Vodní díla - 1.SERVIS

Transkript

Vodní díla - 1.SERVIS
22
/ E N E R G I E
K O L E M
N Á S
Vodní díla Lipno a Kam˘k
V období od listopadu 2012 do února 2014 probíhala
nejrozsáhlejší rekonstrukce v padesátileté historii vodní
elektrárny Lipno. Technologickou část „hydrogenerátor“
prováděla pro ČEZ, a.s. společnost 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o.
I v případě generální opravy hydrogenerátoru o výkonu
69,5 MW vodní elektrárny Lipno I se jednalo o velký rozsah
činností, především o kompletní výměnu celého statoru HG
(nová kostra, magnetický obvod i statorové vinutí), opravu
rotoru a kompletní převinutí statoru i rotoru pomocného
generátoru 600 kVA.
Tato náročná rekonstrukce představovala kromě jiného
demontáž 230 tun těžkého rotoru generátoru a demontáž
původního statoru. Ze statoru bylo demontováno vinutí
a kostra vč. magnetického obvodu byla rozdělena na poloviny, které byly postupně vyvezeny z podzemní strojovny
na povrch speciálním výtahem – strojovna je 160 m pod
úrovní okolního terénu v podzemní kaverně 65 x 22 m. Poté
byly do podzemí dopraveny poloviny nově vyrobené kostry
a sestaveny na pozici. Po smontování polovin byl do nové
kostry kontinuálně složen magnetický obvod, tj. bez dělících
rovin. Po úspěšné magnetizační zkoušce založili pracovníci
1. SERVIS-ENERGO, s.r.o. do nového paketu nové vinutí, které bylo dodáno firmou Brush SEM s.r.o.
Z rotoru byly demontovány pólové nástavce s cívkami,
na kterých byly provedeny náročné elektrické zkoušky. U některých cívek byly zjištěny mezizávitové zkraty. Tyto cívky,
E N E R G I E
K O L E M
N Á S
1/2014
E N E R G I E
které při zkouškách nevyhověly, byly sejmuty z pólových
nástavců a nově převinuty. Poté byly póly s cívkami namontovány zpět na rotor a propojeny.
V rozsahu díla bylo i celkové převinutí statoru a rotoru pomocného generátoru novým vinutím a výměna chladičů
1/2014
E N E R G I E
K O L E M
N Á S
K O L E M
N Á S /
23
Ukončením prací na statoru a rotoru ještě práce neskončily.
Bylo ještě nutné stroj smontovat a vyrovnat ve spolupráci
s dodavatelem strojní části, konsorciem ČKD Blansko Engineering a ČKD Blansko Strojírny a soustrojí následně uvést
do provozu.
24
/ E N E R G I E
K O L E M
N Á S
V průběhu generální opravy elektrárny Lipno byla zahájena i rekonstrukce hydrogenerátoru HG 1 o výkonu 10 MW
vodní elektrárny Kamýk nad Vltavou. I tuto zakázku provádí
pracovníci společnosti 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. V průběhu
demontážních prací byly prováděny zkoušky a testy všech
částí hydrogenerátoru. Některé stěžejní díly padesát let starého generátoru těmto testům nevyhověly. Během diagnostiky svařenců kostry statoru a hvězdy rotoru bylo zjištěno,
že rozsah vad na obou svařencích neumožní jejich další
použití. Pracovníci společnosti 1.SERVIS-ENERGO, s.r.o. tedy
neprodleně zahájili technologickou a projektovou přípravu
výroby těchto dílů tak, aby dodávky nových dílů co nejméně
ovlivnily konečný termín generální opravy. Po zpracování
projektové dokumentace byla zahájena i vlastní výroba
obou základních částí generátoru – rotoru a statoru.
Projekt byl řešen tak, aby byly zohledněny dosavadní zkušenosti s konstrukcí strojů i výsledky defektoskopických
zkoušek a pevnostního výpočtu. V kritických místech byla
konstrukce kostry statoru zesílena a zejména pod patkami
horní hvězdy byla vyztužena. Tvar i dělení kostry zůstalo
stejné, na třetiny. Jednotlivé třetiny byly po opracování
dopraveny na elektrárnu a na montážním místě sestaveny.
Do sestavené kostry byl stejně jako v případě Lipna kontinuálně složen magnetický obvod a založeno vinutí. Vše bylo
samozřejmě podrobeno důkladným zkouškám.
E N E R G I E
K O L E M
N Á S
1/2014
E N E R G I E
U nové hvězdy rotoru bylo z technologických důvodů přistoupeno k rozdělení hvězdy na dvě části – náboj s vodícím
a závěsným ložiskem, na který bude namontována hvězda
s nataženým magnetickým obvodem. Pro složení nového
magnetického obvodu a montáž rotoru bylo na strojovně
ve spolupráci s pracovníky elektrárny zřízeno pracoviště.
Vzhledem k jedinému možnému umístění pracoviště pro
montáž rotoru u vjezdu do strojovny byla omezena veškerá manipulace a dovozy materiálu do elektrárny. To klade
na všechny zúčastněné organizace a hlavně na objednatele
celé opravy společnost ČEZ, a.s. velké nároky na koordinaci
prací a logistiku.
Po dokončení prací na výměně statoru a rotoru bude
celé turbosoustrojí sestaveno a uvedeno do provozu zase
ve spolupráci s dodavatelem strojní části sdružením firem
ČKD Blansko.
1/2014
E N E R G I E
K O L E M
N Á S
K O L E M
N Á S /
25

Podobné dokumenty

brio-klinicky

brio-klinicky terapie a vyžádat si další chirurgický zákrok potřebný k výměně poškozeného systému. Ke zranění nebo škodě během diathermické procedury může dojít, ať už je DBS systém zapnutý či vypnutý. Všichni p...

Více

Libněveská cukrovarská drážka, která ukončila provoz

Libněveská cukrovarská drážka, která ukončila provoz Povodeň při rekonstrukci rybníka 31. ledna 1953 na části obce Čuraje

Více

Jednofázový alternátor

Jednofázový alternátor pól konstrukce na obr. 1 zabírá úhel 55°, zatímco mezera mezi dvěma póly pouze 35°. Pól rotoru zaujímá úhel 120° a mezera mezi póly pouze 60°. Šipky u magnetů naznačují jejich magnetickou orientaci...

Více

technická dokumentace

technická dokumentace propojením ovládacího tlaku s nádrží. Spolupracuje např. se staršími verzemi hydrogenerátorů Linde řady HPV-02, Sauer SPV 22, 23 aj. Třícestný ventil je určen pro systémy s hydrogenerátory, u který...

Více

Axiální pístové hydrogenerátory HG

Axiální pístové hydrogenerátory HG Zástavba Montážní poloha hydrogenerátoru je libovolná. Souosost hřídele náhonu a hřídele hydrogenerátoru a kolmost čela montážní příruby je dána normami ISO 1101, resp. ČSN 01 4405, Tab. 3, stupeň ...

Více

D – Charakteristika studijního předmětu

D – Charakteristika studijního předmětu Nedestruktivní zkoušení, kontrola a diagnostika materiálů a konstrukcí, monitorování stavu konstrukcí, defektoskopie. rozsah a obsahové zaměření individuálních prací studentů a způsob kontroly stud...

Více

výkony - agrisystem

výkony - agrisystem Vysoce výkonný motor o objemu 12,9 l s dvoustupňovým přeplňováním, vysokotlakým vstřikovacím systémem Common Rail a nově navrženým chladicím systémem je tím pravým řešením pro nejsilnější traktor n...

Více