APOQUEL Základní fakta

Transkript

APOQUEL Základní fakta
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
APOQUEL®:
S lékem APOQUEL® (oclacitinib), Vám Zoetis nabízí novou možnost cílené léčby svědění, která rychle přeruší bludný kruh pruritu a zánětu
spojený s alergickými kožními nemocemi a pomáhá zlepšit kožní léze u léčených psů.
Evropská komise povolila registraci léku APOQUEL® v září 2013.
APOQUEL® Indikace:
APOQUEL® je orální inhibitor Jánus Kinázy (JAK), indikovaný k léčbě pruritu spojeného s alergickou dermatitidou a léčbě klinické manifestace
atopické dermatitidy u psů starších 12 měsíců s živou hmotností větší než 3 kg.
APOQUEL® Základní vlastnosti:
APOQUEL® je jediný veterinární lék, specificky vyvinut a schválen k léčbě pruritu spojeného s alergickou dermatitidou a léčbě klinické manifestace
atopické dermatitidy u psů.
APOQUEL® prokázal v laboratorních studiích potlačení pruritu již po 1 až 3 hodinách po podání první dávky. 1
V klinické studii trvající 1 měsíc, APOQUEL® prokázal efektivní kontrolu pruritu po 4 hodinách po podání u psů s alergickou dermatitidou. 2
V klinické studii trvající 4 měsíce, APOQUEL® prokázal dlouhodobou úlevu od pruritu a zlepšení kožních lézí se sporadickým výskytem
nežádoucích účinků u psů s atopickou dermatitidou. 3
APOQUEL® specificky inhibuje pruritogenní i zánětlivou signální cestu zodpovědnou za svědění a poskytuje úlevu bez klasických krátkodobých
i dlouhodobých negativních účinku glukokortikoidů.
Riziko metabolických lékových interakcí je velmi nízké a APOQUEL® byl bezpečně použit s jinými bežnými léky jako např: endo- a ektoparazitiky,
antibiotiky a antiflogistiky.
Zvířata mohu být vakcinována pokud jsou souběžně léčena přípravkem APOQUEL®.
V klinických studiích, léčba přípravkem APOQUEL® neinterferovala s intradermálními kožními alergickými testy, což v porovnání s prednisolonem
umožňuje začít terapii pruritu před identifikací alergenů. 4
APOQUEL® tedy poskytuje rychlou úlevu od pruritu a umožní veterinárním lékařům soustředit se na diagnostiku primární příčiny svědění.
PRO ZVÍŘATA. PRO ZDRAVÍ. PRO VÁS.
ZÁKLADNÍ ÚDAJE
APOQUEL® dávkování:
APOQUEL® tablety se podávají v dávce 0,4 – 0,6 mg/kg perorálně, prvních 14 dní 2x denně, poté 1x denně jako udržovací terapie.
APOQUEL® tablety je možné podávat s krmením nebo nalačno.
APOQUEL® bezpečnost:
APOQUEL® by neměl být použít u psů mladších 12 měsíců s hmotností pod 3 kg. APOQUEL® je kontraindikován u psů s imunosupresí nebo
s maligní neoplazií, jelikož účinná látka nebyla v uvedených situacích vyzkoušena. APOQUEL® ovlivňuje imunitní systém a může způsobovat
zvýšenou vnímavost k infekcím nebo exacerbovat neoplazie. Bezpečnost přípravku APOQUEL® nebyla stanovena u gravidních a laktujících fen
a u chovných psů, proto se jeho použití u těchto zvířat nedoporučuje. Při léčbě svědění je potřeba diagnostikovat a léčit primární příčinu pruritu,
stejně jako komplikující faktory atopické dermatitidy jako bakteriální, mykotické nebo parazitární infekce/infestace. Nejčastější nežádoucí účinky při
léčbě přípravkem APOQUEL® bylo zvracení a průjem. Ostatní nežádoucí účinky zahrnovaly letargii, snížený apetit nebo inapetenci, kožní nebo ušní
iritaci nebo infekci. Je doporučeno pravidelné monitorování krevního obrazu a biochemického profilu.
Reference:
1. Data on file. Zoetis study A161-AU-12-096.
2. Cosgrove SB, et al. Vet Dermatol. 2013; in press.
4. Aleo MM, et al. Abstract presented at NAVDF 2013 Louisville, USA.
Pro kompletní informace o přípravku čtěte aktuální souhrn údajů o přípravku (SPC) a příbalovou informaci.
V případě dotazů k přípravku kontaktujte regionálního zástupce společnosti Zoetis.
Zoetis Česká republika, s.r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5
tel.: 257 101 111, fax: 257 101 101, e-mail: [email protected]
Zoetis Luxembourg Holding SARL, organizačná zložka, Karadžičova 8/A, 821 08 Bratislava
tel.: +421 2 5939 6190, e-mail: [email protected]
PRO ZVÍŘATA. PRO ZDRAVÍ. PRO VÁS.
APO-2014.01.006
3. Fleck T, et al. Abstract presented at 2. NAVDF 2013 Louisville, USA.

Podobné dokumenty

APOQUEL Dávkovací tabulka-1

APOQUEL Dávkovací tabulka-1 1. Cosgrove SB et al. Efficacy and safety of oclacitinib for the control of pruritus and associated skin lesions in dogs with canine allergic dermatitis. Vet Dermatol. 2013 doi: 10.1111/vde.12047. ...

Více

Stáhnout SPC dokument

Stáhnout SPC dokument 0,997 µM) po perorálním podání 0,6 mg/kg ž.hm. ve zkoušce snášenlivosti u cílových druhů zvířat. Proto je riziko metabolických lékových interakcí v důsledku inhibice oklacitinibu velmi nízké. U psů...

Více

Chirurgie u králíků

Chirurgie u králíků Podle různých autorů mají králíci 55-65 ml/kg krve. Ztráty do 10 % objemu jsou zanedbatelné, ale při ztrátě okolo 20 % a více dochází k tachykardii a arteriální konstrikci. Využití elektrokauteru m...

Více

diagnostika alergie na blanokřídlý hmyz

diagnostika alergie na blanokřídlý hmyz Vyšetření specifických IgE protilátek k extraktu včelího a vosího jedu K detekci specifických IgE protilátek k hmyzímu jedu v krvi pacienta se užívají in vitro testy. V literatuře je uváděn jako př...

Více

LVS

LVS Vydal: Pfizer, spol. s r.o., Stroupežnického 17, 150 00 Praha 5 tel.: 283 004 111, fax: 251 610 270, e-mail: [email protected] V případě dotazů kontaktujte regionálního zástupce společnosti Pfi...

Více

A infovet 4 2011.indd

A infovet 4 2011.indd svoji velikost, pylorem jsou ještě schopny projít a zachytí se v tenkém střevě (1). Nejčastějším místem obstrukce je pyloroduodenální spojení, proximální duodenum a ileocekální chlopeň. (3). V naše...

Více

Nutrition in the elderly Malnutrition and dementia

Nutrition in the elderly Malnutrition and dementia Co se týče příjmu makronutrientů,  nalezli jsme statisticky významný rozdíl v příjmu proteinů a sacharidů mezi AD a VD pacienty  příjem stravy pacientů s AD, kteří dostávali nutriční podporu, byl...

Více

Primární biliární cirhóza, primární sklerozující cholangitida

Primární biliární cirhóza, primární sklerozující cholangitida zích onemocnění UDCA ztrácí účinnost. Biochemická odpověď se hodnotí po roce podávání UDCA a léčba se považuje za  účinnou, pokud koncentrace bilirubinu v séru je nižší než 17 μmol/l, aktivita ALP...

Více

Příbalová informace: informace pro uživatele ZYTIGA 250

Příbalová informace: informace pro uživatele ZYTIGA 250 užívané k léčbě poruch srdečního rytmu (např. chinidin, prokainamid, amiodaron, sotalol); o kterých je známo, že zvyšují riziko poruch srdečního rytmu [např. methadon (používaný k úlevě od bolesti ...

Více