Pro zajištění agendy zahraničních zaměstnaneckých

Transkript

Pro zajištění agendy zahraničních zaměstnaneckých
Pro zajištění agendy zahraničních zaměstnaneckých jízdních výhod je výdejem jízdních
dokladů poskytovaných zahraničními železničními správami pověřeno pracoviště
odboru odměňování a benefitů GŘ ČD se sídlem:
České dráhy, a. s.
Generální ředitelství, odbor 9
oddělení kolektivního vyjednávání
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Umístění pracoviště:
budova MD ČR, Výdejna FIP, přízemí, č. dveří 95
Úřední hodiny:
Pondělí, středa, pátek
Tel.: 9722-33 600
8,00 - 11,00 hod.
Výše uvedené pracoviště je také pověřeno tiskem průkazů pro bezplatnou jízdu
Odbor personální GŘ ČD, oddělení zaměstnanecké je pověřeno zajištěním agendy
zaměstnaneckých jízdních výhod pro aparát GŘ ČD, zaměstnance uvolněné k výkonu
funkce člena orgánu odborové organizace a předáním veškerých žádostí o In-karty do
výroby (tzv. skenování fotek).
Sídlo:
České dráhy, a. s.
Generální ředitelství, odbor 10
oddělení zaměstnanecké
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1
Umístění pracoviště:
budova MD ČR, III. patro, č. dveří 111
Úřední hodiny:
Pondělí, středa, čtvrtek
9,00 – 12,00 hod.
Tel.: 725 459 799
Centrum personálních služeb (CPS) - Evidenční centra jízdních výhod (ECJV) jsou
pověřena zajištěním agendy jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé:
CPS
Sídlo ECJV
Brno
Praha
Plzeň
Ostrava
Ústí nad Labem
Brno, Jihlava
Praha, Hradec Králové, Česká Třebová, Liberec
Plzeň, Strakonice, České Budějovice, Tábor
Olomouc , Ostrava
Ústí nad Labem, Karlovy Vary
Sídla a kontakty na tato pracoviště jsou uvedena v přiložené tabulce.
ECJV zabezpečují pro důchodce a pozůstalé činnosti vyplývající z předpisu ČD Ok 9, ČD
Ok 10 a ČD Ok 12. Jedná se zejména o následující činnosti:
- příjem a evidence potvrzení (starobní, invalidní, vdovský, vdovecký, sirotčí důchod,
potvrzení o studiu dětí),
- vyřizování žádostí o In-karty (např. výroba karty při ztrátě, odcizení, reklamace
apod.), vydání vyrobené In-karty, odeslání In-karet ke skartaci,
- vyřizování požadavků o průkazy pro bezplatnou jízdu a následné předání
vyhotoveného průkazu,
- vyřizování požadavků o zahraniční jízdní výhody a následné předání jízdenky FIP nebo
průkazky FIP 50%.
2

Podobné dokumenty

Kontakty na ECJV

Kontakty na ECJV Evidenční centra jízdních výhod pro důchodce a pozůstalé

Více

Scholarship Application

Scholarship Application stipendia. Budu informovat nadaci o jakékoliv změně skutečností uvedených v žádosti, ke kterým dojde od podání žádosti do 10.9.2015 Podepsán (datum, podpis) Žadatel (student) : ………...….…………………….……....

Více

Obzor 04/2016

Obzor 04/2016 brzdové špalíky a na šrotaci starých, nepotřebných vozů. Bylo diskutována i oblast dalších možných investic v rámci skupiny ČD s dopadem na ČD Cargo. Dále uvedl, že v SOKV Ústí nad Labem byla rozší...

Více

Karty - SHARE

Karty - SHARE žaludeční sliznice 15. Léky na chronickou bronchitidu nebo astma

Více

karta 1

karta 1 9. Abych mohl/a trávit víc času s rodinou 10. Abych si uţil/a ţivota

Více