literatura - Západočeská univerzita

Komentáře

Transkript

literatura - Západočeská univerzita
LITERATURA
Aboal, J. R. aj. 1999. Rainfall interception in laurel forest in the Canary Islands. Agricultural
and Forest Meteorology 97, s. 73-86.
AENA, 2005 [online, cit. 12. 10. 2005]. Dostupné z www: <http://www.aena.es/>.
Aguilera-Klink, F. aj. 2000. The social construction of scarity. The case of water in Tenerife
(Canary Islands). Ecological Economics 34, 233-245.
Ancochea, E., Hernán, F., Cendrero, A., Cantagrel, J. M., Fúster, J. M., Ibarrola, E., Cello, J.
1994. Constructive and destructive episodes in the building of a young Oceanic Islands, La
Palma, Canary Islands, and genesis of Caldera de Taburiente. Journal of volcanology and
geothermal research. 60. 243-262.
Anděl, J. aj. 2000. „Nový svět“ – Amerika a Oceánie. Olomouc.
Anuita, F., Hernán, F. 2000. The Canary Islands origin: a unifying model. Journal of
volcanology and geothermal research. 103. s. 1-26.
Araña, V. aj. 2000. Zonation of the main volcanic hazards (lava flows and ash fall) in
Tenerife, Canary Islands. A propsal for a surveillance network. Journal of Volcanology and
Geothermal Research 103, s. 377-391.
Asiainfo, 2005. The Philippine Languages [online, cit. 20.10.2004]. Dostupné na www:
<http://www.asianinfo.org/asianinfo/philippines/pro-languages.htm>.
Baar, V. aj. 1996.Politická geografie. Ostrava : Př OU v Ostravě.
Begon, M. Harper, J. Townsend, C. 1997. Ekologie. Jedinci, populace, společenstva.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 949 s.
Bičík, I. aj. 2001. Školní atlas dnešního světa. 1. vyd. Praha : TERRA.
Björnsson, H. 2003. Subglacial lakes and jökulhlaups in Iceland. Global and Planetary
Change 35, s. 255-271.
Blažek, J., Uhlíř, D. 2002. Teorie regionálního rozvoje. 1. vyd. Praha : Karolinum, 211 s.
Blažková D. 1996. Mývant - subarktické jezero na horké zemi. Živa 1/1996, s. 11-13.
Caldera de Taburiente. Geological Map. Ministrio de Medio Ambiente. Madrid.
Campanatour, 2005 [online, cit. 2. 9. 2005]. Dostupné z www:
<http://www.campanatour.cz/>.
Carracedo, J. C. 1994. The Canary Islands: an example of structural kontrol on the growth of
large oceanic-island volcanoes. Jour. of Volcanology and Geothermal Research 60, s. 225241.
Carracedo, J. C., Day, S. J., Guillou, H., Torrado, F. P. J. 1999. Giant Quaternary landslides in
the evolution of La Palma and El Hierro, Canary Islands. . Journal of volcanology and
geothermal research. 94. 169-190.
Central Intelligence Agency, 2005. The World Factbook [online, cit. 25.11.2004]. Dostupné
na www: <http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/rp.html>.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
CIATFE (Consejo Insular de Aguas de Tenerife) 2005 [online, cit. 1. 4. 2005]. Dostupné
z www: <http://www.aguastenerife.org/>.
College of Geosciences, 2005 [online]. University of Oklahoma [cit. 5. 11. 2004]. Dostupné
z www: < http://geosciences.ou.edu/>.
Commonwealth Bureau of Meteorology, 2004, Southern Oscillation Index (SOI) [online, cit.
5. 11. 2004] . Dostupné z www: < http://www.bom.gov.au/climate/glossary/soi.shtml>.
Dahl, A. 2004. Island directory – Basic environmental and geographic information on the
significant islands of the world - Alphabetical order [online]. UNEP Islands web site,
[cit. 29.11.2005]. Dostupné na www:
<http://geography.about.com/gi/dynamic/offsite.htm?site=http%3A%2F%2Fwww.unep.ch%2
Fislands.html>.
Davis, W.M., 1898. Physical Geography Boston : Ginn and Co. 428 s.
Dejmal, I., Vlašín, M. 1996. Ochrana přírody na Islandu. Ochrana přírody 51, s. 148-152.
Demek, J. 1987. Obecná geomorfologie. 1. vyd. Praha : Academia. 480 s.
Demek, J. 1989. Nauka o krajině. Olomouc : Palackého univerzita v Olomouci.
Deutsch-Nauruischen-Gesellschaft, 2005. Eine Informationsseite der Deutsch-NauruischenGesellschaft [online, cit. 1.12. 2005]. Dostupné z www: < http://www.nauru.de/>.
Dirección general de transportes, 2002 [online]. Consejería de Infraestructuras, Transportes
y Vivienda Gobierno de Canarias [cit. 2005-06-04]. Dostupné z www:
<http://www.gobiernodecanarias.org/transportes/index.php>.
Einarsson, Þ. 1994. Geologie von Island. Rejkjavík : Mál og menning, 304 s.
El portal del ciudadano de Canarias, 2002 [online]. Gobierno de Canarias [cit. 2005-06-04].
Dostupné z www: < http://www.canarias.org/eng/transportes/transportes.html>.
Fediuk, F., Suk, M. 1969. Využití geotermální energie na Islandě. Lidé a Země XVIII. ,
1/1969, s. 31-33.
Feistel, R., Hagen, E., Grant K. 2003. Climatic changes in the subtropical Southeast Atlantic:
the St. Helena Island Climate Index (1893-1999). Progress in Oceanography 59, s. 321-337.
Finkl, Ch. W. 2004. Coastal Classification: Systematic Approaches to Consider in the
Development of a Comprehensive Scheme. Journal of Coastal Research 20/1, West Palm
Beach, Florida, s. 166–213.
Geografický místopisný slovník světa. 1993. Praha : Academia.
Global Islands Network, 2005 [online, cit. 3. 9. 2005]. Dostupné z www:
<http://www.globalislands.net/>.
Gómez-Fernández, F. 2000. Application of a GIS algorithm to delimit the areas protected
against basic lava flow invasion on Tenerife Island. Journal of Volcanology and Geothermal
Research 103, s. 409-423.
Gonzáles, J. M. 1999. A systém of logistic type equations which modellizes visitors demand
in two areas of Tenerife Island. Nonlinear Analysis 35, s. 111-123.
Grabherr, G. 1997. Farbatlas Ökosysteme der Erde. Stuttgart : Ulmer.
Guardian Unlimited, 1999. China show tunnel vision [online, cit. 13. 02. 2005]. Dostupné
z www: < http://www.guardian.co.uk/taiwan/Story/0,2763,196879,00.html>.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Hadač, E. aj. 1957. V zemi sopek a ledovců. 1. vyd. Praha : Orbis, 240 s.
Hendrych R. 1984. Fytogeografie. Praha : Státní pedagogické nakladatelství.
Hliníková, E. 2005. Katastrofy hýbaly dějinami. Lidová noviny, 8. ledna 2005, s. 21-22.
Hnízdo, B. 1995. Mezinárodní perspektivy politických regionů. Praha : I.S.E.
Horník, S. aj. 1986. Fyzická geografie 2. 1. vyd. Praha : SPN, 319 s.
Hung, J.-J. 2000. Tsengwen River Estuary [online, cit. 25. 5. 2005, aktualizováno 6. 12.
2000]. Dostupné z www:
<http://data.ecology.su.se/mnode/asia/Taiwan/TsengwenRiver/tsengwenbud.htm>.
Hürlimann, M., Martí, J., Ledesma, A. 2004. Morphological and geological aspects related to
large slope failures on oceanic island. The huge La Orotava landslides on Tenerife, Canary
Islands. Geomorphology 62, s. 143-158.
Chromov, S. P. 1968. Meteorológia a klimatológia. 1. vyd. Bratislava : Vydavateĺstvo
slovenskej akadémia vied, 453 s.
Iceland. Country and People. 1994. Iceland Review.
Inmarsat, 2005 [online, cit. 12. 10. 2005]. Dostupné z www: <http://www.inmarsat.cz/>.
Instac, 2005 [online]. Instituto Canario de Estadística [cit. 1. 4. 2005]. Dostupné z www:
<http://www.gobiernodecanarias.org/istac/estadisticas.html>.
Island Superlatives, 2005 [online, cit. 2. 10. 2005]. Dostupné z www:
<http://users.erols.com/jcalder/SUPERLATIVESV2.html>.
Island. Souhrnné teritoriální informace. 2005. Vnitropolitická charakteristika [online].
Ministerstvo zahraničních věcí ČR [cit. 4. 5. 2005]. Dostupné z www:
<http://www.export.cz/>.
Islands, 2005. United Nations Environment Programme [online]. [Aktualizováno 17.1. 2005,
cit. 4.5. 2005]. Dostupné z www: <http://islands.unep.ch>.
Ištok, R. 2003.Politická geografia a geopolitika. Prešov.
Jakeš, P. 2005. Vlny hrůzy. Zemětřesení, sopky a tsunami. Praha : Naklad. Lidové noviny,
221 s.
Janský B. 1992. Geografie moří a oceánů. 1. vyd., Praha : UK Praha, 138 s.
Jenkins, D. 2004. Peru . 2. vyd. Brno: Nakladatelství Jota 2004, 549 s.
Juvik, J. O. aj. 1993. Forest climatology near the tree line in Hawai'i. Agricultural and Forest
Meteorology 66, s. 159-172.
Kadečková, H. 2001. Dějiny Islandu. Praha : Nakladatelství Lidové noviny, 308 s.
Kele, F., Mariot, P. 1992. Ostrovy a súostrovia Oceánie. Bratislava : SPN.
Kelletat, D. 1991. The 1550 BP tectonic event in the Eastern Mediterranean as a basis for
assessing the intensity of shore processes. Zeitschrift für Geomorphologie 81, 3/91, s. 181194.
Kemi, 2005 [online, cit. 12. 10. 2005]. Dostupné z www: <http://www.kemi.is/>.
Klimadiagramme weltweit, 2004 [online, cit. 5. 11. 2004]. Dostupné z www:
< http://www.klimadiagramme.de/ >.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Klugel A., Schmincke H. U. White J.D.L., Hoernle K.A. 1999. Chronology and volcanology
of the 1949 multi-vent rift-zone / eruption on La Palma Canary Islands. Journal of
volcanology and geothermal research. 267-282.
Kopp, J., Kučera, T. 2005. Interakce cestovního ruchu a přírodního prostředí na ostrově
Tenerife. In Geografie, cestovní ruch a rekreace : sborník referátů ze semináře. Olomouc :
Univerzita Placekého v Olomouci, s. 149-160.
Kopp, J., Suda, J. 2004. Vybrané kapitoly z fyzické geografie – klimatologie. 2. vyd. Plzeň :
ZČU, 104 s.
Kopp, J., Vaník, R. 1999. Jökulhlaup – povodeň po islandsku. Vesmír 78, 9/1999, s. 495-496.
Košťál,V. 2004. Osiřelý pilíř transatlantické vazby? Mezinárodní politika 2004/8.
Kraft, J., Mentlík, P. 2004. Úvod do geologie pro geografy : Endogenní a exogenní dynamika.
Plzeň : ZČU v Plzni, 178 s.
Kučera, D. 2003. Plovoucí ostrovy na jezeře Titicaca [online, cit. 8.9. 2005]. Dostupné
z www: <http://www.novinky.cz/archiv/Index/Styl/12913b871.html?from=hp>.
Kukal Z. aj. 1990. Základy oceánografie. 2. vyd. Praha : Academia, 590 s.
Lacika, J. 1997. Basalt surfaces in the Slovak Carpatians. Z. für Geomorphologie. N. F.
Suppl.-Bd. 110. Berlin; Stuttgart. p. 159-171.
Lake Titicaca, 2005 [online, cit. 15.10. 2005]. Dostupné z www:
<http://www.crystalinks.com/laketiticaca.html>.
Lanier, S. 2003. Foreign to Familiar. McDougal Publishing, USA, 85 s.
Liebricht, H. 1983. Das Frostklima Islands seit dem Beginn der Instrumentenbeobachtung.
Bamberg : Bamberger geographische Schriften, Heft 5. 68 s.
Liščák, V., Fojtík, P. 1998. Státy a území světa. Praha : Libri.
Lonely Planet, 2005. Federated States of Micronesia – Culture and History [online]. Lonely
Planet [citováno 29.11.2005]. Dostupné na www: <http://www.lonelyplanet.com/worldguide/
destinations/pacific/federated-states-of-micronesia/essential?a=culture>.
Luis, J.A.H. 2002. Temporal accessibility in archipelagos: inter-island shipping in the Canary
Islands. Journal of transport geography 10, no. 3.
Lyday, T. Q. 1998. The mineral industry of Nauru - 1998. [online, cit. 2. 9. 2005]. USGS.
Dostupné z www: < http://minerals.usgs.gov/minerals/>.
MacArthur, R. H, Wilson, E. O. 1963. An equilibrium theory of insular zoogeography.
Evolution 17, s. 373-387.
Mader, Ch. L. 2001a. Modeling the 1755 Lisbon tsunami. Science of Tsunami Hazards 19,
2001/2, s. 93-98.
Mader, Ch. L. 2001b. Modeling the La Palma landslide tsunami. Science of Tsunami Hazards
19, 2001/2, s. 150-157.
Martini, I. P., Brookfield, M. E. & Sadura, S. 2001. Principles of Glacial Geomorphology and
Geology. New Jersey, USA : Prentice Hall. 381 s.
MHP UNESCO, 2005. Discharge of selected rivers of the world [online, cit. 25. 5. 2005] .
Dostupné z www:
<http://webworld.unesco.org/water/ihp/db/shiklomanov/part'4/index4_2.html>.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 1999 [online, cit. 21.2. 2001]. Dostupné z www:
<http://www.mmr.cz >.
Mirvald, S. 2000. Geografie dopravy II. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 56 s.
Mirvald, S. aj. 1996. Geografie cestovního ruchu . 3. vyd. Plzeň : Vydavatelství ZČU, 128 s.
Mirvald, S. Šulc, M. 1997. Společenské a hospodářské složky krajiny. Zeměpis pro 8.a 9.
ročník ZŠ a víceletých gymnázií. Praha : Nakladatelství Fortuna, 152 s.
Mitchell, C. N., Masson, D. G., Watts, A. B., Gee, M. J. R.,Urgeles, R. 2002. The
morphology of the submarine flanks of volcanic ocean islands. A comparative study of the
Canary and Hawaiian hotspot islands. Journal of volcanology and geothermal research. 115.
83-107.
Mokráčková, A. 2005. Typologie ostrovů a souostroví v Atlantském oceánu [Bakalářské
práce]. Plzeň : ZČU v Plzni.
NASA, 2005a [online, cit. 3. 9. 2005]. Dostupné z www: <http://disc.gsfc.nasa.gov/>.
NASA, 2005b [online, cit. 15.10. 2005]. Dostupné z www:
<http://sirrah.troja.mff.cuni.cz/~mira/astronomie/earth/titicaca/titicaca.jpg.html>.
NationMaster, 2005. Demographics of the Philippines [online, cit. 25.11.2004]. Dostupné na
www: <http://www.nationmaster.com/encyclopedia/
Demographics%20of%20the%20Philippines#Ethnic_Grous>.
Netopil. R. aj.1984. Fyzická geografie 1. 1. vyd., Praha : SPN, 222 s.
Ota, Y. 1991. Coseismic uplift in coastal zones of the western Pacific rim and its implications
for coastal evolution. Zeitschrift für Geomorphologie 81, 3/1991, s. 163-179.
Pacific Tsunami Warning Center, 2005 [online, cit. 25. 9. 2005] . Dostupné z www:
<http://www.prh.noaa.gov/ptwc/>.
Pásková, M. 2001. „Udržitelný rozvoj“ cestovního ruchu. Sborník ČGS 106, s. 178-195.
Pérez, O. M., Telfer, T. C., Ross, L. G. 2003. On the calculation of wave climate for offshore
cage culture site selection: a case study in Tenerife (Canary Islands). Aquacultural
Engineering 29, s. 1-21.
Population Reference Bureau, 2005. Human Population: Fundamentals of Growth - The
Status of Women [online, cit. 25.11.2004]. Dostupné na www:
<http://www.prb.org/Content/NavigationMenu/PRB/Educators/Human_Population/Women/T
he_Status_of_Women1.htm>.
Röhlich, P. 1996. Islandské sopky a gejzíry. Vesmír 1996/11, s. 637-638.
Romancov, M. 2004. Geopolitický význam Indického oceánu v minulosti a dnes.
Mezinárodní politika, 10/2004, s. 22-24.
Selby, M. J. 1985. Earth’s Changing Surface. Clarendon Press : Oxford. 607 s.
Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú, 2005. [online, cit. 2.9. 2005].
Dostupné z www: < http://www.senamhi.gob.pe/index.php>.
Severské list, 2003. Proč Island a Farské ostrovy nemohou být v EU a proč se některé ostrovy
stanou pevninou. [online, cit. 3. 9. 2005]. Dostupné z www: <http://www.severskelisty.cz>.
Shepard, F. P. 1973. Submarine Geology, 3rd ed., New York : Harper & Row.
Schäfer, H. 2002. Flora of the Azores. A field guide. Margraf Verlag.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
Schipull, K. 2001. Fluviale und marin-litorale Entwicklung des küstennahen Reliefs im Süden
von Tenerife, Kanarische Inseln. In Schellmann, G. (ed.) Von der Nordseeküste bis
Neuseeland, Bambergen geographische Schriften 20, Bamberg, s. 225-238.
Schönfelder, P., Schönfelderová, I. 2002. Květena Kanárských ostrovů. Praha : Academia,
322 s.
SIDSnet (Small Island Developing States Network) 2005. Sustainable Tourism [online, cit. 4.
2. 2005]. Dostupné z www: <http://www.sidsnet.org/1d.html>.
Sigurdsson, H. (eds.) 2000. Encyclopedia of Volcanoes. London : Academic Press. 1 417 p.
Skokan, L. 1998. Úvod do teorie geografie I. Ústí nad Labem : UJEP, 174 s.
Skokan, L. aj. 2004. Geografické tabulky. 4. vyd. Praha : Scientia.
Sobíšek, B. aj. 1993. Meteorologický slovník výkladový a terminologický. 1. vyd. Praha :
Academia, MŽP ČR,. 594 s.
Standard Time Zones of the World, 2005. CIA - The World Factbook [online].
[Aktualizováno 27.4., 2005 cit. 2.5. 2005]. Dostupné z www:
<http://www.cia.gov/cia/publications/factbook/reference_maps/time_zones.html>
Stewart, M. C. 1993. Sustainable Tourism Development and Marine Conservation Regimes.
Ocean and Coastal Management 20, s. 201-217.
Storch, D., Mihulka, S. 2000. Základy současné ekologie. Praha : Portál.
Stöter, J., Wilhelm, F. aj. 1994. Environmental Change in Iceland. Münchener geographische
Abhandlungen, Reihe B, Band B 12. München : Institut für Geographie der Univerzität
München, 308 s.
Svět do kapsy od A do Z, 2002. Philip´s World Factbook, 2000, London 1. české vydání,
Praha : Ottovo nakladatelství, s.r.o.
Šára, P. aj. 2003. Poznáváme svět v číslech. Praha : NČGS.
The Population and Developement Database, 2005. Population Concern [online, cit.
12.11.2005]. Dostupné na www: <http://www.alsagerschool.co.uk/subjects/sub_content/
geography/ Gpop/HTMLENH/country/pf.htm>.
The Utrecht Faculty of Education, 2005. The Philippines – in Earlier Times [online, cit.
20.10.2004] Dostupné na www: <http://www.philippines.hvu.nl/hitory1.hm>.
The Utrecht Faculty of Education, 2005. The Philippines – Demographic statistics 2000
[online, cit. 5.11.2004]. Dostupné na www: <http://www.philippines.hvu.nl/facts2.htm>.
Thurman H. V., Trujillo A. P. 2005. Oceánografie. 1. vydání, Praha : Computer Press, 479 s.
Tiscali ženy, 2005. Moderní přístup k antikoncepci [online, cit. 25.11.2004]. Dostupné na
www: <http://tiscali.cz/wome/wome_center_031004.651249.html>.
Titicaca Web Server Project Pages, 2005. [online, cit. 22.9. 2005]. Dostupné z www:
<http://titicaca.ucsb.edu/>.
United Nations 1994. Barbados Programme of Action for the Sustainable Development of
Small Island Developing States. [online, cit. 1.12. 2005]. Dostupné z www:
<http://islands.unep.ch/dsidspoa.htm>.
United Nations Convention on the Law of the Sea, 1982 [online]. United Nations [cit. 1.12.
2005]. Dostupné z www: < http://www.un.org/Depts/los/index.htm >.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
United States Army Corps of Engineers 2002. Coastal Engineering Manual - Part IV, EM
1110-2-1100 [online, cit. 5. 11. 2004]. Dostupné z www: <http://www.usace.army.mil/inet/
usace-docs/eng-manuals/em1110-2-1100/PartIV/PartIV.htm>.
UNMSM - Facultad de Ciencias Sociales, 2005 [online, cit. 25.8. 2005]. Dostupné z www:
<http://sociales.unmsm.edu.pe/>.
US Department of Commerce, 2005. Economic and Statistic Administration [online, cit.
25.11.2004]. Dostupné na www: <http://www.census.gov/ipc/prod/ppt92-11.pdf>.
USGS, 2005. Minerals Information [online, cit. 1.12. 2005]. Dostupné z www:
<http://minerals.usgs.gov/minerals/>.
Velký atlas světa, 1993. Praha : Kartografie, a.s.
Veselý, Z. 2002. Smlouvy, pakty, dohody. Praha : Epocha.
Volcano World, 2005 [online, cit. 2. 10. 2005]. Dostupné z www:
<http://volcano.und.nodak.edu/vw.html>.
Všechno o Zemi, 1998. Guide to places of the World. 1996, London,. 1. české vyd. Praha :
Reader´s Digest Výběr, spol. s.r.o. 768 s.
Walter, H., Breckle, S.-W. 1991. Ökologie der Erde. Stuttgart : Fischer.
WCED, 1987. Naše společná budoucnost. Český překlad: Praha : Academia, 1991, 300 s.
Wikipedia, 2005a. New Zealand – article [online], Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA, [cit. 29.11.2005]. Dostupné na
www: <http://en.wikipedia.org/wiki/New_Zealand#History>.
Wikipedia, 2005b. Japan – article [online]. Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA [cit. 12.11.2005]. Dostupné na www:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Japan#Prehistory>.
Wikipedia, 2005d. Seikan Tunnel [online, cit. 02.03. 2005]. Dostupné z www:
<http://en.wikipedia.org/wiki/Seikan_Tunnel>.
Wikipedie, 2005c. Otevřená encyklopedie: Demografická revoluce [online, citováno
5. 01. 2006]. Dostupné z www:
<http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Demografick%C3%A1_revoluce&oldid=255215>
Wikipedie, 2005e. Otevřená encyklopedie [online]. [Aktualizováno 20.4. 2005, cit. 27.4.
2005]. Dostupné z www: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Hlavn%C3%AD_stran>.
Wójcik, G. aj. 1976. Zagadienia klimatologiczne i glacjologiczne Islandii. Torun :
Uniwersytet Mikolaja Kopernika, 226 s.
WRI, 2000. World Resources 2000-2001: People and ecosystems: The fraying web of life.
[online]. World Resources Institute [cit. 5. 11. 2004]. Dostupné z www:
<http://marine.wri.org/worldresources20002001-pub-3027.html>.
WTO/UNEP International Conference on Sustainable Tourism in the Islands of the AsiaPacific Region Sanya, Island of Hainan, China, 2000. [online, cit. 12. 3. 2005] Dostupné
z www: <http://www.uneptie.org/pc/tourism/sensitive/islands.htm>.
Zwettler, O. 1984. Přehled dějin Finska a Islandu. Praha : SPN.
Zwettler, O. 2002. Lexikon Zemí 2003, Praha : Fortuna Print.
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz
PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

Podobné dokumenty

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov

Biosféra – zeměpis, 1. ročník - pokyny ke zpracov POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ ŠKOLNÍHO PROJEKTU

Více

TSUNAMI

TSUNAMI po 16 hodinách oblasti na jihu Afriky vzdálené 8500 km od ohniska zemětřesení.

Více

Využití mapových produktů Google

Využití mapových produktů Google produkt později prodala společnosti Google (odtud název Google Earth). Z původně komerčního produktu udělal Google masově dostupný software, který je nyní ve své základní verzi zdarma k dispozici š...

Více

IB-30x_1.47_navod k obsluze

IB-30x_1.47_navod k obsluze „Aktualizace…“ a „Booting…“ a následně po úspěšně provedeném restartování „Pripraveno“

Více