Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacienty

Transkript

Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacienty
ČESKÁ LÉKAŘSKÁ KOMORA, ODD. VZDĚLÁVÁNÍ,
Lékařská 2, 150 30 Praha 5, tel.: 234 760 710, e – mail: [email protected], www.lkcr.cz
si Vás dovoluje pozvat na vzdělávací kurz č. 73/16
73/16 Kurz – Komunikačně náročné situace v jednání lékařů s pacienty
Datum: 7. 5. 2016
Místo: Praha 5, Lékařská 2, Oválná pracovna
Délka: 4 hodiny
Lektoři: Doc. JUDr. Mgr. Joža Spurný, Ph.D., PhDr. Mgr. Ivana Běhalová
Odborný program:
8:30
9:00
13:00
Registrace
Zahájení
Závěr
Anotace:
Forma kurzu je určena pro ty, kteří potřebují supervizi a nebojí se otevřeně hovořit o svých vlastních
zkušenostech (s náročnou komunikační situací, např. odmítání léčby ze strany pacienta, agrese, sdělování
nepříjemné zprávy apod.) s ostatními kolegy. Dále je kurz koncipován pro ty, kteří chtějí svou odbornou
úroveň neustále zvyšovat - přejí si být odborníci nejen na svou lékařskou specializaci, ale také v oblasti
psychologické, v mezilidské komunikaci. Nácvik modelových situací a skupinová analýza, diskuse je efektivní
forma výcviku v dovednostech komunikace lékař-pacient. Bálintovská skupina pak umožňuje lépe porozumět
dění ve vztahové rovině mezi lékařem a pacientem.
(Bálint nehodnotí správnost léčby z medicínského hlediska!)
Program:
1) Zahájení kurzu, organizační záležitosti
2) Komunikačně náročné situace - přednášková část
3) Teoretický úvod k Bálintovské skupině
4) Bálint v praxi - kazuistické příspěvky a vlastní případy frekventantů
5) Nácvik zvládání KNS v modelových situacích
6) Závěrečné shrnutí, diskuse, zpětná vazba
Frekventanty kurzu prosíme, aby si popřemýšleli o situacích ze své praxe, které by bylo vhodné vnést do
kurzu ke společnému zpracování a podělení se s ostatními.
Účastnický poplatek: 500 Kč
Odborná vzdělávací akce je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů dle SP č. 16.
Účastnický poplatek: 500,- Kč; číslo účtu: 19 - 1083620217/0100; variabilní symbol - 7316
Potvrzení o úhradě účastnického poplatku je nutné předložit při registraci.

Podobné dokumenty

Příloha 3 - Seznam institucí pro diseminaci

Příloha 3 - Seznam institucí pro diseminaci Příloha č. 3 k návrhu diseminační strategie Národního konsorcia ReferNet

Více

I\ARIZEI{I d. 1/2008

I\ARIZEI{I d. 1/2008 n a i i z L r j ct r o . j io i c r c l i v s c c h y d c l s t c v pi'fpravkcrrlVAI{iDol, (l;t-lM. nllR). Oscticni sc prrivcdckonrisioniilni a to lirprigacf ticbtl acrtlsolent.L.lchovatclfr. ktcii...

Více

Pozvánka - Medical Services

Pozvánka - Medical Services MUDr. Petr Křepelka, Ph.D Závěr a křest knihy * Po každé přednášce následuje krátká diskuse

Více

LKCR - CHRUDIM

LKCR - CHRUDIM 10 Ubytování/Accommodation

Více

PS_2005_5

PS_2005_5 Pražský psychoterapeutický institut pobočka Liberec, Jáchymovská 385, Liberec 10, 46010, tel. 485151398, e-mail: [email protected]. Psych@som je ke stažení na elektronické adrese www.sktlib.cz/psych...

Více

VÝCVIK V KOUČOVÁNÍ QED GROUP a.s.

VÝCVIK V KOUČOVÁNÍ QED GROUP a.s. Monika Rousová, HR Director, 2N Telekomunikace a.s. „Pro výcvik v koučování ve společnosti QED GROUP pod vedením Radvana Bahbouha jsem se rozhodl z více důvodů a to především, abych zlepšil svoji s...

Více

Tříletý koučovací výcvik

Tříletý koučovací výcvik slaďována tak, aby mohl být termín přizpůsoben časovým možnostem všech přihlášených. Termíny dalších šesti výukových bloků v ročníku se pak domlouvají až na prvním soustředění na celý rok dopředu o...

Více