stáhněte si bibliografii sborníku jižní morava ve formátu

Komentáře

Transkript

stáhněte si bibliografii sborníku jižní morava ve formátu
1965
DŘÍMAL, Jaroslav:Vinice brněnských občanů v Brně a na jižní Moravě do roku 1526. JM 1965, roč.1.,
s. 17-43.
POŠVÁŘ, Jaroslav: Viniční řády na Mikulovsku. JM 1965; roč. 1., s.53-59.
VOLDÁN, Vladimír: Valtické vinařství v 18. století. JM 1965, roč.1., s. 45-52.
ZEMEK, Metoděj: Informativní přehled o okresním archívu v Mikulově k roku 1965. JM 1965, roč.1., s.
3-13.
ZEMEK, Metoděj: Okresní archív pro okres Břeclav v Mikulově v letech 1960-1965. JM 1966, roč. 2.,
s. 3-7.
?: Zpráva o činnosti Okresního vlastivědného muzea v Mikulově za léta 1960-1965. JM 1967, roč.3.,
s.100-103.
1966
BISTŘICKÝ, Jan: Spor o mikulovský patronát počátkem 14. věku. JM 1966, roč.2, s.40-44.
DŘÍMAL, Jaroslav: Vinice brněnských občanů v Brně a na jižní Moravě do roku 1526. JM 1965, roč.1,
s.17-43.
HOSÁK, Ladislav: O čem nám vyprávějí místní a pomístní jména Břeclavska. JM 1966, roč.2, s.54-59.
KRYČER, Rudolf: Nový hrad na Pavlovských kopcích. JM 1966, roč.2, s.52-54.
POŠVÁŘ, Jaroslav: Horenské řády na Břeclavsku. JM 1966, roč.2, s.25-33.
POŠVÁŘ, Jaroslav: Viniční řády na Mikulovsku. JM 1965, roč.1, s.53-59.
ŘEZNÍČEK, Jan: Dva mikulovské urbáře z roku 1560. JM 1966, roč.2, s.7-25.
SKUTIL, Jan: Mikulovská legenda o deseti tisících rytířích. JM 1966, roč.2, s.33-39.
VÁVRA, Miloslav: Lednický rodák Josef Zeman, první profesor zemědělství v Brně. JM 1966, roč.2,
s.44-51.
VOLDÁN, Vladimír: Valtické vinařství v 18. století. JM 1965, roč.1, s.45-52.
Z. (=ZEMEK, Metoděj), rudolf Kryčer osmdesátníkem. JM 1966, roč.2, s.59.
ZEMEK, Metoděj: Informativní přehled o okresním archívu v Mikulově k roku 1965. JM 1965, roč.1,
s.3-13.
ZEMEK, Metoděj: Okresní archív pro okres Břeclav v Mikulově v letech 1960-1965. JM 1966, roč.2,
s.3-7.
1967
?: Okresní archiv pro okres Břeclav v Mikulově v roce 1966. JM 1967, roč.3, s.98-99.
?: Zpráva o činnosti Okresního vlastivědného muzea v Mikulově za léta 1960-1965. JM 1967, roč.3,
s.100-103.
EIBEL, Zdeněk: Z dějin piaristického gymnasia v Mikulově (1631-1873). JM 1967, roč.3, s.67-75.
FRIDRICH, Zdeněk: Výmolovy varhany v Mikulově. JM 1967, roč.3, s.57-66.
HORÁK, J.: Tvrdonice. JM 1967, roč.3, s.104.
HORÁK, J.: Z činnosti Vlastivědného kroužku v Boleradicích. JM 1967, roč.3, s.104.
HOSÁK, Ladislav: Anna M. Drabek Die Waisen, eine niederösterreichisch-mährische Adelsfamilie
unter Babenbergern und Přemysliden. JM 1967, roč.3, s.106-107.
HOSÁK, Ladislav: K dějinám obcí břeclavského okresu z let 1504-1541. JM 1967, roč.3, s.32-36.
HOSÁK, Ladislav: Z rakouské historicko-vlastivědné produkce. JM 1967, roč.3, s.107.
MATĚJEK, František: Účinky třicetileté války na Břeclavsku. JM 1967, roč.3, s.46-56.
NOVOTNÝ, Jaroslav: Cena práce na jižní Moravě v 16. a 17. století. JM 1967, roč.3, s.37-45.
OŠMERA, Josef: Vlastivědná činnost v Kloboukách u Brna. JM 1967, roč.3, s.104.
SEDLÁK, Josef: Opatření proti choleře na Hustopečsku. JM 1967, roč.3, s.90-92.
SVÁTEK, Josef: Nad dílem Františka Kassiána Halašky. JM 1967, roč.3, s.76-82.
ŠÍPEK, Zdeněk: Požadavek města Břeclavi na přesné vedení státní hranice mezi ČSR a Rakouskem
po první světové válce. JM 1967, roč.3, s.93-94.
ŠTARHA, Ivan: Jihomoravské městské soudy v době předbělohorské. JM 1967, roč.3, s.25-31.
VERBÍK, Antonín: Znojemské knihy počtů z 15. století. JM 1967, roč.3, s.3-16.
VLACH, Jaroslav: Kronika. JM 1967, roč.3, s.105.
VOLDÁN, Vladimír: Dotazník pro bádání o dolnorakouských hradech. JM 1967, roč.3, s.95-97.
ZEMEK, Metoděj: Mikulov do husitských válek. JM 1967, roč.3, s.17-24.
ZIMÁKOVÁ, Alena: Územní vývoj břeclavského okresu po roce 1850. JM 1967, roč.3, s.83-89.
1968
?: Jižní Morava v nejnovější práci Schwarzově. JM 1968, roč.4, s.169-176.
?: Universitní profesor dr. Ladislav Hosák sedmdesátníkem. JM 1968, roč.4, s.191-196.
BALCÁREK, Pavel: Italská a španělská korespondence kardinála Františka z Ditrichštejna. JM 1968,
roč.4, s.123-128.
ČEREŠŇÁK, Bedřich: 28. říjen 1918 na jihovýchodní Moravě. JM 1968, roč.4, s.5-15.
DVOŘÁČEK, Miroslav: Z činnosti Okresního vlastivědného muzea v Hodoníně. JM 1968, roč.4, s.156158.
FUČÍK, Bohumil: Okresní archív ve Znojmě. JM 1968, roč.4, s.149-151.
HORŇANSKÁ, Milena: Zpráva o činnosti Okresního vlastivědného muzea v Mikulově za léta 19661967. JM 1968, roč.4, s.153-155.
HOSÁK, Ladislav: Páni z Lichtenburka na Bítově, Cornštejně a Vranově. JM 1968, roč.4, s.67-69.
KOUŘIL, Miloš: Nový rakouský atlas. JM 1968, roč.4, s.181-182.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1964-1967. JM 1968, roč.4, s.161-169.
NOVÁČEK, Silvestr: Břeclavský region v osmatřicátém roce. JM 1968, roč.4, s.32-58.
NOVOTNÝ, Jaroslav: Obchodní a cestovní ruch na jižní Moravě v 17. a 18. století. JM 1968, roč.4,
s.100-108.
PŘÍLESKÁ, Hana: Okresní archiv Brno-venkov v letech 1960-1967. JM 1968, roč.4, s.149.
SEDLÁK, Josef: Mikulovsko na konci roku 1918. JM 1968, roč.4, s.16-31.
SCHULZ, Jindřich: Vývoj česko-moravsko-rakouské hranice na Landštejnsku a Novobystřicku do 2.
poloviny 15. století. JM 1968, roč.4, s.93-99.
SKUTIL, Jan: Ladislav Hosák, Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. JM 1968, roč.4,
s.182-183.
SKUTIL, Jan: Význam Székesfehérváru pro nejstarší dějiny Moravy a zejména jižní Moravy. JM 1968,
roč.4, s.90-92.
SKUTIL, Jan: Z řady .... JM 1968, roč.4, s.183.
SVÁTEK, Josef: Přírodovědec a fyzik prof. Sigisbert Jan Kotzlich. JM 1968, roč.4, s.115-119.
ŠPIČKA, Josef: Okresní archiv v Hodoníně. JM 1968, roč.4, s.151-153.
ŠRÁMEK, Rudolf: Historisches Ortsnamenbuch von Niederösterreich. JM 1968, roč.4, s.176-179.
ŠTARHA, Ivan: Městské a vesnické knihovní úřady na Břeclavsku. JM 1968, roč.4, s.109-114.
UNGER, Josef: Tvrziště na zaniklé osadě Aloch u Valtic. JM 1968, roč.4, s.85-89.
VAŇÁČEK, Michael: Ze žhářské a požární kroniky Břeclavska. JM 1968, roč.4, s.129-144.
VOLDÁN, Vladimír: Helmuth Feigl, Die niederösterreichische Grundherrschaft vom ausgehenden
Mittelalter bis zu den theresianisch-josephinische Zeit. JM 1968, roč.4, s.184-187.
VOLDÁN, Vladimír: Pozoruhodná štýrská vlastivědná publikace. JM 1968, roč.4, s.180-181.
ZEMEK, Metoděj: Mikulov v období od husitských válek do roku 1620. JM 1968, roč.4, s.68-82.
ZEMEK, Metoděj: Okresní archív v Mikulově v roce 1967. JM 1968, roč.4, s.147-148.
1969
? (=ZEMEK, Metoděj): Diskuse o publikační činnosti v Mikulově. JM 1969, roč.5, s.161-166.
?: Ze vzpomínek posledního žijícího poslance Rakouska-Uherska Rudolfa Malíka. JM 1969, roč.5,
s.125-127.
BALCÁREK, Pavel: Příspěvek k dějinám moravského poštovnictví. JM 1969, roč.5, s.119-120.
ČECHOVÁ, Jiřina: Znojemská rychta v období předhusitském. JM 1969, roč.5, s.79-83.
FUČÍK, Bohumil: Okresní archív ve Znojmě v roce 1968. JM 1969, roč.5, s.141-142.
HOFFMANN, František: K výhledům okresních archívů a jejich publikační činnosti. JM 1969, roč.5,
s.162-163.
HOLCMAN, Vojtěch: Madona ze Skoronic. JM 1969, roč.5, s.135.
HOSÁK, Ladislav: Preser, Přešovice, Přeskače a Příštpo. JM 1969, roč.5, s.135-136.
HOSÁK, Ladislav: Z jihomoravských soudniček 16. století. JM 1969, roč.5, s.131-133.
HOSÁK, Ladislav: Zápisy v kalendáriu Jana Dubského z Třebomyslic. JM 1969, roč.5, s.75-78.
HURT, Rudolf: Osídlení Břeclavska v historické epoše. JM 1969, roč.5, s.5-18.
HYNEK, Miloš: Zpráva o činnosti okresního vlastivědného muzea v Hodoníně za rok 1968. JM 1969,
roč.5, s.143-144.
KRÁL, Adolf Buny: Nálezy ze žerotínské hrobky v Židlochovicích. JM 1969, roč.5, s.61-65.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1967-1968. JM 1969, roč.5, s.152-156.
NOVÁČEK, Silvestr: Z diplomových prací. JM 1969, roč.5, s.156-157.
PETRIN, Silvia: Archivnictví a archivy Vídně a Dolního Rakouska. I. část. JM 1969, roč.5, s.111-116.
PŘIBYLOVÁ, Miroslava: Hospodářské a sociální poměry strážnického panství do sedmdesátých let
17. stol. JM 1969, roč.5, s.32-44.
PŘÍLESKÁ, Hana: Okresní archiv Brno-venkov v roce 1968. JM 1969, roč.5, s.139.
RICHTER, Václav: Nad dílem Josefa Ošmery. JM 1969, roč.5, s.167-169.
SAJNER, Josef: Jan Evangelista Purkyně a Mikulov. K 100. výročí smrti Purkyně. JM 1969, roč.5,
s.45-51.
SCHULZ, Jindřich: Vývoj českomoravské zemské hranice na Popelínksu a Kunžacku od počátku 17.
století. JM 1969, roč.5, s.66-74.
SKUTIL, Jan: Bibliografie historicko-vlastivědné literatury k období let 1848-1860 na Moravě a ve
Slezsku. Historický místopis. JM 1969, roč.5, s.147.
SKUTIL, Jan: Walter Matos, Von Adamek bis Zezulka. Das böhmische Stammbuch mit Illustrationen
von Emmy-Claire Haag. JM 1969, roč.5, s.151.
SMEJKAL, Emanuel: Padesát let ekonomického školství v Hodoníně. JM 1969, roč.5, s.117-118.
ŠÍPEK, Zdeněk: Perleťářství ve Skalici, okres Znojmo. JM 1969, roč.5, s.105-108.
ŠKOLL, Jaroslav: Padesát let od vzniku českých středních škol na jižní Moravě. JM 1969, roč.5,
s.121-124.
ŠPIČKA, Josef: Okresní archiv Hodonín v roce 1968. JM 1969, roč.5, s.139-140.
ŠTARHA, Ivan: K některým otázkám práce okresních archivů, zejména v odborné publikační činnosti.
JM 1969, roč.5, s.163-166.
ŠTARHA, Ivan: Okruh znojemského městského práva. JM 1969, roč.5, s.84-89.
ŠTARHA, Ivan: Starší znakové privilegium Rosic. JM 1969, roč.5, s.133-135.
UNGER, Josef: Archeologické výzkumy mikulovského muzea v letech 1966-1968. JM 1969, roč.5,
s.142-143.
UNGER, Josef: Nová rakouská a česká práce o středověké keramice. JM 1969, roč.5, s.148-150.
UNGER, Josef: Valové opevnění u Mušova. JM 1969, roč.5, s.55-60.
UNGER, Josef: Z nové rakouské archeologické literatury. JM 1969, roč.5, s.147-148.
VÁVRA, Miloslav: V. P. Žák - hledač cesty vzájemnosti česko-slovenské. JM 1969, roč.5, s.90-97.
VERBÍK, Antonín: Dolnokounický hospodářský spolek. JM 1969, roč.5, s.98-104.
VOLDÁN, Vladimír: Dar návštěvníkům Štýrska. JM 1969, roč.5, s.151-152.
VOLDÁN, Vladimír: Zprávy lánových rejstříků o Břeclavsku. JM 1969, roč.5, s.19-31.
1970
?: Nové studie a publikace. JM 1970, roč.6, s.194-195.
BARTOŠ, Josef: Češi a Němci 1918-1938. JM 1970, roč.6, s.177-179.
BARTOŠ, Josef: Minulost a současnost Klobouk. JM 1970, roč.6, s.171-172.
ČEREŠŇÁK, Bedřich: Miloš Trapl, Politika českého katolicismu na Moravě 1918 až 1958. JM 1970,
roč.6, s.179-180.
ČEREŠŇÁK, Bedřich: Slavín. Historická ročenka západoslovenského kraja. JM 1970, roč.6, s.181182.
HLEDÍKOVÁ, Zdeňka: Vizitace jihomoravských farností v pol. 14. století. JM 1970, roč.6, s.17-26.
HORÁK, František: Sociální péče a její zařízení v Židlochovicích od 16. století dodnes. JM 1970,
roč.6, s.80-85.
HOSÁK, Ladislav: Nové publikace o dějinách Mikulovska vyšlé v západním Německu. JM 1970, roč.6,
s.182-184.
HOSÁK, Ladislav: Panství dolnokounické za Žabků z Limberka (1532-1566). JM 1970, roč.6, s.27-36.
HOSÁK, Ladislav: Silvia Petrin Perchtoldsdorf im Mittelalter. JM 1970, roč.6, s.167-168.
HOŠEK, Emil: Zvěř na bývalém panství Židlochovice koncem 17. století. JM 1970, roč.6, s.93-94.
JANÁK, Jan: Padesát let státního československého reformního reálného gymnasia v Břeclavi 19191969. JM 1970, roč.6, s.173-174.
KRÁL, Adolf Buny: Boží muka v jižní části brněnského okresu. (Typologie a chronologie). JM 1970,
roč.6, s.86-92.
KREUZER, Anton: Valtická židovská obec ve středověku. JM 1970, roč.6, s.66-67.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1969. JM 1970, roč.6, s.161-165.
-lh (=HOSÁK, Ladislav): K nejstarším zprávám o jihomoravských obcích. JM 1970, roč.6, s.150-151.
-lh (=HOSÁK, Ladislav): Z bujných zábav drobné šlechty na jižní Moravě. JM 1970, roč.6, s.150.
MATĚJEK, František: Břeclavsko v době předhusitské. JM 1970, roč.6, s.5-16.
MEZIHORÁK, František: Bedřich Čerešňák, Dělnické hnutí na jihovýchodní Moravě v letech 19171921. JM 1970, roč.6, s.175-176.
NOVÁČEK, Silvestr: Přehled stávek v břeclavském regionu v letech 1922-1938. JM 1970, roč.6,
s.110-120.
NOVOTNÝ, Gustav: Škody záplavami na Břeclavsku. JM 1970, roč.6, s.147-150.
NOVOTNÝ, Gustav: Tularemie. JM 1970, roč.6, s.150.
NOVOTNÝ, Gustav: Z myslivosti na Břeclavsku. JM 1970, roč.6, s.145-147.
PAJER, Jiří: K sedmdesátinám Jana Skácela. JM 1970, roč.6, s.191-192.
PETRIN, Silvia, rakouské hrady a zámky. JM 1970, roč.6, s.168-169.
PETRIN, Silvia: Archivnictví a archivy Vídně a Dolního Rakouska. II. část. JM 1970, roč.6, s.123-137.
POLIŠENSKÝ, Josef: Mikulovský esej o výročích 1619 a 1849. JM 1970, roč.6, s.76-79.
RICHTER, Václav: Jubileum podpálavské spisovatelky. (Marie Damborská). JM 1970, roč.6, s.193194.
ŘEHOLKA, Ivan: 50 let ekonomického školství v Hodoníně. JM 1970, roč.6, s.174-175.
ŘEHOLKA, Ivan: Všem nynějším i příštím vracovským rodákům a občanům ... JM 1970, roč.6, s.172173.
SKUTIL, Jan: František Novák (1867-1915). JM 1970, roč.6, s.99-103.
SKUTIL, Jan: Franz Josef Beranek (1902-1967). JM 1970, roč.6, s.91.
SKUTIL, Jan: Vídeňská výstava o Aloisu Musilovi. JM 1970, roč.6, s.158.
SKUTIL, Jan: Z kralické tvrze III (1969). JM 1970, roč.6, s.180-181.
ŠKOLL, Jaroslav: Vývoj obyvatelstva okresu Břeclav v letech 1938-1947. JM 1970, roč.6, s.37-57.
ŠTARHA, Ivan: Několik nejstarších pečetí z Brněnska. JM 1970, roč.6, s.145.
TRAPL, Miloš: Nová publikace o dějinách města Břeclavi. JM 1970, roč.6, s.169-170.
TRAPL, Miloš: O prvních letech činnosti KSČ na Slovácku. JM 1970, roč.6, s.177.
TRMAČ, Miloslav: První moravský "tábor lidu" 14. června 1868 v Kravsku u Znojma. JM 1970, roč.6,
s.104-109.
UHLÍŘ, Dušan: Boj o směr vývoje československého státu II, červenec 1919 - květen 1921. JM 1970,
roč. 6, s. 165-167.
UNGER, Josef, rakouská značkovaná keramika na jižní Moravě. JM 1970, roč.6, s.61-65.
UNGER, Josef: Konference Burgen- und Siedlungsarchäologie des Mittelalters ve Vídni v roce 1969.
JM 1970, roč.6, s.155-157.
VERBÍK, Antonín: Tajemná událost z roku 1866. JM 1970, roč.6, s.95-98.
VOLDÁN, Vladimír: Heimatbuch des Verwaltungsbezirkes Mistelbach, sv.I. - Místopis, sv.II. JM 1970,
roč.6, s.184-187.
VOLDÁN, Vladimír: Z vídeňské výstavní činnosti. JM 1970, roč.6, s.157-158.
ZEMEK, Metoděj: Školní divadlo ve Znojmě. JM 1970, roč.6, s.68-75.
ZIMÁKOVÁ, Alena: Zápisník nosislavského purkmistra Ondřeje Slouka z konce 18. století. JM 1970,
roč.6, s.138-142.
1971
BIMKOVÁ, Milada: Gajdoši a harfeníci v 19. století na Hodonínsku. JM 1971, roč.7, s.210-212.
ČEREŠŇÁK, Bedřich: Třídní boje na jihovýchodní Moravě v letech 1918-1920. (Příspěvek k typologii
třídních bojů v tomto období). JM 1971, roč.7, s.5-18.
HÁJEK, Vladimír: Karel Uhl, život a dílo (k desátému výročí jeho úmrtí). JM 1971, roč.7, s.135-141.
HOSÁK, Ladislav: K dějinám jihomoravských obcí z půhonných knih zemského práva brněnského. JM
1971, roč.7, s.205-209.
HOSÁK, Ladislav: Místní a pomístní jména na Znojemsku jako historický pramen. JM 1971, roč.7,
s.194-198.
HOSÁK, Ladislav: Mladoňovice, rodiště významného husitského ideologa. JM 1971, roč.7, s.201-203.
HOSÁK, Ladislav: Z Horkého výpisků k moravské topografii. JM 1971, roč.7, s.192-194.
HOŠEK, Emil: Ke stopadesátému výročí založení první lesnické školy na Moravě. (Příspěvek k vývoji
odborného školství na Moravě.). JM 1971, roč.7, s.142-149.
KALISTOVÁ, Jitka: Beethoven a Giulietta Guicciardi a jižní Morava. JM 1971, roč.7, s.209-210.
KRÁL, Adolf Buny: Neznámé památky z díla Zdenky Braunerové. JM 1971, roč.7, s.132-134.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1970. JM 1971, roč.7, s.227-231.
-lh (=HOSÁK, Ladislav): Ta Pohořelice?. JM 1971, roč.7, s.213.
NOVÁČEK, Silvestr: Charakteristika hospodářské krize v břeclavském regionu ve třicátých letech
buržoasní republiky. JM 1971, roč.7, s.19-38.
NOVÁK, Vladimír: Brandenburci v Hodoníně. Z pamětí primátora Jakuba Kleina. JM 1971, roč.7,
s.153-158.
NOVOTNÝ, Gustav: Zalesňovací způsoby na Břeclavsku. JM 1971, roč.7, s.180-187.
PETRIN, Silvia: Handbuch der historischen Stätten- Österreich, I. Band Donaulander und Burgenland.
JM 1971, roč.7, s.232-233.
PODBORSKÝ, Vladimír: O výzkumech kultury neolitických zemědělců s malovanou keramikou na jižní
Moravě. JM 1971, roč.7, s.103-109.
POKLUDA, Zdeněk: 100 let zemědělského školství ve Znojmě. JM 1971, roč.7, s.248.
POKLUDA, Zdeněk: Darina Lehotská a kolektiv, Hlohovec a jeho okolie. JM 1971, roč.7, s.235-236.
POKLUDA, Zdeněk: Od Hradské cesty. Prameny k dějinám a současnosti Žarošic a okolí. JM 1971,
roč.7, s.233.
POKLUDA, Zdeněk: Okresní památková správa Břeclav, sídlo Valtice zámek, 1967-1970. JM 1971,
roč.7, s.234-235.
POKLUDA, Zdeněk: Osvobození Znojma 1918. JM 1971, roč.7, s.246.
POKLUDA, Zdeněk: Prosinec 1920 a Hodonínsko. JM 1971, roč.7, s.245-246.
POKLUDA, Zdeněk: Václav Jaša, Osvobození jižní Moravy Rudou armádou 1945. JM 1971, roč.7,
s.246-247.
POKLUDA, Zdeněk: Valtice 1920-1970, 50 let českého základního školství. JM 1971, roč.7, s.234.
POLÁŠEK, Josef, románský kostel na návrší v Kostelci u Kyjova. JM 1971, roč.7, s.110-114.
PŘIBYLOVÁ, Miroslava: Stížnosti poddaných na strážnickém panství v druhé polovině 17. století. JM
1971, roč.7, s.63-88.
RICHTER, Václav: Nad dílem Kamily Sojkové. JM 1971, roč.7, s.251-252.
SAJNER, Josef: Mendelův pobyt ve Znojmě. JM 1971, roč.7, s.115-120.
SCHULZ, Jindřich: Konference o zaniklých středověkých osadách. JM 1971, roč.7, s.219-220.
SCHULZ, Jindřich: XIII. mezinárodní kongres historických věd v Moskvě. JM 1971, roč.7, s.217-218.
SKUTIL, Jan: Adam Šangala a jeho spojitosti trnavsko-mikulovské. JM 1971, roč.7, s.244-245.
SKUTIL, Jan: Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stamme westlich von
Oder und Meisse vom 6. bis 12. Jahrhundert. JM 1971, roč.7, s.236-237.
SKUTIL, Jan: Jaroslav Pošvář, Moravské mincovny. JM 1971, roč.7, s.237.
SKUTIL, Jan: Michal Srubjan 1970-1970. JM 1971, roč.7, s.246.
SPURNÝ, František: Trojice jihomoravských místopisů okresů. M. Zemek- A. Zimáková, Místopis
Břeclavska 1848-1960, M. Zemek- A. Zimáková, Místopis Mikulovska 1848 - 1960,... JM 1971,
roč.7, s.240-242.
ŠIMONČIČ, Jozef: Česká korešpondencia juhomoravských miest s Trnavou od polovice 16. storočia
do Bielej hory. JM 1971, roč.7, s.89-100.
ŠTARHA, Ivan: Několik pečetí ze Znojemska a Moravskokrumlovska. JM 1971, roč.7, s.198-199.
ŠTARHA, Ivan: Osvobození Hodonínska, kronikářské zápisy ze dnů osvobození, sv. I. a II. JM 1971,
roč.7, s.247.
TRAPL, Miloš: Vlastivěda břeclavského okresu. JM 1971, roč.7, s.237-239.
TRMAČ, Miloslav: Lapikus stále záhadný ... JM 1971, roč.7, s.199-201.
TUREK, Adolf: Josef Breu, Die Kroatensiedlung in Burgenland und in den anschliessenden Gebieten.
JM 1971, roč.7, s.243-244.
UNGER, Josef: Archeologické výzkumy mikulovského muzea v roce 1969-1970. JM 1971, roč.7, s.
220-222.
UNGER, Josef: Nálezy denárů na mladohradištním pohřebišti v Kloboukách u Brna (okres Břeclav).
JM 1971, roč.7, s.191-192.
UNGER, Josef: První okresní seminář archeologů-amatérů v Mikulově. JM 1971, roč.7, s.223-224.
UNGER, Josef: První pracovní porada mladých archeologů regionálních muzeí v Mikulově ve dnech
11.-12. března 1970. JM 1971, roč.7, s.222-223.
UNGER, Josef: Z nové rakouské a slovenské archeologické literatury. JM 1971, roč.7, s.232.
VÁVRA, Miloslav: Úsilí o zřízení vinařské školy v Kloboukách u Brna. JM 1971, roč.7, s.121-131.
VERMOUZEK, Rostislav: Vzácná pieta. JM 1971, roč.7, s.212-213.
ZEMEK, Metoděj: František Hrubý, Etudiants tchéques aux écoles protestantes de ňEurope
occidentale a la fin du 16. ct... JM 1971, roč.7, s.242.
ZEMEK, Metoděj: Zemědělské stávky na Břeclavsku. JM 1971, roč.7, s.54-65.
ZIMÁKOVÁ, Alena: Březí ve světle katastrů. JM 1971, roč.7, s.203-205.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Mikulovské sympozium. JM 1971, roč.7, s.218-219.
ZNOJEMSKÝ, Jaroslav: Vznik a vývoj českého školství ve Znojmě (1881-1918). JM 1971, roč.7,
s.159-179.
ŽAMPACH, Vojtěch: Partyzánská družina soudruha Hybeše. JM 1971, roč.7, s.39-53.
1972
?: O nutnosti revize soupisu moravských zaniklých osad. JM 1972, roč.8, s.203-204.
BARTOŠ, Josef: Sborník o dělnickém hnutí na Břeclavsku do roku 1921. JM 1972, roč.8, s.221-224.
BENEŠOVÁ, Ludmila: Vystěhovalectví za prací nezaměstnaných osob z politického okresu Hodonín v
letech 1929-1932. JM 1972, roč.8, s.107-109.
DOSTÁL, Bořivoj: Břeclav - Pohansko. Slovanský památník. [nová expozice]. JM 1972, roč.8, s.181185.
FETKA, Josef: Organizace obrany hranic jižní Moravy ve třicátých letech. JM 1972, roč.8, s.110-116.
FROLEC, Václav: Miroslava Ludvíková, Kloboucká zamyšlení. JM 1972, roč.8, s.224-225.
FUČÍK, Bohumil: Okresní archív ve Znojmě v letech 1966-1970. JM 1972, roč.8, s.177-179.
HÁJEK, Vladimír: Příspěvek k otázce zaniklé obce Uzose a k starším dějinám Blučiny. JM 1972, roč.8,
s.153-156.
HAVLÍK, Lubomír E.: Moesie a listy pasovského biskupa Pilgrima. JM 1972, roč.8, s.7-20.
HEJNA, Antonín: Josef Unger, Archeologický výzkum hrádků na jižní Moravě se zvláštním zřetelem
na výsledky výzkumu v Popicích pod Palavou. JM 1972, roč.8, s. 208-210.
HERTLOVÁ, Ž.: Protifašistického hnutí odboje ve Španělsku se zúčastnil ze zdejšího kraje Zikmund
Hertl, narozený 27.4.1906 v Podivíně. JM 1972, roč.8, s.170-171.
HORÁK, Petr: Vilém Herold, Mistra Stanislava ze Znojma "De vero et falso". JM 1972, roč.8, s.211212.
HOSÁK, Ladislav: Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. JM 1972, roč.8, s.20.
HOSÁK, Ladislav: Lokalizace zaniklých sídlišť na Znojemsku. JM 1972, roč.8, s.21-29.
HURT, Rudolf: Svobodné dvory na Kyjovsku. JM 1972, roč.8, s.67-83.
HURT, Rudolf: Trampoty obrozeneckého učitele. JM 1972, roč.8, s.160-162.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nově zjištěná zaniklá osada na Kloboucku, I. (okres Břeclav). JM 1972, roč.8,
s.59-62.
KOŠTUŘÍK, Pavel, referáty z I. pracovní porady mladých archeologů oblastních a městských muzeí
se zvláštním zřetelem k problematiice historické archeologie na Moravě. JM 1972, roč.8, s.204205.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1971. JM 1972, roč.8, s.189-193.
KUBÍČEK, Jaromír: Podíl břeclavské tiskárny V. Chlandy na slovenském tisku. JM 1972, roč.8, s.100106.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Alexander Czischek, Die Zunftordnung der Bäcker in Auspitz von Jahre 1598.
JM 1972, roč.8, s.226.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Alphons Lhotsky, Europaisches Mittelalter. JM 1972, roč.8, s.210.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Anton Kreuzer, Das Mittelalterliche Feldsberg. JM 1972, roč.8, s.225.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Anton Kreuzer, Die Kroatensiedlungen in Südmahren. JM 1972, roč.8, s.226.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Anton Kreuzer, Eisgrub und das Hochstift Regensburg, (Zur Besitzgeschichte
der Regensburger Bischofe im March-Thaya). JM 1972, roč.8, s.211.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Hans Recht, Carl Maria Thuma (1870-1925). JM 1972, roč. 8, s. 221.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Hugo Rokyta, Die böhmischen Länder, Handbuch der Denkmaler und
Gedenkstatten europaischen Kulturbeziehungen in den böhmischen Ländern. JM 1972, roč.8,
s.203.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Ilse Tielsch-Felzmann, Südmährische Sagen. JM 1972, roč.8, s.225.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Jakob Baxa, Die Liechtenstein in Nikolsburg. JM 1972, roč.8, s.226.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Johannes Gründler, 100 Jahre Bezirkhauptmannschaften in Österreich. JM
1972, roč.8, s.226.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Kara Mustafa vor Wien. Das Türkische Tagebuch der Belagerung Wiens
1683, verfasst vom Zeremonienmeister der Hohen Pforte. JM 1972, roč.8, s.220.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Oswald Knauer, Das österreichische Parlament von 1848-1966. JM 1972,
roč.8, s.221.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Otto Holzer, Deutsche Orts- und Flurnamen in Zeitgeschehen an der unteren
Thaya. JM 1972, roč.8, s.210.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Peter Csendes, Die Strassen Niederösterreichs im Früh- und Hochmittelalter.
JM 1972, roč.8, s.210.
POKLUDA, Zdeněk: Heřman Landsfeld, Habánské památky. Strážnice 1970, 74 stran. JM 1972, roč.8,
s.212.
POLIŠENSKÝ, Josef: Hispanika mikulovské ditrichštejnské knihovny z roku 1614. JM 1972, roč.8,
s.157-160.
POLIŠENSKÝ, Josef: Mikulovský český kopiář kardinála Dietrichsteina z let 1621 až 1624. JM 1972,
roč.8, s.63-66.
POLIŠENSKÝ, Josef: Válka o Mikulov v letech 1619-1620. JM 1972, roč.8, s.30-44.
PŘÍLESKÁ, Hana: Okresní archiv Brno-venkov v Rajhradě v letech 1966-1970. JM 1972, roč.8, s.175177.
RICHTER, Václav: Jubileum dělnického básníka. (Josef Theimer). JM 1972, roč.8, s.230-231.
ROZ (=?): Lilian Schacherl, Mähren, Land der friedlichen Wiedersprüche. JM 1972, roč.8, s.194.
SAJNER, Josef: Mendelův pobyt ve Znojmě II. JM 1972, roč.8, s.140-147.
SKUTIL, Jan: Ladislav Hosák - Rudolf Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku I., A - L. JM
1972, roč.8, s.202-203.
SKUTIL, Jan: Oslavanské regionální motivy při románové podobě ornitologa V. Čapka. JM 1972,
roč.8, s. 168-170.
SKUTIL, Jan: Prof. dr. Kazimierz Šlaski šedesátiletý. JM 1972, roč.8, s.231-232.
SLAVĚTÍNSKÝ, Milan: Trojice významných lékařů z Rajhradu. JM 1972, roč.8, s.164-165.
SLAVĚTÍNSKÝ, Milan: Významný zdravotně výchovný spis z osmdesátých let minulého století. JM
1972, roč.8, s.165-166.
SPURNÝ, František: Jižní Morava v prvních deseti svazcích sborníku Bohemia. JM 1972, roč.8, s.194198.
SVÁTEK, Josef: Nad dílem prof. dr. Ruperta M.J. Přecechtěla. JM 1972, roč.8, s.84-92.
SVÁTEK, Josef: Významný pramen moravských dějin zpřístupněn tiskem. JM 1972, roč.8, s.213-220.
ŠPIČKA, Josef: Okresní archiv Hodonín v letech 1966-1970. JM 1972, roč.8, s.179-181.
ŠRÁMEK, Rudolf: Otto Kronsteiner, Worterbuch der Gewassernamen von Österreich. JM 1972, roč.8,
s.200-202.
ŠTARHA, Ivan: Josef Macůrek, České země a Slovensko (1620-1750). Studie z dějin politických,
hospodářských a interetnických vztahů. JM 1972, roč.8, s.193-194.
TRAPL, Miloš: Hustopeče a národnostní otázka. JM 1972, roč.8, s.93-99.
TRAPL, Miloš: Valtice. JM 1972, roč.8, s.198-199.
UNGER, Josef: Břeclav - Pohansko v nové archeologické literatuře. JM 1972, roč.8, s.205-208.
UNGER, Josef: František Kalousek, Břeclav - Pohansko I. Velkomoravské pohřebiště u kostela. JM
1972, roč.8, s.205.
UNGER, Josef: Keramické nálezy z mladohradištní osady u Lanžhota. JM 1972, roč.8, s.151-152.
VOLDÁN, Vladimír: Z počátku kulturních dějin Znojemska.(Prvý známý písař listin, notář a registrátor
louckého kláštera.). JM 1972, roč.8, s.45-55.
ZEMEK, Metoděj: Hustopečské české listiny ze 16. a 17. století, I. JM 1972, roč.8, s.125-139.
ZEMEK, Metoděj: III. mikulovské sympozium. JM 1972, roč.8, s.185-186.
ZEMEK, Metoděj: Mikulovský okresní archív v letech 1966-1970. JM 1972, roč.8, s.175.
ZEMEK, Metoděj: Mládí Josefa a Františka Sonnenfelse v Mikulově. JM 1972, roč.8, s.162-163.
ZEMEK, Metoděj: Prof. dr. Rudolfu Hurtovi k sedmdesátce. JM 1972, roč.8, s.229-230.
ZIMÁKOVÁ, Alena: Národnostní hnutí na Kloboucku v polovině 19. století. JM 1972, roč.8, s.167-168.
ZIMÁKOVÁ, Alena: Z osudů podivínské pošty. JM 1972, roč.8, s.166-167.
ŽAMPACH, Vojtěch: Tragedie generála Kozyra. JM 1972, roč.8, s.117-122.
1972
BIMKOVÁ, Milada: Příspěvek k vývoji lidové hudby v Dubňanech. JM 1973, roč.9, s.102-111.
DANĚK, Jan: Únorové události na Mikulovsku. JM 1973, roč.9, s.42-48.
DOBEŠOVÁ, Marie: Odešel významný vlastivědný pracovník Václav Broukal. JM 1973, roč.9, s.250253.
FUČÍK, Bohumil: K dvacátému výročí odhalení památníku Rudé armády ve Znojmě. JM 1973, roč.9,
s.193-194.
HÁJEK, Vladimír: Po stopách výroby sladu a vaření piva v Rajhradě. (K stému výročí založení
rajhradské sladovny). JM 1973, roč.9, s.135-142.
HÁJEK, Vladimír: Židlochovický František Horák osmdesátníkem. JM 1973, roč.9, s.253-254.
HORÁK, Petr: Francouzský pohled na regionální dějiny. JM 1973, roč.9, s.238-239.
HOSÁK, Ladislav: Drobnosti z jihomoravských obcí. JM 1973, roč.9, s.202-204.
HOSÁK, Ladislav: Středověká mezinárodní obchodní cesta jižní Moravou. JM 1973, roč.9, s.143-147.
HOŠEK, Emil: O zvěři a myslivosti na hodonínském panství v 17. a 18. století. JM 1973, roč.9, s.112121.
HURT, Rudolf: Popis hranic veselského panství z roku 1677. JM 1973, roč.9, s.171-175.
JILÍK, Jiří: Jubileum Josefa Kukulky. JM 1973, roč.9, s.261.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nově zjištěná zaniklá osada na Kloboucku, II. (okres Břeclav). JM 1973, roč.9,
s.188-189.
KOŠULIČ, Josef: Mikulov a počátky barokní hudby na Moravě. JM 1973, roč.9, s.122-134.
KOUŘIL, Miloš: Nový rakouský atlas dokončen. JM 1973, roč.9, s.233-234.
KRECHLER, Eduard: Kramářská píseň na Znojemsku. JM 1973, roč.9, s.201-202.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1972. JM 1973, roč.9, s.219-224.
LAVICKÝ, Vladimír: Jaký jsme dali základ k založení první české školy v Hustopečích u Brna. Ze
vzpomínek. JM 1973, roč.9, s.200-201.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Zaniklá osada Vlčí keř u Trnového Pole (okres Znojmo). JM 1973, roč.9, s.151156.
NOVÁČEK, Silvestr: Vítězný únor 1948 jako předpoklad socialistické přeměny vesnice. JM 1973,
roč.9, s.13-37.
OŠMERA, Josef: Literární Břeclav. JM 1973, roč.9, s.195-196.
POLIŠENSKÝ, Josef: Dvojí pouť jižní Moravou na jaře a na podzim 1848. (Ke 125. výročí roku 1848).
JM 1973, roč.9, s.71-78.
POLIŠENSKÝ, Josef: Genealogie, rodopis v její dnešní podobě. JM 1973, roč.9, s.265-270.
POLIŠENSKÝ, Josef: Velká Morava a feudální společnost v 9.-13. století. JM 1973, roč.9, s.207-208.
REDAKCE: Úvodem. JM 1973, roč.9, s.7-13.
RICHTER, Václav: Autor od Hradské cesty. (Jaroslav Vlach). JM 1973, roč.9, s.256-259.
RICHTER, Václav: Kronikář Podluží. (Pavel Holobrádek). JM 1973, roč.9, s.259-261.
SCHULZ, Jindřich: Hustopeče - Dějiny města. JM 1973, roč.9, s.234-236.
SKUTIL, Jan: Bibliografie československé balkanistiky za léta 1966-1968. Materiály k dějinám a
kultuře střední a jihovýchodní Moravy. JM 1973, roč.9, s.236-237.
SKUTIL, Jan: Česká vídeňská antroponymie jako pramen k vystěhovalectví z jižní Moravy. JM 1973,
roč.9, s.159-164.
SKUTIL, Jan: Dějiny města Brna II. JM 1973, roč.9, s.240-241.
SKUTIL, Jan: Dvoudenní setkání československých komeniologů, pedagogů a historiků filosofie,
přírodních věd a umění 16. a 17. JM 1973, roč.9, s.208-209.
SKUTIL, Jan: Konference "Mestá na Slovensku - vývoj a perspektívy". JM 1973, roč.9, s.209-210.
SKUTIL, Jan: Studie comeniana et historica. JM 1973, roč.9, s.236.
SKUTIL, Jan: Tschechische Familiennamen in Wien. Bearbeitet und zusammengestellt von Johann
Neumann. JM 1973, roč.9, s.239-240.
SKUTIL, Jan: Vojtěchu Cvekovi k sedmdesátinám. JM 1973, roč.9, s.254-256.
SÝKORA, Jaroslav: Pozvání do minulosti. JM 1973, roč.9, s.241-242.
SÝKORA, Jaroslav: Útočné akce henleinovského Freikorpsu proti ČSR na jižní Moravě. JM 1973,
roč.9, s.51-70.
ŠÍPEK, Zdeněk: Kapitola o emigraci z jižní Moravy v druhé polovině 19. století. (Zapomenutá stránka z
historie.). JM 1973, roč.9, s.81-87.
ŠPIČKA, Josef: Hodonínsko od voleb 1946 k únoru 1948. JM 1973, roč.9, s.38-41.
ŠTARHA, Ivan, reforma hrdelního soudnictví v roce 1729 ve Znojemském kraji. JM 1973, roč.9, s.165170.
ŠTARHA, Ivan: Antonín Verbík, Krevní kniha městečka Bojkovic 1630-1721. JM 1973, roč.9, s.237238.
ŠTARHA, Ivan: II. pracovní konference vlastivědných kroužků. JM 1973, roč.9, s.216.
ŠTARHA, Ivan: K výročí jedoho z významných cvičení proletářské tělovýchovy. JM 1973, roč.9, s.194.
ŠTARHA, Ivan: Vznik 10. kraje DTJ na Slovácku. JM 1973, roč.9, s.199-200.
TOTUŠEK, Vilém: K počátkům břeclavské tiskárny. (K 10. výročí břeclavské tiskárny.). JM 1973,
roč.9, s.196-199.
TRAPL, Miloš: Břeclavsko v letech 1918-1921. JM 1973, roč.9, s.244-245.
TRAPL, Miloš: Dvacet let vlastivědného sborníku Od Hradské cesty. JM 1973, roč.9, s.242-244.
UNGER, Josef: Archeologické výzkumy mikulovského muzea v letech 1971-1972. JM 1973, roč.9,
s.211-216.
UNGER, Josef: B. Novotný - V. Fuhrherr, Katalog archeologickej zbierky Západoslovenského múúzea
v Trnave. JM 1973, roč.9, s.229.
UNGER, Josef: Historicko-archeologický výzkum na Slovensku. JM 1973, roč.9, s.227-229.
UNGER, Josef: Nové slovenské práce o středověké kolkované keramice. JM 1973, roč.9, s.229-232.
UNGER, Josef: Vladimír Podborský - Vědomil Vildomec, Pravěk Znojemska. JM 1973, roč.9, s.226227.
UNGER, Josef: Z. Klanica, Předvelkomoravské pohřebiště v Dolních Dunajovicích. JM 1973, roč.9,
s.224-225.
VÁVRA, Miloslav: Založení první moravské vinařské školy ve Znojmě. JM 1973, roč.9, s.88-95.
ZEMEK, Metoděj: 50 let 1919-1969. Střední ekonomická škola Znojmo. JM 1973, roč.9, s.242.
ZEMEK, Metoděj: Dr. Karel Fiala, 350 let poštovnictví na Znojemsku. (Náčrt historie a kapitoly z
kroniky.). JM 1973, roč.9, s.234.
ZEMEK, Metoděj: Hustopečské české listiny ze 16. a 17. století, II. JM 1973, roč.9, s.176-187.
ZEMEK, Metoděj: Jahrbuch des Vereines für Geschichte der Stadt Wien. JM 1973, roč.9, s.242.
ZEMEK, Metoděj: Josef Novák, Slovenské mestské a obecné erby. JM 1973, roč.9, s.232.
ZEMEK, Metoděj: K osmistému výročí Mikulova. JM 1973, roč.9, s.148-150.
ZEMEK, Metoděj: Milan Majtán, Názvy obcí na Slovensku za ostatných dve sto rokov. JM 1973, roč.9,
s.232-233.
ZEMEK, Metoděj: Sté výročí vinařské školy ve Valticích. JM 1973, roč.9, s.96-101.
ZEMEK, Metoděj: Výstava 800 let Mikulova. JM 1973, roč.9, s.211.
ZEMEK, Metoděj: Za zemřelým profesorem dr. L. Hosákem, DrSc. JM 1973, roč.9, s.249.
1974
?: Do desátého ročníku. (Poznámky k historii časopisu Malovaný kraj). JM 1974, roč.10, s.229-231.
?: K 10. ročníku sborníku Jižní Morava. JM 1974, roč.10, s.5.
BALCÁREK, Pavel: Ditrichštejnova kroměřížská a mikulovská kancelář před Bílou horou. JM 1974,
roč.10, s.65-72.
BARTŮNĚK, Václav: Jan Bedřich Valdštejn, prasynovec frýdlantského vévody Albrechta. JM 1974,
roč.10, s.73-79.
BIČÍK, Zdeněk: Sestřelení německé stíhačky u Ostojkovic. JM 1974, roč.10, s.193-195.
BOMBERA, Jan: Počet a původ piaristů v českých zemích do roku 1748. JM 1974, roč.10, s.92-94.
FUČÍK, Bohumil: Znojemská radniční věž. Vydání na opravy v 16. a 17. století. JM 1974, roč.10,
s.197-202.
HORÁK, Karel: Jeden z desetitisíců. (Bojová cesta praporu kapitána Vasila Vasiljeviče Siljavy). JM
1974, roč.10, s.68-75.
HORÁK, Petr: Nad Valdštejnem Golo Manna. JM 1974, roč.10, s.219-223.
HRUBÁ, Marie: Česká matiční reálka v Hodoníně. (K 80. výročí ústavu). JM 1974, roč.10, s.100-116.
HURT, Rudolf: Nový pramen k dějinám města Vracova. JM 1974, roč.10, s.172-175.
CHAROUS, Jaromír: O některých pramenech ke studiu hospodářského a sociálního vývoje
Břeclavska v letech 1918-1938. JM 1974, roč.10, s.94-99.
KOPECKÝ, Milan: Předloha obrozenecké "Anéžky". JM 1974, roč.10, s.128-133.
KORDIOVSKÝ, Emil: Přehled archeologických lokalit a nálezů z doby hradištní na Kloboucku (okres
Břeclav). JM 1974, roč.10, s.13-21.
KRÁL, Adolf Buny: Unikátní nález "rytířských" kamen ze 16. století. JM 1974, roč.10, s.53-60.
KUBA, Jiří: 60 let těžby nafty v Československu. JM 1974, roč.10, s.195-197.
KUBÍČEK, Jaromír: Historicko-vlastivědné bibliografie o jižní Moravě. JM 1974, roč.10, s.176-179.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1973. JM 1974, roč.10, s.213-218.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Nesli prapor revoluce. JM 1974, roč.10, s.228.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Slovácká obec Rohatec. JM 1974, roč.10, s.228.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Veselí nad Moravou. Dějiny města. JM 1974, roč.10, s.228-229.
NEČAS, Ctibor: Spor o svatobořické Cikány. JM 1974, roč.10, s.88-93.
NOVÁČEK, Silvestr: Klement Gottwald a Mikulov. JM 1974, roč.10, s.207-209.
NOVÁČEK, Silvestr: Komunisté Břeclavska v boji proti hitlerovskému fašismu v letech 1939-1945. JM
1974, roč.10, s.9-42.
NOVÁČEK, Silvestr: Kriticky o výstavě "800 let Mikulova". JM 1974, roč.10, s.205-207.
NOVOTNÝ, Gustav: Valtice - přírodní stavitelské památky a myslivost během 19. století. JM 1974,
roč.10, s.124-127.
OPATRNÝ, Josef: Václav Link a jeho Deník z cesty na sever Kalifornského poloostrova. JM 1974,
roč.10, s.95-102.
PEŠKAŘ, Ivan: Archeologické objevy z doby římské v Rajhradu. JM 1974, roč.10, s.151-158.
PINKAVA, Jaroslav: Velké dílo zalesnění oblasti vátých písků Dúbravy mezi Bzencem a Hodonínem.
JM 1974, roč.10, s.125-136.
POKLUDA, Zdeněk, rozsah milotického panství v 15.-16. století a jeho proměny. JM 1974, roč.10,
s.137-142.
POLIŠENSKÝ, Josef: Jaroslav Šťastný: Tradiční zemědělství na Valašsku. JM 1974, roč.10, s.223224.
POŠVÁŘ, Jaroslav: K nejasnostem okolo mikulovské mincovny v letech 1627-1628. JM 1974, roč.10,
s.80-84.
POŠVÁŘ, Jaroslav: Vzor mýtní tabule pro královské mýto v Mikulově r. 1715. JM 1974, roč.10, s.167171.
PRAŽÁK, Vilém: K otázce vzniku úhlového domu na jižní Moravě. JM 1974, roč.10, s.79-87.
PŘIKRYL, Josef: O vzájemmné spolupráci Čechů a Slováků v protifašistickém odboji na jižní Moravě.
JM 1974, roč.10, s.54-67.
PŘÍLESKÁ, Hana: Listina Maxmiliána II. z roku 1572. JM 1974, roč.10, s.61-64.
SCHULZ, Jindřich: Vývoj českomoravské zemské hranice na nejhornějším povodí Sázavy a Oslavy do
2. poloviny 14. století. JM 1974, roč.10, s.34-37.
SKUTIL, Jan: Almanach Balneologického múzea v Piešťanoch 1972. JM 1974, roč.10, s.219.
SKUTIL, Jan: Dvě práce prof. dr. Mil. Kopeckého CSc. z barokní literatury. JM 1974, roč.10, s.227228.
SKUTIL, Jan: Karel Šmídek a počátky české literární historie na Moravě. JM 1974, roč.10, s.134-143.
SKUTIL, Jan: Krovju svjatoju. (Nad Klimenkovou reportáží o osvobození). JM 1974, roč.10, s.191-193.
SKUTIL, Jan: Postava Cyrila Rybáře z Roku na vsi bratří Mrštíků. JM 1974, roč.10, s.161-166.
SKUTIL, Jan: Trnavské vlastivědné semináře. JM 1974, roč.10, s.209-210.
SKUTIL, Jan: Unsere Heimat. JM 1974, roč.10, s.225.
SKUTIL, Jan: Z publikací muzea v Constantě. JM 1974, roč.10, s.218-219.
SLASKI, Kazimierz: Tradycja kontaktow z Wiekimi Morawami w dziejopisarstwie Polski
šredniowiecznej. JM 1974, roč.10, s.7-12.
SPURNÝ, František: Význam děkanských matrik pro dějiny jižní Moravy. JM 1974, roč.10, s.85-91.
SVÁTEK, Josef: Rupert Maria Josef Přecechtěl, moravský kulturní pracovník buditelem Slováků. JM
1974, roč.10, s.144-152.
SÝKORA, Jaroslav: Osvobození jižní Moravy na jaře roku 1945. JM 1974, roč.10, s.43-53.
ŠIMONČIČ, Jozef: Pečate niektorých juhomoravských miest. JM 1974, roč.10, s.45-52.
ŠÍPEK, Zdeněk: Česká veřejnost a Valticko před připojením k Československu. JM 1974, roč.10,
s.171-175.
ŠTARHA, Ivan: Obecní archívy na Břeclavsku v polovině 19. století. JM 1974, roč.10, s.153-157.
ŠTARHA, Ivan: PhDr. Metoděj Zemek CSc. - šedesátiletý. JM 1974, roč.10, s.180-184.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Brněnský rukopis "Summa cancellariae" Jana ze Středy. JM 1974, roč.10,
s.38-44.
TRAPL, Miloš: Kniha o minulosti a současnosti Krumvíře. JM 1974, roč.10, s.225-226.
TRAPL, Miloš: Příspěvek k vývoji českého menšinového školství na jižní Moravě. JM 1974, roč.10,
s.167-170.
TRMAČ, Miloslav: Srážka Čechů s Němci v Kravsku 10. září 1899. JM 1974, roč.10, s.117-124.
UNGER, Josef: K lokalizaci některých zaniklých středověkých osad v okolí Pohořelic (okres Břeclav).
JM 1974, roč.10, s.22-33.
URFUS, Valentin: Moravský profesor osvícenské policejní vědy Leopold Ludvík Schulz a jeho
knihovna. JM 1974, roč.10, s.103-109.
VÁVRA, Miloslav: Zvelebovací vinařská činnost na Moravě na počátku 19. století. JM 1974, roč.10,
s.116-123.
VERBÍK, Antonín: K počátkům zemědělského školství na Moravě. JM 1974, roč.10, s.158-166.
VERMOUZEK, Rostislav: Měnínská cesta. JM 1974, roč.10, s.143-150.
VŽ (=?): Vladimír Hájek (* 2. srpna 1908, + 31. prosince 1973). JM 1974, roč.10, s.235-236.
WOLF, Vladimír: Moravika v ZMK 1971. JM 1974, roč.10, s.224-225.
ZEMEK, Metoděj: K počátkům mikulovského gymnasia. JM 1974, roč.10, s.176-188.
ZUBER, Rudolf: Osvícenství na olomoucké universitě v šedesátých letech 18. století. JM 1974, roč.10,
s.110-115.
1975
?: Akademik Josef Poulík a jižní Morava. JM 1975, roč. 11, s.109.
?: Bibliografie Jižní Moravy. JM 1975, roč. 11, s. 187-200.
?: Data osvobození měst a vesnic jižní Moravy. JM 1975, roč. 11, s.64-66.
?: K šedesátinám prof. dr. Josefa Polišenského, DrSc. JM 1975, roč. 11, s.109-111.
ČÁDA, František: Znojemské rukopisy. JM 1975, roč. 11, s.33-57.
DUBOVSKÝ, Ján: Účast partizánských skupín v oblasti Malých Karpát na boji za ideály Slovenského
národného povstania. JM 1975, roč. 11, s.101-108.
FUČÍK, Bohumil: Požární opatření ve Znojmě v 15. století. JM 1975, roč. 11, s.94-95.
GREBENÍČEK, Miroslav: Mikulov v práci a budování - Silvestr Nováček. JM 1975, roč. 11, s.172-176.
KORDIOVSKÝ, Emil: Zaniklé osady na Kloboucku. B. Z hlediska archeologického. JM 1975, roč. 11,
s.80-85.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1974. JM 1975, roč. 11, s.163-168.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: UNGER, Josef - KORDIOVSKÝ, Emil, Pomoc dobrovolných spolupracovníků
archeologického oddělení Regionálního muzea v Mikulově. JM 1975, roč. 11, s.99.
NOVÁČEK, Silvestr: Boj komunistů na Břeclavsku proti hitlerovskému fašismu ve vzpomínkách
pamětníků. JM 1975, roč. 11, s.67-98.
OBRŠLÍK, Jindřich: Nevolnické povstání roku 1775 na jižní Moravě (220. výročí robotního patentu).
JM 1975, roč. 11, s.16-30.
ONDRŮJ, Arnošt: Zaniklé osady na Kloboucku. JM 1975, roč. 11, s.71-85.
PEŠA, Václav: Osvobození jižní Moravy Sovětskou armádou v roce 1945. JM 1975, roč. 11, s.9-63.
PETŘÍKOVÁ, Marie: Z dějin konzervárenského průmyslu na jižní Moravě. JM 1975, roč. 11, s.136141.
POLIŠENSKÝ, Josef: K dvoustému výročí vydání robotního patentu v roce 1775. JM 1975, roč. 11,
s.9-15.
ŘIHÁČEK, Milan: Soudruh E. Řiháček zemřel dne 12.2.1975 ve 22.00 hodin ... JM 1975, roč. 11,
s.115-116.
SKUTIL, Jan: Dolanského práce o Janu Aloisovi Hankem (Holešov 1973). JM 1975, roč. 11, s.102104.
SKUTIL, Jan: Heinrich Weigl - Fritz Eheim, Die Ortsnamen in Niederösterreich. (Wien 1973). JM 1975,
roč. 11, s.104-105.
SKUTIL, Jan: Sympozium slovenských archivárov a historikov. JM 1975, roč. 11, s.160.
SKUTIL, Jan: Vlastivědný seminář v Trnavě k SNP. JM 1975, roč. 11, s.159-160.
SKUTIL, Jan: Základní příručky z heraldiky a genealogie. JM 1975, roč. 11, s.100-101.
SLAVĚTÍNSKÝ, Milan: J. Sajner, Johann Gregor Mendel. JM 1975, roč. 11, s.182-183.
SLEZÁK, Lubomír: Mikulovsko po druhé světové válce a zemědělské osídlování. JM 1975, roč. 11,
s.109-126.
SÝKORA, Jaroslav: Malovaný kraj. JM 1975, roč. 11, s.179-180.
SÝKORA, Jaroslav: Vinohradnictví, Metoděj Zemek. JM 1975, roč. 11, s.177-179.
ŠÍPEK, Zdeněk: Deset let od smrti profesora Jakuba Trnky. JM 1975, roč. 11, s.111-114.
ŠRÁMEK, Rudolf: Významná novinka - časopis Österreichische Namenforschung. JM 1975, roč. 11,
s.105-106.
ŠTARHA, Ivan: Dvě knihy o dějinách měst. (Rudolf Jelínek, Miroslav.) (Rudolf Hurt, Veselí nad
Moravou.). JM 1975, roč. 11, s.169-172.
ŠTARHA, Ivan: Parlamentní ohlasy mikulovských demonstrací z prosince 1932. JM 1975, roč. 11,
s.86-89.
ŠTARHA, Ivan: Zaniklé městečko Jiříkov. JM 1975, roč. 11, s.93-94.
TRMAČ, Miloslav: Vzorná osada Kasárna u Mramotic na Znojemsku a její původ. JM 1975, roč. 11,
s.95-96.
TRMAČ, Miloslav: Z minulosti keramických továren ve Vranovské Vsi u Znojma. JM 1975, roč. 11,
s.142-147.
UNGER, Josef: 750 let města Pohořelic. JM 1975, roč. 11, s.176-17.
UNGER, Josef: E. Opravil, Rostliny z velkomoravského hradiště v Mikulčicích. JM 1975, roč. 11,
s.100.
UNGER, Josef: M. Kostelníková, Velkomoravský textil v archeologických nálezech na Moravě. JM
1975, roč. 11, s.100.
VACULÍK, Jaroslav: Jaroslav Sýkora, Úsilí KSČ na jihozápadní Moravě o sjednocení všech
demokratických sil v boji proti fašismu... JM 1975, roč. 11, s.180-181.
VACULÍK, Jaroslav: Jižní Morava ve Vlastivědném věstníku moravském 1974. JM 1975, roč. 11,
s.168-169.
VYSLOUŽIL, Jiří: Odešel hudební historik Mikulovska (Josef Košulič). JM 1975, roč. 11, s.114-115.
ZEMEK, Metoděj, ružindolské premeny. JM 1975, roč. 11, s.181-182.
ZEMEK, Metoděj: České hodonínské listiny. JM 1975, roč. 11, s.58-70.
ZEMEK, Metoděj: Jaromír Kubíček, Padesát let komunistického tisku na Moravě. JM 1975, roč. 11,
s.180.
ZEMEK, Metoděj: Novosedly po roce 1945. JM 1975, roč. 11, s.151-155.
ZEMEK, Metoděj: Od Hradské cesty (Žarošice 1974). JM 1975, roč. 11, s.102.
ZEMEK, Metoděj: Z historie trnavského zdravotnictva. JM 1975, roč. 11, s.182.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich, Wien 1974. JM 1975, roč.
11, s.106.
ZŘÍDKAVESELÝ, František: Počátky elektrifikace na jižní Moravě. JM 1975, roč. 11, s.127-135.
1976
?: Propagační publikace 1945-1975. Léta budování socialismu (vyšlo k 30. výročí osvobození
Československa). JM 1976, roč.12, s.157.
BISTŘICKÝ, Jan: Pětasedmdesátiny profesora Jindřicha Šebánka. JM 1976, roč.12, s.172-173.
BOTŤÁNKOVÁ, Mária: Správa z V. vlastivedného seminára v Trnave. JM 1976, roč.12, s.135.
ČEREŠŇÁK, Bedřich: K dějinám Hodonína v letech 1918-1930. JM 1976, roč.12, s.43-62.
DAJČAR, J.: Životní jubileum profesora PhDr. Silvestra Nováčka. JM 1976, roč.12, s.161-170.
FRANĚK, Otakar: Život plný boje (nástin životopisu Josefa Jurana, poslance a senátora KSČ). JM
1976, roč.12, s.9-42.
FROLEC, Václav: Zvyková tradice v životě jihomoravské pohraniční obce. JM 1976, roč.12, s.91-104.
GREBENÍČEK, Miroslav, racionalizace a integrace i při bádání v nejnovějších dějinách jižní Moravy.
JM 1976, roč.12, s.152-153.
GREBENÍČEK, Miroslav, rudá armáda na Břeclavsku. JM 1976, roč.12, s.153-154.
GREBENÍČEK, Miroslav: Mainuš, František - Beneš, Pavel. Ve jménu přátelství. JM 1976, roč.12,
s.151-152.
GREBENÍČEK, Miroslav: Padli, abychom mohli žít. JM 1976, roč.12, s.154-156.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1975. JM 1976, roč.12, s.145-151.
MAINUŠ, František: Češi na moravsko-českém pohraničí ve světle zprávy říšského ministra vnitra z
roku 1940. JM 1976, roč.12, s.75-80.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Hodonínsko. JM 1976, roč.12, s.157.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Lidová architektura na Moravě a ve Slezsku. JM 1976, roč.12, s.156-157.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Těšany. Od nejstarších pramenů k socialistickému dnešku. JM 1976, roč.12,
s.157.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Židlochovice sluneční město. JM 1976, roč.12, s.158.
NOVÁČEK, Silvestr: Kronika, která je mnohem víc než kronikou. JM 1976, roč.12, s.141-145.
OUŘADOVÁ, Zorka - POLIŠENSKÝ, Josef: Hrušovanská skupina sudetoněmeckých velkostatkářů a
A.J. Toynbee. JM 1976, roč.12, s.69-74.
PŘÍLESKÁ, Hana: JUDr. František Čáda (30.5.1895 až 10.10.1975). JM 1976, roč.12, s.176-177.
PŘÍLESKÁ, Hana: Stavba archivního depozitáře Okresního archívu Brno-venkov v Rajhradě. JM
1976, roč.12, s.136-137.
SKUTIL, Jan: Za docentem dr. Jaroslavem Dřímalem. JM 1976, roč.12, s.174-176.
ŠPIČKA, Josef: Zasloužilý člen KSČ soudruh František Mráz sedmdesátníkem. JM 1976, roč.12,
s.170-171.
ŠPIČKOVÁ, Marta: 55 let Komsomolu na Slovácku. JM 1976, roč.12, s.119-121.
TOUŠEK, Josef: Za Rudolfem Gajdošem (pohřební řeč). JM 1976, roč.12, s.177-178.
TRÁVNÍČEK, Vilém: K názvu Poštorná. JM 1976, roč.12, s.121-125.
URBÁNKOVÁ, Oldřiška: Počátky a zánik kaolinových dolů mezi Maršovem a Lažánkami. JM 1976,
roč.12, s.127-131.
URBÁNKOVÁ, Oldřiška: Vzpomínnka na Františka Adamce - přítele Viléma Mrštíka. JM 1976, roč.12,
s.125-127.
VÁVRA, Miloslav: Vývoj jihomoravského vinohradnictví po roce 1945. JM 1976, roč.12, s.81-90.
ZEMEK, Metoděj: Josef Červenka pětašedesátníkem. JM 1976, roč.12, s.173-174.
ZEMEK, Metoděj: Vesnické motivy na Břeclavsku v letech 1951-1960. JM 1976, roč.12, s.111-115.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Tranavský zborník, I. Obzor, Bratislava 1979, sestavil Jozef Šimončič. JM
1976, roč.12, s.158.
ZŘÍDKAVESELÝ, František: Elektrifikace na jižní Moravě 1914-1919. JM 1976, roč.12, s.63-68.
ŽAMPACH, Vojtěch: Okresní noviny Židlochovicka 1951-1960. JM 1976, roč.12, s.105-110.
1977
?: Moravika v ZMK (1972-1973). JM 1977, roč.13, s.227-228.
BIČÍK, Zdeněk: Letecké události na jižní Moravě v létě 1944. JM 1977, roč.13, s.184-185.
BRODESSER, Slavomír: Publikace k volbám 1976 z jihomoravského regionu. JM 1977, roč.13, s.228230.
DUCHOŇ, Josef: Kamenný most v Rajhradě. JM 1977, roč.13, s.193-195.
GROLICH, Vratislav: Luboš Nový a kolektiv, Dějiny techniky v Československu do konce 18. století.
JM 1977, roč.13, s.214-215.
HORÁK, Petr: Bez iluzí ... (Ke knize Josefa Polišenského Revoluce a kontrarevoluce v Rakousku
1848). JM 1977, roč.13, s.219-222.
HORÁK, Petr: Napoleon a dějiny. JM 1977, roč.13, s.187-189.
HOŠEK, Emil: O zvěři a myslivosti na panství Veselí nad Moravou koncem feudálního období. JM
1977, roč.13, s.92-97.
HRUBÁ, Marie: Matice hodonská. JM 1977, roč.13, s.98-111.
KRÁL, Adolf Buny: Nález neznámé napoleonské památky. JM 1977, roč.13, s.185-187.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1976. JM 1977, roč.13, s.209-213.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Nový doklad jihomoravského středověkého vinařství. JM 1977, roč.13, s.195.
MRÁZ, František, revoluční časopis jihovýchodní Moravy Slovácko vzpomíná 70 let svého zrodu. JM
1977, roč.13, s.181-183.
NEČAS, Ctibor: Cikánský tábor v Oslavanech. JM 1977, roč.13, s.77-79.
ONDRŮJ, Arnošt: Dokument ze života na žerotínské tvrzi v Židlochovicích na přelomu 16. a 17.
století. JM 1977, roč.13, s.168-177.
POLIŠENSKÝ, Josef, rakouské práce z místních dějin. JM 1977, roč.13, s.231-235.
POLIŠENSKÝ, Ondřej: Správa poddanského města Valtic v 17. až 18. století. JM 1977, roč.13, s.112119.
POŠVÁŘ, Jaroslav: Znojemské viniční právo. JM 1977, roč.13, s.120-128.
PŘIKRYL, Josef: Internacionální tradice československo-sovětských vztahů pracujících jižní Moravy.
JM 1977, roč.13, s.9-33.
PŘÍLESKÁ, Hana: Okres Brno-venkov v číslech 1971-1975. JM 1977, roč.13, s.230-231.
PŘÍLESKÁ, Hana: Statistická ročenka okresu Brno-venkov 1976. JM 1977, roč.13, s.226.
SKUTIL, Jan: Časopis Moravského muzea. JM 1977, roč.13, s.226.
SKUTIL, Jan: Dokumenty okresních archívů Jihomoravského kraje, sv. 1-3. JM 1977, roč.13, s.224225.
SKUTIL, Jan: In memoriam dr. Graciána Chaloupky, CSc. JM 1977, roč.13, s.238-240.
SKUTIL, Jan: K životnímu jubileu prof. dr. Jaroslava Pošváře, CSc. JM 1977, roč.13, s.238.
SKUTIL, Jan: Materiály k vývoji průmyslu, obchodu a živností a řemesel v Žarošicích v letech 16541948. JM 1977, roč.13, s.223-224.
SKUTIL, Jan: Nové publikace z heraldiky a genealogie. JM 1977, roč.13, s.213-214.
SKUTIL, Jan: Sympozium o Janu Jonstonovi v Lešně a Lubině v souvislosti s Komenským. JM 1977,
roč.13, s.204.
SKUTIL, Jan: Výstava Kultura Jihomoravského kraje ve volebním odbdobí 1971-1976. JM 1977,
roč.13, s.204-208.
SKUTIL, Jan: Změny moravských místních jmen po roce 1945. JM 1977, roč.13, s.80-81.
ŠPIČKA, Josef, racionalizace a integrace i při bádání v nejnovějších dějinách jižní Moravy. JM 1977,
roč.13, s.242-243.
ŠPIČKA, Josef: První účelová budova okresního archívu v ČSR. JM 1977, roč.13, s.199-200.
ŠPIČKOVÁ, Marta: Odkaz Říjnové revoluce v dokumentech okresního archívu v Hodoníně. JM 1977,
roč.13, s.142-144.
ŠTARHA, Ivan: České listiny městeček Znojemska. JM 1977, roč.13, s.145-157.
ŠTARHA, Ivan: Dny osvobození. Sborník dokumentů. JM 1977, roč.13, s.223.
ŠTARHA, Ivan: Znakové privilegium Podhradí. JM 1977, roč.13, s.191-192.
TRAPL, Miloš: Z nových publikací k dějinám dělnického hnutí na Hodonínsku. JM 1977, roč.13, s.228.
TRAPL, Miloš: Změny moravských místních jmen po roce 1945. JM 1977, roč.13, s.80-81.
TRMAČ, Miloslav: Olbramkostel v pramenech Okresního archívu ve Znojmě. JM 1977, roč.13, s.189191.
UNGER, Josef: Archeologica historica I. JM 1977, roč.13, s.215-216.
UNGER, Josef: Celostátní seminář archeologů středověku v Mikulově v r. 1976. JM 1977, roč.13,
s.200-202.
UNGER, Josef: K. Ludikovský- R. Snášil, Mladohradištní kostrové pohřebiště ve Velkých
Hostěrádkách. JM 1977, roč.13, s.216-217.
UNGER, Josef: VII. okresní seminář dobrovolných spolupracovníků archeologického oddělení
Regionálního muzea v Mikulově. JM 1977, roč.13, s.202-203.
UNGER, Josef: Vladimír Nekuda, Pfaffenschlag, zaniklá středověká ves u Slavonic. JM 1977, roč.13,
s.217-219.
VERMOUZEK, Rostislav: Zájezdní hospody. JM 1977, roč.13, s.129-139.
ZEMEK, Metoděj: Babenberger Forschungen. JM 1977, roč.13, s.235.
ZEMEK, Metoděj: Černé knihy práva loveckého na hradě Buchlově. JM 1977, roč.13, s.219.
ZEMEK, Metoděj: Horenský urbář ždánického panství z roku 1636. JM 1977, roč.13, s.158-167.
ZEMEK, Metoděj: Jubilejní výstava Babenberků (976-1976) v Rakousku. JM 1977, roč.13, s.203-204.
ŽAMPACH, Vojtěch: Svědectví živým (soupis padlých, umučených občanů brněnského okolí v letech
1939-1945). JM 1977, roč.13, s.34-70.
1978
?: Josef Ošmera zemřel. JM 1978, roč. 14, s. 271.
BOTŤÁNKOVÁ, Mária: Západné Slovensko 3, Vlastivedný zborník múzeí Západoslovenského kraja.
JM 1978, roč.14, s.262-263.
BRICHTOVÁ, Dobromila: Mikulovský seminář o dokumentaci vinohradnictví a vinařství. JM 1978,
roč.14, s.226-228.
BRODESSER, Slavomír: Specifika integrovaného výzkumu revolučních proměn zemědělství a
vesnice v jihomoravském pohraničí. JM 1978, roč.14, s.61-66.
cn (=NEČAS, Ctibor): Z bojů o otčinu. JM 1978, roč.14, s.202-203.
ČAPKA, František: Odbory na Brněnsku v předvečer Února. JM 1978, roč.14, s.49-60.
DANĚK, Jan: Vzpomínky na českou školu v Poštorné. JM 1978, roč.14, s.200-202.
FUČÍK, Bohumil: Zdravotnictví ve Znojmě v letech 1598-1604. JM 1978, roč.14, s.211-212.
GERŠIC, Miroslav: Příspěvek k vystěhovalectví z Břeclavska na sklonku 19. století. JM 1978, roč.14,
s.128-148.
HEINC, Antonín: Zemřel prof. MUDr. Václav Vejvodský DrSc. JM 1978, roč.14, s.271-273.
-hp- (=PŘÍLESKÁ, Hana): Družební dohoda mezi archivy Brno-venkov a Bratislava-vidiek. JM 1978,
roč.14, s.235.
JUKLOVÁ, Jana: Několik poznámek k obrozeneckým knihovnám na jižní Moravě. JM 1978, roč.14,
s.77-79.
KORDIOVSKÝ, Emil: Několik poznámek k nálezové situaci na slovanském pohřebišti v Šitbořicích
(okres Břeclav). JM 1978, roč.14, s.215-219.
KOS, Přemysl: Karl Poleschinski, zakladatel lékárny v Dolních Kounicích a jeho manuále 1879-1899.
JM 1978, roč.14, s.203-206.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1977. JM 1978, roč.14, s.239-246.
MRÁZ, František: Jak jsme dělali Únor na Zlínském kraji a na Hodonínsku. JM 1978, roč.14, s.43-54.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Arnošt Ondrůj, Škola dílna lidskosti. JM 1978, roč.14, s.264.
mz (=ZEMEK, Metoděj): Najstaršia Jelšovská mestská kniha. JM 1978, roč.14, s. 264-26.
NOVÁČEK, Silvestr: KSČ v boji za většinu národa na jihomoravském pohraničním okrese Mikulov od
nového osídlení v roce 1945 do Vítězného února. JM 1978, roč.14, s.9-42.
NOVÁČEK, Silvestr: Velká říjnová socialistická revoluce a jižní Morava. - VII. mikulovské sympozium.
JM 1978, roč.14, s.223-226.
NOVÁK, Vladimír: Sirotci na Hodonínsku v letech 1643-1656. JM 1978, roč.14, s.149-157.
ONDRŮJ, Arnošt: Druhý dokument ze života na žerotínské tvrzi v Židlochovicích ze 17. století. JM
1978, roč.14, s.164-168.
PAUKRT, Václav: Moravské románské karnery a kaple tzv. Cyrilka v Podivíně. JM 1978, roč.14,
s.111-119.
PINKAVA, Jaroslav: Hodonínské hony před 100 lety. JM 1978, roč.14, s.206.
POLIŠENSKÝ, Josef: Jana Urbana z Domanína Deník z břeclavské služby roku 1605. JM 1978,
roč.14, s.158-163.
POLIŠENSKÝ, Josef: Jaromír Bělič (1914-1978). JM 1978, roč.14, s.269.
POLIŠENSKÝ, Josef: Jižní Morava ve svědectví cestovatelů XVI. až XVII. století. JM 1978, roč.14,
s.213-215.
PŘÍLESKÁ, Hana: I. setkání jihomoravských odborných archivářů v Mikulově. JM 1978, roč.14, s.228229.
ŘEHOLKA, Ivan: Historická vstupní síň na státním zámku v Miloticích. JM 1978, roč.14, s.212-213.
SCHULZ, Jindřich: Vlastivědný věstník moravský 1975-1976. JM 1978, roč.14, s.261-262.
SKUTIL, Jan: 25 let Jednotných zemědělských družstev v Jihomoravském kraji. JM 1978, roč.14,
s.258-260.
SKUTIL, Jan: Blicha Michal a Majtán Milan, Metodika výzkumu vlastných mien. JM 1978, roč.14,
s.247-248.
SKUTIL, Jan: Celostátní kolokvium "Česká revoluční tradice v 15. až 17. století a vývoj Komenského
sociálně politických názorů. JM 1978, roč.14, s.231-234.
SKUTIL, Jan: Jan Amos Komeňski a problemy wspólczesnej pedagogiky. JM 1978, roč.14, s.250.
SKUTIL, Jan: Jan Amos Komenský a Polsko. JM 1978, roč.14, s.248-249.
SKUTIL, Jan: Ján Dekan, Veňká Morava. JM 1978, roč.14, s.246-247.
SKUTIL, Jan: Konference Typographia Universitatis Hungariae Budae 1777-1848. JM 1978, roč.14,
s.229-231.
SKUTIL, Jan: V. Kokolia, 25 let Jednotných zemědělských družstev v okrese Brno-venkov. JM 1978,
roč.14, s.260.
SKUTIL, Jan: V. V. Marina - G.P. Muraško, Sovětská publikace o československém zemědělství v
letech 1945-1960. JM 1978, roč.14, s.250-256.
SKUTIL, Jan: Žeň poezie a prózy. (Ze soutěže Strážnice M. Kudeříkové. Výbor z oceněných prací XI.
- XIII. roč. 1972-1974 literární soutěže)... JM 1978, roč.14, s.260-261.
SPURNÝ, František: Příspěvek ke kolonizaci jižní Moravy (materiál a poznámky). JM 1978, roč.14,
s.186-194.
ŠEBESTOVÁ-KOLÁŘOVÁ, Draga: Zahrada Státního zámku v Miloticích. JM 1978, roč.14, s.209-211.
ŠÍPEK, Zdeněk: Co nám prozrazují nejstaší hospodářské účty ze Skalice na okrese Znojmo. JM 1978,
roč.14, s.206-209.
ŠPIČKA, Josef: Národní podnik Nafta a Únor 1948 na Hodonínsku. JM 1978, roč.14, s.46-48.
ŠPIČKA, Josef: Skupina mladých při ilegálním hnutí KSČ v Hodoníně. JM 1978, roč.14, s.197-199.
ŠPIČKOVÁ, Marta: Vzpomínka na Vladimíra Nováka. JM 1978, roč.14, s.269-270.
ŠTARHA, Ivan: Archívy a nejnovější regionální dějiny. JM 1978, roč.14, s.123-127.
ŠTARHA, Ivan: Socializace průmyslu a zemědělství v Bzenci. JM 1978, roč.14, s.67-76.
TRAPL, Miloš: Noví průvodci po okresních archívech Jihomoravského kraje. JM 1978, roč.14, s.245246.
VERBÍK, Antonín: Lipov. Revoluční přeměny jihomoravské vesnice. JM 1978, roč.14, s.256-258.
ZAORAL, Prokop: Hrad Vranov a jeho zboží do začátku 15. století. JM 1978, roč.14, s.86-95.
ZEMEK, Metoděj: Jižní Morava v lichtenštejnských listinách Vadúzu. JM 1978, roč.14, s.169-185.
ZEMEK, Metoděj: Přemysl Otakar II. a jižní Morava. (K 700. výročí bitvy na Moravském Poli.). JM
1978, roč.14, s.96-110.
ZEMEK, Metoděj: Sedm set padesát let města Hodonína. JM 1978, roč.14, s.80-86.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Jaroslav Pošvář, Měna v Čechách, na Moravě a ve Slezsku (do počátku 20.
stol.). JM 1978, roč.14, s.249-250.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Mitteilungen aus dem Niederösterrechischen Landesarchiv. JM 1978,
roč.14, s.264.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Nově adaptovaná budova Okresního archívu Břeclav se sídlem v Mikulově.
JM 1978, roč.14, s.226.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Unsere Heimat. JM 1978, roč.14, s.263-264.
1979
? (=NOVÁČEK, Silvestr): Boje čs. partyzánů v Jugoslávii, reemigrace, osídlení a založení JZD Březí a
JZD Dobré Pole ve vzpomínkách Františka Větrovce. JM 1979, roč.15, s.10-43.
? (=ZEMEK, Metoděj): Prof. dr. Rudolf Hurt zemřel (1902-1978). JM 1979, roč.15, s.295.
ČAPKA, František: Socializace vesnice v diplomových pracích. JM 1979, roč.15, s.274-277.
DUNAJSKÁ, Anna: VII. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1979, roč.15, s.256-255.
FROLEC, Václav: Malorolnické a záhumenkové hospodaření v jihomoravské pohraniční vesnici. JM
1979, roč.15, s.81-89.
GERŠIC, Miroslav: Školství a spolky české menšiny ve Vídni před první světovou válkou. JM 1979,
roč.15, s.148-156.
HOŠEK, Emil: Dropi, zoologická a myslivecká zvláštnost jižní Moravy. JM 1979, roč.15, s.157-163.
jsch (=?): František Mainuš - Jan Janák - Ivan Horváth Historie celnictví v ČSSR. JM 1979, roč.15,
s.286-287.
KAVALÉŘOVÁ, Růžena: Nedožité osmdesátiny A. Novotného z Oslavan. JM 1979, roč.15, s.295.
KOS, Přemysl: Ivančický chřest z Trboušan. JM 1979, roč.15, s.235-237.
KOS, Přemysl: Sto dvacet let nemocnice v Ivančicích. JM 1979, roč.15, s.237-239.
KRÁL, Adolf Buny: Dvě památky z napoleonského období. JM 1979, roč.15, s.240-241.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1978. JM 1979, roč.15, s.261-266.
L. G. (=GRŮZOVÁ, Ludmila): Dokumenty k dějinám dělnického hnutí na Brněnsku 1872-1918. JM
1979, roč.15, s.288.
MAREČKOVÁ, Marie: Třebíč. Dějiny města. JM 1979, roč.15, s.283-284.
NOVÁČEK, Silvestr: Několik poznámek o kolektivizaci na jihomoravském okrese Mikulov a o
pramenech k jejímu zkoumání. JM 1979, roč.15, s.63-79.
NOVÁČEK, Silvestr: Vyprávění Jaroslava Ledla o hladovém pochodu a o "kolchoze" v Podivíně v
letech 1934-1938. JM 1979, roč.15, s.96-108.
POKLUDA, Zdeněk: K problematice feudální držby uherské šlechty na jižní Moravě. JM 1979, roč.15,
s.183-195.
POLIŠENSKÝ, Josef: Poznámky k metodologii a metodice genealogie. JM 1979, roč.15, s.196-203.
PŘIKRYL, Josef: KSČ v boji proti nacistickým okupantům na jihovýchodní Moravě (1938-1941), I.
část. JM 1979, roč.15, s.111.
PŘÍLESKÁ, Hana: Čtyřicet let od smrti Alfonse Muchy. JM 1979, roč.15, s.294-295.
RAMPULA, Vlastimil: Podíl učitelů Břeclavska na socializaci vesnice. JM 1979, roč.15, s.93-95.
SKUTIL, Jan: Edice "Lidová kultura a současnost". JM 1979, roč.15, s.279-281.
SKUTIL, Jan: Kubíček Jar.- Šimeček Zd., Brněnské noviny a časopisy od doby nejstarší až do roku
1975. JM 1979, roč.15, s.281-283.
SKUTIL, Jan: Šimončič Josef, Ohlas francúzskej revolúcii na Slovensku. Kapitoly k protifeudálnemu
hnutiu na konci 18. storoči. JM 1979, roč.15, s.287.
SMUTNÁ, Kateřina: II. setkání jihomoravských odborných archivářů v Mikulově. JM 1979, roč.15,
s.254-254.
ŠPIČKA, Josef: Ludvík Benada - komunistický politik a státník. JM 1979, roč.15, s.293-294.
ŠPIČKA, Josef: Tomáš Koutný. JM 1979, roč.15, s.290-293.
ŠPIČKA, Josef: Vznik a vývoj JZD v okrese Hodonín v letech 1949-1960. JM 1979, roč.15, s.44-53.
ŠTARHA, Ivan, rada ONV Veselí nad Moravou a počátky socializace vesnice na okrese. JM 1979,
roč.15, s.90-92.
ŠTARHA, Ivan: Památníky osvobození. JM 1979, roč.15, s.277-278.
ŠTARHA, Ivan: Povýšení Miroslavi na městečko. JM 1979, roč.15, s.244-245.
ŠTARHA, Ivan: Šimončič Jozef, Štátný okresný archiv v Trnave. Sprievodca po fondoch a zbierkách.
JM 1979, roč.15, s.285-286.
ŠTARHA, Ivan: Znojemské publikace k 30. výročí Února. JM 1979, roč.15, s.278-279.
ŠŤASTNÁ, Bohuslava: Tuřanský les ve světové literatuře a naší historii. JM 1979, roč.15, s.241-244.
TRAPL, Miloš: Vznik a vývoj JZD Blatnice na Hodonínsku v prvních 25 letech. JM 1979, roč.15, s.5562.
TRMAČ, Miloslav: M. Raufer, vynálezce a organizátor prvního odborného školení továrních dělníků na
Moravě. JM 1979, roč.15, s.239-240.
UNGER, Josef: VIII. mikulovské sympozium. JM 1979, roč.15, s.251-253.
URBÁNKOVÁ, Oldřiška: Hospodářské a sociální poměry zemědělského obyvatelstva ve Veverské
Bitýšce kolem první světové války. JM 1979, roč.15, s.233-235.
URFUS, Valentin: Ivančický pranýř. JM 1979, roč.15, s.245-247.
VACULÍK, Jaroslav: Jižní Morava ve Vlastivědném věstníku moravském 1978. JM 1979, roč.15, s.273.
VACULÍK, Jaroslav: Jižní Morava ve Vlastivědném věstníku moravském 1979. JM 1980, roč.16,
s.235-236.
VACULÍK, Jaroslav: Lubomír Slezák, Zemědělská osídlování pohraničí českých zemí po druhé
světové válce. JM 1979, roč.15, s.274.
WALDHAUSER, Jiří: K chronologii keltských pohřebišť na Moravě na základě studie M. Čižmáře. JM
1979, roč.15, s.266-273.
ZEMEK, Metoděj: Josef Haubelt, Prokop Diviš a Přímětice. JM 1979, roč.15, s.281.
ZEMEK, Metoděj: Listiny jižní Moravy v lichtenštejnském archívu ve Vaduzu. JM 1979, roč.15, s.207230.
ZEMEK, Metoděj: Pokrokové prvky jihomoravských habánů. JM 1979, roč.15, s.164-182.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Jan Skácel - osmdesátiletý. JM 1979, roč.15, s.296.
ZM. (=ZEMEK, Metoděj): Peter Hersche, Der Spätjansenismus in Österreich. JM 1979, roč.15, s.288.
1980
BIČÍK, Zdeněk: Dvě letecké havárie v srpnu 1944. JM 1980, roč.16, s.195-197.
ČAPKA, František: Konference o regionálních dějinách. JM 1980, roč.16, s.219-221.
ČEREŠŇÁK, Bedřich: Šedesáté výročí generální stávky v prosinci 1920. JM 1980, roč.16, s.9-10.
DANĚK, Jan: Vzpomínky na vývoj dělnického hnutí v Poštorné. JM 1980, roč.17, s.42-54.
DUNAJSKÁ, Anna: VIII. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1980, roč.16, s.221-222.
GERŠIC, Miroslav: Z dějin dělnického hnutí na Břeclavsku v letech 1929-1932. JM 1980, roč.17, s.5573.
HLAVÁČEK, Libor: Neznámý Alois Mrštík. JM 1980, roč.16, s.200-201.
HLAVÁČEK, Libor: Železnice na Velkoněmčicku. JM 1980, roč.16, s.199-200.
HORÁK, Petr: A.J. Gurevič, Kategorie středověké kultury. JM 1980, roč.16, s.241-243.
KONEČNÝ, Petr: Zpravodajská výsadková skupina Pavel. JM 1980, roč.16, s.17-21.
KOS, Přemysl: Matice dolnokounická. JM 1980, roč.16, s.201-205.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1979. JM 1980, roč.16, s.231-235.
KUCHAŘ, Lumír: Básnické fragmenty. (Glosy k poznání generace Marušky Kudeříkové). JM 1980,
roč.16, s.173-188.
NECHVÁTAL, Leoš: Vývoj břeclavského zámku. JM 1980, roč.16, s.90-107.
NOVÁČEK, Silvestr: Historikové, zemědělští odborníci a pamětníci - průkopníci združstevňování o
problémech kolektivizace na jižní Moravě. JM 1980, roč.16, s.209-213.
NOVÁČEK, Silvestr: Úvodem (úvod ke sborníku Jižní Morava, 1980, sv.II.). JM 1980, roč.16, s.5-6.
NOVÁČEK, Silvestr: Začátky dělnického hnutí ... ve vzpomínkách Františka Pastyříka z Břeclavi. JM
1980, roč.16, s.7-34.
NOVÁČEK, Silvestr: Začátky dělnického hnutí a akc břeclavských proletářů na pomoc sovětskému
Rusku. a prosincová generální stávka 1. JM 1980, roč.16, s.7-34.
NOVÁČEK, Silvestr: Život vesnické chudiny za buržoasní republiky, osídlení Horních Věstonic na
Mikulovsku v roce 1945, boje KSČ s reakcí... JM 1980, roč.16, s.74-107.
PAVLÍK, Josef: Nejstarší Dělnický dům na Rosicku. JM 1980, roč.16, s.197-199.
PERNES, Jiří: Únor 1948 v kronikách jihomoravských obcí. JM 1980, roč.16, s.215-217.
POLIŠENSKÝ, Ondřej: Konflikty Valtic s vrchností v 17. až 18. století. JM 1980, roč.16, s.34-42.
PŘÍLESKÁ, Hana: Devadesát let od prvního celorakouského sněmu textilních dělníků. JM 1980,
roč.16, s.111-119.
PŘÍLESKÁ, Hana: Dokumenty o vzniku dělnických rad na Rosicku-Oslavansku v roce 1920. JM 1980,
roč.16, s.120-126.
PŘÍLESKÁ, Hana: Gymnazium Mikulov - almanach k 350. výročí založení Mikulovského gymnazia. JM
1980, roč.16, s.231-23.
PŘÍLESKÁ, Hana: Socialistické zemědělství okresu Brno-venkov a Brno-město 1974 až 1978. JM
1980, roč.16, s.249.
RAFFAY, Josef: 35. výročí osvobození prvního moravského města Hodonína v dubnu 1945. JM 1980,
roč.16, s.191-192.
SKUTIL, Jan: 30 let socialistického zemědělství. (Výběr dokumentů okresních archívů.). JM 1980,
roč.16, s.247-249.
SKUTIL, Jan: Dvě publikace bezručovské. JM 1980, roč.16, s.251-252.
SKUTIL, Jan: K jubileu dr. Vladimíra Jana Sedláka. JM 1980, roč.16, s.275.
SKUTIL, Jan: Kolokvium o statutech Konrádových a jejich potvrzení. JM 1980, roč.16, s.225.
SKUTIL, Jan: Památce moravského archeologa lingvisty-amatéra Antonína Šína. JM 1980, roč.16,
s.275-276.
SKUTIL, Jan: Památce univ. prof. dr. Miroslava Trapla. JM 1980, roč.16, s.273-275.
SKUTIL, Jan: Slovácko - kapitoly z dějin Slovácka. JM 1980, roč.16, s.236-237.
SKUTIL, Jan: Socialistické Břeclavsko 1949-1979. JM 1980, roč.16, s.250.
SKUTIL, Jan: Současná vesnice (Teoretické a metodologické, kulturně politické problémy
integrovaného společenského výzkumu.). JM 1980, roč.16, s.245-247.
SKUTIL, Jan: Turek Adolf, Hrad a panství Starý Jičín. JM 1980, roč.16, s. 240-241.
SKUTIL, Jan: V. Orel - M. Vávra. Tradice šlechtění révy vinné na Moravě. JM 1980, roč.16, s.249-250.
SKUTIL, Jan: Vědecká konference z výsledků společenskovědního integrovaného výzkumu
"Revoluční přeměny jihomoravského venkova". JM 1980, roč.16, s.213-215.
SKUTIL, Jan: Vyvlastnění velkostatku Hrušovany nad Jevišovkou po květnu 1945. JM 1980, roč.16,
s.22-26.
SKUTIL, Jan: Význam obecních kronik pro studium revolučních proměn vesnice pro vlastivědu a
místopis na příkladě Mašovic, okr. Znojmo. JM 1980, roč.16, s.192-195.
SPURNÝ, František: Šedesát pět let PhDr. Metoděje Zemka, CSc. JM 1980, roč.16, s.259-271.
SÝKORA, Jaroslav: Akademik Josef Poulík sedmdesátníkem. JM 1980, roč.16, s.255-257.
ŠÍPEK, Zdeněk: Zadlužení rolníků na Znojemsku v roce 1930. JM 1980, roč.16, s.27-33.
ŠPIČKA, Josef, rudolf Filip (9.9.1890 až 13.10.1942). JM 1980, roč.16, s.277-280.
ŠPIČKA, Josef: Prosincová generální stávka v roce 1920 v Rohatci. JM 1980, roč.16, s.11-16.
ŠPIČKOVÁ, Marta: Hodonín. Minulost a socialistická přítomnost města. JM 1980, roč.16, s.237-239.
ŠTARHA, Ivan: III. setkání jihomoravských odborných archivářů. JM 1980, roč.16, s.217-219.
ŠTARHA, Ivan: K šedesátinám Josefa Špičky. JM 1980, roč.16, s.272-273.
ŠTARHA, Ivan: Nacistická okupace Znojemska. (K událostem v letech 1938-1939.). JM 1980, roč.16,
s.244.
TRMAČ, Miloslav: Josef Renett, zakladatel zámeckého parku v Kravsku. JM 1980, roč.16, s.205-206.
UNGER, Josef: Archeologická expozice v Dolních Věstonicích. JM 1980, roč.16, s.222-223.
UNGER, Josef: Sympozium o počátcích našeho zemědělství. JM 1980, roč.16, s.227-228.
UNGER, Josef: XI. celostátní konference archelogů středověku. JM 1980, roč.16, s.223-225.
VÁLKA, Josef: Karlova integrace Moravy do českého státu. JM 1980, roč.16, s.43-53.
VERBÍK, Antonín: František Mainuš, Památná místa protifašistického boje Jihomoravského kraje. JM
1980, roč.16, s.243-244.
VERBÍK, Antonín: První máj 1890 v Břeclavi. JM 1980, roč.16, s.35-41.
ZEMEK, Metoděj, regesta lichtenštejnských listin z let 1173-1411. JM 1980, roč.16, s.127-157.
ZEMEK, Metoděj: 1848-1978 Střelice. Stručná kronika obce a lidu (1229-1979). JM 1980, roč.16,
s.239.
ZEMEK, Metoděj: Bibliografie k dělnickému hnutí a KSČ na Břeclavsku. JM 1980, roč.16, s.109-15.
ZEMEK, Metoděj: Habáni na jižní Moravě, II. (1561-1622). JM 1980, roč.16, s.54-89.
ZEMEK, Metoděj: Mortalita v Mikulově v letech 1654-1830. JM 1980, roč.16, s.158.
ZEMEK, Metoděj: Protifašistický odboj v okrese Trnava, Trnavský sborník. JM 1980, roč.16, s.245.
ZEMEK, Metoděj: Významné parky Jihomoravského kraje. JM 1980, roč.16, s.240.
ZEMEK, Metoděj: Znaky a pečeti jihomoravských měst a městeček. JM 1980, roč.16, s.236.
1981
BIČÍK, Zdeněk: Letecká havárie u Tišnova. JM 1981, roč.17, s.229-230.
BRODESSER, Slavomír: Otevření slavkovské kounicovské hrobky. JM 1981, roč.17, s.264-267.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Výsledky záchranného archeologického výzkumu na lokalitě Strachotín - štěrkovna.
JM 1981, roč.17, s.200-202.
DANĚK, Jan: Mimořádný lidový soud ve Znojmě. JM 1981, roč.17, s.219-221.
FUČÍK, Bohumil: Dosídlování znojemského pohraničí do roku 1945. JM 1981, roč.17, s.221-223.
GERŠIC, Miroslav: K revolučnímu vystoupení břeclavských železničářů v květnu 1920. JM 1981,
roč.17, s.74-79.
GERŠIC, Miroslav: Příspěvek k legálnímu vystěhovalectví z Moravy v posledních dvaceti letech 19.
století. JM 1981, roč.17, s.177-191.
JELÍNEK, Rudolf: Jiřice od roku 1945 do současnosti. JM 1981, roč.17, s.217-219.
JELÍNKOVÁ, Dagmar: Zachraňovací výzkum v severovýchdní části katastru obce Drnholce. JM 1981,
roč.17, s.194-197.
KORDIOVSKÝ, Emil: Archeologia historica 5/80. Sborník příspěvků přednesených na XI. celostátní
konferenci k problematice historické archeologie. JM 1981, roč.17, s.293-295.
KORDIOVSKÝ, Emil: Užití skla v pravěku. JM 1981, roč.17, s.264.
KOS, Přemysl: Zdravotnictví v Ivančicích v minulosti. JM 1981, roč.17, s.238-242.
KRÁL, Adolf Buny: Vzácný nález v Medlově. JM 1981, roč.17, s.242-244.
KRÁL, Adolf Buny: Žerotínská hrobka v Židlochovicích (k úmrtí objevitele Františka Horáka). JM 1981,
roč.17, s.329-332.
KROUPA, Jiří, rakouské publikace k tereziánským a josefinským výročím. JM 1981, roč.17, s.307-314.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1980. JM 1981, roč.17, s.271-276.
KUNDERA, Lubomír: Sídliště s moravskou malovanou keramikou u Pavlova. JM 1981, roč.17, s.197198.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Archeologický výzkum hradiště "Petrova louka" u Strachotína. JM 1981, roč.17,
s.204-206.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Nové rakouské periodikum věnované regionálnímu archeologickému výzkumu.
JM 1981, roč.17, s.286-291.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Záchranný archeologický výzkum v nové štěrkovně n.p. Ingstav u Dolních
Věstonic. JM 1981, roč.17, s.192-194.
MRÁZ, František: Vzpomínky na ilegální činnost KSČ v koncentračním táboře Buchenwald. JM 1981,
roč.17, s.56-73.
NEČAS, Ctibor, roky učitelského působení Aloise Mrštíka na vsích jižní Moravy. JM 1981, roč.17,
s.246-247.
NOVÁČEK, Silvestr, rozvědčík Jendovický v boji o osvobození Lanžhota. JM 1981, roč.17, s.223-229.
NOVÁČEK, Silvestr: 60 let KSČ na jižní Moravě. Zpráva o průběhu a výsledcích X. jubilejního
mikulovského sympozia. JM 1981, roč.17, s.251-257.
NOVÁČEK, Silvestr: Ještě o pobytu Jiřího Dimitrova v Břeclavi. JM 1981, roč.17, s.13-29.
POŠVÁŘ, Jaroslav: J. Sejbal, Dějiny peněz na Moravě. JM 1981, roč.17, s.282-283.
PŘÍLESKÁ, Hana: K nedožitým osmdesátinám Arnošta Ondrůje. JM 1981, roč.17, s.327-328.
PŘÍLESKÁ, Hana: Pamětní kniha školní knihovny v Dolních Kounicích. JM 1981, roč.17, s.236-238.
PŘÍLESKÁ, Hana: Soutěž politické a organizační zdatnosti IX. kraje KSČ. JM 1981, roč.17, s.171-176.
SKUTIL, Jan: Dva přerovské historickopedagogické sborníky. Moravské bratrské školy a jejich
protějšky v 16. až 18. století. JM 1981, roč.17, s.299.
SKUTIL, Jan: Dvě publikace Jihomoravského muzea ve Znojmě. (Osvobození Znojemska Sovětskou
armádou.) (Družba Znojmo - Anna.). JM 1981, roč.17, s.300.
SKUTIL, Jan: Dvě publikace ke 175. výročí bitvy u Slavkova. (Psal se rok 1805. Bitva u Slavkova.)
(Napoleon a slavkovská bitva). JM 1981, roč.17, s.301.
SKUTIL, Jan: Ladislav Hosák- Rudolf Šrámek, Místní jména na Moravě a ve Slezsku. JM 1981,
roč.17, s.277-278.
SKUTIL, Jan: M. Vyvíjalová, Veňká Morava ako slovenská štátna tradícia v Uhorsku. JM 1981, roč.17,
s.295-296.
SKUTIL, Jan: Milan Kopecký, Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků. JM 1981, roč.17, s.297299.
SKUTIL, Jan: Pedagog Josef Úlehla. JM 1981, roč.17, s.328-329.
SKUTIL, Jan: Státní hrad Bítov. JM 1981, roč.17, s.296-297.
SKUTIL, Jan: Výstava Antické umění v československých sbírkách. JM 1981, roč.17, s.261-262.
SKUTIL, Jan: Z vídeňských pramenů k českým a zejména jihomoravským dějinám. JM 1981, roč.17,
s.244-245.
SMUTNÁ, Kateřina: IV. setkání jihomoravských odborných archivářů v Třebíči. JM 1981, roč.17,
s.257-258.
SMUTNÁ, Kateřina: Jihomoravské archívy 1976-1979. JM 1981, roč.17, s.281-282.
SPURNÝ, František: Jižní Morava v druhé desítce sborníku Bohemia. JM 1981, roč.17, s.314-320.
STUCHLÍK, Stanislav: Výzkum unětického pohřebiště v Mušově. JM 1981, roč.17, s.199-200.
SÝKORA, Jaroslav: Cestou bojů a vítězství (k 60. výročí založení KSČ). JM 1981, roč.17, s.7-12.
ŠANTAVÝ, František: Ještě jednou k pečetím městečka Hroznové Lhoty. JM 1981, roč.17, s.247-248.
ŠOLC, Josef: Prosincová generální stávka na Hodonínsku. JM 1981, roč.17, s.300-301.
ŠPIČÁK, Milan: IX. mikulovské sympozium. Kolektivizace zemědělství na jižní Moravě. JM 1981,
roč.17, s.301-307.
ŠPIČKA, Josef: 60. výročí ustavující župní konference KSČ na Slovácku. JM 1981, roč.17, s.80-89.
ŠTARHA, Ivan: Bzenecké "mackárny". JM 1981, roč.17, s.234-236.
ŠTARHA, Ivan: Gottwaldovsko od minulosti k současnosti. Sborník Okresního archívu v Gottwaldově.
JM 1981, roč.17, s.284-286.
ŠTARHA, Ivan: Poslanec Josef Barša. (Příspěvek k boji KSČ v období hospodářské krize.). JM 1981,
roč.17, s.30-55.
ŠTIBRÁNYIOVÁ, Mária: IX. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1981, roč.17, s.262-264.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Příspěvek k nejstarším dějinám Jiřic u Miroslavi. JM 1981, roč.17, s.156-167.
TEJRAL, Jaroslav: Nové nálezy z římských stavebních objektů na Hradišti u Mušova. JM 1981,
roč.17, s.202-204.
TRMAČ, Miloslav: Ugartovský palác ve Znojmě. JM 1981, roč.17, s.245-246.
UNGER, Josef: Archeologický výzkum románského kostela v Mušově. JM 1981, roč.17, s.207-208.
VÁLKA, Josef: 300. výročí povstání poddaného lidu roku 1680. JM 1981, roč.17, s.260-261.
VÁLKA, Josef: Druhé husitologické sympozium. JM 1981, roč.17, s.258-260.
VÁLKA, Josef: Nové husitologické periodikum. JM 1981, roč.17, s.292-293.
VÁLKA, Josef: Sedmdesátiny Adolfa Turka. JM 1981, roč.17, s.326-327.
VÁLKA, Josef: Zrušení nevolnictví roku 1781. JM 1981, roč.17, s. 110-121.
VANĚK, Jiří: Alfons Mucha a Ivančice. JM 1981, roč.17, s.230-234.
ZEMEK, Metoděj: Červenkovy sedmdesátiny. JM 1981, roč.17, s.325-326.
ZEMEK, Metoděj: Jindřich Obršlík, Jan Řezníček, Vladimír Voldán, G 140 - Rodinnný archív
Ditrichštejnů. JM 1981, roč.17, s.283-284.
ZEMEK, Metoděj: Jozef Šimončič, Pečate miest a obcí trnavského okresu do roku 1850. JM 1981,
roč.17, s.284.
ZEMEK, Metoděj: Konečný Zd.- Mainuš Fr, stopami minulosti. Kapitoly z dějin Moravy a Slezska, I. do
roku 1731. JM 1981, roč.17, s.293.
ZEMEK, Metoděj: Mikulovské gymnazium v 17. století. JM 1981, roč.17, s.80-89.
ZEMEK, Metoděj: O. Franěk, A. Verbík, A. Ševčík, Pod rudými prapory 1. máje. 1. máj v
Jihomoravském kraji v dokumentech a vzpomínkách pamětníků... JM 1981, roč.17, s.280-281.
ZEMEK, Metoděj: Povstání na Moravě v roce 1619. Z korespondence moravských direktorů. JM 1981,
roč.17, s.279-280.
ZEMEK, Metoděj: Sociální struktura habánů na jižní Moravě. JM 1981, roč.17, s.122-155.
ZEMEK, Metoděj: Vladimír Mikulica zemřel. JM 1981, roč.17, s.332-333.
zm. (=ZEMEK, Metoděj): Štátný okresný archív Bratislava-vidiek. Sprievodca po archívných fondoch.
JM 1981, roč.17, s.278-279.
zm. (=ZEMEK, Metoděj): Trnava - okres a mesto. Štúdie. JM 1981, roč.17, s.279.
ŽAMPACH, Vojtěch: Profesoru Silvestru Nováčkovi k pětašedesátinám. JM 1981, roč.17, s.323-325.
1982
BÍNA, Zdeněk: Za Bohumilem Fučíkem. JM 1982, roč.18, s.254-255.
FUČÍK, Bohumil: Ctibor Čermák (Boris). JM 1982, roč.18, s.173-174.
FUČÍK, Bohumil: Příčiny a průběh selské vzpoury roku 1821 (studie ze Znojemska). JM 1982, roč.18,
s.11-31.
GERŠIC, Miroslav: 110 let Školského spolku Komenský ve Vídni. JM 1982, roč.18, s.135-140.
GREBENÍČEK, Miroslav: Nebylo bezejmenných hrdinů (K nedožitým sedmdesátinám Jana Černého).
JM 1982, roč.18, s.255-258.
GREBENÍČEK, Miroslav: Pod praporem proletářského internacionalismu (70 let Williho Kapusty). JM
1982, roč.18, s.251-253.
GREBENÍČEK, Miroslav: Svědectví o člověku, který padl za sebe i za nás (k nedožitým
sedmdesátinám Stanislava Živného). JM 1982, roč.18, s.258-260.
HOLCMAN, Vojtěch: Mapa milotického panství z roku 1774. JM 1982, roč.18, s.189-191.
HOŠEK, Emil, rybářství na strážnickém panství koncem feudalismu. JM 1982, roč.18, s.39-47.
KALENDOVSKÁ, Jiřina: Výroční zprávy okresních archívů Jihomoravského kraje. JM 1982, roč.18,
s.239-240.
KORDIOVSKÝ, Emil: Archeologia historica 6/81. (Sborník příspěvků na XII. celostátní konferenci k
problematice historické archeologie.). JM 1982, roč.18, s.221-222.
KORDIOVSKÝ, Emil: Dokumenty k dějinám dělnického a komunistického hnutí na Brněnsku 19301942. JM 1982, roč.18, s.242-243.
KORDIOVSKÝ, Emil: Elektrifikace v obci Týnec (okres Břeclav). JM 1982, roč.18, s.174-177.
KORDIOVSKÝ, Emil: Šli před námi. JM 1982, roč.18, s.233.
KORDIOVSKÝ, Emil: Unger Josef a kol. Pohořelice-Klášterka. JM 1982, roč.18, s.223-225.
KORDIOVSKÝ, Emil: V. Nekuda - J. Unger, Hrádky a tvrze na Moravě. JM 1982, roč.18, s.222-223.
KORDIOVSKÝ, Emil: Vladimír Mikulica, J. Šlancar, M. Zemek, Břeclavsko. JM 1982, roč.18, s.244245.
KOS, Přemysl: Zdravotnictví v Dolních Kounicích. JM 1982, roč.18, s.178-181.
KRÁL, Adolf Buny: Batika Anny Orlové. JM 1982, roč.18, s.194-198.
KRÁL, Adolf Buny: Neznámá báseň Petra Bezruče. JM 1982, roč.18, s.181-183.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1981. JM 1982, roč.18, s.213-218.
KUCHAŘ, Lumír: Slova přátelství rytá do věčnosti. JM 1982, roč.18, s.164-170.
MATĚJEK, František: Uherské Hradiště. Dějiny města. JM 1982, roč.18, s.226-227.
MIKOVCOVÁ, Alena: Oslava výročí 1300 let bulharského státu v Brně. JM 1982, roč.18, s.209-210.
MUSIL, František: Belo Polla, Hrady a kaštiele na východnom Slovensku. JM 1982, roč.18, s.219-220.
NOVÁČEK, Silvestr: Několik úvah nad sborníkem vzpomínek Cesty k dnešku. JM 1982, roč.18, s.234238.
NOVÁČEK, Silvestr: Před 90 lety se narodil Jaroslav Ledl. JM 1982, roč.18, s.260-263.
PŘÍLESKÁ, Hana: Dvě publikace k XI. sjezdu KSČ. JM 1982, roč.18, s.238-239.
PŘÍLESKÁ, Hana: Velké Němčice - současnost i odraz minulosti. JM 1982, roč.18, s.227-228.
PŘÍLESKÁ, Hana: Vzpomínka na Jana Helceleta. JM 1982, roč.18, s.177-173.
PŘÍLESKÁ, Hana: XI. mikulovské sympozium. JM 1982, roč.18, s.201-202.
ROHÁČ, Juraj: X. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1982, roč.18, s.204-206.
SKUTIL, Jan: Dějiny Bzence od počátku do konce středověku. JM 1982, roč.18, s.67-85.
SKUTIL, Jan: Dvě maďarské publikace ke Komenskému. JM 1982, roč.18, s.232.
SKUTIL, Jan: Kartografické informácie, sv. 10. Geografické názvoslovie základnej mapy ČSSR
150.000 z územia SSR. JM 1982, roč.18, s.225-226.
SKUTIL, Jan: Miloš Trapl, Obrana demokracie a český politický katolicismus v letech 1935-1938. JM
1982, roč.18, s.239.
SKUTIL, Jan: Těšany 1131-1981. JM 1982, roč.18, s.230.
SKUTIL, Jan: Vlastní jména v procese dobových změn na příkladě Jevišovicka. JM 1982, roč.18,
s.183-185.
SKUTIL, Jan: Výstava Historický vývoj a socialistické přeměny Jevišovicka. JM 1982, roč.18, s.207209.
SMUTNÁ, Kateřina: Archívní dokumenty k 60. výročí KSČ. JM 1982, roč.18, s.240-241.
SMUTNÁ, Kateřina: Archívní dokumenty k volbám. JM 1982, roč.18, s.241-242.
ŠTARHA, Ivan: Blatnice. Minulost a současnost slovácké obce. JM 1982, roč.18, s.228-230.
ŠTARHA, Ivan: Dějiny dělnického hnutí a KSČ do roku 1938. JM 1982, roč.18, s.243.
ŠTARHA, Ivan: V. setkání jihomoravských odborných archivářů. JM 1982, roč.18, s.202-203.
ŠTARHA, Ivan: Z privilegií Velkých Němčic. JM 1982, roč.18, s.191-193.
TRAPL, Miloš: Některá specifika kolektivizace zemědělství na jihovýchodní Moravě. JM 1982, roč.18,
s.7-10.
TRMAČ, Miloslav: Zaniklé olbramkostelecké podniky. JM 1982, roč.18, s.185-187.
UNGER, Josef: XII. celostátní konference k problematice historické archelogie s hlavním zaměřením
na středověkou vesnici na území ČSSR v Brně. JM 1982, roč.18, s.206-207.
UNGER, Josef: Z osudů nedávno zaniklého Mušova. JM 1982, roč.18, s.103-132.
URBANOVSKÝ, Milan: Tretí seminár o KSČ v Modre. JM 1982, roč.18, s.203-204.
URFUS, Valentin: Brněnský zemský advokát a česká kodifikace městského práva na konci 17. století.
JM 1982, roč.18, s.32-38.
VACULÍK, Jaroslav: Jan Heřman, Židovské hřbitovy v Čechách a na Moravě. JM 1982, roč.18, s.225.
VACULÍK, Jaroslav: Lubomír Slezák, Združstevněná vesnice. JM 1982, roč.18, s.243-244.
VÁLKA, Josef: Počátky války o Moravu (1422-1423). JM 1982, roč.18, s.48-66.
VERMOUZEK, Rostislav: Mikulovská cesta. JM 1982, roč.18, s.86-102.
ZEMEK, Metoděj: Bedřich Čerešňák a kol., Přehled dějin Moravy I. Od Velké Moravy do husitské
revoluce. JM 1982, roč.18, s.218-219.
ZEMEK, Metoděj: František Kalesný, Habáni na Slovensku. JM 1982, roč.18, s.230-231.
ZEMEK, Metoděj: Habánské lokality podle původní habánské kroniky (I. část). JM 1982, roč.18, s.141163.
ZEMEK, Metoděj: Ing. Jaroslav Pinkava šedesátníkem. JM 1982, roč.18, s.253-254.
ZEMEK, Metoděj: Jaroslav Pošvář, Mincovní právo v Čechách, na Moravě a ve Slezsku do roku 1526.
JM 1982, roč.18, s.219.
ZEMEK, Metoděj: Josef Válka, Manýrismus u baroka v české kultuře 17. a I. pol. 18. století. JM 1982,
roč.18, s.231.
ZEMEK, Metoděj: Nejstarší pohled na mikulovský hrad. JM 1982, roč.18, s.193-194.
ZEMEK, Metoděj: Pod horou Venušinou. Změny v podpálavské krajině. JM 1982, roč.18, s.245.
ZEMEK, Metoděj: Životní výročí Josefa Svátka. JM 1982, roč.18, s.254.
ŽAMPACH, Vojtěch: Silvestr Nováček-Miloslav Grebeníček, Z dějin dělnického hnutí a KSČ v
břeclavském regionu (do roku 1945). JM 1982, roč.18, s.245-248.
1983
BIČÍK, Zdeněk: K letecké válce nad Moravou 1944-45. JM 1983, roč.19, s.231-233.
BÍNA, Zdeněk: Zuzana Pokorná, Dějiny Komunistické strany Československa na Znojemsku, díl II. 1925 až 1954. JM 1983, roč.19, s.275-276.
BRICHTOVÁ, Dobromila: PhDr. Karel Jüttner (16.2.1883 a 2.12.1959). JM 1983, roč.19, s.297-298.
ČECHOVSKÝ, Karel: František Bendl - bojovník za práva horníků na Rosicko-Oslavansku v letech
1919-1939. JM 1983, roč.19, s.47.
FROLEC, Václav: Kulturní a společenské změny v jihomoravském pohraničí (na základě výzkumu v
Horních Věstonicích). JM 1983, roč.19, s.7-18.
FUČÍK, Bohumil: Historické volby v Mašovicích v roce 1938. JM 1983, roč.19, s.227.
FUČÍK, Bohumil: Říjen 1938 ve Znojmě. JM 1983, roč.19, s.227-231.
HOLCMAN, Vojtěch: Kolonizace milotického panství. JM 1983, roč.19, s.245-249.
HORÁK, Petr: Goethův Faust ve výkladu F.T. Bratránka. JM 1983, roč.19, s.241-243.
HORÁK, Petr: Sto let Mechaniky Ernsta Macka. JM 1983, roč.19, s.237-238.
KORDIOVSKÝ, Emil: Dostál, Bořivoj, K časně slovanskému osídlení Břeclavi-Pohanska. JM 1983,
roč.19, s.282-283.
KORDIOVSKÝ, Emil: KSČ v trnavskom okrese 1921-1945. JM 1983, roč.19, s.276-277ů.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1982. JM 1983, roč.19, s.263-268.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Archeologický výzkum pozůstatků kostela na zaniklé vsi Koválov u Žabčic. JM
1983, roč.19, s.119-135.
NEČAS, Ctibor: J.E. Kornyšl a počátky národního a politického hnutí v Rakvicích (k 110. výročí úmrtí).
JM 1983, roč.19, s.233-237.
NEČAS, Ctibor: Usedlí strážničtí Cikáni. JM 1983, roč.19, s.63-78.
NOVÁČEK, Silvestr: Jiří Dimitrov a jižní Morava, sborník dokumentů, fotografií a vzpomínek. JM 1983,
roč.19, s.268-271.
NOVÁČEK, Silvestr: O. Franěk, J. Vaněk, V. Žampach, Z dějin KSČ v okrese Brno-venkov 1921-1945.
JM 1983, roč.19, s.271-275.
NOVOTNÝ, Gustav: Ing. Emil Hošek, CSc. šedesátiletý. JM 1983, roč.19, s.301-302.
OBRŠLÍK, Jindřich, rosicko-oslavanská stávka 1932-1933. Výběr dokumentů z jihomoravských
archívů. JM 1983, roč.19, s.277-278.
OBRŠLÍK, Jindřich: Jihomoravské okresní archívy 1981. JM 1983, roč.19, s.278-279.
OREL, Jaroslav: Dobře prožitý život (k šedesátinám PhDr. A.B. Krále, CSc.). JM 1983, roč.19, s.299301.
PERNA, Klement: Parcelace střelického kartuziánského dvora. JM 1983, roč.19, s.243-245.
POŠVÁŘ, Jaroslav: Příspěvek k moravskému mincovnictví na počátku třicetileté války. JM 1983,
roč.19, s.217-224.
PŘIKRYL, Josef: KSČ v boji proti nacistickým okupantům na jihovýchodní Moravě (1938-1941), II.
část. JM 1983, roč.19, s.19-45.
PŘÍLESKÁ, Hana: František Přeučil, Jižní Morava. JM 1983, roč.19, s.290.
PŘÍLESKÁ, Hana: Jaroslav Tejral, Morava na sklonku antiky. JM 1983, roč.19, s.290-291.
PŘÍLESKÁ, Hana: K některým významným výročím roku. JM 1983, roč.19, s.295.
PŘÍLESKÁ, Hana: XII. mikulovské sympozium. JM 1983, roč.19, s.253-254.
ROHÁČ, Juraj: Trnavský vlastivedný seminár už jedenácty raz!. JM 1983, roč.19, s.255-256.
SKUTIL, Jan: Barbara Krzemiňska, Wann erfolgte der Auschluss Mährens an der böhmischen Staat?.
JM 1983, roč.19, s.283-284.
SKUTIL, Jan: Dobrovského pohled na literárně-historickou práci v souvislosti s jižní Moravou (k 230.
výročí narození patriarcchy slavistiky). JM 1983, roč.19, s.79-85.
SKUTIL, Jan: Heinz Dopsch, St. Peter als Zentrum der Slawenmission, In Das alteste Kloster im
deutsche Sprachraum in Salzburg. JM 1983, roč.19, s.283.
SKUTIL, Jan: Jürgen Udolph, Die Landwahme der Ostslawen im Lichte der Namenforschung. JM
1983, roč.19, s.286.
SKUTIL, Jan: Padesát let od úmrtí Augusty Šebestové. JM 1983, roč.19, s.295-297.
SKUTIL, Jan: Pánek Jaroslav, Stavovská opozice a její zápas s Habsburky 1547 až 1577. JM 1983,
roč.19, s.285-286.
SKUTIL, Jan: Vladimír Vašků, Panovnické konfirmace pro moravské kláštery v 18. století. (Novověké
úřední revize středověkých listin). JM 1983, roč.19, s.286-287.
SKUTIL, Jan: Volné turistické sdružení Noha. (K 25. výročí úmrtí Petra Bezruče.). JM 1983, roč.19,
s.238-241.
SKUTIL, Jan: Za MUDr. Vladimírem Zapletalem. JM 1983, roč.19, s.299.
SMUTNÁ, Kateřina: František Matějek, Lánové rejstříky Brněnského kraje z let 1673-1675. JM 1983,
roč.19, s.287-288.
SMUTNÁ, Kateřina: Mikulovská sympozia. Pokrokové proudy ve výchově a vzdělání na jižní Moravě v
uplynulých 350 letech, XI. mikulovské sympozium. JM 1983, roč.19, s.279-280.
SPURNÝ, František: Listy českých bratří v Poznani. JM 1983, roč.19, s.139-191.
ŠIMONČIČ, Jozef: Výskum demokratického hnutia v strednej Európe 1770-1850. JM 1983, roč.18,
s.259-260.
ŠÍPEK, Zdeněk: Pomístní jména ve Skalici, okres Znojmo. JM 1983, roč.19, s.193-203.
ŠTARHA, Ivan: Dvě publikace z dějin závodů. (75. výročí Elektrosvitu Svatobořice-Mistřín). JM 1983,
roč. 19, sv. 22, s. 280-281.
ŠTARHA, Ivan: K nedožitým pětaosmdesátinám prof. Ladislava Hosáka. JM 1983, roč.19, s.298.
ŠTARHA, Ivan: Katalog síní revolučních tradic v okrese Znojmo. JM 1983, roč.19, s.277.
ŠTARHA, Ivan: Seminář k 37. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou v Brně. JM
1983, roč.19, s.254.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Vrbice, Vrbov a Vrbovec na jižní Moravě. I. JM 1983, roč.19, s.103-117.
TRAPL, Miloš: Seminář k státnímu plánu výzkumu kolektivizace zemědělství v českých zemích. JM
1983, roč.19, s.258-259.
TRMAČ, Miloslav: Přímětický velkostatek 1789-1948. JM 1983, roč.19, s.205-216.
UNGER, Josef: XIV. celostátní konference k problematice historické archelogie. JM 1983, roč.19,
s.256-257.
VÁLKA, Josef: O životě a díle barokního architekta F.A. Grimma. JM 1983, roč.19, s.257-258.
ZEMEK, Metoděj: Hospodářskosprávní vývoj měst na jihovýchodní Moravě na příkladu města Bzence
v 16. a 17. století. JM 1983, roč.19, s.87-102.
ZEMEK, Metoděj: Jozef Šimončič, Ohlasy francúzskej revolúcie na Slovensku. JM 1983, roč.19,
s.288-289.
ZEMEK, Metoděj: Nejnovější Svátkovy studie o Mikulovsku. (Josef Svátek, Latinská promoční řeč z
roku 1719.). JM 1983, roč.19, s.289-290.
ZEMEK, Metoděj: Počátky osmého století. (Raný klášter v Salzburgu). Problémy výzkumu. JM 1983,
roč.19, s.259.
ZEMEK, Metoděj: Přehled dějin Československa I (1 do roku 1526). JM 1983, roč.19, s.281-282.
ZEMEK, Metoděj: Silvia Petrin, Der österreichische Hussitenkrieg 1420-1434. JM 1983, roč.19, s.284285.
ZEMEK, Metoděj: Vacenovice. JM 1983, roč.19, s.290.
1984
BALCÁREK, Pavel: Oslavy 300 let od vítězství nad Turky v Rakousku. JM 1984, roč.20, s.271.
BELCREDI, Jiřina: K lokalizaci některých zaniklých vsí na bývalém panství rosickém. JM 1984, roč.20,
s.141-148.
BÍNA, Zdeněk: Jan Daněk osmdesátiletý. JM 1984, roč.20, s.330-331.
BOMBERA, Jan: Výchova a vzdělání piaristů v našich zemích. JM 1984, roč.20, s.113-122.
FIC, Vladimír: Šedesátiny Václava Peši. JM 1984, roč.20, s.327-329.
GERŠIC, Miroslav: Škola v Poštorné a boj o její český charakter. JM 1984, roč.20, s.83-90.
GRULICH, Vít: Bohumil Lošťák, Zelená perla. JM 1984, roč.20, s.307-308.
HYNEK, Miloš: Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku - díl I. Jižní Morava. JM
1984, roč.20, s.283-285.
JANČÁLKOVÁ, Blažena: Česká akciová továrna na čokoládu, dříve Josef Küfferle a spol. v Rohatci u
Hodonína. JM 1984, roč.20, s.223-227.
KORDIOVSKÝ, Emil: Koštuřík Pavel, Stuchlíková Jana, Stuchlík Stanislav, Mikulov-Turold archeologické nálezy. JM 1984, roč.20, s.305-306.
KORDIOVSKÝ, Emil: Výstava z díla Josefa Červenky. JM 1984, roč.20, s.268-269.
KORDIOVSKÝ, Emil: Waldhauser Jiří, Užití zlata v pravěku, zejména na Moravě a v Čechách. JM
1984, roč.20, s.306.
KRÁL, Adolf Buny: Židlický, Vl.-Orel, Jar., Lidové kroje na Hodonínsku. JM 1984, roč.20, s.292-294.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1983. JM 1984, roč.20, s.275-280.
KUCHAŘ, Lumír: Básník rozkoše a smrti. JM 1984, roč.20, s.211-221.
MRÁKA, Jiří: Historický místopis Moravy a Slezska 1848-1960, sv. 8. JM 1984, roč.20, s.282-283.
MRÁZ, František: Ilegální tiskárna v Mařaticích v roce 1934. JM 1984, roč.20, s.246-247.
NEČAS, Ctibor: Záznam Martina Průdka ze dne 6. května 1851 o stavbě domu č. 34 v Rakvicích. JM
1984, roč.20, s.229-232.
NOVÁČEK, Silvestr: Josef Dřevikovský. JM 1984, roč.20, s.318-321.
NOVÁČEK, Silvestr: Nacistické "konečné řešení" židovské otázky v Ivančicích. JM 1984, roč.20, s.1372.
OBRŠLÍK, Jindřich: Lánové rejstříky Jihlavského a Znojemského kraje z let 1671 až 1678. JM 1984,
roč.20, s.298-300.
PAJER, Jiří: Obchod a trhy ve Strážnici. JM 1984, roč.20, s.103-111.
PINKAVA, Jaroslav: Mušlovská léta básníka Františka Odvalila. JM 1984, roč.20, s.248.
POLIŠENSKÝ, Josef: Historie a genealogie. JM 1984, roč.20, s.73-82.
POLIŠENSKÝ, Josef: Tři sta let od bitvy u Vídně. JM 1984, roč.20, s.233-239.
PŘÍLESKÁ, Hana: K některým výročím roku. JM 1984, roč.20, s.317-318.
PŘÍLESKÁ, Hana: XIII. mikulovské sympozium. JM 1984, roč.20, s.263-264.
ROHÁČ, Juraj: XII. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1984, roč.20, s.264-265.
SKUTIL, Jan: Jiřina Holinková a kol., Přehledné dějiny české literatury a divadla v Olomouci I. (od
počátku do r. 1918). JM 1984, roč.20, s.285-286.
SKUTIL, Jan: K pramenům současnosti a jejich využití (na příkladě Jevišovicka). JM 1984, roč.20,
s.243-246.
SKUTIL, Jan: Lednické rybníky. Průvodce naučnou stezkou. JM 1984, roč.20, s.308-309.
SKUTIL, Jan: Marie Kudeříková - seminář k 60. výročí narození. JM 1984, roč.20, s.290-291.
SKUTIL, Jan: Nazewnictvo obszarow jezykowo mieszanch. JM 1984, roč.20, s.310-311.
SKUTIL, Jan: Od staročeských glos přes znojemský cisioján k rajhradskému Vokabuláři. JM 1984,
roč.20, s.123-131.
SKUTIL, Jan: Památce V. Mrštíka. JM 1984, roč.20, s.322-326.
SKUTIL, Jan: Salzburg Diskussionen. Frühes Monschtum im Salzburg. JM 1984, roč.20, s.302-303.
SKUTIL, Jan: Věra Benedíková, Dějiny obce Moravský Písek. JM 1984, roč.20, s.300.
SKUTIL, Jan: Vzpomínka na Františku Goldmannovou-Svobodovou. JM 1984, roč.20, s.321-322.
SKUTIL, Jan: Životní jubileum Jaroslava Vlacha. JM 1984, roč.20, s.326-327.
SMUTNÁ, Kateřina, rosicko-oslavanská stávka 1932-1933 očima stávkujícího horníka Václava
Zouhara. JM 1984, roč.20, s.205-210.
SMUTNÁ, Kateřina: Dokumenty okresních archívů. (Od cechů k socialistickému průmyslu.). JM 1984,
roč.20, s.288-289.
SMUTNÁ, Kateřina: Jihomoravské okresní archívy 1982. (Výroční zprávy okresních archívů
Jihomoravského kraje, sv. 7.). JM 1984, roč.20, s.286-288.
SMUTNÁ, Kateřina: Mikulovská sympozia. 1100 roků československo-bulharských vztahů. JM 1984,
roč.20, s.289-290.
SMUTNÁ, Kateřina: Okresní archív Brno-venkov se sídlem v Rajhradě, Průvodce po archívních
fondech a sbírkách. JM 1984, roč.20, s.281-282.
SMUTNÁ, Kateřina: Počátky předpovědí počasí. JM 1984, roč.20, s.248-251.
SPURNÝ, František: Kopiář českých bratří v Poznani. JM 1984, roč.20, s.151-204.
ŠTARHA, Ivan: Archívy a dějiny měst. JM 1984, roč.20, s.269-270.
ŠTARHA, Ivan: Jihomoravské archívy. (K 10. výročí zákona o archivnictví.). JM 1984, roč.20, s.7-12.
ŠTARHA, Ivan: Semináře k zajišťování komplexní dokumentace současnosti. JM 1984, roč.20, s.265268.
ŠTARHA, Ivan: Z privilegií městečka Vémyslic. JM 1984, roč.20, s.256-258.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Jan Bistřický, Studien zum Urkunden - Brief und Handschriftenwesen des
Bischof Heinrich Zdík von Olmütz. JM 1984, roč.20, s.301-302.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Nedožité devadesátiny hodonínského kronikáře (Vladimír Novák). JM 1984,
roč.20, s.321.
TRMAČ, Miloslav: Z počátku děl. hnutí na znojemském venkově na přelomu 19. a 20. století. JM
1984, roč.20, s.251-254.
UNGER, Josef: Fenster zur Urzeit Luftbildarchäologie in Niederösterreich. (Katalog výstavy
uspořádané v muzeu pravěku v Aspern an der Zaya. JM 1984, roč.20, s.307.
UNGER, Josef: J. Šonka, Kronika čtená rýčem. JM 1984, roč.20, s.303-305.
UNGER, Josef: Novokřtěnský hřbitov v Mikulově. JM 1984, roč.20, s.258-260.
UNGER, Josef: Sídliště z mladší a pozdní doby hradištní v katastru Pasohlávek. JM 1984, roč.20,
s.133-140.
URBANOVSKÝ, Milan: Z ohlasů Jižní Moravy na Slovensku. JM 1984, roč.20, s.260.
VÁLKA, Josef: Publikace k "tureckému roku" 1683. JM 1984, roč.20, s.294-297.
ZEMEK, Metoděj: Dačice 1183-1983. JM 1984, roč.20, s.291-292.
ZEMEK, Metoděj: Dagmar Veliká a kolektiv, Okres Trnava a jeho socialistické prameny. JM 1984,
roč.20, s.310.
ZEMEK, Metoděj: Gerda Hagenan, Jan Sobieski, der Retter Wiens. JM 1984, roč.20, s.284.
ZEMEK, Metoděj: Gustav Wilhelm, Stammtafel des fürstlichen Hauses von und zu Liechtensteins. JM
1984, roč.20, s.300-301.
ZEMEK, Metoděj: Josef Haubelt, Dějepisectví Gelasia Dobnera. JM 1984, roč.20, s.294.
ZEMEK, Metoděj: K 250. výročí Mikuláše Adaukta Voigta. JM 1984, roč.20, s.270.
ZEMEK, Metoděj: K šedesátinám PhDr. Mojmíra Švábenského. JM 1984, roč.20, s.329.
ZEMEK, Metoděj: Od Voigta k Weintridtovi (Příspěvek k národnímu obrození na jižní Moravě). JM
1984, roč.20, s.91-102.
ZEMEK, Metoděj: Přehled dějin Československa I/2 (1526-1848). JM 1984, roč.20, s.280-281.
ZEMEK, Metoděj: Sedmdesátiny dr. J. Bombery. JM 1984, roč.20, s.327.
ZEMEK, Metoděj: Unsere Heimat v letech 1979-1983. JM 1984, roč.20, s.311-313.
ZEMEK, Metoděj: Walter Braumeis, Das Thayatal, Landschaft, Geschichte, Kultur. JM 1984, roč.20,
s.311.
1985
BALCÁREK, Pavel, rok 1683 ve světle korespondence panství Mikulov. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 7588.
BARTOŠ, Josef: Národnostní struktura jihomoravského pohraničí za nacistické okupace. JM 1985,
roč.21, sv.24, s. 229-240.
BOMBERA, Jan: Bernard Bartlicius (1646-1716). Příspěvek k barokní analistice. Dr. Metoději
Zemkovi, CSc., k sedmdesátinám. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 65-74.
EMEK, Metoděj: Zakládací listina Horních Věstonic. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 267-270.
GREBENÍČEK, Miroslav: Sborník XIII. mikulovského sympozia. Dějiny řemesel a průmyslu na jižní
Moravě. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 288-291.
HORÁK, Petr: Stanislav Sousedík, Valerián Magni. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 300-301.
HOŠEK, Emil: Myslivost na panství Strážnice. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 53-63.
JANČÁLKOVÁ, Blažena: K dějinám cukrovarů v Břeclavi. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 253-256.
JANEČEK, Jiří: Osvobození Drnholce Rudou armádou. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 247-249.
KORDIOVSKÝ, Emil: 20. výročí Malovaného kraje. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 276-277.
KORDIOVSKÝ, Emil: Kloboucké větrné mlýny. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 37-46.
KORDIOVSKÝ, Emil: M. Zemek a kol., Mikulov, památková rezervace. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 298299.
KORDIOVSKÝ, Emil: Okres Břeclav. Vlastivědná mapa 1100 000. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 287-288.
KORDIOVSKÝ, Emil: Václav Frolec a kol., Horní Věstonice, Společenské a kulturní proměny
jihomoravské vesnice. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 297-298.
KRÁL, Adolf Buny: Národní umělec Andrej Bagár a jeho rod. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 259-261.
KRÁL, Adolf Buny: Vinařství a cínařství. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 261-263.
KUBÍČEK, Jaromír: Jižní Morava v literatuře 1984. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 281-286.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: 75 let akademika Josefa Poulíka. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 315-317.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Archeologická topografie katastrálních území obcí v oblasti vodního díla Nové
Mlýny (okres Břeclav). JM 1985, roč.21, sv.24, s.205-220.
NOVÁČEK, Silvestr: O životě Čechů v třetí říši po okupaci Poštorné 8.X.1938, o osvobození Rudou
armádou a o začátcích nového životav Poštorné ve vzpomínkách Františka Žůrka. JM 1985,
roč.21, sv.24, s. 15-36.
NOVÁČEK, Silvestr: Otakar Franěk - Růžena Kavalířová - Oldřiška Urbánková a kolektiv, Žili a
pracovali pro socialistický dnešek. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 291-295.
NOVÁČEK, Silvestr: Zatčení příslušníků mikulovské RW v Popovicích 13. 4. 1939. JM 1985, roč.21,
sv.24, s. 243-247.
PEŘINA, Jaroslav: Obnovení větrného mlýna v Kloboukách u Brna (1982-1984). JM 1985, roč.21,
sv.24, s. 47-52.
PEŠKA, Jaroslav: Fürsten der Bronzezeit in Pitten. JM 1985, roč. 21, sv. 24, s. 305-306.
PLAČEK, Miroslav: K počátkům hradu Lapikus. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 263-266.
PŘÍLESKÁ, Hana: K některým významným výročím roku. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 311.
Red.: K dvacátému výročí sborníku Jižní Morava. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 9-14.
REDAKCE: Pozdrav Josefu Polišenskému. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 317-318.
ROHÁČ, Juraj: XIII. Vlastivedný seminár v Trnave. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 274-276.
SALETA, Jan: Pomocník archeologa J. Palliardiho. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 311-313.
SKUTIL, Jan: Jihomoravský kraj v tisku. Soupis publikací a článků. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 286287.
SKUTIL, Jan: Jiří Mahen, spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 299-300.
SKUTIL, Jan: Ocenění životního díla PhDr. Metoděje Zemka, CSc. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 323338.
SKUTIL, Jan: Osídlení Jevišovicka ve světle místních jmen. Památce univ. prof. dr. V. Šmilauera,
DrSc. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 249-253.
SKUTIL, Jan: PhDr. Lumíru Kuchařovi k šedesátým pátým narozeninám. JM 1985, roč.21, sv.24, s.
320-322.
SMUTNÁ, Kateřina: Naftový průmysl na území Československa. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 302-303.
SMUTNÁ, Kateřina: XIV. mikulovské sympozium. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 273-274.
SPURNÝ, František: Archív českých bratří a české nekrologium. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 131-204.
SVÁTEK, Josef: Tři dopisy Ruperta Přecechtěla spolku Svatobor z let 1871-1873. JM 1985, roč.21,
sv.24, s. 256-259.
SVOBODA, Jiří: Bohuslav Klíma, Dolní Věstonice, tábořiště lovců mamutů. JM 1985, roč.21, sv.24, s.
303-304.
ŠTARHA, Ivan: Metoděj Zemek - Adolf Turek, Regesta listin z lichtenštejnského archívu ve Vadúzu z
let 1173-1526. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 296-297.
TRMAČ, Miroslav: Plenkovické rybníky. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 266-267.
TUREK, Adolf: K vývoji národnostních poměrů na panství vranovském. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 221228.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 1981, 1982, 1983. JM 1985,
roč.21, sv.24, s. 306-307.
UNGER, Josef: Přehled pravěku Moravskokrumlovska. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 304-305.
UNGER, Josef: Zaniklá středověká ves Bořanovice u Přibic (okres Břeclav). JM 1985, roč.21, sv.24, s.
109-128.
UNGER, Josef: Zdeněk Váňa, Svět dávných Slovanů. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 307-308.
VÁLKA, Josef: Vrchol bojů o Moravu (1423-1425). (Studie k dějinám husitské revoluce na Moravě III).
JM 1985, roč.21, sv.24, s. 89-108.
ZEMEK, Metoděj: Archív českých bratří a české nekrologium. JM 1985, roč.21, sv.24, s. .
ZEMEK, Metoděj: Jihomoravské okresní archivy 1983. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 291.
ZEMEK, Metoděj: Josef Pilnáček, Neznámé rody a znaky staré Moravy. JM 1985, roč.21, sv.24, s.
296.
ZEMEK, Metoděj: K šedesátinám prof. dr. Milana Kopeckého. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 318-30.
ZEMEK, Metoděj: Odešel Jan Skácel. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 314-315.
ZEMEK, Metoděj: Pavel Balcárek, František Magnis a Morava na sklonku třicetileté války. JM 1985,
roč.21, sv.24, s. 301.
ZEMEK, Metoděj: PhDr. Ivan Štarha padesátníkem. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 322.
ZEMEK, Metoděj: Výstava z let 1848-1884 v rakouském Grafeneggu. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 276.
ZEMEK, Metoděj: Za profesorem Jaroslavem Pošvářem. JM 1985, roč.21, sv.24, s. 314.
1986
BÍNA, Zdeněk: 40 let školství znojemského okresu. JM 1986, roč.22, sv.25, s.
BÍNA, Zdeněk: Historie 40 let budování obcí Tavíkovice, Dobronice, Čermákovice, Medlice, Horní
Kounice, Přeskače. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 291-292.
BÍNA, Zdeněk: Hybler Vladislav - Indra Jan, Bojová cesta volyňských Čechů do vlasti 1945-1985. JM
1986, roč.22, sv.25, s. 291.
BÍNA, Zdeněk: Martínková Ivana, Prosiměřice 1226-1985. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 292.
BÍNA, Zdeněk: Oldřich Helia osmdesátníkem. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 315-316.
BLAŽEK, Libor: Kateřina Smutná - Ivan Štarha, Soupis archiválií odborových organizací v archívech
Jihomoravského kraje. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 292-293.
ČAPKA, František: Jiří Malíř, Vývoj liberálního proudu české politiky na Moravě. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 296-297.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Pozdně halštatský objekt u Divák (okres Břeclav). JM 1986, roč.22, sv.25, s. 262-264.
FALTYS, Antonín: Vedoucí redaktor Jižní Moravy univ. prof. PhDr. Silvestr Nováček, CSc,
sedmdesátiletý. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 321-329.
FIALA, Petr: Vlastimila Kopřivová, kronikářka Lednice. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 317.
HOFFMANN, František: Bojové družiny před husitskou revolucí na jižní Moravě. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 99-116.
HOLCMAN, Vojtěch: Příspěvek k tureckým vojnám. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 249-250.
HOLCMAN, Vojtěch: Změny pomístních názvů pozemků a lokalit v katastru obce Skoronic od
středověku až po nejnovější dobu - socializace vesnice. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 201-215.
HORÁK, Petr: Za profesorkou PhDr. Jiřinou Popelovou-Otáhalovou, DrSc. (1904-1985). JM 1986,
roč.22, sv.25, s. 309-311.
HORTVÍK, Václav: In media aqua Zwratka. Příspěvek k lokalizaci podivínského hradu. JM 1986,
roč.22, sv.25, s. 81-98.
HUSÁK, Josef: Osvobození Ivančic a frontové události na Ivančicku 18.4.-9.5.1945. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 7-22.
CHAROUZ, Zdeněk: Josef Bartoš - Jindřich Schulz - Miloš Trapl, Historický místopis Moravy a
Slezska v letech 1960. Svazek IX. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 276-277.
JELÍNKOVÁ, Dagmar: Archeologické lokality na katastru obce Mušov (10040) (okr. Břeclav).Stav ke
dni 31.12.1983. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 227-242.
KORDIOVSKÝ, Emil: Alfons Mucha a jeho mikulovská korespondence. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 187199.
KORDIOVSKÝ, Emil: Archaeologia historica 9/84. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 301-302.
KRÁL, Adolf Buny: Náhrobek Jana Diviše ze Žerotína a na Židlochovicích. JM 1986, roč.22, sv.25, s.
253-257.
KUCHAŘ, Lumír: Vývoj města Bzence od druhé poloviny 17. století až do roku 1918. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 117-184.
KUX, Jan: Banderovci v oblasti Hodonínska. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 23-42.
MERTA, Jiří: Objev "hradiska" na Pavlovských vrších (okres Břeclav). JM 1986, roč.22, sv.25, s.260262.
MRÁKA, Jiří: František Čapka, Odbory na Brněnsku od května 1945 do února 1948. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 294-295.
MRÁKA, Jiří: Hodonín. (Nejdůležitější regionální publikace k 40. výročí osvobození Sovětskou
armádou). JM 1986, roč.22, sv.25, s. 290-291.
NAVRÁTILOVÁ, L.: Životní jubileum Bohuslava Mrázka. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 317-318.
NOVÁČEK, Silvestr, rudolf Huťa, Ulička mého mládí. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 288-289.
NOVÁČEK, Silvestr: Břeclavské památky. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 287-288.
NOVÁČEK, Silvestr: Josef Husák osmdesátiletý. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 316-317.
NOVÁČEK, Silvestr: Žili mezi námi. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 285-287.
PLAČEK, Miroslav: Zbytky středověké tvrze v Němčičkách (okres Znojmo). JM 1986, roč.22, sv.25, s.
258-260.
PŘÍLESKÁ, Hana: 30 let středního odborného učiliště v Ivančicích. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 301.
PŘÍLESKÁ, Hana: Cesta do Itálie v dopisech ivančického rodáka. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 217-225.
PŘÍLESKÁ, Hana: Dvě publikace Státního oblastního archivu v Brně. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 298.
PŘÍLESKÁ, Hana: Gymnázium Slovanské náměstí. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 300.
PŘÍLESKÁ, Hana: K některým významným výročím roku. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 305.
PŘÍLESKÁ, Hana: Okres Brno-venkov ke 40. výročí osvobození. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 289.
PŘÍLESKÁ, Hana: Sborník příspěvků XIII. mikulovského sympozia 1983. JM 1986, roč.22, sv.25, s.
295-296.
PŘÍLESKÁ, Hana: Výročí PhDr. A. Turka a J. Červenky. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 319-320.
PŘÍLESKÁ, Hana: XV. mikulovské sympozium. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 267-268.
ROHÁČ, Juraj: 14. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 269-270.
RUTAR, Svatopluk, rudolf Bolfík. Bojovník proti fašismu. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 306-309.
SEMÉNKA, Antonín: Eduard Urx. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 43-53.
SKUTIL, Jan, rajhrad a počátky literární činnosti moravské přemyslovské epochy. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 257-258.
SKUTIL, Jan: Jiří Mahen, spolutvůrce pokrokové kulturní politiky. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 295 .
SKUTIL, Jan: K dejinám pożnohospodárstva v trnavskom okrese. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 299-300.
SKUTIL, Jan: Památce Kajetána Unterweegera, kronikáře bitvy tří císařů. JM 1986, roč.22, sv.25, s.
247-249.
SKUTIL, Jan: Pomístní jména v Jevišovicích a v jejich okolí. JM 1986, roč.22, sv.25, s.209-215.
SKUTIL, Jan: Šedesátiny doc. dr. Lubomíra Havlíka, CSc. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 314-315.
SKUTIL, Jan: Výtvarní umělci Jihomoravského kraje v roce 1985. Katalog ke 40. výročí osvobození
Československa Sovětskou armádou. JM 1986, roč.22, sv.25, s.298-299.
SKUTIL, Jan: Zpravodaj Kulturního klubu Národního výboru v Žarošicích 1983-1985. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 300-301.
SMUTNÁ, Kateřina: Ivan Štarha - František Zřídkaveselý, Jednotni v boji. JM 1986, roč.22, sv.25, s.
292.
SMUTNÁ, Kateřina: Josef Jančář, Vznik a vývoj socialistické zemědělské velkovýroby v okrese
Hodonín. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 295.
SÝKORA, Jaroslav: Bibliografie Jižní Moravy XI.-XX. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 333-350.
ŠKOLL, Jaroslav: Břeclav 1880. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 55-72.
ŠKOLL, Jaroslav: Čeští dělníci na břeclavské pile za okupace. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 245-247.
ŠTARHA, Ivan: Bohumír Smutný, Rafinérie cukru v Dačicích (1833-1852). JM 1986, roč.22, sv.25, s.
299.
ŠTARHA, Ivan: Dvě nové regionální bibliografie. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 277-278.
ŠTARHA, Ivan: Gustav Hofman, Metrologická příručka pro Čechy, Moravu a Slezsko do zavedení
metrické soustavy. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 275.
ŠTARHA, Ivan: Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 297.
ŠTARHA, Ivan: K jubileu Jindřicha Obršlíka. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 318-319.
ŠTARHA, Ivan: Mikulovská privilegia. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 250-253.
ŠTARHA, Ivan: Šlapanice. Cesty k dnešku. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 293.
TRAPL, Miloš: Za profesorem Josefem Přikrylem. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 311-313.
UNGER, Josef: Dr. Rostislav Vermouzek pětasedmdesátníkem. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 320.
UNGER, Josef: J.Vaněk, Historické zbraně ze sbírek Okresního muzea Brno-venkov v Ivančicích. JM
1986, roč.22, sv.25, s. 298.
URBÁNKOVÁ, Libuše: Sborník prací pedagogické fakulty UJEP. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 296.
VALÁŠEK, Hubert: Životní jubileum prof. PhDr. Bedřicha Čerešňáka, CSc. JM 1986, roč.22, sv.25, s.
313-314.
VÁLKA, Josef: Zrod moravské stavovské obce. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 73-80.
VÁVRA, Miloš: Vinohradnictví a vinařství v Bzenci. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 270-272.
ZEMEK, Metoděj, ročenka okresních archivů Jihomoravské okresní archívy 1984. JM 1986, roč.22,
sv.25, s. 275.
ZEMEK, Metoděj: Jan Janák, Hradišťský kraj v období průmyslové revoluce. JM 1986, roč.22, sv.25,
s. 293.
ZEMEK, Metoděj: Jaroslav Školl pětašedesátiletý. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 319.
ZEMEK, Metoděj: Lanžhot. Příroda a dějiny. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 293-294.
ZEMEK, Metoděj: Zemřel Vojtěch Holcman. JM 1986, roč.22, sv.25, s. 309.
ŽAMPACH, Vojtěch: Tři práce o osvobození Jižní Moravy. (Úvaha místo recenze). JM 1986, roč.22,
sv.25, s 278-285.
1987
BALCÁREK, Pavel: Buda 1686. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 299-301.
BALCÁREK, Pavel: Noemi Rejchrtová, Václav Budovec z Budova (1551-1621). JM 1987, roč.23,
sv.26, s. 315-316.
BALCÁREK, Pavel: Vojtech Kopčan, Turecké nebezpečenstvo a Slovensko. JM 1987, roč.23, sv.26,
s. 322-323.
BÍNA, Zdeněk: Jiří Čarek, Městské znaky v českých zemích. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 305-310.
HOŠEK, Emil: O zvěři a myslivosti na panství Milotice. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 221-231.
CHAROUZ, Zdeněk: Z činnosti vlastivědných kroužků na Brněnsku. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 296297.
JELÍNKOVÁ, Dagmar: Archeologické lokality na katastru obce Pasohlávky (11822). Okres Břeclav.
Stav k 31.11.1985. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 241-249.
KONEČNÝ, Lubomír: Záchranný výzkum románského kostela v Novosedlech. JM 1987, roč.23, sv.26,
s. 95-113.
KOUŘIL, Pavel: Pozdně středověký kachel z Lesůněk. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 279-280.
KUCHAŘ, Lumír: Bzenec od osvobození v roce 1918 do současnosti. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 129201.
KUCHAŘ, Lumír: Listy přátelství, lásky a rozchodu. K šedesátým šestým narozeninám Marušky
Kudeříkové. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 233-239.
LASOVSKÝ, Dalibor: Jaroslav Vaculík, Reemigrace a usídlování volyňských Čechů v letech 19451948. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 312.
LIBOR, Jan: Ekonomické zázemí johanitské komendy v Horních Kounicích. JM 1987, roč.23, sv.26, s.
85-94.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: K poznání hradu Bukovina. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 281-288.
MRÁKA, Jiří: Josef Jančář, Slovač, družstvo umělecké výroby v Uherském Hradišti. JM 1987, roč.23,
sv.26, s. 315 .
NEČAS, Ctibor: Osudy cikánské rodiny Danielů z Mutěnic. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 263-267.
NOVÁČEK, Silvestr: Proměny okresu Břeclav. Zamyšlení nad filmem o Břeclavsku. JM 1987, roč.23,
sv.26, s. 294-296.
POLIŠENSKÝ, Josef, rakouská "diplomatická revoluce" 18. stol. a moravské prameny. JM 1987,
roč.23, sv.26, s. 51-64.
POLIŠENSKÝ, Josef: Práce k rakouským dějinám. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 323-324.
PŘÍLESKÁ, Hana: ABC kulturních památek Československa. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 314.
PŘÍLESKÁ, Hana: Ivančická korespondece Alfonse Muchy. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 205-220.
PŘÍLESKÁ, Hana: K nálezu nejstarší archiválie Veverské Bitýšky. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 297-299.
PŘÍLESKÁ, Hana: K některým nedožitým výročím roku. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 329.
PŘÍLESKÁ, Hana: Pětašedesátiny Ladislava Šebestíka. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 333-334.
PŘÍLESKÁ, Hana: XVI. mikulovské sympozium. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 291-292.
ROHÁČ, Juraj: XV. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 292-294.
SEMÉNKA, Antonín: Eduard Urx. II. část. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 25-34.
SKUTIL, Jan: Barbara Krzemieňska, Břetislav I. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 318-319.
SKUTIL, Jan: Barbara Krzemieňska, Moravští Přemyslovci ve znojemské rotundě. JM 1987, roč.23,
sv.26, s. 317.
SKUTIL, Jan: Obraz jižní Moravy v Análech fuldských. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 115-127.
Sm. (=SMUTNÁ, Kateřina): Z volebních programů 1981-1986. KSČ a volby. JM 1987, roč. 23, sv. 26,
s. 320-321.
SMUTNÁ, Kateřina: 130 let Brněnsko-rosické uhelné dráhy Brno-Zastávka u Brna a Lokomotivního
depa Brno a historie vzniku brněnského... JM 1987, roč.23, sv.26, s. 321 .
SMUTNÁ, Kateřina: 200 let. Tabákový průmysl v Hodoníně. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 321-322.
SMUTNÁ, Kateřina: Archivy dnešku. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 310 .
SMUTNÁ, Kateřina: Budování a rozvoj socialistického průmyslu v Jihomoravském kraji v letech 19451984. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 310-312.
SMUTNÁ, Kateřina: Zbýšov. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 322 .
SVÁTEK, Josef: Ještě dva dopisy Ruperta Přecechtěla. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 268-269.
ŠEFČÍKOVÁ, Miroslava: Nejmladší dějiny a současnost hradu a velkostatku Bítov. JM 1987, roč.23,
sv.26, s. 35-50.
ŠEFČÍKOVÁ, Miroslava: Šlapanické noviny. JM 1987, roč. 23, sv. 26, s. 261-263.
ŠTARHA, Ivan: Kalendárium jihomoravských osobností a událostí 1986-1990. JM 1987, roč.23, sv.26,
s. 320 .
ŠTARHA, Ivan: Povýšení Hrušovan nad Jevišovkou na městečko. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 276-278.
ŠTARHA, Ivan: Trud Bzenec 1945-1985. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 322.
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Bulletin z výsledků vědeckovýzkumné činnosti I. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 312313.
TOTUŠEK, Vilém: K výročí úmrtí Josefa Totuška z Klobouk. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 269-274.
TRMAČ, Miroslav: K lokalizaci Horní Plavče. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 278.
TUREČEK, Jan: Historie Dělnického domu ve Tvrdonicích. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 7-23.
UHROVÁ, Olga: Munkové z Ejvančic redivivi. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 274-276.
UNGER, Josef: Archaeologia historica 10. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 316-317.
UNGER, Josef: Beitrage zur Mittelalterarchäologie in Österreich. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 324-325.
UNGER, Josef: Lubomír Šebela - Jiří Vaněk, Hromadný nález ze studny v areálu bývalého bratrského
sboru v Ivančicích (přelom 16. a 17. století). JM 1987, roč.23, sv.26, s. 319-320 .
UNGER, Josef: Životní jubileum PhDr. Vladimíra Nekudy, CSc. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 330-331.
VÁLKA, Josef: Hegemonie husitů na Moravě (1426-1434). JM 1987, roč.23, sv.26, s. 65-83.
ZEMEK, Metoděj, richard A. Hofmann, Die Nikolsburger Jahre des Porträtisten Patrizius Kittner. JM
1987, roč.23, sv.26, s. 325.
ZEMEK, Metoděj: Dalibor Kusák, Lednice-Valtice. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 316.
ZEMEK, Metoděj: K dejinám miest a obcí v trnavskom okrese. XIII. vlastivedný seminár v Trnave 24.
máje 1984. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 313.
ZEMEK, Metoděj: Osobnosti - Biografie. XII. vlastivedný seminár v Trnave 24. mája 1983. JM 1987,
roč.23, sv.26, s. 313-314.
ZEMEK, Metoděj: PhDr. František Spurný šedesátníkem. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 331-333.
ZEMEK, Metoděj: Šedesát let JUDr. Jana Chlupa. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 333 .
ZEMEK, Metoděj: Za historikem Antonínem Verbíkem. JM 1987, roč.23, sv.26, s. 329-330.
1988
BALCÁREK, Pavel: Morava a Janov v 16. a 19. století (ve vztahu k jižní Moravě). JM 1988, roč.24,
sv.27, s. 67-78.
BALCÁREK, Pavel: Václav Březan, Životy posledních Rožmberků, sv. I-II. JM 1988, roč.24, sv.27, s.
266.
ČAPKA, František: Životní jubileum prof. PhDr. Jaroslava Sýkory, CSc. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 274276.
GERŠIC, Miroslav: Několik poznámek k poštorenskému školství v 17.-19. století. JM 1988, roč.24,
sv.27, s. 226-229.
HAVLÍK, Lubomír E.: K postavení znojemského Hradiště a hradu v 9.-12. století. JM 1988, roč.24,
sv.27, s. 133-147.
HORÁK, Petr: Karl Postl jako politický publicista. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 55-65.
-hp- (=PŘÍLESKÁ, Hana): K některým nedožitým výročím roku. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 273.
HUSÁK, Josef: Osvěta a lidové knihovny v době přechodu vesnice k socialismu. JM 1988, roč.24,
sv.27, s. 159-172.
JANSKÁ, Pavlína: Hudební kultura na zámku ve Vranově nad Dyjí v 17. a 18. století. JM 1988, roč.24,
sv.27, s. 39-54.
KONEČNÝ, Lubomír: K nejstarším dějinám Drnholecka. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 149-155.
KREJČÍK, Tomáš: Nález mincí z napoleonských válek z Dolních Kounic. JM 1988, roč.24, sv.27, s.
220-224.
KUNDERA, Lubomír: Archeologické lokality na katastrech obcí Popice a Pouzdřany. JM 1988, roč.24,
sv.27, s. 201-209.
N.N.: Co zbylo z Evžena Savojského?. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 259-262.
NEKUDA, Vladimír: Sté výročí založení Musejního spolku - dnešní Muzejní a vlastivědné společnosti v
Brně. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 249-251.
PLAČEK, Miroslav: Hrady a zámky na Moravě. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 255-258.
POLIŠENSKÝ, Josef: František Hrubý (1887-1943) In Memoriam. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 279-282.
POLIŠENSKÝ, Josef: Jižní Morava v programu dvou mezinárodních sympozií. JM 1988, roč.24, sv.27,
s. 247-249.
PŘÍLESKÁ, Hana: Alfons Mucha a rodné Ivančice. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 173-188.
RED. (=redakce): PaedDr. Vlastimil Rampula padesátiletý. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 278.
ROHÁČ, Juraj: XVI. vlastivedný seminár v Trnave. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 245-246.
SKUTIL, Jan: Jihomoravský kraj v tisku 1983. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 266.
SKUTIL, Jan: Otakar Mika-Rudolf Hurt, Šardice. 700 let obce. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 267 .
SKUTIL, Jan: Schweinfurtská pověst o Břetislavu I. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 232-333.
SKUTIL, Jan: Tvrdonice. Příroda, dějiny a lidová kultura podlužácké obce. JM 1988, roč.24, sv.27, s.
267-268.
SKUTIL, Jan: Vladimír Fanderlik - Efendi. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 233-235.
SKUTIL, Jan: Vlastní životopis Bohumila Nezvala, otce národního umělce. JM 1988, roč.24, sv.27, s.
235-237.
SKUTIL, Jan: Výstava "Prokop, markrabě moravský". JM 1988, roč.24, sv.27, s. 247 .
SKUTIL, Jan: Žarošice. Minulost a současnost vesnice v oblasti Ždánského lesa. JM 1988, roč.24,
sv.27, s. 268.
STUCHLÍKOVÁ, Jana: Z nových archeologických výzkumů na jižní Moravě v roce 1986. JM 1988,
roč.24, sv.27, s. 241-245.
ŠTARHA, Ivan: Akciová společnost modřického cukrovaru (k 55. výročí zastavení provozu cukrovaru v
Modřicích). JM 1988, roč.24, sv.27, s. 218-220.
ŠTARHA, Ivan: Vnorovy před osmdesáti lety. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 217-218.
TRMAČ, Miloslav: Události v závěru roku 1805 na přímětickém velkostatku na Znojemsku. JM 1988,
roč.24, sv.27, s. 224-226.
TUREK, Adolf: K vývoji národnostních poměrů na Znojemsku. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 79-90.
UHROVÁ, Olga: Vzpomínka na italskou vlastenku Bice Rizzi. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 215-217.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 1984,1985,1986. JM 1988,
roč.24, sv.27, s. 270.
UNGER, Josef: Zdeněk Klanica, Počátky slovanského osídlení našich zemí. JM 1988, roč.24, sv.27, s.
269-270.
VÁLKA, Josef: Cesta Moravy ke kompaktátům (Studie k dějinám husitské revoluce na Moravě V). JM
1988, roč.24, sv.27, s. 91-114.
VÁLKA, Josef: Dva závažné příspěvky k dějinám prehistorické a raněstředověké Moravy. JM 1988,
roč.24, sv.27, s. 262-264.
VANĚK, Jiří: K jubileu Olgy Uhrové. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 273-274.
VERMOUZEK, Rostislav: Znojemská cesta. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 115-132.
WLODARCZYKOVÁ, Vladimíra: Letci z Jihomoravského kraje v jednotkách Royal Air Force 1940
(srpen) až 1945. (1. část, srpen 1940-1943). JM 1988, roč.24, sv.27, s. 7-38.
ZEMEK, Metoděj: Historický místopis Moravy a Slezska v letech 1848-1960. JM 1988, roč.24, sv.27,
s. 265-266.
ZEMEK, Metoděj: Národné výbory v trnavskom okrese. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 269 .
ZEMEK, Metoděj: Největší sud ve střední Evropě?. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 230-232.
ZEMEK, Metoděj: Pětasedmdesátiny Viléma Totuška. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 278-279.
ZEMEK, Metoděj: PhDr. Jozef Šimončič šedesátníkem. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 276-278.
ZEMEK, Metoděj: Přehled dějin Moravy. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 258-259.
ZEMEK, Metoděj: Tereziánský katrastr Valticka. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 189-199.
ZEMEK, Metoděj: Trnavská univerzita. JM 1988, roč.24, sv.27, s. 268-269.
ŽŮREK, František: Vzpomínka Františka Žůrka na založení Lidových milicí v Břeclavi. JM 1988,
roč.24, sv.27, s. 213-215.
1989
BOMBERA, Jan: Češi a Němci v řádu piaristů v českých zemích v 18. století. JM 1989, roč.25, sv.28,
s. 193-201.
ČAPKA, František: Milan Špičák, Východomoravská vesnice na úsvitu socialismu. JM 1989, roč.25,
sv.28, s. 285-286.
ČAPKA, František: Troubsko 1237-1987. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 287-288.
DOSTÁL, Miroslav: Nad ivančickým privilegiem krále Ladislava Pohrobka z roku 1455. JM 1989,
roč.25, sv.28, s. 253-258.
HIMMELOVÁ, Zdenka: Nález okenního skla z Mikulčic. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 233-239.
HOLOŠOVÁ, Alžbeta: XVII. Vlastivedný seminár k 750. výročiu mesta Trnavy. JM 1989, roč.25, sv.28,
s. 281-282.
-hp- (=PŘÍLESKÁ, Hana): K některým významným výročím. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 313.
CHOCHLÁČ, Bronislav: Zadluženost a poddanské dávky. (Příspěvek ke studiu sociálněekonomických problémů poddaných v druhé polovině 16. století.). JM 1989, roč.25, sv.28, s. 7587.
KALENDOVSKÁ, Jiřina: Osmdesátiny docenta Josefa Šajnera. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 313-314.
KAPÍNUS, Karel: Co je gewand? (Dílčí příspěvek k jeho upřesnění). JM 1989, roč.25, sv.28, s. 203213.
KLANICA, Zdeněk: Pohřebiště v Hodoníně-Lužicích. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 145-162.
KLÍMA, Bohuslav, jr.: Nová etapa archeologických výzkumů Znojma-Hradiště. JM 1989, roč.25, sv.28,
s. 125-144.
KONEČNÝ, Lubomír: Znojemský karner. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 103-124.
KORDIOVSKÝ, Emil, ročenka Okresního archivu ve Znojmě 1986 a 1987. JM 1989, roč.25, sv.28, s.
286.
KORDIOVSKÝ, Emil: Statek Klobouky od 17. do 18. století. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 65-74.
KORDIOVSKÝ, Emil: Václav Frolec a kol., Rodná země. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 300.
KORDIOVSKÝ, Emil: Viliam Čičaj a kol., Trnavská univerzita v slovenských dejinách. JM 1989, roč.25,
sv.28, s. 307.
KOS, Přemysl: Špitál a výstavba kulturního domu v Dolních Kounicích. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 272276.
KUX, Jan: Z historie tábora ve Svatobořicích. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 177-185.
LEDERER, Hans: Stará mikulovská cesta. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 271-272.
MATĚJEK, František: František Hrubý, Lev Vilém z Kounic, barokní kavalír. JM 1989, roč.25, sv.28, s.
302-303.
MATĚJEK, František: Josef Válka, Morava ve struktuře a historii českého lenního a stavovského státu.
JM 1989, roč.25, sv.28, s. 296-297.
PEŠKA, Jaroslav: Archeologické lokality na katastru obce Šakvice (16191). Okres Břeclav, stav ke dni
31.12.1987. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 241-250.
PINKAVA, Jaroslav: Nadšenec z roku 1848. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 276-277.
PŘÍLESKÁ, Hana: 150 let od zahájení železničního provozu mezi Brnem a Vídní. JM 1989, roč.25,
sv.28, s. 268-270.
PŘÍLESKÁ, Hana: Odešla Olga Uhrová. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 319 .
PŘÍLESKÁ, Hana: Za Lídou Hynkovou. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 319-320.
RED. (=redakce): Změny v redakční radě Jižní Moravy. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 282.
SKUTIL, Jan: Artur Závodský, Bezručovy pozdní můzy. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 303 .
SKUTIL, Jan: Augustin Alois Vrzal - A. G. Stín - překladatel z ruštiny. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 264265.
SKUTIL, Jan: Dvojí výročí Karla Elgarta Sokola. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 263-264.
SKUTIL, Jan: Jaroslav Pánek, Výprava české šlechty do Itálie v letech 1551-1552. JM 1989, roč.25,
sv.28, s. 303-304.
SKUTIL, Jan: Jiří Kroupa, Alchymie štěstí. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 301-302.
SKUTIL, Jan: Morava v boji proti fašismu. I. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 298-299.
SKUTIL, Jan: Nad románovým zpracováním velkomoravské doby. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 261-262.
SKUTIL, Jan: Nejstarší právní památky z jižní Moravy. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 163-173.
SKUTIL, Jan: Před dvaceti lety odešel dr. Michael Vaňáček. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 318-319.
SKUTIL, Jan: Přírodní tematika v literatuře. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 301 .
SKUTIL, Jan: Syrovická rodinná kronika Ondřeje Pelouška. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 259-260.
SMUTNÁ, Kateřina: Jihomoravské okresní archívy 1987. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 300-301.
SMUTNÁ, Kateřina: Závlahový a plavební kanál Otrokovice-Rohatec z období 1934-1938. JM 1989,
roč.25, sv.28, s. 265-268.
SULITKOVÁ, Ludmila: Folia historica Bohemica. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 293-295.
SÝKORA, Jaroslav: Profesor Vojtěch Žampach se dožil 60 let. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 314-315.
ŠKOLL, Jaroslav: Vývoj obyvatelstva v Břeclavi v letech 1880-1910. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 39-63.
Š-n (=ŠTARHA, Ivan): Jan Janák, Dějiny správy v českých zemích v letech 1848-1918. JM 1989,
roč.25, sv.28, s. 297-298.
Š-n (=ŠTARHA, Ivan): Jan Souček, Strážnice. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 304.
ŠPIČÁK, Milan: Silvestr Nováček, Mikulovská Republikanische Wehr v boji proti fašismu. JM 1989,
roč.25, sv.28, s. 307-308.
ŠTARHA, Ivan, růžena Žůrková, Žeravice od minulosti k současnosti. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 286287.
ŠTARHA, Ivan: Byly Novosedly městečkem?. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 258-259.
ŠTARHA, Ivan: Diváky. Z dějin Habrůvky bratří Mrštíků. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 288-289.
ŠTARHA, Ivan: Povýšení Újezda u Brna na městečko. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 262-263.
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Bulletin z výsledků vědeckovýzkumné činnosti. II. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 299.
TUREK, Adolf: K vývoji národnostních poměrů na bývalých panstvích Bítov a Uherčice. JM 1989,
roč.25, sv.28, s. 187-192.
UNGER, Josef: Doc. PhDr. Bořivoj Dostál, CSc., šedesátiletý. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 315-316.
UNGER, Josef: Zemřel univ. prof. PhDr. František Kalousek. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 317-318.
VÁLKA, Josef: Lichtenštejnové a Lichtenštejnsko. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 289-293.
VÁLKA, Josef: Moravský státoprávní epilog husitské revoluce. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 89-101.
VANÍČKOVÁ, Vladimíra: Letci z Jihomoravského kraje v jednotkách Royal Air Force 1940 (srpen) až
1945. (2. část, 1944-1945). JM 1989, roč.25, sv.28, s. 7-37.
ZEMEK, Metoděj: 65 let břeclavské tiskárny. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 306.
ZEMEK, Metoděj: Dejiny Trnavy. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 304-305.
ZEMEK, Metoděj: Helmuth Feigl, Siedlungsnamen und Siedlungsformen als Quellen zur
Besiedlungsgeschichte Niederösterreichs. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 308-309.
ZEMEK, Metoděj: Josef Válka šedesátníkem. JM 1989, roč.25, sv.28, s. 316-317.
ZEMEK, Metoděj: Majetková držba olomoucké kapituly v době předbělohorské. JM 1989, roč.25,
sv.28, s. 215-232.
1990
? (=MRÁKA, Jiří): T.G.Masaryk - Soupis pramenů v Okresním archívu v Hodoníně. JM 1990, roč.26,
sv.29, s. 245-246.
DOSTÁL, Miroslav: Přestavba bývalého královského hradu v Ivančicích na renesanční palác pánů z
Lipé. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 280-287.
GERŠIC, Miroslav: Připojení Valticka k ČSR a jeho ohlas v dolnorakouském dobovém tisku. JM 1990,
roč.26, sv.29, s. 252-255.
HAVLÍK, Lubomír E.: Ibn Rusta o králi Svatoplukovi a jeho sídelním městě. JM 1990, roč.26, sv.29, s.
9-17.
HORTVÍK, Václav: Nově objevené slovanské sídliště u Podivína. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 290-293.
HOŠEK, Emil, rybářství na panství Milotice. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 41-51.
CHAROUZ, Zdeněk, ročenka okresního archívu ve Znojmě 1988. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 306-307.
CHAROUZ, Zdeněk: Jižní Morava a krásná literatura. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 307-308.
JANSKÁ, Pavlína: Hudební kultura na zámku ve Vranově nad Dyjí. Vranov v 19. století za Mnizsků a
Lubomírských. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 63-86.
KARTOUS, Peter: Za paní docentkou Darinou Lehotskou (1922-1990). JM 1990, roč.26, sv.29, s. 332.
KORDIOVSKÝ, Emil: Metoděj Zemek pětasedmdesátiletý. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 321-323.
KORDIOVSKÝ, Emil: Počet obyvatel na území nynějšího okresu Břeclav v roce 1763. JM 1990,
roč.26, sv.29, s. 167-190.
KŘESADLO, Karel: 70 let Františka Hoffmanna. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 323-324.
KUNDERA, Lubomír - MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Archeologické lokality na katastru obce Ivaň (okres
Břeclav). JM 1990, roč.26, sv.29, s. 147-145.
MRÁKA, Jiří: Za Josefem Špičkou. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 329-330.
PEŠA, Václav: Svědectví unikátních dokumentů (Z Deníku bojové činnosti 93. gardové střelecké
divize za dobu od 6. do 22. dubna 1945.). JM 1990, roč.26, sv.29, s. 209-242.
POLIŠENSKÝ, Josef: Francouzská revoluce a její čeští současníci. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 53-62.
POUL, Jan: Začátky péče o neslyšící na Moravě. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 255-263.
PŘÍLESKÁ, Hana: Akademiku Josefu Poulíkovi k osmdesátinám v upomínku na začátek jeho vědecké
dráhy. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 293-295.
PŘÍLESKÁ, Hana: J. Kotrman, 150 let železnice na jižní Moravě 1839-1989. JM 1990, roč.26, sv.29, s.
308 .
PŘÍLESKÁ, Hana: Jan Evangelista Purkyně a jeho doba. Sborník příspěvků XVII. mikulovského
sympozia 1987. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 305.
PŘÍLESKÁ, Hana: K životnímu jubileu J. Šebánka a S. Duškové. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 317-318.
PŘÍLESKÁ, Hana: K. Dupa - E. Veselá, Škola Ostrovačice 1939-1989. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 308309.
REŽNÝ, Hubert: František Vlastimil Průdek - účastník revoluce 1848. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 263269.
ŘIHÁČEK, Milan: Za PhMr. Přemyslem Kosem. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 331-332.
SCHULZ, Jindřich: PhDr. Jan Bistřický, CSc., šedesátníkem. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 324-325.
SKUTIL, Jan, rNDr. Emil M. Hachler osmdesátiletý. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 319-320.
SKUTIL, Jan: Architektura Lubora Laciny na jižní Moravě (K 70. narozeninám ing. arch. Lubora
Laciny). JM 1990, roč.26, sv.29, s. 246-249.
SKUTIL, Jan: Archív českých bratří v Poznani k jejich činnosti v Lešně v 17. a v 18. století. PhDr.
Metoději Zemkovi, CSc., ksedmdesátinám... JM 1990, roč.26, sv.29, s. 157-166.
SKUTIL, Jan: Bohuslav Balbín, Pamětní nápis Bernardu Ignácovi z Martinic - Trophaeum Bernardo
Ignatio de Martinitz inscriptum... JM 1990, roč.26, sv.29, s. 311.
SKUTIL, Jan: Jan Amos Komenský o sobě. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 310 .
SKUTIL, Jan: Jürgen Udolph, Kamen die Slaven aus Panonien?. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 312-313.
SKUTIL, Jan: Literatura a nově zjištěná dokumentace k žerotínské hrobce v Židlochovicích. Památce
F. Horáka (1892-1980). JM 1990, roč.26, sv.29, s. 279-280.
SKUTIL, Jan: Marie Bláhová, Klasifikace předhusitských narativních pramenů české provenience. JM
1990, roč.26, sv.29, s. 311-312.
SKUTIL, Jan: Marie Bláhová, Zur Falschung und Fiktion in der offiziellen Historiographie der Zeit Karls
IV. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 313.
SKUTIL, Jan: Milan Kopecký a novočeská literatura. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 328-329.
SKUTIL, Jan: Milan Kopecký, Český humanismus. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 310-311.
SKUTIL, Jan: Za PhDr. Lumírem Kuchařem. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 330-331.
SKUTIL, Jan: Známost Komenského díla v pobělohorském království do doby Josefa II. JM 1990,
roč.26, sv.29, s. 276-279.
SMUTNÁ, Kateřina: Hodonínský průmysl do roku 1948 v podnikových archívních dokumentech. JM
1990, roč.26, sv.29, s. 249-252.
SMUTNÁ, Kateřina: Jihomoravské okresní archívy 1988. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 309.
ŠKARVADA, Zdeněk: Čeští letci RAF v nacistickém zajetí (Vzpomínka na léta 1942-1945). JM 1990,
roč.26, sv.29, s. 113-130.
ŠKOLL, Jaroslav: Mladá léta železniční stanice Břeclav 1838-1847. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 87-111.
ŠTARHA, Ivan: Aktiv a výstava ke 150. výročí Státního oblastního archívu v Brně. JM 1990, roč.26,
sv.29, s. 300-301.
ŠTARHA, Ivan: Dr. Matějkovi k osmdesátinám. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 318-319.
ŠTARHA, Ivan: XVIII. mikulovské sympozium. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 299.
TRAPL, Miloš: O historických proměnách jihomoravského pohraničí. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 309310.
TRAPL, Miloš: Padesát let PhDr. Jindřicha Schulze, CSc. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 329 .
TRMAČ, Miroslav: Příklad dožívání usedlosti svobodníka v Citonicích u Znojma. JM 1990, roč.26,
sv.29, s. 273-275.
TRMAČ, Miroslav: Zaniklé jihomoravské lázně. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 269-277.
UNGER, Josef: Osmdesátiny akademika Josefa Poulíka. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 317.
UNGER, Josef: Příspěvek archeologie k lokalizaci a historii Milotic u Strachotína. JM 1990, roč.26,
sv.29, s. 287-290.
VÁLKA, Josef: Archivář a historik Mojmír Švábenský. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 325-327.
VERMOUZEK, Rostislav: Znojemská cesta, západní větev. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 19-39.
VONDROVSKÝ, Ivo: Výstavba 2. obranného postavení na jižní Moravě v roce 1938. JM 1990, roč.26,
sv.29, s. 191-208.
ZEMEK, Metoděj: Profesor dr. J. Polišenský pětasedmdesátníkem. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 321.
ZEMEK, Metoděj: Profesor Miloslav Vávra osmdesátníkem. JM 1990, roč.26, sv.29, s. 320-321.
ŽAMPACH, Vojtěch: Gardový generálmajor Jevgenij Stěpanovič Alechin 1893-1945. JM 1990, roč.26,
sv.29, s 131-143.
1991
BÁLEK, Miroslav: Nově zjištěné opevněné výšinné sídliště v trati Malé Domaniny u Šitbořic (okr.
Břeclav). JM 1991, roč.27, sv.30, s. 261-269.
ČOUPEK, Milan: Z historie lázní v Sedleci u Mikulova. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 290-296.
DITRICHOVÁ, Katarína: Gymnázia v Hodoníne, Strážnici a slovenskí študenti koncom 19. storočia.
JM 1991, roč.27, sv.30, s. 77-86.
FROLEC, Václav: Etnografické skupiny a moravanství. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 223-258.
HAVLÍČEK, Pavel: Geologické poměry okolí archeologické lokality jižně od Šitbořic, okres Břeclav. JM
1991, roč.27, sv.30, s. 270-272.
HAVLÍČEK, Pavel: K vývoji a osídlení údolní nivy Dyje v prostoru slovanského hradiště Pohansko u
Nejdku (okr. Břeclav). JM 1991, roč.27, sv.30, s. 273-281.
HYNEK, Miloš: Sdružení pokrokové slovenské mládeže a česko-slovenská vzájemnost na
moravskoslovenském pomezí (1909-1914). JM 1991, roč.27, sv.30, s. 298-303.
JANÁK, Jan: Průmysl a živnosti někdejšího Znojemského kraje po dovršení průmyslové revoluce na
Moravě. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 159-199.
JELÍNKOVÁ, Dagmar: Archeologické lokality na katastru obce Brod nad Dyjí (01264) okres Břeclav.
JM 1991, roč.27, sv.30, s. 121-126.
JORDÁNKOVÁ, Hana: Dějiny Brtnice a připojených obcí. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 312-323.
KORDIOVSKÝ, Emil: Vinice na teritoriu okresu Břeclav v 17. století. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 127148.
KUNDERA, Lubomír: Archeologické lokality na katastru obce Nové Mlýny (13632). Okres Břeclav,
stav k31.12.1989. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 115-119.
KYLOUŠEK, Petr: Bohumil Šťastný - spisovatel moravského venkova. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 303306.
MALÍŘ, Jiří: Jan Janák - Zdeňka Hledíková, Dějiny správy v českých zemích do roku 1945. JM 1991,
roč.27, sv.30, s. 318-320.
PAJER, Jiří: Řemesla ve Strážnici. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 33-41.
PINKAVA, Jaroslav: O Pálavě roku 1878. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 296-298.
POKLUDA, Zdeněk: Veselí nad Moravou v době Šternberků. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 287-290.
PŘÍLESKÁ, Hana: Blahopřejeme... JM 1991, roč.27, sv.30, s. 327.
PŘÍLESKÁ, Hana: Sbírka map Okresního archivu Brno-venkov 1573-1848. JM 1991, roč.27, sv.30, s.
201-221.
PŘÍLESKÁ, Hana: XIX. mikulovské sympozium. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 309-310.
RYŠAVÁ, Eva: První knihovědná práce Bedy Dudíka. Rukopis přednášky Leitfanden zum Studium der
Bibliothekswisschenschaft. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 43-62.
SKUTIL, Jan: 30 let Krajského střediska Státní a památkové péče a ochrany přírody v Brně. JM 1991,
roč.27, sv.30, s. 320-321.
SKUTIL, Jan: Der ganzen Welt ein Lob und Spiegel. Das Fürstenhaus Liechtenstein in der frühen
Neuzeit. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 315-316.
SKUTIL, Jan: František Matějek, Péče o vesnické sirotky na Moravě před Bílou horou. JM 1991,
roč.27, sv.30, s. 318 .
SKUTIL, Jan: Historická Olomouc a její současné problémy VII. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 311-312.
SKUTIL, Jan: Jaromír Kubíček, Bibliografie moravské vlastivědy. Bibliografický rejstřík Vlastivědného
věstníku moravského I,. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 320 .
SKUTIL, Jan: Jihomoravský kraj v tisku 1987. Soupis publikací a článků. Svazek I. Textová část.
Svazek II. Rejstříky. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 320.
SKUTIL, Jan: Pavel Michna - Miloslav Pojsl, Románský palác na olomouckém hradě. Archeologie a
památková obnova. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 317-318.
SKUTIL, Jan: Poznaňské archiválie k osudu Mikuláše Drabíka Strážnického (Ke 320. výročí jeho
upálení). JM 1991, roč.27, sv.30, s. 23-32.
SKUTIL, Jan: Za prof. dr. Kazimierzem Slaským. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 327-328.
SPURNÝ, František: Setkání českých a rakouských historiků. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 310-311.
ŠKOLL, Jaroslav: Epidemie cholery na Břeclavsku ve válečném roce 1866. JM 1991, roč.27, sv.30, s.
149-158.
ŠKOLL, Jaroslav: Železniční stanice Břeclav v revolučním roce 1848. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 6376.
ŠOLC, Jiří: Operace CARBON (Příprava a vysazení skupiny parašutistů kpt. F. Bogotaje 13.4.1944 na
Hodonínsku). JM 1991, roč.27, sv.30, s. 87-112.
ŠTARHA, Ivan: Byly Rakvice městečkem?. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 281-287.
ŠTARHA, Ivan: Z archivu Bohuslavic u Kyjova (Bohuslavické privilegium na lesy). JM 1991, roč.27,
sv.30, s. 286.
UNGER, Josef: 700 let Tvarožné u Brna. Soubor příspěvků z kulturní minulosti obce. JM 1991, roč.27,
sv.30, s. 323.
UNGER, Josef: L.Belcredi a kol., Archeologické lokality a nálezy z okresu Brno-venkov. JM 1991,
roč.27, sv.30, s. 317 .
UNGER, Josef: Moravany 1289-1989. Sborník vydaný k 700. výročí první písemné zprávy o obci. JM
1991, roč.27, sv.30, s. 323.
UNGER, Josef: T. Štefanovičová, Osudy starých Slovanov. JM 1991, roč.27, sv.30, s. 316-317.
UNGER, Josef: Urban O.H., Wegweiser in die Urgeschichte Österreichs. JM 1991, roč.27, sv.30, s.
318.
ZEMEK, Metoděj: Premonstrátský klášter v Louce v prvním století svého trvání (K 800. výročí vzniku).
JM 1991, roč.27, sv.30, s. 7-21.
1992
BŘEČKA, Jan: Sestřelení britského bombardéru u obce Stošíkovice na Znojemsku dne 21.7.1944. JM
1992, roč.28, sv.31, s. 273-275.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Archeologické lokality na katastru obce Přítluky (okres Břeclav). JM 1992, roč.28,
sv.31, s. 157-161.
FROLEC, Václav: Současná životnost výročních zvyků. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 221-236.
GROLICH, Vratislav: Jaroslav Slezák, Němčičky v minulosti a v současnosti. JM 1992, roč.28, sv.31,
s. 293-294.
HAVLÍČEK, Pavel: K osídlení dun v soutokové oblasti Moravy s Dyjí. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 239245.
HELCELET, Petr: Životní prostředí v okrese Brno-venkov. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 275-281.
HYNEK, Miloš: Moravsko-slovenské pomezí v obraně československé státní jednoty v l. 1933-1938.
JM 1992, roč.28, sv.31, s. 119-128.
JORDÁNKOVÁ, Hana: Brno před rokem 1243. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 285-286.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické lokality na katastru obce Zaječí (okr. Břeclav - stav ke dni
31.12.1990). JM 1992, roč.28, sv.31, s. 163-167.
KORDIOVSKÝ, Emil: Josef Unger, Feudální sídlo z 13. století na zaniklé vsi Koválov u Žabčic
(archeologické nálezy). JM 1992, roč.28, sv.31, s. 293 .
KORDIOVSKÝ, Emil: Poddanská a panská půda v polovině 18. století na teritoriu nynějšího okresu
Břeclav. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 177-210.
MRÁKA, Jiří: Za univ. prof. PhDr. Václavem Frolcem, DrSc. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 308-309.
PAJER, Jiří: Tvorba strážnických dětí za první světové války. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 211-219.
PROCHÁZKOVÁ, Marta: Stavebníci pozdně gotického chrámu v Hnanicích. JM 1992, roč.28, sv.31, s.
245-249.
REDAKCE: Šéfredaktorovi sborníku k narozeninám. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 307-308.
REŽNÝ, Hubert: Alois Mrštík v Rakvicích. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 260-267.
RYČL, František: Zapomenutý básník Sonka. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 271-273.
SEDLÁČEK, Pavel: Páni z Medlova. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 37-55.
SKUTIL, Jan: 130 let od narození Gabriely Preissové. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 259.
SKUTIL, Jan: František Matějek, Švédové na Moravě za třicetileté války II. JM 1992, roč.28, sv.31, s.
297-298.
SKUTIL, Jan: Jaromír Kubíček - Mirko Riedl, Bibliografie periodik Jihomoravského kraje 1966-1985.
JM 1992, roč.28, sv.31, s. 296.
SKUTIL, Jan: Jaroslav Opat, Filozof a politik T. G. Masaryk 1882-1893. JM 1992, roč.28, sv.31, s.
295.
SKUTIL, Jan: Literární vlivy na Komenského Labyrint a jejich zkoumání. (Ke 360. výročí vydání
nejznámějšího díla staršího českého písemnictví... JM 1992, roč.28, sv.31, s. 69-85.
SKUTIL, Jan: Ludvík Burian, A kdybych prošel celý svět, vás už nepotkám. JM 1992, roč.28, sv.31, s.
298 .
SKUTIL, Jan: Marie Huberová, Veřejné knihovny Jihomoravského kraje. JM 1992, roč.28, sv.31, s.
298-299.
SKUTIL, Jan: Metoděj Zemek, Anfangsperiode der Piaristen in den Bohmischen Landern. JM 1992,
roč.28, sv.31, s. 296 .
SKUTIL, Jan: Miloslav Pojsl, Velehrad. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 297 .
SKUTIL, Jan: Papež Pius II. o králi Svatoplukovi. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 239 .
SKUTIL, Jan: T. G. Masaryk a jižní Morava. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 267-269.
SKUTIL, Jan: Veligrad. List členů Historické společnosti Starý Velehrad. JM 1992, roč.28, sv.31, s.
296-297.
SKUTIL, Jan: Vztah Jana Evangelisty Purkyně k bratrským archiváliím v Lešně. JM 1992, roč.28,
sv.31, s. 255-259.
SMUTNÁ, Kateřina: XX. mikulovské sympozium. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 288-289.
SMUTNÝ, Bohumír: Jubileum historika Moravy Jana Janáka. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 306-307.
ŠÍPEK, Zdeněk: Starosti o obecní jmění ve Skalici u Znojma na počátku ČSR. JM 1992, roč.28, sv.31,
s. 270-271.
ŠKOLL, Jaroslav: Železniční stanice Břeclav v letech 1849-1914. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 87-118.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soud ve Strážovicích. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 249-251.
ŠTARHA, Ivan: K jubileu PhDr. Hany Příleské. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 305-306.
ŠTARHA, Ivan: Kateřina Smutná - Bohumír Smutný, Staré Hobzí 1190-1990. JM 1992, roč.28, sv.31,
s. 299.
ŠTARHA, Ivan: Symboly našich měst a obcí. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 169-175.
ŠTARHA, Ivan: Výstava "Svébytná Morava". JM 1992, roč.28, sv.31, s. 285.
ŠTARHA, Ivan: Zdeněk Šípek, Dějiny Skalice u Znojma. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 299-300.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Mezi pány a rolníky. Katalog výstavy. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 300-301.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Předení - soukání - tkaní. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 301.
TRMAČ, Miroslav: Prostředí, v němž žil, působil, pracoval a tvořil Prokop Diviš. JM 1992, roč.28,
sv.31, s. 251-254.
UNGER, Josef: Slovo archeologie k počátkům církevní architektury na jižní Moravě, Okres Břeclav.
JM 1992, roč.28, sv.31, s. 7-36.
URBANOVSKÝ, Milan: Zo života džbankárov. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 286-288.
VERMOUZEK, Rostislav: Dobytčí cesta. JM 1992, roč.28, sv.31, s. 57-67.
ŽAMPACH, Vojtěch: Druhé okupační stanné právo a jižní Morava. JM 1992, roč.28, sv.31, s 129-154.
1993
BÍNA, Zdeněk: Miroslavu Trmačovi k sedmdesátinám. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 353-354.
ČAPKA, František: Obce a města na Moravském Slovácku coby přístavy?. JM 1993, roč.29, sv.32, s.
324-328.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Archeologické lokality na katastru obce Milovice (okres Břeclav). JM 1993, roč.29,
sv.32, s. 149-157.
DOSTÁL, Bořivoj: Velkomoravský řemeslnický areál v Břeclavi-Pohansku. JM 1993, roč.29, sv.32, s.
31-53.
FIŠER, Zdeněk: Paběrky ze života F. V. Průdka. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 117-126.
JANÁK, Jan: České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu
Místodržitelství starší. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 257-283.
JENERÁL, Emil: Trocha zpráv z napoleonské okupace Znojemska roku 1809. JM 1993, roč.29, sv.32,
s. 243-255.
KAPÍNUS, Karel: Metrologie a metronomie moravských katastrů. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 159-178.
KOPEČNÝ, Petr: Ještě jednou ke Carbonu. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 328-329.
KORDIOVSKÝ, Emil: Jaroslav Peška a kol., Královská hrobka z Mušova. JM 1993, roč.29, sv.32, s.
339.
KORDIOVSKÝ, Emil: Jihomoravský liechtenštejnská panství v lánových rejstřících a tereziánském
katastru. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 207-241.
KORDIOVSKÝ, Emil: Václav Frolec, Slovácko 1905. Ze vzpomínek a fotografií Karla Dvořáka z
počátku 20. století sestavil a komentuje Václav Frolec. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 344-345.
KREITNER, Thomas: Výzkumy spolku ASINOE na dolnorakouských šlechtických sídlech. JM 1993,
roč.29, sv.32, s. 333-335.
MATĚJEK, František: Pavel Balcárek, Kardinál František z Ditrichštejna (1570-1636). JM 1993,
roč.29, sv.32, s. 340-342.
MATĚJEK, František: Postavení poddaného lidu ve znojemském a jihlavském kraji v předbělohorském
období. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 179-198.
MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Slovanské sídliště u Poštorné (okr. Břeclav) a struktura časně slovanského a
předvelkomoravského osídlení na soutoku Moravy a Dyje. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 7-30.
NOGA, Karel: Několik poznámek k dějinám Kyjova v 15. století. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 310-314.
OPATŘIL, Pavel: Karner v Šatově, okr. Znojmo. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 307-310.
PAVELKA, Josef: Naši letci na Bahamských ostrovech. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 285-299.
PEŠKA, Jaroslav: Zemřel Ivo Rakovský. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 354-356.
PINKAVA, Jaroslav: O "králi dubů" na Břeclavsku. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 320-321.
REDAKCE: Pan Totušek osmdesátiletý. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 354 .
SKUTIL, Jan: Boris Uher, Vyprávění o velkém učiteli. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 342 .
SKUTIL, Jan: Jaroslav Pánek, Zápas o českou konfesi. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 342-343.
SKUTIL, Jan: Konference "Český stát na přelomu 12. a 13. století". JM 1993, roč.29, sv.32, s. 333 .
SKUTIL, Jan: Ludvík E. Václavek, Stati o německé literatuře vzniklé v českých zemích. JM 1993,
roč.29, sv.32, s. 344 .
SKUTIL, Jan: Marie Bláhová, Život a dílo Jana ze Středy. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 339.
SKUTIL, Jan: Miloš Trapl, Politický katolicismus a Československá strana lidová v Československu v
letech 1918-1938. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 345.
SKUTIL, Jan: Toponymie jižní Moravy od keltské civilizace až k příchodu Slovanů a antické literární
relace o ní. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 303-307.
SMUTNÁ, Kateřina: Průplavní odbočka na Brno. K historii Dunajsko-oderského průplavu. JM 1993,
roč.29, sv.32, s. 127-136.
SMUTNÝ, Bohumír: Výtržnost na jevišovickém panství roku 1778. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 319-320.
SVĚRÁK, Vlastimil: XXI. mikulovské sympozium. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 335-336.
ŠÍPEK, Zdeněk: Elektrifikace Skalice a okolí - k 70. výročí. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 321-324.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soud v Nikolčicích. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 315-316.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soudy na Hodonínsku. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 85-92.
ŠTARHA, Ivan: Miroslav Trmač, Maršál J. L. Raduit de Souches a Znojemsko. JM 1993, roč.29, sv.32,
s. 343-344.
ŠTARHA, Ivan: Mistr popravčí v Křepicích. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 317-318.
ŠVÁBENSKÝ, Mojmír: Listina Karla z Lichtenštejna z roku 1625 pro Valtice. JM 1993, roč.29, sv.32, s.
199-205.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumsvereines Thaya 1987,1988,1989,1990,1991.
JM 1993, roč.29, sv.32, s. 345-347.
UNGER, Josef: Castellologica bohemica 1,1989. JM 1993, roč. 29, sv. 32, s. 347-348.
UNGER, Josef: Jan Eliáš - Ludmila Sulitková Dějiny Bošovic a stavebně historický vývoj tvrze. JM
1993, roč.29, sv.32, s. 340 .
UNGER, Josef: Lexikon turistických zajímavostí A-Z. Průvodce na cesty. Čechy - Morava - Slezsko.
JM 1993, roč.29, sv.32, s. 348-350.
UNGER, Josef: Přínos archeologických výzkumů k dějinám církevní architektury na jižní Moravě.
Okres Hodonín. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 65-84.
VACULÍK, Jaroslav, reemigrace rakouských Čechů v letech 1945-1948. JM 1993, roč.29, sv.32, s.
137-145.
VERMOUZEK, Rostislav: Trasa dobytčí cesty z Hustopečí do Polné. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 105115.
VIGNATIOVÁ, Jana: Pokračování výzkumů na jižním předhradí Pohanska u Břeclavi. JM 1993,
roč.29, sv.32, s. 55-63.
ZEMEK, Metoděj: Vznik a vývoj kolegiátní kapituly v Mikulově. JM 1993, roč.29, sv.32, s. 93-104.
1994
BENEŠOVÁ, Lenka: Hrob pastýře z Hustopečí. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 275-277.
BÍNA, Zdeněk: Za Mgr. Miloslavem Trmačem. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 323-327.
BORSKÝ, Pavel: K nejstarším stavebním dějinám kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. (In
memoriam Ing. arch. Vladimír Novotný.). JM 1994, roč.30, sv.33, s. 264-273.
ČAPKA, František: Češi a Slováci ve střední Evropě. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 295-297.
ČAPKA, František: Odešel PhDr. Rostislav Vermouzek. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 322-323.
DOSTÁL, Bořivoj: Keramika z hrobů u kostela v Břeclavi-Pohansku. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 7-24.
DVOŘÁK, Jaroslav: Stavební materiál kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. JM 1994, roč.30,
sv.33, s. 273-275.
FROLEC, Václav: Tradiční řád rolnického života. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 169-190.
HAVLÍČEK, Pavel: Nález grafitu na brněnském Kloboucku (okr. Břeclav). JM 1994, roč.30, sv.33, s.
258-259.
HURTA, Miroslav: Kulturní a společenský život v Rajhradě (od 60. let 19. st. do r. 1918). JM 1994,
roč.30, sv.33, s. 283-289.
HYNEK, Miloš: Památce prof. Václava Stratila. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 319-322.
JENERÁL, Emil: Osídlování, zákup sídel a panský úrok v Mor. Budějovicích. JM 1994, roč.30, sv.33,
s. 260-264.
JOACHYMSTÁL, Jiří: Lesní železnice Dřevoprůmyslových závodů knížete z Liechtenštejnů v Břeclavi.
JM 1994, roč.30, sv.33, s. 121-138.
KAPCÁROVÁ, Pavla: PhDr. Jan Skutil, CSc., šedesátiletý. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 326-327.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické lokality na katastru obce Bulhary (01616). JM 1994, roč.30,
sv.33, s. 205-224.
KORDIOVSKÝ, Emil: Čapka F. a kol., Moravský Žižkov, monografie hanácko-slovácké obce. JM 1994,
roč.30, sv.33, s. 310-311.
KORDIOVSKÝ, Emil: Srovnání dominikálního a rustikálního půdního fondu na Moravě v 18. století. JM
1994, roč.30, sv.33, s. 225-242.
KORDIOVSKÝ, Emil: Tuhová keramika na brněnském Kloboucku. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 256-258.
KORDIOVSKÝ, Emil: Zrcadlo Slavného kraje Znojemského. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 304-305.
MATĚJEK, František: František Vyskočil, Jan Amos Komenský, kapitoly o jeho předcích, rodičích,
příbuzných a místech narození. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 305-307.
NOVOTNÝ, Gustav: Ing. et ing. Emil Hošek, CSc, sedmdesátníkem. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 325326.
PROCHÁZKOVÁ, Dagmar: Úrodnost půdy jako podmínka ekologické stability Mikulovska. JM 1994,
roč.30, sv.33, s. 191-201.
SKUTIL, Jan: Alfred Vogel, In Pulgram daheim. Geschichte-Geschichten-Bilder einer deutschen
Gemeinde im letzten Thayaboden Südmähren. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 311-312.
SKUTIL, Jan: Dějiny zemí Koruny české. I. Od příchodu Slovanů do roku 1740. II. Od nástupu
osvícenství po naši dobu. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 308-309.
SKUTIL, Jan: Jan Kumpera, Jan Amos Komenský. Poutník na rozhraní věku. JM 1994, roč.30, sv.33,
s. 307-308.
SKUTIL, Jan: Mahenův památník. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 297.
SKUTIL, Jan: Pozůstalost Karla Elgarta Sokola (Ke 120. výročí jeho narození). JM 1994, roč.30,
sv.33, s. 243-250.
SKUTIL, Jan: Věstník Vlastivědného kroužku v Žarošicích 1992 a 1993 (č. 2 a 3). JM 1994, roč.30,
sv.33, s. 312.
SMUTNÝ, Bohumír: Jan Bistřický - František Spurný - Ludvík Václavek - Metoděj Zemek, Moravské a
slezské listiny liechtenštejnského archivu ve Vaduzu. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 302-303.
SMUTNÝ, Bohumír: Johann Georg Grasel - Rauber ohne Grenzen. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 309310.
SMUTNÝ, Bohumír: Opovážlivý poddaný z Pavlic. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 280-283.
ŠIMEČEK, Jiří: Pedagog a spisovatel Emanuel Havelka. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 289-292.
ŠIMEČEK, Jiří: Tomáš Garrigue Masaryk a česko-slovenské vztahy. Sborník příspěvků k problematice
česko-slovenských vztahů v současnosti. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 309 .
ŠKOLL, Jaroslav: Za MVDr. Jiřím Joachymstálem. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 324.
ŠKOLL, Jaroslav: Železniční stanice Břeclav v období let 1914-1929. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 97120.
ŠTARHA, Ivan: Dr. Švábenskému k sedmdesátinám. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 324-325.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soudy na Znojemsku. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 49-57.
ŠTARHA, Ivan: Miroslav Flodr, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století, I. - úvod a edice, II. komentář. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 303-304.
ŠTĚPÁN, Václav: Obležení Znojma v roce 1404 v tradici a skutečnosti. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 3548.
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Jaroslav Vaculík, Reemigrace zahraničních Čechů a Slováků v letech 1945-1950.
JM 1994, roč.30, sv.33, s. 313.
ŠTINDL, Martin: Příspěvek ke struktuře oběživa tolarového období na jižní Moravě (rozbor nálezů
mincí z let 1520-1617). JM 1994, roč.30, sv.33, s. 65-95.
TRAPL, Miloš: 25 let od úmrtí politika, vinaře a vlastivědného pracovníka Rudolfa Malíka ze Žarošic.
JM 1994, roč.30, sv.33, s. 317-319.
UNGER, Josef: Archeologický výzkum církevní architektury v jižní části okresu Brno-venkov. JM 1994,
roč.30, sv.33, s. 25-33.
UNGER, Josef: Jana Vignatiová, Břeclav-Pohansko II. Slovanské osídlení jižního předhradí. JM 1994,
roč.30, sv.33, s. 301.
UNGER, Josef: Josef Skutil a jižní Morava. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 317 .
VERMOUZEK, Rostislav: Dobytčí trhy v Hustopečích. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 277-280.
VERMOUZEK, Rostislav: Provoz na dobytčí cestě. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 59-63.
VIGNATIOVÁ, Jana: Výsledky archeologického výzkumu na jižním předhradí Pohanska u Břeclavi v
roce 1992. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 253-256.
VLACH, Jaroslav: Co dalo Ždánicko krajové i národní kultuře. JM 1994, roč.30, sv.33, s. 139-167.
1995
BALCÁREK, Pavel: Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder
der Böhmischer Krone im ersten Jahrhundert. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 273-276.
BARTOŠ, Josef: Kniha o moravském a rakouském Podyjí. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 276-279.
BENEŠOVÁ, Lenka: Antropologické hodnocení kosterních pozůstatků z kaple sv.Josefa v Kyjově. JM
1995, roč.31, sv.34, s. 241-243.
BOMBERA, Jan: Piaristé jako učitelé a vychovatelé ve službách šlechty. JM 1995, roč.31, sv.34, s.
25-42.
DUREC, Ivo: Cyrilometodějské slavnosti v roce 1863 v Brně, jejich přípravy a průběh. JM 1995,
roč.31, sv.34, s. 51-64.
DVOŘÁK, Jaroslav: Geologická pozice kláštera v Rajhradě, složení a původ stavebního materiálu. JM
1995, roč.31, sv.34, s. 228-231.
HENZLOVÁ, Milena: 155 let archivnictví v českých zemích. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 263.
HORÁK, Petr: Jubilant Josef Válka. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 298-301.
HYNEK, Miloš: Matice Hodonská ve světle kulturního a společenského života města a československé vzájemnosti. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 65-76.
JANÍK, Karel: Boží muka a kapličky na Břeclavsku a Mikulovsku. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 244-252.
JOACHYMSTÁL, Jiří: Průmyslová drážka Mikulov - Turold. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 256-259.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické lokality na katastru obce Nejdek. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 151161.
KLANICOVÁ, Evženie: Vzpomínka na PhDr. Karla Jüttnera. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 313-314.
KOCMAN, Pavel: Mincmistr Petr Zmrzlík a Tišnov (Privilegium Václava IV. pro Tišnov z roku 1416).
JM 1995, roč.31, sv.34, s. 231-234.
KORDIOVSKÝ, Emil, robota na Břeclavsku v polovině 18. století. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 163-187.
KORDIOVSKÝ, Emil: Metoděj Zemek, Jan Bombera, Aleš Filip, Piaristé v Čechách, na Moravě a ve
Slezsku 1631-1950. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 272-273.
KORDIOVSKÝ, Emil: Osmdesátiny dr. Metoděje Zemka. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 297-298.
KOUŘIL, Miloš: Životní jubileum profesora J. Polišenského. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 296-297.
MATĚJEK, František: František Hoffmann, České město ve středověku. JM 1995, roč.31, sv.34, s.
270-272.
MEZNÍK, Jaroslav: K jubileu profesorky PhDr. Sáši Duškové. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 295-296.
MRÁKA, Jiří: 100 let českého gymnázia v Hodoníně. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 289.
NOVOTNÝ, Gustav: Miroslav Vespalec, Příspěvky k dějinám požární ochrany okresu Brno-venkov. JM
1995, roč.31, sv.34, s. 286-289.
PLAČEK, Miroslav: Páni z Kunštátu a Jevišovic (Pokus o stručnou genealogii). JM 1995, roč.31,
sv.34, s. 7-14.
PŘÍLESKÁ, Hana: Dějiny Blučiny. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 279-280.
RICHTER, Václav: Nad Malovaným krajem (Ke 30. výročí trvání časopisu). JM 1995, roč.31, sv.34, s.
290-291.
RUDOLF, Vlastimil: Archivní prameny k dějinám piaristického gymnázia v Mikulově v archivních
fondech Pedagogického muzea J. A. Komenského. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 252.
SKUTIL, Jan: Drahomír Polách, Bludov - místo odpočinku Karla staršího z Žerotína (Karel a jeho
losinsko-vízmberští [bludovští] příbuzní)... JM 1995, roč.31, sv.34, s. 269-270.
SKUTIL, Jan: František Kuba, Rybníky a jiné zajímavosti na Znojemsku. JM 1995, roč.31, sv.34, s.
281.
SKUTIL, Jan: Irena Hrabětová, Erbovní pověsti v českých spisech Bartoloměje Paprockého z Hlohol.
JM 1995, roč.31, sv.34, s. 270 .
SKUTIL, Jan: Mikulovský rukopis Husova Výkladu viery, desatera a páteře. K 580. výročí smrti M.
Jana Husa (+ 6. 7. 1415 Konstanz - Kostnice). JM 1995, roč.31, sv.34, s. 15-24.
SKUTIL, Jan: P. J. Bartoš, M. T., Mariánské poutní místo Hluboké Mašůvky u Znojma. JM 1995,
roč.31, sv.34, s. 280.
SKUTIL, Jan: Prezident Václav Havel na Břeclavsku 2. - 3. listopadu 1993. JM 1995, roč.31, sv.34, s.
290 .
SMUTNÁ, Kateřina: PhDr. Ivan Štarha jubilantem. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 303-310.
SMUTNÝ, Bohumír: Kronikářské zápisy v jevišovické pamětní a pozemkové knize z let 1750-1863. JM
1995, roč.31, sv.34, s. 189-210.
SPURNÝ, František: Doc. dr. Jan Bistřický, CSc., pětašedesátníkem. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 301303.
SPURNÝ, František: K šedesátinám doc. dr. Miloše Trapla, CSc. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 310-312.
ŠIMEČEK, Jiří: Sborník příspěvků ze semináře Tomáš Garrigue Masaryk, filozof a pedagog. JM 1995,
roč.31, sv.34, s. 281-283.
ŠIMEČEK, Zdeněk: Miroslav Flodr, Právní kniha města Brna z poloviny 14. století. I.- Úvod a edice. II.Komentář. III.- Rejstříky. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 268-269.
ŠKOLL, Jaroslav: Železniční stanice Břeclav v letech 1930 - 1945. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 99-118.
ŠTARHA, Ivan, ročenky Státního okresního archivu ve Znojmě. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 283-284.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soudy v okrese Brno - venkov. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 43-49.
ŠTARHA, Ivan: Miloslav Trmač, Mramotice a osada Kasárna. Z minulosti vesnice Mramotice. JM
1995, roč.31, sv.34, s. 280-281.
ŠTARHA, Ivan: Obecní symboly Mutěnic a prapor města Dubňan. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 255-256.
ŠTARHA, Ivan: Zdeněk Bína, Lesná dvousetletá. Historie a současnost obce v ochranném pásmu
Národního parku Podyjí Lesná. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 281.
ŠTARHA, Ivan: Znakové privilegium městečka Vnorov. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 452-255.
ŠŤOVÍČEK, Jan: K výrobě ledku v 16. století v Mikulově. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 234-236.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur - und Museumsvereines Thaya. JM 1995, roč.31, sv.34, s.
284-286.
UNGER, Josef: Karel Sklenář a kol., Archeologické památky. Čechy, Morava, Slezsko. JM 1995,
roč.31, sv.34, s. 267 .
UNGER, Josef: Nová zjištění a nové otázky z areálu rajhradského kláštera. JM 1995, roč.31, sv.34, s.
218-228.
UNGER, Josef: Nové poznatky o kostele sv. Martina v Kyjově. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 236-241.
UNGER, Josef: Tomáš Durdík, Kastellburgen des 13. Jahrhunderts in Mitteleuropa. JM 1995, roč.31,
sv.34, s. 267-268.
UNGER, Josef: Za Prof. Bořivojem Dostálem. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 312-313.
VIGNATIOVÁ, Jana: Výsledky výzkumu na jižním předhradí Pohanska u Břeclavi v roce 1993. JM
1995, roč.31, sv.34, s. 213-218.
VLACH, Jaroslav: Kulturní pracovníci Kloboucka. JM 1995, roč.31, sv.34, s. 77-98.
ŽAMPACH, Vojtěch: 1. gardová jezdecká mechanizovaná skupina RA v bojích na brněnském směru.
JM 1995, roč.31, sv.34, s. 119-147.
1996
BALCÁREK, Pavel: Mezinárodní konference historiků k 350. výročí obrany Brna. JM 1996, roč. 32, sv.
35, s. 329-330 .
BÁLEK, Miroslav - HAŠEK, Vladimír: Přínos letecké a geofyzikální prospekce pro poznání nových
výšinných opevněných sídlišť na jižní Moravě. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 7-26.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Archeologické lokality na katastru obce Smolín. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 259-266.
DVOŘÁK, Jaroslav: Stavební kamenný materiál středověkých staveb na jižní Moravě. JM 1996, roč.
32, sv. 35, s. 302-306.
FIŠER, Zdeněk: Servita Rupert Přecechtěl v nově zjištěné korespondenci. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s.
312-315.
HYNEK, Miloš: K publikaci PhDr. Emanuela Havelky S T.G.Masarykem. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s.
346-347.
HYNEK, Miloš: Z činnosti odbojové organizace Obrana národa na Hodonínsku. JM 1996, roč. 32, sv.
35, s. 147-171.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické památky na katastru obce Lednice (okres Břeclav). JM 1996,
roč. 32, sv. 35, s. 243-258.
KORDIOVSKÝ, Emil: B. Smutný, Po stopách kostky cukru v Dačicích. O jednom světovém prvenství.
JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 338-339.
KORDIOVSKÝ, Emil: Bibliografie JM 1985-1995. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 363-390.
KORDIOVSKÝ, Emil: Ševela T., Brumovice z zahraničním odboji druhé světové války. JM 1996, roč.
32, sv. 35, s. 341-342.
KORDIOVSKÝ, Emil: Věra Lejsková - Vlastimil Lejsek, František Schafer - profil umělce a pedagoga.
JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 351.
KVĚT, Radan: Přírodní predispozice, staré stezky a Velká Morava. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 299302.
NOGOVÁ, Hana: Historie pomníku Tomáše Garrigua Masaryka v Hodoníně, Hodonín 1994, 63 s. JM
1996, roč. 32., sv. 35, s. 345.
PAJER, Jiří: K počátkům habánské keramické výroby na Moravě. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 83-93.
PLAČEK, Miroslav: Valtice - nový pohled na stavební vývoj zámku a města. JM 1996, roč. 32, sv. 35,
s. 103-124.
PROCHÁZKA, Jiří: Jacques le Rider, Mitteleuropa - Auf den Spuren eines Begriffes. JM 1996, roč. 32,
sv. 35, s. 335-336.
PROCHÁZKA, Jiří: Margit Lessing, Das Leben des Johann Amos Comenius in Bildern. JM 1996, roč.
32, sv. 35, s. 336.
PROCHÁZKA, Jiří: Válka s Turky 1663-1664 a osmanští "špehaři" na Moravě. JM 1996, roč. 32, sv.
35, s. 95-102.
PROCHÁZKA, Jiří: Z kralické tvrze XX. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 243.
PŘÍLESKÁ, Hana: Blahopřejeme a vzpomínáme... JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 355-356.
RICHTER, Václav: Jaroslav Školl - kronikář svého města. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 356-359.
SKUTIL, Jan, rundgang auf dem Hradiště St. Pölten bei Znaim. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 334-335.
SKUTIL, Jan: Dambořice, Minulost a současnost ve světle kronik. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 242.
SKUTIL, Jan: Der Schwed ist im Land! Das Ende des 30jährigenKriegs in Niederösterreich. JM 1996,
roč. 32, sv. 35, s. 337-338.
SKUTIL, Jan: Literárněhistorický význam biblických a husovských rukopisů dietrichštejnské zámecké
knihovny. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 49-56.
SKUTIL, Jan: Malebné Kloboucko. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 339-340.
SKUTIL, Jan: Památce dr. Jozefa Roháče. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 356.
SKUTIL, Jan: Silvia Petrin, Der osterreichische Hussitenkrieg 1420-1434. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s.
336-337.
SKUTIL, Jan: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 1994, č. 4. JM 1996, roč. 32, sv.
35, s. 341.
SKUTIL, Jan: Zdeněk Fišer, Obrazy z dějin železnice na Přerovsku. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 339 .
SKUTIL, Jan: Zdeněk Kožmín, Struktury. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 350-351.
SMUTNÁ, Kateřina: Výstava znakových privilegií. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 330.
SMUTNÝ, Bohumír: Prodej vlny z jevišovického panství v 18. století. (Sonda do surovinové základny
moravského vinařství). JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 125-145.
ŠIMEČEK, Jiří: Sborník příspěvků ze semináře Tomáš Garigue Masaryk a sociologie. JM 1996, roč.
32, sv. 35, s. 347-349.
ŠÍPEK, Zdeněk: Dva empiroví malíři na Znojemsku. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 315-320.
ŠKOLL, Jaroslav: Životní osudy Zdeňky Pokorné. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 322-326.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soud v Oslavanech. Doplněk ke studii Hrdelní soudy v okrese Brno-venkov.
JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 308-309.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soud ve Svatobořicích. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 309-312.
ŠTARHA, Ivan: Hrdelní soudy na Břeclavsku. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 57-64.
ŠTARHA, Ivan: Znakové privilegium Maršovic. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 306-308.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Zahraniční přírůstky v knihovně SOkA Mikulov. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s.
349-350.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Ze vzpomínek Martina Spitzera. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 320-322.
TEUFEL, Helmut: Linecko-kremžská aféra. (Moravsko-rakouská obchodní válka na počátku 17.
století). JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 65-82.
ÚLOVEC, Jiří: Plány jihomoravských měst, hradů a zámků z fondu Reichsstadt Nürnberg. JM 1996,
roč. 32, sv. 35, s. 267-293.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 1994, 1995. JM 1996, roč. 32,
sv. 35, s. 343-341.
UNGER, Josef: Archeologický, uměleckohistorický, petrografický a numismatický výzkum v areálu
louckého kláštera. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 27-48.
UNGER, Josef: Florian Schweitzer, 50 Jahre danach. Nationalsozialismus, zweitere Weltkrieg und
Nachkriegszeit auf dem Lande... JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 344-345.
UNGER, Josef: Florian Schweitzer, Zwischen Himmel und Erde. Die Heiligtümer der Pfare Thaya. JM
1996, roč. 32, sv. 35, s. 340-341.
UNGER, Josef: J.-W. Neugebauer, Archäologie in Niederösterreich. Poysdorf und das Weinviertel. JM
1996, roč. 32, sv. 35, s. 333-334.
UNGER, Josef: Jiří Kohoutek, Hrady jihovýchodní Moravy. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 335 .
VIGNATIOVÁ, Jiří: Výsledky výzkumu jižního předhradí Břeclavi Pohanska V R. 1994. JM 1996, roč.
32, sv. 35, s. 297-299.
ŽAMPACH, Vojtěch: Vysídlení německého obyvatelstva z Brna ve dnech 30. a 31. května 1945 a
nouzový ubytovací tábor v Pohořelicích. JM 1996, roč. 32, sv. 35, s. 173-239.
1997
BARTOŠ, Josef: Na rozloučenou Od hradské cesty 1995. Prameny k dějinám a současnosti Žarošic a
okolí. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 260-261.
BŘEČKA, Jan: Smrt čs. parašutistů F. Kobzíka a J. Vance v Rudicích dne 7. 5. 1944. JM 1997, roč.
33, sv. 36, s. 109-116.
DVOŘÁK, Jaroslav: Horninový stavební materiál kostela sv. Jakuba v Pohořelicích. JM 1997, roč. 33,
sv. 36, s. 223-228.
FIŠER, Zdeněk: Ke genezi díla Rupperta Přecechtěla. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 59-66.
GEISLER, Martin: Archeologické lokality na katastru města Pohořelice. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s.
149-158.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické lokality na katastru obce Podivín (okr. Břeclav). JM 1997, roč.
33, sv. 36, s. 135-148.
KOCMAN, Pavel: Ktastr spořitelen a záložen ve fondech Státního okresního archivu Brno - venkov se
sídlem v Rajhradě. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 189-208.
KOCMAN, Pavel: Původ písmene Z na mincích a ve znaku města Znojma. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s.
21-36.
MAREČEK, Jiří: Perná - farní kostel sv. Mikuláše z r. 1510 /1583. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 165-187.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Uherčice (okr. Břelcav). JM 1997,
roč. 33, sv. 36, s. 159-163.
MIKULKA, Jiří: Chci snít věčný sen ve své vlasti... O životní pouti čs. legionáře a význačného
představitele Obrany národa v Brně Jaroslava Goldy. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 97-107.
NEČAS, Ctibor: Rozmístění, početní stav a demografické charakteristiky Romů na Hodonínsku. JM
1997, roč. 33, sv. 36, s. 228-231.
PLAČEK, Miroslav: Tvrz v Hostimi a její držitelé do počátku 17. století. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 3745.
PROCHÁZKA, Jiří: Augenlust und Zeitgespiegel. Katalog und Handbuch von Büchern, Musikalien,
Landkarten, Veduten, Zeitungen und Zeitschriften von österreichschischen Verlagen des 18. und
19. Jahrhunderts... JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 256.
PROCHÁZKA, Jiří: Gödel 96. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 243-244.
PROCHÁZKA, Jiří: Jiří Vaněk (red.) Forum Brunense 1995/96. Muzeum města Brna 1996, 222 s. JM
1997, roč. 33, sv. 36, s. 259.
PROCHÁZKA, Jiří: Kvetoslava Kučerová, Eva Tkáčiková (Red.), Náboženské a sociálne hnutie v
Uhorsku a v Čechách. Bratislava , Univ. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 255-256.
RED.: Za PhDr. et ThDr. Metodějem Zemkem,CSc. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 265-268.
RICHTER, Václav: S vlastivědou v srdci. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 268-269.
SCHNEIDER, Hans a kol.: Brněnští Němci a jejich vyhnání. Souhrn z historického hlediska. JM 1997,
roč. 33, sv. 36, s. 117-131.
SKUTIL, Jan: Břeclav 1046 - 1996. Zakládací listina staroboleslavské kapituly. Pamětní tisk k 950.
výročí první písemné zmínky o Břeclavi. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 250-251.
SKUTIL, Jan: Dvě kyjevské přednášky k ruským legiím T. G. Masaryka z r. 1917 v pozůstalosti J.
Úlehly. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 231-235.
SKUTIL, Jan: Geograf Bavorský a k lokaci jeho jihomoravských Civitates. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s.
219-223.
SKUTIL, Jan: Iva Planá, Morava v literatuře 1995. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 262.
SKUTIL, Jan: Josef Válka, Morava reformace, renesance a baroka. Dějiny Moravy díl 2. Vlastivěda
moravská - země a lid, nová řada. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 251-253.
SKUTIL, Jan: Milan Kopecký, Česká literatura od 70. let 15. století. Masarykova univerzita v Brně,
fakulta filozofická. Brno. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. .
SKUTIL, Jan: Milan Kopecký, Česká literatura od 70. let 15. století do 20. let 17. století. Masarykova
univerzita v Brně... JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 254-255.
SKUTIL, Jan: Scrinium. Zeitschrift des Verbandes österreichischer Archivare. JM 1997, roč. 33, sv. 36,
s. 258-259.
SKUTIL, Jan: Věstník Historicko-vlastivědného kroužku v Žarošicích 1995 (č.5). JM 1997, roč. 33, sv.
36, s. 262.
SMUTNÝ, Bohumír: Železářská výroba na jevišovickém panství. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 47-57.
STUCHLÍK, Stanislav: Nové výzkumy pohřebišť z počátku doby bronzové na jižní Moravě. JM 1997,
roč. 33, sv. 36, s. 7-20.
ŠIMEČEK, Jiří: Náboženská dimenze Masarykova myšlení. Sborník příspěvků z III. semináře
Masarykova muzea. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 256-257.
ŠÍPEK, Zdeněk: Buditelský učitel Josef Kutta na Znojemsku. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 67-72.
ŠÍPEK, Zdeněk: Zpráva o znovunalezení souboru obrazů G. M. Monsorna. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s.
235-237.
ŠKOLL, Jaroslav: České národní hnutí v Břeclavi. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 73-88.
ŠTARHA, Ivan: Morava a Brno na konci třicetileté války, (red. Jan Skutil). Praha -Brno 287 s., 14 příl.
JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 253-254.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a prapory z Břeclavska a Hodonínska. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 209216.
ŠTARHA, Ivan: Pocta Josefu Polišenskému. Sborník prací moravských historiků k 80. narozeninám
univerzitního profesora PhDr. Jo. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 247.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Prátlsbrun, Studánka, Broskvín, Vinohor, Hraničná, Úvar nebo Březí?. JM
1997, roč. 33, sv. 36, s. 238-240.
UNGER, Josef: Č. Staňa, Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert. Brno.
JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 248-249.
UNGER, Josef: F. Daim - L. Poláček (ed.), Studien zum Burgwall von Mikulčice I. JM 1997, roč. 33,
sv. 36, s. 250 .
UNGER, Josef: L. Poláček, Slawische Keramik in Mitteleuropa vom 8. bis zum 11. Jahrhundert.
Terminologie und Beschreibung. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 249.
UNGER, Josef: M. Plaček, Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku.. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 251 .
UNGER, Josef: Výstava a konference "Kresebné a modelové rekonstrukce hradů, zámků a tvrzí na
Moravě a ve Slezsku". JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 243.
VEČERKOVÁ, Eva: Ivan Malinar, Nepopírám svoji rodnou krev. Ivan Dorovský a kol. Charváti ještě žijí
mezinámi. JM 1997, roč. 33, sv. 36, s. 258 .
1998
ALTMAN, Karel. - DUREC, Ivo: Úloha sboru dobrovolných hasičů v každodenním životě obyvatel
Moutnic a Rozařína (od roku 1889 do konce meziválečného období). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s.
113-124.
BĚLIČ, Oldřich: Nad prvním svazkem Almanachu žarošické školy. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 308309.
ČAPKA, František: PhDr. Jaroslav Sýkora sedmdesátníkem. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 318.
ČOUPKOVÁ, Jaromíra: Podivín. Vlastivědný sborník jihomoravského města. JM 1998, roč. 34, sv. 37,
s. 298-299.
DUNAJSKÁ, Mária: Josef Šimončič sedmdesátníkem. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 319-322.
DVOŘÁK, Jaroslav: Geologie stavebního horninového materiálu velkomoravské architektury a jejího
vyznění v Čechách. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 7-19.
DVOŘÁK, Jaroslav: Kdy tekla Dyje jižně od Mikulova (věnováno památce vynikajícího geologa a
archeologa J. Jüttnera). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 243.
FIŠER, Zdeněk: Dopisy Matěje Mikšíčka o průběhu svatováclavských bouří v Praze. JM 1998, roč.
34, sv. 37, s. 199-224.
GERŠIC, Miroslav: Ze starších dějin Poštorné a její římskokatolické farnosti. JM 1998, roč. 34, sv. 37,
s. 250-255.
JANÁK, Jan: Sedmdesát let prof. dr. Jaroslava Mezníka, CSc. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 317-318.
KAPCÁROVÁ, Pavla: Za Janem Skutilem. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 327-328.
KAŠUBOVÁ, Marie: L. Hosák, Příspěvky k historickému místopisu Vyškovska. JM 1998, roč. 34, sv.
37, s. 301.
KLANICOVÁ, Evženie.: Archeologické lokality na katastru Rakvic. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 167178.
KORDIOVSKÝ, Emil: Josef Ptáček a kol., Toulky zámeckými parky Čech a Moravy. JM 1998, roč. 34,
sv. 37, s. 311-312.
KORDIOVSKÝ, Emil: Josef Šlancar (13.7.1930 - 17. 2. 1998). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 328-329.
KORDIOVSKÝ, Emil: Příruční slovník místních a zeměpisných názvů. Česko-německý a německoČeský. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 301-302.
KROUPA, Jiří: Zámek Valtice v baroku - corrigenda k jedné studii. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 73-89.
KUNDERA, Lubomír - MĚŘÍNSKÝ, Zdeněk: Archeologické lokality na katstru obce Velké Bílovice (okr.
Břeclav). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 149-165.
LIŠKA, David: Tři osudem stíhaná manželství Karla staršího ze Žerotína. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s.
33-52.
MARÁZ, Karel: Další podivínské městské pečeti. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 255-257.
MAREČEK, Jiří: Farní kostel Nejsvětější trojice v Drnholci. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 179-198.
MOUČKOVÁ, Miroslava: Josef Auer - 110. výročí narození. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 326.
MOUČKOVÁ, Miroslava: Zdeněk Šípek - kronikář obcí Hostěradice a Skalice v okrese Znojmo. JM
1998, roč. 34, sv. 37, s. 322-323.
PAJER, Jiří: Novokřtěnci v Staré Břeclavi (K možnostem identifikace novokřtěnských fajánsí podle
archeologických nálezů). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 53-72.
PAZDERKA, Vojtěch: František Štambachr - velkopavlovický sedlák, politik, poslanec ÚNS, předseda
Ústředního svazu vinařů. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 278-281.
PLAČEK, Miroslav: Středověké feudální sídlo v Horních Dunajovicích. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 2132.
POLIŠENSKÝ, Josef: Problémy poválečného rakouského dějepisectví. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s.
281-282.
PROCHÁZKA, Jiří: Antonín Kostlán, Societas incognitorum První učená společnost v českých zemích.
JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 297.
PROCHÁZKA, Jiří: Ernest Mach (K jubileu a místu narození). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 276-278.
PROCHÁZKA, Jiří: Jaromír Kotlík, Letopisy rodu Haugwitzů. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 306.
PROCHÁZKA, Jiří: Konference o T. G. Masarykovi. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 290.
PROCHÁZKA, Jiří: Kurt Gödel a Brno (Miniprůvodce místy upomínající na narození, dětství a školní
léta Kurta Godela v Brně). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 305-306.
PROCHÁZKA, Jiří: Pavel Balcárek, Z pozůstalosti archiváře a národního buditele Vincence Brandla
(1834 - 1901). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 304.
PŘÍHODOVÁ, Galina: Historie židovského obyvatelstva ve Strážnici. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 262269.
RED.: Výběrová bibliografie okresů Brno - venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo. JM 1998, roč. 34, sv.
37, s. 313-314.
SEDLÁK, Jiří: Ředitel Moravské zemské knihovny PhDr. J. Kubíček, CSc. šedesátiletý. JM 1998, roč.
34, sv. 37, s. 323-324.
SKUTIL, Jan: Jan Amos Komenský a židovské etnikum na Moravě (Ke dvěma smutným jubileím J. A.
Komenského 1628 a 1648). JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 259-262.
SKUTIL, Jan: Marie Bláhová, Rýmované kroniky v národních jazycích jako historický pramen. JM
1998, roč. 34, sv. 37, s. 259 .
SMUTNÁ, Kateřina: Místní dráha Zaječí - Čejč - Hodonín. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 125-132.
SMUTNÝ, Bohumír: K dějinám vevčické a rudlické papírny na Znojemsku. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s.
91-102.
SOVOVÁ, Klára: Halštatské sídliště ve Šlapanicích. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 243-246.
SOVOVÁ, Klára: Žuráň a doba stěhování národů - výstava v Okresním muzeu Brno - venkov. JM
1998, roč. 34, sv. 37, s. 288 - 289.
SULITKOVÁ, Ludmila: Václav Bůžek, Josef Hrdlička a kol., Dvory velmožů s erbem růže. Všední a
sváteční dny posledních pánů z Rožmberka. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 295-297.
ŠEDO, Ondrej: Expozice Věk lovců mamutů v Dolních Věstonicích. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 287288.
ŠIMEČEK, Jiří: Sborník příspěvků ze semináře Masarykova filozofie pojetí dmeokracie a existence
pluralitního politického systému. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 306-308.
ŠÍPEK, Zdeněk: Francouzský vojenský tábor u Hostěradic, okr. Znojmo z roku 1809 podle
kronikářských zpráv. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 269-270.
ŠKOLL, Jaroslav: 160 let od zahájení železničního parního provozu z Rajhradu do Brna 1838-1998.
JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 270-273.
ŠKOLL, Jaroslav: 75 let břeclavské tiskárny. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 282-283.
ŠKOLL, Jaroslav: Absolventi břeclavského gymnázia v boji proti německé nacistické okupaci v letech
1938-1945. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 133-146.
ŠTARHA, Ivan: Doba Rudolfa II. na Moravě. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 289-290.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a prapory z Brněnska a Znojemska. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 225-239.
ŠTARHA, Ivan: Podoby kraje a času. Kniha okresu Břeclav. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 310-311.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Dolnorakouský zemský archiv v St. Pöltenu. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 290292.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Klingenstein, Grete - Szabo, Franz A.J, staatskanzler Wenzel Anton von
Kaunitz-Rietberg 1711-1794. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 304-305.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Průmyslno-hospodářský spolek Břetislav z Podivína. JM 1998, roč. 34, sv. 37,
s. 273-276.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 1998. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 310 .
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz `97. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 299-300.
TEUFEL, Helmut: Legenda o rituální vraždě ze sedmdesátých let 16. století. JM 1998, roč. 34, sv. 37,
s. 257-259.
TRAPL, Miloš: Bibliografie o novodobých dějinách. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 300-301.
TRAPL, Miloš: Sto let od narození profesora Ladislava Hosáka. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 324-325.
UNGER, Josef: Na stopě biskupského hradu v Modřicích. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 247-250.
UNGER, Josef: Turistická mapa Pavlovské vrchy a dolní Podyjí. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 312-313.
UNGER, Josef: Zemřel profesor Josef Poulík. JM 1998, roč. 34, sv. 37, s. 326-327.
1999
(red.): Výběrová bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo. JM 1999, roč. 35, sv.
38, s. 299-300.
BARTOŠÍKOVÁ, Jarmila, ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1997. JM 1999, roč. 35, sv.
38, s. 286-287.
BULÍN, Petr: Karel Jaromír Bukovanský. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 89-98.
DUREC, Ivo: Několik poznámek k historii Židlochovické hasičské župy 1907 - 1945. JM 1999, roč. 35,
sv. 38, s. 123-137.
HOBZOVÁ, Ludmila: Klobouky u Brna. Město, dějiny, krajina a lidé. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 275278.
CHLÁDKOVÁ, Michaela: Bratrstvo literátů ve Vémyslicích. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 231-233.
CHLÁDKOVÁ, Michaela: Příděl lesů z velkostatku Moravský Krumlov moravskokrumlovské obci. JM
1999, roč. 35, sv. 38, s. 109-121.
JAROŠOVÁ, Milada: Boj o kino v Ivančicích. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 256-559.
KLANICOVÁ, Evženie - ŠVECOVÁ, Renata: Archeologické lokality na katastru obce Lanžhot (stav k
31. 12. 1998). JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 159-172.
KNOZ, Tomáš: Alois Krchňák, Čechové na Basilejském sněmu. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 284-285.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nováček, S. Z dějin moravských Židů. O dějinách Židů v Ivančicích na Moravě a
o jejich sbližování s Čechy. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 278-279.
KORDIOVSKÝ, Emil: Školl, J. Představitelé českého národního hnutí v Břeclavi. Edice Osobnosti
Břeclavska. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 279-280.
KORDIOVSKÝ, Emil: Tomáš Garrigue Masaryk a Klobouky. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 173-185.
LÍSCHEROVÁ, Pavlína: Vzpomínka na akademického sochaře Františka Hořavu (1906 - 1974). JM
1999, roč. 35, sv. 38, s. 309-310.
LIŠKA, David: Ke sporu o židlochovické dědictví (K 400. výročí úmrtí moravského zemského hejtmana
Fridricha z Žerotína), 1. část. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 33-52.
MAREČEK, Jiří: Dolní Dunajovice - farní kostel sv. Jiljí z r. 1657. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 241-248.
NEČAS, Ctibor, romská osada v Uherčicích a její obyvatelé. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 249-255.
NEDBÁLEK, František: Nacistické věznice, káznice a tábory na území jižní Moravy. JM 1999, roč. 35,
sv. 38, s. 201-212.
PAJER, Jiří: Sídla novokřtěnců na jižní Moravě. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 53-70.
PAPAJÍK, David: Sté výročí narození Prof. PhDr. Miroslava Trapla (30. dubna 1899 - 1. června 1979).
JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 305-306.
PAZDERKA, Vojtěch: Za Mons. ThDr. Vladimírem Nováčkem. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 311-312.
PEŠKA, Libor: Jan, Libor - Štěpánek, Václav a kol. Čejkovice 1248 - 1998. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s.
280-281.
PROCHÁZKA, Jiří: Emil Kordiovský Lednicko-valtický areál. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 299 .
PROCHÁZKA, Jiří: Evropanství a T. G. Masaryk. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 268-269.
PROCHÁZKA, Jiří: Historie - Historica, Sborník prací Filozofické fakulty Ostravské univerzity. JM
1999, roč. 35, sv. 38, s. 285-286.
PROCHÁZKA, Jiří: Jiří Procházka 1749-1820. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 81-87.
PROCHÁZKA, Jiří: Seminář o poddanské otázce v českých zemích v 18. století. JM 1999, roč. 35, sv.
38, s. 267.
PROCHÁZKA, Jiří: Viliam Čičaj - Othmar Piskl (Hrsg.) Stadtisches Alltagsleben in Mitteleuropa vom
Mittelalter bis zum Ende des 19. Jahrhunderts. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 284 .
PŘÍHODOVÁ, Galina: Přirozená měna strážnického židovského obyvatelstva v letech 1874 -1939. JM
1999, roč. 35, sv. 38, s. 99-107.
PŘÍHODOVÁ, Galina: Stavitelská firma Josef Doležal a syn. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 338-241.
RUBEŠ, Pavel: Sloučení Rozářína s Moutnicemi. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 259-263.
RUBEŠ, Pavel: XXV. mikulovské sympozium. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 269-270.
SMUTNÁ, Kateřina: K hospodářskému vývoji Klobouk u Brna na přelomu století. (Edice dopisů
starosty obce JUDr. Františka Drbala.). JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 187-199.
SMUTNÝ, Bohumír, rEGIOM 96-97, REGIOM 1998. Kulturně vlastivědná revue okresu Břeclav. JM
1999, roč. 35, sv. 38, s. 287-288.
SMUTNÝ, Bohumír: K historii kožedělné manufaktury ve Veselí nad Moravou. JM 1999, roč. 35, sv.
38, s. 71-80.
SVOBODA, Miroslav: Česko - rakouské vztahy ve 13. století, Rakousko (včetně Štýrska, Korutan a
Kraňska) v projektu velké říše Přemysla... JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 274-275.
ŠEDO, Ondrej: Přínos letecké prospekce a výzkumu v trati Neurissen v Mušově k poznání římského
působení v jihomoravském prostředí. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 7-32.
ŠIMEČEK, Jiří: Hodonínský historik a muzejník Mgr. Miloš Hynek. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 303304.
ŠIMEČEK, Jiří: Tomáš Garrigue Masaryk a ruské revoluce. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 288-290.
ŠÍPEK, Zdeněk: 130 let od narození malíře Karl Pospischila. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 233-238.
ŠÍPEK, Zdeněk: Anton Vrbka (1860 - 1939). JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 306-308.
ŠKOLL, Jaroslav: Tiskař Vladimír Chlanda. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 308-309.
ŠTARHA, Ivan: Nově udělené znaky a prapory obcí a měst jižní Moravy. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s.
213-229.
ŠTĚPÁNEK, Kamil: Jaroslav Vaculík Dějiny volyňských Čechů I.-II. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 281282.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels
und der Wachau. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 296-297.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Jahrbuch für Landeskunde von Niederösterreich. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s.
297-298.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Studien zur Wiener Geschichte. Jahrbuch des Vereins für Geschichte der
Stadt Wien. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 295.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 1999. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 298.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. Zeitschift für Landeskunde von Niederösterreich. JM 1999,
roč. 35, sv. 38, s. 296.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Wurzeln zerreissen nicht. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 294-295.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 1996, 1997, 1998. JM 1999,
roč. 35, sv. 38, s. 293-294.
UNGER, Josef: Ines Ruttner, Thomas Kühtreiber, Die Burg Grabensee in Niederöstrreich. Befunde
und Funde der Grabungen 1961/62. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 290-291.
UNGER, Josef: Kurt Bors Neue Perspektiven zur Siedlungsgeschichte des nordlichen Waldviertels.
JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 292-293.
UNGER, Josef: Sakrálna architektúra na Slovensku. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 282-283.
UNGER, Josef: Studia Archeologica Slovaca Mediaevalia. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 291-292.
UNGER, Josef: Ve službách archeologie. Sborník k 60. narozeninám RNDr. Vladimíra Haška, DrSc.
JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 273-274.
UNGER, Josef: Z pravěku do středověku. Sborník k 70. narozeninám Vladimíra Nekudy. JM 1999,
roč. 35, sv. 38, s. 273-274.
UNGER, Josef: Zemřel RNDr. Jaroslav Dvořák, DrSc. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 310-311.
VACULÍK, Jaroslav: Jihomoravský signatář kyjevského zápisu Jan Volf. JM 1999, roč. 35, sv. 38, s.
306 .
VEČERKOVÁ, Eva: Kraslice na jižní Moravě (Kyjovsko). JM 1999, roč. 35, sv. 38, s. 139-156.
2000
BALCÁREK, Pavel: Univ. prof. PhDr. Sáša Dušková, DrSc. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 328-329.
BŘEČKA, Jan: Občané města Ivančice v zahraničním odboji 1939-1945. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.
125-136.
DUREC, Ivo: Z počátků měšťanské školy v Kuřimi. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 279-286.
CHLÁDKOVÁ, Michaela: Beseda krumlovská a sjezd bývalých Krumlováků v roce 1933. JM 2000, roč.
36, sv. 39, s. 286-289.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické lokality a nálezy na katastrálním území obcí Týnec, Tvrdonice a
Kostice. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 153-172.
KORDIOVSKÝ, Emil: Zemřel Silvestr Nováček. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 325-326.
LEDERER, Hans: Kostel v Dolních Dunajovicích. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 275-279.
LIŠKA, David: Ke sporu o dědictví po Fridrichovi z Žerotína, část II. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 55-72.
NEČAS, Ctibor: Topografie romského osídlení na jižní Moravě. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 261-266.
NEDBÁLEK, František: Pochody a transporty smrti na území jižní Moravy. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.
219-249.
OLŠINA, Miroslav, ročenka Státního okresního archivu ve Znojmě 1998. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.
308-310.
PAJER, Jiří: Sekty moravských novokřtěnců. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 73-89.
PITHART, Petr: Z Čejkovic do Klobouk Masarykova cesta k češství. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 9-12.
PLAČEK, Miroslav: Ke stavebně historickému vývoji zámku v Miloticích. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.
91-101.
POLIŠENSKÝ, Josef - BAĎURA, Bohuslav: Kardinál Dietrichstein a Martyrologium z Gerony. JM
2000, roč. 36, sv. 39, s. 253-254.
POLIŠENSKÝ, Josef: T. G. Masaryk a angloamerický svět. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 13-17.
PROCHÁZKA, Jiří: Jürgen Herda - Adolf? Trager (Hrsg), Tschechien der ferne Nachbar. JM 2000, roč.
36, sv. 39, s. 308 .
PROCHÁZKA, Jiří: Muzejní občasník Masarykova muzea v Hodoníně. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.
307-308.
PROCHÁZKA, Jiří: O počátcích knihtisku na Moravě. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 299-300.
PROCHÁZKA, Jiří: Pavel Hynek Morgentaller - k jubileím života a tvorby. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.
256-261.
PROCHÁZKA, Jiří: Tomáš Garrigue Masaryk a věda. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 272-275.
PŘÍHODOVÁ, Galina: Leopold Nopp - strážnický zámecký archivář a knihovník. JM 2000, roč. 36, sv.
39, s. 272-275.
PŘÍHODOVÁ, Galina: Osudy strážnických židů za 2. světové války. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 289296.
Redakce: Ke 150. výročí narození Tomáše G. Masaryka. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 7 .
Redakce: Přehled literatury za r. 1999. Okres Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo. JM 2000, roč.
36, sv. 39, s. 330.
ROJČÍKOVÁ, Kamila: Případ Tomáše Chvátala z Vevčic, podezřelého roku 1681 z čarodějnictví. JM
2000, roč. 36, sv. 39, s. 254-256.
SMUTNÝ, Bohumír: Emil Kordiovský - Jiří Danihelka, Brána do kraje. Průvodce obcemi okresu
Břeclav. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 305-306.
SMUTNÝ, Bohumír: Jevišovické železářství a mikulovský podnikatel a obchodník Salomon Deutsch v
letech 1717 až 1723. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 103-123.
SVOBODA, Jiří: Dolní Věstonice - Pavlov. Historie a současnost archeologického fenoménu. JM 2000,
roč. 36, sv. 39, s. 21-44.
SVOBODA, Jiří: Za doc. PhDr. Bohumírem Klímou, DrSc.. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 326-327.
SVOBODA, Miroslav: Nový Mars Moravicus aneb Sborník příspěvků, jež věnovali Prof. Dr. Josefu
Válkovi jeho žáci a přátelé k sedmdesátinám. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 306-307.
SVOBODA, Miroslav: Pečeti abatyší starobrněnského kláštera. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 45-54.
ŠIMEK, Tomáš, rakouský zeměpisec Friedrich Simony a Mikulov. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 266272.
ŠPANIEL, Blahoslav: Staré knihy nosislavské. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 173-202.
ŠTARHA, Ivan: PhDr. Pavel Balcárek šedesátiletý. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 329-330.
ŠTARHA, Ivan: Znaky a prapory udělené v roce 1999. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 203-217.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava.: Das Waldviertel. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 318-319.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Johann Georg Grasel. Rauber ohne Grenzen. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.316-317.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 319-320.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz 2000. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 317-318.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 1999. JM 2000, roč. 36, sv.
39, s. 316.
UNGER, Josef: Pamiatky a muzeá. Revue pro kulturne dedičstvo 1999. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s.
312-314.
UNGER, Josef: Slovensko a európsky juhovýchod. Medzikultúrne vzťahy a kontexty. JM 2000, roč.
36, sv. 39, s. 314-316.
UNGER, Josef: Zborník Slovenského národného múzea. JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 314.
VEČERKOVÁ, Eva: Kraslice na jižní Moravě (širší okolí Břeclavi). JM 2000, roč. 36, sv. 39, s. 137149.
2001
ALTMAN, Karel - DUREC, Ivo: Založení a počátky působení Tělocvičné jednoty Sokol v Ivančicích. JM
2001, roč. 37, s. 125-136.
BENEŠ, Bohuslav: Náš domov Střední Evropa. České a německé lidové vzpomínky na rok 1938 a
1945 po půl století. JM 2001, roč. 37, s. 153-167.
BERÁNKOVÁ, Helena: Etnografická fotografie na Moravě na přelomu 19. a 20. století (kapitoly z
historie fotoarchivu Etnografického ústavu Moravského zemského muzea v Brně). JM 2001, roč.
37, s. 205-219.
BERÁNKOVÁ, Helena: Jakub Vrbas, Pohledy do minulosti Klobouk. JM 2001, roč. 37, s. 332-333.
BOROVSKÝ, Tomáš: Brno a jeho region. JM 2001, roč. 37, s. 335-337.
CZAJKOWSKI, Igor: Hudební spolky v Mikulově ve druhé polovině 19. století. JM 2001, roč. 37, s. 6979.
ČERNÝ, Josef: Nikočická záhada. JM 2001, roč. 37, s. 274-275.
DUREC, Ivo: Barák, feriální klub studentstva na Tišnovsku. JM 2001, roč. 37, s. 105-136.
JIČÍNSKÝ, Petr: XXVI. mikulovské sympozium. JM 2001, roč. 37, s. 317-320.
KAŠUBOVÁ, Marie: Bez Blahoslava Španiela. JM 2001, roč. 37, s. 346-347.
KORDIOVSKÝ, Emil: Jaroslav Školl se dožil 80 let. JM 2001, roč. 37, s. 352-353.
KORDIOVSKÝ, Emil: Josef Červenka devadesátiletý. JM 2001, roč. 37, s. 349-352.
KOUŘIL, Miloš: Vladimír Spáčil, Sbírka listin archivu města Olomouce 1261 - 1793. JM 2001, roč. 37,
s. 333-334.
KOUŘIL, Miloš: Za profesorem J. Polišenským (16.12.1915 - 11.1.2001). JM 2001, roč. 37, s. 345346.
KOZDAS, Jan: Starhemberský palác ve Znojmě. JM 2001, roč. 37, s. 306-312.
KVĚT, Radan: Je kulturní krajina dvojí?. JM 2001, roč. 37, s. 312-313.
KVĚT, Radan: Římské cesty na jižní Moravě a staré stezky. JM 2001, roč. 37, s. 269-272.
LEDERER, Hans: Jan Bernhard Funfkircher - stavovský pán a buřič. JM 2001, roč. 37, s. 276-280.
MLATEČEK, Karel: Kdy zanikly Schořice?. JM 2001, roč. 37, s. 272-274.
MLATEČEK, Karel: Mušov 1276-2000. JM 2001, roč. 37, s. 331-332.
NEBESKÝ, Jiří: Liechtensteinský příspěvek k moravské komunální heraldice (Hustopeče, Prostějov,
Úsov, Valtice). JM 2001, roč. 37, s. 300-304.
NEČAS, Ctibor: Frekvence Romů ve Znojmě koncem 19. století. JM 2001, roč. 37, s. 304-306.
NOVOTNÝ, Gustav: Dubňanský rodák prof. ing. Gustav Artner (1890 ? 1967) ? lesník praktik a
pedagog. JM 2001, roč. 37, s. 169-186.
NOVOTNÝ, Gustav: Za lesníkem a lesnickým historikem E. Hoškem. 1923-2000. JM 2001, roč. 37, s.
347-349.
PAJER, Jiří: Výroba novokřtěnských fajánsí na jižní Moravě. JM 2001, roč. 37, s. 21-41.
PEŠKA, Lukáš: František Palacký 1798/1998. Dějiny a dnešek. Sborník z jubilejní konference. JM
2001, roč. 37, s. 327-328.
PEŠKA, Lukáš: Jan Hus ve Vatikánu. Mezinárodní rozprava o českém reformátoru 15. století a jeho
recepci na prahu třetího tisíciletí. JM 2001, roč. 37, s. 329-330.
PEŠKA, Lukáš: Jan, Libor, Čermákovice 1270 - 2000. Z dějin vesnice na Moravskokrumlovsku. JM
2001, roč. 37, s. 330-331.
PEŠKA, Lukáš: Morava ve středověku. Sborník příspěvků proslovených ve dnech 7. ledna až 25.
března 1998 v rámci přednáškového cyklu Moravského zemského muzea v Brně. JM 2001, roč.
37, s. 328-329.
PROCHÁZKA, Jiří, ruth Kluger Dichter und Historiker. Fakten und Fiktionen. Básníci a historici. Fakta
a fikce. JM 2001, roč. 37, s. 337.
PROCHÁZKA, Jiří: Aleš Skřivan Evropská politika 1648-1914. JM 2001, roč. 37, s. 334.
PROCHÁZKA, Jiří: Konference o TGM v Hodoníně. JM 2001, roč. 37, s. 317.
PROCHÁZKA, Jiří: Počátky v dějinách knihtisku. Problematika historických a vzácných fondů Čech,
Moravy a Slezska.. JM 2001, roč. 37, s. 334-335.
PROCHÁZKA, Jiří: Zemětřesení na Moravě (ke 410. výročí velkých otřesů půdy v letech 1590-91). JM
2001, roč. 37, s. 283-287.
redakce: Výběrová bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo za r. 2000. JM 2001,
roč. 37, s. 340-341.
ROJČÍKOVÁ, Kamila: Carlo Ginzburg, Sýr a červi. JM 2001, roč. 37, s. 325.
ROJČÍKOVÁ, Kamila: Čarodějnický proces ve Znojmě v roce 1633. JM 2001, roč. 37, s. 280-283.
SEDLÁČKOVÁ, Hedvika: Soubor renesančního skla z areálu novokřtěnského dvora ve Strachotíně
(okr. Břeclav). JM 2001, roč. 37, s. 43-68.
SMUTNÝ, Bohumír: Za lásku na Špilberk aneb Příběh poručíka Blumencrona a jevišovické vdovy z
doby tereziánské. JM 2001, roč. 37, s. 287-294.
SVOBODA, Miroslav: František Matějek, Cesta poddaného lidu na Moravě ke znevolnění.. JM 2001,
roč. 37, s. 323.
SVOBODA, Miroslav: Moravští Lucemburkové. Sborník prací Muzea města Brna Forum Brunense
2000. JM 2001, roč. 37, s. 326-327.
SVOBODA, Miroslav: Petr Klučina, Třicetiletá válka. Obraz doby 1618 - 1648. JM 2001, roč. 37, s.
324-325.
ŠEDO, Ondrej: Poznámky k ikonografii římských vojenských táborů ve scénách sloupu Marka Aurelia.
JM 2001, roč. 37, s. 5-19.
ŠÍPEK, Zdeněk: PhDr. Karel Polesný (1880 - 1971). Život a dílo při jeho pobytu v Pelhřimově, Znojmě
a Písku. JM 2001, roč. 37, s. 187-203.
ŠPANIEL, Blahoslav: Literární pozůstalost Ondřeje Slouka. Neznámý rukopis nosislavského písmáka.
JM 2001, roč. 37, s. 295-300.
ŠTARHA, Ivan: Znaky a prapory udělené městům a obcím jižní Moravy v roce 2000. JM 2001, roč. 37,
s. 251-265.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Walviertl. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels und
der Wachau. JM 2001, roč. 37, s. 339-340.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Mali, Rudolf Der Schatz im Keller. Zur Weinwirtschaft der Valdviertler Kloster.
JM 2001, roč. 37, s. 337-338.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. Zeitschrift für Landeskunde von Niederösterreich. JM 2001,
roč. 37, s. 338-339.
TRAPL, Miloš: Přehled českých menšinových škol na jižní Moravě v letech 1918 ? 1938. JM 2001,
roč. 37, s. 241-249.
VAŠEK, František - ŠTĚPÁNEK, Zdeněk: Akce Emigration a Svatobořice. JM 2001, roč. 37, s. 137152.
VEČERKOVÁ, Eva: Kraslice na jižní Moravě (Uherskoostrožsko a Veselsko). JM 2001, roč. 37, s.
221-238.
VYSKOČIL, Aleš: Chrlické spolky (včetně bývalé samostatné obce Rozenberk) - vývoj a programová
náplň do konce druhé světové války. JM 2001, roč. 37, s. 81-104.
2002
BALCÁREK, Pavel: Za prof. Sášou Duškovou. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 286-287.
BŘEČKA, Jan, rakvičtí "bráškové" v boji za svobodu 1914 - 1920. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 57-76.
BŘEČKA, Jan: Ještě k ivančickým zahraničním vojákům. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 238-240.
CEKOTA, Vojtěch: Doc. Miloš Kouřil sedmdesátníkem. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 281-283.
ČERVENÝ, Eduard: Po stopách sirných pramenů na Břeclavsku. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 240-242.
ČERVENÝ, Eduard: Z historie kostelů v Březí. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 242-249.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Archeologické lokality a nálezy na katastrálním území obce Nosislav (okres Brnovenkov). JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 157-167.
DUREC, Ivo: Znak Jihomoravského kraje. Příběh bez konce, jak byl zachycen v denním tisku. JM
2002, roč. 38, sv. 41, s. 163-180.
HROMEK, Martin: Osudy horlivého moravskokrumlovského kněze po roce 1781. JM 2002, roč. 38, sv.
41, s. 219-220.
JANÁK, Jan: Kuffnerové versus státní správa. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 228-229.
KAŠUBOVÁ, Marie: Šéfredaktor sborníku oslavující jubilující. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 284-286.
KOCMAN, Pavel: Vražda ivančického žida Davida Janem Trnkou ze Židlochovic v Ledcích roku 1649.
JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 209-212.
KORDIOVSKÝ, Emil: Akademie "třetího věku" v Hustopečích. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 253.
KOZDAS, Jan: Znojmo, historická romantická vyhlídka na konci ulice Přemyslovců. JM 2002, roč. 38,
sv. 41, s. 117-126.
KVĚT, Radan: O úseku Jantarové stezky od soutoku Moravy s Dyjí po křižovatku u Mikulčic. JM 2002,
roč. 38, sv. 41, s. 205-209.
LIŠKA, David: Ke sporu o židlochovické dědictví (K 400. výročí úmrtí moravského zemského hejtmana
Fridricha z Žerotína), 3. část. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 23-37.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické nálezy na katastru obce Velké Němčice. JM 2002, roč. 38, sv.
41, s. 143-155.
MLATEČEK, Karel: Město Břeclav. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 267-269.
MLATEČEK, Karel: Město Valtice. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 270-272.
MLATEČEK, Karel: Milan Hrdlička Moravská Nová Ves. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 269-270.
NEČAS, Ctibor: Dějinný příběh oslavanských Romů. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 77-96.
NOVÁK, František: PhDr. František Zřídkaveselý má 70 let. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 283-284.
OBRŠLÍK, Jindřich: Správa a ekonomika břeclavského panství a velkostatku od 15. do poloviny 18.
století. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s.39-55.
PROCHÁZKA, Jiří, rok 1702, Morava a Uhry (300 let od významné události). JM 2002, roč. 38, sv. 41,
s. 213-216.
PROCHÁZKA, Jiří: Napoleonské války a české země. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 257-258.
red.: Výběrová bibliografie okresu Brno - venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo za rok 2001. JM 2002,
roč. 38, sv. 41, s. 276.
redakce: PhDr. Haně Příleské - blahopřání. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 283.
ROJČÍKOVÁ, Kamila: Tomáš Pěkný Historie Židů v Čechách a na Moravě. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s.
266-267.
ROJČÍKOVÁ, Kamila: Vražda v Jevišovce na jaře roku 1705. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 217-218.
RUBEŠ, Pavel: Boj o ivančickou Rénu. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 229-234.
RUCKÁ, Galina: Hermann Parsch - od slávy po odsouzení. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 234-238.
SMUTNÝ, Bohumír: K počátkům podnikání firmy Skene a spol. v Alexovicích u Ivančic. JM 2002, roč.
38, sv. 41, s. 224-228.
SVOBOD, Miroslav: Studia Historica tyrnaviensia I. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 265-266.
SVOBODA, Miroslav: František Kopecký, Bitva u Slavkova a Morava v letech 1805 - 1806. JM 2002,
roč. 38, sv. 41, s. 258-259.
SVOBODA, Miroslav: Karel Mlateček Milešovice v zrcadle dějin. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 264-265.
SVOBODA, Miroslav: Výkaz škod za pobyt francouzského vojska ve Valticích na přelomu let 1805 1806. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 220-224.
ŠÍPEK, Zdeněk: Obecní zaměstnanci v Trstěnicích v letech 1888 - 1957. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s.
109-116.
ŠPANIEL, Blahoslav: Nosislavská tvrz a její obyvatelé. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 5-22.
ŠTARHA, Ivan: Znaky a prapory udělené městům a obcím jižní Moravy v roce 2001. JM 2002, roč. 38,
sv. 41, s. 181-202.
ŠTĚPÁNEK, Zdeněk - VAŠEK, František: Hans Hertl - dr. Erich Pillwein - dr. Helmut Schneider - Karl
Walter Ziegler Němci ven! Die Deutschen raus! Brněnský pochod smrti. JM 2002, roč. 38, sv. 41,
s. 260-264.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 274-276.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 273-274.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz 2002. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 272-273.
VEČERKOVÁ, Eva: O kraslicích na jižní Moravě (hanácké Slovácko). JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 127140.
VYSKOČIL, Aleš: Okresní hejtmanství v Hodoníně v prvních letech 20. století - počátek úřednické
kariéry Jana Černého. JM 2002, roč. 38, sv. 41, s. 97-108.
2003
ALTMAN, Karel: Pozoruhodný dokument národopisného hnutí na jižní Moravě z devadesátých let 19.
století. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 181-190.
BELŠÍK, Ondřej: T. G. Masaryk a literatura. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 276.
BOROVSKÝ, Tomáš: Vladislavské zřízení zemské a počátky ústavního zřízení v českých zemích
(1500-1619). JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 279.
BŘEČKA, Jan: Deník čs. parašutisty Libora Zapletala. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 191-200.
DUREC, Ivo: Po stopách heraldika Hugo Gerarda Strohla v případě znaku rajhradských benediktinů.
Několik poznámek k problematice tří benediktinských břeven. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 167180.
DUREC, Ivo: Vídeňané, neokrádejte poctivé Čechy. Poznámka o významu českého spolku pro
opatřování služeb ve Vídni na počátku 20. století. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 240-241 .
GERŠIC, Miroslav: Hlohovec a jeho založení Charváty. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 227-231.
HODEČEK, Dalibor: Dvě století letohrádku Belveder v lednicko-valtickém areálu.. JM 2003, roč. 39,
sv. 42, s. 43-58.
HYNEK, Miloš: 100 let muzea v Hodoníně. (Z historie společnosti Slovenského muzea). JM 2003, roč.
39, sv. 42, s. 137-150.
CHOVANČÍKOVÁ, Irena: Krajinská výstava v Hodoníně v roce 1922 (příspěvek k novým počátkům
Masarykova muzea v Hodoníně 1923). JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 246-251.
JANIŠ, Dalibor: František Hoffmann Soupis rukopisů Státního okresního archivu v Jihlavě. JM 2003,
roč. 39, sv. 42, s. 279-280.
JELÍNKOVÁ, Dagmar: Archeologické lokality na katastrech obcí Dolní Dunajovice a Drnholec. JM
2003, roč. 39, sv. 42, s. 153-166.
KAŠUBOVÁ, Marie: Zabezpečení pobytu TGM v Židlochovicích. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 242-246.
KOCMAN, Pavel: Moravští židé a křesťanská justice v 16. a 17. století. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 720.
KORDIOVSKÝ, Emil: Odešel břeclavský historik Jaroslav Školl. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 299.
KOVÁŘ, Josef: Výstava o hradě Lelekovice v Předklášteří. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 273-274.
KOVÁŘ, Josef: Ze života středověkých rytířů. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 280-281.
KOZDAS, Jan: Lesoparky - poslední společné téma znojemských Čechů a Němců. JM 2003, roč. 39,
sv. 42, s. 251-253.
MLATEČEK, Karel: Ivančice. Dějiny města. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 292-293.
MLATEČEK, Karel: Zkáza pánů z Bučovic. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 223-226.
NEDBAL, Lubor: Major Pavel Hromek z Prušánek v československých a britských zvláštních
operacích v letech druhé světové války. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 77-100.
NEDBAL, Lubor: Slovácký krúžek ve Velké Británii v letech 1940 ? 1945. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s.
258-263.
NEDBAL, Lubor: XXVII. mikulovské sympozium. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 274-275.
NEKUDA, Vladimír: K životnímu jubileu doc. PhDr. Jaromíra Kubíčka, CSc.. JM 2003, roč. 39, sv. 42,
s. 306-307.
NOVOTNÝ, Gustav: Římskokatolický kněz, včelařský odborník a odborný spisovatel František
Adamec. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 117-136.
OBRŠLÍK, Jindřich: Správa a ekonomika břeclavského panství a velkostatku od poloviny 18. století do
roku 1848. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 21-42.
PAPAJÍK, David: Dějiny Dačic. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 289-290.
POKREISOVÁ, Hildegarda: Osudy členov rodiny Kuffner a ich vplyv na priemyselný a hospodársky
rozmach južného Slovenska. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 59-76.
PROCHÁZKA, Jiří: Kapitoly z historie novodobé hudby na Moravě. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 283284.
RÁBOŇ, Martin: Zvláštní technická zařízení na silnicích a cestách v oblasti III. sboru v roce 1938
(Politické okresy Dačice, Moravské Budějovice, Znojmo, Mikulov a Hodonín). JM 2003, roč. 39,
sv. 42, s. 253-257.
RED., redakční rada blahopřeje. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 307-308.
RED.: Bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo za rok 2002. JM 2003, roč. 39, sv.
42, s. 296.
RED.: Kolektiv autorů. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 309-310.
RUCKÁ, Galina: Poválečná kauza - Marie Petrová ze Strážnice. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 263-269.
SEDLÁK, Vincent: Významné životné jubileum prof. PhDr. Jozefa Šimončiča. JM 2003, roč. 39, sv. 42,
s. 301-304.
SMUTNÝ, Bohumír: Jan Řezníček, Moravské a slezské urbáře po 1372. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s.
294-296.
SVOBODA, Miroslav: Haličský zemský dragoun Mathias Rottenberg. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 236238.
SVOBODA, Miroslav: Karel Mlateček - Marie Mlatečková, Uherčice. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 292.
SVOBODA, Miroslav: Ladislav Mucha Bitva u Znojma 10. a 11. července 1809. JM 2003, roč. 39, sv.
42, s. 281-282.
SVOBODA, Miroslav: Mutěnice. Dějiny vinařské obce. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 290-291.
SVOBODA, Miroslav: Utajené pevnosti. Československé opevnění z let 1936 - 1938 na jižní Moravě.
JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 282.
SVOBODA, Miroslav: Zlínsko od minulosti k současnosti 2000. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 284-285.
SVOBODOVÁ, Kamila: Jak kvetl obchod s obnošeným šatstvem. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 238-240.
ŠÍPEK, Zdeněk: Život a dílo P. Emanuela Tocháčka (8. 12. 1889 ? 16. 1. 1973). JM 2003, roč. 39, sv.
42, s. 101-116.
ŠTARHA, Ivan: Kobylí, dědina... JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 293-294.
ŠTARHA, Ivan: Znaky a prapory udělené městům a obcím jižní Moravy v roce 2002. JM 2003, roč. 39,
sv. 42, s. 201-220.
ŠTĚPÁN, Václav: Neznámé privilegium pro bratrský sbor v Podivíně. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 231235.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel.. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 287-288.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Sudmahrisches Jahrbuch 2003. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 288.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 286.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter den Verschollenen. Erinnerungen von Dimitrij Čirov an das
Kriegsgefangenenlager Krems-Gneixendorf 1941 bis 1945.. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 282-283.
VYKOUPIL, Libor: Neuvěřitelná sedmdesátka profesora Nečase. JM 2003, roč. 39, sv. 42, s. 304-306.
WIHODA, Martin: Jaroslav Mezník pětasedmdesátiletý pokus o předběžný portrét. JM 2003, roč. 39,
sv. 42, s. 300-301.
2004
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 2004. JM 2004, roč. 40, s. 386-387.
KOZDAS, Jan: Dvě stě let od založení znojemských městských alejí. JM 2004, roč. 40, s. 311-319.
SMUTNÝ, Bohumír: XXVI. mikulovské sympozium 2000. Moravští židé v rakousko-uherské monarchii
(1780-1918).. JM 2004, roč. 40, s. 380-382.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Archeologické lokality a nálezy na katastrálním území obce Vlasatice. JM 2004, roč.
40, s. 219-229.
NEHYBA, David: Zdeněk Šípek Krátké dějiny obce Džbánice.. JM 2004: 2-373.roč. 40, s. 373-374.
ALTMAN, Karel: Lucie Bakešová důvěrně Čeňku Zíbrtovi (Glosy k národopisnému hnutí na jižní
Moravě v devadesátých letech 19. století). JM 2004, roč. 40, s. 161-173.
NEDBAL, Lubor: Turečtí vojáci v Hodoníně za ?Velké války? 1914 ? 1918 (K 90. výročí vypuknutí 1.
světové války). JM 2004, roč. 40, s. 319-328.
DUNAJSKÁ, Anna: 8. archívne dni v Slovenskej republike. JM 2004, roč. 40, s. 360-364.
NEDBAL, Lubor: Parašutista nadporučík Oldřich Pechal v sítích gestapa. JM 2004, roč. 40, s. 175203.
BAĎURA, Bohumil: Markýza de Mondéjar. JM 2004, roč. 40, s. 81-108.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a prapory měst, obcí a znak kraje. JM 2004, roč. 40, s. 265-288.
BOROVSKÝ, Tomáš: Majetkový vývoj kláštera v Louce do konce 15. století. JM 2004, roč. 40, s. 2136.
KLEMPOVÁ, Jana: Jan Blaha, Z dějin a pamětí obce Morašice. JM 2004, roč. 40, s. 374-375.
BOROVSKÝ, Tomáš: Lenka Martínková Zeměpanské konfirmační a konsensní listiny z lucemburské
doby pro moravské příjemce. JM 2004, roč. 40, s. 367.
NEKUDA, Vladimír: Výzkum dvou příhraničních regionů jihozápadního Znojemska a
severovýchodního Waldviertelu na příkladu vesnic Starého Petřína a Dalleinu. JM 2004, roč. 40,
s. 7-20.
NEKUDA, Vladimír: Životní jubileum doc. PhDr. Josefa Ungera, Csc.. JM 2004, roč. 40, s. 392-394.
SEDLÁČEK, Tomáš, rodina Levetzowů v Divákách. JM 2004, roč. 40, s. 109-120.
KOUŘIL, Miloš: K jubileu Miloše Trapla. JM 2004, roč. 40, s. 391-392.
NEHYBA, David: Adolf Rázek StB + justice - nástroje třídního boje v akci Babice.. JM 2004, roč. 40, s.
377-378.
BRICHTOVÁ, Dobromila: Stálá výstava Galerie Dietrichsteinů v Mikulově. JM 2004, roč. 40, s. 359360.
HRABCOVÁ, Hana: Německá nižší reálka v Hustopečích a spor o její zrušení. JM 2004, roč. 40, s.
328-334.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: In herzlicher Verbundenheit. 50 Jahre Patenschaft. JM 2004, roč. 40, s. 387388.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz 2004. JM 2004, roč. 40, s. 384-385.
VEČERKOVÁ, Eva: O masopustních, hodových a jiných obyčejích v nově osídlené obci Pasohlávky.
JM 2004, roč. 40, s. 347-354.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. Zeitschrift für Landeskunde von Niederösterreich. JM 2004,
roč. 40, s. 382-383.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels
und der Wachau. JM 2004, roč. 40, s. 383-384.
ŠÍPEK, Zdeněk, richard Krpata, podnikatel a repatriant z Podkarpatské Rusi. JM 2004, roč. 40, s. 205216.
OBRŠLÍK, Jindřich: Ivan Štarha Moravský zemský archiv v Brně 1839 ? 1989. Dějiny ústavu. JM
2004, roč. 40, s. 367-370.
OBRŠLÍK, Jindřich: Ves v lužním lese - zaniklá středověká osada Vierundzwanzig Lehen (Dvacet čtyři
lány ) u Břeclavi a Lanžhota. JM 2004, roč. 40, s. 293-300.
MRÁKA, Jiří, rohatec- minulost a současnost obce. JM 2004, roč. 40, s. 375-377.
MRÁKA, Jiří, rutar Svatopluk, Lumír Poláček, Jitka Matuszková, Michal Vachek, Vlastimil Glos
Mikulčice. JM 2004, roč. 40, s. 373-374.
BŘEČKA, Jan: Zemřel František Nedbálek. JM 2004, roč. 40, s. 404-406.
MLATEČKOVÁ, Marie: Obecní honitba v Uherčicích. JM 2004, roč. 40, s. 307-311.
KŘÍŽOVÁ, Lucie: Vývoj církevní správy na Moravě. Sborník z XXVII. mikulovského sympozia 9.-10.
října 2002. JM 2004, roč. 40, s. 370-372.
NOVOTNÝ, Gustav: Římskokatolický kněz, včelařský odborník a odborný spisovatel František
Adamec (II.). JM 2004, roč. 40, s. 121-146.
SVOBODA, Miroslav: Pamětní zápis o událostech v Pohořelicích v letech 1805 - 1813. JM 2004, roč.
40, s. 300-307.
GERŠIC, Miroslav: Charvátská kolonizace na Valticku, obnova Poštorné a založení Charvátské Nové
Vsi. JM 2004, roč. 40, s. 231-244.
VACHUNKOVÁ, Alena: Hrob u Milovic nalezený roku 1932. JM 2004, roč. 40, s. 291-293.
FIŠER, Zdeněk: Kolektiv Rakvice. JM 2004, roč. 40, s. 378-380.
FIŠER, Zdeněk: Na okraj výstavy ?Dobrá trefa? (Z historie střeleckých spolků na Moravě a ve
Slezsku). JM 2004, roč. 40, s. 357-358.
KORDIOVSKÝ, Emil: Osedlí a vinaři v lánovém rejstříku na Břeclavsku. JM 2004, roč. 40, s. 245-264.
KORDIOVSKÝ, Emil: PhDr. Miroslav Geršic šedesátiletý. JM 2004, roč. 40, s. 402-403.
KORDIOVSKÝ, Emil: Bohumír Smutný mezi šedesátníky. JM 2004, roč. 40, s. 394-402.
DUREC, Ivo: Tišnovské laterny, lampy a lampáři. Jak se svítilo v tišnovských ulicích v letech 1841 až
1910. JM 2004, roč. 40, s. 147-160.
PROCHÁZKA, Jiří: Jižní Morava v historické práci Josefa Macůrka. JM 2004, roč. 40, s. 341-347.
NEDBAL, Lubor: Okupace Hodonína německou armádou 15. března 1939 (K 65. výročí německé
okupace Československa). JM 2004, roč. 40, s. 334-341.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: PhDr. Ivan Řeholka (22.2.1943 ? 14.6.2004). JM 2004, roč. 40, s. 403-404.
2005
ALTMAN, Karel: Kuřimské hostince očima Arnošta Vermouzka. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 109-124.
BAĎURA, Bohumil: Markýza de Monéjar II. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 59-82.
BŘEČKA, Jan: Vzpomínka na historika Zdeňka Štěpánka. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 397-399.
ČIŽMÁŘ, Miloš: Archeologické lokality a nálezy na katastrálním území obce Nová Ves (Mariahilf),
okres Břeclav. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 221-230.
DUREC, Ivo: Krádež tišnovských městských pečetidel z 16. století v roce 1894. JM 2005, roč. 41, sv.
44, s. 318-320.
DUREC, Ivo: Sekretní pečetě rajhradských benediktinů na listech břevnovským opatům 1664 - 1695.
JM 2005, roč. 41, sv. 44, s.301-307.
FIŠER, Zdeněk: Emil Kordiovský a kol., Městečko Lednice. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 373-376.
HODEČEK, Dalibor: Život a smrt ivančického faráře P. Adolfa Tesaře (29.4.1885-16.6.1942).
Vzpomínka při příležitosti 120. výročí narození. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 334-338.
HORÁK, Ondřej: Jiří Truhlář, Památníky Adamovských lesů. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 379-381.
HORÁK, Ondřej: Meziválečná pozemková reforma a lichtenštejnský dvůr v Pozořicích. JM 2005, roč.
41, sv. 44, s. 327-333.
KLEMPOVÁ, Jana: Jan Kozdas a kol., 200 let městských alejí a parků ve Znojmě. Zrození znojemské
občanské společnosti. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 377-379.
KLEMPOVÁ, Jana: Popis některých epigrafických památek situovaných v kostele sv. Mikuláše ve
Znojmě... JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 296-301.
KOCÁBOVÁ, Darja: Zpráva o konferenci archivářů v Chrudimi. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 364-366.
KOCMAN, Pavel: Juden zwischen Kaiser, Landesfurst und lokaler Herrschafft...(1350-1800). JM 2005,
roč. 41, sv. 44, s. 359-361.
KORDIOVSKÝ, Emil: Studia historica Tyrnaviensia IV. K životnému jubileu Prof. PhDr. Jozefa
Šimončiča, CSc. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 381-382.
KORDIOVSKÝ, Emil: Zemřel František Spurný. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 399-400.
KORDIOVSKÝ, Emil: Zemřel Vojtěch Pazderka. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 401-402.
KOZDAS, Jan: Krajinářský park Městského lesíku u Znojma - zahradní kronika vývoje zájmů občanské
společnosti od konce 19. století. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 97-107.
MATUŠÍKOVÁ, Lenka: Lednické židovské rodiny. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 231-245.
MICHAELA, Králíková: Devocionálie z bývalého hřbitova na místě dnešního kostela sv. Václava. JM
2005, roč. 41, sv. 44, s. 285-296.
MITÁČEK, Jiří: Zdeněk Fišer - Vladimír Podborský Innocenc Ladislav Červinka (1869 - 1952).
Archeolog, numismatik, muzejník... JM 2005, roč. 41, sv. 44, s.
MLATEČKOVÁ, Marie: Zánik starého kostela v Uherčicích. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 338-342.
NEDBAL, Lubor: Letecká válka nad Hodonínskem a Kyjovskem 1941 - 1945. JM 2005, roč. 41, sv. 44,
s. 191-127.
NEHYBA, David: Kateřina Smutná a kol., K dějinám a současnosti moravského vinařství. JM 2005,
roč. 41, sv. 44, s. 369-370.
NEHYBA, David: Výstava Historie vinařství na Moravě v archivních pramenech a konference Dějiny
vinařství na Moravě. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 361-363.
NOVOTNÝ, Gustav: Římskokatolický kněz, včelařský odborník a odborný spisovatel František
Adamec III. Do roku 1946 (dokončení). JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 145-178.
PAJER, Jiří: Novokřtěnci a moravská šlechta. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 45-58.
PROCHÁZKA, Jiří: Jižní Morava a Silvio Pellico. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 314-317.
Red.: Výběrová bibliografie okresů Brno - venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo za rok 2004. JM 2005,
roč. 41, sv. 44, s. 385-386.
Redakce: 60 let od osvobození naší země z nacistické okupace a od ukončení druhé světové války.
JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 7-26.
RUBEŠ, Pavel: Vznik Hasičské jednoty v Ivančicích. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 320-327.
RUCKÁ, Galina: Osudy hodonínských židů za 2. světové války. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 179-190.
RUCKÁ, Galina: Život ve stínu války - kultura a sport v okupovaném Hodoníně. JM 2005, roč. 41, sv.
44, s. 342-350.
SEDLÁČEK, Tomáš: Zámecká hrobka v Divákách pod pohřební kaplí svatých Andělů strážných. JM
2005, roč. 41, sv. 44, s. 247-270.
SEHNAL, Jiří: Italští hudebníci na jižní Moravě v první polovině 17. století. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s.
83-96.
SMUTNÁ, Kateřina: Jubileum I. Štarhy. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 389-394.
SMUTNÝ, Bohumír: Lužní les dolního Pomoraví a Podyjí. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 371-372.
SVOBODA, Miroslav: Bitva u Slavkova očima kronikářů (K 200. výročí bitvy tří císařů). JM 2005, roč.
41, sv. 44, s. 307-314.
SVOBODA, Miroslav: Dušan Foltýn a kolektiv, Encyklopedie moravských a slezských klášterů. JM
2005, roč. 41, sv. 44, s. 370-371.
SVOBODA, Miroslav: Napoleonské války a historická paměť. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 363-364.
SVOBODA, Miroslav: Třetí koaliční válka 1805. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 372-373.
ŠÍPEK, Zdeněk: České zemědělské školství v bývalém politickém okrese Moravský Krumlov. JM
2005, roč. 41, sv. 44, s. 125-144.
ŠÍPEK, Zdeněk: Válečné škody vzniklé za druhé světové války v obci Višňové, okr. Znojmo. JM 2005,
roč. 41, sv. 44, s. 350-356.
ŠLOSAR, Dušan: Jubileum vzácného přítele Helmuta Teufela. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 394-396.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 271-281.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Významné jubileum Hanse Lederera. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 396-397.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels
und der Wachau. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 382-383.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. Zeitschrift für Landeskunde von Niederösterreich. JM 2005,
roč. 41, sv. 44, s. 383-384.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz 2005. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 384-385.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Významné životní jubileum Hanse Lederera. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 396397.
TLAPÁKOVÁ, Věra: Testamentární praxe ve Znojmě v 15. století. JM 2005, roč. 41, sv. 44, s. 29-43.
2006
ALTMAN, Karel: Sedmá velmoc a jihomoravské hospody. (Denní tisk jako pramen ke studiu dějin a
každodenního života hostinských podniků na jižní Moravě od poloviny 19. století). JM 2006, roč.
42, sv. 45, s. 157-172.
BERÁNKOVÁ, Helena: Svatební fotografie. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 311-332.
BOROVSKÝ, Tomáš: František Hoffmann (ed.) Rejstříky městské sbírky jihlavské z let 1425-1442. JM
2006, roč. 42, sv. 45, s. 440-442.
BOROVSKÝ, Tomáš: Ludmila Sulitková Vývoj městských knih v Brně ve středověku. JM 2006, roč.
42, sv. 45, s. 438-439.
BOROVSKÝ, Tomáš: Tomáš Sternech Město, válka, daně. Brno v moravském berním systému za
dlouhé války s Vysokou Portou (1593-1606). JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 439-442.
DOLEŽEL, Jiří: Typář větší pečeti městečka Tišnova z druhé poloviny 16. věku. JM 2006, roč. 42, sv.
45, s. 379-382.
DROZDOVÁ, Eva: Antropologický výzkum kosterních pozůstatků členů rodu Dietrichsteinů. JM 2006,
roč. 42, sv. 45, s. 49-74.
DUREC, Ivo: Doprava pošty a osob mezi Tišnovem a Lomnicí v letech 1892 až 1950. JM 2006, roč.
42, sv. 45, s. 131-155.
DUREC, Ivo: Poprava dvou Pekelníků v Tišnově v r. 1707 - 10 s. + 3 obr. - drobnosti. JM 2006, roč.
42, sv. 45, s. 389-396.
HODEČEK, Dalibor: Historie kostela sv. Jana Nepomuckého v Dyji. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 91116.
HORÁK, Ondřej: K pozořickým sochám (Sochař Metoděj Kocourek a Pozořicko). JM 2006, roč. 42, sv.
45, s.333-342.
HORTVÍK, Václav: Gotická podoba mikulovského hradu. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 7-30.
KEBRLOVÁ, Eva: Kolegiátní kostel Sv.Václava v Mikulově. Poznámky k dataci pozdněgotické
novostavby. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s.368-374.
KLEMPOVÁ, Jana: Grunová, Eva - Gruna, Bronislav - Fialová, Věra Kapitoly z dějin obce Petrovice u
Moravského Krumlova. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 447-449.
KLEMPOVÁ, Jana: Příspěvek k dějinám znojemského děkanátu. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 31-47.
KORDIOVSKÝ, Emil: Bibliografe sborníků Jižní Morava 1996-2005, roč. 32-41. JM 2006, roč. 42, sv.
45, s. 479-499.
KORDIOVSKÝ, Emil: Bok po boku - česká a rakouská politika v 19. a 20. století. JM 2006, roč. 42, sv.
45, s. 428-429.
KORDIOVSKÝ, Emil: Brázdil, R. - Valášek, H. - Macková, J. Meteorologická pozorování v Brně. JM
2006, roč. 42, sv. 45, s. 442-443.
KORDIOVSKÝ, Emil: Břečka, Jan Brněnské jaro 1945. Poslední měsíc okupace a osvobození Brna
Rudou armádou. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 443-444.
KORDIOVSKÝ, Emil: Čapka, F. - Slezák, L. - Vaculík, J.Nové osídlení pohraničí českých zemí po
druhé světové válce. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 437-438.
KORDIOVSKÝ, Emil: Devadesát pět let Josefa Červenky. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 457.
KORDIOVSKÝ, Emil: Jubileum Ludislavy Šulákové. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 463-465.
KOZDAS, Jan: Fontánka v parkánové zahradě státního hradu Bítov. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 416420.
KŘESADLO, Karel: Hrst vzpomínek na jubilanta. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 457-461.
KUČA, Martin: Lengyelské sídliště v Jinačovicích, okr. Brno-venkov. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 363368.
LIŠKA, David: OZNÁMITI MOHU, ŽE JEST PÁN DOBRÝ, POCTIVÝ... JM 2006, roč. 42, sv. 45, s.
253-268.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Vranovice, okr. Břeclav. JM 2006,
roč. 42, sv. 45, s.241-252.
MLATEČKOVÁ, Marie: Přístavba školy v Uherčicích v roce 1892. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 404-406.
NEDBAL, Lubor: Letecká válka nad Hodonínskem a Kyjovskem 1941 - 1945. JM 2006, roč. 42, sv. 45,
s. 173-196.
NOVOTNÝ, Gustav: Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitel
Emil Hošek. JM 2006, roč. 42, sv. 45, .221-238.
OBRŠLÍK, Jindřich: Byl v Týnci (okres Břeclav) klášter ?. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 75-89.
PAPAJÍK, David: Dačický vlastivědný sborník. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 445-446.
PROCHÁZKA, Jiří: Obchod a jižní Morava na přelomu 17. a 18. století. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s.
384-389.
PROCHÁZKA, Jiří: Problematika historických a vzácných knižních fondů Čech, Moravy a Slezska. JM
2006, roč. 42, sv. 45, s. 433-434.
Red.: Prusko-rakouská válka roku 1866. JM 2006, roč. 42, sv. 45, 279-309.
Red.: Výběrová bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo. JM 2006, roč. 42, sv. 45,
s. 453.
RUBEŠ, Pavel: Hasičská jednota Ivančice v 80. letech 19. století. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 396404.
RUCKÁ, Galina, redlichové - hodonínská podnikatelská rodina. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 406-416.
SALAŠ, Petr - LUŽNÝ, Jan: Prof. Ing. Dr.h.c. Miloslav Vávra, CSc. - univerzitní pedagog, redaktor,
publicista a historik (1910 - 1991). JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 471-475.
SALAŠ, Petr - LUŽNÝ, Jan: Prof. RNDr. Ing. Jaromír Scholz, Dr.h.c. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 465471.
SEDLÁČEK, Tomáš: Literární osobnost Karel Michael Levetzow. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 117-129.
SOCHOR, Vlastimil: Skleník zámku v Lednici - památková obnova 1997 - 2002. JM 2006, roč. 42, sv.
45, s. 197-220.
SVOBODA, Miroslav: 200. výročí bitvy u Slavkova na pultech knihkupectví. JM 2006, roč. 42, sv. 45,
s.343-436.
SVOBODA, Miroslav: Jaroslav Beneš Finanční stráž československá 1918-1938. JM 2006, roč. 42,
sv. 45, s. 436-437.
SVOBODA, Miroslav: Konference k 200. výročí bitvy u Slavkova. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 427.
SVOBODA, Miroslav: Přibice koncem roku 1805. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 269-278.
SVOBODA, Miroslav: Trněný, Zdeněk Starovičky. Historie a současnost /. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s.
444-445.
SVOBODOVÁ, Kamila: Zahubení neřádně nabytého plodu. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 382-383.
ŠÍPEK, Zdeněk: Spor odborníků s politiky o provedení pozemkové reformy po roce 1945 ve Višňovém,
okr. Znojmo. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 420-424.
ŠTARHA, Ivan: K jubileu PhDr. Jindřicha Obršlíka. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 461-462.
ŠTRAHA, Ivan: Pečeti obcí mikulovského panství. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s.374-379.
ŠTRAHA, Ivan: Znaky a prapory jihomoravských obcí. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s.343-360.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 450-451.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 2006. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 449-450.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz 2006. JM 2006, roč. 42, sv. 45, s. 452.
2007
ALTMAN, Karel: Líšeňská legenda (K etnografii obchodu na jižní Moravě od přelomu 19. a 20. století).
JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 103-116.
BAĎURA, Bohumil: Dampierrova první zpráva o bitvě u Věstonic. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 213-221.
BERNÁT, Libor: Historiografické bádání o Mikuláši Drabíkovi. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 49-79.
BOŘICKÝ, Jan: Literární svátek Horňácka. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 279.
CIMBŮRKOVÁ, Petra: Přehled devocionálií nalezených při antropologickém výzkumu v kryptě kostela
sv. Mikuláše ve Znojmě. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 183-211.
ČERNUŠÁK, Tomáš: 29. mikulovské sympozium Kardinál František z Dietrichštejna a jeho doba. JM
2007, roč. 43, sv. 46, s. 279-280.
DRESLER, Petr: Velkomoravské opevnění Pohanska u Břeclavi na základě výzkumu řezu 18. JM
2007, roč. 43, sv. 46, s. 7-18.
DUREC, Ivo: O objevu zlomků slavného rukopisu Historia scholastica Petra Comestora z konce XIII.
století v Modřicích. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 249-257.
HODEČEK, Dalibor: Proměny poutního místa Tři kříže u Chudčic. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 85-101.
JÍLEK, Jan: Nové nálezy z doby římské z Prosiměřic (okr. Znojmo). JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 169182.
KOCMAN, Pavel: Tři incidenty na jihomoravských mýtech ve 2. polovině 17. století (Židovští mýtní v
Uherském Brodě a v Pohořelicích). JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 257-264.
KORDIOVSKÝ, Emil: Drozdová, Eva Dietrichsteinové z mikulova. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 288289.
KORDIOVSKÝ, Emil: Počátky měst a městeček okresu Břeclav (I. část). JM 2007, roč. 43, sv. 46, s.
19-48.
KORDIOVSKÝ, Emil: Věra Lukavičová-Fojtová, Vinařská obec Novosedly. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s.
291-292.
KORDIOVSKÝ, Emil: Zdeněk Měřínský, České země od příchodu Slovanů po Velkou Moravu II. JM
2007, roč. 43, sv. 46, s. 285.
KOUŘIL, Miloš: Miloslav Pojsl, Sepulkrální památky na Moravě a ve Slezsku do roku 1420. JM 2007,
roč. 43, sv. 46, s. 286-288.
KOZDAS, Jan: Základní přírodní a stavebně historický vývoj lokalit ulic Gránické a Na Valech ve
Znojmě. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 117-132.
KUBÍČEK, Jaroslav: Profesor Vladimír Nekuda 80. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 311-313.
KUČA, Martin: Sídliště kultury s lineární a moravskou malovanou keramikou u Veverské Bítýšky, okr.
Brno-venkov. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 239-248.
KUPSA, Robert: Zpráva o konferenci „Morava v boji proti fašismu“. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 280281.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Diváky, okr. Břeclav. JM 2007, roč.
43, sv. 46, s. 151-168.
NEHYBA, David: Kol., Areál československého opevnění Šatov. Naučná stezka za historií, vínem a
opevněním. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 292-293.
NEHYBA, David: Soužití Čechů a Němců na Znojemsku 1938-1945. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 289290.
NOVOTNÝ, Gustav: Historický průzkum lesů v českých zemích a jeho nejvýznamnější představitle
Emil Hošek (Dokončení). JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 133-148.
Redakce: Výběrová bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo. JM 2007, roč. 43,
sv. 46, s. 298-299.
RUBEŠ, Pavel: Hasičská jednota Ivančice na sklonku devatenáctého století. JM 2007, roč. 43, sv. 46,
s. 264-275.
SMUTNÝ, Bohumír: Blahopřání profesoru Janu Janákovi. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 303-304.
SVOBODA, Miroslav: Cisterciáci na Moravě. Sborník k 800. výročí příchodu cisterciáků na Moravu a
počátek Velehradu. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 286.
SVOBODA, Miroslav: Čejč. Kol., Dějiny slovácké obce. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 290-291.
SVOBODA, Miroslav: PhDr. Emil Kordiovský pětašedesátiletý. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 305-306.
SVOBODA, Miroslav: Pruský hřbitov v Mikulově. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 71-84.
SVOBODOVÁ, Kamila: Knihovna Moravské zemědělské rady. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 275-276.
ŠTARHA, Ivan: K jubileu PhDr. Kateřiny Smutné. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 307-310.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 223-235.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. Zeitschrift für Heimat- und Regionalkunde des Waldviertels
und der Wachau. Horn, Waldviertel Heimatbund 2006. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 296-298.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Odešel Hans Lederer. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 310-311.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Stárci a stárky ve Velkých Bílovicích. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 293-294.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 2007. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 294-295.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz 2007. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 295-296.
TRAPL, Miloš: 75 let docenta PhDr. Miloše Kouřila. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 304-305.
TRAPL, Miloš: Jubileum docenta Jaroslava Vaculíka. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 306-307.
TRAPL, Miloš: Vědecké sympozium o roku 1968 ve Znojmě. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 282.
UNGER, Josef: Nedožité sedmdesátiny PhDr. Jany Vignatiové, CSc. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 313.
VACHUNKOVÁ, Alena: Neobvyklé hroby v Divákách (okr. Břeclav). JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 248249.
VOKÁČ, Milan: Sídliště kultury s lineární a moravskou malovanou keramikou u Veverské Bítýšky, okr.
Brno-venkov. JM 2007, roč. 43, sv. 46, s. 239-248.
2008
ALTMAN, Karel: K problematice alkoholismu na jižní Moravě v mrštíkovské kronice Rok na vsi. JM
2008, roč. 44, sv. 47, s. 69-89.
BERNÁT, Libor: Ke struktuře vizí Mikuláše Drabíka. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 39-54.
BŘEČKA, Jan: Vojtěch Šustek, Zlato se čistí v ohni. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 260-262.
DUREC, Ivo, rajhradský mlýn během staletí. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 91-105.
DVOŘÁKOVÁ, Sabina: Tajemství lednického minaretu. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 243-250.
FIŠER, Zdeněk: Historické pohlednice okresu Břeclav. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 264-266.
FIŠER, Zdeněk: Vranovice. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 266-267.
GERŠIC, Miroslav: Zaniklá ves Allach mezi Valticemi a Lednicí. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 208-209.
HABARTOVÁ, Romana: Lidoví malíři rodu Hánů z Blatnice pod Svatým Antonínkem. JM 2008, roč.
44, sv. 47, s. 139-170.
HLAVÁČEK, Petr: O kantorských poklescích v 18. století. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 183-192.
HUDEČEK, Miroslav: Vzpomínka na Wachsmunthy. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 225-227.
KORDIOVSKÝ, Emil: Bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo. JM 2008, roč. 44,
sv. 47, s. 280-281.
KORDIOVSKÝ, Emil: Jaromír Kubíček sedmdesátiletý. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 289-293.
KORDIOVSKÝ, Emil: Počátky měst a městeček na okrese Břeclav. II. Po válkách husitských. JM
2008, roč. 44, sv. 47, s. 7-37.
KORDIOVSKÝ, Emil: Šedesátiny mikulovského archiváře Václava Hortvíka. JM 2008, roč. 44, sv. 47,
s. 296-298.
KOZDAS, Jan: Odhalení a vysvěcení barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Dobšicích. JM 2008,
roč. 44, sv. 47, s. 217-222.
KREJSOVÁ, Jana: Prof. PhDr. Zdeněk Měřínský, CSc. mezi šedesátníky. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s.
293-294.
MAREK, Ota: Minirecenze na spáleništi mikulčické archeologické expedice. JM 2008, roč. 44, sv. 47,
s. 277-280.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Křepic, okr. Břeclav. JM 2008, roč.
44, sv. 47, s. 173-181.
MINAŘÍKOVÁ, Jana: Sborník Státního okresního archivu Znojmo 2006. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s.
276-277.
MLATEČEK, Karel: Jaroslav Šimandl šedesátníkem. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 298.
MLATEČEK, Karel: Ladislav Hosák a jižní Morava. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 285-289.
MLATEČEK, Karel: Nežetice. K osudům zaniklé vsi na Slavkovsku. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 210214.
MLATEČKOVÁ, Marie: Historie selských tálů v Uherčicích. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 214-217.
MRÁKA, Jiří: Historie školství v Hodoníně do roku 1948. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 107-123.
MRÁKA, Jiří: Hodonínská konference o počátcích měst. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 253.
NOVÁK, Miroslav: Drobné nálezy z doby bronzové z Prosiměřic. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 205-207.
PECHOVÁ, Jarmila: Z dějin řemesel a živností v Mikulově. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 125-138.
RUCKÁ, Galina: Historie jednoho domu. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 227-234.
RUCKÁ, Galina: Životní jubileum Mgr. Jiřího Mráky. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 294-295.
SMUTNÝ, Bohumír: Za profesorem Janem Janákem. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 299.
SVOBODA, Miroslav: Osobnosti moravských dějin. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 262.
SVOBODA, Miroslav: Pruští vojáci v Kobylí v roce 1866. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 55-67.
SVOBODA, Miroslav: Švaříčková-Slabáková, Radmila Rodinné strategie šlechty. JM 2008, roč. 44, sv.
47, s. 263-264.
SVOBODOVÁ, Kamila: Konference o víně v Mělníku. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 253-254.
SVOBODOVÁ, Kamila: Stanislav Liškutín, Historie kounického vinohradnictví a vinařství. JM 2008,
roč. 44, sv. 47, s. 268-269.
SVOBODOVÁ, Kamila: Vinice na jihovýchodní Moravě v polovině 19. století. JM 2008, roč. 44, sv. 47,
s. 222-225.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 193-202.
ŠTARHA, Ivan: Těmice u Hodonína 1264 - 1945. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 267-268.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 271-274.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 2008. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 269-270.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 274-276.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unter-Tannowitz 2008. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 270-271.
TRAPL, Miloš: In memoriam Johann Wolfgang Brügel. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 259-260.
TRAPL, Miloš: Michal Pehr a kol., Cestami křesťanské politiky. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 257-259.
UNGER, Josef: Životní jubileum PhDr. Jiřího Pajera, CSc. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 295-296.
ZŘÍDKAVESELÝ, František: Elektrizace Mikulova. JM 2008, roč. 44, sv. 47, s. 235-242.
2009
BERNÁT, Libor: Mikuláš Drabík (Pokus o historicko-psychoanalytický portrét). JM 2009, roč. 45, sv.
48, s. 7-37.
BŘEČKA, Jan: Odešel JUDr. František Vašek. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 298-300.
ČERMÁK, Martin: Hypotetická rekonstrukce dvou fází kostela v Divicích. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s.
165-169.
DUREC, Ivo: Jak Němci zabírali v roce 1938 Mikulov. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 237-245.
DUREC, Ivo: Nová datace zřízení děkanství modřického, 1728 contra 1757. JM 2009, roč. 45, sv. 48,
s. 219-221.
DVOŘÁKOVÁ, Hana: Moravští Charváti ve sbírkách Etnografického ústavu MZM. JM 2009, roč. 45,
sv. 48, s. 251-254.
GERŠIC, Miroslav: 290 let existence suverénního lichtenštejnského knížectví. JM 2009, roč. 45, sv.
48, s. 264-266.
HODEČEK, Dalibor: Stavební dějiny minaretu v Lednici. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 63-87.
CHOCHOLÁČ, Bronislav: Nový Mars Moravicus osmdesátníkem. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 291-294.
JAN, Libor: Přemysl II. Otakar a jeho doba. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 270.
JAN, Libor: Zemřel Jaroslav Mezník. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 296-298.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické památky na katastru města Břeclavi. 1. část (stav k
31.12.2006). JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 119-130.
KOCMAN, Pavel: Sonda do vývoje lihovarnictví na mikulovském panství v 2. polovině 17. století
(Židovští vinopalníci v Mikulově a Pouzdřanech). JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 39-61.
KORDIOVSKÝ, Emil: Archeologie církevních památek na Moravě a ve Slezsku. JM 2009, roč. 45, sv.
48, s. 276-277.
KORDIOVSKÝ, Emil: Brněnské kolokvium Nové archeologické objevy sakrální architektury na jižní
Moravě. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 271.
KORDIOVSKÝ, Emil: Evangelický kostel Klobouky u Brna 1883-2008. Almanach Farního sboru v
Kloboukách u Brna. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 282.
KORDIOVSKÝ, Emil: František Čapka, Odbory v českých zemích 1918-1948. JM 2009, roč. 45, sv.
48, s. 277-278.
KORDIOVSKÝ, Emil: Morava v boji proti fašismu. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 278.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nehyba, David: Chvalovice 1279-2009. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 282-283.
KUX, Jan: Neznámá kapitola o odboji v letech 1943-1945 na SlováCku. Křesťanská komuna. JM
2009, roč. 45, sv. 48, s. 249-251.
MATĚJÍČKOVÁ ,Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Přibice, okr. Břeclav. JM 2009, roč.
45, sv. 48, s. 131-148.
MINAŘÍKOVÁ, Jana: Sborník Státního okresního archivu Znojmo 2007. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s.
283-285.
MLATEČEK, Karel: Život a dílo Františka Noska. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 103-116.
MRÁKA, Jiří: Súchovská republika a její význam. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 254-264.
PAJER, Jiří: Novokřtěnci v účtech jihomoravských měst a městeček. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 171183.
PAPAJÍK, David: Zemřel známý moravský archivář a historik doc. PhDr. Jan Bistřický, CSc.
(12.6.1930-21.10.2008). JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 294-296.
Redakce: Bibliografie okresů. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 286-287.
Redakce: Připomínáme si. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 291.
RUBEŠ, Pavel: Výstavba dálnice Vratislav - Vídeň v okolí Jinačovic. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 245249.
RUCKÁ, Galina: Hodonín. Historie města do roku 1948. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 278-279.
RUCKÁ, Galina: Obchodní dům Julius Hoitaš a jeho reklamní boj. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 228237.
RUCKÁ, Galina: Výstava pergamenů Hodonín 28. listopadu 2008. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 270271.
SVOBODA, Miroslav: Tulešice 1239-2009. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 279-280.
SVOBODA, Miroslav: Události na faře ve Velkých Němčicích na konci roku 1805. JM 2009, roč. 45,
sv. 48, s. 89-101.
SVOBODOVÁ, Kamila: Člověk na Moravě ve druhé polovině 18. století. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s.
275-276.
SVOBODOVÁ, Kamila: Dějiny hmotné kultury a každodennosti českého venkova devatenáctého a
první poloviny dvacátého století. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 275.
SVOBODOVÁ, Kamila: Pěstování brambor na jižní Moravě v polovině 19. století. JM 2009, roč. 45, sv.
48, s. 221-228.
ŠKVÍROVÁ, Michaela: XXX. mikulovské sympozium - Hranice na jižní Moravě a její obrana od doby
římské. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 269.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 205-216.
ŠTARHA, Ivan: Tomáš Šimek, Dějiny Skryjí. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 280-281.
ŠUST, Vojtěch: Nové a upřesňující poznatky k osudům velitele paraskupiny ZINC npor. Oldřicha
Pechala. JM 2009, roč. 45, sv. 48, s. 185-204.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 2005, 2006,2007,2008. JM
2009, roč. 45, sv. 48, s. 285-286.
UNGER, Josef: Kostel na zaniklé vsi Divice v povodí Harasky (okr. Břeclav). JM 2009, roč. 45, sv. 48,
s. 149-164.
2010
BAĎURA, Bohumil: Hospodářské zájmy Ditrichštejnů ve Španělsku v 16.-18. století. JM 2010, roč. 46.,
sv. 49, s. 55-100.
BERNÁT, Libor: Bratrský soud s Mikulášem Drabíkem v Púchově v roce 1663. JM 2010, roč. 46., sv. 49,
s. 39-54.
ČAPKA, František: Za Augustinem Šikem. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 272-273.
DRESLER, Petr: Padesát let systematických terénních výzkumů Pohanska u Břeclavi 1959 – 2009. JM
2010, roč. 46., sv. 49, s.247-249.
DRESLER, Petr: Výzkum raně středověkého sídliště a pohřebiště v Kosticích – zadním Hrúdu. JM 2010,
roč. 46., sv. 49, s. 188-191.
DROZDOVÁ a kol., Eva: Traumatická léze pánve u germánské kněžny pohřbené v mohyle Žuráň (jižní
Morava, Česká republika). JM 2010, roč. 46., sv. 49, s.7-18.
DUREC, Ivo: Barokní předsklepí rajhradských benediktinů z roku 1774. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s.194198.
DUREC, Ivo: Objev sbírky map z 18. a 19. století na židlochovické faře. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s.
161-174.
GERŠIC, Miroslav: Dědické smlouvy Liechtensteinů a snaha udržet majetek rodu. JM 2010, roč. 46.,
sv. 49, s. 191-194.
GERŠIC, Miroslav: Jan II., kníže z Lichtenštejna, mecenáš a filantrop (K 170. výročí narození výrazné
osobnosti lichtenštejnského rodu). JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 273-275
GERŠIC, Miroslav: K formování jihomoravského hranice na Břeclavsku ve středověku. JM 2010, roč.
46., sv. 49, s.211-214.
HOLEČKOVÁ, Soňa: Němčičky - konec druhé světové války: zaváté stopy, pověsti a fakta. JM 2010,
roč. 46., sv. 49, s. 229-238.
KOCMAN, Pavel: Sonda do výroby lihu na mikulovském panství ve 2. polovině 17. století (Židovští
vinopalníci v Mikulově a Pouzdřanech) 2. část - dokončení. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 101-124.
KORDIOVSKÝ, Emil: Městská lokace Pohořelic, Mušova, Vlasatic a Vranovic. JM 2010, roč. 46., sv. 49,
s. 147-160
KORDIOVSKÝ, Emil: Pavel Balcárek sedmdesátiletý. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 271-272.
KORDIOVSKÝ, Emil: Pavel Juřík: Moravská dominia Lichtenštejnů a Ditrichštejnů. JM 2010, roč. 46., sv.
49, s. 257-258.
KORDIOVSKÝ, Emil: Slavnosti všedního dne. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 265-266.
KOZDAS, Jan: Farní kostel sv. Jana Křtitele v Mašovicích. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 207-211.
KUBÍČEK, Jaromír: Národnostní spory v Poštorné před sto lety.. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 214-223.
LUŽNÝ – PETR SALAŠ, Jan: Doc. Dr. Ing. Josef Blaha (13.2.1900 - 30.8. 1994) - vynikající enolog a
pomolog, vědec a vysokoškolský pedagog. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 238-244.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Nikolčice a Starovice, okr. Břeclav /.
JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 139-146.
MLATEČKOVÁ, Jana: Matka Boží v trní v poutním kostele Zvěstování Panny Marie v Tuřanech. JM
2010, roč. 46., sv. 49, s. 198-207.
PAJER, Jiří: Novokřtěnci v Pouzdřanech. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 19-38.
REDAKCE: BIBLIOGRAFIE OKRESŮ BRNO-VENKOV, Břeclav, Hodonín a Znojmo. JM 2010, roč. 46., sv.
49, s. 266-267.
RUBEŠ, Pavel: Tragický konec II. světové války v Jinačovicích. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 223-229.
RUCKÁ, Galina: Hodonín - Národní třída. Jedna ulice, desítky příběhů… 1. část - Hessova ulice. JM
2010, roč. 46., sv. 49, s. 125-136.
RUCKÁ, Galina: Výstava Tomáš Garrigue Masaryk a rodina. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 249-251.
RŮŽIČKOVÁ, Michaela: Velké Němčice. Městečko, které se nestalo městem. JM 2010, roč. 46., sv. 49,
s. 259-260.
SVOBODA, Miroslav: Kol. autorů pod vedením Zdeňka Fišera: Moravský Krumlov ve svých osudech.
JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 258-259.
SVOBODA, Miroslav: Lednicko-valtický areál. Krajinou Lichtenštejnů. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 261262.
SVOBODA, Miroslav: Nová archeologická expozice na Pohansku. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 251-253.
SVOBODA, Miroslav: Nový kříž na hromadném hrobě francouzských vojáků v Mikulově. JM 2010, roč.
46., sv. 49, s. 251-253.
SVOBODA, Miroslav: Vinařská konference v Mělníku. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 253-254.
ŠEDO – JOSEF UNGER, Ondrej: Pravěký rondeloid v Boleradicích. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s.185-188.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 175-182.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 263-265.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 2010. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s. 262-263.
VEČERKOVÁ, Eva: O výstavě Rok v lidových obyčejích a slavnostech v Brně. JM 2010, roč. 46., sv. 49,
s. 247.
VRZÁKOVÁ, Dana: 400 let úcty Panny Marie de Foy a Hluboké Mašůvky. JM 2010, roč. 46., sv. 49, s.
261.
2011
BUBÍK, Miroslav – ŠVÁBENICKÁ, Lilian: RNDr. Zdeněk Stráník, DrSc. osmdesátiletý, JM 2011, roč. 47,
sv. 50, s. 349-350.
CVRK, Miroslav: Ananasy ze Židlochovic, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 307-312.
DRESLER, Petr – MACHÁČEK, Jiří – MILO, Peter: Kostice – Zadní hrúd v roce 2010, JM 2011, roč. 47,
sv. 50, s. 293-296.
DUREC, Ivo: Anneisovy (velkomoravské) valy u Rajhradu, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 296-302.
HOLÝ, Martin: Ivančické gymnázium Jednoty bratrské, vzdělanostní mecenát a šlechta z českých zemí
v poslední čtvrtině 16. a v prvních desetiletích 17. století, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 67-82.
HORTVÍK, Václav: Kostelík na podivínském předměstí Rybáře – fakta a dohady, JM 2011, roč. 47, sv.
50, s. 7-20.
KIRSCH, Otakar: K vývoji německého muzejnictví na území dnešního okresu Břeclav, JM 2011, roč. 47,
sv. 50, s. 119-142.
KLANICOVÁ, Evženie: Archeologické lokality na katastrálním území města Břeclav, JM 2011, roč. 47,
sv. 50, s. 251-268.
KOLUCH, Petr: Padesátá léta – poznamenaný životní osud hodonínské podnikatelské rodiny Miloslava
Kunce, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 197-208.
KORDIOVSKÝ, Emil: Mezinárodní konference Knížecí rod Liechtensteinů v historii zemí Koruny české,
JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 325-326.
KORDIOVSKÝ, Emil: Mezinárodní sympozium věnované mikulčickému hradišti a jeho okolí, JM 2011,
roč. 47, sv. 50, s. 326-328.
KORDIOVSKÝ, Emil: Sto let Josefa Červenky, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 347-348.
KORDIOVSKÝ, Emil: Válečné škody na mikulovském zámku a Svatém Kopečku, JM 2011, roč. 47, sv.
50, s. 181-196.
KOZDAS, Jan: Dům palácového pojetí Obroková č. p. 272/7 v městské památkové rezervaci Znojmo –
základní stavebně historické vyhodnocení a náměty k novému využití, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s.
317-321.
KUBÍČEK, Jaromír: České noviny na Břeclavsku a Hodonínsku do první světové války, JM 2011, roč. 47,
sv. 50, s. 93-118.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Borkovany, okr. Břeclav, JM 2011,
roč. 47, sv. 50, s. 269-282.
MLATEČKOVÁ, Jana: Méně známá osobnost brněnského sochaře Václava Hynka Macha a jeho tvorba
nejen na jižní Moravě, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 209-234.
NEHYBA, David: Ke stavbě synagogy ve Znojmě v letech 1887-1888, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 312317.
PAJER, Jiří: K počátkům novokřtěneckých fajánsí na Moravě (Poznatky z archeologického výzkumu v
Tavíkovicích, okr. Znojmo), JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 51-66.
PLAČEK, Miroslav: Moravské hrady za králů „cizinců“ 1306-1346, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 21-40.
Redakce: Bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s.
342-343.
RUCKÁ, Galina: Životní jubileum Mgr. Marty Špičkové, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 350-351.
SMUTNÝ, Bohumír: Libor Jan: Přeskače 1279–2009. Z dějin rolnické vsi na Moravskokrumlovsku, JM
2011, roč. 47, sv. 50, s. 336-338.
SVOBODA, Miroslav: Jiří Kacetl a kolektiv: Pocta králi. K 730. výročí smrti českého krále, rakouského
vévody a moravského markraběte Přemysla Otakara II., JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 333-334.
SVOBODA, Miroslav: Kol. autorů pod vedením Václava Štěpánka a Libora Jana: Starý Poddvorov.
Dějiny obce., JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 334-336.
SVOBODA, Miroslav: Proč byl v roce 1426 u Břeclavi portugalský princ?, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s.
41-50.
SÝKOROVÁ, Hana: 160. výročí narození T. G. Masaryka v Masarykově muzeu v Hodoníně, JM 2011,
roč. 47, sv. 50, s. 328-329.
SÝKOROVÁ, Hana: Výstava Císař František Štěpán Lotrinský a holíčská fajáns, JM 2011, roč. 47, sv. 50,
s. 329.
ŠTARHA, Ivan: Historik Rostislav Vermouzek, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 351-352.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 283-290.
ŠTĚPÁN, Jan: Povýšení Šlapanic na městečko a udělení znaku Ferdinandem I. v roce 1531, JM 2011,
roč. 47, sv. 50, s. 303-307.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Das Waldviertel, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 338-340.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Hustopečské spolky, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 83-92.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Südmährisches Jahrbuch 2011, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 341-342.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Unsere Heimat, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s. 340-341.
ŠUSTEK, Vojtěch: Zatčení člena paraskupiny BIVOUAC Jindřicha Čoupka ve světle nových zjištění, JM
2011, roč. 47, sv. 50, s. 143-180.
VEČERKOVÁ, Eva: Německé obyvatelstvo na Mikulovsku a jeho obyčeje, JM 2011, roč. 47, sv. 50, s.
235-248.
2012
BALUEVA, Tatiana – VESELOVSKAYA, Elizaveta – DROZDOVÁ, Eva : Rekonstrukce podoby některých
pohřbených z mladohradištního pohřebiště u Divák, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 291-293.
BERÁNKOVÁ, Helena: Dokument a (nebo?) umění – fotografie Erwina Rauppa z Moravy, JM 2012,
roč. 48, sv. 51, s. 367-372.
BUREŠOVÁ, Jana: Libor Jan - Soňa Nezhodová a kol.: Hustopeče. Město uprostřed jihomoravských
vinic, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 402-404.
CEKOTA, Vojtěch: K osmdesátinám doc. PhDr. Miloše Kouřila, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 415-416.
ČÁP, Pavel a kol.: Výzkum velkomoravské sakrální architektury a přilehlého pohřebiště na
severovýchodním předhradí Pohanska u Břeclavi, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 344-352.
DRESLER , Petr – Jiří Macháček – Peter Milo: Výzkum polykulturní lokality Kostice – Zadní hrúd v roce
2011, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 340-344.
DROZDOVÁ, Eva: Analýza stopových prvků v kosterním materiálu z mladohradištního období
pohřebiště Diváky Padělky za humny, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 286-290.
DROZDOVÁ, Eva: Demografická struktura mladohradištní fáze pohřebiště Diváky – Padělky za humny,
JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 281-285.
DUREC, Ivo: Opilství na Židlochovicku na přelomu 19. a 20. století. Část první o alkoholismu před
první světovou válkou, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 71-95.
GERŠIC, Miroslav: Dědické smlouvy Liechtensteinů a snaha udržet majetek rodu, JM 2012, roč. 48, sv.
51, s. 360-363.
HAVLÍČEK, Pavel: Geologická historie jižní Moravy ve čtvrtohorách, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 335340.
HRUBÝ, Jan – Josef Hrabec – Ivo Boháč: Architektonická interpretace archeologických památek, JM
2012, roč. 48, sv. 51, s. 352-360.
JELÍNKOVÁ, Dagmar: Archeologické lokality na katastru obce Miroslavské Knínice, okres Znojmo, JM
2012, roč. 48, sv. 51, s. 199-216.
KAMARÝTOVÁ, Jana – Jana Benešová – Eva Drozdová: Hodnocení sérologických vlastností AB0
systému u kosterních pozůstatků z mladohradištní fáze pohřebiště Diváky – Padělky za humny,
JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 294-298.
KAŠUBOVÁ, Marie: Rádi připomínáme..., JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 421.
KAŠUBOVÁ, Marie: Šéfredaktor sborníku opět slaví, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 417-418.
KOCMAN, Pavel: Zdeněk Šimeček: Knižní obchod v Brně od sklonku 15. do konce 18. století, JM 2012,
roč. 48, sv. 51, s. 406-407.
KORDIOVSKÝ, Emil: Ctibor Bezděk. Jak rád jsem žil. Paměti MUDr. Ctibora Bezděka, JM 2012, roč. 48,
sv. 51, s. 410-411.
KORDIOVSKÝ, Emil: Eva Víšková: Z historie a současnosti vinařství v Moravské Nové Vsi, JM 2012, roč.
48, sv. 51, s. 409-410.
KORDIOVSKÝ, Emil: František Čapka – Lubomír Slezák: Cukrovarnictví do roku 1938 a agrární strana
(se zřetelem na Moravu a Slezsko), JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 398-399.
KORDIOVSKÝ, Emil: Ještě k tzv. pohořelickému hrobu, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 377-379.
KORDIOVSKÝ, Emil: Sedmdesátiny Jany Predikantové, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 418-420.
KORDIOVSKÝ, Emil: Válečné škody z let 1938 - 1945 v Břeclavi, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 134-167.
KORDIOVSKÝ, Emil: Výstava Břeclav pod hákovým křížem, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 363-385.
KOZDAS, Jan: Farní kostel sv. Jiljí v Lukově – fotografická dokumentace k dataci, JM 2012, roč. 48, sv.
51, s. 363-367.
KRÁLÍK, Miroslav: Organické relikty v korozních produktech kovových předmětů z mladohradištní fáze
pohřebiště Diváky – Padělky za humny, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 267-280.
KUBÍČEK, Jaromír: České noviny na Břeclavsku a Hodonínsku. Část 2. Období 1918 – 1948, JM 2012,
roč. 48, sv. 51, s. 96-114.
KUBÍČEK, Jaromír: Vladislav Dokoupil – Naďa Šachová: Soupis rukopisů zámecké knihovny hrabat
Chorinských z Veselí nad Moravou, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 397-398.
MALÝ, Radek: Topos Kyjova v tvorbě židovských básníků německého jazyka, JM 2012, roč. 48, sv. 51,
s. 115-123.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Hrob kultury zvoncovitých pohárů z pohřebiště Diváky – Padělky za humny,
JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 299-301.
MAZUCH, Marian: Doklady novověkých aktivit v prostoru zaniklého raně středověkého mocenského
centra Mikulčice-Valy, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 7-45.
MLATEČEK, Karel: Zemané z Želic na cestách po Moravě, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 46-58.
NEHYBA, David: Výstava „Armáda v obrazech“ ve Znojmě, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 387-388.
NEHYBA, David: Životní jubileum Zdeňka Bíny, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 420-421.
PAJER, Jiří: Počátky fotografování ve Strážnici, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 308-326.
PAPAJÍK, David: Historický místopis Moravy a Slezska 1848-1960. Přípravy, problémy, realizace,
dokončení., JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 124-133.
PARMA, David: Hroby z mladší doby bronzové z pohřebiště Diváky – Padělky za humny, JM 2012, roč.
48, sv. 51, s. 302-307.
RED.: Bibliografie okresů Brno-venkov, Břeclav, Hodonín a Znojmo, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 411412.
RED.: Pokyny pro přípravu rukopisu, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 425-426.
RED.: Seznam autorů, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 423-424.
SALAŠ, Petr – Jan Lužný: Ing. Josef Veverka (1922 – 2006), JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 372-377.
SULITKOVÁ, Ludmila: Mikulov jako správní a kulturní centrum v raném novověku (od přelomu 16.
století do poloviny 17. století), JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 59-70.
SVOBODA, Miroslav: Daniela Tinková: Jakobíni v sutaně, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 394-396.
SVOBODA, Miroslav: Petr Jokeš: Farní organizace na středověké západní Moravě, JM 2012, roč. 48,
sv. 51, s. 393-394.
ŠTARHA, Ivan: K jubileu Františka Zřídkaveselého, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 416-417.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 327-332.
ŠTARHA, Ivan: Pavel Balcárek: Ve víru třicetileté války – Politikové, kondotiéři, rebelové a mučedníci v
zemích Koruny české, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 407-409.
TRNKOVÁ, Petra: L'étude d'après nature. Fotografie a umění v 19. století, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s.
385-387.
UNGER, Josef: Archeologický výzkum pohřebiště z 11. stol. v Divákách – Padělky za humny, JM 2012,
roč. 48, sv. 51, s. 220-260.
UNGER, Josef: Dějiny Brna 1. Od pravěku k ranému středověku, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 400-402.
UNGER, Josef: Mladohradištní pohřebiště Diváky – Padělky za humny v povodí Harasky, JM 2012, roč.
48, sv. 51, s. 217-219.
UNGER, Josef: Národní kulturní památka Slovanské hradiště v Mikulčicích a kostel sv. Markéty
Antiochijské v Kopčanech, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 391-393.
UNGER, Josef: Rakouská periodika s archeologickou tematikou, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 396-397.
VALŮŠEK, David: Kolektiv autorů: Hluk. Dějiny města, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 404-405.
VEČERKOVÁ, Eva: Lidové obyčeje německého etnika na Znojemsku, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 168196.
VRZÁKOVÁ, Dana: Silvestr Kozdas: 100 let kostela na novém městě ve Znojmě, JM 2012, roč. 48, sv.
51, s. 405-406.
ŽIVNÝ, Michal: Nálezy mincí z mladohradištních hrobů v Divákách a jejich začlenění do problematiky
hrobových mincí z 11. století na Moravě, JM 2012, roč. 48, sv. 51, s. 261-266.
2013
BADELITA, Flaviu: Dědictví svatých Cyrila a Metoděje, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 12−13.
BALCÁREK, Pavel: František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k římské kurii. Prostředky a metody
politické komunikace ve službách moravské církve, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 404−405.
BARTŮŠEK, Václav: Mikulovská piaristická kolej jako sídlo provincie do školských reforem Marie
Terezie, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 100−130.
BŘEČKA, Jan: Orel létá sám… K životním osudům břeclavského rodáka Františka Pavelky, JM 2013,
roč. 49, sv. 52, s. 233−242.
ČAPKA, František: Pětaosmdesátiny profesora Jaroslava Sýkory, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 419−420.
DRESLER, Petr: Nové mladohradištní pohřebiště v Břeclavi v trati Louky od Břeclavska, JM 2013, roč.
49, sv. 52, s. 355−364.
DUREC, Ivo: Opilství na Židlochovicku na přelomu 19. a 20. století., JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
223−232.
GRUBER, Jiří: Smysl cyrilometodějské mise pro naši dobu, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 14−18.
HAŠEK, Vladimír a, kol.:Nedestruktivní průzkum románské církevní architektury na jižní Moravě, JM
2013, roč. 49, sv. 52, s. 85−99.
HLAVÁČEK, Petr: Odměny a tresty v moravském triviálním školství, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
206−222.
HOLEČKOVÁ, Soňa: Hospodářská usedlost Nový Dvůr, okr. Břeclav (k. ú. Nikolčice) a Nové Dvory u
Veverské Bitýšky – rozdíly v počtech padlých sovětských vojáků ve světle ruských pramenů, JM
2013, roč. 49, sv. 52, s. 332−342.
KACETL, Jiří: Bitva u Znojma 1809 a její dopad na život ve Znojemském kraji ve světle starší
historiografie, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 177−205.
KAŠUBOVÁ, Marie: Připomínáme, s. 423−424.
KAVÁNOVÁ, Blanka: Velkomoravské relikviáře z Mikulčic, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 19−30.
KAVÁNOVÁ, Blanka: Zvláštní tvary nožů – skalpelů z Mikulčic, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 351−355.
KORDIOVSKÝ, Emil: Fanoš Mikulecký. Prostý kvítek v bludišti travin, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
412−413.
KORDIOVSKÝ, Emil: Nové muzeum v Břeclavi, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 392−393.
KORDIOVSKÝ, Emil: Škody z let 1938-1945 na církevním majetku okresu Břeclav, JM 2013, roč. 49, sv.
52, s. 243−279.
KORDIOVSKÝ, Emil: Výstava Zapomenutí sousedé. Obraz zbožnosti německé minority, JM 2013, roč.
49, sv. 52, s. 389−390.
KOZDAS, Jan: Farní kostel sv. Klementa I. papeže, mučedníka v Horním Břečkově na Znojemsku, JM
2013, roč. 49, sv. 52, s. 364−369.
KUČA, Martin a, kol.:Neolitická lokalita Únanov – „Padělky“ (okr. Znojmo), JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
47−65.
MAŇASOVÁ-HRADSKÁ, Helena: Brněnští podnikatelé a jejich podniky 1764−1948, JM 2013, roč. 49,
sv. 52, s. 415−416.
MATĚJÍČKOVÁ, Andrea: Archeologické lokality na katastru obce Boleradice, okr. Břeclav, JM 2013,
roč. 49, sv. 52, s. 295−308.
NEHYBA, David: Weitersfeld / Schafa, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 413−414.
NEHYBA, David: Znojmo od středověku po moderní dobu, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 407−408.
PAVELKOVÁ, Jindra: Dvě stě let rajhradského opatství, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 383−386.
PECHOVÁ, Jarmila: Tradiční řemesla a zaměstnání v Bořeticích (okr. Břeclav), JM 2013, roč. 49, sv. 52,
s. 280−292.
PŘICHYSTALOVÁ, Renáta: Nálezy olovených krížikov z Břeclavi-Pohanska, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
31−43.
red.: Cyrilometodějské millenium, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 7.
red.: Výběrová bibliografie regionální literatury, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 416.
RUCKÁ, Galina: Karel Berka – důsledný pedagog – příliš benevolentní starosta?, JM 2013, roč. 49, sv.
52, s. 319−331.
SALAŠ, Petr: Profesor Lužný, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 420−422.
SMUTNÝ, Bohumír: Pagatschové rytíři z Paburgu – od obchodu se suknem v Novém Jičíně k pěstování
vinné révy na jižní Moravě (sonda do života povýšené nižší šlechty v 18. a 19. století), JM 2013,
roč. 49, sv. 52, s. 369−377.
SVOBODA, Miroslav: Lednicko-valtický areál, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 410−412.
SVOBODA, Miroslav: Morava v časech markraběte Jošta. K 600. výročí zvolení posledního
Lucemburka z moravské větve římským králem a jeho úmrtí, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
401−402.
SVOBODA, Miroslav: Opevnění města Mikulova, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 156−176.
SVOBODA, Miroslav: Výstava Československé opevnění na jižní Moravě, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
390−391.
SVOBODA, Miroslav: Z počátků moderní byrokracie. Nejvyšší zeměpanský úřad na Moravě v letech
1748-1782, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 406−407.
ŠEDO, Ondrej: Půdorysy členitých nadzemních archeologických objektů z jižní Moravy identifikované
při studiu ortofotomap v Českých Křídlovicích, Šanově a Jevišovce, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
66−84.
ŠTARHA, Ivan: Nové znaky a vlajky měst a obcí, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 343−348.
ŠULÁKOVÁ, Ludislava: Doc. PhDr. Miloš Kouřil, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 422−423.
UNGER, Josef: Antropologická analýza raně středověké populace z Dolních Věstonic, JM 2013, roč.
49, sv. 52, s. 397−400.
UNGER, Josef: Arbeitsberichte des Kultur- und Museumvereines Thaya 2012, JM 2013, roč. 49, sv. 52,
s. 414−415.
UNGER, Josef: Archäologie Thayaland. Archäologie einer Landschaft. Führer zu den Ausgrabungen
Burg Sand und Hard, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 400−401.
UNGER, Josef: Cesta mikulovských novokřtěnců do Slavkova roku 1528, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
377−383.
VESELÝ, Gejza: Význam cyrilometodějské mise pro dnešní dobu, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 9−11.
VOHRYZEK, Stanislav: Rod pánů z Hrádku, Říše, Starče a Holoubka, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s.
131−155.
VRZÁKOVÁ, Dana: Kamenné skulptury v Podyjí 1480–1550, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 403−404.
WAISSER, Pavel: Ikonografie sgrafit na průčelí domu čp. 3 v Obrokové ulici ve Znojmě, JM 2013, roč.
49, sv. 52, s. 309−318.
ZŘÍDKAVESELÝ, František: Drnholec, JM 2013, roč. 49, sv. 52, s. 408−410.

Podobné dokumenty

duben - NaPlachetnici.cz

duben - NaPlachetnici.cz Baťa. Ve třicátých letech 20. století firma zakoupila koně, na kterých se učili jezdit mladí muži z Baťovy školy práce a několik odvážných děvčat. Mezi nimi byla i Věra Kolková ze Zlína, která nám ...

Více

Bulletin PSLi - Po stopách Lichtenštejnů ops

Bulletin PSLi - Po stopách Lichtenštejnů ops Pût desítek let jiÏ pfiedstavuje brnûnsk˘ BEST WESTERN PREMIER Hotel International Brno top kvalitu v tuzemsk˘ch ubytovacích, stravovacích a kongresov˘ch sluÏbách. Od roku 1962, kdy Hotel Internatio...

Více

analytická část

analytická část Krumlovský les – vrchovina výrazně omezená zlomovým svahem na SZ a pozvolna přecházející do Dyjskosvrateckého úvalu na JV, složená zejm. z žul a granodioritů brněnského plutonu, ostrůvek devonského...

Více