Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky 2010

Transkript

Univerzita Pardubice Fakulta elektrotechniky a informatiky 2010
Univerzita Pardubice
Fakulta elektrotechniky a informatiky
ISOSY
2010
Matěj Trakal
Obsah
1 4. přednáška
1.1
1.2
2
Práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.1.1
Obecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.1.2
Práva souborů a adresářů . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2
1.1.3
CHMOD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
Souborový systém . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3
2 Čtvrtá hodina
4
2.1
Relativní a symbolické odkazy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
2.2
Práva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
3 Zkouška — praktická část
3.1
6
Start a instalace systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.1
Vytvořte a nainstalujte skript tak, aby se má prováděl při
každém startu systému . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1.2
6
6
Ukažte konfiguraci zavaděče. Přidejte novou bootovatelnou položku s jinými parametry jádra tak, aby zůstala zachována při sytémové aktualizaci jádra . . . . . . . . . . .
3.1.3
Ukažte soubor s konfigurací repozitářů vaší distribuce. Předveďte instalaci daného balíčku z repozitáře a staženého balíčku
3.2
Souborové systémy obecně . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2.1
6
6
6
Ukažte, jak máte rozdělený disk, kolik je volného místa na
připojených oddílech, jak je velký swap, typ swapu a jeho
využití . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1
6
1
1.1
1.1.1
4. přednáška
Práva
Obecné informace
ls /etd/passwd jsou umístěny hesla
man 5 passwd se dozvíme, co soubor obsahuje
man passwd jak si uživatel mění heslo
adduser/addgroup přidání uživatele/skupiny (/etg/gshadow)
userdel mazání uživatelů, s přepínačem –r odstraní i jejich domácí adresář
deluser tímto příkazem lze odstraňovat i skupiny, –remove-all-files
deluser USER SKUPINA odstranění uživatele ze skupiny
grupmod NOVE STARE změní jméno skupiny
chown uživatel:skupiny změní vlastníka souboru/skupiny - pouze root (s ID=0)
chgrp skupina změní vlastníky skupiny
newgrp skupina přidá uživatele do skupiny - spustí nový shell a vytváří soubory
v této skupině
1.1.2
Práva souborů a adresářů
sticky bit (t) v adresáři /tmp - mazat může jen vlastník
s na pozici w soubor je spouštěn s právy vlastníka, ne uživatele, který ho spouští
2
Jméno
číslo i-uzlu
.
2
..
2
soubor
5
adresář
12
0
Tabulka 1: Adresář
1.1.3
CHMOD
chmod –help
1.2
Souborový systém
Každý souborový systém má superblok (jak je souborový systém velký, kde jsou
uloženy další kopie iuzlů, . . .), dále je umístěn seznam i-uzlů (i-node) (informace
o souborech) a dále vlastní datová část (vlastní soubory)
hardlink pevný odkaz - ukazuje na existující soubor (#ln původní jméno souboru
nové jméno souboru), při vytváření hardlinků se jen mění počet odkazů na
soubor, při smazání souboru se jen zneplatní odkaz a změní se počet odkazů
v i-uzlu
symlink symbolický odkaz - vytváří zástupce“, který říká jádru systému, že je
”
jen zástupcem na jiný soubor. #ln -s původní soubor nový soubor
3
2
Čtvrtá hodina
2.1
Relativní a symbolické odkazy
Při vytváření relativného symbolického odkazu musíme uvádět cestu k souboru
i přesto, že jsme v jeho adresáři (tedy za předpokladu, že symbolický odkaz je v
jiné složce :))
Symbolický odkaz je textová záměna (nahrazení názvu souboru za jiné). Slovo
co je symbolickým odkazem se nahazuje názvem, který tento soubor obsahuje (je
ve výpisu za šipkou). Pokus vypsat symbolický odkaz po smazání původního
odkazu zkončí vždy chybovou hláškou: No such file or directory.
Tvrdé odkazy mění čítač odkazů na soubor v i-uzlu souboru. Při zmazání
původního souboru se soubor fyzicky nemaže, ale pouze se decrementuje hodnota
i-uzlu s odkazy. K fyzickému smazání souboru dochází, až když je počet odkazů 0.
Při pokusu o vypsání tvrdého odkazu i po smazání původního souboru to půjde,
jelikož data tam stále jsou.
2.2
Práva
ls -l vidíme popis práv na souborech a adresářích. sudo chgrp audio složka file.txt
změní skupinu na audio u složky a u souboru file.txt.
sudo chown nobody hard link přivlastní soubor hard link uživateli nobody
(nikomu)
groups USERNAME zobrazí ve které skupině uživatel je
chmod go= . změní práva (odebereme všechny práva) pro aktuální adresář
chgrp audio . změní se skupina aktuálnímu adresári na audio
4
Pokud máme právo Execute na adresáři, můžeme spouštět soubory, na které
máme právo číst, ale nemůžeme si s Execute pouze vypsat obsah adresáře. Na
vypsání obsahu adresáře potřebujeme apráva Read.
5
3
Zkouška — praktická část
Seznam příkazů linuxu a k čemu slouží naleznete na http://en.wikipedia.org/
wiki/List_of_Unix_utilities
3.1
3.1.1
Start a instalace systému
Vytvořte a nainstalujte skript tak, aby se má prováděl při každém
startu systému
Do souboru /etc/rc.local před exit 0 napíšete vlastní část skriptu.
3.1.2
Ukažte konfiguraci zavaděče. Přidejte novou bootovatelnou položku
s jinými parametry jádra tak, aby zůstala zachována při sytémové aktualizaci jádra
Samotný zavaděč je spouštěn ze souborů /etc/grub.d/SOUBORY, tedy vlastní
položku přidáme do 40 custon s tím, že stačí vepsat: title Titulek, rootnoverify (hd0,3), chainloader +1. Zbývající nastavení jsou v /etc/default/grub. Pro
aktualizaci je třeb azavolat sudo grub-mkconfig
3.1.3
Ukažte soubor s konfigurací repozitářů vaší distribuce. Předveďte instalaci daného balíčku z repozitáře a staženého balíčku
soubory jsou umístěny v /etc/apt a souboru sources.list
3.2
3.2.1
Souborové systémy obecně
Ukažte, jak máte rozdělený disk, kolik je volného místa na připojených oddílech, jak je velký swap, typ swapu a jeho využití
Získání swap lze pomocí příkazu top, další příkazy pro výpisu informací o disku:
6
• df
• fdisk/sfdisk/cfdisk/parted
• etc/fstab //informace o odílech
• sudo fdisk –l [soubor] //informace o oddílech
• df –h [soubor] //velikosti disky, místo atd
• sudo gparted1
• top // informace o swap
Soubory s informacemi o disku:
• /proc/partition
• /proc/swaps
• /proc/meminfo
1
http://wiki.ubuntu.cz/GParted
7

Podobné dokumenty

Projekt v rámci SIPVZ:

Projekt v rámci SIPVZ: moderních distribucí Linuxu je jako implicitní zaváděcí program. Najdete ho v distribuci Red Hat, Mandrake a dalších. GRUB představuje třístupňový zaváděcí program a oproti LILO má několik výhod. S...

Více

2.4.6 Hookův zákon σ ε

2.4.6 Hookův zákon σ ε Horolezecké lano: velká pevnost v tahu, nízká hmotnost a malý modul pružnosti v tahu (aby se lano snadno prodloužilo a tím se prodloužila doba, po kterou brzdí případný pád a zmenšila se tak rázov...

Více

Operační systémy - Střední škola AGC as

Operační systémy - Střední škola AGC as MS-DOS operační systém počítače Základní informace o OS MS-DOS, struktura systémových souborů, funkce a příkazy OS Windows XP Základní informace o operačním systému Windows XP, instalace, aktivace,...

Více

Geometrie disků v BIOSu, DOSu a Linuxu - FCC

Geometrie disků v BIOSu, DOSu a Linuxu - FCC Pokud je nultý sektor prázdný nebo tabulka rozd lení obsahuje nesmysly (p ipome me, že fyzická geometrie neexistuje), uplatní se jako t etí instance algoritmus, který si n jakou použitelnou geometr...

Více

VISTA a vyšší (longhorn)

VISTA a vyšší (longhorn) ­ systémové služby ­ (DHCP, server, tisk, motivy, firewall)  ­ proce pro všechny uživatele 

Více

Začínáme s Linuxem

Začínáme s Linuxem z mnoha malých jednoduchých kostiček. Většina těchto prográmků pochází z nadace Free Software Foundation a jsou distribuovány opět pod GPL licencí. Málokterý uživatel potřebuje ovšem ke své práci v...

Více

Prolog 1-1 - Miroslav Dobsicek

Prolog 1-1 - Miroslav Dobsicek Prolog 1-1 - Prolog znamená programování v logice - namísto otázky jak se má získat určitá hodnota se ptáme co platí mezi objekty - vhodný jazyk pro úlohy kde nás zajímají vztahy mezi objekty - nam...

Více

Kerio Control Box - Kerio Technologies

Kerio Control Box - Kerio Technologies Všechny USB nástroje jsou pouze k jednorázovému použití. Hlavním důvodem je, aby nebyla příslušná akce nečekaně znovu provedena po dalším restartu zařízení, pokud zapomeneme USB flash disk odp...

Více

Příslušenství k posuvným měřidlům

Příslušenství k posuvným měřidlům koncové mìrky 41,3 a 131,4 koncové mìrky 41,3 a 131,4 koncové mìrky 41,3 a 131,4, kroužek ∅ 30 koncové mìrky 41,3 a 131,4, kroužek ∅ 30 koncové mìrky 41,3, 131,4 a 243,5 koncové mìrky 41,3, 131,4 a...

Více