č. 2/2005 str. 26 a 27

Komentáře

Transkript

č. 2/2005 str. 26 a 27
H. KALWEIT & P. BRZÁKOVÁ: SVĚT ŠAMANŮ
Ročník XIII/2005
Cena 35 Kč • 52,50 Sk
Předplatné 28,50 Kč • 41 Sk
PhDr. Zdeněk Rejdák
patří mezi nejvýznamnější postavy světové psychotroniky.
Byl uznáván nejen u nás, ale především v zahraničí. Jeho smrt
na Štědrý den loňského roku znamenala
odchod světové legendy
• O UTRPENÍ, BOLESTI,
LÁSCE A SRÍ LANCE
• Eva Kiendroňová:
Dětský pláč
jako projev strachu
• MUDr. Josef Jonáš:
Detoxikace a hormonální
systém
Mezi Laponci se vypráví, že
zpívat je naučili lidé
z podzemí. Kdo s nimi však
nežil a neslyšel šum
vodopádů, takovému
zpěvu jen sotva porozumí…
• Julius a Beáta Patakyovi:
Migrény a bolesti zubů
• Zbyněk Šedivý:
Eukalyptus – ochránce
dýchacích cest
• MUDr. Petr Sedláček:
Lenost střev a její léčba
Píseň, která přemáhá obtíže
• Kalendárium Jiřího Janči
• Rady bylináře Pavla
• Poradny: psychologická,
onkologická, kosmetická,
pro ženy, psychotronická,
astroporadna
Proč cukr tolik vadí
dietetikům, kardiologům
i psychiatrům?
O nebezpečné droze 21. století
čtěte na stranách 14 a 15.
Sladký bílý jed
NOVÁ ŠANCE V BOJI PROTI RAKOVINÌ
CARTCELL
VYSOCE KONCENTROVANÝ PØÍRODNÍ PRODUKT
Užívá se jako doplnìk stravy pøi onkologických onemocnìních
Vyroben podle originální technologie spoleènosti Aeterna (Kanada). Vysoká bezpeènost a snášenlivost.
Novapharma, spol. s r. o., Nekázanka 11 , 110 00 Praha 1
tel. v Èechách 224 012 022, v Kanadì a USA 001-416 661 7890
http://www.oddner.cz • e-mail: [email protected]
NABÍZÍME SPOLUPRÁCI ODBORNÍKÙM
ÚVODEM
Vážení a milí čtenáři,
v únorovém čísle naleznete mnoho příspěvků týkajících se šamanismu: tématem Když se šílenství stává požehnáním
Vás provede německý badatel a psychoterapeut Holger Kalweit a o stavu tohoto »přírodního náboženství« v zemi,
kde se nyní pořádají mezinárodní šamanská setkání, se dočtete v příspěvku Zpráva o sibiřském »čarování v praxi«
od Pavlíny Brzákové. Zavítáte-li v tomto měsíci do pražského klubu Vagon na pravidelné Podvečery
s REGENERACÍ, budete mít možnost shlédnout také film dokumentaristy Martina Ryšavého Duše v muzeu,
který zdařile zachycuje proces národního obrození sibiřských etnik a návratu k duchovní tradici
se všemi úskalími, jež s sebou tyto tendence přinášejí.
V tomto roce druhé číslo REGENERACE obsahuje rejstřík, díky němuž se můžete orientovat v ročníku minulém.
V závěru časopisu, v rubrice Poslední slovo, MUDr. David Frej vyjádří svůj postoj k nedávnému neštěstí v Asii,
který je zároveň výzvou redakce o další podporu postižených. Lidský život je křehká květina,
a že je příroda mocnější než člověk, věděla už mnohá pokolení před námi.
Jen současný člověk jako by to pořád zapomínal.
Redakce
Autorem monotypu Šamanská maska z knihy Pavlíny Brzákové Modřínová duše
je grafik Oldřich Hamera.
2/2005 • REGENERACE
1
OBSAH
Strany 4–7
Jedna otázka pro dr. Zdeňka Rejdáka
„Zdeňka Rejdáka jsem znal bezmála dvacet let, a tak se vám pokusím přiblížit jeho život alespoň tak, jak jsem jej
poznal, z mé zkušenosti, z mnoha rozhovorů s ním – a také to, co si myslel on a jak o něm smýšleli jiní. Mnohem
raději bych na tomto místě zveřejnil rozhovor, který jsme slíbili v listopadovém čísle. Ten už s ním ale nikdy nenatočím. Dozvíte se od něj autenticky vlastně jen odpověď na jedinou otázku. Ale dobrou odpověď…“ píše Jiří Kuchař ve vzpomínkovém portrétu pozoruhodného muže.
Strany 8–9
Strany 10–13
Kaleidoskop
Putování za laponskou písní
Že jde sladké na tloušťku, to slýcháme už od dětství.
Ale proč proti němu brojí čím dál víc odborníků i laiků? Jak je
možné, že najednou vadí nejen dietetikům, ale i kardiologům
nebo dokonce psychiatrům? Cukr je opravdu nebezpečná
droga pro stále větší počet obyvatel naší planety.
Když jsme již za hluboké tmy projížděli Karasjokem pod vyvýšeným, leč plochým pahorkem, na němž stojí muzeum, poznamenala jsem, že má tento objekt příhodnou polohu. „Víš,
jak se mu říká?“ zareagovala Asa a doplnila, „Stalosaddji neboli
Stalovo místo.“ „Proč se tak jmenuje?“ zajímalo mě, protože
jsem věděla, že Stalo je obr z laponských pohádek, kterým se
straší malé děti. „Vím to,“ po očku koukla na Reidara, který
nepatrně přikývl. „V Karasjoku se traduje, že na tom pahorku
se kdysi utkal Stalo s Reidarovým prapradědečkem!“
O jojku, písni, jíž lze přemoci všelijaké obtíže, vypráví česká
cestovatelka Nelly Rasmussenová.
Strany 14–15
Sladký bílý jed
Strany 16–17
Strana 18
Dětský pláč je projev
strachu ze změn
Hanzelka a Zikmund
na Hradě
Nejbouřlivějším vývojem procházíme během
prvního roku věku. Právě tehdy jsme nejvíce
závislí na péči rodičů. O tom, jak předat svým
potomků správný postoj k životu, Vička Gančeva hovoří s Evou Kiedroňovou.
10. března bude v Tereziánském křídle Starého paláce na Pražském hradě zahájena výstava fotografií Jiřího Hanzelky a Miroslava
Zikmunda. Vystavená kolekce byla nově vytvořena v roce 2003
a premiéru měla ve Velké synagoze v Plzni, rodném města Miroslava Zikmunda, který 14. února oslaví již 86. narozeniny.
Strana 19
Únorové podvečery s REGENERACÍ
Těšíme se na setkání s vámi v pražském klubu Vagon. Připravili jsme
pro vás pestrý program, který tvoří filmy a besedy s autory našeho časopisu: Pavlínou Brzákovou, Martinem Ryšavým a Václavem Vokolkem.
Strany 20–23
Holger Kalweit: Když se šílenství
stává požehnáním
Západní kultura a medicína vyhlásily válku nemoci a smrti: smrti proto, že
znamená konec naší pozemské existence, a nemoci, protože nám kazí radost ze života. Nemoc považujeme za cosi špatného, zlého, čeho bychom se
měli co nejdříve zbavit. Prožíváme ji negativně jako cizorodý proces, který
zevnitř oslabuje a ničí naše těla, jako nepřirozený stav věcí, který by měl být
potlačen jakýmikoli myslitelnými prostředky. Jaká jsou východiska?
Strany 24–25
Zpráva o sibiřském
»čarování v praxi«
Prostřednictvím článku Pavlíny Brzákové, jenž reaguje na příspěvek
Holgera Kalweita, získáte další informace o oficiálním postavení sibiřského šamanismu v oblastech, odkud pochází, a který nyní exportuje
i do České republiky tuvinská šamana Ludmila.
2
REGENERACE • 2/2005
Strany 48–49
Čteme ve hvězdách
Hvězdy v hudbě:
Petr Iljič Čajkovský
Astroporadna
Strana 50
Poradna pro ženy
Onkologická poradna
Strany 52–53
Učení harmonického domova
Obrázek pro třetí oko
Škola psychotroniky
Dvoustrana Ing. Josefa Schröttera
Strany 26–27
Akční hrdinové všedního dne I.
Psychologická poradna Heleny Šalátové
Strana 41
Renata Herber:
Biorytmy
Vaříme z plevele
Strany 28–30
Václav Vokolek: Neklamné známky
zednářství v Liběchově
Putování po esoterických místech
Strany 42–43
Bolesti krku a šíje
Techniky tradiční čínské masáže
Danggui – ženšen pro ženy
Strana 31
Urinoterapie
v praxi
Tradiční čínská medicína
Strany 44–45
Kalendárium Jiřího Janči
Strany 32–33
Jak se co dělá:
Malujeme na hedvábí
Strana 46
Migrény a bolesti zubů
Reflexní terapie manželů Patakyových
Strany 34–35
Detoxikace a hormonální systém
Pokračování seriálu MUDr. Josefa Jonáše
o celostní medicíně
Strana 47
Ájurvéda
Seriál MUDr. Davida Freje
Strana 54
Psychotronická poradna Jana Hnilici
Strana 55
Rady bylináře Pavla: Lékořice lysá
Strana 56
Zdeněk Krušina: Zemětřesení,
tsunami a Atlantida
Strana 57
Otázky pro Martina Ryšavého
Strany 58–59
Tipy pro vás
Strana 60
O utrpení, bolesti, lásce a Srí Lance
Strana 61
Fejeton Jiřího Kuchaře
Strany 36–37
Strany I–VI
MUDr. Petr Sedláček:
Lenost střeva a její léčba
Světem homeopatie
Rejstřík ročníku 2004
Strany VII–VIII
Strana 38
Holger Kalweit v Praze
Meditace podle Marko Pogačnika
Reflexe Jiřího Kuchaře
Eukalyptus: Ochránce dýchacích cest
Aromaterapie Zbyňka Šedivého
Strana 39
Fototerapeutický koutek
Okénko Jitky Vodňanské
Strany 40
Vegetariánská strava Jana Hlaváčka
PŘIPRAVUJEME
• O splněném snu a skutečnosti. Setkání s legendárním cestovatelem Ing. Miroslavem
Zikmundem u příležitosti fotografické výstavy H+Z na Pražském hradě.
• Filmy Hanzelky a Zikmunda v rámci pravidelných Podvečerů s REGENERACÍ.
• Jak se co dělá: Pleteme košík • Urinoterapie v praxi: Léčba směsí moči a léčivých bylin •
MUDr. Sedláček: Lenost střev (2) • Osobnost Rudolfa Steinera v podání Zdeňka Krušiny
REGENERACE, MĚSÍČNÍK PRO ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL • ROČNÍK XIII • ČÍSLO 2 • ÚNOR 2005 • WWW.REGENERACE.CZ • [email protected]
VYDÁVÁ REGENERACE S. R. O., JESENIOVA 87, 130 00 PRAHA 3 • TELEFON/FAX 222 585 241 • ŠÉFREDAKTORKA MGR. PAVLÍNA BRZÁKOVÁ • REDAKTOŘI DR. JAN HNILICA, LUDMILA ŠKRABÁKOVÁ • MANAŽER PHDR. IVANA TESAŘÍKOVÁ
• REDAKČNÍ TAJEMNICE TAŤJANA KUCHAŘOVÁ • REKLAMA MGR. PAVEL VESELÝ, JÚLIUS KOREC • ZAHR. DOPISOVATELÉ FERDINAND ŠMIKMÁTOR (A), DIANA SAXLOVÁ (D), DANIEL STEIN (USA) • GRAFICKÁ ÚPRAVA & TYPO ADAM FRIEDRICH •
AKTIVACE OBÁLKY: ING. JOSEF SCHRÖTTER • TISK ČESKÁ UNIGRAFIE A. S., U STAVOSERVISU 1, PRAHA 10 • DISTRIBUCE PRVNÍ NOVINOVÁ SPOL., MEDIAPRINT KAPA, PRESS MEDIA • PŘEDPLATNÉ A. L. L. PRODUCTION, POB 732, 111 21 PRAHA 1
• PODÁVÁNÍ PZ POVOLENO ŘED. POŠT. PŘEPRAVY PRAHA Č. J. 1651/94 ZE DNE 25. 7. 1994 • PODÁVÁNÍ NOVIN. ZÁSILEK POVOLENO ČESKOU POŠTOU S. P. OZSEČ ÚSTÍ N. L. DNE 21. 1. 1998 POD J. ZN.P 350 98 • NÁKLAD OVĚŘUJE ABC ČR, ČLEN
IF ABC • OTIŠTĚNÉ TEXTY NEMUSEJÍ VYJADŘOVAT NÁZOR REDAKCE A MOHOU BÝT PŘETISKOVÁNY JEN S JEJÍM SVOLENÍM • NEVYŽÁDANÉ PODKLADY SE NEVRACEJÍ • ZA OBSAH INZERÁTŮ, ČLÁNKŮ A ÚDAJE V NICH RUČÍ INZERENTI A AUTOŘI
C E N A 3 5 K č / 5 2 , 5 0 S k • N Á V Š T Ě V N Í D E N R E D A K C E : S T Ř E D A 1 3 : 0 0 –1 6 : 0 0 • R E G I S T R A Č N Í Č Í S L O M K Č R 6 5 3 3 • I S S N 1 2 1 0 – 6 6 3 1
2/2005 • REGENERACE
3
Jedna otázka pr
Byl předposlední den loňského roku, krásné ráno v Peci pod Sněžkou, den, jakých není mnoho.
V půl jedenácté přišla zpráva: DNESKA MA POHREB DOKTOR REJDAK. Nad Sněžkou zůstalo skoro
celý čas slunce. Byl to zvláštní den, alespoň pro mě. Tušený sice, o to méně čekaný.
Odpoledne jsem se v bufetu potkal s Rusem. Hovořili jsme, řekl jsme mu, na co myslím a co dr.
Rejdák dělal, když vtom mě Geňa překvapil: „Telepatie, čelavěk, to znám. Absolvoval jsem několik výcviků, když jsem byl začátkem 80 let. v Rudé armádě… Byli jsme tehdy v mentálním spojení
s kosmonauty na Sajuzu…“
Všechny ty »báchorky« a »pohádky«, které se vyprávěly o využití a výzkumu psychotroniky na
špičkových pracovištích v bývalém SSSR, se Geňovým výrokem najednou změnily v úžasnou realitu. Ihned jsem si vybavil, že dr. Rejdák u toho tehdy v Rusku byl.
Mnohem raději bych na tomto místě zveřejnil rozhovor, který jsme slíbili v listopadovém čísle. Ten
už s ním ale nikdy nenatočím.
Dozvíte se od něj autenticky vlastně odpověď jen na jedinou otázku. Dobrou odpověď, řekl bych.
Zdeňka Rejdáka jsem znal bezmála dvacet let,
a tak se vám na následujících stránkách pokusím přiblížit život tohoto pozoruhodného muže
alespoň tak, jak jsem jej poznal, z mé zkušenosti, z mnoha rozhovorů s ním – a také to, co si
myslel on a jak o něm smýšleli jiní.
Na vysvětlenou musím říci, že jsem ho měl
rád. A troufám si domnívat se, že i on mne,
svým způsobem.
1934
Sedmého listopadu roku 1934 se v kraji »blouznivců našich hor« v Josefově narodil chlapec,
který měl významným způsobem ovlivnit vývoj
československé psychotroniky 20. století.
„Jsem osudu vděčný za to, že jsem se narodil právě tam,“ řekl mi jednou. „A chtěl bych
tam taky dožít.“
1951
Do života tehdy šestnáctiletého studenta vstoupil Břetislav Kafka. Tento významný duchovědný badatel přijal dychtivého a zvídavého mladíka vlídně. „Chodil jsem ke Kafkům každou
neděli,“ vzpomínal Zdeněk Rejdák. „Kafkovi
tehdy ještě oficiálně činnost nezakázali, to přišlo až o chvíli později, ale hypnotický výzkum
už neprováděl. Navštěvoval jsem jej řadu let
a naše setkání zásadně ovlivnila můj život…“
Břetislav Kafka (14. 5. 1891–27. 8. 1967)
byl v Čechách první poloviny minulého století
skutečně zcela zásadní postavou. Pokud jste takovými pamětníky, možná si vzpomenete na
rozsáhlý materiál, který jsme mu věnovali v prvních dvou číslech REGENERACE (Návštěva
v čarodějově domě). Pro ty, kdo jeho činnost
neznají, jen stručně připomeňme, že se několik desítek let věnoval ojedinělému duchovědnému výzkumu. Spolupracoval s několika výjimečně nadanými jedinci, které uváděl do hluboké hypnózy, v níž byli schopni sotva uvěřitelných věcí. Telepatie, telegnóze, stanovování
4
REGENERACE • 2/2005
přesných diagnóz, hledání zemřelých osob, to
pro ně byly doslova samozřejmosti, každodenní praxí.
Za významný je považován Kafkův důkaz existence toho, co dnešní parapsychologie nazývá
Informační pole a co využíval jako zdroj informací jasnovidný Rudolf Steiner, který hovořil
o Akašické kronice. Břetislav Kafka nazval tuto
neviditelnou kroniku protonací podle řeckého
slova protos (první). Divili byste se možná: jsou
v ní i vaše myšlenky, o činech nemluvě…
1967
Břetislav Kafka umírá. Hlavní smuteční řeč nad
jeho rakví pronáší tehdy třiatřicetiletý Zdeněk
Rejdák.
Když jsem se potkal se Zdeňkem Rejdákem
poprvé, znal jsem sice knihy Břetislava Kafky, ale
netušil jsem, jak bohatou zkušenost s ním má
právě on. Když mi o svých setkáních s Břetislavem Kafkou vyprávěl, došlo mi, že telepatie, jasnovidnost, telegnóze a další psychotronické disciplíny nepadly na tohoto pozoruhodného pána
»jako voj«. Poslouchal jsem jej hodnou dobu,
když vtom mě napadla drzá otázka – lépe řečeno zřetězily se mi určité souvislosti.
Kafku živila především rodinná dílna, specializovaná na opravy církevních soch. Až později
jsem měl na vlastní oči v Červeném Kostelci
možnost vidět celý proces, který začíná dovezením zcela zdevastované, červotoči prolezlé
sochy, jejím rozebráním, asanací jednotlivých
kousků, čepováním, a končí její zrestaurovanou
podobou, zcela nerozeznatelnou a přitom tak
podobnou originálu. Navíc jsem věděl, že Kafka
měl při svých experimentech vždy alespoň dva
svědky; jen málokdy kromě pána z místní záložny nebo učitele Františka Ducháče (s nímž jsme
Historický snímek ze IV. Mezinárodního psychotronického kongresu konaného v Sao Paulu. Dr. Rejdák
(třetí zprava) rozmlouvá s Rusem Romašovem a Brazilcem Marinhem.
ODCHOD SVĚTOVÉ LEGENDY
ro dr. Zdeňka Rejdáka
mimochodem v jednom z prvních ročníků REGENERACE ještě stihli pořídit rozhovor) chyběl
místní kaplan Prudič. Břetislav Kafka byl na katolické církvi vlastně existenčně závislý, došlo mi,
a tak je docela dobře možné, že některé ze
závěrů svých knih podřizoval církevnímu dogmatu – třeba proto, aby nepřišel o zakázky,
kdyby se poznatky jeho subjektů nějak »odlišovaly« od katolické věrouky.
Zdeněk Rejdák domluvil a já jsem položil otázku. Vysvětlil jsem mu zevrubně, co mě napadlo,
a nakonec jsem se jej zeptal: „Je, pane doktore, něco, co Kafka do svých knih napsat nemohl, aby si nějak neublížil u katolíků?“
Pamatuji se na tu chvíli, jako by to bylo včera. Zdeněk Rejdák chvíli mlčel, potom lišácky
povytáhl obočí a odvětil: „Podívejte, já vám to
povím, a vy to někde vykecáte…“
Měl naprostou pravdu, nepochybně bych to
»vykecal«. „To je možné,“ řekl jsem mu.
„Takže vám to nepovím.“
A bylo.
1969
Dr. Rejdák nastupuje do zahraničního oddělení nakladatelství Československý spisovatel.
Zdeněk Rejdák absolvoval filozofickou fakultu UK. Nepovažuji se a také nechci být pokládán za jeho životopisce. Ostatně jsem se jej několikrát pokusil marně přimět, aby o svém životě
napsal sám, už vzhledem k neuvěřitelné řadě
rozporuplných fám, které se o něm šířily.
Málokdo ví, že byl jako jeden z nemnoha
Čechů například členem Řádu maltézských rytířů, že se léta přátelil s významným českým
hermetikem Františkem Kabelákem a také se
znalcem českého hermetismu prof. Milanem
Nakonečným.
Měl obrovskou knihovnu, která zahrnovala
tisíce knih o nejrůznějších, nejen psychotronických oborech. U většiny informací byl u nás
napřed. Pamatuji si například, že mi jako jeden
z prvních vyprávěl o mariánských zjeveních
v Medžugorje nebo že mi půjčoval knihy o indickém svatém muži Saí Bábovi v době, kdy
o něm většina lidí (včetně mě) neměla ponětí.
1973
V Praze se koná 1. Mezinárodní psychotronická konference.
Zřejmě nikdy se už nikomu nepodaří propojit
Čechy a Moravu na poli psychotroniky se světem takovým způsobem, jak to dokázal dr. Zdeněk Rejdák. V roce 1973 se v Praze konal dnes
už legendární psychotronický kongres, kterému
předsedal. Byl i u dalších, které proběhly v Jugoslávii, Itálii, Brazílii, Japonsku nebo USA.
Později jsem slyšel jednoho vídeňského emigranta, který se zúčastnil milánského kongresu,
na němž představil Zdeněk Rejdák pátera Fran-
Americký parapsycholog Stanley Krippner navštívil starého přítele z dob studené války naposledy
v srpnu 2004. Hovořili jsme s ním v jeho hotelu dopoledne před návštěvou.
„Doktor Rejdák je muž, kterého je třeba si hluboce vážit, především proto, že dal psychotronice v očích
světové veřejnosti jedinečnou pozici. Uspořádal několik světových kongresů, které měly vysokou úroveň a které etablovaly celou řadu oborů na vědecké bázi. Například telepatii.“
Dnes to na mě dělá dojem, jako by se se svým kolegou, kterého osobně znal více než třicet let, přijel rozloučit…
tiška Ferdu, fascinovaně líčit, jak doslova magicky působila jeho přítomnost na těchto setkáních:
„Když přišel, všichni vstali a dlouho mu tleskali.
Byla v tom skutečně velká úcta, nebylo to nic
předstíraného.“
1985
V listopadu tohoto roku jsme se po návštěvě
u léčitele Josefa Prouzy v Batňovicích u Úpice,
vsi ležící nedaleko Červeného Kostelce, se
Zdeňkem Krušinou rozhodli, že od příštího
roku začneme pořádat na vlašimské hvězdárně
Semináře o mezních otázkách astronomie. První, na koho jsem se tehdy obrátil, byl Zdeněk
Rejdák. Poprvé jsem jej navštívil v prosinci
toho roku, ve Výzkumném pracovišti pro psychotroniku a juvenologii, které tehdy sídlilo
ještě v Koněvově ulici na Žižkově.
Rejdák versus Kahuda, to bylo a je téma,
které zřejmě nikdo nikdy pořádně nevysvětlí.
Dosud žijící pamětníci o jejich vztahu mluví jen
s rozpaky. Nedivím se.
Začátkem 80. let u nás, jak asi víte, fungovala
dvě výzkumná pracoviště. Obě měla stejné
»oficiální krytí« na VŠCHT v Praze-Dejvicích.
Vedli je zpovzdálí je dva vysoce postavení muži
tehdejší chemické vysoké školy, Valenta a Mostecký, každý po svém.
Kahudovo pracoviště sídlilo v Komsomolské
ulici na Letné, Rejdákovo většinu času ve Šlikově ulici na Břevnově. Poměrně »spravedlivě«
si oba muži rozdělili svá teritoria zájmu. Zatímco prof. Kahuda se stýkal s mnoha léčiteli, s nimiž prováděl dodnes zajímavé experimenty
a spolupracoval s řadou nemocnic, soustředil se
dr. Rejdák na několik mimořádně jasnovidně
disponovaných jedinců.
1986
Bohučovický fenomén.
Zdeněk Rejdák byl také jako jeden z prvních
u toho, když se v okrese Frýdek-Místek začaly
dít věci podobné rosenheimským událostem
z roku 1969 (viz REGENERACI 10/2003 – Fenomén: Rosenheimský případ). Zdeněk Rejdák
se v tomto případě osvědčil i jako zkušený znalec, protože dokázal určit příčinu podivných
událostí.
2/2005 • REGENERACE
5
Unikátní, vpravdě »sběratelská« fotografie z návštěvy jasnovidného pátera Františka Ferdy v Miláně roku 1979. Kromě Zdeňka Rejdáka jsou na ní zachyceni lidé, kteří s ním v Itálii experimentovali (zleva): MUDr. Heinrich Huber, F. F., Ing. Tom Loewen, Z. R. a Ing. J. Steinhilber.
Vše je podrobně popsáno v knize Perspektivy telepatie. Jen stručně uveďme, že v malém
rodinném domku se začaly dít zvláštní věci, například najednou hořelo na 21 místech, ohořel
dokonce i salám v ledničce (!), z nehybných
pevných polic se sesouvaly sklenice zavařeniny,
loupaly se tapety, ve dně hrnku na čaj se objevila díra jako po průstřelu, podobná později
i v okenní tabulce – a to vše ovšem probíhalo
zcela nefyzikálním způsobem, jakoby »proti
proudu«. Oproti očekávání kriminalistů a znalců (a zřejmě i tomu, co by odpovídalo zkušenosti Břetislava Kafky) nebyl zdrojem nevědomé uvolňované energie přítomný chlapec
v pubertě, ale jeho matka, což prokázat byl
z hlediska psychotroniky opravdu mistrovský
kousek.
1987
Třetím příspěvkem vlašimského semináře byla
přednáška dr. Zdeňka Rejdáka na téma Psychotronika v dnešním světě. Trvala téměř tři hodiny.
Kdo někdy slyšel přednášet dr. Rejdáka, musel být unesen. Ve svém oboru byl skutečným
zasvěcencem a navíc měl dar řeči. Znal se se
všemi světovými špičkami, Prattem, Kulaginou,
Backsterem, Benderem, prostě s kde kým.
Pozornému posluchači vlašimské přednášky
neunikl jeden detail: dr. Rejdák popsal zvláštní
přilbu, kterou sestrojili Angličané a které měla
mít schopnost »číst myšlenky«. Tato prazvláštní helma, jak uvedl, se však záhy ocitla v držení
československé rozvědky…
1988
Národní podnik Stavební geologie pořádal
v listopadu v Karlových Varech seminář o využití a detekci podzemních vod. K úžasu všech
přítomných pronesl Zdeněk Rejdák svůj příspě-
6
REGENERACE • 2/2005
vek v ruštině. „Právě jsem se vrátil z Moskvy
a nestihl jsem jej přeložit do češtiny. Předpokládám ale, že každý z vás rusky rozumí…“
Dr. Rejdák byl v Moskvě celkem čtyřicetdevětkrát. To je číslo, které budí úctu a pochopitelně také vyvolává otázky. Co tam dělal?
Na jeho moskevské návštěvy jsem se ho vyptával opakovaně. Nemůžu říct, že by se odpovědi vyhýbal. Spíš je redukoval. Rád popisoval
jednu návštěvu, při níž do Moskvy letěl vojenským letadlem, zřejmě narychlo, protože s sebou neměl ani služební pas. Někdy tam vozil
cizince, většinou Američany. To by vcelku nahrávalo domněnce, kterou jsem o činnosti tohoto muže slyšel od lidí z celého světa nejednou: totiž že působil jako »most« mezi Východem a Západem. Z jeho vyprávění si pamatuji,
že se dokonce potkal i s Wolfem Messingem,
polským jasnovidným Židem, který údajně předpověděl Stalinovi průběh II. světové války. Toto
setkání se uskutečnilo v roce 1968, ještě před
sovětskou okupací Československa – z toho je
patrné, že musel být zapojen do tohoto zvláštního »parapsychologického matrixu« mnohem
dřív než v roce 1973.
Dr. Rejdák se poznal se všemi esy sovětské
psychotroniky, s Vasiljevem, Naumovem, experimentoval s legendární Kulaginou, s Džunou
Davitašvili (od ní rád ukazoval podepsanou fotografii s věnováním), nepochybně byl zasvěcen
do všeho, co se v tehdejším SSSR na tomto poli
dělo, včetně výsledků přísně tajných telepatických experimentů. I kdyby se náš zamýšlený
rozhovor býval uskutečnil, pochybuji, že by mi
řekl detaily. Ostatně jsem mu před mnoha lety
navrhnul, aby sepsal knihu o využití psychotroniky ve zpravodajských službách. Nejprve váhavě souhlasil, ale nenapsal ani řádku, pokud vím.
Nezbývá proto ani mně ani vám, než se pokusit číst mezi řádky toho, co napsal do svých knih,
například prvního vydání Perspektiv telepatie.
1989
Dr. Rejdák poskytl pro vlašimský seminář poloprofesionální filmy, jež vlastnila jeho laboratoř.
Dokumentovaly pozoruhodné experimenty bratislavských psychotroniků.
Kromě knih měl dr. Rejdák i několik unikátních dokumentů zachycujících české a slovenské léčitele »v akci«. Možná se někdy podaří
zpracovat tyto dnes již historické materiály do
moderní podoby a představit vám na některém
z pravidelných podvečerů s REGENERACÍ.
1991
Pozvolna končí činnost Výzkumného pracoviště pro psychotroniku a juvenologii. Na trhu je
již k dostání přípravek Imuregen.
Ani po revoluci nepolevil Z. Rejdák ve svém
celoživotním úsilí. Výzkumné pracoviště sice zaniklo, on se ale pokoušel uvést na trh alespoň
přípravek Imuregen, zvláštní prostředek pro
celkovou revitalizaci organismu. Získal však také
čas na uspořádání archivu a na psaní knih.
1992
Začátkem roku vyšlo číslo novin Rudé Krávo,
které přineslo seznam agentů StB. Mezi známými novináři a herci se objevil i Zdeněk Rejdák,
a sice pod jménem Homér.
Na dr. Rejdáka jsem slyšel bezpočet názorů.
Od patolízalské adorace k živé nenávisti. Všechny se daly více méně akceptovat, neboť pro
každý měl dotyčný osobitou argumentaci.
Když vyšly začátkem června 1992 první Cibulkovy kompletní »oficiální« seznamy agentů
StB, hovořil jsem o dr. Rejdákovi s brněnským
parapsychologem a malířem Karlem Kožíškem.
ODCHOD SVĚTOVÉ LEGENDY
On sám se s ním neznal příliš, protože spolupracoval s Kahudovou Psychoenergetickou laboratoří, ale vůči Zdeňku Rejdákovi neměl žádné předsudky. Naopak.
„Že se jeho jméno objevilo v Rudém Krávu,
mě vůbec nepřekvapuje, to muselo dojít každému, kdo se o to zajímá. Uvědomil jste si ale
jednu zajímavou věc? Víte, jak si ho museli vážit, když mu dali krycí jméno Homér?“
Možná se někdy v životě potkáte s někým,
kdo za to bude dr. Rejdáka pomlouvat. Osobně se domnívám, že ke spolupráci s tajnou službou byl přinucen okolnostmi a že tím nikomu
neublížil. Určitě ne vědomě. Jeho zájem byl –
opět říkám svůj názor – čistě badatelský. Měl
rozsáhlý přístup k informacím a lidem, kteří vládli
neobyčejnými schopnostmi. To pro něj osobně
bylo mimořádně důležité. Někomu škodit, to
neměl v povaze. Tím jsem si jist.
1994
Dr. Zdeněk Rejdák se stal pravidelným autorem
REGENERACE. Mohli jste se s ním setkávat například v rubrice Viděno čtyřmi; pro v pořadí
šesté číslo časopisu připravil rozsáhlý příspěvek
o páteru Františku Ferdovi.
Zdeněk Rejdák napsal několik knih. Ještě za
komunismu vyšly Perspektivy telepatie a Telepatie a jasnovidnost. Po roce 1989 vydal knihu
Páter František Ferda a doplněné a rozšířené
vydání skutečně pozoruhodné knihy Perspektivy
telepatie. Znáte-li je, víte.
1995
Vyšlo doplněné a rozšířené vydání jeho knihy
Perspektivy telepatie.
Kniha byla připravena před mým tehdejším
odjezdem do USA. Během třítýdenního pobytu jsem v San Diegu navštívil muže, který hovoří s rostlinami. Cleve Backster, někdejší zaměstnanec CIA a vedoucí oddělení detektorů lži,
vzpomínal na dr. Rejdáka s nadšením. Teprve
v Americe jsem si poprvé uvědomil magické
působení Rejdákova jména v zasvěceném světě.
Číslo na Backsterovu kancelář jsem vyhledal
v místním telefonním seznamu, ale sekretářka
nechtěla ani slyšet o tom, že by mi Mr. Backstera dala k telefonu osobně. V naprosto zoufalém momentu jsem řekl větu: „But I have
a message for him from Mr. Rejdak from Prague!“ Že mám pro něj vzkaz od pana Rejdáka.
Ten vzkaz byl vlastně »jen« pozdrav. „Jestli
Backstera uvidíte, tak ho ode mne pozdravujte,“ řekl mi tehdy Zdeněk Rejdák před odjezdem. Jakmile uslyšela sekretářka jméno Rejdak,
řekla bez sebemenšího zaváhání: „Wait a moment, please,“ a za chvíli se na druhém konci
ozval Backsterův hlas. Dál už to jelo jak po másle
a druhý den jsem panu Backsterovi mohl doktorův pozdrav vyřídit osobně.
Pokusy Cleve Backstera jsme jednak přiblížili
v říjnové REGENERACI roku 1995 a jednak
jsou popsány v knize Perspektivy telepatie. Zdeněk Rejdák mi později ukázal i jednu anodu
z detektoru lži, který roku 1966 rozpoutal fantastickou sérii Backsterových experimentů, které vstoupily do dějin parapsychologie jako tzv.
Backster efekt. Tuto anodu mu Cleve Backster
daroval v roce 1973 během psychotronické
konference v Praze.
Podobnou zkušenost s Rejdákovým jménem
jsem později učinil ve Vídni, v Mnichově i ve
Freiburgu na pracovišti, které založil proslulý
»lovec duchů« prof. Hans Bender, mimochodem Rejdákův letitý přítel.
Jméno muže z Prahy vždy působilo jako magnet: „Tak vy se znáte s Rejdákem? Vyprávějte,
prosím vás…“
1997
Vyšlo doplněné vydání jeho knihy Páter František Ferda.
Legendární páter František Ferda ze Sušice,
uznávaný léčitel Milan Toušek ze Zámrsku
u Vysokého Mýta, Robert Pavlita z Lázní-Bělohrad. To byly tři ústřední postavy psychotronického zájmu Zdeňka Rejdáka. Posledně jmenovaný se možná nepříliš hodí do tendence, kterou je možné v jeho badatelském zaměření
v bývalém Československu vystopovat. Jinak je
společný jmenovatel jasný: jasnovidnost.
Není divu, zejména když si uvědomíme, že
se šestnáct let stýkal s mužem, u kterého byla
především jasnovidnost na takřka denním programu. Ostatně právě v domě Břetislava Kafky se potkal s Milanem Touškem, který poslouchal slova stárnoucího duchovědného badatele jistě stejně dychtivě. Zdeněk Rejdák se později stýkal i s jinými lidmi, obdařenými těmito
schopnostmi (některé mimochodem znáte i ze
stránek našeho časopisu), ovšem série experimentů, kterou provedl s páterem Ferdou, byla
zcela ojedinělá. Ferdovy fenomenální schopnosti potvrdili nezávisle lékaři a parapsychologové u nás, v SSSR a v Itálii a nebýt tehdejší mezinárodní situace, stal se tento kněz po právu
světovým pojmem. Chce se jen dodat, že je
možná škoda, že se nedožil vzniku spolku Sysifos, protože se mohl stát jedním z prvních kandidátů bludného balvanu, ocenění, které oděn
v bílou řízu každoročně uděluje dr. Jiří Grygar,
paradoxně Ferdův katolický souvěrec.
1999
Pracoval jsem tehdy na knize Praha esoterická
a tak jako mnohé jiné jsem i dr. Rejdáka požádal o poskytnutí méně známých informací.
Dal mi jich několik; jednu opravdu pikantní:
v roce 1969 byl v Praze W. H. J. Tenhaeff, holandský parapsycholog, který provedl stovky
pokusů se slavným jasnovidcem Gérardem
Croisetem. Upozornil mě také kromě jiného na
to, že na četnických stanicích byly za první republiky do tzv. třetího stupně sledování zařazeni „jasnovidci, kartáři a podobní, pro případ šíření informací jinými cestami“.
2000
Zdeněk Rejdák absolvoval první operaci rakoviny. Po ní následovaly ještě dvě.
Už po prvním zákroku bylo jasné, že Zdeněk
Rejdák je velmi statečný muž. O své nemoci
hovořil s humorem, nějaké zhoršení si vůbec
nepřipouštěl.
Možná jste jej viděli na křtu knihy Zoši Kinkorové Tajemství osudu začátkem roku 2002
v Divadle u hasičů. Na nezasvěceného posluchače vůbec nepůsobil dojmem těžce nemocného člověka.
Tyto řádky by si měli přečíst všichni, kteří
o něm dodnes šíří leccos nepěkného.
2003
Na jaře toho roku jsem potkal Zdeňka Rejdáka
na Václavském náměstí. „Vypadáte báječně,
doktore,“ povídám mu, což byla mimochodem
pravda. „Před smrtí se každej vylepší…“ odtušil
svým typickým humorem.
Tu otázku, týkající se tajemství Břetislava Kafky, kterou jsem – jak si možná ještě vzpomínáte – položil na konci roku 1985, jsem během
těch let, co jsme se potkávali, už nikdy nezopakoval. Oba jsme si ji ovšem dobře pamatovali.
Seděli jsme tehdy na Václaváku u kávy, když
vtom mě znovu napadla.
„Co to bylo, doktore?“
Časový oblouk téměř osmnácti let rázem zmizel. Zdeněk Rejdák přimhouřil oči, upil z hrnku
a potom řekl jediné slovo:
„Indie…“
Úplně mi to stačilo.
2004
Na Štědrý den Zdeněk Rejdák ve věku 70 let
zemřel.
Možná si to dnes málokdo uvědomuje, ale
s jeho smrtí přišla naše psychotronická scéna
o zcela výjimečného muže, kterého dodnes
uznává celý odborný svět.
Dozvěděl jsem se to den před Silvestrem
2004, v Peci pod Sněžkou. Dál už to znáte…
Jiří KUCHAŘ
Foto archiv REGENERACE
Přes mnohé pokusy nejrůznějších »znalců« se nikomu nepodařilo zmapovat
a popsat největší psychotronické fenomény dvacátého století tak jako dr. Zdeňku
Rejdákovi v knize Perspektivy telepatie.
Možná i proto, že u řady z nich osobně byl.
Své přátelství a experimenty s páterem
Františkem Ferdou popsal ve své druhé
knize. Více o obou titulech najdete na internetové adrese www.eminent.cz.
2/2005 • REGENERACE
7
KALEIDOSKOP
Olivový olej
jako infuze
Četné výzkumy prokázaly, že olivový olej je
velmi cennou potravinou, neboť obsahuje jednosytné mastné kyseliny. Ty mají spoustu důležitých vlastností: chrání buňky, zmenšují riziko
vzniku rakoviny, snižují hladinu krevních cukrů
a tuků a v porovnání s jinými tuky méně zatěžují trávení.
V dnešní době využívají léčebných účinků
mastných kyselin také lékaři na jednotkách intenzivní péče. Pacienti, kteří mohou přijímat
pouze umělou výživu – především senioři
a osoby s tumory – dostávají infuze s olivovým
olejem.
Únorová výročí
1. února 1987 zemřel prof. František Kahuda, někdejší ministr
školství a kultury. Začátkem 80. let založil Psychoenergetickou laboratoř,
se kterou kromě jiných spolupracovali Marta Foučková, Renata Lopourová, Valdemar Grešík, Vlastimil Bažant, Jindřich Paseka, Milan Calábek nebo MUDr. Václav Vydra. Systematická výzkumná práce této
laboratoře v oboru tzv. fundamentálního záření hmot a mentální energie byla obhajována na průběžných oponenturách; poslední proběhla
v roce 1991 a jejím předmětem byly distanční diagnózy brněnského léčitele
Karla Kožíška.
• 2. února 1966 provedl americký parapsycholog Cleve Backster první
úspěšný pokus, během něhož pomocí detektoru lži prokázal komunikaci mezi rostlinou a člověkem. Učebnice botaniky se mu –
jak původně věřil – přepsat nepodařilo, přesto však jeho experimenty patří mezi významné příspěvky objasňující vztahy mezi přírodou a člověkem.
7. února 1996 zemřel otec anglického hnutí za duchovní obnovu sir George Trevelyan, průkopník alternativního
myšlení a hodnot. Vizionář a předchůdce hnutí New Age podporoval syntézu vědy a spirituality, organické zemědělství, život v komunitách a zabýval se spirituálním vzděláváním. Svou
víru v budoucnost společnosti vložil do transformující síly spirituálního probuzení.
• 11. února 1482 jmenoval papež Sixtus nové inkvizitory, kromě jiných
i obávaného Španěla Torquemadu , který vstoupil do dějin katolické církve jako
jeden z nejfanatičtějších pronásledovatelů kacířů a čarodějnic. Podle neoficiálních
odhadů zahynulo na hranicích a mučidlech během několika staletí řádění inkvizitorů téměř milion lidí.
Brusinky
chrání srdce
Nezáleží na tom, zda brusinky jíte čerstvé,
v omáčce, nebo je pijete jako šťávu – tyto malé
červené bobule vás ochrání před mnoha chorobami. Brusinky obsahují flavonoidy a taniny,
které působí blahodárně především na srdce.
Zvyšují v krvi hladinu lipoproteinů HDL, které
zlepšují průtočnost krve, udržují cévní stěny
pružné a zabraňují tvorbě sraženin.
Další účinné látky obsažené v brusinkách
chrání buňky před napadením určitými typy
bakterií, zpomalují stárnutí mozkových buněk
a zlepšují pozornost, dále snižují riziko infekcí
močových cest, vzniku žaludečních vředů
a onemocnění dásní.
• 17. února roku 1600 byl v Římě upálen »heretik« Giordano Bruno. Mezi
vzdělanci své doby proslul jako mistr tzv. umění paměti, jemuž také vyučoval. Jeden z největších géniů renesance pobýval za svých cest Evropou
také v Praze; císaři Rudolfovi II. věnoval jedno ze svých děl (viz Esoterické
Čechy, Morava a Slezsko, 1. díl).
20. února 1612 zemřel císař Rudolf II.,
pozoruhodný muž na českém trůně, mecenáš alchymistů a vášnivý sběratel umění. Ačkoli jeho proslulé
sbírky byly v době třicetileté války většinou rozkradeny, něco přece jen zbylo, například světoznámý obraz Růžencová slavnost od Albrechta Dürera, který je
k vidění v Národní galerii na Hradčanském náměstí
v Praze.
• 20. února 1995 zemřel Josef Prouza. Většinu svého
života působil v Batňovicích nedaleko Úpice. Pacienty
přijímal po nedělních bohoslužbách ve své »ordinaci«
v bývalém hostinci Na čertovině. V polovině minulého století spolupracoval s Břetislavem Kafkou a později
se věnoval antroposofii.
• 25. února 1934 proběhla v SSSR řada telepatických
experimentů na vzdálenost stovek kilometrů. Jejich
provedení a úspěšnost zdokumentoval PhDr. Zdeněk
Rejdák ve své knize
Perspektivy telepatie.
• 25. února 1919 se
narodil Karl Henry Pribram , autor teorie takzvaného holografického modelu mozku. Tento neurochirurg zasvětil svoji profesionální dráhu objasnění funkce a struktury mozkové kůry. Vycházel přitom jak z klinických studií, tak z neurofyziologického
a neurobehaviorálního výzkumu primátů. Jeho teoretické práce
jsou věnovány tématům jako paměť, emoce, vnímání a projekce.
V roce 1999 obdržel Cenu Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97.
8
REGENERACE • 2/2005
KALEIDOSKOP
• 25. února 1634 byl v Chebu zavražděn vévoda Albrecht
Václav Eusebius z Valdštejna . Do evropských esoterických
dějin vstoupil především horoskop, který mu vypracoval Johannes Kepler. Podle legendy odmítl dát Valdštejnovi předpověď
na období po roce 1633, kdy
pravděpodobně tušil jeho
smrt.
• 27. února 1861 se narodil
Rudolf Steiner. Větší materiál
o zakladateli Antroposofické společnosti přineseme v příštím čísle REGENERACE v souvislosti
s 80. výročím jeho úmrtí.
28. února 1842 se narodil Camille Flammarion.
Přátelil se s Alfonsem Muchou, v jehož ateliéru
spolu konali mnohé spiritistické seance, jak o tom
píše Jiří Mucha v monografii věnované svému otci.
Flammarion později na základě několika tisíc dopisů, které dostal z celého světa na svou hvězdárnu
v Juvisy u Paříže, zveřejnil tři fascinující knihy Záhada smrti. Popisuje v nich většinou zážitky lidí z období
1. světové války, jimž se ve chvílích smrti zjevili jejich
umírající přátelé a příbuzní.
Připravil Jiří KUCHAŘ
Milan Calábek a Holger Kalweit
přežili tsunami bez následků
Káva zvyšuje
plodnost
Dvě nedávné studie American Society of
Reproductive Medicine (Americká společnost
reprodukční medicíny) zkoumaly vliv dnes populárních návykových látek (káva, tabák, marihuana) na plodnost. Podle jejich závěrů marihuana poškozuje výkonnost spermií, zatímco
káva napomáhá jejich pohybovým schopnostem. Šetření, které provedl vědecký tým z Univerzity v Sao Paulu, prokázalo, že káva zvyšuje
mobilitu spermií, a tím šanci na oplodnění vajíčka.
Milana Calábka zastihlo zemětřesení v Asii při jeho tradičním pobytu v Thajsku. Jak nám sdělil,
právě se pohyboval díky svému andělu strážnému mimo ohroženou pláž. Manželka Holgera
Kalweita, dr. Amelie Schenk, nás informovala, že v pořádku je i její muž. Ten si jako cíl své tradiční novoroční expedice vybral Polynésii, kde zamýšlí studovat mýty a legendy domorodců
a pátrat po pověstech o zaniklé Atlantidě a zemi Mu. Jeho první zastávkou bylo jižní Thajsko
a v současné době (snad) pobývá na Bali. Jednoho při tom napadá, jako by mu Atlantida v přílivové vlně tsunami symbolicky kráčela vstříc. Z Tichomoří se Holger vrací 1. května, aby již
o čtyři dny později přibyl do Prahy, kde jej čeká zajímavý program (viz přílohu tohoto čísla).
Ze zkoumaných látek se ve vztahu se spermiemi osvědčil pouze kofein. Tabák nejen že
neovlivňuje kvalitu spermií, ale jeho kouření
vede k dysfunkcím erekce stejně jako užívání
marihuany, která je hlavní příčinou této poruchy. Vědci z Univerzity v Buffalu zjistili, že běžný kuřák marihuany má výrazně méně ejakulátu a nižší počet spermií. Místo toho, aby užívání marihuany spermie zpomalovalo a »vylaďovalo«, jak by se mohlo očekávat, pohybují se
naopak příliš rychle a doslova »vyhoří« dříve,
než se dostanou k vajíčku.
Trpíte chronickou únavou?
Nechte si vyšetřit nosní dutiny!
První pomoc při
zánětu mandlí
Mnozí z nás trpí chronickou únavou, avšak málokdo zná její příčiny. Američtí vědci zjistili, že chronická únava a nejrůznější bolesti
v celém těle mohou být způsobeny sinusitidou (zánětem vedlejších
nosních dutin). Výzkum prováděný na třech stech pacientech souvislost mezi únavou a sinusitidou potvrdil, a to především u těch respondentů, jejichž únava neměla původ v nějakém tělesném či duševním
onemocnění. Rovněž pacienti s bolestmi vykazovali častěji příznaky zánětu vedlejších nosních dutin. Alergii na pyl jako příčinu chronické únavy
a různých bolestí lékaři vyloučili.
Máte podezření, že trpíte zánětem mandlí?
V takovém případě kloktejte střídavě odvarem
ze šalvěje a vlažným roztokem mořské soli, nezapomínejte však ani na krční obklady. Ty se
dají připravit docela jednoduchým způsobem:
stačí namočit nějaký šátek či plenu do roztoku
mořské soli a nebo pomazat suchou plenu
medem. Můžete si také
ozařovat hlavu a krk
infračervenou lampou. Pro dosažení
správného léčebného účinku se posaďte zhruba půl metru
od lampy a nechte se
ozařovat asi 10 minut.
Po těchto opatřeních
se zánět sice může subjektivně dočasně zhoršit,
avšak záhy následuje výrazné zlepšení. Trpíte-li
ovšem silným zánětem mandlí, neváhejte navštívit lékaře!
HLEDÁME SPOLUPRACOVNÍKY V RUSKU
Rádi bychom rozšířili REGENERACI o příspěvky
týkající se alternativní medicíny na území Ruské
federace. Uvítáme nejrůznější recepty, rozhovory i reportáže. Víme, že v naší republice žije
hodně příslušníků ruské národnosti, kteří mají
kontakty se svou domovinou a mohli by nám
v této záležitosti pomoci. Napište nám do redakce nebo na e-mailovou adresu [email protected]
Těšíme se na všechny vaše podněty a nápady.
Kaleidoskop připravila Daniela KORBELÍKOVÁ
2/2005 • REGENERACE
9
PUTOVÁNÍ ZA LAP ONSKOU PÍSNÍ
Kdo neslyšel šum vodopád
Jednou mě laponská přítelkyně z Karasjoku
pozvala na výlet do finského Utsjoki, kde se právě konaly zimní laponské hry. Doprovázel ji její
přítel Reidar a já se tak dozvídala, co všechno
ji tento i pro ni ještě pravý Laponec stačil naučit.
Ona totiž pocházela z města, kde se nejen narodila, ale také vystudovala. Nyní pracuje ve
zdejším muzeu, v němž je Reidar zaměstnán
jako řidič. Původem je farmář, ale hospodářství
už přenechal svým dospělým dětem. Asa na mě
dělala dojem dobré a nadšené žačky, která díky
příteli znovu objevuje své etnické kořeny. Reidar neuměl tak dobře anglicky jako ona, ale
Asa byla skvělá a pohotová glosátorka a ve chvílích náročnější konverzace i tlumočnice.
Do Utsjoki jsme přijeli pozdě a stihli jsme jen
závěrečné klání těch nejmladších v hodu lasem
na různě vzdálené kolíky. Na jiném místě bylo
ještě upevněno sobí paroží, pod nímž dopoledne soutěžili dospělí. Opodál zůstaly zbytky cíle
běžecké trasy. Kolem silnice stálo několik desítek aut, v nichž se závodníci převlékali. Tedy
žádné šatny, sprchy, jen prázdný dřevěný přístřešek, kde se povalovaly stočené kabely od
mikrofonů a jednoduchý pultík z prken naznačoval, že se odtud hry řídily a podávalo se občerstvení.
Na vyhlášení vítězů spojené s večerní zábavou jsme nečekali, protože cesta domů byla
příliš dlouhá, než abychom se mohli zdržet po
libosti. Jeli jsme podél břehů jedné z největších
severských řek Tana, jejímž středem probíhá
hranice mezi Finskem a Norskem. Sníh již netvořil souvislou pokrývku, i když krajina stále
působila zimním dojmem. Široká řeka měla
uprostřed klikatý vodní pruh, v němž se převalovaly kusy ker.
Reidar hledal příhodné místo k pikniku. Už
mě ani nepřekvapilo, že budeme hodovat na
sněhu a v mrazu. Znala jsem to i od Eskymáků,
kteří zimu milují právě kvůli výletům s pikniky.
U arktických národů se mi líbí, že družnosti
a společenské zábavě počasí není na překážku,
ba právě naopak. Překvapila mě však Asa, která z auta vytáhla teplé overaly.
OBR SE POPRAL S PRAPRADĚDEČKEM
Rovná teráska nad mírným ohbím řeky, slunce přibližující se k oblým vrškům hor zvolna se
zvedajícím na druhém břehu, pokroucené břízky s dostatkem spadaných větví i pár větších
kamenů. Reidar prostě vybral ideální místo
a hned začal připravovat ohniště a nožem loupal nejsvrchnější jako papír tenkou vrstvičku
březové kůry na podpal. Asa vyndávala z vozu
krabice, termosky, hrnečky a nezapomněla ani
na ubrousky. Bez nože, který mají za všech
okolností Laponci přivěšený k opasku, by nebyl
ani takový prostý piknik možný, což jsem si uvědomila, když mi Reidar podával suchou větev
s dlouhým hrotem. Byla jsem zvědavá, co se
bude napichovat. Nic jiného než buřtíci mě v tu
chvíli nenapadlo. Byla to však sušená a ještě
k tomu uzená sobí žebírka. Chvíli mi trvalo, než
jsem slabě potaženou kůstku nabrala tak, aby mi
hned nespadla do ohně. Samozřejmě jsem jako
host dostávala ty nejlepší kousky. Ohlodané kosti
jsem házela za i před sebe. Se slunce západem
jsme začali balit, protože přituhlo. Rozehřátí
NELLY RASMUSSENOVÁ, původně filmařka, později etnografka a fotografka navštívila několik oblastí světa, které jsou klimaticky zcela odlišné. Působila v Tanzánii, na Baffinově ostrově, kde se zajímala o život Eskymáků, a na severu Norska. Po cestě do Peru v roce 1996 uspořádala rozsáhlou fotografickou výstavu v Náprstkově muzeu a o dva roky později zde vystavila
také fotografie z výpravy po stopách Mayů a Aztéků v Mexiku.
10
REGENERACE • 2/2005
vnitřní pohodou a horkou kávou jsme pokračovali k domovu. Cestou nás Reidar upozorňoval
na přírodní zvláštnosti i na zimní pastviny některých rodin v okolí.
Když jsme za hluboké tmy projížděli Karasjokem pod vyvýšeným, leč plochým pahorkem,
na němž stojí muzeum, poznamenala jsem, že
má tento objekt příhodnou polohu.
„Víš, jak se mu říká?“ zareagovala Asa a doplnila, „Stalosaddji neboli Stalovo místo.“
„Proč se tak jmenuje?“ zajímalo mě, protože jsem věděla, že Stalo je obr z laponských
pohádek, kterým se straší malé děti.
„Vím to,“ po očku koukla na Reidara, který
nepatrně přikývnul, tak pokračovala. „V Karasjoku se traduje, že na tom pahorku se kdysi
utkal Stalo s Reidarovým prapradědečkem,“
dodala a čekala na mou odezvu. Vyrazila mi
dech nejen tak konkrétní odpovědí, ale zároveň
i dobou vlastně poměrně nedávnou. Samozřejmě jsem chtěla historku slyšet. Reidar zastavil,
vypnul motor a začal vyprávět. Asa překládala,
protože mluvil laponsky.
SEVER CHLADNÝ A ZÁKEŘNÝ
Šlo o to, že obr ukradl pěknou kožešinu
a nechtěl ji vrátit. Nakonec svolil, že ji odevzdá,
když nad ním děda vyhraje v pěstním zápase;
to byl běžný Stalův trik. A tak se setkali na pahorku. Stalo měl vymyšlenou určitou lest, kterou prapraděd včas prohlédl, nicméně i tak mu
sil valem ubývalo. Naštěstí se na pahorku objevil jeho příbuzný, jenž odlákal Stalovu pozornost. Toho muž využil a nakonec přece jenom
zvítězil. Povídání v Reidarově podání bylo dlouhé hlavně barvitým líčením postojů zápasníků
a popisem jednotlivých chvatů a skoků. Zápas
prý trval den a noc a ještě kus dne, a proto se
pahorek zploštil.
Byla jsem historkou nadšena, protože jsem
se na vlastní uši přesvědčila, že pověsti o hlou-
PUTOVÁNÍ ZA LAP ONSKOU PÍSNÍ
dů, jojkujícím neporozumí
pém a kanibalském obrovi, proti němuž Laponci vždy bojovali a většinou nad ním vítězili chytrostí, obratností a vynalézavostí, jsou skutečně
stále živé. Pověsti o obrovi vyjadřují boje a vítězství malého, hbitého a chytrého člověka nad
všemi temnými a nebezpečnými silami chladného a zákeřného severu.
Právě tak jako je svérázná severská příroda,
jíž se museli její obyvatelé přizpůsobit, aby vůbec přežili, je svérázná i jejich lidová slovesnost.
Neobvyklé situace s atypickými motivy, ničím
neuhlazená syrovost, absence romantiky – to
jsou atributy laponských ság a pověstí nahlížené našima očima a vnímané našimi smysly uvyklými vlnícím se lánům obilí, rozkvetlým loukám
a jemným odstínům zeleni. Nejen prostředí
černých skalních útesů, hlubokých a jakoby vypelichaných lesů, nedozírnost holých náhorních
rovin, jejichž stupně šedi porušují jen v krátkém
období jara barevné ostrůvky rozkvetlých lišejníků, dlouhá a mrazivá temnota, ale i neustálé
ohrožení cizími nájezdníky tvořily podhoubí
temným vyprávěním, na nichž pak vyrůstaly
celé generace Laponců.
Koncem 19. a začátkem 20. století tato vyprávění, legendy, pověsti a ságy sbíral význačný norský badatel J. K. Qvigstad a soustředil je
do svého několikasvazkového díla Lappisk eventyr og sagn, díky němuž se dochovaly. O něco
veselejší či jaksi příjemnější jsou pro nás pohádky založené na prastaré víře v »sáivo«, bytosti,
LAPONSKO je území severní Skandinávie obývané z větší části příslušníky etnické skupiny Laponců. Dnes jsou nazýváni Saamové od laponského slova »sábmi«, které má hned několik významů. Jednak označuje geografickou oblast, v níž tradičně žijí, ale také laponskou populaci
celkově, laponský jazyk a konečně i příslušníka tohoto etnika. Laponština patří do ugrofinské
jazykové větve a zahrnuje několik dialektů. Laponci neboli Samové mají tedy svou oblast, jazyk,
kulturu i historii. Ve státech, kde žijí, tvoří etnické menšiny (dohromady 70 až 80 000). V Norsku jich sídlí nejvíce, zhruba 35 až 45 000, a to hlavně v nejsevernější části zvané Finnmarka.
které bydlí v hlubinách hor, jezerech či pod
zemí a jsou vůči člověku přívětiví až přátelští.
Nicméně i tak musí splnit určité podmínky, aby
získal štěstí či bohatství, které bylo mimochodem vždy vyjadřováno množstvím sobů.
NÁPĚVY Z PODZEMÍ
Zvláštním typem ústní lidové slovesnosti, která přetrvává dodnes, je vyprávění příběhů
a zážitků ze života, v nichž se zhusta vyskytují
kouzelné prvky. Končí buď šťastně, nebo tragicky, často jsou i bez konce, jakoby bez pointy.
Vyprávěly se po celé oblasti obývané laponským etnikem a šířili je hlavně kočovní pastevci. S postojem vypravěče se osoby, místo
a částečně i obsah mohly postupně měnit,
k čemuž dochází dokonce i dnes, zbude-li vůbec nějaký čas vzhledem ke sledování rozhlasu, televize a videa.
Badatelé, kteří texty zaznamenávali, museli
být i velmi aktivními posluchači. Oživovali latent-
ní záchvěvy vypravěčovy duše a pomáhali tak
konkrétně formulovat to, co cítil. Naštěstí takoví
badatelé existovali. V 19. století sbírali laponské
pohádky a pověsti J. A. Friis, G. Sandberg,
G. von Dueben, J. C. Poestion a další. A především již zmíněný Just Knud Qvigstad. Jeho
ohromný soubor s veškerou ústní lidovou slovesností vyšel v Oslu v letech 1927 až 1929
a obsahuje téměř dva a půl tisíce stran.
Mezi Laponci se vypráví, že lidé z podzemí
je naučili i zpívat. Došlo k tomu tak, že jistý laponský mladík jednou v lese uviděl překrásnou
dívku. Chtěl ji, ale když se k ní přiblížil a promluvil na ni, zmizela. Příští den přišel na stejné místo
a doufal, že ji tam najde. Neviděl však nikoho,
slyšel jen dívčí hlasy, jež zpívaly tak krásně, že se
musel na to místo neustále vracet, aby se do
sytosti naposlouchal. Tomuto zpěvu pak naučil
i ostatní Laponce. Říká se, že ten, kdo nikdy
nežil s Laponci, kdo neslyšel šum vodopádů
a bouři v horách, tomu je tento zpěv cizí a nesrozumitelný. Jmenuje se jojk.
2/2005 • REGENERACE
11
PUTOVÁNÍ ZA LAP ONSKOU PÍSNÍ
ZPĚVY PLNÉ DŮVĚRY
Je to zvláštní a unikátní typ písně, která se
vyskytuje pouze u Laponců. Snad právě proto,
že neměli žádné hudební nástroje, vytvořili si
o to bohatší hlasové projevy, kterými vyjadřovali své pocity, vjemy a vztah k okolnímu světu. „Není pochyb, že laponský jojk představuje
nejstarší a nejpůvodnější formu na území Evropy,“ tvrdí přední švédský hudební etnolog Ernst
Emsheimera.
V tomto druhu zpěvu není jasně vymezená
hranice mezi melodií, rytmem a textem. Na jihu
je běžnější zpěv beze slov, ale dále k severu se
obsah písně stává právě tak důležitý jako melodie a rytmus, někdy dokonce důležitější. To je
pravděpodobně důvod, proč dříve zaznamenané texty mají původ na severu a jsou známé ve
formě básní. Již v 17. století je zaznamenal
J. Schefferus v Uppsale v podání laponského
studenta Olofa Sirmy a vydal ve své Lapponii.
Pravý a ryzí jojk je hluboce osobní a intimně
spjatý s určitým prostředím nebo situací. Mezi
jojkujícím a posluchači musí existovat naprostá
důvěra. Navodit takovou atmosféru může být
pro cizího člověka nesplnitelnou podmínkou.
Proto se často stávalo, že zvědaví turisté či návštěvníci nabízeli Laponcům silný alkohol, aby je
k jojkování přiměli.
Sejde-li se společnost, jejíž jednotliví členové se znají, hovoří se, až pohoda chvíle ovlivní
smysly, konverzace se stává živější a uvolněnější,
próza se přeměňuje v píseň. Ta může být jednoduchá, prostá, kde se slova vlévají jedno do
druhého. Melodie podléhá chvilkové situaci.
12
REGENERACE • 2/2005
Někdy je veselá a rozpustilá, jindy smutná či starostlivá, nebo zase hrdá. Jojkující může začít již
známým jojkem, ale pak postupně přidává něco
vlastního a zpívá či jojkuje podle chuti a nálady,
jak se mu zdá, že to zní nejlépe.
MŮŽEŠ KRÁČET PŘES HORY
Jojkování se však objevuje i v běžných chvílích. Bývá to buď v situacích naprosté pohody,
nebo naopak ve chvílích vyhrocených či vypjatých, mnohdy spojených s nebezpečím či strachem. Jojk je pak nejen jakýmsi hlasitým uvolněním, ale podporuje i víru, že se jeho pomocí obtíže překonají.
bučení v mlze a v bouři,
je to slyšet mnohem dál.
Laponské jojky pojednávají jednak o sobech
a jejich migracích, jednak o lásce a sexu, ale
také o počasí, krajině a o záležitostech všedního života. Etnologové, kteří se zabývají rozborem a zkoumáním jojků, dělí jejich motivy do tří
skupin: jojky o krajině, o sobech a o lidských bytostech. Existují však i takové, ve kterých se
všechny uvedené motivy prolínají do jednoho
celku – a ty potom většinou patří k těm nejhodnotnějším a jsou pokládány za klasické laponské poemy.
OBRODNÁ SÍLA UMĚNÍ
JOJK O BUČENÍ SOBÍHO TELETE
Bučení, bučení, ty čistě znějící zvuku,
jsi slyšet dále než velký sobí zvonec.
Pusté hory pokryté mlhou,
zamlžené a bouřlivé hory.
Tvůj čistý hlas zní dále než velký sobí zvonec
nebo zvuk kostelního zvonu,
tvůj hlas je slyšet dále.
Pomocí fonografu začali jako první sbírat
jojky Finové, a to již v roce 1906. Poté pokračovali Švédové v Uppsale. Dnes již všechny tři
skandinávské země vlastní ohromné kolekce
jojků nahrané nejmodernějšími technickými
přístroji, a to s pomocí a díky těm Laponcům,
kteří byli mezi svými uznáváni a ctěni, a také díky
Bučení telete sděluje,
zabuč, ty čistě znějící zvuku,
tak, aby pastevec, hoch či děvče,
zaslechli
tvůj hlas v horách v bouři.
Můžeš kráčet přes hory,
přes rozlehlá plochá údolí,
nejsi tak blízko.
Je to slyšet z dálky,
je to slyšet mnohem dál,
je to slyšet deset mil,
badatelům, kteří byli zárukou, že se nahrávky
nezneužijí. Podařilo se tím také prokázat, že
poezie a písně nejsou pouze jedinečné a etnograficky zajímavé, ale že velmi často mají vysokou uměleckou hodnotu jak po stránce literární, tak hudební.
Návrat k původním tradicím některých etnických skupin a národů se v posledních desetiletích stal zvláště v hudebním světě velkým přínosem a obohacením, a díky tomu vlastně i módou. Stalo se tak i u Laponců. Kořeny tohoto
PUTOVÁNÍ ZA LAP ONSKOU PÍSNÍ
tu a obrozenecké snahy Laponců-Saamů a stal
se skutečným ukazatel cesty, jak říká titul v laponštině, který zní Ofelaš. V Norsku měl snímek premiéru v září 1988 v Oslu i v Kautokeinu (centrum laponské oblasti Finnmarka
v severním Norsku) současně. Ve Švédsku se
promítal v největších kinech ve Stockholmu ve
stejnou dobu jako v saamské oblasti na severu ve městech Kiruna, Jokkmokk, Gallivare
a Óvertornea. Exportovat norský film do Švédska je již výrazný počin sám o sobě, natož
v laponském jazyce. To, že byl natočen na Panavision a na 70 mm, byl prozřetelný tah od
producenta i režiséra, kteří věděli, že jen tak
velký formát může zachytit a ukázat velkolepost
severské přírody a hodnotu kultury a života jejích původních obyvatel.
A nyní několik filmových obrazů: Vítr trýzní
modré závoje sněhu pod všudypřítomnými paprsky úplňku. Kouř z chýší stoupá téměř přímo
k nebi. Pes větří. Napíná se kuše. Psi vyjí. Ptačí
dravec odpočívá. Čistá krása divoké země. To
vše umocněno hudbou, v níž se ozývají náznaky jojku. Nesmírně působivé. Takovou souhru
může vytvořit pouze člověk, který na severu
vyrostl. A tím byl právě Nils Aslak Valkeapaa.
DÁLKY VE MNĚ
hnutí sahají do šedesátých let minulého století,
kdy se i tento národ začal probouzet a toužit po
svém uznání a sebeurčení. Od té doby se také
čím dál tím častěji začalo užívat označení
»Saami« místo Laponci, které dnes převládá
i u většinové populace skandinávských států.
Nejsilněji se hnutí projevilo v Norsku, kde žije
více než polovina z celkového počtu 70 až
80 tisíc Laponců.
Utlumenou a do kouta zahnanou tradici se
v poezii i hudbě daří vzkřísit několika laponským
umělcům. K nejpřednějším patří všestranně
umělecky nadaný Nils Aslak Valkeapaa, původem z Finska, poté domovem v norské Finnmarce, dnes již bohužel zesnulý. Obsah i forma
jeho umělecké tvorby nezapře jeho laponskou
duši, která do poslední chvíle bojovala za ztracená práva předků. Než se o něm zmíním podrobněji, musím se věnovat filmu, který byl
promítán i u nás, jak v kinech, tak v televizi, pod
nepříliš zdařilým názvem Stopař.
PRVNÍ LAPONSKÝ VELKOFILM
Film Stopař byl natočen v norské produkci,
ale vlastně to byl první laponský film, dokonce
velkofilm nominovaný na Oscara. Když mladý
laponský režisér Nils Gaup hledal vhodný námět, narazil na Qvigstadovo dílo. V jeho Laponských pohádkách a ságách jej fascinovala
jedna z pověstí, která mu připomněla dědovo
vyprávění. Věděl, že je to sága předávaná z generace na generaci již po mnoho století. Sama
o sobě je příliš krátká na celý film, a proto režisér využil i líčení některých rysů laponské kultury. Film tak nabyl velkého významu pro identi-
Valkeappaa nejen zkomponoval hudbu, ale
ve filmu si zahrál jednu z hlavních rolí – laponského vůdce sii‘da-ised. Jeho hudba a písně se
hrály také během olympijských her v roce
1994 v norském Lillehammeru. Byl však především básník. V roce 1987 obdržel literární cenu
za básnickou trilogii Dálky ve mně, kterou i sám
ilustroval. Dílo bylo přeloženo a vydáno i v Německu. Přednášel laponskou životní filozofii jako
hostující profesor na univerzitě v Lethbridge
v Kanadě. V zimě roku 1991 získal jako první
Laponec nejvyšší severskou literární cenu za
knihu Beaivi, A’hčážan (Slunce, můj otec), jejíž
základ tvoří unikátní archivní fotografie ze života Laponců shromážděné z muzeí celého světa a doprovázené jeho básněmi.
Jedna z básní ze sbírky Dálky ve mně:
aby opět bylo s námi,
dávalo život,
přineslo jitro.
Za hranicemi Norska je ještě známější díky
svému zpěvu Laponka Mari Boine, která má již
za sebou úspěšná světová turné; několikrát vystupovala i v naší republice. Samozřejmě zpěváků a laponských kapel přibývá. Nejlepší z nich
mají možnost vydávat kazety a CD v nakladatelství DAT, které založili tři Laponci, z nichž jeden
byl Nils Aslak Valkeapaa a druhá Elisabeth Utsi
Gaup, která píše knížky pro děti, samozřejmě
laponsky, protože dětská literatura zatím neexistuje, připravuje laponské texty k mezinárodně
známým písničkám a říkánkám, tedy kromě
vlastní tvorby. V tomto nakladatelství vycházejí
i nejdůležitější díla ze současné tvorby laponských autorů, kterých neustále přibývá.
Již od roku 1980 několik komisí zpracovávalo podklady pro jazykový zákon, jehož cílem bylo
zrovnoprávnit laponštinu s norštinou; byl schválený v roce 1990. V roce 1987 norský parlament schválil zákon o laponském parlamentu.
O rok později pak i dodatek k ústavě kodifikující povinnost státu vůči Laponcům-Saamům.
První volby do laponského-saamského parlamentu se konaly v září 1898 a jeho první zasedání 9. října 1989 slavnostně zahájil král Olav V.
V tyto zásadní změny vyústilo hnutí, které
začalo kulturou, obnovováním původních tradic
a snahou najít kořeny svých předků, svou
identitu. A to vše u etnika, které čítá jen několik desítek tisíc lidí!
Připravila Nelly RASMUSSENOVÁ
My užíváme země, o které víme, že je naše,
my užíváme země, kterou cizinci mají za svou
a vládnou v ní
svým zákonem.
Snad někdy naši předkové volají tichá obydlí,
snad někdy se naše srdce probijí kupředu.
Ale moc má právo
bez ptaní,
píše zákony cizí řečí a cizím dechem
ve shodě se svým myšlením,
ke svému užitku.
V bílých nocích
opájím se ještě
za zvuku rolniček.
Jsem já, nejen já…
Nohy kráčejí po kamenech,
po nichž kráčeli otcové,
dým z otvorů našich chýší,
oheň z našich ohnišť,
mysl, jež je zdobena našimi skutky,
zdobí tak náš lid šperkem,
sobi jdou po svých stezkách,
jež zdupali již jejich předchůdci,
a já prosím slunce,
2/2005 • REGENERACE
13
CO JSTE MOŽNÁ NEVĚDĚLI
Sladký bílý jed
Že jde sladké na tloušťku, to slýcháme od dětství. Ale proč proti němu brojí čím dál víc odborníků i laiků? Jak je možné, že najednou vadí nejen dietetikům, ale i kardiologům, nebo dokonce
psychiatrům? Nejedná se o nějaký náhlý převrat v myšlení těch, kdo se zabývají zdravím, jen je
naštěstí jejich hlas stále lépe slyšet. A to je dobře, protože cukr je opravdu nebezpečná droga pro
stále větší počet obyvatel naší planety.
to nebyla cukrem poznamenána ani řecká, ani
římská říše, pěstování a zpracování cukrové třtiny se odehrávalo v Persii, odkud ho převzali
Arabové, s nimiž přišla tato rostlina do Španělska. Kryštof Kolumbus se pak »zasloužil« o její
šíření za Atlantikem.
Ale stále byl cukr jen velmi drahé koření,
které si mohli dovolit jen ti nejbohatší. V Evropě se mu připisovaly i jisté léčebné schopnosti, takže se až do 18. století prodával pouze
v apatykách. S rozvojem hospodářského využití kolonií sice rostla i produkce cukru, přesto byla
ještě na přelomu 18. a 19. století roční spotřeba na obyvatele i v koloniálních mocnostech
kolem jednoho kilogramu. Roku 1813 však bylo
objeveno, jak získat cukr z cukrové řepy –
a malér byl na světě. V osmdesátých letech minulého století už každý Evropan spotřeboval 40
až 50 kg cukru ročně; na jihu je jeho spotřeba
o něco nižší. Američané této pochutiny ročně
spořádají dokonce o 13 kg více.
HOJNOST ZDRAVOTNÍCH PROBLÉMŮ
Cukry (glycidy) jsou sloučeniny uhlíku, kyslíku a vodíku. V těle se metabolizují v glukózu,
významný a rychle využitelný zdroj energie. Dělí
se na jednoduché, kam patří glukóza, obsažená
v medu a ovoci, a mléčná galaktóza, dále na
dvoumolekulární, tedy řepnou či třtinovou sacharózu složenou z glukózy a fruktózy, mléčnou
laktózu z glukózy a galaktózy a maltózu, zdvojenou glukózu, která se nachází například v pivě či
kukuřici. Poslední druh tvoří složené cukry,
mezi něž patří amidon obsahující stovky molekul glukózy, který najdeme v obilninách, luštěninách, hlízách brambor či kořenech tuřínu.
Z celé této skupiny dělá lékařům i léčitelům
opravdu těžkou hlavu glycid jménem sacharóza. Třtinový a posléze řepný cukr vtrhl do výživy člověka jako tornádo.
14
REGENERACE • 2/2005
NAHLÉDNUTÍ DO HISTORIE
Člověk byl nejprve sběrač, poté lovec a nakonec i zemědělec. Jeho strava se postupně
měnila; na každou z těchto změn však připadala
celá tisíciletí, takže lidský organismus měl čas se
přizpůsobit. A pak si měl najednou zvyknout na
obrovské dávky neznámé potraviny během
necelých šesti generací – za méně než dvě století totiž vzrostla spotřeba cukru v Evropě padesátinásobně, v Severní Americe dokonce stonásobně. Něco takového nutně muselo »rozhodit« naši tělesnou i psychickou rovnováhu.
Ne že by staré civilizace cukr neznaly, z jižního Pacifiku se pěstování cukrové třtiny rozšířilo do Číny a poté do Indie, kde se s ním roku
325 před Kristem setkal Alexandr Veliký. Přes-
Když konzumujeme cukry, stoupá v krvi hladina glukózy a slinivka břišní vylučuje inzulin, který má za úkol udržovat množství glukózy v krvi
na rozumné výši. Je-li slinivka zdravá, reaguje na
vyšší přísun cukru vyloučením vyššího množství
inzulinu. I v tomto případě však nastává problém, po uvolnění inzulinu totiž buňky začínají
produkovat látky, které podporují záněty
a ukládání tuků v těle (nejen pod kůží, mnohem
horší je to uvnitř cév). Důsledkem jsou vedle
tloustnutí a celkově zrychleného procesu stárnutí degenerativní onemocnění srdce a oběhové soustavy, rakovina, Alzheimerova choroba
a další patologické stavy.
Dalším důsledkem vyšší spotřeby cukru jsou
kvasinková onemocnění. Kvasinky (Candida albicans) jsou nedílnou součástí lidského těla, která za normálních podmínek žije v rovnováze
s acidofilem, bakterií napomáhající trávení a vyměšování. Pokud jsou však tyto kvasinky vystaveny působení širokospektrých antibiotik, steroidů, antikoncepčních tablet nebo stravě bohaté na cukry, mohou se přemnožit a vyvolat
potíže jako je těžká únava, migréna, alergie,
deprese a podrážděnost, plísňová onemocnění sliznic a kůže…
Kvasinky reagují na přísun cukru stejně jako
kvasnice při pečení, kynou a kynou. Tělo, které má pravidelný přísun cukru, je pro ně rájem,
kde se mohou na teplém, chráněném místě
nerušeně množit, aniž by jim cokoli chybělo.
HOUPAČKA JIN – JANG
Všechny východní medicíny svorně nedoporučují konzumovat tzv. nevyrovnané potraviny, které označují za extrémně jin či jang. Mezi
výrazně jangové potraviny patří maso, vejce,
tvrdé sýry a sůl, na druhé straně houpačky jsou
pak cukr, výrobky z bílé mouky, ostré koření
a přísady, čokoláda, káva a černý čaj. Konzumace jednoho vyvolává potřebu druhého.
Tento mechanismus zná i západní dietetika:
metabolismus bílkovin a sacharidů je v těle vzájemně propojen. V praxi to znamená, že když
člověk sní hodně masa, dostane vzápětí chuť na
něco sladkého, když si dopřeje enormní množ-
PROČ JSOU ŽENY VÍCE NA SLADKÉ
ství sladkostí, má chuť na maso. Tento cyklus
závislosti dostal jméno »syndrom cukr – maso«.
Když extrémní potraviny delší dobu tvoří základ našeho jídelníčku, vychyluje se naše fyzická kondice stále více z rovnováhy. Vnitřní potřeba harmonizace pak nutí tělo, aby odstranilo nebo někam umístilo to, co přichází navíc
a co není možné normálně vyloučit. Tak vznikají
kožní onemocnění (vždyť kůže je jedním z vylučovacích orgánů), hlen se usazuje ve střevech,
v plicích, ve vedlejších nosních dutinách (neustálá rýma není normální, je projevem právě
nadměrného příjmu cukrů). Hlen se usazuje
i na jiných místech, například kolem rozmnožovacích orgánů, což negativně působí na plodnost a sexuální apetit. Dalším stupněm bývá
tvorba cyst a nakonec se zanáší hluboko usazené orgány, u kterých se pak oslabuje funkční
schopnost.
NESLADKÁ KRÁSA A JASNÁ MYSL
Cukr urychluje stárnutí a týká se to celého
těla; na pokožce, vlasech a nehtech je však tento proces samozřejmě nejlépe patrný. U kůže
navíc funguje jev označovaný jako glykosylace.
Cukr totiž v těle reaguje s kolagenem, tzv. Browningova reakce se projevuje meziřetězcovou
vazbou molekul kolagenu, jejímž důsledkem je
snížení pružnosti kůže a výskyt barevných změn
typu stařeckých skvrn. Ty jsou způsobeny nadměrnou aktivitou melanocytů, buněk produkujících pigment.
Přebytek jednoduchých cukrů také snižuje
schopnost soustředění, zhoršuje paměť, vyvolává citovou nestabilitu a vyvolává negativní stavy
mysli. Zní to možná prapodivně, vždyť chmury
tolik lidí zahání právě sladkostmi, ale je to tak.
Deprese může být důsledkem složení stravy
a přílišného »sebeodměňování« laskominami.
ZBAVTE SE ZÁVISLOSTI
Je pro vás sladké droga? Pociťujete nějakou
dobu po jídle slabost až mdloby, které zažene
jen dávka glycidů, ať už ve formě sladkosti,
nebo pečiva či pořádné přílohy k masu? Pak se
u vás patrně projevuje určitý stupeň hyperinzulinemie. Je to porucha, při níž slinivka vylučuje do krve inzulinu více, než kolik je potřeba na
zvládnutí dodaných glycidů; nadměrné množství inzulinu snižuje hladinu krevní glukózy pod
normál, a to je důvod vaší slabosti. Potřebujete tělu dodat další dávku stravy, z níž by získalo
potřebnou glukózu – ale to, co sníte, opět vyvolá nepřiměřenou reakci slinivky…
Tento stav ještě není diabetes, může mu
však předcházet. Rozhodně to znamená neúměrnou zátěž slinivky, která takový sprint nemůže vydržet věčně. Vede jediná cesta ze začarovaného kruhu – snížit příjem cukrů. A nejjednodušším způsobem je zbavit se příjmu rafinovaného cukru. Pokud je pro vás tak trochu
Když lidé objevili způsob,
jak získat cukr z cukrové řepy,
byl malér na světě.
droga nebo stereotypní náplastí na nejrůznější
nepříjemnosti, měli byste snižovat jeho konzumaci postupně. Přechodně se totiž při vysazení cukru objevují i abstinenční příznaky jako únava, úzkost a deprese. Ale uvidíte, že výsledek
bude stát za to.
Ten, kdo vysadí cukry, po překonání popsaných problémů (nemusejí se dostavit u každého) pozoruje vzrůst svých duševních schopností, citové stability, zlepšení paměti, soustředění
a vyjadřovacích schopností, upevnění zdraví,
zlepšení stavu chrupu i kvality spánku.
Sladká chuť je příjemná. Náš organismus ji
potřebuje, a proto také vyžaduje. Ale to neznamená, že mu ji musíme dopřávat prostřednictvím dortů a přeslazených nápojů.
CHUŤOVÁ ŠIDÍTKA
Nevěřte příliš ani přírodním sladidlům, jako
je hroznový nebo hnědý cukr či fruktóza, protože jsou skoro stejně koncentrovaná a rafinovaná jako bílý cukr. Mnohem lepším zdrojem
sladké chuti jsou cukry obsažené ve škrobech.
Proto bychom se měli snažit tuto potřebu co
nejvíce uspokojovat právě přirozenými potravinami, jako jsou obiloviny, luštěniny a zelenina.
Ty obsahují složené cukry, které se již v ústech
začínají štěpit na jednodušší chutnající sladce.
Chce to však dát svým chuťovým pohárkům
dost času na to, aby postupně odvykly syntetickým příchutím i aby stačily sladkou chuť z přirozených potravin zaregistrovat. K tomu je zapotřebí jídlo opravdu důkladně rozžvýkat.
PROČ JSOU ŽENY VÍCE NA SLADKÉ NEŽ MUŽI?
Ženy upřednostňují sacharidy před bílkovinami v důsledku odlišných chemických procesů probíhajících v jejich mozku. Mají nižší hladinu serotoninu (chemická látka zastoupená v mozku,
která patří mezi tzv. neurotransmitery) než muži. Během menstruačního cyklu se hladina serotoninu dále snižuje. Pokud pod únosnou mez klesne hladina této látky, která umožňuje vnímat
radost, tělo si vyžádá sladký koláč nebo pořádný nášup těstovin, prostě velkou dávku glycidů.
Dalším krokem je naučit se jíst harmonicky.
Zkuste sestavovat svůj jídelníček tak, aby větší
chuť na sladké vůbec nevznikala. Například při
celozrnné stravě, jejímž základem jsou přirozené mírně sladké potraviny, se touha na sladké
postupně zcela vytrácí.
Nerovnováze přílišných extrémů se můžete
vyhnou tak, že omezíte všechny živočišné potraviny s vysokým obsahem bílkovin a soli –
maso, ryby, vejce a sýry. Pokud se jich nechcete zcela zříct, můžete alespoň omezit jejich účinek tím, že je budete jíst společně se zeleninou,
čímž snížíte jejich vysokou koncentrovanost. Při
náhlé chuti na sladké pomáhá zakousnout něco
kyselého, pikantního nebo kořeněného.
Přirozeně sladkou chuť doplňuje kořenová
zelenina: mrkev, celer, petržel a pastiňák. Pokud chcete něco osladit, použijte sušené ovoce, ječný nebo rýžový slad, v omezeném
množství i med (jen tepelně neupravený a ne
více než 1 lžíci denně).
POZOR NA SKRYTOU RAFINOVANOST
V důsledku dlouhodobé osvětové kampaně
postupně klesá přímá spotřeba cukru. Naučili
jsme se pít neslazený čaj, ale neuvědomujeme
si, že cukr je běžnou součástí téměř všech průmyslově zpracovaných potravin. Přidává se pro
zlepšení chuti dokonce i do smažených brambůrků. A kolik je ho teprve v nejrůznějších limonádách, ochucených minerálkách, nemluvě
o kole, kde je navíc doplněný kyselinou fosforečnou, známým to zlodějem vápníku.
Cukr je však i v pečivu – mnohý tmavý rohlík je prostě jen dobarvený karamelem, aby vypadal »zdravěji«. Na chlebu ani dalamáncích
údaje o složení nenajdeme, tam, kde uvedené
jsou, bychom je měli pravidelně číst, jinak se
s cukrem nerozloučíme. A to by bylo škoda. Život bez sladkého jedu totiž za námahu stojí.
Připravila Kateřina DRMLOVÁ
2/2005 • REGENERACE
15
Z PERSPEKTIVY PRÁVĚ NAROZENÝCH
Dětský pláč je p
„Nejbouřlivějším vývojem procházíme během prvního roku věku.
Právě tehdy jsme nejvíce závislí na péči rodičů. Správný přístup k životu a základy
rozumného životního stylu se začínají utvářet ihned po porodu, a nezanedbatelná část
z nich dokonce i před ním,“ říká Eva Kiedroňová, autorka metody plavání kojenců
a batolat, s níž jste se nedávno setkali na stránkách REGENERACE.
váze, který by neměl přesáhnout 10 % porodní hmotnosti.
Z toho vyplývá, že prvotní péče by měla zajistit co nejméně stresující přechod do nového
prostředí. Krátce po něm novorozence poprvé vykoupou, oblečou, přebalí, musí sám konzumovat, trávit a absolvovat ještě celou řadu
věcí, na něž si teprve zvyká.
Po porodu se dítě cítí těžší, musí čelit chladnějšímu prostředí, ostrému světlu a hlasitým
zvukům. To vše není snadná záležitost.
ADAPTACI USNADŇUJEME CO NEJVÍCE
Aby dítě neplakalo a cítilo se klidně, doporučuji ohlídat na počátku alespoň tři základní
momenty – teplotu, světlo a hlasitost okolních
zvuků.
Vzhledem k tomu, že se učí přijímat tolik nových věci, je dobré zajistit koupání a přebalování
ve stejně teplém prostředí, jaké nedávno opustilo. Teplotu v koupelně můžeme postupně snižovat každý den, nebo prostě nechávat trošku
pootevřené dveře. Světelná a zvuková adaptace
probíhá obdobně. Oba zdroje, které k děťátku
přicházejí, by měly být tlumené. V opačném
případě znervózní a začne se chovat podrážděně. Vše rušivé znemožňuje, aby kvalitně spalo.
I dospělý přece, chce-li si odpočinout, ulehne
do tiché místnosti a předem vyloučí to, co jej
rozptyluje.
Dítě před narozením žije ve stále teplém
a měkkém vodním prostředí, kde je stočené do
klubíčka. Děloha mu zajišťuje ochranu a jistotu,
která mu bude po porodu ještě nějaký čas
chybět, proto by měla prvotní péče o novorozence vyplývat ze specifiky jeho nitroděložního
života. Na nás dospělých tudíž je, abychom pro
děťátko připravili co nejlepší podmínky, v nichž
by se snadněji mohlo adaptovat.
Po celou dobu se děloha roztahuje podle
potřeb dítěte – může natáhnout ruku nebo
nohu, kopnout si, změnit polohu a přitom mu
nic nehrozí – neuklouzne ani nespadne. Vždy
narazí na příjemně teplé a měkké stěny svého
pohodlného »domečku«, v němž je doopravdy o všechno postaráno. Třeba i o kolébání,
protože děťátko se bezpečně houpe při chůzi
maminky.
Do jeho království nepronikají žádné ostré
zvuky ani světlo. Dítě slyší tlumený šum proudící krve, zvuky střev, matčin hlas, tlukot jejího
srdce… To vše tvoří základy jeho paměti. Příro-
16
REGENERACE • 2/2005
da se o ně postarala tak, že ani nemusí přijímat
potravu, trávit a vylučovat. A najednou tento
stav pohody a harmonie náhle naruší porod.
Velké chyby se dopouštějí rodiče pod záminkou, že dítě nechtějí rozmazlovat, když
jej nechávají usínat a spát v prostředí, kde
hraje hlasitá hudba nebo televizor.
PRVNÍ KROKY DO ŽIVOTA
JAK MU USTELEME, TAK SI LEHNE
Počáteční děložní stahy přinášejí neodbytné
vzkazy, že se něco bude dít, že nastává změna.
Dítě zneklidní, zvýší se mu frekvence srdečního pulzu a všechny reakce jsou totožné s odezvou na strach a bolest. V takovém rozpoložení prochází úzkými porodními cestami, aby se po
namáhavém procesu muselo ihned přizpůsobovat zcela novému prostředí. Zvládnout co nejdříve první nádech a jiné fyziologické změny,
zvýšenou gravitaci (cítí se těžší), chladnější prostředí, ostré světlo a hlasité zvuky. To vše pro
ně není snadnou záležitostí.
Pláč, jenž je považován za něco jako fyziologické hlášení, že je na světě živé a zdravé, je ve
skutečnosti projev strachu. Obtížnost poporodní
adaptace novorozence potvrzuje i úbytek na
V péči o novorozence je velmi podstatné
polohování. Dítě si totiž polohu, v níž leží a spí,
samo nevybírá, tu určují rodiče. Polohy se musejí rovnoměrně a pravidelně střídat. Preferujeme-li jen jednu, dítě si na ni rychle zvykne
a začne ji upřednostňovat. Tím postupně dochází k přeležení a následně ke zkrácení svalů, vyosení hlavičky vůči tělu, až ke skolióze nebo jiným poruchám páteře. V tomto období má
všechno se vším obrovskou souvislost.
Začátkem 80. let se i v našich porodnicích
prosazoval systém rooming in. Všichni jsme ho
tenkrát uvítali. Děti se neodlučovaly od maminek, a tím jsme postoupili o krok vpřed. Přitom
ovšem došlo k velikánské chybě – zrušily se pe-
Z PERSPEKTIVY PRÁVĚ NAROZENÝCH
projev strachu ze změn
řinky a miminka se pokládala na pevné podložky, jen na prostěradlo bez polštářku. Možná si
to ani neuvědomujeme, ale pro lehoučké novorozeně je postýlka s tvrdou omyvatelnou koženkou pohodlná stejně jako prkno pro nás.
Kdyby se na ni uložil dospělý člověk, nejspíš by
ji slehl, ale miminko se svou nízkou hmotností
to nedokáže. Mluvíme o co nejšetrnější adaptaci a de facto pokládáme novorozence, kteří
nedávno opustili teplé a měkké nitroděložní
prostředí, na tvrdou podložku, jež se netvaruje podle potřeby jeho páteře, a způsobuje proto nervové podráždění.
Ideální je měkká, péřová podložka, která dítě
»obejme«, udrží teplo a přizpůsobí se jeho tělíčku.
Páteř novorozence se správně nevytvaruje,
budeme-li jej ukládat na tvrdou podložku
bez peřinky. Aby se napřímila a správně zakřivila, musíme mu rovnoměrně posilovat
zádové a břišní svalstvo.
ZRÁDNÁ SVISLÁ POLOHA
Na mazlení jsou závislé nejen děti. Takové
chvíle nesmírně obohacují malé i velké. Co nejšetrněji ale s nemluvnětem musíme zacházet,
když si jej k sobě vineme ve svislé poloze, tiskneme si jej k srdci a víceméně mu dáváme najevo svoji lásku. Dokonce i z psychologického
hlediska je svislá poloha velice oblíbená, ovšem
pro dítě je příliš namáhavá a vyčerpávající. Zatímco má dospělý člověk poměr hlavy k tělu
1:8, u novorozence je to 1:4. To znamená, že
hlava vůči tělíčku je neadekvátně větší a těžší,
navíc ještě není posílená.
I když dítě položíme do tzv. klokánka, proti
podchycenému zadečku působí nepřiměřeně
silný tlak na páteř. Nemluvě o tom, že jej nesprávným uchopením donutíme k záklonu,
nebo dokonce s takto »zachyceným« dítětem
běžíme, hopsáme nebo se předkláníme. Nároky na dětskou páteř se tak stávají doopravdy
nepřiměřené. Následné dráždivé reakce jen
přesvědčivě předznamenávají začátek vyprovokovaných problémů.
VELKÁ PŘEDEHRA POSILOVÁNÍ
Zádové, šíjové a břišní svalstvo si dítě posiluje v průběhu celého prvního roku svého života. Břišní svalstvo například tím, že začne postupně zvedat ruce a nohy, pak i hlavičku nad
podložku. Šikmé boční svalstvo zase tak, že se
naučí otáčet na bok, což se stává obvykle kolem pátého měsíce, a kolem šestého měsíce
se spontánně otáčí i na bříško. V sedmém měsíci se zdravé dítě umí překulit z bříška na záda
a zpátky, čímž si posiluje i zádové svalstvo. Nejlepší poloha pro posilnění zádového, respektive šíjového svalstva je na bříšku, když dítě
s lokty opřenými o podložku zvedá hlavičku
(tzv. pasení koníčka). První náznaky posílení
výše zmíněného svalstva se objevují kolem třetího měsíce věku. To však ještě neznamená, že
se dítě může vzpřímit. Hlavičku má pořád ještě těžkou, a proto bychom ji měli při hře
a mazlení přidržovat.
Další důležitou vývojovou etapou je lezení,
které bych nazvala »velkou předehrou«
v rozvoji člověka. Dítě začíná lézt někdy kolem
devátého měsíce věku, a tím se spouští celá
řada procesů. Lezením si například posiluje
svalstvo zad a trupu, rovnováhu, koordinaci
pohybů a orientační dovednosti. V tomto období se také človíček připravuje na to, aby se
dokázal vzpřímit. Za vzpřímení považujeme
také schopnost se posadit, postavit a chodit.
Pokud ještě neleze, neměli bychom jej posazovat, ani stavět na nožky. Natož způsobovat
záklony hlavičky, které vedou k blokádám
a poškozením krční páteře.
Připravila Vička GANČEVA
2/2005 • REGENERACE
17
P OZVÁNKA NA VÝSTAVU
Hanzelka a Zikmund na Hradě
10. března 2005 bude v Tereziánském křídle Starého paláce na Pražském hradě zahájena výstava fotografií Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda.
Vystavená kolekce byla nově vytvořena v roce 2003 a premiéru měla ve Velké synagoze v Plzni, rodném městě Miroslava Zikmunda.
Inženýři Miroslav Zikmund (*1919) a Jiří
Hanzelka (1920–2003) podnikli dvě cestovatelské expedice. V průběhu první, v letech 1947
až 1950, objeli osobním sériovým vozem československé výroby Tatra 87 Afriku (například
Alžírsko, Libyi, Egypt, Súdán, Somálsko, Etiopii,
Tanzánii, Ugandu, Zambii, Rhodézii, Jihoafrickou
republiku), Jižní a Střední Ameriku (Argentinu,
Paraguay, Brazílii, Bolívii, Peru, Ekvádor, Panamu, Salvádor, Guatemalu, Mexiko), druhou expedici absolvovali v letech 1959 až 1964 dvěma prototypy vozů Tatra 805 a projeli některé
státy Blízkého východu, monzunové Asie, indonéské a japonské ostrovy a převážně asijskou
část tehdejšího Sovětského svazu.
Na svých cestách připravili stovky tiskových
a rozhlasových reportáží, natočili desítky krátkometrážních a několik celovečerních dokumentárních filmů a pořídili desítky tisíc fotografických
záběrů. Setkávali se s mnoha tehdejšími prominenty či významnými osobnostmi politického,
kulturního i hospodářského života, především je
ale zajímaly osudy obyčejných lidí. V mnoha případech se dostali na místa, kde byli prvními cizinci, které místní obyvatelé v životě viděli. Podstatná část materiálů z druhé cesty však byla
z politických důvodů až do konce 80. let minulého století uložena v jejich archivech
OBA VYHLADOVTE!
Po okupaci Československa vojsky Varšavské
smlouvy oba cestovatele režim profesně i existenčně perzekvoval. Brežněvův přímý rozkaz
tehdy zněl: „Zikmunda a Hanzelku vyhladovět!“
Až do pádu komunistického režimu u nás nesměli publikovat, nesměly se vydávat jejich knihy, promítat filmy, vysílat reportáže, jejich tituly
byly vyřazeny z veřejných knihoven a Tatra 87
z první expedice v Národním technickém muzeu v Praze byla »uklizena« do depozitáře. Oni
pak byli zbaveni řady občanských práv a svobod.
Po roce 1989 se dočkali společenské a občanské rehabilitace a obdrželi mnoho ocenění
včetně medaile Za zásluhy o Českou republiku
udělené prezidentem. Před deseti lety předali
svůj bohatý archiv včetně fotografických negativů, diapozitivů a kontaktních kopií Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde byla otevřena
cestovatelská expozice nazvaná S inženýry Hanzelkou a Zikmundem pěti světadíly. Byl také zřízen Archiv H+Z pro další badatelské využití jejich díla.
Ing. Jiří Hanzelka v únoru roku 2003 po
dlouhé nemoci zemřel v Praze. Ing. Miroslav
Zikmund žije ve Zlíně a je stále publikačně i společensky činný. V současné době se zabývá
zpracováním a katalogizací svého obsáhlého archivu. Dokonale vedená evidence jeho negativů a přispění kurátorek Archivu H+Z ve zlínském muzeu právě umožnila vytvoření nové
fotografické kolekce.
18
REGENERACE • 2/2005
Byly do ní vybrány snímky z obou expedicí.
Hlavní kritérium spočívalo v obrazové kvalitě
snímků s důrazem na dosud nepublikované
a z politických důvodů nezveřejněné fotografie,
především z druhé cesty, z nichž podstatnou
část tvoří snímky z asijské části bývalého Sovětského svazu. Vybrány byly i fotografie ryze výtvarné; ani ty však – díky přesnému určení data
a místa pořízení – nepostrádají dokumentární
hodnotu.
FOTOGRAFOVÉ NA VÝBORNOU
Kolekce vznikla z podnětu Nadace Rudolfa
Löwyho na záchranu plzeňských synagog a podílelo se na ní Muzeum jihovýchodní Moravy
ve Zlíně jako vlastník a správce sbírek Hanzelky
a Zikmunda a Národní památkový ústav v Plzni,
v jehož fotolaboratoři byly fotografie nazvětšovány. Po Plzni byly části souboru postupně vystaveny v roce 2004 v Moskvě, pak ve Zlíně, ve
Zwönitz a s velkým úspěchem v rámci festivalu
Mesiac fotografie ve Slovenském národním
muzeu v Bratislavě.
Výstava v prostorách Pražského hradu potrvá
do 24. 4. 2005 a představuje Miroslava Zikmunda a Jiřího Hanzelku jako vynikající fotografy. Kombinací vysoké obsahové a výtvarné
úrovně autoři dosáhli výrazného estetického
a emocionálního účinku. Ze snímků vybraných
do nové kolekce jmenujme například vynikající
portréty vyšívače v kašmírském Šrínagaru, cejlonského rybáře vzhlížejícího k mořskému obzoru, excelentní kojící »Basutskou madonu«,
námořníky na zamrzlé lodi v jakutském přístavu
Tiksi, malého kuřáka v Tarábulusu, starobyle
působící »Kašmírské pastorále«, snímky z rozděleného Jeruzaléma, tripolské troglodyty… Tyto
fotografie by jistě aspirovaly na ocenění v kolekcích World Press Photo, kdyby to v době
jejich vzniku bylo možné…
Radovan KODERA
Z REDAKCE
Podvečery s REGENERACÍ
KLUB VAGON, PALÁC METRO, NÁRODNÍ TŘÍDA 25, PRAHA 1 • ZAČÁTKY V 17:00
3. 2. MARIE ŠANDOVÁ: PROSTOR TICHA
(promítání stejnojmenného filmu a
beseda na téma meditace a kontemplace)
Film přináší svědectví o založení nového
kláštera rozjímavého řádu trapistů-cisterciáků přísné observance v západních Čechách. Po roce 1989 odjelo mnoho mladých lidí z Čech a Moravy hledat duchovní cestu do kláštera Sept Fons ve Francii. Po
téměř deseti letech opat Patrik Olive vyjádřil rozhodnutí tamějšího společenství
mnichů založit nový klášter v Čechách.
V letech 2000 až 2004 trapisté obnovili
ruinu barokní zemědělské usedlosti a vystavěli nový kostel podle projektu britského architekta Johna Pawsona a za spolupráce Jana Soukupa z Plzně. Dokument
zachycuje rytmus každodenního života
mnichů, který je zcela podřízený modlitbám a hledání Boha (délka filmu 33 minut).
O kontemplaci a meditaci přednáší doc.
ThDr. Václav Ventura Th.D.
10. 2. PAVLÍNA BRZÁKOVÁ: MODŘÍNOVÁ DUŠE
(promítání fotografií a beseda)
Setkání s etnoložkou a šéfredaktorkou REGENERACE, která od roku 1991 pravidelně
navštěvuje některé sibiřské kmeny a zabývá se sběrem jejich pohádek, legend
a příběhů o lidojedech a šamanech. V loňském roce pobývala v republice Tuva
a předmětem jejího zájmu se staly zejména pohřební obřady a představy místních obyvatel o »věcech mezi nebem a zemí«. Protože se deset let zabývala převážně životem
kmene Evenků, shrnula své zážitky a dobrodružství nejen s tuvinskými šamany ve své
nejnovější knize – cestopisu s názvem Modřínová duše.
17. 2. VÁCLAV VOKOLEK: MENHIRY –
POSVÁTNÉ KAMENY V EVROPĚ A V ČECHÁCH (přednáška a beseda)
24. 2. MARTIN RYŠAVÝ: SIBIŘ – DUŠE V MUZEU
(film a beseda, pořadem provází Pavlína Brzáková)
Ve filmu natočeném v roce 2000
v povodí řeky Leny vystupují novináři, pracovníci muzeí i vlastivědných institucí, folkloristé i obyčejní vesničané
a kočovníci, kteří se vyjadřují k otázce
možností a úskalí projektu národního
obrození malých sibiřských etnik. Jejich snahy vrátit se po pádu sovětského impéria a kolapsu komunistické
ideologie k tradiční duchovnosti svých
předků totiž evidentně vedou k řadě
paradoxních a ve svém důsledku
možná i společensky nebezpečných situací. Pramení to ze zřejmé neslučitelnosti šamanství, starodávné rituálové kultury a živého folkloru se systematickou prací státních institucí, které se o tyto duchovní statky snaží programově pečovat. Na jejich místech se
pak často objevují jen zaprášené exponáty, pochybné napodobeniny a věci děsící zjitřené magické vědomí tím, že nepatří ani životu, ani smrti a zůstávají uvízlé kdesi mezi
světy: duše v muzeu.
NA BŘEZEN PŘIPRAVUJEME
Podvečery s časopisem REGENERACE v klubu Vagon budou věnované filmové projekci
snímků inženýrů Zikmunda a Hanzelky. Jedná se o doprovodné akce výstavy na Pražském
hradě (viz protější strana – pozvánka na výstavu).
Vážení a milí čtenáři,
srdečně vás zveme
na Podvečery s časopisem REGENERACE,
které pravidelně pořádáme každý čtvrtek
v pražském klubu Vagon. Věříme, že vám
nabízená témata zaimponují a rádi se s námi
a našimi hosty setkáte.
Těšíme se na vás!
Šéfredaktorka Pavlína BRZÁKOVÁ
NEPŘEHLÉDNĚTE
• Píšete redakci a žádáte odpověď? Přiložte
ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
• Adresy autorů a osobností, o nichž v REGENERACI píšeme, najdete v rubrice
V tomto čísle představujeme, přejí-li si to.
Ostatním můžete napsat na adresu redakce.
• Chcete-li doporučit léčitele, obraťte se každou středu od 13 do 16 h na MUDr. Petra
Sedláčka a konzultantku Marii Příhodovou,
telefonní číslo naší poradny je 222 585 241.
• Už jste si předplatili REGENERACI? Za výtisk
zaplatíte 28,50 Kč nebo 41 Sk a časopis dostanete domů tři dny po vydání. Nyní nabízíme rychlejší objednání předplatného prostřednictvím mobilního telefonu (str. 61).
V TOMTO ČÍSLE
PŘEDSTAVUJEME
• Str. 24–25: Ivo Musil, pořadatel setkání
s tuvinskou šamankou, tel: 603 413 199
• Str. 38: aromaterapeut Zbyněk Šedivý,
[email protected]
• Str. 52–53: Ing. Josef Schrötter, Dřetovice
č. 121, 273 42 Stehelčeves, [email protected]
• Kontakt na šéfredaktorku Pavlínu Brzákovou: [email protected] (nebo písemně na adresu redakce)
BLAHOPŘEJEME
Dne 14. února oslaví své 86. narozeniny legendární cestovatel a spoluautor cestopisů Ing. Miroslav Zikmund. Se svým přítelem Jiřím
Hanzelkou podnikli několik významných cest
s Tatrou 87, díky nimž proslavili naši republiku
po celém světě. V letech 1947–1950 projeli Afriku a Latinskou Ameriku, v letech 1959–1960
Asii a Tichomořské ostrovy. Procestovali společně více jak 100 zemí. Jejich knihy vyšly v 11 jazycích a celkovém nákladu 6,5 milionů kusů. Po
listopadu 1989 se Miroslav Zikmund dvakrát
vydal do Austrálie, kde si splnil svůj sen,
a v roce 1996 na Sibiř. V příštím čísle REGENERACE si budete mít možnost přečíst rozhovor,
který se nám uvolil poskytnout. Za jeho vlídné
přijetí mu velmi děkujeme.
V únoru slaví narozeniny také uznávaná odbornice na regresní terapii PhDr. Marta Foučková a paní Beáta Patakyová, spoluautorka pravidelné rubriky o reflexní terapii. Oběma přejeme pevné zdraví a radost z prospěšné práce.
2/2005 • REGENERACE
19
P OSELSTVÍ ŠAMANISMU OD HOLGERA KALWEITA
Když se šílenstv
sob regenerace, celkové obnovy a zotavení
z naší existence pozemské. Nemoc považují za
očistný proces zbavující nás špatných návyků, jež
jsme nakupili špatným postojem k životu. Smrt
a těžká nemoc tvoří důležité součásti základní
zkušenosti na šamanově duchovní cestě. Rozhodně to však neznamená, že by musel každý
šaman podstoupit speciálně tento druh iniciace
(nabízejí se i další možnosti), avšak v pozdějších
stadiích šamanského rozvoje se právě tyto skutečnosti stávají prostředkem další transformace.
Je tedy záhodno naučit se pohlédnout smrti
přímo do tváře. Nemoc je voláním po seberealizaci – i jednou z možných variant šamanského zasvěcení.
ABYS NETRPĚL, STAŇ SE ŠAMANEM!
Holger Kalweit
Západní kultura a medicína vyhlásily válku
nemoci a smrti: smrti proto, že znamená konec
naší pozemské existence, a nemoci, protože
nám kazí radost ze života. Nemoc považujeme
za cosi špatného, zlého, čeho bychom se měli
co nejdříve zbavit, za nepříjemný stav, jenž by
měl být co nejrychleji ukončen. Díváme se na
ni jako na zlo, jež nás napadá zvenčí v podobě
virů či bacilů. Prožíváme ji tudíž negativně jako
vysloveně cizorodý proces, jenž zevnitř oslabuje, paralyzuje a ničí naše těla, jako nepřirozený
stav věcí, který by měl být potlačen jakýmikoli
myslitelnými prostředky. Stručně řečeno, nemoc a smrt se staly přízraky naší civilizace.
Nemoc se nám jeví jako kaz, špinavá skvrna
v sebeklamném zrcadle naší technologické
megalomanie. Utrpení a nemoc považuje naše
kultura za něco, co se vynořuje ze zdroje nepřátelského našemu tělu. Svůj boj proti nemoci, smrti, utrpení a fyzické bolesti považujeme
tudíž za zcela přirozený. Náš statický pohled na
svět se hrozí jakýchkoli změn, snad s výjimkou
změn ekonomických a technologických. Obzvláštní nechuť pak pociťujeme k jakýmkoli proměnám vědomí a změnám ontologickým.
O ZÁKLADU POZEMSKÉ EXISTENCE
V posledních letech byl celkově přehodnocen význam vědomí – principu prostupujícího
všechny projevy našeho života. Tento obnovený zájem doprovází i pozitivnější postoj ke změněným stavům vědomí. Věda začala znovu oceňovat posvátné znalosti dávných kultur a tradičních společností, jež nehodnotily nemoc a smrt
jako skutečnosti primárně zlé a nepřátelské,
nýbrž oceňovaly jejich pozitivní vnitřní dynamiku. V chápání těchto tradičních kultur byly nemoc, utrpení a smrt projevem moudrosti tělu
vlastní, jíž je nutno zcela se poddat, abychom
došli k oblastem vnímání zjevujícím nám samotný základ naší pozemské existence.
Lidé žijící v tradičních společnostech nahlížejí
na život na onom světě a na smrt jako na způ-
20
REGENERACE • 2/2005
Maďarský badatel Vilmos Diószegi se kdysi
dotázal sibiřského šamana z kmene Sagajů, jak
nabyl svých schopností. Ten reagoval na otázku kamenným mlčením, ale jeho žena začala
vyprávět: „Když mu bylo třiadvacet let, zachvátila ho nemoc a ve třiceti se stal šamanem. Tedy
po nemoci, po utrpení. Prostonal sedm let.
Když ho sužovaly bolesti, měl podivné sny: několikrát byl zbit, občas přenesen na prapodivná místa. Ve svých snech na nich hodně zažil.
Ale ten, kdo je stižen šamanskou nemocí a nezačne se pravidelně cvičit v šamanství, musí
hrozně trpět. Může přijít o rozum, nebo dokonce o život. Proto dostane většinou tuto
radu: ‚Musíš se stát šamanem, abys už netrpěl!‘
Někteří dokonce tvrdí: ‚Stal jsem se šamanem,
abych unikl nemoci.‘“
Jiný šaman, který byl celé rozmluvě přítomen, dodal: „Člověka určeného šamanskému
úřadu nejdříve navštíví černí duchové. Černý-
mi nazýváme duchy mrtvých šamanů. Ti způsobí, že vyvolený člověk onemocní, a poté ho přinutí, aby se stal šamanem.“
O ČERNÉ VRÁNĚ UPROSTŘED CESTY
Suzukpen, někdejší významný sibiřský šaman
kmene Sojotů, vyprávěl o své dlouhé nemoci
a o tom, jak byl povolán do šamanské role, následující příběh:
„Stalo se to už dávno. Vyrazil jsem se svými
dvěma bratry na lov veverek. Pozdě v noci,
když jsme je stopovali, jsme překročili horu a já
zahlédl náhle uprostřed cesty černou vránu.
Postupovali jsme dopředu, jeden za druhým. Já
jsem šel první. Přistoupil jsem blíž, ale vrána se
dál krčila na stejném místě a čekala na mě.
Když jsem přišel přímo k ní, setřásl jsem na
ni trochu sněhu z blízké větve. Ani se nepohnula. Pak jsem ji udeřil holí do zobáku. Kok-kok
zaduněl úder.
Co to má všechno znamenat? Co se to se
mnou děje? Už předcházejícího rána – než
jsem tu vránu uviděl – jsem se cítil bídně.
Příští den jsem se vrátil zpátky na místo, kde
jsem ji spatřil. Nikde po ní nebylo ani stopy, ačkoli mí dva bratři ji předtím viděli také!
Od chvíle, co jsem vránu udeřil po zobáku,
jsem byl hrozně nemocný. Moje mysl byla úplně vyšinutá. Trpěl jsem dlouhých sedm let.“
O SÍLE VLKA
Badatel Franz Boas zaznamenal prožitky jednoho indiána z kmene Kvakiutlů, který se stal
šamanem poté, co sám pochyboval o umění
šamanů a stavěl se k nim značně kriticky. Jednou se vydal se svými druhy na lov a plavil se
P OSELSTVÍ ŠAMANISMU OD HOLGERA KALWEITA
ví stává požehnáním
v kánoi podél pobřeží. Na balvanu vyčnívajícím
ze skalní stěny spatřil vlka převalujícího se na
zádech a škrábajícího se tlapami kolem tlamy.
Všichni byli udiveni, že vlk neutekl, když k němu
přistoupil blíž, a choval se velmi krotce. Při pozornějším zkoumání si všimli, že má ve zkrvavené tlamě vraženou jelení kost. Vypadalo to, jako
by čekal na lovce a doufal v jejich pomoc.
Mladý lovec k němu začal konejšivě hovořit: „Já vím, můj příteli, postihlo tě neštěstí. Já
však budu jako velký šaman a vyléčím tě, kamaráde. Zbavím tě tvého velkého utrpení a dám
tě zase do pořádku. Ty mi za to ale dej, příteli,
svůj věhlas lovce a svou nadpřirozenou sílu.
Učiň, abych byl jako ty, abych měl všechno,
čeho se dostává tobě. Odměň se mi za mou
laskavost, příteli. Vydrž! Lež tiše a klidně a nech
mě vytáhnout ti tu kost.“
Později se mu zdálo o vlkovi, který se mu
zjevil v podobě lovce s harpunou. Sdělil mu,
kde najde tuleně, a ujistil ho, že bude mít při
lovu vždy úspěch.
Od té doby pokaždé přinášel domů dobrý
úlovek. Jednoho dne našli ostatní příslušníci
jeho kmene jakési bedny plné jídla a šatstva.
Zdálo se, že nikomu nepatří. Jejich obsah byl
ale infikovaný neštovicemi (pravděpodobně je
záměrně nastražili bílí osadníci). Všichni jeho
druhové podlehli nákaze a on zůstal ležet mezi
nimi bez naděje na jakoukoli pomoc. Najednou k němu přiběhli dva vlci a začali jej olizovat. Potom vydávili na celé jeho tělo pěnu
a olízali ji, takže jí pak na něj vyvrhli ještě více.
To opakovali tak dlouho, dokud se necítil silnější. Tehdy poznal v jednom ze svých zachránců vlka, jemuž kdysi odstranil z tlamy jelení kost.
Když ho takto jeho vlčí bratři vyrvali smrti,
začal se s nimi toulat po lesích. Jednoho dne mu
jeho přítel vlk přitiskl čenich na hrudní kost
a vdechl do něho svou magickou moc. Poté
upadl lovec do hlubokého spánku a zdálo se
mu, že se vlk proměnil v lidskou bytost, jež mu
sdělila, že od této chvíle bude schopen uzdravovat nemocné, vysílat energii, která na druhé
může přivolat nemoc, a spoutávat duše. Když
se probudil, celý se třásl. Nyní byl tedy šaman.
Všechno se zdálo v pořádku. Předtím byl v jakémsi zvláštním deliriu, kdy zpíval čtyři posvátné písně, které mu odkázal vlk.
DALŠÍ SETKÁNÍ S VLKEM
Podobný příběh se vypráví i o muži jménem
Lebi’d, dalším Kvakiutlovi. Ten byl tři zimy po
sobě nemocný. Když zemřel, panovala třeskutá zima, bez ustání padal sníh a vichřice zuřila tak
silně, že nemohl být ani pochován. Pohřební
obřad se stále odkládal. Najednou však lidé zaslechli, že nebožtík zpívá. Vlci, kteří se začali
shromažďovat kolem jeho těla, vyli s ním,
z čehož lidé poznali, že se Lebi’d stal šamanem.
Následoval vlky do lesa, a přestože jej příslušníci jeho kmene hledali, nemohli ho najít. Druhého dne zaslechli opět píseň. Mezitím uklidili
jeho dům a čekali na jeho návrat. Rozdělali
v krbu oheň a udeřili do bubnů. Poté se Lebi’d
objevil nahý a zazpíval posvátnou píseň:
Byl jsem odveden do dalekého vnitrozemí
až na samý kraj světa
magickou mocí nebes, k pokladu, ha, wo, ho.
Jen já jsem byl jím vyléčen,
když byl do mne vskutku vložen,
nositel minulého života Nauálakumé,
poklad, ha, wo, ho.
2/2005 • REGENERACE
21
P OSELSTVÍ ŠAMANISMU OD HOLGERA KALWEITA
fyzickém těle – s vlky do lesa, kde ho Nauálakumé učil nejen léčit nemoci, ale i umění sesílat nemoci na druhé. Také předpověděl, že
Lebi’d bude po něm stále toužit a že ho přijde
požádat o radu, kdykoli ji bude potřebovat.
SETKÁNÍ S POMOCNÝM DUCHEM
Společným jmenovatelem obou příběhů –
dvou indiánů kmene Kvakiutlů prožívajících povolání k šamanství – je motiv setkání s pomocnými duchy v podobě vlků, v něž se převtělili
lidé. Vlk vyvrhne svou magickou sílu na indiána, který – což je běžné ve stavech změněného vědomí – propadne euforii. Prožitek zmrtvýchvstání po přestálých hrozných mukách,
nemoci a blízké smrti je v mnoha případech
doprovázen pocitem euforie, neboť utrpení
zcela vyhladilo všechny předchozí charakteristiky osobnosti. Nemoc představuje očistný proces, protože odplavuje z psychiky všechno špatné, ubohé a slabé. Zaplaví duši jednotlivce jako
rozbouřená řeka a očistí ji od všeho omezeného a tupého. Tak se nemoc stává de facto branou k životu.
Ve všech kulturách, v nichž se lidé setkali
s prožitky blízkými smrti, potkali na své cestě bytosti symbolizující vzkříšení života. Ty darují život,
neboť jsou nositeli božské moci. Po přestálé
nemoci – za předpokladu, že byla dostatečně
těžká a hrozivá – začíná nová existence, transformovaný život.
Celé moje tělo se chvělo. Když jsem setrval
v tomto stavu, celý jsem se třásl. Vycházel ze mě
jakýsi zpěv – a já ho nebyl schopen zastavit. Zjevovaly se mi tehdy různé věci: obrovští ptáci
a zvířata… Viděl jsem je jenom já – jinak v domě
už nikdo. Takové vize se dostavují před tím, než
se člověk stane šamanem; přicházejí zcela samovolně. Vycházejí z nás už hotové písně, aniž jsme
se jakkoli přičinili o jejich složení.
Svědectví Isaaca Tense, indiána z kmene Gitskanů, z knihy Stephena Larsena Šamanova
brána
ODMÍTNUTÍ ŠAMANSKÉHO POVOLÁNÍ
Lebi’d se dal do tance a tančil bez ustání.
Když už všichni odpadli a zůstali jen šamani, začal, jak bývá zvykem, vyprávět, co se mu přihodilo.
Když zemřel, objevil se před ním jakýsi muž
a vyzval jej, aby ho následoval. Postavil se tedy
na nohy a překvapeně pohlédl na své tělo ležící bezvládně na zemi. Běželi daleko do lesa
a zanedlouho vstoupili do nějakého domu. Tam
dostal nové jméno od muže Nauálakumé a ten
na něho přenesl svou šamanskou moc. Učinil
to tak, že na něj vyvrhl krystal křemene. Poté
zazpíval posvátnou píseň a učinil, že krystal
vstoupil do Lebi’dova těla dolní částí jeho hrudní
22
REGENERACE • 2/2005
kosti. Mezitím se vlci proměnili v lidské bytosti.
Při zpěvu se Nauálakumé dotkl Lebi’dovy hlavy nejdříve levou rukou, potom pravou a nakonec oběma. Pak mu přejel rukama po celém
těle a vytřásl z něj nemoc. To opakoval třikrát
po sobě.
Také ostatní přítomní odložili své vlčí masky
a přiblížili se k jeho mrtvému tělu. Jakmile do
něho Nauálakumé vpustil svůj dech, začali jej
vlci olizovat. Ještě předtím však zmenšili jeho
duši na velikost mouchy, a ta – takto scvrklá –
pak znovu vstoupila do jeho těla hlavou. Vzápětí jeho tělo znovu ožilo a on začal zpívat posvátnou píseň. Poté odešel – tentokrát už ve svém
Příběh jakutského šamana Uno Harva dokládá, že úleva v nemoci přichází teprve poté, kdy
je dotyčný ochoten se svému povolání podřídit:
„V jedenadvaceti letech jsem onemocněl.
Mé oči viděly a uši slyšely věci, které jiní vidět
ani slyšet nemohli. Po devět let jsem zápasil
s duchy, aniž jsem komu kdy řekl, co se přihodilo. Bál jsem se totiž, že by mi nevěřili a dělali
si ze mě legraci. Nakonec jsem už byl tak hrozně nemocný, že jsem nebyl dalek smrti. Tak
jsem začal praktikovat šamanismus a zanedlouho se mé zdraví zlepšilo. Dokonce ještě dnes
pociťuji malátnost a příznaky nemoci, nevěnuji-li se delší dobu šamanským obřadům.“
Odmítnout povolání může vést skutečně ke
zbytečnému utrpení. Například Grazielu, šamanku jihoamerických Goajirů, požádali její pomocní duchové, aby s nimi cestovala na onen
svět. Ona však k tomu poznamenala:
„Nerada cestuji na tak vzdálená místa. Mí
duchové mě tam často zvou, raději tam s nimi
ale nechodím. Občas jim řeknu: ‚Nechci tam
s vámi jít.‘ Kdykoli však toto pozvání odmítnu,
zachvátí mě horečka a těžce onemocním. To je
můj trest. Aby mi bylo zase lépe, musím žvýkat
manilu. Takových pozvání dostávám mnoho.“
Každá nemoc v podstatě znamená pokus
o uzdravení a každé uzdravení pokus o únik
z každodenní neurózy, abychom dosáhli jemnější a posléze nadpřirozené formy lidského
vnímání. Choroby propukající jako následek
nějakého vyššího poslání představují určitě nejvyšší projev nemoci – nemoci posvátné, která
svou mocí umožňuje dosáhnout mystického
a metafyzického vhledu. Jak jsme už viděli, děje
se to většinou bez ohledu na pocity a přání vyvoleného člověka, který si ve většině případů
ani není vědom skutečnosti, že jeho tělo podstupuje iniciaci. Odpor kladený tomuto procesu je zcela přirozenou reakcí na všechno nezvyklé. Zasvěcenec bojuje jak s tělesnou bolestí
a utrpením, tak s představou své budoucí sociální funkce šamana. Všechno jej až příliš často připravuje o sílu vést normální každodenní
život a zvládat všechny záležitosti.
Očista hraje význačnou roli v životě všech společenství, která mají blízko k přírodě. Zatímco
naše kultura připisuje prvořadou důležitost tělesné čistotě, jiné kultury nadále dodržují důležité poznatky o postupech očisty psychické a spirituální. Tyto metody jsou velmi dobře srovnatelné s našimi psychoterapeutickými technikami.
ŠAMAN BERE NEMOC NA SEBE
Důležité přelomy v osobním životě jsou spojeny obdobími vnitřní očisty, aby jednotlivec,
náležitě připravený a s čistou myslí, nerušený
běžnými myšlenkovými procesy a vzpomínkami,
mohl postoupit na novou, ničím nezatíženou
úroveň existence. Tato očista může nabývat
různých forem jako je například zvracení, pocení, půst, bolest, horečka a pročišťování těla vodou nebo intenzivní psychická izolace, v jejímž
průběhu dotyčný ztrácí ponětí o konstituci vlastního ega. Podobně působí krajní vyčerpání narušující pravidelné fungování organismu i psýchy či skutečná nemoc, jež vynese na povrch
vnitřní zábrany a nečistoty a vyplaví je, čímž se
vytváří zvýšená vnímavost člověka pro celý proces bytí umožňující nakonec šamanovi diagnostikovat a léčit nemoci druhých.
Šaman často prožívá stav svého pacienta
s takovou vnímavostí, že sám na sobě zakouší
symptomy a bolest příslušné nemoci, čímž získává přesné poznatky o jejich příčinách. Existují
i svědectví o šamanech, kteří zašli při léčbě tak
daleko, že pacientovu nemoc vzali na sebe, aby
ji tak odstranili. Během svého strastiplného života
zakoušejí mnozí šamani přímo fyzicky sami na
sobě bezpočet nemocí, a jsou proto důvěrně
obeznámeni se širokou škálou psychických i fyzických reakcí.
Moderní západní medicína sice může považovat za zbytečné, ne-li přímo podezřelé či excentrické, aby se samotný léčitel zabýval tak intenzivně procesem nemoci, nicméně logika
jeho počínání může být jen stěží zpochybněna.
Vychází totiž z předpokladu, že člověk zakoušející sám na sobě bolesti a útrapy nemoci a překonávající je, bude schopen nejlépe diagnostikovat a efektivně léčit.
Západní medicína odmítá představu zraněného
léčitele – tzv. nemocného lékaře, který se sám vyléčil. Příliš velký důraz se v ní klade na technologickou manipulaci s pacientem, čímž se ovšem
stále více odcizuje od prožitkového aspektu pacientova stavu.
svém nitru, aby ho byl schopen vnímat všemi
smysly a žít plněji a celistvěji ve vyšším stavu vědomí.
Ve většině případů jsou příznaky šamanské
nemoci velmi chaotické. Navíc jsou fyzické i sociální reakce těsně propojeny. Zvláště nápadné
jsou ty projevy chování, jež odmítají, či dokonce zesměšňují a znevažují ustálené zvyklosti
a standardy. Zasvěcenci se stávají svatými blázny, protože systematicky obracejí svět naruby
a libují si v nevhodném, nestydatém a perverzním chování, neslučitelným se zavedenou morálkou.
Takový blázen překračuje omezení lidských
kritérií, nově nás konfrontuje s nedefinovanou
podstatou naší kosmické existence, přivádí nás
do zákulisí, abychom si uvědomili nepřirozenou
umělost svých kulturních hodnot, a ukazuje svět
bez hranic, neboť skutečný svět není ani rozlišen do kategorií, ani uspořádán v souladu
s umělými protiklady.
BLÁZEN BOURÁ BARIÉRY
Nemoc je chápána jako proces očisty, jako
projev zvýšené psychické senzitivity umožňující
přístup ke skrytým a nejvyšším potenciálům lidského bytí, tudíž se vyznačuje řadou vlastností
zcela odlišných od těch, jež moderní psychologie a medicína připisuje patologickým stavům –
jmenovitě těm, jimž přináší utrpení jen negativní důsledky. Z moderního pohledu nemoc narušuje a ohrožuje život – zatímco šaman ji zakouší jako výzvu k vyhlazení tohoto života ve
Holger KALWEIT (1947) je německý psychoterapeut, etnolog a spisovatel. V češtině byly zatím vydány jeho Keltská a Germánská kniha mrtvých. Na
jaře letošního roku vycházejí u nás jeho legendární dílo Svět šamanů, které předmluvou opatřila
Elisabeth Kübler-Rossová, a Dunkelterapie – léčba
temnotou. Jako terapeut je objevitelem léčebných
metod, jež nazval Naturterapie – léčba přírodou
a Dunkelterapie. Žije ve Schwarzwaldu. Podrobný
program jeho květnové návštěvy v ČR naleznete na VII. straně přílohy tohoto vydání časopisu.
Nemocný šašek ruší protiklady, strhává vnější
i vnitřní bariéry a způsobuje, že překotně opouštíme náš na míru šitý svět hranic a omezení. Noříme se do široké dimenze, jež nemá počátek ani
konec.
Cesty do jiného světa přivádějí šamana do
oblastí, které nazývá »okrajem světa«. Pod tímto pojmem můžeme chápat hranice lidské existence. Dostane-li se šamanovi vlastností, jež jsou
normálně vyhrazeny pouze duchům a duchovním zvířatům, a je-li posvěcen kontaktem
s moudrými muži a nosiči života, jeho „oči potom opravdu vidí a uši slyší“. Od té doby v sobě
nosí „rozštěpenou duši a rozštěpené srdce“
a sám sebe vnímá jako „příbytek snů“. Posvátná podstata světa jej obdařila mocí a vyvolila si
ho, aby (někdy i proti své vůli) jednal v souladu
se svým rozšířeným poznáním existence –
a tuto znalost vnášel do našeho lidského světa.
Vstoupili do něj duchové a on tedy musí sloužit duchovnímu světu.
Holger KALWEIT
Foto Pavlína BRZÁKOVÁ
2/2005 • REGENERACE
23
TUVA OČIMA PAVLÍNY BRZÁKOVÉ
Zpráva o sibiřském »
Má první cesta do Ruska se udála v roce 1991. Záměrně zde používám slovní obrat »udála se«,
protože události, které ji provázely, jsem ovlivňovala jen potud, pokud to mé schopnosti vůbec
dovolovaly. Pohybovala jsem se v neznámém prostředí, o kterém jsem nevěděla téměř nic – jen
to, že tam možná někde ještě žijí šamani.
Nešllo o předem připravený etnografický
výzkum, jenž by začal hlubokým studiem dostupných materiálů a vytýčením nějakého cíle.
Šlo spíš o vrhnutí se do prostoru v romantické
představě, že někde »tam« – jinde než žiji já
– je »opravdovější život«, tj. »nebe modřejší,
tráva zelenější a lidé lepší«. Z hlediska uplynulých let tato iluze možná může vzbuzovat na jedné straně úsměv, na straně druhé si však uvědomuji, že právě ona dodala mému pohybu
dostatek energie, která mi naopak chyběla v letech pozdějších, když se z »neznáma« stalo již
přístupnější »známo«. Během mého prvního
pobytu v oblastech jižní a centrální Sibiře ke
mně přicházelo množství podnětů, jimž jsem
nerozuměla, a z hlediska mého věku (bylo mi
tehdy devatenáct) bylo naprosto jedno, zda se
věci odehrávaly doma nebo v daleké cizině;
svědčí o tom většina zápisků v mém tehdejším
deníku. Hledání významu, co znamená být etnografem a zároveň zájemcem o studium šama-
nismu, se projevovalo jako těkání beze smyslu
v nepřetržité fascinaci vším, co bylo na můj vkus
jiné. Nejvíce ze všeho mě však zajímalo »čarování v praxi«. Se sklonem věřit pohádkám jsem
se vrhla do světa, kde se to šamany a čaroději
jen hemžilo. Proto jsem si tehdy zvolila Burjatsko, autonomní republiku na jihu Sibiře.
muž mě nechtěli místní lidé pustit – což bylo
pro mě předznamenáním, že tajemství leží již na
dosah mé ruky – byl »strýček« Lobson, řečený šaman Kondraška. Devadesátiletý stařík malé
postavy mě nakonec přijal jako pacienta, neboť
jsem v dlouhých prostojích před jeho jurtou
(bylo tehdy minus 55 stupňů) nastydla a onemocněla. Po svém návratu jsem se o něm dočetla v knize Tarase Maximoviče Michailova,
jehož knihu Burjatský šamanismus jsem získala
přímo od autora samého v hlavním městě
Ulan-Ude. Následujícího jara jsem se do
Burjatska vypravila znovu, ale Lobson již nežil. Byl
posledním šamanem, jenž dosáhl devátého
stupně zasvěcení a pocházel z šamanského
rodu, který přestál i represe ze strany totalitního systému. Tehdy se mé těžiště výzkumu přesunulo o pár set kilometrů na sever do Evenckého autonomního okruhu, jenž se stal mou
»zemí zaslíbenou« až do prosince roku 2001.
Během šesti pobytů (poslední proběhl v listopadu a prosinci 2001) v rodinách dosud kočujících evenckých pastevců sobů a rybářů nebo
obyvatel osad kolchozního (sovchozního) typu,
které tu vznikly ve 20. až 30. letech, jsem měla
možnost sledovat vliv změn politického systému
na dvě centrální osady i na malé lokality a skupiny kočovníků, jejichž způsob života v posledních letech odolával sílícímu procesu porušťování jen s velkými obtížemi. Ztráta pocitu identity původních pastevců, které vpád socialismu
přinutil k usedlému způsobu života, dovedla
některé z nich k uvědomění, že je nezbytné
zachovat mizející kulturu pro další generace.
TAJEMSTVÍ NA DOSAH RUKY
KDYŽ SE Z NEZNÁMA STÁVÁ ZNÁMO
V každé vsi na mě čekal aspoň jeden nebo
dva ochotní předvaděči kouzel. Jediný, k ně-
Idea zachování kultury vedla k vytvoření hnutí, běžně nazývaného – národní obrození. Jed-
Posvátný pramen.
24
Šamanka Aj-čurek.
REGENERACE • 2/2005
ním z úkolů těchto národně obrozeneckých
snah byl také pokus o návrat k šamanství. Důležitým pramenem, z něhož obrozenci vycházejí, jsou nyní písemné materiály ruských etnografů, kteří v 50. letech sebrali natolik bohatý
materiál, že dnes dokáže dokonale zásobit zkušenostmi i současné začínající šamany. Právě oni
velmi často nahlížejí do etnografických knih,
podle nichž dělají rekonstrukce zapomenutých
rituálů a seznamují se s názvy duchů a předmětů potřebných k obřadům.
Dnes je již dokonce běžné, že někteří tito
šamani vystupují na vědeckých sympoziích, přijížději ze vzdálených zemí a kultur, které my dosud v jakési naivitě vnímáme jako původní
a nedotčené, protože neznáme jejich politický
vývoj a kulturní kontext. Za našeho přispění vznikají dokonce jakési »novotvary šamanismu«: na
základě badatelských prací etnologů a antropologů, kteří ve styku se šamanskou tradicí
a praxí vypracovali množství atraktivních, novodobých psychoterapeutických metod. Přijmeme-li všechny tyto skutečnosti, pak se jistě jen
tak nevyhneme otázce, co je tedy vlastně ještě původní, co je vůbec autentické a proč se
tolik lidí z »civilizace« o šamanismus zajímá…
KDYŽ DOMOVEM JE PROSTOR
Možná si to plně neuvědomujeme, ale ve
všech oblastech a republikách v bývalém Sovětském svazu se od třicátých let odehrálo mnohé, co výrazně ovlivnilo mentální sféru obyvatel a radikálně pozměnilo jejich životy. Významným mezníkem po roce 1925 se stala kolektiŠamanka Ludmila Oyun Kara-oovna bude v Praze ve dnech 12. a 13. února 2005.
PAVLÍNA BRZÁKOVÁ VE VAGONU 10. ÚNORA V 17:00
»čarování v praxi«
Začátek šamanského obřadu na břehu Jeniseje – šamanka Aj-čurek ukládá obětinu do ohně.
vizace, která prudce zasáhla i kmeny žijící v daleké tajze, tundře a horách. Druhá světová válka
způsobila, že na frontě padlo mnoho původních pastevců a lovců a počet obyvatel na severu se prudce snížil. Expedice drancující odlehlé prostory kvůli nerostným surovinám nesou také svůj podíl při ničení identity »Sibiřanů«, neboť proces porušťování svou přítomností
v osadách výrazně urychlily. Vraťme se však ke
kolektivizaci, byla to právě ona, která tradiční život kočovníků pozměnila nejvíc – sebrala jim
děti, umístila je do internátů a vzala jim možnost
žít a přivyknout životu v přírodě. To vše pochopitelně vyvolalo další změny: Způsob života totiž vychází z reakce na přírodní podmínky,
z boje o přežití. A vidění a výklad světa pramení také odtud. I pojetí domova se liší od představ civilizovaného člověka o domově. Dům –
stan nebo jurta – jsou místem, kde se spí. Ale
žije se venku. Domovem tudíž není stan, ale
tundra nebo les. Sibiřští pastevci nikdy nepřenášeli z místa na místo velký náklad. Jen pár
věcí, těch nejnutnějších. Na jejich rodových
územích ohraničených řekami jsou postaveny
sruby a zásobárny, které jsou zařízeny tak, aby
lidé nemuseli transportovat nic kromě krytin
a žerdí tvořících kostru stanů a malého množství oblečení a potravy. Odešel-li lovec na lov,
nevzal si s sebou dokonce ani kotlík, protože
věděl, že na něj čekají ukryté v kamení a křoví
na březích potoků a řek. Domov není tedy to,
co jej dělí od okolního prostoru; domovem je
prostor sám. Platí to nejen pro kultury sibiřských
kočovníků, ale takto domov a prostor vnímají
veškeré nomádské kultury. Usedlým způsobem
života celé toto pojetí světa a člověka ve světě
mizí a duchovní kultura (šamanství), která se
z něho vyvíjí, přestává být ve vesnickém a městském prostředí funkční.
TUVA – DĚJIŠTĚ NÁVRATU
Nejvíce se podařilo vrátit se k tradici Tuvincům. Příčinu vidím v tom, že Tuva je natolik ne-
dostupná republika, že se z ní šamanství nepodařilo vymýtit, a proto nyní může zažívat jakousi renesanci a být něčím, na co jsou Tuvinci
pyšní. Tato obroda má však jistá úskalí – vzniklo
zde několik šamanských center (klinik), v nichž
šamani stávající i teprve začínající nacházejí možnost svého zaměstnání, a to doslova: v čele center jsou totiž ředitelé a jim podřízení šamani zde
mohou pracovat pouze na základě certifikátů
udělených Mongušem Lobsanem, jenž je jejich
zakladatelem. V Tuvě se proto šamani dělí na
tzv. oficiální, mající certifikát a sdružující se v centrech, a neoficiální, kteří žijí v odlehlých vsích
a za šamany se prohlásili sami. Oficiální šamani
jsou prezidentem a vládou uznávaní a jejich činnost je natolik podporována, že se nyní uvažuje o zřízení tzv. Šamanského domu, v němž by
byla všechna centra sjednocena. V pozadí tohoto kroku stojí myšlenka, že turisté a »duchovní hledači« by zůstávali v hlavním městě, byli by
více pod kontrolou, ceny za šamanské služby by
se sjednotily a bylo by je mnohem jednodušší
zdanit. Netuším, jak se k tomu staví většina šamanů, mám jen zprávu o postoji jednotlivců, ale
městští šamani, kteří jsou schopnější a dokáží se
sami prosadit, se snaží po určité době z vlivu
center vymanit a hledají východisko v zahraničí, kde poptávka po šamanství vlivem médií
vzrůstá. I k nám nyní přijíždí šamanka Ludmila
z centra Duch medvěda, aby zde pro své šamanské budoucno započala možnosti dalších
turné. Po svých zkušenostech z loňské cesty do
Tuvy bojuji v sobě s jistou skepsí, ale protože
tuto šamanku neznám, i pro mě zůstává nadále zajímavé, co její příchod do České republiky
vlastně přinese…
Připravila PAVLÍNA BRZÁKOVÁ
Autorka knih Dědeček Oge – Učení sibiřského šamana, Až
odejdu za horu a cestopisu z let 1991–2001 Modřínová duše.
Uctívání posvátného pramene.
2/2005 • REGENERACE
25
PSYCHOLO GICKÁ P ORADNA
Akční hrdinové všedníh
Psychologické, energetické a duchovní aspekty práce a podnikání
Aby člověk získal duševní rovnováhu, musí sedět na židli o čtyřech nohách. Musí mít kde být, s kým
být, co dělat a v co věřit. Mít co dělat, mít práci už neznamená pouze získat prostředky k přežití.
Práce se stává nástrojem k naplnění smyslu života. V ní realizujeme vlastní tvůrčí myšlenky
v materiálním světě, tedy uskutečňujeme duchovní poznání. Dáváme tak najevo, zda a jak jsme
aktivně přítomni ve svém životním příběhu. Nikoli slova, ale pouze praktické konání svědčí o tom,
jak užíváme rozum, vůli, odvahu, aktivitu, jak se rozhodujeme, prosazujeme, přijímáme odpovědnost, jak si věříme a jak jsme soběstační.
Bedřich Vychodil:
Mandala »Já«
náš život. Důležitou poruchou je trvalý pocit
viny, nejistota, zda jsme v právu, a očekávání,
že o tom rozhodne někdo jiný. Tak vlastně přijímáme roli viníka a hledáme své soudce. Šéf
mé klientky třeba několikrát týdně přibíhá ráno
na pracoviště s výkřikem: „Průšvih!“ Sebevyjádření zároveň představuje tvořivou formu
vzpoury proti autoritám. Jde o to, abychom
volbou povolání, pracoviště i způsobem práce
nevyjadřovali pouze prosbu za odpuštění.
Prací vyjadřujeme také vztah k sobě i ke
druhým. Ředitel nadnárodního koncernu si
vzal Češku, opustil ve 48 letech své povolání
a začal velmi úspěšně studovat dějiny umění
a češtinu. Ano, naše sebevědomí je výrazně
ovlivněno schopností volby. Celý průběh života je výsledkem naší vědomé i nevědomé volby. Rozhodujeme se pro pasivitu (odevzdanost), nebo aktivitu (přijetí odpovědnosti). Zvažujeme také, jak se zachovat v situacích, které
si sami nezvolíme. Když můj klient neví, pro co
se má rozhodnout, ptám se jej, která varianta
podpoří jeho sebeúctu.
ENERGIE BOJE
Práce představuje také spojení polárních
principů. Energie jin vytváří cíle a smysl a jang
je uskutečňuje. Jsme-li aktivní a konající, využíváme zejména energii 3. čakry. Ta nese psychologické téma otce, protože právě jeho
úkolem je, aby dítě naučil, jak ovládat vlastní
bytí, jak se spojit s vůdcovskou energií. Pokud
nás to však nenaučil, neznamená to, že musíme strávit život v bezvládí. Řešením je vytvořit
si zcela osobitou cestu k seberealizaci. Život
nám k tomu poskytuje dostatek příležitostí.
Z tohoto důvodu bývají změny v pracovní sféře časově synchronizované s konfrontací
s otcovskou postavou – otcem, nadřízeným či
s takto vystupujícím partnerem.
PRÁCE JAKO AUTOPORTRÉT
Při pohledu na tanečníka flamenca, který
proměnil sál důstojných občanů v kompaktní
26
REGENERACE • 2/2005
masu nekontrolovaně nadšených tančících
dětí-divochů, jsem cítila, že taková moc by se
mi také líbila. Jak chci ovlivňovat tento svět? Jakou sílu (druh a intenzitu) chci do toho vložit?
Jak ji vyjadřuji? Co vyjadřuji prací a co jí prezentovali moji rodiče? Podřízenost, kontrolu, službu a péči o druhé, nebo poznávání nového,
odvahu a kreativitu? Byla pro ně práce zábavou, seberealizací, otročinou či únikem od
vztahů? Věřili, že člověk může dělat to, po čem
touží, nebo se řídili hesly „Člověk si zvykne na
všechno“ a „Nedá se nic dělat“?
Práce je nejpřirozenější prostředek na vyjádření intelektu, postojů, citů, fantazie a těla.
Vyjádřit sebe sama však mohu pouze tehdy,
mám-li vědomí sebe, když vím, kdo jsem,
a přijímám to.
Úroveň vlastního sebevědomí je jeden
z nejranějších rozsudků, které nad sebou vyneseme, a je to nejmocnější síla, která určuje
Pracovní sféra prezentuje prostředí, v němž
nachází přirozený výraz naše osobní energie
boje. Ta je nedílnou součástí psychiky každého
člověka, jeho pudu sebezáchovy (ochrany života a osobního teritoria) a vůle k růstu (překonání omezení). Umožňuje nám říci NE, ukázat druhým, že máme vládu nad svým životem,
a překonat vnitřní i vnější překážky. První zkušeností s touto energií je vlastní narození, průchod porodními cestami.
V astrologii ji představuje Mars. Lidé, zejména ženy, mají tuto planetu často spojenou
pouze s ničením. Agresivita (útok) ve skutečnosti vzniká jejím potlačením, přetlakem a záměnou soupeře za nepřítele. Účastnice mého
kurzu se vyjadřovala velmi agresivně o všech,
kteří jí určitě budou bránit v práci. V situaci,
kdy měla hájit to, po čem touží, jen opakovaně odevzdaně přihlížela, jak jí to berou.
Boj kromě ochrany slouží také k pronikání
a prozkoumávání nových území a k měření sil
(sportovní zápas, účast v konkurzu). Tak zjišťujeme, jak jsme schopni se vypořádat se životem.
Někdy máme zkreslenou představu o tom,
co výraz bojovat vlastně znamená. V jedné
složité záležitosti se mi nedařilo, přestože jsem
měla pocit, že do svého boje dávám všechno.
Pak jsem si ale uvědomila, že vydávám pouze
vytrvalost a koncentraci, nejdu však do přímé
konfrontace s lidmi, kteří mě nebrali vážně
a zacházeli se mnou ponižujícím způsobem.
Teprve poté, co jsem v přímém konfliktu vymezila sebe sama, dosáhla jsem toho, oč jsem
usilovala. Stává se, že pokud člověk konstruktivně zabojuje v obtížné konfliktní situaci ve
vztazích, přichází odměna v podobě pracovní
PSYCHOLOGICKÁ P ORADNA
o dne I.
navatel zjistil, že v minulosti trpěla bulimií, odmítl
ji. Nejdříve plakala, ale pak se poprvé v životě
nesmířila s odmítnutím. Získala potvrzení, že je
po zdravotní stránce v pořádku, a dosáhla přijetí. Bulimie ale u ní opět propukla, tentokrát si
však uvědomila, že už nemusí být v područí jídla
a nemoci, a tak vybojovala vítězný boj o sebepotvrzení i sebe sama.
Boj bývá spojený s pocitem viny. Zejména
ženy jsou vychovávány v tom, že nesmějí trvat
na svém, a tak u nich vzniká tzv. naučená bezmoc. Schopnost bojovat za sebe odráží naše
rodové naprogramování na pozici vítěze či poraženého.
SÍLA MEČE
Bedřich Vychodil:
Mandala »V sobě sama«
příležitosti či získání něčeho, po čem toužil (například bydlení).
Spravedlivým bojem získáváme životně důležitý zážitek vlastní síly. Ženu, která se dožadovala
slibovaného zvýšení platu, si předvolali její tři
nadřízení. Hněvali se, že trvá na splnění slibu.
Když se nenechala zastrašit, mzdu jí zvýšili. Nebo
jistá dívka uspěla v konkurzu. Když však zaměst-
Energii boje reprezentuje symbol Meče. Tarotová karta Milenci se někdy nazývá Volba.
Její hebrejský název zní Zajin, což v překladu
znamená Meč. Jeho sílu potřebujeme i v rozhodnutích ve věcech lásky. Známe Excalibur,
meč vědění a moci, který má v úschově Jezerní
paní. To znamená, že jeho energie pochází
z vody našich citů. Starší, velmi racionální muž
narozený ve Vahách trpěl syndromem vyhoření. V imaginaci uviděl, jak mu meč podává nahá
Venuše v lastuře.
Na druhé straně je královna meče Atalanta,
jež rozvinula své mužské schopnosti ve snaze
nahradit otci syna. Jeho nesplnitelný nárok vůči
sobě přenesla i na druhé. Byla ochotna si vzít
jen muže, který nad ní zvítězí v boji, s tím, že
poražený zemře. Je to obraz člověka, jenž umí
bojovat, ale službou nedosažitelnému ideálu
(např. lásce otce) odmítá obyčejný lidský úděl
s chybami, slabostmi a zranitelností. Meč rovněž slouží k utínání vlastních a cizích citů a výsledkem boje je osamělost, věčná nespokojenost a prázdnota.
Bojujeme všichni, ale vždy přímo a podle
pravidel fair play. Altruisté a jemné, pasivní
a milé ženy často na mých kurzech kreslí velmi
ostrý a zákeřný meč. Ten představuje nečestné zbraně (intriky, pomluvy, pasivní agresivita,
ponižování, citové vydírání, manipulace).
Nerealizovaná energie boje se projevuje
v těle kupříkladu jako potíže imunitního systému, se zuby a nehty, s erekcí, dále jako vysoký tlak, překyselení žaludku, horečka, bolesti
hlavy, žlučníkové kameny. Stejně jako různé
způsoby sebepoškozování (autoagrese) a zvýšený výskyt lidí, kteří narušují naši hranici manipulací či přímou agresí.
Cítíte se stále ohrožení? Předpokládáte, že se
na vás ostatní zlobí, že vše dělají proto, aby vás
ponížili, podvedli či nad vámi zvítězili? Uvědomte
si svou zlobu. Jste to vy, kdo je agresivní.
K duchovnímu růstu člověka nestačí studium
a cvičení technik. Poznání se projevuje konáním
v konkrétních situacích všedního pozemského
života. Jsou to totiž zároveň zkoušky víry. Proto
lidem, kteří v touze po kontaktu s vyšší mocí
příliš přebývají v nehmotných sférách, radím:
„Modlete se svými činy.“
PhDr. Helena ŠALÁTOVÁ
Dotazy adresujte přímo autorce: PhDr. Helena
Šalátová, 252 30 Lety 642, telefon 723 969 324.
INZERCE
Revoluční angličtina bez biflování a gramatiky
Pro ty, kteří nemají čas se učit • Pro začátečníky, věčné začátečníky i pokročilé bez rozdílu věku
Z
pozorněte! Jak to, že vůbec mluvíte?
Přemýšleli jste vůbec o tom? Všichni jsme
se ve škole učili cizí jazyk, ale 95 % z nás ho neovládá a ještě si myslí, že jsou na jazyky hloupí.
Jenže to je omyl. Nejsme hloupí. Protože
kdybychom byli, pak bychom se nenaučili ani
mateřský jazyk. Dokonce i mentálně retardovaní jedinci se naučí mluvit. Naučit se první (mateřskou řeč) je nejtěžší ze všech řečí. U dalších
jazyků totiž můžeme porovnávat nové poznatky se starými.
A jak se tedy naučíte první řeč? Rozhodující
je jazykové prostředí. Tříleté dítě asi 13 tisíc hodin ze svého života prospalo, ale dalších 13 tisíc
hodin na něj působilo jazykové (zvukové) okolí. Nejdříve začalo chápat, pak mluvit a nakonec přišlo na řadu psaní a čtení. Ve třech letech
již hodně rozumí a také samo mluví, i když ještě ne „na úrovni“. Stejně tak, i když pomaleji, to
zvládnou i retardované děti.
Naše první řeč je čeština a další jazyk ovládají
pouze děti z vícejazyčného prostředí. Švýcarsko a země Beneluxu mají několik rozdílných
úředních řečí a lidé je ovládají. Myslíte si, že lidé
ve Švýcarsku nebo v Beneluxu jsou chytřejší
než my? Určitě nejsou. Jen od dětství žijí ve vícejazyčném prostředí.
A nyní přijde to nejzajímavější. I když tomu
asi nebudete věřit, přesto se vy dospělí můžete
naučit další řeč stejně jednoduše jako kdysi
svou mateřskou řeč. Čeští spoluautoři metody
TAXUS Learning® Ivo Toman a Martina Králíčková spojili postup malých dětí s moderními poznatky o mozku. Využili i toho, že vy již umíte
číst, a tedy dokážete zapojit obě mozkové polokoule současně: posloucháním originální angličtiny a čtením doslovných překladů. Doslovné překlady jsou z hlediska češtiny nesprávné,
ale pro pochopení angličtiny správné, neboť
anglicky mluvící lidé používají jiný slovosled
než my. Pokud byste používali český slovosled,
cizinec by vám nerozuměl, i kdybyste vyslovovali jednotlivá slova správně. Takto se naučíte
myslet anglicky a získáte i dobrou výslovnost.
Špatný přízvuk mají lidé hlavně proto, že danou řeč nemají dostatečně dlouho „naposlouchanou“.
Teorii a gramatiku vůbec neprobíráte. Tu
pochopíte z doslovných překladů. Ostatně,
děti jdou do první třídy a gramatiku již umějí.
Až ve škole zjistí, jak je to vlastně „těžké“.
Dokonce ani slovíčka se nebudete učit, a přitom s TAXUS Learning® získáte slovní zásobu
přes 4000 slov. TAXUS Learning® je vybaven pozitivními podprahovými záznamy na 9 modrých CD. Obsahuje i 3 červená CD, která vytvoří
tiché anglické prostředí, a knihu s 270 obrázky,
v níž je metoda podrobně popsaná. Celkem
tedy 14 hodin mluveného slova a 7960 vět.
Postup je stejný jako u dítěte: nejdříve poslouchat a pochopit, pak mluvit a nakonec číst
a psát. Jakýkoli jiný postup je nepřirozený. Nejdříve si „vědomě“ projdete lekci na modrém audio CD. Pak si tutéž lekci na červeném CD
pouštíte velice potichu, na samém prahu slyšitelnosti, a stále dokola. Musí to být tak potichu,
aby vás to nijak nerušilo a abyste se při tom
mohli věnovat čemukoli jinému — dívat se na
televizi, pracovat, bavit se, jet autem, sportovat,
prostě cokoli vás napadne. Váš mozek se tím
bude podvědomě zabývat a vy se učíte, aniž
byste však měli ty nepříjemné pocity, že se musíte učit. Navíc toto může „jet“ několik hodin
denně u vás doma, a celá rodina má tak vytvořeno anglické prostředí z výrazů, které již vaše
podvědomí zná z doslovných překladů. Nemusíte se kvůli tomu odstěhovat do ciziny. To je
ideální postup pro ty, kteří nemají čas na intenzivní „vědomé“ učení. Což je vlastně většina
z nás!
Pokud se vám něco zdá nadsazené, pak vězte, že pouze naše „racionální“ školství v nás vypěstovalo poznání, že cizí jazyky jsou těžké.
Systém výuky angličtiny ve škole je totiž špatný,
neboť tam musíte ihned nahlas číst a psát.
A hlavně učit se slovíčka. Biflování jednotlivých slov je přímo rakovinou pro naše znalosti
jazyků. Proč? Ze dvou důvodů. Vraťme se k dětem. Kdo z rodičů mluví na své děti jednotlivými slovy? Navíc samotné slovo zní úplně jinak,
než slovo spojené s jinými do celých vět. Tyto
i další objevy metody TAXUS Learning® stojí
5990 Kč a máte je napořád a navíc pro celou rodinu. Pro porovnání: jedna hodina konverzace
s anglickým lektorem stojí v ČR asi 300 Kč. Návratnost TAXUS Learning® je tedy asi dvacet takových hodin.
Máte málo času na učení a chcete poznat vylepšenou cestu poznávání dětí? Pak kontaktujte TAXUS International s. r. o., Na Pankráci 49,
140 00 Praha 4, mobil: 736 611 114 (nonstop),
e-mail: [email protected], www.taxus.cz.
2 / 22 /020050 •5 R• ERGEEGNE ENREARCAEC E
27
PUTOVÁNÍ P O ESOTERICKÝCH MÍSTECH
Neklamné známky zed
Každá krajina má svou skrytou tvář, své ukryté dějiny. Ty se zjevnými souvisejí a dávají jim nový,
často překvapivý smysl. V některých místech se navíc setkáváme s ustavičně se opakujícími momenty. V Liběchově se v toku dějin stále někdo a něco ukrývá. Skrýval se tu Jan Hus, pár století
nato zde nakrátko nalezl skrýš pronásledovaný filozof František Klácel a v okolních romantických
lesích se schovávají výstřední skalní plastiky. Jejich původní symbolika se halído nic neříkajících
lidových názvů.
VENKOVSKÉ SÍDLO ZEDNÁŘE
Od osmdesátých let 18. století vlastnil Liběchov Jan Pachta z Rájova, významná postava
pražského osvíceneckého zednářství. Za manželku měl půvabnou Josefínu rozenou Canal de
Malabaile, dceru významného pražského zednáře. Hrabě Canal se stal prvním dozorcem
pražské lóže U pravdy a jednoty, která byla založena v listopadu roku 1783.
Jan Pachta z Rájova byl skutečná osobnost
své doby, což dokládají jeho styky s Casanovou
či Mozartem, jenž pro něj za kuriózních okolností složil skvělou skladbu známou jako Šest
německých tanců. Dá se předpokládat, že se
zúčastnil všech zednářských aktivit, k nimž jistě
přispěl osobitým dílem. A tak se pozorně rozhlédneme po jeho panství a budeme hledat
stopy jeho ukrývaného zednářství.
V okolí Liběchova se nachází řada podivných
skalních sousoší, která se automaticky připisují
sochaři V. Levému, a jejich vznik se datuje až
čtyřicátými lety 19. století. To je však velice
sporné. Levého autorství je doložené jen u nepříliš zajímavé Klácelky, na níž pracoval podle
přesných návodů a přání filozofa, a nedalekých
Čertových hlav. Ale na druhé straně údolí najdeme skalní plastiky s daleko zajímavější tématikou, jež se Levému připisují jen pro vzdálenou
28
REGENERACE • 2/2005
podobnost. Kdo je jejich autorem, to není jasné.
Jedná se o tři monumentální plastická díla
vytesaná přímo do skalního masivu, jejichž význam dosud nebyl uspokojivě vysvětlen. Jedním
z nich je takzvaná kaple svaté Máří Magdalény
vytesaná do volně stojícího balvanu, dále tajemný reliéf Hada umístěný do mohutného skalního bloku a ikonograficky zcela nevysvětlitelné
sousoší Harfenice s egyptskou jeskyní U ještěra. Vše najdeme na modře značené turistické
cestě vycházející ze vsi Tupadly.
Není vyloučeno, že právě plastiky u Tupadel
jsou starší, než se udává, a souvisejí se zednářstvím tehdejšího majitele panství Jana Pachty
z Rájova. Pak by byly dílem někoho z jeho početné umělecké družiny. V tom případě by
Levý jen v načatém díle pokračoval na popud
výstředních osvícenců a romantiků, kteří mohli
mít k zednářství blízko – Veith, Bolzano, Klácel.
Ale co monumentální Čertovy hlavy u Želíz?
Levého autorství je tu doložené. Jejich rozšklebené obličeje jsou tajuplným obřím tvářím Harfenice až nápadně podobné. Mohlo by se tedy
jednat o jeden výstřední sochařský rukopis,
ovšem nezapomínejme, že značně poznamenaný destrukcí času a vandalů. Není ale vyloučeno, že se mladý, a navíc neškolený sochař na
okolních skalních pracích teprve učil.
ZAHLAZOVÁNÍ STOP
Patrně se nikdy s jistotou nedozvíme, zda je
Harfenice dílem Levého, nebo jen jeho inspirací. Mnohé nasvědčuje tomu, že by toto sousoší stejně jako Had a v balvanu vytesaná kaple mohly mít blíže k pachtovskému zednářství.
Třeba se pouze skalním plastikám dostalo chybného výkladu, jenž mohl souviset s úmyslným
zahlazováním zednářských stop, které během
pozdějšího pronásledování tajné společnosti
mohly být pro hraběte Pachtu nebezpečné.
Po smrti císaře Leopolda II., jenž patřil, tak
jako Josef II., k ochráncům zednářství, došlo
k zásadnímu úderu. Zednáři byli najednou považováni za úhlavní nepřátele monarchie, za
protistátní spiklence a jejich vliv se měl dokonale
vymýtit. Ostatně, jak vyplývá z archivních materiálů, podezřelý byl i samotný nastupující romantismus. Policejní agenti ho nechápali jako
nový umělecký směr, ale jako spiknutí proti církvi a společnosti. Zednářství proto vyhlásili nelítostný boj. O vše se postarala tajná policie, špiclové, udavači a provokatéři. Pachtův tchán, hrabě Canal, byl obviněný z přípravy jakobínského
převratu. Musel se ukrýt a smazat stopy.
V Liběchově to třeba znamenalo rozšířit legendu, jež původní zednářskou symboliku překryla pohádkami, které se mezi lidmi rychle
rozšíří. Takže ze skalního templu se jako zázrakem stala kaplička Máří Magdalény, orfické
symboly nahradil strašák podivné Harfenice.
Další skalní prostora – zasvěcovací jeskyně –
hlídaná výjevy s egyptskou tématikou se proměnila v pohádkovou jeskyni U ještěra.
VÁCLAV VOKOLEK VE VAGONU 17. ÚNORA V 17:00
dnářství v Liběchově
Podařilo se. Zavádějící a chybná interpretace se používá dodnes. Na informační tabuli
u Hada se dočteme, že tento prastarý symbol
byl vytesán proto, že se tu sluní zmije. To by se
hrabě Pachta smál! Jak je snadné zmást stopy…
Pokusme se je znovu najít a vrátit výjevům
původní smysl. Jedná se samozřejmě jen o hypotézu, možnou rekonstrukci, kterou nelze doložit, ale jež také může být důležitým objevem.
Zvláštní je již umístění skalních plastik. Vyjdeme-li z Tupadel, narazíme nad vsí na překvapivě širokou cestu. Místy je pracně zahloubena
do skal a její šíře připomíná kočárové cesty. Na
první pohled je jasné, že se nepoužívala k lesnímu hospodářství, ač dnešní traktory po ní jezdí
jako po dálnici. Tato kočárová cesta spojuje Liběchov s Brocnem, jehož část patřila od roku
1729 k pachtovskému panství. Všechny skalní
objekty leží na této důležité trase.
HAD MNOHA TVÁŘÍ
Prvním zastavením na putování od Brocna je
reliéf Hada vytesaný do osamělé skály tyčící se
nad cestou. Mnohametrový pokroucený had,
dnes bohužel silně poškozený, se svíjí pod obrovskou sekerou. Podle nejasného staršího vyobrazení by mohl být v půli přeseknutý. Víme,
že reliéf hada lze chápat jako zednářský symbol
věčnosti a býval součástí celé řady esoterických
prvků ve výzdobě takto pojímaných parků a interiérů.
Kult hada a jeho zobrazování patří k prastarým symbolům lidstva. Ztělesňoval boha starých
Mayů a Aztéků, v mýtech australských domorodců figuruje jako Duhový had. V Číně je hadí
kult spojený s říčními toky, jejichž podoba se
zračí v hadím těle. Indický hádek kundalini je
znamením vesmírné energie a života. Důležitou
roli hrál i ve starověkém Egyptě, kde se dostal
do panovnické čelenky. Ureus se tak stal symbolem královské moci. Známý je i had Mojžíšův;
ten na příkaz Hospodina zhotovil bronzový obraz hada, který se stal ve spojení s křížem alchymickým »serpens mercurialis«.
ORFICKÁ MYSTERIA
Dalším zastavením je složité sousoší vytesané
do osaměle stojícího pískovcového bloku. Samotná skála musela působit tajemně a fantasticky. Místu se dnes říká U harfenice. Je zajímavé, že skalní masiv je poměrně přesně orientovaný, svírá pravý úhel s cestou, která směřuje
od severu k jihu, takže výjevy mají orientaci východ–západ. V duchovní symbolice to má zásadní význam, navíc je to orientace křesťanských kostelů.
Na začátku rozvětveného výjevu sedí takzvaná Harfenice, což ovšem může být jen lidová
interpretace daleko složitějších symbolů. Právě
ženská postava s harfou (či s lyrou?) je nejpoškozenější a chybí jí dokonce hlava. Její »ženskost« tvoří neuměle vytvarovaná ňadra a nejasná suknice. Do této podoby mohla být figura ovšem snadno přetesána. Při bližším ohledání
partií poškozeného poprsí to člověka okamžitě
napadne. Mohlo se jednat o pozdější zásah vandalů, ale také o výše zmíněné zahlazení zednář-
ských stop. Každopádně zřetelné stopy v okolí
»ňader« jsou výmluvné. Jejich »ženskost«
vznikla primitivním ubráním původního tvaru,
poněkud falešným vytvarováním, kterého by se
kameník, ani naprostý amatér nedopustil. Můžeme to pokládat za důkaz pozdějšího zásahu.
U levé nohy postavy je zřetelný hudební nástroj, ale není to harfa, neboť ta se v 18. i 19. století v ničem nelišila od své současné podoby.
Známe vyobrazení potulných harfenic a jejich
nástroj v ničem nepřipomíná ten na skále. Harfa
v té době totiž byla instrumentem vysokým
a poměrně rozměrným. Navíc dosti obvyklým,
protože s potulnými harfenicemi se setkáváme
ještě v období romantismu a jako štafáž posloužila v řadě rytin. Postava patrně není harfenicí
a nástroj u její nohy není harfa.
To proto, že se na první pohled jedná o lyru,
zejména tu, kterou dobře známe z antických
vyobrazení. A lyru si vždy spojujeme s Orfeem,
bájným mytologickým pěvcem. Je to jeho všeobecně používaný atribut, od antiky až po novodobé interpretace.
Nezapomínejme také na to, že lyra byla
symbolem božské harmonie a harmonického
spojení nebe a země. V antice rovněž představovala atribut boha Apollóna a byla symbolem
hudby a poezie. V rukou božského pěvce
Orfea, nejslavnějšího básníka a hudebníka, jaký
kdy žil, zněla tak, že divoká zvířata krotla, stromy a balvany se dávaly do pohybu, aby ho poslušně následovaly. To by v liběchovských skalách působilo zvláště dramaticky a věrohodně.
Bájný pěvec svou hrou a zpěvem dokonce
přemohl smrt. Jak se to stalo? Antická mytologie nám odpoví příběhem, v němž se mnohé
ukrývá. Pěvcova milovaná žena Eurydika potkala
v údolí řeky Péneiu Aristaia a ten se ji pokusil
surově znásilnit. Nebohá žena před násilníkem
utíkala, šlápla na hada a po uštknutí zemřela.
Souvislost se zmíněnou skalní plastikou je očividná – je zřejmé, že jsme vstoupili do dávného
příběhu.
2/2005 • REGENERACE
29
PUTOVÁNÍ P O ESOTERICKÝCH MÍSTECH
Ale vraťme se k Orfeovi. Když Eurydika zemřela, sestoupil jeskyní Tainaron do podsvětí
a podmanivostí své hudby přesvědčil Persefonu i Háda, aby mu manželku vrátili. Náznaky
této scény bychom v tajemném liběchovském
sousoší rovněž objevili. Návštěvník tu spolu
s bájným pěvcem míjí rozšklebené tváře zatracenců, jejichž muka podle antických autorů na
chvíli zastavil. Hudba přemohla i děs pekla a nechala ho na okamžik strnout. Orfeus dokázal to,
co žádný smrtelník. Třeba právě tím je prokázána spojitost umění s pradávnou magickou praxí. Právě její přímou ozvěnou může umění být.
Po vítězství Orfeovy lyry, vítězství nad nejtemnějšími silami světa, následoval osudový pád.
Hrdina se při odchodu z podsvětí ohlédl, jen
aby zjistil, zda jde Eurydika za ním, a tím ji navždy ztratil. Ve svém zármutu pak zasvěcoval lidi
do tajných mysterií. Každé ráno zdravil na vrcholku hory Pangaiu východ slunce a hlásal, že
nejvyšším bohem je Hélios. To by mohlo souviset i s jeho dávnou cestou do Egypta, po níž
se s Argonauty vydal na Kolchidu. Tam bylo
slunce vtělením nejvyššího boha Ra. Ostatně
solární božstva najdeme již v pravěku, v nejstarších mytologických odkazech.
Od umělcova tragického příběhu se odvodil orfický kult, mystické náboženské hnutí, který
trval po staletí a významně ovlivnil jak antické,
tak křesťanské náboženství. Zabýval se výkladem vývoje světa a posmrtného života. Tím
vlastně navázal na Egyptské knihy mrtvých,
a proto liběchovský krokodýl nad jeskyní nemusí
být jen pouhá fantaskní hříčka. V podstatě se
v orfických mysteriích jednalo o spirituální a náboženskou očistu a ta inspirovala mnohá esoterická společenství a třeba i zednářský okruh
Jana Pachty z Rájova. Je zajímavé, že v helenistickém období starověkého umění se symbol
Orfea používal pro Krista.
Také s jeskyní U ještěra, jež plynule následuje
po řadě strašlivých masek zatracenců, si nevíme rady. Je zřejmě součástí příběhu – že by
Orfeova?
VSTUP DO PODSVĚTÍ
Podržíme-li se orfického výkladu, k čemuž
nás centrální bezhlavá postava opravňuje, pak
by jeskyně hlídaná dvěma symetrickými obličeji
připomínajícími sfingy mohla být vchodem do
podsvětí. Krokodýl, který leží jako nadpraží na
přírodním zakončení balvanu, je téměř totožný
s egyptským bohem země Geb. V Egyptské
knize mrtvých je znázorněn také jako krokodýl.
Souvislost s Egyptem je v Liběchově překvapivá. Budeme-li vykládat cestu liběchovským lesem jako zasvěcovací, pak si musíme uvědomit
prastarou zkušenost, která říká, že pouť podsvětím je očistná a osvobozující. Jak vyplývá
z Egyptských knih mrtvých, musíme na ní překonat řadu negativních sil, které symbolizují zvířata. Objevují se na ní krokodýli, kteří chtějí
poutníkovi ukrást magické schopnosti a zničit
jeho duši. V podsvětí narazí na krokodýlovy psychické úrovně, které číhají hluboko v nevědomí, a jejich cílem je vtáhnout duši právě tam.
Okolní groteskní masky, které celý výjev
doprovázejí, vyčnívají z amorfní skály jako přízraky. Jsou mimo život i smrt. Vznikly ze skály, vynořily se z ní a skálou se jednou opět stanou.
Jejich smysl nám uniká. Šklebí se, smějí, s vážností zírají obříma očima kamsi mimo nás. Expresivní tváře jsou zjevením z horečných snů,
poselstvím z jiného světa.
Od tajemné jeskyně vede na skálu kamenné schodiště. Můžeme tedy vstoupit do nitra
skály nebo vystoupit na její vrchol. Pak bychom
volili buď cestu nahoru, nebo dolů. Ale esoterik ví, že co je nahoře, je i dole. Existuje však
přece jen volba; možná máme jen dvě rovnocenné možnosti.
Na širokém temeni skály najdeme rozložitou
do kamene vytesanou lavici, z níž se díváme na
jeviště jakéhosi skalního amfiteátru. Může na ní
sedět hned několik lidí najednou jako ve skutečném divadle. Co se tu asi dělo? Kdybychom
uměli odpovědět na tuto záludnou otázku, vše
by bylo jasné. Souvisela podívaná se zasvěcova-
S Václavem Vokolkem a jeho tématem Esoterické Čechy se můžete setkat v badatelně Státního
archivu v prostorách děčínského zámku 18. února v 17 hodin.
30
REGENERACE • 2/2005
cími obřady, nebo se tu konala hudební či divadelní představení? To ani v nejmenším netušíme. Jestliže teorie o zednářské zasvěcovací
cestě má v liběchovském lese svou platnost, pak
kamenná lavice měla svou důležitost. Mohla být
součástí vyvrcholení symbolického obřadu.
Jeho účastník seděl nad Orfeovým příběhem,
nad otvorem do záhrobí, nad rozšklebenými
obličeji zatracenců. Jednalo se jen o pocit duchovního vítězství, či o skutečné zasvěcení?
Nebo se tu ještě cosi rituálního odehrávalo?
K pouhému výhledu do měnících se stínů lesa
kamenná lavička dozajista nesloužila.
Při podrobném ohledání skalního masivu
nalezneme na jeho východní straně další stejnou kamennou lavici, jen o něco menší, a vedle
ní je pracně vybudovaná pícka se čtyřhranným
komínem. Pícka s ohništěm umístěným na zvýšeném stupni patrně souvisí s tajemným Orfeovým příběhem. K jakému účelu však v ní
kdysi plály plameny? Byl snad oheň součástí
dění na této skále?
Cesta ke kamenné pícce vede kolem sotva
znatelných obličejů, které se na rozdíl od těch
rozšklebených znatelně usmívají. Třeba naznačují, že vědí, k čemu se adept blíží. Že znají to,
co vůbec netušíme. Od vchodu do podsvětí
dělí usmívající se tváře sotva rozeznatelná postava stojícího vodního ptáka připomínajícího ibise.
KAPLE NEBO KABINET ROZJÍMÁNÍ
Posledním skalním artefaktem, třetím zastavením, je takzvaná kaplička svaté Máří Magdalény. Již V. Kramář skalní kapli považoval za starší
barokní dílo. Jako by jen on, jinak milovník
a znalec kubistického umění, cosi v Liběchově
vytušil.
Skalní prostora otevřená portálem je na čelní
stěně uzavřena nesrozumitelným reliéfem. Jsou
na něm pokroucené stromy, jakási bujná vegetace, ale celek nám uniká. Na reliéfu připomínajícím expresionistické grafiky vizionáře Josefa Váchala objevíme zbytky polychromie. Není
tedy vyloučeno, že i ostatní skalní sochy byly
kolorované tak jako většina kamenných barokních plastik.
Prostora, pracně vytesaná v osamělém balvanu, mohla být další součástí zasvěcovací zednářské cesty, která začíná znamením Hada,
střed tvoří Orfeova cesta do podsvětí, a na
konci je uzavřená meditační místností uprostřed
skály. Mohla by být místem první zkoušky, takzvanou komůrkou rozjímání, v němž byla
v prázdnotě a ve tmě umístěna lidská lebka.
Kabinet rozjímání byl součástí zednářského iniciačního obřadu a zůstal jím dodnes. Pak by
ovšem byla zastavením prvním…
V časech zednářského pronásledování ho
stačilo změnit na kapličku. Nad vchod se vytesalo místo pro obrázek světice, lebka na kamenném stupni se stala symbolem kajícnice a pověst
pana hraběte Pachty byla zachráněna. Dějiny
jsou nelítostné, a proto se musí vše duchovní
ukrývat jen pro zasvěcené.
Hrabě Pachta nakonec raději Liběchov
a celé panství prodal Jakubu Veithovi. Zbavil se
tak své zednářské minulosti? Nenápadný náhrobek v nedalekých Liblicích zarytě mlčí…
Václav VOKOLEK
Spoluautor kniž. projektu Čechy, Morava a Slezsko esoterické
NETRADIČNÍ
TERAPIE
Urinoterapie v praxi
„Důsledná praxe urinoterapie je přesně to, co jsem udělal, a podívejte, že teď po čtyřech letech je
ze mě jiný člověk. Jsem více v souladu s potřebami a funkcemi vlastního těla, nejsem už anemický a nemám hypoglykémii. Výjimečně se nachladím a můžu říct, že jsem už roky nedostal chřipku. Urinoterapie mi značně pomohla ke zlepšení každodenní jogínské praxe. Cítím se zdravý
a silný,“ tvrdí americký jogín Blake More. Následující text je jeho autentickým svědectvím.
Musím přiznat, že dosažení mimořádného
stavu zdraví přepokládalo více než poslouchání
jednoduchých rad. Osobně jsem se poprvé
o urinoterapii doslechl v době, kdy jsem bydlel v Japonsku. Vzpomínám si na jeden rozhovor s respektovaným přírodním lékařem Riosuku Uryu pro článek v časopise vycházejícím
v Tokiu. Rozhovor probíhal dobře až do momentu, kdy se zmínil o »pití moče«. Vybuchl
jsem smíchy, ale on se pustil do vyjmenovávání mnoha ctností urinoterapie. O několik týdnů
později, hluboce ovlivněný zápalem, s nímž doktor mluvil o svém zdaru, tak i lékařskými úspěchy, jsem se rozhodl o tomto tématu vážněji
popřemýšlet.
Na jeho radu jsem terapii začal praktikovat
postupně. Nejprve jsem si před usínáním přikládal moč na obličej (odmítl jsem ji používat
ráno z obavy před případným zápachem). Po
určité době jsem získal odvahu ji i vypít. Ještě
dnes si pamatuji na úsilí nezvracet, které jsem
to ráno pociťoval. A věřte, byla to moje vlastní
moč. Ptal jsem se – jestliže je moč vyměšována, proč musíme vložit takové úsilí do recyklace? V rozporu se vším, co jsem se naučil v biologii, moč není druhotný produkt procesu stravování a vyměšování. Naopak, ve skutečnosti je
to dobře použitelné sterilní fluidum vyprodukované ledvinami.
JAK CHUTNÁ MOČ
Mám zavedený malý rituál. Ačkoli to může
znít podivně, ráno vymočím první proud do záchodu a druhý do speciálního skleněného poháru, na němž je namalována Země. Dříve než
moč vypiji, dám si ji před srdce a spojím se plný
vděčnosti s vnitřní silou a poděkuji jí tímto způsobem za léčení. Postupuji tak každý den, takže ho začínám tajným spojením sám se sebou.
Urinoterapie nabízí nejlepší výsledky v kombinaci s vydatným spánkem, jogínskou meditaS PŘEDEHROU, NEBO BEZ?
Jestliže je pro někoho na začátku těžké pít
vlastní moč, může být jako předehra
pro urinoterapii účinná homeopatická
tinktura. Nejodvážnější dobrodruzi
se ale do terapie mohou pustit přímo. Začínejte postupně od 30 ml k 180 ml až 250 ml
moči denně. Osvědčilo se urinoterapii
praktikovat hned ráno po probuzení, protože přes noc, kdy je tělo úplně uvolněné
a regeneruje se, hormonální sekrece značně narostou. Používejte vždy jen prostřední
proud moči, který hned vypijte. Nevařte ji,
ani neřeďte, protože tím se oslabují nebo
ničí její nejdůležitější vlastnosti. Někteří
specialisté doporučují po pití moči téměř
30 minut nejíst ani nepít.
cí a systematickou praxí hathajógy – asán, případně jakýchkoli dalších přirozených technik.
Vyžaduje disciplínu, trpělivost a lásku k sobě.
Rovněž jsem zjistil, že čím lepší je stravovací režim, tím čistší je chuť moči, nejlepší je v rámci
přísné diety – vegetariánství bez rafinovaného
cukru, kofeinu, nikotinu, konzervačních látek
a léků (ty mohou zapříčinit intoxikaci).
V závislosti na stravě se chuť moči liší. Po polévce má silnou a slanou chuť, po kari je trochu
sladká a kořeněná. Nejčastěji má subtilní chuť,
lehce slanou, a její barva připomíná Chardonnay.
Osobně jsem podobnými zkušenostmi neprošel, ale u některých osob počátek praktikování urinoterapie vyvolá tzv. krizi léčení. V prvním měsíci se dostavuje určitá nepohoda, neboť se z těla ve zvýšené míře vyměšují toxiny,
které v něm byly usazeny delší dobu. Příznaky
jako bolesti hlavy, pocit na zvracení, podráždění kůže, teplota, průjem či pocení patří k přirozeným reakcím na čištění a léčení, blahodárné
výsledky přicházejí posléze a stojí za vynaložené úsilí. Nejlepší způsob, jak překonat období
dezintoxikace, je sestavit si seznam všech změn,
které probíhají v těle, a upřesnit množství vypité
moči v závislosti na příznacích.
PESTRÁ ŠKÁLA VYUŽITÍ
Dalším účinným způsobem je vnější využití
moči (nejlepší je ji nechat před aplikací dva dny
odležet, protože kvasné bakterie zlepšují její léčivé vlastnosti) k masáži, koupeli nohou, kloktání, jako kapky do očí, do uší a k inhalaci. Osobně ji běžně používám jako lék na pokožku obličeje. Našel jsem i některé studie, které dokazují, že moč – přesněji močovina – zvyšuje
schopnost hydratace kůže (musím přiznat, že
často sklízím komplimenty pro svoji jemnou
a čistou pleť). Ačkoli tomu asi nebudete věřit,
skutečně jsem se dočetl, že směsí moče a vody
lze otřít ovoce a zeleninu, tím se odstraní veškeré plísně a chemické látky použité k jejich
ošetření.
Jak u vnitřního, tak vnějšího použití moč prezentuje vynikají lék na záněty, rány, zapálení,
štípnutí hmyzem a kousnutí hadem. Osobně
jsem se s tímto setkal mnohem dříve, než jsem
vůbec kdy slyšel o urinoterapii. V létě, při výletu na pláž, jsem s asi deseti kamarády a naším
profesorem šel podél vody, když najednou jeden z přátel šlápl na mrtvou medúzu. K mému
velkému překvapení profesor diskrétně (tak,
aby ostatní děti nic neviděly) začal močil na jeho
nateklou nohu. Kamarád po pár vteřinách zapomněl na medúzu a začal protestovat vůči použitému způsobu léčení. Dnes se ptám, zda
nebyl tento neobyčejný akt první pomoci právě zárodkem, který mě skoro o sedmnáct let
později připravil přijmout urinoterapii. Ta je kromě první pomoci nebo jako potravinový dopl-
něk pro zdraví účinná u nejvážnějších akutních
nebo chronických nemocí.
S každým novým průzkumem se urinoterapie ukazuje jako přirozený lék. Odstraňuje volné radikály, hojí rány, léčí choroby jako artritida, vypadávání vlasů, žloutenka, ekzém, malomocenství, gangréna, malárie, pohlavní nemoci, poruchy menstruačního cyklu, candida, bradavice, prostata, obezita, astma, migrény, intoxikace, peptický vřed, skleróza a onemocnění
srdce. Někteří pokročilí praktikanti jógy tvrdí, že
léta důsledné urinoterapie vyvolávají určitou
duchovní vytříbenost a probouzejí paranormální
síly (sidhi).
Pochopím, že přijmout urinoterapii jako životní záchranný bod nebo jako magický elixír,
který jogínovi dovolí projít velkou poušť, neznamená, že jste připraveni hned druhý den ráno
po probuzení začít pít vlastní moč. Ať už jste plní
zvědavosti, nebo odporu, měli byste vědět, že
pokud se odvážíte pít moč důsledně a bez pochybností, čeká vás obrovská odměna.
Když jsem s urinoterapií začínal, představoval jsem si sám sebe jako malé dítě v břiše matky. Lze také použít analogii s recyklací – pomýšlet na urinoterapii jako na účinný proces opětovného získávání, znovuvyužití a transformaci
všech existujících zbytků. Hlavní je nezapomenout, že v přírodě se s ničím neplýtvá.
Jogín Blake More je básník a spisovatel. Žije
v Mill Valley v Kalifornii v USA.
Připravil Eduard SELEA
HLEDÁNÍ
• Svobodný Ing., štíhlý 170/62 s vlastním bydlením, všestranný, hledá 27–35letou štíhlou svobodnou bezdětnou životní
partnerku s vyřešenou minulostí. Trvalé soužití. Zn.: 723 890 636
(možno i sms).
• Hledám životního partnera, nekuřáka, charakterního a podnikavého muže, VŠ 50–56 let, vysoké postavy, s pozitivním přístupem k životu, všestranných zájmů, s vyřešenou minulostí. Co je život
bez lásky? Zn.: 737 933 082.
• Hledám partnera na cestu životem – 38letá, stále ještě svobodná, bezdětná a hledající, momentálně v UL. Zn.: 723 544 329.
• Štíhlá, bez závazků, 52 let, hledá přítele a možná i víc, pro
upřímný vztah kořeněný humorem a tolerancí. Zn.: Chrudimsko
není podmínkou.
• Dívka 27/162 se zájmem o alternativní léčebné metody,
stravu a duchovní stránku života hledá přítele s podobným životním
zaměřením. Praha 732 262 010.
• 48/170 SŠ ze ZČ. hl. muže nekuř., sport. typu, osobnost se
světlem v duši a zdravým život. stylem, co se rád směje, cestuje, zajímá se o alternat. medicínu, léčitelství. Zn.: 776 597 469.
2/2005 • REGENERACE
31
JAK SE CO DĚLÁ
Malujeme na hedvábí
Při malování na hedvábí můžeme použít několik technik. Pro začátečníky je dobré začít jednoduchou
malbou, třeba pomalovat šáteček nebo šálku. Je to technika, která nevyžaduje mnoho zručnosti, takže může malovat každý, kdo se nebojí vzít do ruky štětec a barvy. Já tomu říkám, že maluje Bůh.
Štětec namočíte a uděláte jakýkoli tah, potom ho properete, namočíte do jiné barvy a zase uděláte
nějaký tah. Barvy se rozpíjejí a vytvářejí »božská spojení«. Vznikají vzory, které byste si nevymysleli
ani v divoké fantazii; a to je ta nejjednodušší technika.
Připravila Zdenka GELNAROVÁ
Ê Nejdříve si musíte připravit plátno na malování. Zakoupený hedvábný šátek (koupíte ho
v obchodech pro výtvarníky) napnete do kreslícího rámu. Před vypnutím šátek vyperte ručně ve
vlažné vodě a ještě mokrý ho vyžehlete. Zbavíte
se tak povrchové úpravy, která by mohla při malování působit potíže.
Ë
Když zvolíte barevnost, začněte malovat.
Pokud chcete, aby se vám barva rozpíjela, malujte
velice rychle, aby nedocházelo k zaschnutí barvy
a tím k vytvoření nechtěných kontur. Někdy
však i tyto nechtěné kontury udělají na šátku
krásné vzory. Teď je řada na vaší fantazii a kreativitě. Namalujte si svůj vlastní šáteček.
Ì A je hotovo. Nechte dílo dobře uschnout, pak sundejte z rámu a vyžehlete. Fixaci barev lze provádět
několika způsoby, třeba v mikrovlnce, ale nejjednodušší je hedvábí vyžehlit. Hedvábí žehlíme na nejvyšší stupeň jako bavlnu. Barvy se vyžehlením zafixují, a tím se stanou vodou nesmyvatelné. Potom
šáteček vymáchejte ve vodě a přidejte avivážní prostředek. A ještě vlhký šáteček znovu vyžehlete.
32
REGENERACE • 2/2005
Í Samozřejmě existují další techniky, jež lze použít při malbě na hedvábí. Můžeme pokračovat
ve vzdělávání a naučíme se třeba malovat pomocí
kontur. Namalujete si vzor, připevníte hedvábí,
tentokráte je to metráž ponge 08, a obkreslíte si
vzor konturou. Necháte dokonale zaschnout.
Î
Obraz vypnete do rámu a vybarvujete jednotlivá pole. Pak hedvábí vyžehlíte, abyste barvy zafixovali; žehlíte ale rub, kde není nanesena kontura.
Po vyžehlení můžete hedvábí vyprat, vymáchat
v aviváži a vlhké vyžehlit. A mandala je hotova.
Malířka Zdenka Gelnarová působí v Pusté Polomi nedaleko Opavy. Před lety se seznámila
s technikou malování na hedvábí a to ji zcela pohltilo. „Neustále objevuji nové směry od úplně
základní techniky malování, kdy se barvy jenom jednoduše rozpíjejí, až k náročnému vrstvení
a kombinování,“ říká o své zálibě. „Maluji na šátky a oděvy, ale ze všeho nejraději vytvářím obrázky. Přinášejí lidem harmonii, kterou v tomto uspěchaném světě všichni tolik potřebujeme.“
Provozuje malou galerii v Pusté Polomi, kde může potřebnou energii načerpat každý. A když se
zrovna její obrazy nacházejí někde na výstavě, najdete zde zpravidla díla jiných výtvarníků.
2/2005 • REGENERACE
33
CELOSTNÍ MEDICÍNA
Detoxikace a hormo
Toxiny neboli jedy usazené ve tkáních zhoršují jejich funkci a ve svém důsledku i fungování celého organismu. Některé systémy pracují na konkrétních úkolech a kromě
toho – díky vzájemné propojenosti – ovlivňují i další tělesné funkce. Z tohoto důvodu bychom měli tyto »jednostranné« systémy udržovat v ideální kondici, protože
i zdánlivě nepatrný problém může mít značný dopad na ostatní orgány a tkáně.
JEDNOSTRANNÉ A UNIVERZÁLNÍ
Mezi jednostranné například patří dýchací
systém, který má jasně stanovenou funkci –
nasávat vzduch z okolí a provádět výměnu plynů mezi krví a plícemi. Mění přitom kyslík na
kysličník uhličitý. Kromě toho souvisí i s nervovým ústrojím, kůží a lymfatickým systémem.
Nepatrný problém, malé ložisko v některé ze
struktur dýchacího ústrojí může způsobit špatnou funkci kůže nebo lymfatického systému.
Na tomto principu spočívá celostní medicína
a její vztah s detoxikací. Podaří-li se nám odhalit tkáň, v níž se nachází ložisko či toxin, a očistit
ji, detoxikovat, zmizí nejen problém na dané
ústrojí vázaný, ale mnohdy i ten nacházející se
ve vzdálených částech těla. Znát tyto vztahy, detoxikační postupy a podrobně lidské tělo, abychom mohli stanovit, v jakém místě se toxiny
nacházejí, je úkol jistě nelehký, ale zvládnutelný.
Vedle jednostranných orgánů se v těle nacházejí univerzální systémy ovládající z principu
celý organismus. Hovořili jsme o imunitním systému, a i když jsme látku ještě zdaleka nevyčerpali, neboť imunita je záležitost velmi složitá
a zásadní, můžeme se věnovat detoxikaci některého z dalších univerzálních systémů. Aniž bych
chtěl určovat pořadí důležitosti, na mysl mi přišel hormonální systém.
Hormonální ústrojí tvoří orgány produkující
buď přímo hormony, nebo látky mající k nim
úzký vztah. V našem těle je jich hned několik:
zejména štítná žláza (tyreoidea), podvěsek mozkový (hypofýza), šišinka (glandula pienalis),
nadledvinky (glandula suprarenalis), vaječníky
(ovaria), varlata (testes) a inzulinové ostrůvky
(Langerhansovy ostrůvky). Hormony a látky
hormonální povahy ovšem produkují i jiné tkáně a slouží k vyvolání dějů majících často zásadní
charakter pro existenci lidského organismu.
Například buňky uložené v ostrůvcích ve slinivce, tzv. beta-buňky, produkují inzulin, který rozhodujícím způsobem ovlivňuje metabolismus
cukru, a tedy i přeměnu potravy na energii.
HYPOFÝZA A POHLAVNÍ HORMONY
Lidé si pod pojmem hormony často představují sice ty nejpopulárnější, ale zdaleka ne jediné – pohlavní. Produkci pohlavních hormonů
řídí přední lalok hypofýzy. Ženské pohlavní hormony zajišťují menstruační cyklus, což je vlastně příprava děložní sliznice na přijetí oplodněného vajíčka.
Pohlavní hormony mají vliv nejen na utváření
pohlavních znaků, ale i na závažná období v životě
jako je puberta či přechod. Do značné míry určují
i povahu, druh chování, stupeň agresivity a mno-
34
REGENERACE • 2/2005
hé další projevy lidského organismu. Řídící hormony z hypofýzy ovlivňují vlastní pracovní orgány – vaječníky u žen a varlata u mužů. Pohlavní
hormony rovněž produkuje kůra nadledvin.
Toxické zatížení hypofýzy v současnosti představuje značný zdravotní problém. Lékařská
věda dokáže vyšetřit množství pohlavních hormonů, úskalí nastává, když laboratorní výsledky
signalizují, že ve sféře pohlavních hormonů není
problém, zatímco naše vyšetření využívající přístroje EAV (Salvia) poukazují na něco jiného.
Vedle množství pohlavních hormonů může
o jejich činnosti pravděpodobně rozhodovat
i jejich kvalita. V každém případě se však v hypofýze velmi často nacházejí zátěže ze životního prostředí – těžké kovy, jejichž zdroj v podobě amalgámových plomb bývá často značně
masivní, radioaktivita, chemikálie a zbytky očkování. Rovněž infekční ložisko v hypofýze je častá
nesnáz.
K nejznámějším důsledkům dysfunkce patří
nepravidelnost menstruačního cyklu, setkáváme se i s nepřiměřeným průběhem puberty,
výskytem akné a jiných zánětů mazových žláz,
bouřlivým klimakteriem, zbytněním prostaty,
hormonálně podmíněnými bolestmi hlavy, bolestmi prsních žláz v průběhu cyklu a hormonálně podmíněnými nádory.
Obecně se traduje, že uměle podávané hormony
například v podobě antikoncepčních pilulek
ovládnou natolik sféru pohlavních hormonů, že
zmizí vlastní chyba v jejich produkci. Není to
pravda a u žen užívajících antikoncepci zcela běžně naměříme skrytou hormonální poruchu. Uměle podávané hormony je tedy neuchrání před
zdravotními potížemi – chronickými záněty poševní sliznice spojenými s výtoky, svěděním a plísňovými i jinými infekcemi.
PROBLEMATICKÁ PLEŤ, MYOMY A CYSTY
Pro fyziologický i hormonální vývoj obou pohlaví v pubertě i v dospělosti a pro fyziologický
přechod obou pohlaví je zásadní, když detoxikační snahy zaměříme na hypofýzu, přesněji
řečeno na její přední lalok jako řídící orgán hormonálního cyklu. Nesprávná funkce hormonální osy vyvolává poruchy chování v pubertě,
přechodové návaly a rozladěnost, změny psychiky i problémy s pletí (záněty mazových žláz).
Dalšími problémy pramenícími z poruchy této
osy jsou myomy, cysty, adenomy prostaty
a podílejí se rovněž na vzniku zhoubných nádorů v hormonálně ovlivňovaných orgánech jako
jsou prsní žlázy, vaječníky, prostata a děloha.
nální systém
Způsobuje i komplikace menstruačního cyklu,
chronické záněty poševní sliznice, kandidózy
a jiné infekce. S jistotou lze konstatovat, že
umělá hormonální substituce jak hormony syntetickými, tak i přírodními, nemá žádný vliv na
důsledky vyvolávané hormonální poruchou.
Mezi nejčastěji používané přípravky v naší
ordinaci patří ty, které mají za úkol detoxikovat
orgány účastnící se produkce pohlavních hormonů.
HYPOFÝZA A ŠTÍTNÁ ŽLÁZA
Stejně tak hypofýza produkuje hormon regulující štítnou žlázu. Většina poruch bývá proto spojená s hypofýzou a evidentní bývá chyba
v produkci řídících hormonů štítné žlázy, v níž
se pak usazují další toxiny, především radioaktivní látky, infekční ložiska a těžké kovy. Celou
situaci ještě zkomplikuje vznik autoimunitní aktivity imunitního systému, která ve svém důsledku vede k destrukci štítné žlázy. V případě, že
autoimunitní prvek není přítomen, setkáváme
se hlavně s poruchami funkce štítné žlázy, což
má vliv na celkový metabolismus, využívání
energie a například i na kvalitu vlasů. Jen pro
názornost, poruchami štítné žlázy trpí více než
20 % lidí, zejména žen.
K detoxikaci štítné žlázy slouží preparát
Veliendren cíleně detoxikující jak řídící žlázu –
přední lalok hypofýzy – tak i přímo štítnou žlázu. Nadřízeným orgánem pro tyto hormonální
Dobrý přítel přinese topení,
když svět zapadne sněhem.
Čínská moudrost
struktury je slezina. K její detoxikaci využíváme
preparát VelienHelp, který vznikl na základě vibrační medicíny; patří tedy mezi rezonanční
preparáty.
Tím ovšem není výčet žláz s vnitřní sekrecí
ukončen. Před krátkou dobou moji ordinaci
navštívili dva pacienti, z nichž jeden vyrostl
o neuvěřitelných 30 cm za rok (ze 160 cm na
190 cm). V té době mu bylo 16 let. Druhý stejně starý mladík přestal před rokem růst při výšce 163 cm. Nevyrostl ani o milimetr, takže se
už vzdával naděje, což je samozřejmě pro muže
jeho věku traumatizující. Zadní lalok hypofýzy,
tzv. neurohypofýza, produkuje růstové hormony ovlivňující zásadním způsobem růst. I ve zmíněných případech pomůže detoxikace, protože odblokuje produkci hormonů.
ŠIŠINKA, SKVRNY A POMOČOVÁNÍ
Samotná hypofýza je zdrojem ještě dalších
hormonů regulačních i řídicích, ale celý výčet
by přesahoval možnosti tohoto článku. Zmíním
se ještě jen o nepříliš známé hormonální žláze,
s jejímiž účinky se v moderní medicíně prakticky nepracuje. Jde o šišinku neboli glandulu pienalis. Její význam není zatím dost dobře známý,
ale víme, že především reguluje distribuci pigmentu. Její toxické zatížení často vede ke vzniku skvrn na kůži zvaných »stařecké«, a ty většinou bývají spojovány s játry. Skutečnost je
ovšem taková, že jsou výsledkem toxického zatížení glanduly pienalis, která ovlivňuje rozmístění melanocytů (buněk obsahujících pigment).
Bohužel ke stejné poruše dochází i v případě obávaného kožního nádoru melanomu, který je typický tím, že se vyskytuje v místech mateřských znamének a nakupení pigmentu. Při
objevení tohoto nádoru rovněž nacházíme poruchu v glandule pienalis, tedy máme co do činění s distribucí pigmentu. Často se na mě obracejí lidé, kterým se tvoří mnoho mateřských
znamének (desítky); i u nich slaví detoxikace této
žlázy úspěchy.
Šišinka řídí i produkci antidiuretického (protimočového) hormonu ovlivňujícího tvorbu
moče. S jeho poruchou se setkáváme nejen
u pomočujících se dětí (enuresis nocturna), ale
i u lidí trpících tím, že krátce po napití musí močit. Toxické zatížení tedy může stát za nutkavým
či příliš častým nočním močením, protože právě v noci má tento antidiuretický hormon za
úkol zastavit tvorbu moče. Uvedené poruchy
bývají často spojovány s prostatou, ale jak vidno, nemusí tomu tak být vždy.
Glandula pienalis v sobě rovněž skrývá biologické hodiny, takže rytmus spánku a bdění
může být při její dysfunkci narušen. Takový člověk bývá často ospalý přes den a čiperný
v noci. Detoxikace této části mozku prostřednictvím přípravku VelienHelp v kombinaci s Veliendrenem představuje přínos pro pacienty
s uvedenými zdravotními obtížemi.
MUDr. Josef JONÁŠ
Autor knihy Praktická detoxikace podle MUDr. Josefa Jonáše
2/2005 • REGENERACE
35
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
Lenost střeva a její léčba
Zácpa je rozšířený problém komplikovaný tím, že si ho nechce každý připustit. Klasická medicína
»lenost střeva« někdy bagatelizuje, čímž projevuje málo porozumění pro systém fungování těla.
Vždyť střevo je největší kontaktní plochou s okolním prostředím. Lidová mluva reflektuje, co se
vědělo již dávno – dobré zdraví souvisí s dobrým trávením. V Číně říkají Každá nemoc začíná v břiše,
v Německu Smrt sedí ve střevě a v Itálii zase Chladná hlava, dobré trávení a teplé nohy nepotřebují lékaře. Bohužel mnohá opatření proti zácpě jsou dlouhodobě více škodlivá než vlastní problém. Následující přehled může napomoci k tomu, aby se při opakovaných potížích s trávením zvolily vhodné prostředky, pokud možno bez vedlejších účinků.
O »umění, jak dobře trávit a netrpět břišními potížemi« se hloubalo již začátkem 19. století a problémy s trávením dostaly jméno: obžerství. Přílišná konzumace masa, dobré bydlo,
lenost – to byly příčiny, jichž si všimli badatelé.
Tento problém se mezitím stal pravou lidovou
nemocí a dostal mnoho dalších jmen: tvrdé břicho, v medicíně obstipace, lidověji a srozumitelněji vyjádřeno zácpa nebo lenost střeva.
Mezi zdravotními potížemi zaujímá zácpa jedno z prvních míst. Existují odhady, podle nichž
ve věkové skupině nad 40 let trpí zácpou tři ze
čtyř žen – spolehlivý zdroj příjmů pro četné prodejce většinou velice problematických projímadel. Hledání rychlé a snadné pomoci a užívání
zdánlivě domácích, nevinných prostředků je
téměř bez výjimky chybou.
Dr. Bruker, jehož klinika v Lahnsteinu se stala
Mekkou pro takovým způsobem postižené, se
nejednou setkal s pacientkami, které neúspěšně braly 40 až 70 tablet projímadel denně. Dozvěděly se o »zázračném vyléčení« důslednou
plnohodnotnou stravou bohatou na vitální látky a na klinice se cítily během několika dnů jako
znovuzrozené.
MÍSTO DĚJE – TLUSTÉ STŘEVO
Tlusté střevo je přibližně dva metry dlouhý,
silný, svalový útvar na konci trávicího traktu.
Dělí se na slepé střevo (s červovitým přívěskem
apendixem), vzestupný, příčný a sestupný tračník, esovitou kličku a konečník a má přibližně
tvar obráceného písmene U.
Jeho hlavní funkcí je peristaltika – mísení
a posun. Touto trubicí musí projít zbytky potravy z tenkého střeva. Je stále v pohybu, nebo by
mělo být. Jako v tahací harmonice se jeho obsah stále zpracovává rytmickým střídáním stahů
a uvolněním svaloviny (výše zmíněná peristaltika). Zároveň se obsah stále posunuje směrem
ke konečníku. Toto vše probíhá samovolně,
ovládáno vegetativním nervovým systémem,
jenž je vůlí neovlivnitelný.
ně až jednou za tři dny, pokud věc sama nečiní potíže. To je ovšem poněkud zavádějící. Trávení je jednoznačně vysokorychlostní proces,
ale za podmínek moderní výživy se stává »pomalou vycházkou«. Kdo správně jí (tedy také
důkladně žvýká) správnou stravu a dobře tráví,
rozloučí se se zbytky jídel někdy již za 16 hodin.
Mnohým jiným trvá cesta potravy trávicím traktem více než 70 hodin.
Pro naše zdraví je rozhodující doba pobytu
obsahu v trávicím traktu, a hlavně v tlustém
střevě. Ne však jen s ohledem na pravidelnou
stolici; střevní sliznice totiž pak není dlouho vystavena látkám potenciálně vyvolávajícím rakovinu a nedochází ke »zpětné otravě ze střeva«.
CO VEDE K ZÁCPĚ V TRÁVICÍM TRAKTU
Základní příčina stagnace je obvykle v konzumaci jídel, která nejsou v přírodním stavu.
80–90 % všech případů zácpy je způsobeno
chybnou stravou, jak již před desetiletími zjistil
dr. Bruker. Zbylých 10–20 % tvoří všeobecně
psychosomatika – psychické zátěže, stresy, dále
různé léky, jež mohou narušit soulad ve střevě
(antidepresiva, léky na vysoký krevní tlak, snížení
cholesterolu, prostředky na revmatismus a parkinsonismus, léky s obsahem kofeinu aj.).
Změna ve výživě k plnohodnotné stravě
s vysokým podílem tepelně nezpracované potravy a vlákniny s sebou může přechodně přinést poruchy trávení jako nadýmání a pocit plnosti. Nejlepší prostředky proti tomu (Carminativa – léčivé byliny proti nadýmání) jsou lehce
dosažitelné a mohou se harmonicky včlenit do
výživového plánu. Na prvním místě je kmín, následován fenyklem a anýzem. Především kmín
pomáhá tak, že se lehčeji odvedou plyny a částečně se také rozpustí. Podobně, ale slaběji působí plody kopru a koriandru. Žvýkání kořene
puškvorce (Acorus calamus) se osvědčilo nejen
u žaludečních potíží, ale i při jiných poruchách
trávicího systému, především při nadýmání.
CESTY K VYPRÁZDNĚNÍ
SPRÁVNÁ FREKVENCE
Současná medicína uvádí, že odchod stolice
by měl probíhat v normálním případě 2x den-
V posledních letech enormně vzrostl počet
zánětlivých onemocnění tlustého střeva, jako
jsou colitis ulcerosa (zánětlivé onemocnění
STATISTIKA VYPOVÍDÁ
1999: 2325 nových rakovin tlustého střeva u mužů a 1851 u žen, celkem 4176 nových případů
za rok. Na rakovinu tlustého střeva zemřelo 1389 mužů a 1151 žen. Na 100 000 obyvatel připadá v průměru 46,5 případů rakoviny tlustého střeva u mužů a 35,1 u žen.
1970: Ze 100 000 obyvatel připadá v průměru 14,3 případů rakoviny tlustého střeva u mužů,
u žen 13,8.
Údaje: Liga proti rakovině
36
REGENERACE • 2/2005
Pokud bychom k pokrytí denní potřeby
energie snědli pouze jednu z níže uvedených potravin, pak z ní vznikne v průběhu
trávení a působením bakterií tlustého střeva uvedené množství stolice:
Maso, vejce a ryby .........................
Bílý chléb a těstoviny .....................
Kravské mléko a sýr ......................
Řepa, kořenová zelenina ...............
Zelí a listová zelenina .....................
Brambory ......................................
Obiloviny .....................................
100 g
150 g
170 g
400 g
450 g
530 g
580 g
s vředy), Crohnova choroba, dráždivý tračník,
divertikly, polypy (předrakovinná stadia neboli
prekancerózy) aj. Také vysoký počet zánětů slepého střeva a podráždění (appendicitis) se dává
do souvislosti s »ucpávajícími« vlastnostmi moderní výživy (chudá na vlákninu, bohatá na
energii, vysoce zpracovaná).
A přes to všechno se i dlouhodobě postižené střevo může vzchopit k vlastní činnosti, jak
stále znovu zjišťují přírodní lékaři při příčinné
léčbě. Lze toho dosáhnout bez pilulek, prášků
nebo čajů, jen pomocí nového řádu ve výživě,
především zahrnutím syrového obilí do stravy.
K podstatně lepšímu průběhu trávení a bezproblémovému vyprázdnění střeva vede mnoho cest. Pokud se podaří nastolit nové uspořádání vysoce komplexních a k poruchám náchylných dějů, pak z toho plyne radikální zlepšení
našeho zdravotního stavu a možnosti výkonu
stejně jako schopnosti odolávat jak chronickým,
tak akutním nemocem.
Zácpa je doménou výživové a rostlinné terapie, a sice ve smyslu, který už měl na mysli
Hippokrates se svou slavnou formulí: „Učiň výživu svým lékem a lék svou výživou.“ Nejlepší
řešení spočívá v tom, jíst to, co nám přiměřeně dává příroda, a ne každou kreaci vytvořenou potravinářským průmyslem a obchodem.
BALASTNÍ LÁTKY –
VITAMINY PRO STŘEVO
VLÁKNINA
Balastní látky jsou vědou samy o sobě a tvoří komplex vitálních látek s mnohostrannými
vlastnostmi. Rovnocenné s vitaminy, přestože
k nim nepatří, jsou již celé století trestuhodně
podceňovány.
Nejdůležitější vlákninou je celulóza (buničina).
Dalším »lahodným jídlem« pro mikrobiologické pomocníky v tlustém střevě jsou substance
jako pentosany (semicelulóza), pektiny (nepodílejí se přímo na trávení, slouží ale jako výživa mikroflóry), lignin a mnoho dalších sloučenin. Vždy
se jedná o nestravitelné nebo jen částečně stravitelné uhlohydráty.
Balastní látky jsou vynikající vnitřní čističi (dr.
Matějka). Rostlinná vlákna totiž »odrhnou«
střevní stěny, aniž by je poranila. Tím se podaří
přímo »vymést« nečistoty, choroboplodné bakterie a hnízda plísní. K tomu se připojuje enormní »vazebná schopnost«. Nabalují na sebe pro-
SVĚTEM
blematické látky jako odpadní produkty
žlučových kyselin nebo amoniaku a působí
tím proti vzniku rakoviny a přetížení jater.
Balastní látky se vyskytují v přírodní rostlinné stravě. Výražkové mouky, maso,
uzeniny, sýry (živočišné produkty vůbec)
jsou na prospěšný balast extrémně chudé.
Moderní výživou si člověk »najídá« svou
zácpu systematicky špatným výběrem potravin. Abychom demonstrovali, jak drastické následky má to, co si nandáme na talíř, měli bychom mít před očima uvedené
schéma (viz tabulku).
Americká studie, na níž participovalo
více než 400 000 účastníků, doložila, že strava bohatá na vlákninu (35 a více gramů
denně) skutečně sníží riziko onemocnění
rakovinou tlustého střeva o 40 %. Kdo
podle toho jedná, dělá také současně něco
pro své trávení a žádoucí vyprazdňování
střeva. Z toho plyne, že bychom měli
všichni konzumovat mnohem více ovoce,
zeleniny, celozrnných produktů, ořechů,
luštěnin, neboť léčivá vláknina je v rostlinné a pokud možno neupravované stravě, ponechané v přírodním stavu.
Odpradávna se před našimi dveřmi daří
zcela starému domácímu prostředku: lněnému semenu. K němu se přidávají další
celostní trávicí pomocníci: sušené švestky
(obsahují projímavý diphenylsatin), přistěhovalec z Nového světa se zcela udivujícími trávení popohánějícími vlastnostmi –
topinambury. Všechno to jsou více než
»nosiči balastních látek« nebo »bobtnavé
a výplňové látky«.
LNĚNÉ SEMÍNKO
Nepatrná semena lze takřka označit za
farmakologické pokladnice. Je škoda, že
medicína, a tím pádem také pacient se
k nim obrací tak zřídka. Semena obsahují
více a lepší bílkoviny než maso nebo sýr.
Dále jinak v rostlinné říši vzácné omega-3
mastné kyseliny a kromě toho nezvykle vysoké podíly určitých hormonů bránících
vzniku rakoviny (lignany). Co se týká účinku na trávení, nejnápadnější jsou slizovité
látky. Semena bobtnají v tekutině na násobky svého objemu a zvětšují objem
střevního obsahu během celé cesty trávicí trubicí, dělají ji klouzavou a potahují sliznice střeva ochranným filmem. Lněné semeno kromě toho obsahuje ještě další balastní látky, o nichž se předpokládá, že
podporují vlastní pohyb střeva. Zcela nízká dávka kyseliny kyanovodíkové je schopna „ničit určité hnilobné bakterie, které se
často vyskytují v blízkosti poškozené sliznice“ (dr. Ulf Böhmig). Navíc vysoce hodnotný olej zlepšuje jako kluzný prostředek
střevní pasáž, čímž se dosáhne znatelného
urychlení tranzitního času. Efekt nastoupí
teprve po několika dnech, po změně
střevní flóry.
Kdo chce využít efekt podporující trávení, semena před použitím jen lehce rozmačká ve hmoždíři. Slizové látky z povrchových vrstev slupky se při takovém zpracování plně využijí, v protikladu k oleji
a dalším výživným a účinným látkám. To je
zajímavé pro všechny, kteří chtějí při kúře
také zhubnout (100 g lněného semínka
obsahuje 500 kcal).
MÜSLI
Se zřetelem na »těžké trávení« neexistuje nic lepšího. Žádné z obvyklých hlavních jídel nemůže nabídnout více vlákniny
a kromě toho dává nejlépe nadávkovanou
energii. Kreativně komponované müsli
jsou třešničkou na dortu plnohodnotné
výživy a jádrem léčení narušených střevních pochodů výživou. Ne nadarmo soudí známý rakouský lékař, léčící podle
Kneippa, dr. Karl F. Maier: „Mnoha těžkým
případům zácpy lze na dlouhou dobu
zabránit již konzumací 1–2 porcí müsli
denně.“ Účinek müsli lze zvýraznit přidáním čerstvého šrotu ze lněných semínek
(20–50 g) a ovocným podílem sušených
plodů (švestky, fíky, datle). Další smysluplné variace otvírají např. ovesné otruby
nebo topinamburové vločky stejně jako
předklíčené obilí.
CHMELÍK A TOPINAMBURY
Vedle lněného semene existují další
neproblematické pomocné prostředky
pro střevo. Jeden z nich je běžný jak v lidovém léčitelství (ájurvéda), tak v klasické
medicíně. Je jím jitrocel španělský.
JITROCEL ŠPANĚLSKÝ
Psyllium (chmelík blešníkový), jak se také
nazývá, způsobí zvětšením objemu náplně
podráždění a roztažení střeva, bohatě vytvořeným hlenem zlepší kluznost střevního obsahu. Přípravky se vyrábějí ze svrchní
vrstvy slupky semene s obsahem slizovitých látek.
Obvyklé je následující užití: ráno a večer se nechá 10 g celých semen nabobtnat v cca 100 ml vody, pak se přidá ještě
asi 200 ml vody a vypije se.
Ze slupky semen (Plantaginis ovatae
testa) se užívá denně 5 až 10 g (1–3 čajové lžičky) ve dvou porcích vody a zapije se
ještě velkou sklenicí vody.
Semena blešníku (slupky) jsou sice
vhodná k dlouhodobému užívání, mohou
ale u citlivých osob vyvolat alergické reakce, ovšem spíše vdechnutím alergenů než
samotným požíváním semene.
TOPINAMBURY
Jedná se o další cennou zásobárnu balastních látek. Před 40 lety zavedl přírodní
lékař dr. Walther Zimmermann nezvyklé
hlízovité plody do (samo)léčby. Topinambur je bohatou tradicí oplývající přírodní
lék a potravina, která je stále ještě vysoce
ceněna v oblasti Středozemního moře
a vykazuje enormní podíl rozpustných
i nerozpustných vláknin – 26 g/100 g.
Právem se poukazovalo na to, že z nich
vyrobené vločky jsou „jediné v obchodě se
vyskytující terapeutikum balastními látkami,
jež opravdu dobře chutná a je vhodné
i pro děti“.
MUDr. Petr SEDLÁČEK
HOMEOPATIE
(10)
JATERNÍ ONEMOCNĚNÍ
V návaznosti na předchozí dvě části našeho seriálu věnované trávicímu systému se budeme věnovat játrům. Počet chorob tohoto orgánu stále vzrůstá
mimo jiné vlivem duševních poruch a potíží souvisejících se zhoršujícím se životním prostředím.
JEDNOSLOŽKOVÉ LÉKY
• Carduus marianus (ostropestřec mariánský).
Jeden z nejdůležitějších jaterních prostředků. Člověk
trpí pocitem plnosti, tlakem, pícháním v oblasti jater
a nad pravým okem. Aplikuje se při počínající žloutence, městnání v oběhu vrátnice se sklonem ke krvácení a při tvorbě křečových žil. Osvědčil se jak
u akutního, tak chronického zánětu jater i cirhózy.
• Chelidonium majus (vlaštovičník větší). Na
rozdíl od léku Carduus je to osvědčený prostředek
na játra a žluč pro astenické pacienty trpící průjmy.
Pociťují píchání a tlak v oblasti jater a nesnáší těsnost
oděvů.
• Taraxacum officinalis (pampeliška). Pacient
má jazyk jako mapu, což je charakteristický znak
konstituční poruchy jater, projevující se horečkou,
bolestí jater a přebytkem kyseliny močové.
• China – Cinchona succirubra (kůra chinovníku). V Asii a Americe byl používán proti malárii.
V homeopatii má i historický význam. Zákon podobnosti Samuela Hahnemanna napadl právě při zkoumání tohoto léku a byla to první látka, s níž prováděl své pokusy. Hlavním příznakem je vlčí hlad, nasycení po několika málo soustech, pocit plnosti
a nadýmání. Obrazem léku China je kachektický
člověk.
• Bryonia alba (posed bílý). Je vhodný pro horkokrevného, žlučovitého a revmatického pacienta.
Projevem je suchost v ústech, pocit »ucpanosti«,
bolest při sebemenším pohybu, citlivost břicha vpravo nahoře. Žloutenka propuká po vzteku a rozčilení.
• Lycopodium clavatum (plavuň vidlačka). Hodí
se pro zlostného člověka, který mívá potíže obvykle dopoledne. Všechno je mu příliš těsné a protivné. Slouží k léčbě spíše chronického onemocnění
a následuje obvykle po prvních dvou prostředcích.
Společně s jaterními potížemi odstraňuje také zácpu,
což je pro pacienta značná úleva.
• Sulfur (síra). Sedavý způsob života, přemíra alkoholu vedoucí k městnání, poškození jater a k duševní lenosti se všemi nectnostmi závislostí. V archivních záznamech o zkouškách léku se uvádí: „Choďte v hadrech a myslete si, že je to hedvábí. Postižení jsou rejpalové, co umí všechno nejlépe, a zanedbávají svět i sebe.“
• Phosphor (fosfor). Známá jsou ztučnělá játra
právě po otravě fosforem. Podáváme v kombinaci
s dalšími léky podle typu pacienta.
Zdůrazňuji, že většina prostředků je vhodná nejen na játra, ledviny, žlučník, ale také se aplikuje
u léčby psychóz.
VÍCESLOŽKOVÉ LÉKY
• Hepeel. Základní prostředek na jaterní problémy.
• Hepato-drainol, Hepaton, Chelidonium-Homaccord. Při spojení se žlučníkovými potížemi.
• Leptandra compositum. Je určena pro poruchu jater a slinivky břišní.
MUDr. Petr SEDLÁČEK
2/2005 • REGENERACE
37
AROMATERAPIE
(2)
Ochránce dýchacích cest
Eukalyptus (blahovičník) náleží do čeledi Myrtaceae, která zahrnuje více než 350 druhů stromů pocházejících vesměs z poloopadavých a suchých stálezelených lesů a savan Austrálie a Malajsie.
V Evropě se s nimi můžeme setkat ve středomoří od Portugalska až po Turecko. Jsou mohutné
a dorůstající výšky až 90 metrů.
Samotný Eucalyptus radiata můžeme odpařovat v dětském pokoji nebo v prostorách,
v nichž je třeba desinfikovat vzduch. K tomu poslouží aromalampa; nyní se na trhu objevila
i tzv. mlhová lampa, která produkuje studenou
páru, takže výborně zvlhčuje vzduch v panelových bytech. Její účinek zvýšíme přidáním eukalyptového oleje. Tento způsob je vyzkoušený
u kojenců a malých dětí při vysoušení nosní sliznice. Prohloubené dýchání je důležité pro zlepšení činnosti plic a tím i pro zvýšení výkonnosti.
ZAŽEHNÁ ÚNAVU, ZÁNĚTY I BOLESTI
Známý francouzský aromaterapeut dr. Pénoel doporučuje E. radiata jako stimulaci energie. Kapku neředěného eukalyptu vtlačujeme
do Tchaijinové dráhy plic na palcové straně zápěstí (hrbol kosti vřetenní) a vtíráme do lokality
plic na nártu v rámci reflexní terapie. Provádíme při pocitu únavy nebo před namáhavým
výkonem.
Eukalyptus a chemická sloučenina citronellal
patří mezi aldehydy, vyznačují se protiinfekčními a uklidňujícími účinky. Citronellal je látka výrazně uklidňující a obsahuje ji Eukalyptus citronovonný a Eucalyptus citriodora. Využívá se
v masážních směsích při zánětlivých stavech
kloubů a páteře doprovázených bolestí.
Eucalyptus globulus (blahovičník kulatoplodý)
Borka eukalyptů je světle žlutá až načervenalá a hladká. Odlupuje se z kmene v širokých, až
dva metry dlouhých pásech a obsahuje vonnou silici.
Listy eukalyptů bývají pokryté stříbrošedým
voskem, který je chrání před nadměrným vypařováním vody a dodává jim charakteristické
zbarvení. Mladé listy jsou oválné, kdežto starší
dlouze protáhlé (tvarový dimorfismus).
Typickým znakem jsou plody. Na květní stopce jich bývá několik a rozlišují se podle druhu.
Tvarem připomínají obrácený kužel uzavřený
vypouklým víčkem velikosti od hrášku po lískový ořech.
V našich podmínkách lze eukalyptus pěstovat pouze ve skleníku nebo v temperovaných
halách. Vhodné je letnění. Zahrádkářské výstavy
a zahradnické společnosti nabízejí miniaturní
druh, a to Eucalyptus gunii. Vliv na čištění vzduchu a ozdravný účinek, jež prodejci deklarují, je
však zanedbatelný; hodnota je spíše sběratelská
a dekorativní.
Z hlediska aromaterapie dělíme eukalypty do
tří skupin podle dominantních chemických látek. Do domácí lékárničky nejlépe zařadíme
rostliny skupiny »cineolové«.
JAKO STVOŘENÉ PRO LÉČBU DĚTÍ
Hlavními představiteli jsou Eucalyptus globulus, blahovičník kulatoplodý, a Eucalyptus radiata, blahovičník zářivý. Obsahují monoterpenický oxid cineol (62 až 75 %), který je jedním
z hlavních terapeutik dýchacích cest.
38
REGENERACE • 2/2005
E. radiata má další důležitou látku ze skupiny monoterpenolů: terpinol (14 %). Monoterpenoly vykazují obecně antimikrobiální účinky
a nejsou toxické.
E. globulus je kontraindikován u kojenců,
E. radiata je bez kontraindikací.
Podle aromaterapeuta Gabriela Mojay má
eukalyptus teplou a suchou energii a jeho hlavním elementem je kov (plíce). I tento údaj dobře zapadá k popsaným účinkům chemické sloučeniny cineolu.
Eukalyptové oleje léčí napadení organismu
zevním chladem, jenž se projevuje mimo jiné
řídkým hlenem. Mnoho francouzských lékařů
používá oba druhy eukalyptů k léčení infekčních
onemocnění u dětí. Například dětský lékař
z Montpellier, MUDr. Dominique Gotier, u nás
přednášel o jejich účincích na podzim roku
2003. Tématem byla převážně léčba zánětů
dutin a bronchitidy.
Masážní olej při nachlazení a bronchitidě:
Ravinsara, Cinnamomum camphora 30 %
Levandule, Lavandula vera
30 %
Eukalyptus, E. radiata
20 %
Rozmarýna, Rosmarinus officinalis 20 %
15 až 30 kapek směsi éterických olejů nakapeme do 50 ml slunečnicového nebo
mandlového oleje a jednou denně jím masírujeme hrudník a záda.
Případně ze směsi připravíme obklad: 5 kapek směsi rozmícháme v 50 ml smetany
a přidáme do 500 ml vody.
MASÁŽNÍ SMĚSI
Při cervikodorzálních bolestech (poruchy
krční páteře s vyzařováním bolestí do zad):
Eukalyptus, E. citriodora
35 %
Ravinsára, Cinnamomum camphora 30 %
Levandule, Lavandula vera
35 %
30 kapek nakapeme do 50 ml panenského
oleje slunečnicového nebo sezamového, případně do třezalkového macerátu. Směsí masírujeme šíji a záda.
Při infekčních kožních onemocněních:
Eukalyptus, E. citriodora
35 %
Ravinsára, Cinnamomum camphora 30 %
Máta peprná, Mentha piperita
35 %
30 až 40 kapek vmícháme do 50 ml rozehřátého karité (Shea Butter), necháme ztuhnout
v chladničce a používáme lokálně.
PATŘÍ DO RUKOU ODBORNÍKŮ
Další skupinu představují rostliny obsahující
látky phellandren (monoterpen) a piperiton (keton). Jsou v dosti vysoké koncentraci a zvláště
piperiton je výrazně toxický. Představitelem je
Eucalyptus dives (přeloženo jako Eukalyptus
úrodný). Je kontraindikován u dětí a v těhotenství a při použití se musí dostatečně zředit. Případnou léčbu tímto éterickým olejem raději
svěříme zkušenému aromaterapeutovi.
Připravil Zbyněk ŠEDIVÝ
Autor článku je aromaterapeut
PSYCHOLOGICKÁ P ORADNA
FOTOTERAPEUTICKÝ KOUTEK
Pravidelnou rubriku vede fotograf Igor Malijevský (http://malijevsky. dstranky.cz). Dotazy posílejte e-mailem ([email protected]), nebo písemně na adresu
REGENERACE. Na obálku dopisu nezapomeňte připsat heslo »fotografování«.
Každé místo na byť ještě prázdném políčku filmu nese už předem svůj symbolický význam. Střed znamená důležitost, kraj »odstrčenost« apod. V minulém díle
seriálu jsem jmenoval také zlatý řez jako zvlášť významné místo na fotografii. Oč
se vlastně jedná?
Pro mě je pozoruhodná už samotná otázka, která antické (prý dokonce již
egyptské) myslitele vedla k objevu zlatého řezu: „Jak rozdělit úsečku v nejkrásnějším poměru?“ Když jsem ji zaslechl poprvé, napadlo mě: „Co má společného krása s úsečkou, natož s matematikou?“ Přírodní vědy, matematika, filozofie a estetika v antické kultuře naštěstí ještě tvořily celek, a proto tehdejšímu učenci takové
dotazování nikdo nezazlíval. Jak známo, každá otázka v sobě ukrývá i odpověď, tato
zní: „Je to takové dělení, kdy poměr délky celé strany ku delší části je stejný jako
poměr velikostí delší a kratší části rozdělené strany.“ Proč právě tak? Těžko stručně říci, je tu jakási zvláštní uzavřenost, vnitřní podobnost, bylo by to na dlouhé a jistě
zajímavé povídání. Skutečností zůstává, že výtvarníci, ale i typografové, grafici
a architekti k tomu podvědomě inklinují. K místu vyšší harmonie, která na rozdíl
od přesného středu či přesné čtvrtiny, působí přirozeně. Právě přirozená harmonie byla ideálem Řeků, nikoli tedy
»hybris«, zrůdnost špičkových výkonů
a přešlechtěné, nepřirozené rafinovanosti. V literatuře najdeme o zlatém řezu
pozoruhodné skutečnosti týkající se symboliky čísel, geometrie, ale také přírodovědy (zlatým řezem se řídí například růst
okvětních lístků některých rostlin – snad
aby se líbily včelkám), a dokonce
i technologie výroby houslí.
Co si počít se zlatým řezem ve fotografii? Je to místo a obecně symbol harmonie. Zlatý řez se dobře uplatní ve focení krajiny (výrazný strom nebo jiný prvek, také linie obzoru je často více na
místě než v přesné polovině) a samozřejmě také při fotografování zátiší.
Zlatý řez se často podvědomě obje- Radim Gabrysz: Cesta do školy
vuje dokonce u amerického dokumentaristy Roberta Franka (a řady jiných), ač on sám se jistě více soustředil na život obyčejných Američanů než na nějaké poměry a čísla. Střed by měl být pro fotografa
spíše výjimečné řešení, přirozená a prvotní je intuitivní harmonie zlatého řezu.
Pro kontrolu intuice: na deseticentimetrové úsečce najdeme místo zlatého řezu
asi 6,2 cm od kraje.
VYZKOUŠEJTE SI
Využijte zlatý řez při fotografování zátiší. Pokuste se vytvořit kompozici s několikanásobným použitím zlatého řezu.
Připravil Igor MALIJEVSKÝ
INZERCE
Československá SinoBiologická® společnost
1. škola tradiční čínské medicíny
založena 1990, 15 let praxe TČM®
Zahajujeme nábor
nového tříletého studia v oboru
TRADIČNÍ ČÍNSKÁ AKUPUNKTURA
PRVNÍ SEMINÁŘ NA PODZIM 2005
Česko: www.tcm.cz, [email protected], 723 555 313, 220 873 124
Revoluční 20, 110 00 Praha 1
Slovensko: [email protected], 907 726 238
SINBIOS, Palackého 6, 811 09 Bratislava
Zdravotní konzultace v našem Centru TČM® tel. 222 312 614
OKÉNKO JITKY
VODŇANSKÉ
Dotazy můžete posílat e-mailem ([email protected]
atlas.cz) či písemně do redakce (Jeseniova 87,
Praha 3). V takovém případě označte svou obálku OKÉNKO
JV a přiložte ofrankovanou obálku se zpáteční adresou.
DOVOLTE SI KOLAPS
Zázračné, ozdravné, konejšivé a objímající věty potřebuje
slyšet úplně každý. Kdy naposledy jste je od někoho slyšeli? Teď si je můžete dopřát v plné hojnosti. Tady jsou:
„Máš na to právo!“
„Můžeš si to dovolit!“
„Vše, co uděláš, je v pořádku.“
„Jsem tady s tebou!“
„Jsem tady pro tebe!“
„Nemusíš zvládnout a vydržet všechno!“
„Jsi dobrá, jaká jsi!“
„Je v pořádku, když jsi slabá!“
„Budu o tebe pečovat!“
„Už nemusíš, můžeš se opřít!“
„Můžeš se na mě spolehnout!“
„Nemusíš být dokonalá!“
„Všechno za tebe zařídím!“
„Opři se o mě!“
MAGICKÉ VĚTY
Cítíte, jakou mají moc? Vyvěrají z opravdu hlubokého citu
a soucítění. Jako když zmáčknete ten správný knoflík. Tělo
i mysl povolí, emoce se vydají, kam mají už dávno namířeno. Celičký člověk si může dovolit tu slastnou regresi do spočinutí, neodpovědnosti, do čirého »jentakbytí«. Potíž je samozřejmě v tom, že jich slýcháváme jako šafránu. Možná
je i stejně vzácným způsobem rozdáváme.
Člověk, který drží, rád drží, vydrží, musí vydržet, podržet,
udržet… A jednoho dne praskne jako přepjatá struna. Lup!
Konec hrdiny a máme tu kolaps – zhroucení, sesunutí.
Maska padá, hrdina padá. Pracně budované a křečovitě držené sebepojetí mizí v nenávratnu. Strach z kolapsu je tedy
zcela přirozený. Hrozí ztráta identity, byť možná falešné,
hrůza z rozpadu-fragmentace, ze selhání. Stud ze slabosti,
ochabnutí. Panika z toho, co čeká za »tím«, co je ve stínu?
Co se stane, když přestane fungovat kontrola, která všechno a všechny dosud držela pohromadě? Co se stane, když
odevzdám zodpovědnost do cizích rukou? Nebudu zcela
závislý? Jak budu, proboha, vypadat? Co si o mně pomyslí?
V kolapsu povolí všechny krunýře a bloky. Uvolní se cesty
k utlačovaným potřebám a emocím. Můžeme konečně ležet, plakat nebo křičet, vztekat se, ale také vážně onemocnět. To podle toho, jak moc jsme sami sebe používali, nebo
dokonce zneužívali. Stává se to obyčejně těm, kteří málo
respektují sami sebe, ale i ty ostatní. Možná byli vychováni
k takovému scénáři.
„Já musím, nesmím chtít, nemám právo…“ Když nemá
někdo respekt k sobě, nemívá ho ani k jiným. Je to životní
postoj devalvace. Těžko se s tím žije. Tím myslím i na majitele scénářů i na jejich souputníky. Ti na tom totiž bývají obdobně.
Jako psychoterapeutka kolapsy vítám. Je to dno, kde si
teprve mohu povyskočit. Před ním se mohu nekonečně
dlouho plácat ve stejném bahňáčku. Kolaps je inventura
toho, co máme na skladě. Zda máme všech pět pohromadě. Kdo si vskutku dovolí kolaps, dostává šanci poznat, kdo
vlastně je, jaká má nepoznaná místa na mapě svých území.
Co mu bylo přiděleno k práci, čištění a k přijetí.
Kolaps není jen Černý Petr. Je to také Srdcové eso.
PhDr. Jitka VODŇANSKÁ
2/2005 • REGENERACE
39
VEGETARIÁNSKÁ STRAVA
Co se v mládí naučí…
O další informace k receptům v této rubrice si můžete napsat na e-mailovou adresu: [email protected],
eventuálně je najdete na http://joga.gdi.cz.
vě vegetariánstvím, a to od nejútlejšího věku.
Rozhodl jsem se proto navštívit první pražskou
soukromou vegetariánskou školku Happy Child
v ulici Jana Masaryka, odkud pocházejí i dnešní
recepty určené dětem. Položil jsem paní ředitelce také několik otázek.
ROZHOVOR SE SAVITRÍ BRAUNOVOU
• Jak jsou děti spokojené s jídelníčkem?
• Asi polovina dětí pochází z vegetariánských
rodin, a ty ostatní se teprve učí jíst zeleninu, ale
většinou to od sebe velmi rychle okoukají.
• Podáváte jim jídlo v optimální době –
mám na mysli tatvy?
• Zatím máme stálou dobu výdeje, která neodpovídá tatvám, ale ráda bych to v rámci našich možností brzy zavedla.
• U vás se mají možnost učit anglicky, jak
výuka probíhá?
• Výuku zajišťuje jazyková škola AAAda s americkými lektory, kteří docházejí dvakrát týdně na
jednu hodinu. Výuka angličtiny je přizpůsobena věkové kategorii dětí od 18 měsíců do 8 let.
Probíhá hravou formou prostřednictvím říkadel,
písniček a her.
• Jakým způsobem financujete provoz mateřské školky? Podařilo se vám zajistit si
granty z EU nebo sponzory?
• Tato otázka zůstává zatím nedořešená. Nacházíme se ve velké finanční tísni, a proto hledáme možnosti, jak se s tím vypořádat. Pokud
se nám nepodaří zajistit finanční krytí 150 000 Kč
za poslední čtvrtletí, vyvstává velká obava, že
budeme muset provoz pozastavit, nebo školku
dokonce zavřít. Proto uvítáme jakoukoli pomoc.
CELEROVÉ PLACIČKY
2/3 syrového strouhaného celeru, 1/3 vařené brambory, sušená bio zelenina, čerstvě semletá mouka z pšenice
Všechny ingredience smícháme a prohněteme. Vytvoříme stejně velké kuličky a z nich
pak na dlani formujeme placičky, které pokládáme na plech vymazaný slunečnicovým olejem. Pečeme v troubě vyhřáté na 200 °C a po
pěti minutách dopečeme při 150 °C. Dochutíme dětským bio kečupem.
POLÉVKA Z MUNG DALU
NAŠIM NEJMENŠÍM
Význam slova »člověk« naznačuje jeho postavení na Zemi i ve vesmíru. Ještě více to vyznívá v ruštině »čelavěk«, neboli čelo věků.
V tom pojmu je obsaženo celé spektrum našich možností.
Všechny staré civilizace, mám teď na mysli
ty, které existovaly v časových rozmezích jedné epochy lidstva, což je 25 920 let (doba, kdy
osa zeměkoule projde všemi polárními souhvězdími vlivem precese zemské osy), se snažily tento potenciál lidských možností maximál-
40
REGENERACE • 2/2005
ně rozvinout a naplnit. Půjdeme-li od relativně
mladé egyptské civilizace zpět k atlantské době
a dále k lemurské civilizaci, objevíme, že jejich
hlavním cílem bylo zvyšovat vibraci člověka
a tím rozšiřovat potenciál jeho možností.
Říká se, že pokračováním lemurské duchovnosti je východní, a hlavně indická kultura,
a pokračováním atlantské je egyptská a současná západní civilizace. Všechny systémy kladly důraz na životosprávu a vegetariánskou stravu. Jelikož většina lidí má v současné době svou energetickou dominantu na dvou spodních čakrách,
je velice prospěšné veškeré snahy doplnit prá-
Přes noc zalijeme mung dal dvojnásobným
množstvím vody a necháme nabobtnat. Pak vaříme bez soli jen s kurkumou, kořenovou zeleninou a sušenou bio zeleninou. Po rozvaření
vše rozmixujeme nebo propasírujeme, osolíme
mořskou solí a podáváme. Na talíři zdobíme
čerstvě sekanou petrželkou a čínským zelím.
DOPORUČENÍ
Televizní kanál Spektrum vysílá zajímavý desetidílný seriál Oko Hora, kde
se odkrývají dosud utajované
skutečnosti o využívání a funkci
pyramid a egyptských chrámů.
Tento seriál budou opakovat,
doporučuji si ho nahrát na videokazetu.
Připravil Jan HLAVÁČEK
BIORYTMY
Zahřívací a ochlazovací fáze
V každém člověku je zakódována řada biorytmů, tak jako v přírodě. Naše srdce bije v sekundovém rytmu, dýchání se rytmicky střídá s nádechem a výdechem. Střevní svalovina se smršťuje v třicetisekundových intervalech. Ovlivňují nás také denní, týdenní, měsíční a roční cykly.
Pokud možno bychom se měli přizpůsobovat »časovému řádu«, abychom zbytečně neplýtvali silami a energií. Speciálně v denním rytmu má své místo čas pro tělesnou a duševní
práci, ten určený k odpočinku, k přijímání potravy a k trávení. Pokud rytmus trvale přerušujeme a stavíme se proti dané dispozici organismu, dojde dříve nebo později k tělesným nebo
nervových poruchám, například k poruchám
látkové výměny. Je důležité znát, jak v pravý čas
dělat to pravé. Denní, měsíční a roční rytmus
nám příroda dává k dispozici. To znamená, že
máme vrozené jakési vnitřní hodiny: den a noc,
měsíční fáze, roční období. K tomu nám slouží
signály, jako jsou východ a západ slunce, ostré
sluneční záření na jaře nebo prudký pokles svitu na podzim. Je to období, které dráždí naše
instinkty. Měli bychom jim naslouchat, aby nás
vedly životem tak, aniž bychom o tom museli
příliš přemýšlet.
VNITŘNÍ HODINY
Ty máme hluboce zakódované a přizpůsobujeme se jim v průběhu dne a noci. Proto se při
změně času nebo při cestování do zemí se značným časovým posunem necítíme zrovna nejlépe. Naše vnitřní hodiny to zpočátku ignorují,
běží dále svým tempem a nám může trvat až
několik dní, než se situaci přizpůsobíme.
Nejdůležitějším denním rytmem je produkce a vydávání tepla. Je třeba si uvědomit, že od
3. do 15. hodiny naše tělesná teplota stoupá
a poté zase klesá, podobně jako je tomu u slun-
ce, které se v brzkých ranních hodinách probouzí a začíná sálat, zatímco odpoledne jako by
svou činnost tlumilo a vzduch se ochlazuje.
Od 3. do 15. hodiny se tudíž naše tělo nachází v zahřívací fázi a od 15. do 3. hodiny ve
fázi ochlazovací. Tento denní rytmus je u všech
lidí stejný a tyto fáze lze využít různým způsobem.
MASO DOPOLEDNE, VEČER OBILNINY
V zahřívací fázi nám dodávají nejvíce energie
bílkoviny. Během jejich spalování se v buňkách
přemění 30 % jejich energie na teplo, jež je
v této fázi žádoucí. Dopoledne tedy konzumujme ryby, maso, luštěniny a mléčné výrobky, jejichž energii díky zahřívání dokážeme spálit.
V ochlazovací fázi je to naopak, proto jsou večer vhodnější potraviny rostlinného původu
chudé na bílkoviny: zelenina a obilniny. Kdo má
problémy s nadváhou, neměl by po 15. hodině jíst kalorická jídla, protože se nesnadně spalují
a ukládají do tělesných zásobáren. Jestliže večer jíme více než dopoledne, tloustneme a přetěžujeme organismus. Zde platí staré moudré
přísloví: „Snídej jako král, o oběd se rozděl
s přítelem a večeři nech nepříteli.“
KOUPELE A UČENÍ
Večerní studená koupel nebo chladivý zábal
podporuje ochlazení a tím i usínání. Kneipp doporučoval tyto prostředky proti nespavosti.
Teplé koupele nebo saunu si podle biorytmu
dopřejeme dopoledne, protože tím podpoříme
zahřívací fázi organismu.
Duševní činnost, jako je počítání či biflování
cizích slovíček, je výhodnější
provádět v dopoledních hodinách (v době zahřívací fáze),
zatímco promýšlet získané vědomosti je nejvhodnější ve večerních hodinách v době
ochlazovací.
Připravila Renata HERBER
Autorka se zabývá léčbou potravinami a planetární výživou
Příště: Biorytmus týdne
VAŘÍME Z PLEVELE
OČISTNÝ KOŘEN
ZELÍ S KŘENEM
Předjaří je pro náš organismus poměrně náročné. Strádáme nedostatkem slunečního
svitu a pohybu venku i čerstvýchpotravin
bohatých na vitaminy a minerály. Během zimy se v nás nakupilo množství
zplodin, cítíme se unavení, ospalí a bez
nálady. Nastal čas na »jarní úklid«.
Jarní strava by měla být lehká, ale
kvalitní. S přísunem vitaminů to však není
jednoduché – a zde pomůže křen selský.
Kořen vyrýváme ze země od podzimu do března, kdykoli to mrazy dovolí; lze ho založit i ve sklepě
do písku. Obsahuje hořčičnou silici, hodně vitaminu C a fytoncidy, které
omezují růst bakterií, což je kombinace pro období častého výskytu nemocí dýchacích cest přímo ideální. Navíc rozpouští hleny a povzbuzuje
žaludeční a střevní činnost. Ve větším množství však působí dráždivě na
sliznice a pokožku, vyvolává i puchýře, proto budeme střídmější.
V kuchyni používáme dobře očištěný čerstvý jemně nastrouhaný kořen jako přílohu k vařenému masu nebo vařeným vejcím. Výborný je se
strouhanými jablky (na 250 g jablek asi 50 g křenu) i k houbovým jelítkům (recept byl uveřejněný v minulém čísle). Oblíbené jsou tvarohové
či majonézové křenové pomazánky, smetanové i jíškové křenové omáčky.
Velmi chutná i zdravá je kombinace křenu se zelím – tento salát je vhodný doplněk téměř každého jídla předjarního období.
2,5 kg syrového hlávkového zelí, 250 g strouhaného křenu, 1 větší cibule, 300 g pískového cukru, 300 ml jablečného či vinného octa, 100 ml
oleje, 80 g soli, drcený koriandr (lze nahradit i jiným kořením podle chuti
například kmínem, hořčičným semínkem, rozmarýnou apod.)
Zelí a cibuli nadrobno nakrájíme a ve větší nádobě smícháme s čerstvě nastrouhaným křenem, osolíme, přidáme cukr, olej, ocet, koření
a důkladně promícháme. Neprodleně (aby nevyprchala palčivost křenu)
zelnou směs napěchujeme do sklenic tak, abychom vytěsnili všechen
vzduch, a aby byla zalitá vlastní šťávou, kterou během pěchování pustila.
Sklenice zavíčkujeme a uložíme do temna a chladu, kde zelný salát díky
konzervačním vlastnostem přísad vydrží chutný i několik týdnů.
SMETANOVÁ KŘENOVÁ OMÁČKA (PRO 2 OSOBY)
20 g másla či rostlinného tuku, 30 g hladké mouky, 100 ml vody či vývaru, 160 ml mléka, 20 ml smetany (12%), sůl, muškátový květ, 10 g cukru,
30 g strouhaného křenu
Do horkého tuku nasypeme mouku a vytvoříme světlou jíšku. Zalijeme ji vodou s mlékem a dobře rozšleháme. Přidáme muškátový květ,
osolíme a povaříme na mírném ohni asi 30 minut. Potom zjemníme smetanou, přisladíme, přidáme strouhaný křen a ještě krátce povaříme.
V klasické české kuchyni se tato omáčka servírovala s houskovým knedlíkem a vařeným masem, chutná ale také s vařenými brambory a vejcem.
Připravila Blanka JAROŠÍKOVÁ
2/2005 • REGENERACE
41
TECHNIKY TRADIČNÍ ČÍNSKÉ MASÁŽE (2)
Prokletí dneška – bolesti kr
Při masáži v tradiční čínské medicíně se používá řada různých technik. Technika tření spočívá v tom, že lékař pohybuje hřbetem ruky sem
a tam po bolestivém místě na pacientově těle.
Podporuje tím krevní oběh, uvolňuje šlachy
a svaly a zmírňuje bolesti. Obzvláště účinná je
při léčbě svalové únavy. Rychlost tření je asi 60
až 100 pohybů za minutu.
Technika klepání se provádí tak, že lékař položí svou dlaň na bolestivou oblast na pacientově
těle, druhou ruku sevře v pěst a rytmicky s ní
klepe do hřbetu položené ruky. Pacient by přitom měl pociťovat vibrace.
Bolesti krku a šíje se v poslední době stávají
vzrůstající hrozbou pro ty, kteří mají sedavé zaměstnání, zvláště pro osoby pracující u počítače. Optimální je těmto bolestem předcházet
a pravidelně se protáhnout nebo si krátce zacvičit; určité typy cviků i léčí.
Další možností, jak pomoci těm, kteří trpí
bolestmi krku a šíje, je masáž. Při ní by se měl
pacient uvolnit. Je také třeba dodržovat zásadu,
že na krk se nesmí tlačit, ani s ním otáčet silou.
Základní techniky používané při masáži šíje jsou
tření, klepání napjatými prsty, rozptylování, napravování, hnětení, masáž údery a uchopení.
MUDr. Wang YINGWU
spolupráce Jana ARCIMOVIČOVÁ
Foto 1: Body na šíji, které bývají citlivé
nebo bolestivé.
Foto 2: Při bolestech v oblasti šíje se často používá technika tření.
Foto 3: Technika napravování se musí aplikovat velice opatrně a citlivě. Pacient nesmí pociťovat žádnou, nebo jen mírnou bolest.
Foto 5: Pacient se položí na postel tak,
aby mu hlava mírně přečnívala. Lékař se za
něj posadí na židli, jednou rukou ho uchopí
za bradu, druhou za týl. Pak několikrát hlavu mírně povytáhne, aniž by postižený pocítil bolest. Následně několikrát postupně
a opatrně otáčí jeho hlavou vlevo a vpravo.
Foto 4: Lékař stojí za sedícím pacientem, levý loket má pod jeho bradou a pravou
rukou jej drží za týl. Několikrát opatrně otočí hlavou pacienta, aby mu uvolnil svaly.
42
REGENERACE • 2/2005
TRADIČNÍ
rku a šíje
ČÍNSKÁ
MEDICÍNA
(11)
Danggui –
ženšen pro ženy
Děhel čínský (Angelica sinensis), který je dnes po celém světě běžně známý pod svým původním názvem danggui, patří mezi nejslavnější bylinky tradiční medicíny. Doporučují ho nejen
čínští, ale i američtí a evropští lékaři jako tonikum a také jako prostředek na nejrůznější gynekologické problémy. Zlepšuje oběh krve a zdá se, že příznivě ovlivňuje i krevní tlak. Přestože se doporučuje především ženám, pomáhá i mužům. Je to však bylinka číslo jedna při jakýchkoli potížích s krví či menstruací.
ZÁSOBÁRNA ÚČINNÝCH LÁTEK
Foto 6: Lékař se postaví vpravo před sedícího pacienta. Pravou ruku opře o jeho hlavu
a levou jej drží za prsty pravé ruky. Loktem se
při tom opírá zevnitř o pacientovu paži. Požádá ho, aby napnul ruku, a přitom mírně tlačí svou
pravou rukou na jeho hlavu a zároveň levou
lehce napíná jeho ruku na opačnou stranu.
Kořen danggui obsahuje silici, v níž je nejvíce zastoupena sloučenina ligustilid. Dále
v něm byla zjištěna kyselina askorbová, pantothenová, listová, niacin, riboflavin, thiamin,
vitamin B12, E a provitamin A, z minerálů vápník, hořčík, fosfor, draslík, křemík a sodík a ze
stopových prvků zinek, hliník, chrom, kobalt,
měď, železo, mangan a selen.
Nacházejí se v něm i polysacharidy, fruktóza, glukóza, bílkoviny, mastné kyseliny (linoleová, olejová, palmitová, stearová) a rovněž
například bergapten, beta-sitosterol, biotin,
ftalidy, cholin, karvakrol, safrol, skopoletin
a seskviterpeny. Představuje také vydatný
zdroj kobaltu, který je součástí vitaminu B12.
Ten je nezbytný pro množení buněk, krvetvorbu a činnost nervového systému. Zjistilo
se, že dojde-li k úbytku kobaltu o 0,01 g, negativně se to projeví na tvorbě krve, proto se
tato bylina doporučuje v případě anémie. Přitom zřejmě synergicky působí také niacin, vitamin B12, kyselina listová, biotin a možná
i další látky obsažené v kořenu.
ÚČINNÁ NA ŽENSKÉ PROBLÉMY
Léčivka je mimořádně účinná na gynekologické potíže. Její vliv na dělohu se vědecky
zkoumá od dvacátých let minulého století.
Odpradávna se pak užívá k regulaci menstruačního cyklu a mírnění souvisejících bolestí,
aplikuje se při amenoreje (vynechání menstruačního krvácení v době plodnosti) a při
prodloužené a silné periodě. Je velmi vhodné podávat ji současně s antikoncepcí.
Zvyšuje i účinek estrogenů v případě, když
je jejich přirozená hladina nízká, nebo naopak
příliš vysoká. Přestože danggui vykazuje estrogenní účinky, zatím se zcela neprokázalo,
že obsahuje fytoestrogeny.
Osvědčil se při projevech premenstruačního syndromu, zmírňuje bolesti břicha po
porodu, kdy působí rovněž jako tonikum.
Doporučuje se v menopauze, je účinný proti
návalům, pomáhá i při suchosti vagíny. Vykazuje protiplísňové vlastnosti, třeba proti Candidě albicans, což je kvasinka způsobující mimo
jiné vaginální infekce.
ANI MUŽI NEPŘIJDOU ZKRÁTKA
Čínští lékaři po této bylince obvykle sáhnou
v případě, že má jejich pacient obtíže související s krví. Jako krevní tonikum téměř nemá
konkurenci. Kromě toho, že léčí anémii, podává se při rekonvalescenci, po zranění,
operaci či ztrátě krve. Podporuje krevní oběh
a díky tomu zmírňuje bolesti způsobené krevní stází či zraněním. Obsažená silice má vliv na
krevní tlak – nejdříve ho mírně zvyšuje a pak
snižuje – celkově pak krevní tlak snižuje.
Danggui také zlepšuje průtok krve srdečním
svalem a snižuje hladinu krevních tuků.
Uvedenými vlastnostmi včetně detoxikace
příznivě ovlivňuje stav pleti, aplikuje se i při
kopřivce, ekzémech, neurodermatitidách,
vypadávání vlasů, vitiligu a dalších poškozeních
kožního pigmentu. Projevuje se i jako mírné
sedativum.
PROTI ZÁNĚTŮM I BOLESTEM
Danggui má antiseptické vlastnosti. Působí třeba proti růstu bakterií Escherichia coli,
Salmonella typhi a paratyphy, Staphylococcus
aureus atd. a zvyšuje imunitní odezvu organismu. Podporuje schopnost fagocytózy
u makrofágů a příznivě ovlivňuje produkci interferonu, který produkují tělesné buňky po
virové infekci. Léčivka má protialergické
vlastnosti, tudíž zabraňuje rozvoji zánětu. Snižuje otoky a bolesti, v kombinaci s dalšími bylinami je účinná v případě akutního a chronického zánětu ledvin. Někdy se doporučuje
i při nespavosti a bolestech hlavy. Vzhledem
k tomu, že má mírné laxativní vlastnosti, podává se i při zácpě. Pozitivně působí na stagnace v játrech, poslouží proto i při léčbě žloutenky a cirhózy.
PROSLULÁ BYLINNÁ SMĚS
Podle tradiční čínské medicíny má danggui sladkou a ostrou chuť a teplou povahu.
Vstupuje do meridiánů srdce, jater a sleziny.
Tonizuje krev a reguluje menstruaci, zastavuje bolest, má pozitivní vliv na funkci dělohy.
Užívá se při oslabení krve, což se projevuje
bledým popelavým obličejem, hučením
v uších, mžitkami před očima a palpitacemi.
Dále zvlhčuje střeva a podporuje peristaltiku, chrání játra a má protizánětlivé vlastnosti.
Společně s bylinami shudihuang (Rehmanniae glutinosa), baishao (Paeonia lactiflora)
a chuanxiong (Ligusticum chuanxiong) je
součástí proslulé bylinné směsi siwutang
(čtyřsložkový odvar), která se podává při potížích s krví, popřípadě se ještě kombinuje
s dalšími bylinami.
Jana ARCIMOVIČOVÁ
2/2005 • REGENERACE
43
ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA
Kalendárium Jiřího Janči
1.–15. LEDNA
MOČOVÝ MĚCHÝŘ
Je nejvíc ohrožen psychicky, a proto musí být
především posilována jeho fyzická povaha.
POTÍŽE
Projevují se narušením psychiky, ale i potížemi při močení, »štípáním« v podbřišku apod.
DOPORUČENÍ
Vzhledem k obecně známé, ale i dosud nepoznané funkci močového měchýře a s ohledem na jeho léčbu bychom měli dodržovat poměrně široké spektrum opatření s tím, že je
můžeme navzájem kombinovat i s doporučeními pro druhou polovinu měsíce:
• Jíst saláty z kořenové zeleniny – celeru, pastiňáku a petržele.
• Pít čaj z anděliky lékařské, jehlice trnité, případně libečku.
• Užívat plody pámelníku poříčního (Symphoricarpos rivularis), 1 až 3 bobulky denně po
dobu asi 5 týdnů; mohou být čerstvé, ale
lepší jsou sušené.
• Zahájit reflexní masáže na chodidlech, a to
nejen plošek močového měchýře, ale i pohlavních orgánů.
REFLEXNÍ TERAPIE
Plošky močového měchýře a močovodů
nemasírujeme během jedné masáže více než
SBĚR BYLIN
1.–15. LEDNA
15 až 20x najednou. V tomto období totiž bývá
močový měchýř více podrážděný, a proto je
třeba vyvíjet na reflexní plošky o něco menší
tlak, spíše je jenom hladíme.
POTÍŽE
Více či méně se projevují poruchy psychiky,
stejně tak i potíže při močení, »štípání« v podbřišku atd.
VODA
Využívejme jejího blaha.
DOPORUČENÍ
Tato vazba se mnohdy zdá málo pravděpodobná, ale skutečně existuje, jen se často projevuje skrytě. Především s ohledem na nepříjemné následky případné dysfunkce psychiky,
samozřejmě s návazností na fyzickou stránku,
doporučuji následná preventivní opatření:
• Optimální jsou 2x týdně koupele s kořením,
nejlépe bazalkou nebo fenyklem.
• Chodit na slunce, dodávat organismu vitamin D, hořčík a související látky.
• Užívat 3x denně 5 kapek tinktury z pryšce
mandloňovitého (Euphorbia amygdaloides)
v ředění D6 až D7.
• Provádět reflexní masáže nejen močového
měchýře, ale i nervového systému.
ČERNÁ
Nachází se v tmavém neboli plně černém
odstínu.
STRACH
Ovládá nás, ale pokud jsme ho nezvládli, vyhýbejme se možným příčinám a uklidňujme se.
KLOUBY
Zvýšenou měrou jsou nepříznivě ovlivňovány, a proto bychom je měli chránit před vlivy
chladného počasí.
UŠI
Jsou nejvíce zatíženým smyslovým orgánem,
ale nejde ještě o přímý vliv na sluchové orgány, spíš je třeba hlídat souvislosti s pánví.
16.–31. LEDNA
MOČOVÝ MĚCHÝŘ
Je nejvíce ohrožený z hlediska psychického,
a proto ho především posilujeme po fyzické
stránce.
16.–31. LEDNA
Sbíráme například jmelí bílé, lišejník nebo borovici horskou.
Sbírat můžeme například kořen hořce žlu- PRYŠEC MANDLOŇOVITÝ
Tento méně známý druh pryšce je vedle pryštého, pámelník poříční a lišejník islandský.
ce sladkého relativně nejméně jedovatý a má vynikající účinky na veškeré potíže v pánvi, snad kroPÁMELNÍK POŘÍČNÍ
Je rozšířená keřovitá rostlina, na jejíž plo- mě hormonálních poruch, a také při léčbě cirhózy
dy (bílé kuličky) s oblibou šlapou děti i dospělí, a obezity. Nedoporučuji ovšem jeho užívání v čerzvlášť když je nikdo nevidí. Obvykle se ozna- stvém stavu, pouze tinkturu v ředění D5 až D6.
čuje za jedovatou, ale při zachování správného Obecné dávkování je 3x denně 7 kapek po jídle.
Je ovšem nutné zachovávat opatrnost při sběru
dávkování se neprojevují žádné toxické účinky. U pámelníku je léčivý i kořen, ale osobně a zpracování, protože kontakt se šťávou byliny
doporučuji pro samoléčbu jen plody, neboť vyvolává u některých jedinců nepříjemné projevy
mají vynikající účinky na potíže močového jako například alergii, zarudnutí pokožky, až třeba
měchýře, dokonce i při vážných onemocně- puchýře. Tinktura slouží nejen při problémech
ních. Kuličky se užívají čerstvé i sušené, ma- v pánvi, ale i jako lék při zánětech, a zejména při
ximálně 1 až 3 kuličky denně vždy po jídle. nádorových onemocněních. Spolu s bílým vínem
Doporučuji je nasušit do zásoby a před suše- je vynikající prostředek na jakékoli rány.
ním vždy propíchnout, aby vyschly i uvnitř.
ZIMNÍ LOUČKA
Je ideální při nedostatku vitaminů, a to pro ceSIRUP Z CIBULE
Připravíme tak, že co nejvíce rozmělněnou lou rodinu. Semena řeřichy zahradní (Lepidium saoloupanou cibuli v láhvi prosypáváme cukrem, tivum) namočíme na 24 hodin do vody, potom je
nejlépe pískovým. Pak ji necháme stát v teple tak rozprostřeme na navlhčenou buničinu položenou
dlouho, až se nahoře usadí vrstva šťávy – sirupu. na ploché míse. Přibližně za 3 dny vyroste »loučPodobných postupů existuje sice více, ale tento je ka«, tedy asi 3 cm vysoký pažit. Ten stříháme
velmi jednoduchý. Užíváme denně 1 lžičku jako nebo otrháváme a používáme na posypání chlejarní očistnou kúru nebo prevenci proti infekcím, při ba, brambor nebo do polévky. Pozor na dávkonedostatku vitaminů a jiných potřebných látek. Ci- vání – dospělým doporučuji pouze 1 lžíci a dětem
1 až 2 lžičky denně.
bulový sirup je výborný zejména pro děti.
44
REGENERACE • 2/2005
REFLEXNÍ TERAPIE
Plošky ledvin mačkáme spíše pro ovlivnění
psychické stránky a kauzálních zón. Masírujeme
proto hlavně kauzální zóny nad patní kostí a plošky nad kotníkem až po lýtkový sval. Při masáži
tlačíme poměrně silně, protože v reflexních zónách se nacházejí také nervová zakončení ovlivňující pánevní oblast.
Reflexní masáž provádíme pouze 10 až 15x
najednou, protože zejména u nervových zakončení bývají reakce dosti prudké.
VODA, ČERNÁ A STRACH
Shodují se se stavem první poloviny ledna.
KOSTI A SVALY
Bývají ohrožené již méně, ale vše se přenáší na klouby. Dávejme proto pozor na jejich
přetížení!
UŠI
Sice jsou ohrožené méně, ale ze sluchové
oblasti se případná porucha přesunuje na pohlavní orgány.
1.–15. ÚNORA
LEDVINY
Jsou ohrožené nejvíce. Ovšem jako každý
jiný orgán nemají jen funkci přímou. Jelikož je
jejich činnost zpětně vázána na močový měchýř, spíše se projevují přenesené funkce, tedy
potíže s klouby, nejvíce pak s koleny.
POTÍŽE
Nenápadně přicházejí jakoby odjinud: bolesti kolen, kloubů dolních končetin z vnitřní strany, krční potíže nebo plošné ekzémy. Vše lze
ověřit na reflexních ploškách ledvin.
DOPORUČENÍ
Při jakýchkoli potížích platí: „Neznáš-li příčinu, pamatuj na ledviny,“ a proto doporučuji:
Často se projevují tlakem v zádech podél páteře, bolestmi v zádech při sehnutí, problematickým močením, je narušená funkce pohlavních
orgánů apod.
DOPORUČENÍ
Při všech potížích s močením nebo s klouby
doporučuji:
• Pít příslušný ledvinový čaj.
• Upravit stravu, omezit množství dráždivých
látek, což ovšem neznamená vynechat veškeré koření.
• Kontrolovat funkci pohlavních orgánů, zejména u žen pro souvislost s ledvinami, a to
nejen po hormonální stránce.
• Pro celkové posílení organismu připravit
»zimní loučku« ze semen řeřichy zahradní
(pozor na dávkování!).
• Provádět reflexní masáže plošek ledvin.
• Pít příslušný ledvinový čaj (pozor na pravost
celíku zlatobýlu).
• Upravit životosprávu, pít minerální vody
s obsahem sodíku (maximálně 100 mg/1 litr).
• Kontrolovat funkci nadledvin z hlediska hormonálního vlivu na klouby, hlavně kolena.
• Kontrolovat funkci sluchu, hlavně u mužů
starších 45 let.
• Provádět masáž reflexních plošek ledvin
a také kolen.
REFLEXNÍ TERAPIE
Při nedostatečné funkci je třeba plošky ledvin mačkat velice opatrně. Nejlépe je masírovat společně s ploškami močového měchýře,
protože obyčejně bývá postižen celý urologický systém. Na tyto zóny bychom neměli zapomínat ani při potížích s koleny.
VODA
Působí spíše záporně. Snažte se jí zbavovat,
protože má tendenci zůstávat v těle.
ČERNÁ
Zůstává symbolem února, ale opět jen ve
světlejším odstínu. Je tedy spíše elegantní než
nebezpečná.
STRACH
Slábne, ale raději se ještě vyhýbejme možným příčinám.
KOSTI
Zatížení se pomalu přenáší z kostí na klouby,
ale stále je ještě dobře ovlivnitelné.
UŠI
Vykazují stav skutečně ohrožených orgánů,
konkrétně pohlavních. K opatrnosti nabádám
zejména starší muže; může jít jen o první varování, ovšem vážné.
16.–28. ÚNORA
LEDVINY
Je ohrožena jejich fyzická podstata, spočívající ve schopnosti vylučovat zplodiny, a tím i jejich kapacita. Právě v tom tkví nebezpečí, protože klesá obranyschopnost proti všem druhům
nádorů.
POTÍŽE
Jsou už razantnějšího charakteru a dávají téměř otevřeně najevo, že jde o poruchu ledvin.
SBĚR BYLIN
ny, protože květy dozrají při sušení, a stonky do tří
milimetrů tloušťky.
1.–15. ÚNORA
TINKTURA NA ŘEDĚNÍ KRVE
Do 1 litru nekonzervovaného přírodního červeného vína vsypeme 10 g komonice lékařské, a to
suché či čerstvé (suchá je lepší). Necháme 9 dní vyluhovat a pak přefiltrujeme. Tři dny užíváme 3x denně 1 čajovou lžičku a poté 3x denně 1 polévkovou
lžíci, vždy před jídlem. Tinktura působí příznivě například na hemoroidy, křečové žíly, cévy a podobně.
Sbírat můžeme například devětsil zvrhlý (oddenek i květ), kaštan koňský (kůru), janovec metlatý (nať) nebo krušinu olšovou (kůru).
CELÍK ZLATOBÝL
Jako jedna z nejlepších bylin vůbec pro úpravu funkce ledvin je v zásadě nenahraditelná. Léčí
i nemoci jako jsou glomerulonefritida, deformace
ledvin, nejrůznější kožní projevy, prostata, látková
výměna atd. Užívá se v bylinných směsích, kupříkladu ledvinový čaj musí obsahovat tolik celíku
jako ostatních bylin dohromady. Samotnou léčivku pít rozhodně nedoporučuji.
Při užívání platí, že se celík zlatobýl nedá ničím
nahradit. Jiné informace jsou nepravdivé, a tudíž
škodlivé. Je nutné dodržovat tyto zásady: Sbírat
pokud možno rostliny vyrostlé ve stínu. Vždy jen
mezi 14. a 16. hodinou. Nať trhat pouze s pupe-
16.–28. ÚNORA
Sbírá se například kůra jalovce, lišejník islandský
nebo jmelí bílé.
RDESNO HADÍ KOŘEN
Rozšířená a snadno rozeznatelná rostlina se sbírá na jaře a na podzim, v případě nutnosti hned po
odkvětu. Sbíranou částí je oddenek, který se suší
nejlépe na slunci; jelikož bývá dlouhý, doporučuji ho
nařezat na kousky, které lze dělit i podélně. Odde-
REFLEXNÍ TERAPIE
Masáže bychom měli provádět na ploškách
těsně pod vnitřními kotníky obou chodidel, případně na postižené straně. Můžeme je mačkat
relativně silně.
VODA
Má kladný vliv. Nechejte ji pořádně projít
tělem ve všech podobách a pijte alespoň 2 litry tekutin denně.
ČERNÁ
Už je nebezpečná, a především brzdí užitečné vlivy na lidský organismus.
STRACH
Značně se již vyčerpal, a proto vzhůru s ním
do boje!
KOSTI
Zatížení se přeneslo na klouby, takže kosti už
tolik netrpí.
UŠI
Jsou nositelem druhotných potíží sluchu, to
znamená, že se projevují v pohlavních orgánech. Věnujte jim proto pozornost!
Připravil Ing. Jiří JANČA
nek obsahuje především tanin, dále hodně škrobů
a některé bílkoviny. Užívá se proti všem druhům
zánětů, otokům a krvácením, jako kloktadlo při zánětech a otocích v ústech. Účinný je při zánětech
střev a jejich krvácení. Užívá se ve formě nálevu,
který je sliznatý a velmi svíravý. Nálev připravíme
z 1 čajové lžičky práškovaného nebo 2 lžiček nastrouhaného oddenku na 0,25 l vody. Lze ho používat i na obklady a koupele.
METODA FT
V případě ledvin a močových cest se často vyskytují infekční onemocnění, která se takřka nedají
léčit. Jedinou účinnou je tzv. metoda FT. Zásady se
musí přesně dodržovat. Do misky nalijeme 50 ml
moče nemocného a posypeme modrou skalicí
(CuSO4). Misku na noc umístíme pod jeho postel
(matrace by neměla být molitanová). Opakujeme
max. 14 dní, ale jen pro jistotu, neboť účinek většinou nastoupí do 3 dnů. Silné a prudké reakce, například průjmy, jsou příznakem úspěšné léčby. Není
tedy důvod k panice, protože se jedná o terapeutickou tělesnou reakci, jíž jsme chtěli dosáhnout.
1 21 / 2 0 0 54 • R E G E N E R A C E
45
REFLEXNÍ
TERAPIE
Migrény a bolesti zubů
Trojklaný nerv je jeden z párových hlavových nervů, který se ještě před výstupem ze spodní části
lebky dělí na tři základní větve. Ty zprostředkovávají komunikaci mezi obličejem a mozkem. První, horní větev směřuje k oku, druhá, střední k horním zubům a žvýkacím svalům a třetí, spodní
ke spodním zubům a šíjovým svalům. Trojklaný nerv někdy postihují úporné bolesti a nejčastěji
se projevují zánětem a bolestmi zubů.
Reflexní plošky na ovlivňování trojklaného
nervu se nacházejí z obou stran všech prstů
a palců na nohou na úrovni nehtového lůžka.
Nejdůležitější jsou místa na 2., 3. a 4. prstu.
EMOCE I LÁTKOVÁ VÝMĚNA
Nezapomínejme na fakt, že oblast hlavy
a krční páteře je pod neustálým vlivem emocí.
Zejména ty potlačené se jakoby zakousnou do
povázek (fascies, vazivové blány, jimiž je obalen
každý sval) a někdy na jejich uvolnění nepomůže ani nervová reflexní terapie. V tom případě
musí pacient ze sebe klíčovou emoci doslova
vydolovat a po jejím vyjádření okamžitě dojde
k úlevě v postiženém místě. Jednoduchou metodu, jak na to, zveřejníme v některém příštím
čísle REGENERACE.
Další důležitá podmínka pro zdravé nervy je
optimálně fungující látková výměna, zdravá játra, a hlavně žlučník. Souvislosti těchto orgánů
s nervy se konec konců objevují i v lidových
rčeních jako například žlučovitý člověk, vzkypěla
v něm žluč atd.
Reflexní body nervů se s největší pravděpodobností nacházejí v místních nervech chodidla
nebo ruky, takže v podstatě při mačkání hledáme nehtem »žížalky«, které pak stlačujeme.
Nehet je přitom kolmo na průběh nervu.
Pozor – působíme vždy podle charakteru
postižení. Při intenzivních bolestech nejcitlivější
místa pouze hladíme nebo použijeme sedativní hmat (zmáčknutí a držení za stálého tlaku až
do odeznění bolesti). Jednou z možností je přilepení semínka z měsíčnice vytrvalé (Lunaria
rediviva), případně stříbrného plíšku (může být
i z cínu nebo použijeme korunovou minci).
V případě, že je nerv ochrnutý, použijeme stimulační mačkání a měděný, nebo lépe zlatý plíšek. Semínko je vhodné pro každý případ.
LOKALIZACE ZUBŮ NA PRSTECH
Zajímavé je, že při přímém uvolňování krční
páteře mačkáme skrze svaly jeho spodní větev
v hlavním bodu krku »V« spolu s vagusem
a body na meridiánu žlučníku. Máme vážné podezření, že právě spodní větev trojklaného nervu odpovídá za bolesti hlavy a migrény. Vždy po
uvolnění krční páteře totiž dojde k úlevě a většinou k úplnému zmizení bolestí. Zaznamenali
jsme případy vyléčených migrén, které dotyčné trápily ne roky, ale celá desetiletí. Například
paní Ch. (28) trpěla pravidelnými migrénami
dvakrát i vícekrát do měsíce už od dětství. Po
uvolnění krční páteře prožila velkou krizi, protože ji hlava bolela celou noc a mnohem intenzivněji než jindy. Ráno bolesti z ničeho nic odezněly a od té doby má klid.
Učitelka v důchodu (63) měla problémy
s migrénami od mládí, smířila se s nimi a naučila
se s tím žít. Po uvolnění krční páteře bolest bez
krize zmizela. Na udržení stavu bez bolestí jí stačí
návštěva u nás jednou za půl roku.
46
REGENERACE • 2/2005
Zuby můžeme ovlivňovat hned několika způsoby:
1. Nehtem na prstech zepředu – tím dostává
charakter nervové reflexní terapie.
2. Prostřednictvím trojklaného nervu na již popsaných místech.
3. Nad a pod kloubem palce (nártní strana pod
nehtem), které paní Masafretová charakterizuje jako čelisti. Těsně nad kloubem horní
čelist, pod ním pak dolní.
V literatuře se objevují různé názory na to,
kde se který zub ovlivňuje. Proto se orientujeme hlavně podle zlatého pravidla reflexní terapie: působíme tam, kde je největší reflexní bolest. Pro orientaci uvádíme jeden názor na lokalizaci zubů: na palci je jednička, na ukazováčku dvojka, na prostředníčku trojka a čtyřka, na
prsteníčku pětka a šestka, na malíčku sedmička a osmička. Na pravé noze je pravá půlka čelistí a naopak. Spodní a horní čelist nerozeznáváme (informace má význam pro diagnostiku,
pro terapii platí již vzpomenuté zlaté pravidlo).
Zuby léčíme i přes trojklaný nerv (2., 3. a 4.
prst na 1. článku, v úrovni nehtového lůžka).
Každý prst mačkáme z obou stran a terapie probíhá na nejbolestivějších místech. Je dobré zub
nejdříve reflexologicky uklidnit a pak navštívit
zubaře, protože zubní kaz reflexně nespravíte.
Jednou na našem kurzu reflexní terapie po
prohlášení, že nejprve zub léčíme reflexně
a pak zajdeme k zubaři, se jeden účastník postavil a prohlásil: „Já jsem zubař.“ A po chvilce
stísněného očekávání dodal: „Souhlasím.“
Ovlivňování trojklaného nervu zabírá skvěle
u dětí, jimž se prořezávají zoubky. To popsala
další účastnice kurzu, shodou okolnosti také lékařka. Její dítě již druhý den téměř bez ustání
plakalo. Sáhla po knize Jiřího Janči Velký receptář alternativní medicíny a objevila, že bolest
zubů zmírní ovlivňování trojklaného nervu. Po
promačkání prstíku se dítě okamžitě zklidnilo.
Stav zubů závisí na látkové výměně (játra,
žlučník, ledviny…) a životosprávě. Přílišný podíl
kyselinotvorné stravy odbourává z těla a tedy
i ze zubů vápník, čímž se stávají náchylnější ke
vzniku kazů, čímž dochází k podráždění nervů.
Beáta a Július PATAKYOVI
Autoři knihy Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch
Hlavním informačním zdrojem všech popisovaných nervů jsou knihy Jiřího Janči Alternativní
medicína, Reflexní terapie, Reflexní terapie rukou
a vlastní dlouholeté praktické zkušenosti.
Doplnění informací z minulé REGENERACE – Oživení nervů tváře:
Reflexní bod pro lícní nerv se nachází na
4. prstu nohy, jeho 2. (prostředním) článku, ze strany malíčku, uprostřed. Mačká
se nehtem na nerv, kolmo na jeho průběh. Ovlivňuje se na pravé i levé, ale především na té noze, kde je větší bolest.
ÁJURVÉDA – MATKA MEDICÍNY (2)
Poznejte svůj konstituční typ
Rubriku o ájurvédské medicíně, jež představuje komplexní celostní medicínský systém s pětitisíciletou tradicí, vede MUDr. David Frej, který se věnuje také výživě. Máte-li zájem o osobní konzultaci, volejte 272 765 131 či 604 960 838, případně pište na e-mail [email protected]; www.ayurveda.cz.
Podstata vesmíru je nehmotná. Podle ájurvédy se člověk skládá z 5 elementů, 3 životních
energií (principů zvaných dóša), 7 tkání (dhatus)
a množství kanálů (šrotas). Pět elementů (voda,
vzduch, prostor, oheň a země) tvoří nekonečné množství kombinací, takže každý předmět,
rostlina nebo člověk existuje jako unikát. Vzájemné aktivní působení a propojení těchto prvků umožňuje udržovat svět v pohybu. U člověka představuje Země strukturu orgánů a tkání,
tj. hmotu (kostra, svaly), Prostor tělesné dutiny
(krev, lymfa), Oheň kontroluje zažívání (enzymy)
a inteligenci, Voda tělesné tekutiny (voda, lymfa, krev) a Vzduch tělesné pohyby.
Dva z pěti prvků tvoří základ tří energií (dóš)
určujících konstituci. K pojmenování dóš užíváme sanskrtská slova Váta, Pitta a Kapha. Všichni jsme kombinací těchto tří principů: Váty jako
principu pohybu, Pitty čili principu energie
a Kaphy tedy principu struktury. Všechny tři
dóši vytvářejí fyziologickou konstituci jedince.
Prakruti označuje naši vrozenou konstituci,
která vznikne kombinací dóš v momentě narození a během života se nemění. Vikruti označuje náš současný stav, momentální poměr dóš,
jenž se může lišit od vrozené konstituce.
V HARMONII JSME ZDRAVÍ
Všechny tři dóši se vyskytují u všech lidí.
Někteří jedinci mají výraznější jednu dóšu, ale
většina má smíšenou konstituci, tzn. kombinaci
dvou nebo tří dóš. Jedna dóša bývá zastoupena výrazně a druhá převažuje nad poslední, třetí
dóšou. V ideální harmonii se prakruti (vrozená
konstituce) a vikruti (momentální stav) rovná.
V harmonickém stavu tří dóš jsme zdraví, při
porušení této rovnováhy onemocníme.
V běžném životě jsme ovlivněni zvyky, zevním prostředím (počasí, roční období), stresem,
rodinnými či pracovními problémy, myšlením
nebo jídlem, které harmonii narušují. Základním
principem léčení v ájurvédě je obnovit harmonii neboli rovnováhu tří dóš, tedy energií.
Pro správný výběr vhodných potravin, životosprávy, cvičení atd. je vhodné znát svůj konstituční typ. Spolehlivým způsobem k určení je
pulzová diagnostika, kdy ájurvédský lékař vyšetřením tepu na několika úrovních zjistí nejen
konstituci, ale také případnou nerovnováhu
a druh onemocnění, které se zatím ani nemusí projevovat. Včasným opatřením tak lze zabránit rozvoji nemoci.
INZERCE
SDRUŽENÍ PRO PODPORU NEJEN NEVIDOMÝCH
OKAMŽIK pořádá
v sobotu 12. 2. 2005
jednodenní seminář s názvem
NEBOJTE SE NEVIDOMÝCH
Místem konání je klubovna sdružení Okamžik,
Umělecká 5, 170 00 Praha 7.
Seminář je určen všem, kteří se chtějí dozvědět více
o životě nevidomých lidí a o kontaktu s nimi. Program
obsahuje konkrétní návody a praktické nácviky správného řešení situací, do nichž se nevidomí a vidící běžně dostávají. Seminář poslouží jak lidem, kteří s nevidomými přicházejí do styku denně (v rodině, zaměstnání ap.), tak každému, kdo by rád nabídl pomoc kolemjdoucímu s bílou holí, ale neví přesně, JAK NA TO.
9:30—12:30 JAK VIDÍM SVĚT, KDYŽ NEVIDÍM
Lektorka: Mgr. Pavla Francová-Valníčková,
paralympijská medailistka v běžeckých disciplinách
v kategorii nevidomých žen
12:30 - 13:30 OBĚD
Účastníci si oběd zajišťují z vlastních prostředků, je
možné využít restaurací poblíž místa konání semináře.
13:30—16:30 JAK VÁM MOHU POMOCI?
Lektor: Mgr. Radek Schindler, instruktor prostorové
orientace a samostatného pohybu nevidomých,
bývalý metodik Tyfloservisu, o. p. s.
Z organizačních důvodů je nutné účast na semináři
potvrdit do 4. 2. na adrese sdružení Okamžik, Umělecká 5, 170 00 Praha 7, tel.: 233 379 196, [email protected]
okamzik.cz, www.okamzik.cz. Zde vám také rádi zodpovíme případné dotazy. Účastnický poplatek 100 Kč
uhraďte nejpozději 4. 2. na účet 6304-005/2700 (do
zprávy pro příjemce uveďte své jméno). Z vážných sociálních důvodů lze poplatek snížit nebo prominout.
Absolventovi výcviku, který se stane
naším dobrovolníkem, na žádost poplatek vrátíme.
TŘI HLAVNÍ KONSTITUČNÍ TYPY
• VÁTA: Řídí dýchání, žvýkání, polykání, krevní
oběh a tep, pohyb svalově-kosterního systému,
činnost nervového a trávicího ústrojí včetně posunu potravy traktem a vylučování.
Suchá, chladná kůže, suché vlnité vlasy, malé
oči, menší nebo vysoká postava, rychlé pohyby
a řeč, slabé svalstvo, nepravidelná hladina energie, hladu a vylučování, malé množství stolice
a moči, nízká tolerance fyzické zátěže a slabší životní síla a imunitní systém. Tito lidé nesnášejí
chladno. Jsou náladoví, citliví, tvůrčí, sexuálně
aktivní, mají bystrý intelekt, představivost a lehký
spánek. V nerovnováze trpí úzkostí a strachem.
• PITTA: Řídí trávení, přeměnu živin v organismu a zpracování myšlenek a nápadů v mysli.
Ovlivňuje zrak, pokožku a tělesnou teplotu.
Střední postava, přiměřená svalová hmota,
mateřská znaménka, teplá pokožka, sklon
k zarudnutí, předčasné šedivění a vypadávání
vlasů, středně velké bystré oči, ostré rysy, velká
chuť k jídlu a hodně energie. Tito lidé nemají rádi
horko a těžší fyzickou práci, dávají přednost studenému, ostrému jídlu, potřebují pravidelnou
stravu a středně dlouhý spánek, rychle a dobře
tráví, pravidelně vylučují větší množství stolice
a moči. Pitty jsou zaměřené na cíl, mají bystrý
intelekt, organizační schopnosti, výbornou paměť a rychle se učí. Někdy jsou konfliktní. Mají
smysl pro humor. Při nerovnováze projevují
sklon k agresivitě, žárlivosti, netrpělivosti, hněvu
a nespokojenosti.
• KAPHA: Poskytuje fyzický základ pro energii Váty a Pitty, výživu kloubů a strukturní podporu těla ve svalové, tukové a kostní tkáni.
Silnější postava, vyšší svalová hmota či tuk,
dlouhé končetiny, studená, vlhká, jemná kůže,
vlasy silné a vlnité, oči velké a nápadné, vysoká
tolerance fyzické zátěže. Nemají rádi chladno
a vlhko. Chuť k jídlu vyrovnaná, pomalý metabolismus a trávení, jemná a mastná stolice, pravidelné vylučování, hluboký spánek. Značný sexuální apetit. Klidná povaha, pomalá mluva,
soucitná, svědomitá, dobře snášející stres. Výborná dlouhodobá paměť a logická analýza.
V životě dávají přednost stabilitě a jistotě oproti
změnám. V nerovnováze se projevuje nedůtklivostí, závistivostí a hamižností.
Je třeba si uvědomit, že ájurvéda lidi nedělí
jen na Vátu, Pittu a Kaphu. Existuje nespočet
kombinací a odchylek založených na základě
těchto tří energií. Každý je proto jedinečný.
JEDNODUCHÝ TIP PRO ORIENTAČNÍ
URČENÍ KONSTITUCE
Zamyslete se, jak vnímáte
okolí: Váta vnímá více zvukové
vjemy (hlasy, hudbu), Pitta se
soustřeďuje na zrakové vjemy
(barvy, vzhled) a u Kaphy převažuje pocitové vnímání (doteky, teplota vody a vzduchu).
MUDr. David FREJ
2/2005 • REGENERACE
47
ČTEME VE HVĚZDÁCH
Buďme věrní sami sobě
V nové astrologické rubrice budeme pravidelně prostřednictvím hvězdných konstelací pohlížet na
život, zdraví, partnerství i skrytý smysl dění. Snahou každého z nás je žít naplno, radostně
a civilizovaně. Měli bychom proto zúročit vlastní možnosti, nacházet rovnováhu, nepotácet se
z extrému do extrému, pochopit sebe sama, protože tím spíše porozumíme druhým.
• Váhy – poctivost a upřímnost vůči sobě
i druhým znamená naučit se především rozlišovat, o koho skutečně z celého srdce stojíte
a koho byste rádi do vnitřního okruhu své intimní sféry pozvali.
• Vodnář – přímé následování touhy a naplnění ryzího přání srdce je možné, děje-li se
s vědomím, že cesta je vaším cílem. Pozorujte,
co se skrývá za vaší maskou. Úzkost, nejistota,
bezmocnost? Falešná fasáda vás neochrání…
OHNIVÁ ZNAMENÍ
• Beran – nacházíte se ve stagnaci, kdy všechny pokusy uměle zlepšit daný stav ztroskotávají. Není divu, nezbývá vám nic jiného, než se
zaměřit na sebe a začít na sobě intenzivně pracovat. Staré koleje přinášejí jen trápení.
• Lev – přijetím stínu připravíte cestu svému
srdci. Neomezená přirozenost tak bude vzrůstat a stane se stabilní. Žijte v souladu s pravdou
a nepodstatné malichernosti pomiňte.
• Střelec – vychutnávejte svou dovednost
a sílu. Snažte se na ničem nelpět, milujte svým
srdcem a aktivně utvářejte svůj život. Nyní máte
schopnost vše zvládnout. Všechny stinné stránky zapříčinil strach.
Slunce se nachází ve znamení Vodnáře
v konjunkci s Merkurem, harmonicky v sextilu
na Pluto ve znamení Střelce. Protože maximální vzdálenost Merkura od Slunce je 28 stupňů,
konjunkce je jediný možný hlavní aspekt.
V tomto měsíci budou převažovat dobré
úsudky, sebeuplatnění v intelektuální sféře, vědomí přenosu myšlenek a subjektivní přehodnocování způsobu života. Venuše v konjunkci
s Neptunem rovněž ve Vodnáři v harmonii na
Jupiter do Vah předurčuje k radosti, tvůrčímu
úsilí, pohodlí, užívání si jídla a pití, ale i k přeceňování vlastních možností – o tom svědčí kvadratura mezi Jupiterem a Saturnem. Dbejte na
svůj instinkt a respektujte vlastní pocity.
OTEVŘENOST ROZPTÝLÍ POCHYBNOSTI
Úzkost a láska nemohou existovat současně.
Jste-li otevření vůči blízkým i světu, přehodnotíte konvenční modely svých vztahů s důrazem
na bezpečí a stanou se pro vás nedůležité.
Osvobození od bázně je vždy novým začátkem.
Zaměřte se na cíl, trpělivost a přezkoumání své
reality. Představy vás povedou a podrží ve slabé
chvilce. Uvědomte si, že myšlení v přítomnosti
formuje vaši budoucnost. Položte si otázku: Respektuji ve vztahu vlastní vnitřní skutečnost?
Jsem věrný sám sobě? Takovou věrností dáváte i svému partnerovi možnost, aby ji zachoval
vůči vám. Váš vztah zůstane živý a láskyplný,
když pochopíte vlastní cenu i hodnotu vztahu
a budete vyznávat otevřenou komunikaci.
Emoce a sexualita hrají v bytí významnou roli.
Iracionálním strachem a moralizujícím hodnocením jen bráníte pochopení a otevření se jiným
dimenzím. Spojením lásky a uvědomění povýšíte sex na extázi. Vydejte se na novou cestu do
hlubin, je napínavá a nesmírně vzrušující.
48
REGENERACE • 2/2005
VOLÁNÍ O POMOC
ZEMNÍ ZNAMENÍ
Soustřeďte se na řešení problémů hlavně
v psychické rovině. Neodkládejte je, nevztekejte se a nebraňte se jim. Jste dospělí, a proto
buďte odpovědní sami k sobě. Onemocnění
vám vlastně pomáhá v tom, abyste se soustředili ve svém nitru. Pokud jsou nemocní vaši nejbližší, pokuste se jim pomoci tím, že si na ně
uděláte čas a otevřeně dáte průchod svým pocitům. Děti dost často onemocní, když volají
o pomoc – mají pocit nedostatečného zájmu
a lásky. Vnímejte svůj život jako celek a pak přemýšlejte. Dozajista přijdete na optimální řešení.
Za současné konstelace je důležité soustředit se na komunikaci. Je-li špatná, odpoví nervová soustava oslabením organismu. Úkol zní: vše,
co se děje v těle, prožijte v přeneseném slova
smyslu. Pak budou fyzická dramata zbytečná.
Je třeba být smělý v duchovně-duševní rovině, odvážně jít dál, přiznat si vlastní nevědomí a vědomě přijmout novou orientaci. Spojte
se se srdcem, komunikujte od srdce k srdci,
jednejte »z břicha«, protože tam se skrývají
pocity a instinkty. Odlehčíte tak centrále, která
je zvyklá rozhodovat, a když nebudete používat
jenom rozum, přirozeně zapojíte cit a intuici.
Bolesti hlavy zmírňuje řebříček, problematickou kůži léčí zlatobýl. Pokud podceníte orientaci na psychiku, hrozí bolesti zad, nohou, srdeční arytmie a alergie.
• Býk – nastal příznivý okamžik pro to, abyste
se rozloučili se vším starým a přežitým. Hluboká nedůvěra vůči životu, snaha pojistit se materiálními věcmi je jen reakcí na vlastní strach. Zamyslete se nad tím, jak žijete.
• Panna – vystupte z kolotoče shonu a běsnění. Váš existenční strach prozrazuje nedostatek
důvěry v život. Co podporuje vaši regeneraci?
Těšte se z lásky i vůči sobě. Dopřejte si něco,
na co vám dosud nezbýval čas.
• Kozoroh – otevřete se více pocitům a užívejte si pozemských radostí. Sjednocujte polaritu, extrémy se tak rozplynou. Uvědomte si,
v čem hledáte svou novou identitu.
VZDUŠNÁ ZNAMENÍ
• Blíženci – jděte přímo za svým cílem, nenechte se nikým zdržovat. Zachovejte věrnost
sami sobě. Mějte otevřené oči i srdce, uvolněte se a zůstaňte sami sebou. Získáte důvěru
k životu, lásce a jejímu uskutečnění.
VODNÍ ZNAMENÍ
• Rak – spojte se se svým svědomím, naučte
se více myslet na sebe, vnímejte svá přání a vydejte se jim v ústrety. Jste vnímaví, takže je vám
jasné, že stojíte před důležitým rozhodnutím –
nebojte se ho vyřešit.
• Štír – jste konfrontováni s egem, proto se
chopte příležitost se zlepšit. Nespěte s otevřenýma očima! Nevzdalujte se sami sobě, nepotlačujte svou zhoubnou sílu, ale přeměňte ji.
Energie se neztrácí, jen se její kvalita může změnit v pravý opak. Klíčem je láska.
• Ryby – jste obklopeni láskou, umíte ji dávat, naučte se
ji tedy i přijímat. Vaše nitro přijme ten, kdo je otevřený a vnímavý. Vroucnost a soucítění
jsou vaší silnou stránkou. Važte si sebe a podle toho žijte.
Lenka MOCHNÁČOVÁ
Astrologická poradna, Praha 5, Radlická 2, tel. 603 863 704.
HVĚZDY V HUDBĚ
P ORADNA
P. I. Čajkovský (7. 5. 1840)
Astroporadna
V horoskopu Petra Iljiče Čajkovského najdeme mnoho faktorů, jež utvářely
jeho osobnost. Všimněme si ascendentu ve znamení Štíra – znamená silnou intuici, vnímavost, citlivost, ale i kritičnost, bojeschopnost a ničivost. Jeho podvědomí v dalším vodním znamení, v Rybách, jen umocnilo a možná i zjemnilo jeho
pocity, empatii a potřebu vyjádřit všechno, s čím se od útlého věku setkával.
Věra Faltusová-Várady se zabývá astrologií, zdravotní diagnostikou a výkladem tarotu. K osobní konzultaci nebo vypracování horoskopu se můžete objednat buď na telefonním čísle
777 836 777, nebo e-mailem: [email protected]
ZTRÁTY A NÁLEZY DĚTSTVÍ
Zájem o hudbu projevil již jako dítě a vážně se jí začal zabývat od
osmi let, kdy se přestěhoval do Petrohradu. Neptun ve třetím domě rovněž tvoří součást uměleckého vnímání, citu
pro atmosféru, zjemnělosti psychické síly, ale i rozumového vnímání. Harmonické aspekty, jako je trigon mezi
Jupiterem ve znamení Štíra ve 12. domě, s Uranem
na konci 3. domu ve znamení Ryb a v dalším harmonickém spojení – sextilu – na Slunce a Mars do znamení Býka, poukazují na hluboké vnímání, silnou potřebu sebevyjádření, čerpání a vnímání inspirace ze vzdálených dimenzí, do nichž se dostával ve své citlivosti, a hlavně
žalu, jenž ho provázel kvůli ztrátám svých nejlepších přátel.
Mars způsoboval dynamiku a mnohostrannou výdrž, možná až zarputilost, jež
ho přenášela do světa bezbolestného vnímání. Třetí dům poukazuje na způsob
myšlení, včetně postavení planety Merkur ve znamení Berana v konjunkci s Plutem (vnitřní silou) a Venuší (uměleckou inspirací a láskou) v harmonické vazbě
na Saturn. Tato konstelace mu dávala hloubku, intelektuální ctižádost, serióznost,
prozíravost, zpevňování mysli, nadání a vyšší inteligenci. Jen pro názornost, ve
čtyřech letech se učil francouzsky a německy.
Poškozená planeta Luna – odraz duše a vztah k matce – se v momentě zrození nacházela v 8. domě. Symbolizovala nejen přílišnou citovou závislost na matce, ale i její pozdější ztrátu – zemřela jako mladá na choleru a její smrt jím silně
otřásla. V této kruté době jej zármutek přiměl hledat útěchu v hudbě a jak se
uvádí v historických pramenech, prohlásil: „Veškerý čas trávím u klavíru…“
NIČIVÉ SOUŽITÍ SE ŽENAMI
P. I. Čajkovský neměl jednoduchý osobní život; bojoval se sklony k homosexualitě. Hrozba vyhnanství na Sibiři coby trest za takovou sexuální orientaci jej
párkrát vrátily do ženských náručí, leč marně. Ve svých osmadvaceti letech se
seznámil se starší belgickou mezzosopranistkou Désiréé Artotovou s výrazně
mužskou tváří. Když zjistila, oč kráčí, provdala se za jiného. Z astrologického hlediska v té době přecházel Saturn přes nativní Saturn aspektovaný trigonem – harmonickým úhlem – do 5. domu horoskopu, právě do oblasti milostných záležitostí. Tento aspekt spíše symbolizoval vznik pevnějšího přátelství a vědomí vlastní podstaty, a to díky tranzitu 1. domem, kde stála tato planeta.
Další osudovou ženou byla Antonina Miljukovová. Po delším nátlaku se s ní
Čajkovský oženil; možná pro strach z prozrazení. Manželství bylo nešťastné a ona,
posedlá sexem, trávila čas v náručích milenců, zatímco Čajkovský za finanční pomoci jedné obdivovatelky přebýval ve Švýcarsku, Francii a Itálii. Jeho nešťastný
soukromý život se promítl do komponování nádherných hudebních děl.
VÝZNAMNÝ ROK
Čajkovského Serenáda C dur vznikla v roce 1880. Podíváme-li se do solárního horoskopu, jenž vypovídá o událostech Čajkovského života, objevíme důležité body, které ovlivnily jeho uměleckou tvorbu, především v 1. a 9. domě.
Uran ve znamení Panny v 1. domě svíral harmonické spojení – trigon – na
Venuši, Neptun, Lunu a Merkur do 9. domu do znamení Býka a Berana. Ascendent v Panně vstoupil do nativního horoskopu do 9. domu. To napovídá, že jeho
umělecká hudební dráha ještě více směřuje k rozšíření horizontu; zasunuté ideály
a vnímání se znovu oživí a uplatní. Je možné, že roku 1880 se Čajkovský nevyhnul zvýšenému zájmu o víru a náboženství vůbec. Hrot 9. domu v solárním horoskopu spadá v nativním horoskopu do úseku 5. domu – tvorba, umělecká činnost, uplatnění, silný emoční zájem, duševní pružnost, ovlivnění citovým a milostným životem. To vše lze touto konstelací v horoskopu dokázat.
Rok 1880 byl významný pro růst jeho duše, pro vnímání, otevření, možná
i neúnavnou inspiraci díky harmonickému napojení planety Uran. Ten podstatně ovlivňoval jeho tvorbu, empatii, originalitu a schopnost vše zrealizovat a dát
lidstvu na odiv. Z astrologického hlediska byl P. I. Čajkovský jedním z velmi schopných talentů, který díky své citlivosti, neúnavnosti, houževnatosti a životním krizím dokázal vytvořit nádhernou hudbu, jež přežívá dodnes.
Lenka MOCHNÁČOVÁ
Jsem vdaná 17 let a manželství je dobré, syn i dcera ve škole
prospívají a nikdy s nimi nebyly větší potíže. Přesto se necítím
dobře a připadá mi, že pro mě rodina, a hlavně mateřství není
to nejdůležitější; myslím spíše na sebe než na své nejbližší. Skrývá
se odpověď v mém horoskopu?
L.Š.
Jste narozená v Blížencích a obsazení hrotů domů je jimi
znásobeno. Blížence někdy okolí posuzuje jako povrchní
a nestálé, což tkví v jejich poněkud chaotickém způsobu života. Ascendent ve Vodnáři tyto vlastnosti zesiluje. Určitě tedy
jednáte podle momentálních impulsů, můžete mít problémy
s přizpůsobením a s dodržením slibů. A partnerství a rodina
se neobejdou bez určité »spolehlivosti«. Saturn v prvním
domě ukazuje zablokovanou spontánnost, v trigonu na Lunu
uzavřený či nějak omezený citový život, což může mít kořeny v dětství. Saturn v kvadratuře na Slunce přináší napětí a signalizuje brzdu v citové výchově kritických či přísných rodičů,
kteří vám vtisknou kód, podle něhož se chováte jako rodič.
Luna opozice Merkur naznačuje větší citlivost až nervozitu.
Jupiter opozice Luna napovídá, že byste se měla zamyslet nad
vlastní spolehlivostí a nad hospodařením s časem.
Mars ve třetím domě ukazuje na aktivní až agresivní intelekt
a velkou kritičnost. Přímost, s níž jednáte, může některé lidi
urazit. Merkur konjunkce Mars – lidé s tímto aspektem v horoskopu rádi předvádějí své intelektuální schopnosti, rychle
přemýšlejí, komunikují a diskutují. Mars opozice Luna – tendence brát se příliš vážně, rychlé změny nálad. Můžete zažívat partnerský nesoulad nebo konflikty s matkou či s tchyní.
Váš čtvrtý dům se nachází v Blížencích, příliš tedy netíhnete
k tradičnímu schématu rodiny, rodinným rituálům a tradicím.
Vzestupný lunární uzel je v Raku, lze tedy předpokládat, že
vaším životním úkolem je zpracovat vlastní pocity nadřazenosti
a pýchy. Takoví lidé zažívají těžké či neharmonické rodinné
poměry, což není náhoda, protože by se měli v těchto »životních lekcích« naučit myslet více na druhé. Uran kvadratura Slunce ukazuje na silnou touhu po svobodě a nezávislosti. Projevujete se výbušně a někdy narušujete to, o co se
snažíte a co budujete; Uran sextil Venuše to potvrzuje. Uran
opozice Saturn znamená napětí mezi povinností, řádem a svobodou, podléháte náladám, změnám cílů; nejen ve svém, ale
i v životě druhých můžete způsobit zmatky a nejasnosti.
Luna v osmém domě ve Štíru napovídá, že máte silné citové reakce a velkou intuici, a naznačuje notnou dávku vášnivosti a intenzivní prožívání citů, byť spíše skryté, což zapříčiňuje planeta Pluto, pod níž Štír spadá. Dvanáctý dům v Kozorohu znamená zpomalení cílů a přání. Můžete se také zabývat svým dětstvím či vztahem k někomu staršímu, kdo vás
v životě ovlivnil. Co se týče problémů, největším úskalím je být
v pravou chvíli na pravém místě a splnit to, co jste slíbila.
Záměrně jsem vybrala »horší« aspekty vašeho horoskopu, ale samozřejmě máte i spoustu kladných, zvláště intelektuální schopnosti. Měla byste celý život rozvíjet své vědomosti, jen tak budete spokojená. Na rodinu se můžete podvědomě zlobit, že vás obírá o čas, jenž byste věnovala sobě a svému vývoji. Určitě byste se měla naučit lépe vycházet se svým
časem. Vaše citová výchova byla patrně zanedbána, a proto si nesete určitý citový deficit, který nevědomě předáváte nejbližším.
Je důležité si problém uvědomit a také ho
řešit, třeba kineziologií či prací s vnitřním dítětem. Na toto téma dozajista najdete
spoustu knih, kurzů a také odborníků.
Věra FALTUSOVÁ-VÁRADY
2/2005 • REGENERACE
49
P ORADNY
Poradna pro ženy Onkoporadna
50
Otázky adresujte MUDr. Jitce Farkové-Ždichyncové – kpt. Stránského 999, 198 00 Praha 9. Obálku označte heslem: Poradna pro ženy.
Dotazy posílejte na redakční adresu či e-mail [email protected] Obálku
či předmět zprávy označte heslem Onkoporadna.
• Mám velice mastnou pokožku obličeje. I když ji myji mýdlem
a vodou, čistím pleťovou vodou a mažu mastí proti akné (isotrexin), mastnoty se stále nemohu zbavit.
N. V., Kolín
Před spaním je vhodné pleť vyčistit. Použijte čisticí pěnový gel
s obsahem karlovarské vody (aquila aqualinea), panthenolu, avokádového oleje, allantoinu a heřmánkového extraktu. Čas od času je
třeba provést hloubkové vyčištění pleti s odstraněním odumřelých
buněk. K tomu lze použít peelingovou slupovací masku téže řady.
• Jaký je rozdíl – a to i z hlediska dietního – mezi cukry a sacharidy, a čím je lze nahradit?
J. K., Karlovy Vary
Obvykle si pod názvem cukr představíme bílé kostky nebo krystaly ke slazení. Je to však pouze jeden druh – řepný cukr. V lékařské terminologii se cukry nazývají sacharidy (ve starším názvosloví
rovněž uhlovodany či uhlohydráty) a rozdělujeme je na jednoduché a složité. Mezi jednoduché patří např. cukr hroznový (glukóza), ovocný (fruktóza) a slizový (galaktóza). Běžnou součástí stravy jsou
dobře stravitelné cukry ze dvou cukerných jednotek (disacharidy).
Sacharóza – cukr řepný – se skládá z glukózy a fruktózy; laktóza –
cukr mléčný – z glukózy a galaktózy; maltóza – cukr sladový – ze
dvou molekul glukózy. Složené cukry, například rostlinný škrob
(v mouce či bramborách) nebo živočišný škrob (glykogen), obsahují
více cukerných jednotek, označujeme je proto jako polysacharidy.
Ty jsou buď zcela, nebo jen zčásti stravitelné a tvoří především součást obalů rostlinných buněk. Ve svém souhrnu je zařazujeme mezi
takzvanou vlákninu, kterou podle složení dále dělíme na celulózu,
hemicelulózu a pektiny. Nejvhodnější je strava s převážným zastoupením složených cukrů. DiaChromem, snižujícím zároveň hladinu
cholesterolu, pak co nejvíce nahradíme jednoduché cukry.
• Co mám pít, abych zahnala žízeň, a jak můžu překonat chuť na
sladké, abych nedostala cukrovku?
J. M., Tábor
Z tohoto hlediska je nejvhodnější stolní mineralizovaná voda
a neslazený bylinný čaj. Někdy je těžké upřít si kupříkladu čokoládu, ale existují funkční potraviny – takzvaný čokohit – podobné
chuti, ale bez nežádoucích vlastností, a tudíž spolupůsobící při redukci nadváhy i u diabetiků 2. typu (tj. nezávislých na inzulinu).
• Trpím značným nadýmáním a bolestmi břicha, slinivku a žlučník však mám v pořádku.
J. K., Břeclav
Na tyto obtíže zabírá artyčok a pampeliška. Výtažky z těchto rostlin se podávají i ve formě kapslí a zlepšují plynulé uvolňování žluči
do střeva a tím i trávení. Zároveň je potřeba upravit složení střevní
mikroflóry a to přísunem jemné vlákniny společně s užitečnými střevními mikroby – tzv. ProbioFlóra. Jezte pravidelně, častěji a menší
porce. Dbejte také na vhodný pitný režim.
• Existuje neškodný a účinný prostředek proti kocovině?
V. K., Pardubice
Do skleničky Mattoni vhoďte po jedné šumivé tabletě aspirinu,
vitaminu C a vápníku a poté ji vypijte. K udržení »pevnosti« žaludku přispívá také česnečka. Rozhodně by měl po »juchání« následovat půst a pasivní odpočinek.
• Po operaci nádoru následovalo ozařování a chemoterapie. Jak
mám čistit a posilovat organismus?
J. L., Karviná
Preferujte jídla ze zeleniny, luštěnin a ryb, občas trochu vařeného
či dušeného drůbežího masa. Z jídelníčku vyškrtněte uzeniny, konzervovaná a smažená jídla. K podpoře regenerace vám doporučuji
tablety z aloe vera (tzv. fytofontána) a specifickou protinádorovou
funkční potravinu (Avemar). Metabolik se zeleným čajem je očistná kúra, která současně regeneruje a mobilizuje obranný systém
těla. Kombinují se tak antioxidační účinek zeleného čaje (odbourává škodliviny v průběhu očistné
kúry), vybraných bylin (čisticí účinek) a mořských
řas (vláknina a stopové prvky, včetně důležitého
jodu). Pitný režim by měl být založený na minerálních vodách s bylinným komplexem a dostatkem
hořčíku (magnesia multia).
MUDr. Jitka FARKOVÁ-ŽDICHYNCOVÁ
• Jaké nádory se u nás vyskytují nejčastěji a v čem spočívá příčina?
Mezi nejčastější se řadí nádory tlustého střeva (v tomto směru držíme smutné světové prvenství), dále rakovina plic, prsu, prostaty a gynekologické nádory. Jednoznačné příčiny neznáme. U nádorů střev riziko
výrazně zvyšuje výskyt střevních polypů nebo karcinomů střeva v rodinné anamnéze, souvislost kouření a rakoviny plic není třeba dále rozebírat, u nádorů prsů je rizikovým faktorem jednak pozitivní rodinná anamnéza a jednak přítomnost nezhoubných útvarů v prsu – tzv. mastopatie.
Významný moment představuje včasná diagnóza. Čím dříve začneme
problém řešit, tím větší je šance na úspěch. Včasnou diagnózu ovlivňují
hlavně sami pacienti. Bohužel se často setkávám s lidmi, kteří přicházejí
s obtížemi trvajícími rok i déle; ne proto, že by nevěděli, že se něco děje,
ale protože se bojí – co když je to rakovina? Pokud se jejich obavy potvrdí, zpoždění jejich zdravotnímu stavu ještě přitíží.
Mezi varovné příznaky rakoviny patří:
Střeva – krev ve stolici, změna defekačního stereotypu, tj. změna
toho, jak vyměšují, objevují se průjmy nebo zácpa, nebo dochází ke střídání. Bolesti břicha, hubnutí, aniž by člověk chtěl.
Plíce – přetrvávající kašel, zvláště je-li spojen s vykašláváním krve, dušnost, hubnutí, což je v podstatě univerzální příznak rakoviny.
Nádory prsů – ke každodennímu rituálu ženy by mělo patřit samovyšetření a v případě nahmatání útvaru, který tam dříve nebyl, neoddalovat návštěvu lékaře. K samozřejmostem by měla patřit pravidelná gynekologická vyšetření a v rámci prevence nádorů tlustého střeva vyšetřování stolice na přítomnost krve – určitě u lidí starších 50 let, u mužů
se uvádí hranice 45 let.
V rámci prevence je třeba omezit škodlivé vnější vlivy – nekouřit, nepřehánět slunění, odstranit elektrosmog (nespat v blízkosti zapnutého mobilu, televize a počítače vypínat a neponechávat je ve stand-by režimu),
snažit se eliminovat vliv GPZ, zajímat se o výskyt radonu v bydlišti.
Důležitý je dietní režim: pestrá strava a dostatek vlákniny, dostatečný
přísun tekutin (orientační výpočet: 3× tělesná hmotnost /100 + 0,5 l), potraviny s menším obsahem konzervantů. Osobně mám dobré zkušenosti
s dietou podle krevních skupin, jen se nesmí brát jako dogma.
Omezit stres je obtížně realizovatelné, ale lidé by si měli najít alespoň
nějakou kompenzaci – sport, relaxace, kultura – každý podle svého typu.
Dále detoxikace organismu a podpora imunitního systému.
• Jak se zachovat při zjištění, že jsem já nebo někdo z blízkých onemocněl rakovinou?
Ke zjištění, že mám rakovinu, je nutné přistupovat úplně stejně jako
například ke chřipce – tzn. jsem nemocný a začnu se léčit, abych se
uzdravil; pouze to bude trvat trochu déle. Rakovina je nemoc jako každá jiná, ale hrůza, která tuto diagnózu provází, může zablokovat schopnost organismu adekvátně reagovat na léčebné postupy. Stanovit, jaké
změny má člověk učinit, je velmi problematické. Obecně by se měl sám
sebe zeptat, co vlastně dělá špatně, do čeho je nucený nebo se sám nutí.
Tento rozpor vede k autonomnímu množení hmoty bez zpětné regulace – to je ovšem pohled, který klasická medicína příliš neakceptuje. Z jejího
pohledu jde spíše o odstranění zátěží jako třeba kouření.
Onemocní-li někdo blízký, základem je »nezlomit nad ním hůl«. Nesmí mít pocit, že život skončil a všichni jej už jen litují. Je to začátek dlouhé cesty, na níž mu musíme pomáhat. Má-li obtíže a bojí se vyšetření,
měli bychom jej co nejdříve »vyhnat« k lékaři, aby bylo jasné, co se děje.
Časový faktor má zásadní význam. Také mu pomůžeme opatřit dostupné
informace o možnostech klasické i alternativní medicíny a usnadníme mu
tím rozhodování o dalším postupu. Důležité je, že jej vyslechneme a pomůžeme mu utřídit myšlenky. Konečné rozhodnutí o léčbě záleží jen na
něm. Z naší strany je zásadní morální podpora – povzbuzování v normálním aktivním životě, aby se neuzavřel do
sebe a nepropadl depresím. Vysvětlíme mu, pokud je
třeba, že vyhledat psychologa nebo psychiatra není
jeho degradace na »nemocného blázna«. V podstatě
se k němu chováme jako ke kterémukoli zdravému člověku, jehož máme rádi, a dáváme mu to jasně najevo.
MUDr. Josef PEKÁREK
REGENERACE • 2/2005
VIDĚNO ČTYŘMI
INZERCE
HLEDÁTE ŘEŠENÍ ŽIVOTNÍCH OTÁZEK
POMOCÍ SNŮ?
Ing. VALDEMAR GREŠÍK, diagnostik, léčitel, majitel
firmy Natura, specializující se na výrobu bylinných
čajů: Zatím mi sny, ač někdy velmi reálné a přesvědčivé, neukázaly žádné řešení ani cestu v životních situacích. Někdy slyším nádhernou hudbu, bohužel ji po
probuzení nedokážu zapsat. Znám ale lidi, kteří mají věštecké sny, jež
někdy přesvědčivě vyjdou, ale jindy, jak už to tak bývá, selhávají.
Obecně myslím, že ve snech se promítá více našich přání a strachů,
než by nám často bylo milé.
STANISLAV MOTL, spisovatel a investigativní novinář, známý z pořadu Na vlastní oči: Nehledám. A víte
proč? Patřím totiž mezi lidi, kteří sice rádi sní, pokud jim
na to zbude čas, ovšem je to snění v bdělém stavu.
Můj spánek bývá natolik hluboký, že si zpravidla své
sny, pokud ve spánku přece jen za mnou přijdou, nepamatuji. Ovšem
několikrát za život, vždy v nějaké vypjaté situaci, jsem noční sny přece jen zaznamenal. Daly by se ale spočítat na prstech obou rukou.
Co však bylo zvláštní – tyhle sny vždycky nesly nějakou informaci, která byla, jak se později ukázalo, reálná. Jinými slovy: To, co jsem ve
snu viděl a zažil, se i vyplnilo...
RENATA HERBER, zabývá se léčbou potravinami
a planetární výživou: Ze své zkušenosti vím, že v rozmezí mezi 2. a 4. hodinou bývají sny věštecké a těsně
před probuzením nám naše vědomí ukazuje nebo naznačuje, co bychom měli udělat, co změnit a z čeho
máme v životě strach. Pokud prožívám dost výrazný sen určitě se ho
snažím rozebrat a pochopit, co mi vědomí naznačuje.
STANISLAV MUSIL, jogín, publicista, pracovník centrály Komerční banky: Čím větší pozornost budeme
věnovat bdělému životu, tím méně budeme cítit potřebu
utíkat se pro radu ke snům. Zkoušel jsem to, ale dávám
přednost jiným technikám a postupům, jak řešit životní
otázky. Sny jsou ošidné, neumíme-li to s nimi. Mám pár přátel, kteří
se sami naučili vykládat sny po svém a podle toho jednají, ale výstupem je pouhý pocit, že je něco vede. Když přijde na opravdu důležitou životní otázku, sny ztrácejí význam. Netvrdím však, že to nejde.
–pb–
H E R B A L I F E
5-ti složková bunìèná výživa již od 1980 Kè
Thermojetics 900 Kè, Guarana 450 Kè + NOVINKY
SOLIDNÍ JEDNÁNÍ – ZÁRUKA VAŠÍ SPOKOJENOSTI.
283 871 324, 603 470 093 • http: //www.hl.cz
TCHAI-ŤI-ČCHUAN (TAI ČI)
24 FOREM STYLU JANG
Cvičení je vhodné pro každý věk, harmonizuje tělo a mysl, zlepšuje zdraví a přináší radost z klidu a pohybu. Nevyžaduje od začátečníků žádnou předchozí průpravu. Kurz vede PhDr. Jiřina
DOLANSKÁ, PhD. Výuka probíhá v malé skupině s individuálním přístupem ke každému cvičenci, tempo výuky je přizpůsobeno možnostem cvičenců, případně jejich zdravotnímu stavu.
Kde: ZŠ Praha 3, Perunova 6/975, v přízemí, v tzv. herně (tram.
č. 11, 16, 10, metro A-Jiřího z Poděbrad)
Kdy: Zahájení 25. 1. 2005 od 19—21 hod., dále každé úterý
(1. lekce zdarma).
Kontakt: 603 148 938
MINERVA KRÁŠLÍ I UZDRAVUJE
Trápí vás bolesti zad a kloubů, menstruační či sexuologické problémy nebo potíže
spojené s přechodem? Toužíte marně po miminku? Chcete zvýšit své sebevědomí,
poradit s partnerskými problémy či se změnou vizáže? Pak určitě nevynechejte
13. Minervu — poradnu zdraví a esoteriky.
Pravidelní návštěvníci Minervy dobře vědí, že právě zde naleznou ty nejlepší, důkladně prověřené odborníky z oblasti klasické i alternativní medicíny, bylinkářství, astrologie, numerologie, věšteckých umění a dalších oblastí. Protože však tato o druhém
březnovém víkendu vstoupí už do 4. roku své existence, přicházejí její organizátoři
s některými novinkami.
Březnová výstava proto bude zaměřená především na něžné pohlaví a problémy, které
jej nejčastěji trápí. Jsou to totiž většinou právě ženy, které na svých bedrech nesou
většinu starostí o rodinu a přitom tak často zapomínají na sebe, své potřeby a dokonce i na své zdraví. Po letech starostí navíc nezřídka bývají „odměněny“ pohledem na
manžela, který odchází za mladší a půvabnější milenkou. Jarní Minerva by proto právě
jim chtěla pomoci od některých typických zdravotních problémů, naučit je o sebe pečovat a především znovu nalézt ztracené sebevědomí a ženskou sílu.
KDYŽ TANEC DOKÁŽE LÉČIT
A co konkrétního si tedy organizátoři pro návštěvnice Minervy připravily?
Největší novinkou budou čtyři hodinové lekce břišního tance. Nepůjde v nich ale jen
o krásu a radost z pohybu, ale budou zaměřeny na konkrétní zdravotní problémy. Proto je také povede nejen zkušená lektorka, ale též odborník na alternativní medicínu.
V 10:30 proběhne lekce zaměřená na neplodnost, ve 12:00 se uleví ženám, které trápí
bolesti zad a kloubů, ve 14:00 si odborníci a tanečnice posvítí na potíže spojené
s přechodem a v 15:30 přijdou na řadu menstruační obtíže a sexuologické problémy.
Po celou dobu konání výstavy navíc bude k dispozici poradna vizážistky a rozšířená
nabídka cenově přijatelné přírodní kosmetiky. S osobními a partnerskými problémy se
ženy mohou obracet na řadu zkušených astrologů, numerologů a dalších odborníků.
13. Minerva — poradna zdraví a esoteriky se uskuteční 12.—13. 3.
od 10 do 18 hodin v Michnově paláci na Malé Straně, Újezd 450/40,
Praha 1, v areálu Tyršova domu, poblíž lanovky na Petřín.
SESTAVA NA MÍSTĚ
TCHAI-ŤI-ČCHUAN PRO NÁROČNÉ
Na sestavu vám postačí 1,5 m2. Byla složena z 5 základních stylů
Tchaj-ťi-čchuan a čínskými mistry uznána jako zvláštní forma
zdravotního ČCHI-KUNGU. Je vhodná pro každý věk. Kurz
vede PhDr. Jiřina DOLANSKÁ, PhD., jež 14 let studuje a praktikuje TČM a aktivně se věnuje tchaj-ťi-čchuan holých rukou či se
zbraněmi a čchi-kung. Zaměřuje se na styly jang, čchen a wu-tang.
Výuka probíhá v malé skupině, individuální přístup.
Kde: ZŠ Praha 3, Perunova 6/975, v přízemí, v tzv. herně (tram.
č. 11, 16, 10, metro A-Jiřího z Poděbrad)
Kdy: Zahájení 27. 1. 2005 od 19—21 hod., dále každý čtvrtek
(1. lekce zdarma)
Kontakt: 603 148 938
2/2005 • REGENERACE
51
UČENÍ HARMONICKÉHO ŽIVOTA (15)
Města, vesnice a my
Přestože můžeme mít celý dům nebo byt dokonale uspořádaný a vyladěný podle zásad Feng- šuej,
neměli bychom zapomínat na to, že veškeré naše snažení ovlivňuje vnější prostředí, tedy město či
vesnice, kde žijeme.
ztěžuje komunikaci a poslech. Nepříznivě působí těsná sousedství s nadjezdem a podobný vliv
má i železnice. Komunikace nemusí vést jen kolem nás a nad námi, ale i přímo pod námi. Ano,
jsou to podzemní dráhy. Tato »neviditelná« doprava působí destruktivně na úrovni energetické, obzvlášť vyskytuje-li se v naší blízkosti stanice metra. Rychlé vjezdy vlaků, brzdění a rozjíždění souprav způsobují silné energetické vlny,
které mohou na někoho působit jako návaly.
VENKOVSKÁ IDYLKA?
JANGOVÁ CENTRA A JINOVÁ
PŘEDMĚSTÍ
Záleží pochopitelně na tom, bydlíme-li
v centru města, které pulzuje nočním životem,
a do pokojů svítí pouliční osvětlení a tepou
neony reklam, nebo zda žijeme v klidné čtvrti
s rodinnými domky či na sídlišti bez rušných komunikací a kulturních i obchodních středisek.
Kluby, herny, bary a restaurace bývají otevřeny často do rána a hluk nezpůsobuje jen hudba, ale také ovínění hosté. Světla, která pronikají do pokojů, jsou příjemná do chvíle, než se
rozhodneme jít spát. Pak nám začínají škodit,
a proto bychom měli mít okna na noc zastíněná. Stejně rušivě působí, když se v okolí nacházejí velká průmyslová centra. Rámus a rozruch
zvyšují negativní vibrace do okolí.
Trochu jiné je to v menších městech. V nich
nebývá tak rušná doprava, a tudíž ani hluk.
I v okolí nákupních středisek se život na noc naprosto zklidní. Většina lidí bydlících na předměstí ale pracuje v centru nebo na opačném konci města a jsou nuceni se přes centrum přepravovat. Velmi rušivý element představuje množství zaparkovaných aut v úzkých ulicích.
V centrech měst proudí zejména energie
jang, na předměstí zase energie jinová. Je to
dáno klidnějším prostředím. Energii jang by
měly vyrovnat parky, sady a volná prostranství.
Sady bývají většinou mimo centrum a parky
nebo spíše parčíky jsou ukryty mezi domy. Pokud se vyskytují mimo rušná centra, lze zde vyrovnat energii. Na volných prostranstvích příjemně působí a energii ladí různé fontány, jezírka nebo sochy.
52
REGENERACE • 2/2005
POZOR NA SLEPÉ ULIČKY
Dopravní komunikace předělují krajinu, rozdělují parcely s domy a bloky a jsou místem, kde
vzniká hluk, chaos, stres a potenciální nebezpečí. Čím rychleji se po komunikaci jezdí, čím je
rušnější, tím má silnější vibrace; ty mohou na
někoho působit až destruktivně. Jako jsou nepříznivé hojně využívané komunikace, domy na
konci slepých ulic jsou zase naprosto izolovány
od proudící čchi a jejich obyvatelé se mohou
často »dostávat do slepé uličky«. V jejich životě dochází k poklesům, propadům a nestálostem. Jednosměrné ulice mají rovněž negativní
vliv, ti, kdo v nich žijí, většinou těžko akceptují
jiné perspektivy. Objížďky k bydlišti nás zase
mohou přivést k novým řešením a koncepcím.
Život vedle dálnice je spojený s neustálým
hlukem, proto otevřené okno namáhá mozek,
Bydlet na vesnici a pobývat v ní jen přes víkend nebo o prázdninách jsou dvě naprosto
rozdílné věci. Každý by měl zvážit všechna pro
a proti, než vymění město za vesnici coby své
stálé bydliště. Život na vesnici není jednoduchý,
zvláště pokud se za prací dojíždí do města nebo
jsou v rodině malé děti. Vesnice, do které zajelo sem tam nějaké auto, jsou nenávratně pryč.
Dnes se celá řada obcí z hlediska dopravního
ruchu blíží městu. Rozvoj automobilismu byl
natolik drastický, že tisíce osobních a nákladních
automobilů projíždí denně ve dne i v noci napříč vesnicemi a způsobuje dopravní kolaps,
hluk, znečištění prostředí prachem a smogem.
Nedodržování rychlosti také přináší zkázu.
Záleží na tom, zda obec leží v rovině, kopcích, údolí, u řeky nebo jezera. Dobrý pozemek
je chráněný stromy nebo kopci. Pokud je místo uspořádáno podle čtyř zvířat (viz předcházející čísla REGENERACE), pak se již můžeme zabývat jen energiemi samotného domu. Pokud
v okolí nejsou lesy a hory, pak ochrannou funkci přebírají vysoké stromy a budovy.
I ve vsi je důležité mít v dosahu společenské
centrum – sportoviště, hospodu, kulturní dům,
obchod. K pozitivním vlivům bydlení na vesnici
patří klidné tempo, kvalita ovzduší (mimo vesnice s dopravními tepnami), uvolněný životní
styl, adresná komunikace se sousedy, blízkost
přírody, k negativům pohyb těžké zemědělské
techniky, společenská izolace, nedostatek kulturních center a obchodů, absence škol a zdravotnického zařízení, omezená veřejná doprava.
Pokud máme při změně bydliště dojíždět každý den do zaměstnání do města, měli bychom
si tuto cestu předem projet a zkontrolovat. Pravidelné dojíždění bývá vyčerpávající. Ranní cesta
do zaměstnání na východ proti slunci a zpět na
západ proti slunci může výrazně ovlivňovat nejen fyzickou kondici, ale i psychiku.
Ing. Josef SCHRÖTTER
OBRÁZEK PRO TŘETÍ OKO
Ve většině případů se škodlivé přebytky potravin začínají shromažďovat ve střevech ve formě hlenů a mastných usazenin. To zapříčiňuje
rozšíření střev (dilataci) a následné nadmutí břicha. Zácpa bývá často projevem nedobrého stavu střev. Je to velice závažná porucha, při níž
dochází k intoxikaci celého organismu, a neléčená zácpa se může stát výchozím bodem mnoha závažných onemocnění. Karcinogenní látky
jsou rozpustné v tucích a s tukem pronikají do
nitra buněk, kde může dojít k rakovinovému
bujení. Dále dochází k tomu, že trávení tuků
provází výrazné vylučování žluči do střev a rozpad žlučových kyselin, které jsou považovány za
karcinogenní. Pro dobrou práci střev je nutná
konzumace vlákniny, jež umožňuje zkrácení
doby setrvání stolice ve střevě, zachycuje nadbytek žlučových kyselin, snižuje jejich koncentraci a odstraňuje je.
Rozložené částečky potravy se v tenkém
střevě vstřebávají pomocí huňatých klků. Kondice střevních klků má vztah k vlasům – pokud
klky nefungují správně, jsou vlasy měkké a začínají vypadávat. Existuje přímá souvislost mezi
činností tenkého střeva a srdce i tlustého střeva a plic. V orientální medicíně představují tzv.
párové orgány – jeden dutý a druhý plný.
Duté orgány jsou jangového a plné jinového
typu. Podle orgánových hodin je největší aktivita srdce mezi 11. až 13. hodinou. Tenké střevo má své maximum mezi 13. až 15. hodinou,
plíce od 3. do 5. hodiny ranní. V tuto dobu se
budí většina silných kuřáků a kašel a potíže
s dýcháním přičítají kuřácké přestávce.
Tlusté střevo má období od 5. do 7. hodin.
V tuto dobu bychom neměli přijímat potravu,
ale vyprazdňovat se. V oblasti psychiky souvisí
střeva s uměním zbavit se starého a nepotřebného a uvítat nové. Při problémech se střevním
systémem konzumujte jen kysané mléčné výrobky – nikoliv ale smetanové jogurty, šlehačku a smetanu do kávy. A nyní již aplikujte způsobem vám příjemným tento léčivý obrázek.
Dnešní obrázek je aktivován pro léčení
a harmonizaci tenkého a tlustého střeva.
Ing. Josef SCHRÖTTER
ŠKOLA PSYCHOTRONIKY (11)
třeba nasadit určitý program práce, myšlení,
stravování a duchovní cesty. Vzhledem k tomu,
že většina léčitelů se tímto oborem zabývá vedle
svého zaměstnání, nemá ke zvyšování citlivosti
dostatek času. V jedné americké strojírenské
firmě mají na výstupní kontrole dva experty,
kteří kontrolují zařízení pomocí jasnovidného
fenoménu. Díky nim se podařilo odhalit mnoho závad, které přístroje neobjevily. Prestiž firmy výrazně stoupla, neboť jejich výrobky jsou
téměř bez reklamací. Tito experti mají zkrátka
velkou citlivost.
VEŘEJNÁ VYSTOUPENÍ
V 90. letech televize uvedla pořad o léčitelích. Po jeho zhlédnutí jsem se zamýšlel nad tím,
proč někteří kolegové, o nichž vím, že »umí«,
byli v tomto pořadu neúspěšní. A nebyl jsem
sám, komu to vrtalo hlavou. Nakonec jsem pochopil, že tento pořad byl nesmírně důležitý,
neboť nám pomohl, aniž to bylo jeho záměrem.
Kde hledat kořeny úspěšnosti při takových
akcích? Rozdělil bych je do tří oblastí:
1. ATMOSFÉRA PŘI POKUSU
Tato má pro úspěšnost diagnózy stěžejní význam. Cítí-li se při pokusu všichni uvolněně
a přátelsky, nemůže při interakci jejich biopole
docházet k negacím. Objeví-li se ale jedna nebo
více osob, které experimentu nepřejí, vysmívají
se mu či jsou v napětí, jejich energie ovlivňuje
energie, které diagnostik snímá. Při stanovení
diagnózy léčitelem jde především o energetickou detekci. Anglický psychoenergetik Geoff
Boltwood uvádí, že atmosféra panující mezi
vědci a léčiteli je značně důležitá. Může totiž
přispět k úspěchu či neúspěchu nalezení společné cesty, ale i ke zdaru či zmaru pokusů.
Jsem zcela přesvědčen o tom, že kdyby experimenty probíhaly bez přítomnosti kamer jen
za účasti léčitele a nemocného a výsledek by
před kamerou jen prezentovali, tak by některé diagnózy vypadaly jinak. Pak by se mohlo
natočit, jak to léčitel dělal, ale už by o nic nešlo. Mimo zmíněných interakcí totiž působí ještě
jeden faktor – tréma. Přístroj má tu výhodu, že
trémou netrpí.
2. CITLIVOST LÉČITELE
U každého technického přístroje je většinou
udána jeho přesnost nebo citlivost. Léčitelé takto
ocejchováni nejsou. Pro lepší pochopení uvedu příklad. Budeme mít voltmetr s rozsahem
10 až 100 V a budeme chtít změřit napětí na
svítící diodě u zařízení napájeného napětím 3 V.
I když vidíme, že dioda svítí, vychýlení ručičky
se bohužel nedočkáme. Máme-li ale voltmetr
s rozsahem 1 až 10 V a budeme chtít změřit
napětí na žárovce napájené 60 V, ručička měřicího přístroje bude bušit na dorazový kolík za
maximem.
A přesně tak je to s citlivostí léčitelů a telestétů. Každý máme svůj rozsah a citlivost a jsme
schopni diagnostikovat jen určité energetické
anomálie na lidském těle. To však neznamená,
že je někdo hloupější; je to dáno citlivostí. Citlivost se ve většině případů dá zlepšovat, ale je
3. PSYCHOENERGETICKÝ STAV LÉČITELE
Člověk není stroj. Je to nejvyšší stupeň organizované hmoty. Jak říká kolega Ing. Karel Hanák, je to »elektrochemooptostroj«. Stav našeho organismu je závislý na mnoha faktorech.
Tím nejdůležitějším je naše psýché. Technickému zařízení stačí dát správné napájecí napětí
a na detektory umístit prvek, jehož parametry
má snímat. Nevadí mu, že má nepříjemného
šéfa, že je před bouřkou, ani že byl zapnutý
celou noc. Člověk-diagnostik je na tom bohužel hůř a k maximálnímu výkonu dochází, když
se dokáže oprostit od všeho kolem. A všichni
kolegové před kamerami to zřejmě nedokázali.
Velké zkušenosti v této oblasti získal dr. Zdeněk Rejdák, který experimentoval s některými kolegy nejen
u nás, ale i v zahraničí. Jeho zkušenosti v mnohém pomohly objasnit problematiku podobných
experimentů.
Ing. Josef SCHRÖTTER
2/2005 • REGENERACE
53
P ORADNA
Psychotronická poradna
Poradna je bezplatná a výběr dotazů je na autorovi. Jako podklad k dotazu (vedle popisu subjektivního stavu) uveďte jméno, příjmení a plné datum narození osoby, na niž se ptáte. Obracejte se
i na další diagnostiky z našeho Seznamu léčitelů, tato poradna je totiž přetížena stovkami žádostí.
Své dotazy do psychotronické poradny zasílejte na adresu naší redakce.
Netřesk
nutnost považuji okamžitě přestat kouřit. Mezi
účinné byliny se řadí hlavně odvar z nati a kořenu pampelišky (0,25 l v odpoledních hodinách, 5x týdně, vždy po 3 týdnech na 1 týden
vynechat) a navýsost prospěšný bude čaj z borůvčího listí (0,25 l, 3x týdně). Ozdravné procesy nastartuje a podpoří magnetizérská terapie.
Bolesti na pravé straně těla provázené nevolností pramení ze zhoršené funkce jater, žlučníku a slinivky břišní. Účinná léčba spočívá
ve stravovacích opatřeních, pitné kúře odvaru z nati a kořenu pampelišky a čaje z borůvčího listí.
• Paní S. B. z Kostelce nad Černými lesy se
potýká s bohužel dnes velmi rozšířeným jevem – již třetí rok se marně snaží otěhotnět. Absolvovala řadu lékařských vyšetření,
ale příčinu odborníci stále neodhalili.
V tomto případě se jedná o kombinaci hned
několika problémů. Především u tazatelky, stejně jako u jejího partnera, registruji sníženou
schopnost počít dítě. Nejde však pouze o fyziologické překážky, vyskytují se u nich i bloky energetické a psychické, které mají souvislost s karmickým zatížením. Pro nápravu doporučuji
energetické sladění manželského páru a posílení funkce jejich rozmnožovacích orgánů, což
zajistí terapie zkušeného léčitele. Bylinná léčba
ženy by měla spočívat v sedacích koupelích
v řebříčku (minimálně 20 minut 3x týdně),
vhodná terapie pro muže je pitná kúra ze směsi
březového listí, kopřivy a mateřídoušky (stejné
poměry, 0,25 l v dopoledních hodinách).
Marná snaha počít dítě je prokletím celé
řady současných párů. Odstranit bloky v organismu je první krůček k nápravě. Podpůrná léčba žen spočívá v sedacích koupelích
v řebříčku, u mužů se osvědčila pitná kúra
ze směsi březového listí, kopřivy a mateřídoušky.
• Paní O. B. z Hrušovan trpí častými bolestmi zad a v podbřišku. Domnívá se, že příčina je urologické povahy, neboť se s ní potýkala již mnohokrát v minulosti.
54
REGENERACE • 2/2005
Skutečně se jedná o urologické problémy,
zvláště ledviny nejsou zcela v pořádku. Nicméně její zdravotní stav není tak beznadějný, jak se
domnívá. Aby však předešla jeho dalšímu zhoršování, měla by okamžitě zlepšit pitný režim,
vyvarovat se dráždivých nápojů a pravidelně střídat přísun tekutin s větším množstvím minerálů jako jsou například minerálky a ovocné šťávy
s pramenitou nebo stolní vodou. Z bylin doporučuji směs kopřivy a mateřídoušky (3:1,
0,25 l v dopoledních hodinách, 4x týdně, vždy
po 2 týdnech na 1 týden vynechat). Účinný je
také čaj z netřesku (0,25 l v odpoledních hodinách, 2x týdně). Tazatelka by měla dbát na to,
aby byla v teple a nepřeháněla fyzickou námahu. Magnetizérský zákrok doporučuji po 2 týdnech bylinné léčby nejlépe 2 až 3x týdně po
dobu 4 týdnů.
Bolesti zad a v podbřišku mívají souvislost
s urologickým systémem. Základem léčby je
optimální pitný režim, z bylin zejména čaj
z kopřivy a mateřídoušky, stejně jako odvar
z netřesku.
• Pana J. C. z Ostravy-Poruby pronásledují
bolesti na pravé straně těla, které provází
nevolnost a další zažívací potíže.
Příčinu zdravotních komplikací registruji v játrech, žlučníku a také ve slinivce břišní; hrozí
i riziko vzniku cukrovky. K nápravě jsou nutné
stravovací opatření, čili omezit až zcela vyloučit
z jídelníčku maso a uzeniny. Za nevyhnutelnou
• Paní A. R. z Hluboké nad Vltavou sužují
zažívací potíže. Často pociťuje prudké a ostré bolesti ve střevech, po jídle je jí nevolno a občas i zvrací.
Tazatelka má poměrně vážně poškozenou
střevní sliznici a totéž platí o žaludku. Její zdravotní stav vyžaduje okamžitá stravovací opatření, konkrétně to znamená omezit až zcela vynechat maso a uzeniny, ty pak nahradit ovocem
a zeleninou, zejména luštěniny jsou důležité.
V každém případě by se měla vyhýbat dráždivým potravinám a poživatinám typu koření, nevhodná je pro ni také káva a kouření. Z bylin
doporučuji především studený výluh z puškvorcového kořenu (1 doušek před a po jídle). Dále
řepík v kombinaci s mátou a jitrocelem (3:2:1,
vždy 0,25 l v dopoledních hodinách, 5x týdně).
Vhodný bude rovněž magnetizérský zákrok
(prvních 14 dnů léčby 3x týdně, poté lze frekvenci snížit na 1x týdně).
Zažívací potíže odrážejí neblahý stav střevní a žaludeční sliznice. Kromě stravovacích
opatření je zmírní studený výluh z puškvorcového kořenu a směs řepíku, máty a jitrocele.
• Paní V. M. z Prahy 4-Modřan trápí vleklé
nervové problémy, s nimiž si neví rady.
Vše se odvíjí od psychických potíží, na něž
navazují ty fyziologické, v jejím případě cévní.
Klíčem ke zdraví je celková vyrovnanost tazatelky a harmonizace vztahů v rodině. Doporučuji
se zklidnit, vynechat aktivity, na něž zjevně nestačí, a hlavně zapomenout na zbytečné spory.
Je třeba také zkvalitnit spánek, jemuž prospěje
kozlík lékařský (0,2 l navečer, vždy obden). Na
pročištění organismu od zánětlivých ložisek doporučuji pitnou kúru z třezalky (0,25 l vždy 6x
týdně po dobu 2 týdnů). Magnetizérský zákrok
posílí vyváženost organismu, zvýší jeho imunitu
a pozitivně zapůsobí na schopnosti těla se zcela uzdravit.
Zbavit se vleklých nervových potíží předznamenává celkovou harmonizaci organismu
i rodinných vztahů. Posilující spánek vyvolá kozlík lékařský a zánětlivá ložiska pomůže eliminovat odvar z třezalky.
Jan HNILICA
P ORADNA
Rady bylináře Pavla
Poradnu vede bylinář Pavel Váňa, autor knih Průvodce bylináře Pavla celým rokem, Rady bylináře Pavla, S bylinářem Pavlem
v kuchyni, Léčivé houby podle bylináře Pavla a Léčení zvířat podle bylináře Pavla. Dotazy do poradny posílejte do redakce (Jeseniova 87, 130 00 Praha 3). Pana Váňu můžete přímo kontaktovat na čísle 495 493 857 každou středu od 19 do 20 hodin.
ROSTLINA ÚNORA
LÉKOŘICE LYSÁ (GLYCYRRHIZA GLABRA)
S volně rostoucí lékořicí se ještě dnes setkáme na jihu Moravy. Sbírá
se kořen, který má zvláštní vůni, a především chuť, pro niž mu říkáme
sladké dřevo. Tato rostlina má vysoký obsah glycyrizinu, což je látka, které se připisují protirakovinné účinky, protože mimo jiné zabraňuje růstu
metastáz. Ničí bakterie a má hojivé účinky, proto se užívá k léčení žaludečních a dvanáctníkových vředů. Její využití je široké, zejména v potravinářství, cukrárenství a při výrobě likérů.
ZEPTALI JSTE SE
• Trápí mě žaludeční vředy, které se velice pomalu hojí. Užívám
řadu léků a v poslední době se mi objevily otoky na nohou. Co s tím?
Pro vážnější případ, jako je váš, doporučuji kombinaci lékořice, lnice
a řepíku – 1 lžíci směsi spaříme 0,25 l vařící vody a 15 minut vyluhujeme. Příznivé účinky lnice a řepíku jsou dostatečně známy, proto doplním
údaje o lékořici. Její kořen obsahuje řadu významných látek, které mají
obdobné vlastnosti jako glukokortikoidy. Působí výrazně protizánětlivě například při očních a kožních onemocněních, léčí dýchací cesty, tuberkulózu či bronchiální astma. Lékořice vykazuje protirakovinné působení díky
značné koncentraci glycyrizinu, což je výborný protivředový prostředek.
Je však nutné upozornit, že při dlouhodobém užívání má i negativa.
Mohou se objevit bolesti hlavy, svalová slabost, srdeční arytmie, hypertenze a hypokalémie (nedostatek draslíku). Doporučuji proto aplikovat
uvedenou směs pouze po dobu 1 měsíce a potom lékořici vysadit.
K čaji je vhodné užívat mumio – patří do skupiny adaptogenů, které
pomáhají lidskému organismu přizpůsobit se škodlivým podmínkám. Jeho
regenerační účinek se projeví v rychlém hojení ran, popálenin, trofických
vředů a dekubitů. Zvyšuje imunitu a schopnost bránit se infekcím, posiluje fyzickou a duševní kondici. Optimálně se užívá množství asi o velikosti
hlavičky barevného špendlíku, které se 2x denně rozpustí v teplém čaji.
Mumio považuji za velmi dobrou lékovou formu, která má mnoho pozitivních vlivů na pacienta.
Na špatně se hojící žaludeční vředy se osvědčil čaj ze směsi lékořice,
lnice a řepíku. Můžeme ho doplnit užíváním mumia, které napomáhá
regeneraci, zvyšuje imunitu a obranyschopnost proti infekcím.
• Trpím značnou obezitou. Ačkoli se nijak vydatně nestravuji, nedaří se mi zhubnout.
S tímto problémem se setkávám poměrně často. Velkou úlohu zde
hrají kombinace potravin, pokud se nejedná o některá z onemocnění štítné žlázy, tenkého střeva či jater. Měli bychom udělat především první
krok a zcela zásadně změnit průběh denního stravování.
Uvedu malý příklad plnohodnotné stravy, která zabezpečí dokonalou
výživu organismu, aniž by ho zatížila, a zlepšuje spalování tuků. Podle orgánových hodin se mezi 5. a 7. hodinou ranní normálního času čistí tlusté
střevo. V tuto dobu bychom neměli přijímat žádnou potravu. Mezi
7. a 9. hodinou ranní přichází čas žaludku, to znamená, že posnídáme nejlépe kolem 8. hodiny, což je v podmínkách letního času až kolem 9. hodiny. Ideální jsou ovesné vločky s trochou ovocné šťávy, zásadně ale nekonzumujeme kupované směsi (müsli apod.).
Tradiční oběd nahradíme zeleninovým salátem, hýřit můžeme v zálivkách. K večeři si dáme bílkoviny ve formě kousku masa, vajec a sýra.
V žádném případě bychom neměli kombinovat dva nebo více druhů
škrobnatých potravin v jednom jídle, potraviny bohaté na cukr s potravinami bohatými na škrob, mléko s citrusovými plody, citrusové plody
nebo jejich šťávu s obilovinami, potraviny bohaté na škrob s masem nebo
sýrem, kávu s mlékem či smetanou, syrová jablka s jiným jídlem a konečně bychom neměli požívat nápoje sycené kysličníkem uhličitým.
Vrátím se ještě k obezitě způsobené jiným onemocněním. Co se týče
vlivu štítné žlázy, jedná se vždy o její sníženou funkci, kterou léčíme podáváním aktivního jodu (nikoli jodové tinktury!) v tabletách nebo potravě. Jeho zdrojem je například mořská řasa Laminaria, chaluha bublinatá,
vejce, chléb a mléko. Částice jodových sloučenin obsahuje také tužebník jilmový.
Nedostatek jodu je příčinou mnoha dalších onemocnění – srdeční
a cévní choroby, anémie, zhoršená imunita, úbytek vápníku v kostech,
otoky, bronchiální nemoci, gynekologické problémy či psychické potíže.
Jedná-li se o choroby tenkého střeva a jater, dochází někdy paradoxně
k tomu, že člověk mnoho nejí, ale přibývá na váze. Zde je nutné vyhýbat se alkoholickým nápojům, neboť jejich kombinace s potravinami vnášejí do těla chaos, který je pro organismus těžce zvládnutelný. Játra ve
svých nesčetných funkcích odbourávají nejprve svého hlavního nepřítele – alkohol – a již nemají dostatek energie na odbourávání tuků. Řadí
se sem i tzv. kocovina po alkoholickém opojení, jehož vlivem je omezena správná činnost jater, a proto dochází k tělesné i duševní únavě.
Budete-li se řídit alespoň zčásti těmito radami, zjistíte, že váš život dostává jiný směr. S úbytkem váhy se dostaví i energie, která vám dodá sílu
k odhodlání v započatém hubnutí pokračovat.
Klíčem ke zhubnutí je změna stravování – k snídani ovesné vločky,
k obědu zeleninový salát, k večeři bílkoviny. Je-li obezita způsobena
nedostatečnou činností štítné žlázy, dodáváme tělu aktivní jod. Při chorobách tenkého střeva a jater je nutné vyhýbat se alkoholu.
Pavel VÁŇA
2/2005 • REGENERACE
55
JSME V OHROŽENÍ?
Zemětřesení, tsunami a Atlantida
Roku 1912 publikoval německý geolog Alfred Wegener teorii, podle níž kontinenty a dna oceánů
plují po plastickém zemském jádru a jsou poháněny silami, které souvisejí s rotací Země a výstupným a sestupným prouděním (konvekcí) žhavých tekutých hmot ve svrchní části zemské kůry.
Z geologických průzkumů vyplývá, že se zemská kůra skládá asi z 20 částí, jež stále mění polohu
(několik cm za rok). Tyto litosférické desky jsou silné 60 až 100 km a plují na roztavené části zemského jádra. Místa, kde k sobě putující desky přiléhají, jsou hlavními zdroji zemětřesení. Snad nejobávanější je transformní zlom San Andreas, na němž leží města San Francisco a Los Angeles,
a hlavní seismická oblast na severozápadě Tichého oceánu, kde podsouvání jedné desky pod druhou ohrožuje zejména Japonsko (k otřesům půdy zde dochází každých pět minut).
DLOUHÉ VLNY V PŘÍSTAVU
Při otřesech země se uvolňuje obrovské
množství energie, která se šíří ve všech směrech od ohniska a způsobuje katastrofu. Americký astronom a profesor matematiky John
Winthrop učinil v 18. století řadu zajímavých
pozorování. Při zemětřesení např. pozoroval
dlažební kostky, které se krátce nazdvihly a potom zase klesly, ale ne najednou, jak by se dalo
očekávat, nýbrž postupně v jistém směru. Vypadalo to jako vlna na vodě, která směřuje ke
břehu. O něco později zveřejnil britský duchovní John Michell své výzkumy a konstatoval, že
při zemětřesení se jedná přinejmenším o dva
otřesy, přičemž ke škodám dochází teprve při
druhém, silnějším. Prokázalo se tedy, že zemětřesení se šíří ve vlnách.
Podmořská zemětřesení mohou vyvolat také
jiné ničivé vlny zvané tsunami (japonsky »dlouhé vlny v přístavu«). Vzniklé vlny se řítí oceánem rychlostí 700 až 800 kilometrů za hodinu,
což je rychlost dopravního letadla. Na širém
oceánu nemusíme takovou vlnu vůbec pozorovat. Rozdrobí se na menší, které nedosahují ani
jednoho metru výšky. Když se však vlna dostane k pobřeží, je díky menší hloubce pomalejší
a roste do výšky. Moře nejprve ustoupí a voda
se stáhne daleko od pobřeží. Pak se přivalí první vlna, vysoká např. několik metrů. Po několka minutách udeří vlny další, mnohem ničivější, které mohou dosahovat výšky až desítek
metrů – zemětřesení na Aljašce r. 1953 produkovalo vlny vysoké 35 m; 13metrová vlna v sicilské Messině r. 1908 smetla víc jak 10 tisíc lidí,
kteří uprchli před zemětřesením na pobřeží.
Existují důkazy o výskytu megatsunami, způsobených například sopečnou erupcí a zřícením
ostrova do oceánu, jako v případě Théry (dnes
Santorini) ve Středozemním moři asi v 15. stol.
př. Kr. Tato vlna mohla být 100 m vysoká (stříz-
livější úvahy mluví o vlně padesátimetrové)
a zpustošila celé Středozemí. Po výbuchu vulkánu Krakatoa mezi Jávou a Sumatrou v r. 1883
vznikla tsunami vysoká až 40 m, která oběhla
celou zeměkouli. Pro úplnost dodejme, že Země
pamatuje v dávné minulosti také megatsunami
vzniklé dopadem malé planetky do oceánu.
Dokladem toho je částečně podmořský kráter
Chioxulub v Mexiku, hluboký 20 km. Jeho vznik
musel vyvolat otřesy půdy o síle 13° Richterovy stupnice a přílivové vlny o nepředstavitelné
výšce snad 1000 km! To je však jiná kapitola.
Nedávné zemětřesení, které 26. 12. 2004
postihlo řadu ostrovů a zemí v Indickém oceánu, souvisí se zmíněnou subdukcí litosférických
desek a mělo podle americké Geologické výzkumné společnosti sílu 8,9° Richterovy stupnice. Jeho epicentrum se nacházelo u indonéského ostrova Sumatra. Jako páté nejsilnější zemětřesení od roku 1900 si vyžádalo víc než 160
tisíc obětí a značné škody na majetku. Tsunami
jím vyvolané přitom dosahovaly maximální výšky »jen« asi 6 metrů.
STRÁŽCI DNA
Třiadvacet států ležících na pobřeží Tichého
oceánu spolupracuje na nepřetržitém dohledu
nad mořským dnem. Největšími pomocníky
jsou seizmografy, jejichž zkoumaní jsou zaznamenávána a přenášena satelitem GEOS v kontrolním středisku na Havaji. Mnoho měst na
pobřeží Tichého oceánu, hlavně v Japonsku,
USA a Kanadě, má výstražný systém a připravené evakuační plány pro případ vážné tsunami. Přesto se ale zatím neumíme před zemětřeseními a následnými tsunami bránit. O pravděpodobné katastrofě v jihovýchodní Asii
v prosinci 2004 prý geologové věděli už hodinu před jejím počátkem, neexistoval ale způsob, jak obyvatele ohrožených území rychle
Přílivové vlna tsunami. Její ničivou sílu nejlépe
dokumentují satelitní snímky na straně 60.
Hlubinný průzkum dna Atlantského oceánu přináší pozoruhodné nálezy kamenů opracovaných
lidskou rukou a uspořádaných do pravoúhlých
obrazců. Jsou to snad pozůstatky Atlanidy?
varovat a efektivně evakuovat. A náhlá tsunami nemůže být žádným podobným systémem
předpovězena vůbec.
Tváří v tvář této skutečnosti si připomínáme
legendu o Atlantidě (správně Atlantis), bájné
ostrovní říši, jejíž rozvinutá civilizace měla zmizet
pod hladinou oceánu kdysi v dávné minulosti,
snad kolem r. 9500 př. Kr. Protože podle legendy byla Atlantida nejen zničena, ale také se potopila, mohli bychom její zkázu přičítat nejspíš
právě zemětřesení, event. kombinovanému se
sopečnými výbuchy.
Připustíme-li historickou existenci bájné říše
ve vlnách Atlantiku, narážíme na spoustu potíží, souvisejících s tím, že geologové nejsou v této
otázce jednotni. Středoatlantský hřbet, táhnoucí
se středem Atlantského oceánu, je sice rovněž
neklidná oblast, bohatá na zemětřesení a sopečné výbuchy - jde o trhlinu v litosférické desce (riftovou zónu), jíž proniká žhavé magma ze
zemských hlubin k povrchu -, zdá se však, že
zemská kůra je zde mnohem klidnější než na
pobřeží jihovýchodní Asie. Přes nesouhlas
a protesty konzervativních geologů, kteří zastávají stanovisko, že existenci Atlantidy zde nic nenasvědčuje, jiní, odvážnější odborníci připouštějí možnost zániku většího ostrova v Atlantském
oceánu na konci doby ledové, tedy přesně
v onu dobu, kterou popisuje legenda.
Z textů starořeckého filozofa Platóna, který
legendu zaznamenal, vyplývá, že Atlantida resp. její hlavní část - byl obrovský ostrov o velikosti asi 523x355 km. I kdyby toto číslo bylo
nepřesné a brali jsme v úvahu ostrov desetinásobně menší (Théra, která kdysi zničila Středozemí, měla v průměru pouhých 17 km), je nesporné, že jeho náhlý zánik by nutně vyvolal
megatsunami a zanechal stopy v životě tehdejších obyvatel Země. Kromě toho zhruba ve stejnou dobu, před 11 600 lety, zřejmě došlo
k náhlému globálnímu posuvu zemské kůry
(Charles Hapgood, 1958), spojenému s táním
původně polárního ledového příkrovu, s podmořskými zemětřeseními a následnými zkázonosnými vlnami, které rozbily pobřežní oblasti
a zaplavily je. To vše se pak mohlo promítnout
do události vzpomínané jako »potopa světa«.
Zdeněk KRUŠINA
Autor knih Tajné dějiny světa I. a II.
56
REGENERACE • 2/2005
DUŠE V KLUBU VAGON
Otázky pro M. Ryšavého
Martin Ryšavý je scenárista a režisér, který několikrát dlouhodobě pobýval na Sibiři, kde natočil krátkometrážní snímek
Argiš (1995) a dva celovečerní dokumentární filmy. Jeden z nich, nazvaný Afoňka už nechce pást soby (2004), jste měli
možnost shlédnout v lednu v pražském klubu Vagón (Národní třída 25, Praha 1) v rámci Podvečerů s REGENERACÍ. Za
tento film obdržel jeho autor cenu pro nejlepší český film na 8. Mezinárodním festivalu dokumentárních filmů Jihlava
2004. Ve čtvrtek 24. února v 17 hodin vás zveme opět do Vagónu, kde budete mít znovu příležitost se setkat s Martinem Ryšavým a jeho dalším filmem nazvaným Duše v muzeu (2000).
• Proč jste si vybral jako své životní téma
Rusko? Máte tam nějaké rodinné vazby?
• Prababička byla Ruska, ale kvůli ní jsem tam
určitě jezdit nezačal. Zdůvodnit, proč jsem si
zvolil právě Rusko, je obtížné; jistě byla v mém
rozhodnutí řada iracionálních momentů. Já měl
v sobě od dětství velmi neurčitou romatickou
touhu podívat se na vlastní oči, jak žijí národy,
které bývají v literatuře označovány jako »přírodní«. Je možné, že kdybych měl tehdy před
lety více peněz a uměl pořádně anglicky nebo
španělsky, odjel bych někam do Ameriky mezi
indiány. Ale Sibiř se svými kočovníky byla dostupnější. Tak jsem odjel tam a už mi to zůstalo.
• Byl jste tam několikrát. Jak se mění váš
pohled na Rusko a co v něm i po tolika pobytech nacházíte? Lze objevit něco nového?
• Pohled se mění s věkem a zkušenostmi, na
každou další cestu se vydávám jakoby s novýma
očima. A zda objevuji stále něco nového? Jde
spíš o to, učit se vidět ty staré, mnohokrát spatřené věci trochu jinak. Rusko je ale země, kde
jsem se nenarodil a s místními jsem husy nepásl,
takže se tam pochopitelně vždycky dostávam do
situací, kdy pro mě okolnosti, pro místní docela obvyklé, jsou nové a nesamozřejmé.
• Byla v pozadí vašich cest nějaká romantická představa, jako je hledání životního
učitele-šamana nebo touha po nějakém duchovním zasvěcení?
• Asi trochu ano, ale troufám si tvrdit, že žádná z cest nebyla ukájení takové touhy přímo
podřízena. Já se to snažím nechat na náhodě,
spíš si chci hrát a nechat se vést tím, co cesta
nabídne. Nechci v tomhle ohledu s životem
příliš manipulovat, lačnost a chtivost po věcech
duchovních k ničemu dobrému nevede.
• Proč jste pro název filmu zvolil právě
»duši v muzeu«? Jak souvisí s ústředním tématem filmu, jímž jsou úskalí »sibiřského
národního obrození«?
• Název vychází z legendy, podle níž někdy na
začátku minulého století, když ještě Sibiři vládl
car, kočovali oleňokskou tundrou se stádem
sobů Evenkové z rodu Sologon a mezi nimi mladí manželé, o nichž se říkalo, že na nich spočívá kletba. Byli totiž stále bezdětní. Žena sice šest-
krát otěhotněla a porodila, ale žádné z dětí se
k životu nemělo. Když otěhotněla posedmé,
požádal její muž o pomoc šamanku. Ta nechala
rodiče vyrobit z březového dřeva kalíšek, ten
naplnila rozpuštěným tukem a ponořila do něj
dřevěného ptáčka tak, aby jeho hlavička zůstala nad hladinou. Počkala, až tuk ztuhne, pak uložila nádobku s figurkou do koženého váčku
a řekla: „Tohle je hnízdo duše vašeho dítěte,
které má přijít na svět. Až se narodí, duchové
z podsvětí se k němu slítnou a budou chtít jeho
duši, ale nenajdou ji, protože bude schovaná
u mě. Dítě neumře, a až začne běhat, duši mu
vrátím. Dál se o ní bude starat samo.“
Narodil se chlapec, nezemřel, a když vyrostl,
šamanka mu kalíšek předala. Řekla, že ho musí
ještě nějaký čas nosit při sobě, a tak mu na něj
rodiče koupili dřevěný futrál. Otec k pouzdru
připevnil popruhy, aby bylo možné zavěsit je
k sedlu, když rodina kočovala, a jelikož šamanka neupřesnila, jak dlouho má chlapec duši hlídat, opatroval ji pro jistotu skoro celý život. Chlapec přežil rodiče i šamanku, cara i misionáře,
kteří mu při křtu dali jméno Dmitrij, Lenina, Stalina i jejich pověřence, přežil válku s Němci i celé
impérium, které si říkalo Sovětský svaz. Na začátku 90. let daroval žiganskému muzeu pár
věcí a nabídl i svou dětskou suši v dřevěném
pouzdře. Brzy nato zemřel a jeho příbuzní si pak
pro ten vzácný exponát do muzea přišli. Ředitelka jim tedy exponát vrátila a kočovníkova dětská duše byla podle starého obyčeje pohřbena s nebožtíkem. Muzeu zůstala její fotografie.
Tak jsem tu histoku slyšel od ředitelky muzea, ale lidé mi ji později vyprávěli s jiným koncem: starý kočovník před smrtí dlouho stonal,
měl bolesti a čekal už jen na smrt, ale ta pořád
ne a ne přijít. A tak prý ho napadlo, že ho možná nemůže najít, protože jeho duše není u něj,
ale v muzeu ve vitríně. Až když mu ji ředitelka
vrátila, v míru a pokoji do tří dnů skonal. Tahle
nová pointa mě pobavila: od smrti bývalého kočovníka neuplynulo ani pět let a příběh už si žije
vlastním životem! První verze konce, ta prostší,
dozajista víc odpovídá skutečnosti, ale co na
tom? Legendy přeci nikdy nevznikají jen tak,
vždycky jsou znamením, že je něco ve vzduchu.
Rozhodl jsem se proto natočit na Sibiři film, který by vypovídal o různých zdejších společenských jevech jakoby ve znamení této legendy.
Vystupují v něm místní novináři, pracovníci
muzeí a vlastivědných institucí, folkloristé, vesničané i kočovníci a vyjadřují se k úskalím projektu národního obrození malých sibiřských etnik. Jejich pokusy vrátit se po kolapsu komunismu k duchovnosti předků vedou k paradoxním
a společensky nebezpečným situacím. Úskalí
spočívá ve zřejmé neslučitelnosti tradičního šamanství, starodávné rituálové kultury a živého
folkloru se systematickou prací institucí, jež se
o ně snaží programově pečovat. Na jejich mís-
tech se často objevují pochybné věci děsící tím,
že nepatří životu ani smrti a jsou uvízlé kdesi mezi
světy. Při natáčení mě překvapilo, kolik takových
zakletých duší jsem našel.
• Ve filmu vidíme stavbu muzea tvořeného pravoslavným chrámem a tradičními
obydlími Evenků a Jakutů…
• Místní v tom nic zvláštního neviděli, pro ně
to byla jen nová veřejná budova, něco jako kulturní dům. Pro mě to ale byla obluda. Už když
jsem uviděl výkres architekta, slibující fantastický triptich symbolizující křesťanství, které drží za
ruce dva pohanské bratry. Ředitelka muzea mi
tvrdila, že kaple má být při otevření vysvěcena,
zatímco před evenkským čumem budou probíhat imitace obřadů uctívání ohně (evokace ducha evenkské religie) a před jakutksým balaganem vztyčování posvátného sloupu serge (evokace ducha religie jakutské)! Civěl jsem na ten
výkres v naprostém vytržení. Bylo to absolutně
nestvůrné. Že byli Evenkové a Jakuti schopni
vstřebávat některé vlivy pravoslaví, o tom jsem
už slyšel – ale že by pravoslaví připouštělo podobnou souřadnost? Muzeum se pokusilo ty
protivy překlenout a jedním gestem je všechny
usmířit, proměnit v obraz zašlých časů, pohřbít
je v nitru ve snaze zajistit jim přežití. Muzeum,
chrám i pohanské obětiště – vyjádření tří ideálů
a tužeb ředitelky, jež se zjevně ocitla v moci démona, jehož staří Řekové nazývali Hybris. Lepší
a živější projev duchovního zmatku a snahy
o jeho překonání si nedokážu představit.
• Máte zprávy o dalším osudu muzea?
• Před časem shořelo, kromě mého filmu po
něm nic nezbylo. Nikdo se tomu nediví a řekl
bych, že i ředitelce se v podstatě ulevilo, i když
shořela řada cenných exponátů.
• Kde si myslíte, že je dnes obsažen duch,
když jej v národním obrození nenacházíme?
• Duch vane kam chce, jak známo.
• Co pro vás v současnosti Sibiř znamená?
• Rozdělanou práci a tak trochu druhý domov.
Má ale tu podivnou a občas nepříjemnou vlastnost, že ho nemůžu navštívit, kdy se mi zachce.
• Jaké jsou vaše další plány do budoucna?
• Na jaře budu točit film ve Vietnamu. A rád
bych brzy sehnal peníze na nový sibiřský film.
Kdo by o nějakých věděl, ať se mi ozve.
Připravila Pavlína BRZÁKOVÁ
2/2005 • REGENERACE
57
TIPY PRO VÁS
MODŘÍNOVÁ DUŠE:
Tajga, lidé, šamani a jiné obrázky
Výstava zachycuje proměny života sibiřských Evenků od rozpadu SSSR až do současnosti. Její autorka, etnoložka
a spisovatelka Pavlína Brzáková, od roku 1991 pravidelně navštěvuje oblasti centrální a jižní Sibiře, kde se zabývá sběrem pohádek, legend a vyprávění ze života rybářů, lovců a kočovníků. Výstava obsahuje exponáty (včetně šamanského koberečku)
a fotografie z let 1991 až 2001. Potrvá od 3. 2. do 13. 3. 2005 a její součástí je také grafika Oldřicha
Hamery Řeka života. Je otevřena denně kromě pondělí od 9:00 do 17:00 hodin. První pátek
v měsíci je vstup zdarma. Severočeské muzeum, Masarykova 11, Liberec 1, tel.: 485 246 111.
3. 2. v 17:00 se koná vernisáž výstavy spojená se křtem cestopisu Modřínová duše. Hraje a zpívá
písničkář Karel Diepold.
23. 2. v 18:00 se koná přednáška Pavlíny Brzákové na téma Šamani jižní Sibiře (republika Tuva)
spojená s promítáním fotografií ze šamanských center.
Severočeské muzeum sídlí v budově postavené podle návrhu prof. Bedřicha Ohmanna pro potřeby muzea v letech 1897 až 1898. Patří mezi nejstarší a nejvýznamnější instituce svého druhu
v České republice. Svoji činnost zahájilo již v roce 1873 a zprvu mělo výlučně uměleckoprůmyslový charakter. Původní záměr shromažďovat vzorové předměty pro potřeby zdejšího průmyslu
a řemeslné výroby však v krátké době přerostl ve velkoryse koncipovaný sbírkový program
zaměřený na užité umění a to jak evropské, tak orientální. Mimořádně bohaté sbírky pocházející
z období prvních desetiletí existence muzea dnes tvoří základ stálé expozice a dokumentují vývoj
evropského uměleckého řemesla; antikou počínaje až po současnost. V současné době je Severočeské muzeum významným kulturním centrem města, místem konání krátkodobých výstav
z různých oborů užitého umění, historie, etnografie a přírodovědy, ale také koncertů, přednášek a dalších společenských akcí. Http://www.muzeumlb.cz.
MODŘÍNOVÁ DUŠE VE STRAKONICÍCH
22. 2. v 18:00 se koná přednáška a beseda s Pavlínou Brzákovou ve strakonické Městské knihovně na místním hradě. Kromě toho se budou promítat fotografie tuvinských šamanů a ke koupi
bude kniha mýtů, pohádek a vyprávění Cesta medvěda a cestopis Modřínová duše.
PŘEDNÁŠKY
• Út 1. 2., 19:00: Stoikové. Marcus Aurelius,
Seneca, Epiktétos, ideál mudrce, filozofie morálky. Nová Akropolis, Sokolská 29, Praha 2.
Vstupné 60 Kč (v ceně vstupného je zahrnuto
občerstvení).
• Út 22. 2., 19:00: Renesanční filozofie. Duch
humanismu, obnovení Platónovy Akademie ve
Florencii, znovuzrození člověka v umění, vědě
a filozofii. Nová Akropolis, Sokolská 29, Praha 2.
Vstupné 45 Kč.
DOPROVODNÉ PŘEDNÁŠKY K VÝSTAVĚ
ABÚSÍR – TAJEMSTVÍ POUŠTĚ A PYRAMID
Přednáškový sál Náprstkova muzea, Betlémské
náměstí 1, Praha 1. Vstupné 30 Kč.
• Čt 3. 2., 17:00: Mgr. Petra Vlčková – Pohřebiště hodnostářů v Abúsíru v 5. a 6. dynastii.
• Čt 10. 2., 17:00: Dr. Friederike Seyfried-Kammp – Výzkumy Georga Steindorffa
v Abúsíru (německy, anglicky).
• Čt 17. 2., 17:00: Doc. Ladislav Bareš – Abúsír
ve 2. a 1. tisíciletí př. n. l.
• Čt 24. 2., 17:00: Prof. Evžen Strouhal –
Zhodnocení antropologických nálezů z českých
výzkumů v Abúsíru.
• Čt 3. 3., 17:00: Dr. Wolf Oerter – Abúsír
a Koptové.
HUDBA
• Út 1. 2., 20:00: Oslava Roku kohouta. Čtvrtý ročník hudební slavnosti na počest nového lu-
58
REGENERACE • 2/2005
nárního roku. Večer plný hudby, překvapení,
humoru a vůní čajů již tradičně připravuje čínská zpěvačka Feng-jűn Song. Podle čínského
horoskopu jdou kohout a opice ruku v ruce.
Opice doskotačila, nastupuje kohout, který
nemá rád nepořádek a chaos, a bude se proto snažit navodit systém, to znamená, že nový
lunární rok bude plný napětí a bude vyžadovat
hodně práce! Večerem provází: Feng-jűn Song
a Horská karavana (Helena a Jiří Vedralovi,
Bharata Rajnošek), tentokrát doplněna o perkusionistu Jaroslava Kořána. Hosty budou Zuzana
Lapčíková, Emil Viklický a dva kohouti na jednom smetišti: rockový zpěvák Karel Heřman
(Čankišou) se utká s operním sólistou Petrem
Matuszkem v technikách východního zpěvu.
Divadlo Archa, Na Poříčí 26, Praha 1, tel.:
221 716 333, e-mail: [email protected]
Pokladna je otevřena po–pá 10:00–18:00
a 2 hodiny před začátkem představení.
• Ne 6. 2., 17:00: Koncert Pavla Šporcla pro
Domov sv. Karla Boromejského. Výtěžek koncertu bude věnován právě Domovu. Předprodej vstupenek: 1. Domov sv. K. Boromejského,
K Šancím 50, Praha-Řepy, tel: 235 323 800;
2. Nemocnice pod Petřínem, Vlašská 36, Praha 1, tel: 257 197 111; 3. Emauzský klášter, Vyšehradská 49, Praha 2, tel: 221 979 211. Místo konání: Emauzský klášter.
• Po 21. 2., 19:00: Koncert Feng-jűn Song
s Horskou karavanou. Jako hosté vystoupí bubeník Alan Vitouš a kontrabasista Petr Dvorský.
Divadlo Oskara Nedbala, Divadelní 218, Tábor.
• Čt 24. 2., 19:30: Yvonne Sanchez Latin
Groove. Koncert polsko-kubánské jazzové zpěvačky žijící a tvořící v Praze, tentokrát v latinskoamerickém duchu. Palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3, www.palacakropolis.cz.
ROZHLAS
• So 5. 2., 17:04, ČRo2-Praha: Paprsky naděje. Salesiáni Dona Boska pomáhají mladým lidem hledat životní cestu.
• So 13. 2., 17:04, ČRo2-Praha: Paprsky naděje. Je půst dieta?
• So 19. 2., 17:04, ČRo2-Praha: Paprsky naděje. Listování Biblí s prof. Janem Sokolem.
• So 26. 2., 17:04, ČRo2-Praha: Paprsky naděje. Islámské země a Evropská unie. Co
FOTOGRAFICKÁ VÝSTAVA:
J. Hanzelka & M. Zikmund
Výstava obsahuje asi 284 černobílých fotografií
ze dvou expedic.
1947–1950: Tatra T 87, Afrika, Jižní a Střední Amerika, cca 85 fotografií (Alžírsko, Libye, Egypt, Súdán, Somálsko, Etiopie, Keňa, Tanzanie, Uganda,
Kongo, Zambie, Rhodézie, Jihoafrická republika; Argentina, Paraguay, Brazílie, Bolívie, Peru,
Ekvádor, Panama, Salvador, Guatemala, Mexiko)
1959–1964: Dvě Tatry 805, Blízký východ, Asie,
Indonésie, Japonsko, SSSR (asijská část), cca 200
fotografií (Albánie, Turecko, Libanon, Sýrie, Jordánsko, Izrael, Irák, Pákistán, Indie, Kašmír,
Nepál, Srí Lanka, Sumatra, Bali, Jáva, Japonsko; SSSR – Kamčatka, Chabarovsko, Amursko, Čitsko, Burjatsko, Jakutsko, Irkutsko, Krasnojarsko, Tádžikistán, Kirgizstán, Uzbekistán)
Jedná se o řadu nepublikovaných snímků (zejména z druhé cesty – i z politických důvodů).
Pořádá Správa Pražského hradu a Občanské sdružení Pro Photo. Na koncepci a realizaci se podílejí Radovan Kodera (Národní památkový ústav Plzeň, Občanské sdružení Pro Photo); Přemysl Řepa (Agentura Řepa, Občanské sdružení Pro Photo). Spolupracují Ing. Miroslav Zikmund, PhDr. Magdalena Preiningerová (Archiv H+Z, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně),
Blanka Cekotová (Archiv H+Z, Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně). Na vytvoření kolekce
finančně přispěly Město Plzeň, Město Zlín, Nadace 700 let města Plzně, Plzeňský Prazdroj.
Pražský hrad, Tereziánské křídlo Starého paláce, 11. 3.–24. 4. 2005.
TIPY PRO VÁS
RESPECT PLUS:
Majid Bekkas (Maroko)
Majid Bekkas se narodil v Maroku, kam
byli jeho předkové zavlečeni jako černí
otroci. Bekkasova »trance music« se stala
senzací na veletrhu Womex i na jazzovém
festivalu v Grenoblu. Amerika není jediné místo, kde potomci černošských otroků vymýšlejí skvělou hudbu. Trance music marockých černochů doprovází magické rituály a její historie trvá přes
400 let. Když v roce 1591 dobyla marocká
armáda město Timbuktu na řece Niger,
otevřela tím cestu k obchodu s otroky.
Karavany je převážely až do počátku
20. století z Mali na trh do Marrakeše. Jejich potomkům se v Maroku říká Gnawa
či Gnaoua a jejich osudy i hudba mají
mnoho společného s kulturou severoamerických černochů. „Zavázali nás do
pytlů, naložili na velbloudy a prodávali
na vlněném trhu. Kéž jim Bůh odpustí,“ zní v jejich písních. Ostatní Marokánci na Gnawy
dodnes pohlížejí se směsí nadřazenosti a fascinace. Hudba z Mali a Guineje, kterou s sebou
Gnawové do Maroka přivezli, je plná záhad a kouzel. Teskně naříkavý zpěv, hřmotný rytmus masivních kovových kastanět, a především baskytaře podobný zvuk guimbri tvoří
základ celonočních rituálů lila, jejichž zlatým hřebem nad ránem je vymítání duchů.
Majid Bekkas vyrůstal na atlantickém pobřeží Maroka, u hudebního mistra bratrstva
Gnawa se naučil hrát na loutnu guimbri. K hledání vlastní cesty jej inspirovala skupina Nass
El Ghiwane, která vytváří od 70. let fascinující syntézu marockých stylů. Majid Bekkas spolupracoval s jazzmany z Evropy i Ameriky a před čtyřmi lety se prosadil jako samostatný
umělec.
Jeho alba African Gnaoua Blues (Igloo, 2001) a Mogador (Igloo, 2004) evokují amerického bluesmana John Lee Hookera stejně jako Afričana Ali Farka Tourého. Bekkasova hudba
je konkrétním příkladem obtížně definovatelného »afrického blues«, dokladem spřízněnosti mezi černošskou hudbou z obou břehů Atlantiku. Když Afričan slyší černošskou hudbu z Ameriky, přijde mu podezřele povědomá. Dokáže zahrát totéž, ale jinak. Dochází tak
k transkulturnímu zkratu a tiché tóny srší jak elektrický výboj.
Podobně jako klasické americké blues, i Bekkasovy písně mají sílu osobní výpovědi. Střídá
kytaru s tradiční loutnou guimbri; komorní, muzikantsky vybroušený doprovod vytváří
flétna a perkuse. Pokud hledáte afrického Taj Mahala, seznamte se s Majidem Bekkasem.
So 26. 2. od 19:30, palác Akropolis, Kubelíkova 27, Praha 3, www.palacakropolis.cz.
máme společného a co nás rozděluje, to je
téma pro teoložku Ivanu Noble.
• Každý všední den, 6:50, ČRo3-Vltava:
Ranní úvahy teologa Tomáše Špidlíka.
VÝSTAVY
• Do 20. 2.: Antonín Slavíček – Obrazy.
Východočeská galerie Pardubice (zámek
č. p. 3). Otevřeno út–ne 10:00–18:00.
• Do 20. 2.: Stopy holocaustu. V prostorách
Vzdělávacího centra Židovského muzea
v Maiselově ulici číslo 15, Praha 1 se koná
výstava fotografií Radovana Kodery z let 2000
až 2002. Snímky jsou součástí projektu Rok
2002 – rok vzpomínek na některých místech,
kde v průběhu let 1940 až 1945 zahynuli
čeští Židé.
• Do 28. 2.: Martina Novotná – Fascinace
neviděným (obrazy). Galerie Felixe Jeneweina města Kutné Hory, Sankturinovský
dům, 2. patro, Havlíčkovo náměstí 552,
Kutná Hora. Otevřeno denně 9:00–12:00
a 12:30–17:00.
Do 20. 3.: Josef Sudek – Smutná krajina.
Panoramatické černobílé fotografie pořídil
světově proslulý český fotograf v oblasti severočeské hnědouhelné pánve v letech 1957
až 1962. Císařská konírna, Pražský hrad, Praha 1. Otevřeno út–ne 10:00–18:00.
Seminář s tuvinskou šamankou Ludmilou
Oyun Kara-oovnou bude v Praze ve dnech
12. a 13. února. Informace na telefonním čísle 603 413 199 (Ivo Musil) a na internetové
adrese www.samani.hyperlinx.cz
INZERCE
G
NATUR
STYL
Ve Školské ulici 34, Praha 1
•
široký výběr
produktů zdravé výživy
•
čerstvé výrobky z kozího mléka
•
bylinná a přírodní kosmetika
•
vitaminy a potravní doplňky
•
zdravotní obuv Scholl
Telefon: 222 230 136
Otevírací doba:
Po–Pá 8–19 • So 9–13
2/2005 • REGENERACE
59
SLOVO
© DigitalGlobe
© Washington Post
© DigitalGlobe
© Washington Post
O utrpení, bolesti,
lásce a Srí Lance
Banda Aceh, Indonésie. Satelitní snímek části města po ataku tsunami (nahoře) a před ním (vlevo dole).
Vpravo dole tisíce mrtvých, jež zůstaly v Banda Aceh pohřbeny v troskách po opadu drtivé vlny.
© Washington Post
THAJSKO
V souvislosti s tragickými událostmi v jihovýchodní Asii a obrázky neštěstí a zkázy se zamýšlím nad tím, co je utrpení.
Vše se odehrává podle zákonitostí přírody.
Podle ájurvédy existují dva druhy karmy. Prárabha karma znamená, že musíme projít a odčinit minulé skutky. Lidé se podle ní navzájem
vybírají (například své rodiče) a představuje sílu,
která umožňuje žít dál. Saňčita karma znamená
hromadění skutků v tomto životě a zároveň
tvoří část prárabha karmy pro další bytí. Podle
buddhismu je utrpení součástí života, od něhož
se ale můžeme nakonec osvobodit.
Své utrpení prožívá osvícená osoba jako utrpení celého lidstva. Máme-li strach, není jen
náš, ale nás všech. Bolest hlavy není jen naše,
60
REGENERACE • 2/2005
ale celého světa. Z utrpení vzniká láska a soucit. Pravý význam utrpení je láska, tu však spojujeme s radostí, příjemnými zážitky, dáváním
a přijímáním. Láska je inteligence. Ta pravá je
ale spojena s uvědoměním, že láska a bolest
jsou jedno a totéž. V osvícení se potěšení
a bolesti nebojíme a vítáme je.
Život bez utrpení neexistuje. Nemusí být
způsobeno jen přírodní katastrofou, ale také jen
nevhodnou poznámkou šéfa v práci, hádkou
s partnerem nebo nezaplacenými dluhy. Probuzení v přeneseném slova smyslu nás paradoxně od něho může osvobodit. Jsme-li spokojení, nehledáme cestu ke zdokonalení. Naopak, tváří tvář životu a smrti se jako vězni snažíme zbavit pout a osvobodit se nehledě na obtížnost překážek. Musíme si uvědomit, zda je
utrpení nevyhnutelné. V opačném případě se
INDIE
ho snažme zbavit například upřímnou promluvou s partnerem, šéfem nebo práškem na bolest hlavy. Utrpení stejně jako strach z budoucnosti se odehrává v přítomnosti a trápení při
vzpomínkách na minulost.
Buddhismus se zabývá pomíjivostí; utrpení je
také jen dočasné. Přejde. Nic na světě není
věčné. Na Srí Lance jsme od března plánovali
ozdravné ájurvédské pobyty, přímo na jihovýchodě divokého a krásného pobřeží. Komplex
se nacházel mimo turistická letoviska. Nyní
všechno odnesla obrovská voda. Jak bylo řečeno v Bertolucciho filmu Malý Buddha: „Co znamená pomíjivost? Vidíš ty lidi, kteří kolem nás
prochází? Ti všichni tady za sto let již nebudou.“
William Segal byl první Američan, který navštívil zenový klášter v Japonsku. V té době prodělal těžkou autonehodu, podstoupil mnoho
operací a byl upoután na lůžku. Zenový mnich,
který jej navštívil, ho vzal za ruku a pravil: „Šťastný to muž. Jedna taková nehoda nahradí deset
tisíc meditací v klášteře.“ Segal si v nemocnici
uvědomil, jak si začal všímat maličkostí, které ho
obšťastňovaly – vnímání chuti tekutiny, kterou
přijímal brčkem, hovory s nemocničním personálem a pozorování toho, jak pečlivě svou práci
provádí.
Jsme-li zdraví, plní síly, až pýchy na svou
osobu, vše považujeme za samozřejmost. Stačí
však jediný okamžik, který nám vše vezme –
autonehoda, přírodní pohroma. Bráníme se
bolesti, fyzické i mentální. Velkou bolest nejsme schopni snést, jedná se o přirozenou
ochranu nervového systému. Snažíme se utrpení vyhnout. Poznání však vede k porozumění
toho, proč k utrpení dochází. Uvědomíme-li si
to, snáze se s utrpením, trvalou a nevyhnutelnou součástí života, vypořádáme.
Když Ježíš opouštěl své apoštoly u Poslední
večeře s vědomím strašného soužení prohlásil:
„V tomto světě budete čelit utrpení, ale nebuďte smutní. Já již utrpení ovládl.“
MUDr. David FREJ
Autor se věnuje ájurvédské medicíně
SRÍ LANKA
© Washington Post
P OSLEDNÍ
Po konzultaci se zkušeným humanitárním pracovníkem na téma, kam posílat peníze na pomoc
obyvatelům oblastí postižených tsunami, nám byla doporučena tři následující konta. Připojujeme ještě varování: Neposílejte své peněžní dary na jakákoli konta menší, objevili se totiž
i takoví lidé, kteří chtějí na neštěstí jiných vydělávat.
• Nadace ADRA: číslo účtu 85558585/0300, variabilní symbol 777
• Česká katolická charita: číslo účtu 3690369369369/0800, variabilní symboly jsou pro Indickou republiku 1071, pro Indonésii 1151 a pro Srí Lanku 1711
• Společnost Člověk v tísni: konto SOS Srí Lanka 991991991/0300
FEJETON
REGENERACE
Taková obyčejná denní potěšení
Na fotografii hledíte na vydru mořskou. Je
k vidění v pražské ZOO a je jednou z mnoha,
které kdysi našli záchranáři na březích Aljašky
poté, co havaroval tanker Exxon Waldez. Na
pobřeží USA se ocitly miliony litrů ropy a obrázky mrtvých ptáků a také vyder, obalených hnusným ropným blátem, obletěly tehdy celý svět.
Dnes už to tak prostě chodí, všimli jste si:
obrázky katastrof vždycky nejprve obletí svět, tu
a tam za ně později nějaký fotograf dostane
cenu, většinou vznikne dokument, který po
čase – jak říkala moje teta zpod Blaníka – už jen
lechtá pod pytlíkem, a tím to zvolna vadne.
Krátce po zemětřesení v Asii jsem zaslechl
v jistém východočeském rádiu větu: „Přesný počet obětí z řad českých turistů není dosud znám.
Na konkrétní číslo se můžete těšit už za půl hodiny v hlavních zprávách.“ Výzva nad jiné.
Začátkem minulého století se ptali Rudolfa
Steinera, kdy začne konec světa. „Už dávno začal,“ odvětil. Moje zkušenost tomu začíná odpovídat. Však již také dlouho a srdnatě topíme
pod kotlem – a planeta, jak se ukazuje, si to nechce nechat líbit.
Teprve na sklonku minulého roku jsem si naplno uvědomil, jak je u nás většině lidí vlastně
všechno lhostejné – s výjimkou jejich barevné
televize, snad domácího kina, mobilu s levným
provozem, báječné dovolené, supernákupu
v supermarketu a ještě jistého blaha své rodiny.
A zdraví, lépe řečeno spíš plného žaludku. Na
»to ostatní« jsme si navykli dívat se jako na cosi
nás neúčastného, cizího, týkajícího se výhradně
těch druhých. Ba dokonce jako na cosi, nač
a nebo z čeho je možné se v autě u rádia
a doma u lahvového piva radostně těšit. Pokecat o tom lehce s kámošem, probrat s ním, jak
je to tady všechno hustý…
Z Plejád už prý vyslali víc než dva miliony
vesmírných lodí, které nás mají spasit – anebo
kolonizovat. To se ještě přesně neví. Pilní borci
ze Siria zase tkají kolem Země mentální síť. Až ji
dotkají, udeří. Jen neznáme datum. Mnoho let
se setkávám u různých lidí s názory na mimozemšťany. V poslední době jich poněkud přibylo, řekl bych; myslím těch pozitivních, co očekávají jakýkoli záblesk naděje na vybřednutí. Těší se
na to, jakpak by ne? Takový druh »poznání«
ovšem mé zkušenosti neodpovídá. Lodi Plejáďanů se prý už pohybují blízko Země, ale jsou
zvláštní: nejsou vidět, jsouce tak podobny lidským myšlenkám. Nelze tedy s naprostou jistotou říci, že neexistují.
Nemine měsíc, kdy bych nedostal SMS zprávu o tom, že mám v konkrétní dobu bdít. Že
přicházejí. Hvězdičko, těš se, napsali mi tuhle.
Krasavec, miláček žen a salonní komunista Jula
Fučík napsal na závěr svého bestselleru slavný
vzkaz: „Lidé bděte!“ Nedávno vyšlá kniha
o Meyrinkovi nese ve svém názvu též slovo bdělost. Těžko říci, jestli mají muž z oprátky a kontroverzní okultista něco společného. Určitě to
slovo, zdá se.
Inu, hlavně aby nám bylo dobře. Mimochodem: všimli jste si, kolik lidí dnes při sezení bezděčně třepe nohou, někteří dokonce oběma?
To jsou ta obyčejná denní potěšení.
Jiří KUCHAŘ
Foto Adam KUCHAŘ
PŘEDPLATNÉ
NIKDY NEBYLO TAK
SNADNÉ PŘEDPLATIT
SI REGENERACI!
Informace o předplatném a on-line objednávku najdete na WWW.REGENERACE.CZ. Předplatné stojí
28,50 Kč za jedno číslo (půlrok 171 Kč, rok 342 Kč). Chcete-li předplatné, zaplaťte složenkou typu C
zvolenou částku na adresu A. L. L. Production, Box 732, 111 21 Praha 1 nebo zašlete tamtéž vyplněný
objednací lístek a v prvním čísle, jež obdržíte, najdete složenku. Neposílejte peníze do redakce!
Předplatné v SR zajišťuje L. K. Permanent, p. p. 4, 834 14 Bratislava 34, tel. (004212) 4445 3711. Jedno číslo stojí 41 Sk, předplatné na půlrok 246 Sk, na rok 492 Sk (složenka typu H). Do zprávy pro
příjemce nezapomeňte napsat REGENERACE. Máte-li zájem o čísla z let 2001–2003, zašlete požadavek na uvedené adresy. Reklamace, obj. a info: 234 092 851, [email protected]
STAČÍ POSLAT SMS VE TVARU
OBJ REG JMENO PRIJMENI
ULICE CISLODOMU MESTO PSC
na tel. číslo 900 11 06 a vše je hotovo.
S prvním číslem časopisu obdržíte složenku a dobu předplatného určíte výší zaplacené částky. Cena SMS je 6 Kč vč. DPH.
2/2005 • REGENERACE
61
INZERCE
CENA 1 ŘÁDKU: 85 KČ + 19 % DPH. V 1. ŘÁDKU VŽDY TUČNÉ PÍSMO (ZAHRNUTO V CENĚ). V TEXTU LZE POUŽÍT VERZÁLKY, NE VŠAK TUČNÉ PÍSMO ANI KURZIVU.
BYLINY A DOPLŇKY
• TIBETSKÁ MEDICÍNA od Borise Tichanovského kompletní sortiment tibetských přírodních preparátů EPAM, bylinné čaje, žezla síly, zelený jíl, campa, minerály, solné lampy, vonné tyčinky, knihy,
hudba – to vše najdete na: NÁMĚSTÍ KINSKÝCH 3, 150 00 PRAHA 5, tel. 251510201,
777340362 Provádíme zdravotní a relaxační masáže,
irisdiagnostiku.
• Tradiční Čínská Medicína – www.khur.cz.
• Dědek kořenář Břetislav Nový: bylinné koncentráty, novinka korespondenční poradna (250 Kč).
466970271, 602224404, www.dedekkorenar.cz.
• RAVIT – nepodceňujte ravitovou kúru, kterou si
snížíte hladinu nebezpečného homocysteinu. Ten se
podílí na vzniku vys. tlaku, cholesterolu, infarktu,
mozk. příhod, nádorů a dalších nemocí. Využijte výhodných cen, poštovné neúčtujeme. Inf. zašleme
zdarma. Tel.: 603725287, 494532013 – večer.
• Regenerace ve Sféře. Zázrak fytoterapie.
12 produktů, které změní váš život. Jednou měsíčně
diagnostika zdarma. Výběr vhodného přípravku testem EAV. Celková regenerace a omlazení těla. K dostání: Klub Sféra DIOCHI, Praha 1, pasáž J. Grossmanna – naproti café Grossmann, tel.: 224235524,
otevírací doba: po+st 14–18 h, út+čt+pá 9– 13 h.
SFÉRA – nový časopis o přírodním lékařství: léčitelství, fytoterapie, záhady, cestopisy, recepty, křížovky
o ceny, novinky vědy a celostní regenerace, herbář.
K dostání na stáncích PNS, nebo možnost předplatného. www.diochi.cz, [email protected]
HOMEOPATIE
• Homeopatie – konstituční a inspirující,
příp. rychlá Autopatie. Zejména chron. případy –
alergie, ekzémy, astma, chron. únava, revm. artritida, gyn. problémy+ zlepšení pleti, skleroza
multiplex (ještě chodící). Používám kvalitní angl.
léky. Přijedu za vámi a vrátím vám radost ze života. Tel.: 608122724.
KINEZIOLOGIE
• Kineziolog. poradna v Karl. Varech. N. Jandová, 353234486, 737915066.
• PhDr. Andrea Bayerová: kineziologie, psychoterapie, Aura-Soma, REIKI – léčení i zasvěcování,
Praha, Vodičkova ul., 603171733. Zdravotní problémy (alergie, bolesti hlavy, bolesti zad, poruchy štítné
žlázy, kožní problémy atd.), závislosti – alkoholismus, toxikománie, strach, deprese, napětí, úzkost,
sebedůvěra, pracovní a rodinné vztahy, únava, pracovní přepětí, psychosomatická onemocnění, lehká
mozková dysfunkce, dyslexie.
• Kineziologická poradna, Bachova terapie –
v Praze 4, Ing. Vaníčková, tel.: 267913403,
603809761.
• Poradna IMANI – kineziologie a psychol.
konzultace. Tel. 777599025 (ST) nebo email: imani
@centrum.cz.
• Kineziologická poradna v Olomouci,
Mgr. Hrabovská, tel.: 585412938, 608149418.
KNIHY
• Knihy nejen nakladatelství Eminent zajišťuje
Zásilkové knihkupectví Jarosl. Smičkové, Dubany
67, 798 12 Kralice na Hané, tel/fax: 582382064,
e-mail: [email protected]
• Ezoterická literatura, knihy o alternativní medicíně, relaxační a etnické CD, MC s meditacemi, videokazety se cvičením k ozdravení těla i duše, meditační
kalendář s léčivými obrázky, přípravky přírodní medicíny – přijďte si vybrat do obchůdku TIBETSKÁ
MEDICÍNA na NÁM. KINSKÝCH 3, PRAHA 5
150 00 tel. 251510201, 777340362.
• Knih. Na Splávku 516, Uh. Hrad. www.bhakti.cz.
• BAREVNÉ POHÁDKY JARMILY BERANOVÉ.
1. čakrová harmonizace a dětská vizuální meditace
s ilustracemi tvořenými automatickou kresbou
a poetickými texty autorky. Osvědčené harmonizační
účinky. Obdržíte ve vybraných knihkupectvích
62
REGENERACE • 2/2005
v Praze nebo lze objednat přímo u mne a obdržíte
knihu s věnováním pro vaše dítě. Jarmila Beranová,
606118857, 261226474, e-mail: jarmilaberanova
@chello.cz, http://proe.cz/beranova.
cyklus v prodejně knih a CD »U Džoudyho«, Jugoslávská 7/670, Praha 2 vždy 1x měsíčně Čt v 19 hod.:
17. 2., 24. 3., 7. 4., 12. 5., 16. 6. Info a kontakt: Jamila
Beranová, 606118857, 261226474, http://proe.cz/
beranova, e-mail: [email protected]
KURZY, PŘEDNÁŠKY
• PROŽITKOVÝ PASTELOVÝ VÍKEND s automatickou kresbou aneb »Uchop svůj problém i radost pastelkou«, co nám brání ve splnění novoročních přání? 19.–20. 2. v prostorách Alkion, o. p. s.,
Prvního pluku 12a, Praha 8-Karlín (stanice metra B,
C Florenc). Cena 1100 Kč, zálohu 500 Kč nutno zaslat
složenkou C na adresu: Jarmila Beranová, Pujmanové 27/881, 140 00 Praha 4 (zašlu info o semináři).
Info a tel. 606118857, 261226474, http://proe.cz/
beranova, e-mail: [email protected]
• Kurzy masér. s akred. MŠMT, Bowen, Bach.
terapie aj. Brno, Praha. MVDr. Michel Boudjaoui –
603708449, Folerová – 605885257,
www.bowen.cz.
• TRANSCENDENTÁLNÍ
224315845.
MEDITACE
T:
• ETIKOTERAPIE – sebepoznáním k radosti
a uzdravení, MUDr. V. Vogeltanz, přednášky Praha
9. 2., 9. 3., 13. 4., 11. 5., 8. 6. semináře Praha 19.–
20. 2., 19.–20. 3. Léto s Etikoterapií na Šumavě
2.–9. 7., 23.–30. 7. http://etikoterapie-vz.webpark.cz,
Kynclová 235513550.
• Korespondenční kurz minulé životy. Inf.
605787485.
• Svítání pro vaši osvobozující se duši najdete lehounce ve volném tanci. S láskou zve Eva Kopecká,
info: 318864395.
• Úvod do rebalancingu. Víkendový seminář
11.–13. 2., seznámení s masážní technikou rebalancingu pod vedením zkušeného rebalancera a autora
knihy Návrat do vědomé rovnováhy Thomase Greinera a učitelky meditace Viramano Wermund. Přihlášky a info. na www.rebalancing.cz, e–mail: institut
@rebalancing.cz.
• Astroburzy, porady s léčiteli, psychology, kartáři atd. Palác Dunaj (CK FISCHER), Národní tř. 10,
P1 (vchod z Voršilské ul.) vždy v so 10–17 h. Přednášky po celý den 19. 2., 12. 3., 16. 4., 21. 5., 18. 6. Inf.
737464071, e-mail: fontana. [email protected]
• Semináře holotropního dýchání v Praze vede
Jan Šilar (Grofův cert. 1992) Termíny: 11–13/3,
29/4–1/5, 10–16/6. Informace a přihlášky na tel.
608149908. ([email protected]).
• MARTA FOUČKOVÁ, přednášky: Gong, P 9,
Sokolovská 191, 1. 3., 7. 4., 3. 5. v 17:30 (vstup. Avatar, Sluneční n. 8, P-5, 251610954 a pokl. divadla
Gong, 266311629). Brno, Semilaso, Palackého 126,
5. 3. ve 14:00 (vstup. Ganeša, Zelný trh 12). H. Králové, Muzeum vých. Čech, Eliščino nábř. 465, 10. 3.
v 17:30 (vstup. pokl.muzea). Tábor, JČ univerzita,
19. 3. 15:00. Semináře: hotel Hláska, Zlenice, 25.–
27. 3., 22.–24. 4., (M. Kubíčková, 224262499,
736408857 M. Špačková, 222780424). Kouty
n. Desnou, 22.–24. 10., (inf. L. Hrdlička, 608358658,
585051169). www.martafouckova.cz.
• PhDr. H. Šalátová – kurzy: Psychol. a energetické aspekty práce a podnikání (zač. 5. 3.), Dědictví
předků I. (rodu) 19. 3., Dva domovy (souvislosti
mezi duší a bydlením) 16.–17. 4., Dědictví předků II.
(rodiny) 14. 5., Cesta ženy (ženské a mužské energie)
11. 6. Inf. a obj.: PhDr. Helena Šalátová, Lety 642,
Řevnice, 252 30, tel.: 723969324.
• EVROPSKÁ ŠKOLA FENG SHUI pořádá seminář ČÍNSKÉ HOROSKOPY »Čtyři pilíře života«
s Rogerem Greenem 8.–11. 4. 2005, místo konání
ALBIO, Truhlářská 20, Praha 1 tel: 235311628. Mail:
[email protected]
• Kurzy čínského lékaře Yingwu Wanga. Dr.
Wang pochází z rodiny, kde se znalost tajemství
čínského lékařství dědí z generace na generaci. Vystudoval nejprestižnější z vysokých škol tohoto zaměření v Pekingu. Od r. 1995 provozuje v Praze
vlastní ordinaci. Za tuto dobu se přesvědčil, že zájem
o čínskou léčbu je veliký a rozhodl se pořádat kurzy praktické čínské medicíny (ukázky na str. 42) Semináře: Čínské masáže v praxi a kosmetické masáže: 12. 2., 5. 3., 2. 4., 23. 4., 30. 4. Ušní boltec – aktivace bodů pro zlepšení činnosti tělesných orgánů:
19. 2., Moxa – využití v praxi: 12. 3. Baňky a KVAŠA: 9. 4. Adresa konání: Pátý element, s. r. o., Vyšehradská 53, 128 00 Praha 2, t.: 221669200,
www.patyelement.cz. Semináře se konají vždy od 13
do 17:30 h. Cena kurzu 1200 Kč.
• Pastelové večery Jarmily Beranové: AUTOMATICKOU KRESBOU KROK ZA KROKEM
k poznání sebe i druhých – volný cyklus v prostorách Barevný svět s. r. o., Mil. Horákové 57, Praha
7 vždy 1x měsíčně ve středu v 18 hod.: 9. 2., 9. 3.,
6. 4., 11. 5., 8. 6. LÉČIVÁ SÍLA KAMENÚ – volný
• NOVINKA! AUTOMATICKÁ KRESBA s intuitivním tancem – prožitkový Pastelový víkend
v překrásném prostředí Beskyd – v Čeladné 15.–
17. 4. (spojení dvou jedinečných neverbálních technik
k poznání sebe sama). Info a kontakt: Jana Kravalová, 777038620, Jarmila Beranová, 606118857,
261226474, http://proe.cz/beranova, e-mail:
[email protected]
• RODINNÉ KONSTELACE: Liberec 5. 2., 19. 3.,
Praha 19. 2., 2. 4., Č. Budějovice 20. 2., 3. 4., Ústí n/
L. 6. 2., 20. 3., Jičín 5. 3., Děčín 6. 3., 500 Kč. Liberec
(zaručené) 29. 4.–1. 5., 22.–24. 7. 1300 Kč. (vč oběda, za nocleh příplatek). Věra Kučerová, tel/fax:
485110315, 732569011, [email protected],
www.volny.cz/sedmikraska.
• Masáž horkými kameny. Zveme vás na intenzivní dvoudenní kurz, který je vhodný pro maséry,
aromaterapeuty i kosmetičky. Naučíte se speciální
techniky, práci s kameny a aromaterapií. Nejbližší
termín: Lanškroun 19.–20. 2. Možné zakoupení základního vybavení (vč. lávových kamenů). Počet
míst v kurzu je omezený. Info a přihl. Michal Kučera, tel.: 731187737, [email protected],
www.pro.prima.lidicky.web.wo.cz.
• Kurz havajské masáže. Tradiční masáž (u nás
novinka) pocházející z Havajských ostrovů založená na rytmických technikách využívajících nejen prstů a dlaní, ale i předloktí a loktů. Velice účinná
a přitom maximálně relaxační. Speciální techniky
šetří ruce, a proto je vhodná jak pro maséry, tak pro
masérky. Tato masáž je označována za perlu mezi
masážemi. Nejbližší termín: Lanškroun 5.–6. 3. Počet
míst v kurzu omezen. Info a přihl. Michal Kučera,
tel.: 731187737, [email protected],
www.pro.prima.lidicky.web.wo.cz.
• Karibik, Aljaška, Mexiko. Přípravný kurz pro
maséry (ky), kosmetičky, kadeřnice, pedikérky, fitness instruktory (ky). Chcete pracovat v luxusním salonu na zaoceánských lodích? Info a přihlášky: Michal
Kučera, tel.: 731187737 nebo [email protected]
seznam.cz, www.pro.prima.lidicky.web.wo.cz.
• Kurzy v Č. Budějovicích, tel.: 604947652: Pulzová
diagnostika 26.–27. 3. – D. Tomek. Jóga a mystika
23.–24. 4. – D. Tomek. Korejská masáž SU JOK
14.–15. 5. – A. Velíšková.
• Workshop »Duše v proměnách času« se
koná 5. 3. v Brně, vede Jana Rychlá. Cena: 550 Kč,
info: 603768600, 547 250 780, www.sky.cz/janar.
• Tranquility Stone Massage – masáže horkými
kameny, čínská metoda Shen Xin Shi. Technika odblokování meridiánů a harmonizace čaker pomocí
horkých kamenů, polodrahokamů a speciálních olejů. Kurz je vhodný pro maséry, aromaterapeuty
a kosmetičky (není třeba mít masérské zkoušky). Intenzivní dvoudenní kurz bude probíhat v Praze ve
dnech: 29.–30. 1., 19.–20. 2., 12.–13. 3., 9.–10. 4.,
14.–15. 5. a 11.–12. 6. – Bítov na jižní Moravě.
Cena: zápisné 500 Kč; počet míst je omezený, pouze
10 osob v každém kurzu, včasným zaplacením zápisného si zajistíte rezervaci místa. Kurzovné: 3975 Kč
a základní vybavení 5250 Kč. Podrobné informace:
paní Vodičková 604305690, tel./fax 267316455,
e-mail: [email protected]
• Soukromá masérská škola – Bc. David Rozbroj: kurzy s akr. MŠMT – Sportovní masér (15.–
24. 2. Beskydy), Aromamasáž (11.–13. 3.) dále Baňkování, Reiki, Bowenova tlaková masáž I. (16.–20.
2); Reflexní m. (18.–20. 3.); prodej: masér. stoly (5let
zár.), baňky; www.dotekyduse. zde.cz; 608831855.
• Vzdělávací centrum Renesant, zal. 1991 pořádá
rekvalifikační masérské kursy, dále semináře:
Breussova masáž, Dornova terapie a další. Centrum
nabízí služby: manuální terapie, wellnes programy,
fitness program, masáže. Info: www.volny.cz/
renesant, tel.: 603274337.
• PULSOVÁ DIAGNOSTIKA 11. 2.–13. 2. , Reflexoterapie 25. 2.–27. 2., Baňkování 19. 3.–20. 3.,
Kurz čínské tlakové masáže s akredit. MŠMT ČR od
26. 3. SHIATSU centrum, ul. Polská 8, Ostrava-Poruba, 603225112, www.volny.cz/shiatsucentrum.
• NUMEROLOGIÍ K SEBEPOZNÁNÍ – výukový kurz Mir. Holoubkové, autorky knih »O svém
životě si rozhodujeme sami« a »Na konci cesty nás
čeká poznání« pomůže lépe chápat sebe, druhé lidi
a vlastní život. Koná se v Praze 5.–6. 3. 1500 Kč.
Ubytování zdarma. Přihl.: [email protected]
centrum.cz nebo tel. 281861028 a 777856272.
• Vlastimil Marek – HUDBA, HLAS a ZPĚV
LÉČÍ. Víkendový seminář 12.–13. 2. v Praze, info:
Roiva music, tel.: 224817181 e-mail [email protected]
seznam.cz.
• Tarot – cesta duše. Kurz staroegyptských symbolů i pozdější verze. Výklad a praktický nácvik. 19.–
20. 2. 05 Praha. J. Malečková 603910103,
284689505.
• Kraniosakrální terapie. Nijesh U. Hesse, Kraniosakrální ter. – Úvod 4.–6. 3. Kraniosakrální ter.
Úroveň 1 4.–11. 5. Kraniosakrální ter. Úroveň 2
14.–21. 9. Kraniosakrální ter. Úroveň 3 12.–19. 10.
Meditační Centrum Osho Shangri La, Lažany 49,
364 52 Žlutice, 353395310, email: [email protected]
sannyas-on. net.
• Dr. L. Chrášťanská a další lektoři, 387225239, email [email protected], www.spirala.cz/nesmen vás
zvou v Praze 2, DM JU, Na Topolce 1 na Tance dávných tradic 19–21 hod. 31. 1. a 28. 2. a do Nesměně
u Č. Budějovic (ceny vč. pobytu, studenti slevy) na
Holotropní dýchání s žáky prof. Grofa 4.–6. 2. 1350
Kč, tréninkový kurs Tance dávných tradic s Lídou
a Fateah z Edinburgu 10.–13. 2. 1500 Kč, Životní scénáře a naše vztahy vč. partnerských s Dr. Veltrubskou 17.–20. 2. 1550 Kč, Sebepoznávání, komunikace a osobní rozvoj s 4 lektory 23.–27. 2. 1900 Kč,
Etikoterapie s MUDr Vogeltanzem 4.–6. 3. 1950 Kč.
• M. Hrabica – přednášky: 5. 2. Havlíčkův Brod
721785654, 15. 2. Zlín 605553158, 16. 2. Frýdlant n.
Ostravicí, 17. 2. Brno 605553158, 21. 2. Nový Jičín
603175951, 23. 2 Olomouc 776732676, 24. 2. Holešov 573399277, 28. 2. Veselí n. Moravou, 1. 3.
Ostrava 602826293, 3. 3. Topolčany 0905444145,
4. 3. Bratislava 0903454183, 10. 3. Šumperk
604915102, 15. 3. Ústí n. Orlicí 737830013, 19. 3.
Dobruška 608577791. Blíže www.pramenyzdravi.cz/
hrabica. Kniha Dar zdraví právě vychází.
• Karmicko-příčinná psychologie – seminář práce na sobě změnou myšlení, osvobození od zátěží
a vazeb z minulosti, meditativní práce a napojení na
čistou energii, práce s emocemi a manipulací, terap.
prostřednictvím pochopení odpuštění a lásky. Možnost zakoupení psychol. pomůcky pro pochopení
příčin problémů. Lektor Jana Sedlmajerová t.:
603811280. Info: Smolíková 724264436. Termíny:
12.–13. 2., 5.–6. 3., 9.–10. 4., 30. 4.–1. 5., 28.–29. 5.,
11.–12. 6.
• Taneční víkend v 5 rytmech v Praze 11.–13. 3.
s akredit. lektorem Saryem – tanec těla i duše, naladění na ticho v sobě i rytmy druhých. Info R. Vojáčková, tel. 603805702. Více na www.5rytmu.cz.
• Dálková studia a kursy: Tarot, Astrologie, Numerologie, Výklad snů, Výklad z ruky, Základy čarodějnictví a další otevírá v únoru Škola věšteckých
umění a esoteriky v Brně, zal. 1993. Bližší info a přihlášky www.magick.cz, [email protected], 545581009.
• Beáta a Július PATAKYOVCI vedú kurz REFLEXNEJ TERAPIE v Michalovciach 12.–13. 3. Náplň kurzu: reflexná diagnostika (orientácia na chodidlách), reflexná terapia (možnosti, postupy, upozornenia), uvoľnenie krčnej a celej chrbtice (i svojpomocne), praktické ukážky a precvičovanie metódy.
Kurz organizačne zabezpečuje ing. Anna Hilčanská,
tel.: 0421566434170, 0421915922636, e-mail:
[email protected]
• Universita duchovního vzdělávání Ráchel.
J. Kovaříková pořádá seminář zaměřený na vytvoření a udržení harmonického spojení se svou Duší
a její naladění na Vyšší Já. 5. 2., 13–18 h., Kongresový sál Nemocnice Na Homolce, Rentgenova 2,
Praha 5. Info: 776678697, [email protected]
INZERCE
ASTROLOGICKÁ ŠKOLA
Mgr. Alice de Silva Lago
zahajuje od února
KURZY ASTROLOGIE
pro začátečníky a pokročilé
DENNÍ
DÁLKOVÉ S MOŽNOSTÍ
SPOLEČNÝCH SETKÁNÍ
Info: 224 817 145, 602 218 107
www.volny.cz/sirrah
Kontakt. adresa: Mgr. Alice de Silva
Lago, Dlouhá 44, 110 00 Praha 1
rého Egypta. Cykly úpadku a vzestupu egyptské říše.
Symbolismus osiriánského mýtu. Faraón – božský
vládce na Zemi. Vstupné: 60 Kč.
MASÁŽE
• 17.–22. 3. seminář s Burkhardtem Kiegelandem;
otevření srdce – odpoutání od myšlenkových vzorců a předsudků. Také tento pro všechny otevřený
seminář spojuje práci ve spirituální dimenzi s velmi
aktuálními otázkami všedního života. Info a přihl.:
493721356, www.srdce.mysteria.cz.
• První kniha o grafoterapii v ČR. Prezenční kurzy grafoterapie v Praze a v Ostravě od konce ledna.
Více tel. 607688877 nebo na www.grafoterapie.cz.
• Vzdělávací centrum nabízí kurzy a služby – numerologie, One Brain, grafologie, grafoterapie,
partnerské vztahy, pohybové a kreslící kurzy, více na
www.andronika.cz nebo na tel. 607688877.
• Nová Akropolis, Sokolská 29, Praha 2 pořádá: Úterý, 1. 2. v 19 h. STOIKOVÉ. Filosofická kavárna. Marcus Aurelius, Seneca, Epiktétos, Ideál
mudrce, Filosofie morálky. Zveme vás k posezení
u kávy a čaje a k zamyšlení nad stále aktuálními tématy. Vstupné: 60 Kč (v ceně je zahrnuto občerstvení). Středa, 2. 2. ve 20 h. PREZENTACE KURSU
SROVNÁVACÍ FILOSOFIE VÝCHODU A ZÁPADU. Kurs zahrnuje 15 přednášek, které budou probíhat vždy ve středu od 20 h. Cena kursu: 900 Kč, na
prezentaci vstup volný. Přihl. každý všední den od 18
do 21 h. na naší adrese. Úterý, 22. 2. v 19 h. RENESANČNÍ FILOSOFIE. Přednáška. Duch humanismu, Obnovení Platónovy Akademie ve Florencii,
Znovuzrození člověka v umění, vědě a filosofii.
Vstup 45 Kč. Čtvrtek, 24. 2. v 18 h. PREZENTACE
KURSU SROVNÁVACÍ FILOSOFIE VÝCHODU
A ZÁPADU Kurs zahrnuje 15 přednášek, které budou probíhat vždy ve čtvrtek od 18 h. Cena kursu:
900 Kč, na prezentaci vstup volný. Přihl. každý všední
den od 18 do 21 h. na naší adrese. Úterý, 15. 3, 19 h.
VELKÉ OSOBNOSTI RENESANCE. Filosofická
kavárna s videoprojekcí. Marcilio Ficino, Giordano
Bruno, Leonardo da Vinci, Návrat antických ideálů,
Ideál »homo universalis«. Vstupné: 60 Kč (v ceně je
zahrnuto občerstvení). Čtvrtek, 17. 3. ve 20 h. PREZENTACE KURSU SROVNÁVACÍ FILOSOFIE
VÝCHODU A ZÁPADU. Kurs zahrnuje 15 přednášek, které budou probíhat vždy ve čtvrtek od 20 h.
Cena kursu: 900 Kč, na prezentaci vstup volný. Přihl.
každý všední den od 18 do 21 h. na naší adrese. Úterý, 5. 4. v 19 h. ALCHYMIE – CESTA
K MOUDROSTI. Přednáška. Kořeny alchymické
vědy, Symbolismus čtyř elementů, Tři fáze alchymistické transformace. Vstupné: 45 Kč. Úterý, 26. 4. v 19
h. EGYPT – ZEMĚ VĚČNOSTI. Přednáška
s videoprojekcí. Starodávná tradice původu země
Kem, Egyptský pantheon a mýty o stvoření, Egyptská kniha mrtvých. Vstupné: 45 Kč. Úterý, 17. 5. v 19
h. STAROVĚKÁ MYSTÉRIA. Přednáška Mystéria –
pouto mezi Bohy a lidmi. Iniciační centra starověku.
Cesta Učednictví. Vstupné: 45 Kč. Úterý, 7. 6. v 19 h.
AZTÉCKÝ KALENDÁŘ. Přednáška s videoprojekcí.
Kalendář jako obrat světa a člověka, Mýtus o pěti
Sluncích, Popis a výklad symbolů a znaků. Vstupné:
45 Kč. Úterý, 19. 7. v 19 h. FLORENCIE – HVĚZDA
RENESANCE. Přednáška a projekce filmu
o památkách Florencie. Kolébka renesance. Neoplatonická Akademie. Botticelli, Leonardo da Vinci,
Michelangelo. Vstup: 60 Kč. Úterý, 2. 8. v 19 h. STAROVĚKÝ EGYPT – ZEMĚ MILOVANÁ. Přednáška
a projekce filmu o památkách starého Egypta. Nil –
řeka. Hapi: »Ten, který přináší štěstí«. Sakrální architektura: symbolismus pyramidy a chrámu. Maat –
nejvyšší spravedlnost. Vstupné: 60 Kč. Úterý, 23. 8.
v 19 h. STAROVĚKÝ EGYPT – ZEMĚ ZNOVUZROZENÁ. Přednáška a projekce filmu o památkách sta-
• Psychoterapie – Mgr. Pavla Křížová, Praha.
605254678, 251811938.
REIKI
• Čínská meridiánová a tlaková, klasická masáž,
baňky, ezoterní léčení. Petra Malečková – fyzioterapeutka, Praha 8, 732262010.
• Masáže shiatsu praktikuji v Praze – Roman
Ludvík – 603523084.
• Eva Londinová, masáže sportovní a rekondiční,
čínská tlaková masáž, reflexologie plosky nohou,
konzultace poruch příjmů potravy (anorexia nervosa, bulimie). Tel.: 721627960, 666 01 Tišnov, Jungmannova 70.
POBYTY, DOVOLENÁ
• Rodinné konstelace. Lektor D. A. Červenka.
Rodinné, partnerské a prac. vztahy. Sev. Morava: pí
Ličková 608967489, Slovensko: pí Madarasová
0905440453 www.doceo.cz; [email protected]
• Regresní hlubinná terapie. Praha 4 a 10, Cappellari 602879431, Pluhařová 777214400.
• Pobyty na hubnutí – intenzivní 7 denní pobyt
s profi-metodami, 14 let klinic. zkušeností, úbytek
tuku v objemu – rychlý a trvalý efekt, celková regenerace a detoxikace organismu. Vaše naděje na výraznou změnu. T/f: 573331067 (10–17 h).
• Matka Meera – zájezd do SRN 19.–24. 5. na
4 daršany. Mohu zaslat 2 knížky v češtině. R. Pekárek: 777171177.
• Léčebná pyramida, týdenní pobyty, vhodné
po chemoterapii, velmi dobré výsledky. Tel.:
606167710, www.relax-pyramida.com.
• Daršan u Matky Meery, tel. 604375619.
• Relaxační pobyty pro ženy v Luhačovicích za
účasti léčitele a astroložky, procedury, program. Tel.:
775320100.
• Jaro na Vysočině. 21.–24. 4. 2005 v penzionu na
Blatinách mezi Svratkou a Sněžným. Ubytování
i okolí je velmi pěkné. Zdravotní jógová cvičení, vycházky.. Vhodné i pro starší a začátečníky. Srdečně
zve RNDr. Eva Hanáková. Info tel.: 541223303,
e-mail: [email protected]
• Krásný týden pro dospělé s dětmi 7.–13. 8.
v hotelu Myslivna v Nedvědici. Program pro dospělé i děti od 3 let (cvičení, hry, vycházky, přednášky).
Venkovní bazén, hřiště, ohniště. Hotel nabízí rehabilit.
služby. Vhodné pro celou rodinu, rodiče s dětmi, prarodiče s vnuky. Srdečně zve RNDr. Eva Hanáková.
Info tel.: 541223303, e-mail: [email protected]
• PĚT TIBEŤANŮ – výukové kurzy: Praha 12.–
13. 3., 1200 Kč. Řecko – Zakynthos 19. 5.–3. 6., letecky 11900 Kč. Chorvatsko – Rabac 10.–19. 6. bus,
PP-bufet, 7000 Kč. Rakousko – Lech 26. 7.–2. 8.
bus, PP – bufet, 7000 Kč. Řecko – Kréta 1.–16. 10.
letecky, PP – bufet, 15 900 Kč. Věra Kučerová, tel./
fax: 485110315, 732569011, [email protected]
volny.cz, www.volny.cz/sedmikraska.
• Srdečně vás zveme na pobyty v krásném prostředí Vysočiny. 11.–13. 3., 7.–10. 4. aerobik, power
jóga. 15.–20. 3. regenerační pobyt zaměřený na
celk. detoxikaci. 12.–17. 4. redukce nadváhy. 1.–3. 4.
rodinné konstelace. Nabídku celoročních pobytů
zašleme obratem. Info: AGNI-centrum, Zámecká 49,
665 01 Rosice. Tel.: 546411204–7, mobil:
731041468. E-mail: [email protected]
• Regenerační pobyt v Chorvatsku, 10.–19. 6.,
tel.: 776791321, www.konstelace. com.
• Megality jižních Čech – sobota 9. 4. Odjezd
v 9.15 z Prahy 1, cena 390 Kč. Další zájezdy a esoterické pobyty u moře na: www.novyobzor.cz,
317844216, 604729587.
PSYCHOTERAPIE
• PhDr. H. Šalátová poskytuje holistické psycholog. poradenství. Obj.: Lety 642, 252 30 Řevnice. T.:
723969324.
• Poradna pro duševní obtíže út–čt 13–19 hod.
Intenzivní víkendy holotrop. dýchání, objednávky na
tel. 222513689, 737101119 10–11:30. MUDr. Zdena
Kmuníčková, e-mail: [email protected]
• Regresní hlubinná terapie, Praha. V. Horáková 283931167, 732488347.
• Regresní terapie, homeopatie, informace
o vaší duchovní cestě. PhDr. Brigita Gašparová, Svinošice u Brna, tel: 605560909.
• Regresní hlubinná psychoterapie, alter. léč.
metody. Mgr. J. Jakubcová, 241726342, 604985351.
• Reiki v Děčíně 1. st. – 750 Kč, 2. st. – 1000 Kč,
3. st. – 15 000 Kč. Roland Cohla, tel. 605711373,
412517699. http://sweb.cz/reiki.decin.
• Zasvěcuji Reiki 1.–4. st. 1000–16 500 Kč. Praha –
Hudiová 776356536.
• EVA MELZEROVÁ, mistr reiki – trad. způsobu
léčby univerzální energií pořádá kurzy se zasvěcením
původní klasickou metodou. Součástí kurzu je učení
Mistra Saint Germaina, práce s kyvadlem ap. Medit.
večery. Info a přihl. na tel. 257219564, 602328252,
www.sweb.cz/eva.melzerova.
• REIKI KURZY MISTRA ING. PALANA – zkušeného jogína (27 let zahr. praxe, 11 let praxe Reiki
Mistra). V PRAZE, PLZNI A VELKÉM MEZIŘÍČÍ.
dle dohody i jinde. Zasvěcuji podle systému dr. Mikao Usuiho původní a nejúčinnější metodou – 4 zasvěcení každého adepta jednotlivě. Dobrovolná
součást kurzů, kterou obdržíte zdarma: výuka meditace podle starých indických véd, seznámení s esencí nejvyšších duchovních zákonů a jejich uplatněním
v životě (žák si může zakoupit manuskripta). Bude
vám upravena na dálku voda z vodovodu na velmi
čistou, zdravou až léčivou. Pomůžu meditací za účasti
andělů zbavit se strachu a zvýšit vaše mimosmyslové
schopnosti. Seznámím vás s prací s kyvadlem a virgulí. Máte nárok na léčení a uzdravování mistrem
v domluveném termínu a obdržíte účinné léky. Odstraním širokou paletu závislostí (kouření, alkoholismus, drogy, hry aj.). Pomohu účinně při snižování
nadváhy. Kurzy o víkendech i ve všední den – trvání
2 dny, na přání 3 dny. Ceny: 1. stupeň 1200 Kč, 2. stupeň 2200 Kč, 3. stupeň 5000 Kč, 4. stupeň Reiki mistr
40 000 Kč. Přihl. na tel.: Praha 251818335,
606218134; PLZEŇ 377420417, 728361035; VELKÉ
MEZIŘÍČÍ 603288468; e-mail: [email protected],
www.reiki-jajsem.cz.
• Praktikuji Reiki – kosmická harmonizující energie, Reiki terapeut II.; nabízím též Gestalt holistickou
psychoterapii osobního rozvoje M. Roneš,
777268785, Praha 6-Břevnov.
• Reiki kurzy Ivo Parůžka, tel: 606388308,
www.reiki.aktualne.cz.
• Reiki – kurzy I. st. 500 Kč, II. st. 1000 Kč, III. st.
2000 Kč, IV. st. 10000 Kč, léčení Reiki, léčení a kurzy
SRT Mistr-učitel R. Strnadová, I. Eisenhammerová,
tel. 235360474.
• Reikisté v Č. Budějovicích – tel.: 777169530, Reiki I 19. 2., Karuna Reiki I 20. 2. J. Votrubová, mistr
Reiki. Andělská setkání 12. 3. – J. Riegerová, mistr
Reiki.
• Komyo Reiki Kai – škola tradiční reiki –
www.volny.cz/reiki_poul, tel.: 603223094 denně
ve 20–21:30.
• Západní Reiki – škola Mari Hall – www.poul.
reikiweb.cz, tel: 603179020 denně ve 20–21:30.
• Výuka REIKI východního směru (individuální
kurzy a konzultace). REIKI léčení, harmonizace/masáže. Reflexní terapie (masáž plošek nohou), výklad
karet. Tel.: 737359370.
ku a dvanáctníku, onemocnění střeva, zánět ledvin,
hemoroidy, menstruační potíže, diabetes mellitus,
sklerózu multiplex, dětskou mozkovou obrnu, astma, onemocnění štítné žlázy, obezitu, alergie, pískání
a hučení v uších a jiná onemocnění. Centrum zdraví
Dr. Jia Danyang, HC Sparta Praha (T-Mobile Arena), Za elektrárnou 419, 170 00 Praha 7. Tel.:
266727227, 603152507.
• FENG SHUI – Ing. arch. M. Moudrá. Prastará
čínská teorie i praxe feng shui je založena na harmonickém vztahu prostoru a jeho uživatele. Je to cesta,
jak neplýtvat svou životní energií, jak zlepšit své vztahy i svou kariéru. Uvolněte svou energii. Zdokonalte svůj život změnou svého okolí. Konzultace na
místě i dle nákresů. Tel.: 244466588, 736764682.
• Hana Kušková, grafoložka – rozbory písma.
Praha, t. 608976268.
• Nabízím konkrétní rady a nalezení příčin problémů v oblasti osobního života a partnerských vztahů. Z. Rajnochová, autorka kníhy Muži za to nemůžou a ženy také ne. T.: 257326768, 777804557,
www.slunecnice.net/zina
• Výklad tarotu, numerologie i na dálku.
Tel.: 482322695, 728179107.
• Na r. 2005 HOROSKOP rozepsaný na každý
měsíc – výklad podle TAROTU a data narození. Na
složenku s částkou 400 Kč napište datum narození.
Odpověď do 1 týdne. Hubáčková Marie, Horní
Paseky 111, 756 61 Rožnov.
• Výklad tarotových karet, Markéta Vostrá, tel.:
736486136.
• Kniha Ezechiela, verš 28, riadok 17, mylovat.sk.
• Cvičení pro těhotné v YMCE, Praha 1, tel.
777001025.
• PRACOVNÍ MÍSTO. Nabízíme pracovní místa:
vedoucího prodeje, obchodního zástupce a vedoucího prodejny v nově založené společnosti v Praze,
podnikající ve službách a obchodu s komoditami ve
smyslu zdravého životního stylu a ezoteriky. Požadujeme samostatnost, flexibilitu, zodpovědnost, ŘP. Tel.
od 14–18 h. 775990808, email [email protected]
• PRO NEMOCNÉ LUPÉNKOU NOVÁ METODA MIKROREZONANČNÍ ELEKTROPUNKTURA. ÚSPĚŠNOST 80 % – www.psoriazum. com.
• FENG SHUI. www.vitr-voda.cz, tel. 608346954.
Konzultace, rozbory, harmonizace prostoru, stavby,
rekonstrukce, interiéry ve stylu Feng Shui. Nabízíme
pozitivní přístup od studie po realizaci stavby.
• Ezoterická poradna – Ivana Jaitnerová. Poradenství v oblasti zdraví, vztahu a seberealizace. Kineziologie, Bach. KV Terapie, Výklad karet – TAROT,
SYMBOLON. Tel.: 728842587, 666 01 Tišnov,
Jungmannova 70.
• Hledáme maséra a jiné terapeuty do Centra
v Pardubicích. Inf. tel. 607817123.
• PASTELOVÝ SVĚT – Jarmila Beranová: automatická kresba, harmonizační obrázky, biorezonátory, čakrová harmonizace, reiki a terapie s kameny,
originální malované energetické kameny. NOVINKA – osobní obrázek na míru včetně čakrové diagnostiky a popisu s rozborem (pouze na objednávku). Info: 606118857, 261226474, http://proe.cz/
beranova, e-mail: [email protected]
• Výklad Tarotu, numerologie i na dálku, výuka. Tel.: 482322695, 728179107.
RŮZNÉ
• Cesta ke spokojenému životu. Poznejte tajemství svého osudu. Numerologie, tarotový horoskop. Tel.: 731386234.
• Spiritual Response Therapy. Vyhledá a očistí
negativní programy a bloky z tohoto i minulých životů. Kontakt: Portelová, Praha, 602655407.
• Profesionální masérské dřevěné stoly skládací.
www.volny.cz/josefpoul nebo 603179020 denně ve
20–21:30.
• Analýza zdravot. stavu, ojedinělá v ČR. Určím
příčiny nemocí a způsob léčby jasnovid. cestou do 7
dnů, písemně. Odstraňuji potíže i tam, kde oficiální
medicína pomoci nemůže. Určím vhodnost život.
partnera a zákl. barvu aury. Vše na dálku, možnost
i osob. návštěvy v poradně. 25 let praxe + výsledky.
Tel.: 585233748, 606903961 i v so a ne. SMS ne.
• Astrologická poradna, Ivana Dvořáková,
Jungmannova 70, 666 01 Tišnov, tel. 603742603.
Horoskopy osobní, partnerské, tranzitní, karmické.
Vypracovaný horoskop zasílám i poštou na dobírku. Cena 500–1000 Kč.
• Čínský lékař v Praze na hokejové Spartě,
Centrum zdraví dr. Jia Danyang. Zástupce čínské
akademie lék. věd v Evropě, prapravnuk osobního
lékaře čín. císaře, trenér nejvyššího stupně tradičního
taoistického cvičení čchi-kung. Specializujeme se na
sportovní zranění, bolesti páteře, výhřezy plotének,
artrózu kyčlí a kolen, revmatické kloubní choroby,
záněty nervů, bolesti hlavy, nespavost, chronickou
únavu, stres, anorexii a bulimii, onemocnění žalud-
• Přírodní léčba – LEVNĚ! Bolesti páteře, kloubů,
migrény, únava, deprese, astma, alergie, neplodnost,
obezita a jiné. Volejte: 606802598 přes den,
274870118 večer.
• Krystaly pro harmonii bydlení. Roiva music,
Křižíkova 109, 186 00 Praha 8, tel.: 224817181.
• WWW.RELAXMUSIC.CZ –
a zajímavé slevy, katalog zdarma.
novinky
• Bojujeme proti znečištění těla a jeho vlivům na
lidský organizmus. Přidejte se k nám! Tel.: 777694814.
2/2005 • REGENERACE
63
INZERCE
INFORMAČNÍ SERVER O ZDRAVÍ
Denně články o zdraví z pohledu
celostní, přírodní, alternativní medicíny.
Lékařská internetová poradna zdarma.
Katalog internetových stránek z oblasti zdraví.
www.celostnimedicina.cz
NEJVĚTŠÍ INTERNETOVÁ
ZELENÁ LÉKÁRNA
Přírodní léčiva • Vitaminy, minerály •
Peruánské byliny • Přírodní kosmetika •
Knihy o zdraví • Relaxační CD
CELKEM 20 000 položek!
Doručení do 24 hodin zdarma
Lékařská poradna zdarma
www.prozdravi.cz
Na vyžádání zasíláme
zdarma katalog vybraných produktů
NATURAL MEDICAMENTS s. r. o.,
Chrudim, tel. 469 620 841
13. MEZINÁRODNÍ EZOTERICKÝ FESTIVAL
17.–19. 3. 2005
ZŠ Rakovského 3136
Praha 4-Modřany
PRODEJNÍ VÝSTAVA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU
přednášky • workshopy • diskuse • koncerty • divadlo • cvičení • tanec
přes 100 ezoterických programů • vegetariánská strava • poradny • feng shui
výklad karet • astrologie • numerologie • metoda SRT • automatická kresba
NA VÝSTAVU A PORADNY VSTUP ZDARMA
VYUŽIJTE VÝRAZNÝCH SLEV PŘI PŘIHLÁŠENÍ PŘEDEM
Zájemci o bližší informace, prosíme, pošlete ofrankovanou obálku
Termíny dalších festivalů: Plzeň 3.–5. 7. 2005, Praha 27.–29. 10. 2005
AGENTURA ANO, J. Tomáška 51, 337 01 Rokycany
Telefon 371 725 228, 608 377 573 • E-mail [email protected] • www.ezotera.cz
E A P – priv. Doc. František ULŠMÍD
hypnoterapeut
HYPNÓZA, PROGRAMACE AUTOHYPNÓZY
TRVALÁ HYPNOTICKÁ PROGRAMACE
Podpùrná léèba veškerých onemocnìní • Odvykání alkoholu a kouøení
• Redukce nadváhy • Zlepšení pamìti a koncentrace • Psychické potíže
a fobie • Stavy psychického a fyzického vyèerpání • Bolesti hlavy
a migrény • Odstranìní trémy a nejistoty • Posílení osobnosti
a sebevìdomí • Uèení cizích jazykù metodou „Super Learning“ •
Zrušení negativních informací • Øešení osobních i profesních
konfliktních situací • Úspìšnost v povolání a studiu • Komplexní
program pro podnikatele • Ostatní individuální problémy
POSKYTUJI INFORMATIVNÍ KONZULTACI
OBJEDNÁVKY NA TELEFONU 241 490 309, 241 490 310
Karmické kurzy
spisovatelky B. Truhlářové
(partnerství, léčení) za 1400 Kč
ÚNOR
19.—20. Praha • 25.—26. Litoměřice.
BŘEZEN
5.—6. Frýdek-Místek • 12.—13. Brno
KVĚTEN
13.—15. Šumava-Prášily
Zasíláme knihu Vesmírné zákony.
Telefon 777866060 • www.cestastesti.cz
Konzultace, pomoc poštou za 300 Kč
64
REGENERACE • 2/2005
J M E N N Ý A V Ě C N Ý RÚ EVJ O
S TD ŘE ÍMK
Jmenný a věcný rejstřík
REGENERACE; ročník XII/2004
Rejstřík je řazený abecedně a označení čísla časopisu je lomeno číslem
stránky. Údaj v kulaté závorce označuje příslušnou část.
A
afty 10/49
ájurvéda 12/56, 57
- Cejlon 12/56, 57
- kontakt 12/57
- léčení 12/56, 57
akupunktura 10/31
- elektro 3/26
alkohol 2/43
- kontakt na léčebny 2/43
anémie 3/34
- léčba 3/34
antibiotika 3/28, 29, 39
- imunita 3/39; 7/42, 43
- penicilin 3/28
- přírodní 4/30, 31; 6/43;
7/42, 43, 55
- rezistence 3/28, 39
- voda 3/28
antroposofie 1/10
- Steiner, Rudolf 1/10, 12, 13
Andres; Evžen 5/57
- literatura 5/57
anestézie 12/50
- historie 12/50
- průběh 12/50
aromaterapie 2/24; 5/48; 7/48;
9/48; 10/48
- čajovník 4/30, 38
- pomoc od bolesti 9/34
- porod 4/14, 38; 5/38
- skořice 2/24
- šestinedělí 5/38
- těhotenství 4/38
- vzdělávání 9/41; 10/43
astrologie 1/35; 9/10, 11
- Astrologické fórum na
Něvě 9/10, 11
- historie, výzkum 10/50
- literatura 9/10
- setkání AS 9/10
- znamení
- Beran 3/35
- Blíženci 5/48
- Býk 4/48
- Kozoroh 12/48
- Lev 7/48
- Panna 8/48
- Rak 6/48
- Ryby 2/35
- Střelec 11/48
- Štír 10/48
- Váhy 9/48
- Vodnář 1/35
artritida 9/34
- efedrin 11/42
- strava 9/34
astma 1/28
- Mans peptid 4/7
ateroskleróza 11/obal
- homocystein 11/obal
Athény 8/7
- historie 8/7
- literatura 8/7
- Olympijské hry 2004 8/7
Aul, Josef 8/8
- literatura 8/8, 9, 11
aura 2/9, 10
B
Bach; Edward 5/16
- květová terapie 5/16, 17;
9/35
Balán, Miroslav 12/20
Barešová, Petra 5/50
Baricco, Alessandro
- literatura 9/57
Barma 2/6, 7; 4/10, 11
- buddhismus 2/6, 7; 4/10,
11
- Yan gon/Rangun 4/10, 11
Bartoš, Roman 7/26, 27
- kontakt 7/38
Baudyš, Antonín 8/13
bělotrn kulatohlavý 9/44
Beneš, Edward 5/11
Bengálsko 7/8–11
- Matka Tereza 7/8, 9
- tantrický hinduismus 7/10
Betlém – viz Vánoce
bezinky 10/39
Bikavér, Mario de 5/57
- literatura 5/57
Bílý, Jan 4/36; 5/21
Biljaková, Viktorija 8/24, 38
Bodský, Vladimír 1/22, 23
bolest 8/34, 35
- tišící prostředky přírodní 8/34, 35
boryt barvířský 6/42, 43
Bosák, Jaromír 7/24
Bowers, Barbara 6/56
- literatura 6/56, 57
Bromová, Veronika 6/14-17
Brůhová, Daniela 6/24; 9/28;
12/16
brutnák 2/39
- využití 2/39
Brzáková, Pavlína 1/21, 45;
2/2–5, 24, 33, 40, 45; 3/1, 2,
17, 22, 33, 45; 4/1, 4, 16;
44, 61; 5/1, 7, 36, 37, 40, 45;
6/30; 7/16, 50, 51, 60 8/4;
20; 9/58; 10/1, 5;
11/1, 8–11; 23, 60; 12/4, 19
- kontakt 7–8/38; 9/26;
10/41
- literatura 2/41; 3/40, 41; 5/
37, 57; 7/50, 57; 12/19, 34
brzlík 8/44
Buddha 1/17, 19
- ostatky 12/14
buddhismus
- Barma 2/6, 7; 4/10, 11
- Bhútán 3/6–10
- turismus 3/7–10
- dějiny tibetského buddhismu
u nás 5/22–27
- iniciace na Diamantovou
mysl 8/20–21
- Klášter mnoha borovic 1/6–9
- Centrum Praha 12/37
- Kornfield, Jack 1/16, 17; 2/
14, 15
- Lama Ole Nydahl 8/20–21
- Lung Por Teri 12/10
- Malajsie 7/20–22
- meditace 2/7, 14, 15;
4/10, 11; 8/20, 21; 9/18
- posvátný Kailás 5/8–10
- pudža 4/8–9
- 17. Gyalwa Karmapa Thaje
Dordže 8/20, 21
- slavnost v Ladáckém klášteře 9/8–21 - svátek Vesak 12/14
- zen 1/6-8
- meditace 1/7–8
- Společenství soustředění
a moudrosti 1/6 byliny - antibakteriální účinky 4/30,
31; 5/39; 46
- cukrovka 3/34
- křenový ocet 11/45
- posílení imunity 4/50;
5/39, 46; 10/45
- sběr 1–3/34; 4–5/46;
8/44; 9–10/44, 45; 11/45
- tinktura 6/44; 11/45
C
Calábek, Milan 4/18; 6/26, 27;
12/4–7
Camphill 12/27
- České kopisty 12/27
- Hradil, Radomil 12/27
- kontakt 12/27
causa přirozené porody 4/14–17
celer 11/38, 39
- léčivé účinky 11/38, 39
celík zlatobýl 6/45
- léčení 6/45
- tinktura 6/45
centra zdraví
- Naturcentrum SALVEA 4/32, 44
- Středisko zdraví Boskovice
12/11
Ciccolo, E. M. 1/22, 23
citron 2/22
- čisticí účinky 2/22
colonhydroterapie 1/24; 3/13,
27, 29
Cooley; William 1/31
Crohnova nemoc – viz střeva
cukr 7/40
- test kondice 7/40
cukrovka 8/16, 17
- čaj 3/34
- inzulin 8/17
- přírodní léčení 7/48; 8/17
Č
čakry 4/40; 7/40
- Česká Chlorella 9/47
- strava 4/40; 7/40
Čech, Vítězslav 1/43
Černá, Tereza 6/30, 51
červi
- hlístopůdné prostředky 1/39
Česká asociace porodních asistentek 3/22, 23
Česká Chlorella, s. r. o. 1/43;
3/43; 4/29; 5/43; 9/47;
12/33
česnek 2/22
- DNA 10/30
- očistná kúra 2/22
- přírodní antibiotika 3/28
Čchi-Kung 2/16, 17
- cvičení 2/16, 17
Činka, Libor 5/50; 10/64
- literatura 10/64
D
Dalajlama 14., Tändzin Gjamccho
1/18, 19; 12/14, 15
- konference Praha 1/18, 19
- rady do života 12/14, 15
De Angelis; Barbara
- literatura 2/41
deprese 8/32; 10/30
detoxikace 1/24–26; 2/22, 23,
25; 10/32, 33; 11/31; 12/30,
31
2/2005 • REGENERACE
I
JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK
- chronické problémy 10/33;
11/30, 31
- játra 2/25; 4/50; 10/32, 33
- ledviny 1/43; 2/12, 13
- listová zeleň 2/23
- lymfatický systém 11/30, 31
- močový měchýř 1/43; 2/
12, 13
- plané rostliny 2/22, 23
- plíce 8/32, 33; 10/33
- pocení 1/24; 2/23
- pšenicová tráva 4/50
- staronové postupy 1/24–
26, 2/22, 23; 10/33
- tělo = duch 4/6
- tlusté střevo 8/32, 33; 10/33
- zhoubné nádory I. 12/30,
31
Detzler, R.E.
- literatura 7/37
Devětsil 8/34, 35
diagnostika
- BICOM 4/32
- EAV 3/26; 4/34, 35; 12/30
- TRD 4/33 dinosauři 8/51
dítě
- domácí zvířátko 10/12, 13
- mozková dysfunkce 2/34
- plavání 10/40
dobromysl obecná 12/44
Dopitová, Marie 6/31
Dragomirecký; Andrej 8/13
Drbal, Karel
- literatura 3/41
Drdlík, Martin 5/45
Drmlová, Kateřina 1/14; 2–3/12
5/16; 8/16; 10/12; 12/24
Drnek, Jan W. 5/12-15; 6/14–17
Drtikol, František 7/30, 31
duchovno
- Ježíš Kristus 1/10, 13, 16,
19; 9/16, 17; 10/14, 15, 23
- Marie z Magdaly 10/14, 15
- modlitba 7/13; 9/15–17
- víra 7/37
- změna myšlení 1/16, 17, 19
7/13, 26, 27, 30, 31; 11/21
dunkelterapie 4/56
duše
- esoterní léčení 2/18–20
dýchání 7/18, 19
- holotropní 10/5
- vnitřní postoj jogínů 7/18, 19
E
EAV – viz diagnostika
efedrin 11/42, 43
Egypt 6/8–11
- hrobka Nefertari v Údolí
královen 6/11
- pyramidy; mumie 6/8–11
egyptologie 3/37
- literatura 3/37
- papyrové vory 4/39
- zatajené nálezy 3/37; 4/39
ekzém 1/28
- atopický 11/17
- baklažán 7/55
II
REGENERACE • 2/2005
elektrosmog 1/24
elementární terapie 5/16, 17
- symboly 5/16, 17
EMINENT – nakladatelství 11/
32 ad
- knižní nabídka 11/32 ad
emoce 9/32
- škodlivé 9/32
energie
- duše 2/18–20
- vesmírná 12/53
- životní 1/28
epilepsie
- močový systém 1/3
- pivoňka lékařská 2/34
esoterická místa 7/28, 29; 8/14,
15, 26, 27; 9/30, 31
- Budeč 12/28
- literatura 12/28
- Čechy 2.díl 12/19
- Holubice 12/28, 29
- Hradiště Libušín 7/29
- kníže Václav 11/28, 29
- Perun 7/28, 29
- Praha 8/14, 15
- Rusavky; Rusalky 9/30, 31;
12/28
- výstava Vladimíra V. Modrého 8/26, 27
esoterický
- festival Praha 17.–19. 3. ‘05
11/57; 12/64
- Norimberk 11–12/7
etnoterapie 8/58–61
- Mnichov 8/58–61
F
Faltusová-Várady, Věra 1–2/35;
3/35, 36; 4–12/48, 49
Farková-Ždichyncová, Jitka 1–3/
36; 4–12/49
Feng-Šuej (2) 1/32; (3) 2/32; (4)
3/32; (5) 4/52; (6) 5/52; (7)
6/52; (8) 7/52; (10) 8/52; (11)
9/52; (12) 10/52; (13) 11/52;
(14) 12/52;
- barvy 4–5/52
- energie v bytě 1/32; 4/52;
6/52
- historie domu 6/52
- jídelna 5/52
- koupelna 10/52
- krb 12/52
- kuchyň 2/32
- okna 9/52
- rostliny 11–12/52
- schody 12/52
- směrování místností a předmětů 3/32; 4/52
- vchod 7–8/52
- zóny PA-KUA 1/32
festival
- program 10. Mezinárodního
esoterického festivalu Praha 1/48
Filipíny 4/18-25
- léčitelé 4/18–25
- magie 4/18, 19
- operace 4/18–25
fototerapie 6/51; 7/37; 8/31; 9/
9; 10/36; 11/37, 12/38
Funk, Karel 10/57
- literatura 10/57
fytoterapie – viz byliny
G
galerie Regenerace 7/14, 27;
8/13; 9/56
Gančeva, Vička 4/12, 53; 5/44;
6/60; 8/30; 10/40, 60; 11/14;
12/50
Geldard, R. G. 8/7
- literatura 8/7, 57
Gingko biloba – viz jinan dvoulaločný
Goethe, J. W. 1/10, 12; 8/13
Goetheanum 1/10–13
Grešík, Valdemar 2/31; 3/2–4;
7–10/45; 11/50; 12/45
- literatura 2/31; 3/3, 41
Grof, Stanislav 10/5, 7
Gröning, Bruno 12/58
Gruberová, Alexandra 10/22–25
Gruberová, Ivana M. 1/6; 7/20;
12/32
H
Hamera, Oldřich 3/33; 9/58, 59
Harra, Carmen 1/40
- literatura 1/40, 41
Havelka, Milan 12/56
Hellinger, Bert 5/21; 7/16, 17
hemoroidy 5/55
- léčba 5/55
Herber, Renata 2/25; 3/25;
4–8/41; 9–10/39; 11–12/41
hermetismus 6/4–7
- Abba Theofanus, vlastním
jménem Josef Louda 6/4
- literatura 6/4, 6, 7
Himálaj 4/8, 9
hlava 4/12
- bolest 4/12, 43; 8/34, 35
Hlaváček; Jan 0, 44; 5/40, 45;
6–8/40; 9–10/38 ; 11–12/40
Hlávková, Marie 1–2/36
hlen 2/26, 27; 4/6; 7/32, 33;
10/39
- astma 4/7
- infekce 2/26, 27
- ložiska 2/26, 27
- plíce 7/32, 33; 10/39
hlíva ústřičná 11/55
- Hliveta Eritaden 11/55
- Pleurotus 600 11/55
- účinky 11/55
hluchavka bílá 5/46
Hnilica, Jan 1–3/38; 4–12/54
- literatura 9/56, 57; 10/57
homeopatie (1) 5/33; (2) 6/37;
(3) 7/35; (4) 8/35; (5) 9/35;
(6) 10/35; (7) 11/39; (8) 12/
43;
- arnica 8/35
- bolest v krku 11/39
- cukrovka 8/17
- chřipka 10/35
- kašel 11/39
- lék Comocladia Dentata 7/34
- rakovina prsu 7/34, 35
- oděrky 9/35
- popáleniny 9/35
- použití 6/37
- princip 5/33
- rýma 10/35
- zlomeniny 9/35
- žaludeční nevolnost 12/43
homocystein 11/obal
horečka 1/31; 10/34, 35
- Echinacea 10/34, 35
- imunita organismu 1/31;
10/34, 35
- jmelí 10/34, 35
- onkologická onemocnění 1/31; 10/34
- reakce organismu 10/34, 35
- zábaly 10/35
hořec žlutý 1/34
- pěstování (návod) 1/34
hospic 9/28, 29
- eutanazie 9/29
- Malenovice 9/28
- Sv. Štěpána 9/28
houby 7/42, 43
- houževnatec jedlý 7/43
- lesklokorka 7/42
- Šii-take 7/43
Hradil, Radomil 8/56
- literatura 8/56
Hrzal, Jan 5/50
hudba 11/60
- čínská 11/60
- Feng Jün Song 11/60
CH
chemie
- antibakteriální prostředky 11/16
Chlorella Pyrenoidosa 2/23
- Česká Chlorella 9/47; 12/33
- účinek 2/23
Chochola, Václav 11/17
- výstava 11/17
cholesterol 1/9; 10/49
- hubnutí 1/9
- porucha metabolismu 10/33
- skořice 8/17
- snížení 6/45; 7/48, 55; 9/47
11/55
choroby
- Alzheimerova 10/43
- autoimunitní 4/7; 7/32
Chrášťanská; Ludmila 7–8/45; 9/
14, 26, 45, 10/4–7; 41, 45;
11/50; 12/45
chvojník čínský 11/42, 43
- metabolismus 11/43
I
impotence 1/39
imunita
- antibiotika 3/39
- přírodní 4/30, 31; 9/47
JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK
- Česká Chlorella 9/47
- čistící čaje 3/39; 4/50
- chronické nemoci 6/36, 37;
10/32
- infekční ložiska 6/36, 37;
10/39
- koření 4/31
- krevní oběh 7/42, 43
- léky 3/39
- posílení 4/50; 5/34, 35;
10/45
- prenatální vývoj 6/37
- sliznice 6/37
- střeva 3/12, 39; 4/31
- toxiny 10/32, 33
indiáni 6/18–23
- bizoní tanec Mandanů 6/21
- legendy 6/18–23
- literatura 6/23
- Matka Země 6/22
- obřad Sundance 6/20
- spirituální číslo čtyři 6/22
inkontinence močová 2/12, 13
- diagnóza 2/12 - léčba 2/12, 13
- prevence 2/13
islám 8/30, 31
- manželství 8/30, 31
J
Jágr, Jaromír 11/61
jalovec 1/24
- ledviny 1/24
Janča; Jiří 1/2–5, 20, 34; 2/31,
34; 3/34; 4/46, 50; 5/46; 67/44, 45; 8/44; 9/42, 44; 10/
44, 46; 11/44, 45; 12/44 - Kalendárium 1–3/34; 4–5/
46; 6/44; 7–10/44, 45; 11/
44 ; 12/44, 45 - literatura 1/4, 41; 2–3/41;
4/47, 57; 5–6/57; 7/45; 8/
45, 57; 9/42, 43, 57; 10/44,
57; 11/45; 12/34, 45
Janeček, Oldřich 12/46
Janíček, Rudolf 4/50
jantar 1/20; 11/45
- tinktura 1/20; 11/45
Jarošíková, Blanka 3/25; 4–8/41;
9–10/39; 11–12/41
jasnovidectví - Ines – Zvolen 7/24
játra 1/24; 2/25; 4/46; 6/42, 43;
11/42, 43
- alkohol 2/43
- boryt barvířský 6/42, 43
- čaj 4/46; 6/42
- čištění 2/25, 48; 3/39; 4/
46, 50
- léčba 1/24, 28; 2/25, 48;
4/46; 6/42, 43; 10/45, 55;
11/42
- léky 3/39
- nehty 6/42
- oči 6/42
- šlachy 6/42
jazyk 1/27
- literatura 1/27
- stav organismu 1/27
Jedlička, Jiří 10/64; 12/29
Jelínek, Marian
- literatura 7/57
Ježková, Jitka 2/16
jinan dvoulaločný 10/43; 12/55
Jin -Jang 4/42; 5/29, 42
jmelí 2/39
- léčivá síla 2/39
jóga
- dýchání 7/18, 19
- kontakt Centrum 7/38
- smíchu 8/28, 29
Jonáš; Josef 1/28; 2–3/26;
4/4–6, 34, 35; 5/32, 6/36;
7/32, 38; 8–9/32; 10/32, 33,
41; 11–12/30, 31
- literatura 2/41; 4/57; 10/
33, 41; 11/31; 12/34, 47
K
Kabošová, Svatava - literatura 7/57
Kahuda, František 2/31
Kalousek, Jaroslav 1/21
Kalweit, Holger 1/20; 2/11;
4/56; 10/16; 11/17
- Čechy 6/14-17
- literatura 1/20; 2/11; 4/56;
57; 10/16; 11/17
karbinec evropský 9/45
kaštan koňský 7/44
Keltové 5/30; 31
- svátek Beltime 5/30
Kilner, W. J. 2/9
- literatura 2/9
Kinkorová; Zoša 4/26–28; 5/18;
8/18, 56; 10/50; 12/12; 60
- literatura 4/57; 8/19; 10/57
Kirlian; S. D. 2/8–10
- fotografie 2/8–10
klinická smrt 11/4–7
- zkušenosti 11/4–7
klouby 10/41
- obnova 10/41
konečník
- krvácení 3/39
konopí 11/17
- speciální kosmetika 11/17
Konya 5/12–15
- literatura 5/14
- Mevlana 5/13–15
- řád Tančících dervišů 5/14,
15
Königsmarková, Ivana 4/17
kopretina řimbaba 6/44
- tinktura 6/44
kopřiva 2/22; 5/41
- využití 2/22; 5/41
Korbelíková, Daniela 11/38
koriandr 8/35
Kornfield, Jack 1/16, 17; 2/14,
15; 10/5
- literatura 2/15; 10/5
koření 9/34, 35
- strava 9/34, 35
kosmetika 2–3/24
- Egypt 2–3/24
- pleťová maska 3/24
- podzim 11/46
kosti 1/34
kostival lékařský 11/45
kouření 8/50
Kováč; Milan 5/61
Kovandová; Iva 1/37
Kozák; Jaromír 1/37, 45; 2–3/
37; 4/39; 7/23; 8/51; 9/25;
10/14
- literatura 1/37; 40; 41; 2–
3/37; 6/50; 7/56, 57; 9/25,
57; 10/15
Kréta 10/8–11
- Palác Knóssos 10/8–11
krevní tlak vysoký 12/42
- nízký 11/16; 12/42
krevní oběh 7/44, 45; 8/55
- byliny 7/44, 45; 8/55
- RT 7/44, 45
- toxiny 10/32, 33
Kroulová, Míla 3/31
Krušina, Zdeněk 3/16; 6/13; 11/
26
křen 12/44
- zimní sirup 12/44
Kubičková, Miluše 7/30; 8/37, 56
9/51; 10/36; 11/50; 12/38
Kuby, Clemens 4/20
- literatura 4/23
Kuchař, Jiří 1/2, 10; 2/1, 2, 8, 11,
31, 40; 3/14, 40; 4/24, 25;
44; 56; 5/12, 56, 61; 6/4, 12,
14, 26, 56, 61; 7/24, 26, 56,
57; 8/7; 14; 56; 62; 9/5; 27;
56, 61; 10/56, 61; 11/56, 57,
61; 12/4–7; 18; 19; 47; 61
- literatura 7/57; 12/19, 35
Kuchařová, Kateřina 1/31; 2/43
Kuchařová, Táňa 1/18; 2/6
Kuptík, Ivan 6/14, 15
Kuras, Benjamin 5/56
- literatura 5/56; 57
Kurtz, Ivan 3/31
Kübler-Rossová, Elisabeth 10/16;
11/6
L
lázně Jeseník 7/47
léčitelé
- Basilej - PSI 10/26
- Brejchalová, Anna - »Bába z
Mrtníka« 10/28, 29
- Filipínští 4/18-25
- lékaři 4/5; 32; 34; 35
- Paseka, Jindřich 5/4–7 - Rod Kittelů 9/22, 23
- Rod Pichů (Pechanců) 8/
22, 23
- Štach, Václav a Froliš,
Jan 11/22
- Vávra, Václav 3/20, 21
- zaříkávačka Lemónka 12/
23 ledviny 1–2/24; 4/54; 10/42, 43
- detoxikace 1/24; 43; 2/13;
10/43; 11/55
- ledvinové kameny 1/43
- reflux 2/39
lékořice uralská 12/42
- léčba 12/42, 43
léky 3/39
- nežádoucí účinky 3/39
Letohrádek Hvězda 6/7
- Tyrolský, Ferdinand 6/7
levandule lékařská 10/45
- čaj 10/45
- koupele 10/45
lnice květel 6/45
Lockerová, Jiřina 5/16, 17, 45
Louda, Josef 6/4
lupénka 11/17
- léčba 11/17
lymfatický systém 11/30, 31
- čaj 8/55
- imunita 3/12; 11/30
- toxiny 11/30; 31
Lurdy 1/22
- světelná voda 1/22
Luther, Martin 2/31 M
Malajsie 7/20-22
- Jeho Svatost Kyabje T.
Rinpočhe 7/20–22
- Nadace Kuan-Jin 7/20
- setkání 25.–28. 11. 2003 7/20–22
Malijevský, Igor 4/27, 28; 5/11,
18, 19; 45; 6/30, 51; 7/37;
8/31; 9/9; 10/36; 11/37;
12/38
mantry 7/4–6
- Marshall, Henry 7/4–6
- Óm 12/15
- tance 9/14–17
manželství 12/16, 17
- setkávání 12/16
Marek, Vlastimil 1/16; 4/14;
7/4
- literatura 2–3/41; 4/16; 5/
14, 57; 7–8/57
Marshall, Henry 7/4–6
- kontakt 7/38
Marvan, Lukáš 4/56
- literatura 4/56, 57
Masaryk, T. G. 1/40
- literatura 1/40
masáže
- kurzy 12/49
- lymfodrenáž 2/23
- oleje 7/25; 9/50; 12/52
- Starý Egypt 8/39
- suché 1/25
mast 7/43; 11/40
- Cannaderm 11/17
- obranyschopnost pokožky 7/43
- prokrvení pokožky 7/43
máta peprná 8/35
Matějková, Jolana 1–3/44;
4–5/58
medicína
- astro – viz astrologie
- celostní 1/28, 29; 2/26, 27;
3/26; 4/6, 34, 35, 42; 5/32,
33; 7–8/32, 33; 9/32; 10/
32, 33; 11–12/30, 31,
- čínská 4/6; (1) 4/42, 43; (2)
5/42; (3) 6/42, 43; (4) 7/42,
2/2005 • REGENERACE
III
JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK
43; (5) 8/42, 43; (6) 9/40,
41; (7) 10/42, 43; (8) 11/42,
43; (9) 12/42, 43;
- vzdělávání 4/35; 9/52
- ortomolekulární 4/5 meditace 10/5; 11/21
- buddhismus 2/7, 14, 15
- esoterní léčení 2/18–20
- Kornfield, Jack 1/16, 17;
2/14
- literatura 9/16, 17
- mantry 7/6; 9/14–17;
12/15
- mettá 9/36
- smějících se očí 9/46 - Steiner; Rudolf 7/30, 31
- v pohybu 9/14–17; 12/10
meduňka lékařská 8/55
Meehan, Carry 11/56
- literatura 11/56
Měsíc 6/45
- vliv úplňku 6/45
měsíček zahradní 7/45
Mezinárodní síť esoterních léčení
(INEH) 2/18
migréna
- léčba 8/34, 35; 9/35
Miklánek, Jan 2/13
Millman, Dan 2/28–30; 6/56;
11/57
- literatura 1/41; 2/29, 41;
6/56, 57; 11/57; 12/35
močová inkontinence – viz inkontinence močová
močový měchýř 1–2/34; 10/31;
11/42; 12/41
- detoxikace 1/43; 2/12, 13;
12/41
- psychika 1/34
Mohelnice 1/21
- studna 1/21
mochna stříbrná 12/44 Moody, Raymond 10/56;
11/4–7; 12/19
- literatura 10/56, 57;
11/4–6; 12/19, 34
Morávková, Johana 7/38
Motl, Stanislav 7–10/45; 11/50;
12/45
Motyčková, Dana 3/20; 5/4;
7/60; 8/22, 38; 9/22, 26;
10/22, 29, 41; 11/22, 23;
12/23
Moučková, Kamila 12/60
Mrštíková, Eva 1/26; 3/24;
4–5/38; 6/35; 7–8/39; 9/37;
10–12/46
Mucha, Jiří 12/18
- literatura 12/18
mumio 9/44
Musil, Stanislav 8–10/45; 11/50;
12/45
Mykiska, Martin 4/8, 9, 44;
9/18–21, 26
Mykisková, Barbora 4/8
myšlenka 11/12, 13
- síla 11/12, 13
mytologie 5/30, 31
- esoterická místa 5/30, 31
- srovnávací 5/30
IV
REGENERACE • 2/2005
N
P
Nábělková, M. 9/26
nadace
- Kuan-Jin 7/20
nadýmání 2/39
narcis žlutý 8/45
nemoc 5/32, 33; 7/12, 13; 8/16
- Addisonova 12/42
- jedy 5/32, 33
- psychika 5/32, 33; 7/12;
8/16
- stres 5/33
- tělo – duše 4/42; 7/12, 13,
neplodnost
- hormony 1/5
Nesněň 10/6, 7
- Chrášťanská, Ludmila 10/4–7
Novosad, Jan 2/45; 5/22; 8/20,
21
Novotný, Jaroslav 7/47
numerologie 2/28–30
- rozbor čísel 2/28–30
paměť 4/53; 5/44, 50; 10/64;
12/39
- magická angličtina 5/50;
10/64; 12/29, 39
- učení 4/53; 5/44, 50
parapsychologie 2/8, 9
- SSSR 2/8, 9
paradentóza 12/51
- prevence 12/51
Paseka, Jindřich 1/1; 5/4–7;
12/23
Patakyovi, Beáta a Július 3/30;
4–5/47; 6–12/46
- literatura 7/46; 10/57;
11–12/46
páteř – viz záda
Pavel, Pavel 7/23
Pekárek, Josef 4/32, 33
- literatura 4/32
penízovka sametonohá 12/55
Peru 10/18–21
- Paucartambo 10/18
- Slavnosti Panny Marie 10/18–21
Pijoan, José 10/10
- literatura 10/10
Pilzová, Markéta 11/56
- literatura 11/56; 12/34
pivoňka lékařská 2/34
- využití 2/34
plíce 1/24; 4/54; 7/32, 33; 9/40,
41; 11/44
- energie 9/40; 41
- hlen 7/33; 9/41; 10/32, 33,
39
- jerlín japonský 9/41
- metabolismus 9/40, 41; 10/
33
- mléko, cukr 7/33
- narušená funkce 9/41 - škodliviny 1/24; 7/32, 33
- tlusté střevo 7–8/32, 33;
10/39
- detoxikace 8/32, 33
plísně 12/24, 25
- chodidla 12/24, 25
- nehty 12/25
- prevence 12/24
pocení 4/54
Podskalský, Zdeněk 5/7 pokožka 1/24, 26
- čistění 1/24, 26; 11/17
- viz mast
Poltikovič, Viliam 3/6–10;
5/8–10; 7/8–11; 8/8–12;
10/8–11, 59; 11/18–21;
12/8
Poltikovičová; Hana 3/6; 5/8–10;
7/8–11; 8/8–12; 10/8–11,
59; 12/8-11
poradna
- astroporadna 1–3/36;
4–12/49
- kosmetická 2–3/24;
4–5/38; 6/35; 7–8/39;
9/37, 10–12/46
- pro ženy 1–3/36; 4–12/49
- psychologická 1–3/33;
O
obrázek
- pro třetí oko 1–3/42; 4–5/
60; 6–12/53 - harmonizace; očista organismu 5/60
- imunitní systém; plíce 1/42
- játra; žlučník 4/60
- kosterní svaly; kosti 10/53
- ledviny; močový měchýř 2/42
- lymfatický systém 8/53
- páteř 12/53
- plíce; průdušky 11/53
- slezina 6/53
- slinivka; tenké střevo 7/53
- srdeční činnost 9/53
- ženské pohlavní orgány 3/42
oči 7/64
- krém 7/64
- tvorba vrásek 7/64
oman pravý 3/34
onkologie
- Acutissimin A 4/7
- CarTCell 4/11
- dědičnost 12/30, 31
- detoxikace 12/30, 31
- horečka 1/31; 12/30
- léčba ultrazvukem 8/50
- prevence 12/30 - prostata 4/50, 51
- prsu 6/24, 25; 7/34, 35
- homeopatie 7/34, 35
- sdružení Mamma help –
kontakt 6/25
- vliv prostředí 12/31
opalování 8/55
Oslie, Pamala 3/41
- literatura 3/41
ostropestřec mariánský 1/24
otužování 3/30
- dýchání 3/30
- voda 3/30
4/45; 5–6/28, 29; 7–9/36;
10/37; 11–12/36, 37,
- psychotronická 1–3/38;
4–12/54
- rady bylináře Pavla 1–3/39;
4–12/55 porod – viz žena
potravinové doplňky
- Achiote – řada Oro Verde;
léčí žaludek; přírodní antiseptikum 9/24
- Allicor speciál – Dia (česnekové tablety) 1/25; 2/23 - Aloe (šťáva) – posiluje imunitu 1/30
- Beta Sitosterol – reguluje
enzymy 4/51
- Caihua – řada Oro Verde;
snižuje cholesterol a vysoký
KT 7/48
- CarTCell (výtažek z chrupavky žraloka) 4/11, 6/63;
12/obal
- Dologran – prevence; podporuje imunitu; přírodní hořčík 9/52
- Gelasil – výživa a obnova
kloubů 10/41
- Gemmoterapie (tinktury z
pupenů rostlin) 7/15
- Chlorella Kessleri (česká) řasa na podporu imunity;
zlepšení funkce jater; ledvin;
žlučníku; sleziny; mozkových
funkcí
- Afrodité – harmonizující
elixír pro ženy 3/43
- Heraklés – harmonizující
elixír pro muže 4/29
- Veselí draci 1/43; 2/48;
5/43; 9/47; 12/33
- Isoflavone - klimakterium
v pohodě, ženám po onkologických operacích 6/47
- Joalis – řízená detoxikace 7/
33
- Kardioprotektin – odbourává nadbytečný homocystein 11/obálka
- Lecitamin – regenerační látky pro srdce, mozek, nervy 11/obálka
- Nutraben – zlepšuje funkci
mozku 11/59
- Nutra Bona-Symba – zlepšuje stav střev 5/39
- Psyllium – rozpustná vláknina čistí střeva 10/29
- Revitin – nápoj chrání srdce
a posiluje imunitu 7/25
- Sarapis – klimakterické obtíže 1/43; 3/43; 4/29; 8/47
- Tea Essence – brzdí degenerativní změny v těle 5/45
- Vilcacora – podpůrný prostředek při léčbě AIDS 11/26, 27
Pourová, Věra 2/28
Prát, Silvestr 2/9
presura 1/14, 15
- artróza 1/14
JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK
- blokády 1/14, 15
Procházka,Petr 2/40; 6/18
- literatura 2/40; 5/57; 6/23,
57
prostata
- léčba 4/50, 51; 10/31
Prouza, Josef 12/46
prvosenka jarní/vyšší 11/45
Příhodová, Marie 5/45
psychika 1/28, 29
- poruchy 1/28, 29; 10/33;
12/39
- změny 10/33; 12/39
Psychoenergetická laboratoř 2/31
- výzkum 2/31
psychografie
- kurz 9/41
psychotronika (1) 4/52; (2) 5/53;
(3) 6/53; (4) 7/53; (5) 8/53;
(6) 9/53; (7) 10/53; (8) 11/53;
(9) 12/53;
- definice 4/52
- vesmírná energie 12/53
- virgule 6/53
- zóny 6-10/53
- na cestách 11/53
- zahrada 10/53
psychowalkman 12/39
- kontakt - prodejny 12/39
- nabídka druhů 12/39
pyramidy 1/23
R
Rajnochová; Zina 7/12, 13
- kontakt 7/38
Rajpoot, G. S. 10/60
rakytník řešetlákový 9/42, 43
- čaj, sušení 9/42
- tinktury; olej 9/43
Ram Dass 10/5–7
- literatura 10/5
Ravenscroft; Trevor 1/10, 12
- literatura 1/10, 12, 41
reflexní terapie
- bod »A« 11/45
- brzlík 8/44
- cukrovka 8/17
- játra 4/46; 8/44
- krevní oběh 7/44, 45
- masážní bedna 4/47
- močový měchýř 1–2/34
- nervová zakončení 10–11/46
- páteř 6–7/46
- plíce 11/44
- postup při kolapsu 8/46
- slezina 9/44, 45
- slinivka 9/44, 45
- solární plexus 12/46
- srdce 5/46
- tenké střevo 6/44, 45
- tlusté střevo 12/44, 45
- žaludek 10/44, 45
- žlučník 3/34
Regenerace (časopis)
- Brzáková, Pavlína 2/4; 4/44;
9/26
- galerie 7/14, 27; 8/13;
9/56; 10/16
- kontakty 4/44; 5/45; 6/30
- soutěž 8/50
- spirála na obálce 3/45;
4/44; 5/45
- výlety 7/14; 8/13; 9/13;
11–12/7
regresní terapie 8/13; 11/6
- Dragomirecký, Andrej 8/13
rehabilitační metoda – viz presura
reinkarnace 11/6
Rejdák, Zdeněk 2/9; 3/16;
11/17
- literatura 2/10; 3/16, 41;
9/57; 11/17
rejstřík Regenerace, ročník 2003
6/31–33
Renčín, Vladimír 1–3/1; 4/61;
5–7/3; 8/1; 9/3, 13;
10–11/3; 12/3, 47
- literatura 12/35
revmatické bolesti 11/16
- sport 11/16
Rhine, B. J. 3/15, 16
Rinpočhe Tulku Trinle 3/17
rodinné konstelace 4/36, 37;
5/21; 7/16, 17
- Helinger, Bert 7/16, 17
- poradna, semináře 4/36,
37, 44; 5/21; 7/16, 17
Roubal, Vladimír 6/26
roztroušená skleróza 3/31
- Domov sv. Josefa 3/31
- příčina 3/31
rýma 12/26
- recept 12/26
Ř
řebříček obecný 5/46
Řezníček; Matouš 5/16, 17
S
Saroyan, William 11/56
- literatura 11/56
Savonarola, Girolamo 9/27
Saxlová, Diana 1/22; 11/12, 23
Sedláček, Petr, MUDr. 1/24, 45;
2/22, 33; 3/28; 4/30; 5/33,
34, 45; 6/38; 7/34, 35, 38;
8/34; 9–10/34, 35; 11/39;
12/43
Selea, Eduard 7/18; 8/28; 9/8
Serios, Ted 6/12, 13
Schneider, Meir 3/18, 19
Scholl, Ludger 2/18–20; 25, 33
Schrötter, Josef, Ing. 1/32, 42;
2/32, 33, 42; 3/32, 33, 42,
45; 4/44, 52, 60; 5/45, 52,
53; 61; 6/30, 52, 53; 7/38,
52, 53; 8/38, 52, 53, 56;
9/26, 52, 53; 10/41, 52, 53;
11/23; 52, 53; 12/52, 53
Schrötter, Radoslav 1–3/42;
4/60 Sibiř 2/2–5; 5/37
- šamanismus 2/2–5; 5/37
Sidon, Karel 6/60
sléz maurský 10/44
slezina 5/43; 8/42; 9/44
- funkce 5/43; 8/42, 43
- svaly, rty 8/42, 43
slinivka břišní 5/43; 9/44
- cukrovka 8/16
- úprava 5/43
spiritismus 1/37, 40; 2/37
- automatická kresba 1/37
- česká médijní kresba 9/25
- historie – Čechy 2/37
- literatura 1/37; 40; 2/37
spiritualita slovanská - vzdělávání 10/26
Srb, Tomáš 8/56
srdce 4/41; 7/42, 43
- léčba 7/42; 43; 10/30
- projevy narušení 7/42
- RT 5/46
- tenké střevo 7/42, 43
- výživa 4/41 Stalin, J. V. 2/8, 9
Steiner, Rudolf (1) 7/30, 31;
(2) 8/37; (3) 9/51; (4) 10/36;
(5) 11/50; (6) 12/38;
- Goetheanum 1/10–13
- literatura 1/10, 11; 2/8;
12/38
- odkaz 7/30, 31; 8/56, 62
Stejskal, Martin 6/4–7; 8/14, 15
- literatura 6/4–7; 57; 8/14,
15
Storl, W.-D. 8/56, 57, 62; 11/17
- literatura 8/56; 11/17
strach 1/34
strava
- cukr 7/40
- cukrovka 1/9; 8/16, 17;
11/38
- čakry 7/40; 9/38
- čisticí 1/24–26; 2/22, 23,
25; 4/50; 5/41; 8/40, 41;
9/34, 35; 11/38
- doplňky – viz potravinové
doplňky
- játra 2/25; 4/50; 11/38
- kúra podle F. X. Mayra 1/25
- literatura 7/37
- Omega 3-mastné kyseliny
9/34
- pitný režim 1/24, 26
- plíce/tlusté střevo 7/32, 33;
10/39
- prašad 9/38
- příprava; klíčení 5/46
- půst 1/25; 7/40
- slinivka 6/41; 11/38
- spánek 6/40
- srdce; oběhový systém 4/41; 11/38
- tenké střevo 5/41; 11/38
- tlusté střevo 8/41; 11/38
- veganská 12/32
- vegetariánská 4–8/40, 41;
9–10/34; 38, 39; 11/38, 39,
40, 41; 12/40, 41
- vztahy 1/33; 7/32,
- zvyky 12/17, 31
- žaludek 9/39; 11/38
- žlučník 3/25; 11/38
stres 1/9
- cholesterol 1/9
- versus nemoc 4/5; 5/32,
33; 8/32
Strnadelová, V.
- literatura 7/37
stromy 5/36, 37
- léčivá síla 5/37
střeva
- Candida Albigans 3/29
- čištění 1/24, 25; 3/12, 13;
5/39, 41; 6/44, 45; 7/32,
33; 8/40, 41; 10/29; 11/40
- dysbióza 12/30
- imunita 3/12, 13; 5/39;
10/32, 33
- peristaltika 6/45
- polypy 7/32
- sliznice 6/44
- Crohnova nemoc 6/44;
7/32
- tenké 6/44, 45; 12/42, 43
- RT 6/44
- tlusté 7/32, 33; 8/32; 41;
12/42–45
- tři ohně 12/42, 43
Stříbný, Richard 9/10
Sudán 8/8-12
- Derviši a Súfijci 8/8–12
- literatura 8/8–11
sugesce 11/12, 13
- autosugesce 11/12, 13
- Coué, Emile 11/12
surrealismus 6/6
Su Jok 8/24, 25
- Park Jae Woo 8/24 Svatošová, Marie 9/28, 29
Š
Šalátová, Helena 1–3/33; 4/45;
5–6/28; 7–9/36; 10/37;
11–12/36
šamanismus 2/3; 7/50, 51;
11/8–11
- Indie 7/27
- literatura 1/33; 2/2, 4, 40;
7/50, 51
- seminář Cesta Šamana
11/59
- Tuva (jižní Sibiř) 11/8–11
- Velikonoční ostrov 7/27
- výstava Cesta medvěda 1/33
Škrabáková, Ludmila 2/8, 21;
3/18; 4/17, 32, 33; 5/21, 61;
6/59; 8/24, 38, 58; 9/60;
10/18-21; 11/16, 17, 23, 24;
12/12, 26, 27
Šmikmátor, Ferdinand 3/22;
4/61; 10/22–25
Šula, Jan, MUDr. 1/9; 6/40;
7–10/45; 11/50; 12/17, 45 T
tanec
- dávných tradic 10/5
- valčík 10/22; 23
tantra 10/60
telepatie 2/8; 9; 3/14–16
- literatura 3/14
2/2005 • REGENERACE
V
JMENNÝ A VĚCNÝ REJSTŘÍK
- Rejdák, Zdeněk 3/16
- Rhine, Banks J. 3/15, 16
- Zenerovy karty 3/15, 16
tělo 3/18, 19
- pohyb 3/18, 19
- změna myšlení 3/18, 19
téma měsíce
- Dějiny Tibetského buddhismu u nás 5/22–27
- Filipínští léčitelé 4/18–25
- Síla je darem pro odvážné 6/18–23
Tesařík, Richard 5/56
- literatura 5/56
Tesaříková, Ivana 2/14
Tesařová, Vladimíra 5/58
Thajsko 12/8–11
- země protikladů 12/8–11
Thrákové 11/14, 15
- výstava v Bonnu 11/15
- život a smrt 11/14, 15
Tibet 3/17
- akce Vlajka pro Tibet 3/17
- Kailás 5/8–10
- klášterní tance Čam 9/20
- kontakt na webové stránky 5/27
- svátek Saga Dawa 5/22;
7/38
- Trinle Tulku Rinpočhe 3/17
Tichanovský, Boris 12/20–22
- kontakt 12/22
- kurzy 12/22
- literatura 12/35
Tomášovi, Míla a Eduard 11/18–21
Treutner, Rudolf 5/39; 10/41
Triska, Michael 11/4
Tygr, Lev 11/18
- literatura 11/20
Tyrolský, Ferdinand 6/7
U
Univerzita Nové doby 6/26, 27
- rozhovor s M. Calábkem 6/26, 27
- kontakt 6/27
urinoterapie 9/8, 9
- historie 9/8, 9
- léčba 9/8, 9; 12/30
- Mezinárodní konference
1998 9/8
uši 5/55
- hučení 5/55
V
Vacek, Václav 12/16
Valenta, Petr 6/8–11
Valentová, Martina 6/8
Valentová, Zdeňka 1/14, 15, 45
Váňa, Pavel 1–3/39; 4/44, 55;
5–8/55; 9/4–7; 55; 10/55;
11/23, 55; 12/55
- literatura 1–2/41; 3/39, 41;
4/44; 5/57; 6/55, 57; 7/56,
57; 8/57; 9/7, 57; 10/55,
57; 12/34
Vaňátková, Alena 10/13
Vánoce 12/12
- betlém 12/12
- výroba z těsta 12/12, 13
vápník (Ca) 12/44
- recept 12/44
Varcoller, Kamil 6/15, 16
Vasiljev, V. V. 2/8, 9
Vávra, Václav 3/20, 21
vegetativní nervový systém
10/32, 33
- toxiny 10/33
Velikonoční ostrov 7/23, 27
- sochy Moaj 7/23
Vídeň 10/22–25
- esoterická 10/22–25
- kontakty 10/24
- kostel sv. Štěpána 10/23–25
- literatura 10/22
- zvony 10/25
Vilcacora 11/26, 27
- léčivá liána 11/26, 27
vitamin 11/38
- A 4/46/50; 9/42
- B 9/42
- C 5/34, 35; 6/38, 39; 9/42
- D 4/7, 50; 10/30
- E 10/30
- F 4/50
- P 9/42
vitiligo 7/55
- přírodní léčení 7/55
Vlašim 8/38
- seminář 4. 9. 2004 8/38
vlaštovičník větší 4/46, 50
- tinktura 4/46, 50
voda 1/21, 34
- rituál krásy 9/37
- světelná 1/22, 23
- symbol 9/30, 31
- výstava NM Praha 1/21
Vodňanská, Jitka 4/10, 44, 47;
5–6/29; 7/16, 17, 37; 8/4–6,
36; 9/36; 10/37; 11/17, 36;
12/36 Vodňanský, Tomáš 8/4–6
vodoléčba 1/25
Vokolek, Václav 4/32; 5/30, 31,
57; 7/28; 8/26; 9/30, 31;
11–12/28
- literatura 5/57; 9/1;
12/19, 35
vratič obecný 4/50
vůle 8/37
- ovládání 8/37
výzkum
- Alessi pyramida 1/23
- antroposofie 1/11
- astrologie 10/50
- hodnota ph 12/26
- léčba rakoviny pomocí vysokých teplot 1/31
- ultrazvuk 8/50
- plísně 12/25
- telepatie 3/14-16
- vilcacora 11/27
- voda světelná 1/22, 23
vztahy – viz rodinné konstelace
W
Werich, Jan 3/40; 11/17
Wyda 7/47
- Druidská pěst 7/47
- síly Země 7/47
Z
zácpa 1/24
- složení stravy 1/24; 8/41
záda
- bederní a křížová oblast 6/51
- cviky 4/12; 6/51
- hrudní páteř 6/51
- krční páteř 4/12; 6/51;
7/46; 8/54
- RT 6–7/46
- uvolnění 5/47; 7/46
zánět
- pohlavní oblast 6/44
- sliznic 6/44
zázvor 8/43
- léčebný účinek 8/43
Zemek, Rudolf 1/27; 45
Zentrich, J. A.
- literatura 8/57
Zítová, Vladislava 7/47
zrak, zhoršení 6/42
Zýková, Libuše 5/45
Ž
žaludek 9/39; 10/44, 45
- léčba 9/39; 10/44, 45;
11/43
- vředy 10/44
žampion dvouvýtrusý 10/55
želatina 10/38
žena
- antikoncepce 7/38
- bolestivá menstruace 4/55
- elixír Afrodité 3/43
- klimakterium 1/43
- kosmetika – viz poradna
kosmetická
- neplodnost 1/5; 10/41
- poradenská linka Centra Život a zdraví 1/42; 3/43
- porod 2/21; 3/22, 23;
4/14–17, 38; 5/38; 10/40;
12/42
- literatura 4/15, 16
- rakovina prsu – viz onkologie
- těhotenství 4–5/38
- viz též poradna pro ženy
ženšen (Panax Ginseng) 4/42, 43
- použití 4/42, 43
- sibiřský (Eleutherococcus
Senticosus) 4/43
Žertová, Svatava 12/12
žíly
- křečové 7/45
Žižka, Robert 1/9
žlučník 2/48; 3/25, 34; 11/42
- léčba 2/48; 3/25, 34;
11/43
- potíže 3/34; 11/42, 43
- RT 3/34
Zpracovala Marie DOPITOVÁ
PRAVIDELNÁ SETKÁNÍ S AUTORY A SPOLUPRACOVNÍKY REGENERACE
SE KONAJÍ V KLUBY VAGON, NÁRODNÍ TŘÍDA 25, PRAHA 1.
POROBNĚJŠÍ INFO NA WWW.VAGON.CZ A WWW.REGENERACE.NET.
KNIHY NAKLADATELSTVÍ EMINENT NAJDETE NA WWW.EMINENT.CZ
VI
REGENERACE • 2/2005
PROGRAM
Holger Kalweit v Čechách
Začátkem května přijede znovu do Prahy
německý znalec šamanismu a stavů blízkosti
smrti Holger Kalweit. Po více než roce se vrátí
na místa a mezi lidi, které si velmi oblíbil. Stejně jako vloni jsme pro vás při této příležitosti připravili zajímavý a bohatý program. Má následující podobu:
PÁTEK 6. KVĚTNA
VÝLET S HOLGEREM KALWEITEM
A VÁCLAVEM VOKOLKEM
SOBOTA 7. KVĚTNA
WORKSHOP NA TÉMA RITUÁLY
V PŘÍRODĚ A VE MĚSTĚ
MÍSTO KONÁNÍ: KLUB VAGON,
NÁRODNÍ TŘ. 25, PRAHA 1
ČAS: 12:00 - 18:00
Seminář zaměřený na přípravu a provádění
tradičních i méně známých šamanských rituálů.
Počet účastníků tohoto workshopu je omezen!
ČAS 7:00 - 19:00
NEDĚLE 8. KVĚTNA
BENÁTKY NAD JIZEROU
místo osudového setkání Tycha Brahe a Johanna Keplera
JABLONEC NAD NISOU
návštěva neznámých megalitů včetně největšího dolmenu na území České republiky
JISTEBSKO
návštěva kdysi slavného léčitelského místa,
spojeného se vznikem proslulé Kittlovy masti
ČERNÁ STUDNICE
výstup na rozhlednu s přednáškou o působení Keltů v severních Čechách
ČESKÝ DUB
prohlídka podzemí johanitské komendy
(v případě, že nám při zpáteční cestě zbude
čas)
PŘEDNÁŠKA ŠAMAN V NAŠÍ DUŠI
MÍSTO KONÁNÍ: KLUB VAGON
ČAS: 15:00 - 17:00
Na všech akcích bude přítomen tlumočník.
CENY
V závorkách jsou uvedeny ceny pro ty z vás,
kteří se již zúčastnili některého ze tří výletů, pořádaných naším časopisem.
• Výlet v pátek 6. 5. .............. 650 Kč (550 Kč)
• Workshop sobota 7. 5. ...... 900 Kč (800 Kč)
• Přednáška neděle 8. 5. .................... 150 Kč
Speciální cena zahrnující společně všechny akce
činí 1500 Kč (1400 Kč)
Na výlet budou vypraveny pouze 2 autobusy,
jídlo a pití je třeba vzít s sebou.
Na jednotlivé akce se můžete přihlásit tak, že
příslušnou částku pošlete složenkou typu C na
adresu redakce (REGENERACE, Jeseniova 87,
130 00 Praha 3). Na zadní stranu do kolonky
Zpráva pro příjemce uveďte, prosím, svůj telefon a e-mail, máte-li jej. Organizační pokyny
dostanete jako obvykle včas poštou nebo
e-mailem.
Vzhledem k tomu, že v loňském roce byly
všechny akce Holgera Kalweita vyprodány během necelých 14 dnů, doporučujeme všem
příznivcům tohoto neobyčejného muže raději
neotálet.
MEDITACE PODLE MARKO POGAČNIKA INSPIROVANÁ NEDÁVNÝMI UDÁLOSTMI
Přesně sedm let poté, co jsme si uvědomili
proces proměny Země, se odehrály tři katastrofy, jimiž byly současně otřeseny Země, příroda a lidstvo. Na plážích Nového Zélandu spáchaly sebevraždu velryby, Texas byl pokryt silnou sněhovou pokrývkou a pobřeží Indického
oceánu byla zpustošena tsunami. Postiženy byly
statisíce lidí. To vše se odehrálo o Vánocích.
Vánoce představují den, kdy se temná polovina roku obrací v polovinu světlou. V holografické řeči by to znamenalo, že tyto tři katastrofy ukazují cestu ke světlu - podle toho cesta ke
světlu během příštího cyklu povede skrze nezbytně nutnou proměnu Země na hmotné
úrovni. Jak lze změny Země, které nastávají,
akceptovat jako „cestu ke světlu“? Je možné
pomoci, aby tato cesta stála méně přírodních i
lidských obětí?
Během uplynulých sedmi let byl na éterné
úrovni připraven nový zemský prostor. Nyní
jsme konfrontováni s další vlnou proměny
Země, při níž dochází k pukání fyzického těla.
Příliš těsný poklop jednostranného způsobu
myšlení, jímž lidé po tisíciletí dusí vícedimenzionální útvar planety Země, musí na určitých
místech puknout. Vzniknou tím „trhliny“ v jednodimenzionální prostorové struktuře, kterými
MINUTA ZA BYTOST ZEMĚ
Oldřich Hamera:
Řeka života
se může pozvolna vtělit nový vzor skutečnosti.
Co je navenek prožíváno jako rána, může být
vnitřně poznáno jako akt osvobození a obnovy.
Mnoho lidí obětovalo svůj život, aby cesta
proměny, jíž se Země vydala, vedla k naplnění. My však máme to štěstí, že si můžeme dále
užívat života. Tato skutečnost nás zavazuje, abychom na úrovni vědomí přispěli k procesu obnovy Země. K tomu existují různé možnosti.
Jednou z nich je:
Touto minutovou meditací bude permanentně udržován vědomý kontakt s bytostí Země,
díky níž pak poleví tlak na hmotnou úroveň bytí.
Láska totiž působí zázraky.
Zapojte se svým srdcem do proměn hmotné úrovně Země. Rozhodněte se pro určitý
výraz Země, ať už to bude zelená větvička, nedaleký strom, kámen nebo hora... Buďte kreativní, zvolte si každý den jiný fenomén, anebo
odpovězte na neočekávané volání. Naslouchejte i vlastnímu organismu. To vše jsou holografické části (fraktály) zemského celku, skrze něž
může být dosaženo bytosti Země samotné.
Několik okamžiků se věnujte zvolenému výrazu zemské mnohotvárnosti. Podmínkou přitom je, že rovina jevu je citem srdce transcendována, aby se dotkla Země samotné.
Zůstaňte nějaký čas ve spojení s bytostí
Země. Na závěr by si měl člověk položit otázku, co je na zvoleném fenoménu nové a co
mohl pocítit teprve dotekem se zemskou bytostí. Co se s vámi stalo v této minutě?
Šempas, 3. ledna 2005
Marko POGAČNIK a Wolfgang SCHNEIDER
Přeložil Radomil HRADIL
2/2005 • REGENERACE
VII
REFLEXE
JIŘÍHO
KUCHAŘE
Efekt
modré čajovny
Elixír Werichova života
Pojmenovat kapelu podle toho, že její členové
mají v knihovně nejcennější knížku, jakou za komunismu nebylo možné koupit v knihkupectví, to byl
skutečně filigránský kousek. Efekt modré knížky byl
jasný: její majitel se nemusel nechat rok či dva ponižovat v kasárnách, ušel šikaně, leteckým dnům
mazáků, čištění záchodků žiletkou a vysoušení podlahy tkaničkami od kanad.
Záhy po vzniku skupiny se ovšem ukázalo, že kromě tohoto má ještě jiný, neméně zajímavý efekt,
a sice v podobě jejího kytaristy. Radim Hladík byl
začátkem 70. let považován za jednoho z nejlepších
světových hráčů a jen existence železné opony zabránila tomu, aby se jeho tvář objevila na titulní stránce prestižního časopisu Melody Maker. Kdo jej někdy slyšel, ví dobře, o čem píšu. Za normalizace
musela skupina několikrát změnit název; z Blue se
stal Modrý, potom zbylo jenom M., ovšem – jak
kdysi napsal Jiří Černý – kdyby se jmenovali třeba
jen E., nic by to nezměnilo na tom, co na jevišti
a deskách nabízeli.
Poprvé jsem je slyšel (už jako M. Efekt) v sestavě,
která vstoupila do dějin naší artrockové hudby. Vlado Čech za bicími, baskytara Fedor Frešo, klávesy
Lešek Semelka a Oldřich Veselý a kytara Radim
Hladík. Zatímco první z nich již není mezi živými, Frešo se vrátil na Slovensko, Semelka zapadl do šoubyznysu a fenomenální Veselý odešel domů do Brna,
Hladík zůstal. Předtím vyšla deska, na níž se objevila skladba vpravdě hadích tónů a tajuplně znějícího
názvu Čajovna. Nevzpomínám si, že by tady za bolševika nějaké čajovny byly, ale rozhodně tu předtím nebyla tahle úchvatná skladba, která se stala jakousi neoficiální znělkou Rádia Beat.
Tímhle pro leckoho zvláštním odbočením v názvu
ale překvapení Radima Hladíka neskončila. Jeho
kytara zazněla na deskách Jaroslava Hutky a podmalovávala dvě alba sušilovských motivů, tklivých
moravských písní, v nichž se hádá duše s tělem, ve
kterých se miluje a vraždí a kde v širém poli stojí zámek a slouží tam jeden pacholek.
Radim Hladík měl pak delší čas hudební pauzu.
Dnes je opět na scéně; chtělo by se říci naštěstí.
Mistr rockové meditace s výrazem zenového mnicha znovu loudí ze své kytary tóny, které hladí.
23. února si R. Hladíka a jeho nový Blue Effect můžete poslechnout ve Vagonu. Začínají v devět.
VIII
REGENERACE • 2/2005
Ve filmu o pekařově císaři se za elixír života vydávala překvapivě slivovice. Tato poněkud zploštělá filmová představa ovšem nic nemění na tom, že představitel hlavní dvojrole, srandovní pokořitel Golema, sám svou osobností elixír života představoval. Je o tom přesvědčen i jeho letitý kamarád Pavel Chrastil, který u příležitosti nedožitých stých narozenin, které připadají na pátého února, symbolicky vydal pátou knihu s názvem Elixír života,
v níž na něj, stejně jako v předchozích, něžně vzpomíná.
Životní příběh Pavla Chrastila by byl možná podobný většině Pražanů normalizovaného
Československa, kdyby se jednoho »krásného jarního dne« nepotkal s legendou českého herectví. Stalo se tak trochu nečekaně ve škole, protože jeho dcera a Werichova vnučka
byly spolužačky. Pavel Chrastil se s Janem Werichem stýkal dlouho a leccos na něj ví. Například i to, že Werich prošel klinickou smrtí – což, jak slíbil, přiblíží někdy v delším rozhovoru.
V dětství si přál být rybářem nebo penzistou. Dnes je obojí. Spojení těchto dvou »rolí«
mu dává dost času na to, aby mohl vzpomínat. Na Werichovy záliby, na jeho libůstky, na
to, jak miloval Shakespeara, na slavné 70. narozeniny na Kampě a spoustu dalších příhod,
plných moudrého lidství.
Tradiční kmotrou Chrastilových knih je paní Stella Zázvorková, dáma, která hrála ve Werichově divadle v padesátých letech ještě s Miroslavem Horníčkem, Jiřinou Bohdalovou
a Lubinem Kostelkou. „Jsem sice už trochu troska, ale tohle Janovi nemůžu odmítnout.“
Snad proto, že i pro ní byl Mistr Werich elixírem života.

Podobné dokumenty

Leden 2016

Leden 2016 s evropskými dějinami a ukazuje mimořádně upřímný portrét ženy, jíž na vrcholu kariéry ležel svět u nohou. O to monumentálnější byl pak její pád do zapomnění a samoty. „Lída Baarová si ve svém posl...

Více

Časopis AK-29 č.31 - DAVOS

Časopis AK-29 č.31 - DAVOS dodat kapesníčky, aby se tento druh moči stal pouze hypotetickým a sousedé mohli v poklidu dál mrvit prostor pročítáním nějakého pokleslého plátku. Jenže Mader neseděl v hotelovém pokoji, nýbrž na ...

Více

Časopis Komory TČM

Časopis Komory TČM současný svět TČM je nohem hlubší a barevnější než ten, který jsem znal ze svých studií v Pekingu. Mohu s jistou dávkou nadsázky říci, že se mi tam otevřely oči. Rothenburg má již řadu let takové j...

Více

Ilona Motlíková - Časopis Kvalitní ŽIVOT

Ilona Motlíková - Časopis Kvalitní ŽIVOT ŽIVOT dvojnásobný počet stran. Budete tak moci mnohem více obohatit své vědomí o nové informace, získáte vhled do ještě nepoznaného a naučíte se mnoho užitečných dovedností. V novém roce 2015 vás Č...

Více

Ženšen - Komora TČM

Ženšen - Komora TČM současný svět TČM je nohem hlubší a barevnější než ten, který jsem znal ze svých studií v Pekingu. Mohu s jistou dávkou nadsázky říci, že se mi tam otevřely oči. Rothenburg má již řadu let takové j...

Více

Diplomová práce

Diplomová práce S psychospirituální krizí hodně souvisí a proto mi připadá důležité přiblížit je dříve, než začnu psát přímo o psychospirituální krizi. Následně se pokusím definovat psychospirituální krizi a objas...

Více