Klinický případ č

Transkript

Klinický případ č
Klinický případ č. 2
Dvě bolestivé afekce pod nehty na noze po pobytu v Ugandě
Pacientka 14 dnů pobývala v Ugandě, chodila naboso. Týden po návratu se jí vytvořily dvě
bolestivé léze pod nehty 1. a 3. prstu levé dolní končetiny. Zpočátku se domnívala, že jde o
mozoly, ale kolegyně se stejnými potížemi ji upozornila na možný parazitární původ lézí,
proto se dostavila na naší kliniku (viz. obr).
Otázky :
1. Jaká je diagnóza?
2. Co je původcem lézí?
3. Jakou léčbu byste doporučili?
Odpovědi:
1. Diagnóza: tungóza
2. Původce: Tunga penetrans (blecha písečná, sand flea)
3. Léčba: chirurgický zákrok, odstranění obsahu sterilní jehlou nebo vymáčknutí obsahu
léze prsty (viz. druhá část videa – Kasuistika 2 – odpověď )
Tungóza (písečná blecha, sand flea, jigger, chigoe, bicho do pé)
Etiologie: Tungóza je vyvolána blechou písečnou (Tunga penetrans), jež patří do třídy
Insecta (hmyz), řádu Aphaniptera (blechy).
Patogeneze: Dospělé samičky a samečci písečné blechy žijí v písku a měří kolem 1 – 1,2 mm
(viz. obr.). Po oplození se samičky přichytí na kůži lidí či zvířat na dolních končetinách,
většinou na plosce nebo na prstech, často pod nehty. Proniknou do subkutánních prostor, kde
vytvoří krypty, ve kterých se dále vyvíjí. Mohou dosáhnout velikosti 0,5 - 1 cm a obsahují asi
100 vajíček velikosti 650 µm (viz. obr.). Z vajíček se v půdě za 2 – 4 dny líhnou larvičky,
které se živí detritem a za11 – 20 dnů se zakuklí. Z kukly se po 11 dnech uvolní dospělé
blechy.
Rozšíření: Tropy a subtropy všech kontinentů (Střední a Jižní Amerika, Karibik, Afrika,
Asie). Jedná se původně jihoamerický druh, který byl v 19. století zavlečen do západní
Afriky.
Klinika: Bolestivé, mírně oteklé, indurované léze s černou centrální dutinkou, obvykle
lokalizované na prstech nebo ploskách nohou.
Sameček
Samička
Vajíčko
Terapie: Léčba sestává z drobné incize a vytlačení obsahu léze, popř. aplikace lyzolu,
penetrace léze sterilní jehlou a odstranění blechy.
Prevence: Chůze v kvalitní obuvi, každodenní kontrola končetin a odstranění čerstvých
samiček.
Komplikace: Sekundární bakteriální infekce, zvýšené riziko tetanu a vzniku plynaté sněti.
Těžké zanedbané infekce mohou způsobit těžké mutilace a autoimputace prstů (viz. obr.).
Noha 50 letého muže z Brazílie, ztráta všech nehtů
Levá noha 6 leté dívky