Životopis - Ivan Ryant

Transkript

Životopis - Ivan Ryant
Životopis
Jsem učitel a softwarový inženýr. Zajímám se o:
•
•
•
•
výuku softwarového inženýrství a informatiky
analýzu a design softwarových systémů
paralelní procesy a jejich synchronizaci
formální metody a programování bez chyb
Zkušenosti s výukou
Od září 2006 vyučuji programování a informatiku na střední škole.
V letech 2010–2016 jsem vyučoval objektové modelování na ČVUT FIT. V roce 2003 jsem absolvoval
studium učitelství odborných předmětů internetovým kurzem programování Zachraňte Karla!
V letech 1994–2001 jsem připravil a vedl několik besed a kurzů o objektovém paradigmatu a o
softwarovém inženýrství.
Průběžně rozvíjím tři projekty: učebnice Algoritmy a datové struktury objektově, učebnice
informatiky a didaktické hry.
Významné projekty
Pracoval jsem zejména na těchto větších projektech: internetový rešeršní systém
zahraničního obchodu pro Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (Intax, 1999-2001), vývoj
distribuovaného informačního systému pro správu daní ADIS pro Ministerstvo financí ČR (spojený
tým IBM, Intax, Taxnet, GIST, 1998-1999), informační systém pražské úřadovny Fisher-Rosemount
(s Milanem Goldmannem, 1994-2003), předběžná studie rozsáhlého distribuovaného tarifikačního
systému pro SPT Telecom (ProTel, SysCom, Hewlett-Packard, SPT Telecom, 1994), Sladký osud
(překladač Modula-2, 1989-1991, příznivá recenze Bajt 6/1991), programy pro návrh desek plošných
spojů: snímač souřadnic, grafický editor, optimalizace a konverze pro technologická zařízení (s J.
Merclem, 1986-1988), Karel (integrovaný editor, interpret a debugger pro dětské kurzy programování,
1985-1987, 2000-2003), vestavěný řadič jehličkové tiskárny (podle EPSON FX-85), řídicí program
dynamometru na motory do traktorů (s J. Novákem), optimalizační fáze pro překladač FEL Pascal
(diplomová práce na ČVUT), Markéta (assembler pro počítač JPR-12 – napsal jsem šestnáctkově ve
strojovém kódu, asi 1979-1980).
V poslední době jsem programoval v jazycích Smalltalk, Free Pascal, C#, Visual Basic, C++ a
Java a navrhoval jsem relační databáze. Dříve jsem zhusta programoval v různých assemblerech i
v jiných jazycích. Z objektových metodik mám nejraději OOSE ve spojení s UML. Úspěšně jsem
použil postupy XP a RAD založené na OOSE v prostředí MS Access.
V letech 1985–1987 byly přijaty 4 moje zlepšovací návrhy.
Významné publikace a prezentace
Článek Why Inheritance Means Extra Trouble vyšel v Communications of the ACM, vol. 40,
no. 10 (Oct. 1997), ref. Savoy, A.: A Single Strategy for Multiple Threads, Klunder, J.: Why Domain
Orientation? Článek 7-layered vyšel v ACM SIGSOFT Software Engineering Notes vol. 21, no. 4
(Jul. 1996). Článek The Correctly Analyzed System Which Behaves Incorrectly vyšel v Software
Engineering Notes vol. 20, nr. 2 (Mar. 1995). V letech 1991-1994 jsem pravidelně psal do časopisů
jako PC World, Bajt a Softwarové noviny (kromě recenzí i reportáže o objektově orientovaných
databázích a nástrojích CASE na veletrhu CeBIT 1992-1994 a o přednáškách Philippa Kahna na
OWG ve Frankfurtu v roce 1994 a na ETRE ve Vídni v roce 1992, připravoval jsem články „naše téma
CASE“ pro Softwarové noviny 11/1993 aj.) Publikoval jsem také v MF Dnes a v Českém Rozhlase.
Od září 1994 jsem uveřejnil čtyři sborníky svých reportáží, recenzí a případových studií Postřehy o
softwarovém inženýrství (s P. Bočkem a L. Prylovou). Zájmu čtenářů se těšila esej Místo
informatiky ve všeobecném vzdělání (2001-2003). Většina mých posledních publikací se nachází
na Portálu RVP, další na České škole, v Učitelských novinách a v blogu Učíme Informatiku.
Publikoval jsem tyto knihy: Tvorba aplikací v objektovém prostředí (Praha: Grada, 1994,
s H. Jilkovou, v STK pod signaturou A30151, A30151a, recenze v Chipu, v Softwarových novinách a
v Lidových novinách, ref. Voříšek J.: Strategické řízení informačního systému a systémová integrace,
Praha: Management Press, 1997), Veselá rukověť programování (Praha: 602. ZO Svazarmu, 1989,
v Národní knihovně pod signaturou 54H137694), Dálkový kurs číslicové techniky (Praha: 602. ZO
Svazarmu, 1988, s R. Pecinovským) a napsal jsem několik uživatelských příruček k různým
programům a zařízením.
Přednášky a příspěvky na konferencích: Detecting Some Limits of Formal Ontologies,
(ICIEIS 2014, Polsko), Rychlý vývoj aplikací založený na OOSE (Objekty’96, Praha 1996), Totální
objektifikací za nový řád ve správě objektů (Programování'93, Ostrava 1993), GED a neposlušní
programátoři (mezinárodní konference Microsystem, Karlovy Vary 1989 – s Janem Merclem) a asi
6 dalších přednášek.
Zaměstnání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ČVUT FIT jako odborný asistent [2010–2016], pokračuje příležitostná spolupráce
Gymnázium Praha 8, Ústavní 400 jako učitel [od srpna 2006]
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. jako programátor [2004–2006]
Intax s.r.o. (společnost vyvíjející software) jako analytik [1998–2000]
TTC (výzkumný ústav v oboru telekomunikací) v týmu Ing. Jana Šlechty, CSc. zabývajícím se
SDL (Specification and Description Language) a systémy CASE [1991–1992]
Tesla Elstroj (vývoj technologických zařízení na výrobu integrovaných obvodů) ve skupině
Ing. E. Smutného, která vyvíjela počítače pro řízení technologických procesů [1986–1990]
VÚMS (Výzkumný ústav matematických strojů) ve skupině Ing. Pavla Strejčka připravující
vývoj laserového fotoplotru [1986]
VVÚ STS a OZS (výzkumný ústav v oboru zemědělství) ve skupině vyvíjející diagnostické
přístroje pro traktory [1983–1986]
SVÚSS (výzkumný ústav v oboru strojírenství) jako programátor JPR-12 [léto 1979–1982]
Reference
•
•
•
•
•
Ing. Robert Pergl, Ph.D. / Ing. Michal Valenta, Ph.D., katedra softwarového inženýrství,
ČVUT FIT, Thákutova 7, 160 00 Praha 6
Ing. Vladimír Skarolek / RNDr. Antonín Koubek / Ing. Pavel Duška, Intax s.r.o., Zoubkova
3, 150 00 Praha 5
Ing. Jan Šlechta, CSc. (odborník na SDL), Štúrova 1701 / 55, 142 00 Praha 4 – Krč
Ph.D. Algirdas Pakštas, University of North London, School of Informatics and Multimedia
Technology, 166-220 Holloway Road, London, N7 8DB England, UK
Pavel N. Boček (oponent bakalářské práce), Ústav teorie informace a automatizace AV ČR,
Pod vodárenskou věží 4, 180 00 Praha 8
Kontakt
Listovní zásilky:
e-mail:
www:
Tererova 1551 / 8, 149 00 Praha 4
mailto:[email protected]
http://ryant.sweb.cz/
Jsem členem ACM (professional member od r. 1994). Absolvoval jsem České vysoké učení
technické, obor elektronické počítače v roce 1983 a Masarykův ústav vyšších studií ČVUT,
učitelství odborných předmětů v roce 2003. Svou programátorskou dráhu jsem nastoupil v roce 1974.
Je mi 57 let. Jmenuji se Ivan Ryant.
V Praze, 30. března 2016
Ivan Ryant

Podobné dokumenty

duben 16 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem

duben 16 - Římskokatolická farnost u kostela Matky Boží před Týnem obraz Zbraslavské Madony 28.4.1086 císař Jindřich IV. spojil pražské biskupství s biskupstvím olomouckým 30.4.1651 nar. sv.Jan Křtitel de la Salle, franc. kněz zakladatel kongregace Školských bratří

Více

openMagazin 11/2010

openMagazin 11/2010 Ponořte se s námi do recenze čtečky Amazonu Kindle 3 a také o UFO-01. Nevíte o co se jedná? O počítač Ubuntu Free Office 01. Máme pro vás pár tipů a triků pro Dropbox a také se můžete podívat do bu...

Více

Jak na sexistickou reklamu

Jak na sexistickou reklamu Příkladem genderových stereotypů je očekávání odlišných charakteristik v závislosti na pohlaví (např. představa ženřidiček jako nekompetentních – „ženská za volantem” – nebo mužů jako neschopných ...

Více

Ceník servisních prací

Ceník servisních prací Toto jsou minimální ceny (bez DPH) za instalaci a programování ústředny. V ceně instalace je zahrnuto: instalace ústředny připojení ústředny ke stávajícím rozvodům, zakončených do jednoho místa (ro...

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Datové služby s maximální rychlostí přenosu153.6 Kb/s pomocí technologie CDMA2000 1x

Více

Výroční zpráva 2011 - Katedra částí a mechanismů strojů

Výroční zpráva 2011  - Katedra částí a mechanismů strojů * S – Studenti doktorského studia Pedagogické dovednosti – využití různých učebných metod, prostředků ICT, formy učení, prezentace předmětů a cílů studia, motivace studentů, využití aktivizujících ...

Více

INSTRUKČNÍ MANUÁL (c) 1992

INSTRUKČNÍ MANUÁL (c) 1992 nakreslit třeba v programu ART STUDIO. Obrázky s kartičkami nahrajte na kazetu za sebou a nechte zpracovat následujícím programem v assembleru (program přeložte a spusfte, do magnetofonu vložte kaz...

Více