Sociální šetření

Transkript

Sociální šetření
Seniorské domy – SD Ořech
Sociální šetření
SOCIÁLNÍ ŠETŘENÍ
Jméno a příjmení
___________________________________________________
Datum narození _____________________________________________________
Kontaktní adresa ___________________________________________________
Místo a datum sociálního šetření _______________________________________
Pracovník SD Ořech __________________________________________________
Chůze po místnosti
 chodí sám
 chodí s holí, berlemi, chodítkem
 chodí s pomocí druhé osoby
 používá vozík
 není schopen
Chůze po schodech
 chodí sám
 chodí s pomocí druhé osoby
 není schopen
Posazení se na lůžku
 posadí se sám
 posadí se s pomocí druhé osoby
 není schopen
Přesun lůžko-židle
 přesune se sám
 s pomocí druhé osoby
 není schopen
Schopnost najíst se a napít
 nají se sám i napije
 nají se s pomocí, ale napije se sám
 není schopen
Osobní hygiena
 provede sám
 provede s pomocí druhé osoby
 není schopen
Seniorský dům Ořech, Slivenecká čp.21, Ořech 252 25, Praha-západ, tel.: 731 126 095, [email protected]
www.seniorske-domy.cz
Seniorské domy – SD Ořech
Sociální šetření
Koupání
 provede sám
 provede s pomocí druhé osoby
 není schopen
Oblékání
 obleče se sám
 obleče se s pomocí druhé osoby
 není schopen
Použití WC
 provede sám
 provede s pomocí druhé osoby
 používá WC křeslo
 není schopen
 PMK
Kontinence
 plně kontinentní
 částečně inkontinentní
 úplně inkontinentní
Používání inkontinenčních pomůcek
 ne  ano, jaké:
 kdy:
Dorozumívání
 mluví zřetelně
 mluví s obtížemi
 nemluví
 špatně slyší
 používá naslouchadla
 špatně vidí
Užívání léků
 samostatně v určenou dobu správnou dávku
 samostatně, jsou-li připraveny
 musí být podávány jinou osobou
Schopen vlastnoručního podpisu
 ano  ne
Dieta  ne  ano, jaká:
Kuřák  ne  ano
Seniorský dům Ořech, Slivenecká čp.21, Ořech 252 25, Praha-západ, tel.: 731 126 095, [email protected]
www.seniorske-domy.cz
Seniorské domy – SD Ořech
Sociální šetření
Orientace
□ místem
□ časem
□ osobou
Spolupráce s rodinou
 pravidelná  nepravidelná  žádná
Finance
 spravuje samostatně, zná příjmy
 zvládá pouze drobné výdaje
 není schopen
Příspěvek na péči
 nezažádáno
 zažádáno, kdy:
 ano, stupeň:
V ………………………dne…………………
Podpis pracovníka:………………………………………
Podpis klienta:…………………………………………….
Seniorský dům Ořech, Slivenecká čp.21, Ořech 252 25, Praha-západ, tel.: 731 126 095, [email protected]
www.seniorske-domy.cz

Podobné dokumenty

Žádost o umístění do Domova pro seniory „Efata“

Žádost o umístění do Domova pro seniory „Efata“ a) popis RTG snímku plic, pokud je indikován. V případě onemocnění hrudních orgánů musí být přiloženo i vyjádření územně příslušného odborného lékaře pro nemoci plicní a tuberkulózu; b) výsledky vy...

Více

Informace k AMS 800 FN Brno-Bohunice

Informace k AMS 800 FN Brno-Bohunice Svěrač AMS 800 – výsledky implantací Urologická klinika FN Brno Doba sledování: 1992 – 2009 (prům 132 měs) Počet pacientů: 63 (62 muži, 1 žena) Indikace: těžká stresová močová inkontinence – více n...

Více