Lahůdky Příbram s.r.o. Mgr. Jana Mrázková Lhota u Příbrami č.p. 79

Transkript

Lahůdky Příbram s.r.o. Mgr. Jana Mrázková Lhota u Příbrami č.p. 79
Lahůdky Příbram s.r.o.
Mgr. Jana Mrázková
Lhota u Příbrami č.p. 79
261 01 Příbram
V Příbrami dne 2. 3. 2015
Vážená paní Mrázková,
rád bych za sebe a za ostatní účastníky naší páteční slavnosti konané u příležitosti otevření nové výrobní haly
poděkoval za skvěle připravený catering. Vyřiďte prosím naše poděkování i Vašim spolupracovníkům. Vše bylo
nejen velmi chutné, ale též krásně upravené a obsluha milá a profesionální.
Děkujeme!
S přáním mnoha dalších úspěchů ve Vaší práci
Ing. Leopold Roule-jednatel
Halex-Schauenberg, ocelové konstrukce, s.r.o.