Herečka Bára Štěpánová: I když bydlím na vesnici, doma jsem

Komentáře

Transkript

Herečka Bára Štěpánová: I když bydlím na vesnici, doma jsem
s c da rm
hr a
án d
ek o
Herečka Bára Štěpánová:
I když bydlím na vesnici,
doma jsem pořád v Praze
6/2014
42
tis .0
ků 0
0
• náklad ověřen
titul je součástí sítě
v
z ý
www
NAŠE PRAHA 9.cz
rozhovor na stranách 6–7
INZERCE
PROFESIONÁLNÍ NABÍDK A DVEŘÍ
interiérových, bezpečnostních, technických, vstupních, včetně zárubní a příslušenství
provedeme zaměření · vytvoření cenové nabídky · zajistíme montáž
SLEVA NA DVEŘE
Porta KONCEPT
s obložkovou zárubní
Po předložení tohoto kupónu akce prodloužena do 31. 7. 2014
V ZO R KO VÁ P R O D E J N A
tel.: 226 539 144
w w w.woodcote.cz
Po -Pá 8-19
So
9-13
· K o l b e n o v a 2 9 · P r a h a 9 · p o d če r p a c í s t a n i c í B e n z i n a v a re á l u E L K A S
SC-340761/01
25%
inzerce
www.2bl.cz / IIHāÛHHþØKǘHL / ÓÓÓĀKHHÿ"ēIkLI
Í ÜKÓÓĀHÓÓÓĀKHÝI
Í |ILqÜL‰=LĀLkIƿLIKÜIÝĀÙ
Í ÝKHLĀÝÜHÝL‰ÜK21H‰
Í IIÝqÜL‰=IL‰ÜKǪIIKǟÜHK
II. a III. etapa: 50% prodáno
Í L[‰IÓĀKHþKk]IHLk
Í KHKÝL‰ILIǃK= kL‰ÜL‰IÝk
Í I݉L
IH‰ÝIKHH800 340 350
vzorový byt
chytré
MODULOVÉ
BYDLENÍ
Trigema a.s. / (ÞIH ÙL LK ÿ ÜIÝH JK / ÙHIÝH áøȏø ûIII Ý ǟ‰‰ ÜIÝ (ÞIH ÿ JKüþ "% ÛHH "
û KHL KH 3IÝq ÙKIÝüþ ÝIK HH 800 340 350þ Hā IRKHĀ / www.2bl.cz / byty.trigema.cz /
SC-340777/07
www.2bl.cz
Odstávky teplé vody
3ĵHGEöŗQÄWHUPÈQ\RGVW¼YHNYGRG¼YN¼FK
WHSHOQÄHQHUJLHYURFH
/RNDOLW\
7HUPÈQ\RGsGR
çHUQØ0RVW
EH]RGVW¼YN\
çHUQØ0RVWsREODVWXOLF
%RENRYD0Dĥ¼NRYD
9\EÈUDORYD
s
+ORXEöWÈQ
s
/HKRYHF
EH]RGVW¼YN\
çDNRYLFH
s
.EHO\
s
+RUQÈ3RèHUQLFH
EH]RGVW¼YN\
9öĵÈPHŗHWDWRQH]E\WQ¼RSDWĵHQÈSĵLMPHWHVSRFKRSHQÈP
D{RPORXY¼PHVH9¼P]DGRèDVQÄVQÈŗHQÈNRPIRUWX
2
35$Ŗ6.œ7(3/œ5(16.œDV
9œk'2'$9$7(/7(3/$
www.ptas.cz
SC-340746/08
SC-340751/12
SUDYLGHOQöDNWXDOL]RYDQÄWHUPÈQ\]ÈVN¼WHQDZZZSWDVF]
QDOLQFHèLQDHPDLOXSWDV#SWDVF]
Denní zpravodajství z města na www.nasepraha9.cz stane se/stalo
obsah
se
ÚVODNÍK
Praha 9 má QR kódy
na významných budovách
Školní léta
Petra Ďurčíková
Také máte
v červnu takový ten zvláštní
pocit, který je asi pozůstatkem školních let, že se
blíží prázdniny? I když mě
dva měsíce volna rozhodně
nečekají, neubráním se plánovat, co bych chtěla v létě
stihnout, kam se podívat,
na jaký festival vyrazit, kde
strávit dovolenou a hlavně
jak si pořádně odpočinout
a vůbec nic nedělat. Už
teď vím, že většinu toho
nestihnu a nicnedělání mě
v žádném případě nečeká.
Poohlížím se tak alespoň
po akcích, které se konají v Praze. V minulém
čísle jsme vám přinesli tipy
na zajímavé výlety v Česku,
tento měsíc najdete na stranách 8 a 9 přehled vybraných festivalů, kvůli kterým nemusíte vytáhnout
paty z metropole. Věřím, že
si určitě nějaký vyberete.
BUDOVY S INFORMACÍ. Praha 9 opatří významné budovy cedulkami s QR kódy.
Prvních 32 plastových tabulek s tímto kódem dostaly v květnu radnice, kostely,
divadlo, středisko sociální péče a základní a mateřské školy. „Pokud se setkáme s
pozitivními ohlasy, rádi bychom QR kódy využili také pro potřeby turistů,“ plánuje
Adam Vážanský, zástupce starosty Prahy 9 (na snímku). QR kód je v podstatě
druh čárového kódu, který je čitelný chytrým mobilním telefonem. (pet)
Praha 18 dostane půjčku 45 milionů korun
Letňany - Rada Prahy začátkem června odsouhlasila poskytnutí bezúročné půjčky Praze 18 ve výši 45 milionů korun
s osmiletou splatností. „Finance jsou určené na dlouhodobé
investiční projekty Prahy 18, zejména na projekt regenerace sídliště Letňanské lentilky. Dále chce Praha 18 zateplit
budovy dvou základních škol a vybudovat nová předškolní
zařízení,“ upřesnil první náměstek primátora Jiří Vávra. (pet)
kde si můžete vzít náš časopis
Clinicum, a.s.
Sokolovská 810/304
Medicur, spol. s r.o.
Kpt. Stránského 995/4
Emil Frey – Toyota centrum Černý Most,
Skorkovská 1585
Opidum reality, a. s.
Žacléřská 450
Sherlock Bohemia, s.r.o.
U Elektry 203/8
Kulturní středisko
Domeček
Votuzská 322/12
Squashový klub Pro-6
Za Černým Mostem 1425
Chvalský zámek
Na Chvalské tvrzi 857
Bobová dráha Prosek
Prosecká 906/34b
RK Chirš, NC FENIX,
metro Vysočanská
Centrum volného času
Praha 9
Lovosická 610/21
Sportareál Praha-Sata-
lice, s.r.o.
U Arborky 397
Prodejna hraček
BAMBULE
CČM Chlumecká 765/5
Novovysočanská 589/7
Fitness klub I´M FIT
Galerie Fenix, metro
Vysočanská
Pekařství u Přemysla
Novovysočanská 13
Řemeslná škola oděvní
Českobrodská 362/32a,
Praha 9
Tabák-časopisy
Novovysočanská 7
Skydive Aréna
Tupolevova 736
Fitness Hany Bany
Českomoravská 18
KC Nová Beseda
Slavětínská 120, Klánovice
Cykloprodejna
BIKEMARAST
MUM - Rodinné centrum
Mezilesí 2058
Česká spořitelna
Verneřická 408/3
Praha 9
Divadlo Gong
Sokolovská 969/191
Praha 9
Domov seniorů
Novovysočanská 5005
Praha 9
Letadýlko
Oderská 333/5
Praha 9
Městská policie
Veltruská 576/33
Praha 9
Nádraží Libeň
Českomoravská 316/24
Praha 9
Paneria
Sokolovská 608/312
Praha 9
Secondhand Market
SAHU s.r.o
Sokolovská 318
Praha 9
ČÍSLO MĚSÍCE
247
tun vážil generátor, který
21. května projížděl Prahou 9. Souprava musela
kvůli velkému rozměru
najet v ulici Chlumecká
do protisměru a sjezdovou
rampou přejet na Pražský
okruh. Přeprava generátoru
z Plzně do Lovosic probíhala
v noci a obešla se bez dopravních komplikací. (pet)
Dejte o sobě vědět
Otevřeli jste nový obchod?
Nabízíte zajímavé služby nebo
zboží? Dejte to vědět lidem ze
své městské části. Na internetové stránky www.naseprahacentrum.cz můžete zdarma
vložit svůj inzerát. (pet)
kontakty
šéfredaktorka:
Petra Ďurčíková
tel.: 606 792 479
e-mail:
[email protected]
stížnosti a podněty k distribuci:
Daniela Marksová
tel.: 224 816 821
e-mail:
[email protected]
inzertní manažer:
Vít Vrbický
tel.: 603 786 170, fax: 224 816 818
e-mail:
[email protected]
Aktuální zpravodajství a PDF archiv
vydání naleznete na www.nasepraha9.cz
SC-340775/02
INZERCE
3
stalo se/stane se Denní zpravodajství najdete na www.nasepraha9.cz
OBJEKTIVEM
ŽIVÉ JÍDLO. Oslava raw food neboli
živé stravy a bohatý program pro malé
i velké čekaly návštěvníky RawFestu festivalu živého jídla 24. 5. v Běchovicích. Dnem věnovaným raw food,
přednáškám, workshopům, sportu
i zábavě pro děti provedla herečka Nela
Boudová. (pet) foto: RawFets
Park U Čeňku bude větší než
celá Stromovka
Dolní Počernice - Slavnostním poklepem na základní
kámen začala 14. května
revitalizace parku U Čeňku.
Projekt propojí sídliště Černý
Most, Dolní a Horní Počernice, Hostavice a Kyje. Park
nabídne prostor pro celoroční
volnočasové aktivity a bude
větší než Stromovka.
Součástí obnovy parku
je podpora biotopu kolem
rybníka Martiňák a rozšíření místní zeleně. Na místě
vzniknou hřiště, víceúčelové
plochy, přírodní amfiteátr,
cyklostezky, naučné stezky
a stezky pro pěší. „Součástí
projektu je vybudování nových parkovacích stání, přeložka inženýrských sítí, nové
veřejné osvětlení a vybavení
území mobiliářem. Plánovány
jsou i sadové úpravy,“ doplnil náměstek primátora Jiří
Nouza. (pet)
Více na www.nasepraha9.cz
Z RADNICE
Zvoníkům
z Vinoře odzvonilo
Vinoř – Na vinořské radnici se
18. května radní
rozloučili s pěti
zvoníky, kteří
dávali do pohybu místní zvony. Radní
jim poděkovali za 18letou
práci a předali jim diplomy
a drobné dary. Zvony jsou
nově poháněny elektrickým soustrojím. (pet)
Město podpoří revitalizaci historického parku
ŠKOLA PRO PSY. Projekt městské
části Praha 14 věnovaný všem pejskařům se vrátil i v letošním roce. Během
května se pejskaři v rámci dvou- až
tříhodinových lekcí dozvěděli, jak psa
zvládat a jak se s ním bavit. (pet)
Újezd nad Lesy - Městská
část Praha 21 požádala město
o poskytnutí dotace na revitalizaci parku v těsné blízkosti
prvního stupně Masarykovy základní školy. To dotaci
ve výši pět milionů korun
schválilo a práce na obnově
parku začnou v létě. „Blížící se
prázdniny jsou vhodným obdobím pro práce poblíž školní
budovy,“ uvedl první náměstek primátora Jiří Vávra.
REVITALIZACE parku proběhne před
prvním stupněm základní školy.
V současné době je park
v havarijním stavu. Je dlouhodobě podmáčený tak, že
i v suchém období tu na velké
ploše stojí voda. To mimo jiné
devastuje stromy a dřeviny,
narušuje jejich stabilitu, a hrozí tak jejich pád. Což ohrožuje
návštěvníky parku, zejména
děti z blízké základní školy.
Součástí plánované revitalizace parku je jeho odvodnění,
vybudování zadržovací nádrže
na vodu, sanace terénu a obnova poničených chodníků. (pet)
Více na www.nasepraha9.cz
SC-340816/03
INZERCE
REKONSTRUKCE bytů, koupelen, bytových jader,
nebytových prostorů, cihlových bytů, kompletní servis
včetně projektu, stavební povolení.
Bytová jádra ‹ Modernizace bytů
4
panelreko_inzerce2014_1.indd 2
zelená linka:
800 112 278
14/03/04 10:19
SC-340750/02
PANELREKO s.r.o. pobočka: Křejpského 1523, Praha 4
[email protected], www.panelreko.cz
SC-340134/37
12 let na trhu ‹ více než 1850 rekonstrukcí ‹ studio na ploše 250 m2
Denní zpravodajství najdete na www.nasepraha9.cz stalo se/stane se
BEZPEČNOST
Dva opilí řidiči
za hodinu
Praha 9 –
Hned dva
opilé řidiče
přistihli za
volantem
strážníci
25. května
v ulicích
Prahy 9.
Prvního zastavila hlídka, když
projížděl zákazem vjezdu
v Ciprově ulici. Řidič nadýchal 2,20 promile alkoholu.
Ani ne za hodinu strážníci
stavěli další vůz, tentokrát
v ulici Teplická. Řidič automobilu projel zdejší křižovatku na červenou, a když
ho hlídka zastavila, nadýchal 2,46 promile alkoholu.
Oběma řidičům hrozí ztráta
řidičského oprávnění na
několik let. (pet)
Luxusní vozy měly premiéru
na Černém Mostě
Letňany - Z důvodu plánovaných rekonstrukcí a údržbových prací plánuje Pražská
teplárenská přerušit v Letňanech dodávku teplé vody
v období od 10. do 16. srpna.
Odstávka se netýká letňanského bazénu. Více informací
získáte na zákaznické lince 266
751 111 nebo na internetových
stránkách www.ptas.cz. (pet)
Spolkový den má
program i pro děti
LUXUS NA ČTYŘECH KOLECH. Centrum Černý Most připravilo 23. a 24. května
lahůdku pro milovníky silných automobilů světových značek. V exkluzivní předpremiéře se u centra představilo hned několik exemplářů z motoristické show
nazvané Legendy, která se uskuteční 14. a 15. června v pražských Bohnicích. (pet)
Arcidiecézní charita Praha
zřídila šest sociálních bytů
Třeboradice - Arcidiecézní
charita Praha vyčlenila pro
účely sociálního bydlení
vlastní bytový dům v Třeboradicích. Šesti potřebným
rodinám poskytne sociální
bydlení a další podporu. Nově
zřízené sociální byty slouží
zejména rodinám s dětmi.
Do dvou bytů se už rodiny nastěhovaly. „Oběma rodinám
Letňany čeká
odstávka teplé vody
Čakovice – První rok dobrovolnictví v Čakovicích oslaví
městská část 21. června od
10 hodin před čakovickým
zámkem. Na místě se představí spolky z Čakovic, Miškovic
a Třeboradic, na děti čekají
nejrůznější sportovní klání
a dětský koutek. Vstupné je
zdarma. (pet)
V Praze 9 vyhrála Topka
Praha 9 - Volby do Evropského parlamentu se v Česku uskutečnily 23. a 24. května. Rekordně nízká volební účast se přehoupla jen kousek přes 18 procent. Volby vyhrálo hnutí ANO
2011 s 16,13 procenta hlasů a čtyřmi získanými mandáty. Těsně
druhá skončila koalice TOP 09, právě ji volila většina obyvatel
Prahy 9. (pet)
byly děti odebrány do ústavní
péče, protože rodiny nemohly
z fi nančních důvodů zajistit
naplnění základních životních potřeb dětí, mezi něž
patří především bydlení,“
vysvětlil Jaroslav Němec,
ředitel pražské Charity. „Díky
sociálnímu bydlení se děti
vrátí z ústavní péče zpět k rodičům,“ dodal. (pet)
výsledky voleb do Evropského parlamentu v Praze 9
Praha 14 slaví 20 let připojení k Praze
Praha 9
TOP 09 – 25,8%, ANO – 16,1%, ČSSD – 10,9%
Praha 14
TOP 09 – 23,2%, ANO – 17,6%, ČSSD – 9,9%
Praha 18
TOP 09 – 21,8%, ANO – 17,5%, ČSSD – 11,7%
Praha 19
TOP 09 – 23,8%, ANO – 16%, ČSSD – 10%
Praha 20
TOP 09 – 24,4%, ANO – 15,5%, ČSSD – 10,5%
Běchovice TOP 09 – 29%, ANO – 15,2%, ČSSD – 11,6%
Čakovice TOP 09 – 25,7%, ANO – 17,1%, ODS – 10,6%
Praha 14 - V rámci oslav je připravena řada akcí. Například 16. června rozezní Plechárnu skupina The Tap Tap, 26. června si můžete
před Centrem Černý Most poslechnout od 11 hodin koncert bicích
nástrojů, na kterém vystoupí 300 dětí z šesti základních škol. (pet)
Satalice
TOP 09 – 28,7%, ANO – 16%, ODS – 11,1%
Vinoř
TOP 09 – 25,8%, ANO – 16,6%, KDU-ČSL – 10%
INZERCE
NEŽ OTOČÍTE NA DRUHOU STRANU…
…ZVOLTE PRÁVNÍ JISTOTU
PŘI PRODEJI SVÉHO BYTU
ČI DOMU
Eva Musilová
specialista na prodej nemovitostí ve vaší lokalitě!
605 227 038, [email protected]
SC-340738/01
SC-340742/03
Volejte
www.maxima.cz
5
rozhovor
Rozhovory nejen o Praze 9 na www.nasepraha9.cz
Herečka Bára Štěpánová: I když bydlím
„ Herečka Bára Štěpánová se narodila v Praze, odmalička zpívala
v dětském sboru a vystudovala hudebně-dramatické oddělení Pražské konzervatoře, už na základní škole hrála v divadle
Semafor. Právě v těchto dnech zkouší v počernickém divadle
hru Jak uvařit žábu, která bude mít premiéru 14. června.
na lístky, spali v pasáži divadla, aby je sehnali. VždycKde jste se v Praze narodila?
ky tam bylo úplně narváno
Narodila jsem se v porodnici
a dnes naprosto nepopsatelná
v Praze 6. Jsem tedy rozená Pra- atmosféra, to bylo úžasné.
žačka. I když teď bydlím za Prahou, stále v Praze žiju. Jsem
Semafor určitě jistým způza 20 minut v centru. Myslím,
sobem vyjadřoval i politický
že není důležité, kde se člověk
názor. Ten vy jste ale projenarodil, ale kde se cítí doma.
vovala i mimo jeviště. V roce
1986 jste podepsala Chartu 77,
Po škole jste nastoupila do an- byla jste sekretářkou prezidengažmá v Plzni, jak se vám
ta Havla... Jak jste se k tomu
odcházelo z Prahy?
všemu dostala?
V podstatě jsem v Praze bydDo jisté míry jsem vyrůstala
lela pořád. V Plzni jsem byla
v disidentském prostředí, můj
jen na ubytovně, takže domov strýc byl Rudolf Battěk, výjsem měla stále v Praze.
značný disident a po revoluci
Petra Ďurčíková
Jaký je rozdíl mezi
hraním v Praze
a mimo ni?
Povolání herce je
závislé na publiku,
musíte být v povědomí lidí. Pan Kopecký
prý říkal: Není nic smutnějšího než herec, kterého nikdo
nezná… Divadlo v Plzni bylo
vždycky vyhlášené. Začínala
tam spousta herců, třeba Jana
Hlaváčová, Bára Munzarová,
Martin Stránský nebo Naďa
Konvalinková. Většina jich
potom z Plzně ale odešla. Jsou
ovšem i výjimky. Třeba Antonín Procházka, ten tam je,
myslím, od začátku. A přestože režíruje i v Praze, doma je
pořád v Plzni.
Vy jste se nakonec do Prahy
vrátila…
Plzeň je přeci jen proti Praze
menší město, byly tam dvě
kavárny, kde se herci scházeli, takže i ta sféra lidí z branže
je tam hrozně malá. Do Prahy
jsem se vrátit chtěla. Byla
jsem tu doma, nebyla jsem
žádná holka, pro kterou byla
Plzeň už velké město.
Pamatujete si, kdy jste se poprvé objevila před kamerou?
To si úplně přesně nepamatuju. Ale pamatuju si na divadlo Semafor. To jsem ještě
byla na základní škole. Byla
to úžasná zkušenost, tehdy
do něj bylo velmi obtížné
sehnat lístky. Lidi stáli fronty
6
Když je role dobře
napsaná, je jedno, jestli
je záporná, nebo kladná
předseda Poslanecké sněmovny. Mojí první láskou byl
Lukáš Kliment, syn spisovatele Saši Klimenta. Četla jsem
samizdaty, takže to k podpisu
Charty směřovalo. Založili
jsme Společnost za veselejší
současnost, která byla tehdy
lidem sympatická, protože
naše protesty byly dělané formou happeningu, lidi to oslovovalo.
S Václavem Havlem
jsem se znala a on
si k sobě bral
lidi, které znal
a důvěřoval jim.
Foto: Martin Siebert
Rozhovory nejen o Praze 9 na www.nasepraha9.cz
rozhovor
na vesnici, doma jsem pořád v Praze
Byla jsem jeho osobní sekretářka.
Vraťme se zpátky k divadlu.
Hrajete a zpíváte, ale tančíte?
Zpívala jsem už v dětském
sboru, mám ráda hlavně
šansony, které si i s chutí
zazpívám. Mám ráda píseň
Vana plná fialek od Petra
Hapky, kterou od něj mám
povoleno zpívat. Další moje
oblíbená je Píseň o malíři.
Mám raději pomalejší písničky, takové „cajdáky“. Když je
příležitost a zájem, tak si moc
ráda zazpívám. Co se tance
týče, tančím ráda. Myslím,
že jsem pohybově i docela nadaná. Akorát mám
problém, když se musím
„chytit partnera“, ale
třeba polku zvládnu.
Přijala byste nabídku
zahrát si v muzikálu?
V jednom už jsem i hrála, nebyla to úplně muzikálová klasika, ono
by to ani nešlo, protože
na klasický muzikál
nemám rozsah. Navíc
nemám ráda velké
kolektivy, a hlavně
chci být s lidmi,
které já obdivuju,
o kterých si já
myslím, že jsou
dobří, a to
většinou
v těch velkých projektech
není, respektive nejsou tam
všichni takoví, jak já bych si
představovala. Chci kolem
sebe mít lidi, se kterými se
cítím dobře a které obdivuji.
Máte nějakou vysněnou roli?
Ano, vysněnou roli jsem
měla, líbí se mi třeba Johanka
z Arku, ale tu jsem si nezahrála. Měla jsem spoustu vysněných rolí, ale možná jsem
si už životní roli zahrála. Byla
to Pastýřka putující k dubnu
od Robinsona Jefferse. Bylo to
velmi slavné představení hradeckého divadla v režii Jana
Grossmana. Tu jsem hrála ještě na škole, bylo to nádherné
představení. Raději hraji role
tragické než komediální, ale
tím neříkám, že se komediím
vyhýbám. Když se lidi baví, je
to nádhera.
na kraji města. Mě si třeba
lidé spojují s Babetou ze seriálu Ordinace v růžové zahradě.
Myslí se, že jsem energická,
emancipovaná, optimistická,
ale opak je pravdou.
Myslím, že hra Jak uvařit žábu bude pro lidi velké
překvapení, doufám, že
příjemné. Je to tragikomedie,
ostatně tak jako život, není
to přeci jen pláč nebo jenom
smích.
Jak jste se k roli dostala?
S panem režisérem jsem
se poznala asi před rokem,
původně mi dal přečíst hru
jedné současné autorky,
která se mi upřímně řečeno moc nelíbila, měla jsem
k ní výhrady. Asi to mohlo
skončit po telefonu, ale měla
jsem pocit, že bych to panu
režisérovi měla říct osobně,
chtěla jsem mu vysvětlit, proč
Hrají se vám lépe kladné, nebo tu roli nechci. Dlouho jsme si
záporné postavy?
povídali – o divadle, o žiNa tuto otázku většinou herci votě… Potom jsme se dostali
odpovídají, že se hrozně dobře ke hře Jak uvařit žábu, mě to
hrají potvory nebo hajzlové.
zaujalo a poprosila jsem ho,
Myslím, že dobře se hraje role, jestli by mi ji dal přečíst. Hra
která je dobře napsaná, a je
se mi zalíbila a moc jsem ji
úplně jedno, jestli je kladná,
chtěla hrát.
nebo záporná.
Jaká je vaše postava?
V počernickém divadle bude
Ve hře jde vlastně i tromít 14. června premiéru hra
chu o to, jak jméno člověka
Jak uvařit žábu, ve které hraje- determinuje a jaký vliv má
te. O čem je?
na jeho život. Moje postava
Jsem si jistá, že v Počernicích
se jmenuje Blažena Buřtomě lidi uvidí v úplně jiné
rádová. Ta postava je ve hře
poloze. Občas se stává, že si
dominantní. Problém ovšem
diváci spojí herce s jeho
byl vybrat mi partnera, ten
postavou, určitě se to hraje v podstatě sedm rolí, ale
stalo třeba panu
je fakt, že té herečce trošku
Chudíkovi s pri- slouží. Jsem strašně ráda, že
mářem Sovou
roli vzal nakonec Pavel Nečas.
ze seriálu
Je důležité, aby mezi herci
Nemocnice
fungovala určitá chemie,
nějaké souznění, především
když jsou na jevišti jen dva. Ti
lidi si musejí sednout, herecky i lidsky.
Nemění se ovšem jen postava
vašeho partnera, ale i vaše…
Ona se vlastně moc nemění
moje postava, ale je fakt, že
když moje postava vzpomíná, hraju vlastně děvčátko.
Je to všechno v náznacích.
Začínám hrát bosa, potom
mám balerínky, kus hry jsem
v lodičkách a končím v ponožkách. Ale všimněte si, jak
vlastně jen obuv tu postavu
změní.
Proč se hra hraje zrovna v Počernicích?
Upřímně řečeno
profil
Bára Štěpánová
Narodila se v Praze, kde i vyrůstala.
Po studiích hudebně-dramatického
oddělení na konzervatoři odešla
do stálého angažmá v Plzni. Vystupovala v divadle Semafor, v divadle
v Hradci Králové a v Prozatímním
divadle F. R. Čecha. Hrála ve filmech
Katapult, Tisícročná včela, Smutek
paní Šnajderové nebo filmech o básnících. Moderovala televizní pořady
Trní, Gilotina, Cestománie nebo Čtveráci. Hraje v seriálu Ordinace v růžové
zahradě. Hraje golf, cvičí jógu a pilates. Miluje psy a růže.
vlastně sama nevím, pan
režisér Petr Strnad je zároveň
producentem a o místě rozhoduje on. Padla tedy volba
na Počernice, ale já musím
říct, že jsem nadšená.
Říkala jste, že bydlíte za Prahou, jak zvládáte dojíždění?
Úplně jednoduché to pro mě
není. Doufám, že jsem dobrá
herečka, ale co vím skoro jistě, je, že jsem špatná řidička.
Prostě to, čemu pánové říkají
„kráva za volantem“. A bohužel mají pravdu. Dokonce
mám kravičku v autě pověšenou na zrcátku a měla jsem
ji i namalovanou na dveřích
auta, aby bylo už na první
pohled jasné, kdo za volantem
sedí. Zpět k vaší otázce. Musím se cestu nejdřív naučit.
Můj muž mi „natahuje koleje“.
To znamená, že jede přede
mnou a já za ním. Na místo
dojedu. Uf. Potom ale musím
zaparkovat! Tragédie. Proto
je pro mě počernické divadlo perfektní, skvěle se tam
parkuje!
Ale teď vážně, doufám, že
počernické divadlo si neoblíbím jen kvůli skvělému
parkování, ale že si cestu
do divadla najdou i diváci. Je
to moc hezké divadlo, takové
komorní, myslím, že hra
do něj přesně pasuje, na velké
scéně by to nebylo ono.
7
téma
Více témat na www.nasepraha9.cz
Sezona festivalů startuje. Užít si je
„ Na to, abyste si užili pravou festivalovou atmosféru, nemusíte vůbec vyjet z Prahy. Během léta
se jich totiž i v metropoli koná dost. A jsou nejen
hudební, ale i divadelní, kulturní či třeba
gastronomické. Přinášíme vám jejich výběr.
FESTIVAL VOZŮ. Ratha-Yatra je festival pod širým nebem plný barev, vůní, chutí
a nevšedních zážitků, který se v Indii slaví již několik tisíciletí.
centrum vypadat spíš jako
v některém z měst Indie. Ulice
Starého Města od 12 hodin
zaplaví pestrobarevná sárí,
ve víření bubínků budou znít
indické melodie, vůně exotic-
kého koření zlákají návštěvníky k ochutnávce pro Evropana
netradičních pokrmů. To vše
proto, že v ulicích Prahy letos
již pošesté proběhne indický
festival vozů Ratha-Yatra.
FESTIVAL PRO KAŽDÉHO. Součástí United Islands je i bohatý doprovodný program. Řada akcí čeká i na nejmenší návštěvníky.
Letos vystoupí v rámci Klubové
noci kapely i na Nákladovém
nádraží Žižkov. Program celého festivalu najdete na inTřídenní festival
ternetových stránkách www.
startuje na nádraží
unitedislands.cz.
Jedenáctý ročník festivalu Uni- Vstupné na Klubovou noc:
ted Islands uvede ve čtvrtek 19. zdarma
června tradiční Klubová noc.
Indický festival
Hudební objevy rozezní zavedené pražské kluby Roxy, Rock v srdci Evropy
Koho lákají dálky, exotika
Café, NoD, Zephyr, Lávku,
a rád poznává cizí kultury,
Jazzdock, La Loca, Chapeau
Rouge, Palác Akropolis, Malo- měl by 20. července určitě být
stranskou besedu a Café v lese. v Praze. V ten den bude totiž
Petra Ďurčíková
SVÁTEK ČAJE. Čajomír Fest proběhne na Vyšehradě už pošesté.
PR
SC-340149/41
Novinka v autosalonech Domanský!
Sníte o vtším prostoru pro ješt vtší zážitky?
Pak je nový Peugeot 308 SW tou správnou
volbou. Bhem okamžiku se pizpsobí vašim
potebám díky zadnímu sedadlu Magic Flat,
jehož sklopením získáte dokonale rovnou
podlahu. Tím se vytvoí zavazadlový prostor,
který patí mezi nejobjemnjší ve své tíd.
8
Vysokou výkonnost a úsporný provoz zaruí
nové benzinové motory Euro 6 s technologií
PureTech a nové dieselové agregáty BlueHDI.
Navíc si nyní mžete pi využití PSA Finance
poídit nový Peugeot 308 SW v autosalonech
Domanský s 0% úrokem. Pokud si nový
Peugeot 308 SW koupíte do 31. 7. 2014, získáte
k nmu navíc 4 roky znakové záruky! Nový
Peugeot 308 SW si mžete vyzkoušet v autosalonech Domanský ve vašem nejbližším
okolí– na erném Most ul. Skorkovská 1644
nebo v Kyjích ul. eskobrodská 566. Dále
také mžete navštívit náš autosalon v Praze 5
Stodlkách i ve Zdibech.
Více témat na www.nasepraha9.cz
téma
můžete i v Praze. Některé zdarma
ru, hudbu, umění, adrenalin,
show a zábavu. Na akci si
mohou návštěvníci na vlastní
kůži vyzkoušet nejrůznější
sporty, kreativní workshopy, zúčastnit se prezentací
zajímavých organizací nebo
soutěžit o skvělé ceny.
Vstupné: zdarma
vypadá interakce nového
cirkusu a živé hudby v podání
Ivy Bittové, ukáže ve světové
premiéře kanadsko-francouzsko-belgický soubor La
Compagnie du Poivre Rose.
Vstupné: 520–599 korun
Dobré jídlo na zámku
Čtvrtý ročník festivalu dobrého jídla a pití Foodparade
Jedenáctý ročník mezinárod- se koná 6. a 7. září v zámecké
ního festivalu nového cirkusu zahradě Trojského zámku.
a divadla proběhne od
V letošním roce se můžete
17. srpna do 2. září na Letné.
těšit na více než 20 předních
Letní Letná přináší to nejlepší restaurací z Prahy a okolí
ze světového i domácího noa přes 25 farmářských stánků
vého cirkusu a zároveň na
a stánků s delikatesami.
14 dní poskytuje vyžití dětem Po oba dny bude připraven
i jejich rodičům. Po pěti letech pro malé i velké labužníky
se na Letnou se svým magicbohatý program.
kým šapitó vrátí francouzský Vstupné: předprodej 300,
soubor Cirque Trottola. Jak
na místě 350 korun.
Cirkus a divadlo na Letné
PROCESTUJTE SVĚT. Na festivalu Barevná devítka poznáte řadu cizích kultur,
ochutnáte zahraniční pokrmy nebo si vyzkoušíte třeba kaligrafi i.
Vstupné: zdarma včetně
ochutnávky indických jídel
Oslava čaje na Vyšehradě
turami. Festival Barevná devítka prezentuje národnostní
menšiny, které u nás žijí, a se
kterými se běžně potkáváme.
Návštěvníci se seznámí s tím,
jak v cizích zemích žijí jakou
mají kulturu, ochutnají jejich
tradiční speciality nebo se
mohou zapojit do kteréhokoli workshopu. Kromě jídla
v parku najdete tržiště s etnickými výrobky, workshopy
a zábavná stanoviště pro děti.
Vstupné: zdarma
Šestý ročník mezinárodního festivalu čajového umění a kultury z celého světa
proběhne 24. srpna na Vyšehradě. Od rána až do večera
na vás čeká bohatý program
věnovaný čajovému umění.
Nebudou chybět ochutnávky,
ukázky přípravy exotických
čajů, soutěže, občerstvení
v podobě veganských a veNejvětší volnočasový
getariánských pokrmů ani
festival v Evropě
orientální hudba.
Vstupné: zdarma, ochutnávky Ladronkafest je největší volnočasový festival ve střední
za poplatek
Evropě. Letos proběhne 6.
Multikulturní
září už 13. ročník. Jeho cílem
festival plný vůní
je představit a nabídnout
Poslední srpnovou sobotu se
mladým lidem možnosti kvapark Podviní ve Vysočanech
litního trávení volného času.
opět zaplní cizokrajnými kul- Festival spojuje sport, kultu-
OD KAŽDÉHO TROCHU. Ladronkafest spojuje sport, kulturu, hudbu, umění, adrenalin, show a zábavu.
INZERCE
PRODEJ
<#*ž,'0
+8GVCRC
Zahrady Nad Rokytkou 2
Vlastní park
Cyklostezka za domem
SC-340748/04
Fitness stezka za domem
tel. 603 330 301 • www.nadrokytkou.cz
9
volný čas
Více sportu na www.nasepraha9.cz
Závody horských kol
V dopravní soutěži bodovala Litvínovská
Na dětském dopravním hřišti
na Proseku se konalo
7. května oblastní kolo dopravní soutěže dětí ze škol
zřizovaných úřadem deváté
městské části. Soutěže se
zúčastnily týmy základních
škol Tupolevova, Na Balabence, Litvínovská 500, Litvínovská 600 a Praha-Běchovice. Deset družstev soutěžilo
umístění škol
Mladší žáci
Starší žáci
1. místo Litvínovská 600
1. místo Litvínovská 600
2. místo Litvínovská 500
2. místo Litvínovská 500
3. místo Na Balabence
3. místo Na Balabence
V pořadí již třetí ročník závodu horských kol Knauf Pahorek MTB se bude konat v neve dvou věkových kategoriích řilo žákům se základní školy
děli 15. června v letňanském
a v obou z nich se nejlépe daLitvínovská 600. (pet)
lesoparku při Toužimské ulici.
Celková délka závodu
pro dospělé je 25,5 kilometru, připravena je i trať
pro děti. Startovné pro dodání o francouzské kultuře, hudební vystoupespělé na místě činí 250 korun, V Letňanech před Penny Marketem proběhne
ní, velkoplošná projekce, soutěže a ochutnávky
děti do šesti let mají startovné 21. června Francouzské odpoledne. V 15 hodin
tu začne program, v němž nebude chybět poví- nejrůznějších francouzských delikates. (pet)
zdarma. (pet)
Užijte si francouzské odpoledne
Obří leporelo představí české dějiny Pohádky na dětském hřišti
Na Chvalském zámku vás čeká procházka českými dějinami
prostřednictvím obřího obrázkového leporela. Výstava probíhá do 14. září a bude slavnostně zahájena v rámci Svatojánského bálu princezen, rytířů a princů v neděli 22. června od
15 hodin. Jednotné vstupné na bál pro děti od 2 let a dospělé
je 80 korun. Rodinné vstupné činí 290 korun. V ceně vstupenky je prohlídka všech výstav i interiérů zámku. (pet)
DEJTE DĚTI NA... FLORBAL
začínají v 18 hodin. Po jejich
skončení je připravený táborák
s buřty pro děti zdarma. (pet)
program
3. 7.
14. 8.
28. 8.
O perníkové chaloupce
O vznešené ježibabě
O perníkové chaloupce
Neslyšící budou mít festival
Jestli vaše dítě láká florbal,
může to vyzkoušet v oddíle
Athletics Praha, kde probíhá
stálý nábor hráčů. V Praze 9 působí oddíl na Proseku a na Černém Mostě.
Stačí přijít v době tréninků
do kterékoli z tělocvičen
a hal, kde tréninky probíhají. Jejich rozpis najdete
na www.athletics.cz. (pet)
Festival umělecké tvorby a kultury neslyšících proběhne
sobotu 21. června mezi 11. a 18. hodinou na Staré návsi v Letňanech. Na programu je krasojízda, ukázky bojového umění,
zpěv ve znakovém jazyce, žonglování, workshopy, Divadlo
sester Brokových nebo soutěže o ceny. Po šesté hodině začne
dražba obrazů začínajících neslyšících umělců. Výtěžek dražby poputuje na podporu právě těchto výtvarníků. (pet)
Kbely se rozloučí s fotbalem
kontakt
Kontakt Prosek
Vladimír Jambor
tel.: 602 611 035
e-mail: [email protected]
Během letních prázdnin si mohou děti na hřišti Dlabačov užít
tři pohádková představení v
podání Divadýlka Na konečný
z Vinoře. Těšit se mohou na
Perníkovou chaloupku nebo
úplně novou pohádku, kde
uvidí čerta, vodníka, ježibabu, královnu i prince s krásnou princeznou. Představení
Kontakt Černý Most
Roman Janeba
tel.: 734 655 897
e-mail: [email protected]
Na Stadionu Spartak Kbely
se nejen sportovci 23. června
od 16:30 rozloučí s fotbalovou sezonou. Čeká vás řada
fotbalových utkání, zahrají si
proti sobě jednotlivá družstva
i mladší žáci proti rodičům.
Na místě bude nafukovací hrad nebo trampolína.
Připravený je i závěrečný
táborák s opékáním buřtů.
Špekáčky s sebou. (pet)
INZERCE
KONTROLA VOZU PŘED
DOVOLENOU
99 Kč
žitele
1 Kč pro dr karty
znické
záka
Váš specializovaný autoservis a pneuservis | www.chara.cz
10
Akční nabídka platí do 19.7.2014 nebo do odvolání.
SC-340790/03
více na www.chara.cz
Více tipů na www.nasepraha9.cz kultura/volný čas
Černý Most ovládnou superhrdinové
Centrum Černý Most připravilo na červen unikátní expozici s názvem Superhrdinové,
v rámci níž bude v České republice vůbec poprvé vystaven originální oblek hlavního
hrdiny z populárního fi lmu
Iron Man. Návštěvníci si do
29. června mohou prohlédnout exponáty spojené s největšími legendami komiksového světa. Představí se Iron
Man, Spider-Man, Captain
America, Thor či Hulk, ale
i slavné ženské komiksové hrdinky a nejznámější kreslení
záporáci. (pet)
Více na www.nasepraha9.cz
Mateřinka pořádá
zahradní slavnost
Koncert pro psy
na Plechárně
Třetí ročník benefičního festivalu Rock for Dogs
proběhne 19. června na Plechárně (Bryksova 1009). Na
benefičním festivalu vystoupí
skupiny Kašpárek v rohlíku,
The Tap Tap a Květy. Čeká vás
koloběžková exhibice, ukázka
práce asistenčních psů Pestré
společnosti, spousta dobrého
jídla a pití a mnoho dalšího.
Výtěžek poputuje na podporu
psích útulků v Poděbradech,
Lysé nad Labem a záchytného
střediska v Nymburce. Vstupné zakoupené přes portál
OŽIVLÉ KOMIKSY. Na Černém Mostě se můžete potkat s populárními komiksovými Ticketstream činí 110 korun,
na místě 150 korun. (pet)
postavami naživo. U Karlova mostu už je nehledejte.
Víte, co je enkaustika? Zjistíte to v Letňanech
Enkaustická malba, známá
také jako malování horkým
Soukromá mateřská škola
voskem, je výtvarná techniJahoda (Vybíralova 2) pořádá
ka známá už v antickém
19. června od 15 do 18 hodin za- Řecku a Římě. Více se
hradní slavnost. Těšit se můžete můžete dozvědět až do
na bublinovou show, vystoupe- 28. srpna na výstavě v letní kapely pro děti Pískomil se
ňanské knihovně (Rychnovvrací, žonglérské vystoupení,
ská 651). Součástí výstavy
balonkovou show, workshopy.
je ukázka z tvorby lektorky
Vstupné je zdarma. (pet)
enkaustiky Reginy Štefanové,
která představí obrazy a obrázky tvořené enkaustikou
i práce z lisovaných květin.
Vstupné je zdarma. (pet)
otevírací doba
Po a Čt
Út
St
Pá
10–12, 13–19
10–12, 14–16
11:30–15:30
zavřeno
INZERCE
FRESH
FRESH
Jazyková škola,
která vás bude bavit.
SCHOOL
JAZYKOVÉ KURZY
Prosek
•
•
•
•
•
Rodilí mluvčí i čeští lektoři
Doučování, konverzace
Příprava na maturitu, FCE
Prázdninové kempy
Pomaturitní studium
• Skupinová, individuální
uální
a firemní výuka
• Víkendové pobyty s AJ
• Slevový program FRESH FAMILY
www.fresh-school.cz
SC-332516/16
Praha 9 – Prosek, Litvínovská 609, tel.: 604 11 69 69
SC-340702/03
Zápis on-line!
11
kultura/tipy
Užitečné informace na www.nasepraha9.cz
PŘEHLED KULTURNÍCH POŘADŮ V ČERVNU
Divadlo Horní Počernice
21:00
16. 6.
Příhody medvídka Pú
Votuzská 379/11
www.divadlopocernice.cz
26. 6.
Rozmarné léto
21:00
17. 6.
Cesty za tradiční Afrikou 19:00
27. 6.
Rozmarné léto
21:00
18. 6.
Grace, kněžna monacká 20:00
12. 6.
28. 6.
Rozmarné léto
21:00
20. 6.
Hurá na prázdniny!!!
29. 6.
Rozmarné léto
21:00
23. 6.
Všechny cesty vedou do hrobu
20:00
Kulturní dům Kyje
24. 6.
Šimanovská 47
www.kdkyje.cz
Social club – poklábosení v
angličtině
19:30
24. 6.
Social Club – Chat in English
20:30
25. 6.
Všiváci
20:00
27. 6.
Jak vycvičit draka 2
16:00
Jak uvařit žábu – veřejná generálka
11:00
14. 6.
Jak uvařit žábu – premiéra
19:30
17. 6.
Po večerce
19:30
18. 6.
Jak uvařit žábu
19:30
20. 6.
Manželské přepadovky 19:30
13. 6.
Ples ZŠ Bratří Venclíků 18:00
Během letních měsíců hraje počernické
divadlo v Divadle v přírodě
(Spojenců 1408)
14. 6.
Tvoření bez hranic – Ateliér
Surjaloka
14:00
13. 6.
Dobrodružství Toma Sawyera
21:00
14. 6.
Dobrodružství Toma Sawyera
21:00
15. 6.
Dobrodružství Toma Sawyera
17:00
19. 6.
Vinnetou – pokrevní bratrství
21:00
20. 6.
Vinnetou – pokrevní bratrství
21:00
21. 6.
Čert a Káča trochu jinak 17:00
21. 6.
Vinnetou – pokrevní bratrství
21:00
18. 6.
Klub lodních modelářů
17:00
25. 6.
Klub lodních modelářů
17:00
18:30
15:00
Ve Kbelích se bude
snídat v parku
Praha 19 a občanské sdružení
Prima organizují 15. června
od 8:30 do 12 hodin Snídani v trávě. Ta se uskuteční
v Centrálním parku Kbely,
kde na vás čekají rozcvičky všeho druhu, snídaňová
olympiáda, snídaňové pikniky v trávě a mnoho soutěží
včetně skákání do peřin.
„Přijdete-li v nočních úborech
či županech, budeme moci
uskutečnit jedinečnou módní
přehlídku,“ vyzývají organizátoři. Akce je zdarma. (pet)
Děti můžou malovat
po chodníku
Kulturní centrum Nová beseda
Galerie 9
Slavětínská 120
www.kcnovabeseda.cz
Sokolovská 324/14
www.praha9.cz/galerie-9.html
11. 6.
Zakázané uvolnění
20:00
22. 6.
Fimfárum
17:00
12. 6.
Blues Jam Session
19:30
22. 6.
Vinnetou – pokrevní bratrství
16. 6.
Ukradené kolíčky
17:00
do 19. 6. Jarmila Janůjová - Obrazy a
grafika
2. - 30. 6.
Vítězné práce výtvarné
soutěže mateřských škol Prahy 9
Pro děti, které neodjedou
na prázdniny, pořádá Praha 14 už tradiční Malování
na chodníku. Malovat můžou
děti ve středu 2. července
od 9 do 12 hodin před Základní školou Bratří Venclíků
na Černém Mostě, u stanice metra Rajská zahrada.
Pro všechny účastníky jsou
připraveny barevné křídy
a sladké odměny. (pet)
INZERCE
Přijímáme nové pacienty
www.DOMY-JAHODNICE.cz
MUDr. Petr Bouzek
1HMOHYQÔMŕķGRP\X2&¦WÔUERKRO\
2͂
Stavební povolení na RD Vydáno
SC-340834/01
YËHWQÔ'3+DSR]HPNX
Bakovská 999/4, Kbely
Tel.: 283 881 463
e-mail: [email protected]
SC-340478/06
praktický lékař pro dospělé
SC-340822/01
SC-340814/02
SC-332400/41
!
12
Více tipů na www.nasepraha9.cz
Ctěnice mají novou
expozici řemesel
CD MĚSÍCE
TIP NA VÝLET
Antonín Dvořák
v Americe
Poznejte, jak se žilo ve středověku
Skanzen středověkého městečka Řepora stojí mezi ulicemi Jeremiášova a K Třebonicům v Praze-Řeporyjích.
Městečko návštěvníkům
přibližuje život ve středověku, a to do všech detailů.
Jeho tvůrci při výstavbě
důsledně používali materiály
a postupy běžné v 15. století.
Středověké městečko tvoří
šest usedlostí s obytnými
domy a hospodářskými stavbami, kostelík, krytá tržnice
a tvrz, seskupené kolem
náměstí částečně obehnaného vodním a palisádovým
opevněním se třemi branami. Interiéry staveb doplňují
repliky historického zařízení. Vstupné do skanzenu stojí
pro dospělé 80, pro důchodce
a studenty 60 a pro
děti 40 korun.
středověký skanzen Řepora
Telefon: 603 267 196; www.repora.cz
E-mail: [email protected]
Provozní doba
Po
Út–Pá
So–Ne a svátky
zavřeno
14:00–18:00
10:00–18:00
Loučení se školou v CoByDup
INZERCE
Kulturní a rodinné centrum CoByDup
(Toužimská 42)
bude pořádat
v sobotu
14. června
od 14 do
18 hodin zábavné odpoledne pro rodiny s dětmi pod názvem Rozloučení
se školním rokem. Akce se uskuteční v Lidovém
domě Kbely, Kulturním a rodinném centru CoByDup a jeho přilehlých prostorách. Na děti čeká
tvořivá dílna, opékání buřtů, soutěže, písničky
a herecké vystoupení Cirkusu Berto. Vstup je
zdarma. Rodinné centrum akcí také připomene
páté výročí svého vzniku. (pet)
program zábavného odpoledne
Návštěvníkům
Zámeckého
areálu Ctěnice
se 29. května
otevřela nová
stálá expozice
Řemesla v pořádku. Návštěvníci
na výstavě uvidí světově unikátní předměty, jako je například torzo slavnostní korouhve pražského cechu řezníků,
které dosahuje výšky téměř tři
metry a šířky dva metry. Dále
zde najdete třeba řadu náročně
zdobených pokladen, dozvíte
se o historii a fungování cechů
a také o jejich zániku. Řada
předmětů ještě nikdy nebyla
vystavovaná a před prezentací musely projít náročnými
zásahy konzervátorů a restaurátorů. Výstava je přístupná
od úterý do neděle od 10 do 18
hodin. (pet)
Soukromá bilingvální školka
Šimanovská 9, Praha 9 - Kyje
+420 723 938 458
+420 773 585 844
[email protected]
Česko – anglický program pro děti od 2 let
s rodilým mluvčím
Dohled na správný vývoj řeči dítěte pod vedením
zkušeného logopeda
Přípravnou třídu pro nástup do ZŠ
Pravidelnou a vyváženou stravu v bio kvalitě
Každodenní kontakt s přírodou a vším, co nabízí
Víkendové hlídání
a možnost přespání
14:00–15:30 Školička
v Bobíkově
15:30–16:00 Cirkus Berto
16:00–17:00 písničky a soutěže pro děti
17:00–18:00 diskotéka pro děti
SC-340825/01
Z
14
20
ŘÍ
en
ZÁ
d
áj
e o ah
ám s z
i
čín
Za áp
Pro někoho zůstal Antonín
Dvořák možná jen zaprášenou látkou z hodin hudební
výchovy. Jeho život však
rozhodně nebyl usedlý ani
fádní a představa nenápadného pána komponujícího v tichu pracovny
své nesmrtelné skladby
je spíše úsměvná. Píše se
rok 1892. Už jen samotná
cesta do Ameriky byla
v té době dobrodružstvím
a Dvořákův tamní pobyt
a zrod jeho nejvýznamnějších skladeb zasluhuje naši
pozornost. Novosvětskou
symfonii zná každý, ale
kdo ví, jak málo chybělo,
aby se český muzikant Antonín Dvořák stal autorem
hymny Spojených států
amerických…
Na nahrávce z roku 1989
vypráví spisovatel Zdeněk
Mahler nejen o Antonínu
Dvořákovi v Americe, ale
také o Novosvětské symfonii, o Jeanette Thurberové,
o krajanech ve Spillvillu,
o závisti a malosti, o velkorysosti a porozumění,
o smutných loučeních
a slavných návratech.
Vydalo nakladatelství Galén, cena za dvě CD je
300 korun. (red)
volný čas
SC-331957/03
INZERCE
13
servis
Užitečné informace na www.nasepraha9.cz
Zvyšte si limity povinného ručení. Ty staré vám už nemusí stačit
Nový občanský zákoník
významně
rozšiřuje
a zvyšuje
odškodnění
při újmách
na zdraví,
které se
projevuje
i v povinném „Zákonné minimum
ručení. Ze- 35 miliónů za škody
jména často na zdraví či případné
jezdící řidič úmrtí nemusí stačit,“
by proto měl varuje Václav Runzvolit vyšší štuk z Kooperativy.
limity plnění. Situ-aci vysvětluje ředitel
pojištění motorových vozidel
Kooperativy Václav Runštuk.
Uvědomují si řidiči, že to, co
za ně pojišťovny poškozeným
zaplatí, nemusí stačit?
Zatím ne. Přitom podle nového
občanského zákoníku výrazně
vzrostou výplaty poškozeným,
ale i jejich blízkým.
rativa nabízí produkt, v jehož
rámci zaplatí za svého klienta
až 150 milionů korun.
nabídne slevy za komplexní
pojištění vozidla, tedy povinné ručení, havarijní pojištění
i pojištění skel.
Jak při výběru pojistky nejlépe
postupovat?
Ideální je, když si klient nastaví pojištění přesně podle svých
Kolik tedy pojišťovny, od letoš- potřeb. Motoristovi ve větším
ního roku, za viníka zaplatí?
městě hrozí vykradení vozu,
Záleží na tom, jaký produkt
proto si ke svému povinnému
povinného ručení klient zvolí. ručení může sjednat i pojišJsme přesvědčeni, že zákonné tění zavazadel. Klient by se
minimum 35 milionů za ško- měl zamyslet i nad nabídkou
dy na zdraví a za případná
asistenčních služeb – hradí
úmrtí nemusí stačit. Dvojnápojišťovna odtah vozidla při
sob to platí pro ty, kteří tráví
záměně paliva? Zaplatí odtah
za volantem více času a navozidla při poruše? Doveze
jezdí hodně kilometrů. Musíte palivo, když dojde? To jsou
uvážit, že některým mladým
praktické věci, které mohou
poškozeným bude pojišťovna pomoci. Zároveň by se měl
platit třeba i několik desetiklient zajímat i o to, jak pojišletí. Proto například Koopeťovna odměňuje věrnost a zda
Od 1. ledna se výrazně zvýšilo
odškodnění za škody na zdraví.
Registr řidičů mění
provozní dobu
Magistrát rozšířil provozní
dobu registru řidičů ve Škodově paláci. Ten je pro veřejnost
otevřený nově i v pátek od 7 do
11 hodin. Zároveň se prodloužila otevírací doba od pondělí
do čtvrtka, kdy je otevřeno až
do 19 hodin. (pet)
Záchranka pro zvířata má nové číslo
může se hodit
Pražská zvířecí záchranka,
jejímž provozovatelem je
Český svaz ochránců přírody, má nové telefonní číslo
774 155 185.
Záchranáři nezachraňují
domácí, ale volně žijící zvířata
v Praze a okolí. Zraněnému
zvířeti zajistí odbornou pomoc a umístí jej v záchranné
Provozní doba lékáren
v Horních Počernicích
stanici pro divoce žijící zraněná zvířata.
Nejčastěji záchranáři v Praze vyjíždějí k ježkům, holubům nebo zajícům. Záchranka funguje ve všední dny od
7 do 16 hodin. Zvířata ošetřují
v Domě ochránců přírody
na adrese Michelská 5 v Praze 4. (pet)
registr vozidel v Praze 9
pomozte s provozem
Na Výběžku 11
Pondělí a středa
8:45–13:15;
13:45–18:00
Pražská zvířecí záchranka se potýká s nedostatkem finančních prostředků a udržet její provoz není snadné. Léčení
poraněných živočichů bývá také často nákladné. Můžete
přispět na sbírkové konto č.ú.: 33 55 33 22/0800 v.s. 1111.
Úterý a čtvrtek
7:00–11:30;
12:00–15:30
Pátek zavřeno
Co mám dělat v případě nehody, kam nám volat?
Pamatujte, že každá dobrá
pojišťovna vám v případě nehody zajistí vlastní asistenční službu, která se o vás a p
škozené vozidlo postará. Její
číslo je ideální hned si uložit
do mo-bilu. Na tuto možnost
bohužel mnoho motoristů při
stresu po nehodě zapomíná.
To je voda na mlýn nehodových společností, které
operují na frekventovaných
silnicích a dálnicích. Rozčarování přichází, když nehodová společnost tyto služby
vyúčtuje. (red)
Lékárna Horní Počernice
Lipí 2556/3, tel.: 725 537 096,
[email protected]
Po–Pá
8:00–16:30
Arnica
Lhotská 2071/1, tel.: 281 861 314
Po–Pá 7:30–18:00; So 8:00–12:00
Lékárna Chodovická
Chodovická 2311/30, tel.: 281 926 634
Po–Pá
8:00–19:00
Lékárna na Náchodské
Náchodská 380, tel.: 281 921 558
Po–Pá
8:00–18:00
INZERCE
Inzerce v časopisu Naše Praha 9
KOUPÍM starý nábytek
e-mail: [email protected]
Vrbický
Vít
tel. č.: 775 906 596, p. Šmaha,
e-mail: [email protected]
Akreditované školící středisko
výcvik AM, A1, A2, A, B, B automat,
BE, C, CE a D
www.autoskolahanus.cz, tel.: 603 42 53 13
[email protected]
Adresa: Praha 9–Hloubětín, Poděbradská 56,
Nehvizdy, Družstevní 347
SC-340735/04
dřevěný a z chromových trubek,
i poškozený do roku 1970.
Dále obrazy, šavle, hodiny, housle, atd.
Platba ihned, vlastní odvoz
SC-340749/08
mobil: 603 786 170
603 42 19 68, 283 88 13 75
Bc. Alexandra Klozová
zednické, obkladačské,
instalatérské, zámečnické,
truhlářské, malířské
a elektroinstalační práce
14
‡WHUDSHXWLFNiSUiFHVGRWHNHP
‡I\]LRWHUDSLH‡UHÀH[QtWHUDSLH
‡ELRG\QDPLFNpPDViåH
S TÍMTO INZERÁTEM 10% SLEVA!
/LEOLFNi3UDKD+ORXEČWtQ
ZZZWHORGXVHHQHUJLHF]
WHO
HPDLODOH[NOR]#FHQWUXPF]
SC-340636/05
‡SUiFHVWČOHPYUiPFLERG\SV\FKRWHUDSLH
SC-340609/02
Tel.: 724 830 444
[email protected]
www.tmp-remesla.com
fyzioterapeutka
UNIGAZ SERVIS s.r.o.
Záběhlická 1916/20, Praha 10
tel.: 272 760 754 a 736 754 302
www.unigazservis.cz
SC-340631/03
NEPETRŽIT
rekonstrukce
domů, bytů
a bytových jader
KONTROLY A ČIŠTĚNÍ KOMÍNŮ DLE
NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 91/2010 Sb.
REVIZE PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ,
TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH,
ODBORNÉ PROHLÍDKY KOTELEN
SERVIS KOTLŮ, SPRÁVA A PROVOZOVÁNÍ TEPELNÝCH ZDROJŮ
TOPENÁŘSKÉ
A INSTALATÉRSKÉ PRÁCE
AUTORIZOVANÉ EMISNÍ
MĚŘENÍ KOTLŮ
SC-340623/17
veškeré opravy a instalace
ištní odpad a kanalizace
SC-340287/10
INSTALATÉR
TOPENÁ
Více realit na www.nasepraha9.cz BYDLENÍ & REALITY
Na břehu Kyjského rybníka,
v prostoru chystaného volnočasového areálu, začal
8. června vyrůstat dvanáctimetrový model věže
Doubravka. Jde o přibližnou
kopii rozhledny, pro kterou
radnice vytipovává vhodné
umístění v areálu budoucího
parku Na Čihadlech. Na stavbě modelu z náletových dřevin pracuje známý architekt
Martin Rajniš s týmem ze své
Huti architektury a zhruba
dvěma desítkami studentů
architektury ze tří univerzit.
Místo, kde vyrůstá model
rozhledny, je z bezpečnostních důvodů uzavřeno.
Veřejnost ale bude mít mož-
nost práci architektů vidět,
zejména o víkendu 20. až
22. června, kdy proběhne
workshop, kde se bude moci
v určených časech seznámit
s detaily artefaktu.
Model rozhledny zůstane
na místě dva až tři roky. Může
se tak stát, že v roce 2015, kdy
by mohla být pravá,
dvaadvacetimetrová rozhledna dokončena, bude mít
Praha 14 věže dvě.
Partnerem projektu je
Landia Management, která
aktuálně spouští prodej bytů
ve dvou nových projektech
v Praze 9, respektive 14 a 18 Rajský vrch a Živé Letňany.
(pet)
DOUBRAVKA. Model rozhledny má 12 metrů. U Kyjského rybníka zůstane až tři roky.
Konec vytírání a vysávání. Vše obstarají roboti
Někdo bere úklid jako relaxaci, pro někoho je to dokonce koníček. Většinu lidí ale
úklid obtěžuje a považují ho
za „žrouta“ času. Právě pro ně
jsou ideální pomocníci v podobě robotů.
všech druhů podlah a koberců.
Na kartáčích neulpívá prach
a radikálně snižují množství
zamotaných vlasů, proto vyžadují téměř nulovou údržbu.
Nový model robotického
vysavače má také zrychlené
proudění vzduchu. Sací výkon
se soustředí do úzké štěrbiny mezi proti sobě rotujícími kartáči, čímž se zvyšuje
efektivita sacího výkonu.
Model se zaměřuje především
na výkon a efektivitu úklidu,
zároveň má elegantní vzhled
a déle vydrží. Jeho baterie má
dvakrát vyšší životnost než
baterie nižších modelů.
Prodej nové Roomby série
800 odstartoval v červnu
u vybraných autorizovaných
prodejců. Koupit si ji můžete
i prostřednictvím internetových stránek www.irobot.cz.
Novinkou
jsou robotické mopy
Robotický vysavač vlastní
v Česku přes sto tisíc domácností. Nastal čas zahodit i mopy,
protože na český trh přichází
zcela nová generace robotického
vytírače iRobot Scooba 450. Jde
o velmi výkonného a vysoce
praktického pomocníka, který
dokáže rychle, kvalitně a maximálně hygienicky vytřít podlahy ve vašem domě či bytě nebo
třeba ordinaci. Během úklidu
zahubí 99 procent všech bakterií.
Ovládání je snadné. Jedním
tlačítkem uvolníte nádrž se
dvěma otvory. Do jednoho nalijete čistou vodu a čisticí roztok,
z druhého na konci úklidu vypustíte vodu špinavou. Ve spojení s dobíjecí a sušicí stanicí se
nová Scooba 450 dokonce sama
vysuší. Úklid je rozdělen do tří
fází. V té první robot podlahu
předvysaje a aplikuje na ni čisticí roztok ze speciální nádrže.
Následuje odstranění nečistot
a skvrn pomocí rotačního
kartáče, který se otáčí rychlostí
600 otáček za minutu. V poslední fázi úklidu Scooba 450 stírá
špinavou vodu, kterou následně
vysává do speciální nádrže.
Prodej odstartoval v červnu
u vybraných autorizovaných
prodejců. Objednávat můžete
také na www.irobot.cz. (red)
Dejte sbohem vysávání.
Robot uklidí za vás
Zapomeňte na všechno, co jste
dosud slyšeli o robotických
vysavačích. Nová Roomba série
800 posouvá laťku bezpracného vysávání výš. Nové modely
se pyšní systémem vysávání
AeroForce. Tento revoluční
čisticí systém umožnil zvýšit
efektivitu vysávání až o 50
procent a sací sílu na pětinásobek. AeroForce tvoří dva proti
sobě rotující gumové kartáče se
speciálními vodicími drážkami. Tyto inovativní kartáče
sbírají daleko více nečistot ze
KONEC VYTÍRÁNÍ. Na český trh přichází novinka v podobě robotického mopu. K dostání je od června.
Měsíčník pro čtenáře z Prahy 9 • Vydává Strategic Consulting, s. r. o., IČ 257 929 20 • Šéfredaktorka: Petra Ďurčíková, e-mail: [email protected] • Manažer inzerce: Vít Vrbický
(tel.: 603 786 170, tel./fax: 224 816 818, [email protected]) • DTP: Pavel Huml • Adresa vydavatele, redakce a distribuce: Na Poříčí 8, 110 00 Praha 1, tel.: 224 816 821
• náklad 40 000 výtisků • Fotografie bez uvedení zdroje pocházejí z redakčního archivu • Tiskne Europrint, a.s. • vychází 11. 6. 2014
VYDAVATEL
ČASOPISU
JE DRŽITELEM
15
SC-340413/07
V Praze 14 bude rozhledna.
Za rok možná dvě
SC-340833/1

Podobné dokumenty