pdf katalog - Kokardy.cz

Transkript

pdf katalog - Kokardy.cz
Sošky bez podstavce
Hasič F001 zlato
Hasič F001 stříbro
Hasič F001 starostříbro
Soška hasič zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška
hasič
F001
stříbro
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška hasič F001 starostříbro bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 90,- Kč
Cena s DPH: 90,- Kč
Cena s DPH: 90,- Kč
Fotbal F002 starostříbro
Fotbal F002 zlato
Fotbal F002.4 zlato
Soška fotbal starostříbro bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška fotbal muž zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška fotbal F002.4 muž zlato bez
podstavce, výška sošky je 16 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 95,- Kč
Strana: 2
Fotbal F002.2 zlato
Fotbal F002.2 stříbro
Fotbal F002.2 bronz
Soška fotbal muž F002.2 zlato bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška fotbal muž stříbro bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška fotbal muž F002.2 bronz bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Tenis muž F003 zlato
Tenis muž F003 starostříbro
Stolní tenis F004 zlato
Soška tenis muž zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška tenis muž starostříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška stolní tenista zlato bez podstavce,
výška sošky je 12 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 3
Stolní tenis F004 stříbro
Stolní tenis F004 bronz
Karate muž F005 stříbro
Soška
stolní
tenista
stříbro
bez
podstavce, výška sošky je 12 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška stolní tenista bronz bez podstavce,
výška sošky je 12 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška karate muž stříbro bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Karate muž F005 bronz
Karate muž F005 zlato
Tenistka F006 zlato
Soška karate muž bronz bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška karate muž zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška tenistka žena zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 4
Tenistka F006 stříbro
Tenistka F006 starostříbro
Volejbal F007 zlato
Soška tenistka žena stříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška tenistka žena starostříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška volejbal zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 11 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Volejbal F007 střibro
Volejbal F007 bronz
Bowling F008 zlato
Soška volejbal stříbro bez mramorového
podstavce, výška sošky je 11 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška volejbal bronz bez mramorového
podstavce, výška sošky je 11 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška
bowling
muž
zlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
11 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 5
Bowling F008 stříbro
Bowling F008 starostříbrná
Nohejbal F009 zlato
Soška
bowling
muž
stříbro
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
11 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška bowling muž starostříbro bez
mramorového podstavce, výška sošky je
11 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška nohejbal zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 11 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Nohejbal F009 starostříbro
Basketbal muž F011 zlato
Basketbal muž F011 stříbro
Soška
nohejbal
starostříbro
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
11 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška basketbal muž zlato bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška basketbal muž stříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 6
Basketbal muž F011 bronz
Motokros F012
Victoria F013 zlato
Soška basketbal muž bronz bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška motokros zlato bez podstavce,
výška sošky je 11 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška Victoria zlato bez podstavce,
výška sošky je 15 cm s možností
umístění emblému 50 mm. Sošku lze
umístnit na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Victoria F013 stříbro
Victoria F013 bronz
Bowling F014 zlato
Soška Victoria stříbro bez podstavce,
výška sošky je 15 cm s možností
umístění emblému 50 mm. Sošku lze
umístnit na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška Victoria bronz bez podstavce,
výška sošky je 15 cm s možností
umístění emblému 50 mm. Sošku lze
umístnit na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška bowling zlato bez podstavce,
výška sošky je 6 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 7
Střelba pistole F015 zlato
Střelba puška F016
Střelba puška skeet F016
Soška
střelba
pistole
zlato
bez
podstavce, výška sošky je 11 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů. Sošku lze
umístnit na víka pohárů nebo do trofejí.
Soška střelba F016 puška zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška střelba F016 skeet zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Kulturistika F017
Šipkař F018 starostříbro
Šipkař F018 zlato
Soška
kulturistika
mužzlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška šipky muž starostříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška šipky muž zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 8
Lyžování běžky F019 zlato
Tanec F020 zlato
Tanec F020 stříbro
Soška lyžování běžkař muž zlato bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška tanec zlato bez podstavce, výška
sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit na
víka pohárů, trofejí nebo na mramorový
podstavec.
Soška tanec stříbro bez podstavce, výška
sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit na
víka pohárů, trofejí nebo na mramorový
podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Tanec F020 bronz
Šipky terč F021 zlato
Šipky terč F021 starostříbro
Soška tanec bronz bez podstavce, výška
sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit na
víka pohárů, trofejí nebo na mramorový
podstavec.
Soška šipky terč zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška šipky terč starostříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 9
Victoria F022 zlato
Soška Victoria F022.2
Golf žena F024 starostříbro
Soška Viktoria F022 zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška Victoria
F022.2 zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
120 x 250 mm. Sošku lze umístnit na víka
pohárů, trofejí nebo na mramorový
podstavec.
Soška golf F024 žena starostříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 175,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Kulečník F025 zlato
Kulečník muž F025 stříbro
Kulečník muž F025 starostříbro
Soška kulečník zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška kulečník F025 muž stříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů nebo do
trofejí.
Soška kulečník F025 muž starostříbro
bez podstavce, výška sošky je 13 cm.
Sošku lze umístnit na víka pohárů nebo
do trofejí.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 10
Dostihy F026 zlato
Dostihy F026 bez podstavce
Podkova F027 zlato
Soška dostihy zlato bez podstavce, výška
sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit na
víka pohárů, trofejí nebo na mramorový
podstavec.
Soška dostihy stříbro bez podstavce,
výška sošky je 12 cm. Sošku lze umístnit
na víka
Soška podkova zlato bez podstavce,
výška sošky je 12 cm s možností umístnit
dozadu plakety emblém 50 mm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Kulturistka F028
Motokára F029 starostříbro
Motokára F029 zlato
Soška kulturistka bez podstavce, výška
sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit na
víka pohárů, trofejí nebo na mramorový
podstavec.
Soška
motokára
starostříbro
bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška motokára zlato bez podstavce,
výška sošky je 14 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 11
Hokej F030 zlato
Hokej F030 starostříbro
Hokej brankář F032
Soška hokej zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec. .
Soška hokej F030 starostříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška hokej brankář muž zlato bez
podstavce, výška sošky je 11 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Soška rybáření F033
Oscar F034 bez podstavce
Oscar F034.2 bez podstavce
Soška rybář muž zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška
Oscar
bez
mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška
Oscar
bez
mramorového
podstavce, výška sošky je 15 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 95,- Kč
Cena s DPH: 120,- Kč
Strana: 12
Oscar F034.3 bez podstavce
Šipkařka F035
Bowling žena F036
Soška
Oscar
bez
mramorového
podstavce, výška sošky je 22 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška šipkařka zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška bowling žena zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Cena s DPH: 175,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Bowling žena F036 stříbro
Fotbal F037 starostříbro
Fotbal F038
Soška bowling F036 žena stříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška fotbal hráči starostříbro bez
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška fotbal zlato bez podstavce, výška
sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit na
víka pohárů, trofejí nebo na mramorový
podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 90,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 13
Baseball F039
Victoria F040 zlato
Victoria F040 stříbro
Soška baseball zlato bez podstavce,
výška sošky je 13 cm. Sošku lze umístnit
na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška Viktoria zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška Victoria stříbro bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Victoria F040 bronz
Lukostřelba F041
Traktor F042
Soška
Victoria
F040
bronz
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška lukostřelba bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška
traktor
bez
mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 14
Holub F043
Čtyřkolka F044
Fotbal ženy F046
Soška
holub
bez
mramorového
podstavce, výška sošky je 9 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška čtyřkolka bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška fotbal ženy bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Házená F047 muž
Házená F047.1 žena
Kickbox F048
Soška házená F047 muž zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška házená F047.1 žena zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška
kickbox
F048
zlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 90,- Kč
Strana: 15
Paintball F049
Marathon F050 zlato
Marathon F050 stříbro
Soška
paintball
F049
zlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška marathon F050 zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška marathon F050 stříbro bez
mramorového podstavce, výška sošky je
10 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Marathon F050 bronz
Kuželkář F051
Kůň F052
Soška marathon F050 bronz bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška
kuželkář
muž
zlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška kůň hlava F052 zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
8 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 16
Banbington F053 zlato
Soška motorka chopper F054
Šachy F055
Soška banbington muž zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška chopper motorka zlato bez
podstavce, výška sošky je 8 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška šachy zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 8 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Motokross freestyle F056
Kůň F057
Fotbal střelec F058 starostříbro
Soška motokross freestyle zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška kůň zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška fotbal střelec starostříbro bez
mramorového podstavce, výška sošky je
12 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 90,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 17
Fotbal střelec F058 zlato
Skeet F059
Páka F060
Soška
fotbal
střelec
zlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
12 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška skeet trap střelba zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška páka - armwrestling zlato bez
mramorového podstavce, výška sošky je
8 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Ryba F061
Snowboard F063
Box F067 zlato
Soška ryba F061 zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 8 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Soška
snowboard
zlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
13 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Soška F067 box zlato bez mramorového
podstavce, výška sošky je 13 cm. Sošku
lze umístnit na víka pohárů, trofejí nebo
na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 18
Fotbal plaketa F1030 starostříbro
Soška fotbal plaketa F1030
Plaketa F115
Soška fotbal plaketa stříbro bez
mramorového podstavce, výška bez
podstavce 7,5 x 12 cm. Sošku lze
umístnit na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška
fotbal
plaketa
zlato
bez
mramorového podstavce, výška bez
podstavce 7,5 x 12 cm. Sošku lze
umístnit na víka pohárů, trofejí nebo na
mramorový podstavec.
Soška
plaketa
F115
zlato
bez
mramorového podstavce, výška sošky je
17 cm. Sošku lze umístnit na víka pohárů,
trofejí nebo na mramorový podstavec.
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Cena s DPH: 85,- Kč
Strana: 19

Podobné dokumenty

Příloha D – Tabulky chybových hlášení - tatsuno

Příloha D – Tabulky chybových hlášení - tatsuno Fatální chyba na jedné straně výdejního stojanu (zobrazí se ve formě Fnnn) Pokud nastane chyba tohoto typu, zastaví se výdej na příslušné straně a tato strana se zablokuje. Pokud nastane chyba typu...

Více

CZ 230-53 Tic - Tac - Toe Pozor! Hra obsahuje malé částice, které

CZ 230-53 Tic - Tac - Toe Pozor! Hra obsahuje malé částice, které Pozor! Hra obsahuje malé částice, které může dítě lehce spolknout, proto ji nedávejte dětem do 3 let! Strategická hra pro 2 osoby od 3 let. Obsah: 1 ks dřevěné tabule s 9 dírkami a 10 ks figurek (v...

Více

Ceník ke stažení - RelaxBali

Ceník ke stažení - RelaxBali 2 osoby 3 - 5 osob 6 a více osob 2 osoby 3 - 5 osob 6 a více osob

Více

AKCE

AKCE Chytrý motor, tvrzená a zakalená ozubená kola a precizně broušená šneková hřídel motoru garantují více kroutícího momentu a více síly pro posuv. Podavač je osazen nejmodernějším servo motorem s ply...

Více

číslo 4/2010 ke stažení

číslo 4/2010 ke stažení zaštiťuje Asociace hotelů a restaurací České republiky a svá gastronomická lákadla předvede v Křižíkových pavilonech. Cílem spojení jednotlivých veletrhů je poukázat na vzájemné souvislosti mezi sv...

Více

Program Salónu Maryška na březen 2007 Únor ve znamení

Program Salónu Maryška na březen 2007 Únor ve znamení Únorová beseda s několikanásobnou světovou i českou mistryní v kulturistice Darinou Káňovou v Salónu Maryška byla pro všechny zúčastněné zajímavým pohledem do světa kultury těla. Pár postřehů ze se...

Více