Výsledky

Komentáře

Transkript

Výsledky
Ostravská tělovýchovná unie - Městský svaz orientačních sportů Ostrava
Vám předkládají
VÝSLEDKY
XX.ročníku orientačního běhu „ FINÁLE ŠKOL 2010“
DNY orientace v přírodě 2010 – podzim
Pořadatel :
Technické
provedení :
Městský svaz orientačních sportů Ostrava
ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové , Ostrava – Hrabůvka,
ve spolupráci s oddílem orientačních sportů: free. Lepus.cz-„lepus.cz(LOV)
orienteering FiZA team Ostrava
Nácvik a prohloubení znalostí a dovedností práce s mapou a busolou.
Příprava na účast v sérii postupových závodů“ PŘEBORU ŠKOL 2011“
Nábor nových zájemců o základní výcvik při práci s mapou a busolou.
Cíl akce :
Místo konání :
Datum konání :
Prezentace
Start 00:00
Cíl
Mapa
Občerstvení
Ceny
Činovníci
Ostrava-Jih, okolí školy ZŠ a MŠ MUDr. E.Lukášové , Ostrava-Hrabůvka
14-října 2010 – čtvrtek dopoledne od 8,00 hodin do 11,40 hodin
:
:
:
:
:
:
:
Od 8,00 – 8,30 hodin v jídelně školy ZŠ a MŠ E.Lukášové
v 8,50 hodin , intervalovým způsobem z jídelny školy
před jídelnou školy
„ Canis „ 1 : 3000, formátu A3
Byl podáván teplý čaj.
Originální diplomy jednotlitvcům na 1.- 3.místě. Vítěz kaţdé kategorie
obdrţel pohár.Závodnici na 1.-3.místě slevové kupony .Zúčastněné
školy obdrţely slevový kupon v ceně 300.-Kč
Ředitelka závodu : Mgr. Kalousková Petra, ředitelka školy
Hlavní rozhodčí
: Mgr. Zajíc Josef R II.
Stavitelka tratí
: Mgr. Zajícová Petra R III.
Start
Kontroly na trati
: Hoňková Petra,Frankovičová Kristýna
: Hugo Viktor,Choleva David,Kočí Michal
Majíček Šimon,Pokluda Jaroslav,Lapišová Lucie
Cíl
: Ing.Proske Pavel, Bohačíková Ţaneta,Vašíčková
Markéta,Venená Veronika
Výpočetní středisko : Světloňová Lucie Jendţelovský Marek
Eugelová Vendula,Heţová Lenka,Flégrová Anna
Fukalová Martina
Zpracování výsledků : Mgr. Olša Roman, Bednářová Jana
Ostraha
: Na bezpečnost závodníků dohlíţeli příslušníci
Městské policie Ostrava.
Fotodokumentace : Kramarenko Petr
Nálezy
: jedna bílá bota, rukavice a čepice.
Hodnocení: Závod proběhl dle rozpisu a plánu ve čtvrtek 14.října 2010 jako součást celostátní
akce Českého svazu orientačního běhu“ Dny orientace v přírodě – podzim 2010
Zúčastnilo se šest základních škol a 164 závodníků v šesti vypsaných kategorií. Soutěţ druţstev byla
vyhlášena pro kategorie D 5 + H 5.V této kategorii se zúčastnily tři školy. Díky chybě ve výpočtech
nebyl správně na druhém místě vyhlášen závodník Kudělka Filip.Oficiální výsledky jsou jiţ správné
a jmenovanému bude předán diplom. Po závodě byl podáván v jídelně školy teplý čaj.Po celou dobu
závodu a ani po něm nebyl hlášen ţádný úraz.Pořadatelé děkují všem učitelům škol,které se závodu
zúčastnily, Městské policii Ostrava za dozor nad bezpečnosti dětí v průběhu závodu.
V Ostravě dne 14.října 2010
Mgr.Josef Zajíc ,hlavní rozhodčí
Výsledky :
Kategorie
D 5 : 0,924 km, 10 kontrol
1.Čevelová Alena
LUK
2.Chlupatá Tereza
LUK
3.Hefková Patricie LUK
4.Pidrová
Kristýna LUK
5.Vojcíková Jana
LUK
6.Drozdová Zuzana KLE
7.Kissová
Sára
LUK
8.Trojanová Aneţka MI8
9.Kovářová Dominika MI8
10.Vondruţková Bára KLE
11Kánová
Anna
KLE
12.Krhutová Kateřina MI8
13.MIkusová Veronika MI8
14.Spáčilová Eliška LUK
8:21
9:27
10:56
11:10
13:18
14:06
14:27
15:50
17:42
22:02
25:02
37:28
49:32
31:44
Kategorie H 5 : 1,059 km,10 kontrol
6
5
4
3
2
1
-
1.Juroška Tomáš
LUK
2.Siuda
Lukáš
LUK
3.Hrinusiw Jan
LUK
4.Hrbáč
Patrik
LUK
5.Juroška Rostislav MI8
6.Kronika Matěj
KLE
7.Brabec Michal
MI8
8.Losert Jiří
LUK
9.Katz
Jakub
LUK
10.Praus
Matěj
KLE
11.Hajdůšek Mario MI8
12. Drapák Tomáš KLE
13.Špětík
David MI8
9:04
10:13
11:00
14:43
19:21
19:28
20:22
21:21
22:31
24:21
24:39
25:27
26:34
6
5
4
3
2
1
-
-
Soutěţ druţstev o Pohár „FINÁLE ŠKOL 2010 „ :
D5
1.ZŠ MUDr.E.Lukášové
2.ZŠ Mitušova 8
3.ZŠ Klegova
6
3
4
H5
5
2
1
6 5
4 2
3 1
Celkem
22 bodů
11 bodů
9 bodů
Zájemci o výcvik v práci s mapou a busolou se mohou hlásit na Info
adresu:[email protected]
Kategorie D 7 : 1,497 km, 12 kontrol
1.Moravcová Adéla LUK 10:02
2.Vývodová Jana
HRA 10:18
3.Motýlová Kateřina HRA 12:36
4.Moučková Tereza MI8 15:23
5.Kellerová Tereza LUK 16:35
6.Riedlová
Nikola HRA 17:33
7.Andrýsková Alţeběta SBE 17:38
8.Kokešová Veronika LUK 17:45
9.Kocubová Barbora LUK 18:41
10.Konečná
Eliška DVO 20:02
11.Duchovna Daniela KLE 20:52
12.Kříţová
Gabriela DVO 21:41
13.Šejdlová Zuzana MI8 22:27
14.Petrušková Darina Luk 24:05
15.Bolfíková Klára LUK 24:22
16.Vaculová
Kristýna DVO 25:33
17.Skorová Michaela DVO 26:31
18.Klecandová Kate
LUK 26:32
19.Tomisová Andrea MI8 27:24
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
-
Kategorie
H 7 : 1,641 km 13 kontrol
1.Gonsorčík Ondřej
2.Týč
Tomáš
3.Celta
Václav
4.Husák
Jakub
5.Vítoslavský Ondřej
6.Stoklasa
Vojtěch
7.Ondráček
Tomáš
8.Vilk
Martin
9.Benda
David
10.Hanuš
Marek
11.Říman
Ondřej
12.Janoušek
Petr
13.Tureček
David
14.Vojtek
Jan
15.Sedláček
David
16.Tomjuk
Martin
17.Pyš
Patrik
18.Sirý
Dominik
19.Scholaster Vojtěch
LUK
KLE
LUK
LUK
HRA
HRA
LUK
LUK
KLE
LUK
HRA
LUK
KLE
DVO
KLE
KLE
DVO
HRA
HRA
12:51
13:00
13:07
13:20
13:27
14:00
15:00
15:23
16:24
16:38
16:46
16:48
17:10
17:11
17:18
18:48
19:11
19:19
20:10
12
11
10
9
8
7
6
5
-
20.Opatřilová Kristýna DVO
21.Luzarová Kristýna DVO
22.Haščinová Martina LUK
23.Slováčková
LUK
24.Tomisová Kristýna DVO
25.Motyčková Marie
SBE
26.Adamčíková Kristýna LUK
27:45
28:33
28:51
29:02
29:49
31:02
32:54
27.Mihalíková Denisa
28.Herdová
Dorota
29.Čápová
Tereza
30.Marková Kateřina
31.Poledníková Karolína
32.Homolová Tereza
33.Pastrňáková Renáta
34.Valová Dominika
35.Černá
Barbora
36.Ondičová Kateřina
37.Dokoupilová Terezie
38.Fukalová hana GYM
34:45 .35:13 1
37:49 38:12 39:26
39:39 39:50
58:31
DISK
DISK
DISK
10:10 m.s.
DVO
KLE
LUK
DVO
HRA
SBE
DVO
MI8
LUK
HRA
DVO
2
20.Snobl Tomáš
21.Kalina Adam
22.Jedlička Daniel
23.Riško Jakub
24. Dvorský Daniel
25.Sklář Jakub
26.Macháček Igor
27.Benek Tomáš
28.Horák František
29.Vojkůvka Tomáš
30.Faruzel Petr
MI8
LUK
KLE
KLE
DVO
KLE
SBE
DVO
MI8
HRA
LUK
20: 11 4
20:34 20:51 21:03
24:13
24:37
24:56 3
25:35
28:12 2
30:24
30:29 -
31.Křiţák Tomáš
32.Stankuš Christian
33.Schindler Richard
34.Lofík Tomáš
35. Koláč Petr
36. Bernadík Jakub
37.Vogt Denis
38.Tomek David
39.Merta Mikuláš
KLE
DVO
DVO
SBE
LUK
DVO
DVO
DVO
DVO
34:29 35:42
37:31
38:08 1
41:08
42:33
67:32
DISK:
DISK
Zájemci o výcvik v práci s mapou a busolou v terénu se mohou přihlásit na INFO adrese:
[email protected]
Kategorie D 9: 1,971 km ,14 kontrol
1.Koţušníková Dominka LUK 13:08
2.Kašparová
Kateřina LUK 13:50
3.Demeterová Andrea LUK 14:50
4.Olejníková
Barbora LUK 14:59
5.Dudová
Simona MI8 16:59
6.Pratková
Dagmar
LUK 17:47
7.Mazánková Klára
LUK 17:49
8.Spáčilová
Anna
LUK 18:43
9.Mayerová
Marie
DVO 19:31
10.Kelemenová Katka DVO 19:50
11.Řezníčková Karolína HRA 21:48
12.Jankovská Simona
DVO 22:40
13.Macháčková Irena
SBE 22:51
14.Chlupatá Jana
HRA 22:55
15.Šrajerová Eliška
MI8 24:45
16.Konigová Šárka
MI8 25:32
17.Smějová
Markéta HRA 26:35
18.Vlčková
Natálie
HRA 28:53
19.Marcová
Petra
SBE 28:54
20.Tichánková Karolína HRA 29:26
21.Hisemová Andrea
MI8 29:30
22.Negelová Kristýna SBE 32:05
23.Trtíková Petra
HRA 34:43
24.Karná Mandy
DVO 46:34
25.Poláková Michaela LUK DISK
26.Fukalová Martina
GYM 11:59
Kategorie H 9 : 2,085 , 16 kontrol
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
m.s
1.Munster Tomáš
2.Kudělka Filip
3.Wilk
Tomáš
4.Kokeš
Václav
5.Došek Michal
6.Kudělka Jakub
7.Tomášek Jan
8.Krčmář
Jan
9.Kokeš Matěj
10.Doleţal David
11.Lepiarz Matouš
12.Reinisch Dominik
13.Chald
Petr
14.Kropáček Lukáš
15.Janek Jaromír
16.Bednář Aleš
17.Kantor Radim
18.Doleţal Matěj
19.David Petr
20.Hradil Jakub
21.Kroček Jiří
22.Rigó
Patrik
23.Janeček Tomáš
24.Škaňák Radek
25.Šimák Martin
26.Snášel Marcel
27.Šolich Tomáš
28.Perutka Lukáš
LUK 11:36
DVO 14:47
KLE 14:51
SBE 15:12
DVO 16:36
DVO 17:27
HRA 17:34
LUK 19:16
SBE
19:41
SBE 19:47
LUK 19:58
KLE 20:07
MI8 21:40
DVO 21:40
SBE 21:57
HRA 22:50
HRA 24:58
SBE 25:30
SBE 25:50
SBE 28:50
HRA 29:31
HRA 29:50
MI8 31:58
MI8
32:45
KLE 37:40
KLE 45:55
MI8 65:38
DISK
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
29.Bainar Lukáš
30.Duda Lukáš
31.Olšar Pavel
32.Branec
Jana
33.Půček
Kamil
34.Sáblík
Jakub
LUK
DISK
KLE
DISK
KLE
DISK
KLE DISK
KLE DISK
KLE DISK
Neoficiální tabulka soutěže družstev škol :XX.ročník „ FINÁLE ŠKOL 2010 „
D7
1. ZŠ MUDr.E.Lukášové 12
2.ZŠ Paskovská,Hrabová 11
3,ZŠ Dvorského
6
4.ZŠ Klegova
5
5.ZŠ Mitušova 8
9
5.ZŠ Stará Bělá
7
8
10
4
1
3
2
H7
12
9
6
11
4
3
10
8
5
7
2
1
D9
12 11
7 5
9 8
- 10 4
6
3
H9
12
7
11
10
3
9
6
2
8
4
1
5
Celkem
83
59
57
38
36
36
Dny orientace v přírodě – podzim 2010: statistika
Rozhodčí ,učitelé ,vedoucí : 42
Nácvik 4,A,4.B,5.A.5.B : 108
Závod 14.10.2010
: 164
Celkem se zúčastnilo
314
Další akce městského svazu :
5.prosince 2010 - IX.ročník „ MIKULÁŠ 2010 „
Závod pro všechny a pro kaţdého krátká trať
duben 2011 - XXI.ročník „ O TRIČKO MISTRYŇ SVĚTA 2011 „
postupový závod v systému PŘEBORU ŠKOL 2011 aţ do
celostátního finále.
V Ostravě dne 14.dubna 2010
Mgr.Josef Zajíc

Podobné dokumenty