NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník

Komentáře

Transkript

NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
NÁZEV ŠKOLY: Základní škola Javorník, okres Jeseník
REDIZO: 600 150 585
NÁZEV: VY_32_INOVACE_327_William Shakespeare
AUTOR: Mgr. Šárka Kubáčková
ROČNÍK, DATUM: 8., 24. 11. 2011
VZDĚL. OBOR, TÉMA: Český jazyk – literární výchova, Divadlo
ČÍSLO PROJEKTU: OPVK 1.4
ANOTACE
Materiál je určen pro žáky 8. ročníku, je možné ho
využít při probírání témat: světové divadlo,
renesanční literatura, William Shakespeare.
William Shakespeare
1564 - 1616 Stratford nad Avonou
představitel anglické renesanční literatury
• divadlo – alžbětinské divadlo
• herec, dramatik
• komedie, tragédie, pohádky …
• dvůr královny Alžběty – The Globe (Zeměkoule)
•
Vnitřek moderní rekonstrukce divadla The Globe v Londýně z roku 1997
Nejznámější hry
Romeo a Julie
Hamlet
Othello
Sen noci svatojánské
Zkrocení zlé ženy
Casa di Giulietta, středověký měšťanský dům, který patřil rodu
Capuletů; ve dvoře je „Juliin balkon“
Které dílo W. Shakespeare nenapsal?






Othello
Zkrocení zlé ženy
Dekameron
Král Lear
Romeo a Julie
Sen noci svatojánské
Romeo a Julie
Verona
Dva znepřátelené rody – Kapuleti x Montekové
Nešťastná láska Romea (Montekové) a Julie (Kapuleti)
Smrt milenců
Slavná „balkónová scéna“ dialog Romea a Julie
Hamlet
Nejznámější monolog – Být či nebýt….
Shakespearovy hry jsou stále aktuální a jsou zařazovány
do repertoáru současných divadel.
Praha, Ostrava : Letní Shakespearovské slavnosti
Slouží také jako náměty pro další umělecká
zpracování:
 film
 opera
 balet
Použité zdroje:
Soubor:The Globe Theatre, Panorama Innenraum, London.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia
[online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 22.2.2007, last modified on 22.2.2007 [cit.
2011-11-24]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Globe_Theatre,_Panorama_Innenraum,_London.jpg>.
Bibliografická citace z Wikipedie
Shakespeare. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikipedia Foundation, 18.6.2008, last modified on 18.6.2008 [cit. 201111-24]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Shakespeare>.
Soubor:William Shakespeares birthplace, Stratford-upon-Avon 26l2007.jpg. In Wikipedia : the free
encyclopedia [online]. St. Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 22.4.2008, last modified on
3.8.2010 [cit. 2011-11-24]. Dostupné z WWW:
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:William_Shakespeares_birthplace,_Stratford-uponAvon_26l2007.jpg>.
Soubor:Romeo-and-Juliet-toy-theatre-cut-outs.png. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St.
Petersburg (Florida) : Wikipedia Foundation, 13.9.2007, last modified on 13.9.2007 [cit. 2011-11-24].
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Romeo-and-Juliet-toy-theatre-cut-outs.png>.
Soubor:Verona-piazza delle erbe02.jpg. In Wikipedia : the free encyclopedia [online]. St. Petersburg
(Florida) : Wikipedia Foundation, 29.9.2005, last modified on 5.1.2007 [cit. 2011-11-24]. Dostupné z
WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Verona-piazza_delle_erbe02.jpg>.
http://office.microsoft.com

Podobné dokumenty