syndrom nahleho umrti ditete

Transkript

syndrom nahleho umrti ditete
SYNDROM NAHLEHO UMRTI DITETE
Syndrom náhlého úmrtídítěte (téžSIDS, Sudden lnfant Death Syndrome
je nejčastějšípřčinou úmrtídětí během prvního roku života s vrc
mezi 2, a 5. měsícem života. V Českérepublice zemře na tento
cca 20 dětí za rok. Přičina není objasněna, předpokládá se vliv
faktorů. Některé z nich můžete ovlivnit dle následujících doporučeni,
dodržováním vyrazné omezíte možnost vzniku SlDS.
1)
2|
Dítě by mělo spát na zádech po celou dobu spánku. Spánek na
nebo břišku není vhodný, pokud u dítěte nejste přítomni.
V postýlce dftěte nesmí bYt přítomny žádné měkké hračky ani iiné předměty, které by mohly zakrýt obličej dítěte (polštář, příliš měkká matrace)
Přikrývku v oblasti nohou zahněte pod matraci, dftě si ji pak
přes hlavu.
Dítě by mělo spát ve své postýlce ve stejné místnosti s matkou.
V místnosti, kde dftě spt, nesmí být příliš vysoká teplota vzduchu.
taková, která vyhovuje rodičům.Dítě by mělo být přměřeně
Nekuřte v těhotenství a minimálně rok po porodu. Nedovolte, aby
3)
4)
5)
6)
7)
8)
v přítomnosti dítěte kouřl.
Kojte. Mlateřské mléko je pro dftě nejlepšístravou.
Nlkdy nechodte spát pod vlivem tlumícíchléků,alkoholu nebo
Neužívejte je ani přes den.
Uvedená doporučení musí dodržovat nejen rodiče, ale i ostatní,
kdo o dítě pečují(např. ptalodiěe).
9
a
V prodeji jsou monitory pro sledování dýchání dítěte.
O
jeho koupi se poradte s dětským lékařem.
V případě zájmu o tento
leták volejte 777 345 845.
WWW. nan ny-d
istri buce. cz
STRUCNY POSTUP RESU§CITACE MALYGH DET|
Dítě nedýchá, neíeaguje, je bledé nebo zmodralo. Hrudník a břĚko se nezvedají.
Go dělat ?
. okamžitě zaěněte s resuscitací (oživováním) dítěte dle dalšíhonávodu.
. pokud je přítomna pouze jedna osoba, plovádějte resuscitaci dle pokynů, teprve po
.
.
.
.
.
r
minutě neúspěšnéresuscitace volejte ZZ3 (Zdsavotnická záchranná služba). Pokraěujte
v tesuscitaci do oživení dítěte či přijezdu lékaře.
pokud jsou přítomny dvě osoby, jedna resuscituje a dtuhá přvolá zzs.
Zavoleite ZZS - L55. Sdělte své jméno, popište situaci a uvedte, kam má sanitka přljet.
.
položte dítě na záda na tvrdou a ]ovnou podložku a podívejte se mu do úst. pokud je
potřeba, odstraňte cizí těleso (iídlo, htačka).
při podezření na předmět uvízlý hlouběji v dýchacích cestách je nutné ptovést v poloze
hlavou dolů pět silných úderůmezi lopatky a po otoěení dítěte pět prudkých stlačenína
hrudní kost ve spojnici bradavek (obr. 1). Opakujte do vypuzení tělesa a pak poktaěujte
v resuscitaci dle dalších bodů.
pokud dítě nedýchá, obemkněte svými ústy pootevřená ústa i nos dítěte a vpravte do nich
přibližně takové množství vzduchu, které je třeba ke zvednutí hludnku (většinou jen obsah
úst). Ústa oddalte a to stejné provedte ještě ětyřikrát. (obn 2). Vdech by měl tlvat asi 1 až
1,5 sekundy. Pokud se hrudník nezvedá, je umělé dýchání neúčinnéa je třeba vyhledat
správnou polohu hlavy dítěte (záklon hlavy nebo opačně, hlava musí být v přímce s tělem).
Pokud po pěti vdešíchdítě stále nejeví známky života (dýchá, hýbe se, kašle), zahajte
nepřímou stdečnímasáž. Ptostředníkem a ukazovákem stlačujte hrudní kost v její dolní
třetině kolmo k ní do hloubky asl t/3 hrudníku. Stlaěení i uvolnění má být plavidelné a trvat
stejnou dobu, fiekvence stlaěení je asi 1O0-12Oxza minutu. (obt 3)
Vždy po 30 stlaěeních htudníku provedte 2 vdechy.
Toto opakujte až do přúezdu lékaře nebo oživení dítěte.
Autoři: MUDr.
L
Kantor, Ph.D., L, Góblová, A, Novotná
Aktualizace: MUD1, Martin Wita, 2073
Novo roze necké oddě
í Faku ltn í nem ocn ic e o l omou c
Lékařská fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 1. wdání 2006, 2, uydání 2073
le
n
V případě zájmu
o tento leták volejte
777 345 845,

Podobné dokumenty

Sharp modelová řada LE750 - Sharp

Sharp modelová řada LE750 - Sharp LCD panel je výrobek založený na špičkové technologii umožňující zobrazení i nejjemnějších detailů obrazu. V důsledku velkého počtu obrazových bodů občas dochází k tomu, že několik aktivních obrazo...

Více

LIMBA CEHĂ PENTRU ROMÂNI

LIMBA CEHĂ PENTRU ROMÂNI Minuscule Pronunţare Majuscule Minuscule Pronunţare A a a1 M m em B b be N n en C c ţe Ň ň niă Č č ce O o o D d de P p pe Ď ď diă Q q kve E e e1 R r er ě ie Ř ř rj 2) F f ef S s es G g ghe Š š eş H...

Více

ZDE

ZDE Ředitel je povinen zajtsit řadflé fungování ústavu a napliováni účelu,pto nějž byl založen, íádné vedení ieho účetnictví,plnění všech zákonnýclr' povinností s jeho činností spoiených, minimálně ied...

Více