LVS

Transkript

LVS
Clostridium perfringens
diagnostika a odběr vzorků
Kultivace a identifikace kmene C.perfringens
PCR - genetická typizace (průkaz genů zodpovědných
za tvorbu toxinů - cpa,cpb1 ,cpb2, cpe,etx )
ELISA test - průkaz toxinů ve střevním obsahu
nebo ověření schopnosti tvorby toxinů izolovaným
kmenem
Otiskový preparát
Druh vzorku
Orientační ceny
Kultivace
PCR
ELISA
Otiskový
preparát
150 Kč
450 Kč
420 Kč
60 Kč
Způsob odběru
Klinický materiál
výtěr z rekta a okamžité uložení do transportního média (odběrové soupravy
s transportním médiem Amies )
Rektální výtěr
Trus
(odběr z konečníku
nebo čerstvý trus
po spontánní
defekaci)
Sekční materiál
Celé tělo zvířete
(tele, jehně)
Stěr ze sliznice
tenkého střeva
transport do laboratoře - do 24 hodin v chlazeném režimu od odběru
do dodání do laboratoře
rychlý odběr do uzavíratelné nádoby o objemu do 250 ml nebo plastového
sáčku se zipovým uzávěrem odpovídající velikosti – nádobu zcela naplnit
a ze sáčku vytlačit vzduch.
transport do laboratoře - do 24 hodin v chlazeném režimu od odběru
do dodání do laboratoře
dopravit celý kadáver čerstvě uhynulého zvířete na pitevnu diagnostické
laboratoře, laboratoř odebere vhodný materiál
otevření lumina střeva v nezbytném rozsahu, provedení stěru a okamžité
uložení do transportního média (odběrové soupravy s transportním médiem
Amies)
transport do laboratoře - do 24 hodin v chlazeném režimu od odběru
do dodání do laboratoře
podvázat a oddělit cca 20cm postiženého úseku střeva s obsahem
Tenké a tlusté
střevo s obsahem
Odběr exsudátu
z dutiny hrudní
transport do laboratoře - do 24 hodin v chlazeném režimu od odběru
do dodání do laboratoře
nasátí exsudátu do jednorázové injekční stříkačky s uzavíratelnou
kombizátkou pro zajištění anaerobního prostředí
transport do laboratoře - do 24 hodin v chlazeném režimu od odběru
do dodání do laboratoře
1
Clostridium perfringens
diagnostika a odběr vzorků
ODBĚROVÉ SOUPRAVY COPAN
1
Univerzální transportní odběrová souprava s jedním tamponem (pro jeden typ vyšetření)
114C AMIES CHARCOAL - SINGLE PLASTIC SWAB - BLACK CAP
2
Univerzální transportní odběrová souprava s dvojitým tamponem (pro nátěr i kultivaci)
COV-2012.01.001
136C AMIES CHARCOAL - DOUBLE PLASTIC SWABS - WHITE CAP
Materiál vznikl za podpory společnosti Pfizer, spol. s r.o. ve spolupráci s diagnostickou laboratoří SVÚ Jihlava
Kontakt: Rantířovská 93; 586 05 Jihlava; MVDr. Ivana Kucharovičová; Tel. : +420 567 143 222 Mobil: +420 602 782 835
Vydal: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: 283 004 111, fax: 251 610 270, e-mail: [email protected]
V případě dotazů kontaktujte regionálního zástupce společnosti Pfizer nebo místního zástupce držitele
rozhodnutí o registraci na výše uvedeném e-mailu či telefonním čísle.
2
Clostridium perfringens
doporučené limity výskytu klostridií
Opatření při podezření na onemocnění hovězího dobytka způsobené klostridiemi:
vyšetření reprezentativních vzorků výkalů skotu ve stádu!
Klostridie ve výkalech
Ukazatel
Žádoucí obsah klostridiových spor
V praxi tolerovaná hranice
klostridiových spor
Obsah spor ve výkalech
opakovaně vysoký
Hodnota (v 1g výkalů)
< 10.000 (< 104 CFU/g)
< 50.000 (< 5 x 104 CFU/g)
>100.000 (> 105 CFU/g)
Komentář
může být negativně ovlivněna kvalita
mléka či zdraví zvířat.
Nutno provést kontrolu kvality
fermentačního procesu v
konzervovaných krmivech, včetně
aerobní stability – viz. níže
Kontrola fermentačního procesu v konzervovaných krmivech
Jsou-li jednotlivé vrstvy siláže v silážní jámě rozdílné, je třeba provést kontrolu každé vrstvy zvlášť.
Při prokázání máselného kvašení (suma kyseliny máselné > 1,0 % ze sušiny), je předpoklad, že
dojde ke zmnožení, popř. tvorba spor v siláži. Tato siláž se nesmí zkrmovat dojnicím.
Pokud je obsah kyseliny máselné v hodnotě < 0,1 % v sušině je příčinou asi silná kontaminace
nabranou půdou při sklizni. V tomto případě je nutné udělat zkoušku siláže na obsah popelovin
z nejméně tří různých míst, a to z důvodu možné mikrobiální heterogenity siláže.
Klostridie v konzervovaných krmivech
Ukazatel
Žádoucí obsah klostridiových spor
V praxi tolerovaná hranice
klostridiových spor
Vysoký obsah spor v krmivu
Hodnota (v 1g krmiva)
< 1.000 (< 103 CFU/g)
Komentář
< 10.000 (< 104 CFU/g)
>100.000 (> 105 CFU/g)
Zákaz zkrmování!
Ostatní možné zdroje při vysokém výskytu klostridií ve výkalech:
půda, prach ve vzduchu, výkaly, zavlažování, jarní záplavy, močůvkování porostů pícnin apod.
Použité zkratky:
CFU – Colony Forming Unit = KTJ kolonie tvořící jednotky
NutriVet, s.r.o., Vídeňská 1023, 691 23 Pohořelice, tel., fax.: 519424247, mobil 606764260,
www.nutrivet.cz
Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5, tel.: 283 004 111, fax: 251 610 270, e-mail: [email protected]
V případě dotazů kontaktujte regionálního zástupce společnosti Pfizer nebo místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci na výše uvedeném
e-mailu či telefonním čísle.

Podobné dokumenty

Klostridiové infekce skotu

Klostridiové infekce skotu • Nekrotizující infekce měkkých tkání • Infekce následuje po kontaminaci rány, poranění při porodu nebo místa injekce • Devitalizační porcesy po traumatu navozují nízký redox potenciál, alkalické p...

Více

Edition 24/2016

Edition 24/2016 UMB World Championship - Bordeaux (FR) 05-12-2015 Confederal Championships National Championships 2012 / 2013 National Championships 2013 / 2014 National Championships 2014 / 2015 UMB / CEB World C...

Více

APOQUEL Základní fakta

APOQUEL Základní fakta stejně jako komplikující faktory atopické dermatitidy jako bakteriální, mykotické nebo parazitární infekce/infestace. Nejčastější nežádoucí účinky při léčbě přípravkem APOQUEL® bylo zvracení a průj...

Více

Ke stažení ZDE - Agroprogres Servis

Ke stažení ZDE - Agroprogres Servis AGROPROGRES - SERVIS s. r. o. - C E N Í K 2 0 1 6 DUBICKO, Družstevní 276, PSČ 789 72 , tel. 583 449 374, fax: 583 413 589 Ing. Petr Křížek - 602 203 322, Ing. Josef Křížek,CSc. - 602 573 748 Ing. ...

Více