Svět po 1. světové válce

Transkript

Svět po 1. světové válce
Svět po 1. světové válce
Učební text
SVĚT PO PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE (1918-1929)
Klíčová slova: Pařížská mírová konference, nástupnické státy, Washingtonská konference, Společnost
národů, růst nezaměstnanosti, pokles životní úrovně, krajně pravicový extremismus, amerikanizace,
stalinistický režim, Výmarská republika, Malá dohoda, Locarnská konference, Briand–Kellogův pakt
1. Poválečná politická situace




rozpad staletých říší – habsburská a osmanská
v Německu padl císařských režim, ztratilo ⅛ předválečného území
ohromný politický převrat v Rusku (Lenin)
vyhlášení samostatných (tzv. nástupnických) států – Rakousko, Maďarsko,
Československo, Polsko, Jugoslávie
 od 18. ledna 1919 zasedala mírová konference v Paříži, účast všech vítězných států,
rozhodující slovo Francie, Velká Británie, USA, Itálie, Japonsko, neúčast sovětského
Ruska, začala se projevovat rozdílnost názorů spojenců; příprava mírových dohod
s poraženými státy, řešení aktuálních mezinárodně politických problémů
 uzavření mírových smluv s:
o Německem – 28. 6. 1919 ve Versailles (zřeknutí se plánu na vytvoření
německé střední Evropy, na pravém břehu Rýna vytvořeno 50 km
demilitarizované pásmo, stanovení vysokých reparací)
o Rakouskem – 10. 9. 1919 v Saint-Germain-en-Laye [sanžermenanle]*
o Bulharskem – 27. 11. 1919 v Neuilly [neji]
o Maďarskem – 4. 6. 1920 v Trianonu*
o Tureckem – 10. 8. 1920 v Sèvres [sévr] u Paříže
* důležitý závazek respektovat ČSR v jejich hranicích
 v letech 1921-1922 zasedala konference ve Washingtonu – zabezpečení míru na
moři (zvláště v Tichomoří)
 v lednu 1920 zahájila v Ženevě činnost Společnost národů (SN) – ochrana
světového míru
2. Válka a ekonomický vývoj světa


v důsledku válečného běsnění ztratily evropské země převahu ve světové ekonomice,
výrazně se zvýšil podíl USA
v Evropě vzrůst nezaměstnanosti (i přes úbytek pracovních sil), zhoršení sociálních
podmínek
Mgr. David Mikoláš
Svět po 1. světové válce

Učební text
předválečné výroby dosaženo v Evropě v roce 1925, růst produkce o 30%
zaznamenán v letech 1926-1929
3. Proměny světa po mírové konferenci









radost ze života a míru
ve „zlatých“ 20. letech změna životního stylu – amerikanizace: život ve velkých
městech, přeprava vlakem, autobusem, tramvají, automobilem, navštěvování
biografů, poslech rozhlasu (jazz)
rozhodující vliv na světovou kulturu si udržuje Evropa, centrem umělců Paříž
v Rusku se v roce 1924 na doporučení Lenina ujímá vedení bolševické komunistické
strany a sovětského státu J. V. Stalin → éra nedemokratického stalinistického režimu
Německo přetvořeno na republiku nazývanou Výmarskou (podle města Výmar, kde
byla roku 1919 přijata německá ústava), první poválečná léta poznamenána
politickými a sociální bouřemi (1923: „Pivní puč“)
všeobecná nespokojenost posilovala mezi lidmi popularitu krajních (extrémistických)
politických skupin – fašistů v Itálii (Mussolini) a nacionalistů v Německu (Hitler)
v letech 1920-1921 jednání ČSR, Rumunska a Jugoslávie o spojeneckých smlouvách
→ podpis Malé dohody z obavy před snahou Maďarska obnovit velké Uhry
v roce 1925 zasedala konference ve švýcarském Locarnu – Německo přestalo být
poraženým státem, otevřela se mu cesta do SN, zavázalo se neporušit svou západní
hranici, nikoli však východní
v roce 1928 uzavřen Briand–Kellogův pakt – vylučuje válku jako prostředek k řešení
sporů mezi státy; do roku 1929 podepsán 54 státy
První světová válka přinesla nové rozdělení světa. Vítězové potrestali poražené státy
odebráním území a placením válečných náhrad (viz pařížské mírové smlouvy). Nová instituce
- Společnost národů - měla do budoucna zabránit válečným konfliktům. Evropa a svět přes
určité problémy (rozvrat hospodářství, nezaměstnanost, radikalizace společnosti) hledaly
cestu k míru. Obava před novou válkou donutila evropské země vytvořit systém dalších
smluv (např. Malá dohoda), které by následujícímu konfliktu zabránily.
PARKAN, František a kol. Versailleský systém. Problémy poválečného světa. In: Dějepis 9. Praha: Fraus, 2011, s. 11 a 17.
Mgr. David Mikoláš
Svět po 1. světové válce
Učební text
J. V. Stalin
Benito Mussolini
Adolf Hitler
Aristide Briand
Frank Kellog
Mgr. David Mikoláš

Podobné dokumenty

smlouvy

smlouvy Pakt proti kominterně Pařížská smlouva Pařížský mír Patent o zrušení nevolnictví Pillersdorfova ústava Pilnická deklarace Pittsburghská dohoda Postupimská konference Poučení z krizového vývoje Prag...

Více

VY_32_INOVACE_7_1_20.

VY_32_INOVACE_7_1_20. b) Versailleská mír. konference c) Invaze do Habeše d) Bitva u Sokolova 2) Na čí straně válčily (Spojenců /Osy/neutrální) v roce 1942 následující státy? (2 body) a) Velká Británie…………. b) Rumunsko ...

Více

Zlatá 20. léta

Zlatá 20. léta • růst osobní spotřeby • růst průmyslové výroby (Japonsko, USA, F, N i ČSR)

Více

2004

2004 a) Praga caput regni Jana Pavla I b) Alea iacta est Pia XII c) Mater et magistra Jana XXIII

Více

pdf text - Barbora Balkova

pdf text - Barbora Balkova pomník v Praze na Letné, památník Kim Ir-sena a Kim Čong-ila v Mansudae nebo otáčející se zlatá figura Turkmenbašiho Sapurmurata Nijazova. Socha se tak podobně jako v kostele stává spojením mezi bo...

Více

D9-III2- 8A EU OPVK

D9-III2- 8A EU OPVK - Provedena pozemková reforma- Půda nad 250 ha byla vykoupena a za výhodných podmínek rozdělena drobným rolníkům.

Více

2211_-_10_perel_Anglie_a_Parize

2211_-_10_perel_Anglie_a_Parize reprezentační místnosti, portréty slavných králů a královen), prohlídka královských zahrad – možnosti jízdy vláčkem k Malému a Velkému Trianonu (pozor v pondělí uzavřen), alternativně: prohlídka mo...

Více