fasády • nátěry • malby • zateplování budov

Transkript

fasády • nátěry • malby • zateplování budov
produktový katalog 2013
www.meffert.cz
Řešení
pro Váš dům
Meffert ČR spol. s r.o. je dodavatelem komplexního sortimentu
z oblasti stavební chemie včetně speciálních produktů, zateplovacích systémů a průmyslových nátěrů. Námi dodávané barvy,
omítkové směsi, lazury, průmyslové nátěry a renovační materiály
pochází z německé mateřské firmy Meffert AG, která má více než
padesátiletou tradici v dané oblasti a patří k předním společnostem tohoto zaměření v Evropě.
Značka ProfiTec nabízí vysoce kvalitní výrobky v oblasti nátěrů fasád, interiérů, nátěrů na dřevo, kov, střešních nátěrů a zateplovacího
systému ProfiTec Therm.
ProfiTec je značka, která klade důraz na profesionalitu a výsledek.
Její výrobky dávají při řádném zpracování jistotu perfektní a hlavně
funkční povrchové vrstvy.
S produkty ProfiTec se není čeho obávat.
Produkty s nejvyšší ochranou proti napadení
plísněmi a houbami díky vysoce účinným
fungicidním a algicidním aditivům.
he
n
KeramikTechnologie
rhe
c
r ä
he
Sic
Pečeť kvality pro antialergické výrobky.
Ocenění udělila evropská nadace pro výzkum
alergií (ECARF). Další informace naleznete
na www.ecarf.org
Produkty s tímto logem jsou tónovatelné
na míchacím zařízení düfa MIX.
it fü
r pe r fek te Obe
Produkty s novou technologií přírodního
pojiva s keramickými mikročásticemi. Jistota
perfektnícho povrchu se snadnou údržbou.
kvalIta  odolNoSt  varIaBIlIta pouŽItí
oBSah
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
oBSah
proFItEC
• Penetrace transparentní
• Penetrace omítkové
• Interiérové nátěrové hmoty
• Fasádní nátěrové hmoty
• Tenkovrstvé ušlechtilé omítky
• lepicí a stěrkové hmoty
• Minerální omítky
• Sanační a tepelně izolační minerální omítky
• Emaily
• Renovační nátěrový systém na dřevo
• Povrchové úpravy parket
• Povrchové úpravy střech
• Všeobecné obchodní podmínky
• Rejstřík
02
03
04
05
07
10
12
13
14
15
16
17
18
21
vzorník Md color 2002
– 443 odstínů
vzorník Md No.1
– 700 odstínů
vzorník laZury
– 45 odstínů
PRoduktový kAtALog 2013
1
kvalIta  odolNoSt  varIaBIlIta pouŽItí
proFItEC · penetrace transparentní
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
akrylátová penetrace – koncentrát – Grundier-Konzentrat P805
Speciální akrylátový penetrační koncentrát. Slouží k ředění až pětinásobkem vody – šetří tak významně dopravní i skladovací kapacitu,
umožňuje připravit si penetraci dle potřeby. Po naředění určeno k penetračním nátěrům interiérových i exteriérových stěn a dalších savých
ploch. Zpevňuje podklad, omezuje a zrovnoměrňuje jeho savost.
ředění: až 1:5 vodou (dle stavu podkladu)
vydatnost: cca 20 m2/l koncentrátu (při ředění 1:4)
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 203840 130
5,00 l
5,0
1/96
290 203840 150
10,00 l
10,0
1/60
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
Silikátová penetrace – koncentrát – Silikat-Konzentrat P460
Speciální penetrační koncentrát pro penetrační nátěry savých podkladů pod silikátové nátěry a omítky v interiérech i exteriérech. Pro
ředění silikátových barev. Zpevňuje minerální podklady. Nevhodný
pro podklady obsahující sádru.
ředění: až 1:1 vodou (dle stavu podkladu)
vydatnost: cca 15 m2/l koncentrátu (při ředění 1:1)
290 203811 130
5,00 l
5,0
1/96
290 203811 150
10,00 l
10,0
1/60
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
280 203800 150
10,00 l
10,0
1/60
Silikonová penetrace – Silicon Tiefgrund P421
Speciální penetrace se zpevňujícím účinkem. Zvyšuje schopnost odpuzování vody z podkladů, zejména při následném nanesení fasádní
barvy na bázi silikonu.
vydatnost: cca 10 m2/l
2
PRoduktový kAtALog 2013
uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
kvalita  odolnost  variabilita použití
Omítková penetrace – Putzgrund P823
Pigmentovaná penetrace pro všechny druhy omítek. Pro vnitřní i vnější
použití. Speciální penetrace pro barevné základní nátěry, sjednocující
nátěry a následné konečné nanášení minerálních, silikátových, disperzních a silikonových omítek. Dobře kryje, má velmi vysokou přídržnost.
Vydatnost: cca 3,3 – 4 m2/l
objednací číslo
220 2038190000 450
balení
18,00 kg
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
18,00
1/24
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
Univerzální penetrační barva– Unigrund P825
Univerzální pigmentovaný základní nátěr na minerální podklady – pod
omítky i nátěrové hmoty. Sjednocuje nesourodý podklad. Ideální nátěr
pro problematické podklady pod silikátové nátěry. Lze barevně tónovat.
Vydatnost: cca 3 – 4 m2/kg
Vydatnost: po naředění cca 5 m2/kg
objednací číslo
805 153505 450
balení
18,00 kg
18,0
1/24
PROFITEC · Penetrace omítkové
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
Silikátový armovací a základní nátěr – Silikat Riss- und Haftgrund P440 *
Bílá, pigmentovatelná silikátová penetrace pro vyrovnání a vyplnění vlásečnicových trhlin na minerálních podkladech. Vytváří kontaktní základ
na hladkých a nesavých podkladech pro následné použití disperzních,
silikonových nebo silikátových fasádních barev.
Vydatnost: cca 2–3 m2/l
objednací číslo
220 1023580000 160
balení
hmotnost
balení v kg
12,50 l
21,00
ks/paleta
1/24
* na objednávku
Armovací fasádní základ– Rissgrund F P445 *
Speciální funkční základní barva s obsahem armovacích mikrovláken
a hrubého plniva k překlenování drobných trhlin na omítkách. Dobře
paropropustná. Určena k následnému přetření fasádními barvami.
Vydatnost: cca 2 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 102359 160
12,50 l
21,00
1/24
* na objednávku
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
3
kvalIta  odolNoSt  varIaBIlIta pouŽItí
proFItEC · Interiérové nátěrové hmoty
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
objektová bílá barva – Objektweiss P104
Bílá disperzní barva pro vnitřní použití, odolná proti vodě, matná, velmi
dobře kryjící, paropropustná, bez rozpouštědel.
doporučená penetrace: Grundier-Konzentrat P805
vydatnost: 7 – 10 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
280 101330 160
12,50 l
19,8
1/24
280 101330 485
40 kg
40,0
1/12
objednací číslo
balení
polyuretanový malířský nátěr – Seidenlatex PU P157
Extrémně odolný hedvábně lesklý latexový nátěr obohacený polyuretanem pro všechny interiérové plochy se zvýšeným namáháním. Pro
schodiště, kanceláře, kuchyně, zdravotnická zařízení, atd. Odolný desinfekčním prostředkům, vysoce ekologický, bez ekologicky škodlivých
přísad. Dobře čistitelný. Barevně tónovatelný. Materiál vyhovuje
pro nepřímý styk s potravinami a použití v interiérech
budov (odborný posudek SZÚ praha).
doporučená penetrace: Grundier-Konzentrat P805
vydatnost: cca 8 m2/l
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
bílá
290 101633 130
5,00 l
6,5
1/64
290 101633 160
12,50 l
16,3
1/24
báze 2
290 1016330002 130
5,00 l
6,5
1/64
290 1016330002 160
12,50 l
16,3
1/24
báze 3
290 1016330003 130
5,00 l
6,5
1/64
290 1016330003 160
12,50 l
16,3
1/24
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
290 102371 130
5,00 l
8,0
1/64
290 102371 160
12,50 l
20,0
1/24
Atest pro nepřímý styk s potravinami.
Interiérová silikátová barva BIo – BIO-Innensilikat P 457 *
Vysoce kvalitní interiérová barva s matným povrchem. Vytváří matný,
minerální, vysoce difúzní, mechanicky odolný povrch. Má protiplísňové
účinky. vhodné pro alergiky – oceněna německým certifikátem ECarF.
doporučená penetrace: Silikát-Konzentrat P460
Spotřeba: cca 7 m2/l
ks/paleta
bílá
báze 2
barva pro
alErgIky
290 1023710002 130
5,00 l
8,0
1/64
290 1023710002 160
12,50 l
20,0
1/24
báze 3
* na objednávku
290 1023710003 130
5,00 l
8,0
1/64
290 1023710003 160
12,50 l
20,0
1/24
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
kerapaint premium – KeraPaint Premium P136 *
Interiérová barva s matným povrchem. Optimální ochrana proti poškrábání. Vysoce čistitelná barva odolná desinfekčním prostředkům. Velká
výběr míchatelných odstínů.
doporučená penetrace: Grundig-konzentrat P805
Spotřeba: cca 5 m2/l při dvojnásobném nátěru
KeramikTechnologie
bílá
240 1013550000 130
5,0 l
7,4
64
240 1013550000 160
12,5 l
18,5
24
ochrana proti
poškrábání
4
rhe
äc
he
Sic
n
báze 2
he
it fü
r pe r fek te Obe
r
* na objednávku
PRoduktový kAtALog 2013
uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
240 1013640002 090
1,0 l
1,5
1/225
240 1013640002 130
5,0 l
7,4
52
240 1013640002 160
12,5 l
18,5
24
báze 3
240 1013640003 090
1,0 l
1,5
1/225
240 1013640003 130
5,0 l
7,4
52
240 1013640003 160
12,5 l
18,5
24
kvalIta  odolNoSt  varIaBIlIta pouŽItí
akrylátová fasádní barva – Reinacrylat-Fassadenfarbe P215
Čistě akrylátová fasádní barva pro kvalitní fasádní nátěry. Univerzálně
použitelná, vysoká krycí schopnost, výborná odolnost proti povětrnostním podmínkám. Dlouhá životnost nátěru. Paropropustná.
doporučená penetrace: Grundier-Konzentrat P805
vydatnost: cca 6,5 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
bílá
220 1023150000 130
5,0 l
7,4
1/64
220 1023150000 160
12,5 l
18,5
1/24
báze 2
220 1023150002 130
5,0 l
7,4
1/64
220 1023150002 160
12,5 l
18,5
1/24
báze 3
220 1023150003 130
5,0 l
7,4
1/64
220 1023150003 160
12,5 l
18,5
1/24
Siloxanová fasádní barva – Prosil P210
Vysoce odolná fasádní barva se siloxanem, určená pro povrchy silně
zatěžované klimatickými podmínkami. Velmi dobrá propustnost pro
vodní páru a zvýšená odolnost agresivním látkám v ovzduší. Jednoduše
zpracovatelná, zasychá bez pnutí nátěru. Lze tónovat na míchacích
automatech.
doporučená penetrace: Grundier-Konzentrat P805,
Silicon-Tiefgrund P421
vydatnost: 5 – 7 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
bílá
290 102320 160
12,50 l
18,0
1/24
12,50 l
18,0
1/24
12,50 l
18,0
1/24
báze 2
290 1023200002 160
proFItEC · Fasádní nátěrové hmoty
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
báze 3
290 1023200003 160
Silikátová fasádní barva – Fassadensilikat P451
Minerální barva odolná proti vlivům povětrnostních podmínek pro vysoce paropropustné fasádní nátěry. Vysoce kryjící fasádní barva na
bázi draselného vodního skla (s organickými stabilizátory) na nátěry
a renovace minerálních podkladů. Lehce zpracovatelná, odolná proti průmyslovým spadům. vhodná pro historické, památkově
chráněné objekty.
doporučená penetrace: Silikat-Konzentrat P460, Unigrund P825
vydatnost: 5 – 8 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
bílá
290 153534001 130
5,00 l
7,0
1/64
290 153534001 160
12,50 l
18,0
1/24
290 153534002 130
5,00 l
7,0
1/64
290 153534002 160
12,50 l
18,0
1/24
báze 2
báze 3
290 153534003 130
5,00 l
7,0
1/64
290 153534003 160
12,50 l
18,0
1/24
Silikonová fasádní barva – Fassadensilicon FA P411
Matná silikonová barva špičkové kvality obohacená látkami omezujícími biologické napadení natřeného povrchu. Významně omezuje výskyt
plísní, řas a mechů na povrchu nátěru. Zpracovatelná i technologií nástřiku. Zvláště odolná proti znečištění, odpuzující déšť, vysoce paropropustná, odolná proti vlivům povětrnostních podmínek. Ideální pro použití v oblasti zvýšené zátěže natřených ploch klimatickými podmínkami.
doporučená penetrace: Grundier-Konzentrat P805,
Silicon-Tiefgrund P421
vydatnost: 5 – 8 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
bílá
290 102345 130
5,00 l
8,0
1/64
290 102345 160
12,50 l
20,0
1/24
290 1023450002 130
5,00 l
8,0
1/64
290 1023450002 160
12,50 l
20,0
1/24
báze 2
báze 3
290 1023450003 130
5,00 l
8,0
1/64
290 1023450003 160
12,50 l
20,0
1/24
PRoduktový kAtALog 2013
uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
5
kvalIta  odolNoSt  varIaBIlIta pouŽItí
Elastický fasádní nátěr – Frontelast P220 *
100% čistá akrylátová barva pro vysoce elastické nátěry, se schopností
překlenovat jemné praskliny, trvale elastická od -20°C do +100°C.
Vysoká odolnost vůči vodě. Vhodná i pro nátěry betonových konstrukcí
– chrání před prostupem CO2. Dobrá paropropustnost.
doporučená penetrace: Grundier-Konzentrat P805
vydatnost: cca 6 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
280 102330 160
12,50 l
17,8
1/24
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
* na objednávku
hybridní silikonová fasádní barva – Hybrid Fassadensilicon P413 *
Vysoce kvalitní fasádní barva na bázi silikonových pryskyřic s mineralizující povrchovou vrstvou. Díky nano-keramické technologii se prodlužuje ochrana proti zašpinění a vlivu vlhkosti. S fungicidními a algicidními
účinky. Má nejlepší stavebně fyzikální vlastnosti. Ideální pro oblasti se
znečištěným ovzduším a zvýšenými nároky na životní prostředí.
doporučená penetrace: Silicon Tiefgrund P421
vydatnost: cca 5,8 m2/l
he
n
KeramikTechnologie
rhe
c
r ä
Bílá
220 1023410000 130
5,0 l
7,6
1/64
220 1023410000 160
12,5 l
19,0
1/24
báze 2
220 1023410002 130
5,0 l
7,6
1/64
220 1023410002 160
12,5 l
19,0
1/24
he
Sic
proFItEC · Fasádní nátěrové hmoty
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
it fü
r pe r fek te Obe
báze 3
* na objednávku
220 1023410003 130
5,0 l
7,6
1/64
220 1023410003 160
12,5 l
19,0
1/24
hybridní silikátová fasádní barva – Hybrid Fassadensilikat P 452 *
Vysoce kvalitní fasádní barva na hybridní bázi silikátu a akrylátu s nejnovější nano-keramickou technologií. Optimální dlouhodobá ochrana
proti zkřídovatění, zašpinění a vsakování vlhkosti. Díky obsahu fungicidních a algicidních prostředků a svou vysokou alkalitou zvyšuje ochranu
proti napadení plísněmi a houbami.
doporučená penetrace: Silikatkonzentrat P460
vydatnost: cca 5,5 m2/l
rhe
c
r ä
it fü
r pe r fek te Obe
* na objednávku
6
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
bílá
220 1048050000 130
5,0 l
7,4
1/64
220 1048050000 160
12,5 l
18,5
1/24
báze 2
220 1048050002 130
5,0 l
7,4
1/64
220 1048050002 160
12,5 l
18,5
1/24
he
Sic
he
n
KeramikTechnologie
objednací číslo
PRoduktový kAtALog 2013
uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
báze 3
220 1048050003 130
5,0 l
7,4
1/64
220 1048050003 160
12,5 l
18,5
1/24
kvalIta  odolNoSt  varIaBIlIta pouŽItí
akrylátová škrábaná omítka – Fassadenputz K P726/K
Akrylátová fasádní omítka se strukturou škrábané omítky. Nová generace profesionálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťujících vysokou přídržnost na všech druzích stavebních podkladů, s prodyšností a odolností vůči vodě. Vysoce pevné a elastické
povrchy. Standardně dodávány s obsahem látek působících proti růstu
mechů a řas na povrchu těchto omítek. Lze tónovat pomocí počítačem
řízených automatů.
doporučená penetrace: Putzgrund P 823, Unigrund P825
velikost zrna 1,5 mm
P726/K1,5
spotřeba: cca 2,4 kg/m2
velikost zrna 2,0 mm
P726/K2
spotřeba: cca 3,0 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
P726/K3*
spotřeba: cca 4,0 kg/m2
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
P726/k1,5
280 153410 460
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
P726/k2
280 153411 460
P726/k3*
280 153412 460
* na objednávku
akrylátová rýhovaná omítka – Fassadenputz R P721/R *
Akrylátová fasádní omítka se strukturou rýhované omítky. Nová generace profesionálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťujících vysokou přídržnost na všech druzích stavebních podkladů, s prodyšností a odolností vůči vodě. Vysoce pevné a elastické
povrchy. Standardně dodávány s obsahem látek působících proti růstu
mechů a řas na povrchu těchto omítek. Lze tónovat pomocí počítačem
řízených automatů.
doporučená penetrace: Putzgrund P 823, Unigrund P825
velikost zrna 1,5 mm
P721/R1,5 *
spotřeba: cca 2,2 kg/m2
velikost zrna 2,0 mm
P721/R2 *
spotřeba: cca 2,7 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
P721/R3*
spotřeba: cca 3,5 kg/m2
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
P721/R1,5 *
280 153405 460
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
P721/R2 *
280 153406 460
P721/R3*
280 153407 460
proFItEC · tenkovrstvé ušlechtilé omítky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
* na objednávku
Silikátová škrábaná omítka – Silikat Fassadenputz K P476/K
Silikátová fasádní omítka se strukturou škrábané omítky. Nová generace profesionálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťujících vysokou přídržnost na všech druzích stavebních
podkladů, s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě. Vysoce pevné
a elastické povrchy. Standardně dodávány s obsahem látek působících
proti růstu mechů a řas na povrchu těchto omítek. Lze tónovat pomocí
počítačem řízených automatů.
doporučená penetrace: Unigrund P825
velikost zrna 1,5 mm
P476/K1,5
spotřeba: cca 2,4 kg/m2
velikost zrna 2,0 mm
P476/K2
spotřeba: cca 3,0 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
P476/K3*
spotřeba: cca 4,0 kg/m2
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
P476/k1,5
280 153427 460
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
P476/k2
280 153428 460
P476/k3*
280 153429 460
* na objednávku
Silikátová rýhovaná omítka – Silikat Fassadenputz R P471/R *
Silikátová fasádní omítka se strukturou rýhované omítky. Nová generace profesionálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťujících vysokou přídržnost na všech druzích stavebních
podkladů, s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě. Vysoce pevné
a elastické povrchy. Standardně dodávány s obsahem látek působících
proti růstu mechů a řas na povrchu těchto omítek. Lze tónovat pomocí
počítačem řízených automatů.
doporučená penetrace: Unigrund P825
velikost zrna 1,5 mm
P471/R1,5 *
spotřeba: cca 2,4 kg/m2
velikost zrna 2,0 mm
P471/R2 *
spotřeba: cca 2,8 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
P471/R3*
spotřeba: cca 3,8 kg/m2
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
P471/R1,5 *
280 153418 460
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
P471/R2 *
280 153419 460
P471/R3 *
280 153420 460
* na objednávku
PRoduktový kAtALog 2013
uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
7
kvalIta  odolNoSt  varIaBIlIta pouŽItí
proFItEC · tenkovrstvé ušlechtilé omítky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
Silikonová škrábaná omítka – Silicon Fassadenputz K P436/K
Silikonová fasádní omítka se strukturou škrábané omítky. Nová generace profesionálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťujících vysokou přídržnost na všech druzích stavebních
podkladů, s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě. Vysoce pevné
a elastické povrchy. Standardně dodávány s obsahem látek působících
proti růstu mechů a řas na povrchu těchto omítek. Lze tónovat pomocí
počítačem řízených automatů.
doporučená penetrace: Putzgrund P 823, Unigrund P825
velikost zrna 1,5 mm
P436/K1,5 spotřeba: cca 2,4 kg/m2
velikost zrna 2,0 mm
P436/K2
spotřeba: cca 3,0 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
P436/K3* spotřeba: cca 4,0 kg/m2
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
P436/k1,5
280 153435 460
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
P436/k2
280 153436 460
P436/k3*
280 153437 460
Silikonová rýhovaná omítka – Silicon Fassadenputz R P431/R *
Silikonová fasádní omítka se strukturou rýhované omítky. Nová generace profesionálních materiálů s vysokou vydatností a snadným zpracováním, zajišťujících vysokou přídržnost na všech druzích stavebních
podkladů, s vysokou prodyšností a odolností vůči vodě. Vysoce pevné
a elastické povrchy. Standardně dodávány s obsahem látek působících
proti růstu mechů a řas na povrchu těchto omítek. Lze tónovat pomocí
počítačem řízených automatů.
doporučená penetrace: Putzgrund P 823, Unigrund P825
velikost zrna 1,5 mm
P431/R1,5*
spotřeba: cca 2,4 kg/m2
velikost zrna 2,0 mm
P431/R2*
spotřeba: cca 2,8 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
P431/R3*
spotřeba: cca 3,8 kg/m2
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
P431/R1,5 *
280 153440 460
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
P431/R2 *
280 153441 460
P431/R3 *
280 153442 460
* na objednávku
hybridní fasádní omítka – Hybrid Fassadenputz P 486 *
Vysoce kvalitní fasádní omítka na bázi silikonových pryskyřic se škrábanou strukturou. S novou nano-keramik technologií pro dlouhodobou
ochranu proti zašpinění a vlivu vlhkosti. Obzvláště vhodná do památkově chráněných oblastí.
doporučená penetrace: Putzgrund P823, Unigrund P825
velikost zrna 1,5 mm
P431
spotřeba: cca 2,4 kg/m2
velikost zrna 2,0 mm
P431
spotřeba: cca 3,0 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
P431
spotřeba: cca 4,0 kg/m2
objednací číslo
rhe
ks/paleta
25,00 kg
25,0
1/24
25,00 kg
25,0
1/24
220 153400030 460
25,00 kg
25,0
1/24
objednací číslo
balení
zrnitost 2 mm
n
zrnitost 3 mm
c
r ä
he
Sic
he
hmotnost
balení v kg
zrnitost 1,5 mm
220 153400015 460
220 153400020 460
KeramikTechnologie
balení
it fü
r pe r fek te Obe
* na objednávku
Siloxanová jemnozrnná omítka – Siloxan Faschenputz K P546 *
Disperzní jemnozrnná škrábaná omítka zesílená siloxanem. Pro dekorativní a mechanicky odolné fasádní nátěry se škrábanou strukturou na
všechny nosné podklady. Odolná proti vlivům povětrnostních podmínek, vysoce odpuzující vodu, paropropustná.
doporučená penetrace: Putzgrund P 823, Unigrund P825
velikost zrna 1,0 mm
P546 /K1,0 Spotřeba: cca 2,0 kg/ m2
* na objednávku
8
PRoduktový kAtALog 2013
uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
220 1534620000 460
25,00 kg
hmotnost
balení v kg
25,0
ks/paleta
1/24
kvalita  odolnost  variabilita použití
Dekorativní kamínková omítka – mramor– Decomarmor P744 *
Barevná dekorativní omítka obsahující drcený mramor pro vnitřní i vnější
použití. Odolná proti oděru a alkaliím, paropropustná. Na silně zatěžované podklady na schodištích, chodbách, foyerech, v halách a na
venkovní sokly.
Doporučená penetrace: Unigrund P825, Putzgrund P823
1 velikost zrna 0,7 – 1,2 mm
2 velikost zrna 1,2 – 1,8 mm
objednací číslo
280 153590 460
balení
hmotnost
balení v kg
25,00 kg*
25,0
ks/paleta
1/24
spotřeba: 2,5 – 3,0 kg/m2
spotřeba: 4,0 – 4,5 kg/m2
* na objednávku
8701
8718
8730
8738
8747
8751
8756
2
1
2
2
2
2
2
8706
8719
8733
8740
8748
8752
8762
2
1
2
2
2
2
2
8707
8720
8735
8744
8749
8753
8766
2
1
2
2
2
2
8717
8721
8737
8745
8750
8754
1
1
PROFITEC · Tenkovrstvé ušlechtilé omítky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
2
2
2
2
2
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
9
kvalita  odolnost  variabilita použití
PROFITEC · Lepicí a stěrkové hmoty
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
Lepicí a stěrková hmota šedá – Klebe- und Spachtelmasse grau P 1000 *
Minerální hmota k lepení všech běžných izolačních desek na minerální
bázi, k tvorbě armovací vrstvy a k renovaci starých minerálních omítek.
Pro vnitřní i vnější použití
Spotřeba:
lepení: cca 4–5 kg/m2 (dle rovinnosti podkladu)
armování: cca 5 kg/m2 při 4 mm tloušťce vrstvy
objednací číslo
balení
230 3510000000 460
25,00 kg
objednací číslo
balení
230 3510050000 460
25,00 kg
hmotnost
balení v kg
25,0
ks/paleta
1/42
Tloušťka armovací vrstvy: 3–5 mm
Barva: světle šedá
* na objednávku
Lepicí a stěrková hmota bílá – Klebe- und Spachtelmasse weiss P 1005 *
Minerální hmota k lepení všech běžných izolačních desek na minerální
bázi, k tvorbě armovací vrstvy a k renovaci starých minerálních omítek.
Pro vnitřní i vnější použití
Spotřeba:
lepení: cca 4–5 kg/m2 (dle rovinnosti podkladu)
armování: cca 5 kg/m2 při 4 mm tloušťce vrstvy
hmotnost
balení v kg
25,0
ks/paleta
1/42
Tloušťka armovací vrstvy: 3–5 mm
Barva: bílá
* na objednávku
Lepicí a stěrková hmota lehčená – Klebe- und Spachtelmasse leicht P 1010 *
Minerální hmota s přídavkem lehčeného materiálu (EPS) k lepení polystyrénových a minerálních izolačních desek na pevný a vhodně připravený podklad. K vytvoření armovací vrstvy, k renovaci starých omítek,
na popraskané fasádní omítky. Pro vnitřní i vnější použití
Spotřeba:
lepení: cca 3–4 kg/m2 (dle rovinnosti podkladu)
armování: cca 4 kg/m2 při 4 mm tloušťce vrstvy
Tloušťka armovací vrstvy: 4–7 mm
Barva: bílá
* na objednávku
10
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
objednací číslo
balení
230 3510100000 455
20,00 kg
hmotnost
balení v kg
20,0
ks/paleta
1/42
kvalita  odolnost  variabilita použití
Lepicí pěna – Klebeschaum P 1030 *
Jednokomponentní PU – lepicí pěna na lepení polystyrénových desek
na vhodně připravený podklad.
Spotřeba:
lepení: cca 4–5 m2/ ks
objednací číslo
balení
230 3510300000 080
750 ml
objednací číslo
balení
230 3510400000 455
20,00 kg
objednací číslo
balení
230 3510500000 455
20,00 kg
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
1,50
12/600
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
* na objednávku
Speciální lepidlo – Specialkleber P 1040 *
Předpřipravené, hotové disperzní lepidlo. K lepení polystyrénových
desek na dřevěné materiály, na jiné pevné , méně savé podklady jako
cementové desky a sádrokarton.
Spotřeba:
lepení: cca 3,5 kg/m2
(dle rovinnosti podkladu)
20,0
1/24
Barva: bílá
PROFITEC · Lepicí a stěrkové hmoty
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
* na objednávku
Armovací stěrka – Armierungsspachtel ZF P 1050 *
Předpřipravená, bezcementová stěrková hmoha k vytvoření armovací
vrstvy na EPS polystyrénových deskách. K renovaci a opravě starých
a popraskaných fasádních omítek
Spotřeba:
armování: cca 3,5 kg/m2
Armovací vrstva: 3–5 mm
hmotnost
balení v kg
20,0
ks/paleta
1/24
Barva: bílá
* na objednávku
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
11
kvalita  odolnost  variabilita použití
PROFITEC · Minerální omítky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
Minerální škrábaná omítka – Mineralischer Kratzputz P 1702 *
Minerální omítka se škrábanou strukturou k vytvoření odolné povrchové
omítky s dlouhou životnosti. Možno využít také jako dekorativní omítku
v interiéru.
Spotřeba:
velikost zrna 2,0 mm
K2
spotřeba: cca 3,2 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
K3
spotřeba: cca 4,0 kg/m2
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
230 1517020020 460
25,00 kg
25,0
1/42
230 1517020030 460
25,00 kg
25,0
1/42
objednací číslo
balení
230 1517120020 460
25,00 kg
25,0
1/42
230 1517120030 460
25,00 kg
25,0
1/42
objednací číslo
balení
230 1517220020 460
25,00 kg
25,0
1/42
230 1517220030 460
25,00 kg
25,0
1/42
Barva: přírodně bílá
* na objednávku
Minerální rýhovaná omítka – Mineralischer Rillenputz P 1712 *
Minerální omítka se rýhovanou strukturou k vytvoření odolné povrchové
omítky s dlouhou životnosti. Možno využít také jako dekorativní omítku
v interiéru.
Spotřeba:
velikost zrna 2,0 mm
R2
spotřeba: cca 3,1 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
R3
spotřeba: cca 4,2 kg/m2
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
Barva: přírodně bílá
* na objednávku
Minerální lehčená omítka – Mineralischer Leichtputz P 1722 *
Minerální lehčená omítka se škrábanou strukturou k vytvoření odolné
povrchové omítky s dlouhou životnosti. Možno využít také jako dekorativní omítku v interiéru.
Spotřeba:
velikost zrna 2,0 mm
K2
spotřeba: cca 2,3 kg/m2
velikost zrna 3,0 mm
K3
spotřeba: cca 3,3 kg/m2
Barva: přírodně bílá
* na objednávku
12
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
kvalita  odolnost  variabilita použití
SANAVER DUO – Multifunkční duální omítka
Sanační suchá maltová směs s termoizolačním účinkem. Vysoký prostup
vodních par a odolnost solím umožňuje použití jako sanační omítka, zároveň materiál zajišťuje i výrazné zlepšení tepelně izolačních vlastností stěn.
Pro interiérové i exteriérové použití na nových i historických objektech.
Možnost rychlého zpracování bez dlouhých technologických přestávek.
Spotřeba: cca 7 kg/m2 při tl. vrstvy 2 cm
objednací číslo
SANAVER DUO
balení
hmotnost
balení v kg
7,00 kg
7,0
ks/paleta
1/72
Sanaver DUO – zateplení zavlhlých stěn
V mnoha případech je nutné technologicky řešit zlepšení tepelně-izolačních vlastností stěn, zasažených zvýšenou vlhkostí, a to jak z exteriérové,
tak i z interiérové strany objektu. Příčinou zvýšené vlhkosti může být nefunkční vodorovná hydroizolace stěn, případně vnikání srážkové vody
do zdiva, nebo i kondenzace vlhkosti na povrchu stěn v interiérech v místě tepelných mostů.
V případě, že není možné či vhodné aplikovat systémy venkovního nebo vnitřního zateplení, je optimální použít speciální duální omítkoviny Sanaver DUO.
Proč?
PROFITEC · Sanační a tepelně izolační minerální omítky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
Sanaver DUO jako multifunkční duální omítka v sobě spojuje dvě vlastnosti:
• schopnost velmi rychlého odvodu vodních par z podkladu ( μ ≤ 9 )
• výrazné zvýšení tepelně-izolačních vlastností zdiva ( λ= cca 0,09 W/mK )
Díky vyvážené kombinaci těchto vlastností je možné významně zlepšit tepelně-izolační
vlastnosti stěny při současném umožnění rychlého odvodu vodních par ze stěny.
• Omítku Sanaver DUO je možné, dle potřeby, aplikovat z interiérové i exteriérové
strany stěn, příp. i z obou stran.
• Povrchovou úpravu je vhodné provést systémovými silikátovými nátěry z nabídky společnosti Meffert ČR, aby byla maximálně zachována schopnost vysoké difuze vodních par.
• Povrch exteriérových stěn je tak chráněn proti vnikání vnější, např. srážkové vlhkosti,
zároveň je zateplen.
• Povrchová teplota interiérových stěn při aplikaci zevnitř se zvyšuje a tím se zabrání
kondenzaci vlhkosti na jejím povrchu – je tak omezen výskyt a růst plísní v interiéru.
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
13
kvalita  odolnost  variabilita použití
PROFITEC · Emaily
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
Polyuretanový mezinátěr– PU-Vorlack P338
Vodou ředitelná, dobře plnící polyuretan-akrylátová základová barva
pro dřevo a mezinátěr na antikorozně ošetřené kovy, pro vnitřní i vnější
prostředí. Ideální pro vytvoření základních nátěrů pod vrchní polyuretanové barvy. Pro nové podklady i přetírání držících starých nátěrů.
Vydatnost: cca 7 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 455550 080
0,75 l
1,1
3/576
290 455550 110
2,50 l
3,8
2/160
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
Polyuretanový email matný– PU-Seidenglanzlack P331
Vysoce odolná vodou ředitelná vrchní polyuretan-akrylátová barva
s hedvábným leskem. Pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva i kovů v hobby
i profi oblasti. Vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům, nedolepuje,
rychle zasychající.
Doporučený základní nátěr: PU-Vorlack P338
Vydatnost: cca 8 m2/l
bílá 9010
290 5058509010 080
0,75 l
1,1
3/576
290 5058509010 110
2,50 l
3,8
2/160
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
Polyuretanový email lesklý– PU-Glanzlack P332
Vysoce odolná vodou ředitelná vrchní polyuretan-akrylátová barva
s vysokým leskem. Pro vnitřní i venkovní nátěry dřeva i kovů v hobby
i profi oblasti. Vysoká odolnost vůči klimatickým vlivům, nedolepuje,
rychle zasychající.
Doporučený základní nátěr: PU-Vorlack P338
Vydatnost: cca 8 m2/l
14
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
bílá 9010
290 5058009010 080
0,75 l
1,1
3/576
290 5058009010 110
2,50 l
3,8
2/160
kvalita  odolnost  variabilita použití
Krycí renovační základ na dřevo– Renoviergrund P376
Bezaromátová silně pigmentovaná ochranná impregnace dřeva s účinky preventivní ochrany proti modrání, dřevokazným houbám a napadení hmyzem. K sanování zvětralých dřevěných stavebních dílů. Ideální
k sanování lazurovacích a krycích nátěrů, k sanaci barevných změn
dřeva, způsobených klimatickými vlivy.
Doporučené ředidlo: düfa Verdünner AF
Vydatnost: 8 – 10 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 657015 080
0,75 l
0,8
3/576
290 657015 110
2,50 l
2,5
2/160
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 6570200047 080
0,75 l
0,8
3/576
290 6570200047 110
2,50 l
2,5
2/160
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 6570240003 080
0,75 l
0,8
3/576
290 6570240003 110
2,50 l
2,5
2/160
Kompaktní lazura– Compact-Lasur P372
Bezaromátová tixotropní silnovrstvá lazura pro objemově nestálé dřevěné stavební díly pro vnější použití – pergoly, obložení, podbití, atd..
Zvyšuje odolnost před zamodráním dřeva a jeho biologickým poškozením. Určena zejména pro renovační nátěry ve spojení s renovační
základní lazurou Renoviergrund P376. Dodávána ve formě transparentní báze pro míchání požadovaného odstínu na míchacím automatu.
Doporučený základní nátěr: ProfiTec Renoviergrund P376
Doporučené ředidlo: düfa Verdünner AF
Vydatnost: 10 – 12 m2/l
Renovační lazura– Renovier-Lasur P377
Bezaromátová tixotropní silnovrstvá lazura pro objemově stálé dřevěné
stavební díly pro vnější použití – okna, dveře, atd.. Nedolepuje, vysoká
odolnost UV záření. Určena zejména pro renovační nátěry ve spojení
s renovační základní lazurou Renoviergrund P376. Dodávána ve formě
transparentní báze pro míchání požadovaného odstínu na míchacím
automatu.
Doporučený základní nátěr: ProfiTec Renoviergrund P376
Doporučené ředidlo: düfa Verdünner AF
Vydatnost: 8 – 10 m2/l
před použitím
PROFITEC · Renovační nátěrový systém na dřevo
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
po použití
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
15
kvalita  odolnost  variabilita použití
PROFITEC · Povrchové úpravy parket
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
16
Polyuretanový lak na parkety lesklý– PU-Parkettlack hochglänzend P333
Vodou ředitelný lesklý transparentní lak na bázi polyuretan-akrylátu pro
vysoce odolné nátěry dřeva, zejména podlah, v interiérech. Rychle zasychá a minimálně ovlivňuje přirozenou barevnost dřeva. Odolný proti
poškrábání a dobře čistitelný.
Vydatnost: cca 10 m2/l
objednací číslo
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 606425 080
0,75 l
0,8
3/576
290 606425 110
2,50 l
2,5
2/160
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
290 606435 080
0,75 l
0,8
3/576
290 606435 110
2,50 l
2,5
2/160
Polyuretanový lak na parkety matný– PU-Parkettlack seidenglänzend P334
Vodou ředitelný hedvábně lesklý transparentní lak na bázi polyuretan-akrylátu pro vysoce odolné nátěry dřeva, zejména podlah, v interiérech. Rychle zasychá a minimálně ovlivňuje přirozenou barevnost
dřeva. Odolný proti poškrábání a dobře čistitelný.
Vydatnost: cca 10 m2/l
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
objednací číslo
kvalita  odolnost  variabilita použití
Střešní nátěr ProfiTec – ProfiTec Dachbeschichtung*
Profesionální renovační nátěr pro střešní krytiny, aplikovatelný i nástřikem airless. Vysoká odolnost vůči vodě, změnám teploty a klimatickým vlivům zajišťuje dlouhodobou ochranu a funkci starších i nových
střešních krytin.
Vydatnost: 4 – 5,5 m2/l
objednací číslo
920 102711 170
balení
hmotnost
balení v kg
ks/paleta
25,0
1/24
15,00 l*
barevné tóny
antracitový
RAL 7016
křemičitě šedý
RAL 7032
cihlově červený
9103
tmavě hnědý
9106
klasicky červený
9183
červenohnědý
9186
černý
9191
RAL 7016
RAL 7032
9103
9106
9183
9186
* na objednávku
9191
před očištěním
před použitím
po očištění
PROFITEC · Povrchové úpravy střech
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
po nátěru
po použití
Produktový katalog 2013
Uvedené spotřeby jsou orientační a mohou se lišit podle stavu podkladu a způsobu zpracování.
17
kvalita  odolnost  variabilita použití
Všeobecné obchodní podmínky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
Meffert ČR spol. s r.o.
platné od od 1. 1. 2013
(dále jen „VOP“)
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
Úvodní ustanovení
„Kupní smlouvou“ se rozumí Kupní smlouva uzavřená dle
části 2 těchto VOP. Není - li stanoveno jinak, rozumí se Kupní
smlouvou dle těchto VOP též případná rámcová kupní smlouva, na jejímž základě bude Kupní smlouva postupem dle části
2 těchto VOP uzavírána.
„Prodávajícím“ se v těchto VOP rozumí vždy Meffert ČR
spol. s r.o., se sídlem Náchodská 2397/23, 193 00 Praha 9,
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem
v Praze, oddíl C, vložka 6783.
„Kupujícím“ se v těchto VOP rozumí kupující ve smyslu ust.
§ 409 a násl. Obchodního zákoníku, bez ohledu na to, zda
je takto v Kupní smlouvě označen.
„Obchodním zákoníkem“ se v těchto VOP rozumí zákon č.
513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
„Zbožím“ se v těchto VOP rozumí věci a jejich součásti,
které se smlouvou prodávající zavazuje dodat kupujícímu
a převést na něj vlastnické právo k těmto věcem a kupující se
zavazuje tyto věci převzít a přijmout do vlastnictví a zaplatit
za ně prodávajícímu sjednanou cenu.
Tyto VOP tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
Uzavřením Kupní smlouvy kupující výslovně souhlasí se všemi
právy a povinnostmi obsaženými v těchto VOP a z těchto VOP
vyplývajících.
V případě, že se Kupní smlouva svým obsahem odchyluje od
těchto VOP, mají ujednání Kupní smlouvy přednost před odchylnými ujednáními těchto VOP.
Obchodní podmínky Kupujícího, které nebyly prodávajícím výslovně písemně odsouhlaseny jako součást smluvní dokumentace mezi smluvními stranami a/nebo jsou v rozporu s těmito VOP
nebo Kupní smlouvou nebo se od těchto odchylují, jsou v tomto
rozsahu neúčinné.
2.Uzavření kupní smlouvy
2.1. Kupující je oprávněn doručit Prodávajícímu v souladu a za
podmínek stanovených těmito VOP objednávku na dodávku
Zboží. Objednávka Zboží musí být Kupujícím učiněna písemnou formou a musí být opatřena veškerými údaji vyžadovanými
obecně závaznými právními předpisy, zejména pak údaji dle
ust. § 13a Obchodního zákoníku a musí obsahovat mimo jiné:
a)specifikaci výrobku, tj.:
– název produktu
– velikost balení
– požadované množství
– požadovaný odstín a název vzorníku
b) požadovaný termín dodávky
c) způsob dopravy
d)přesné místo určení a kontakt na Kupujícího,
popř. přebírajícího.
2.2. Nebude – li ze strany Prodávajícího ve lhůtě tří pracovních
dnů oznámeno Kupujícímu, že objednávku neakceptuje, platí,
18
Produktový katalog 2013
2.3.
2.4.
2.4
že taková objednávka byla Prodávajícím přijata. Uplynutím
třetího pracovního dne od doručení objednávky dochází
k uzavření Kupní smlouvy. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, že akceptace objednávky je
právem, nikoliv povinností Prodávajícího.
Prodávající je oprávněn doručenou objednávku upravit a následně zaslat Kupujícímu. Takto upravená objednávka se považuje za
nový návrh na uzavření Kupní smlouvy. Pokud nebude Kupujícím ve
lhůtě tří pracovních dnů od doručení upravené objednávky sděleno
Prodávajícímu, že upravenou objednávku neakceptuje, dochází
uplynutím třetího dne od jejího doručení Kupujícímu k uzavření Kupní smlouvy, a to za podmínek uvedených v upravené objednávce.
Kupující je oprávněn odvolat objednávku zboží nejpozději
s jejím doručením Prodávajícímu.
Při doobjednávkách natónovaných výrobků je bezpodmínečně nutné uvést datum předchozí dodávky nebo číslo daňového dokladu předchozí dodávky.
3.Realizace dodávek
3.1.
Dodání Zboží je ze strany Prodávajícího splněno předáním objednaného Zboží Kupujícímu v dohodnutém místě či přepravci,
a to včetně dokladů, doprovázejících Zboží. Přepravce může být
určen Kupujícím nebo zprostředkován Prodávajícím. V případě,
že Kupující pověří převzetím Zboží třetí osobu, musí být jméno
této osoby uvedeno na písemné objednávce (v Kupní smlouvě) a
při převzetí Zboží se tato osoba prokáže občanským průkazem
nebo předloží Prodávajícímu plnou moc k převzetí Zboží.
3.2. Zajišťuje-li dopravu Zboží na místo určení dle dispozic Kupujícího Prodávající, je Kupující povinen zajistit bezodkladně převzetí Zboží včetně jeho složení. Náklady spojené s dopravou
Zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a nese je Kupující, není - li
stanoveno Kupní smlouvou nebo těmito VOP jinak. Pokud Kupující nezajistí řádné převzetí a předání Zboží a Prodávajícímu
tak v této souvislosti vzniknou náklady, budou takové náklady
Kupujícímu Prodávajícím vyúčtovány a Kupující je povinen tyto
náklady uhradit do 15 dnů po jejich vyúčtování.
3.3. Dodací lhůty Zboží jsou stanoveny následovně:
a)při objednávce nad 25.000 Kč (po všech slevách a bez DPH)
– do 2 pracovních dnů od uzavření Kupní smlouvy
b)při objednávce nad 3.500 Kč (po všech slevách a bez DPH)
– v závozový den uvedený v Kupní smlouvě
– v ostatních případech do 10 pracovních dnů od
uzavření Kupní smlouvy (Prodávající oznámí Kupujícímu
předpokládaný termín dodání Zboží)
c)při objednávce do 3.500 Kč včetně (po všech slevách a bez
DPH) je doprava vždy hrazena Kupujícím. Cena dopravy a
termín dodání je určen po dohodě Kupujícího s Prodávajícím.
3.4. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo vykrytí objednávky
v závislosti na své aktuální skladové zásobě a kapacitě tónovacího centra. Pokud z těchto důvodů není objednávka vykryta, Prodávající navrhne Kupujícímu náhradní termín dodání.
kvalita  odolnost  variabilita použití
4.
4.1.
4.2.
4.3. 4.4.
Místo plnění
V případě dopravy Zboží na náklady Prodávajícího je místem
dodání místo v ČR uvedené Kupujícím a obsažené v objednávce (Kupní smlouvě).
V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího, dopravním
prostředkem Kupujícího nebo dopravním prostředkem najatým, je místem dodání Zboží sklad Prodávajícího a za dodání
Zboží se považuje předání Zboží přepravci.
V případě převzetí Zboží Kupujícím ze skladu Prodávajícího,
je Kupující povinen převzít zboží do 15 dnů od uzavření Kupní
smlouvy, není – li stanoveno jinak. Pokud tak neučiní, vyhrazuje si Prodávající právo fakturovat skladné ve výši 25 Kč za
1m2 a den zabrané skladovací plochy.
V případě dopravy Zboží na náklady Kupujícího dopravním
prostředkem, který zajišťuje Prodávající (dopravné je účtováno
samostatně k ceně Zboží), je místem dodání místo v ČR uvedené Kupujícím.
5.Obaly
5.1.
Zboží je dle druhu baleno v papírových pytlích, plastových a plechových obalech, kartonech, popř. je dodáváno i jako volně ložené.
5.2. V případě, že Prodávající dodává Kupujícímu Zboží na EURO
paletách, je povinen Kupující obratem (výměnnou) vrátit palety v odpovídající kvalitě zpět Prodávajícímu.
5.3. V případě, že Kupující není z nějakého důvodu schopen
EURO palety Prodávajícímu obratem vrátit (vyměnit), je Kupující povinen tuto skutečnost i s počtem dlužných palet uvést na
dodací list Prodávajícího. Od okamžiku převzetí Zboží běží
Kupujícímu 30 denní lhůta na vrácení EURO palet (na jeho
náklady) Prodávajícímu. Pokud EURO palety v této lhůtě prodávajícímu nevrátí, souhlasí Kupující s tím, že mu bude fakturována částka 180 Kč bez DPH za 1ks EURO palety, a to se
splatností 15 dnů od doručení výzvy k úhradě.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
Ceny
Ceny Zboží jsou určeny ceníkem Prodávajícího, platným v době
uskutečněné objednávky.
Při poskytování jakýchkoli slev Kupujícímu, se tyto nevztahují
na palety EURO.
Prodávající si vyhrazuje právo na změny cen v průběhu platnosti Kupní smlouvy. Tuto změnu je povinen oznámit Kupujícímu s minimálně 14 denním předstihem (u komponentů zateplovacího systému s min. 3 denním předstihem).
Prodej Zboží je účtován za smluvní ceny (ve smyslu zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách). Cena Zboží, dodací a platební podmínky jsou sjednány předem a jsou uvedeny v Kupní
smlouvě. Základním způsobem placení je platba předem na
fakturu nebo platba v hotovosti, a to ve výši 100 % ze sjednané kupní ceny. Odběr Zboží v tomto případě je možný pouze
po prokazatelném zaplacení. Podmínkou platby po dodávce
je uzavření rámcové kupní smlouvy a předchozí platební bezúhonnost Kupujícího, která bude posouzena Prodávajícím.
V rámcové kupní smlouvě je stanovena lhůta splatnosti.
Odběr Zboží, sjednaný Kupní smlouvou, je ze strany Kupujícího
realizován v kupní ceně Zboží. Kupní cenou Zboží se rozumí cenová sazba zboží uvedená v základním ceníku Prodávajícího,
bez DPH, ponížená o částku, odpovídající celkové slevě, vyjádřené v procentech, o kterou se snižuje základní cenová sazba
Zboží Prodávajícího a která vyplývá ze sjednaného celkového
odběru Zboží pro dohodnuté období a dalších podmínek dodávky. Individuální slevy ze základní ceny Zboží jsou kupujícímu
poskytovány po dohodě s prodávajícím nebo jeho právoplatným
zástupcem. Poskytnutí slevy z kupní ceny závisí výhradně na uvážení Prodávajícího. Kupující bere na vědomí, že Prodávající si
vyhrazuje právo určit rozdílnou cenovou sazbu na zboží nebo
upravit celkovou výši slevy vzhledem k plnění ze strany distribučních skladů Prodávajícího a to po dohodě s Kupujícím.
7.Platební podmínky
7.1.
Zboží je dodáváno zásadně po zaplacení, není – li těmito VOP
či Kupní smlouvou stanoveno jinak. Vlastnické právo ke Zboží
přechází úplným uhrazením kupní ceny. V případě, že Kupující
je v prodlení s úhradou kupní ceny a Zboží z tohoto důvodu
nemůže být předáno, uloží Prodávající Zboží ve svém skladu na
náklady Kupujícího. Kupující je pak povinen uhradit Prodávajícímu veškeré vícenáklady (složení a naložení zboží ve skladu,
případné marné dopravní výkony apod.). Ze strany Prodávajícího se i v tomto případě dodávka považuje za splněnou.
7.2. Při objednávce nestandardních materiálů (tónování, vybrané
produkty či balení atd.) může Prodávající požadovat po Kupujícím složení zálohy až do výše 100 % hodnoty dodávky.
Objednávka bude akceptována až po složení této zálohy.
7.3. V případě dodávek na daňový doklad – fakturu se Kupující
zavazuje uhradit je v době splatnosti. Kupující souhlasí, aby
30 dnů po lhůtě splatnosti byla pohledávka Kupujícího postoupena k vymáhání s tím, že všechny náklady spojené s vymáháním ponese Kupující. Prodávající a Kupující ujednávají
možnost uplatnění úroků z prodlení a/nebo smluvní pokuty.
7.4. Pokud Kupující nedodržuje platební podmínky, zejména je-li
v prodlení s platbami, považuje to prodávající za podstatné
porušení smluvních vztahů a je oprávněn:
a)vystavit penalizační fakturu ve výši sjednané smluvní pokuty; a/nebo
b)požadovat platbu v hotovosti při odběru Zboží nebo platbu předem; a/nebo
c)snížit nebo zrušit sjednanou slevu z ceny Zboží; a/nebo
d)snížit nebo zrušit sjednaný bonus; a/nebo
e)zastavit dodávky, aniž by to znamenalo porušení Kupní
smlouvy či těchto VOP; a/nebo
f) odstoupit od jedné či všech Kupních smluv.
7.5. V případě prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny je Kupující povinen uhradit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši
0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.
7.6. Jakákoliv peněžitý závazek Kupujícího se považuje za splněný v okamžiku připsání částky na účet Prodávajícího.
8.
8.1.
8.2.
9.
9.1.
9.2. Všeobecné obchodní podmínky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
Jakost
Za sjednanou jakost se považují v zásadě vlastnosti výrobků, splňující požadavky příslušných norem, technických listů
a technologických předpisů prodávajícího.
Prodávající vydal písemně Prohlášení o shodě na všechny prodávané výrobky, které jsou podle zákona č. 22/1997 Sb. a souvisejících nařízení vlády klasifikovány jako stanovené výrobky.
Nebezpečí škody na zboží
Odpovědnost za škody na Zboží přechází na Kupujícího
v okamžiku dodání Zboží. V případě zjištění škody na dodaném Zboží musí Kupující prokazatelně zajistit stav Zboží –
z důvodu případných nároků náhrady škody.
Případné škody na Zboží způsobené během přepravy jdou na
vrub přepravce a prodávající za ně nikterak neodpovídá. V takovémto případě musí kupující postupovat v souladu s bodem
9.1. a 10. těchto VOP.
Produktový katalog 2013
19
kvalita  odolnost  variabilita použití
Všeobecné obchodní podmínky
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
9.3.
9.4.
9.5.
Prodávající neodpovídá za škody, které Kupujícímu vznikly zacházením se Zbožím s vadou, kterou Kupující mohl a měl zjistit.
Výrobky, které nejsou odolné vůči mrazu, je nutné přepravovat
a skladovat při minimální teplotě +5°C.
Při skladování je třeba dbát pokynů, uvedených v Technických
listech jednotlivých výrobků, zejména v zimním období, aby
nedošlo při změnách venkovní teploty k poškození skladovaných materiálů.
10.Odpovědnost za vady
10.1. Při převzetí Zboží obdrží Kupující dodací list a potvrdí převzetí
na jeho kopii. Před potvrzením kopie dodacího listu je Kupující
povinen dodané Zboží zkontrolovat a v případě dodání chybného množství či jiných nedostatků toto na kopii dodacího listu
vyznačit. Pokud tak Kupující neučiní, nebude Prodávající brát na
případné reklamace dodaného množství a vad obalů zřetel.
10.2. Případné poškození části dodávky při dopravě neopravňuje
Kupujícího k vrácení celé zásilky.
10.3. U tónovaných výrobků může dojít k menším odchylkám v barevných tónech. Případné odchylky barevnosti různých výrobních šarží jsou dané použitými surovinami a technickými možnostmi výroby a nemohou být důvodem k reklamaci.
10.4. Reklamaci odstínu je možné učinit u Prodávajícího do 48 hodin
po zpracování dodaného Zboží. Pokud reklamace nebude učiněna, platí, že Kupující s odstínem dodaného Zboží souhlasí.
10.5. Kupující je povinen Zboží co nejdříve po dodání přezkoumat
a má právo jakékoliv zjištěné vady týkající se jakosti a vlastností Zboží reklamovat. Kupující podává reklamaci neprodleně po zjištění vady, a to písemně. Do vyřízení reklamace je
povinen reklamované Zboží uchovat a odděleně skladovat.
10.6. Případné reklamace kvality dodaných palet EURO jsou možné pouze v den převzetí dodávky Zboží na těchto paletách
kupujícímu. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
10.7. Prodávající neodpovídá za škody vzniklé použitím převzatého zjevně vadného Zboží, nebo Zboží neodpovídajícího objednávce.
10.8. Prodávající nenese odpovědnost ani záruku za jakékoliv práce prováděné se Zbožím dodávaným podle těchto podmínek
11.Ochrana důvěrných informací
11.1. Kupující se zavazuje zachovat mlčenlivost o všech informacích
a/nebo údajích, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem
plnění Kupní smlouvy Prodávajícím zpřístupněny a tyto informace a/nebo údaje bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího nesdělí či jinak nezpřístupní žádné třetí osobě.
Kupující se zejména zavazuje, že veškeré informace a/nebo
údaje, o nichž se přímo či nepřímo v souvislosti s plněním Kupní smlouvy dozvěděl a/nebo, které mu byly za účelem plnění
Kupní smlouvy Prodávajícím poskytnuty či zpřístupněny, využije výlučně pro naplnění účelu Kupní smlouvy.
11.2. Důvěrné informace. Za důvěrné informace se nepovažují informace:
a)které se staly veřejně známými, aniž by to Kupující zavinil
záměrně či opomenutím;
b)které měl Kupující legálně k dispozici před uzavřením Kupní
smlouvy, pokud takové informace nebyly předmětem jiné,
dříve mezi smluvními stranami uzavřené smlouvy o ochraně
informací, nebo pokud nejsou chráněny ze zákona;
c)které jsou výsledkem postupu, při kterém k nim Kupující dospěl nezávisle a je tuto skutečnost schopen doložit svými
záznamy nebo důvěrnými informacemi třetí strany.
11.3. V případě porušení některé z povinností stanovených čl.
11.2. těchto VOP podmínek je Kupující povinen uhradit
20
Produktový katalog 2013
Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši dvojnásobku průměrného měsíčního odběru ke dni porušení předmětné povinnosti.
12. Salvátorská klauzule
12.1. Je-li jakékoliv ujednání těchto VOP nebo Kupní smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné nebo se takovým stane,
nebude to mít vliv na platnost a vynutitelnost dalších ujednání,
lze-li toto ujednání oddělit od těchto VOP nebo Kupní smlouvy
jako celku. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí
nahradit takové neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné
ujednání ujednáním novým, které bude svým obsahem a účinkem co nejbližší obsahu a účelu neplatného, odporovatelného
anebo nevynutitelného ujednání.
13.Ostatní ujednání
13.1. Veškeré smluvní pokuty stanovené těmito VOP či Kupní smlouvou jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od doručení vyúčtování
smluvní pokuty Kupujícímu. Zaplacením jakékoliv smluvní pokuty není dotčeno právo Prodávajícího na náhradu škody, a to
v plné výši. Oba nároky je prodávající oprávněn uplatňovat
samostatně vedle sebe.
13.2. Nebude – li některý z nároků Kupujícího dle těchto VOP nebo
dle Kupní smlouvy uplatněn ve lhůtě 6 měsíců od okamžiku,
kdy nastala událost takovýto nárok zakládající, takovýto nárok Kupujícího bez dalšího zaniká.
13.3. Žádné opomenutí nebo neuplatnění jakýchkoliv práv prodávajícího vyplývajících z těchto VOP nebo Kupní smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv vůči Kupujícímu
a nemá za následek zánik těchto práv ani zánik možnosti tato
práva uplatnit.
14.Rozhodčí doložka
14.1. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu
při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře
České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
15.
151.
Závěrečná ustanovení
Obě smluvní strany jsou povinny v rámci svých možností postupovat tak, aby minimalizovaly případné škody, ztráty či rizika,
které mohou vyplynout z činností spojených s plněním Kupní
smlouvy nebo z použití Zboží.
15.2. Prodej Zboží či služeb se uskutečňuje podle těchto VOP, platného ceníku Prodávajícího pro příslušné období a případné
uzavřené Kupní smlouvy, k níž je připojeno zejména Prohlášení o shodě, Technické listy a na vyžádání kupujícího i kopie
příslušných certifikátů výrobků a Bezpečnostní listy.
15.3. Tyto VOP jsou platné od 1. 1. 2013 do odvolání. V případě
již uzavřených smluv se postupuje dle platných obchodních
podmínek po dohodě obou smluvních stran.
15.4. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě doručené korespondence nebo korespondence určené do vlastních rukou
platí lhůta 14 dnů od jejího předání na poštu pro vyzvednutí
příslušnou smluvní stranou. V případě, že v této době nebude
korespondence vyzvednuta, považuje se za doručenou.
kvalita  odolnost  variabilita použití
fasády • nátěry • malby • zateplování budov
rejstřík
Rejstřík
PROFITEC
Penetrace transparentní
Akrylátová penetrace – koncentrát P805
Silikátová penetrace – koncentrát P460
Silikonová penetrace P421
Penetrace omítkové
Omítková penetrace P823
Univerzální penetrační barva P825
Silikátový armovací a základní nátěr P440
Armovací fasádní základ P445
Interiérové nátěrové hmoty
Objektová bílá barva P104
Polyuretanový malířský nátěr P157
Interiérová silikátová barva BIO P457
KeraPaint Premium P136
Fasádní nátěrové hmoty
Akrylátová fasádní barva P215
Siloxanová fasádní barva P210
Silikátová fasádní barva P451
Silikonová fasádní barva P411
Elastický fasádní nátěr P220
Hybridní silikonová fasádní barva P413
Hybridní silikátová fasádní barva P452
Tenkovrstvé ušlechtilé omítky
Akrylátová škrábaná omítka P726
Akrylátová rýhovaná omítka P721
Silikátová škrábaná omítka P476
Silikátová rýhovaná omítka P471
Silikonová škrábaná omítka P436
Silikonová rýhovaná omítka P431
Hybridní fasádní omítka P486
Siloxanová jemnozrnná omítka P546
Dekorativní kamínková omítka P744
2
2
2
2
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
6
6
6
7
7
7
7
7
8
8
8
8
9
Lepicí a stěrkové hmoty
10
Lepicí a stěrková hmota šedá P1000
10
Lepicí a stěrková hmota bílá P1005
10
Lepicí a stěrková hmota lehčená P1010
10
Lepicí pěna P1030
11
Speciální lepidlo P1040
11
Armovací stěrka P1050
11
Minerální omítky
12
Minerální škrábaná omítka P1702
12
Minerální rýhovaná omítka P1712
12
Minerální lehčená omítka P1722
12
Sanační a tepelně izolační minerální omítky
13
Sanaver DUO
13
Emaily14
Polyuretanový mezinátěr P338
14
Polyuretanový email matný P331
14
Polyuretanový email lesklý P332
14
Renovační nátěrový systém na dřevo
15
Krycí renovační základ na dřevo P376
15
Kompaktní lazura P372
15
Renovační lazura P377
15
Povrchová úprava parket
16
Polyuretanový lak na parkety lesklý P333
16
Polyuretanový lak na parkety matný P334
16
Povrchové úpravy střech
17
Střešní nátěr ProfiTec
17
Produktový katalog 2013
21
benátky
nad jizerou
praha
plzeň
ostrava
brno
sídlo firmy:
Meffert ČR spol. s r. o.
Náchodská 2397/23
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
distribuční
centrum Čechy:
Pražská 707
294 71 Benátky nad Jizerou
tel.: 326 375 820
fax: 326 375 822
distribuční
centrum Morava:
Malenovice 910
764 06 Zlín
e-mail: [email protected]
www.meffert.cz
Platnost od 1. 3. 2013
zlíN

Podobné dokumenty

2011-düfa ceník a katalog

2011-düfa ceník a katalog Fasádní silikonová škrábaná omítka KOMFORT SK1,5 a SK2 – Silicon-Komfortputz SK1,5 a SK2 Fasádní syntetická omítka s obsahem silikonových pryskyřic pro povrchy se zvýšenou zátěží klimatickými po...

Více

zde

zde - Koeficient příjmu vody w (kg/m2h0,5) = 77,54 - Volné nasycení vodou ws (kg/m3) = 830 (83%) Deska má rozměry 1520 mm x 1000 mm a dodává se v tloušťkách 25 mm, 30 mm a 50 mm. Do systémového řešení ...

Více

ceník Weber 2010 - Výrobek

ceník Weber 2010 - Výrobek číslo výrobku: OP 110Z+č. barvy 30 balení v MJ: 30 kg

Více

Katalogový list s technickými údaji

Katalogový list s technickými údaji Adler Česko s.r.o., Zaoralova 2058/5, CZ-628 00 Brno Tel: 00420/731 725 957, Fax: 00420/549 213 229, E-mail: [email protected] , www.adlercesko.cz Naše návody se zakládají na současných poznatcích...

Více

fasády • nátěry • malby • zateplování budov

fasády • nátěry • malby • zateplování budov Fasádní syntetická omítka s obsahem silikonových pryskyřic pro povrchy se zvýšenou zátěží klimatickými podmínkami. Omítka nové generace s rýhovanou strukturou a zvýšenou vydatností. Elastická, odol...

Více

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží

Seznam železničních přejezdů podle traťových úseků na kterých leží Gmünd NÖ (ÖBB) (část) - Plzeň hl.n.-os.n. (mimo) P1080 P1081 P1082 P1083 P1084 P1095 P1096 P1097 P1098 P1099 P1110 P1111 P1112 P1113 P1114 P1125 P1126 P1128 P1129 P1130 P1141 P1142 P1143 P1144 P114...

Více

Ochrana dřeva

Ochrana dřeva UV-záření zaručují dlouhodobou ochranu proti povětrnostním vlivům. Nátěr chránění proti modrání a napadení plísněmi. Doporučené použití na rozměrově nestálé dřevěné dílce v exteriérech, jako jsou d...

Více

LaZura na dřevo

LaZura na dřevo Možnosti použití: Ideální pro první a renovační nátěry. •• dřevěná vrata •• dřevěná obložení •• dřevěné fasády •• omítky, beton •• okapy •• zinek •• dětské hračky

Více