Secese/Vitální umění 1900

Transkript

Secese/Vitální umění 1900
Secese/Vitální umění 1900
1. listopadu 2013-31. prosince 2015
Výstavní sály, Obecní dům, Praha
Exkluzivní výběr ze sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze)
Expozice v pražském Obecním domě představuje výběr špičkových děl české a evropské secese ze
sbírek Uměleckoprůmyslového musea v Praze. Jejím cílem je ukázat užité secesní umění jako
reformní umělecký proud, který byl součástí převratného modernizačního a emancipačního úsilí
závěru 19. století. Expozice proto přibližuje secesi jak z hlediska uměleckých ambicí moderních
tvůrců, tak z hlediska nového životního pocitu, zasahujícího celou společnost. Ukázány jsou
mistrovské práce dekorativního umění ze slavné Světové výstavy v Paříži 1900, vlivy dobových
ideových proudů (vitalismu, spiritismu a dalších), obdivuhodné inovace secesního skla a keramiky i
díla dokumentující proměny životního stylu, které se projevily v tvorbě obytného interiéru, ve
vizualitě plakátové reklamy nebo v secesní módě. Mezi tvůrci zde najdeme věhlasné umělce, jako byli
Henri Toulouse-Lautrec, Alfons Mucha nebo Gustav Klimt, nábytkové umění zastupují návrháři a
architekti jako Louis Majorelle, Leopold Bauer či Jan Kotěra, cennou muzejní sbírku skla reprezentují
práce proslulých firem Lötz, Tiffany, Daum a Gallé.
Secese bývá charakterizována jako umění závěru jedné epochy – období nazývaného fin de siècle,
jehož ornamentální styl často evokuje snění, únik před narůstajícím sociálním i duchovním napětím
doby. Tato expozice, opírající se o bohaté sbírky Uměleckoprůmyslového musea v Praze, umožňuje
ukázat jiný pohled – představit secesi jako umělecký proud, který usiloval o úzké propojení s životní
každodenností a směřoval ke „zmnožení a stupňování života“. V tomto smyslu má secesní umění,
symbolizované pohybem ornamentálních linií a příznačnými představami Jara a Mládí, velmi blízko
k širším dobovým snahám o moderní reformu životního způsobu společnosti. Tyto snahy nabývaly na
síle kolem roku 1900 zvláště v zemích střední Evropy, v návaznosti na starší reformní proudy,
především britské hnutí Arts and Crafts. Byly reakcí na negativní důsledky industrializace, kterým
chtěly čelit novou „etickou kulturou“ – mimo jiné důrazem na uměleckou a řemeslnou kvalitu
obytného interiéru a užitných předmětů, na jejich tvarovou krásu, účelnost a „ušlechtilost“, a také
požadovaným návratem k přírodě a prosazením zdravého životního stylu, zahrnujícího i hygienu,
sport a tělesný pohyb. V tomto nadějném tvůrčím kvasu přelomu století se rodila umělecká moderna,
vitální hnutí, z nějž čerpaly svou energii avantgardy 20. století.
Hlavní budovu Uměleckoprůmyslového musea v Praze čeká rozsáhlá rekonstrukce. I díky této
expozici bude moci muzeum nadále zpřístupňovat svoje unikátní sbírky veřejnosti.
Návštěvníkům expozice jsou k dispozici tablety se samoobslužným programem, přinášejícím další
informace o vybraných exponátech, jejich tvůrcích a o dobovém kontextu. Prezentace nabídne
rovněž 3D skeny secesních předmětů, které vznikly v rámci evropského projektu Partage Plus, a on-
line propojení na portál Europeana s digitalizovanými fondy evropské secese z významných
evropských institucí.
K výstavě bude vydán reprezentativní katalog, přibližující více než 400 vystavených exponátů.
Pořadatel )
Uměleckoprůmyslové museum v Praze
Spolupráce)
Obecní dům a.s.
Vedení projektu)
Helena Koenigsmarková
Koncepce expozice)
Iva Knobloch, Lucie Vlčková, Radim Vondráček
Odborná spolupráce )
Jiří Fronek, Konstantina Hlaváčková, Daniela Karasová, Iva Knobloch, Petra Matějovičová, Marie
Míčová, Jan Mlčoch, Jan Schöttner, Michal Stříbrný, Petr Štembera, Eva Uchalová, Lucie Vlčková,
Radim Vondráček, Filip Wittlich
Architektonické řešení)
Dušan Seidl, Karolína Fořtlová
Grafický design)
Štěpán Malovec, Tereza Hejmová
K výstavě je připraven rozsáhlý edukativní program. Více na www.upm.cz.
Obecní dům a.s.
náměstí Republiky 5
Praha 1
www.upm.cz
www.obecnidum.cz
Otevírací doba)
denně 10-19 hodin
Vstupné )
plné: 150 Kč, snížené: 80 Kč, rodinné: 250 Kč

Podobné dokumenty

grand prix architektů v ostravě

grand prix architektů v ostravě českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak neodkazuje ke konkrétním ces...

Více

příloha č. 1

příloha č. 1 jméno(-a) nájemce(-ů)

Více

Výroční zpráva UPM za rok 2013, pdf, 1679kB

Výroční zpráva UPM za rok 2013, pdf, 1679kB NAKI), řešený ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK. Výzkum edukativních modelů uplatňujících se v galerijních a muzejních vzdělávacích programech byl publikován ve dvou odborných monografiích, ...

Více