĐşŬŽŶĞĐ͘ dŽǀĄŵnjĞƐƌĚĐĞƉƎĞũş

Více