Rostliny a živočichové na poli - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ

Transkript

Rostliny a živočichové na poli - ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ
Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938
Název: Škola hrou
Rostliny a
živočichové na poli
4.ročník
Základní škola a mateřská škola Hrubý
Jeseník, okres Nymburk
Zpracovala: Mgr. Oberhelová Jitka
Přírodověda 4. ročník
•Na polích pěstují lidé hospodářské rostliny pro svůj užitek
•Vedle těchto rostlin se vyskytují na polích i plevele
•Pole zabírají téměř třetinu rozlohy našeho státu
Pšenice setá
Ječmen obecný
Žito seté
Oves setý
Kukuřice setá
•Obilniny se pěstují pro obilná zrna
•Po sklizni se zrna čistí a mele se z nich mouka
Lilek brambor
•Sklízíme hlízy
•Potrava pro lidi
i zvířata
•Škrob a líh
Řepa cukrová
•Cukr
•Sklízíme bulvy
Řepa krmná
•Krmivo
Luskoviny pěstuje člověk pro semena,
která jsou ukrytá v lusku
Hrách setý
Fazol obecný
Čočka jedlá
Pěstuje se v teplých oblastech
Len setý
•Pěstuje se ve vyšších nadmořských výškách
•Ze semen se lisuje olej
•Z vláken se tkají látky a vyrábějí provazy
Konopí seté
•Olej
•Vlákna pro lana
Chmel otáčivý
•Roste na chmelnicích
•Výroba piva
heřmánek
vlčí mák
chrpa
Bažant obecný
•Létá ztěžka
•Nekrmivý pták
•Všežravec
•Pták stálý
Koroptev polní
•Dnes už poměrně vzácná
•Chráněná
•Stálý pták
Skřivan polní
•Hnízda staví na zemi
•Ochranné zabarvení
•Krásně zpívá
•Stěhovavý pták
Hraboš polní
•Býložravec
•Žije v doupěti s několika východy
•Dělá si zásoby
Křeček polní
•Samotář
•Žije hluboko pod zemí
•Dělá si zásoby
•Chráněný
Mandelinka bramborová
Mšice

















http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Triticum_aestivum_%28ripe%29_3.jpg
http://pixabay.com/cs/chl%C3%A9b-chleby-farmer-s-chl%C3%A9b-11550/
http://www.zemifoto.estranky.cz/fotoalbum/rostliny/jecmen-001.-klas-.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kelt_%28pivo%29.JPG
http://pixabay.com/cs/%C5%A1pice-%C5%BEito-obiloviny-zrno-pole-8761/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Haferflocken.jpg
http://www.jimihoovce.cz/S_cim_pracujeme.html
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id68142/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Frozen_peas.JP
G
http://pixabay.com/cs/zrna-fazole-obil%C3%AD-hn%C4%9Bd%C3%A1-73305/
http://www.foodsubs.com/Lentils.html
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cucumis_sativus20090812_496.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Feldmaus_Microtus_arvalis.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hamster.jpg
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Colorado_potato_beetle.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aphididae_%28aka%29.jpg












http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Linum_usitatissimum_L_ag1.jp
g
http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/len.htm
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cannabis_sativa_%2811%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Chmel_detail.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Kornblume.jpeg
http://pixabay.com/cs/m%C3%A1k-vl%C4%8D%C3%AD-m%C3%A1kkv%C4%9Btina-pole-19658/
http://pixabay.com/cs/he%C5%99m%C3%A1nek-prav%C3%BD-matricariachamomilla-58639/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Phasianus_colchicus_2_tom_%2
8Lukasz_Lukasik%29.jpg
http://pixabay.com/cs/tet%C5%99ev-hlu%C5%A1ec-druh%C5%BEensk%C3%A9-60280/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Perdix_perdix_%28Marek_Szcz
epanek%29.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alauda_arvensis_2.jpg
Kliparty ze sady Microsoft Office
Náměty byly čerpány z učebnice:
Přírodověda pro 4.ročník
Čechurová,M.,Havlíčková,J.,Podroužek,L.
SPN-pedagogické nakladatelství,akciová společnost,Praha
2011
Práci jsem vypracovala samostatně.

Podobné dokumenty

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám • http://www.chirurgsilhavy.cz/Images/JarniPriroda/krivatec_zluty.jpg • http://serres-du-breuil.pagesperso-orange.fr/447crocus.jpg • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/Primu l...

Více

Z7-III2- 6A EU OPVK

Z7-III2- 6A EU OPVK Zdroje obrazového materiálu 1.http://www.guiageo-americas.com/mapas/globo-america.htm 2. http://vfu-www.vfu.cz/vegetabilie/plodiny/czech/slunecnice.htm 3. http://www.spojenec.cz/redmia/mlsnoty/ori...

Více

Prv_14 – kopie.notebook - Základní škola a mateřská škola při

Prv_14 – kopie.notebook - Základní škola a mateřská škola při „Interaktivní výuka“ CZ.1.07/1.4.00/23.3103

Více

VY_52_INOVACE_36 Ekosystém pole

VY_52_INOVACE_36 Ekosystém pole http://www.j-ecards.de/bilder/ecards/jungsystems_vogel_mehlschwalbe1.jpg

Více

19 Současná extrémistická a radikální hnutí

19 Současná extrémistická a radikální hnutí • snaha nahradit kapitalismus jiným, lepším politickým systémem. • názor, že lidská společnost se dokáže regulovat a kontrolovat sama, nepotřebuje k tomu autority a právní rámec. • současný anarchi...

Více

České domácnosti a zpětný odběr baterií

České domácnosti a zpětný odběr baterií zpětný odběr použitých baterií a jejich následná recyklace je důležitým prvkem v boji za záchranu našeho životního prostředí. v naší škole se sběrem a odvozem vysloužilých baterií zodpovědně zabývá...

Více

Ptáci - prezentace

Ptáci - prezentace Jak se jmenují tito ptáci a co mají společného? Žijí na polích.

Více