Použité zkratky - Spolek Prokop Příbram

Komentáře

Transkript

Použité zkratky - Spolek Prokop Příbram
Použité zkratky a značky
A
A – hlavní město Praha
abs. – absolvent, absolvoval
AgrF – Agrární fakulta
akad. - akademický
AMU – akademie múzických umění
Alb. –Albánie, albánský
amer. - americký
ANEO – Aktiv nezávislých občanů
AS – Agrární strana
AUS – armádní umělecký soubor
Austr. – Austrálie, australský
AUSVN –Armádní umělecký soubor Víta Nejedlého
AV – Akademie věd
AVU – akademie výtvarných umění
AZSD – Strana Akce za skutečnou demokracii
B
BE – Berounsko (bývalý okres Beroun)
Belg. – Belgie, belgický
BG - Bulharsko
BI – Báňský inspektorát
BK – Blanensko (bývalý okres Blansko)
bl. – blahoslavený
BLR – Bulharská lidová republika
BM – město Brno (bývalý okres Brno – město)
BN – Benešovsko (bývalý okres Benešov)
BO – Brněnsko (bývalý okres Brno – venkov)
BPS – Balbínova poetická strana
BR – Bruntálsko (bývalý okres Bruntál)
BROLN – Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů
Braz. – Brazílie, brazilský
Bul. – Bulharsko, bulharský
BV – Břeclavsko (bývalý okres Břeclav)
C
C. S. R. – Redemptoristé, Kongregace Nejsvětějšího
vykupitele (Congregatio Sanctissimi Redemptoris)
CB – Českobudějovicko (bývalý okres České Budějovice)
CISN – Strana Chci svou šanci
CK – Českokrumlovsko (bývalý okres Český Krumlov)
CL – Českolipsko (bývalý okres Česká Lípa)
CR – Chrudimsko (bývalý okres Chrudim)
CSsR – Redemptoristé, Kongregace Nejsvětějšího vykupitele
(Congregatio Sanctissimi Redemptoris)
CV – Chomutovsko (bývalý okres Chomutov)
CZ – Strana Cesta změny
Č
č. - český
ČAVU – Česká akademie věd a umění
ČCH – Československá církev husitská
ČD – České dráhy
ČGÚ – Český geologický ústav
ČHNJ – České hnutí za národní jednotu
ČOL – Československá obec legionářská
ČOS – Československá obec sokolská
ČP – Strana Česká pravice
ČR – Česká republika
ČRo – Český rozhlas
čs. – československý
ČSD – Československé státní dráhy
ČSFR – Česká a slovenská federativní republika
ČSL – Československá strana lidová
ČSNS – Česká strana národně sociální
ČSNS – Česká strana národně socialistická
ČSPB – Československý svaz protifašistických bojovníků
ČSR – Československá republika
ČSR – Česká socialistická republika
ČsRDNZ – Československé rudné doly a naftové závody
ČSS – Československá strana socialistická
ČSSD – Československá (Česká) strana sociálně demokratická
ČSSR – Československá socialistická republika
ČST – Československá televize
ČSUP – Československý uranový průmysl
ČSVU – Český svaz výtvarných umělců
ČT – Česká televize
ČVUT – České vysoké učení technické
D
DAMU – Divadelní akademie múzických umění
DC – Děčínsko (bývalý okres Děčín)
DEU – Demokratická unie
DIP – Dodavatelsko inženýrský podnik
DivF – Divadelní fakulta
DK – Dánsko
DK – dům kultury
DO – Domažlicko (bývalý okres Domažlice)
DRS – Demokratická regionální strana
DS – Dělnická strana
DSSS – Demokratická strana sociální spravedlnosti
E
ED – Evropští demokraté
EHS – Evropské hospodářské společenství
ES – Španělsko
ESDS – Evropská strana důstojného stáří
EU – Evropská unie
F
FA – fakulta architektury
FAMU – Filmová akademie múzických umění
Farch – fakulta architektury
FarmF – farmaceutická fakulta
FC – fotbalový klub
FDL – fakulta dětského lékařství
FF – filozofická fakulta
Fin. – Finsko, finský
FL - Lichtenštejnsko
FM – Frýdecko- Místecko (bývalý okres Frýdek – Místek)
FN – fakultní nemocnice
FR - Francie
franc. – francouzský
FTSV – fakulta tělesné výchovy a sportu
FVL – fakulta všeobecného lékařství
G
GB – Velká Británie
GP UD – Geologický průzkum uranového průmyslu
GR – Řecko
GŘ – Generální ředitelství
H
HB – Havlíčkobrodsko (bývalý okres Havlíčkův Brod)
HBZS – Hlavní báňská záchranná služba
HC – hokejový klub
hl. – hlavní
HK – Královéhradecko (bývalý okres Hradec Králové)
HO – Hodonínsko (bývalý okres Hodonín)
HPVT – Hornická Příbram ve vědě a technice
HS – Humanistická strana
HSV – Hlavní správa výzkumu (při předsednictvu vlády)
HudF – hudební fakulta
HUN – Maďarsko
HZPO – Hnutí za práva občanů
Ch
CH – Chebsko (bývalý okres Cheb)
1
I
IKEM – Institut klinické a experimentální medicíny
IND - Indie
IRL – Irsko
IS – Island
IT - Itálie
ital. – italský
J
JAMU – Janáčkova akademie múzických umění
Jap. – Japonsko, japonský
JC – Jičínsko (bývalý okres Jičín)
JČSMF – Jednota čs. matematiků a fyziků
JčM – Jihočeské muzeum
JčU – Jihočeská univerzita
JD – Jáchymovské doly
JD ZPP – Jáchymovské doly závod pomocných provozů
JE – Jesenicko (bývalý okres Jeseník)
JH – Jindřichohradecko (bývalý okres Jindřichův Hradec)
JI – Jihlavsko (bývalý okres Jihlava)
JN – Jablonecko (bývalý okres Jablonec nad Nisou)
JU – Jihočeská univerzita
JZD – Jednotné zemědělské družstvo
K
K – křest
KA – Karvinsko (bývalý okres Karviná)
KAN – Klub angažovaných nestraníků
kan. - kanadský
KČ – Monarchistická strana Koruna česká
KČT – Klub českých turistů
KD – krajské divadlo
KD – kulturní dům
KDS – Křesťanská demokratická strana
KDU – Křesťanská a demokratická unie
KH – Kutnohorsko (bývalý okres Kutná Hora)
KL – Kladensko (bývalý okres Kladno)
KM – Kroměřížsko (bývalý okres Kroměříž)
KNV – krajský národní výbor
KO – Kolínsko (bývalý okres Kolín)
KONS – Konzervativní strana
KRNAP – Krkonošský národní park
KrV – krajský výbor
KS – komunistická strana
KSČ – Komunistická strana Československa
KSČM – Komunistická strana Čech a Moravy
KSDO – Klub sociálně demokratické orientace
KSS – Komunistická strana Slovenska
KSSS – Komunistická strana Sovětského svazu
KT – Klatovsko (bývalý okres Klatovy)
KÚNZ – Krajský ústav národního zdraví
KV – krajský výbor
KV – Karlovarsko (bývalý okres Karlovy Vary)
KVS – Koncernové výpočetní středisko
L
LDS – Liberálně demokratická strana
LesF – Lesnická fakulta
LI – Liberecko (bývalý okres Liberec)
LN – Lounsko (bývalý okres Louny)
LOH - Letní olympijské hry
LRS – Liberální reformní strana
LŠU – Lidová škola umění
LT – Litoměřicko (bývalý okres Litoměřice)
M
mat. – maturita, maturoval/a
MB – Mladoboleslavsko (bývalý okres Mladá Boleslav)
MC – Malta
2
MDP – Městská divadla pražská
MDS – Masarykova demokratická strana
ME – Mělnicko (bývalý okres Mělník)
ME – Mistrovství Evropy
MěKS – městské kulturní středisko
MěNV – městský národní výbor
Mex. – Mexico, mexický
MFF – Matematicko-fyzikální fakulta
MFF – Mezinárodní filmový festival
MLR – Maďarská lidová republika
MNV – místní národní výbor
MO – Mostecko (bývalý okres Most)
MO – ministerstvo obrany
MS – Mistrovství světa
MŠ – mateřská škola
MŠCh – měšťanská škola chlapecké
MŠD – měšťanská škola dívčí
MTZ – Materielně technické zásobování
MU – Masarykova univerzita
N
n. p. – národní podnik
N.O.F. – Národní Obec Fašistická
NA – Náchodsko (bývalý okres Náchod)
NárJ – Národní jednota
NárJP – Národní jednota Pošumavská
NárJS – Národní jednota Severočeská
NárS – Národní souručenství
NB – Nymbursko (bývalý okres Nymburk)
ND - Národní divadlo
ND – Nezávislí demokraté
NDR – Německá demokratická republika
NDS – Národně demokratická strana
NEI – Nezávislá (erotická) iniciativa
Něm. – Německo, německý
NG – Národní galerie
NJ – Novojičínsko (bývalý okres Nový Jičín)
NL – Nizozemí (Holandsko)
NM – Národní muzeum
Nor. – Norsko, norský
NP – Strana Národní prosperita
NS – Národní shromáždění
NS – Národní strana
NSJ – Národní sjednocení
NSKK – Nationalsozialistisches Kraftfahren – Korps
(Národně socialistický motorizovaný sbor – organizační
složka NSDAP).
NsP – nemocnice s poliklinikou
NSR – Německá spolková republika
NTM – Národní technické muzeum
NV – národní výbor
NV – Strana Nezávislá volba
O
OCR, popř. O. C. R. – Řád křížovníků s červenou hvězdou
(Ordo militaris Crucigerorum cum rubea stella)
OPraem., popř. O. Praem. – Řád premonstrátů (Candidus et
Canonicus Ordo Praemonstratensis)
o. z. – odštěpný závod
OD – obchodní dům
OD – oblastní divadlo
ODA – Občanská demokratická aliance
ODH – Občanské demokratické hnutí
ODS – Občanská demokratická strana
OF – Občanské fórum
OFD – Strana Občanská federální demokracie
OFM – Řád menších bratří sv. Františka
OKD – Ostravsko-karvinské doly
OKR – Ostravsko-karvinský revír
OKS – okresní kulturní středisko
OkÚ – okresní úřad
OkV – okresní výbor
OL – Olomoucko – (bývalý okres Olomouc)
ON – Obrana národa
ONV – okresní národní výbor
OP – Opavsko (bývalý okres Opava)
OSSZ – okresní správa sociálního zabezpečení
OSVČ – osoba samostatně výdělečně činná (soukromý
podnikatel)
OŠ – obecná škola
OŠCh – obecná škola chlapecká
OŠD – obecná škola dívčí
OÚ – obecní úřad
OÚNZ – okresní ústav národního zdraví
OV – Ostravsko (bývalý okres Ostrava)
P
P – pochován, popř. připomínán mrtev, nezvěstný
PA – Pardubicko (bývalý okres Pardubice)
PB – Příbramsko (bývalý okres Příbram)
PB – Strana Pravý blok
PČR – Parlament České republiky
PDB - Podbrdsko
PE – Pelhřimovsko (bývalý okres Pelhřimov)
PI - Písecko (bývalý okres Písek)
PIS – Pozemní inženýrské stavby
PJ – jižní Plzeňsko (bývalý okres Plzeň – jih)
PL – Polsko
PLR – Polská lidová republika
PM – město Plzeň (bývalý okres Plzeň – město)
POM – Provoz oprav a montáží
Port. – Portugalsko, portugalský
PR – Přerovsko (bývalý okres Přerov)
PrávF – právnická fakulta
PŘ – podnikové ředitelství
PřF – přírodovědecká fakulta
PS – severní Plzeňsko (bývalý okres Plzeň – sever)
PS PČR – Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky
PT – Prachaticko (bývalý okres Prachatice)
PTP – pomocné technické prapory
PV – Prostějovsko (bývalý okres Prostějov)
PVVZ – Petiční výbor Věrni zůstaneme
PY – východní okolí Praha (bývalý okres Praha – východ)
PZ – západní okolí Prahy (bývalý okres Praha – západ)
Š
špan. – španělský
Švéd. – Švédsko, švédský
Švýc. – Švýcarsko, švýcarský
R
RA – Rakovnicko (bývalý okres Rakovník)
Rak. – Rakousko, rakouský
RČS – Republika československá
RD – Rudné doly
RDMS – Romská demokratická sociální strana
RK – Rychnovsko (bývalý okres Rychnov nad Kněžnou)
RMS – Republikáni Miroslava Sládka
RO – Rokycansko (bývalý okres Rokycany)
ROI – Romská občanská iniciativa
RSZML – Republikánská strana zemědělského
malorolnického lidu
Rum. – Rumunsko, rumunský
Ř
S
S. J. – Jezuité, řád Tovaryšstva Ježíšova (Societas Iesu)
SBČS – Státní banka československá
SČDU – Svaz českých divadelních umělců
SČSP – Svaz československo-sovětského přátelství
SČVU – Svaz českých výtvarných umělců
SD-SN – Spojení demokraté – Sdružení nezávislých
SDAN – Sociálně demokratická aliance nezávislých
SDH – Sbor dobrovolných hasičů
SDS – Strana demokratického socialismu
SDŽP – Strana drobných živnostníků a podnikatelů
SF - Finsko
SK – sportovní klub
SLH – Svaz ledního hokeje
slov. – slovenský
SM – Semilsko (bývalý okres Semily)
SNB – sbor národní bezpečnosti
SND – Slovenské národní divadlo
SNP – Slovenské národní povstání
SO – Sokolovsko (bývalý okres Sokolov)
SOB – sdružená obec Baráčníků
SOS – Strana občanské sebeobrany
SOS – Strana pro otevřenou společnost
SOU – střední odborné učiliště
SP – Strana práce
SPedŠ – střední pedagogická škola
SPO – Svaz požární ochrany
SPŠ – střední průmyslová škola
SR – Slovenská republika, Slovensko
SRN – Sjednocená republika Německo
SSD – Strana svobodných demokratů
SSSR – Svaz sovětských socialistických republik (Sovětský
svaz)
SŠ – střední škola
StavF – Stavební fakulta
ST – Strakonicko (bývalý okres Strakonice)
st. – státní
StB – Státní bezpečnost ministerstva vnitra
STS – státní traktorová stanice
SU –Šumpersko (bývalý okres Šumperk)
SUL – Správa uranových ložisek
SUPŠ – Střední umělecko-průmyslová škola
sv. – svatý
SV – Strana venkova
SVE - Švédsko
SVU – spolek (svaz) výtvarných umělců
SVVŠ – střední všeobecně vzdělávací škola
SY – Svitavsko (bývalý okres Svitavy)
SZ – Strana zelených
SZPDO – Strana zdravotně postižených, důchodců a sociálně
slabých občanů
SZR – Strana zdravého rozumu
SŽJ – Strana za životní jistoty
T
a
T. O. – trampská osada
TA – Táborsko (bývalý okres Tábor)
TANAP – Tatranský národní park
TC – Tachovsko (bývalý okres Tachov)
TeolF – teologická fakulta
TJ – tělovýchovná jednota
TP – Teplicko (bývalý okres Teplice)
TR – Třebíčsko (bývalý okres Třebíč)
TU – Trutnovsko (bývalý okres Trutnov)
U
UD – Uranové doly
ÚDV -Úřad dokumentace a vyšetřování zločinů komunismu
UH – Uherskohradišťsko (bývalý okres Uherské Hradiště)
ÚHP UP – Ústav hygieny práce uranového průmyslu
UJEP – Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
UK – Univerzita Karlova
Ukr. – Ukrajina, ukrajinský
UL – Ústecko (bývalý okres Ústí nad Labem)
UNRRA – Mezinárodní organizace pro hospodářskou pomoc
státům poškozených válkou
UO – Ústecko (bývalý okres Ústí nad Orlicí)
UP – Univerzita Palackého
ÚŘČsD – Ústřední ředitelství československých dolů
US – Unie svobody
3
ÚS UP - Ústřední správa uranového průmyslu
USA – Spojené státy americké
ÚSVTRS – Ústřední správa těžby a výzkumu uranových
surovin
ÚV – ústřední výbor
ÚVOD – Ústřední vedení odboje domácího
V
VDR – Vietnamské demokratická republika
VDSaOB – Vlastenecko-dobročinná samostatná obec
Baráčníků
VDSOB – Vlastenecko-dobročinná sdružená obec Baráčníků
VDUP – Výstavba dolů uranového průmyslu
VetF – Veterinární fakulta
VNJ – Výstavba nových jam
VOS – Všeobecná občanská strana
VPB – Strana Volba pro budoucnost
VPN – Veřejnost proti násilí
VPJ – vzájemně se podporující jednota
VPS – vzájemně se podporující spolek
VS – Vsetínsko (bývalý okres Vsetín)
VŠ - Vysoká škola
VŠB – Vysoká škola báňská
VŠB – TU – Vysoká škola báňská – Technická univerzita
VŠE – Vysoká škola ekonomická
VŠCHT – Vysoká škola chemicko-technologická
VŠMU - Vysoká škola múzických umění
VŠUP – Vysoká škola umělecko-průmyslová
VU – Východočeské univerzita
VÚ – Výzkumný ústav
VUT – Vysoké učení technické
VY – Vyškovsko (bývalý okres Vyškov)
VZP – Všeobecná zdravotní pojišťovna
VZUP – Vývojová základna uranového průmyslu
W
X
Y
YMCA – Yong Men´s Christian Association (Sdružení
mladých křesťanských mužů)
YU - Jugoslávie
Z
ZahF – zahradnická fakulta
ZAT – Závod automatizační techniky
ZČU – Západočeská univerzita
ZDM – Závod důlní mechanizace
ZDŠ – základní devítiletá škola
ZHES – Závodní hygienicko-epidemiologická stanice
ZL – Zlínsko (bývalý okres Zlín)
ZN – Znojemsko (bývalý okres Znojmo)
ZOH – Zimní olympijské hry
ZPP – Závod pomocných provozů
ZR – Žďársko (bývalý okres Žďár nad Sázavou)
ZRUP – Základna rozvoje uranového průmyslu
ZŠ – základní škola
ZU – Západočeské univerzita
ZÚNZ – závodní ústav národního zdraví
ZÚSV – Zemský ústřední spolek včelařský
Ž
Značky
* - narozen
+ - zemřel
4

Podobné dokumenty